Tvorba procedurálních prvků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba procedurálních prvků"

Transkript

1 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535

2

3 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

5 Obsah Úvod Procedurální prvky Příkaz Díra (synchronní prostředí) Cvičení: Umisťování děr Cvičení: Úprava děr Přehled lekce Souhrn lekce Odpovědi Prvky pole Příkaz Obdélníkové pole (3D prvky) Cvičení: Obdélníková pole Příkaz Kruhové pole (3D prvky) Cvičení: Kruhová pole Příkaz Pole podél křivky Cvičení: Tvorba pole podél křivky Vzor výplně Cvičení: Vzor výplně Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Knihovny prvků Ukládání prvků do knihovny Vložení členů knihovny prvků Nová definice nadřazených hran Pravidla knihovny prvků Tvorba členu nespravované knihovny prvků Vložení členu knihovny prvků do jiného dokumentu Cvičení: Knihovny prvků Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Odpojení a připojení ploch a prvků Odpojení ploch Připojení ploch Cvičení: Odpojení a připojení sad ploch Cvičení: Připojit Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3

6 Obsah Vyjmutí, kopírování a vkládání objektů modelu Kopírování a vyjmutí objektů Vkládání objektů Cvičení: Kopírování a přesouvání sad ploch Cvičení: Kopírování a vložení sad ploch Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Zrcadlit Cvičení: Zrcadlení ploch a prvků Příkaz Nahradit plochu Prvky pro návrh plastových výlisků Příkaz Žebro Příkaz Síť žeber Příkaz Větrací otvor Příkaz Lem Cvičení: Funkční prvky pro spotřební elektroniku Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Umisťování děr A-1 Vložení díry A-2 Použití přesného vkládání A-3 Kótování existujících děr A-5 Souhrn A-8 Cvičení: Úprava děr B-1 Úprava velikostí děr B-2 Změna typu díry B-6 Přidání děr B-8 Oddělení jedné instance díry od rodiče B-10 Souhrn B-11 Cvičení: Obdélníková pole C-1 Tvorba obdélníkového pole díry C-2 Úprava velikosti pole C-5 Změna metody vyplňování pole C-7 Vypnutí výskytu C-10 Úprava rodičovského prvku C-11 Přidání prvku do pole C-13 Souhrn C-14 Cvičení: Kruhová pole D-1 Tvorba kruhového pole díry D-2 Úprava pole D-4 Souhrn D-7 4 Tvorba procedurálních prvků spse01535

7 Obsah Cvičení: pole podél křivky, E-1 Tvorba pole děr podél křivky E-2 Vložení výskytu do pole E-5 Souhrn E-7 Cvičení: Vzor výplně F-1 Připojení prvku k poli F-2 Zapnutí skici definující oblast k vyplnění polem F-3 Vytvořte obdélníkové pole výplně F-4 Úprava pole F-6 Změna typu vzoru výplně na stupňovaný F-10 Tvorba radiálního vzoru výplně F-12 Úprava radiálního vzoru výplně F-16 Změna orientace výskytů F-18 Úprava hranice výplně pole F-22 Souhrn F-24 Cvičení: Knihovny prvků G-1 Tvorba knihovny prvků G-2 Definování člena knihovny prvků G-4 Opakované použití členu knihovny prvků G-8 Přidání prvků do modelu G-10 Umístěte prvek do středu kanálu G-12 Umístění prvku podél kanálu s kótou G-14 Použití člena knihovny prvků v jiném souboru G-17 Souhrn G-19 Cvičení: Odpojení a připojení sad ploch H-1 Odpojení ploch H-2 Úprava výšky součásti H-5 Připojení sady ploch H-7 Souhrn H-8 Cvičení: Připojení I-1 Přesun ploch I-2 Připojení ploch I-3 Souhrn I-4 Cvičení: Kopírování a přesouvání sad ploch J-1 Úprava výšky součásti J-2 Kopírování a přesunutí sady ploch J-4 Souhrn J-7 Cvičení: Kopírování a vložení sad ploch K-1 Kopírování sad ploch K-2 Vložení sady ploch do jiného dokumentu součásti K-3 Umístění vložené sady K-6 Souhrn K-8 spse01535 Tvorba procedurálních prvků 5

8 Obsah Cvičení: Zrcadlení ploch L-1 Zrcadlení děr L-2 Zrcadlení více objektů L-6 Souhrn L-9 Cvičení: Nahrazení ploch M-1 Zobrazení nahrazení M-2 Nahrazení horní plochy snímače M-3 Souhrn M-4 Cvičení: Funkční prvky pro spotřební elektroniku N-1 Použití skořepiny N-2 Přidání prvku větracího otvoru N-5 Přidání sítě žeber N-8 Zrcadlení sítě žeber N-10 Přidání prvku lemu N-12 Souhrn N-14 6 Tvorba procedurálních prvků spse01535

9 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01535 Tvorba procedurálních prvků 1-1

10 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

11 Lekce 2 Procedurální prvky Poznámka Tento kurz představuje metodu tvorby synchronních procedurálních prvků. Informace o metodě tvorby sekvenčních prvků naleznete v kurzu samostudia spse01536: Modelování synchronních a sekvenčních prvků. Procedurální prvky jsou vyrobené prvky, které mají určitou funkci. Na rozdíl od zaoblení a úkosových ploch se procedurální prvky obecně objevují při navrhování později, proto na tvar modelu nemají vliv. V Solid Edge je k dispozici několik různých typů procedurálních prvků, některé z nich se používají při práci s plasty. V této lekci se naučíte definovat následující prvky: díra, žebro, větrací otvor, lem. V této lekci také definujete pole prvku k opakovanému použití a získáte informace o organizaci knihoven prvků. Naučíte se spravovat prvky pomocí standardních operací systému Windows Vyjmout, Kopírovat a Vložit. Také se seznámíte s funkcí Připojit a odpojit. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 2-1

12

13 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Vytvoří jednu nebo více děr v synchronním prostředí. Pomocí tohoto příkazu můžete dynamicky přetáhnout díru na libovolnou plochu v modelu. Díry lze vložit do více referenčních objektů v rámci jednoho příkazu. Všechny díry vytvořené v rámci jednoho příkazu budou mít stejné atributy. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-1

14 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Zamykání rovin Při vkládání prvku díry můžete zamknout referenční rovinu přesunem kurzoru nad rovinu a stisknutím klávesy F3 nebo kliknutím na ikonu zámku. Zamknutí roviny je užitečné při vkládání více děr do jedné plochy, protože všechny díry se budou vkládat vzhledem ke stejné rovině bez ohledu na přetažení kurzoru. Po zamknutí roviny je možné pomocí referenčních hran přesněji definovat umístění děr prostřednictvím kót. Při zamknutí roviny se v pravém horním rohu grafického okna zobrazí ikona zamknuté roviny a v rovině se zobrazí čáry zarovnání roviny. Přesné umístění Při zamknutí roviny během vložení díry lze do každého výskytu dynamicky vkládat kóty. Přesunem kurzoru na hranu a stisknutím klávesy M vytvoříte kóty od středu kružnice do poloviny hrany: 3-2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

15 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Stisknutím klávesy E vytvoříte kóty od středu kružnice k nejbližšímu koncovému bodu hrany: Stisknutím klávesy C vytvoříte kóty od středu kružnice k bodu kruhové hrany. Před vložením díry je možné zadat hodnotu kóty a dynamický pohyb se zamkne podle definované hodnoty. Kliknutím na tlačítko Přepnout osu kóty na panelu příkazu nebo stiskem klávesy T můžete předefinovat kótu z klíčového bodu v jiném směru. Všechny přesně vložené kóty jsou po vložení díry zachovány jako PMI kóty. Umístění díry na válec Chcete-li umístit díru, stiskněte klávesu F3 při pohybu kurzoru nad válcem. Aktivuje se příkaz Tečná rovina. Tečnou rovinu lze umístit dynamickým přetažením spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-3

16 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) nebo zadáním úhlové hodnoty a stisknutím klávesy Enter. Jakmile se tečná rovina uzamkne, lze díru přetáhnout přes tečnu (C) a díra se tím k tečně připne. Zatímco v příkazu Díra lze mezi díry umístit kóty. Díry lze také okótovat po jejich umístění. 3-4 Tvorba procedurálních prvků spse01535

17 Typy díry Příkaz Díra (synchronní prostředí) Pomocí možnosti Typ v dialogovém okně Možnosti díry můžete definovat požadovaný typ díry. Je možné vytvořit několik typů děr: (A) jednoduché díry, (B) závitové díry, (C) kuželové díry, (D) zahloubené díry, (E) zapuštěné díry. Pro prvek díry můžete definovat pouze jeden typ díry. Pro jiný typ díry je nutné vytvořit další prvek díry. Možnosti dostupné v dialogovém okně Díra se mění v závislosti na zadaném typu díry. Například v případě, že nastavíte možnost Závitová, se zobrazí nové možnosti umožňující zadání požadovaného typu závitu. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-5

18 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Díry se závity Pokud nastavíte možnost Typ na Závitová můžete zadat rovný závit, standardní trubkový závit nebo kuželový trubkový závit. Standardní nebo trubkový závit je také možné zadat při nastavení možnosti Typ na Zahloubená nebo Zapuštěná. U děr se závity odpovídá velikost díry v objemovém modelu vnitřnímu průměru, který je uveden na seznamu v souboru Holes.txt nebo PipeThreads.txt pro vybranou velikost závitu. Například při tvorbě M24 x 1 metrické díry se závity bude průměr díry v objemovém modelu 22,917 milimetrů, protože toto je průměr vedlejšího závitu, který je uveden na seznamu tohoto závitu v souboru Holes.txt. Díra se závity je zobrazena jiným stylem plochy. Příkaz Správce barev nabízí možnost určit styl plochy válců se závitem. Výchozí hodnotou možnosti Závity je styl Závit. Se stylem Závit můžete také na kartě Rendrování v dialogovém okně Formát pohledu určit, zda se má ve stínovaném pohledu na prvky závitů použít fotorealistická textura. Další informace naleznete v tématu Prvky se závity v hlavní nápovědě. Rozsah díry Při tvorbě děr lze použít několik typů rozsahu: Přes vše K dalšímu Hodnotou Dostupné rozsahy závisí na typu vytvářené díry. Jednoduché díry, zahloubené díry, zapuštěné díry a díry se závity podporují všechny tři typy rozsahu. Zúžené díry nepodporují možnost Hloubka závitu, ale můžete definovat délku hloubky závitu, která přesahuje tloušťku součásti. U děr s válcovým zahloubením pomocí možnosti Hloubka závitu definujete pouze rozsah díry. Rozsah válcového zahloubení definujete zadáním hodnoty Hloubka válcového zahloubení v dialogovém okně Možnosti díry. 3-6 Tvorba procedurálních prvků spse01535

19 Vrcholový úhel Příkaz Díra (synchronní prostředí) Při tvorbě díry pomocí možnosti Hloubka závitu je možné pomocí možnosti Vrcholový úhel zadat, zda je dolní část díry rovná nebo ve tvaru V. Při nastavení možnosti Vrcholový úhel je možné zadat hodnotu pro vrcholový úhel. Zadaný úhel reprezentuje celý sevřený úhel. Je také možné zadat jak bude měřena hodnota konečné hloubky. Můžete zadat, že se hloubková kóta požije na rovnou část díry kde začíná vrcholový úhel (A) nebo že se hloubková kóta díry použije na vrchol díry (B). spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-7

20 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Úprava děr Při vložení díry se vytvoří ovladač pro úpravu definice, pomocí něhož můžete změnit hodnoty kót u existujících děr. Chcete-li změnit hodnotu kóty, klikněte na kótu díry, zadejte novou hodnotu a stiskněte klávesu Enter. Kóta se změní podle nové hodnoty. 3-8 Tvorba procedurálních prvků spse01535

21 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Kliknutím na tlačítko Možnosti na panelu příkazu zobrazíte dialogové okno Možnosti díry, kde můžete změnit typ díry. Po vložení díry lze přidávat další výskyty díry. Chcete-li přidat další výskyt díry, klikněte na kótu u díry (A), klikněte na tlačítko Další díry, přetáhněte kurzor do nového umístění (B) a kliknutím vložte nový výskyt díry (C). Tvorba díry přes vše na modelu tvaru C způsobí vytvoření rozsahu od do z horní roviny (A) do dolní roviny (B). spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-9

22 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Očekává se, že vytvoříte vysunutí pod plochu, nebo mezi dvěma plochami. Pokud upravíte kótu díry, 3-10 Tvorba procedurálních prvků spse01535

23 Příkaz Díra (synchronní prostředí) aktualizuje se, ale díra nebude novými plochami procházet. Pokud změníte typ díry, bude se změna týkat pouze existujících ploch. Nové plochy zůstanou beze změn. V následujícím příkladě jsou dvě 100 mm neprůchozí díry vloženy jako skupina v bloku. Díra vlevo neprochází celým blokem a je zakončená. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-11

24 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Pokud vyberete ovladač díry nalevo, lze změnit její hloubku a průměr. Všimněte si také, že je typ díry na panelu příkazu nastaven na Neprůchozí. Díra napravo prochází celou hloubkou bloku a není zakončena. Protože není zakončená, její rozsah se změní z neprůchozí na průchozí dno. Pokud vyberete ovladač díry vpravo, můžete změnit její průměr, ale ne její hloubku Tvorba procedurálních prvků spse01535

25 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Všimněte si také, že je typ díry na panelu příkazu nastaven na průchozí dno. Očekává se, že vyberete zvýrazněnou plochu (A) a přetáhnete ji do nového umístění (B). Pokud vyberete díru napravo pro úpravy, zůstane typu Od do a nebude zakončena. Pokud změníte průměr díry, ten se změní, ale typ díry zůstane Od do. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-13

26 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Pokud změníte typ díry na Neprůchozí, změní se její hloubka na původní hodnotu 100 mm. Pokud změníte hloubku díry, změní se hloubka obou děr ve skupině. Soubory Holes.txt and Pipethreads.txt Pomocí souborů Holes.txt a PipeThreads.txt, což jsou textové soubory ASCII, rozmístíte hodnoty velikosti díry v dialogovém okně Možnosti díry. Pro úpravu hodnot v těchto souborech lze použít textový editor, například Poznámkový blok. Tyto soubory jsou implicitně umístěny ve složce Program aplikace Solid Edge. Pomocí položek Soubor rozměrů děr nebo Soubor závitů pro potrubí na kartě Umístění souborů dialogového okna Možnosti lze nastavit Solid Edge, aby tyto soubory hledal v jiné složce včetně složky na jiném počítači v síti. Uložení často používaných parametrů děr Možnosti pro uložené nastavení v dialogovém okně Možnosti díry umožňují uložit obvykle používané parametry díry do externího souboru nazvaného CUSTOM.XML. Pomocí seznamu Uložené nastavení v dialogovém okně Možnosti díry nebo na panelu příkazu Díra můžete později v dokumentu Solid Edge vybrat uložené nastavení, které vám umožní vytvářet lemy. Podobně jako u souboru Holes.txt je možné pomocí karty Umístění souborů v dialogovém okně Možnosti určit složku pro soubor Custom.xml. Při zadání počítače v síti pro soubory Holes.txt, PipeThreads.txt a Custom.xml můžou všichni uživatelé použít stejné parametry pro vytvářené prvky díry, což ulehčuje dodržování norem společnosti a oboru Tvorba procedurálních prvků spse01535

27 Cvičení: Umisťování děr Příkaz Díra (synchronní prostředí) Přehled Toto cvičení představuje proces vložení děr do držáku pásu dopravníku. Cíl V tomto cvičení provedete následující úkony. Dynamicky vložíte díry. Použijete přesné metody umístění děr. Přidáte kóty k existujícím dírám. Toto cvičení naleznete v dodatku A. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-15

28 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Cvičení: Úprava děr Přehled Toto cvičení představuje proces úpravy děr. Cíl Úprava existujících děr ve zvedáku. V tomto cvičení provedete následující úkony. Změníte velikost díry. Změníte typ děr. Přidáte nové díry. Oddělíte jeden výskyt díry od jiného. Toto cvičení naleznete v dodatku B Tvorba procedurálních prvků spse01535

29 Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jak lze uzamknout rovinu při vkládání díry? Příkaz Díra (synchronní prostředí) 2. Stisknutím které klávesy definujete kótu od bodu v polovině hrany ke středu díry při vkládání díry do uzamknuté roviny a pozastavení kurzoru nad hranou? 3. Je možné do válce vložit díru? spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-17

30 Lekce 3 Příkaz Díra (synchronní prostředí) Souhrn lekce Pomocí příkazu Díra lze vytvořit jednoduchou, závitovou nebo kuželovou díru, díru se zahloubením a díru s kuželovým zahloubením. Pokud nastavíte možnost Typ na Závitová, je možné zadat rovný závit, standardní trubkový závit nebo kuželový trubkový závit. Pomocí souborů Holes.txt a PipeThreads.txt, což jsou textové soubory ASCII, rozmístíte hodnoty velikosti díry v dialogovém okně Možnosti díry. Pro úpravu hodnot v těchto souborech lze použít textový editor, například Poznámkový blok. Tyto soubory jsou implicitně umístěny ve složce Program aplikace Solid Edge Tvorba procedurálních prvků spse01535

31 Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Jak lze uzamknout rovinu při vkládání díry? Příkaz Díra (synchronní prostředí) Přesuňte kurzor nad rovinu a stiskněte klávesu F3 nebo vyberte v pohledu ikonu zámku. 2. Stisknutím které klávesy definujete kótu od bodu v polovině hrany ke středu díry při vkládání díry do uzamknuté roviny a přesunem kurzoru nad hranu? Kótu od středu hrany ke středu díry lze definovat stisknutím klávesy M. 3. Je možné do válce vložit díru? Ano. Při přesouvání kurzoru nad válcem stiskněte klávesu F3 a zobrazí se tečná rovina sloužící jako rovina pro vložení díry. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 3-19

32

33 Lekce 4 Prvky pole Prvky pole se tvoří kopírováním nadřazeného prvku v obdélníkovém, kruhovém, podél křivky nebo zrcadlovém uspořádání nebo v rozmístění do výplně oblasti. Při tvorbě polí prvků součásti může rodičovský prvek pole obsahovat více než jeden prvek součásti. V jedné operaci lze například vytvořit pole prvků pomocí skici, například vysunutí (A) a díry (B) a prvků zakončení, například zaoblení (C). Rodičovský prvek je zahrnutý v počtu výskytů obdélníkových polí, kruhových polí a polí podél křivek. Pokud například vytvoříte obdélníkové pole děr 4 krát 3 (čtyři díry ve směru x a tři díry ve směru y), bude výsledné pole obsahovat rodičovský prvek a jedenáct kopií. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-1

34 Lekce 4 Prvky pole Tvorba polí prvků úprav Pole prvku úprav lze vytvořit samostatně nebo spolu s prvkem pomocí skici. Prvek zaoblení (A) lze zrcadlit kolem referenční roviny (B), čímž přidáte zaoblení k hraně (C). Tato operace bude úspěšná, protože rodičovské hrany jsou vzhledem k referenční rovině symetrické. Zrcadlení prvků Pomocí příkazu Zrcadlit můžete zrcadlit jeden nebo více prvků, plochu nebo celou součást. Jako rovinu zrcadlení lze použít referenční rovinu nebo rovinnou plochu. Pokud se zrcadlené plochy při zrcadlení ploch nebo prvků v objemovém modelu tohoto modelu dotknou a na kontextovém panelu nenastavíte možnost Odpojit, plochy se s ním zkombinují. Když nastavíte možnost Odpojit, plochy nebo prvky se budou zrcadlit jako konstrukční těleso. 4-2 Tvorba procedurálních prvků spse01535

35 Prvky pole Příkaz Obdélníkové pole (3D prvky) Vytvoří obdélníkové pole z vybraných objektů. Například je možné vytvořit prvek díry a potom pomocí prvku díry jako rodičovského objektu vytvořit obdélníkové pole děr. Definováním mezer v poli vypnutím výskytů pole vznikne prostor pro jiné prvky. Pracovní postup Obdélníková pole vytvoříte pomocí následujícího pracovního postupu: 1. Vyberte objekty, ze kterých chcete vytvořit pole. 2. Spusťte příkaz Obdélníkové pole. 3. Vyberte rovinu, do které chcete vložit náhled pole. 4. Definujte parametry pole pomocí panelu příkazu a dynamických polí v grafickém okně. Výběr objektů při tvorbě pole Jako rodičovské objekty můžete vybrat prvky, plochy a sady ploch. Objekty můžete vybrat v grafickém okně nebo ve stromu modelu. Spuštění příkazu Obdélníkové pole Příkaz Obdélníkové pole je k dispozici pouze v případě, že nejprve vyberete platné objekty. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-3

36 Lekce 4 Prvky pole Výběr roviny pro náhled pole Pro náhled pole lze vybrat rovinné plochy, referenční roviny nebo roviny základního souřadnicového systému. Chcete-li například vložit obdélníkové pole zobrazené díry, bude pro náhled pole vhodná rovinná plocha, kterou díra prochází. Při výběru rovinné plochy se zobrazí výchozí náhled pole spolu s různými nástroji, pomocí kterých můžete definovat a upravit parametry pole. Mezi tyto nástroje patří panel příkazu (A), pole počtu výskytů (B), dynamická textová pole (C), ovladače výskytů (D) a nástroj pro orientaci vektoru (E). 4-4 Tvorba procedurálních prvků spse01535

37 Prvky pole Určení parametrů pole Pomocí nástrojů můžete definovat následující parametry polí: Počet výskytů Rozteč výskytů Úhel pole Vypnuté výskyty Navíc jsou k dispozici možnosti přidání nových prvků k existujícím polím, změna umístění počátku pole a další. Definování počtu a rozteče výskytů Na panelu příkazu jsou k dispozici dvě možnosti pro definování počtu a rozteče mezi výskyty polí: Vyplnit Pevné Tyto možnosti určují, zda chcete definovat celkovou výšku a šířku pole nebo rozteč mezi jednotlivými výskyty. U obou metod zadáváte do příslušných polí počet výskytů ve směrech X a Y. Rozteč lze definovat také přetažením ovladačů výskytů, což bude popsáno později. Příklad použití možnosti Vyplnit Při použití možnosti Vyplnit zadáte do směrů X a Y počet výskytů a celkovou výšku a šířku pole. Hodnoty mezer X a mezer Y se spočítají automaticky. Například můžete nastavit možnost Vyplnit a zadat počet X 5, počet Y 4, šířku 70 a výšku 35. Mezery X a Y mezi všemi výskyty se vypočítají automaticky. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-5

38 Lekce 4 Prvky pole Příklad použití možnosti Pevné Při použití možnosti Pevné zadáte do směrů X a Y počet výskytů a mezery X a Y. Hodnoty šířky a výšky se spočítají automaticky. Například nastavíte možnost Pevné a zadáte počet X 5, počet Y 4, mezeru X 18 a mezeru Y 12. Šířka a výška se vypočítá automaticky. Použití dynamických textových polí a ovladačů výskytů Pomocí dynamických textových polí zadáte přesné hodnoty pro počet a rozteč výskytů. Například při nastavení možnosti Vyplnit můžete pomocí dynamických textových polí zadat celkový počet výskytů ve směrech X a Y a celkovou výšku a šířku pole. 4-6 Tvorba procedurálních prvků spse01535

39 Prvky pole Výšku a šířku pole můžete také změnit přetažením ovladače výskytu pomocí kurzoru. Umístěte kurzor nad ovladač výskytu a přetáhněte jej do nového umístění. Hodnoty v polích pro výšku a šířku se dynamicky aktualizují. Nástroj pro orientaci vektoru Nástroj pro orientaci vektoru se podobá kruhovému ovladači a můžete jej použít k úpravě úhlové orientace pole. Můžete například pomocí jeho prstence dynamicky otočit pole přetažením kurzoru. Pomocí uzlů nástroje můžete přeorientovat pole v 90stupňových přírůstcích. Můžete také přemístit počátek pole do jiného klíčového bodu modelu. spse01535 Tvorba procedurálních prvků 4-7

40 Lekce 4 Prvky pole Vypnutí výskytů pole Je možné vypnout jednotlivé výskyty polí nebo jejich skupiny. Výskyty je možné vypnout při tvorbě pole nebo pozdější úpravě pole. Vypnutí jednotlivých výskytů Pomocí tlačítka Vypnout výskyt na panelu příkazu můžete vypnout jednotlivé výskyty v polích. Výskyty, které chcete vypnout, určíte tak, že při výběru prvku pole kliknete na tlačítko Vypnout výskyt na panelu příkazu a potom kliknete na značky výskytů (A). Značky změnou velikosti a barvy určují, že odpovídající výskyty byly vypnuty. Libovolný počet výskytů je také možné ohraničit přetažením kurzoru. Tato možnost je užitečná v případě, že potřebujete definovat mezery velkého pole, například pro umístění dalšího prvku. 4-8 Tvorba procedurálních prvků spse01535

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Základní prvky modelování

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Nápověda CADKON Express

Nápověda CADKON Express Nápověda CADKON Express Úvod CADKON Express je nadstavba pro AutoCAD LT 2004 až AutoCAD LT 2014. Má stejné nároky na operační systém počítače jako verze AutoCADu LT, na které je používán. Podporované operační

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.6 Kótování Požadavky na kótování Všeobecné zásady kótování Hodnoty rozměrů se kótují v milimetrech. Značka mm se neuvádí. Úhly se kótují v stupních, minutách a sekundách,

Více