Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT"

Transkript

1 Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz ( ): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při publikaci výsledků za rok 2012, byl v posledních týdnech zmírněn několika pozitivními událostmi. Jedná se o očekávaný pozitivní dopad smlouvy se společností Czech Coal na dodávky uhlí do elektrárny Počerady a prodej uhelné elektrárny Chvaletice. Naopak události v Bulharsku (snahy o odejmutí licence) a v Rumunsku (plánované snížení podpory výroby v obnovitelných zdrojích včetně větrných elektráren) snižují očekávání vývoje po roce 2014, neboť podle našeho názoru znamenají ve svém součtu pokles bulharských a rumunských ziskových marží (odebrání licence považujeme za nepravděpodobné). Ceny elektřiny stejně jako ceny emisních povolenek zůstávají příliš nízké, aby mohly obrázek dalších let vylepšit. Zahrnutí zmíněných faktorů do našeho modelu dle metodiky popsané v předchozí analýze (BHS: ČEZ update, V době nejistoty by pro kurz akcií ČEZ mohl být vodítkem dividendový výnos, ) nás vedlo ke snížení cílové ceny v horizontu 12M z 690 Kč na 679 Kč na akcii. Protože lze díky chladnějšímu průběhu prvních třech měsíců i díky jednorázovým příspěvkům očekávat dobré první čtvrtletí a zlepšení ročních cílů společnosti a akcie nesou příznivý očekávaný dividendový výnos, nastavujeme investiční doporučení na stupeň koupit (diskont proti aktuální ceně na trhu je cca 16 %). Současně je třeba maximálně zdůraznit přetrvávající nejistoty plynoucí z ekonomického vývoje v regionu, vývoje nízkých cen elektřiny na evropských trzích a dopadů regulace odvětví, které spolu s případnými horšími zprávami (ať již z Balkánu nebo tuzemska) mohou činit kurz akcií ČEZ křehkým. SWOT Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice CZK bn CH (YoY) 2012 excl.1-offs E 2011 excl.1-offs E CH (YoY) Revenues 215,1 209,8 102,5% 215,1 209,8 102,5% Generation of electricity (gross) (TWh) 68,8 69,2 99,5% herein ČEZ a.s. (TWh) 64,0 63,3 101,1% Installed capacity (GW) 15,8 15,1 104,5% Sales of electricity*) (TWh) 62,2 62,5 99,5% Sales of heat (TJ) ,3% EBITDA 85,5 87,3 97,9% 91,3 90,1 101,3% EBITDA margin (%) 39,8% 41,6% ,5% 43,0% --- EBIT 57,9 61,5 94,1% 63,7 64,3 99,1% Net Profit 40,2 40,8 98,5% 45,4 43,2 105,1% Net Profit after minorities 41,4 40,8 101,7% 46,8 43,3 108,2% Silné stránky: růst výroby, tržeb a zisků očištěných o jednorázové vlivy nadné marže oproti konkurenci Slabé stránky: tržní ceny elektřiny jeví stále sestupný trend vývoj regulatorního prostředí na Balkáně celkový ústup od podpory obnovitelných zdrojů v zemích působnosti ČEZ Příležitosti: pokračující expanze - ČEZ si otevírá různá další dvířka k rozšíření své působnosti např. v teplárenství a plynárenství, má i vzdálenější vize v oblasti obnovitelných zdrojů a efektivního využití energií, regionálně pak zájmy v Polsku EPS (CZK/share) 77,6 76,3 101,6% 87,7 80,4 109,0% ttm EPS (CZK/share) 77,6 76,3 101,6% 87,7 80,4 109,0% Hrozby / rizika: vleklejší ekonomické zotavování ekonomik v regionu CEE a SEE 1

2 vyšší, než jsme očekávali (E: -5,1 mld Kč), ale ČEZ i tak naplnil své roční cíle, byť o něco ponížené v listopadu loňského roku (např. pro EBITDA předpovídala firma 85 mld Kč). Nebýt albánských ztrát, byl by to rok rekordní nejen v tržbách, ale i v zisku. EBITDA očištěné o albánské ztráty odhadujeme kolem 91,3 mld Kč, viz též tabulka vybraných výsledků na předchozí straně. Rok 2013 by měl být lepší, než očekávala firma na konci února, a přepokládá se, že by to také měla potvrdit v květnu. V každém případě půjde ale o meziroční pokles. výhled na rok 2013, jak jej představil ČEZ koncem února, je skutečně nízký I když jsme náš odhad na rok 2013 považovali za dosti konzervativní, výhled společnosti nízkými hodnotami proti roku 2012 překvapil snad jen s výjimkou čistého zisku. Je to patrné z porovnávací tabulky níže, kde jsou v předposledním sloupci uvedena také naše původní očekávání, jak byla publikována v předchozí analýze (www.bhs.cz, ČEZ update, V době nejistoty by pro kurz akcií ČEZ mohl být vodítkem dividendový výnos, ). Pokles ročních cílů firmy je ještě výraznější, pokud se pokusíme očistit výsledky roku 2012 např. o albánské ztráty. Potom např. meziroční pokles výhledu EBITDA na rok 2013 oproti roku 2012 by byl přes dvanáct procent, viz 6. sloupec zmíněné tabulky níže. v květnu lze čekat určité navýšení ročních cílů díky kontraktu na uhlí se společností Czech Coal a díky prodeji elektrárny Chvaletice S kontraktem na nákup uhlí z dolu Vršany společnosti Czech Coal se ČEZu otevírá prostor k o něco vyšší výrobě v uhelných elektrárnách, než předpokládal. Společnost s tím spojuje možný kladný příspěvek k jádrovému zisku EBITDA až do 2 mld korun. Prodej elektrárny Chvaletice za 4,12 mld Kč (jež byla vyčleněna do samostatné akciovky Chvaletice a.s. již na začátku roku 2010) by mohl dle našeho odhadu přinést cca 700 mil do čistého zisku. (Prodejní cena Chvaletic je 4,12 mld Kč dle tiskové zprávy společnosti. Chvaletice byly v roce 2010 vedeny jako aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji s hrubou hodnotou aktiv 2558 mil Kč a čistou hodnotou 1798 mil Kč (Výr. zpráva 2010, str.242 nebo Výr. zpráva 2011, str.232). V roce 2011 přestaly být Chvaletice klasifikovány jako toto aktivum, což platilo i v pololetí Současně byly Chvaletice v r.2011 z pohledu hodnoty majetkového podílu v dceřiné spol. vyčísleny na 2739 mil Kč). Naše zvýšené očekávání pro rok 2013 je zachyceno v posledním sloupci zmíněné tabulky. Hrozby / rizika (pokračování): nestálé prostředí z pohledu budoucího vývoje ekonomiky, regulace v sektoru, systému emisních povolenek a jejich cen, vývoje cen elektřiny atd. případný pokračující pokles cen elektřiny obecná rizika: - případné změny celkových ekonomických a podnikatelských podmínek v regionu - tržní rizika v oblasti obchodu - rizika obchodu s elektřinou, emisními povolenkami, zemním plynem a černým uhlím - tržní rizika v oblasti financí - měnová a úroková rizika - kreditní rizika obchodních a finančních partnerů - operační rizika riziko odchylek výroby jaderných a českých uhelných elektráren od aktuálního plánu nasazení zdrojů - podnikatelská rizika spojená s akviziční expanzí v zahraničí a s výstavbou plynových a obnovitelných zdrojů. Vlivem krize se také změnila struktura poptávky a nabídky elektřiny v Evropě, což vyvolalo nárůst rizika spojeného s přeshraničními kapacitami. V neposlední řadě regulatorní a legislativní rizika (např. regulace emisí CO2). (CZK bn) 2013 G 2012 Y/Y 2012 excl.1-offs E BHS Y/Y 2013 E BHS původní 2013 E BHS nový EBITDA 80,0 85,5-6,4% 91,3-12,4% 81,1 81,8 EBIT 51,0 57,9-11,9% 63,7-19,9% 52,3 52,8 Čistý zisk (před minoritami) 37,0 40,2-8,0% 45,4-18,5% 36,0 39,1 Po roce 2014 čekejme nižší ziskové marže na Balkáně Domníváme se, že je velmi nepravděpodobné, aby ČEZ přišel o licenci v Bulharsku. Podobně nepravděpodobné je skokové a úplné zrušení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Rumunsku. V obou případech však podle našeho názoru vývoj prostředí indikuje snížení ziskových marží. Příspěvek výroby, distribuce a prodeje elektřiny v obou zemích ke skupinové EBITDA činí zhruba 1,7 mld Kč ročně. Jde o výpočet na základě segmentových výkazů společnosti, jak je prezentuje tabulka dále (viz též graf čtvrtletní EBITDA na pravém okraji stránky dole). V prvním přiblížení simulujeme v našem finančním modelu pokles ziskovosti v Bulharsku a Rumunsku úbytkem cca 1/4 výše zmíněné roční EBITDA. To vede ke 2

3 snížení odhadů hodnoty akcie metodou DFCFE o cca -18 Kč. Dopad do celkového odhadu hodnoty akcie je ale nižší, neboť zdůrazněny jsou vazby hodnoty akcie na dividendy (bude uvedeno dále). Segmenty EBITDA - Bulharsko a Rumunsko Výroba 0,08 0,15 0,58 0,68 Distribuce a prodej 0,88 0,88 0,70 1,00 Celkem 0,95 1,03 1,28 1,68 Celkem procento z celkové EBITDA skupiny ČEZ 4,17% 4,62% 5,84% 7,84% Ceny elektřiny na trzích nejeví náznaky růstu, byť se zdá, že na 40 eurech za megawatthodinu by mohly nalézt hranici podpory. Nejsou tedy důvodem ke zlepšení odhadů finančního modelu, zatím spíše naopak. Ve finančním modelu předpokládáme dlouhodobější cenovou hladinu elektřiny beze zatím změny, tj. kolem 45 EUR/MWh. Rekalkulace vnitřní hodnoty akcií Rekalkulace odhadu vnitřní hodnoty akcie byla provedena při zachování metod a postupů uvedených v předchozí analýze (BHS: ČEZ update, V době nejistoty by pro kurz akcií ČEZ mohl být vodítkem dividendový výnos, ) se změnami některých parametrů. Hlavní změny v modelu a kalkulacích - zahrnutí dosažených výsledků roku 2012, výhledů společnosti na rok 2013 a dalších indikací z dokumentace společnosti k výsledkům 2012 do finančního modelu (viz též komentáře výše), - zahrnutí očekávaných důsledků uzavření smlouvy na dodávky uhlí od Czech Coal a prodeje elektrárny Chvaletice (viz též komentáře výše), - zahrnutí prvotního odhadu možného snížení marží v Bulharsku a Rumunsku (viz též komentáře výše), - rozšíření časového intervalu, ve kterém jsou prováděny odhady s poměrovými ukazateli a dividendovým výnosem o rok 2014 (vážení odhadů je pak prováděno s vahami 4:2:1 pro léta 2012 (skutečnost), 2013 a 2014 (projekce); viz metodika minulé analýzy. Důsledkem úprav ve finančním modelu je zlepšení našeho odhadu hospodaření společnosti v roce 2013, ale zhoršení v roce 2014 a létech následujících. Dividendu za rok 2012 odhadujeme stále na 45 Kč na akcii hrubého, za rok 2013 projektujeme dividendu o něco výše na cca 42,20 proti původním 41,50 korunám, naopak s poklesem za rok 2014 na 34,40 v porovnání s předchozím odhadem 39 Kč na akcii. Dopad v metodě DFCFE představuje pokles kalkulované vnitřní hodnoty akcie o cca -21 Kč na akcii z 706 na 687 korun vlivem aktualizací hospodaření na základě vývoje instalovaného výkonu po prodeji Chvaletic, ukončení činnosti v Albánii a dalších úprav majících svůj původ v indikacích při zveřejnění výsledků O dalších -18 korun, na 667 Kč na akcii, klesá výpočet vnitřní hodnoty, zahrneme-li modelové snížení marží v Bulharku a Rumunsku. Vše při předpokládané dlouhodobé ceně elektřiny cca 45 EUR/MWh. Celkový výsledek - vážený výpočtů různými metodami (viz metodika předešlé analýzy) - vede k poklesu o cca -11 korun na akcii, tj. z 690 na 679 Kč/akcii, což bylo i základem pro snížení cílové ceny (pro 12M). Protože lze díky chladnějšímu průběhu prvních třech měsíců tohoto roku a jednorázovým příspěvkům hospodaření očekávat dobré první čtvrtletí a vzestupnou revizi ročních cílů společnosti a protože akcie nesou příznivý výnos vůči očekávané dividendě, nastavujeme investiční doporučení na stupeň koupit (diskont proti aktuální ceně na trhu je cca 16%). Rizika odhadu cílové ceny a doporučení předpoklady a zjednodušení (zákonitě) obsažená ve finančních modelech se mohou lišit od reality rozptyl ných hodnot poměrových ukazatelů daný způsobem výběru srovnávaných titulů DFCFE: nepřesnosti finančního modelu pro dlouhé období a mnoha volitelnými parametry, nastavení diskontních sazeb a jejich současná nízká hodnota, poměrně vysoký podíl perpetuity na konečném výsledku, lokální pokles investic v roce 2015 (zvyšuje FCF) evropská dluhová krize pokles ekonomické výkonnosti ČR regulatorní opatření v sektoru tuzemská i celoevropská mohu rovněž podstatně měnit podmínky k podnikání Vybrané termíny Výroční zpráva Výsledky 1Q/ Výsledky 1H/ Pololetní zpráva Výsledky 9M/

4 Relativně malý posun ve výsledném odhadu hodnoty akcie proti předchozím kalkulacím souvisí mimo jiné s nastavením vah váženého u, kdy jsou zdůrazněny kalkulace s využitím poměrových ukazatelů a dividendového výnosu. Změny ve výsledcích jednotlivých metod i změny ů postupně zachycuje tabulka níže. Metoda Předchozí analýza Bez negativního balkánského efektu Aktuální analýza Váhy pro vážený Poměrové ukazatele Nejbližší dividendový výnos (PV) Dividendový výnos 3 roky (PV) DFCFE Avg W Avg Rizika výše uvedeného postupu spatřujeme zejména v: obecnosti a zjednodušení finančního modelu, v možných změnách plánů na výstavbu energetických zdrojů, objemu investic apod. nejistotě vývoje cen elektřiny a emisních povolenek na trhu, možných dalších regulačních zásazích do fungování sektoru, skutečné výši schválené dividendy (dividend). záměrně prázdné místo Vysvětlivky avg = average aritmetický w avg = wighted average vážený BV = Book Value; účetní hodnota aktiv na akcii po odečtení cizích zdrojů, nebo jinak řečeno vlastní jmění na akcii P/BV = Price Book Value Ratio; poměr ceny (kurzu) akcie a zisku na akcii CF = Cash Flow, hotovostní toky Operating CFPS = čistý peněžní tok z provozní činnosti na akcii CFPS = celkový roční hotovostní tok na akcii, či jinak řečeno čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Cost/Income Ratio = poměr náklady / výnosy; charakterizuje efektivnost provozu banky EBITDA = Earnings before Interest, Depreciation and Amortization; zisk před zdaněním, odpisy a amortizací (snížení hodnoty) majetku eop = End of Period; hodnota z konce určité časové periody např. na konci měsíce, čtvrtletí EPS = Earnings per Share; zisk na akcii P/E = arnings Ratio; poměr ceny (kurzu) akcie a zisku na akcii PV = Present Value, současná hodnota ROE = Return on Equity: návratnost vlastního kapitálu, jde o poměr čistého zisku k vlastnímu jmění ttm = trailing twelve months = kumulativní hodnota za posledních 12 měsíců Y/Y, YoY = Year over Year; meziroční srovnání hodnot nějaké veličiny Zkratky pro země: AT Rakousko CRO Chorvatsko CZ Česko HU Maďarsko RO Rumunsko SK Slovensko SRB - Srbsko 4

5 Toto upozornění, kromě obecného a trvalého úsilí společnosti BH Securities a.s. poskytovat klientům a čtenářům analytických výstupů zřetelné a relevantní informace, plní taktéž úlohu naplnění požadavků Vyhlášky č.114/2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry ze dne (další informace jsou uvedeny v souboru poctivá prezentace ). Přesto, že v následujícím textu je uvedena řada důležitých skutečností, je třeba výslovně upozornit na to, že upozornění společnosti je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. kromě informací zde uvedených taktéž informace a prohlášení uvedená na webových stránkách společnosti BH Securities a.s.: na něž touto cestou výslovně odkazujeme. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou, kromě výše uvedených skutečností navíc vystaveny vlivům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Je-li na těchto stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služby nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují. Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje. Investiční nástroje zmíněné v investičních doporučeních nemusí být vhodné pro každého investora, neboť nezohledňují individuální potřeby a možnosti jednotlivých klientů. Investiční doporučení mají sloužit odborně zdatným investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičních doporučeních. Dokument je určen především pro kvalifikované a zkušené investory. Tento dokument a v něm obsažené informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů. Názory společnosti BH Securities a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění, především v souvislosti s aktuálním vývojem na kapitálových trzích. Společnost BH Securities a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto dokumentu. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti (s výjimkou údajů vztahujících se přímo k BH Securities a.s.). Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že tento dokument (a veškeré analytické výstupy BH Securities a.s.) je třeba vnímat: - s vědomím, že uváděné ceny a cíle nezohledňují transakční náklady spojené s nákupem a prodejem, - ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech, - v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům a zpravodajství BH Securities a.s.; tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. - v kontextu k aktuálnímu dění na trzích, - s vědomím, že vytváření dokumentu zahrnuje zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně zautomatizovat, je vněm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby planoucí z přepisu či kopírování údajů z jiných zdrojů. - s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu. Je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím. Přehled doporučení na titul ČEZ: Datum zveřejnění: ČEZ - update 679 CZK koupit 12M Datum zveřejnění: ČEZ - shortly 690 CZK akumulovat 12M Datum zveřejnění: CZK / 1165 CZK držet 6M / 12M Společnost BH Securities a.s. se může příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Společnost BH Securities a.s. : - v posledních 12 měsících nebyla vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem, - nemá s emitentem uzavřenu jinou smlouvu o poskytování investičních služeb, - nemá s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení. - je pro některé akciové tituly obchodované na Burze cenných papírů Praha tvůrcem trhu (aktuální seznam je uveden v souboru poctivá prezentace) Zaměstnanci společnosti a osoby podílející se na tvorbě tohoto dokumentu mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Odměna analytiků nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v analýzách. Analytici, kteří připravují investiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu a jsou odměňováni dle různých kritérií, včetně kvality a přesnosti rozborů, spokojenosti klientů, konkurenčních faktorů. Společnost BH Securities a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení. Žádné hodnocení osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování BH Securities a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím případném obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Mimo dlouhodobých investičních doporučení vycházejících z metod finanční analýzy hospodářských výsledků a jejich očekávání zveřejňovaných na jiných místech webových stránek společnosti BH Securities a.s. čas od času zveřejňuje společnost BH Securities a.s. i krátkodobá doporučení vycházející z aktuálního vývoje na akciových trzích. Jedná se o krátkodobé investiční příležitosti vycházející zejména z technické analýzy, aktuálních, či očekávaných podstatných událostí na trhu tzv. Trade Idea. Investiční doporučení zveřejňovaná v této sekci vychází zejména z aktuálních podmínek na trhu a platí pouze krátce po vydání. Zpravidla nejsou dále aktualizována. Trade Idea nemusí být krátkodobě v souladu s dlouhodobými materiály zveřejňovanými např. pro české tituly obchodované na burze. Investiční příležitosti (Trade Idea) jsou investičním doporučením dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení. V případě Trade Idea společnost BH Securities a.s. nevytváří statistiku Poměr jednotlivých stupňů investičních doporučení ani Přehledy doporučení vydaných za posledních 24 měsíců. Doporučení Trade Idea jsou zveřejňovány chronologicky a jejich abecední seznam není zpracováván. Tento dokument je vydán společností BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Další informace lze získat v sekci dokumenty. Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities a.s., proto žádáme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities a.s. Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities, a.s., proto prosíme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities, a.s. Souhlas mohou zprostředkovat: Petr Hlinomaz, Mobil.: Ve spolupráci s BH Securities a.s. vyhotovil Petr Hlinomaz, analytik Kontakt BH Securities: 5

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více