Tvorba základních prvků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba základních prvků"

Transkript

1 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515

2

3 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba základních prvků spse01515

5 Obsah Úvod Co je základní prvek? Tvorba základních prvků Dvě metody pro tvorbu základního prvku Obecný postup pro tvorbu základního prvku Tvorba synchronních vysunutých prvků pomocí nástroje Vybrat Možnosti rozsahu Cvičení: Tvorba základního synchronního prvku Tvorba vysunutí a vyříznutí rotací pomocí výběrového nástroje Cvičení: Tvorba šroubu svěráku Tvorba následujících prvků Tvorba vysunutí nebo vyříznutí: následující prvky Cvičení: Odstranění materiálu z desky svěráku Cvičení: Přidání montážních přírub k základnímu prvku svěráku Tvorba prvků pomocí příkazů ke konstrukci prvků Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Kóty modelu Kótování modelu Úprava kót modelu Cvičení: Kótování modelu Spotřeba skici a přenos kót Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Souřadné systémy Cvičení: Modelování pomocí souřadnicového systému Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Sady Práce s uživatelskými sadami Přehled lekce Odpovědi spse01515 Tvorba základních prvků 3

6 Obsah Modelování součásti: Tipy pro zahájení práce A-1 Cvičení: Tvorba základního synchronního prvku B-1 Nakreslení počátečního průřezu B-1 Tvorba základního prvku B-3 Souhrn B-4 Cvičení: Tvorba šroubu svěráku C-1 Tvorba skici počátečního základního tvaru C-1 Tvorba základního prvku C-1 Souhrn C-3 Cvičení: Odstranění materiálu z desky svěráku D-1 Odstranění materiálu z tělesa desky D-1 Odstranění dalšího materiálu D-3 Tvorba kruhového vyříznutí D-6 Tvorba posledního vyříznutí D-7 Souhrn D-9 Cvičení: Přidání montážních přírub k základnímu prvku svěráku.... E-1 Přidání ohybů pro připojení materiálu E-1 Odebrání materiálu montážní díry E-4 Souhrn E-6 Cvičení: Kótování modelu F-1 Přidání kót do modelu F-2 Kóta průsečíků F-6 Souhrn F-8 Cvičení: Modelování pomocí souřadnicového systému G-1 Vytvoření souřadnicového systému G-1 Tvorba ucha G-4 Volitelné: Dokončení šálku G-6 Souhrn G-7 4 Tvorba základních prvků spse01515

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01515 Tvorba základních prvků 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba základních prvků spse01515

9 Lekce 2 Co je základní prvek? Poznámka Tento kurz představí metodu tvorby synchronních základních prvků. Informace o metodě tvorby sekvenčních základních prvků naleznete v kurzu samostudia spse01536: Modelování synchronních a sekvenčních prvků. Při tvorbě 3D modelu v Solid Edge je užitečné vyhodnotit základní tvar součásti a stanovit požadovaný postup tvorby modelu. Celkový tvar součásti lze zachytit úplně prvním prvkem, který se nazývá základní prvek. Definice tvaru základního prvku 1. Vytvořte oblast (sada prvků skici, které tvoří uzavřenou oblast). 2. Vyberete tuto oblast a pomocí příkazu Protažení nebo Vysunutí rotací vytvoříte základní prvek. Jakmile jej vytvoříte, můžete definicí dalších prvků přidávat nebo odebírat materiál. spse01515 Tvorba základních prvků 2-1

10

11 Lekce 3 Tvorba základních prvků Příkazy intuitivní podle kontextu V závislosti na stavu modelu, ve kterém pracujete, můžete k základnímu prvku materiál přidat nebo z něj odebrat bez nutnosti výběru příslušného příkazu. Stejný pracovní postup se používá k tvorbě vysunutí a vyříznutí, přičemž výsledek dané operace závisí na definovaném směru rozsahu. Pro základní prvek bude výsledkem protažení, neexistuje totiž těleso ani materiál, ze kterého odebírat. U prvků na existujícím tělese určuje směr rozsahu definovaný umístěním kurzoru vůči rovinné ploše nebo rovině ve skici, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí. Pokud se skica rozšíří směrem od objemu modelu, dojde k vytvoření vysunutí. spse01515 Tvorba základních prvků 3-1

12 Lekce 3 Tvorba základních prvků Pokud se skica rozšíří proti objemu tělesa modelu, dojde k vytvoření vyříznutí. Dvě metody pro tvorbu základního prvku Jakmile oblast existuje, jsou dostupné dva pracovní postupy pro vytvoření základního prvku. Pracovní postup výběru Vyberte oblast. Kliknutím na ovladač vysunutí vytvoříte tělěeso z oblasti skici. 3-2 Tvorba základních prvků spse01515

13 Tvorba základních prvků Pracovní postup tvorby Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Vysunout. Výběrem oblasti skici definujte prvek. Poznámka První způsob snižuje míru interakce s panelem příkazu a umožňuje pracovat rychleji. Pracovní postup tvorby má jiné výhody, o kterých se dozvíte v další části. Obecný postup pro tvorbu základního prvku Při použití pracovního postupu výběru i pracovního postupu tvorby jsou základní kroky pro tvorbu základního prvku stejné. Toto téma představuje pracovní postupy vysunutí a rotace. Vysunutí oblasti 1. Začněte výběrem oblasti pomocí příkazu Vybrat. Pokud začnete výběrem příkazu Vysunout, je prvním krokem výběr oblasti k vysunutí. 2. V případě potřeby můžete nastavit možnost Symetricky a prvek se pak vysune symetricky na obě strany oblasti. spse01515 Tvorba základních prvků 3-3

14 Lekce 3 Tvorba základních prvků 3. Klikněte na ovladač vysunutí, definujte rozsah přesunutím kurzoru a kliknutím vytvořte těleso, nebo do dynamického textového pole zadejte rozsah, kliknutím na ovladač vysunutí definujte směr a vytvořte tak těleso. Rotace oblasti 1. Začněte výběrem oblasti pomocí příkazu Vybrat. 3-4 Tvorba základních prvků spse01515

15 Tvorba základních prvků 2. Přetáhnutím počátku ovladače vysunutí (A) ke hraně (B) definujte osu otáčení. 3. V případě potřeby můžete nastavit možnost Symetricky a prvek se pak vysune symetricky na obě strany oblasti. 4. Na ovladači rotace kliknutím na prstenec zahajte krok rozsahu rotace. spse01515 Tvorba základních prvků 3-5

16 Lekce 3 Tvorba základních prvků 5. Přesunutím kurzoru definujte rozsah a kliknutím vytvořte těleso, nebo do dynamického textového pole zadejte rozsah, kliknutím na jednu ze stran oblasti definujte směr a vytvořte tak těleso, 3-6 Tvorba základních prvků spse01515

17 Tvorba základních prvků nebo v rozevíracím seznamu Typ rozsahu vyberte možnost 360. Poznámka Vypněte možnost Vytvořit aktivní řez (C). Tvorba synchronních vysunutých prvků pomocí nástroje Vybrat V synchronním prostředí je možné pomocí nástroje Vybrat vytvářet vysunuté prvky. Když vyberete platný objekt skici, například oblast skici, zobrazí se panel příkazu Vysunout (A) a ovladač vysunutí (B). Panel příkazu obsahuje možnosti potřebné ke tvorbě široké škály vysunutých prvků. Proces tvorby prvku zahájíte umístěním kurzoru nad šipku na ovladači vysunutí a kliknutím (A). Tvar kurzoru se změní na nitkový kříž a zobrazí se dynamické znázornění prvku spolu s dynamickým panelem, do kterého můžete zadat přesnou hodnotu pro prvek (B). spse01515 Tvorba základních prvků 3-7

18 Lekce 3 Tvorba základních prvků Až budete chtít dokončit definování prvku (C), můžete kliknout tlačítkem myši nebo zadat hodnotu a stisknout klávesu Enter. Poznámka Prvky skici použité k definování prvku se přesunou do seznamu Použité skici ve stromu modelu a skryjí se. Kóty skici se přenesou k vhodným hranám modelu. Možnosti rozsahu Rozsah Definujte hloubku prvku nebo vzdálenost vysunutí skici pro vytvoření prvku. Můžete zadat, zda se prvek roztáhne pouze jedním směrem nebo dvěma směry souměrně. Možnosti rozsahu jsou: Hodnotou, Přes vše, K dalšímu a Od/do. Hodnotou Nastavuje rozsah prvku tak, že bude skica vysunuta do určité vzdálenosti na libovolnou stranu nebo symetricky na obě strany roviny skici. Vzdálenost lze zadat do dynamického pole nebo kliknutím definovat rozsah. Přes vše Nastavuje rozsah prvku tak, že skica bude vysunuta přes všechny plochy součásti se začátkem v rovině skici. Skicu lze vysunout na libovolnou stranu plochy profilu nebo na obě strany. K dalšímu Nastavuje rozsah prvku tak, aby byla skica vysunuta pouze dalším uzavřeným průsečíkem se součástí na vybrané straně. Skicu lze vysunout na libovolnou stranu roviny skici nebo na obě strany. Od/do Nastavuje rozsah prvku tak, že bude skica vysunuta ze zadané plochy nebo referenční roviny do další zadané plochy nebo referenční roviny. Rovinu skici je možné použít jako jedno ze zakončení vyberte úchopový bod roviny skici nebo klikněte pravým tlačítkem. 3-8 Tvorba základních prvků spse01515

19 Tvorba základních prvků Symetricky Poznámka Pokud je nejprve vybrána oblast, rozsah plochy typu Od může být předefinován přetáhnutím počátku ovladače vysunutí na jiný povrch nebo rovinu. Klikněte na ovladač vysunutí. Vyberte povrch nebo rovinu typu Do. Pravým kliknutím proveďte vysunutí k rovině profilu. PMI kóta pro délku rozsahu se vytvoří automaticky. Určuje, že rozsah prvku bude použit symetricky od roviny skici. Aby se v každém směru prováděla správná operace (například: jestliže se materiál přidá nebo odebere) zkontrolujte, že na panelu příkazu vyberete příkazy Přidat nebo Vyjmout: Klíčové body Nastaví typ klíčových bodů, které můžete vybrat k definici rozsahu prvku. Rozsah prvku lze definovat pomocí klíčového bodu nebo jiné existující geometrie. Dostupné klíčové body jsou specifické podle používaného příkazu a postupu. všechny klíčové body koncový bod polovina střed (oblouk nebo kružnice) bod tečnosti (vybrat bod tečnosti na analyticky zakřivené ploše, například válci, kouli, anuloidu nebo kuželu) bod obrysu úprava bodu na křivce bez klíčových bodů spse01515 Tvorba základních prvků 3-9

20 Lekce 3 Tvorba základních prvků V následujícím případě byl vybrán vrchol. Otevřená/Uzavřená skica Určuje, zda budou sousední hrany modelu považovány za součást oblasti skici v případě, že je otevřená skica připojena k jedné nebo více hranám modelu. To umožňuje určit, jak budou v určitých situacích sousední plochy oříznuty. Otevřená Ignoruje sousední hrany modelu. Pokud je tato možnost nastavena, mohou být další plochy upraveny, například podle příkladu vyříznutí níže Tvorba základních prvků spse01515

21 Tvorba základních prvků Uzavřená Zahrne sousední hrany modelu. Pokud je tato možnost nastavena, může být upraveno méně ploch, například podle příkladu vyříznutí níže. Automaticky Automaticky stanoví, zda budou hrany modelu zahrnuty nebo ignorovány. Ve většině případů se upřednostňuje tato možnost. Výběr rozsahu Do Vyberte plochu Do v případě, že je zapnutá možnost Od/do. Výběr typu Od plochy je automaticky nastaven na rovinu skici při tvorbě prvku pomocí panelu příkazu. Možnostmi na panelu příkazu určete možnost Od plochy v případě, že budete chtít určit jinou plochu pro možnost Od plochy. Poznámka Pokud je nejprve vybrána oblast, rozsah plochy typu Od může být předefinován přetáhnutím počátku ovladače vysunutí na jiný povrch nebo rovinu. Klikněte na ovladač vysunutí. Vyberte povrch nebo rovinu typu Do. Pravým kliknutím proveďte vysunutí k rovině profilu. PMI kóta pro délku rozsahu se automaticky vytvoří Zakončení Definování úkosu nebo soudkovitého tvaru prvku. Po definování rozsahu prvku budete dotázáni na definování parametrů zakončení. Jestliže tato možnost není vybrána, po definování rozsahu prvku na definování parametrů zakončení dotázáni nejste. spse01515 Tvorba základních prvků 3-11

22 Lekce 3 Tvorba základních prvků Cvičení: Tvorba základního synchronního prvku Přehled Toto cvičení ukazuje proces tvorby základního prvku základního objemového tělesa v modelu. Cíl Vytvořením základního prvku svěráku se seznámíte s technikami používanými při tvorbě základního prvku. V tomto cvičení: Vytvoříte oblasti skládající se z objektů skic. Budete definovat počáteční tvar objemového tělesa pomocí výběrového nástroje. Toto cvičení naleznete v dodatku B. Tvorba vysunutí a vyříznutí rotací pomocí výběrového nástroje V synchronním prostředí je možné pomocí výběrového nástroje vytvářet prvky tvořené rotací profilu. Při výběru platného objektu skici, například oblasti skici, se zobrazí panel příkazu Vysunout i ovladač vysunutí. Můžete kliknout na počátek ovladače vysunutí a přetáhnout ho na lineární objekt skici, který definuje osu otáčení. Ovladač vysunutí se změní na ovladač rotace. Synchronní prvek tvořený rotací je také možné vytvořit výběrem příkazu Rotovat na panelu příkazu Tvorba základních prvků spse01515

23 Tvorba základních prvků Panel příkazu se zaktualizuje, zobrazí možnosti pro tvorbu prvků tvořených rotací(a) a zobrazí se ovladač rotace (B). Chcete-li vytvořit prvek tvořený rotací profilu, posuňte ovladač rotace na lineární objekt skici, hranu modelu nebo střed válcové plochy, který definuje osu, kolem které chcete skicu rotovat. V následujícím příkladu je objekt osy oddělen od oblasti skici, která definuje řez prvku tvořeného rotací. Ovladač rotace můžete přesunout kliknutím na počátek ovladače (A) a připojit jej tak ke kurzoru. Potom můžete ovladač umístit nad objekt osy. Ovladač rotace se přichytí k jakémukoli lineárnímu objektu. Až bude zarovnaný se správným objektem, můžete kliknutím potvrdit jeho pozici (B). spse01515 Tvorba základních prvků 3-13

24 Lekce 3 Tvorba základních prvků Prvek tvořený rotací s úhlem rotace menším nebo rovným 360 stupňům můžete vytvořit pomocí možností na panelu příkazu Rotovat. Po určení požadovaných možností na panelu příkazu můžete kliknutím na prstencový objekt na ovladači rotace (A) začít vytvářet prvek. Tvar kurzoru se změní na nitkový kříž a zobrazí se dynamické znázornění prvku spolu s dynamickým panelem, do kterého můžete zadat hodnotu úhlu pro prvek (B). Definování prvku dokončíte určením rozsahu prvku pomocí kliknutí, výběrem klíčového bodu nebo zadáním hodnoty a stiskem klávesy Enter. Poznámka Prvky skici použité k definování prvku se přesunou do skupiny Použité skici ve stromu modelu a skryjí se. Všechny kóty skici, u kterých je to možné, se přenesou ke vhodným hranám modelu. Protože objektu osy je oddělený od objektů skici, které definovaly řez prvku, objekt osy se nepřesune do seznamu Použité skici ve stromu modelu. Tvorba aktivního řezu Pomocí možnosti Vytvořit aktivní řez (A) na panelu příkazu vytvoříte aktivní řez zároveň při dokončení prvku Tvorba základních prvků spse01515

25 Tvorba základních prvků Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta. Všechny kóty skici jsou přesunuty do aktivního řezu. Cvičení: Tvorba šroubu svěráku Přehled Toto cvičení ukazuje proces tvorby modelu součásti pomocí příkazu Vysunutí rotací. Cíl Vytvořením šroubu pro svěrák se seznámíte s příkazem Vysunutí rotací, který se používá při tvorbě základních prvků. V tomto cvičení: Vytvoříte oblast složenou z objektů skic. Použijete výběrový nástroj ke spuštění příkazu Vysunutí rotací. Toto cvičení naleznete v dodatku C. spse01515 Tvorba základních prvků 3-15

26

27 Lekce 4 Tvorba následujících prvků Příkazy intuitivní podle kontextu U prvků na existujícím tělese určuje směr rozsahu definovaný umístěním kurzoru vůči rovinné ploše nebo rovině ve skici, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí. Tvorba vysunutí nebo vyříznutí: následující prvky Vysunuté prvky lze vytvářet pomocí výběrového nástroje nebo příkazu Vysunout. Oba pracovní postupy jsou v tomto tématu vysvětleny. Tvorba vysunutí nebo vyříznutí pomocí výběrového nástroje 1. Na kartě Domů fi skupině Vybrat vyberte příkaz Vybrat. 2. Umístěte kurzor nad oblast skici a kliknutím ji vyberte. Zobrazí se ovladač vysunutí (A). 3. Umístěte kurzor nad ovladač vysunutí a kliknutím jej vyberte. spse01515 Tvorba základních prvků 4-1

28 Lekce 4 Tvorba následujících prvků 4. Směr materiálu k přidání nebo odebrání definujte umístěním kurzoru. Materiál se přidá při kliknutí mimo těleso modelu. Materiál se odebere při kliknutí do tělesa modelu. 5. Kliknutím umístěte a dokončete prvek. 4-2 Tvorba základních prvků spse01515

29 Tvorba následujících prvků Tvorba vysunutí nebo vyříznutí pomocí příkazu Vysunout 1. Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Vysunout. 2. Na panelu příkazu proveďte jeden z následujících úkonů: Nastavte možnost Plocha, umístěte kurzor do oblasti skici a klikněte levým tlačítkem myši. Nastavte možnost Řetězec, umístěte kurzor nad jeden z propojených řetězců objektů skici a kliknutím levým tlačítkem myši potvrďte výběr. Nastavte možnost Jeden, vyberte jeden z více propojených objektů a kliknutím pravým tlačítkem potvrďte výběr. 3. Směr materiálu k přidání nebo odebrání definujte umístěním kurzoru. Materiál se přidá při kliknutí mimo těleso modelu. Materiál se odebere při kliknutí do tělesa modelu. spse01515 Tvorba základních prvků 4-3

30 Lekce 4 Tvorba následujících prvků 4. Kliknutím umístěte a dokončete prvek. Tip Parametry úhlu úkosu a soudkovitého tvaru pro vysunutí nebo vyříznutí lze definovat pomocí možností kroku Zakončení na panelu příkazu. Další informace naleznete v tématu nápovědy Použití úhlu úkosu a soudkovitého tvaru. Cvičení: Odstranění materiálu z desky svěráku 4-4 Tvorba základních prvků spse01515

31 Tvorba následujících prvků Přehled Toto cvičení ukazuje proces odebrání materiálu ze základního prvku. Cíl Vytvořte oblasti a pomocí nich vyřízněte materiál ze součásti. Toto cvičení naleznete v dodatku D. Cvičení: Přidání montážních přírub k základnímu prvku svěráku Přehled V tomto cvičení: Vytvoříte čtyři úchyty svěráku vysunutím čtyř oblastí současně. Vytvoříte vyříznutí na zadní straně svěráku a přes úchyty. Toto cvičení naleznete v dodatku E. spse01515 Tvorba základních prvků 4-5

32 Lekce 4 Tvorba následujících prvků Tvorba prvků pomocí příkazů ke konstrukci prvků Solid Edge nabízí pracovní postup modelování pomocí prvků. V tomto pracovním postupu nejprve vyberete příkaz k vytvoření prvku, například Vysunout nebo Zaoblení, a potom vás software provede zbytkem procesu, přičemž vás upozorňuje, co je nutné v každém kroku definovat. Prvním krokem je kliknutí na příkaz prvku. Potom můžete pomocí panelu příkazu definovat zadání potřebné k dokončení prvku. Panel výzev v dolní části pracovní plochy zobrazuje také pokyny s informacemi, jak správně postupovat. Panel příkazu Panel příkazu obsahuje všechny dostupné možnosti aktuálního příkazu. Vybrat je možné jednu ze dvou konfigurací panelu příkazu: Vodorovné panely nástrojů: Možnosti příkazu jsou na plovoucím panelu nástrojů, který se nachází v okně dokumentu. 4-6 Tvorba základních prvků spse01515

33 Tvorba následujících prvků Svislá podokna: Možnosti příkazu jsou ve svislém podokně, které lze přichytit k ostatním oknům. Poznámka Konfiguraci panelu příkazu lze vybrat pomocí příkazu Možnosti Solid Edge fi karty Pomocníci fi Uživatelské rozhraní příkazů. Další informace naleznete zde: Možnosti uživatelské úpravy Solid Edge a karta Pomocníci (dialogové okno Možnosti Solid Edge) Všechny možnosti specifické pro příkaz jsou obsaženy na panelu příkazu a obecně jsou uspořádány v pořadí potřebném k dokončení příkazu. Také jej lze použít k návratu k předchozímu kroku nebo k zadání volitelného kroku. I když je tvorba prvku sekvenční proces, nemusíte vždy, když chcete změnit něco z předchozího kroku, začínat od začátku. Spolu s panelem příkazu bude po dokončení nutných možností příkazu nápomocen také panel výzev. Konstrukční a referenční objekty Pomocí konstrukčních a referenčních objektů můžete vytvářet prvky. Pokud například vytváříte prvek díry, můžete nakreslit konstrukční čáru, která vám pomůže ve správném umístění díry. Příkaz Konstrukční lze použít ke změně objektu skici na konstrukční objekt nebo konstrukčního objektu na objekt skici. Konstrukční objekty se zobrazují jiným stylem čar než objekty skici. Referenční objekty jsou roviny a osy, pomocí nichž se definují roviny skic, rozsah vysunutí a osy rotace. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Co u prvků na existujícím tělese určuje, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí? spse01515 Tvorba základních prvků 4-7

34 Lekce 4 Tvorba následujících prvků 2. Který ze dvou postupů pro tvorbu základního prvku minimalizuje práci s panelem příkazu a umožňuje rychlejší práci? 3. Dostupné jsou dvě konfigurace panelu příkazu: vodorovně a svisle. Kde lze vybrat aktivní konfiguraci? Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Co u prvků na existujícím tělese určuje, zda se vytvoří vysunutí nebo vyříznutí? Směr rozsahu je definován umístěním kurzoru s ohledem na rovinnou plochu nebo rovinu skici. 2. Který ze dvou postupů pro tvorbu základního prvku minimalizuje práci s panelem příkazu a umožňuje rychlejší práci? Postup výběru. 3. Dostupné jsou dvě konfigurace panelu příkazu: vodorovně a svisle. Kde lze vybrat aktivní konfiguraci? Možnosti Solid Edge fi karta Pomocníci fi Uživatelské rozhraní příkazů. Souhrn lekce Jakmile oblast existuje, jsou dostupné dva pracovní postupy pro vytvoření základního prvku: postup výběru (synchronní prostředí) a postup tvorby. Tvary ploch jsou přímo svázány s křivkami definujícími tyto plochy. Proto je řízení křivek rozhodující při úpravách topologie ploch. Pomocí konstrukčních a referenčních objektů můžete vytvářet prvky. Pokud například vytváříte prvek díry, můžete nakreslit konstrukční čáru, která vám pomůže ve správném umístění díry. Ke změně objektu skici na konstrukční objekt lze použít příkaz Konstrukční. Referenční objekty jsou roviny a osy, pomocí nichž se definují roviny skic, rozsah vysunutí a osy rotace. 4-8 Tvorba základních prvků spse01515

35 Lekce 5 Kóty modelu Existující objemové modely můžete podle potřeby okótovat. Kóty potřebné k výrobě a další funkce lze definovat přímo pro hrany a plochy modelu. Ve skutečnosti není nutné vytvořit ve 2D skice jakékoli kóty. S veškerým kótováním můžete počkat do té doby, než vytvoříte základní prvek. Kótování modelu Aplikace Solid Edge nabízí jednotnou sadu příkazů ke kótování při práci s 2D skicou i při vkládání kót do 3D modelu. Tato sada nástrojů zjednodušuje práci a umožňuje zaměřit se na jednotlivé úkoly, aniž by bylo nutné hledat jediný 2D nebo 3D příkaz. Kótovací příkazy naleznete v aplikaci Solid Edge na těchto kartách. Domů, Tvorba skici, Tvorba ploch, PMI. Poznámka Karta PMI nabízí další kótovací příkazy i kompletní sadu výrobních poznámek. Použití kót v 3D modelu se neliší od vkládání kót ve 2D skice. Protože toto se již probíralo v předchozí lekci, nebudeme se zde zabývat jednotlivými typy. spse01515 Tvorba základních prvků 5-1

36 Lekce 5 Kóty modelu Úprava kót modelu Kóty připojené k modelu jsou PMI kóty. PMI kóty se vytvářejí nepřímo pomocí migrace skic a přímo přidáním do modelu. Úpravou libovolných kót připojených ke hranám synchronního prvku lze upravit model. Zda může být kóta upravena přímo poznáte podle její barvy. Další informace o tvorbě a úpravách PMI kót naleznete v tématu PMI kóty a poznámky. Nástroje pro úpravu kót modelu Při kliknutí na text kóty se zobrazí několik nástrojů pro úpravu modelu a vybírání: ovladače hodnoty kóty, kontextový panel Upravit kótu, aktivní pravidla. Změna velikosti modelu Velikost modelu lze změnit úpravou hodnoty jedné nebo více PMI kót. Pokud například vyberete text kóty pro kótu 60 mm (A), zobrazí se kontextový panel k úpravě hodnoty kóty [(B)(C)]. Ovladač hodnoty kóty určuje, jak bude model reagovat v případě zadání nové hodnoty pro kótu. 5-2 Tvorba základních prvků spse01515

37 Kóty modelu Ovládání změn Pomocí tlačítka Uzamknout (A) v dialogovém okně Upravit hodnotu kóty zajistíte, že kóty a jimi řízená geometrie modelu zůstanou při úpravách jiných kót modelu beze změny. Můžete například před úpravou kóty 60 mm uzamknout obě kóty 20 mm. Při změně kóty 60 mm na 70 mm pak zůstanou kóty 20 mm nezměněny. PMI kóty se zobrazují v různých barvách podle toho, zda jsou nebo nejsou uzamknuty. Ovládání směru změny Při zvýraznění nebo výběru textu kóty na 3D kótě se zakončení kóty aktualizují a označují, která strana modelu se při změně hodnoty kóty změní. Na upravené straně modelu se zobrazí 3D šipka (A) a na straně, která zůstane beze změny, se zobrazí 3D kulička (B). spse01515 Tvorba základních prvků 5-3

38 Lekce 5 Kóty modelu Pomocí možností dialogového okna můžete také ovládat reakci modelu na úpravu kóty. Upravovanou stranu (A) a neměnnou stranu (B) modelu určíte směrovými šipkami. Ovládání výběru ploch pomocí aktivních pravidel Při výběru upravované kóty je možné do výběrové sady přidat nebo odebrat plochy změnou možností v aktivních pravidlech. Tím se řídí chování modelu při úpravách. Další informace naleznete v tématu Práce s aktivními pravidly. 5-4 Tvorba základních prvků spse01515

39 Kóty modelu Cvičení: Kótování modelu Přehled Toto cvičení ukazuje proces použití kót k definici modelu. Cíl U existující součásti použijte některé kótovací příkazy. V tomto cvičení: Vložíte lineární a radiální kóty. Upravíte tyto kóty a prohlédnete si změny modelu. Použijete virtuální vrcholy k definici kót. Toto cvičení naleznete v dodatku F. Spotřeba skici a přenos kót V dokumentech synchronní součásti a plechové součásti typicky kreslíte geometrii skici za účelem tvorby prvků na objemovém modelu. Když v synchronním modelu vytvoříte prvek pomocí objektů skici, ty se spotřebují a vložené 2D kóty se přenesou k odpovídajícím hranám na objemovém tělese. Další informace naleznete v tématu cvičení Tvorba skici (spse01510) Spotřeba skici a přenos kót. spse01515 Tvorba základních prvků 5-5

40 Lekce 5 Kóty modelu Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký typ kót se připojuje k hranám modelu? 2. Co umožňuje zabránit změnám v kótě při úpravách dalších kót v modelu? Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký typ kót se připojuje k hranám modelu? PMI kóty.. 2. Co umožňuje zabránit změnám v kótě při úpravách dalších kót v modelu? Tlačítko Uzamknout v dialogovém okně Hodnota úpravy kóty. Souhrn lekce Kóty potřebné k výrobě a další funkce lze definovat přímo pro hrany a plochy modelu. Ve skutečnosti není nutné vytvořit ve 2D skice jakékoli kóty. S veškerým kótováním můžete počkat do té doby, než vytvoříte základní prvek. Solid Edge nabízí jednotnou sadu příkazů ke kótování při práci s 2D skicou i při vkládání kót do 3D modelu. Tato sada nástrojů zjednodušuje práci a umožňuje zaměřit se na jednotlivé úkoly, aniž by bylo nutné hledat jediný 2D nebo 3D příkaz. PMI kóty se vytvářejí nepřímo pomocí migrace skic a přímo přidáním do modelu. Velikost modelu lze změnit úpravou hodnoty jedné nebo více PMI kót. 5-6 Tvorba základních prvků spse01515

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement,

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Nástroje 3D SMART Notebook. Uživatelská příručka

Nástroje 3D SMART Notebook. Uživatelská příručka Nástroje 3D SMART Notebook Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese smarttech.com/reistration.

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

ACTIVmarker Uživatelská příručka

ACTIVmarker Uživatelská příručka ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Stěny a obvodový plášť

Stěny a obvodový plášť Stěny a obvodový plášť 2 Stěna V Revit Architecture se každá stěna chová jako inteligentní objekt. V základu je inteligencí myšlena vlastnost umožňující rozdílné grafické zobrazení stěny v pohledu, řezu

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

SIEMENS UGS NX 4. Česká zemědělská univerzita v praze - manuál. Unigraphics NX4_uživatelská příručka pro začátečníky. Tomáš Boháček 10/200 7.

SIEMENS UGS NX 4. Česká zemědělská univerzita v praze - manuál. Unigraphics NX4_uživatelská příručka pro začátečníky. Tomáš Boháček 10/200 7. SIEMENS UGS NX 4, SMAD 2.ročník distanční studium Grafické podklady pro tuto práci byly čerpány z: 1) 2) výukového programu společnosti UGS PRAHA produktů společnosti LEGO MC KLADNO, SMAD 2.ročník distanční

Více

Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW

Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW Vytvoření realistické kresby pomocí aplikace CorelDRAW Hugo Hansen O autorovi Hugo Hansen žije kousek od nádherné Kodaně. Jako příležitostný profesionál v oboru grafického designu sledoval, jak dramaticky

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat příkazy ze skupiny pro úpravu

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více