NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Cíl podpory: Konvergence Veřejná zakázka Dílčí projekt Identifikační kód dílčího projektu Zadavatel: Sídlo: Zastoupení: Nástroje pro naplňování role ORP Rozvoj služeb egovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu CZ.1.06/2.1.00/ Město Dačice Krajířova 27, Dačice Ing. Vlastimil Štěpán, starosta IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. Marcel Kadrnožka Telefon: Stránka 1

2 Obsah 1. Informace o zadavateli Identifikační údaje zadavatele Doručovací adresa Předmět veřejné zakázky Název veřejné zakázky Údaje o předmětu veřejné zakázky Slovní popis předmětu veřejné zakázky Rozdělení veřejné zakázky na části Klasifikace předmětu veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky Předpokládané termíny veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Technická specifikace Technické podmínky Technické podmínky dle 45 ZVZ Požadavky na výkon a funkci Požadavky na varianty nabídek Obchodní podmínky Platební a sankční podmínky Podmínky pro projekt spolufinancovaný z IOP Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na kvalifikaci Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Forma splnění kvalifikace Jistota Výše jistoty Forma jistoty Peněžní jistota...17 Stránka 2

3 Platební údaje Bankovní záruka a pojištění záruky Opětovné poskytnutí jistoty Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka uchazeče Smlouva Členění nabídky, obsah Ostatní podmínky zadávacího řízení Změna podmínek zadávací dokumentace Požadavky na varianty nabídek Způsob hodnocení nabídek Lhůta a místo pro podání nabídky Zadávací dokumentace Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Poskytování dodatečné informací bez předchozí žádosti Zadávací lhůta Zrušení zadávacího řízení Seznam Příloh: Příloha č. 1: Krycí list Příloha č. 2: Podrobná specifikace Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo Nástroje pro naplňování role ORP - Část I.A Příloha č. 4: Návrh smlouvy o dílo Nástroje pro naplňování role ORP - Část I.B Příloha č. 5: Návrh smlouvy o dílo Nástroje pro naplňování role ORP - Část I.C Příloha č. 6: Návrh smlouvy o dílo Nástroje pro naplňování role ORP - Část II.A Příloha č. 7: Návrh smlouvy o dílo Nástroje pro naplňování role ORP - Část II.B Příloha č. 8: Návrh smlouvy o dílo Nástroje pro naplňování role ORP - Část II.C Příloha č. 9: Návrh smlouvy o dílo Nástroje pro naplňování role ORP - Část III.A Příloha č. 10: Návrh smlouvy o dílo Nástroje pro naplňování role ORP - Část III.B Příloha č. 11: Návrh smlouvy o dílo Nástroje pro naplňování role ORP - Část III.C Stránka 3

4 1. Informace o zadavateli 1.1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel Název: Město Dačice Sídlo: Krajířova 27, Dačice Jednající: Ing. Vlastimil Štěpán, starosta Kontaktní osoba: Ing. Marcel Kadrnožka Právní forma: Obec IČ: DIČ: CZ (pro předmět VZ není plátcem DPH) Kód právní formy: 801 Obec ZÚJ Zadavatele: NUTS Zadavatele: CZ Zadavatel dle zák. č. 137/2006 Sb. 2 odst. 2 písm. c) 1.2. Doručovací adresa Není-li v dalším textu výslovně stanoveno jinak, je pro veškerou korespondenci a veškeré adresné úkony stanovena jako doručovací adresa sídlo zadavatele na adrese Krajířova 27, Dačice. 2. Předmět veřejné zakázky 2.1. Název veřejné zakázky Nástroje pro naplňování role ORP Celkový projekt Nástroje pro naplňování role ORP v sobě zahrnuje pro Část I.A, II.A, III.A. dílčí projekt Realizace technologického centra ORP Dačice CZ.1.06/2.1.00/ spolufinancovaný z prostředků IOP Údaje o předmětu veřejné zakázky Slovní popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Technologického centra obce s rozšířenou působností (TC ORP) a obcí ve správním obvodu ORP. Stránka 4

5 Veřejná zakázka v souladu s Výzvou 06 IOP obsahuje tři oblasti spolufinancované z prostředků IOP: I. A - Dodávka infrastrukturních částí TC ORP (spolufinancovaná v rámci výzvy 06 z prostředků IOP) B - Zajištění udržitelnosti infrastrukturních částí TC ORP - servis a podpora (z vlastních zdrojů města Dačice) C Konsolidace infrastrukturních částí TC ORP (z vlastních zdrojů města Dačice) II. A - Upgrade/pořízení spisové služby pro předmětné organizace ve správním území ORP (spolufinancovaná v rámci výzvy 06 z prostředků IOP) B - Zajištění udržitelnosti spisové služby - servis a podpora (z vlastních zdrojů města Dačice) C - Konsolidace spisové služby (z vlastních zdrojů města Dačice) III. A - Vnitřní integrace MěÚ Dačice (spolufinancovaná v rámci výzvy 06 z prostředků IOP) B - Zajištění udržitelnosti vnitřní integrace - servis a podpora (z vlastních zdrojů města Dačice) C Konsolidace vnitřní integrace (z vlastních zdrojů města Dačice) Zadavatel projekt z Výzvy 06 IOP rozšiřuje o další dvě oblasti financované zadavatelem z vlastních prostředků: x.b - Zajištění udržitelnosti (servis a podpora) x.c Konsolidace (z vlastních prostředků) Pro oblasti I.C, II.C a III. C je přípustné poskytnutí dodávky, či její části, formou rozložení plateb. Předmět dodávky musí být od roku 2012 majetkem města. Realizace předmětu zakázky (vyjma podpory) je stanovena na rok 2012 dle harmonogramu Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je dělena na Části I., II., III. ve smyslu 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ). Uchazeč je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Podmínky této zadávací dokumentace týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností uchazeče se vztahují na každou jednotlivou část veřejné zakázky, nevyplývá-li z této zadávací dokumentace a ZVZ jinak. Podané nabídky musí být v tomto smyslu i členěny. Stránka 5

6 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Hlavní klasifikace Číselný kód CPV Slovní popis předmětu Informační systémy a servery Předmět této veřejné zakázky lze dále členit na: Číselný kód CPV Slovní popis předmětu Počítače Sítě Systém pro správu dokumentů Servery Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, Internet a podpora Smluvní analýza systému a programování Systémová podpora Dodávka programového vybavení Implementace programového vybavení Konfigurace programového vybavení Místo plnění veřejné zakázky Veřejná zakázka bude plněna v sídle zadavatele a dalších zadavatelem určených místech Obec Okres Kraj ZÚJ NUTS Město Dačice Jindřichův Hradec Jihočeský Dačice CZ Dačice Předpokládané termíny veřejné zakázky Termín zahájení realizace: květen/červen 2012 Termín ukončení realizace částí I.A, II.A, III.A a II.C Termín ukončení realizace etapy I.C, a III.C Termín udržitelnosti projektu Uchazeč je povinen zakázku realizovat v uvedených termínech, pokud je dodržen harmonogram předchozích částí. V opačném případě se tento harmonogram posunuje o počet dní, o které je předchozí etapa ukončena později. V tomto případě bude uzavřen dodatek smlouvy. Stránka 6

7 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na ,- Kč bez DPH. b) Tato hodnota již zahrnuje všechny náklady nutné k realizaci veřejné zakázky, včetně dopravy, služeb, cel a poplatků a včetně náklady na publicitu a propagaci. c) Stanovení finančního limitu jednotlivých částí veřejné zakázky dle ZVZ. d) U položek, kde překročí cena záruky v průběhu 5 let cenu obdobného nového zařízení při zachování všech vlastností, je uchazeč povinen tuto skutečnost uvést v nabídce a uvede zde cenu vycházející z předpokladu ceny náhrady (ne tedy cenu záruky). e) Stanovení nejvýše přípustné nabídkové ceny (v tabulce): Položka limit v t. Kč bez DPH Celkový maximální rozsah projektu Maximální rozsah Části I.A Maximální rozsah Části II.A Maximální rozsah Části III.A Maximální rozsah Části I.B + Části I.C pro rok Maximální rozsah Části II.B + Části II.C pro rok Maximální rozsah Části III.B + Části III.C pro rok Maximální rozsah Části I.B + Části I.C pro rok Maximální rozsah Části II.B + Části II.C pro rok Maximální rozsah Části III.B + Části III.C pro rok Maximální rozsah Části I.B + Části I.C pro rok Maximální rozsah Části II.B + Části II.C pro rok Maximální rozsah Části III.B + Části III.C pro rok Maximální rozsah Části I.B + Části I.C pro rok Maximální rozsah Části II.B + Části II.C pro rok Maximální rozsah Části III.B + Části III.C pro rok Maximální rozsah Části I.B + Části I.C pro rok Maximální rozsah Části II.B + Části II.C pro rok Maximální rozsah Části III.B + Části III.C pro rok Maximální rozsah Části I.B + Části I.C pro rok Maximální rozsah Části II.B + Části II.C pro rok Maximální rozsah Části III.B + Části III.C pro rok Technická specifikace Technickou specifikaci veřejné zakázky, vč. technické specifikace a požadavků na funkci, obsahuje Příloha č. 2 Podrobná specifikace. Stránka 7

8 3. Technické podmínky 3.1. Technické podmínky dle 45 ZVZ Zadavatel stanoví technické podmínky ve smyslu ustanovení 45 ZVZ takto: a) Uchazeč je povinen respektovat při realizaci veřejné zakázky v odpovídajícím rozsahu: ČSN dle odkazů v technické specifikaci Právní předpisy, jež je nutno dodržet při realizaci veřejné zakázky vzhledem k jejich věcné působnosti, zejména: - Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Prováděcí předpisy - Další dle technické specifikace b) Ostatní požadavky na technické vlastnosti díla vyplývají a jsou konkretizovány v Příloze č. 2 Podrobná specifikace. c) Zadavatel poukazuje na skutečnost, že technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na předmět veřejné zakázky. U každé technické podmínky jsou přípustná i jiná obdobná řešení, pokud budou kvalitativně a technicky rovnocenná a nebudou v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů. Tuto skutečnost je uchazeč povinen prokázat ve své nabídce. d) U každého odkazu na výše uvedené normy zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení Požadavky na výkon a funkci Zadavatel požaduje, aby nabízené plnění splňovalo následující požadavky: a) Požadavky vymezené Přílohou č. 2 Podrobná specifikace. b) Požadavky dotačního titulu IOP Integrovaný operační program, 2.1 Zavádění ICT v území veřejné správě č. výzvy 06 c) Hodnoty vyžadované právními a technickými normami v době dokončení akce Požadavky na varianty nabídek Zadavatel požaduje realizaci veřejné zakázky dle technické specifikace, jež je obsažena v zadávací dokumentaci, varianty nabídky se nepřipouští. Stránka 8

9 4. Obchodní podmínky Jsou uvedeny v Příloze č. 3 až 11 - Návrhy smluv o dílo v členění označeném pro každou Část zakázky. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Veškeré obchodní podmínky musí být uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a servisní smlouvy. Uchazeči jsou povinni včlenit tento návrh smlouvy do svých nabídek, jak je níže popsáno Platební a sankční podmínky Jsou uvedeny v Příloze č. 3 až 11 - Návrhy smluv o dílo v členění označeném pro každou Část zakázky Podmínky pro projekt spolufinancovaný z IOP Uchazeč se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle 2e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole zakázek hrazených z veřejných zdrojů. Umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a) Uchazeč bude uchovávat originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této veřejné zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace této veřejné zakázky, minimálně však do roku b) Účetní doklady (faktury) budou obsahovat identifikaci projektu ( Rozvoj služeb egovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu CZ.1.06/2.1.00/ ) a údaj, že projekt je spolufinancován z IOP. c) Uchazeč zajistí publicitu opatří písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vizuální identitou projektů dle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření projektu Výzvy č. 06 IOP. d) Uchazeč v rámci své činnosti obecně bude při plnění respektovat pravidla rovných příležitostí a bude zachovávat pravidla šetrného přístupu k životnímu prostředí. Stránka 9

10 Položka 4.3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a) Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k předložení nabídek. b) Nabídková cena bude stanovena v CZK. c) Uchazeč předloží nabídkovou cenu v této struktuře: Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena s DPH v Kč Celkový rozsah projektu Cena Části I. Cena Části II. Cena Části III. Cena Části I.A Cena Části II.A Cena Části III.A Cena Částí x.b pro rok 2012 Cena Částí x.c pro rok 2012 Cena Částí x.b + Částí x.c pro rok 2012 Cena Částí x.b pro rok 2013 Cena Částí x.c pro rok 2013 Cena Částí x.b + Částí x.c pro rok 2013 Cena Částí x.b pro rok 2014 Cena Částí x.c pro rok 2014 Cena Částí-x.B + Částí x.c pro rok 2014 Cena Částí x.b pro rok 2015 Cena Částí x.c pro rok 2015 Cena Částí x.b + Částí x.c pro rok 2015 Cena Částí x.b pro rok 2016 Cena Částí x.c pro rok 2016 Cena Částí x.b + Částí x.c pro rok 2016 Cena Částí x.b pro rok 2017 Cena Částí x.c pro rok 2017 Cena Částí x.b + Částí x.c pro rok 2017 Kde proměnná x nabývá hodnoty konkrétní Části (například Část I může nabývat hodnot: I.A, I.B a I.C). Uchazeč doplní údaje za konkrétní Část, kterou nabízí, položky, které se týkají Částí, které nenabízí, vymaže. Pokud uchazeč není plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu a do sloupce cena s DPH napíše poznámku, že uchazeč není plátcem DPH. a) Nabídková cena, která bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky (včetně cestovních náhrad, odborných konzultací a zpracováním požadované dokumentace, dále i podkladů pro účastníky manažerského vzdělávání) na celou dobu a rozsah plnění zakázky. Stránka 10

11 b) Nabídková cena je nejvýše přípustná za dále uvedených podmínek, které budou součástí všech smluv předložených v nabídce: Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH. c) Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 5. Požadavky na kvalifikaci Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: splnění základních kvalifikačních předpokladů splnění profesních kvalifikačních předpokladů splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů splnění technických kvalifikačních předpokladů Pro Část I bude nabídku podávat dodavatel bez subdodavatelů a pouze vlastními zaměstnanci. Pro Části II a III zadavatel povoluje možnost realizace prostřednictvím subdodavatelů. Podává-li nabídku více uchazečů společně, prokazuje každý znich splnění kvalifikace v plném rozsahu, to se netýká ekonomické, finanční nebo technické způsobilosti nebo oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, v rámci kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali všichni společně. Uchazeči, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám zjakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Splnění kvalifikace týkající se požadavků na ekonomickou, finanční nebo technickou způsobilost nebo oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti v chybějícím rozsahu může uchazeč prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen spolu s doklady prokazujícími kvalifikaci předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění v rámci plnění veřejné zakázky. Stránka 11

12 Veškeré doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v prosté kopii, pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Uchazeči jsou oprávněni prokázat splnění části kvalifikace předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů. Uchazeči jsou oprávněni nahradit splnění části kvalifikace certifikátem vydaným akreditovanou osobou pro činnost v tomto systému (certifikační orgán pro kvalifikaci) prokázání splnění kvalifikace, popřípadě její části subdodavatelem. Rozsah prokázání je dán rozsahem v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem. Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání. Zahraniční dodavatelé (tj. právnické osoby se sídlem a fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky) prokazují splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jejich sídla či bydliště, případně výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládají zahraniční uchazeči vpůvodním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. (viz též čl. 6.1.) 5.2. Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč dle ZVZ a v nabídce předložením buď aktuálního výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nebo: a) Výpisu z evidence Rejstříku trestů ( 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ). b) Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ]. c) Potvrzení příslušného orgánu či instituce [ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ]. d) Čestné prohlášení [ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l) ZVZ]. e) Čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, [zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti] Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v nabídce předložením aktuálního výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nebo: a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. [ 54 písm. a) ZVZ]. V případě, že uchazeč není v uvedených výpisech zapsán, sdělí toto v nabídce. Stránka 12

13 b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci. [ 54 písm. b) ZVZ] Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v nabídce předložením (hodnoty bez DPH): Pro Část I: a) Kopii Pojistné smlouvy, či pojistného certifikátu, jejichž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, s minimální výší pojistného plnění ve výši 6 mil. Kč. b) Údaje o celkovém obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky tj. nákup HW a SW, diskových úložišť a serverů, zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, za poslední tři účetní období. Zadavatel požaduje, aby celkový obrat realizovaný dodavatelem v celém období byl minimálně 6 mil. Kč, a tento bude prokázán čestným prohlášením uchazeče. Pro Část II a III: a) Kopii Pojistné smlouvy, či pojistného certifikátu, jejichž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, s minimální výší pojistného plnění ve výši 6 mil. Kč. b) Údaje o celkovém obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky tj. realizace spisových služeb, agend a office řešení, zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, za poslední tři účetní období. Zadavatel požaduje, aby celkový obrat realizovaný dodavatelem v celém období byl minimálně 4 mil. Kč, a tento bude prokázán čestným prohlášením uchazeče Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v nabídce předložením: a) Seznamu významných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Z osvědčení i seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč v uvedeném období realizoval nejméně 2 dodávky, cenou a povahou nabízeným částem této veřejné zakázky, tj. - u Části I.: 2 dodávky obdobné konsolidované informační infrastruktury vminimálním rozsahu 6 mil. Kč, Stránka 13

14 - u Části II.: 2 dodávky elektronické spisové služby (lokální a hostovaných) v minimálním rozsahu 1 mil. Kč, - u Části III.: 2 dodávky ekonomického systému řídícího se zákonem č. 563/1991 Sb. a vyhláškou 410/2009 Sb. v rozsahu 1 mil. Kč, personálního systému s možností hostování a datově oddělených instancí pro organizace, implementací hostovaného kancelářského systému vč. Serverového řešení portálu a komunikace mezi uživateli s možností archivace dat, konferenčních hovorů a prezentací, vzdálené správy a sdílení. Dále 2 realizace centrální správy incidentů prostřednictvím HelpDesku a současně elearningu s využitím společného řízení rolí a z datového a procesního napojení uvedených nástrojů na personální systém; Přílohou seznamu k bodu a) musí být: o osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo o osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo o čestné prohlášení uchazeče, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. b) Složení Realizačního týmu uchazeče z minimálně z těchto členů: Vedoucí projektu pro Části I., II. a III. V případě, že uchazeč podává nabídku na více částí, může pozici zajistit jednou osobou; Vedoucí projektu za Část I je současně vedoucím celého projektu. Architekt SW serverové vrstvy pro Část I Vedoucí týmu infrastruktura u části I. Vedoucí týmu spisové služby a integrace agend u Části II. a III. V případě, že uchazeč podává nabídku na více částí, může pozici zajistit jednou osobou; Vedoucí týmu Office u Části III. Vedoucí týmu nástrojů řízení incidentů u Části III. Vedoucí týmu personalistika a řízení rolí u Části III. Uchazeč předloží nabídku realizačního týmu prokazatelně schopnou realizovat zakázku. Tuto schopnost povinných členů Týmů doloží tím, že předloží kopie dokumentů prokazujících jejich kvalifikaci referencemi z již realizovaných obdobných projektů a platnou certifikací vystavenou certifikační autoritou, vnitřním systémem certifikace pracovníků, či jiným obdobným způsobem. Pro pozici Architekta SW serverové vrstvy pro Část I uchazeč doloží certifikace a reference podle stanovené Integrační platformy a to pro všechny části vztažené k této oblasti. Zvlášť doloží požadované zkušenosti z trustování hostovaných a lokálních serverových Office řešení dle Integrační platformy. Pozice Architekta SW serverové vrstvy musí být zajištěna zaměstnancem uchazeče. Dále pak uchazeč předloží Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče a osob odpovědných za realizaci předmětu veřejné zakázky (realizačního týmu) a seznam strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu včetně jejich čestného prohlášení Stránka 14

15 o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných členy realizačního týmu. Tito pracovníci budou pro část x.a plně alokováni v pracovních dnech pro tento projekt. V nabídce bude přiložena struktura projektového týmu: Položka oblast Popis a odkaz na nabídku prokazující splnění Jméno a Příjmení Nejvyšší dosažené vzdělání Celková relevantní praxe pro danou oblast Vzdělání pro Oblast A (pro další oblasti bude řešeno dalšími řádky) Certifikace pro Oblast A (pro další oblasti bude řešeno dalšími řádky) Praxe pro Oblast A (pro další oblasti bude řešeno dalšími řádky) Objem zapojení pro Oblast A v člověkodnech (pro další oblasti bude řešeno dalšími řádky) V. Dne. Prohlašuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Podpis Maximální rozsah je stanoven na 2 normostrany A4 pro jednotlivého člena týmu. Stránka 15

16 c) Dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku s technickými předpisy v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tam, kde je relevantní). d) Technické kvalifikační předpoklady dle 56 ZVZ. Požadavek na dispozici min. 1x instalačního technika s platným osvědčením o zkoušce podle 9 a 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, s praxí v oboru min. 5 let, se zkušeností s min 1 dodávkou obdobného charakteru a rozsahu. e) Uchazeč prokáže schopnost komunikovat nástroji Office system (požadované nástroje pro řízení projektu) tím, že u členů realizačního týmu uvede v nabídce adresu Lync, na které budou po celou dobu realizace projektu komunikovat Forma splnění kvalifikace Nestanoví-li zákon jinak, je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace předložením kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace: a) Zadavatel resp. Zadavatelem pověření hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace uchazeče z hlediska požadavků zadavatele stanovených v souladu se ZVZ. b) Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. c) Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. d) Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu Jistota 1. Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve smyslu 67 ZVZ. 2. Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle 82 odst. 3 a 4 nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z Stránka 16

17 pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí rovněž, pokud uchazeč nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 3 ZVZ. 3. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den konce lhůty pro podání nabídky. V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Výše jistoty Výše jistoty je s ohledem na výši předpokládané ceny stanovena v absolutní výši na: Část I. částka ,- Kč Část II. částka ,- Kč Část III. částka ,- Kč V případě dodávky více částí odpovídá celková výše jistoty součtu jednotlivých částek, uváděných pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Forma jistoty Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen peněžní jistota ), nebo formou bankovní záruky, případně formou pojištění záruky. Peněžní jistota V případě peněžní jistoty složí uchazeč příslušnou částku na depozitní účet číslo /0800 Platební údaje Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující symboly: 1. Variabilní symbol: IČ uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče, je-li uchazečem fyzická osoba Bankovní záruka a pojištění záruky 1. Poskytne-li uchazeč jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Věcný rozsah bankovní záruky či pojištění záruky musí pokrývat všechny případy, ve kterých je zadavatel oprávněn čerpat jistotu. Bankovní záruka musí obsahovat ustanovení řešící případné prodloužení zadávací lhůty v případech, kdy zadávací lhůta ze zákona neběží. 2. Poskytne-li uchazeč jistotu formou pojištění záruky, stanoví zadavatel následující podmínky: Stránka 17

18 - Součástí nabídky bude ověřená kopie dokladu prokazující uzavření pojištění (pojistná smlouva, pojistka). - Zadavatel musí být oprávněn oznámit škodní událost přímo pojistiteli. - Předmět pojistné smlouvy musí pokrývat zajištění plnění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a takový rozsah skutečností, které odpovídají právu zadavatele čerpat jistotu dle ZVZ. - Pojistná smlouva musí být účinná po celou dobu zadávacího řízení a uchazeč se musí zavázat k jejímu udržování po celou tuto dobu. 3. Poskytne-li uchazeč jistotu formou bankovní záruky, stanoví zadavatel následující podmínky: - Součástí nabídky bude originál bankovní záruky, - Lhůta pro uplatnění nároku z bankovní záruky musí být alespoň o 1 týden delší, než je platnost bankovní záruky. - Záruka musí být na prvou výzvu. - Předmět bankovní záruky musí pokrývat zajištění plnění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a takový rozsah skutečností, které odpovídají právu zadavatele čerpat jistotu dle ZVZ. - Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu zadávacího řízení a uchazeč se musí zavázat k jejímu udržování po celou tuto dobu. Bankovní záruka bude obsahovat takový mechanismus prodloužení doby své účinnosti, který pokryje případy, kdy dochází ze zákona k pozastavení běhu zadávací lhůty a posunutí jejího konce. Opětovné poskytnutí jistoty Podal-li uchazeč námitky a zadavatel těmto námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, které byla zadavatelem již uvolněna, do 7 dní od doručení rozhodnutí zadavatele podle 111 odst. 1 ZVZ. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, může být zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, a k návrhu připojit doklad o složení této jistoty. 6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 6.1. Nabídka uchazeče Pod pojmem nabídka se rozumí soubor dokumentů s formou a obsahem vyžadovaným touto zadávací dokumentací anebo ZVZ. Stránka 18

19 Nabídka bude obsahovat podrobný popis řešení dokládající, že nabídka odpovídá zadání, že obsahuje povinné vzájemné vazby a legislativní podmínky. Popis bude odpovídat úrovni jednotlivých řešení minimálně na úrovni Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Zadavatel stanovuje pro tyto části rozsah maximálně 10 normostran A4 na položku a přílohou dokumentu je seznam splněných požadavků a odkaz na text, který jej popisuje. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána uchazečem, resp. jeho statutárním zástupcem, nebo zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Uchazeč je povinen nabídku doručit v písemné formě v jedné v uzavřené obálce (balíku), tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci se zásilkou. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče dle 69 odstavce 5 ZVZ. Na obálce musí být zřetelně uveden nápis: NEOTEVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Nástroje pro naplňování role ORP Uchazeč předloží nabídku v 1 vyhotovení, které bude označeno nápisem Originál. Výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů. Uchazeč předloží nabídku, včetně návrhu smlouvy, též v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, a to ve formátu PDF a současně ve zdrojovém formátu (Word, Excel, ). Tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky např. provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Stránka 19

20 6.2. Smlouva Uchazeč v nabídce předloží vyplněné návrhy příslušných smluv uvedených v příslušných Přílohách č. 3 až 11 odpovídajících popisem nabízené Části, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Smlouvy musí vycházet z návrhů smluv a nesmí snižovat a zhoršovat podmínky ve vztahu k objednateli. Nabídka, která nebude obsahovat vyplněné a podepsané návrhy smluv na plnění veřejné zakázky a/nebo bez podpisů osob, které jsou oprávněny za uchazeče jednat, anebo způsob jednání podepsaných osob nebude v souladu s přípustným způsobem jednání za uchazeče, je nabídkou neúplnou a bude z posuzování vyřazena. Zadavatel si vyhrazuje právo provedení změny v předloženém návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, tímto nesmí být dotčena závaznost těchto zadávacích podmínek. Při nedodržení obchodních podmínek stanovených tímto článkem zadávací dokumentace bude nabídka uchazeče považována za neúplnou. Změnou návrhu smlouvy nesmí být zasaženo do ustanovení smlouvy, která vycházejí z hodnotících kritérií a závazných obchodních podmínek. Servisní smlouva - specifika: Uchazeč předloží podepsaný návrh servisní smlouvy o technické podpoře s celkovou platností minimálně 60 měsíců. Jednotlivé položky dodávky mohou mít vlastní základní lhůtu pro záruku, servis a podporu. Celkové zajištění musí být u všech položek minimálně 60 měsíců. Pokud náklady na záruku a podporu jsou pro celou dobu 60 měsíců u konkrétní položky dražší, než její obměna, může Uchazeč nabídnout její náhradu. U konkrétní položky musí být uvedeno zdůvodnění. Cena náhrady musí být započtena do ceny projektu. Servisní smlouva bude obsahovat požadavky na podporu a záruku zařízení uvedené v technické specifikaci. Minimální požadavky na podporu díla a záruční servis jsou součástí smlouvy o dílo. Servisní smlouva je může vylepšit, minimálně je však musí respektovat Členění nabídky, obsah Nabídka musí obsahovat: 1) Vyplněný KRYCÍ LIST NABÍDKY" dle Přílohy č.1 obsahující identifikační údaje uchazeče (uchazečů, pokud podávají nabídku společně) a nabídkovou cenu. Krycí list musí být opatřený podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku a razítkem, pokud je uchazečem používáno. Pokud je k podepisování zmocněn zástupce, bude originál plné moci uložen za krycím listem nabídky. 2) Prohlášení uchazeče o srozumitelnosti výzvy a jeho souhlas s vázaností nabídky po dobu zadávací lhůty. Uchazeč je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu Stránka 20

21 seznámil s podmínkami výzvy, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti a že s podmínkami výzvy souhlasí a respektuje je. Uchazeč je povinen uvést prohlášení, že je vázán celým obsahem nabídky po dobu zadávací lhůty anebo do doby doručení oznámení o zrušení řízení o veřejnou zakázku 3) Návrhy smluv opatřených podpisem (viz odst. 6.2.) 4) Obsah s uvedením stránek nabídky 5) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 6) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 7) Doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 8) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů 9) Text nabídky, včetně popisu realizace a s využitím tabulek viz Příloha č.2 harmonogram a ostatní požadované informace obsažené v této výzvě zde neuvedené 10) Položkový rozpočet ve formátu: Č. položky (*) Název Počet celková cena včetně DPH Poznámka (*): bude použito číslování uvedené v návrzích smlouvy Příloha č. 1 s tím, že pro podrobnější popis konkrétní části bude použito číslování ze zadávací dokumentace a může být upřesněno další podrobnější strukturou. Rozpočet bude součtován za položky dle Příloh č. 1 návrhů smluv. 11) Elektronická forma nabídky ve formátu PDF - přiložené CD nebo DVD [nevztahuje se na doklady dle výše uvedených odstavců 5), 6), 7), 8)]. 7. Ostatní podmínky zadávacího řízení 7.1. Změna podmínek zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Stránka 21

22 8. Způsob hodnocení nabídek Pro jednotlivé části veřejné zakázky bude stanoveno pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na následující kritérium: 1. Cena celková výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH 100% Hodnocení nabídek proběhne pro každou Část zvlášť podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Cena - číselně hodnotitelské kritérium v rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit pro každou Část (I III) celkovou výši nabídkové ceny v Kč s DPH. Způsob hodnocení nabídek: Cena Zadavatel bude hodnotit veřejnou zakázku po jednotlivých částech, a to podle výše nabídkové ceny v Kč s DPH nabídnutou uchazečem, a to bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce: Nejnižší nabídková cena *100 =. body Hodnocená nabídková cena Bude vybrána nabídka splňující podmínky zadání s nejvyšším počtem bodů. 9. Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídek končí dnem ve 09:00 hodin. Nabídka musí být do lhůty uvedené, viz výše, doručena poštou, kurýrem nebo osobně na podatelnu zadavatele na adresu Krajířova 27, Dačice. Za doručení nabídky je považován okamžik převzetí zásilky zadavatelem. Pracovní doba podatelny je zveřejněna na internetových stránkách zadavatele. Otevírání obálek se uskuteční v 10:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Dačice, v přízemí domu č.p. 2/I na Palackého nám. v Dačicích - vstup z radnice (č.p. 1/I). 10. Zadávací dokumentace Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádosti o dodatečné informace (dotazy) je přípustné předkládat písemnou formou poštou, Stránka 22

23 datovou schránkou nebo em na výše uvedenou kontaktní adresu zadavatele. Dotaz musí vždy obsahovat odvolání na název a registrační číslo této veřejné zakázky uvedené na titulním listu zadávací dokumentace. Dotazy uchazečů musí být doručeny nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve lhůtě stanovené zákonem zadavatel doručí uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci Poskytování dodatečné informací bez předchozí žádosti Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče. Takovéto dodatečné informace poskytne zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 11. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 120 kalendářních dnů. 12. Zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem. Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v 84 ZVZ. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že náklady na realizaci veřejné zakázky budou kryty z prostředků účelové dotace, kterou je realizace zakázky podmíněna, její neposkytnutí nebo částečné poskytnutí proto může být důvodem pro zrušení zadávacího řízení. V Dačicích, dne Ing. Vlastimil Štěpán starosta města Stránka 23

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OPS/92443/Kle/11 POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Bc. Kleinbauerová TEL: 596 803 344 FAX: 596

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail Kontaktní osoba Martin Jandík Telefon 734 522 683 Fax E-mail jandik@iss-cheb.cz Datum 16.05.2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ dle ustanovení 44

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky.

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení: na služby Vzdělávání v MoroSystems, vyhlášené dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7 Zadavatel: MoroSystems, s.r.o., se sídlem Nová 147/14,

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva číslo 06/2012 Pro výběr zhotovitele stavby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., - veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace č.j. 5270/14/SÚSPK-P Zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání zakázky OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY LISTOPAD 2011 1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Část 1 Pokyny pro uchazeče Projektová dokumentace Výkazy výměr Část 2 Smlouva

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky:

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210 Trojanovice, 25. dubna 2012 Vyhlašuje výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Fasáda Mateřské školy na Lomné Úvodní část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Tento dokument včetně příloh a projektové dokumentace (dále jen PD) tvoří zároveň kompletní zadávací dokumentaci. Název zakázky: 113D31300-7707 Dorozumívací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Rýmařov 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 00296 317 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce rozdělené na dílčí části, zveřejněné dne 25.6.2010 v IS VZ US pod evidenčním číslem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba: Jana Brodská Tel./fax: 267 994 427 E-mail: Jana.brodska@sfzp.cz Č. j.: SFZP 008543/2015 Č. VZ: 40/2014 Datum: 19. 01. 2015 Sytémové č. VZ: P14V00001780 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí.

Výzva k podání nabídky. Meziříčí. Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou

Více