Tvorba základních prvků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba základních prvků"

Transkript

1 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515

2

3 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba základních prvků spse01515

5 Obsah Úvod Co je základní prvek? Tvorba základních prvků Dvě metody pro tvorbu základního prvku Obecný postup pro tvorbu základního prvku Tvorba synchronních vysunutých prvků pomocí nástroje Vybrat Možnosti rozsahu Cvičení: Tvorba základního synchronního prvku Tvorba vysunutí a vyříznutí rotací pomocí výběrového nástroje Cvičení: Tvorba šroubu svěráku Tvorba následujících prvků Tvorba vysunutí nebo vyříznutí: následující prvky Cvičení: Odstranění materiálu z desky svěráku Cvičení: Přidání montážních přírub k základnímu prvku svěráku Tvorba prvků pomocí příkazů ke konstrukci prvků Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Kóty modelu Kótování modelu Úprava kót modelu Cvičení: Kótování modelu Spotřeba skici a přenos kót Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Souřadné systémy Cvičení: Modelování pomocí souřadnicového systému Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Sady Práce s uživatelskými sadami Přehled lekce Odpovědi spse01515 Tvorba základních prvků 3

6 Obsah Modelování součásti: Tipy pro zahájení práce A-1 Cvičení: Tvorba základního synchronního prvku B-1 Nakreslení počátečního průřezu B-1 Tvorba základního prvku B-3 Souhrn B-4 Cvičení: Tvorba šroubu svěráku C-1 Tvorba skici počátečního základního tvaru C-1 Tvorba základního prvku C-1 Souhrn C-3 Cvičení: Odstranění materiálu z desky svěráku D-1 Odstranění materiálu z tělesa desky D-1 Odstranění dalšího materiálu D-3 Tvorba kruhového vyříznutí D-6 Tvorba posledního vyříznutí D-7 Souhrn D-9 Cvičení: Přidání montážních přírub k základnímu prvku svěráku.... E-1 Přidání ohybů pro připojení materiálu E-1 Odebrání materiálu montážní díry E-4 Souhrn E-6 Cvičení: Kótování modelu F-1 Přidání kót do modelu F-2 Kóta průsečíků F-6 Souhrn F-8 Cvičení: Modelování pomocí souřadnicového systému G-1 Vytvoření souřadnicového systému G-1 Tvorba ucha G-4 Volitelné: Dokončení šálku G-6 Souhrn G-7 4 Tvorba základních prvků spse01515

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01515 Tvorba základních prvků 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba základních prvků spse01515

9 Lekce 2 Co je základní prvek? Poznámka Tento kurz představí metodu tvorby synchronních základních prvků. Informace o metodě tvorby sekvenčních základních prvků naleznete v kurzu samostudia spse01536: Modelování synchronních a sekvenčních prvků. Při tvorbě 3D modelu v Solid Edge je užitečné vyhodnotit základní tvar součásti a stanovit požadovaný postup tvorby modelu. Celkový tvar součásti lze zachytit úplně prvním prvkem, který se nazývá základní prvek. Definice tvaru základního prvku 1. Vytvořte oblast (sada prvků skici, které tvoří uzavřenou oblast). 2. Vyberete tuto oblast a pomocí příkazu Protažení nebo Vysunutí rotací vytvoříte základní prvek. Jakmile jej vytvoříte, můžete definicí dalších prvků přidávat nebo odebírat materiál. spse01515 Tvorba základních prvků 2-1

10

11 Lekce 3 Tvorba základních prvků Příkazy intuitivní podle kontextu V závislosti na stavu modelu, ve kterém pracujete, můžete k základnímu prvku materiál přidat nebo z něj odebrat bez nutnosti výběru příslušného příkazu. Stejný pracovní postup se používá k tvorbě vysunutí a vyříznutí, přičemž výsledek dané operace závisí na definovaném směru rozsahu. Pro základní prvek bude výsledkem protažení, neexistuje totiž těleso ani materiál, ze kterého odebírat. U prvků na existujícím tělese určuje směr rozsahu definovaný umístěním kurzoru vůči rovinné ploše nebo rovině ve skici, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí. Pokud se skica rozšíří směrem od objemu modelu, dojde k vytvoření vysunutí. spse01515 Tvorba základních prvků 3-1

12 Lekce 3 Tvorba základních prvků Pokud se skica rozšíří proti objemu tělesa modelu, dojde k vytvoření vyříznutí. Dvě metody pro tvorbu základního prvku Jakmile oblast existuje, jsou dostupné dva pracovní postupy pro vytvoření základního prvku. Pracovní postup výběru Vyberte oblast. Kliknutím na ovladač vysunutí vytvoříte tělěeso z oblasti skici. 3-2 Tvorba základních prvků spse01515

13 Tvorba základních prvků Pracovní postup tvorby Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Vysunout. Výběrem oblasti skici definujte prvek. Poznámka První způsob snižuje míru interakce s panelem příkazu a umožňuje pracovat rychleji. Pracovní postup tvorby má jiné výhody, o kterých se dozvíte v další části. Obecný postup pro tvorbu základního prvku Při použití pracovního postupu výběru i pracovního postupu tvorby jsou základní kroky pro tvorbu základního prvku stejné. Toto téma představuje pracovní postupy vysunutí a rotace. Vysunutí oblasti 1. Začněte výběrem oblasti pomocí příkazu Vybrat. Pokud začnete výběrem příkazu Vysunout, je prvním krokem výběr oblasti k vysunutí. 2. V případě potřeby můžete nastavit možnost Symetricky a prvek se pak vysune symetricky na obě strany oblasti. spse01515 Tvorba základních prvků 3-3

14 Lekce 3 Tvorba základních prvků 3. Klikněte na ovladač vysunutí, definujte rozsah přesunutím kurzoru a kliknutím vytvořte těleso, nebo do dynamického textového pole zadejte rozsah, kliknutím na ovladač vysunutí definujte směr a vytvořte tak těleso. Rotace oblasti 1. Začněte výběrem oblasti pomocí příkazu Vybrat. 3-4 Tvorba základních prvků spse01515

15 Tvorba základních prvků 2. Přetáhnutím počátku ovladače vysunutí (A) ke hraně (B) definujte osu otáčení. 3. V případě potřeby můžete nastavit možnost Symetricky a prvek se pak vysune symetricky na obě strany oblasti. 4. Na ovladači rotace kliknutím na prstenec zahajte krok rozsahu rotace. spse01515 Tvorba základních prvků 3-5

16 Lekce 3 Tvorba základních prvků 5. Přesunutím kurzoru definujte rozsah a kliknutím vytvořte těleso, nebo do dynamického textového pole zadejte rozsah, kliknutím na jednu ze stran oblasti definujte směr a vytvořte tak těleso, 3-6 Tvorba základních prvků spse01515

17 Tvorba základních prvků nebo v rozevíracím seznamu Typ rozsahu vyberte možnost 360. Poznámka Vypněte možnost Vytvořit aktivní řez (C). Tvorba synchronních vysunutých prvků pomocí nástroje Vybrat V synchronním prostředí je možné pomocí nástroje Vybrat vytvářet vysunuté prvky. Když vyberete platný objekt skici, například oblast skici, zobrazí se panel příkazu Vysunout (A) a ovladač vysunutí (B). Panel příkazu obsahuje možnosti potřebné ke tvorbě široké škály vysunutých prvků. Proces tvorby prvku zahájíte umístěním kurzoru nad šipku na ovladači vysunutí a kliknutím (A). Tvar kurzoru se změní na nitkový kříž a zobrazí se dynamické znázornění prvku spolu s dynamickým panelem, do kterého můžete zadat přesnou hodnotu pro prvek (B). spse01515 Tvorba základních prvků 3-7

18 Lekce 3 Tvorba základních prvků Až budete chtít dokončit definování prvku (C), můžete kliknout tlačítkem myši nebo zadat hodnotu a stisknout klávesu Enter. Poznámka Prvky skici použité k definování prvku se přesunou do seznamu Použité skici ve stromu modelu a skryjí se. Kóty skici se přenesou k vhodným hranám modelu. Možnosti rozsahu Rozsah Definujte hloubku prvku nebo vzdálenost vysunutí skici pro vytvoření prvku. Můžete zadat, zda se prvek roztáhne pouze jedním směrem nebo dvěma směry souměrně. Možnosti rozsahu jsou: Hodnotou, Přes vše, K dalšímu a Od/do. Hodnotou Nastavuje rozsah prvku tak, že bude skica vysunuta do určité vzdálenosti na libovolnou stranu nebo symetricky na obě strany roviny skici. Vzdálenost lze zadat do dynamického pole nebo kliknutím definovat rozsah. Přes vše Nastavuje rozsah prvku tak, že skica bude vysunuta přes všechny plochy součásti se začátkem v rovině skici. Skicu lze vysunout na libovolnou stranu plochy profilu nebo na obě strany. K dalšímu Nastavuje rozsah prvku tak, aby byla skica vysunuta pouze dalším uzavřeným průsečíkem se součástí na vybrané straně. Skicu lze vysunout na libovolnou stranu roviny skici nebo na obě strany. Od/do Nastavuje rozsah prvku tak, že bude skica vysunuta ze zadané plochy nebo referenční roviny do další zadané plochy nebo referenční roviny. Rovinu skici je možné použít jako jedno ze zakončení vyberte úchopový bod roviny skici nebo klikněte pravým tlačítkem. 3-8 Tvorba základních prvků spse01515

19 Tvorba základních prvků Symetricky Poznámka Pokud je nejprve vybrána oblast, rozsah plochy typu Od může být předefinován přetáhnutím počátku ovladače vysunutí na jiný povrch nebo rovinu. Klikněte na ovladač vysunutí. Vyberte povrch nebo rovinu typu Do. Pravým kliknutím proveďte vysunutí k rovině profilu. PMI kóta pro délku rozsahu se vytvoří automaticky. Určuje, že rozsah prvku bude použit symetricky od roviny skici. Aby se v každém směru prováděla správná operace (například: jestliže se materiál přidá nebo odebere) zkontrolujte, že na panelu příkazu vyberete příkazy Přidat nebo Vyjmout: Klíčové body Nastaví typ klíčových bodů, které můžete vybrat k definici rozsahu prvku. Rozsah prvku lze definovat pomocí klíčového bodu nebo jiné existující geometrie. Dostupné klíčové body jsou specifické podle používaného příkazu a postupu. všechny klíčové body koncový bod polovina střed (oblouk nebo kružnice) bod tečnosti (vybrat bod tečnosti na analyticky zakřivené ploše, například válci, kouli, anuloidu nebo kuželu) bod obrysu úprava bodu na křivce bez klíčových bodů spse01515 Tvorba základních prvků 3-9

20 Lekce 3 Tvorba základních prvků V následujícím případě byl vybrán vrchol. Otevřená/Uzavřená skica Určuje, zda budou sousední hrany modelu považovány za součást oblasti skici v případě, že je otevřená skica připojena k jedné nebo více hranám modelu. To umožňuje určit, jak budou v určitých situacích sousední plochy oříznuty. Otevřená Ignoruje sousední hrany modelu. Pokud je tato možnost nastavena, mohou být další plochy upraveny, například podle příkladu vyříznutí níže Tvorba základních prvků spse01515

21 Tvorba základních prvků Uzavřená Zahrne sousední hrany modelu. Pokud je tato možnost nastavena, může být upraveno méně ploch, například podle příkladu vyříznutí níže. Automaticky Automaticky stanoví, zda budou hrany modelu zahrnuty nebo ignorovány. Ve většině případů se upřednostňuje tato možnost. Výběr rozsahu Do Vyberte plochu Do v případě, že je zapnutá možnost Od/do. Výběr typu Od plochy je automaticky nastaven na rovinu skici při tvorbě prvku pomocí panelu příkazu. Možnostmi na panelu příkazu určete možnost Od plochy v případě, že budete chtít určit jinou plochu pro možnost Od plochy. Poznámka Pokud je nejprve vybrána oblast, rozsah plochy typu Od může být předefinován přetáhnutím počátku ovladače vysunutí na jiný povrch nebo rovinu. Klikněte na ovladač vysunutí. Vyberte povrch nebo rovinu typu Do. Pravým kliknutím proveďte vysunutí k rovině profilu. PMI kóta pro délku rozsahu se automaticky vytvoří Zakončení Definování úkosu nebo soudkovitého tvaru prvku. Po definování rozsahu prvku budete dotázáni na definování parametrů zakončení. Jestliže tato možnost není vybrána, po definování rozsahu prvku na definování parametrů zakončení dotázáni nejste. spse01515 Tvorba základních prvků 3-11

22 Lekce 3 Tvorba základních prvků Cvičení: Tvorba základního synchronního prvku Přehled Toto cvičení ukazuje proces tvorby základního prvku základního objemového tělesa v modelu. Cíl Vytvořením základního prvku svěráku se seznámíte s technikami používanými při tvorbě základního prvku. V tomto cvičení: Vytvoříte oblasti skládající se z objektů skic. Budete definovat počáteční tvar objemového tělesa pomocí výběrového nástroje. Toto cvičení naleznete v dodatku B. Tvorba vysunutí a vyříznutí rotací pomocí výběrového nástroje V synchronním prostředí je možné pomocí výběrového nástroje vytvářet prvky tvořené rotací profilu. Při výběru platného objektu skici, například oblasti skici, se zobrazí panel příkazu Vysunout i ovladač vysunutí. Můžete kliknout na počátek ovladače vysunutí a přetáhnout ho na lineární objekt skici, který definuje osu otáčení. Ovladač vysunutí se změní na ovladač rotace. Synchronní prvek tvořený rotací je také možné vytvořit výběrem příkazu Rotovat na panelu příkazu Tvorba základních prvků spse01515

23 Tvorba základních prvků Panel příkazu se zaktualizuje, zobrazí možnosti pro tvorbu prvků tvořených rotací(a) a zobrazí se ovladač rotace (B). Chcete-li vytvořit prvek tvořený rotací profilu, posuňte ovladač rotace na lineární objekt skici, hranu modelu nebo střed válcové plochy, který definuje osu, kolem které chcete skicu rotovat. V následujícím příkladu je objekt osy oddělen od oblasti skici, která definuje řez prvku tvořeného rotací. Ovladač rotace můžete přesunout kliknutím na počátek ovladače (A) a připojit jej tak ke kurzoru. Potom můžete ovladač umístit nad objekt osy. Ovladač rotace se přichytí k jakémukoli lineárnímu objektu. Až bude zarovnaný se správným objektem, můžete kliknutím potvrdit jeho pozici (B). spse01515 Tvorba základních prvků 3-13

24 Lekce 3 Tvorba základních prvků Prvek tvořený rotací s úhlem rotace menším nebo rovným 360 stupňům můžete vytvořit pomocí možností na panelu příkazu Rotovat. Po určení požadovaných možností na panelu příkazu můžete kliknutím na prstencový objekt na ovladači rotace (A) začít vytvářet prvek. Tvar kurzoru se změní na nitkový kříž a zobrazí se dynamické znázornění prvku spolu s dynamickým panelem, do kterého můžete zadat hodnotu úhlu pro prvek (B). Definování prvku dokončíte určením rozsahu prvku pomocí kliknutí, výběrem klíčového bodu nebo zadáním hodnoty a stiskem klávesy Enter. Poznámka Prvky skici použité k definování prvku se přesunou do skupiny Použité skici ve stromu modelu a skryjí se. Všechny kóty skici, u kterých je to možné, se přenesou ke vhodným hranám modelu. Protože objektu osy je oddělený od objektů skici, které definovaly řez prvku, objekt osy se nepřesune do seznamu Použité skici ve stromu modelu. Tvorba aktivního řezu Pomocí možnosti Vytvořit aktivní řez (A) na panelu příkazu vytvoříte aktivní řez zároveň při dokončení prvku Tvorba základních prvků spse01515

25 Tvorba základních prvků Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta. Všechny kóty skici jsou přesunuty do aktivního řezu. Cvičení: Tvorba šroubu svěráku Přehled Toto cvičení ukazuje proces tvorby modelu součásti pomocí příkazu Vysunutí rotací. Cíl Vytvořením šroubu pro svěrák se seznámíte s příkazem Vysunutí rotací, který se používá při tvorbě základních prvků. V tomto cvičení: Vytvoříte oblast složenou z objektů skic. Použijete výběrový nástroj ke spuštění příkazu Vysunutí rotací. Toto cvičení naleznete v dodatku C. spse01515 Tvorba základních prvků 3-15

26

27 Lekce 4 Tvorba následujících prvků Příkazy intuitivní podle kontextu U prvků na existujícím tělese určuje směr rozsahu definovaný umístěním kurzoru vůči rovinné ploše nebo rovině ve skici, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí. Tvorba vysunutí nebo vyříznutí: následující prvky Vysunuté prvky lze vytvářet pomocí výběrového nástroje nebo příkazu Vysunout. Oba pracovní postupy jsou v tomto tématu vysvětleny. Tvorba vysunutí nebo vyříznutí pomocí výběrového nástroje 1. Na kartě Domů fi skupině Vybrat vyberte příkaz Vybrat. 2. Umístěte kurzor nad oblast skici a kliknutím ji vyberte. Zobrazí se ovladač vysunutí (A). 3. Umístěte kurzor nad ovladač vysunutí a kliknutím jej vyberte. spse01515 Tvorba základních prvků 4-1

28 Lekce 4 Tvorba následujících prvků 4. Směr materiálu k přidání nebo odebrání definujte umístěním kurzoru. Materiál se přidá při kliknutí mimo těleso modelu. Materiál se odebere při kliknutí do tělesa modelu. 5. Kliknutím umístěte a dokončete prvek. 4-2 Tvorba základních prvků spse01515

29 Tvorba následujících prvků Tvorba vysunutí nebo vyříznutí pomocí příkazu Vysunout 1. Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Vysunout. 2. Na panelu příkazu proveďte jeden z následujících úkonů: Nastavte možnost Plocha, umístěte kurzor do oblasti skici a klikněte levým tlačítkem myši. Nastavte možnost Řetězec, umístěte kurzor nad jeden z propojených řetězců objektů skici a kliknutím levým tlačítkem myši potvrďte výběr. Nastavte možnost Jeden, vyberte jeden z více propojených objektů a kliknutím pravým tlačítkem potvrďte výběr. 3. Směr materiálu k přidání nebo odebrání definujte umístěním kurzoru. Materiál se přidá při kliknutí mimo těleso modelu. Materiál se odebere při kliknutí do tělesa modelu. spse01515 Tvorba základních prvků 4-3

30 Lekce 4 Tvorba následujících prvků 4. Kliknutím umístěte a dokončete prvek. Tip Parametry úhlu úkosu a soudkovitého tvaru pro vysunutí nebo vyříznutí lze definovat pomocí možností kroku Zakončení na panelu příkazu. Další informace naleznete v tématu nápovědy Použití úhlu úkosu a soudkovitého tvaru. Cvičení: Odstranění materiálu z desky svěráku 4-4 Tvorba základních prvků spse01515

31 Tvorba následujících prvků Přehled Toto cvičení ukazuje proces odebrání materiálu ze základního prvku. Cíl Vytvořte oblasti a pomocí nich vyřízněte materiál ze součásti. Toto cvičení naleznete v dodatku D. Cvičení: Přidání montážních přírub k základnímu prvku svěráku Přehled V tomto cvičení: Vytvoříte čtyři úchyty svěráku vysunutím čtyř oblastí současně. Vytvoříte vyříznutí na zadní straně svěráku a přes úchyty. Toto cvičení naleznete v dodatku E. spse01515 Tvorba základních prvků 4-5

32 Lekce 4 Tvorba následujících prvků Tvorba prvků pomocí příkazů ke konstrukci prvků Solid Edge nabízí pracovní postup modelování pomocí prvků. V tomto pracovním postupu nejprve vyberete příkaz k vytvoření prvku, například Vysunout nebo Zaoblení, a potom vás software provede zbytkem procesu, přičemž vás upozorňuje, co je nutné v každém kroku definovat. Prvním krokem je kliknutí na příkaz prvku. Potom můžete pomocí panelu příkazu definovat zadání potřebné k dokončení prvku. Panel výzev v dolní části pracovní plochy zobrazuje také pokyny s informacemi, jak správně postupovat. Panel příkazu Panel příkazu obsahuje všechny dostupné možnosti aktuálního příkazu. Vybrat je možné jednu ze dvou konfigurací panelu příkazu: Vodorovné panely nástrojů: Možnosti příkazu jsou na plovoucím panelu nástrojů, který se nachází v okně dokumentu. 4-6 Tvorba základních prvků spse01515

33 Tvorba následujících prvků Svislá podokna: Možnosti příkazu jsou ve svislém podokně, které lze přichytit k ostatním oknům. Poznámka Konfiguraci panelu příkazu lze vybrat pomocí příkazu Možnosti Solid Edge fi karty Pomocníci fi Uživatelské rozhraní příkazů. Další informace naleznete zde: Možnosti uživatelské úpravy Solid Edge a karta Pomocníci (dialogové okno Možnosti Solid Edge) Všechny možnosti specifické pro příkaz jsou obsaženy na panelu příkazu a obecně jsou uspořádány v pořadí potřebném k dokončení příkazu. Také jej lze použít k návratu k předchozímu kroku nebo k zadání volitelného kroku. I když je tvorba prvku sekvenční proces, nemusíte vždy, když chcete změnit něco z předchozího kroku, začínat od začátku. Spolu s panelem příkazu bude po dokončení nutných možností příkazu nápomocen také panel výzev. Konstrukční a referenční objekty Pomocí konstrukčních a referenčních objektů můžete vytvářet prvky. Pokud například vytváříte prvek díry, můžete nakreslit konstrukční čáru, která vám pomůže ve správném umístění díry. Příkaz Konstrukční lze použít ke změně objektu skici na konstrukční objekt nebo konstrukčního objektu na objekt skici. Konstrukční objekty se zobrazují jiným stylem čar než objekty skici. Referenční objekty jsou roviny a osy, pomocí nichž se definují roviny skic, rozsah vysunutí a osy rotace. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Co u prvků na existujícím tělese určuje, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí? spse01515 Tvorba základních prvků 4-7

34 Lekce 4 Tvorba následujících prvků 2. Který ze dvou postupů pro tvorbu základního prvku minimalizuje práci s panelem příkazu a umožňuje rychlejší práci? 3. Dostupné jsou dvě konfigurace panelu příkazu: vodorovně a svisle. Kde lze vybrat aktivní konfiguraci? Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Co u prvků na existujícím tělese určuje, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí? Směr rozsahu je definován umístěním kurzoru s ohledem na rovinnou plochu nebo rovinu skici. 2. Který ze dvou postupů pro tvorbu základního prvku minimalizuje práci s panelem příkazu a umožňuje rychlejší práci? Postup výběru. 3. Dostupné jsou dvě konfigurace panelu příkazu: vodorovně a svisle. Kde lze vybrat aktivní konfiguraci? Možnosti Solid Edge fi karta Pomocníci fi Uživatelské rozhraní příkazů. Souhrn lekce Jakmile oblast existuje, jsou dostupné dva pracovní postupy pro vytvoření základního prvku: postup výběru (synchronní prostředí) a postup tvorby. Tvary ploch jsou přímo svázány s křivkami definujícími tyto plochy. Proto je řízení křivek rozhodující při úpravách topologie ploch. Pomocí konstrukčních a referenčních objektů můžete vytvářet prvky. Pokud například vytváříte prvek díry, můžete nakreslit konstrukční čáru, která vám pomůže ve správném umístění díry. Ke změně objektu skici na konstrukční objekt lze použít příkaz Konstrukční. Referenční objekty jsou roviny a osy, pomocí nichž se definují roviny skic, rozsah vysunutí a osy rotace. 4-8 Tvorba základních prvků spse01515

35 Lekce 5 Kóty modelu Existující objemové modely můžete podle potřeby okótovat. Kóty potřebné k výrobě a další funkce lze definovat přímo pro hrany a plochy modelu. Ve skutečnosti není nutné vytvořit ve 2D skice jakékoli kóty. S veškerým kótováním můžete počkat do té doby, než vytvoříte základní prvek. Kótování modelu Aplikace Solid Edge nabízí jednotnou sadu příkazů ke kótování při práci s 2D skicou i při vkládání kót do 3D modelu. Tato sada nástrojů zjednodušuje práci a umožňuje zaměřit se na jednotlivé úkoly, aniž by bylo nutné hledat jediný 2D nebo 3D příkaz. Kótovací příkazy naleznete v aplikaci Solid Edge na těchto kartách. Domů, Tvorba skici, Tvorba ploch, PMI. Poznámka Karta PMI nabízí další kótovací příkazy i kompletní sadu výrobních poznámek. Použití kót v 3D modelu se neliší od vkládání kót ve 2D skice. Protože toto se již probíralo v předchozí lekci, nebudeme se zde zabývat jednotlivými typy. spse01515 Tvorba základních prvků 5-1

36 Lekce 5 Kóty modelu Úprava kót modelu Kóty připojené k modelu jsou PMI kóty. PMI kóty se vytvářejí nepřímo pomocí migrace skic a přímo přidáním do modelu. Úpravou libovolných kót připojených ke hranám synchronního prvku lze upravit model. Zda může být kóta upravena přímo poznáte podle její barvy. Další informace o tvorbě a úpravách PMI kót naleznete v tématu PMI kóty a poznámky. Nástroje pro úpravu kót modelu Při kliknutí na text kóty se zobrazí několik nástrojů pro úpravu modelu a vybírání: ovladače hodnoty kóty, kontextový panel Upravit kótu, aktivní pravidla. Změna velikosti modelu Velikost modelu lze změnit úpravou hodnoty jedné nebo více PMI kót. Pokud například vyberete text kóty pro kótu 60 mm (A), zobrazí se kontextový panel k úpravě hodnoty kóty [(B)(C)]. Ovladač hodnoty kóty určuje, jak bude model reagovat v případě zadání nové hodnoty pro kótu. 5-2 Tvorba základních prvků spse01515

37 Kóty modelu Ovládání změn Pomocí tlačítka Uzamknout (A) v dialogovém okně Upravit hodnotu kóty zajistíte, že kóty a jimi řízená geometrie modelu zůstanou při úpravách jiných kót modelu beze změny. Můžete například před úpravou kóty 60 mm uzamknout obě kóty 20 mm. Při změně kóty 60 mm na 70 mm pak zůstanou kóty 20 mm nezměněny. PMI kóty se zobrazují v různých barvách podle toho, zda jsou nebo nejsou uzamknuty. Ovládání směru změny Při zvýraznění nebo výběru textu kóty na 3D kótě se zakončení kóty aktualizují a označují, která strana modelu se při změně hodnoty kóty změní. Na upravené straně modelu se zobrazí 3D šipka (A) a na straně, která zůstane beze změny, se zobrazí 3D kulička (B). spse01515 Tvorba základních prvků 5-3

38 Lekce 5 Kóty modelu Pomocí možností dialogového okna můžete také ovládat reakci modelu na úpravu kóty. Upravovanou stranu (A) a neměnnou stranu (B) modelu určíte směrovými šipkami. Ovládání výběru ploch pomocí aktivních pravidel Při výběru upravované kóty je možné do výběrové sady přidat nebo odebrat plochy změnou možností v aktivních pravidlech. Tím se řídí chování modelu při úpravách. Další informace naleznete v tématu Práce s aktivními pravidly. 5-4 Tvorba základních prvků spse01515

39 Kóty modelu Cvičení: Kótování modelu Přehled Toto cvičení ukazuje proces použití kót k definici modelu. Cíl U existující součásti použijte některé kótovací příkazy. V tomto cvičení: Vložíte lineární a radiální kóty. Upravíte tyto kóty a prohlédnete si změny modelu. Použijete virtuální vrcholy k definici kót. Toto cvičení naleznete v dodatku F. Spotřeba skici a přenos kót V dokumentech synchronní součásti a plechové součásti typicky kreslíte geometrii skici za účelem tvorby prvků na objemovém modelu. Když v synchronním modelu vytvoříte prvek pomocí objektů skici, ty se spotřebují a vložené 2D kóty se přenesou k odpovídajícím hranám na objemovém tělese. Další informace naleznete v tématu cvičení Tvorba skici (spse01510) Spotřeba skici a přenos kót. spse01515 Tvorba základních prvků 5-5

40 Lekce 5 Kóty modelu Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký typ kót se připojuje k hranám modelu? 2. Co umožňuje zabránit změnám v kótě při úpravách dalších kót v modelu? Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký typ kót se připojuje k hranám modelu? PMI kóty.. 2. Co umožňuje zabránit změnám v kótě při úpravách dalších kót v modelu? Tlačítko Uzamknout v dialogovém okně Hodnota úpravy kóty. Souhrn lekce Kóty potřebné k výrobě a další funkce lze definovat přímo pro hrany a plochy modelu. Ve skutečnosti není nutné vytvořit ve 2D skice jakékoli kóty. S veškerým kótováním můžete počkat do té doby, než vytvoříte základní prvek. Solid Edge nabízí jednotnou sadu příkazů ke kótování při práci s 2D skicou i při vkládání kót do 3D modelu. Tato sada nástrojů zjednodušuje práci a umožňuje zaměřit se na jednotlivé úkoly, aniž by bylo nutné hledat jediný 2D nebo 3D příkaz. PMI kóty se vytvářejí nepřímo pomocí migrace skic a přímo přidáním do modelu. Velikost modelu lze změnit úpravou hodnoty jedné nebo více PMI kót. 5-6 Tvorba základních prvků spse01515

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Skicovací nástroje

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Základní prvky modelování

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Nápověda CADKON Express

Nápověda CADKON Express Nápověda CADKON Express Úvod CADKON Express je nadstavba pro AutoCAD LT 2004 až AutoCAD LT 2014. Má stejné nároky na operační systém počítače jako verze AutoCADu LT, na které je používán. Podporované operační

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele (viz následující obr.) osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních,

Více

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_IKT_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více