100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo Alert Říjen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami z oblastí: Tax & Transaction (daně, finance) Auditorských služeb Účetnictví a mezd, včetně outsourcingu mezd Personální agendy, zejména outsourcingu personálních služeb Služeb znaleckého ústavu a oceňování Management Consultingu SMART Companies (trustové služby a ready-made společnosti) SMART Office (sídla a služby virtuálních kanceláří) Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Bohumír Buchta Marketing Manager T / E /

2 Přísnější podmínky pro institut nespolehlivého plátce zveřejnila finanční správa v zákoně o dani z přidané hodnoty úpravu institutu tzv. nespolehlivého plátce. Dle informace GFŘ dochází s účinností od ke zpřísnění podmínek pro určení nespolehlivého plátce, za kterého se bude považovat plátce DPH, který porušil své zákonem stanovené povinnosti následujícím způsobem: plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje podezření na neuhrazení daně, u plátce bude evidován kumulativní nedoplatek na DPH již ve výši 500 tis. Kč (výše nedoplatku pro rok 2013 činila 10 mil. Kč), plátce neposkytne součinnost v jednání se správcem daně či nepodá daňové přiznání nebo hlášení na opakovanou výzvu správce. Dále bude plátce za nespolehlivého označen i v případě, kdy správce daně neuzná nárok na odpočet ve výši minimálně 500 tis. Kč. S účinností od bude za porušení daňové povinnosti považována také situace, kdy plátce neopraví na výzvu správce daně nepravdivý či neúplný údaj ohledně skutečného sídla plátce v registraci k DPH. Pokud již správce daně rozhodl, že se jedná o nespolehlivého plátce, má takový plátce daně povinnost přejít na měsíční zdaňovací období a příjemce zdanitelného plnění od tohoto plátce se automaticky stává ručitelem za nezaplacenou daň. V případě, že plátce po dobu jednoho roku žádným zásadním způsobem neporuší své daňové povinnosti, má možnost po uplynutí tohoto období podat ke správci daně žádost o zrušení označení nespolehlivý plátce. Zdroj: Veronika Špírková, Junior Tax Consultant,

3 Většina tuzemských firem nepozná, že jim kradou data. 67 % firem by podlehlo kybernetickému útoku Nejohroženější je státní správa a samospráva a výrobní podniky. Firmy se začínají chránit speciálními detektivními technologiemi, které samy odhalí zloděje. Čtyřicet procent Čechů poruší pravidla kvůli osobnímu prospěchu. Kybernetickému útoku by v Česku snadno podlehlo 67 procent firem. Ve většině analyzovaných firem vedení nevědělo, že u nich dochází k únikům informací. Kritické úniky ohrožující fungování organizace se vyskytly ve třetině případů. Pouze osm procent firem je schopno zjistit, jestli dochází k bezpečnostním incidentům, a vyhodnotit jejich vážnost, shrnuje výsledky analýzy Martin Fruhauf, bezpečnostní expert technologické společnosti S&T CZ (viz graf). Úroveň zabezpečení jednotlivých sektorů: (školní hodnocení) Finančnictví Telekomunikace Služby Výrobní podniky Státní správa a samospráva výborná dobrá dostatečná dostatečná nedostatečná Nejoslabenější jsou organizace z oblasti výroby, maloobchodu, služeb, utilit a státní správy a samosprávy. Standardy zákona o kybernetické bezpečnosti, který by měl platit od ledna roku 2015, splňuje jen malé procento firem, kterých se týká.

4 Obecně lépe jsou připraveny banky a telekomunikační operátoři, i když ne dokonale. Největší rizika vidíme hlavně ve státní a veřejné správě, která je většinou podfinancovaná. Cílenému a rozsáhlému kybernetickému útoku by některé resorty těžko odolávaly, varuje Petr Hněvkovský, bezpečnostní expert HP ArcSight, a dodává: Řada závažných útoků by nemusela být vůbec odhalena. Analýza vychází z bezpečnostních auditů 300 firem z různých sektorů s 50 a více zaměstnanci během posledních dvanácti měsíců, kterou provedla technologická společnosti S&T CZ. Bezpečnostní audity zkoumaly schopnost firem vyhodnotit a zamezit bezpečnostním hrozbám, zejména úniku informací. Nejvážnější a nejčastější útoky přicházejí zevnitř firem Podle bezpečnostních expertů je pravděpodobnost útoku zevnitř firmy 10krát vyšší než zvenčí: Společnosti paradoxně investují pětkrát více do ochrany proti vnějším hrozbám než do všech ostatních rizikových oblastí. Přesto jsou úspěšné útoky na denním pořádku. Manažeři totiž obyčejně nevědí, jak zaměstnanci s daty zacházejí a jestli nedochází k únikům informací. I když mají podezření, nejsou schopni hrozbu včas identifikovat a odhalit viníka, říká specialista ArcSight Petr Hněvkovský. To potvrzují i soudní znalci v oblasti informačních technologií: Pouze pět procent bezpečnostních incidentů bývá vyjasněno a jen výjimečně je viník postižen, protože jednoduše chybějí důkazy. I velmi nebezpečné osoby tak nelze propustit a v organizaci dále škodí, dodává soudní znalec Ivan Janoušek ze znaleckého ústavu APOGEO Esteem. Podle psychologů se tak děje i kvůli tomu, že si manažeři neradi připouštějí zrádce ve vlastním týmu: Podobně jako každý rodič vidí vlastní děti v lepším světle než okolí, o to jsou interní zrádci nebezpečnější. Preventivní opatření mohou záškodníky odradit, vysvětluje psycholog Jiří Šimonek ze společnosti DAP Services. Kybernetičtí detektivové pomáhají u soudu Zdánlivě nesouvisející události mohou být předzvěstí sofistikovaného útoku na cenné informace. Denně může dojít například ke stovce bezpečnostních incidentů, přičemž reálně nebezpečné jsou jenom tři, vysvětluje Petr Hněvkovský, bezpečnostní expert ArcSight. Útočníky proto pomáhají odhalovat bezpečnostní detektivní technologie, které monitorují dění na pracovišti a v IT síti. Z tisíců střípků jednotlivých událostí skládají celkový obraz a mohou včas odhalit útočníka.

5 Pokud systém například zaznamená, že nějaká osoba je na pracovišti a zároveň stahuje data ze vzdálené lokace, tak ihned zasáhne, protože nelze být na dvou místech najednou, vysvětluje principy monitoringu Martin Fruhauf, bezpečnostní expert technologické společnosti S&T CZ. Inteligentní bezpečnostní technologie umějí navíc veškeré bezpečnostní incidenty vystopovat k jejich počátku a zjistit, kdo za případným útokem stojí. Záznamy bezpečnostních systémů lze úspěšně použít u soudu při prokazování protizákonné činnosti. Může to být i nezvratný důkaz umožňující okamžité propuštění zaměstnance a potrestání viníků včetně případné náhrady škody, dodává soudní znalec Ivan Janoušek. Bezpečnostní technologie typu ArcSight vyberou z milionů nesouvisejících událostí jen ty důležité, které v určitém kontextu vyhodnotí a upozorní na bezpečnostní rizika. Zablokuje přístupy a upozorní bezpečnostní specialisty. Veškeré incidenty se dají vystopovat k jejich počátku, dodává Petr Hněvkovský. Čtyřicet procent Čechů poruší pravidla kvůli osobnímu prospěchu Ke krádežím dat přispívá zvyšující se konkurenční prostředí a ambice: Češi jsou poměrně soutěživí a ambiciózní, bohužel až čtyřicet procent z nich bez skrupulí poruší pravidla hry, pokud jim to přinese osobní výhodu. Může za to přijetí neetických forem chování v české populaci jako zcela běžné součásti života, vysvětluje psycholog Jiří Šimonek. Vyplývá to z testování 84 tisíc zaměstnanců během posledních pěti let, které provedla společnost DAP Services. Lidský faktor proto vyvažují zmiňované sofistikované bezpečnostní technologie, které vyhodnocují rizikové chování uživatelů. Fungují i jako účinný preventivní nástroj. Pokud zaměstnanci vědí, že tyto systémy monitorují a vyhodnocují všechny události, nekalého chování se dopouštějí minimálně, uzavírá Petr Hněvkovský, bezpečnostní expert ArcSight společnosti HP. Řešení ArcSight poskytují kompletní viditelnost a kritický pohled na infrastrukturu IT napříč všemi uživateli, sítěmi, datovými centry a aplikacemi. Vyspělá platforma ArcSight umožňuje organizacím proaktivně chránit jejich digitální majetek, řídit rizika spojená s krádežemi a zpronevěrou dat či kybernetickou špionáží a splňovat požadavky legislativy a vlastních politik organizace. Zdroj: Pro více informací kontaktujte: Ivan Janoušek, ICT Group Valuation Manager,

6 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Účetní a mzdové poradenství OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ Nabízíme Vám efektivní, pohodlné a spolehlivé zajištění vedení účetnictví Vaší společnosti. Dle platných zákonů je povinností jednatelů a členů představenstva zajištění řádného vedení účetnictví. výhody / účetní a mzdová agenda vedená neustále proškolovanými odborníky; / nemusíte pořizovat a udržovat aktuální účetní software; / nemusíte řešit zálohování a bezpečnost účetních dat; / omezíte rizika úniku informací uvnitř Vaší společnosti (zejména v oblasti mzdové agendy); / cena za outsourcing je vždy levnější než vlastní zaměstnanec účetní; / neztrácíte čas při kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, za provedené kontroly naší práce ručíme; / důležité termíny sledujeme za Vás. GaRanCE / ručíme za případné škody vzniklé chybným vedením účetnictví (proti tomuto riziku jsme řádně pojištěni); / nemusíte sledovat aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd; / nám svěřená agenda je přísně důvěrnou záležitostí; / poskytneme Vám zázemí poradenských firem APOGEO z oblastí auditu, daní, financí, mzdového poradenství, znaleckých služeb a management consultingu. Pro bližší informace kontaktujte: StaniSlav Jonáš Accounting & Payroll Department Leader tel.: ROHAN BUSINESS CENTRE, Recepce B, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8

7 SVĚT APOGEO ODBORNÉ ŠKOLENÍ NA TÉMA FINANČNÍ DERIVÁTY A CENNÉ PAPÍRY VE VAZBĚ NA ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY Dne se ve spolupráci s Bankovní akademií uskutečnilo odborné školení na téma Finanční deriváty a cenné papíry ve vazbě na české účetní standardy. Provázel jím lektor Tomáš Brabec, auditor skupiny APOGEO Group. Na základě pozitivních reakcí účastníků školení a organizátora připravujeme nová zajímavá témata. Naši lektoři se budou těšit na další setkání se stávajícími i novými účastníky školení.

8 ZAHRANIČNÍ HOLDINGOVÉ STRUKTURY PRAKTICKÉ MODELOVÉ SITUACE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ Seminář je určen širší veřejnosti, zejména vlastníkům společností/holdingů či budoucím investorům se záměry stavby zahraničního holdingu/struktury, již mají zájem dozvědět se o praktických zkušenostech a jednotlivých příkladech zahraničních holdingových struktur. Cílem semináře je seznámit účastníky s mezinárodním zdaněním v rámci holdingových struktur na jednotlivých příkladech, včetně praktického využití smluv o zamezení dvojího zdanění. Účastníci semináře budou seznámeni nejen se zdaňováním aktivních příjmů, zejména příjmů z podnikání (případně samostatné výdělečné činnosti) a příjmů fyzických osob, ale i pasivních příjmů (úroky, dividendy, licence). Program Výklad: Základní pojmy daňový rezident dle zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojímu zdanění vznik a vyloučení dvojího zdanění techniky používané při vyloučení dvojího zdanění zdaňování aktivních příjmů: zdaňování příjmů stálé provozovny, zdaňování příjmů z majetku a z dispozice s majetkem, zdaňování některých zvláštních typů příjmů (umělci, sportovci atp.) zdaňování pasivních příjmů (dividendy, licence, úroky) dle zákona o daních z příjmů, smluv o zamezení dvojímu zdanění, směrnic EU. Případová studie: Specifika mezinárodních holdingových struktur případová studie o aplikaci technik mezinárodního zdanění a vyloučení dvojího zdanění na vybrané destinace praktická aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění. Přednáší: Ing. Tomáš Pacovský (APOGEO Group, SE, Partner) Jaroslava Hanková (APOGEO, s.r.o., Tax Manager) Termín: ; 9:00 14:00 Místo konání: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, Praha 1 Více informací a možnost přihlášení ZDE.

9 SVĚŘENSKÝ FOND OCHRAŇTE SVŮJ MAJETEK Seminář je určen širší veřejnosti s významným portfoliem aktiv, která má zájem dozvědět se praktické informace spojené s institutem tzv. svěřenského a nadačního fondu. Cílem semináře je seznámit účastníky s první zkušeností se svěřenským fondem a jeho fungování v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností jeho založení a správy, registrace u správce daně a jeho pozice jako daňového subjektu a jmenování správce fondu a jeho role/úloha v rámci fondu. Účastníkům budou také nastíněny výhody a nevýhody svěřenského fondu, včetně možnosti využití fondu pro soukromé nebo podnikové účely. Výklad bude činěn jak z pohledu práva, tak i daňových a účetních souvislostí. Program Výklad: Pojmy fondu založení fondu a jeho nutné předpoklady postavení fondu z pohledu daňové správy vedení účetnictví fondu aktuální judikatura a výklad daňové správy či odborné veřejnosti. Případová studie: Praktická zkušenost se založením vlastního fondu správa fondu osoba správce, jeho povinnosti, odměna registrace fondu na finančním úřadu zápis fondu do katastru nemovitostí vklady a jiné dispozice s majetkem při založení fondu používané metody dle jednotlivých typů aktiv, včetně daňových konsekvencí příjmy fondu, jejich kumulace a distribuce plnění z fondu formy plnění včetně daňových dopadů dle typu plnění a příjemce plnění diskuze. Přednáší: Ing. Tomáš Pacovský (APOGEO Group, SE, Partner) Jaroslava Hanková (APOGEO, s.r.o., Tax Manager) Termín: ; 9:00 14:00 Místo konání: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, Praha 1 Více informací a možnost přihlášení ZDE.

10 Ten správný chlebíček pro Vaše porady Snídaně coffee breaks rauty Offi ce catering šitý na míru pro Vás Menu laděné dle sezóny Respektujeme Vaše požadavky Snadné objednávání na e-shopu Vyzkoušejte Jan Paukert Office catering! Jan Paukert lahůdkářství s.r.o., Národní 981/17, Praha 1

11 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Tradiční lahůdky v moderním pojetí Prodejna lahůdek bistro kavárna denně od 9:00 do 20:00 (so, ne do 19:00) Stálý jídelní lístek dle sezóny Lákavé denní menu Paukertova snídaně / brunch Domácí výrobky Jan Paukert paštiky, rilette, roastbeef Dárkové koše Jan Paukert pro všechny příležitosti Známe své dodavatele Zakázková výroba Každý den čerstvé lahůdky chlebíčky saláty dezerty uzeniny mléčné výrobky domácí pekárna Jan Paukert lahůdkářství s.r.o., Národní 981/17, Praha 1

12 STOP ZASTAVTE SE A NEPROPÁSNĚTE PŘÍLEŽITOST Bezpečně uložíte své peníze Výhodně je u nás zhodnotíte Získáte přístup k dalším výhodám 18% VÝNOS ZA 5 LET ANO spořitelní družstvo Pobočka Praha, Pasáž Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, Praha 8 Tel.: , Pobočka Brno, Palackého tř. 18, Brno. Tel.: , 3,6 % p.a.

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Září 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, dostává se Vám do rukou předposlední číslo APOGEO News, které je malým sumářem uplynulého léta a vyhlídkou do barevného podzimu a mrazivé zimy.

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení, září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 2 / 2014 Aktuálně Proč využívat služeb realitních kanceláří Chcete koupit, prodat, najmout či pronajmout byt či jinou nemovitost?

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více