Tvorba procedurálních prvků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba procedurálních prvků"

Transkript

1 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535

2

3 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

5 Obsah Úvod Procedurální prvky Příkaz Díra (synchronní prostředí) Cvičení: Umisťování děr Cvičení: Úprava děr Přehled lekce Souhrn lekce Odpovědi Prvky pole Příkaz Obdélníkové pole (3D prvky) Cvičení: Obdélníková pole Příkaz Kruhové pole (3D prvky) Cvičení: Kruhová pole Příkaz Pole podél křivky Cvičení: Tvorba pole podél křivky Vzor výplně Cvičení: Vzor výplně Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Knihovny prvků Ukládání prvků do knihovny Vložení členů knihovny prvků Nová definice nadřazených hran Pravidla knihovny prvků Tvorba členu nespravované knihovny prvků Vložení členu knihovny prvků do jiného dokumentu Cvičení: Knihovny prvků Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Odpojení a připojení ploch a prvků Odpojení ploch Připojení ploch Cvičení: Odpojení a připojení sad ploch Cvičení: Připojit Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3

6 Obsah Vyjmutí, kopírování a vkládání objektů modelu Kopírování a vyjmutí objektů Vkládání objektů Cvičení: Kopírování a přesouvání sad ploch Cvičení: Kopírování a vložení sad ploch Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Zrcadlit Cvičení: Zrcadlení ploch a prvků Příkaz Nahradit plochu Prvky pro návrh plastových výlisků Příkaz Žebro Příkaz Síť žeber Příkaz Větrací otvor Příkaz Lem Cvičení: Funkční prvky pro spotřební elektroniku Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Umisťování děr A-1 Vložení díry A-2 Použití přesného vkládání A-3 Kótování existujících děr A-5 Souhrn A-8 Cvičení: Úprava děr B-1 Úprava velikostí děr B-2 Změna typu díry B-6 Přidání děr B-8 Oddělení jedné instance díry od rodiče B-10 Souhrn B-11 Cvičení: Obdélníková pole C-1 Tvorba obdélníkového pole díry C-2 Úprava velikosti pole C-5 Změna metody vyplňování pole C-7 Vypnutí výskytu C-10 Úprava rodičovského prvku C-11 Přidání prvku do pole C-13 Souhrn C-14 Cvičení: Kruhová pole D-1 Tvorba kruhového pole díry D-2 Úprava pole D-4 Souhrn D-7 4 Tvorba procedurálních prvků spse01535

7 Obsah Cvičení: pole podél křivky, E-1 Tvorba pole děr podél křivky E-2 Vložení výskytu do pole E-5 Souhrn E-7 Cvičení: Vzor výplně F-1 Připojení prvku k poli F-2 Zapnutí skici definující oblast k vyplnění polem F-3 Vytvořte obdélníkové pole výplně F-4 Úprava pole F-6 Změna typu vzoru výplně na stupňovaný F-10 Tvorba radiálního vzoru výplně F-12 Úprava radiálního vzoru výplně F-16 Změna orientace výskytů F-18 Úprava hranice výplně pole F-22 Souhrn F-24 Cvičení: Knihovny prvků G-1 Tvorba knihovny prvků G-2 Definování člena knihovny prvků G-4 Opakované použití členu knihovny prvků G-8 Přidání prvků do modelu G-10 Umístěte prvek do středu kanálu G-12 Umístění prvku podél kanálu s kótou G-14 Použití člena knihovny prvků v jiném souboru G-17 Souhrn G-19 Cvičení: Odpojení a připojení sad ploch H-1 Odpojení ploch H-2 Úprava výšky součásti H-5 Připojení sady ploch H-7 Souhrn H-8 Cvičení: Připojení I-1 Přesun ploch I-2 Připojení ploch I-3 Souhrn I-4 Cvičení: Kopírování a přesouvání sad ploch J-1 Úprava výšky součásti J-2 Kopírování a přesunutí sady ploch J-4 Souhrn J-7 Cvičení: Kopírování a vložení sad ploch K-1 Kopírování sad ploch K-2 Vložení sady ploch do jiného dokumentu součásti K-3 Umístění vložené sady K-6 Souhrn K-8 spse01535 Tvorba procedurálních prvků 5

8 Obsah Cvičení: Zrcadlení ploch L-1 Zrcadlení děr L-2 Zrcadlení více objektů L-6 Souhrn L-9 Cvičení: Nahrazení ploch M-1 Zobrazení nahrazení M-2 Nahrazení horní plochy snímače M-3 Souhrn M-4 Cvičení: Funkční prvky pro spotřební elektroniku N-1 Použití skořepiny N-2 Přidání prvku větracího otvoru N-5 Přidání sítě žeber N-8 Zrcadlení sítě žeber N-10 Přidání prvku lemu N-12 Souhrn N-14 6 Tvorba procedurálních prvků spse01535

9 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01535 Tvorba procedurálních prvků 1-1

10 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

11 Lekce 2 Procedurální prvky Poznámka Tento kurz představuje metodu tvorby synchronních procedurálních prvků. Informace o metodě tvorby sekvenčních prvků naleznete v kurzu samostudia spse01536: Modelování synchronních a sekvenčních prvků. Procedurální prvky jsou vyrobené prvky, které mají určitou funkci. Na rozdíl od zaoblení a úkosových ploch se procedurální prvky obecně objevují při navrhování později, proto na tvar modelu nemají vliv. V Solid Edge je k dispozici několik různých typů procedurálních prvků, některé z nich se používají při práci s plasty. V této lekci se naučíte definovat následující prvky: díra, žebro, větrací otvor, lem. V této lekci také definujete pole prvku k opakovanému použití a získáte informace o organizaci knihoven prvků. Naučíte se spravovat prvky pomocí standardních operací systému Windows Vyjmout, Kopírovat a Vložit. Také se seznámíte s funkcí Připojit a odpojit. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 2-1

12

13 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Vytvoří jednu nebo více děr v synchronním prostředí. Pomocí tohoto příkazu můžete dynamicky přetáhnout díru na libovolnou plochu v modelu. Díry lze vložit do více referenčních objektů v rámci jednoho příkazu. Všechny díry vytvořené v rámci jednoho příkazu budou mít stejné atributy. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-1

14 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Zamykání rovin Při vkládání prvku díry můžete zamknout referenční rovinu přesunem kurzoru nad rovinu a stisknutím klávesy F3 nebo kliknutím na ikonu zámku. Zamknutí roviny je užitečné při vkládání více děr do jedné plochy, protože všechny díry se budou vkládat vzhledem ke stejné rovině bez ohledu na přetažení kurzoru. Po zamknutí roviny je možné pomocí referenčních hran přesněji definovat umístění děr prostřednictvím kót. Při zamknutí roviny se v pravém horním rohu grafického okna zobrazí ikona zamknuté roviny a v rovině se zobrazí čáry zarovnání roviny. Přesné umístění Při zamknutí roviny během vložení díry lze do každého výskytu dynamicky vkládat kóty. Přesunem kurzoru na hranu a stisknutím klávesy M vytvoříte kóty od středu kružnice do poloviny hrany: 3-2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

15 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Stisknutím klávesy E vytvoříte kóty od středu kružnice k nejbližšímu koncovému bodu hrany: Stisknutím klávesy C vytvoříte kóty od středu kružnice k bodu kruhové hrany. Před vložením díry je možné zadat hodnotu kóty a dynamický pohyb se zamkne podle definované hodnoty. Kliknutím na tlačítko Přepnout osu kóty na panelu příkazu nebo stiskem klávesy T můžete předefinovat kótu z klíčového bodu v jiném směru. Všechny přesně vložené kóty jsou po vložení díry zachovány jako PMI kóty. Umístění díry na válec Chcete-li umístit díru, stiskněte klávesu F3 při pohybu kurzoru nad válcem. Aktivuje se příkaz Tečná rovina. Tečnou rovinu lze umístit dynamickým přetažením spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-3

16 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) nebo zadáním úhlové hodnoty a stisknutím klávesy Enter. Jakmile se tečná rovina uzamkne, lze díru přetáhnout přes tečnu (C) a díra se tím k tečně připne. Zatímco v příkazu Díra lze mezi díry umístit kóty. Díry lze také okótovat po jejich umístění. 3-4 Tvorba procedurálních prvků spse01535

17 Typy díry Příkaz Díra (synchronní prostředí) Pomocí možnosti Typ v dialogovém okně Možnosti díry můžete definovat požadovaný typ díry. Je možné vytvořit několik typů děr: (A) jednoduché díry, (B) závitové díry, (C) kuželové díry, (D) zahloubené díry, (E) zapuštěné díry. Pro prvek díry můžete definovat pouze jeden typ díry. Pro jiný typ díry je nutné vytvořit další prvek díry. Možnosti dostupné v dialogovém okně Díra se mění v závislosti na zadaném typu díry. Například v případě, že nastavíte možnost Závitová, se zobrazí nové možnosti umožňující zadání požadovaného typu závitu. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-5

18 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Díry se závity Pokud nastavíte možnost Typ na Závitová můžete zadat rovný závit, standardní trubkový závit nebo kuželový trubkový závit. Standardní nebo trubkový závit je také možné zadat při nastavení možnosti Typ na Zahloubená nebo Zapuštěná. U děr se závity odpovídá velikost díry v objemovém modelu vnitřnímu průměru, který je uveden na seznamu v souboru Holes.txt nebo PipeThreads.txt pro vybranou velikost závitu. Například při tvorbě M24 x 1 metrické díry se závity bude průměr díry v objemovém modelu 22,917 milimetrů, protože toto je průměr vedlejšího závitu, který je uveden na seznamu tohoto závitu v souboru Holes.txt. Díra se závity je zobrazena jiným stylem plochy. Příkaz Správce barev nabízí možnost určit styl plochy válců se závitem. Výchozí hodnotou možnosti Závity je styl Závit. Se stylem Závit můžete také na kartě Rendrování v dialogovém okně Formát pohledu určit, zda se má ve stínovaném pohledu na prvky závitů použít fotorealistická textura. Další informace naleznete v tématu Prvky se závity v hlavní nápovědě. Rozsah díry Při tvorbě děr lze použít několik typů rozsahu: Přes vše K dalšímu Hodnotou Dostupné rozsahy závisí na typu vytvářené díry. Jednoduché díry, zahloubené díry, zapuštěné díry a díry se závity podporují všechny tři typy rozsahu. Zúžené díry nepodporují možnost Hloubka závitu, ale můžete definovat délku hloubky závitu, která přesahuje tloušťku součásti. U děr s válcovým zahloubením pomocí možnosti Hloubka závitu definujete pouze rozsah díry. Rozsah válcového zahloubení definujete zadáním hodnoty Hloubka válcového zahloubení v dialogovém okně Možnosti díry. 3-6 Tvorba procedurálních prvků spse01535

19 Vrcholový úhel Příkaz Díra (synchronní prostředí) Při tvorbě díry pomocí možnosti Hloubka závitu je možné pomocí možnosti Vrcholový úhel zadat, zda je dolní část díry rovná nebo ve tvaru V. Při nastavení možnosti Vrcholový úhel je možné zadat hodnotu pro vrcholový úhel. Zadaný úhel reprezentuje celý sevřený úhel. Je také možné zadat jak bude měřena hodnota konečné hloubky. Můžete zadat, že se hloubková kóta požije na rovnou část díry kde začíná vrcholový úhel (A) nebo že se hloubková kóta díry použije na vrchol díry (B). spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-7

20 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Úprava děr Při vložení díry se vytvoří ovladač pro úpravu definice, pomocí něhož můžete změnit hodnoty kót u existujících děr. Chcete-li změnit hodnotu kóty, klikněte na kótu díry, zadejte novou hodnotu a stiskněte klávesu Enter. Kóta se změní podle nové hodnoty. 3-8 Tvorba procedurálních prvků spse01535

21 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Kliknutím na tlačítko Možnosti na panelu příkazu zobrazíte dialogové okno Možnosti díry, kde můžete změnit typ díry. Po vložení díry lze přidávat další výskyty díry. Chcete-li přidat další výskyt díry, klikněte na kótu u díry (A), klikněte na tlačítko Další díry, přetáhněte kurzor do nového umístění (B) a kliknutím vložte nový výskyt díry (C). Tvorba díry přes vše na modelu tvaru C způsobí vytvoření rozsahu od do z horní roviny (A) do dolní roviny (B). spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-9

22 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Očekává se, že vytvoříte vysunutí pod plochu, nebo mezi dvěma plochami. Pokud upravíte kótu díry, 3-10 Tvorba procedurálních prvků spse01535

23 Příkaz Díra (synchronní prostředí) aktualizuje se, ale díra nebude novými plochami procházet. Pokud změníte typ díry, bude se změna týkat pouze existujících ploch. Nové plochy zůstanou beze změn. V následujícím příkladě jsou dvě 100 mm neprůchozí díry vloženy jako skupina v bloku. Díra vlevo neprochází celým blokem a je zakončená. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-11

24 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Pokud vyberete ovladač díry nalevo, lze změnit její hloubku a průměr. Všimněte si také, že je typ díry na panelu příkazu nastaven na Neprůchozí. Díra napravo prochází celou hloubkou bloku a není zakončena. Protože není zakončená, její rozsah se změní z neprůchozí na průchozí dno. Pokud vyberete ovladač díry vpravo, můžete změnit její průměr, ale ne její hloubku Tvorba procedurálních prvků spse01535

25 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Všimněte si také, že je typ díry na panelu příkazu nastaven na průchozí dno. Očekává se, že vyberete zvýrazněnou plochu (A) a přetáhnete ji do nového umístění (B). Pokud vyberete díru napravo pro úpravy, zůstane typu Od do a nebude zakončena. Pokud změníte průměr díry, ten se změní, ale typ díry zůstane Od do. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-13

26 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Pokud změníte typ díry na Neprůchozí, změní se její hloubka na původní hodnotu 100 mm. Pokud změníte hloubku díry, změní se hloubka obou děr ve skupině. Soubory Holes.txt and Pipethreads.txt Pomocí souborů Holes.txt a PipeThreads.txt, což jsou textové soubory ASCII, rozmístíte hodnoty velikosti díry v dialogovém okně Možnosti díry. Pro úpravu hodnot v těchto souborech lze použít textový editor, například Poznámkový blok. Tyto soubory jsou implicitně umístěny ve složce Program aplikace Solid Edge. Pomocí položek Soubor rozměrů děr nebo Soubor závitů pro potrubí na kartě Umístění souborů dialogového okna Možnosti lze nastavit Solid Edge, aby tyto soubory hledal v jiné složce včetně složky na jiném počítači v síti. Uložení často používaných parametrů děr Možnosti pro uložené nastavení v dialogovém okně Možnosti díry umožňují uložit obvykle používané parametry díry do externího souboru nazvaného CUSTOM.XML. Pomocí seznamu Uložené nastavení v dialogovém okně Možnosti díry nebo na panelu příkazu Díra můžete později v dokumentu Solid Edge vybrat uložené nastavení, které vám umožní vytvářet lemy. Podobně jako u souboru Holes.txt je možné pomocí karty Umístění souborů v dialogovém okně Možnosti určit složku pro soubor Custom.xml. Při zadání počítače v síti pro soubory Holes.txt, PipeThreads.txt a Custom.xml můžou všichni uživatelé použít stejné parametry pro vytvářené prvky díry, což ulehčuje dodržování norem společnosti a oboru Tvorba procedurálních prvků spse01535

27 Cvičení: Umisťování děr Příkaz Díra (synchronní prostředí) Přehled Toto cvičení představuje proces vložení děr do držáku pásu dopravníku. Cíl V tomto cvičení provedete následující úkony. Dynamicky vložíte díry. Použijete přesné metody umístění děr. Přidáte kóty k existujícím dírám. Toto cvičení naleznete v dodatku A. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-15

28 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Cvičení: Úprava děr Přehled Toto cvičení představuje proces úpravy děr. Cíl Úprava existujících děr ve zvedáku. V tomto cvičení provedete následující úkony. Změníte velikost díry. Změníte typ děr. Přidáte nové díry. Oddělíte jeden výskyt díry od jiného. Toto cvičení naleznete v dodatku B Tvorba procedurálních prvků spse01535

29 Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jak lze uzamknout rovinu při vkládání díry? Příkaz Díra (synchronní prostředí) 2. Stisknutím které klávesy definujete kótu od bodu v polovině hrany ke středu díry při vkládání díry do uzamknuté roviny a pozastavení kurzoru nad hranou? 3. Je možné do válce vložit díru? spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-17

30 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Souhrn lekce Pomocí příkazu Díra lze vytvořit jednoduchou, závitovou nebo kuželovou díru, díru se zahloubením a díru s kuželovým zahloubením. Pokud nastavíte možnost Typ na Závitová, je možné zadat rovný závit, standardní trubkový závit nebo kuželový trubkový závit. Pomocí souborů Holes.txt a PipeThreads.txt, což jsou textové soubory ASCII, rozmístíte hodnoty velikosti díry v dialogovém okně Možnosti díry. Pro úpravu hodnot v těchto souborech lze použít textový editor, například Poznámkový blok. Tyto soubory jsou implicitně umístěny ve složce Program aplikace Solid Edge Tvorba procedurálních prvků spse01535

31 Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Jak lze uzamknout rovinu při vkládání díry? Příkaz Díra (synchronní prostředí) Přesuňte kurzor nad rovinu a stiskněte klávesu F3 nebo vyberte v pohledu ikonu zámku. 2. Stisknutím které klávesy definujete kótu od bodu v polovině hrany ke středu díry při vkládání díry do uzamknuté roviny a přesunem kurzoru nad hranu? Kótu od středu hrany ke středu díry lze definovat stisknutím klávesy M. 3. Je možné do válce vložit díru? Ano. Při přesouvání kurzoru nad válcem stiskněte klávesu F3 a zobrazí se tečná rovina sloužící jako rovina pro vložení díry. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-19

32

33 Lekce 4 Prvky pole Prvky pole se tvoří kopírováním nadřazeného prvku v obdélníkovém, kruhovém, podél křivky nebo zrcadlovém uspořádání nebo v rozmístění do výplně oblasti. Při tvorbě polí prvků součásti může rodičovský prvek pole obsahovat více než jeden prvek součásti. V jedné operaci lze například vytvořit pole prvků pomocí skici, například vysunutí (A) a díry (B) a prvků zakončení, například zaoblení (C). Rodičovský prvek je zahrnutý v počtu výskytů obdélníkových polí, kruhových polí a polí podél křivek. Pokud například vytvoříte obdélníkové pole děr 4 krát 3 (čtyři díry ve směru x a tři díry ve směru y), bude výsledné pole obsahovat rodičovský prvek a jedenáct kopií. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-1

34 Lekce 4 Prvky pole Tvorba polí prvků úprav Pole prvku úprav lze vytvořit samostatně nebo spolu s prvkem pomocí skici. Prvek zaoblení (A) lze zrcadlit kolem referenční roviny (B), čímž přidáte zaoblení k hraně (C). Tato operace bude úspěšná, protože rodičovské hrany jsou vzhledem k referenční rovině symetrické. Zrcadlení prvků Pomocí příkazu Zrcadlit můžete zrcadlit jeden nebo více prvků, plochu nebo celou součást. Jako rovinu zrcadlení lze použít referenční rovinu nebo rovinnou plochu. Pokud se zrcadlené plochy při zrcadlení ploch nebo prvků v objemovém modelu tohoto modelu dotknou a na kontextovém panelu nenastavíte možnost Odpojit, plochy se s ním zkombinují. Když nastavíte možnost Odpojit, plochy nebo prvky se budou zrcadlit jako konstrukční těleso. 4-2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

35 Prvky pole Příkaz Obdélníkové pole (3D prvky) Vytvoří obdélníkové pole z vybraných objektů. Například je možné vytvořit prvek díry a potom pomocí prvku díry jako rodičovského objektu vytvořit obdélníkové pole děr. Definováním mezer v poli vypnutím výskytů pole vznikne prostor pro jiné prvky. Pracovní postup Obdélníková pole vytvoříte pomocí následujícího pracovního postupu: 1. Vyberte objekty, ze kterých chcete vytvořit pole. 2. Spusťte příkaz Obdélníkové pole. 3. Vyberte rovinu, do které chcete vložit náhled pole. 4. Definujte parametry pole pomocí panelu příkazu a dynamických polí v grafickém okně. Výběr objektů při tvorbě pole Jako rodičovské objekty můžete vybrat prvky, plochy a sady ploch. Objekty můžete vybrat v grafickém okně nebo ve stromu modelu. Spuštění příkazu Obdélníkové pole Příkaz Obdélníkové pole je k dispozici pouze v případě, že nejprve vyberete platné objekty. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-3

36 Lekce 4 Prvky pole Výběr roviny pro náhled pole Pro náhled pole lze vybrat rovinné plochy, referenční roviny nebo roviny základního souřadnicového systému. Chcete-li například vložit obdélníkové pole zobrazené díry, bude pro náhled pole vhodná rovinná plocha, kterou díra prochází. Při výběru rovinné plochy se zobrazí výchozí náhled pole spolu s různými nástroji, pomocí kterých můžete definovat a upravit parametry pole. Mezi tyto nástroje patří panel příkazu (A), pole počtu výskytů (B), dynamická textová pole (C), ovladače výskytů (D) a nástroj pro orientaci vektoru (E). 4-4 Tvorba procedurálních prvků spse01535

37 Prvky pole Určení parametrů pole Pomocí nástrojů můžete definovat následující parametry polí: Počet výskytů Rozteč výskytů Úhel pole Vypnuté výskyty Navíc jsou k dispozici možnosti přidání nových prvků k existujícím polím, změna umístění počátku pole a další. Definování počtu a rozteče výskytů Na panelu příkazu jsou k dispozici dvě možnosti pro definování počtu a rozteče mezi výskyty polí: Vyplnit Pevné Tyto možnosti určují, zda chcete definovat celkovou výšku a šířku pole nebo rozteč mezi jednotlivými výskyty. U obou metod zadáváte do příslušných polí počet výskytů ve směrech X a Y. Rozteč lze definovat také přetažením ovladačů výskytů, což bude popsáno později. Příklad použití možnosti Vyplnit Při použití možnosti Vyplnit zadáte do směrů X a Y počet výskytů a celkovou výšku a šířku pole. Hodnoty mezer X a mezer Y se spočítají automaticky. Například můžete nastavit možnost Vyplnit a zadat počet X 5, počet Y 4, šířku 70 a výšku 35. Mezery X a Y mezi všemi výskyty se vypočítají automaticky. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-5

38 Lekce 4 Prvky pole Příklad použití možnosti Pevné Při použití možnosti Pevné zadáte do směrů X a Y počet výskytů a mezery X a Y. Hodnoty šířky a výšky se spočítají automaticky. Například nastavíte možnost Pevné a zadáte počet X 5, počet Y 4, mezeru X 18 a mezeru Y 12. Šířka a výška se vypočítá automaticky. Použití dynamických textových polí a ovladačů výskytů Pomocí dynamických textových polí zadáte přesné hodnoty pro počet a rozteč výskytů. Například při nastavení možnosti Vyplnit můžete pomocí dynamických textových polí zadat celkový počet výskytů ve směrech X a Y a celkovou výšku a šířku pole. 4-6 Tvorba procedurálních prvků spse01535

39 Prvky pole Výšku a šířku pole můžete také změnit přetažením ovladače výskytu pomocí kurzoru. Umístěte kurzor nad ovladač výskytu a přetáhněte jej do nového umístění. Hodnoty v polích pro výšku a šířku se dynamicky aktualizují. Nástroj pro orientaci vektoru Nástroj pro orientaci vektoru se podobá kruhovému ovladači a můžete jej použít k úpravě úhlové orientace pole. Můžete například pomocí jeho prstence dynamicky otočit pole přetažením kurzoru. Pomocí uzlů nástroje můžete přeorientovat pole v 90stupňových přírůstcích. Můžete také přemístit počátek pole do jiného klíčového bodu modelu. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-7

40 Lekce 4 Prvky pole Vypnutí výskytů pole Je možné vypnout jednotlivé výskyty polí nebo jejich skupiny. Výskyty je možné vypnout při tvorbě pole nebo pozdější úpravě pole. Vypnutí jednotlivých výskytů Pomocí tlačítka Vypnout výskyt na panelu příkazu můžete vypnout jednotlivé výskyty v polích. Výskyty, které chcete vypnout, určíte tak, že při výběru prvku pole kliknete na tlačítko Vypnout výskyt na panelu příkazu a potom kliknete na značky výskytů (A). Značky změnou velikosti a barvy určují, že odpovídající výskyty byly vypnuty. Libovolný počet výskytů je také možné ohraničit přetažením kurzoru. Tato možnost je užitečná v případě, že potřebujete definovat mezery velkého pole, například pro umístění dalšího prvku. 4-8 Tvorba procedurálních prvků spse01535

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť TVORBA PLOCH Plochy mají oproti 3D drátovým modelům velkou výhodu, pro snadnější vizualizaci modelů můžeme skrýt zadní plochy a vytvořit stínované obrázky. Plochy dále umožňují vytvoření neobvyklých tvarů.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.6 Kótování Požadavky na kótování Všeobecné zásady kótování Hodnoty rozměrů se kótují v milimetrech. Značka mm se neuvádí. Úhly se kótují v stupních, minutách a sekundách,

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks...

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks... Co je nového v Advance Steel 2015 Co je nového v Autodesk Advance Steel 2015 Obsah REBRANDING... 5 RŮZNÉ... 5 Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL MANAGEMENT TOOLS... 5 VÝPIS... 5 VÝKRES...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví SolidWorks Metodika Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt je spolufinancován

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

CAD Kuchyně. Editor skříněk. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace:

CAD Kuchyně. Editor skříněk. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace: Systém pro navrhování, cenové kalkulace a tvorbu výkresové dokumentace CAD Kuchyně pro IntelliCAD Editor skříněk Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-654 Poznań Ul. Kmieca 19A Tel.: +48 616576808,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím funkcí tvorby

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více