Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011"

Transkript

1 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 20

2 Obsah Poznámka na úvod...3. Použité symboly Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Funkce Komunikace, nastavení parametrů a vyhodnocení pínací funkce ontáž Elektrické připojení Ovládací a signalizační prvky enu truktura menu Vysvětlení menu Nastavení parametrů Obecné nastavení parametrů Konfigurace digitálního zobrazení (možnosti) Nastavení výstupních signálů Nastavení výstupní funkce Nastavení spínacích mezních hodnot (prahů) Uživatelské nastavení (volitelné) Nastavení měřící metody Kalibrace nulového bodu Nastavení zpoždění spínání Nastavení chování (reakce) výstupů v případě chyby Nastavení spínací logiky pro OUT ervisní funkce Odečtení min/max hodnot systémové teploty Resetování (vynulování) všech parametrů na nastavení z výroby Provoz Čtení nastavených parametrů Chybová zobrazení...4 2

3 Rozměrový náčrtek Technická data Nastavovací rozsahy Nastavení z výroby...7 Poznámka na úvod. Použité symboly Návod k postupu > Reakce, výsledek [ ] Označení tlačítek a LED Odkaz (na stránku, bod) Důležité upozornění Při nedbání pokynů jsou možné chybné funkce nebo poruchy. 2 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento dokument. Přesvědčete se, zda je výrobek bez omezení vhodný pro Vaši aplikaci. Nesprávné použití přístroje nebo použití neodpovídající jeho určení mohou vést k poruchám funkce přístroje nebo k nežádoucím následkům jeho aplikace. Proto může montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu přístroje provádět pouze autorizovaný odborný personál, vyškolený provozovatelem zařízení. Pro všechny aplikace prověřte vhodnost a snášenlivost materiálů výrobku ( 2 Technická data) s měřenými médii. 3

4 3 Použití z hlediska určení Jednotka s připojenými teplotními senzory monitoruje systémovou teplotu strojů a zařízení. Připojitelné teplotní senzory: Teplotní senzory T, T nebo TT. Odporový teploměr RTD (PT 00 nebo PT 000). Jednotka automaticky zjišťuje druh připojeného senzoru a konfiguruje se podle elektrické měřící metody (3-vodičový nebo 4-vodičový senzor), která je určena pomocí nastavení menu ( 9.5.). 4 Funkce 4. Komunikace, nastavení parametrů a vyhodnocení Přístroj ukazuje aktuální systémovou teplotu. Přístroj vytváří 2 výstupní signály v souladu s nastavením parametrů. OUT OUT2 pínací signál pro mezní hodnotu systémové teploty. pínací signál pro mezní hodnotu systémové teploty. Navíc poskytuje pomocí IO-Link procesní data. Přístroj je určen pro dvousměrnou komunikaci. V důsledku toho jsou k dispozici následující možnosti: --Dálková signalizace: Odečtení a zobrazení aktuální systémové teploty. -- Dálkové nastavení parametrů: Čtení a změna aktuálně nastavených parametrů pomocí FDT servisního programu ifm-container nebo pomocí IO-Link. -- e servisním programem FDT ifm-container mohou být aktuálně nastavené parametry uloženy a přeneseny do dalších přístrojů stejného typu. Knihovnu programů použitelných objektů DT naleznete na ervice (lužby) Download (táhnout data). Přístrojově-specifické parametrizační seznamy pro parametrizaci IO-Link jsou k dispozici na: zvolte Vaši zemi vyhledejte datový list: 4

5 4.2 pínací funkce OUTx změní svůj spínací stav při překročení nebo nedosažení nastavených spínacích mezí (Px, rpx). Volitelné jsou přitom následující spínací funkce: Hysterezní funkce / spínač: [OUx] = [Hno] ( Obr. ). Hysterezní funkce / rozpínač: [OUx] = [Hnc] ( Obr. ). Nejprve je stanoven spínací bod (Px), pak s požadovaným rozdílem zpětný spínací bod (rpx). Okénková funkce / spínač: [OUx] = [Fno] ( Obr. 2). Okénková funkce / rozpínač: [OUx] = [Fnc] ( Obr. 2). Šířka okénka je nastavitelná pomocí vzdálenosti Px od rpx. Px = horní hodnota, rpx = spodní hodnota. T T FE 2 P rp HY P rp 0 0 t Hno Hnc 0 0 t Fno Fnc T = systémová teplota; HY = Hystereze; FE = Okénko Při nastavení okénkové funkce mají spínací a zpětný spínací bod pevně nastavenou hysterezi na 0,25 % měřícího rozsahu. Toto drží spínací stav výstupu stabilním při mírném kolísání teploty. 5 ontáž Připojte přístroj k teplotnímu senzoru a upevněte jej pomocí montážního příslušenství. Následující komponenty jsou k dispozici jako příslušenství obj. číslo: ontážní sada pro přímé připojení teplotních senzorů E3007 Upevňovací spona Ø 34 mm, PBT E007 Upevňovací spona Ø 34 mm, PA E093 ontážního držák (2-násobný), PO E30078 ontážního držák (3-násobný), PO E

6 6 Elektrické připojení Přístroj může být instalován pouze odborným pracovníkem elektrotechnického oboru. Řiďte se národními a mezinárodními předpisy pro zřizování elektrotechnických zařízení. Elektrické napájení podle EN5078, ELV, PELV. Uveďte zařízení do stavu bez napětí. Přístroj připojte následovně: pnp BN WH BK BU L+ L 2 npn BN WH BK BU L+ L 2: OUT2 4: OUT J J J : 2-vodičový senzor 2: 3-vodičový senzor 3: 4-vodičový senzor připojení pro napěťové napájení a výstupní signály Pin Pin 3 Pin 4 (OUT) Pin 2 (OUT2) Ub+ Ub- Binární spínací výstup, hlídání teploty. Datový kanál pro obousměrnou komunikaci. Binární spínací výstup, hlídání teploty. 6

7 připojení pro teplotní senzor 2-vodičový senzor 3-vodičový senzor 4-vodičový senzor Nastavení menu: mod = 4w, spojení mezi / 2 a 3 / 4. Chybné připojení vodičů může být opraveno v menu COF. Nastavení menu: mod = 3w, spojení mezi / 2. aximální odpor vodiče 0 Ω / jádro nesmí být překročen (toto odpovídá vodiči o délce cca. 80 m pro příčný průřez vodiče 0,4mm²). Nastavení menu: mod = 4w. Barvy vodičů u kabelových zásuvek ifm: = BN (hnědá), 2 = WH (bílá), 3 = BU (modrá), 4 = BK (černá) 7 Ovládací a signalizační prvky ode/enter et 0 až 8: Indikátor-LED --LED : Aktuální teplota v C. --LED 2: Aktuální teplota v F. --LED 7, LED 8 = spínací stav příslušného výstupu. 9: Alfanumerický displej, 4-místný --Zobrazení aktuální systémové teploty. --Zobrazení parametrů a hodnot parametrů. 0: Nastavovací tlačítko et --Nastavení hodnot parametrů (spojitě trvalým stlačením; krokově jednotlivými stlačeními). : Programovací tlačítko ode/enter --Nastavení parametrů a potvrzení hodnot parametrů. 7

8 8 8 enu 8. truktura menu RUN

9 8.2 Vysvětlení menu P/rP P2/rP2 OU OU2 mod EF HI LO COF d/d2 dr/dr2 FOU FOU2 P-n di Uni re Horní / dolní mezní hodnota systémové teploty, při které výstup OUT sepne. Horní / dolní mezní hodnota systémové teploty, při které výstup OUT2 sepne. Výstupní funkce OUT: pínací signál mezních hodnot teploty: hysterezní funkce [H..] nebo okénková funkce [F..]; buď jako spínač [. no] nebo rozpínač [. nc]. Výstupní funkce OUT2: pínací signál mezních hodnot teploty: hysterezní funkce [H..] nebo okénková funkce [F..]; buď jako spínač [. no] nebo rozpínač [. nc]. etoda měření (2-vodičové, 3-vodičové nebo 4-vodičové teplotní senzory). Rozšířené funkce / otevření 2. úrovně menu Paměť maximální hodnoty systémové teploty. Paměť minimální hodnoty systémové teploty. Kalibrace nulového bodu. Zpoždění při zapnutí pro OUT / OUT2. Zpoždění při vypnutí pro OUT / OUT2. Chování výstupu v případě chyby přístroje. Chování výstupu 2 v případě chyby přístroje. pínací logika výstupů: pnp / npn. Rychlost aktualizace a orientace zobrazení. Jednotka měření pro systémovou teplotu. Obnovení nastavení z výroby. 9

10 9 Nastavení parametrů Během nastavování parametrů zůstává přístroj v pracovním provozu. Provádí dále své hlídací funkce se stávajícími parametry dokud není nastavení parametrů dokončeno. 9. Obecné nastavení parametrů každé nastavení parametru vyžaduje 3 kroky: Výběr parametru tlačte [ode/enter] dokud se nezobrazí požadovaný parametr. 2 Nastavení hodnoty parametru tlačte [et] a přidržte je stlačené. > > Po dobu 5 s bude blikavě zobrazena aktuální nastavená hodnota parametru. > > Po 5ti s: Nastavovaná hodnota bude změněna: krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě trvalým stlačením tlačítka. 0 ode/enter et ode/enter et Číselné hodnoty jsou trvale zvyšovány. Pro snížení hodnoty: Nechte zobrazení běžet až k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět od minimální nastavovací hodnoty. 3 Potvrzení hodnoty parametru Krátce stlačte [ode/enter]. > > Parametr bude opět zobrazen. Nová ode/enter et nastavená hodnota bude uložena do paměti. Nastavení dalších parametrů Začněte opět krokem. Ukončení nastavení parametrů Opakovaně stlačujte [ode/enter], dokud se nezobrazí aktuální měřená hodnota nebo počkejte 5 s. > > Přístroj přejde zpět do pracovního provozu. Jestliže se zobrazí [Loc] při pokusu o změnu hodnoty parametru, pak je senzor uzamčen pomocí softwaru. Uzamčení může být odstraněno pouze pomocí softwaru pro nastavení parametrů. V případě nastavení parametrů pomocí uživatelského rozhraní programu ifm-container, mohou být hodnoty zadány přímo do stanovených polí.

11 Pro parametrizaci IO-Link je k dispozici přístrojově specifický parametrizační seznam na: zvolte Vaši zemi vyhledejte datový list. Změna. úrovně menu na úroveň 2: Opakovaně stlačte [ode/enter], dokud se nezobrazí [EF]. Jestliže je pod-menu (dílčí nabídka) zabezpečeno přístupovým kódem, pak se na displeji blikavě zobrazí [Cod]. tlačte [et] a přidržte jej stlačené, dokud se nezobrazí platné kódové číslo. Krátce stlačte [ode/enter]. tav při dodání prostřednictvím IF ELECTRONIC: bez omezení přístupu. Krátce stlačte [et]. > > Zobrazí se první parametr podmenu (zde: [HI]). ode/enter et ode/enter et uživatelským rozhraním programu ifm-container: Aktivujte tlačítko [EF]. Jestliže je 2. úroveň menu zabezpečena přístupovým kódem, pak bude aktivováno zadávací pole pro kódové číslo. Zadejte platné kódové číslo. Uzamčení / odemčení Aby bylo zabráněno neúmyslným chybným zadáním je možno přístroj elektronicky uzamknout. Zajistěte, aby se přístroj nacházel v normálním pracovním provozu. tlačte [ode/enter] + [et] po dobu 0 s. > > [Loc] bude zobrazeno. ode/enter et Během provozu: [Loc] bude krátkodobě zobrazeno, jestliže bude prováděn pokus o změnu hodnot parametrů. Pro odemčení: tlačte [ode/enter] + [et] po dobu 0 s. > > [uloc] bude zobrazeno. tav při dodání: neuzamčeno. 0 s ode/enter et 0 s

12 Timeout (časová prodleva): Pokud nebude během nastavovacího postupu po dobu 5 s stlačeno žádné tlačítko, přejde přístroj s nezměněnými hodnotami zpět do provozního módu. 9.2 Konfigurace digitálního zobrazení (možnosti) Zvolte [Uni] a stanovte rozměrovou jednotku: [ C] nebo [ F]. Zvolte [di] a stanovte rychlost aktualizace a orientaci zobrazení: --[d]: Aktualizace měřených hodnot každých 50 ms. --[d2]: Aktualizace měřených hodnot každých 200 ms. --[d3]: Aktualizace měřených hodnot každých 600 ms. --[rd], [rd2], [rd3]: Zobrazení jako d, d2, d3; otočeno o [OFF]: Zobrazení je v pracovním provozu vypnuto Nastavení výstupních signálů 9.3. Nastavení výstupní funkce Zvolte [OU] a nastavte funkci: --[Hno] = Hysterezní funkce / spínač. --[Hnc] = Hysterezní funkce / rozpínač. --[Fno] = Okénková funkce / spínač. --[Fnc] = Okénková funkce / rozpínač. Zvolte [OU2] a nastavte funkci: --[Hno] = Hysterezní funkce / spínač. --[Hnc] = Hysterezní funkce / rozpínač. --[Fno] = Okénková funkce / spínač. --[Fnc] = Okénková funkce / rozpínač Nastavení spínacích mezních hodnot (prahů) Zvolte [P] / [P2] a nastavte hodnotu, při níž výstup sepne. Zvolte [rp] / [rp2] a nastavte hodnotu, při níž výstup přepne zpět (bude resetován. rpx je vždy menší než Px. Vkládány mohou být pouze hodnoty, které jsou menší než Px. 2

13 9.4 Uživatelské nastavení (volitelné) 9.4. Nastavení měřící metody Zvolte [mod] a nastavte hodnotu: --[3w] pro 3-vodičové měření --[4w] pro 2-vodičové a 4-vodičové měření Kalibrace nulového bodu Zvolte [COF] a vložte hodnotu. Nastavovací rozsahy: -0,0...0,0 C po krocích o 0, C -8,0...8,0 F po krocích o 0, F Interní naměřená hodnota 0 bude o tento rozsah posunuta Nastavení zpoždění spínání [d] / [d2] = zpoždění při zapnutí pro OUT / OUT2. [dr] / [dr2] = zpoždění při vypnutí pro OUT / OUT2. Zvolte [d], [d2], [dr] nebo [dr2] a nastavte hodnotu mezi 0, a 50 s (při 0,0 je zpožďovací doba neaktivní) Nastavení chování (reakce) výstupů v případě chyby Zvolte [FOU] nebo [FOU2] a nastavte hodnotu: --[On] = Výstup / 2 sepne ON v případě chyby. --[OFF] = Výstup / 2 vypne OFF (rozpojí) v případě chyby Nastavení spínací logiky pro OUT Zvolte [P-n] a nastavte [PnP] nebo [npn]. 9.5 ervisní funkce 9.5. Odečtení min/max hodnot systémové teploty Zvolte [HI] nebo [LO], krátce stlačte [et]. [HI] = maximální hodnota, [LO] = minimální hodnota. Vymazání paměti: Zvolte [HI] nebo [LO]. tlačte [et] a přidržte je stlačené, dokud se nezobrazí [----]. Krátce stlačte [ode/enter]. 3

14 9.5.2 Resetování (vynulování) všech parametrů na nastavení z výroby Zvolte [re]. tlačte [ET] a přidržte je stlačené, dokud se nezobrazí [----]. Krátce stlačte [ode/enter]. Doporučujeme si poznamenat do této tabulky vlastní nastavení, před provedením funkce reset ( 3 Nastavení z výroby). 0 Provoz Po zapnutí napájecího napětí se přístroj nachází v Run módu (= normální pracovní provoz). Provádí své měřící a vyhodnocovací funkce a vytváří výstupní signály podle natavených parametrů. Provozní signalizace kapitola 7 Ovládací a signalizační prvky. 0. Čtení nastavených parametrů tlačte [ode/enter] dokud se nezobrazí požadovaný parametr. Krátce stlačte [et]. > > Přístroj zobrazí příslušnou hodnotu parametru po dobu cca. 5 s. Za dalších 5 s přejde přístroj zpět do provozního (Run) módu. 0.2 Chybová zobrazení [OL] [UL] [Err] [C] [C2] [C] [Loc] [Loc] [PARA] Příliš vysoká teplota (měřící rozsah překročen o více než 3% koncové hodnoty měřícího rozsahu). Příliš nízká teplota (měřící rozsah nedosažen o více než 0% koncové hodnoty měřícího rozsahu). Teplotní senzor není připojen. Chyba nebo zkrat v teplotním senzoru, přerušení vodičů. Překročení detekční oblasti (T < -60 C nebo T > +60 C). Zkrat ve spínacím výstupu OUT* Zkrat ve spínacím výstupu OUT2* Zkrat v obou spínacích výstupech* Ovládací tlačítka přístroje jsou uzamčena, změna parametru zamítnuta. Přístroj je uzamčen pomocí softwaru, změna parametru zamítnuta. Nastavená hodnota parametru je mimo platný rozsah přístroj není připraven k provozu. Chyba může nastat vlivem IO-Link nastavení parametrů. Jestliže je zadán a aktivován neplatný parametr, zobrazí se [PARA] místo hodnoty parametru. *Příslušný zkratovaný výstup je odpojen dokud zkrat trvá. Hlášení Err, PARA a C jsou zobrazena i když je displej vypnutý. 4

15 Odpověď výstupů v případě chybného nastavení parametru [PARA]: OUT OUT2 Neplatné nastavení [OU] / [OU2] OFF OFF Neplatné nastavení [FOU] / [FOU2] OFF OFF Neplatné nastavení [P-n] OFF OFF Neplatné nastavení dalších parametrů podle nastavení [FOU] podle nastavení [FOU2] Rozměrový náčrtek ,5 2x G Rozměry v mm : Displej 2: LED-diody 3: Programovací tlačítko 4: Konektor pro teplotní senzor (2x) 5

16 2 Technická data ěřící rozsah [ C / F] / Komunikační rozhraní... IO-Link.0 Přenosová rychlost [kbaud]... 38,4 Provozní napětí [V] DC Proudová zatížitelnost [ma] Zkratová ochrana (taktovaná); zabezpečení proti přepólování / odolnost proti přetížení hlídací pes (Watchdog) začleněn Úbytek napětí [V]...< 2 Proudový odběr [ma]...< 50 Doba odezvy spínacího výstupu [ms]...30 Přesnost (hodnoty platí pro tekoucí vodu) - spínací výstup [K]...± 0,3 - zobrazení [K]...± 0,3 Rozlišení - spínací výstup [K]...0, - zobrazení [K]...0, ateriály pouzdra... nerezová ocel (3045); V2A (.4305); EPD/X (antoprene); PC (akrolon); PBT (Pocan); FP (Viton) Provozní teplota [ C] kladovací teplota [ C] Tlaková odolnost [bar] Krytí... IP 67 Ochranná třída...iii Odolnost proti rázům [g] (DIN / IEC , ms) Odolnost proti vibracím [g]...20 ( DIN / IEC , Hz) Elektromagnetická kompatibilita (EC)...EN ED:. 4 kv CD / 8 kv AD EN VF ozářeno:... 0 V/m EN imp. rušení:... 2 kv EN rázová napěťová vlna:... kv EN VF vazba vedením:... 0 V 6

17 2. Nastavovací rozsahy P / P2 rp / rp2 min max min max T C -39,8 300,0-40,0 299,8 0, F -39,6 572,0-40,0 57,6 0, T = šířka kroku 3 Nastavení z výroby Nastavení z výroby P 60,0 rp 50,0 Nastavení uživatele OU OU2 Hno Hno P2 20,0 rp2 00,0 mod 4w COF 0,0 d 0,0 dr 0,0 d2 0,0 dr2 0,0 FOU FOU2 P-n di OFF OFF PNP d2 Uni C Technická data a další informace na 7

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010 Návod k obsluze Tlakový senzor PN50xx 704918 / 00 08 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007 Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN20 704027 / 00 06 / 2007 Obsah Přehled menu 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 Použití z hlediska určení 5 Druhy provozu 7 ontáž 8 Elektrické

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010 Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP2001 704795 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Vysvětlení znaků 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Objem dodávky 4 4 Použití z hlediska určení 4 5 Funkce 4

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PF2652 číslo dokumentu: 701764/00 03/03 2 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 5 Ovládací a signalizační prvky strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ08xx 80007228 / 01 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010 Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PI693 PI694 704889 / 00 08 / 2010 Obsah 1 1 Poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Rychlý vzestup 4 4 Použití z

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI214x 704776 / 00 04 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 3.2 Omezení

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Použití hlavního připojení G1/8

Více

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04 Návod k obsluze R Tlakový senzor PN0XX číslo dokumentu: 7089/00 09/04 FRANÇAI ENGLIH Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010 Návod k obsluze tlakový senzor PN78xx 704788 / 00 05 / 200 Obsah Poznámka3. Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4 Funkce 5 4. Zpracování měřících signálů 5 4.2 pínací

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D6000 CZ 706092 / 01 03 / 2012 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 4 4 Funkce 5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI36 701603 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: 704120/01 11/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................................strana 3 Použití z hlediska

Více

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012 Návod k obsluze Průtokový senzor Q0500 706211 / 00 05 / 2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5 4.1 Zpracování měřících

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Číslo dokumentu 701729/01 01/704 Obsah Použití z hlediska určení..........................................strana 3 Montáž........................................................strana

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PNI02X číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016 Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor CZ PN7xxx 8000579 / 00 07 / 206 Obsah Úvodní poznámka...4. Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 3. Oblast nasazení...5

Více

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011 Návod k obsluze Elektronický manometr PG24xx 706086/00 08/20 Obsah Úvodní poznámka...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3. Oblast nasazení...4 4 Funkce...5

Více

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010 Návod k obsluze R Hlídač proudění A300 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 4 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu strana 7 ontáž strana 8 Elektrické připojení strana 0 Programování strana

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI30 701604 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Obsah 1 Poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 3.1 Oblast použití 4 3.2 Omezení oblasti

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D0523 80000453 / 01 01 / 2015 Obsah 1 Úvodní poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 6 4.1 Zpracování

Více

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C )

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C ) SU8000 Made in Germany Vlastnosti výrobku Ultrazvukový senzor průtoku Konektorové provedení Procesní připojení: G1 s plochým těsněním Funkce programovatelné Celková funkce 2 výstupy OUT1 = hlídání proudění

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 CZ 80011616 / 00 11 / 2014 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 1.1 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011 Návod k obsluze agneticko-induktivní senzor proudění 6000 CZ 704969/00 01/2011 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PI26.. 701637/02 02/02 Obsah Bezpečnostní pokyny 5 Ovládací a signalizační prvky 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování...

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování... Návod k obsluze R Elektronický hladinový senzor Číslo dokumentu: 701852/00 10/04 LK12 Obsah Všeobecná část Ovládací a signalizační prvky.................. strana 4 Použití z hlediska určení......................strana

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory

Návod k obsluze Kapacitní senzory Návod k obsluze Kapacitní senzory CZ 700 / 00 0 / 009 Obsah Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Montáž. Upozornění pro vazební a nevazební montáž Elektrické připojení. Systémy připojení. Programování

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku U7000 704852 / 00 07 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 5 4.1 ožnosti vyhodnocení

Více

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany SI6000 SISABBFPKG/US-100-IPF 1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany Vlastnosti výrobku Hlídač proudění Procesní připojení: pro Aseptoflex adaptér Délka tyče:

Více

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx Návod k obsluze R Kombinovaný tlakový senzor PF30xx Obsah Bezpečnostní instrukce..................... 16 Ovládací a signalizační prvky............. page 16 1. Použití z hlediska určení...................

Více

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570 Návod k obsluze R Řídící jednotka pro kontrolu polohy P77 7 7 7 Obsah Bezpečnostní pokyny..................... strana Použití z hlediska určení................... strana ontáž................................

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI5011 CZ 704332 / 02 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Princip funkce Hlídání proudění 4 3 Montáž 5

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu Sensorika Tlaková čidla Spínací tlak: - - 2 bar Elektronický Výstupní signál Digitální: 2 výstupy - výstup IO - Link Elektr. přípoj: Zástrčka, M2x, 4 - pólový 233 Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty Série PR Tlakový snímač, Série PE5 Spínací tlak: - bar Elektronický Výstupní signál Digitální: výstup - výstupy IO-Link Elektr. přípoj: Zástrčka, Mx, -pólový Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení Nastavitelná

Více

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK31 704046 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny...2 2 Přehled menu...3 3 Ovládací a signalizační prvky...4 4 Použití z hlediska určení...5 5 Popis

Více

Snímáče teploty proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN výstup 2 lze nastavit jako spínací TS-400-LI2UPN8X-H1141

Snímáče teploty proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN výstup 2 lze nastavit jako spínací TS-400-LI2UPN8X-H1141 jednoduché odečítání nastavených hodnot ochrana nastavení pomocí tlačítek a funkce uzamknutí zobrazení jednotek teploty ( C, F, K, Ohm) paměť max.hodnoty teplotní rozsah -50 500 Schéma zapojení 6840007

Více

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00 Návod k obsluze Kapacitní přibližovací spínač KW číslo dokumentu: 701641/00 Obsah 1. Použití z hlediska určení.............................................strana 2 2. Montáž..........................................................strana

Více

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012 Montážní návod Úrovňová sonda PS3xxx 14014571.03 01/2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny3 3 Rozsah dodávky...3 4 Použití z hlediska určení...4 5 Montáž...4 6 Elektrické

Více

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015 Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine CZ RxP5xx 706393/00 02/205 Obsah Úvodní poznámka 4. Odkazy k tomuto dokumentu 4.2 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 2. Všeobecně 4 2.2 Montáž

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI5001 704056 / 03 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Popis funkce hlídání proudění 4 3 Montáž 5 3.1 Místo

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU100U-M18M-AP8X2-H1151

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU100U-M18M-AP8X2-H1151 hladké čelo akustického měniče závitové pouzdro M18, zalité připojení konektorem M12x1 teplotní kompenzace mrtvá zóna: 15 cm rozsah: 100 cm rozlišení: 1 mm vyzařovací úhel: 16 Spínací výstup PNP spínací

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM20 číslo dokumentu: 701955/00 04/05 ENGLISH DEUTSCH Obsah 1 Použití z hlediska určení............................ strana 3 2 Použití ve stavu při dodání..........................

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 4 Montáž 4 4.1

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4

Více

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí Návod k použití Reflexní světelný snímač s vycloněním pozadí OJ 701401/03-07/02 Funkce a vlastnosti Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LR / / 2016

Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LR / / 2016 Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LR3000 CZ 80236081 / 00 02 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Předmět dodávky...5 4 Použití z hlediska

Více

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control 540/548 Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze Huba Control Zastoupení: TOP Instruments s.r.o. www.topinstruments.cz tel: 724 712 988 Huba Control 1. Základní informace Před zahájením provozu zařízení

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Elektronický senzor pro lineární ventily

Elektronický senzor pro lineární ventily Návod k obsluze R Elektronický senzor pro lineární ventily číslo dokumentu: 701846/00 05/2004 Obsah 1 Použití z hlediska určení..........................................strana 2 2 Montáž.......................................................strana

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD certifikát ATEX II 3 G plyny a páry skupina IIC zóna 2 prachy skupina IIIC zóna 22 při použití v Ex prostředí je třeba dbát na zvláštní podmínky certifikátu obsahuje bezpečnostní pojistku proti nechtěnému

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem DS 00 s analogovým výstupem Piezoresistivní nerezový sensor analogový výstup a až spínací výstupy Otočný displej i pouzdro Jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 600 bar DS 00 je zdařilou kombinací: -

Více

Návod k obsluze. Barevný senzor ODC. číslo dokumentu: 701235 /03/08/03

Návod k obsluze. Barevný senzor ODC. číslo dokumentu: 701235 /03/08/03 Návod k obsluze R Barevný senzor ODC číslo dokumentu: 70 /0/08/0 Použití z hlediska určení Barevný senzor zjišťuje bezkontaktně barevné předměty a materiály ve snímacím nebo reflektorovém provozu. Montáž

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ / / 2010

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ / / 2010 Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 70467 / 02 02 / 2010 Obsah 1 Úvodní poznámky... 1.1 Použité symboly... 2 Bezpečnostní pokyny... Použití z hlediska určení... 4.1 Příklady použití... 4 4 Montáž...

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany Návod k obsluze R Impulsní vyhodnocovací systém D 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 2 3 2, sec pulse/min % power 7 LISH Made in Germany ifm electronic gmbh D 427 Essen EN pulse/min x func. I II III IV 9 2 3 4 6

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/.

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/. Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm Senzory proudění www.ifm.com/cz/mid Pro průmyslové použití Průtokový senzor

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Instrukce pro uživatele. AS-i DP Controler AC1005 / AC1006

Instrukce pro uživatele. AS-i DP Controler AC1005 / AC1006 Instrukce pro uživatele AS-i DP Controler AC005 / AC006 70403 Obsah Strana Použití z hlediska určení..................... 3 Montáž..................... 3 Elektrické připojení..................... 4 Ovládací

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 0/2 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes Ethernet w w w. p a p o u c h. c o m 0236.01.20 Quido ETH 0/2 Papouch s.r.o.

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu na LED necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 4drát, 15 30 VDC Analogový výstup 0 10 V a 4 20 ma konektor

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

On-line datový list. WTB190L-P460 W190 Laser Standard PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

On-line datový list. WTB190L-P460 W190 Laser Standard PRODUKTOVÉ PORTFOLIO On-line datový list WTB90L-P460 W90 Laser Standard A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. WTB90L-P460 606554 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/w90_laser_standard

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Pro absolutní nebo relativní tlak Dva mezní výstupy s PNP přechody Napájení přes proudovou smyčku 4...20 ma Celokovové robustní průmyslové provedení, materiál

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Obsah 1 Poznámka4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení6 3.1 Oblast

Více