2012 excl. 1-offs 2013 E BHS Y/Y (%) 3,5% 1,3% -1,1% -1,3% -2,6% 0,6% Y/Y (%) 12,9% --- 4,0% --- 3,8% 4,1% Y/Y (%) 0,3% -1,5% -0,2% -1,8% -3,1% 0,7%

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012 excl. 1-offs 2013 E BHS Y/Y (%) 3,5% 1,3% -1,1% -1,3% -2,6% 0,6% Y/Y (%) 12,9% --- 4,0% --- 3,8% 4,1% Y/Y (%) 0,3% -1,5% -0,2% -1,8% -3,1% 0,7%"

Transkript

1 Cílová cena 12M: 4323 CZK (169,3 EUR) Doporučení 12M: akumulovat (accummulate) Akt.kurz ( ): 4050 CZK (158,6 EUR) Diskont: +6,7% Nejpodstatnějším závěrem hospodaření Komerční banky (KB) v roce 2012 je schopnost banky předbíhat růstem objemu poskytnutých úvěrů vývoj na českém úvěrovém trhu. Podle vedení banky by to tak mělo zůstat patrně i v budoucnosti, což by bance pomohlo čelit prostředí nízkých úrokových sazeb podobně jako v loňském roce. To vše při zachování kvality úvěrového portfolia a při udržení tradičně nižší nákladovosti. Takový výhled umožnil zlepšit naše očekávání pro rok 2013 a 2014 a po aktualizaci výpočtu pravděpodobné hodnoty akcie postupem uvedeným v předchozí analýze (viz : Komerční banka - update, Ekonomika letos neporoste, nezaměstnaných asi přibude, kde tedy hledat impulzy pro růst akcií?, ) zvýšit cílovou cenu pro horizont 12M na 4323 Kč při zachování doporučení na stupni akumulovat. Rizika odhadu cílové ceny jsou asi nejvíce obsažena ve vývoji cen a kvality italských dluhopisů v portfoliu banky, když italské volby skončily patem. Dále též možností zhoršení ekonomického prostředí v regionu a metodickými faktory, jakými je např. stanovení diskontní sazby a nutná zjednodušení finančního modelu. Reportovaná čísla za rok 2012 dopadla lépe, po očištění znamenají nicméně pokles a nelze přehlédnout ani klesající výnosy. Celkové bankovní výnosy meziročně klesly o -0,2%, očištěno o jednorázové efekty o -1,8%. Projevuje se tak určitý útlum ekonomiky a, nízké základní úrokové sazby a tlak konkurence. Pokles by byl větší nebýt čtyřprocentního růstu objemu úvěrů KB. (CZK bn) excl. 1-offs excl. 1-offs 2013 E 2014 E Net Interest Income 22,19 21,71 21,9 21,4 21,4 21,5 Y/Y (%) 3,5% 1,3% -1,1% -1,3% -2,6% 0,6% Net interest margin (%) 3,3% --- 3,1% --- 3,4% 3,3% Client loans - netto 434, , ,9 488,2 Y/Y (%) 12,9% --- 4,0% --- 3,8% 4,1% Net Fess and Provisions 7,31 7,45 7,02 7,27 7,27 7,32 Net banking income 32,76 32,19 32,7 31,6 31,7 31,9 Y/Y (%) 0,3% -1,5% -0,2% -1,8% -3,1% 0,7% Profit b. provisions 19,27 18,87 19,2 18,2 18,4 18,5 Cost of risk -7,33-1,92-1,87-1,73-1,89-1,81 Watch loans 14, , ,71 11,46 LUSR 25, , ,91 30,73 NPL coverage ratio (%) 67,5% ,0% ,1% 70,3% Net Profit after minorities 9,5 13,5 14,0 13,1 13,0 13,2 SWOT Silné stránky: KB předběhla trh v objemu úvěrování, tahounem byly hypotéky a úvěry velkým firmám růst úvěrů kompenzoval pokles marží navrhovaná dividenda 230 Kč/akcii hrubého je nad očekáváním stále dobrý poměr nákladů k výnosům cca 41,3% (Y12 E: 42,1%) stabilní bankovní prostředí v ČR velmi dobré kapitálové vybavení i v měřítcích Basel III Slabé stránky: čisté úrokové výnosy za celý rok 2013 patrně meziročně klesnou, klesnou i celkové bankovní výnosy, tlak na úrokové marže banky bude zatím trvat vlivem prostředí nízkých úrokových sazeb, zpomalení ekonomiky a růstu podílu úvěrů s nižší marží v portfoliu banky (hypotéky a korporátní úvěry) růst objemu úvěrů zpomalil tempo, tvorba rezerv na špatné úvěry v roce 2013 nebude klesat italské dluhopisy jsou stále v portfoliu cenných papírů Příležitosti: udržení nízkého poměru nákladů k výnosům případná expanze (např. Slovensko; asi jen velmi teoretická možnost, již dlouho není slyšet žádné spekulace na trhu ) další odkup akcií (údajně však není záměrem banky v tomto roce) Y/Y (%) -28,9% 1,6% 47,3% -3,3% -6,7% 1,3% ttm EPS ( /share) 250,0 358,6 369,4 346,6 350,0 354,7 Hrozby / rizika: vleklejší ekonomické zotavování evropských ekonomik 1

2 Příčinu lepších dosažených zisků banky v porovnání s průměrným očekáváním na trhu lze hledat hlavně v nižší tvorbě rezerv a opravných položek na špatné úvěry. Druhým faktorem, na kterém banka získala, je tradičně nižší nákladovost; tzv. cost /income ratio bylo 41,3% (41,2% v roce 2011). Hospodaření banky v loňském roce vylepšil také prodej vlastnického podílu v Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMRZB). 230 Kč navrhované dividendy za rok 2012 je rovněž nad odhady Návrh dividendy překonal naše očekávání. S odhadem 215 Kč na akcii jsme byli konzervativnější, na spodní hranici intervalu výplatního poměru (60% - 70%). Hrubý dividendový výnos je při současných kurzech akcií KB ( ) cca 5,7%. Hrubou dividendu za hosp. rok 2013 (tedy s výplatou v roce 2014) odhadujeme na stejné úrovni jako za rok 2012, tedy 230 Kč, což je zvýšení proti našemu původnímu odhadu necelých 200 Kč. Léta 2013 a 2014 hospodářsky spíše slabší, očištěny od jednorázových vlivů by měly být zisky zhruba stejné I když se makroekonomické prostředí v příštím roce patrně příliš nezlepší (pokud ano, pak v druhé polovině roku), lze na základě výsledků KB 2012 a indikací vedení banky posunout náš finanční model 2013 a 2014 o něco výše a to hlavně ze dvou důvodů: - předpokládáme, že banka opět předhoní trh v objemu poskytovaných úvěrů (opět hypotéky a korporátní úvěry), - nevzdálí se příliš od příznivého poměru (provozních) nákladů a výnosů, - tvorba rezerv zůstane zhruba v okolí úrovně roku 2012, či jen slabě výše - nedojde na odpisy italských dluhopisů. Rok 2013 by podle očekávání měl být plochý na úrovních očištěných od jednorázových položek, což ale de facto znamená pokles reportovaného zisku proti výsledku reportovanému v roce 2012, který byl obohacen o zmíněný prodej podílu v ČMRZB. O nějakých mimořádných položkách, které by zvýšily zisk, není zatím nic známo. Penzijní byznys přinese v roce 2013 spíše náklady než výnosy (marketing). SWOT Hrozby / rizika (pokrač.): pozice v toxických aktivech stále existují a mohou znamenat jednorázové ztráty, zejména v Itálii ziskovost v budoucích létech může být nižší v důsledku konkurence na trhu případné další legislativní tlaky ze strany EU a vyšší regulace trhu obecná rizika: - riziko protistran v úvěrových obchodech - fluktuace úrokových sazeb a měnových kurzů operační rizika (např. IT) 2013 Indikace (zdroj: 4Q/12 konf.hovor) obecný růst úvěrů KB mezi +3 až +5% Y/Y hnaný hypotékami a firemními úvěry; nejpravděpodobnější varianta: růst (\kb) o +4% při růstu úvěrů v sektoru o +3% Y/Y růst depozit mezi 2 až 3% čistá úroková marže spíše pokles čisté poplatky a provize se snad udrží čisté provozní výnosy (NBI) s mírným poklesem provozní náklady (OpEx) by měl profitovat z redukce IT nákladů, efektivnosti nové centrály, ale celkově asi plochý výsledek i přes plánovaný pokles počtu zaměstnanců o 2 až 3% ROE 13 až 15% Míru rizika italských dluhopisů v portfoliu banky ukáže teprve povolební vývoj v Itálii, patový výsledek parlamentních voleb však rizika zvyšuje Expozice KB v zemích PIIGS je relativně minimální, ale ne nezanedbatelná. Banka vykazovala k za 7,9 mld Kč italských státních dluhopisů, což je asi 1/3 z objemu zahraničních dluhopisů a necelých 6% z celkového portfolia realizovatelných cenných papírů (AFS). Jisté zklidnění v závěru loňského a na začátku letošního roku v souvislosti s obavami z rozpadu eurozóny uvolnilo napětí na dluhopisových trzích a výnosy státních dluhopisů zadlužených zemí poklesly. Zákonitě vzrostl kurz dluhopisů na trhu včetně italských, což zvýšilo jejich ocenění v aktivech banky a investice se tak dostala zhruba na nominál. Je možná škoda, že KB doposud za takového vývoje expozici vůči Itálii nesnížila. Banka potvrdila, že možnost prodeje části italských dluhopisů zvažuje, i když neřekla, že se tak skutečně stane. Doplňme, že doba splatnosti italských dluhopisů sahá do roku 2015 a Výsledek italských parlamentních voleb znamená pat, což zvyšuje rizika ohrožení dalšího pokračování reforem v Itálii a možnost návratu Itálie na trajektorii růstu veřejného dluhu. Může tak otřást cenami italských dluhopisů a příležitost k prodeji bude pro banku horší. Pokud by mělo nakonec dojít na odpis italských dluhopisů v portfoliu banky, pak např. 2

3 odpis cca poloviny objemu držených italských dluhopisů, by se velmi hrubým odhadem mohl transformovat v pokles čistého zisku na akcii o cca -80 korun. Odkup akcií není v roce 2013 v plánu Prostor odkupu akcií schválený valnou hromadou hovoří o možnosti nákupu vlastních akcií až do výše 10% základního kapitálu (tedy až do ks) v nabývacích cenách od 1 do 6000 Kč za akcii s platností 18 měsíců od data poslední řádné valné hromady ( ). Doposud probíhal odkup akcií tempem uvedeným v tabulce dále (banka udává počty pololetně, ostatní hodnoty jsou našimi odhady), další odkup v tomto roce neplánuje. 9M2011E Q2012E 1H2012 9M2012E 2012 E 2013 E Počet nakoupených vlastních akcií (ks) Aktualizace cílové ceny a doporučení Aktualizace proběhla na základě postupu použitého v naší předešlé analýze zveřejněné (: Komerční banka - update, Ekonomika letos neporoste, nezaměstnaných asi přibude, kde tedy hledat impulzy pro růst akcií? ) se zahrnutím poznatků z výsledků roku Jednalo se opět o dva pohledy: Rizika odhadu cílové ceny a doporučení předpoklady a zjednodušení obsažená ve finančním modelu a diskontování rozptyl průměrných hodnot poměrových ukazatelů daný způsobem výběru srovnávaných titulů zhoršení ekonomického vývoje v Evropě výsledky italských parlamentní voleb mohou znamenat růst rizika italských dluhopisů dojde ke změně v nákupu / prodeji vlastních akcií Vybrané termíny Výsledky Q Výsledky 1H Výsledky 9M poměr P/BV Přepočítáním odhadů odpovídající ceny akcie s pomocí očekávané pravděpodobné velikosti poměru P/BV=1,8 a aktualizovaného (průměrného) odhadu BV=2619 Kč se dospělo optimální ceně akcie 4714 Kč (včetně navrhované dividendy 230 Kč); původní odhad byl 2455 Kč. K tomuto odhadu je třeba připojit určitou korekci. Nárůst BV v roce 2012 byl dán nejen dosaženým čistým ziskem, ale i ziskem z přecenění portfolia cenných papírů k prodeji a rezervy na zajišťovací instrumenty. Tento efekt činil v roce 2012 celkem 10,55 mld Kč, tj. cca 278 Kč na akcii v celkové BV. I když je v tomto přecenění obsaženo i určité narovnání cen italských dluhopisů, pohyb tržních cen může jít v principu oběma směry. Proto z důvodu konzervativnosti odhadu polovinu tohoto nárůstu odečítáme a za hodnotu optimálního odhadu v přístupu P/BV považujeme 4575 Kč na akcii. Uveďme v tabulce níže, jak vypadaly změny v našich odhadech BV (před numerickým vážením): (CZK/share) 9M Q2012 1H2012 9M (E) BV nové BV staré E 2014 E Citlivost váženého a diskontovaného odhadu BV (viz postup předešlé analýzy) vůči změně diskontní sazby o jedno až dvě procenta (uvedena v záhlaví sloupců) pak vypadá následovně: (CZK/share) 9,5% 10,5% 11,5% 12,5% 13,5% BV PV - time AVG BV PV - time W AVG Aktualizované parametry diskontování jsou: použitá diskontní sazba 11,5% (dříve 11,3%) obsahuje bezrizikovou složku, jež byla stanovena na úrovni průměrného výnosu do splatnosti českých státních dluhopisů s desetiletou a vyšší dobou splatnosti: 3,00% (k ) (dříve 2,73%), a faktor beta pro akcie KB ze statistik a výpočtů prof. Damodarana: 1,20 (January 2013) (dříve 1,18), riziko země (České republiky) 7,08% (dříve 7,28%) je pak z téhož zdroje. 3

4 dividendový výnos vzhledem k nejbližší očekávané dividendě Dlouhodobý průměr dividendového výnosu akcií KB se podle agentury Bloomberg pohybuje kolem 5,4. S návrhem dividendy za rok 2012 ve výši 230 Kč/akcii hrubého dostáváme odhad ceny akcie ve výši 4259 Kč na akcii, původně 3980 Kč. Kalkulace citlivosti na odhad dividendového výnosu (záhlaví sloupců) je uvedena v další tabulce současně uvedením původních kalkulací: Nově: Dříve: Odhad ceny akcie pro odhadovanou dividendu 230 Kč /akcii hrubého Odhad ceny akcie pro odhadovanou dividendu 215 Kč /akcii hrubého 4,0% 5,0% 5,4% 8,0% 10,0% Váženým průměrem obou výsledků v poměru 3:1 (v souladu s původním postupem zdůrazňujeme odhad P/BV vůči odhadu dividendovým výnosem, neboť obsahuje informaci z delšího časového úseku) dospíváme k nastavení cílové ceny v horizontu 12M na 4323 Kč na akcii. Tomu odpovídá P/BV=1,68 a P/E=11,8 použijeme-li výsledků 2012, nebo P/BV=1,61 a P/E=12,3 s odhady pro rok 2013). Pozn.: Z výsledku kalkulace metodou P/BV odečítáme před vážením odhadovanou dividendu 230 Kč, neboť cílovou cenu adresujeme v horizontu 12 M, tedy po výplatě dividendy. Přes diskont necelých 7% ponecháváme investiční doporučení na stupni akumulovat s přihlédnutím k určité nervozitě na akciových trzích, skromným výhledům ekonomiky i návratu rizika expozice italských dluhopisů. Hlavní riziko spatřujeme nyní v důsledcích výsledku italských parlamentních voleb a v povolebním vývoji. Vysvětlivky AFS = Assets for Sale; realizovatelné cenné papíry; oceňovány tržní cenou BV = Book Value; účetní hodnota aktiv na akcii po odečtení cizích zdrojů, nebo jinak řečeno vlastní jmění na akcii P/BV = Price Book Value Ratio; poměr ceny (kurzu) akcie a zisku na akcii CF = Cash Flow, hotovostní toky Operating CFPS = čistý peněžní tok z provozní činnosti na akcii CFPS = celkový roční hotovostní tok na akcii, či jinak řečeno čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Cost/Income Ratio = poměr náklady / výnosy; charakterizuje efektivnost provozu banky EBITDA = Earnings before Interest, Depreciation and Amortization; zisk před zdaněním, odpisy a amortizací (snížení hodnoty) majetku eop = End of Period; hodnota z konce určité časové periody např. na konci měsíce, čtvrtletí EPS = Earnings per Share; zisk na akcii KB = Komerční banka LUSR = Loans under special review NBI = Net Banking Income; čisté provozní výnosy NII = Net Interest Income, čisté úrokové výnosy P/E = Price Earnings Ratio; poměr ceny (kurzu) akcie a zisku na akcii PV = Present Value, současná hodnota Risk Provisions = tvorba rezerv a opravných položek na špatné úvěry ROE = Return on Equity: návratnost vlastního kapitálu, jde o poměr čistého zisku k vlastnímu jmění SD = státní dluhopisy ttm = trailing twelve months = kumulativní hodnota za posledních 12 měsíců Y/Y, YoY = Year over Year; meziroční srovnání hodnot nějaké veličiny 4

5 Toto upozornění, kromě obecného a trvalého úsilí společnosti BH Securities a.s. poskytovat klientům a čtenářům analytických výstupů zřetelné a relevantní informace, plní taktéž úlohu naplnění požadavků Vyhlášky č.114/2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry ze dne (další informace jsou uvedeny v souboru poctivá prezentace). Přesto, že v následujícím textu je uvedena řada důležitých skutečností, je třeba výslovně upozornit na to, že upozornění společnosti je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. kromě informací zde uvedených taktéž informace a prohlášení uvedená na webových stránkách společnosti BH Securities a.s.: na něž touto cestou výslovně odkazujeme. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou, kromě výše uvedených skutečností navíc vystaveny vlivům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Je-li na těchto stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služby nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují. Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje. Investiční nástroje zmíněné v investičních doporučeních nemusí být vhodné pro každého investora, neboť nezohledňují individuální potřeby a možnosti jednotlivých klientů. Investiční doporučení mají sloužit odborně zdatným investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičních doporučeních. Dokument je určen především pro kvalifikované a zkušené investory. Tento dokument a v něm obsažené informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů. Názory společnosti BH Securities a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění, především v souvislosti s aktuálním vývojem na kapitálových trzích. Společnost BH Securities a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto dokumentu. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti (s výjimkou údajů vztahujících se přímo k BH Securities a.s.). Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že tento dokument (a veškeré analytické výstupy BH Securities a.s.) je třeba vnímat: - s vědomím, že uváděné ceny a cíle nezohledňují transakční náklady spojené s nákupem a prodejem, - ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech, - v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům a zpravodajství BH Securities a.s.; tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. - v kontextu k aktuálnímu dění na trzích, - s vědomím, že vytváření dokumentu zahrnuje zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně zautomatizovat, je vněm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby planoucí z přepisu či kopírování údajů z jiných zdrojů. - s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu. Je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím. Společnost BH Securities a.s. se může příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Společnost BH Securities a.s. : - v posledních 12 měsících nebyla vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem, - nemá s emitentem uzavřenu jinou smlouvu o poskytování investičních služeb, - nemá s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení. - je pro některé akciové tituly obchodované na Burze cenných papírů Praha tvůrcem trhu (aktuální seznam je uveden v souboru poctivá prezentace) Zaměstnanci společnosti a osoby podílející se na tvorbě tohoto dokumentu mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Odměna analytiků nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v analýzách. Analytici, kteří připravují investiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu a jsou odměňováni dle různých kritérií, včetně kvality a přesnosti rozborů, spokojenosti klientů, konkurenčních faktorů. Společnost BH Securities a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení. Žádné hodnocení osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování BH Securities a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím případném obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Mimo dlouhodobých investičních doporučení vycházejících z metod finanční analýzy hospodářských výsledků a jejich očekávání zveřejňovaných na jiných místech webových stránek společnosti BH Securities a.s. čas od času zveřejňuje společnost BH Securities a.s. i krátkodobá doporučení vycházející z aktuálního vývoje na akciových trzích. Jedná se o krátkodobé investiční příležitosti vycházející zejména z technické analýzy, aktuálních, či očekávaných podstatných událostí na trhu tzv. Trade Idea. Investiční doporučení zveřejňovaná v této sekci vychází zejména z aktuálních podmínek na trhu a platí pouze krátce po vydání. Zpravidla nejsou dále aktualizována. Trade Idea nemusí být krátkodobě v souladu s dlouhodobými materiály zveřejňovanými např. pro české tituly obchodované na burze. Investiční příležitosti (Trade Idea) jsou investičním doporučením dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení. V případě Trade Idea společnost BH Securities a.s. nevytváří statistiku Poměr jednotlivých stupňů investičních doporučení ani Přehledy doporučení vydaných za posledních 24 měsíců. Doporučení Trade Idea jsou zveřejňovány chronologicky a jejich abecední seznam není zpracováván. Tento dokument je vydán společností BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Další informace lze získat v sekci dokumenty. Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities a.s., proto žádáme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities a.s. Přehled doporučení na titul Komerční banka: Datum zveřejnění: Kč akumulovat 12M Komerční banka short update Datum zveřejnění: Komerční banka - shortly 4148 Kč akumulovat 12M Datum zveřejnění: Kč držet 6M Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities, a.s., proto prosíme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities, a.s. Souhlas mohou zprostředkovat: Petr Hlinomaz, Mobil.: Ve spolupráci BH Securities a.s. vyhotovil Petr Hlinomaz Kontakt BH Securities: 5

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015 KOMERČNÍ BANKA ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ 7. srpna 2015 Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q 2015 2Q 2014 y/y Oček. J&T Konsensus Provozní výnosy 7 500 7 460 1% 7 473 7 501

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 Pojišťovny Aktualizace Česká republika Vienna Insurance Group Zvyšujeme cílovou cenu a doporučujeme akcie k nákupu Koupit Cena 21.01.15 37,5 1050 12m cíl

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,498-0.4 3.7-0.5 S&P 500 USA 1,106-0.7 3.4-1.8 Nasdaq USA 2,265-1.0 3.5-1.2 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,766-0.1 4.8-6.7 DAX Německo

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas Air Lease Rostoucí byznys pronájmu letadel 8.1. 2014 Air Lease Aktuální tržní cena: 30,26 USD Z jednoho na 180 letadel za 4 roky Zdroj: Bloomberg, J&T Banka Air Lease Corporation byla založena před čtyřmi

Více

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD Synergie z akvizice Allerganu 26.5. 215 Pharma index 25 35 2 15 3 25 2 Aktuální tržní cena: 31 USD 1 15 1 5 5 6-12 9-12 12-12 3-13 6-13 9-13 12-13 3-14 6-14 9-14 12-14 3-15 BBG pharma index Zdroj: Bloomberg,

Více

RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015

RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,003 bodů (+0.2% d/d); objem: 356 mil. Kč Úterní obchodování na evropských trzích již nebylo zdaleka tak pozitivní jako

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 9. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 967 bodů (-0.2% d/d); objem: 701 mil. Kč Padající asijské trhy byly včera pravděpodobně hlavní příčinou slabého zahájení

Více

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 17. června 2013 Energetika Aktualizace Česká republika ČEZ Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu Držet Cena 14.06.13 515 CZK 12m cíl 498 CZK

Více

Analýzy a doporučení. First Niagara Financial Group, Inc. Nové ocenění First Niagara. Doporučení: Prodat Cílová cena: 7,6 USD

Analýzy a doporučení. First Niagara Financial Group, Inc. Nové ocenění First Niagara. Doporučení: Prodat Cílová cena: 7,6 USD Analýzy a doporučení First Niagara Financial Group, Inc. Nové ocenění First Niagara Doporučení: Prodat Cílová cena: 7,6 USD Z důvodu růstu cen akcií společnosti First Niagara Financial Group snižujeme

Více

t/t (%) ytd (%) závěr

t/t (%) ytd (%) závěr RANNÍ PŘEHLED 17. V. 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Praţská burza Pražská burza včera kopírovala vývoj západoevropských trhů a zakončila den se ztrátou index PX odepsal 0,73 % (1256,5 b.). Oslabovaly prakticky

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014 RANNÍ PŘEHLED 28. listopadu 2014 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,002 bodů (+0.7% d/d); objem: 444 mil. Kč Pražská burza včera v ne příliš aktivním obchodování dokázala zakončit silnější

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015 RANNÍ PŘEHLED 10. března 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,024 bodů (-1.3% d/d); objem: 630 mil. Kč Praze se včera vůbec nedařilo. Finanční tituly i ČEZ táhly trh dolů (-1,27%) a

Více

Analýzy a doporučení. Telefónica Czech Republic, a.s. Nové ocenění Telefónica Czech Republic, a.s. Doporučení: Redukovat Cílová cena: 267 Kč

Analýzy a doporučení. Telefónica Czech Republic, a.s. Nové ocenění Telefónica Czech Republic, a.s. Doporučení: Redukovat Cílová cena: 267 Kč Analýzy a doporučení Telefónica Czech Republic, a.s. Nové ocenění Telefónica Czech Republic, a.s. Doporučení: Redukovat Cílová cena: 267 Kč 9.10.2013 Nové ocenění: Telefónica Czech Republic, a.s. Nové

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více