Tvorba procedurálních prvků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba procedurálních prvků"

Transkript

1 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535

2

3 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

5 Obsah Úvod Procedurální prvky Příkaz Díra (synchronní prostředí) Cvičení: Umisťování děr Cvičení: Úprava děr Přehled lekce Souhrn lekce Odpovědi Prvky pole Příkaz Obdélníkové pole (3D prvky) Cvičení: Obdélníková pole Příkaz Kruhové pole (3D prvky) Cvičení: Kruhová pole Příkaz Pole podél křivky Cvičení: Tvorba pole podél křivky Vzor výplně Cvičení: Vzor výplně Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Knihovny prvků Ukládání prvků do knihovny Vložení členů knihovny prvků Nová definice nadřazených hran Pravidla knihovny prvků Tvorba členu nespravované knihovny prvků Vložení členu knihovny prvků do jiného dokumentu Cvičení: Knihovny prvků Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Odpojení a připojení ploch a prvků Odpojení ploch Připojení ploch Cvičení: Odpojení a připojení sad ploch Cvičení: Připojit Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3

6 Obsah Vyjmutí, kopírování a vkládání objektů modelu Kopírování a vyjmutí objektů Vkládání objektů Cvičení: Kopírování a přesouvání sad ploch Cvičení: Kopírování a vložení sad ploch Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Zrcadlit Cvičení: Zrcadlení ploch a prvků Příkaz Nahradit plochu Prvky pro návrh plastových výlisků Příkaz Žebro Příkaz Síť žeber Příkaz Větrací otvor Příkaz Lem Cvičení: Funkční prvky pro spotřební elektroniku Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Umisťování děr A-1 Vložení díry A-2 Použití přesného vkládání A-3 Kótování existujících děr A-5 Souhrn A-8 Cvičení: Úprava děr B-1 Úprava velikostí děr B-2 Změna typu díry B-6 Přidání děr B-8 Oddělení jedné instance díry od rodiče B-10 Souhrn B-11 Cvičení: Obdélníková pole C-1 Tvorba obdélníkového pole díry C-2 Úprava velikosti pole C-5 Změna metody vyplňování pole C-7 Vypnutí výskytu C-10 Úprava rodičovského prvku C-11 Přidání prvku do pole C-13 Souhrn C-14 Cvičení: Kruhová pole D-1 Tvorba kruhového pole díry D-2 Úprava pole D-4 Souhrn D-7 4 Tvorba procedurálních prvků spse01535

7 Obsah Cvičení: pole podél křivky, E-1 Tvorba pole děr podél křivky E-2 Vložení výskytu do pole E-5 Souhrn E-7 Cvičení: Vzor výplně F-1 Připojení prvku k poli F-2 Zapnutí skici definující oblast k vyplnění polem F-3 Vytvořte obdélníkové pole výplně F-4 Úprava pole F-6 Změna typu vzoru výplně na stupňovaný F-10 Tvorba radiálního vzoru výplně F-12 Úprava radiálního vzoru výplně F-16 Změna orientace výskytů F-18 Úprava hranice výplně pole F-22 Souhrn F-24 Cvičení: Knihovny prvků G-1 Tvorba knihovny prvků G-2 Definování člena knihovny prvků G-4 Opakované použití členu knihovny prvků G-8 Přidání prvků do modelu G-10 Umístěte prvek do středu kanálu G-12 Umístění prvku podél kanálu s kótou G-14 Použití člena knihovny prvků v jiném souboru G-17 Souhrn G-19 Cvičení: Odpojení a připojení sad ploch H-1 Odpojení ploch H-2 Úprava výšky součásti H-5 Připojení sady ploch H-7 Souhrn H-8 Cvičení: Připojení I-1 Přesun ploch I-2 Připojení ploch I-3 Souhrn I-4 Cvičení: Kopírování a přesouvání sad ploch J-1 Úprava výšky součásti J-2 Kopírování a přesunutí sady ploch J-4 Souhrn J-7 Cvičení: Kopírování a vložení sad ploch K-1 Kopírování sad ploch K-2 Vložení sady ploch do jiného dokumentu součásti K-3 Umístění vložené sady K-6 Souhrn K-8 spse01535 Tvorba procedurálních prvků 5

8 Obsah Cvičení: Zrcadlení ploch L-1 Zrcadlení děr L-2 Zrcadlení více objektů L-6 Souhrn L-9 Cvičení: Nahrazení ploch M-1 Zobrazení nahrazení M-2 Nahrazení horní plochy snímače M-3 Souhrn M-4 Cvičení: Funkční prvky pro spotřební elektroniku N-1 Použití skořepiny N-2 Přidání prvku větracího otvoru N-5 Přidání sítě žeber N-8 Zrcadlení sítě žeber N-10 Přidání prvku lemu N-12 Souhrn N-14 6 Tvorba procedurálních prvků spse01535

9 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01535 Tvorba procedurálních prvků 1-1

10 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

11 Lekce 2 Procedurální prvky Poznámka Tento kurz představuje metodu tvorby synchronních procedurálních prvků. Informace o metodě tvorby sekvenčních prvků naleznete v kurzu samostudia spse01536: Modelování synchronních a sekvenčních prvků. Procedurální prvky jsou vyrobené prvky, které mají určitou funkci. Na rozdíl od zaoblení a úkosových ploch se procedurální prvky obecně objevují při navrhování později, proto na tvar modelu nemají vliv. V Solid Edge je k dispozici několik různých typů procedurálních prvků, některé z nich se používají při práci s plasty. V této lekci se naučíte definovat následující prvky: díra, žebro, větrací otvor, lem. V této lekci také definujete pole prvku k opakovanému použití a získáte informace o organizaci knihoven prvků. Naučíte se spravovat prvky pomocí standardních operací systému Windows Vyjmout, Kopírovat a Vložit. Také se seznámíte s funkcí Připojit a odpojit. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 2-1

12

13 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Vytvoří jednu nebo více děr v synchronním prostředí. Pomocí tohoto příkazu můžete dynamicky přetáhnout díru na libovolnou plochu v modelu. Díry lze vložit do více referenčních objektů v rámci jednoho příkazu. Všechny díry vytvořené v rámci jednoho příkazu budou mít stejné atributy. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-1

14 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Zamykání rovin Při vkládání prvku díry můžete zamknout referenční rovinu přesunem kurzoru nad rovinu a stisknutím klávesy F3 nebo kliknutím na ikonu zámku. Zamknutí roviny je užitečné při vkládání více děr do jedné plochy, protože všechny díry se budou vkládat vzhledem ke stejné rovině bez ohledu na přetažení kurzoru. Po zamknutí roviny je možné pomocí referenčních hran přesněji definovat umístění děr prostřednictvím kót. Při zamknutí roviny se v pravém horním rohu grafického okna zobrazí ikona zamknuté roviny a v rovině se zobrazí čáry zarovnání roviny. Přesné umístění Při zamknutí roviny během vložení díry lze do každého výskytu dynamicky vkládat kóty. Přesunem kurzoru na hranu a stisknutím klávesy M vytvoříte kóty od středu kružnice do poloviny hrany: 3-2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

15 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Stisknutím klávesy E vytvoříte kóty od středu kružnice k nejbližšímu koncovému bodu hrany: Stisknutím klávesy C vytvoříte kóty od středu kružnice k bodu kruhové hrany. Před vložením díry je možné zadat hodnotu kóty a dynamický pohyb se zamkne podle definované hodnoty. Kliknutím na tlačítko Přepnout osu kóty na panelu příkazu nebo stiskem klávesy T můžete předefinovat kótu z klíčového bodu v jiném směru. Všechny přesně vložené kóty jsou po vložení díry zachovány jako PMI kóty. Umístění díry na válec Chcete-li umístit díru, stiskněte klávesu F3 při pohybu kurzoru nad válcem. Aktivuje se příkaz Tečná rovina. Tečnou rovinu lze umístit dynamickým přetažením spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-3

16 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) nebo zadáním úhlové hodnoty a stisknutím klávesy Enter. Jakmile se tečná rovina uzamkne, lze díru přetáhnout přes tečnu (C) a díra se tím k tečně připne. Zatímco v příkazu Díra lze mezi díry umístit kóty. Díry lze také okótovat po jejich umístění. 3-4 Tvorba procedurálních prvků spse01535

17 Typy díry Příkaz Díra (synchronní prostředí) Pomocí možnosti Typ v dialogovém okně Možnosti díry můžete definovat požadovaný typ díry. Je možné vytvořit několik typů děr: (A) jednoduché díry, (B) závitové díry, (C) kuželové díry, (D) zahloubené díry, (E) zapuštěné díry. Pro prvek díry můžete definovat pouze jeden typ díry. Pro jiný typ díry je nutné vytvořit další prvek díry. Možnosti dostupné v dialogovém okně Díra se mění v závislosti na zadaném typu díry. Například v případě, že nastavíte možnost Závitová, se zobrazí nové možnosti umožňující zadání požadovaného typu závitu. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-5

18 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Díry se závity Pokud nastavíte možnost Typ na Závitová můžete zadat rovný závit, standardní trubkový závit nebo kuželový trubkový závit. Standardní nebo trubkový závit je také možné zadat při nastavení možnosti Typ na Zahloubená nebo Zapuštěná. U děr se závity odpovídá velikost díry v objemovém modelu vnitřnímu průměru, který je uveden na seznamu v souboru Holes.txt nebo PipeThreads.txt pro vybranou velikost závitu. Například při tvorbě M24 x 1 metrické díry se závity bude průměr díry v objemovém modelu 22,917 milimetrů, protože toto je průměr vedlejšího závitu, který je uveden na seznamu tohoto závitu v souboru Holes.txt. Díra se závity je zobrazena jiným stylem plochy. Příkaz Správce barev nabízí možnost určit styl plochy válců se závitem. Výchozí hodnotou možnosti Závity je styl Závit. Se stylem Závit můžete také na kartě Rendrování v dialogovém okně Formát pohledu určit, zda se má ve stínovaném pohledu na prvky závitů použít fotorealistická textura. Další informace naleznete v tématu Prvky se závity v hlavní nápovědě. Rozsah díry Při tvorbě děr lze použít několik typů rozsahu: Přes vše K dalšímu Hodnotou Dostupné rozsahy závisí na typu vytvářené díry. Jednoduché díry, zahloubené díry, zapuštěné díry a díry se závity podporují všechny tři typy rozsahu. Zúžené díry nepodporují možnost Hloubka závitu, ale můžete definovat délku hloubky závitu, která přesahuje tloušťku součásti. U děr s válcovým zahloubením pomocí možnosti Hloubka závitu definujete pouze rozsah díry. Rozsah válcového zahloubení definujete zadáním hodnoty Hloubka válcového zahloubení v dialogovém okně Možnosti díry. 3-6 Tvorba procedurálních prvků spse01535

19 Vrcholový úhel Příkaz Díra (synchronní prostředí) Při tvorbě díry pomocí možnosti Hloubka závitu je možné pomocí možnosti Vrcholový úhel zadat, zda je dolní část díry rovná nebo ve tvaru V. Při nastavení možnosti Vrcholový úhel je možné zadat hodnotu pro vrcholový úhel. Zadaný úhel reprezentuje celý sevřený úhel. Je také možné zadat jak bude měřena hodnota konečné hloubky. Můžete zadat, že se hloubková kóta požije na rovnou část díry kde začíná vrcholový úhel (A) nebo že se hloubková kóta díry použije na vrchol díry (B). spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-7

20 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Úprava děr Při vložení díry se vytvoří ovladač pro úpravu definice, pomocí něhož můžete změnit hodnoty kót u existujících děr. Chcete-li změnit hodnotu kóty, klikněte na kótu díry, zadejte novou hodnotu a stiskněte klávesu Enter. Kóta se změní podle nové hodnoty. 3-8 Tvorba procedurálních prvků spse01535

21 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Kliknutím na tlačítko Možnosti na panelu příkazu zobrazíte dialogové okno Možnosti díry, kde můžete změnit typ díry. Po vložení díry lze přidávat další výskyty díry. Chcete-li přidat další výskyt díry, klikněte na kótu u díry (A), klikněte na tlačítko Další díry, přetáhněte kurzor do nového umístění (B) a kliknutím vložte nový výskyt díry (C). Tvorba díry přes vše na modelu tvaru C způsobí vytvoření rozsahu od do z horní roviny (A) do dolní roviny (B). spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-9

22 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Očekává se, že vytvoříte vysunutí pod plochu, nebo mezi dvěma plochami. Pokud upravíte kótu díry, 3-10 Tvorba procedurálních prvků spse01535

23 Příkaz Díra (synchronní prostředí) aktualizuje se, ale díra nebude novými plochami procházet. Pokud změníte typ díry, bude se změna týkat pouze existujících ploch. Nové plochy zůstanou beze změn. V následujícím příkladě jsou dvě 100 mm neprůchozí díry vloženy jako skupina v bloku. Díra vlevo neprochází celým blokem a je zakončená. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-11

24 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Pokud vyberete ovladač díry nalevo, lze změnit její hloubku a průměr. Všimněte si také, že je typ díry na panelu příkazu nastaven na Neprůchozí. Díra napravo prochází celou hloubkou bloku a není zakončena. Protože není zakončená, její rozsah se změní z neprůchozí na průchozí dno. Pokud vyberete ovladač díry vpravo, můžete změnit její průměr, ale ne její hloubku Tvorba procedurálních prvků spse01535

25 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Všimněte si také, že je typ díry na panelu příkazu nastaven na průchozí dno. Očekává se, že vyberete zvýrazněnou plochu (A) a přetáhnete ji do nového umístění (B). Pokud vyberete díru napravo pro úpravy, zůstane typu Od do a nebude zakončena. Pokud změníte průměr díry, ten se změní, ale typ díry zůstane Od do. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-13

26 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Pokud změníte typ díry na Neprůchozí, změní se její hloubka na původní hodnotu 100 mm. Pokud změníte hloubku díry, změní se hloubka obou děr ve skupině. Soubory Holes.txt and Pipethreads.txt Pomocí souborů Holes.txt a PipeThreads.txt, což jsou textové soubory ASCII, rozmístíte hodnoty velikosti díry v dialogovém okně Možnosti díry. Pro úpravu hodnot v těchto souborech lze použít textový editor, například Poznámkový blok. Tyto soubory jsou implicitně umístěny ve složce Program aplikace Solid Edge. Pomocí položek Soubor rozměrů děr nebo Soubor závitů pro potrubí na kartě Umístění souborů dialogového okna Možnosti lze nastavit Solid Edge, aby tyto soubory hledal v jiné složce včetně složky na jiném počítači v síti. Uložení často používaných parametrů děr Možnosti pro uložené nastavení v dialogovém okně Možnosti díry umožňují uložit obvykle používané parametry díry do externího souboru nazvaného CUSTOM.XML. Pomocí seznamu Uložené nastavení v dialogovém okně Možnosti díry nebo na panelu příkazu Díra můžete později v dokumentu Solid Edge vybrat uložené nastavení, které vám umožní vytvářet lemy. Podobně jako u souboru Holes.txt je možné pomocí karty Umístění souborů v dialogovém okně Možnosti určit složku pro soubor Custom.xml. Při zadání počítače v síti pro soubory Holes.txt, PipeThreads.txt a Custom.xml můžou všichni uživatelé použít stejné parametry pro vytvářené prvky díry, což ulehčuje dodržování norem společnosti a oboru Tvorba procedurálních prvků spse01535

27 Cvičení: Umisťování děr Příkaz Díra (synchronní prostředí) Přehled Toto cvičení představuje proces vložení děr do držáku pásu dopravníku. Cíl V tomto cvičení provedete následující úkony. Dynamicky vložíte díry. Použijete přesné metody umístění děr. Přidáte kóty k existujícím dírám. Toto cvičení naleznete v dodatku A. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-15

28 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Cvičení: Úprava děr Přehled Toto cvičení představuje proces úpravy děr. Cíl Úprava existujících děr ve zvedáku. V tomto cvičení provedete následující úkony. Změníte velikost díry. Změníte typ děr. Přidáte nové díry. Oddělíte jeden výskyt díry od jiného. Toto cvičení naleznete v dodatku B Tvorba procedurálních prvků spse01535

29 Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jak lze uzamknout rovinu při vkládání díry? Příkaz Díra (synchronní prostředí) 2. Stisknutím které klávesy definujete kótu od bodu v polovině hrany ke středu díry při vkládání díry do uzamknuté roviny a pozastavení kurzoru nad hranou? 3. Je možné do válce vložit díru? spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-17

30 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Souhrn lekce Pomocí příkazu Díra lze vytvořit jednoduchou, závitovou nebo kuželovou díru, díru se zahloubením a díru s kuželovým zahloubením. Pokud nastavíte možnost Typ na Závitová, je možné zadat rovný závit, standardní trubkový závit nebo kuželový trubkový závit. Pomocí souborů Holes.txt a PipeThreads.txt, což jsou textové soubory ASCII, rozmístíte hodnoty velikosti díry v dialogovém okně Možnosti díry. Pro úpravu hodnot v těchto souborech lze použít textový editor, například Poznámkový blok. Tyto soubory jsou implicitně umístěny ve složce Program aplikace Solid Edge Tvorba procedurálních prvků spse01535

31 Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Jak lze uzamknout rovinu při vkládání díry? Příkaz Díra (synchronní prostředí) Přesuňte kurzor nad rovinu a stiskněte klávesu F3 nebo vyberte v pohledu ikonu zámku. 2. Stisknutím které klávesy definujete kótu od bodu v polovině hrany ke středu díry při vkládání díry do uzamknuté roviny a přesunem kurzoru nad hranu? Kótu od středu hrany ke středu díry lze definovat stisknutím klávesy M. 3. Je možné do válce vložit díru? Ano. Při přesouvání kurzoru nad válcem stiskněte klávesu F3 a zobrazí se tečná rovina sloužící jako rovina pro vložení díry. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-19

32

33 Lekce 4 Prvky pole Prvky pole se tvoří kopírováním nadřazeného prvku v obdélníkovém, kruhovém, podél křivky nebo zrcadlovém uspořádání nebo v rozmístění do výplně oblasti. Při tvorbě polí prvků součásti může rodičovský prvek pole obsahovat více než jeden prvek součásti. V jedné operaci lze například vytvořit pole prvků pomocí skici, například vysunutí (A) a díry (B) a prvků zakončení, například zaoblení (C). Rodičovský prvek je zahrnutý v počtu výskytů obdélníkových polí, kruhových polí a polí podél křivek. Pokud například vytvoříte obdélníkové pole děr 4 krát 3 (čtyři díry ve směru x a tři díry ve směru y), bude výsledné pole obsahovat rodičovský prvek a jedenáct kopií. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-1

34 Lekce 4 Prvky pole Tvorba polí prvků úprav Pole prvku úprav lze vytvořit samostatně nebo spolu s prvkem pomocí skici. Prvek zaoblení (A) lze zrcadlit kolem referenční roviny (B), čímž přidáte zaoblení k hraně (C). Tato operace bude úspěšná, protože rodičovské hrany jsou vzhledem k referenční rovině symetrické. Zrcadlení prvků Pomocí příkazu Zrcadlit můžete zrcadlit jeden nebo více prvků, plochu nebo celou součást. Jako rovinu zrcadlení lze použít referenční rovinu nebo rovinnou plochu. Pokud se zrcadlené plochy při zrcadlení ploch nebo prvků v objemovém modelu tohoto modelu dotknou a na kontextovém panelu nenastavíte možnost Odpojit, plochy se s ním zkombinují. Když nastavíte možnost Odpojit, plochy nebo prvky se budou zrcadlit jako konstrukční těleso. 4-2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

35 Prvky pole Příkaz Obdélníkové pole (3D prvky) Vytvoří obdélníkové pole z vybraných objektů. Například je možné vytvořit prvek díry a potom pomocí prvku díry jako rodičovského objektu vytvořit obdélníkové pole děr. Definováním mezer v poli vypnutím výskytů pole vznikne prostor pro jiné prvky. Pracovní postup Obdélníková pole vytvoříte pomocí následujícího pracovního postupu: 1. Vyberte objekty, ze kterých chcete vytvořit pole. 2. Spusťte příkaz Obdélníkové pole. 3. Vyberte rovinu, do které chcete vložit náhled pole. 4. Definujte parametry pole pomocí panelu příkazu a dynamických polí v grafickém okně. Výběr objektů při tvorbě pole Jako rodičovské objekty můžete vybrat prvky, plochy a sady ploch. Objekty můžete vybrat v grafickém okně nebo ve stromu modelu. Spuštění příkazu Obdélníkové pole Příkaz Obdélníkové pole je k dispozici pouze v případě, že nejprve vyberete platné objekty. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-3

36 Lekce 4 Prvky pole Výběr roviny pro náhled pole Pro náhled pole lze vybrat rovinné plochy, referenční roviny nebo roviny základního souřadnicového systému. Chcete-li například vložit obdélníkové pole zobrazené díry, bude pro náhled pole vhodná rovinná plocha, kterou díra prochází. Při výběru rovinné plochy se zobrazí výchozí náhled pole spolu s různými nástroji, pomocí kterých můžete definovat a upravit parametry pole. Mezi tyto nástroje patří panel příkazu (A), pole počtu výskytů (B), dynamická textová pole (C), ovladače výskytů (D) a nástroj pro orientaci vektoru (E). 4-4 Tvorba procedurálních prvků spse01535

37 Prvky pole Určení parametrů pole Pomocí nástrojů můžete definovat následující parametry polí: Počet výskytů Rozteč výskytů Úhel pole Vypnuté výskyty Navíc jsou k dispozici možnosti přidání nových prvků k existujícím polím, změna umístění počátku pole a další. Definování počtu a rozteče výskytů Na panelu příkazu jsou k dispozici dvě možnosti pro definování počtu a rozteče mezi výskyty polí: Vyplnit Pevné Tyto možnosti určují, zda chcete definovat celkovou výšku a šířku pole nebo rozteč mezi jednotlivými výskyty. U obou metod zadáváte do příslušných polí počet výskytů ve směrech X a Y. Rozteč lze definovat také přetažením ovladačů výskytů, což bude popsáno později. Příklad použití možnosti Vyplnit Při použití možnosti Vyplnit zadáte do směrů X a Y počet výskytů a celkovou výšku a šířku pole. Hodnoty mezer X a mezer Y se spočítají automaticky. Například můžete nastavit možnost Vyplnit a zadat počet X 5, počet Y 4, šířku 70 a výšku 35. Mezery X a Y mezi všemi výskyty se vypočítají automaticky. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-5

38 Lekce 4 Prvky pole Příklad použití možnosti Pevné Při použití možnosti Pevné zadáte do směrů X a Y počet výskytů a mezery X a Y. Hodnoty šířky a výšky se spočítají automaticky. Například nastavíte možnost Pevné a zadáte počet X 5, počet Y 4, mezeru X 18 a mezeru Y 12. Šířka a výška se vypočítá automaticky. Použití dynamických textových polí a ovladačů výskytů Pomocí dynamických textových polí zadáte přesné hodnoty pro počet a rozteč výskytů. Například při nastavení možnosti Vyplnit můžete pomocí dynamických textových polí zadat celkový počet výskytů ve směrech X a Y a celkovou výšku a šířku pole. 4-6 Tvorba procedurálních prvků spse01535

39 Prvky pole Výšku a šířku pole můžete také změnit přetažením ovladače výskytu pomocí kurzoru. Umístěte kurzor nad ovladač výskytu a přetáhněte jej do nového umístění. Hodnoty v polích pro výšku a šířku se dynamicky aktualizují. Nástroj pro orientaci vektoru Nástroj pro orientaci vektoru se podobá kruhovému ovladači a můžete jej použít k úpravě úhlové orientace pole. Můžete například pomocí jeho prstence dynamicky otočit pole přetažením kurzoru. Pomocí uzlů nástroje můžete přeorientovat pole v 90stupňových přírůstcích. Můžete také přemístit počátek pole do jiného klíčového bodu modelu. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-7

40 Lekce 4 Prvky pole Vypnutí výskytů pole Je možné vypnout jednotlivé výskyty polí nebo jejich skupiny. Výskyty je možné vypnout při tvorbě pole nebo pozdější úpravě pole. Vypnutí jednotlivých výskytů Pomocí tlačítka Vypnout výskyt na panelu příkazu můžete vypnout jednotlivé výskyty v polích. Výskyty, které chcete vypnout, určíte tak, že při výběru prvku pole kliknete na tlačítko Vypnout výskyt na panelu příkazu a potom kliknete na značky výskytů (A). Značky změnou velikosti a barvy určují, že odpovídající výskyty byly vypnuty. Libovolný počet výskytů je také možné ohraničit přetažením kurzoru. Tato možnost je užitečná v případě, že potřebujete definovat mezery velkého pole, například pro umístění dalšího prvku. 4-8 Tvorba procedurálních prvků spse01535

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti Začínáme Leden 2008 2008 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk nepovolila jinak, nesmí být tato publikace ani její části reprodukovány v žádné podobě, žádným způsobem a pro

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

AutoCAD LT 2009. Přehled

AutoCAD LT 2009. Přehled AutoCAD LT 2009 Přehled Obsah Úvod... 3 Uživatelské rozhraní... 3 Okno aplikace... 3 Prohlížeč nabídek... 4 Panel rychlého přístupu... 7 InfoCenter... 7 Pás karet... 8 Stavová lišta...10 Rychlé vlastnosti...11

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více