Tvorba základních prvků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba základních prvků"

Transkript

1 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515

2

3 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba základních prvků spse01515

5 Obsah Úvod Co je základní prvek? Tvorba základních prvků Dvě metody pro tvorbu základního prvku Obecný postup pro tvorbu základního prvku Tvorba synchronních vysunutých prvků pomocí nástroje Vybrat Možnosti rozsahu Cvičení: Tvorba základního synchronního prvku Tvorba vysunutí a vyříznutí rotací pomocí výběrového nástroje Cvičení: Tvorba šroubu svěráku Tvorba následujících prvků Tvorba vysunutí nebo vyříznutí: následující prvky Cvičení: Odstranění materiálu z desky svěráku Cvičení: Přidání montážních přírub k základnímu prvku svěráku Tvorba prvků pomocí příkazů ke konstrukci prvků Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Kóty modelu Kótování modelu Úprava kót modelu Cvičení: Kótování modelu Spotřeba skici a přenos kót Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Souřadné systémy Cvičení: Modelování pomocí souřadnicového systému Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Sady Práce s uživatelskými sadami Přehled lekce Odpovědi spse01515 Tvorba základních prvků 3

6 Obsah Modelování součásti: Tipy pro zahájení práce A-1 Cvičení: Tvorba základního synchronního prvku B-1 Nakreslení počátečního průřezu B-1 Tvorba základního prvku B-3 Souhrn B-4 Cvičení: Tvorba šroubu svěráku C-1 Tvorba skici počátečního základního tvaru C-1 Tvorba základního prvku C-1 Souhrn C-3 Cvičení: Odstranění materiálu z desky svěráku D-1 Odstranění materiálu z tělesa desky D-1 Odstranění dalšího materiálu D-3 Tvorba kruhového vyříznutí D-6 Tvorba posledního vyříznutí D-7 Souhrn D-9 Cvičení: Přidání montážních přírub k základnímu prvku svěráku.... E-1 Přidání ohybů pro připojení materiálu E-1 Odebrání materiálu montážní díry E-4 Souhrn E-6 Cvičení: Kótování modelu F-1 Přidání kót do modelu F-2 Kóta průsečíků F-6 Souhrn F-8 Cvičení: Modelování pomocí souřadnicového systému G-1 Vytvoření souřadnicového systému G-1 Tvorba ucha G-4 Volitelné: Dokončení šálku G-6 Souhrn G-7 4 Tvorba základních prvků spse01515

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01515 Tvorba základních prvků 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba základních prvků spse01515

9 Lekce 2 Co je základní prvek? Poznámka Tento kurz představí metodu tvorby synchronních základních prvků. Informace o metodě tvorby sekvenčních základních prvků naleznete v kurzu samostudia spse01536: Modelování synchronních a sekvenčních prvků. Při tvorbě 3D modelu v Solid Edge je užitečné vyhodnotit základní tvar součásti a stanovit požadovaný postup tvorby modelu. Celkový tvar součásti lze zachytit úplně prvním prvkem, který se nazývá základní prvek. Definice tvaru základního prvku 1. Vytvořte oblast (sada prvků skici, které tvoří uzavřenou oblast). 2. Vyberete tuto oblast a pomocí příkazu Protažení nebo Vysunutí rotací vytvoříte základní prvek. Jakmile jej vytvoříte, můžete definicí dalších prvků přidávat nebo odebírat materiál. spse01515 Tvorba základních prvků 2-1

10

11 Lekce 3 Tvorba základních prvků Příkazy intuitivní podle kontextu V závislosti na stavu modelu, ve kterém pracujete, můžete k základnímu prvku materiál přidat nebo z něj odebrat bez nutnosti výběru příslušného příkazu. Stejný pracovní postup se používá k tvorbě vysunutí a vyříznutí, přičemž výsledek dané operace závisí na definovaném směru rozsahu. Pro základní prvek bude výsledkem protažení, neexistuje totiž těleso ani materiál, ze kterého odebírat. U prvků na existujícím tělese určuje směr rozsahu definovaný umístěním kurzoru vůči rovinné ploše nebo rovině ve skici, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí. Pokud se skica rozšíří směrem od objemu modelu, dojde k vytvoření vysunutí. spse01515 Tvorba základních prvků 3-1

12 Lekce 3 Tvorba základních prvků Pokud se skica rozšíří proti objemu tělesa modelu, dojde k vytvoření vyříznutí. Dvě metody pro tvorbu základního prvku Jakmile oblast existuje, jsou dostupné dva pracovní postupy pro vytvoření základního prvku. Pracovní postup výběru Vyberte oblast. Kliknutím na ovladač vysunutí vytvoříte tělěeso z oblasti skici. 3-2 Tvorba základních prvků spse01515

13 Tvorba základních prvků Pracovní postup tvorby Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Vysunout. Výběrem oblasti skici definujte prvek. Poznámka První způsob snižuje míru interakce s panelem příkazu a umožňuje pracovat rychleji. Pracovní postup tvorby má jiné výhody, o kterých se dozvíte v další části. Obecný postup pro tvorbu základního prvku Při použití pracovního postupu výběru i pracovního postupu tvorby jsou základní kroky pro tvorbu základního prvku stejné. Toto téma představuje pracovní postupy vysunutí a rotace. Vysunutí oblasti 1. Začněte výběrem oblasti pomocí příkazu Vybrat. Pokud začnete výběrem příkazu Vysunout, je prvním krokem výběr oblasti k vysunutí. 2. V případě potřeby můžete nastavit možnost Symetricky a prvek se pak vysune symetricky na obě strany oblasti. spse01515 Tvorba základních prvků 3-3

14 Lekce 3 Tvorba základních prvků 3. Klikněte na ovladač vysunutí, definujte rozsah přesunutím kurzoru a kliknutím vytvořte těleso, nebo do dynamického textového pole zadejte rozsah, kliknutím na ovladač vysunutí definujte směr a vytvořte tak těleso. Rotace oblasti 1. Začněte výběrem oblasti pomocí příkazu Vybrat. 3-4 Tvorba základních prvků spse01515

15 Tvorba základních prvků 2. Přetáhnutím počátku ovladače vysunutí (A) ke hraně (B) definujte osu otáčení. 3. V případě potřeby můžete nastavit možnost Symetricky a prvek se pak vysune symetricky na obě strany oblasti. 4. Na ovladači rotace kliknutím na prstenec zahajte krok rozsahu rotace. spse01515 Tvorba základních prvků 3-5

16 Lekce 3 Tvorba základních prvků 5. Přesunutím kurzoru definujte rozsah a kliknutím vytvořte těleso, nebo do dynamického textového pole zadejte rozsah, kliknutím na jednu ze stran oblasti definujte směr a vytvořte tak těleso, 3-6 Tvorba základních prvků spse01515

17 Tvorba základních prvků nebo v rozevíracím seznamu Typ rozsahu vyberte možnost 360. Poznámka Vypněte možnost Vytvořit aktivní řez (C). Tvorba synchronních vysunutých prvků pomocí nástroje Vybrat V synchronním prostředí je možné pomocí nástroje Vybrat vytvářet vysunuté prvky. Když vyberete platný objekt skici, například oblast skici, zobrazí se panel příkazu Vysunout (A) a ovladač vysunutí (B). Panel příkazu obsahuje možnosti potřebné ke tvorbě široké škály vysunutých prvků. Proces tvorby prvku zahájíte umístěním kurzoru nad šipku na ovladači vysunutí a kliknutím (A). Tvar kurzoru se změní na nitkový kříž a zobrazí se dynamické znázornění prvku spolu s dynamickým panelem, do kterého můžete zadat přesnou hodnotu pro prvek (B). spse01515 Tvorba základních prvků 3-7

18 Lekce 3 Tvorba základních prvků Až budete chtít dokončit definování prvku (C), můžete kliknout tlačítkem myši nebo zadat hodnotu a stisknout klávesu Enter. Poznámka Prvky skici použité k definování prvku se přesunou do seznamu Použité skici ve stromu modelu a skryjí se. Kóty skici se přenesou k vhodným hranám modelu. Možnosti rozsahu Rozsah Definujte hloubku prvku nebo vzdálenost vysunutí skici pro vytvoření prvku. Můžete zadat, zda se prvek roztáhne pouze jedním směrem nebo dvěma směry souměrně. Možnosti rozsahu jsou: Hodnotou, Přes vše, K dalšímu a Od/do. Hodnotou Nastavuje rozsah prvku tak, že bude skica vysunuta do určité vzdálenosti na libovolnou stranu nebo symetricky na obě strany roviny skici. Vzdálenost lze zadat do dynamického pole nebo kliknutím definovat rozsah. Přes vše Nastavuje rozsah prvku tak, že skica bude vysunuta přes všechny plochy součásti se začátkem v rovině skici. Skicu lze vysunout na libovolnou stranu plochy profilu nebo na obě strany. K dalšímu Nastavuje rozsah prvku tak, aby byla skica vysunuta pouze dalším uzavřeným průsečíkem se součástí na vybrané straně. Skicu lze vysunout na libovolnou stranu roviny skici nebo na obě strany. Od/do Nastavuje rozsah prvku tak, že bude skica vysunuta ze zadané plochy nebo referenční roviny do další zadané plochy nebo referenční roviny. Rovinu skici je možné použít jako jedno ze zakončení vyberte úchopový bod roviny skici nebo klikněte pravým tlačítkem. 3-8 Tvorba základních prvků spse01515

19 Tvorba základních prvků Symetricky Poznámka Pokud je nejprve vybrána oblast, rozsah plochy typu Od může být předefinován přetáhnutím počátku ovladače vysunutí na jiný povrch nebo rovinu. Klikněte na ovladač vysunutí. Vyberte povrch nebo rovinu typu Do. Pravým kliknutím proveďte vysunutí k rovině profilu. PMI kóta pro délku rozsahu se vytvoří automaticky. Určuje, že rozsah prvku bude použit symetricky od roviny skici. Aby se v každém směru prováděla správná operace (například: jestliže se materiál přidá nebo odebere) zkontrolujte, že na panelu příkazu vyberete příkazy Přidat nebo Vyjmout: Klíčové body Nastaví typ klíčových bodů, které můžete vybrat k definici rozsahu prvku. Rozsah prvku lze definovat pomocí klíčového bodu nebo jiné existující geometrie. Dostupné klíčové body jsou specifické podle používaného příkazu a postupu. všechny klíčové body koncový bod polovina střed (oblouk nebo kružnice) bod tečnosti (vybrat bod tečnosti na analyticky zakřivené ploše, například válci, kouli, anuloidu nebo kuželu) bod obrysu úprava bodu na křivce bez klíčových bodů spse01515 Tvorba základních prvků 3-9

20 Lekce 3 Tvorba základních prvků V následujícím případě byl vybrán vrchol. Otevřená/Uzavřená skica Určuje, zda budou sousední hrany modelu považovány za součást oblasti skici v případě, že je otevřená skica připojena k jedné nebo více hranám modelu. To umožňuje určit, jak budou v určitých situacích sousední plochy oříznuty. Otevřená Ignoruje sousední hrany modelu. Pokud je tato možnost nastavena, mohou být další plochy upraveny, například podle příkladu vyříznutí níže Tvorba základních prvků spse01515

21 Tvorba základních prvků Uzavřená Zahrne sousední hrany modelu. Pokud je tato možnost nastavena, může být upraveno méně ploch, například podle příkladu vyříznutí níže. Automaticky Automaticky stanoví, zda budou hrany modelu zahrnuty nebo ignorovány. Ve většině případů se upřednostňuje tato možnost. Výběr rozsahu Do Vyberte plochu Do v případě, že je zapnutá možnost Od/do. Výběr typu Od plochy je automaticky nastaven na rovinu skici při tvorbě prvku pomocí panelu příkazu. Možnostmi na panelu příkazu určete možnost Od plochy v případě, že budete chtít určit jinou plochu pro možnost Od plochy. Poznámka Pokud je nejprve vybrána oblast, rozsah plochy typu Od může být předefinován přetáhnutím počátku ovladače vysunutí na jiný povrch nebo rovinu. Klikněte na ovladač vysunutí. Vyberte povrch nebo rovinu typu Do. Pravým kliknutím proveďte vysunutí k rovině profilu. PMI kóta pro délku rozsahu se automaticky vytvoří Zakončení Definování úkosu nebo soudkovitého tvaru prvku. Po definování rozsahu prvku budete dotázáni na definování parametrů zakončení. Jestliže tato možnost není vybrána, po definování rozsahu prvku na definování parametrů zakončení dotázáni nejste. spse01515 Tvorba základních prvků 3-11

22 Lekce 3 Tvorba základních prvků Cvičení: Tvorba základního synchronního prvku Přehled Toto cvičení ukazuje proces tvorby základního prvku základního objemového tělesa v modelu. Cíl Vytvořením základního prvku svěráku se seznámíte s technikami používanými při tvorbě základního prvku. V tomto cvičení: Vytvoříte oblasti skládající se z objektů skic. Budete definovat počáteční tvar objemového tělesa pomocí výběrového nástroje. Toto cvičení naleznete v dodatku B. Tvorba vysunutí a vyříznutí rotací pomocí výběrového nástroje V synchronním prostředí je možné pomocí výběrového nástroje vytvářet prvky tvořené rotací profilu. Při výběru platného objektu skici, například oblasti skici, se zobrazí panel příkazu Vysunout i ovladač vysunutí. Můžete kliknout na počátek ovladače vysunutí a přetáhnout ho na lineární objekt skici, který definuje osu otáčení. Ovladač vysunutí se změní na ovladač rotace. Synchronní prvek tvořený rotací je také možné vytvořit výběrem příkazu Rotovat na panelu příkazu Tvorba základních prvků spse01515

23 Tvorba základních prvků Panel příkazu se zaktualizuje, zobrazí možnosti pro tvorbu prvků tvořených rotací(a) a zobrazí se ovladač rotace (B). Chcete-li vytvořit prvek tvořený rotací profilu, posuňte ovladač rotace na lineární objekt skici, hranu modelu nebo střed válcové plochy, který definuje osu, kolem které chcete skicu rotovat. V následujícím příkladu je objekt osy oddělen od oblasti skici, která definuje řez prvku tvořeného rotací. Ovladač rotace můžete přesunout kliknutím na počátek ovladače (A) a připojit jej tak ke kurzoru. Potom můžete ovladač umístit nad objekt osy. Ovladač rotace se přichytí k jakémukoli lineárnímu objektu. Až bude zarovnaný se správným objektem, můžete kliknutím potvrdit jeho pozici (B). spse01515 Tvorba základních prvků 3-13

24 Lekce 3 Tvorba základních prvků Prvek tvořený rotací s úhlem rotace menším nebo rovným 360 stupňům můžete vytvořit pomocí možností na panelu příkazu Rotovat. Po určení požadovaných možností na panelu příkazu můžete kliknutím na prstencový objekt na ovladači rotace (A) začít vytvářet prvek. Tvar kurzoru se změní na nitkový kříž a zobrazí se dynamické znázornění prvku spolu s dynamickým panelem, do kterého můžete zadat hodnotu úhlu pro prvek (B). Definování prvku dokončíte určením rozsahu prvku pomocí kliknutí, výběrem klíčového bodu nebo zadáním hodnoty a stiskem klávesy Enter. Poznámka Prvky skici použité k definování prvku se přesunou do skupiny Použité skici ve stromu modelu a skryjí se. Všechny kóty skici, u kterých je to možné, se přenesou ke vhodným hranám modelu. Protože objektu osy je oddělený od objektů skici, které definovaly řez prvku, objekt osy se nepřesune do seznamu Použité skici ve stromu modelu. Tvorba aktivního řezu Pomocí možnosti Vytvořit aktivní řez (A) na panelu příkazu vytvoříte aktivní řez zároveň při dokončení prvku Tvorba základních prvků spse01515

25 Tvorba základních prvků Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta. Všechny kóty skici jsou přesunuty do aktivního řezu. Cvičení: Tvorba šroubu svěráku Přehled Toto cvičení ukazuje proces tvorby modelu součásti pomocí příkazu Vysunutí rotací. Cíl Vytvořením šroubu pro svěrák se seznámíte s příkazem Vysunutí rotací, který se používá při tvorbě základních prvků. V tomto cvičení: Vytvoříte oblast složenou z objektů skic. Použijete výběrový nástroj ke spuštění příkazu Vysunutí rotací. Toto cvičení naleznete v dodatku C. spse01515 Tvorba základních prvků 3-15

26

27 Lekce 4 Tvorba následujících prvků Příkazy intuitivní podle kontextu U prvků na existujícím tělese určuje směr rozsahu definovaný umístěním kurzoru vůči rovinné ploše nebo rovině ve skici, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí. Tvorba vysunutí nebo vyříznutí: následující prvky Vysunuté prvky lze vytvářet pomocí výběrového nástroje nebo příkazu Vysunout. Oba pracovní postupy jsou v tomto tématu vysvětleny. Tvorba vysunutí nebo vyříznutí pomocí výběrového nástroje 1. Na kartě Domů fi skupině Vybrat vyberte příkaz Vybrat. 2. Umístěte kurzor nad oblast skici a kliknutím ji vyberte. Zobrazí se ovladač vysunutí (A). 3. Umístěte kurzor nad ovladač vysunutí a kliknutím jej vyberte. spse01515 Tvorba základních prvků 4-1

28 Lekce 4 Tvorba následujících prvků 4. Směr materiálu k přidání nebo odebrání definujte umístěním kurzoru. Materiál se přidá při kliknutí mimo těleso modelu. Materiál se odebere při kliknutí do tělesa modelu. 5. Kliknutím umístěte a dokončete prvek. 4-2 Tvorba základních prvků spse01515

29 Tvorba následujících prvků Tvorba vysunutí nebo vyříznutí pomocí příkazu Vysunout 1. Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Vysunout. 2. Na panelu příkazu proveďte jeden z následujících úkonů: Nastavte možnost Plocha, umístěte kurzor do oblasti skici a klikněte levým tlačítkem myši. Nastavte možnost Řetězec, umístěte kurzor nad jeden z propojených řetězců objektů skici a kliknutím levým tlačítkem myši potvrďte výběr. Nastavte možnost Jeden, vyberte jeden z více propojených objektů a kliknutím pravým tlačítkem potvrďte výběr. 3. Směr materiálu k přidání nebo odebrání definujte umístěním kurzoru. Materiál se přidá při kliknutí mimo těleso modelu. Materiál se odebere při kliknutí do tělesa modelu. spse01515 Tvorba základních prvků 4-3

30 Lekce 4 Tvorba následujících prvků 4. Kliknutím umístěte a dokončete prvek. Tip Parametry úhlu úkosu a soudkovitého tvaru pro vysunutí nebo vyříznutí lze definovat pomocí možností kroku Zakončení na panelu příkazu. Další informace naleznete v tématu nápovědy Použití úhlu úkosu a soudkovitého tvaru. Cvičení: Odstranění materiálu z desky svěráku 4-4 Tvorba základních prvků spse01515

31 Tvorba následujících prvků Přehled Toto cvičení ukazuje proces odebrání materiálu ze základního prvku. Cíl Vytvořte oblasti a pomocí nich vyřízněte materiál ze součásti. Toto cvičení naleznete v dodatku D. Cvičení: Přidání montážních přírub k základnímu prvku svěráku Přehled V tomto cvičení: Vytvoříte čtyři úchyty svěráku vysunutím čtyř oblastí současně. Vytvoříte vyříznutí na zadní straně svěráku a přes úchyty. Toto cvičení naleznete v dodatku E. spse01515 Tvorba základních prvků 4-5

32 Lekce 4 Tvorba následujících prvků Tvorba prvků pomocí příkazů ke konstrukci prvků Solid Edge nabízí pracovní postup modelování pomocí prvků. V tomto pracovním postupu nejprve vyberete příkaz k vytvoření prvku, například Vysunout nebo Zaoblení, a potom vás software provede zbytkem procesu, přičemž vás upozorňuje, co je nutné v každém kroku definovat. Prvním krokem je kliknutí na příkaz prvku. Potom můžete pomocí panelu příkazu definovat zadání potřebné k dokončení prvku. Panel výzev v dolní části pracovní plochy zobrazuje také pokyny s informacemi, jak správně postupovat. Panel příkazu Panel příkazu obsahuje všechny dostupné možnosti aktuálního příkazu. Vybrat je možné jednu ze dvou konfigurací panelu příkazu: Vodorovné panely nástrojů: Možnosti příkazu jsou na plovoucím panelu nástrojů, který se nachází v okně dokumentu. 4-6 Tvorba základních prvků spse01515

33 Tvorba následujících prvků Svislá podokna: Možnosti příkazu jsou ve svislém podokně, které lze přichytit k ostatním oknům. Poznámka Konfiguraci panelu příkazu lze vybrat pomocí příkazu Možnosti Solid Edge fi karty Pomocníci fi Uživatelské rozhraní příkazů. Další informace naleznete zde: Možnosti uživatelské úpravy Solid Edge a karta Pomocníci (dialogové okno Možnosti Solid Edge) Všechny možnosti specifické pro příkaz jsou obsaženy na panelu příkazu a obecně jsou uspořádány v pořadí potřebném k dokončení příkazu. Také jej lze použít k návratu k předchozímu kroku nebo k zadání volitelného kroku. I když je tvorba prvku sekvenční proces, nemusíte vždy, když chcete změnit něco z předchozího kroku, začínat od začátku. Spolu s panelem příkazu bude po dokončení nutných možností příkazu nápomocen také panel výzev. Konstrukční a referenční objekty Pomocí konstrukčních a referenčních objektů můžete vytvářet prvky. Pokud například vytváříte prvek díry, můžete nakreslit konstrukční čáru, která vám pomůže ve správném umístění díry. Příkaz Konstrukční lze použít ke změně objektu skici na konstrukční objekt nebo konstrukčního objektu na objekt skici. Konstrukční objekty se zobrazují jiným stylem čar než objekty skici. Referenční objekty jsou roviny a osy, pomocí nichž se definují roviny skic, rozsah vysunutí a osy rotace. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Co u prvků na existujícím tělese určuje, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí? spse01515 Tvorba základních prvků 4-7

34 Lekce 4 Tvorba následujících prvků 2. Který ze dvou postupů pro tvorbu základního prvku minimalizuje práci s panelem příkazu a umožňuje rychlejší práci? 3. Dostupné jsou dvě konfigurace panelu příkazu: vodorovně a svisle. Kde lze vybrat aktivní konfiguraci? Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Co u prvků na existujícím tělese určuje, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí? Směr rozsahu je definován umístěním kurzoru s ohledem na rovinnou plochu nebo rovinu skici. 2. Který ze dvou postupů pro tvorbu základního prvku minimalizuje práci s panelem příkazu a umožňuje rychlejší práci? Postup výběru. 3. Dostupné jsou dvě konfigurace panelu příkazu: vodorovně a svisle. Kde lze vybrat aktivní konfiguraci? Možnosti Solid Edge fi karta Pomocníci fi Uživatelské rozhraní příkazů. Souhrn lekce Jakmile oblast existuje, jsou dostupné dva pracovní postupy pro vytvoření základního prvku: postup výběru (synchronní prostředí) a postup tvorby. Tvary ploch jsou přímo svázány s křivkami definujícími tyto plochy. Proto je řízení křivek rozhodující při úpravách topologie ploch. Pomocí konstrukčních a referenčních objektů můžete vytvářet prvky. Pokud například vytváříte prvek díry, můžete nakreslit konstrukční čáru, která vám pomůže ve správném umístění díry. Ke změně objektu skici na konstrukční objekt lze použít příkaz Konstrukční. Referenční objekty jsou roviny a osy, pomocí nichž se definují roviny skic, rozsah vysunutí a osy rotace. 4-8 Tvorba základních prvků spse01515

35 Lekce 5 Kóty modelu Existující objemové modely můžete podle potřeby okótovat. Kóty potřebné k výrobě a další funkce lze definovat přímo pro hrany a plochy modelu. Ve skutečnosti není nutné vytvořit ve 2D skice jakékoli kóty. S veškerým kótováním můžete počkat do té doby, než vytvoříte základní prvek. Kótování modelu Aplikace Solid Edge nabízí jednotnou sadu příkazů ke kótování při práci s 2D skicou i při vkládání kót do 3D modelu. Tato sada nástrojů zjednodušuje práci a umožňuje zaměřit se na jednotlivé úkoly, aniž by bylo nutné hledat jediný 2D nebo 3D příkaz. Kótovací příkazy naleznete v aplikaci Solid Edge na těchto kartách. Domů, Tvorba skici, Tvorba ploch, PMI. Poznámka Karta PMI nabízí další kótovací příkazy i kompletní sadu výrobních poznámek. Použití kót v 3D modelu se neliší od vkládání kót ve 2D skice. Protože toto se již probíralo v předchozí lekci, nebudeme se zde zabývat jednotlivými typy. spse01515 Tvorba základních prvků 5-1

36 Lekce 5 Kóty modelu Úprava kót modelu Kóty připojené k modelu jsou PMI kóty. PMI kóty se vytvářejí nepřímo pomocí migrace skic a přímo přidáním do modelu. Úpravou libovolných kót připojených ke hranám synchronního prvku lze upravit model. Zda může být kóta upravena přímo poznáte podle její barvy. Další informace o tvorbě a úpravách PMI kót naleznete v tématu PMI kóty a poznámky. Nástroje pro úpravu kót modelu Při kliknutí na text kóty se zobrazí několik nástrojů pro úpravu modelu a vybírání: ovladače hodnoty kóty, kontextový panel Upravit kótu, aktivní pravidla. Změna velikosti modelu Velikost modelu lze změnit úpravou hodnoty jedné nebo více PMI kót. Pokud například vyberete text kóty pro kótu 60 mm (A), zobrazí se kontextový panel k úpravě hodnoty kóty [(B)(C)]. Ovladač hodnoty kóty určuje, jak bude model reagovat v případě zadání nové hodnoty pro kótu. 5-2 Tvorba základních prvků spse01515

37 Kóty modelu Ovládání změn Pomocí tlačítka Uzamknout (A) v dialogovém okně Upravit hodnotu kóty zajistíte, že kóty a jimi řízená geometrie modelu zůstanou při úpravách jiných kót modelu beze změny. Můžete například před úpravou kóty 60 mm uzamknout obě kóty 20 mm. Při změně kóty 60 mm na 70 mm pak zůstanou kóty 20 mm nezměněny. PMI kóty se zobrazují v různých barvách podle toho, zda jsou nebo nejsou uzamknuty. Ovládání směru změny Při zvýraznění nebo výběru textu kóty na 3D kótě se zakončení kóty aktualizují a označují, která strana modelu se při změně hodnoty kóty změní. Na upravené straně modelu se zobrazí 3D šipka (A) a na straně, která zůstane beze změny, se zobrazí 3D kulička (B). spse01515 Tvorba základních prvků 5-3

38 Lekce 5 Kóty modelu Pomocí možností dialogového okna můžete také ovládat reakci modelu na úpravu kóty. Upravovanou stranu (A) a neměnnou stranu (B) modelu určíte směrovými šipkami. Ovládání výběru ploch pomocí aktivních pravidel Při výběru upravované kóty je možné do výběrové sady přidat nebo odebrat plochy změnou možností v aktivních pravidlech. Tím se řídí chování modelu při úpravách. Další informace naleznete v tématu Práce s aktivními pravidly. 5-4 Tvorba základních prvků spse01515

39 Kóty modelu Cvičení: Kótování modelu Přehled Toto cvičení ukazuje proces použití kót k definici modelu. Cíl U existující součásti použijte některé kótovací příkazy. V tomto cvičení: Vložíte lineární a radiální kóty. Upravíte tyto kóty a prohlédnete si změny modelu. Použijete virtuální vrcholy k definici kót. Toto cvičení naleznete v dodatku F. Spotřeba skici a přenos kót V dokumentech synchronní součásti a plechové součásti typicky kreslíte geometrii skici za účelem tvorby prvků na objemovém modelu. Když v synchronním modelu vytvoříte prvek pomocí objektů skici, ty se spotřebují a vložené 2D kóty se přenesou k odpovídajícím hranám na objemovém tělese. Další informace naleznete v tématu cvičení Tvorba skici (spse01510) Spotřeba skici a přenos kót. spse01515 Tvorba základních prvků 5-5

40 Lekce 5 Kóty modelu Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký typ kót se připojuje k hranám modelu? 2. Co umožňuje zabránit změnám v kótě při úpravách dalších kót v modelu? Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký typ kót se připojuje k hranám modelu? PMI kóty.. 2. Co umožňuje zabránit změnám v kótě při úpravách dalších kót v modelu? Tlačítko Uzamknout v dialogovém okně Hodnota úpravy kóty. Souhrn lekce Kóty potřebné k výrobě a další funkce lze definovat přímo pro hrany a plochy modelu. Ve skutečnosti není nutné vytvořit ve 2D skice jakékoli kóty. S veškerým kótováním můžete počkat do té doby, než vytvoříte základní prvek. Solid Edge nabízí jednotnou sadu příkazů ke kótování při práci s 2D skicou i při vkládání kót do 3D modelu. Tato sada nástrojů zjednodušuje práci a umožňuje zaměřit se na jednotlivé úkoly, aniž by bylo nutné hledat jediný 2D nebo 3D příkaz. PMI kóty se vytvářejí nepřímo pomocí migrace skic a přímo přidáním do modelu. Velikost modelu lze změnit úpravou hodnoty jedné nebo více PMI kót. 5-6 Tvorba základních prvků spse01515

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti Začínáme Leden 2008 2008 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk nepovolila jinak, nesmí být tato publikace ani její části reprodukovány v žádné podobě, žádným způsobem a pro

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Co je nového v programu QuarkXPress 8

Co je nového v programu QuarkXPress 8 Co je nového v programu QuarkXPress 8 OBSAH Obsah Legislativní upozornění...4 Úvod...5 Pracujte rychleji s programem QuarkXPress 8...6 Flexibilní manipulace s obsahem...6 Přímá manipulace s rámečky a obrázky...6

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

AutoCAD LT 2009. Přehled

AutoCAD LT 2009. Přehled AutoCAD LT 2009 Přehled Obsah Úvod... 3 Uživatelské rozhraní... 3 Okno aplikace... 3 Prohlížeč nabídek... 4 Panel rychlého přístupu... 7 InfoCenter... 7 Pás karet... 8 Stavová lišta...10 Rychlé vlastnosti...11

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více