FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2"

Transkript

1 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 2

2 2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY PŘÍKLAD Č. 1 Vysvětlete pojem ekonomická vzácnost. Užitečnost + omezenost. Ani v ráji se neztratila vzácnost, protože je omezoval čas a mysl. PŘÍKLAD Č. 2 Jakou podmínku musí daný předmět splňovat, abyste o něm mohli prohlásit, že je statkem? Užitečnost PŘÍKLAD Č. 3 Jak byste definovali volné a ekonomické (vzácné) statky? Volné statky jsou užitečné + vyskytují se v míře neomezené vzhledem k potřebám Vzácné statky jsou užitečné + vyskytují se v míře omezené vzhledem k potřebám PŘÍKLAD Č. 4 Uveďte tři příklady ekonomických a volných statků. Volné statky houby v lese, vzduch v Plzni, sluneční zář v Plzni. Vzácné statiky vzduch na Islandu pro Ostravana, materiál pro výrobní firmu, kniha ekonomie, bar pro provozovatele klubu, PŘÍKLAD Č. 5 Rozhodněte, zda mořská voda určená ke koupání patří mezi statky vzácné či volné. Pro obyvatele přímořských oblastí se jedná o statek volný, pro ostatní o statek vzácný. PŘÍKLAD Č. 6 Katedra tělesné výchovy bezplatně vyřadila dvacet párů běžeckých lyží. Rozhodněte, zda se jedná o statky volné či vzácné v těchto případech: a) Zájemců o příslušné páry lyží je deset a každý chce po jednom páru. b) Zájemců o příslušné páry lyží je deset a každý chce po dvou párech. c) Zájemců o příslušné páry je třicet. a) statek volný b) statek volný c) statek vzácný (faktor omezenosti) PŘÍKLAD Č. 7 Rozhodněte, zda se v následujících případech jedná o statky, statky ekonomické či volné: a) mrazicí box v Antarktidě není statek b) vzduch na Islandu volný statek pro Islanďany c) textový editor v rukou negramotného není statek d) osobní počítač bez programového vybavení není statek e) osobní počítač s programovým vybavením vzácný (ekonomický) statek f) motocykl v době ropné krize není statek nebo vzácný statek 1

3 PŘÍKLAD Č. 8 Rozhodněte, zda marxistická teze V komunismu bude každý odměňován podle svých potřeb. je v praxi realizovatelná. Není, je v rozporu se zákonem vzácnosti. PŘÍKLAD Č. 9 Jste bezplatným účastníkem velmi bohaté recepce. Platí pro Vás zákon vzácnosti i v tomto případě? Zákon vzácnosti platí i v tomto případě např. z důvodu fyziologického omezení. PŘÍKLAD Č. 10 Vymezte základní výrobní faktory. Práce odměnou je mzda Půda odměnou je pozemková renta Kapitál odměnou je úrok (NE ZISK!!!) + Technologie PŘÍKLAD Č. 11 Který výrobní faktor je nejdůležitější? Nelze jednoznačně rozhodnout. Ale nejspíše KAPITÁL, protože ho lze akumulovat, utváří životní úroveň. PŘÍKLAD Č. 12 Odhadněte, kde se na hranici produkčních možností charakterizované objemem spotřeby a investic přibližně nalézají ekonomiky: a) USA a Japonska b) Dánska a Číny c) ČR, MR a PR Investované výdaje PPF USA A PPF JAP B Spotřební výdaje Další grafy jsou podobné. 2

4 PŘÍKLAD Č. 13 V zemi A žije 5 tisíc práceschopných obyvatel. Pracovní doba činí 8 hodin denně, počet pracovních dnů v roce je 250. Země produkuje pouze osobní automobily a oděvy. Výroba osobního automobilu trvá jednomu pracovníkovi 250 hodin, výroba oděvu 10 hodin. a) Nakreslete hranici produkčních možností za předpokladu, že všichni práceschopní obyvatelé budou pracovat. b) Nakreslete hranici produkčních možností, jestliže vlivem vědeckotechnického rozvoje dojde ke zdvojnásobení produkce osobních automobilů i oděvů. c) Nakreslete hranici produkčních možností, dojde-li ke zdvojnásobení produkce pouze u oděvů. d) Nakreslete hranici produkčních možností za předpokladu, že 20% práceschopného obyvatelstva nebude chtít pracovat. e) Nakreslete hranici produkčních možností za předpokladu, že země místo oděvů přejde na produkci nákladních automobilů, a výroba nákladního vozu bude jednomu pracovníkovi trvat 500 hodin. Osobní automobily Výpočty: 5000 * 8 * 250 = hodin a) / 10 = oděvů b) / 250 = osobních aut PPF d 4000 * 8 * 250 = hodin a) oděvů b) osobních automobilů PPF c PPF b PPF a PPF d Osobní automobily Oděvy PPF e 2 možnosti / 500 = nákladních aut Nákladní automobily 3

5 PŘÍKLAD Č. 14 Pekárna pana Malého je schopna za 1 hodinu provozu vyprodukovat buď rohlíků nebo housek. Sestrojte PPF této pekárny za 1 den za předpokladu existence dvou 8,5 hodinových směn. Rohlíky 25,5 tis. 2 * 8,5 = * 1000 = PPF 17 * 1500 = stejný výrobní postup => přímka 17 tis. Housky PŘÍKLAD Č. 15 Továrník zaměstnává ve své továrně stále více lidí. Jeho produkce však roste stále pomaleji. Jedná se o případ klesajících výnosů z rozsahu? Nejedná. Jedná se o zákon klesajících výnosů. PŘÍKLAD Č. 16 Jedním z důvodů, proč se reálná ekonomika nenachází na hranici produkčních možností, je přílišná regulace ekonomiky. Jak se na této situaci může podílet institut povinného členství v Komoře daňových poradců? Vnitřní konkurence existence nevyužitých zdrojů snížení nabídky PŘÍKLAD Č. 17 Vyjmenujte další příčiny, jež způsobují neefektivnost ekonomiky. Mnoho monopolů, konkurence v ekonomie, regulace cen, PŘÍKLAD Č. 18 Co určuje velikost PPF jednotlivých zemí? Objem zdrojů (VF) > nejvíce kapitál PŘÍKLAD Č. 19 Jakým způsobem byste zvýšili objem VF, tj. práce, půdy a kapitálu: a) v krátkodobém časovém horizontu, b) v dlouhodobém časovém horizontu? a) dovoz, zahraniční kapitál, navýšit objem obyvatel, b) kvalifikace 4

6 PŘÍKLAD Č. 20 Jakým způsobem ovlivňuje zákon klesajících výnosů tvar PPF? Nepoužíváme trojčlenku. Graf vypadá takto: = Zákon klesajících výnosů, proto PPF takto: PPF Úspory v rozsahu PŘÍKLAD Č. 21 Jakým způsobem by mohla postupovat chudá ekonomika ve snaze o zvýšení ekonomické výkonnosti za předpokladu využití pouze domácích zdrojů? Reforma vzdělávání, lépe využít půdu, lepší výrobní postupy (= technologie), akumulovat kapitál, investice do vědy, PŘÍKLAD Č. 22P Jaký bude vývoj dvou ekonomik A a B za předpokladu stejné výchozí úrovně PFF, ale rozdílné úrovně investic? Uveďte konkrétní příklady. Více investovat a PPF poroste! 5

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu Úvod do ekonomie letní semestr 2011-2012 17.2.2012 1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce Konzultační hodiny LS 2011 2012: čtvrtek 13.00

Více

1. Hrubý domácí produkt. 1.1 Definice

1. Hrubý domácí produkt. 1.1 Definice 1. Hrubý domácí produkt 1.1 Definice Hrubý domácí produkt (HDP) je základním makroekonomickým ukazatelem. Můžeme jej definovat jako tržní hodnotu nových finálních statků vyrobených v ekonomice daného území

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2.

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

II. VEŘEJNÉ STATKY, EXTERNALITY A EFEKTIVNOST

II. VEŘEJNÉ STATKY, EXTERNALITY A EFEKTIVNOST VK Ekonomika veřejného sektoru (Doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSC.) II. VEŘEJNÉ STATKY, EXTERNALITY A EFEKTIVNOST 1 STATKY PRODUKOVANÉ VEŘEJNÝM SEKTOREM 1.1 Obecné třídění statků Statky jsou předměty a činnosti,

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více