Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní nemocnice Náchod a.s."

Transkript

1 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Purkyňova 446, Náchod LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Název dokumentu Vypracoval Mgr. Martina Plšková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKIM Kontroloval MUDr. Eva Veselá Schválil Doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc. Interval revizí 1x ročně Identifikační číslo LP Zařazení Laboratorní příručka Exemplář 1 Počet stran 36 Umístění originálu Dokumentační skříň Platnost od Tisk Přílohy

2 List provedených revizí a změn Změna č. Umístění změny Popis provedené změny Datum účinnosti Odpovědná osoba LP Laboratorní příručka OKIM Strana 2 (celkem 36)

3 Obsah 1 Účel Oblast platnosti Pojmy a zkratky Popis problematiky Identifikace laboratoře, základní údaje Základní informace o laboratoři, organizační struktura Zaměření laboratoře Organizační struktura Spektrum nabízených služeb Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření samoplátců Vyšetření pro veterináře Nepodkročitelná minima Příjem biologického k vyšetření Odběry biologického k mikrobiologickému a serologickému vyšetření Základní informace Žádanky, identifikace vzorku Identifikace novorozence Identifikace cizího státního příslušníka Identifikace vzorků od zvířat Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Odběrový systém Typy používaných zkumavek VACUTAINER Příprava na odběr Vyšetření moče Krev Operace se vzorkem, stabilizace Zásady práce se vzorky, bezpečnost práce Doprava, svoz Areál ONN Terén Výdej odběrového Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků Postup při odmítnutí vzorků Postup při nedodaném biologickém Postup při neúplné nebo chybné identifikaci žádanky Řešení neshod v rámci pracovišť ONN Smluvní, spolupracující a referenční laboratoře Smluvní laboratoře Vyšetřování prováděná spolupracujícími laboratořemi Řešení stížností Výdej výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení nálezů významných patogenů Formy výdeje výsledků Písemné výsledky LP Laboratorní příručka OKIM Strana 3 (celkem 36)

4 Telefonické výsledky Elektronické výsledky Změny výsledků Archivace výsledků Doba odezvy laboratoře Konzultační činnost laboratoře Používané analytické systémy Přehled laboratorních vyšetření Přehled urgentních vyšetření označených STATIM Bakteriologie Obecné zásady odběru vzorků na bakteriologické / parazitologické vyšetření Legenda k tabulkám Parazitologie Infekční sérologie Odběrový materiál, typy používaných zkumavek VACUETTE Borrelia Borrelia bugdorferi sensu lato - IgM, IgG Borrelia-konfirmační stanovení (blot) CMV EBV Ebstein Barr virus heterofilní protilátky Toxoplasma Syfilis Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Sérologie - autoimunita Odběrový materiál, typy používaných zkumavek VACUETTE Antinukleární protilátky ANF (ANA) antinukleární protilátky imunofluorescence dsdna autoprotilátky proti dvouvláknové DNA ENA extrahovatelné antinukleární protilátky ANCA autoprotilátky proti antigenům cytoplasmatických granulí neutrofilních granulocytů ANCA - imunofluorescence c ANCA (anti-proteináza 3 (PR3) p ANCA (anti-myeloperoxidáza (MPO)) LKM-1 autoprotilátky proti mikrozomálnímu antigenu jater a ledvin Anti tkáňová transglutamináza IgA, IgG (ttg) Anti M2 mitochondrie Anti GBM - protilátky proti lidskému proteinu glomerulární bazální membrány ASCA IgA, IgG - protilátky proti Saccharomyces cerevisiae Anti gliadin IgA, IgG Anti deaminovaný gliadin IgA, IgG Anti endomysium IgA, IgG Anti -LC-1 protilátky proti jaternímu cytosolu Sérologie ostatní Fekální kalprotektin Kalprotektin z ascitu LP Laboratorní příručka OKIM Strana 4 (celkem 36)

5 6 Odpovědnosti a pravomoci Související dokumenty LP Laboratorní příručka OKIM Strana 5 (celkem 36)

6 1 Účel Laboratorní příručka je dokumentem pro uživatele laboratoře. Uvádí informace o laboratoři, manuál pro odběry primárních vzorků, preanalytické procesy v laboratoři, popisuje vydávání výsledků a komunikaci s laboratoří. 2 Oblast platnosti Laboratorní příručka je závazná pro všechny, kteří chtějí využít služeb laboratoře a rovněž pro zaměstnance oddělení klinické imunologie a mikrobiologie (OKIM) Oblastní nemocnice Náchod (dále jen Pracoviště nebo laboratoř). 3 Pojmy a zkratky AMA-M2... autoprotilátky proti antigenům pyruvátdehydrogenázového komplexu mitochondrií ANA,ANF... antinukleární protilátky ANCA... autoprotilátky proti antigenům cytoplazmatických granulí neutrofilních granulocytů ATB... antibiotická terapie BAL... bronchoalveolární laváž BK... Kochův bacil (Mycobacterium tuberculosis) c ANCA... cytoplasmatické ANCA CMV... cytomegalovirus DZS... dopravní zdravotní služba EARSS-Net... European antimicrobial resistence surveillance network EBV... Ebstein Barr virus EHK... externí hodnocení kvality EIA... enzymová imunoanalýza ELISA... enzyme-linked immuno sorbent assay, imunoenzymatická reakce ENA... extrahovatelné antinukleární protilátky IČP... identifikační číslo pracoviště ITC... Oddělení informačních technologií a komunikací KHZH... Královéhradecký zdravotnický holding LIS... laboratorní informační systém OpenLims LKM-1... autoprotilátky proti mikrozomálnímu antigenu jater a ledvin MRSA... methycillin rezistentní Staphylococcus aureus NIF... nepřímá imunofluorescenční mikroskopie NIS... nemocniční informační systém NLZP... nelékařský zdravotnický pracovník OKBD... Oddělení klinické biochemie a diagnostiky OKIM... Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie ONN... Oblastní nemocnice Náchod p ANCA... perinukleární ANCA PCR... polymerázová řetězová reakce LP Laboratorní příručka OKIM Strana 6 (celkem 36)

7 SZÚ... Státní zdravotní ústav TBC... tuberkulóza TOXO... Toxoplasma gongii 4 Popis problematiky 4.1 Identifikace laboratoře, základní údaje Název laboratoře:oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Identifikační údaje: IČO: DIČ: CZ IČP: Bankovní spojení: KB Náchod, /0100 Adresa: Purkyňova 446, Náchod Předseda představenstva: Ing. Zbyněk Chotěborský Primař: Doc. MUDr.Otakar Kopecký, CSc , Zástupce: MUDr. Eva Veselá Vedoucí laborantka: Mgr. Martina Plšková Kontakty: laboratoř střevních a moč. nákaz, parazitologie, sérologie laboratoř vzdušných a tkáňových nákaz, TBC fax: (ředitelství nemocnice) 4.2 Základní informace o laboratoři, organizační struktura Pracoviště klinické imunologie a mikrobiologie je umístěno v dolním areálu nemocnice v 1.patře budovy G v Náchodě. Od bylo dle 39 odst.5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a 7 odst.4 zák. č. 309/2006 sb. pro OKIM zřízeno kontrolované pásmo. Nemá detašované pracoviště. Pracoviště nemá odběrovou místnost, na pracovišti se neprovádějí žádné odběry biologického. LP Laboratorní příručka OKIM Strana 7 (celkem 36)

8 Pracoviště klinické imunologie a mikrobiologie se člení na laboratoř vzdušných a tkáňových nákaz, střevních a močových infekcí, mykobakteriologie / TBC/, sérologie, parazitologie, ambulantní úsek imunologie a alergologie a pomocné provozy (umývárna skla a dekontaminace odpadu). 4.3 Zaměření laboratoře OKIM provádí základní i specializovaná vyšetření mikroskopická, kultivační (včetně citlivosti na antibiotika a chemoterapeutika), sérologická, parazitologická a přímý průkaz antigenu bakteriálních a vybraných virových původců infekčních onemocnění a komplikací z běžných biologických materiálů humánního a zvířecího původu. V požadovaném rozsahu zajišťuje i konzultační služby. OKIM je přihlášeno do Registru klinických laboratoří a splňuje požadavky normy ISO , je zapojeno do systému externí kontroly kvality EHK SZÚ Praha a systému EARSS-NET, UK NEQAS. OKIM má Certifikát správné diagnostiky vydaný Střediskem pro kvalitu laboratoří SZÚ Praha. Pracovní doba laboratoře: Příjem na vyšetření je prováděn denně. PO PÁ od 6:00 do 16:00 hod. SO, NE, svátky od 6:00 do 13:30 hod. LP Laboratorní příručka OKIM Strana 8 (celkem 36)

9 4.4 Organizační struktura Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Primář Vedoucí zdravotní Zástupce primáře laborantka Ambulantní úsek Bakteriologie Serologie Imunologie (imunologie, alergologie) (mykologie, parazitologie, TBC) Vedoucí VŠ Vedoucí VŠ Vedoucí lékař Sestra Vedoucí VŠ Úseková laborantka Úseková laborantka Úseková laborantka 4.5 Spektrum nabízených služeb OKIM zajišťuje laboratorní vyšetření v uvedeném rozsahu a frekvenci, provádí konzultační činnost v oblasti klinické mikrobiologie, zajišťuje případný transport biologického na spolupracující specializovaná pracoviště, na základě požadavků provádí distribuci odběrového pro ambulantní pracoviště v regionu Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Pro vyplnění žádanky a odběr platí zásady správného odběru, na žádanku je třeba uvést, zda se jedná o EURO - pojištěnce nebo jiného cizince. OKIM fakturuje provedená vyšetření LP Laboratorní příručka OKIM Strana 9 (celkem 36)

10 prostřednictvím oddělení účetnictví Ekonomického úseku ONN, hodnota bodu je dána zemí původu Vyšetření samoplátců Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře, žádanka musí být jasně zaškrtnuta FAKTURA nebo uvedeno označení Samoplátce, případně pojišťovna 440 OKIM fakturuje provedená vyšetření ošetřujícímu lékaři prostřednictvím oddělení účetnictví Ekonomického úseku ONN (možná i přímá platba v pokladně ONN), hodnota bodu je dána aktuálním kurzem dle Cenového věstníku MF. Samoplátce může požadovat i anonymní vyšetření, odběr v odběrové místnosti ONN, přímá platba v pokladně ONN Vyšetření pro veterináře Vyšetření biologického zvířat pro veterinární lékaře se provádí na základě jejich smlouvy s ONN. Ve smlouvě je uvedena identifikace veterinárního pracoviště, spektrum nabízených vyšetření (další po dohodě), účtovaná hodnota bodu je dle aktuálního kurzu Cenového věstníku MF, zásady odesílání do laboratoře, zásady hlášení výsledků a zásady fakturace. Výsledky jsou zasílány poštou. Fakturaci zajišťuje oddělení účetnictví Ekonomického úseku ONN, kam OKIM předává kopie faktur. 4.6 Nepodkročitelná minima Laboratoř splňuje nepodkročitelná minima požadovaná na personální a přístrojové vybavení pracoviště lékařské mikrobiologie. 4.7 Příjem biologického k vyšetření Vzorky biologického se na OKIM přijímají PO PÁ 6:00-15:30, SO, NE svátky 6:00.13:00 hod. v budově G 1. patro areálu dolní nemocnice ONN. Vzorky na kultivaci a označené STATIM vyšetření se zpracovávají okamžitě, sérologická vyšetření se provádějí v intervalech daných režimem pro jednotlivé analýzy. Parazitologická vyšetření se provádí v den dodání vzorku do laboratoře. 4.8 Odběry biologického k mikrobiologickému a serologickému vyšetření Základní informace Informace o jednotlivých testech jsou uvedeny v Přehledu laboratorních vyšetření Žádanky, identifikace vzorku Základním požadavkovým listem je vlastní žádanka OKIM. Nevyžaduje se kopie žádanky. LP Laboratorní příručka OKIM Strana 10 (celkem 36)

11 Základními (povinnými) identifikačními údaji na žádance na mikrobiologické vyšetření je jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození vyšetřované osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo, adresu místa pobytu vyšetřované osoby v ČR, identifikační číslo zdravotnického zařízení, jeho adresu, jmenovku, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího o vyšetření biologického, název zdravotní pojišťovny vyšetřované fyzické osoby, druh, datum a hodina odběru, datum a charakter prvních příznaků, druh ATB terapie, klinickou diagnózu a požadovaný druh vyšetření. Dále je nutno uvést další upřesňující údaje odběru např.lokalita odběru, příp. pořadí odběru, předchozí ATB léčba, požadavky na cílenou kultivaci. Na žádance se v předtištěných kolonkách jednoznačně označují požadovaná vyšetření. Vhodné je použití samolepících štítků s vytištěnými osobními údaji a rodným číslem v podobě čárového kódu (je nepřípustné používat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance a naopak pro ambulantní včetně personálu razítko lůžkového oddělení). Základem identifikace nádobky se vzorkem je příjmení, rodné číslo pacienta a datum odběru na přilepeném nebo jinak nezaměnitelně připojeném štítku. Jiné/nedostatečné způsoby vyplnění žádanek a, případně jejich absence jsou důvodem k odmítnutí vyšetření Identifikace novorozence Novorozenecké oddělení dodá žádanku s generovaným rodným číslem (NIS MEDEA), datem narození a nacionáliemi pacienta. Pokud nedodá během hospitalizace novorozenecké oddělení přidělené rodné číslo (MÚ - matrika), OKIM1x měsíčně doplní chybějící rodná čísla Identifikace cizího státního příslušníka Objednavatel uvede nacionálie pacienta, datum narození, druh pojištění, státní příslušnost, přidělené nebo vygenerované rodné číslo Identifikace vzorků od zvířat V laboratoři jsou zvířata evidována s vygenerovaným identifikačním číslem, další označení: druh zvířete příjmení a jméno majitele (např.: pes Zelená Anna ) Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Požadavek na dodatečná vyšetření je nutno uplatnit do 24 hodin po dodání do laboratoře u kultivačních vyšetření (bakteriální kultury se likvidují okamžitě po ukončení vyšetření). U sérologických vyšetření lze požadavky doordinovat telefonicky do 5 pracovních dnů, písemnou žádanku s dodatečnými požadavky je pak nutné dodat do 24 hodin na OKIM. OKIM skladuje sérologické vzorky 5 pracovních dní. Doba doordinování po odběru je dána stabilitou analytu v uloženém na OKIM. 4.9 Odběrový systém OKIM požaduje sterilní odběrové soupravy, pro výtěry s transportním mediem. Výjimkou jsou vzorky na parazitologické vyšetření (nejsou požadovány sterilní odběrové soupravy). Vhodné typy souprav pro kultivační vyšetření a přímý průkaz antigenu jsou uvedeny u jednotlivých vzorků v "Přehledu laboratorních vyšetření". LP Laboratorní příručka OKIM Strana 11 (celkem 36)

12 Pro sérologická vyšetření se doporučuje bezpečnostní vakuový uzavřený systém VACUTAINER. Odběrové soupravy vydává OKIM bez úhrady pro smluvní ambulantní pracoviště, speciální odběrové a transportní soupravy (hemokultivace, chlamydie, mycoplasma/ureaplasma pro všechna pracoviště regionu po předchozí objednávce). Jiné typy odběrového jsou použitelné jen výjimečně po konzultaci s OKIM. Typy odběrových souprav pro jednotlivé druhy vzorků jsou uvedeny v Přehledu laboratorních vyšetření Typy používaných zkumavek VACUTAINER Analýza séra:456071, plast/gel 5 ml, červený uzávěr Analýza plazmy:456083, plast/li-heparinát + gel, 5 ml, zelený uzávěr Příprava na odběr Pokyny jsou uvedeny u jednotlivých druhů vzorků v "Přehledu laboratorních vyšetření" Vyšetření moče K vyšetření zasílat ranní, střední proud moče, u žen po omytí zevního genitálu nebo cévkovanou moč. Vzorek dodat ke zpracování do laboratoře podle pokynů uvedených v Přehledu laboratorních vyšetření Krev Žilní nebo arteriální krev: odběr se provádí standardním způsobem bez dalších speciálních požadavků. Požadovaný objem krve: Pro převážnou většinu vyšetření stačí 1 zkumavka (krve). Při odběru krve do zkumavek s aditivy je nutné dodržet předepsaný objem krve tak, aby byl zachován poměr krve a aditiva Operace se vzorkem, stabilizace Odběr, skladování a transport biologického se provádí podle pokynů uvedených v Přehledu laboratorních vyšetření. Chybou jsou tepelné výkyvy oběma směry při skladování i během transportu, zcela nevhodné je vystavovat materiál slunečnímu záření Zásady práce se vzorky, bezpečnost práce Každý vzorek biologického je považován za potenciálně infekční. Je třeba zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Svoz vzorků je zajišťován v uzavřených transportních nádobách tak, aby během transportu nedošlo k jeho rozlití nebo jinému znehodnocení, nedošlo ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. V případě rozlití je třeba se řídit zásadami dezinfekce a dekontaminace, dle platného dezinfekčního plánu ONN a Směrnice 016 ONN. LP Laboratorní příručka OKIM Strana 12 (celkem 36)

13 4.10 Doprava, svoz Doprava biologického se řídí Směrnicí č. 012 ONN a.s. S DZS a firmou BioVendor jsou uzavřeny smlouvy o dopravě biologického a krevních přípravků v souladu s Vyhláškou č.221/2010 Sb. Příloha Areál ONN Doprava na OKIM je prováděna v areálu nemocnice prostřednictvím potrubní pošty, kyvadlové dopravy nebo sanitářů příslušného oddělení. Odesílání /výsledků potrubní poštou a její hygienický režim se řídí Provozním řádem potrubní pošty. Pouze v mimořádných situacích je možné dopravovat materiál osobními vozy. Materiál pro dopravu musí být řádně uzavřen a uložen, shromažďuje se na stanovených sběrných místech Terén Svoz organizuje OKBD ONN svozovými auty (BioVendor Laboratorní medicína a.s.) dle harmonogramu svozu biologického. Auta současně rozvážejí výsledky a požadovaný odběrový materiál z jednotlivých laboratoří Výdej odběrového Pro nemocniční pracoviště ONN vydává odběrový materiál KHZH na základě elektronického požadavku přes NeosWeb, žádanky na základě telefonického požadavku místní sklad KHZH. Pro spádová mimonemocniční pracoviště se vydává na základě písemného nebo telefonického požadavku příslušný odběrový materiál a žádanky OKIM. Materiál je dodáván na ordinující pracoviště pracovníky svozu. OKIM kontroluje rovnováhu mezi požadovaným odběrovým materiálem a četností odběrů. Je dodáván odběrový materiál sloužící pouze pro vyšetření prováděná na OKIM Náchod. Speciální odběrové soupravy (hemokultivační lahvičky, transportní a odběrové soupravy na chlamydie a mycoplasma / ureaplasma ) vydává OKIM na základě telefonické objednávky pro všechna zařízení spádové oblasti OKIM. Uchovávání a transport odebraných vzorků do laboratoře je uveden v Přehledu laboratorních vyšetření Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Vzorky se na OKIM přijímají průběžně, zpracovávají se v intervalech daných režimem pro jednotlivé analyty. LP Laboratorní příručka OKIM Strana 13 (celkem 36)

14 4.13 Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků OKIM odmítne provést vyšetření v následujících případech: Potřísnění žádanky a odběrové nádobky biologickým materiálem. Chybějící žádanky nebo žádanky, která neobsahuje požadované údaje nebo údaje na ní jsou nečitelné. Bude-li vzorek zaslán v neoznačené nádobce nebo štítek vyplněný tak, že není možná jednoznačná identifikace vzorku. Požadavek na vyšetření, která laboratoř neprovádí nebo nezajišťuje jeho transport do spolupracujících laboratoří. Vyšetření hospitalizovaného pacienta s kódem ambulantního pracoviště. Nedodržení podmínek preanalytické fáze znehodnocující výsledek vyšetření: nesprávné skladování, pozdní dodání z ordinace, nevhodný transport, zřejmá kontaminace vzorku, špatně zvolený odběrový materiál, nebo nesprávný poměr vzorku krve a aditiv, zkumavku, u níž je množství odebraného mimo povolené rozmezí (nad nebo pod 10 % od rysky) - riziko sražení vzorků, nebo naopak naředění protisrážlivým činidlem Postup při odmítnutí vzorků Laborantka při příjmu provede zápis do LIS a telefonicky informuje ordinující pracoviště. Do LIS uvede důvod odmítnutí vzorku a jméno, komu byla závada hlášena. Vše evidováno v písemné podobě v Knize odmítnutých vzorků. Odmítnutý materiál na pracoviště zásadně nevracíme Postup při nedodaném biologickém Je-li dodána pouze žádanka na vyšetření bez, pracovník OKIM kontaktuje ordinující pracoviště (přednostně telefonicky) a vyzve je k dodání biologického. Po kompletaci žádanky a vzorku je vzorek přijat a zpracován. Pokud nelze kontaktovat ordinující pracoviště nebo vzorek není ani po urgenci dodán, bude žádanka přijata do OpenLimsu a místo výsledků bude napsáno nedodáno. Je zaevidováno v Knize odmítnutých vzorků Postup při neúplné nebo chybné identifikaci žádanky Pokud chybí nebo je nesprávné rodné číslo, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza, OKIM telefonicky upozorní ordinující pracoviště, upraví materiál a uloží ho, vyšetření se provede po doplnění chybějících údajů Řešení neshod v rámci pracovišť ONN Neshody týkající se příjmu biologického na OKIM jsou zaznamenávány dle stanoveného postupu v laboratoři. Neshody uvedené v kategorii A jsou jednoznačně důvodem k odmítnutí vzorku. Neshody zahrnuté do kategorie B jsou posuzovány podle postupů uvedených v Laboratorní příručce, které vycházejí z doporučení odborných LP Laboratorní příručka OKIM Strana 14 (celkem 36)

15 společností. Např. požadavek na anaerobní kultivaci zaslaném v nádobce za přístupu vzduchu, nedostatečné množství jsou důvodem odmítnutí zpracování vzorku. Závady týkající se biologického vyšetřovaného na OKIM se rozlišují na : Kategorie A - závažné - neoznačený vzorek ( výjimkou jsou vzácné materiály jako mozkomíšní likvor, punktát kloubů) - rozbitý obal vzorku, kontaminace žádanky a obalu vzorku biologickým materiálem - chybná (nedostatečná) identifikace vzorku Kategorie B - nedodržení poměru medium/vzorek - silně hemolytický vzorek - málo - starý odběr - odběr provedený do nesprávné nádobky (zkumavky) - nedodaný vzorek Zrušení požadavku nebo redukce indikujícím lékařem je možné akceptovat: - pouze na základě písemného požadavku ordinujícím lékařem - před zahájením zpracování (stanovení) vzorku. Všechny závady jsou zaznamenány do LIS v laboratoři a evidují se v laboratoři ve formě tištěných přehledů. Jedenkrát za měsíc jsou seznamy neshod předkládány hlavní sestře a vrchním sestrám jednotlivých oddělení ONN. Pokud uvedený postup nevede k nápravě, jsou neshody řešeny s primáři příslušných oddělení a managementem ONN. Neshody vyžadující změny výsledků jsou řešeny dle směrnice. Pokud již byly výsledky exportovány do NIS MEDEA, prostřednictvím helpdesku provede příslušné úpravy oddělení ITC. Tyto neshody se evidují a ukládají u vedoucí NLZP Smluvní, spolupracující a referenční laboratoře Smluvní laboratoře OKIM nevyužívá smluvní laboratoře Vyšetřování prováděná spolupracujícími laboratořemi OKIM zajistí dopravu do specializovaných laboratoří Fakultní nemocnice Hradec Králové (rozsah je dán nabídkou FN HK uvedenou v Přehledu prováděných vyšetření). Pro odběr a dokumentaci platí zásady uvedené výše. Na OKIM je vedena písemná evidence odesílaného. Odeslání pro mimohradecká pracoviště po dohodě mezi OKIM a ordinujícím pracovištěm. LP Laboratorní příručka OKIM Strana 15 (celkem 36)

16 4.16 Řešení stížností Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě zaměstnanec, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit hned, vyřeší zaměstnanec, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedení laboratoře, které stížnost a její řešení zaznamená do knihy stížností. Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, stížnost zaznamenává do knihy stížností. Je-li možné stížnost vyřídit hned, učiní se tak písemně. Není-li možné stížnost vyřešit hned, navrhne se postup řešení. Dále viz. Směrnice Vyřizování stížností v ONN Výdej výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení nálezů významných patogenů Nálezy významných patogenů se hlásí bezprostředně telefonicky na ordinující pracoviště s následným zasláním výsledku v písemné podobě. Podaná telefonická informace je evidována v OpenLims s uvedením jména osoby, které bylo hlášení sděleno. Výsledky vyšetření jsou též dostupné v elektronické podobě pro pracoviště ONN a terénní zdravotnická zařízení, která mají s ONN uzavřenou smlouvu o elektronickém zasílání výsledků Formy výdeje výsledků Výsledky vyšetření se vydávají v písemné, telefonické a elektronické podobě Písemné výsledky Veškeré výsledky vyšetření pro lůžková i ambulantní pracoviště regionu. Výsledky pro pracoviště v nemocnici se v den ukončení vyšetření doručí v 12 hod. do kanceláře podatelny nemocnice nebo potrubní poštou. Výsledky pro praktické lékaře a specialisty mimo nemocnici se podle dohody odesílají auty pro svoz nebo poštou na určené adresy. Hlášení o pozitivním laboratorním nálezu potvrzujícím infekční etiologii onemocnění podle Vyhlášky č. 306 / 2012 Sb. se zasílá elektronicky přes Úložiště dat pro EpiDat. Zasílání provádějí pověřené laborantky. Výsledky vyšetření se výjimečně předávají pacientům (nebo zák.zástupcům) pro předchozí dohodě s ordinujícím lékařem a po prokázání totožnosti osoby Telefonické výsledky Výsledky vyšetření se pacientům a zákonným zástupcům telefonicky nesdělují. Dotaz na výsledky ze strany ordinujícího lékaře je možné poskytnout po ověření tel. čísla, na které je informace podávána. Vždy následuje výsledek v písemné formě Elektronické výsledky Veškeré výsledky pro pracoviště nemocnice jsou přenášeny v den ukončení analýzy do NIS MEDEA. LP Laboratorní příručka OKIM Strana 16 (celkem 36)

17 Pro pracoviště mimo nemocnici na základě uzavřené smlouvy ONN a příslušného pracoviště. Veškeré výsledky dodané elektronicky jsou zaslány i v písemné podobě Změny výsledků Podle údajů ordinujícího pracoviště nebo registru VZP se opravují chybné identifikační údaje (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a pod) Archivace výsledků V elektronické podobě, zajišťuje oddělení ITC ONN Doba odezvy laboratoře Je uvedena v přehledu laboratorních vyšetření pro jednotlivé testy Konzultační činnost laboratoře Lékaři oddělení poskytují konzultační činnost v rámci ATB střediska. Kontakty: Doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc MUDr. Eva Veselá MUDr. Romana Zajícová Používané analytické systémy VITEK2 Compact (BioMerieux)- určen k identifikaci bakterií a kvasinek a dále k testování kvantitativní citlivosti na antibiotika u klinicky významných bakterií Liaison (Diasorin) - chemiluminiscenční imunoanalýza ke kvantitativnímu stanovení protilátek ImmunoBlot (Test-line) konfirmační stanovení antiborreliových protilátek u vzorků, které byly jinými serologickými metodami určeny jako pozitivní nebo hraniční Systém GeneXpert Dx (Cepheid) PCR amplifikace nukleové kyseliny a detekce cílové sekvence ve vzorku za použití PCR v reálném čase BacT/Alert (BioMerieux) automatizovaný hemokultivační systém URO-QUICK - screeningový automatický systém pro kultivace moče CHORUS (DIESSE diagnostica senese) - automatizovaný systém pro analýzu infekčních a autoimunitních parametrů. LP Laboratorní příručka OKIM Strana 17 (celkem 36)

18 5 Přehled laboratorních vyšetření 5.1 Přehled urgentních vyšetření označených STATIM Metoda Materiál Výsledek Mikroskopie - barvení dle Grama pro většinu bakterií a kvasinek Mikroskopie - barvení dle Ziehl - Nielsena na TBC Průkaz antigenu bakterií N.meningitidis A,B,C, Y/W35, Str.pneumoniae, Str.agalactiae, H.influenzae b, E.coli /K1 (latexová aglutinace) Tekutý materiál ve zkumavce nebo v kontejneru Sputum v kontejneru Liquor nejméně 1 ml ve sterilní zkumavce do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu Průkaz antigenu rotaviru adenoviru, noroviru, astroviru (imunochromatografie) Průkaz toxinu A/B a antigenu Clostridium difficile (imunochromatografie, případná konfirmace nálezu PCR) EBV - heterofilní protilátky (latexová aglutinace) Helicobacter pylorii (imunochromatografie) Streptococcus pneumonie antigen (imunochromatografie) Legionella pneumophila sérotyp1-antigen (imunochromatografie) Chlamydia trachomatis - antigen (imunochromatografie) Průkaz antigenu metodou PCR (např. virus chřipky, MRSA) Stolice cca velikosti oříšku v kontejneru 3-5 dnů od počátku potíží Stolice cca velikosti oříšku v kontejneru (vzorek zaslat ke zpracování do 2 hodin po odběru, uchovávat v chladu) Sérum, srážlivá krev Stolice cca velikosti oříšku v kontejneru Moč Moč Výtěr z cervixu, uretry, oka, případně moč od mužů. Materiál zaslat ve speciálních odběrových nádobkách (dodá OKIM) do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu do1 hod po příjmu do1 hod po příjmu do1 hod po příjmu do1 hod po příjmu LP Laboratorní příručka OKIM Strana 18 (celkem 36)

19 5.2 Bakteriologie Obecné zásady odběru vzorků na bakteriologické / parazitologické vyšetření doba odběru: optimálně před zahájením ATB léčby, před podáním další dávky ATB, na vzestupu teplotní křivky (hemokultivace), opakované odběry(hemokultivace, kultivace TBC, parazitologie, epidemiolog.požadavky) způsob odběru: typická část, vločka hnisu, sputum, rána (ne jen okolí), příp. podle pokynu OKIM druh vzorku: podrobný popis ( nestačí pouze výtěr, punktát apod.) Legenda k tabulkám odběrová souprava: tampon v TPA - sterilní tampon zanořený ve zkumavce s transportní půdou Amies zkumavka - sterilní zkumavka plastová s uzávěrem obsah 10 ml kontejner - sterilní kontejner plastový s uzávěrem obsah 20 ml kontejner TBC - sterilní nádobka plastová nebo skleněná obsah 100 ml s uzávěrem lahev BacT/ALERT FA- hemokultivační lahvička aerobní, zelené víčko lahev BacT/ALERT FN - hemokultivační lahvička anaerobní, oranžové víčko lahev BacT/ALERT PF - hemokultivační lahvička pediatrická, žluté víčko CAT SWAB - souprava tampon a kultivační medium pro kvasinky a trichomonas FUNGI QUICK - souprava tampon a kultivační medium pro kvasinky URICULT - transportní souprava pro odběr a inokulaci moče chlamydia - odběrová a transportní souprava (tampon objednat na mykoplazma/ureaplazma - odběrová a transportní souprava (tampon a zkumavka s transportní půdou) objednat na uchovávání: uchovávání vzorku před transportem do laboratoře není-li možný okamžitý transport do laboratoře č (čas v hodinách) t (teplota): pokojová (15-25º C), chladnička (2-8 º C) transport : podmínky transportu č (čas v hodinách) t (teplota): pokojová (15-25º C), chladnička (2-8 º C) výsledek : průměrný čas do sdělení výsledku od dodání vzorku do laboratoře včetně testu citlivosti na ATB u kmenů s předpokládanou etiologií (vzhledem k dg. uvedené na žádance) hod (hodiny), dny, týdny LP Laboratorní příručka OKIM Strana 19 (celkem 36)

20 poznámka: doplňující údaje k požadovanému cílenému vyšetření (kultivaci, rozšíření základního vyšetření, MRSA apod.) nutno uvést na žádance, příp. informovat OKIM Kultivační vyšetření / Přímý průkaz antigenu Respirační trakt odběrová vzorek souprava Výtěr z krku, tampon nosohltanu, v TPA tonsil Výtěr z nosu Výtěr z hrtanu na B.pertussis Endotrach. aspirát, BAL tampon v TPA tampon na drátě v TPA zkumavka max.doba uchovávání Sputum kontejner Sputum na kontejner TBC Sputum na kontejner TBC ZN mikroskopie Výtěr z kanyly tracheální tampon v TPA transport čas/teplota výsledek poznámka hod: difterii, meningokoky, MRSA, gonokoky označit na žádance hod: difterii, MRSA, meningokoky, označit na žádance hod: předem objednat na tel hod: mikroskopie do 2 hod hlášena na oddělení hod: do 6 - týdnů PCR TBC označit na žádance = FNHK hod: 2 po příjmu hod: Ucho vzorek Výtěr ze zvukovodu Tekutina ze středouší Výtěr z ucha odběrová souprava tampon v TPA Zkumavka, vhodnější je odběr do stříkačky tampon na drátě v TPA max.doba uchovávání transport čas/teplota výsledek hod: hod: hod: poznámka plísně označit na žádance plísně označit na žádance plísně označit na žádance LP Laboratorní příručka OKIM Strana 20 (celkem 36)

21 Oko vzorek Výtěr ze spojivkového vaku Výtěr ze spojivkového vaku antigen Chlamydia trachomatis odběrová souprava tampon v TPA chlamydia OS max.doba uchovávání transport čas/teplota výsledek hod: hod: 2 po příjmu poznámka imonochromatografie důkladný stěr nutný = intracelulární infekce Gastrointestinální trakt vzorek odběrová souprava Stolice tampon základní v TPA vyšetření Stolice cíleně tampon Yersinia spp. Stolice cíleně patogenní vibria Stolice Rota/ Adenoviry/Astr oviry/noroviry Stolice Clostridium difficile antigen a toxin A/B Žluč / obsah žlučových cest Stolice na Helicobacter pylori v TPA přímo do peptonové vody kontejner (stolice, ne výtěr!) kontejner (stolice, ne výtěr!) zkumavka, vhodnější je odběr do skříkačky kontejner (stolice, ne výtěr!) max.doba uchovávání ihned do laboratoře č: do 6 hodin po odběru č: do 2 hodin po odběru transport čas/teplota ihned do laboratoře č: do 6 hod po odběru č: do 2 hodin po odběru výsledek hod: hod: hod: hod: 1 po příjmu hod: 1 po příjmu hod: hod: 1 po příjmu poznámka enteropatogenní E.col do 3 let věku automaticky označit na žádance předem objednat na tel: imunochromatografie odběr 3.-5.den od začátku průjmu membránová EIA, případně PCR do 1 hod hlášeno na oddělení imunochromatografie LP Laboratorní příručka OKIM Strana 21 (celkem 36)

22 Močový trakt odběrová vzorek souprava Moč střední zkumavka, proud kontejner Moč zkumavka, cévkovaná, z kontejner perm.katétru, separovaná Moč v Urikultu URICULT Moč na TBC 100 ml Moč - muži- Chlamydia trachomatis Moč Streptococcus pneumoniae Moč Legionella pneumophlila sérotyp 1 kontejner 100 ml max.doba uchovávání nebo 37ºC chlamydia OS č: 3 dny kontejner, zkumavka kontejner, zkumavka transport čas/teplota výsledek hod: hod: hod: do 6 týdnů hod: 2 po příjmu hod: 1 po příjmu hod: 1 po příjmu poznámka kvasinky označit na žádance způsob odběru označit na žádance mikroskopie ZN se neprovádí PCR TBC označit na žádance = FN HK imunochromatografie 20 ml prvního proudu moči, před odběrem nemočit alespoň 1 hod imunochromatografie imunochromatografie Genitální trakt - muži vzorek odběrová souprava Výtěr / sekret tampon z uretry, v TPA / prostaty, ejakulát zkumavka Výtěr z uretry na Chlamydia trachomatis Výtěr / sekret z uretry, prostaty, ejakulát na mykoplasma / ureaplasma Výtěr z uretry na kvasinky a T.vaginalis max.doba uchovávání chlamydia OS m/u OS ejakulát 200ul ředěný 1:10 (fysiol.roztok) CAT SWAB č: 48 hod transport čas/teplota výsledek hod: hod: 2 po příjmu hod: 48 hod: poznámka Neisseria gonorrhoe předem objednat na tel: imunochromatografie důkladný stěr sliznice nutný =intracelulární infekce důkladný stěr sliznice nutný = extracelulárn infekce LP Laboratorní příručka OKIM Strana 22 (celkem 36)

23 Genitální trakt - ženy vzorek odběrová souprava Výtěr pochvy, tampon cervixu, uretry v TPA Výtěr z endocervixu na Chlamydia trachomatis Výtěr z endocervixu na ureaplasma/ mykoplasma Výtěr z uretry, pochvy na kvasinky, T.vaginalis chlamydia OS m/u OS CAT SWAB max.doba uchovávání č: 48 hod transport čas/teplota výsledek hod: hod: 2 po příjmu hod: 48 hod: poznámka Neisseria gonorrhoe předem objednat na tel: Imunochromatografie vzorky s příměsí lubrikačních látek, stolice, nelze vyšetřit důkladný stěr sliznice nutný= extracelulární infekce Kůže, rány hluboké defekty, dekubity vzorek odběrová max.doba souprava uchovávání Výtěr z kůže, rány, tampon defektu, dekubitu v TPA Kontrolní stěr z tampon kůže před v TPA lumbální punkcí, hemokultivací, okolí kanyl, katetrů apod. transport čas/teplota výsledek hod: hod: poznámka MRSA označit na žádance pořadí odběru příp. místo odběru označit na žádance Centrální nervový systém odběrová vzorek souprava Likvor zkumavka klasická kultivace (minimálně 2 ml likvoru) Likvor v automatizovaném kultivačním systému lahev BacT/ALER T PF max.doba uchovávání č: co nejdříve (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) transport čas/teplota č: co nejdříve (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) výsledek hod: mikroskopie, přímý průkaz antigenu a pozitivní kul-tivace se hlásí do 1 hodiny 5 dnů pozitivní mikroskopie i kultivace se hlásí průběžně poznámka přímý průkaz antigenu N.meningitidis A,B,C, Y/W35, Str.agalactiae Str.pneumoniae,E.coli K1, H.influenzae b latexová aglutinace, imunochromatografie LP Laboratorní příručka OKIM Strana 23 (celkem 36)

24 Hemokultivace v automatizovaném kultivačním systému vzorek odběrová max.doba transport souprava uchovávání čas/teplota výsledek Krev standart. Lahev: 5 dnů venepunkce BacT/ALERT pozitivní nejméně FA nebo 37ºC (optimum-co mikroskopie 2 odběry BacT/ALERT (optimum-co nejdříve do i kultivace se po10ml krve FN nejdříve do kultivačního hlásí okamžitě BacT/ALERT kultivačního systému) na oddělení PF(4ml krve) systému) poznámka dodržujte pokyny odběru!!! (nepřelepujte čárový kód lahvičky) Krev z katétru jen při susp. infekci katetrové Lahev: BacT/ALERT FA BacT/ALERT FN BacT/ALERT PF(4ml krve) nebo 37ºC (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) 5 dnů pozitivní mikroskopie i kultivace se hlásí okamžitě na oddělení dodržujte pokyny odběru!!! (nepřelepujte čárový kód lahvičky) Hnis, obsah patologických ložisek, výpotek, primárně sterilní tekutiny, tkáň vzorek odběrová max.doba transport souprava uchovávání čas/teplota výsledek poznámka Hnis, obsah patologických ložisek apod. hod: Výpotek aj. primárně sterilní tekutiny Výpotek aj. primárně sterilní tekutiny v automatickém kultivačním systému Tkáň tampon v TPA, vhodnější je zkumavka nebo stříkačka (pro anaerobní kultivaci) zkumavka, vhodnější je zkumavka nebo stříkačka (pro anaerobní kultivaci) BacT/ALERT FA BacT/ALERT FN kontejner, vhodnější je anaerobní S nebo 37ºC (optimum-co nejdříve do kultivačního systému nevhodné nebo 37ºC (optimum-co nejdříve do kultivačního systému hod: anaerobní kultivace 2-5 dnů 5 dnů pozitivní mikroskopie i kultivace se hlásí okamžitě na hod: anaerobní kultivace 2-5 dnů MRSA označit na žádance vhodnější tekutý materiál než výtěry vhodnější tekutý materiál než výtěry anaerobní kultivace automaticky anaerobní kultivace automaticky LP Laboratorní příručka OKIM Strana 24 (celkem 36)

25 Cizorodý materiál - kanyly, katetry apod. vzorek odběrová max.doba souprava uchovávání Kanyla, katétr zkumavka apod. cca 5 cm špičky na sucho!! transport čas/teplota výsledek hod: poznámka druh označit na žádance(cévní, močový, tracheální apod.) 5.3 Parazitologie vzorek Perianální stěr / otisk na Enterobiozu Stolice na parazity (množství cca velikosti oříšku) Stolice na Kryptosporidi ozu (množství cca velikosti oříšku) Části těl helmintů odběrová souprava podložní sklíčko, lepící průhledná páska kontejner (i nesterilní) kontejner (i nesterilní) kontejner a kapka vody max.doba uchovávání č: 48 hod č: 48 hod č: 48 hod č: 48 hod transport čas/teplota výsledek hod: 24 hod: 48 hod: 48 hod: 24 poznámka otisk análního otvoru průhlednou lepící páskou, po sejmutí ji nalepíme na podl. sklo cestovní anamnézu uveďte na žádance cestovní anamnézu uveďte na žádance cestovní anamnézu uveďte na žádance 5.4 Infekční sérologie Odběrový materiál, typy používaných zkumavek VACUETTE Analýza séra:456071, plast/gel 5 ml, červený uzávěr Analýza plazmy:456083, plast/li-heparinát + gel, 5 ml, zelený uzávěr Borrelia Borrelia bugdorferi sensu lato - IgM, IgG Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum, mozkomíšní mok Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 3x týdně LP Laboratorní příručka OKIM Strana 25 (celkem 36)

26 Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza Jednotka: ku/l Sérum, plazma Borrelia negativní hraniční pozitivní IgM < > 22 IgG < > 15 Mozkomíšní mok negativní hraniční pozitivní Mozkomíšní IgM < 2,4 2,5-3,4 > 3,5 mok IgG < 4,4 4,5-5,4 > 5, Borrelia-konfirmační stanovení (blot) Kód VZP: Materiál: sérum, mozkomíšní mok Odběr do:, Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x za 14 dní Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Metoda: průkaz specifických protilátek třídy IgG a IgM metodou imunoblot pozitivní, negativní, hraniční CMV Cytomegalovirus protilátky IgG Cytomegalovirus protilátky IgM Kód VZP: Materiál: sérum Odběr do: Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 2x týdně Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření LP Laboratorní příručka OKIM Strana 26 (celkem 36)

27 Metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza Jednotka: ku/l Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie negativní hraniční pozitivní IgM < > 22 CMV IgG < > EBV Ebstein Barr virus protilátky EBNA1 IgG Ebstein Barr virus protilátky VCA IgG Ebstein Barr virus protilátky VCA IgM Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Dostupnost: OKIM Náchod dolní nemocnice, 2x týdně Možnost doordinovat: do 5 dnů po odběru Poznámky: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza Jednotka:kU/l negativní hraniční pozitivní IgM < > 40 EBV IgG < EBNA < > Ebstein Barr virus heterofilní protilátky Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, denně, možno také jako statim Možnost doordinovat: do 5 dnů po odběru Metoda: latexová aglutinace Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření pozitivní / negativní LP Laboratorní příručka OKIM Strana 27 (celkem 36)

28 5.4.5 Toxoplasma Toxoplasma gondii-protilátky IgG Toxoplasma gondii-protilátky IgM Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Dostupnost: OKIM dolní nemocnice,1 x týdně Metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza Jednotka: ku/l Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření T. gondii Syfilis negativní hraniční pozitivní IgM < > 8 IgG < 7,2 7,2-8,8 > 8,8 Treponema pallidum TPHA - Treponema pallium hemaglutinace RPR - rychlá reaginová reakce Kód VZP: TPHA 82111, RPR Materiál: Odběr do: TPHA-sérum, RPR-sérum, plasma Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 3x týdně Poznámka: oba testy (RPR,TPHA) se provádějí současně z jednoho odběru Metoda: TPHA- treponemový test, RPR netreponemový test negativní / pozitivní Chlamydia pneumoniae Chlamydia pneumoniae - protilátky IgA Chlamydia pneumoniae - protilátky IgG Kód VZP: Materiál: sérum LP Laboratorní příručka OKIM Strana 28 (celkem 36)

29 Odběr do: Dostupnost: OKIM dolní nemocnice,1 x týdně Metoda: enzymoimunoanalýza (ELISA) Jednotka: ku/l Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Chl.pneumoniae negativní hraniční pozitivní IgA < > 18 IgG < > Mycoplasma pneumoniae Mycoplasma pneumoniae - protilátky IgA Mycoplasma pneumoniae - protilátky IgG Mycoplasma pneumoniae - protilátky IgM Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Dostupnost: OKIM dolní nemocnice,1 x týdně Metoda: enzymoimunoanalýza (ELISA) Jednotka: ku/l Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření M.pneumoniae negativní hraniční pozitivní IgA < > 18 IgG < > 18 IgM < 0,9 0,9 1,1 > 1,1 5.5 Sérologie - autoimunita Odběrový materiál, typy používaných zkumavek VACUETTE Analýza séra:456071, plast/gel 5 ml, červený uzávěr Analýza plazmy:456083, plast/li-heparinát + gel, 5 ml, zelený uzávěr LP Laboratorní příručka OKIM Strana 29 (celkem 36)

30 5.5.2 Antinukleární protilátky ANF (ANA) antinukleární protilátky imunofluorescence Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum, plazma Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Metoda: nepřímá imunofluorescence (NIF) negativní / pozitivní (u pozitivních vzorků uváděn typ imunofluorescence) - doporučení: v případě pozitivity stanovit konkrétní antigen (ENA screen, ENA profil, dsdna) - po domluvě lze stanovit titr protilátek dsdna autoprotilátky proti dvouvláknové DNA ELISA NIF Kód VZP: ELISA 91253, NIF Materiál: Odběr do: ELISA: sérum, NIF: sérum, plazma Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA a nepřímá imunofluorescence (NIF) Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Jednotka: ku/l ELISA: Negativní hraniční pozitivní Anti-dsDNA IgG < > 30 NIF: negativní / pozitivní ENA extrahovatelné antinukleární protilátky ENA screen - směs antigenů (SS-A, SS-B, Jo-1, Scl-70, Sm, SnRNP-C) ENA profil konkrétní autoprotilátky proti výše uvedeným antigenům,, provádí se pouze při pozitivním výsledku ENA screen, po domluvě s indikujícím lékařem LP Laboratorní příručka OKIM Strana 30 (celkem 36)

31 Kód VZP: ENA screen Materiál: sérum Odběr do: Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Jednotka: ku/l negativní hraniční pozitivní ENA screen < 0, > 1,2 SS-A < >18 SS-B < >18 ENA profil Jo-1 < >18 Scl-70 < >18 Sm < >18 SnRNP-C < > ANCA autoprotilátky proti antigenům cytoplasmatických granulí neutrofilních granulocytů ANCA - imunofluorescence Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum, plazma Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Metoda: nepřímá imunofluorescence (NIF) negativní / pozitivní (u pozitivních vzorků uváděn typ imunofluorescence) c ANCA (anti-proteináza 3 (PR3) Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně LP Laboratorní příručka OKIM Strana 31 (celkem 36)

32 Metoda: ELISA Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Jednotka: ku/l Negativní hraniční Pozitivní Anti-PR3 < > p ANCA (anti-myeloperoxidáza (MPO)) Kód VZP: Materiál: sérum Odběr do: Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Jednotka: ku/l Negativní hraniční Pozitivní Anti-MPO < > LKM-1 autoprotilátky proti mikrozomálnímu antigenu jater a ledvin Kód VZP: Materiál: sérum Odběr do: Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Jednotka: ku/l Negativní hraniční Pozitivní Anti-LKM-1 < > Anti tkáňová transglutamináza IgA, IgG (ttg) Kód VZP: Materiál: sérum Odběr do: LP Laboratorní příručka OKIM Strana 32 (celkem 36)

33 Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Jednotka: ku/l Anti-tG Anti M2 mitochondrie Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Negativní hraniční Pozitivní IgA < > 18 IgG < > 18 Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Jednotka: ku/l Negativní hraniční Pozitivní AMA-M2 < > Anti GBM - protilátky proti lidskému proteinu glomerulární bazální membrány Kód VZP: Materiál: Odběr do: Dostupnost: sérum OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Jednotka: ku/l Negativní hraniční Pozitivní ANTI-GBM < > 18 LP Laboratorní příručka OKIM Strana 33 (celkem 36)

34 5.5.8 ASCA IgA, IgG - protilátky proti Saccharomyces cerevisiae Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Jednotka: ku/l ASCA Anti gliadin IgA, IgG Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Negativní hraniční Pozitivní IgA < > 18 IgG < > 18 Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Jednotka: ku/l ANTI- GLIADIN Anti deaminovaný gliadin IgA, IgG Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Negativní hraniční Pozitivní IgA < > 18 IgG < > 18 Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Jednotka: ku/l LP Laboratorní příručka OKIM Strana 34 (celkem 36)

35 ANTI- DEAMINOVANÝ GLIADIN Negativní hraniční Pozitivní IgA < > 18 IgG < > Anti endomysium IgA, IgG Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum, plazma Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Metoda: nepřímá imunofluorescence (NIF) negativní / pozitivní Anti -LC-1 protilátky proti jaternímu cytosolu Kód VZP: Materiál: Odběr do: sérum Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Metoda: ELISA Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2-3 různá vyšetření Jednotka: ku/l Negativní hraniční Pozitivní ANTI-LC-1 < > Sérologie ostatní Fekální kalprotektin Kód VZP: Materiál: stolice Odběr do: čistá zkumavka Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, denně Metoda: imunoanalýza LP Laboratorní příručka OKIM Strana 35 (celkem 36)

36 Fekální kalprotektin Negativní hraniční Pozitivní < > Kalprotektin z ascitu Kód VZP: Materiál: ascitická tekutina Odběr do: zkumavka Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, denně Metoda: imunoanalýza Negativní Pozitivní KALPROTEKTIN 0,51 > 0,51 6 Odpovědnosti a pravomoci Dokument je platný pro zaměstnance Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie a pro všechny, kteří chtějí využít služeb laboratoře. 7 Související dokumenty Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. Vyhláška o zdravotní dokumentaci č. 98/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče č. 306/2012 Sb. Hygienicko-epidemiologický řád ONN Provozní řád potrubní pošty Provozní řád OKIM Organizační řád OKIM Bezpečnostní řád OKIM Směrnice Transport biologického a transfúzních přípravků Směrnice Řízení neshod v souvislosti s laboratorními vyšetřeními Směrnice Vyřizování stížností v ONN Příkaz ředitele Identifikace vzorku biologického Příkaz ředitele Dodržování zákona o zdravotních službách Příkaz ředitele Výdej výsledků z laboratorních pracovišť LP Laboratorní příručka OKIM Strana 36 (celkem 36)

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie (OKIM) LP č. 08 Platnost od: 25.03.2013 Počet stran: 31 Stran příloh: 0 Externí

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Lenka Hrozová Dne: 23.3.2015 Verze: 09 Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 27.3.2015 Výtisk: Platnost od: 1.4.2015 Laboratorní příručka IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235 615

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 1 0 0 9 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 1 1 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE Kód Vyšetření cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH (15%) cena v Kč s DPH (21%) Odběry 09117 Odběr krve ze žíly - dítě do 10 let 66 76 80 09119 Odběr krve ze žíly - dítě nad 10 let, dospělí 37 43 45 09111

Více

Mikrobiologické vyšetření moči

Mikrobiologické vyšetření moči Provádění, možnosti a interpretace mikrobiologických vyšetření Mikrobiologické vyšetření moči Zpracoval: prim. RNDr. Roman Jirsa, MVDr. Zdeněk Brož, Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Oponoval: MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie Seznam vyšetření - parazitologie Název Materiál/pacient Provádí se Doba odezvy Kód ZP Poznámka Toxoplasmóza celkové protilátky (komplement-fixační reakce) Pupečníková krev Plodová voda (předběžný výsledek,

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Atypické pneumonie - moderní diagnostika MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Pneumonie preskripční algoritmus bronchopneumonie mikrobiologické vyš vhodné děti H. influenzae K. pneumoniae

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE Název Výkony základní vyšetření Výkony doplňující vyšetření Cena základní vyšetření Cena doplňující vyšetření Cena základní Cena doplňující vyšetření s 15% DPH vyšetření s 15% DPH ODBĚRY Odběry krve dospělý

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 6 8 2 5 6 IČZ smluvního ZZ 4 9 3 1 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 P 4 9 K 0 0 2 Název IČO Poliklinika Tachov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému. Automatický imunoanalyzátor pro multiparametrické testování

Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému. Automatický imunoanalyzátor pro multiparametrické testování Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Automatický imunoanalyzátor pro multiparametrické testování ŠIROKÉ SPEKTRUM Infekční onemocnění Dětské virové infekce Respirační infekce

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Ceník oddělení klinické mikrobiologie

Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník laboratorních vyšetření - lázeňské domy, hotely + Čech samoplátce Poř. čísl o Oddělení Označení služby Na žádanku lékaře, ze zdr. důvodů Na požadavek pacienta

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 0 0 9 3 6 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie Stránka 1 z 24 Laboratorní příručka Laboratoř biochemie Laboratoř hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval RNDr. J. Hejnarová MK

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

Seznam vyšetření pro diagnostiku bakteriálních infekcí: Sérologická, molekulárně biologická a imunochromatografická vyšetření

Seznam vyšetření pro diagnostiku bakteriálních infekcí: Sérologická, molekulárně biologická a imunochromatografická vyšetření Laboratoře Mikrochem a.s. Nezvalova 984/2, 77900 Olomouc http://www.michem.cz Infolinka: 800 101 141 Zdravotnická laboratoř č.8062 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO 15189

Více

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk Základní rozvaha indikace mikrobiologického vyšetření ano ne Co odebrat? (klinické příznaky, fáze onemocnění, charakter patogena) Jak odebrat?

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Oddělení lékařské mikrobiologie Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín SM_OLM_001 Počet stran: 24 Verze č.: 4 Výtisk č.: 1 oddělení lékařské mikrobiologie Zpracoval RNDr. Jan Pomykal 10.2.2016

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PIMU Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště imunologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PIMU Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště imunologie Příloha č. 3 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PIMU Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště imunologie Vypracoval: MUDr. Pavel Žampach, vedoucí PIMU Biologické referenční intervaly:

Více

Seznam výkonů OKBMI pro placená vyšetření

Seznam výkonů OKBMI pro placená vyšetření Seznam výkonů OKBMI pro placená vyšetření BIOCHEMIE Název vyšetření Kód - rutina body Příjem a separace séra 97111 17 ABR 81585 73 Na 81593 20 K 81393 22 Cl 81469 15 Ca 81625 19 Ca2+ 81627 45 Mg 81465

Více

F-02 Referenční rozmezí OKI

F-02 Referenční rozmezí OKI strana : 1 z 6 Název dokumentu F-02 Referenční rozmezí OKI Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

1 Laboratoř klinické imunologie Na Slupi 4, Praha 2 2. Laboratoř průtokové cytometrie Na Slupi 4, Praha 2

1 Laboratoř klinické imunologie Na Slupi 4, Praha 2 2. Laboratoř průtokové cytometrie Na Slupi 4, Praha 2 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Laboratoř klinické imunologie. Laboratoř průtokové cytometrie Vyšetření:. Laboratoř klinické imunologie 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 8 - Laboratoř alergologická a imunologická

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: --

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.)

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.) Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod List 1 z 7 Zprávy podepisuje: MUDr. Petr Linhart MUDr. Marián Medňanský MVDr. Václav Fejt primář (vyšetření č. 1-19, 50-53, 70-73, 100-112, 114, 116-119, 121-123, 129-133) lékař (vyšetření č. 1-19, 50-53,

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

M a s a r y k ů v o n k o l o g i c k ý ú s t a v Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, 6 5 6 5 3

M a s a r y k ů v o n k o l o g i c k ý ú s t a v Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, 6 5 6 5 3 1/6 PODMÍNKY ODBĚRU, TRANSPORT NA nepřímý průkaz patogenů stanovení protilátek Atypická pneumonie; mycoplasma pneumoniae Borrelie; anti-borrelie protilátky Toxoplasma gondi; Protilátky KFR nebo ELISA (IgA,

Více

SP 003 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení imunologie Praha

SP 003 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení imunologie Praha Strana č. 1 SP 003 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem ÚVOD Laboratorní příručka Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem poskytuje informace o činnosti oddělení. Obsahuje

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Legenda k tabulkám: odběr: stručný popis získání vzorku adjustace: popis odběrového materiálu

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Manuál laboratorních vyšetření

Manuál laboratorních vyšetření Manuál laboratorních vyšetření Strana č.:/celkem stran: 1/12 Obsah 1. Klinická mikrobiologie informace o vyšetřeních... 1 2. Sérologie informace o vyšetřeních... 10 3. Vyšetření zajišťovaná v externích

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

SZV 2017 změny Pavel Čermák

SZV 2017 změny Pavel Čermák SZV 2017 změny Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Základní princip Peníze, zisk Kam???? Základní změny Sloučení odborností pod 802 Odsouhlaseno výborem SLM (2012) a PSMR pro SZV Certifikát

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více