100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo News Září 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, dostává se Vám do rukou předposlední číslo APOGEO News, které je malým sumářem uplynulého léta a vyhlídkou do barevného podzimu a mrazivé zimy. Pokud se podíváme do nejbližší budoucnosti, jednou z významných událostí pro naši společnost je změna sídla od najdete naši moderní budovu v Karlíně, konkrétně v Rohan Business Centre, Rohanské nábřeží 671/15. Z dosavadních zajímavých témat v našem APOGEO světě, respektive tom daňovém, jsou webové peníze bitcoiny. Na první pohled se bitcoin jeví jako klasická měna pouze s absencí skutečných mincí a bankovek, avšak v rámci členských zemí EU není zatím přístup k BTC jednotný. Naši daňoví specialisté se tomuto tématu věnují právě v tomto čísle, kde si můžete přečíst článek o přístupu ČR k bitcoinům. Od bitcoinů k hotelům tak by asi žurnalista zformuloval nenásilný přechod k dalšímu odstavci. Znalecký ústav APOGEO své čtenáře seznamuje s tím, jak funguje ocenění hotelu. Každý jistě známe hotel z té jiné stránky té komfortnější, ale zamysleli jsme někdy nad tím, jaká je jeho skutečná hodnota? Hodnota hotelu je bezesporu velmi zajímavá, avšak co takový název? Jak zvolit správný název společnosti si přečtěte od kolegů z týmu Smart Office & Companies. V našem APOGEO News naleznete i výhody outsourcingu mezd, jenž je správnou volbou pro malé a střední podniky a díky synergii komplexních služeb, pomůže snížit náklady na mzdy. Nicméně hlavním zájmem APOGEO News i nadále zůstává poskytovat Vám informace a každodenní pomoc v oblasti daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd, personálních služeb, ale také v problematice zakládání a prodeje společností. Zaujme-li Vás některý článek a budete-li potřebovat doplňující informace, případně byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Vaše náměty a připomínky můžete zasílat Bohumír Buchta, Marketing Manager, T / , E /

2 Daňové a transakční poradenství Bojí se ČR bitcoinu? Se stále vzrůstající popularitou digitální měny bitcoin přibývá i v České republice řada lidí, kteří již bitcoiny vlastní, či s nimi dokonce obchodují. Kolem bitcoinu je však stále řada nezodpovězených otázek, mimo jiné také v oblasti daní. Bitcoin je nejčastěji skloňován jako digitální měna, pro kterou je užívána zkratka BTC, avšak představuje zároveň označení pro on-line platební systém, software a síť. Cílem tvůrce bitcoinu bylo vytvořit alternativu k současnému finančnímu systému s platebním prostředkem, který nebude podléhat inflaci, ratingu států a regulaci ze strany centrálních bank, tedy něco jako novodobý ekvivalent zlatého standardu. Bitcoin lze držet i směňovat výhradně prostřednictvím počítače a speciálního protokolu, který umožňuje komunikovat a směňovat BTC jednotlivým uživatelům přímo mezi sebou, popřípadě s využitím prostředníka, například burzy japonské (MtGox), britské (Bitstamp), ruské (BTC-e) atd. Směnný kurz BTC ve vztahu ke standardním měnám je následně určen nabídkou a poptávkou, což samozřejmě přitahuje pozornost obchodníků podobně jako na standardních burzách. Na první pohled se tak bitcoin jeví jako klasická měna pouze s absencí skutečných mincí a bankovek, avšak v rámci členských zemí EU není zatím přístup k BTC jednotný. Německo bitcoin sice uznalo jako soukromou měnu a zúčtovací jednotku, nikoliv však jako elektronické peníze či zákonné platidlo (valuty, cizí měnu), které je dle německé legislativní úpravy od daně osvobozeno. Následně však německé ministerstvo financí upřesnilo, že soukromé transakce s bitcoiny nebo jejich zprostředkování se považují za transakce s pohledávkami, a tedy tento obchod je od DPH osvobozen. Obdobný přístup k DPH u obchodování s bitcoiny zaujímá také Velká Británie, která bitcoin považuje za jednoúčelovou poukázku, tzv. voucher. Naopak estonská legislativa považuje obchodování s bitcoiny za službu, která DPH podléhá.

3 Z důvodu těchto nejasností požádalo v červnu letošního roku Švédsko Nejvyšší soudní dvůr EU, aby se vyjádřil k uplatnění DPH u digitálních měn. Švédská vláda vznesla dotaz, zda se směna digitální měny za měnu zákonnou považuje za předmět DPH, konkrétně za službu podléhající této dani, a pokud ano, zda je tato služba osvobozena od DPH. Stanovisko Nejvyššího soudního dvora zatím není známo. Česká národní banka (ČNB) prozatím zveřejnila své stanovisko k obchodování s bitcoiny, na základě kterého nemají bitcoiny povahu pohledávky, nejedná se o bezhotovostní peněžní prostředky ani o elektronické peníze ve smyslu zákona o platebním styku. Ve svém prohlášení banka uvádí, že transakce s bitcoiny (nákup/prodej) nepředstavují žádnou z platebních služeb či bezhotovostní obchod s cizí měnou a v případě směny bitcoinu za jinou zákonnou měnu nedojde ani k naplnění základních znaků směnárenského obchodu. ČNB také potvrdila, že bitcoin nelze považovat za investiční nástroj, cenný papír ani derivát. Národní banka tedy podobně jako Estonsko neuznává BTC jako standardní platební prostředek a ani jejich směna nepodléhá regulaci uplatňované ve směnárenském obchodu či v oblasti platebního styku a jeho zprostředkování. Bez zajímavosti není ani přístup některých finančních úřadů, které zatím nejednotně považují bitcoin za zboží, či dokonce za službu, obojí však může významně zasáhnout české obchodníky s BTC. Kontakt: David Mejsnar, Consultant Tax & Transaction, tel.:

4 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Účetní a mzdové poradenství OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ Nabízíme Vám efektivní, pohodlné a spolehlivé zajištění vedení účetnictví Vaší společnosti. Dle platných zákonů je povinností jednatelů a členů představenstva zajištění řádného vedení účetnictví. VÝHODY / účetní a mzdová agenda vedená neustále proškolovanými odborníky; / nemusíte pořizovat a udržovat aktuální účetní software; / nemusíte řešit zálohování a bezpečnost účetních dat; / omezíte rizika úniku informací uvnitř Vaší společnosti (zejména v oblasti mzdové agendy); / cena za outsourcing je vždy levnější než vlastní zaměstnanec účetní; / neztrácíte čas při kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, za provedené kontroly naší práce ručíme; / důležité termíny sledujeme za Vás. GARANCE / ručíme za případné škody vzniklé chybným vedením účetnictví (proti tomuto riziku jsme řádně pojištěni); / nemusíte sledovat aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd; / nám svěřená agenda je přísně důvěrnou záležitostí; / poskytneme Vám zázemí poradenských firem APOGEO z oblastí auditu, daní, financí, mzdového poradenství, znaleckých služeb a management consultingu. Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Jan KoťátKo Partner Accounting Services, tel.: , KONĚVOVA 2660/141, PRAHA 3

5 Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. Ocenění hotelu jako specifického druhu nemovitosti Investice do nemovitosti bývá relativně častou formou uchování, resp. zhodnocení vložených finančních prostředků. Specifičtější formou investice do nemovitosti je nákup hotelu. V současné době se objevuje mnoho soukromých investorů z České republiky i ze zahraničí, které lákají především 4* a 5* hotely. Pro tyto investory je důležité znát tržní hodnotu potenciální investice. Proto je v tomto případě podstatná role znalce, který by byl schopen objektivně stanovit hodnotu daného objektu. Na hotel je potřeba nahlížet jako na specifické aktivum. Pro stanovení hodnoty standardních aktiv, jako jsou např. bytové jednotky či stavební pozemky, má znalec ve většině případů běžně k dispozici dostatek údajů o tržních transakcích s těmito aktivy. Není zde proto nutnost hlouběji se zabývat danou nemovitostí a je možné jednoduše využít příslušnou porovnávací metodu. Naopak specifické nemovitosti nejsou obchodovány tak často, a navíc se zde také objevují problémy se zjištěním dostatečného množství údajů o provedených transakcích. Tržní hodnota těchto nestandardních nemovitostí se navíc může odvíjet i od tržní hodnoty firmy, která danou nemovitost užívá pro účely svého podnikání. Mezi tento specifický typ nemovitostí můžeme zařadit i hotely. V současnosti prakticky neexistují žádné odborné zdroje, které by se konzistentně zabývaly metodikou ocenění hotelů. Odbornost a profesní zkušenosti znalce jsou proto v tomto případě velmi důležité. Pro stanovení hodnoty hotelu je možno v praxi použít standardní oceňovací metody a postupy nebo jejich kombinace. Důležitou roli ale navíc hraje znalcův úsudek a jeho subjektivní hodnocení podstatných faktorů. Neexistuje zde žádný jedinečný postup, který by vedl ke zjištění správné hodnoty. Vzhledem k účelu využití provozování hotelové činnosti je jednou z možností nahlížet na přecenění hotelu jako na přecenění podniku. V rámci volby vhodné metody pro stanovení tržní hodnoty hotelu/podniku by se měla dostatečná pozornost věnovat strategické analýze. Výstupem této analýzy by mělo být zjištění obchodního potenciálu hotelu a jeho strategické pozice v rámci fungování trhu. Mezi stěžejní posuzované parametry patří obsazenost pokojů a cena za pokoj, které určují výši realizovaných tržeb. Po pečlivé analýze by znalec měl být schopen odpovědět na otázku, jaké maximální obsazenosti lze dosáhnout při dané

6 ceně za pokoj a na základě tohoto poznatku určit maximálně dosažitelné tržby společnosti. Neméně důležitým parametrem pro posouzení je opotřebení dlouhodobého majetku hotelu, tj. zda se majetek nachází v ucházejícím stavu, nebo zda je nutné vynaložit finanční prostředky na jeho obnovu. Dále je také kromě jiného nutné posoudit obecnou náladu a situaci na trhu. Pro stanovení tržní hodnoty hotelu podniku je možno použít: Porovnávací metodu vzhledem ke specifičnosti hotelu a nedostatečném množství tržních dat zde hraje při určení míry odlišnosti oceňovaného aktiva vůči porovnávané bázi velkou roli znalec. Výnosovou metodu znalec je nucen určit řadu vstupních předpokladů (odhad budoucího vývoje tj. především obsazenost pokojů, cenu za pokoj, investice aj.). Nákladovou metodu nejméně vhodná, neboť nezohledňuje hospodářský potenciál oceňovaného hotelu. Znalec může použít jakoukoliv z výše uvedených metod, musí však být schopen všechny své zvolené parametry vhodně odůvodnit. Dále je žádoucí, aby použitá metoda korespondovala s chováním účastníků trhu - investorů. Při provádění přecenění hotelu je proto vhodné zohlednit potenciálního kupujícího a jeho očekáváni, tj. především požadovanou návratnost jeho investice. Na hotelovém trhu lze v současné době zaznamenat pozitivní vývoj. Je tedy možné očekávat i zvýšený objem transakcí v oblasti investic do hotelnictví a nákupu hotelů. Odhad tržní hodnoty hotelu (potažmo nemovitosti) je v tomto směru důležitý nejen pro investory, ale rovněž pro bankovní a jiné finanční instituce, které mohou danou nemovitost použít jako zástavu při poskytnutí úvěru. Je zřejmé, že znalec hraje v těchto transakcích jednu z klíčových rolí. Kontakt: Dorota Mrózková, Junior Valuation Consultant, tel.:

7 SMART Office & Companies Anonymita vlastníků firem: Skrýt se je stále těžší, ale jde to Zjistit u české firmy, komu patří, není tak složité stačí se podívat do obchodního rejstříku, který je dostupný i on-line, navíc zcela zdarma. Při troše snahy lze poměrně snadno dohledat ke konkrétní osobě i všechny firmy, v nichž má nějaké majetkové angažmá. Anonymní akcie na doručitele, které byly jedním z oblíbených způsobů, jak své vlastnické angažmá skrýt a zároveň mít firmu majetkově plně pod kontrolou, už česká legislativa neumožňuje. Ne každému ale taková míra transparentnosti v podnikání vyhovuje. Cest, jak se jako majitel firmy před očima veřejnosti skrýt, pomalu, ale jistě ubývá. Zatím však stále ještě existují. Ještě nedávno mělo anonymního majitele skrytého za akcie na doručitele (akcie, které nejsou na konkrétní osobu, ale garantují výnos tomu, kdo je má u sebe) dvanáct tisíc firem tedy zhruba polovina českých společností. Zákon, který tento instrument prakticky zrušil, byl přijat v loňském roce. Vlastníkům anonymních akcií uložil povinnost do konce června vyměnit tyto akcie za akcie na jméno nebo je imobilizovat či zaknihovat jinými slovy uložit v depozitu (v případě zaknihování v Centrálním depozitáři cenných papírů, v případě imobilizace je možné využít i dalších subjektů, které mají oprávnění poskytovat v Česku investiční služby úschovy a správy investičních nástrojů bank, některých obchodníků s cennými papíry). Akcie jsou na účtu vedeném u depozitáře spojeny s konkrétním majitelem, jejich vlastník je tak dohledatelný. Možná ne už sice tak snadno pro zvídavé novináře a jiné obyčejné šťouraly, ale rozhodně pro státní aparát. A stejně tak je dohledatelná i případná změna vlastníka. Vlastníci anonymních akcií na doručitele měli na jejich výměnu za akcie na jméno nebo změnu na zaknihované či imobilizované akcie na majitele čas do konce června. Pokud tak neučinili, nemohou vykonávat akcionářská práva, riskují, že přijdou o případnou dividendu a také to, že jejich akcie budou prohlášeny za neplatné a prodány v dražbě.

8 Stoprocentní anonymita? Zapomeňte Možnosti, jak si anonymitu zajistit i po konci anonymních akcií na majitele, samozřejmě stále existují. Jen je nutné počítat s tím, že míra nedobytnosti soukromí v oblasti vlastnických vztahů k obchodním společnostem je nejen v České republice stále nižší. Stoprocentní anonymitu vlastnictví už není možné zajistit nijak, potvrzuje Karel Pluhař, senior partner společnosti Akont Trust Company, která poskytuje komplexní mezinárodní daňové plánování a poradenství a služby v oblasti zakládání off-shore a on-shore společností. Jde tak spíš o to, co je myšleno pod pojmem anonymita. Absolutní anonymita, kdy je vlastník nedohledatelný pro celý svět, včetně národních vlád, už možná není. Skrýt se před zraky obyčejné veřejnosti a zvídavými novináři však stále možné je. A zcela legálně. Pokud podnikání dodržuje platné zákony, je možné vytvořit strukturu prakticky zcela neprostupnou pro veřejnost. Státní orgány potřebují k získání informací důvod. Například pokud existuje závažné podezření na praní špinavých peněz, financování terorismu, nelegální obchod se zbraněmi nebo drogami, státní orgány potřebné informace vždy získají, vysvětluje Karel Pluhař z Akont Trust Company. Stoprocentní anonymita neexistuje. Řekněme, že před veřejností nebo médii se anonymita může blížit 100 %. Státní orgány mají větší šanci konečného vlastníka odhalit, a to především v případě, že přes tuto společnost páchá nějakou trestnou činnost, potvrzuje off-shore konzultant Tomáš Procházka, nabízející své služby pod značkou Offshoreservis. Na druhé straně při dostatečně neproniknutelné struktuře to nemusí mít ani státní aparát s vypátráním skutečné identity vlastníka firmy jednoduché. Zjištění těchto informací může trvat i roky, potvrzuje Tomáš Procházka. Obecně platí, že před médii a běžnými zvědavci onu zmiňovanou neprůstřelnost garantovat lze, naopak před policií již nikoli, říká k tomu Vítězslav Hruška ze společnosti Apogeo. Trochu paradoxně je před finančními úřady třeba se schovávat nejméně, stačí věnovat pozornost řádnému nastavení struktury. Pak vlastně potřeba anonymizovat vlastnictví vůči finančnímu úřadu ani nevzniká, podotýká Hruška. Problémem v ukrytí se před zraky státních orgánů je stále nižší míra bankovního tajemství už ani proslulé švýcarské banky nejsou v tomto ohledu to, co bývaly, a dnes již vcelku ochotně práskají své klienty vládám jiných států, pokud si vyžádají informace o účtech svých občanů s podezřením na skrývání daňových úniků a podobně. Banku vždy zajímá konečný vlastník společnosti a nikdy nevíte, kam tuto informaci dále poskytne největší slabinou off-shore struktur tak jsou právě banky. Proto doporučujeme využívat bankovní služby především u off-shore bank, radí Tomáš Procházka.

9 Složitější struktura vede Možností, jak se majitel firmy může před veřejností a do jisté míry i před dohledem státu ukrýt, je více. Asi nejjednodušším a poměrně často využívaným je schovat se za firmu registrovanou v některé z off-shore destinací typu Seychely, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy a podobně. Off-shore společnost skutečně zajišťuje vlastníkovi velmi robustní a cenově dostupné soukromí, říká Karel Pluhař z Akont Trust Company. Je ale třeba mít na paměti, že anonymita vlastnictví není absolutní. Off-shore lokalita dobře ochrání soukromí vlastníka před médii či konkurencí, do určité míry pak i před finančními úřady, nikoli však před policií, upozorňuje Vítězslav Hruška ze společnosti Apogeo, která nabízí služby v oblasti auditu, daní, financí, účetního a mzdového poradenství, outsourcingu mezd a personální agendy, znaleckých služeb a management consultingu a prostřednictvím dceřiné firmy Smart Office & Companies také služby spojené s ready-made společnostmi, trust services či prodejem sídla firem a službami virtuálních kanceláří. Toto jednoduché a přitom účinné řešení ale není úplně bez vad na kráse. Vlastník skrytý za firmu s anonymní strukturou sídlící v některém z klasických daňových rájů už dnes nepůsobí právě důvěryhodně vzhledem k tomu, že v mnoha ekonomických kauzách končí stopy při hledání viníků právě u takových firem. Zároveň to ale neznamená, že co majitel off-shorové společnosti, to tunelář a zločinec. Je pravda, že reputace tzv. off-shore lokalit není v ČR nejlepší, avšak s ohledem na to, že sídlo například na Britských Panenských ostrovech má více než 900 tisíc společností a že off-shore destinace využívají i renomované společnosti, je jejich nevalná image v ČR výsledkem zejména mediální kriminalizace, míní Vítězslav Hruška ze společnosti Apogeo. Kromě ne zrovna ideálního mediálního obrazu jsou úskalím tohoto druhu řešení také daňové dopady. Racionální využití off-shore společností spočívá téměř výhradně v držení podílů ve společnostech a v takovém případě negativní daňové dopady nehrozí. Pokud jsou do off-shore společnosti vypláceny zisky, úroky z úvěrů apod., jsou tyto obvykle předmětem srážkové daně ve výši 35 %, upozorňuje Karel Pluhař z Akont Trust Company. Z daňového hlediska, s ohledem na srážkové daně a absenci smluv o zamezení dvojího zdanění, využití tzv. off-shorů ve většině případů smysl nedává. Výjimkou jsou například Kypr a Seychely, jež smlouvu o zamezení dvojího zdění uzavřely. Primárním motivem však zůstává ochrana soukromí vlastníků, říká k tomu Vítězslav Hruška ze společnosti Apogeo. Řešení imageových potíží off-shore struktury ale nemusí být zase tak obtížné. Pokud chcete anonymní vlastnictví majetku, ale lepší image vlastníka, stačí využít struktury, kdy typická off-shore společnost (seychelská, belizská a podobně) vlastní společnost v USA, Velké Británii nebo na Gibraltaru a ta následně podíly v ČR. Při takové struktuře je konečný vlastník téměř nezjistitelný, radí Tomáš Procházka (Offshoreservis).

10 Řešením může být také využití on-shore lokalit, jako jsou např. Nizozemsko, Německo, Velká Británie či USA tedy země, na které se nepohlíží jako na daňové ráje a skrýše anonymních vlastníků, přitom umožňují vyšší míru ochrany soukromí majitelů firem, než je tomu zvykem v České republice. Prakticky všechny on-shore jurisdikce chrání soukromí vlastníka více než český obchodní rejstřík a sbírka listin. Nebývá běžné, aby byly údaje o společnosti i jejím vlastníkovi dohledatelné v tak velké míře jako v ČR, potvrzuje Karel Pluhař z Akont Trust Company. Se zapojením on-shore destinací tak může vzniknout velmi sofistikovaná a důvěryhodně působící struktura, která zároveň umožní z velké míry skrýt skutečného vlastníka a při správném nastavení nebude mít negativní daňové dopady naopak, může pomoci v daňové optimalizaci. Pokud má vlastník zájem ochránit své soukromí a přitom si zajistit silnou image, využívat vhodnější daňové nastavení a stabilní právní prostředí, je vhodné vytvořit holdingovou strukturu s mateřskou společností například v Nizozemsku, Švýcarsku, Lucembursku apod., která bude ovládána entitou zajišťující soukromí. Může se jednat o off-shore společnost, stále častější je však zapojení trustů, nadací, investičních fondů a dalších sofistikovaných nástrojů, vysvětluje Karel Pluhař z Akont Trust Company. V rámci zahraniční struktury lze dosáhnout vyšší ochrany soukromí při zachování vysokého renomé společnosti a využití stabilnější legislativy i příznivé úrovně zdanění. Příkladem jsou některé on-shore lokality poskytující anonymitu vlastníkům ruku v ruce se stabilním právním prostředím i dobrou pověstí. Takovým on-shorem je např. Velká Británie, potvrzuje Vítězslav Hruška z Apogeo. Cena za anonymitu Podobná řešení ale nejsou zadarmo anonymita vlastnictví a mezinárodní daňové plánování mají zkrátka svou cenu. Ta se liší v závislosti na míře sofistikovanosti a robustnosti struktury. Firmu na Seychelách lze koupit už zhruba za korun. Pokud chcete opravdu silnou anonymitu vlastníka, je nutné využít tzv. nominee služeb. Využívá se především nominee ředitel a nominee akcionář, vysvětluje Tomáš Procházka (Offshoreservis). Jde o dosazené osoby, většinou z daného státu, které navenek vystupují jako statutární orgán (nominee ředitel) a akcionář společnosti (nominee akcionář) společnosti. V tomto případě se náklady navyšují o roční odměny těchto osob (platí se většinou od 300 dolarů za každou funkci ročně). Řekněme tedy, že robustní ochranu získáte od cca 25 tisíc korun. Každoroční náklady jsou pak mírně nižší, popisuje. Zajištění robustního soukromí je finančně poměrně dostupné, cena se pohybuje kolem eur ročně při sečtení všech nákladů. Pokud je požadavkem zajištění dalších efektů (právní ochrana majetku, daňové efekty, stabilní právní prostředí), cena řešení roste k cca 8 až eur ročně, uvádí Karel Pluhař z Akont Trust Company.

11 Podle Vítězslava Hrušky z firmy Apogeo se ale cena za skutečně robustní a z imageového i daňového hlediska promyšlenou a funkční strukturu může vyšplhat mnohem výš. Pokud se bavíme pouze o zajištění anonymity vlastnictví, tyto služby začínají na 30 tisících Kč. Pokud má mít řešení nějakou koncepci a má dávat smysl i daňově, pak hovoříme o cca 100 až 200 tisíc Kč, přičemž se obvykle tento náklad během 18 měsíců vrátí, říká Hruška. Je pak na každém majiteli firmy, aby se rozhodl, zda výhody takové struktury převáží nad náklady na její vybudování a provoz. Při zohledňování nákladů a přínosů anonymizace vlastnictví je nutné mít na paměti, že soukromí je hodnota, která má pro různé lidi různou cenu, konstatuje Vítězslav Hruška z Apogeo. Svěřenské fondy jako business anonymizátor? Raději ne V souvislosti s blížícím se koncem anonymních akcií na doručitele se mediálním tématem staly svěřenské fondy. Podle článků v médiích by se zdálo, že právě tento instrument, který coby novinku přinesl nový občanský zákoník, bude jednoduchým receptem, jak si zajistit anonymitu. Do svěřenského fondu je možné vyčlenit majetek a stanovit mu téměř jakýkoli účel. Majetek pak přestává být majetkem původního majitele a vlastnická práva k němu přechází na svěřenský fond ( jehož skrytým majitelem může být ale i ten, kdo do něj majetek vyčlenil). Svěřenský fond ale není právnickou ani fyzickou osobou dohledatelnou v obchodním rejstříku či v registru ekonomických subjektů a veškerý majetek fondu je v oficiálních registrech ( jako je např. katastr nemovitostí) veden pouze pod jménem svěřenského správce využití k zakrytí vlastnické struktury firmy se tu tak přímo nabízí. Navíc je vyčleněný majetek ve fondu chráněn před případnými věřiteli, výhodou jsou i nižší daňové odvody. Z pohledu těch, kteří se zabývají poskytováním služeb v oblasti zakládání firem, off-shore služeb, mezinárodního daňového plánování apod., je ale využití svěřenského fondu k anonymizaci skutečných vlastníků firmy dost riskantní počin. Hlavně proto, že jde o nový, v českém legislativním prostředí zatím ještě ne zrovna usazený institut, který je navíc vnímán poměrně kontroverzně, a už se mluví o potřebě jeho zrušení. Svěřenské fondy jsou svojí podstatou vhodnější spíš k dlouhodobé správě majetku a jeho ochraně před ztrátou. Je pravda, že jde o nástroj zachovávající v současnosti vysokou míru ochrany soukromí. Už nyní však ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu občanského zákoníku, která se má dotknout právě svěřenských fondů, upozorňuje Karel Pluhař z Akont Trust Company. Úvahy sahají od jejich zachování a povinné registraci zakladatele i beneficientů až po jeho úplné zrušení. Z tohoto je zřejmé, že v současnosti je svěřenský fond institutem natolik nezakotveným (a to i v daňové oblasti), že jeho využití k jakýmkoli dlouhodobějším cílům je velmi diskutabilní a má být důkladně zváženo po právní i daňové stránce. Osobně se domnívám, že vznikne přinejmenším neveřejný registr obsahující informace o zakladateli, správci a beneficientech, doplňuje.

12 Jak navíc upozorňuje Vítězslav Hruška z Apogeo, svěřenský fond je zcela jiná kategorie než různé off-shore a on-shore struktury: Předně jde v případě svěřenských fondů o zcela odlišné východisko, neboť svěřenský fond žádného vlastníka nemá, nemá ani společníka či akcionáře. Majetek sice patří svěřenskému fondu, nad ním ale aspekt vlastnictví již chybí. Nejde tedy o anonymitu vlastnictví, nýbrž absenci vlastnictví. Jak ale podotýká, coby nástroj pro uchování anonymity vlastnictví využitelný je. Zejména v rovině, kdy se původní vlastník, který vyčleňuje svůj majetek, stává zároveň obmyšleným. Místo toho, aby majetek, ať již dům, auto, či výrobní závod patřil fyzické osobě, patří fondu a fyzická osoba jej může užívat, přičemž toto užívání majetku nemusí být nijak omezeno, vysvětluje Vítězslav Hruška. Výběrem vhodného svěřenského správce, zajištěním kompetentního dozoru a vytyčením odpovídajícího statutu včetně listu přání pak mohou být eliminována i rizika se svěřenským fondem spojená. Nicméně je pravda, že se v České republice jedná o zcela nový jev a chvíli jistě potrvá, než si legislativa týkající se svěřenských fondů takříkajíc sedne, dodává. Zdroj: Kontakt: Vítězslav Hruška, Partner, tel.:

13 SMART Office & Companies Pět chyb, kterých se podnikatelé dopouštějí při pojmenování své firmy Pro začínající podnikatele bývá název jejich firmy často tím posledním, co řeší. Pojmenování společnosti by však podnikatelé neměli podceňovat. Kromě toho, že jim název nemusí projít u rejstříkového soudu, rovněž riskují, že zákazníci si je nezapamatují, či si je dokonce budou plést s konkurencí. Špatně zvolený název navíc přináší i další problémy. Přečtěte si, kterých chyb se při volbě názvu vyvarovat a jak správně při pojmenování své firmy postupovat. Pět chyb, které se pojí s výběrem názvu pro firmu Asi není třeba připomínat, že se nevyplatí volit složité a dlouhé názvy typu Dobrá stavební firma, zaměřená na výstavbu rodinných domů. Některé chyby však nemusí být na první pohled tak zřejmé. Ve spolupráci s odborníky jsme vybrali pět častých chyb, které se s pojmenováním společností pojí. Zaměnitelný název s jinou firmou Hlavní a nutno říci i častou chybou je volba stejného, zaměnitelného nebo klamavého názvu. Zákon přitom takové pojmenování zakazuje. Pokud nově zakládaná firma takový název zvolí, rejstříkový soud registraci takové firmy nepovolí. To znamená podstoupit celý proces znovu, což může náklady na zahájení podnikání zdvojnásobit. S tím, jaké názvy toto kritérium splňují, jsou však v praxi problémy. Neexistuje totiž žádná vyhláška, která by přesně specifikovala, podle jakých pravidel se toto posuzování řídí. Je to proto čistě na subjektivním uvážení konkrétního úředníka, který o registraci firmy rozhoduje. Jednotlivé soudy (a často i jednotliví úředníci i v rámci stejného soudu) pak mnohdy posuzují tuto věc rozdílně a může se stát, že název, který u jednoho soudu neprojde, je bez problémů zaregistrován u jiného soudu, upozornil server Podnikatel.cz Petr Čížek, manažer projektu Založfirmu.cz. Lidé si často neuvědomí, že odlišnost musí být nejen grafická, ale i fonetická. Máme tím na mysli případ, kdy klient například místo písmene A do názvu zvolí číslici 4 nebo tuto číslici zvolí místo slova for, připojil se Vilém Dostál ze SMART Office & Companies.

14 Příliš úzce zvolený název Někteří podnikatelé volí při založení firmy název dle svého aktuálního zaměření a neuvažují nad možností, že by do budoucna mohli svůj byznys změnit či rozšířit do dalších oborů. Pokud k tomu dojde, jejich jméno pak nepůsobí důvěryhodně. U firmy Autodíly Novák si zřejmě hypotéku nikdo nepořídí. Podnikatel vymyslí pojmenování, které podle něj přesně odpovídá zamýšlenému předmětu činnosti. Záhy po rozjetí byznysu se ukáže, že je potřeba sortiment rozšířit, trochu upravit předmět činnosti nebo změnit cílení zákazníků, a tak je jméno už spíše zavádějící hodně to dře např. u Student Agency či Volkswagenu, americká společnost AT&T už dávno není American Telephone & Telegraph, ale už jen AT&T, doplnil serveru Podnikatel.cz Tomáš Bučina z agentury Provocado. Název neodpovídající cílové skupině Přestože každý poradce podnikatelům vtlouká do hlavy, že v prvé řadě musí myslet na svoji cílovou skupinu, občas se zapomíná, že to platí i pro volbu názvu. Stává se, že podnikatel zvolí jméno, které se líbí jemu, ale není relevantní pro cílovou skupinu. Například může jít o úderné jméno v angličtině pro produkt, který míří na seniory. Nebo se může jednat o firmu, která chce působit i na zahraničních trzích, ale která si dá do názvu ryze česká slova nebo slova s diakritikou. Jméno do názvu Při použití jmen by si rovněž měli klienti uvědomit, že budují i určitou značku a tím i tradici a s ní spojené renomé. Zatímco u živnostníků není v případě obchodní značky jejich jméno problém, firmy by se měly jmen svých zakladatelů spíše vyvarovat. Pokud některý ze společníků odejde a nebude souhlasit s tím, aby bylo jeho jméno dále s názvem společnosti spojeno, pak se musí změnit i obchodní firma, čímž je ohrožen často dlouho budovaný věhlas a dobrá pověst, vysvětlil Vilém Dostál z firmy SMART Office & Companies. I když ale odcházející nemá s ponecháním svého jména v názvu firmy problém, působí přesto zvláštně, když v názvu firmy existuje jméno, které nemá s firmou už nic společného. Spojení popisných názvů Není výjimkou, že podnikatel místo vymýšlení nějakého unikátního názvu svůj (nejčastěji webový) projekt pojmenuje jen popisně a doufá, že se tento opis stane časem značkou. Většinou se nedočká, místo toho si jeho jméno zákazníci věčně pletou s konkurentem, který použil obdobný princip,

15 jen zvolil jiná synonyma například PneuShop, PneuObchod, PneuMarket, PneuProdej, PneuTrh a PneuJarmark, konkretizoval Tomáš Bučina z agentury Provocado. Typický příklad z praxe tvoří slevové servery, které se po vzoru Slevomatu snažily vytvořit vlastní zdomácnělou značku. Kolik slevových serverů si však nyní vybavíte? Výběr názvu firmy nepodceňte Trávit nad výběrem názvu pro firmu dva měsíce samozřejmě nemá smysl, podceňovat byste ho ale také neměli. Odborníci doporučují zamyslet se především nad detaily. Nově lze třeba použít i obchodní firmu, která sice byla již v minulosti použita, ale nyní je z rejstříku vymazána. Každý by si tam měl prověřit, zda použitím takového názvu společnosti nechtěně nezíská špatnou reklamu, která je spojena s bývalým nositelem názvu společnosti. Dále přemýšlejte nad tím, zda je váš název jednoznačný. Podnikatel vymyslí sice docela zajímavé jméno, ale přehlédne, že například při vyslovování v telefonu zní některé z písmen dvojznačně (např. B/P), a tak musí protistranu často opravovat. Pak hrozí, že mu třeba někdo napíše na špatnou ovou adresu, vysvětlil Tomáš Bučina. Zdroj:

16 SMART Office & Companies Zakládáte firmu? Přinášíme porovnání akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným V řadě věcí pro ně platí stejná pravidla, v řadě zase jiná. Řeč je o akciových společnostech a společnostech s ručením omezeným. Čtěte naše porovnání. Plánujete založit firmu a nevíte, jakou právní formu podnikání zvolit? Přinášíme souhrn charakteristik a rozdílů mezi společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi, a to jak z pohledu založení firmy, tak z pohledu daňových konsekvencí. Eseróčka lze založit už za korunu Zatímco s. r. o. se hodí pro všechny druhy podnikání a jak pro malé, tak i velké podnikatele, a. s. se využívají hlavně pro podnikání většího rozsahu. Založení společnosti s ručením omezeným předně vyjde na méně prostředků. Od roku 2014 postačuje základní kapitál ve výši jedné koruny a s. r. o. tak lze založit, včetně soudních poplatků a poplatků u notáře, za zhruba Kč. U společností s ručením omezeným jsou rovněž poměrné nízké náklady na nutné procedurální výdaje spojené s vedením společnosti. Společnost vede jeden nebo více jednatelů a firma nemusí zřizovat kontrolní orgány, například dozorčí radu. Tato forma je tedy vhodnější pro menší podnikatele, kteří mají vlastní finanční zdroje a nechtějí dále podnikat jako OSVČ. S. r. o. je i z daňového hlediska mnohem méně komplikovaná. Jde proto o nejčastější formu právnické osoby pro podnikání, zejména při podnikání menšího a středního rozsahu, komentovala Lenka Vodná, mluvčí Hospodářské komory ČR (HK ČR). Na řízení a. s. už nejsou třeba čtyři lidé Založení akciové společnosti je na druhou stranu nákladnější. Základní kapitál musí činit alespoň dva miliony korun nebo eur. Před změnami, které vstoupily v platnost s rokem 2014, musela mít každá akciová společnost představenstvo a dozorčí radu. To znamenalo, že tyto orgány musely obsadit minimálně čtyři fyzické osoby. Oproti společnosti s ručením omezeným, která musí mít minimálně jednoho jednatele, šlo o jasnou nevýhodu, uvedl serveru Podnikatel.cz Vilém Dostál, Team Leader oddělení zakládání a správy společností SMART Office & Companies.

17 Zákon o obchodních korporacích však tuto podmínku změnil. Akciová společnost nyní může být řízena buď dualisticky, nebo monisticky. Monistický systém se podstatně více podobá vedení s. r. o., kdy je společnost vedena správní radou a statutárním orgánem je statutární ředitel, který může být zároveň předsedou správní rady. Společnost pak v podstatě vede jen jedna osoba. U této formy řízení není nutné zřizovat dozorčí radu. Dualistický systém naopak povinně vyžaduje zřízení představenstva i dozorčí rady. Celkové náklady na nutné procedurální výdaje jsou vyšší. Akciová společnost musí zároveň zřídit webové stránky, na kterých bude povinně zveřejňovat zákonem stanovené skutečnosti. Náklady na vytvoření takových stránek je také nutné brát v úvahu, doplnila Lenka Vodná z HK ČR. Zvláště v případě dualistického systému (představenstvo a dozorčí rada) je jednání orgánů společnosti zároveň i časově náročné. Tato forma se proto hodí hlavně pro podnikatele, kteří mají jasný business plán a chtějí rychle expandovat úpisem vlastních akcií společnosti. Při podnikání většího rozsahu s potřebou vyššího kapitálu je i přes komplikovanější právní úpravu a nároky na počáteční zakládající kapitál nejvýhodnější využít právě a. s. Tato forma podnikání se vyplatí z hlediska snadnějšího přístupu ke kapitálu, omezeného ručení nebo snadné převoditelnosti akcií. Akciová společnost je využívána především pro větší podnikatele, kteří více dbají o to, aby působili seriózněji. Při volbě, kterou právní formu zvolit, pak může v neposlední řadě hrát roli i časový test při prodeji akcií nebo obchodního podílu a následné zdanění tohoto příjmu, dodal Vilém Dostál. Daňové konsekvence akciových společností a společností s ručením omezeným Co se týče daňových aspektů podnikání skrze a. s. a s. r. o., najdou se zde jak shody, tak rozdíly. U obou forem platí, že podíl na zisku plynoucí společníkovi/akcionáři se daní srážkovou daní ve výši 15 % (v rámci tuzemska) a společník i akcionář obdrží čistý příjem nepodléhající zákonnému pojistnému. Tento čistý příjem se neuvádí do obecného základu daně, u fyzických osob není vůbec zobrazen v daňovém přiznání ( jak vyplývá z 23 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů, dodala serveru Podnikatel.cz Jana Vítková, daňová poradkyně ze společnosti MIVO. Rozdíl oproti tomu existuje při prodeji podílu ve společnosti či prodeji akcií fyzickými osobami. Příjem z prodeje podílu fyzické osoby v s. r. o. je dle 4 odst. 1 písm. r) zákona o daních z příjmů osvobozen od daně z příjmů, a to po pěti letech od nabytí. Toto osvobození se však nevztahuje na prodej akcií. Příjem fyzické osoby z prodeje akcií může být za určitých okolností také osvobozen, ale řídíme se při tom ustanovením 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů a 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů, doplnila Vítková.

18 Pokud není prodej podílu nebo akcií od daně osvobozen a poplatník chce uplatnit nabývací cenu podílu/akcie jako daňový náklad, u s. r. o. platí, že vždy lze uplatnit nabývací cenu jen do výše příjmů z prodeje daného podílu. Jinak řečeno, výsledkem transakce nikdy nemůže být daňová ztráta, vysvětlila Vítková. Pokud ovšem poplatník nabývá a následně prodává akcie, řídí se buď ustanovením 24 odst. 2 písm. r) zákona o daních z příjmů ( jde o účetní jednotku, která daňově uplatňuje hodnotu CP zachycenou v účetnictví), nebo 24 odst. 2 písm. w) zákona o daních z příjmů (ostatní případy, tj. neúčtující subjekty, které mohou uplatnit hodnotu nabývací ceny akcie jen do výše příjmů z prodeje). Zdroj:

19 SMART Office & Companies Novelizace zákona na Seychelských ostrovech Přelom let 2013 a 2014 přinesl rozsáhlé legislativní změny nejen České republice, ale i Seychelským ostrovům, kde došlo k novelizaci zákona o mezinárodních obchodních společnostech, která přinesla zrušení akcií na majitele. Jak jsme Vás již v minulosti informovali, každá společnost s akciemi na majitele měla povinnost tyto akcie do šesti měsíců od nabytí účinnosti novelizovaného zákona stáhnout a nahradit je akciemi na jméno. Pokud tak jejich držitelé neučinili, byly tyto cenné papíry k 15. červnu 2014 zneplatněny. Nesplněním tohoto zákonem stanoveného požadavku se společnosti vystavují jednorázové pokutě 100 $ a dalších 25 $ za každý den prodlení. Stejným způsobem je sankciován i ředitel společnosti. SMART Office & Companies, s. r. o., pomohla realizovat změnu formy akcií většině svých klientů. Pokud jste dosud své akcie nepřizpůsobili novému zákonu, rádi Vám poskytneme potřebnou součinnost. Kontaktovat nás můžete na ové adrese nebo na bezplatné telefonní lince

20 SMART Office & Companies Ready-made s. r. o. z roku 2009 se slevou Kč Využijte podzimní časově omezené nabídky a pořiďte si ready-made s. r. o. z roku 2009 za zvýhodněnou cenu. V období od do jsme pro Vás připravili akci READY-MADE S. R. O. ZALO- ŽENÉ V ROCE 2009 SE SLEVOU KČ. U všech našich ready-made společností garantujeme bezdlužnost (kterou dokládáme auditovanou účetní závěrkou), plně splacený základní kapitál, podávání daňových přiznání a vedení účetnictví. Více informací naleznete zde. Tým SMART Companies T / , E /

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě Korporátní RODINNÉ FIRMYprofil Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice. 1. místo

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011 Návrh právní regulace listinných akcií na majitele Tisková konference 12. 10. 2011 Současný stav Akciovým společnostem umožněno vydávat akcie na jméno i anonymní akcie na majitele (doručitele). Akcie na

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 3. 2014 Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál O APOGEO GROUP NA TRHU OD ROKU 2001. APOGEO Group je skupina ryze českých poradenských

Více

S t a n o vi s k o. Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

S t a n o vi s k o. Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 6/2010 Označení stanoviska: Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 6 I Elektronické cenné papíry OBSAH Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 I. ANONYMNÍ, LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY A JEJICH VLIV NA TRANSPARENTNOST KORPORÁTNÍCH STRUKTUR 22 1. Listinné

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Komplexní řešení pro zaměstnavatele

Komplexní řešení pro zaměstnavatele Komplexní řešení pro zaměstnavatele Oddělení konzultačních služeb zaměstnavatelům BDO Tax s. r. o. Italská 26 120 00 Praha 2 Tel.: +420 226 223 223 Fax: +420 226 223 290 E-mail: tax@bdo.cz www.bdo.cz 1

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více