SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK"

Transkript

1 Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz ( ): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě více do pozice ryze dividendového titulu: - ubývá plánů na akvizice (např. Slovenské elektrárne), na pořadu dne není výstavba nových zdrojů včetně jaderných (pouze modernizace klasických) a lze tedy očekávat pokles budoucích investic, - společnost nezmenšuje výrobní portfolio divesticemi (např. zvažovaný prodej el. Počerady) - existují známky stabilizace v energetickém sektoru na Balkáně, - existují známky určitého návratu regulace evropské energetiky k některým standardům (očekávané obživení trhu emisních povolenek) - v důsledku výše uvedeného lze očekávat příznivé cash flow společnosti po několik let i přes nízké realizační ceny elektřin, - byl zvýšen dividendový výplatní poměr. Posledně jmenovaný faktor je pak důvodem, proč v této aktualizaci odhadu vnitřní hodnoty akcie ČEZ jsou velkou měrou zastoupeny kalkulace spojené s dividendou, impulzů pro kapitálový růst je méně. Váženým průměrem odhadů získaných několika různými přístupy (ve smyslu minulých analýz) se dospělo k úpravě cílové ceny. Výsledkem naší revize je mírné zvýšení cílové ceny na 616 korun na akcii v horizontu 12 měsíců. I přes zajímavý aktuální diskont 8,5% cílové ceny ke kurzu akcií na pražské burze potvrzujeme doporučení na stupni akumulovat, přičemž je přihlédnuto také k řeckým rizikům stále ovlivňujícím evropské akciové trhy. SWOT CZK bn Q2015 1H2015 E 9M2015E 2015E 2016E Revenues 200,7 53,0 100,9 148,0 203,7 203,1 Generation of electricity (gross) (TWh) 63,1 17,9 34,6 51,0 69,3 68,1 herein ČEZ a.s. (TWh) 62,3 16,7 31,1 45,9 64,9 62,4 Installed capacity (GW) 16,0 16,0 16,0 16,0 16,8 16,4 Sales of electricity*) (TWh) 56,8 16,1 31,1 45,9 62,7 61,7 Sales of heat (TJ) EBITDA 64,7 19,2 35,0 51,0 70,1 69,0 EBITDA margin (%) 32,2% 36,3% 34,7% 34,5% 34,4% 34,0% EBIT 36,9 12,0 20,6 29,5 41,3 39,4 Net Profit 22,4 7,6 13,0 18,8 27,0 25,6 Net Profit after minorities 22,4 7,5 13,0 18,8 27,0 24,6 EPS (CZK/share) 41,9 14,1 24,1 35,1 50,5 46,1 Silné stránky: pokles realizačních cen elektřiny je zatím nahrazován růstem objemu podeje elektřiny, tepla i plynu ubývá kanálů, které by oslabovaly budoucí CF a dividendy, zejména dříve zvažovaných diskutabilních akvizic nebo prodejů majetku solidní ziskové marže Slabé stránky: tržní ceny elektřiny jevily doposud sestupný trend a pravděpodobně zůstanou nízko vývoj regulatorního prostředí v Evropě Příležitosti: dosažení minima tržních cen elektřiny jednorázové ziskové položky plynoucí ze soudních sporů ttm EPS (CZK/share) 41,9 37,5 33,9 40,0 50,5 46,1 1

2 Rizik ubývá Žádné diskutabilní nákupy, nebo prodeje aktiv (zatím) Výsledky zájmu o nákup vlastnického podílu v energetické firmě Slovenské elektrárne (SE) nebo rozhodování o prodeji uhelné elektrárny v Počeradech známe. Nebudou se konat (TZ 7. a ). To je z pohledu akcionářů příznivá zpráva, neboť bude zachováno příznivé složení výrobního portfolia ČEZ. Ještě by mělo sejít ze zájmu o německá aktiva švédského koncernu Vattenfall, která obsahují hnědouhelné elektrárny a doly, a spokojenost by mohla být úplná. (Úskalí všech těchto akvizic a divestic byla vícekrát diskutována v tisku i námi.) Výstavbu jádra nepočítáme (zatím) Akcionáři mohou asi se smíšenými pocity vnímat nedávné přijetí Aktualizované státní energetické koncepce (ASEK) a Národního akčního plánu jaderného rozvoje (NAP JE), které dávají prostor budoucí výstavbě dalších jaderných bloků (v lokalitě Dukovany i Temelín). Přesto lze zatím na tuto případnou investiční zátěž s nejistým ekonomickým výsledkem pro společnost prozatím zapomenout a její (negativní) odraz v kurzu akcií ČEZ by mohl být relativně malý. Argumenty jsou dva: a) Související termíny. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) bude NAP JE následovat podrobnější analýza k předložení vládě do konce roku Rozhodnutí o výstavbě bloků by mělo padnout nejpozději v roce 2025 a realizace a spuštění jednoho bloku (hovoří se o Dukovanech) by mělo být až v roce V energetickém sektoru není doba deseti let sice tak dlouhou, ale z pohledu změn v evropské regulaci přeci jen ano. Lze namítnout, že to automaticky neznamená jen možné zlepšení regulatorního prostředí, na druhou stranu objektivní náklady spojené se současným způsobem regulace budou nutit větší měrou k uchopení energetiky na základě tržních pravidel. Lze vcelku odhadovat, že se dá např. počítat s oživením systému emisních povolenek v roce 2019 nebo s poklesem podpory obnovitelných zdrojů a postavení jejich pozice na reálnou tržní úroveň. Podmínky na trhu s elektřinou by se tedy mohly v průběhu budoucích let opět o něco více narovnat. b) Související financování. NAP JE ponechává ve hře všechny možnosti realizace a financování dalších jaderných bloků: - čistě v rámci ČEZ, - v rámci konsorcia ČEZ, nějakého finančního investora a státu, - čistě v režii českého státu. Z pohledu budoucího investora je nejdůležitější, že se dokument nezříká hledání státních garancí (jakémukoliv) investorovi pro případ, že by v době výstavby a provozu přetrvávaly na energetickém trhu tržní deformace. To by mělo platit i pro ČEZ, pokud by se takové výstavby účastnil. Hrozby / rizika (pokračování): případné zhoršení regulačního prostředí v Evropě a nestálé prostředí z pohledu budoucího vývoje ekonomiky, regulace v sektoru, systému emisních povolenek a jejich cen, vývoje cen elektřiny atd. případný pokračující pokles cen elektřiny nepředvídané zásahy vlády (ministerstva financí) obecná rizika: - případné změny celkových ekonomických a podnikatelských podmínek v regionu - tržní rizika v oblasti obchodu - rizika obchodu s elektřinou, emisními povolenkami, zemním plynem a černým uhlím - tržní rizika v oblasti financí - měnová a úroková rizika - kreditní rizika obchodních a finančních partnerů - operační rizika riziko odchylek výroby jaderných a českých uhelných elektráren od aktuálního plánu nasazení zdrojů - podnikatelská rizika spojená s akviziční expanzí v zahraničí a s výstavbou plynových a obnovitelných zdrojů. Vlivem krize se také změnila struktura poptávky a nabídky elektřiny v Evropě, což vyvolalo nárůst rizika spojeného s přeshraničními kapacitami. V neposlední řadě regulatorní a legislativní rizika (např. regulace emisí CO2). Závěr: původních rizik spojených s možným diskutabilním pohybem majetku ČEZ i s výstavbou dalších jaderných bloků zatím spíše ubývá, pohlížíme-li na tento titul v období nejbližších 3 až 5-ti let. Akvizice by neměly ubírat zdroje na dividendu. Tok informací spojený s přípravou budoucí výstavby jaderných bloků (který lze během času očekávat) může proto doléhat na kurz akcií ČEZ asi jen krátkodobě. Menší hrozbou by měl být také Balkán Postupné zlepšení regulatorního prostředí v Rumunsku Loňské snížení hodnoty aktiv v Rumunsku představovalo cca 2,6 mld Kč. Důvody snížení hodnoty rumunských aktiv stály především na tzv. výstavbové dani a v propadu cen tzv. zelených certifikátů. V druhém případě by se situace ale měla zlepšit a příčiny umělého poklesu cen tzv. zelených certifikátů (vlivem pozastavení jejich přídělů v létech 2013 a 2014) by měly oslabit s přijetím novely rumunského zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (6.května prošla rumunským parlamentem). 2

3 Vymazání Varny z mapy bulharských zdrojů (ČEZu) a lepší cenové tarify Černouhelná elektrárna v bulharském přístavu Varna byla odstavena k z důvodu neplnění ekologických limitů, ale tím, že její provoz nebyl efektivní (po předchozím snížení výkupní ceny elektřiny) jde letos o pozitivní dopad tohoto kroku do celkového hospodaření Skupiny ČEZ (v roce 2014 Varna generovala ztrátu -800 mil Kč na úrovni EBITDA). Sem tam nějaký ten soudní spor, ale zatím většinou s příznivým závěrem pro ČEZ Na mysli je například nedávné úspěšné ukončení sporu s rumunskou spol. Electrica S.A., která vůči ČEZu nárokovala 81 mil EUR ještě z dob privatizace rumunské distribuční sítě. Závěr: Vývoj na Balkáně jeví známky určité stabilizace a postupného návratu ke standardnějším podmínkám fungování, ať již vlivem určitého narovnávání vnějšího prostředí, nebo vlastními kroky ČEZ. Můžeme očekávat postupné zlepšení efektivnosti. Ceny elektřiny zpomalily pokles Chtělo by se říci, že pokles cen elektřiny se dokonce zastavil, ale cenový pohyb je třeba posuzovat velmi střízlivě, protože: a) ceny elektřiny pro budoucí dodávky v režimu base load klesají na trhu od začátku července Od počátku tohoto roku jeví sice určitou rezistenci, ale čas od času ještě atakují minima. Například ceny elektřiny s dodávkou v roce 2016 (na lipské energetické burze EEX) se od minima 31,38 EUR/MWh ( ) obchodují v pásmu 31 až 33 EUR/MWh, v květnu se dotkly 31,23 EUR/MWh ( ) a nyní se obchodují opět drobně výše kolem 32,10 EUR/MWh. b) futures pro dodávku elektřiny na další léta se od roku 2016 cenově prakticky neliší. Snad až futures na rok 2021 jsou zhruba o dvě eura výše proti futures c) cenu elektřiny určují hlavně ceny uhlí a ceny emisních povolenek a ty jsou stále nízko.v prvém případě se ceny uhlí pohybují stále kolem svých minim. Ve druhém případě se cena povolenek na sekundárním trhu (dle EEX) sice posunula z cca 5 na 7,6 EUR/tCO2. (jde o futures na prosinec 2016), ale to je jen (z pohledu cen elektřiny) malý pohyb. Futures pro další léta jsou na podobné úrovni. Trh zatím neabsorboval plány na oživení trhu s emisními povolenkami v roce 2019 (což by se mohlo pozitivně projevit později). Závěr: S nižšími tržními cenami elektřiny musíme zatím počítat (minimálně v příštích dvou létech). Odráží se to v cenách předprodeje elektřiny z budoucí produkce ČEZ. Nicméně tržní a produkční ceny elektřiny jsou již stlačeny hodně nízko a na obzoru jsou patrné spíše faktory, které by měly stát na straně jejich postupného růstu, nejdéle po roce 2018 (dle našeho odhadu). Další eventuální poklesy cen elektřiny by měly tedy být dle našeho odhadu vzácné. Čtvrtletní výsledky Zachování výhledu na rok 2015 hlavním přínosem Hlavní devizou čtvrtletních výsledků (Q1/2015) bylo patrně potvrzení výhledů na rok 2015 (viz okénko v pravém sloupci) i přes určité zhoršení ziskovosti. Tržby nezklamaly, byt v prostředí dalšího meziročního poklesu realizačních cen elektřiny ČEZ. Nákladovost by se měla ovšem v dalších kvartálech zlepšit a generální ředitel společnosti Daniel Beneš odhaduje letošní přínos úspor k celkové EBITDA až na 4,9 mld Kč. Jednorázových položek by mělo být mnohem méně a když, tak pozitivní Závěr: Čtvrtletní výsledky naznačily lepší vývoj objemů výroby a prodeje i díky růstu instalovaného výkonu. Pokles realizačních cen by mohl být kompenzován objemy Outlook (ČEZ management ) EBITDA Y/15G: 70,0 mld Kč (-3% Y/Y); Y/14: 72,5 mld Kč očištěný čistý zisk Y/15G: 27,0 mld Kč (- 8% Y/Y); Y/14: 29,5 mld Kč výroba el. v ČR Y/15G: 64,9 Twh (+11,3% Y/Y); Y/14: 58,3 Twh výroba el. v zahraničí Y/15G: 4,4 Twh (- 8,3% Y/Y); Y/14: 4,8 Twh těžba uhlí Y/15G: 23,6 mil t (+9% Y/Y); Y/14: 21,6 mil t 3

4 Rekalkulace vnitřní hodnoty akcií Celkový rámec, ve kterém byla provedena aktualizace vnitřní hodnoty akcií ČEZ, byl postaven více méně na předpokladech a postupech předchozích analýz (např. BHS: ČEZ update, , ) s úpravami a doplněním o některé změny, zejména: - očekávaní přetrvávajících nízkých cen elektřiny v úrovních EUR/MWh, - s velkou pravděpodobností žádné (velké) akvizice v nejbližších 5 létech, - nedojde na výstavbu jaderných zdrojů bez finanční účasti dalších investorů nebo bez nějaké formy garance výkupních cen státem za nepříznivých vnějších podmínek na energetickém trhu - udržitelná dividenda alespoň 40 Kč/akcii hrubého. Investiční příběh ČEZu se tím podle našeho odhadu posouvá ještě více k ryze dividendovému titulu (pokles investic, příznivé cash flow a vyšší dividendový výplatní poměr) s menším prostorem ke kapitálovému zisku. Proto jsou v odhadu pravděpodobné vnitřní hodnoty akcie ČEZ velkou měrou zastoupeny kalkulace spojené s dividendou. Naopak v těchto postupech chybí srovnání peer to peer, neboť v současné době je evropský sektor velmi nehomogenní, což souvisí s dosti odlišným směřováním národních energetických strategií a různými podmínkami fungování energetických společností. Hlavní změny ve finančním modelu a kalkulacích kromě výše zmíněných - zahrnutí dosažených výsledků včetně 1.čtvrtletí 2015, výhledů společnosti na rok 2015 a dalších indikací z dokumentace a komentářů společnosti, - rozšíření časového intervalu do roku 2020 (především v metodě DFCF), - aktualizace modelu vývoje instalovaného výkonu, roční výroby, dodávky a prodeje elektřiny, tepla a plynu, - předpoklad již jen minimálního snížení hodnoty majetku (na rozdíl od předchozích let), - neuvažují se jednorázové položky; pokud nastanou, mělo by jich být mnohem méně a spíše s pozitivním přínosem (pro hotovost, zisk), - aktualizace diskontních sazeb (s využitím dat prof. Damodarana), - aktualizace použitých poměrových ukazatelů. Konstrukce odhadu je (podobně jako dříve) postavena na váženém průměru odhadů získaných odlišnými přístupy (metodami), viz tabulka níže. Hlavní důraz je položen na očekávanou roli dividend, jak je zdůrazňují současné vize vedení společnosti. Metoda Price E Aktuální analýza Váhy pro vážený průměr Dle poměrového ukazatele P/E (13,9) DFCFE Dle dividendového výnosu (6,5) Dividendový model (perpetuita konst. div. 40 Kč/akcii) Avg W Avg Výsledkem aktualizace je mírné zvýšení cílové ceny na 616 Kč na akcii v investičním horizontu 12 měsíců (z 601 Kč/akcii). Investiční doporučení potvrzujeme na stupni akumulovat na základě diskontu 8,5% proti aktuální ceně na trhu a s přihlédnutí k turbulencím, které na evropské akciové trhy stále přináší dění Řecka. Citlivost nejvíce zastoupených odhadů je uvedena v dalších tabulkách, aby bylo možno si učinit představu, jak by se odhady mohly měnit např. v době, kdy se bude blížit zvyšování úrokových sazeb v ČR. 4

5 blížit zvyšování úrokových sazeb v ČR: a) citlivost odhadu metodou DFCFE na nastavení diskontní sazby R.faktor perpetuity / disk.sazba: 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% -0,5% ,3% ,0% ,3% ,5% b) citlivost odhadu metodou dividendového modelu na nastavení diskontní sazby a výši perpetuity Dividendová perpetuita / disk.sazba 6,0% 6,4% 7,0% 8,0% 9,0% , , Rizika výše uvedeného postupu spatřujeme zejména v: relativně velkém zdůraznění faktoru dividendy pro aktualizovanou cílovou cenu neurčitosti odhadu dividendového výnosu vzhledem ke kurzu akcií, který by mohl fungovat vzhledem k nejbližší dividendě (odhadujeme jej 6,5 jako průměr posledních cca 12 měsíců z dat agentury Bloomberg) skutečné výši schválených dividend v budoucnu (akcionáři mohou v principu schválit jinou dividendu v porovnání s návrhy představenstva společnosti) nutné obecnosti a zjednodušení finančního modelu, možnost změn plánů společnosti v investicích (výstavbě energetických zdrojů, akvizicích), nebo naopak v prodejích majetku apod. nejistotě vývoje cen elektřiny a emisních povolenek na trhu a v přetrvávání jejich nízké úrovně možných dalších regulačních zásazích do fungování energetického sektoru v tuzemsku, Německu, v zemích působení ČEZ a v celé Evropě v zúžení odhadů pomocí poměrových ukazatelů na jediný ukazatel P/E a v odhadu jeho pravděpodobné hodnoty v budoucnu (odhadujeme 13,9 jako průměr posledních cca 12 měsíců z dat agentury Bloomberg) Rizika jsou uvedena a diskutována také v okénku vpravo. Rizika odhadu cílové ceny a doporučení relativně velké zdůraznění faktoru dividendy pro aktualizovanou cílovou cenu skutečné výši schválených dividend v budoucnu předpoklady a zjednodušení zákonitě obsažená ve finančních modelech se v principu mohou lišit od reality; možnost změn plánů společnosti ve v investicích (výstavbě energetických zdrojů, akvizice) nebo naopak v prodejích majetku apod. rozptyl průměrných hodnot poměrových ukazatelů podle výběru časového úseku a zúžení odhadů pomocí poměrových ukazatelů v této aktualizaci na jediný: P/E a odhad jeho nejpravděpodobnější hodnoty v budoucnu DFCFE: nepřesnosti finančního modelu pro dlouhé období a s mnoha volitelnými parametry, nastavení diskontních sazeb a jejich současná nízká hodnota, poměrně vysoký podíl perpetuity na konečném výsledku, rizika ekonomického vývoje v ČR a v regionu nejistotě vývoje cen elektřiny a emisních povolenek na trhu a přetrvávání jejich nízké úrovně regulatorní opatření v sektoru, tuzemská i celoevropská a německá mohou v principu rovněž podstatně měnit podmínky k podnikání změny a odchýlení od schválené strategie ASEK (ČR) případná výstavba jaderných bloků na účet ČEZ turbulence spojené s Řeckem Rizika jsou diskutována rovněž v textu (levý sloupec a v rámci SWOT); rizika uvedená v analýze nemohou být v principu vyčerpávajícím a úplným výčtem všech možných rizika faktorů, které mohou v budoucnu akcie ČEZ ovlivnit. Vybrané termíny Výsledky 1H/ záměrně prázdné místo Pololetní zpráva Výsledky 9M/

6 Toto upozornění, kromě obecného a trvalého úsilí společnosti BH Securities a.s. poskytovat klientům a čtenářům analytických výstupů zřetelné a relevantní informace, plní taktéž úlohu naplnění požadavků Vyhlášky č.114/2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry ze dne (další informace jsou uvedeny v souboru poctivá prezentace). Přesto, že v následujícím textu je uvedena řada důležitých skutečností, je třeba výslovně upozornit na to, že upozornění společnosti je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. kromě informací zde uvedených taktéž informace a prohlášení uvedená na webových stránkách společnosti BH Securities a.s.: na něž touto cestou výslovně odkazujeme. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou, kromě výše uvedených skutečností navíc vystaveny vlivům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Je-li na těchto stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služby nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují. Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje. Investiční nástroje zmíněné v investičních doporučeních nemusí být vhodné pro každého investora, neboť nezohledňují individuální potřeby a možnosti jednotlivých klientů. Investiční doporučení mají sloužit odborně zdatným investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičních doporučeních. Dokument je určen především pro kvalifikované a zkušené investory. Tento dokument a v něm obsažené informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů. Názory společnosti BH Securities a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění, především v souvislosti s aktuálním vývojem na kapitálových trzích. Společnost BH Securities a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto dokumentu. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti (s výjimkou údajů vztahujících se přímo k BH Securities a.s.). Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že tento dokument (a veškeré analytické výstupy BH Securities a.s.) je třeba vnímat: - s vědomím, že uváděné ceny a cíle nezohledňují transakční náklady spojené s nákupem a prodejem, - ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech, - v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům a zpravodajství BH Securities a.s.; tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. - v kontextu k aktuálnímu dění na trzích, - s vědomím, že vytváření dokumentu zahrnuje zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně zautomatizovat, je vněm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby planoucí z přepisu či kopírování údajů z jiných zdrojů. - s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu. Je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím. Společnost BH Securities a.s. se může příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Společnost BH Securities a.s. : - v posledních 12 měsících nebyla vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem, - nemá s emitentem uzavřenu jinou smlouvu o poskytování investičních služeb, - nemá s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení. - je pro některé akciové tituly obchodované na Burze cenných papírů Praha tvůrcem trhu (aktuální seznam je uveden v souboru poctivá prezentace) Zaměstnanci společnosti a osoby podílející se na tvorbě tohoto dokumentu mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Odměna analytiků nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v analýzách. Analytici, kteří připravují investiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu a jsou odměňováni dle různých kritérií, včetně kvality a přesnosti rozborů, spokojenosti klientů, konkurenčních faktorů. Společnost BH Securities a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení. Žádné hodnocení osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování BH Securities a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím případném obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Mimo dlouhodobých investičních doporučení vycházejících z metod finanční analýzy hospodářských výsledků a jejich očekávání zveřejňovaných na jiných místech webových stránek společnosti BH Securities a.s. čas od času zveřejňuje společnost BH Securities a.s. i krátkodobá doporučení vycházející z aktuálního vývoje na akciových trzích. Jedná se o krátkodobé investiční příležitosti vycházející zejména z technické analýzy, aktuálních, či očekávaných podstatných událostí na trhu tzv. Trade Idea. Investiční doporučení zveřejňovaná v této sekci vychází zejména z aktuálních podmínek na trhu a platí pouze krátce po vydání. Zpravidla nejsou dále aktualizována. Trade Idea nemusí být krátkodobě v souladu s dlouhodobými materiály zveřejňovanými např. pro české tituly obchodované na burze. Investiční příležitosti (Trade Idea) jsou investičním doporučením dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení. V případě Trade Idea společnost BH Securities a.s. nevytváří statistiku Poměr jednotlivých stupňů investičních doporučení ani Přehledy doporučení vydaných za posledních 24 měsíců. Doporučení Trade Idea jsou zveřejňovány chronologicky a jejich abecední seznam není zpracováván. Tento dokument je vydán společností BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Další informace lze získat v sekci dokumenty. Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities a.s., proto žádáme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities a.s. Přehled doporučení na titul ČEZ: Datum zveřejnění: CZK akumulovat Datum zveřejnění: CZK akumulovat Datum zveřejnění: CZK koupit Datum zveřejnění: ČEZ - update 679 CZK koupit Datum zveřejnění: CZK akumulovat Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities, a.s., proto prosíme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities, a.s. Souhlas mohou zprostředkovat: Petr Hlinomaz, Mobil.: Ve spolupráci s BH Securities a.s. vyhotovil Petr Hlinomaz, analytik Kontakt BH Securities: 6

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více