Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012"

Transkript

1 K ukončení projektu pod názvem a číslem: Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců č. CZ.1.04/1.1.02/ , financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov

2

3 09:00 09:30 prezentace účastníků 09:30 11:00 prezentace projektu 11:00 11:15 coffe break 11:15 12:00 diskuse k projektu 12:00 12:30 coffe break, raut 12:30 13:00 diskuse a předávání rad 13:00 ukončení konference

4 pod názvem a číslem: Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců č. CZ.1.04/1.1.02/ , financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov

5 1. Představení projektu 2. Představení Realizačního týmu 3. Zahájení prací na projektu 4. Výběrová řízení 5. Představení jednotlivých klíčových aktivit 6. Monitorovací zprávy, Benefit 7 7. Sledování indikátorů 8. Na co si dát pozor? 9. Závěrečné zhodnocení projektu

6 Název: Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/ , Termín realizace: Listopad 2010 až Říjen 2012 Oblast Podpory/Prioritní osa: / 4.1. Adaptabilita Režim Podpory: Dle dočasného rámce Poskytnutá výše dotace: ,60,- Kč (Nepřímé náklady 8%)

7 Ideový záměr: Potřeba skokové změny v rámci chystaných dodávek do oblasti energetiky, zejména jaderné. Projekt je tak zaměřen na několik základních oblastí: Vzdělávání a rozvoj managementu firmy Vzdělávání a rozvoj pracovníků výroby v rámci týmové spolupráce Vzdělávání Konstruktérů a technologů v práci s konstrukčním SW Vzdělávání obchodníků a nákupčích v měkkých dovednostech Vzdělávání pracovníků Řízení jakosti pro NDT Rozvoj znalosti anglického jazyka Projektová žádost podána: Srpen 2009, částka cca 8,927 mil. Kč Rozhodnutí o poskytnutí dotace: , 5,861 mil. Kč

8 Mgr. Ladislav Botur Projektový manažer Pavlína Sebralová Finanční manažer Mgr. Vladimír Mařádek Koordinátor projektu

9 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručeno Okamžitě zahájeny práce na Výběrových řízeních pro dodavatele služeb - Uzavřeny Pracovní smlouvy pro projekt se členy Realizačního týmu dle výše úvazků a pracovního zařazení - Naplánování vzdělávacích aktivit - Díky pozdnímu doručení RoPD došlo k posunu realizace některých aktivit, protože do doby doručení nebyl znám přesný rozpočet ani verze příruček, kterými se projekt řídí - Nakonec vše zvládnuto a aktivity byly naplněny

10 - Velmi cenná zkušenost pro členy Realizačního týmu - V projektové žádosti bylo naplánováno 5 Výběrových řízení - Nakonec realizována 3 VŘ na dodavatele Systematického vzdělávání New Dimension VŘ na dodavatele Jazykového vzdělávání Hello Language School VŘ na dodavatele školení pro pracovníky řízení jakosti PTS Josef Solnař - Zrušeno VŘ na dodavatele ubytovacích služeb Škrtnuty veškeré náklady - Zrušeno VŘ na dodavatele školení pro konstruktéry a technology finanční limit

11 a) VŘ na dodavatele systematického vzdělávání objem služeb cca 2,886 mil. Kč Výzva zveřejněna na Osloveno napřímo 5 dodavatelů Přišly 3 nabídky Přesná evidence došlých nabídek Kriteriální posouzení Jmenování komise posuzovatelů Čestné prohlášení o nepodjatosti Evidence veškeré ové a písemné komunikace Umožnění nahlédnutí neúspěšným žadatelům do dokumentace Vše pečlivě zdokumentováno

12 a) VŘ na dodavatele systematického vzdělávání

13 a) VŘ na dodavatele systematického vzdělávání

14 a) VŘ na dodavatele systematického vzdělávání

15 2. Ukázka zv z dc ANO 3% 3% 3. Ukázka zv z kurzu ANO 3% 3% 4. Aplikační stránka ANO 4% 4% 5. Transparentnost práce s výstupy ANO 3% 3% 6. Časové možnosti - 1x měsíčně projektová schůzka s prezentací výstupů ANO 3% 3% SUMA 20% 20% a) VŘ na dodavatele systematického vzdělávání Návrh smluvních podmínek Váha 10% Plní SK % PL % Poznámka 1. Splatnost faktur ve dnech 60 4% 4% 2. Fakturace po měsíci aktivit ANO 2% 2% 3. Vyváženost závazků a rizik ve smlouvě ANO 2% 2% 4. Doplňující podklady k fakturaci (zejména prezenční listiny) ANO 2% 2% SUMA 10% 10% Celkem dosažený počet bodů (procent) 98% Vyhodnocení provedeno dne: Složení hodnotící komise: Jméno a podpis:. Jméno a podpis:. Jméno a podpis:. Jméno a podpis:. Jméno a podpis:. NÁZEV UCHAZEČE

16 b) VŘ na dodavatele jazykového vzdělávání objem služeb cca 320 tis. Kč Osloveni napřímo 3 dodavatelé Přišly 3 nabídky Přesná evidence došlých nabídek Kriteriální posouzení Hodnotil 1 člen Čestné prohlášení o nepodjatosti Evidence veškeré ové a písemné komunikace Umožnění nahlédnutí neúspěšným žadatelům do dokumentace Vše pečlivě zdokumentováno

17 b) VŘ na dodavatele vzdělávání pro pracovníky řízení jakosti objem služeb cca 400 tis. Kč Osloveni napřímo 3 dodavatelé Přišly 2 nabídky Přesná evidence došlých nabídek Kriteriální posouzení Hodnotil 1 člen Čestné prohlášení o nepodjatosti Evidence veškeré ové a písemné komunikace Umožnění nahlédnutí neúspěšným žadatelům do dokumentace Vše pečlivě zdokumentováno

18 Sumarizace VŘ: - Precizní evidence - Administrativní náročnost - Velký důraz na plnění formálních náležitostí - Velmi dobrý nástroj na výběr dodavatelů - Bude využito i po skončení projektu v rámci interních směrnic ARMATURY Group a.s.

19 Klíčových aktivit je celkem Příprava a organizace vzdělávacích aktivit 2. Development centre (vstupní a srovnávací) 3. Zavedení a tvorba e-learningu 4. Systematické vzdělávání managementu 5. Odborné vzdělávání pracovníků jakosti 6. Odborné vzdělávání konstruktérů a technologů 7. Systematické vzdělávání autonomních týmů 8. Systematické vzdělávání pracovníků obchodu a nákupu 9. Jazykové kurzy pro klíčové zaměstnance 10.Systematické vzdělávání interních lektorů 11.Publicita projektu 12.Průběžné vyhodnocování a kontrola vzdělávání 13.Příprava a organizace doprovodných opatření 14.Závěrečná konference

20 1. Příprava a organizace vzdělávacích aktivit Zajišťování školicích prostor pro Development centre a další vzdělávací aktivity Horský hotel Vidly Kulturní dům Dolní Benešov Chata SKI MSA Staré Hamry Prostory ARMATURY Group a.s. Realizace Monitorovacích zpráv (samostatný bod) Usměrňování a upřesňování detailů výuky, školicích materiálů, obsahové náplně školení atp. Nastavení e-learningového prostředí Průběžné hodnocení naplňování cílů

21 2. Development centre (vstupní a srovnávací) Účast 220 lidí zapojených do projektu Cílem je zmapování silných a slabších stránek, dispozic k dalšímu osobnostnímu potenciálu a rozvoji Výstupem je nejen osobnostní charakteristika, ale zejména doporučení dalšího rozvoje Výstupy slouží: Vedoucím k lepší práci s jednotlivými podřízenými Realizačnímu týmu k lepšímu zacílení dalších vzdělávacích aktivit Největší rezervy zmapovány v oblasti komunikace nebo např. leadershipu Posun po realizaci projektu ve všech sledovaných kompetencích Řešeno s dodavatelem služby: New Dimension s.r.o.

22 Ukázka výstupu

23 3. Zavedení a tvorba e-learningového vzdělávání Vytvořeno 200 účtů Chráněno přístupovým jménem a heslem Aplikace umožňuje nejen studium, ale rovněž testy k ověření znalostí Zaměřeno na rozvoj kompetencí a znalostí, např. manažerské dovednosti, Komunikační dovednosti a jejich další dílčí oblasti Prostředí Moodle Řešeno s dodavatelem služby: New Dimension s.r.o. Ukázka

24 3. Zavedení a tvorba e-learningového vzdělávání Základní obrazovka

25 3. Zavedení a tvorba e-learningového vzdělávání Ukázka Testu

26 3. Zavedení a tvorba e-learningového vzdělávání Výsledek testu

27 4. Systematické vzdělávání managementu Účastníky je 20 členů managementu společnosti Cílem je posílení znalostí a dovedností v oblasti leadershipu, komunikačních dovedností, procesního řízení atp. Kurs neverbální komunikace s panem Krejčířem Využity případové studie Štíhlý podnik a štíhlá výroba Posun zejména v oblasti vnímání role manažera Velká spokojenost se vzdělávacími aktivitami Daleko větší prostor věnován práci s lidmi Podpora i týmovosti členů managementu Řešeno s dodavatelem služby: New Dimension s.r.o.

28 5. Odborné vzdělávání pracovníků řízení jakosti 9 proškolených osob Cílem bylo získání certifikátů pro realizaci a vyhodnocování nedestruktivních zkoušek materiálů Šlo o následující zkoušky: Magnetická zkouška Penetrační zkouška Vizuální zkouška Ultrazvuková zkouška Po absolvování školení a závěrečné zkoušky možnost provádět NDT zkoušky dané metody a daného levelu, celostátní působnost Řešeno s dodavatelem služby: PTS Josef Solnař s.r.o.

29 6. Odborné vzdělávání konstruktérů a technologů 42 proškolených osob Cílem je posílení znalostí a dovedností pro práci s konstrukčním SW SolidWorks a dalšími aplikacemi, např. CAD systém SolidWorks, 3DVIA Composer atp. Jde o schopnost kreslit složité konstrukční sestavy a modely Řešeno s dodavatelem služby: Solidvision s.r.o.

30 7. Systematické vzdělávání autonomních týmů 83 proškolených osob v každém bloku tématu Zapojení především pracovníci výroby Podpora týmové spolupráce Oblasti např. Kontinuální zlepšování Štíhlé procesy ve firmě Komunikační dovednosti Moderace v týmech a další Vazba na další aspekty týmové spolupráce Řešeno s dodavatelem služby: New Dimension s.r.o.

31 8. Systematické vzdělávání pracovníků obchodu a nákupu 83 proškolených osob v každém bloku tématu Zapojení především pracovníci obchodu a nákupu Podpora prodejních a nákupních dovedností Oblasti např. Zdolávání námitek Jak vést obchodní jednání Prezentační dovednosti Poskytování zpětné vazby a další Řešeno s dodavatelem služby: New Dimension s.r.o.

32 9. Jazykové kurzy pro klíčové zaměstnance 54 proškolených osob ve dvousemestrálním studiu Vstupní i závěrečný jazykový audit 7 skupin (začátečníci i pokročilí) Zaměstnanci z řad: Obchodníků a nákupčích Konstruktérů a technologů Marketing Řízení jakosti a další Zaměření Business english i technická angličtina Řešeno s dodavatelem služby: Hello language school s.r.o.

33 10. Systematické vzdělávání interních lektorů Do programu zařazeno 10 zaměstnanců Personalistika, Technologie, Konstrukce, EMS, Právník, Systémy jakosti, Program je akreditován MŠMT Oblasti např. Didaktika Pedagogika Komunikační dovednosti Závěrečná zkouška před komisí Řešeno s dodavatelem služby: New Dimension s.r.o.

34 11. Publicita projektu Internetové stránky armatury group (www.armaturygroup.cz ) Články ve firemním časopisu Články v deníku a státním periodiku při zahájení a ukončení projektu Označení kanceláří Vlaječky Veškeré dokumenty prvky povinné publicity Pozvánky, prezenční listiny a další dokumenty prvky povinné publicity Označení pořízené techniky notebooky a dataprojektor Konference

35 12. Průběžné vyhodnocování a kontrola vzdělávání Průběžná komunikace o obsahu kurzů, Sledování spokojenosti Zpětná vazba od účastníků Hodnocení kurzů Hodnocení lektorů i účastníků ukázka

36 13. Příprava a organizace doprovodných opatření Zajišťování doprovodných služeb ubytování, cateringové služby, kvalita školicích místností apod. 14. Závěrečná konference

37 Monitorovací zprávy realizovány za každých 6 měsíců, V podstatě vždy vyžadovány opravy nebo doplňující údaje, Administrativně velmi náročné, Nutno dávat si pozor na detaily Vše nutno dokládat

38 MZ má 2 hlavní části Tvořená v Benefit 7 a ve Wordu, + Přílohy

39 Povinnost sledovat počty: Podpořených osob, Úspěšných absolventů kurzů Muži x ženy Věkové kategorie Kategorie dle vzdělání Neustále požadovány detailnější informace, Nutná velice detailní evidence Ukázka

40 Detaily a veškeré administrativní náležitosti (datumy, období, harmonogram atp.) Prvky publicity Popis indikátorů Ukládání dat do Benefit 7 ová komunikace s doručenkou Přesné názvy veškerých aktivit (Pracovníci jakosti x Pracovníci řízení jakosti) Evidence a vykazování dovolených (5 týdnů x 4 týdny) Doporučení: Obracet se s dotazy na administrátory projektu

41 Bez dotace z fondů EU a rozpočtu ČR bychom takovýto rozsah nejspíš nerealizovali, Velký přínos v podpoře rozvoje ARMATURY Group a.s. Podpora vzdělávání v oblasti měkkých dovedností Velká pomoc pro vedoucí pracovníky ve vnímání jejich role pro práci s lidmi Po skončení projektu další práce s výstupy z DC v oblasti řízení kariéry Zavedení systému Hodnocení zaměstnanců zaznělo na vstupních DC Plány vzdělávání budou zohledňovat i potřeby měkkých dovedností Inspirace v oblastech např. Výběrových řízení I přes obrovskou administrativní zátěž doporučení kladné, jen je vhodné po zkušenostech pozorněji připravit projektovou žádost. Neopomenout prvky publicity Maximálně vhodné konzultovat mezi příjemci podpory zkušenosti

42 Velké poděkování Radce Šuškové, Lence Chýlkové a celému kolektivu společnosti NEW DIMENSION s.r.o. za obrovskou pomoc a profesionální přístup při zajištění obrovského balíku vzdělávacích aktivit a za velmi příjemnou atmosféru při každém jednání. Kateřině Vrobelové a celému kolektivu HELLO language school s.r.o. za kontinuální organizaci a vylepšování výuky a zejména za velmi výrazné zvýšení úrovně jazykového vzdělávání v ARMATURY Group a.s. Sl. Turoňové a kolektivu společnosti PTS Josef Solnař s.r.o. za profesionální služby v oblasti školení a certifikace kurzů NDT Petru Kalovi a kolektivu Solidvision s.r.o. za organizaci školení a kurzů pro konstruktéry a technology. Všem ostatním, s nimiž jsme měli tu čest spolupracovat na tomto projektu a zdárně jej dovést do konce.

43 Speciální poděkování Pavle Sebralové a Vladimírovi Mařádkovi za zvládání zátěže spojené s realizací projektu. Všem zaměstnancům ARMATURY Group a.s. za aktivní přístup při realizaci celého projektu.

44 Děkuji za pozornost!

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Závěrečná zpráva za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Základní informace Název projektu Školka už není problém Registrační číslo projektu Příjemce dotace CZ.1.04/3.4.04/54.00202 Vítkovická nemocnice

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 Příjemce grantu: Střední škola technická Most Velebudice,

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více