Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052"

Transkript

1 Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052

2 Metodika měkkých dovedností Manuál měkkých dovedností Obsah Ženský time management... 2 Emoční competence a stresová prevence... 5 Time management plánujte a nešilte... 7 Techniky plánování Osobnostní typologie MBTI Osobnostní typy typů osobnosti... 17

3 Ženský time management Ženy v dnešním pracovním světě jsou vystaveny vysokým nárokům, vyžadujícím spolehlivost, neměnnost, konstantní výkonnost. Po mateřské dovolené mají většinou větší životní zodpovědnost než před mateřstvím, starají se kromě pracovních úkolů ještě o rodinu, chod domácnosti. To mnoho žen ve světě nároků vyčerpává a nenaplňuje. V životě žen je mnoho proměnlivých faktorů, které jsou stěží zohledňovány, často téměř vůbec. Péče o rodinu vyžaduje velkou flexibilitu, navíc ženské tělo prochází během měsíce fyziologickými hormonálními proměnami menstruačního cyklu, které přirozeně zakládají různé potřeby a ovlivňují schopnosti a dovednosti žen. Porozumění vlastní proměnlivosti je pro ženy klíčovým faktorem k sebedůvěře, schopnosti naplnit své potřeby, ke spolehlivosti. Proměnami během menstruačního cyklu jsou ovlivněny schopnosti soustředění, komunikace, výdrže, empatie, učení se novým poznatkům a mnohé další. Menstruační cyklus představuje obrovský nevyužívaná osobní a pracovní potenciál. Není třeba ženy rozřazovat do tematických nebo jiných skupin, tyto principy jsou shodné pro všechny. Ženy tyto prožitky autenticky znají, jen je dosud neuměly zařadit, rozpoznat a uvědomit si jejich smysl a souvislosti. Proto lekce probíhají velmi interaktivním způsobem, kdy vysvětlujeme princip, sled a význam měsíční proměnlivosti spolu s dokreslováním ze zkušeností a prožitků žen v jejich životě. Během celého měsíce mají ženy možnost porovnat a vnímat svou proměnlivost, tedy se každý týden znovu krátce vracíme ke sdílení objevů, poznání, prožitků a zkušeností. Měsíční kolo proměnlivosti sledujeme v několika vrstvách: pochopení principů proměnlivosti, sbírání projevů chování, schopností a potřeb z autentických zkušeností, ověřování během doby mezi lekcemi a slaďování proměnlivých schopností s pracovními a rodinnými činnostmi, praktické plánování na nadcházející měsíc, zodpovídání dotazů a řešení problémových faktorů.

4 Měsíční ženská proměnlivost je připodobnitelná k mnoha přirozeným proměnlivostem v našem světě, se kterými umíme zacházet. Pro snadnější pochopení a uvědomění používáme připodobnění ke střídání dne a noci a čtyř ročních období. Základní časovou plánovací jednotkou pro ženy je období jednoho měsíce, který prochází skze 4 charakteristické části, z nichž každá trvá přibližně týden - fáze menstruační (reflektivní), fáze předovulační (dynamická), fáze ovulační (expresivní), fáze předmenstruační (kreativní). Popis charakteristik jednotlivých období: Fáze menstruační - Reflektivní - Přibližně den - Zima Fáze předovulační - Dynamická - přibližně den - Jaro Fáze ovulační - Expresivní - přibližně den - Léto Fáze předmenstruační - Kreativní - přibližně den Podzim Použité zdroje: Miranda Gray Cyklická žena

5

6 Emoční kompetence a stresová prevence Porozumění principům emočních a procesů jejich vzniku jako reakcí na vyskytující se okolnosti a dění, jejich mezilidskému přenosu, schopnost stopovat své emoce ve svém vlastním těle, osobní zkušenost a uvědomění vlastních emočních spouštěčů je klíčovou dovedností pro emoční vyrovnanost, vitalitu, schopnost zdravé kooperace v týmu, zvládání konfliktů a krizové komunikace, dobrých mezilidských vztahů a zdravému prožívání v rodinném i pracovním životě, celkovému duševnímu zdraví, což celkově vede ke schopnostem prevence prožívání nadměrného stresu a prevence syndromu vyhoření. Nejintenzivněji prožívanou emocí, na níž lze princip neurologického procesu vzniku a průběhu emocí znázornit, popsat a vysvětlit je AGRESE, VZTEK. Tato emoce, stejně jako mnohé další, bývá výrazně potlačována, nebo nás v našem jednání velmi ovládá. S ženami autenticky popisujeme zkušenosti, které s prožíváním této emoce u sebe a ostatních mají. Na tomto popisu názorně demonstrujeme, propojení emocí s tělesným prožíváním a pozorováním vzrůstajících příznaků rostoucího emočního prožitku, stejně jako jeho vybití a přirozené odeznívání. Neurobiologické výzkumy v oblasti mozku představují nosné principy emočního prožívání: 1. Model trojjediného mozku Lidský mozek má 3 hlavní části, které za ideálních podmínek ve své funkci kooperují, mají rozdílné funkce a rozdílné přijímací kanály a zdroje informací ke zpracování. a) Amigdala - plazí mozek - nejrychlejší zpracování informací a vjemů Sídlo instinktů Zodpovědná za přežití Okamžité automatické reakce Smyslové vnímání Autonomní nervová soustava Ovlivňuje funkce všech životních orgánů b) Lymbický systém Sídlo emocí a obrazové představivosti c) Neokortex Sídlo řeči, intelektu, paměti v čase, orientaci v čase, vyhodnocování situací a významu Část mozku, která nás odlišuje od zvířat Nejpomalejší zpracovávání z mozkových částí

7 2. Emoce jako reakce a signály těla informující o prožívání bezpečí/ohrožení jako základní podmínky života 3. Popis 6 stupňů cyklu reakce těla na prožitek ohrožení: Klid - ostražitost - boj/útěk - zmrznutí/paralýza/šok - vybití - integrace a reorientace 4. Neurologicky přenosné emoce jako vnitrodruhové informace Vysvětlení existence 6 přenosných kategorických emocí, jejich informační funkce pro přežití: Strach, Agrese, Úlek, Smutek, Radost, Znechucení Vysvětlení, jak tyto emoce jsou přenosné mezi lidmi, jak se těmito emocemi navzájem ovlivňujeme, jak si uvědomovat prožitek vlastní emoce a emoce přenesené. Práce s uvědomováním si hranic svého prožívání a jeho souvislostí. Skrze tyto základní principy s ženami individuálně mapujeme stresové spouštěče prožitku ohrožení. 5. Představíme a sestavíme princip nenásilné komunikace v konfliktních situacích - tzv. Já sdělení, které má 4 náležitosti: 1. Popis situace 2. Popis pocitů 3. Příčinnou souvislost 4. Přání a prevence situace Za domácí úkol mají během týdne sledovat své vlastní reakce v běžném životě, uvědomovat si fáze cyklu prožívání bezpečí a ohrožení, zdroje klidového uvolnění, které posilují jejich emoční stabilitu. Na poslední hodině představíme vizualizaci na dostupnost vnitřních zdrojů snižování napětí v těle a diskutujeme prožitky, souvislosti a praktické uplatnění v každodenním životě rodinném i pracovním, uplatnění pro použití vlastní i podporu svých blízkých členů rodiny či kolegů v práci. Použité zdroje: Peter Levine - Probouzení Tygra

8 Time management plánujte a nešilte Za úspěchem slaďování stojí mnohdy právě techniky organizace času. Ačkoliv tento název je spíše zavádějící. Jde o to řídit spíše sebe sama, nežli čas. Jak je možné, že vnímáme intenzivně dnešní dobu jako dobu rychlosti a zrychlování? Vždyť čas je přeci konstantní. Nenakládáme s časem, ale v čase. A čas se nám zahušťuje množství událostí, aktivit, a nezbytností. Organizace času je zase součástí sebeřízení a má vliv na náš osobní život i prožívání. Příliš mnoho událostí a rychlost vyvolává stres a nepohodu. Spokojenost tedy leží v našem kruhu vlivu a kontroly. Cílem tohoto kurzu je zaměřit se na efektivní využívání času a plánování si takových aktivit, které jsou v souladu s mým hodnotovým systémem. Řízení času ovlivňují tři roviny: Postoj můj vlastní postoj k řízení času Techniky dostupné techniky pro řízení času Bio moje vnitřní nastavení Dnes se o time managementu, tedy řízení času mluví v souvislosti s life management, to znamená řízením svého vlastního života. Čas jak víme, řídit nelze. Můžeme řídit pouze události, které si do života vpustíme a naplánujeme. Mezi cíle řízení času patří i snaha o vyrovnaný, spokojený život. V samotném úvodu kurzu se pokusíme s účastníky zamyslet nad tím, co je to pro nás čas? Jak jej vnímáme? Je relativní veličinou, je měřitelný, ale co znamená pro každého z nás? Člověk je více než čas a vysvětlíme si, že čas lze investovat nebo spotřebovávat. Investovat čas a energii lze do událostí, na které máme méně či více vliv. Zde si představíme techniku kruhů vlivu a kontroly dle S. Coveyho. Jedná se o konstrukty, které slouží lepšímu chápání důsledků přirozené proaktivity a naučené reaktivity lidského jednání. Každý z nás máme široký rozsah zájmů (zdraví, děti, profese). Okruh zájmu ohraničuje právě tuto doménu od záležitostí, které nás intelektově ani citově nevzrušují. Proaktivní lidé, koncentrují svoje úsilí do kruhu vlivu, pracují s tím, s čím mohou něco udělat. Na rozdíl od reaktivních, které vynakládají svoji energii na okruh zájmu, se kterým nemohou nic dělat. Následně si tuto techniku kruhů vyzkoušíme na příkladu vedení restaurace. Co mohu ovlivnit? Jaké události jsou v mé přímé kontrole?

9 Vše se však více či méně odráží od našich hodnot, které je třeba si uvědomit. Hodnoty od postojů rozlišují velmi těžce, a proto bývají obvykle tyto pojmy spojovány. Oproti tomu hodnoty jsou nadosobní a trvalejší. Jedinec si může hodnoty zvnitřnit. Může některé hodnoty preferovat. Vytvářet si žebříček hodnot. Stanovovat si priority. Stejně jako postoje, které člověk zaujímá, i hodnoty, které vyznává, mají vliv na jeho chování i jednání a rozhodování. Je nutné znát své hodnoty, abychom byli schopni určit, co je pro nás důležité v rolích, které zastáváme. Účastníci mají k dispozici následující cvičení: Představte si oslavu svých 90.tých narozenin, na niž přišly všechny klíčové osoby Vašeho života. Zapište do okénka poděkování to, co chcete, aby vám každá z těchto osob při této příležitosti řekla. Jak by popsala váš vliv na jeho/její život. Zapište si jejich poděkování. Uvádí se, že člověk zastává až 7 rolí. Pracovní list - Narozeniny

10 Účastnice si vyplní své role a přemýší nad svým posláním v těchto rolích, naše role představují klíčové vztahy a oblasti naší odpovědnosti. Některé role nás provázejí celý život. Osobní poslání vytváří naši budoucnost a pomáhá nám se orientovat. V těchto rolích je stěžejní plánovat události pro roli důležité. hodnot a rolí, které ve svém životě máme. Priority a další události je třeba utřídit. Jak prioritizovat události a svoje aktivity? Toto je stěžejní otázka řízení času. Od poznámek a seznamů s úkoly, které chceme plnit, je důležité zohlednit informace o čase, ve kterém bychom rádi úkoly plnili. Je tedy důležité se na plnění podívat také z pohledu urgence stanovených aktivit. Filtr důležitosti:

11 Tato matice tedy navozuje několik otázek zda moje aktivity, jsou skutečně moje či jde o naléhavé úkoly druhých, a umožňuje přistupovat k osobnímu i pracovnímu životu vyváženě. V zásadě trávíme čas jedním z těchto čtyřech způsobů. Zaměříme se na kvadrant III., který je tzv. optickým klamem. A v němž se pohybuje a máme často pocit, že jsme přetíženi. Zde se však jedná o tzv. zloděje času. Každý z nás nějaké zloděje času má, ale není snadné je pojmenovat a ubránit se jim. Zloděje času rozdělujeme do dvou kategorií: 1) Vnitřní: Neplánování, špatná osobní kontrola času Neschopnost delegovat úkoly Perfekcionismus Snaha zvládnout vše Přehnaná socializace (zejména v pracovním prostředí) Prokrastinace Únava Prokrastinace kterou si představíme blíže 2) Vnější: Ruchy okolí Špatně vedené schůzky Nejasně definovaný úkol Konflikt priorit Cestování

12 Pro lepší práci s tímto filtrem je účastníkům kurzu zadáno cvičení, které je nazváno Snímek dne. Do tabulky (viz níže), si účastníci zapíší svoje události za minulý týden. Snímek dne: Ráno Dopoledne Odpoledne Večer Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Tato retrospektiva pomůže k zpřehlednění aktivit a událostí, kterými účastníci naplňují své všední dny. Umožňuje nám se na svoje aktivity podívat s odstupem a umožní nám tak plánovat si svůj čas lépe. Týdenní plánování umožňuje mít přehled nad událostmi dlouhodoběji než denní plánování. Víme, kde jsou časové mezery a kam se dá co přesunout dle priorit. Doporučujeme týdennímu plánování vyhradit minimálně 1 hodinu týdně. Zde si představíme techniku SMART Tato technika je používána především v projektovém řízení a koučování ve fázi stanovení cíle. Jedná se o způsob hodnocení kvality cílů nebo cílů osobního rozvoje. Pro plánování nebo stanovení cíle jsou zde určeny následující parametry: S specifický M měřitelný A akceptovatelný R reálný T termínovaný (časově omezený)

13 Techniky plánování V bloku technik si představíme následující: 1) Pravidlo Říkejte NE jelikož je sebeřízení o rozhodování a hranicích, s respektem k sobě a druhým je nutné začít u sebe. Neomlouvejte se, pokud nechcete něco udělat, nemáte-li na to kapacitu, či zkrátka chybí zájem. Stačí říct jednoduše NE. Nelze vyhovět všem, a pokud se o to snažíme, snadno dojde k přetížení. Dejte konec výmluvám. 2) Mějte systém protože jen tehdy, získáme li přehled o svých aktivitách, zbavíme se obav a stresu. Úkoly se plní mnohem snáz, máme-li o nich přehled, a pokud víme, kolik nám, která aktivita zabere času. Představíme si mnoho technik od jednoduchých diářů, pro složitější. Zachycování úkolů pomocí myšlenkových map, elektronický diář a aplikace. 3) Mít vše hotovo technika Davida Allena z roku Metoda známá především pod zkratkou GTD (z původního anglického názvu: Getting Things Done). Tato metoda je návodem k vytvoření a udržení spolehlivého a funkčního přehledu všech úkolů, které potřebujeme udělat. Uvažuje o kontextu věcí a zahrnuje pracovní postup dělením záležitostí do kategorií dle místa. Tuto metodu si představíme pomocí nástroje Evernote, který v posledních letech zaznamenal velký úspěch. 4) Technika TO DO - další, poměrně jednoduchou metodou, kterou si představíme je technika jednoho listu, seznamu. Představíme si ji, pro denní plánování. Jde spíše o seznam úkolů, které si pojmenujeme a seřadíme. Označíme prioritu a zaměříme se při plnění pouze na jednu věc. Je zde opět důležité pro efektivní plánování, zohlednit časy, kdy na úkolech budeme pracovat a kdy je doděláme. Stanovit si tyto termíny, jako závazné. 5) Pomodoro technika technika odvozená od načasování kuchyňské minutky. Tedy pro lepší soustředění a zacílení na jeden úkol si stanovíme přesný čas, ve kterém se úkolu budeme věnovat. Například 20 minut na úkol, 5 na přestávku. Shrneme-li řízení času, vyplývá jasně, jak důležité je mít na paměti a na očích své dlouhodobé priority a záměry. Že bychom neměli podceňovat koncepční přípravu a určovat si priority a počítat s rezervou na neočekávané překážky. A plánujme s pohledem na konec!

14 Osobnostní typologie MBTI Vaše osobnost je to, co jsme my samy. Každý máme svůj jedinečný charakter, osobnost. Charakter ovlivňuje naše jednání a cítění. Přes značné rozdílnosti lze seskupit naše shodné znaky do 16 základních kategorií systému osobnostních typů. Základy tohoto systému položil Carl Jung a do současné podoby ho přivedly Američanky Katharina Cook Briggs a Isabel Briggs Myers, které vytvořily Myers Briggs Type Indicator (MBTI) nástroj ke zjištění osobnostního typu. Osobnostní typ zjišťujeme pomocí čtyř dimenzí, z nichž každá nabízí dvě možnosti. Vnímání okolního prostředí (Extroverze Introverze) Získávání informací (Smysly Intuice) Zpracování informací (Myšlení Cítění) Životní styl (Usuzování Vnímání) Typlogie MBTI je populárním nástrojem zejména proto, že výsledky se dají pokládat za průkazné a užitečné nejen z profesního hlediska. Mnoho personálních oddělení z různých společností používají tuto typlogogii jako vodítko pro výběr vhodného profilu uchazeče. Jeho pomocí se hledají nadřízení a podřízení, kteří si vzájemně vyhovují, a hledají se kolegové do efektivně fungujících pracovních týmů. Velkou výhodou této typlogie je, že nehodnotí, ale pouze popisuje určité preference s ohledem na zaměření. Neexistuje správná či špatná odpověď. Lidé reagují různě. Nejčastěji se zjišťuje osobnostní typ pomocí dotazníku. V kurzu je dotazník použit hravou formou kartiček. Každá kartička obsahuje z každé strany jednu odpověď souznící s danou preferencí.

15 Před tím, než si uděláme samotný test pomocí kartiček, je nutné pochopit význam jednotlivých písmen, které preference signalizují. Je potřeba nejdříve vysvětlit preferenční páry osobnostních charakteristik v systému MBTI. Tyto preference jsou jakýmsi kompasem, přirozeným sklonem přistupovat k různým situacím různými způsoby. A to vždy na určité škále, protože nikdo není pouze jedním vyhraněným typem. Vždy však převládá jedna nebo druhá preference. Preference se dají posilovat trénováním v dennodenních situacích. Osobnostní typy typologie tedy udává 16 osobnostních typů, vždy kombinací čtyř písmen. VNÍMÁNÍ OKOLÍ ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ PROCES ROZHODOVÁNÍ ŽIVOTNÍ STRUKTURA Náš zdroj psychické energie Způsob, jak vnímáme skutečnost Způsob dle něhož se rozhodujeme Jaký je náš životní styl INTROVERT (E) INTUICE (N) MYŠLENÍ (T) USUZOVÁNÍ (J) EXTROVERT (I) SMYSLY (S) CÍTĚNÍ (F) VNÍMÁNÍ (P) MBTI tedy na základě takto sestavené čtveřice písmen (např. ENFJ, ISTP a další) nabízí vysvětlení, proč některé vztahy fungují lépe než jiné. Proč spolu někteří lidé nevycházejí a poskytuje nástroj proto, jak tyto nepříznivé jevy popsat, vysvětlit a pochopit. Typologie udává kombinaci čtyř dvojic písmen. Tři dvojice jsou převzaty z původní Jungovy typologie a to E extraverze, I introverze dále S smysly, N intuice, T- myšlení a F cítění. Popisuje preference, typy, zaměření a nehodnotí schopnosti či dovednosti. Žádnou preferenci nepovažuje za nadřazenou a všechny jsou stejně důležité (Čakrt, 1999, s.18).

16 EXTRAVERZE / INTROVERZE Ukazuje, jakým směrem má člověk zaměřenou svou energii. Zda ji získává ze sebe či ji naopak nasává z okolí kolem sebe. Lidé extrovertní častěji vyhledávají společnost a jsou otevření, ukazující ochotu a vstřícnou povahu. Lidé introvertní jsou spíše méně komunikativní, vztahy jsou pro něj však také důležité, avšak po stránce hloubky nikoli četnosti. Podle Čakrta mají introverti váhavou, přemýšlivou a odtažitou povahu, jsou rezervovaní, mají z věci spíše obavy. INTUICE / SMYSLY Tato dvojice patří mezi funkce vnímání, přijímání a shromažďování informací. Lidé, u kterých převažuje složka S smyslového vnímání jsou spíše konkrétní, realističtí, praktičtí a empiričtí. Naproti tomu intuice nás vybízí k tomu dívat se na věci ne, tak jak jsou, ale jak by mohly být. Intuitivního člověka zajímají spíše nápady a možnosti, než-li fakta. Bývají tedy obvykle abstraktní, nápadití, odvozující a teoretičtí. Důvěřují své intuici a vnitřnímu hlasu. MYŠLENÍ / CÍTĚNÍ Tato dimenze se týká zejména hodnocení a zpracovávání dat a informací. Základní rozdíl je, že myšlení se jako funkce snaží dospět k porozumění skutečnosti a cítění je postaveno na rozměrech pocitu (příjemnýnepříjemný, dobrý špatný) a buď jeho přijetí či odmítnutí. Na rozdíl od předešlé dimenze jsou tyto dvě označovány jako racionální či poznávací. Jako jediná ze všech preferencí má určitou spojitost s pohlavím. Udává se totiž, že 60% žen se rozhoduje dle pocitu, zatímco 6 mužů z 10 dává přednost myšlení. VNÍMÁNÍ / USUZOVÁNÍ Tyto dva typy rozlišují, zda dáváme přednost jednou uzavřeným věcem (tedy pak jsme J usuzující) či máme raději věci stále v pohybu (P- vnímající). Pro usuzující typ je typické, že rozhodne-li se jednou o postupu, kolik investuje času či peněz a energie o tom, je přesvědčen a požaduje to mnohdy i po ostatních. Jsou to lidé systematičtí a rádi plánují. Lidé s vnímající tendencí jsou pravým opakem. Pokud si usuzující stanoví datum, vnímající bere toto datum jako orientační, aby neztratil pojem o čase. Vnímající jsou spíše uvolnění, otevření a spontánní.

17 Účastníci se po testu pomocí kartiček dozvědí, jaký je jejich typ osobnosti. A obdrží detailní popis svého typu. Na základě cvičení a sdílení svých pohledů, se pokusíme kombinovat různé typy osobnosti. Jací jsou tedy kolegové ST, SF, NF, NT a další na základě toho, co již víme o jednotlivých preferencích? Kognitivní styly - přehled

18 16 typů osobnosti ISTJ Vážní a klidní, se zájmem o jistotu a klidný život. Výjimečně svědomití, odpovědní a spolehliví. Schopní se dobře koncentrovat. Obvykle se zajímají o podporování a udržování tradic a institucí. Svoji práci si umí dobře uspořádat a pracují tvrdě a neúnavně směrem ke svým stanoveným cílům. Obvykle jsou schopni dokončit cokoliv, pro co se jednou rozhodli. ISTP Klidní a rezervovaní, zajímají se o to, jak a proč věci fungují. Jsou velmi zruční, pokud se týká mechanických věcí. Berou na sebe riziko a žijí současností. Obvykle se zajímají a mají talent na extrémní sporty. Jejich touhy jsou nekomplikované, jsou loajální ke svým partnerům i ke svému vnitřnímu žebříčku hodnot, ale nedělají si velké starosti s dodržováním zákonů a pravidel, pokud leží v cestě něčemu, co hodlají udělat. Samostatní a analytičtí, výborní v hledání řešení praktických problémů. ISFJ Klidní, laskaví a zásadoví. Mohou být závislí na úspěchu. Obvykle kladou potřeby ostatních nad své vlastní. Stálí a praktičtí, oceňují jistotu a tradice. Mají prostorovou představivost a smysl pro fungování věcí. Jsou dobří pozorovatelé. Výjimečně citliví na pocity druhých lidí, rádi druhým slouží. ISFP Klidní, vážní, citliví a laskaví. Nemají rádi konflikty a vyhýbají se dělání čehokoliv, co by mohlo konflikt vyvolat. Loajální a spolehliví. Mají výjimečně vyvinuté smyslové vnímání a cit pro krásu. Nezajímá je vedení nebo kontrolování druhých lidí. Jsou přizpůsobiví a mají otevřenou mysl. Bývají originální a tvořiví. Těší se z přítomnosti. INFJ Mírně energičtí, originální a citliví. Mají sklon držet se věcí, dokud nejsou dokončeny. Disponují vynikající intuicí, pokud se lidí týká, soustředí se na jejich pocity. Dobře vyvinutý systém hodnot, kterého se striktně drží. Jsou velmi respektováni, pokud se týká jejich vytrvalosti, s jakou dělají věci, které považují za správné. Často individualisté bez ambic ostatní vést nebo je následovat.

19 INFP Klidní, přemýšliví a idealističtí. Zajímá je služba lidstvu. Mají dobře vyvinutý systém hodnot, usilují žít v souladu s ním. Výjimečně loajální. Přizpůsobiví. Zdrženliví, pokud jsou ohroženy jejich důsledně zastávané hodnoty. Často talentovaní spisovatelé. Bystří a schopní vidět možnosti. Se zájmem lidem porozumět a pomoci. INTJ Nezávislí, analytičtí a rozhodní. Mají výjimečnou schopnost změnit teorie v pevné plány postupu. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a strukturu. Potřebují, aby to co dělají, mělo pro ně smysl. Dalekosáhlí myslitelé. Mají velmi vysoký standard pro svůj výkon i výkon ostatních. Přirození vůdcové, ale nechají se i vést, pokud stávajícím vůdcům věří. INTP Logičtí, originální, tvořiví myslitelé. Někdy je mohou velmi vzrušovat teorie a ideje. Mají výjimečnou schopnost a touhu měnit teorie v jasně uchopitelné věci. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a logiku. Tiší a rezervovaní, je těžké je dobře poznat. Individualisté nemající zájem druhé ani vést ani nechat se vést. ESTP Přátelští, přizpůsobiví, orientovaní na činnost. Lidé činu, kteří jsou zaměřeni na okamžité výsledky. Žijí teď a tady. Berou na sebe riziko. Jejich životní styl je rychlý. Nesnáší dlouhé diskuse. Výjimečně loajální ke svým partnerům, ale obvykle nerespektují právo ani pravidla, pokud jim stojí v cestě, jestliže chtějí něco udělat. Vynikají znalci lidí. ESTJ Praktičtí, mají smysl pro tradice, jsou organizovaní. Pravděpodobně sportovci. Nezájem o teorie a abstraktno pokud nevidí praktické upotřebení. Mají jasnou představu o tom, jaké by věci měly být. Loajální a tvrdí pracanti. Rádi přebírají odpovědnost. Výjimečně schopní činnosti zorganizovat a udržovat v chodu. Dobří občané, kteří si cení bezpečí a pokojný život.

20 ESFP Zaměření na lidi, mají rádi legraci, těší je dělat věci pro ostatní zábavnější. Žijí současností, milují nové zážitky. Nemají rádi teorie a neosobní analýzy. Rádi pracují pro druhé. Na společenských akcích pravděpodobně budou v centru pozornosti. Mají dobře vyvinutý selský rozum a praktické schopnosti. ESFJ Dobrosrdeční, oblíbení a svědomití. Se sklonem klást potřeby ostatních nad své vlastní. Silný smysl pro odpovědnost a povinnost. Cení si tradicí a bezpečí. Rádi pracují pro druhé. Potřebují podporu, aby se dobře cítili. Dobře vyvinutý smysl pro prostor a funkčnost. ENFP Nadšení, idealističtí a tvořiví. Schopní dělat cokoliv, co je zajímá. Dobří znalci lidí. Potřebují žít v souladu se svými vnitřními hodnotami. Vzrušují je nové myšlenky, ale nudí detaily. Jsou to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a schopností. ENFJ Oblíbení a citliví, výjimeční znalci lidí. Orientovaní vně, s opravdovým zájmem o to, co si ostatní myslí a jak se cítí. Obvykle jsou neradi sami. Na vše se dívají z lidského hlediska a nemají rádi neosobní analýzy. Velmi efektivní v řízení lidí a vedení skupinových diskusí. Rádi pracují pro ostatní a pravděpodobně potřeby ostatních kladou nad své vlastní. ENTP Tvořiví, vynalézaví a intelektuálně pohotoví. Dobří na širokou škálu věcí. Rádi debatují o věcech. Velmi je vzrušují nové myšlenky a projekty, ale mohou zanedbávat rutinnější stránky života. Všeobecně jsou to lidé otevření a asertivní. Milují lidi a podporují firmu. Mají výbornou schopnost porozumět představám a použít logiku k nalezení řešení. ENTJ Asertivní a otevření - mají touhu vést. Výborná schopnost porozumět složitým organizačním problémům a vytvářet celistvá řešení. Inteligentní a dobře informovaní, obvykle vynikají v rétorice. Oceňují znalosti a schopnosti. Často mívají malé pochopení pro neefektivnost nebo nepořádek.

21 Typologie MBTI je způsobem, který umožnuje vylepši a zefektivnit mezilidskou komunikaci a vnímání druhého člověka. Pomáhá nám rozdíly pochopit a nabízí jiné úhly pohledu. My z nich můžeme jen vytěžit na místo konfliktů. Hlavním cílem užití této typologie v kurzu Trojúhelníku vzdělávání, práce a rodiny je představit ženám osobnostní typy a umožnit jim tak identifikovat lépe silné a slabé stránky a pochopit rozdíly mezi nimi a okolím z nichž mohou čerpat inspiraci pro týmovou spolupráci a fungování v mezilidských vztazích. Z hlediska návratu do zaměstnání pak pomůže tato typologie k přemýšlení nad osobnostními rysy požadovanými a komunikovanými společností, v jejichž řadách budou ženy hledat uplatnění. Zdroje: ČAKRT Michal, Typologie osobnosti Volba povolání, kariéra a profesní úspěch, Management Press COVEY Stephen, 7 návyků skutečně efektivních lidí zásady osobního rozvoje, které změní váš život, Management Press

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH. Miriam Zábrženská 31. 3.

Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH. Miriam Zábrženská 31. 3. Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH Miriam Zábrženská 31. 3. 2012 JAK TO POZNÁM Cvičení: Oznámkujte se na stupnici od 1 do 10 (1 nejhorší,

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

a jaký je jeho původ

a jaký je jeho původ 1 Charakter organizace a jaký je jeho původ Koncept charakteru organizace Každý ví, že se organizace liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový pracovní profil UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový pracovní profil 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Pracovní profil je základní dotazník, který nabízí komplexní

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová Přínos týmové spolupráce Ivana Šlaisová Cíl Vysvětlit pojem tým, týmová práce Upozornit na některá úskalí týmové práce Seznámit s vhodnými postupy k vytváření týmů Bc. Iva Šlaisová, Psychiatrická klinika

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI GRAFOLOGICKY.CZ NASTAVTE ZRCADLO SVÉ OSOBNOSTI GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI PRO PERSONALISTICKÉ ÚČELY ANNA ŠTOHANZLOVÁ / GRAFOLOGICKY.CZ / 12.3.2014 / CENTRUM OSOBNOSTI Autor rukopisu má průměrně silné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více