Laboratorní příručka LLM Hořovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka LLM Hořovice"

Transkript

1 Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO K Nemocnici 1395, Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci s LLM ) Provozní doba : Pondělí pátek: (příjem vzorků) 7:00 16:00 hodin sdělování výsledků, přítomnost lékaře 8: hodin Sobota: (příjem vzorků) 7:00 12:00 hodin sdělování výsledků, přítomnost lékaře 8:30 11:30 hodin Před použitím si ověřte platnost znění na vydání 9., červen 2012 Seznam kapitol: strana: 0. Úvodní strana 1. Obecné informace o laboratoří 2. Žádanka a označení materiálu 3. Doporučené odběrové soupravy 4. Seznam prováděných vyšetření pro přímou bakteriologickou diagnostiku 5. Seznam prováděných vyšetření pro sérologickou diagnostiku 6. Činnost antibiotického střediska 7. Seznam smluvních laboratoří 8. Ceník služeb Příloha č. 1 seznam akreditovaných SOP Příloha č. 2 vzory žádanek Příloha č. 3 vzor vyplnění žádanky o schválení ATB Příloha č. 4 postup pro odběr hemokultur 1 1 z

2 1. Obecné informace o laboratoři Název organizace: Ředitel: Adresa organizace: IČO DI Bankovní spojení: Telefon: Fax: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Ing. Pavel Bernáth Moskevská 15, Ústí nad Labem CZ ČNB ÚL /0710 Název laboratoře: IČZ IČP Vedoucí: Zástupce: Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice RNDr. Věra Hásková MUDr. Bronislav Balkovský Miroslava Budínská manažér kvality Adresa: Hořovice, K Nemocnici 1395 (areál nemocnice) Telefon: přímá linka do kanceláře kancelář vedoucí laboratoře klinická laboratoř sérologická laboratoř řidič Horká linka: služební mobil Dr. Hásková pro ATB konzultace 2 z 22

3 2. Žádanka a označení materiálu!! Vzorek nedostatečně označený nebo s nedostatečně vyplněnou žádankou NEBUDE zpracován!! žádanka ( průvodní list, průkaz na ošetření K VZP event. formulář z PC vzor na ) musí obsahovat čitelné informace: jméno a příjmení pacienta rodné číslo adresu (i přechodnou) pacienta zdravotní pojišťovnu nebo: výrazně označeno, že se jedná o samoplátce (uvedena informace, jak bude provedena úhrada lze v hotovosti v event. po tel. domluvě fakturou) výrazně označeno, že se jedná o smluvního pojištěnce ZP ev pojištěnce EU ( uvedeno číslo pojistné smlouvy nebo dodány kopie nutných dokladů ) datum a hodinu odběru ( při odběru hemokultury i teplota event.čas podání ATB a jaké) a identifikaci odebírajícího pracovníka (podpis ) identifikační číslo zdravotnického pracoviště (IČP) vč. odbornosti a jmenovka, podpis lékaře požadující vyšetření a telefon popis materiálu ( nestačí uvést punktát, ale nutno označit tkáňový původ hrudní, kolenní atd. ) a požadované vyšetření, event. informaci o zahájené ATB terapii (vždy po odběru materiálu pro kultivační vyšetření ), o již dříve zjištěné pozitivitě pacienta ( HBsAg, TPHA, salmonela, kampylobakter, MRSA atd.) nebo jednáli se o vyšetření pacienta v kontaktu s infekčním onemocněním ( nutno uvést jméno nemocného a sledované etiologické agens), u sérologických vyšetření nutno uvést datum prvních klinických příznaků s popisem, např. kdy přisátí klíštěte ev. hodnotu biochemických vyšetření zánětlivých markerů ) pro hodnocení vyšetření event. k doporučení pro další vyšetření pro diferenciální diagnostiku klinického stavu pacienta materiál vždy s žádankou (průvodním listem) a čitelně označen jméno a příjmení pacienta rok narození popis materiálu ( u hemokultur vč. času odběru a NEPŘELEPOVAT identifikační štítek) Označení STATIM lze použít pouze pro vyšetření CRP Výsledek bude předán do 30 minut pacientovi nebo sdělen telefonicky ( pokud je uveden Ω ) ošetřujícímu lékaři Po telefonické konzultaci lze na žádance označit další požadovaná vyšetření dle LP Konfirmace výsledku z NRL nebo podrobná identifikace bude předána v kopii ošetřujícímu lékaři ihned po obdržení 3 z 22

4 3. Doporučené odběrové soupravy 3.1. Odběry pro přímou bakteriologickou diagnostiku Předpokladem správných výsledků bakteriologického vyšetření a stanovení etiologie infekčního procesu s následným doporučením antimikrobiální terapie a protiepidemických opatření je správný odběr materiálu odpovídající odběrovou soupravou a včasným dodáním do laboratoře. Doporučené odběrové soupravy: odběr moči: sterilní zkumavka, kontejner odběr pro vyšetření dle Grahama( průkaz přítomnosti vajíček roupů): otisk průhledné izolepy análního otvoru na podložním sklíčku výtěr stolice, výtěry z krku, nosu, tonsil, ze spojivkového vaku, z ucha, z pochvy, z kůže a ran: suchý tampon na plastové nebo dřevěné tyčince vložen do sterilní zkumavky lépe s transportní půdou např. Amies odběr stolice pro průkaz antigenů: stolice velikosti lískového oříšku do kontejneru se šroubovacím uzávěrem odběr sputa: sterilní kontejner odběr z hrtanu (laryngu): navlhčený tampon na kovové tyčince (drát) vložen do sterilní zkumavky lépe s transportní půdou např. Amies odběr mozkomíšního moku: sterilní zkumavka odběr punktátů, výpotků, hnisů: aseptický odběr ve sterilní zkumavce lépe v injekční stříkačce s jehlou vpíchnutou do sterilní gumové zátky, aby bylo zabráněno přístupu vzduchu k materiálu odběr žaludeční nebo dvanáctníkové šťávy, zvratků a podobně: sondou do sterilní zkumavky, kontejneru rozměrnější materiál odebraný při operacích: sterilní kontejner, Petriho miska ( nejlépe po dohodě s laboratoří ) odběry při pitvách: suchý tampon na plastové nebo dřevěné tyčince vložen do sterilní zkumavky nebo materiál vložen do sterilního kontejneru, Petriho misky ( nejlépe po dohodě s laboratoří ) odběr krve pro hemokultivaci při sepsi: asepticky odebráno 10 ml krve v hemokultivačních nádobkách, které lze vyzvednout v laboratoři ( Příloha č. 4 ) odběr pro průkaz antigenu Chlamydia sp.: suchý tampon na plastové nebo kovové tyčince vložen do sterilní zkumavky odběr kanyl, katetrů, apod.: asepticky se odstřihne distální část do suché sterilní zkumavky 3.2. Odběry pro sérologickou diagnostiku aseptický odběr 7 10 ml srážlivé krve z loketní žíly do (Wassermannovy) zkumavky nebo sérum ve zkumavce krevní Poznámky: 4 z 22

5 4. Seznam prováděných vyšetření pro přímou bakteriologickou diagnostiku Legenda k tabulce: materiál: popis a zpracování provedeno dle akreditovaného SOP (Standardní operační postup) odběr: stručný popis odběru vzorku transport: podmínky transportu Č (čas): maximální délka transportu ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15 30º C ) CHT ( chladničková teplota: 2 8º C ) uchování: způsob uchování vzorku před transportem do laboratoře Č (čas): maximální délka uchování ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15 30º C ) CHT ( chladničková teplota: 2 8º C ) referenční meze: nejsou stanoveny, izolace patogenního kmene podléhajícího hlášení KHS z důvodu epidemiologického doba odezvy: doba sdělení výsledku N nejkratší čas pro sdělení konečného negativního výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) P průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) Poznámky: 5 z 22

6 lepex SOP S002 moč SOP S003 sklíčko s nalepenou průhlednou lepící páskou otisknutou v okolí rekta střední proud ranní moči cévkovaná moč uvést na žádance moč z permanentního katétru uvést na žádance CHT referenční meze: doba odezvy: SOP S001 tampónem se provádí výtěr z rekta šroubovitým pohybem bez násilí tak daleko, až se povrch vatového tampónu zbarví stolicí uchování: výtěr z rekta odběr: transport: materiál: Poznámka event. doporučení: salmonela shigela kampylobacter Staphylococcus aureus patogenní E.coli patogenní vibria Yersinia sp. Clostridium difficile 2 dny 6dní Nález střevního patogena je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) Mikroskopický průkaz vajíček roupa dětského N i 1 den Odběr je vhodné provádět ráno Patogen v množství 105 a více v 1ml moči je signifikantní bakteriurie. 1 den 4 dny Při akutní pyelonefritidě je vhodný odběr hemokultur Pro průkaz Yersinia sp. nutno 2.odběrový tampon Na žádance nutno vyznačit: * jméno pacienta a sledované agens při vyšetření kontaktů * návrat z exotických zemí * důvod pro vyšetření Clostridium difficile Patogen v množství 104 v 1 ml moči je fyziologický nález u žen, suspektní u mužů, malých dětí, v graviditě, při riziku pyelonefritidy a abscesu ledviny. Četná bakteriální flóra není validním výsledkem. krk a nos vyšetření HCD SOP S004 laryngeální výtěr SOP S005 sputum vyšetření DCD SOP S005 výtěr z krku ( patrové oblouky, tonsily, hltan ) na lačno hluboký výtěr z nosu CHT Streptococcus pyogenes ostatní patogeny vzácně 2 dny 4 dny Cílený kultivační průkaz vzácných patogenů nutno vyznačit na žádance výtěr navlhčeným tamponem na kovové tyčince (drát),který se ohne o okraj zkumavky a je zaveden nad hrtanovou záklopku (epiglotitis ) bez dotyku sliznice a pacient je vyzván, aby zakašlal sputum získané vykašláním bronchoskopicky získaný aspirát výtěr z tracheotomie BAL CHT Nejsou nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 2 dny 4 dny Tento odběr je kontraindikován při epiglotitidě! CHT Nejsou nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 2 dny 4 dny Odběr ráno na lačno možná kontaminace ústní florou event. potravinami 6 z 22

7 uchování: Hemo kultivace (lépe 37oC) SOP S006 likvor SOP S007 likvor odebraný asepticky lumbální punkcí není vhod né stěry SOP S008 stěr z kožní leze výtěr ze spojivkového vaku výtěr ze zevního zvukovodu z rány tekutý materiál žluč punkcí nebo peroperačně, při ERCP obsah abscesů obsah získaný punkcí výpotku SOP S009 urogeni tální trakt mužů výtěr z uretry po masáži Nejsou nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 2 dny 7 dní vaginální výtěr výtěr z děložního hrdla sekret z Bartholinské žlázy tekutina z adnex intrauterinní tělísko (IVD) pro anaerobní kultivaci injekční stříkačka Mikroskopie hlášena ihned po provedení Nejsou nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 2 dny 7 dní kanyla drén tkáň vždy v suché sterilní nádobce Nejsou nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 2 dny 7 dní odběr: prostaty prostatický sekret SOP S010 urogeni tální trakt žen SOP S010 pevné kompo nenty SOP S011 7 z 22 referenční meze: doba odezvy: transport: aseptická venepunkce ( + stěr z místa vpichu ) odběr z cévního katétru materiál: poznámka: Nejsou nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta. Nejsou nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta. Nejsou nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta Nejsou nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 7 dní 10dní Pozitivní nález ihned telefonicky sdělen lékaři. 2 dny 10dní Mikroskopie hlášena ihned po provedení 2 dny 7dní Mikroskopie hlášena ihned po provedení Vyšetření na Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoea a kvasinky nutno vyznačit na žádance Vyšetření na Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoea a kvasinky nutno vyznačit na žádance 2 dny 4 dny

8 uchování: doba odezvy: stěry pro kontrolu venepunkce transport: materiál: Poznámka event. doporučení: Nejsou 2 dny 7 dní Každý nález nutno hodnotit jako nedostatečná dezinfekce. stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku Nejsou pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní průkaz antigenu je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku Nejsou pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. moč, výtěr z uretry suchý tampon Nejsou pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. moč, likvor Nejsou pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku Nejsou pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní průkaz antigenu/toxinu je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku Nejsou pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní průkaz antigenu je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) odběr: stěr tamponem na plastové tyčince provedený po dezinfekci kůže před venepunkcí SOP S013 stanovení citlivosti SOP S015 Průkaz antigenu Rotavirus /Adenovirus ve stolici bakteriální kmeny izolované při kultivaci referenční meze: SOP S016 Průkaz antigenu Helicobacter pylori ve stolici SOP S017 1) Průkaz antigenu Chlamydia v moči a urogenitálních vzorcích SOP S018 1) Průkaz antigenu Streptococcus pneumonie Legionella sp. v moči a likvoru SOP S019 1) Průkaz antigenu a toxinu Clostridium difficile ve stolici SOP S020 1) Průkaz antigenu Norovirus ve stolici 1) 1) neakreditovaná metoda Poznámky: 8 z 22

9 5. Seznam prováděných vyšetření pro sérologickou diagnostiku Legenda k tabulce: materiál: sérum je zpracováno dle akreditované SOP ( Standardní operační postup ) odběr: venepunkcí odebraná srážlivá krev na lačno do plastové zkumavky např.dispolab červený uzávěr v množství 5 10 ml nebo 1 2 ml séra hemolytické a chylózní sérum může ovlivnit výsledek transport: podmínky transportu Č (čas): maximální délka transportu ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15 30º C ), CHT ( chladničková teplota: 2 8º C ) uchování: způsob uchování vzorku před transportem do laboratoře Č (čas): maximální délka uchování ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15 30º C ), CHT ( chladničková teplota: 2 8º C ) referenční meze: jsou pomocné údaje a nutno je hodnotit ve vztahu ke klinickému stavu pacienta doba odezvy: doba sdělení výsledku N nejkratší čas pro sdělení konečného výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) P průměrný časový interval pro sdělení výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny )!!! zbytek primárního vzorku je uchováván 1 měsíc po závěrečném zhodnocení!!! ( v této době lze telefonicky požadovat další vyšetření ) vyšetření / metoda: transport: uchování: referenční meze: doba odezvy: ASLO kvantitativní stanovení antistreptolysinu O nefelometrickou metodou na analyzátoru TURBOX SOP S101 24h CHT /CHT Borrelie ( LB) stanovení protilátek metodou ELISA B.afzelii IgM, IgG B.garinii IgM, IgG SOP S109 2 h 24 CHT /CHT 9 z 22 > 200 IU/ml pozitivní Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 negativní IP 0,9 až 1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní 48 h 1 2x týdně poznámka: chylózní sérum nelze vyšetřit hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek Nutno uvést klinické údaje kdy přisátí klíštěte, kožní projevy, uvedená terapie

10 vyšetření / metoda: transport: uchování: referenční meze: CRP kvantitativní stanovení Creaktivního proteinu imunoturbidimetrickou metodou na analyzátoru QUIK read SOP S103 2 h 24h CHT /CHT CMV cytomegalovirus stanovení protilátek IgM a IgG metodou ELISA SOP S107 2 h 24h CHT /CHT EBV virus EpsteinBarrové stanovení protilátek EA IgM a IgG, VCA IgM a IgG a EBNA1 IgM a IgG metodou ELISA SOP S106 2 h 24h CHT /CHT Chlamydie stanovení protilátek metodou ELISA Ch.pneumoniae IgA, IgM a IgG Ch.trachomatis IgA,IgM a IgG SOP S110 2 h 24h CHT /CHT RF ( LATEX ) stanovení revmatoidního faktoru nefelometrickou metodou na analyzátoru TURBOX SOP S102 2 h 24h CHT /CHT 10 z 22 > 10 mg/l pozitivní Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 negativní IP 0,9 až 1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 negativní IP 0,9 až 1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 negativní IP 0,9 až 1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní < 25 IU/ml negativní 2550 IU/ml mírně zvýšené IU/ml zvýšené > 100 IU/ml vysoce zvýšené doba odezvy: 1h 1 2x týdně 1 2x týdně poznámka: chylózní sérum nelze vyšetřit hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek Nutno uvést klinické údaje od kdy klinické příznaky a jaké hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek Nutno uvést klinické údaje od kdy klinické příznaky a jaké 1 2x týdně hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek 48 h chylózní sérum nelze vyšetřit

11 Treponema pallidum RPR nespecifická reakce makroskopickou aglutinací TPHA specifická reakce hemaglutinací 2 h 24h CHT /CHT negativní nález reaktivní vzorek Reaktivní vzorek je zaslán k ověření do NRL pro diagnostiku syfilis SOP S105 Poznámky: Při odběru 5 10 ml krve lze z jedné zkumavky požadovat na 1 žádance uvedená vyšetření: 1. ASLO, Latex, CRP, LB, chlamydie 2. EBV, CMV, LB 3. BWR ( LUES ) 11 z 22

12 6. Činnost Antibiotického střediska AS pro kontrolu používání a spotřeby antibiotik 6.1. Vyšetřování citlivosti bakteriálních kmenů k antimikrobním preparátům ( ATB ) kvalitativní metodou ( diskovou ) ke stanoveným sestavám ATB dle klinické diagnózy a charakteru vzorku stanovení produkce betalaktamáz u vybraných bakteriálních kmenů identifikace problematických bakteriálních kmenů( MRSA, VRE atd. ) 6.2. Zpracování přehledů rezistence nozokomiálních a komunitních bakteriálních kmenů k ATB v berounském regionu ( pro region, nemocnici Beroun a Hořovice a pro jednotlivá lůžková oddělení ) 6.3. Konzultace k ATB terapii 6.4. Semináře k ATB terapii pro praktické lékaře a pediatry pro lékaře lůžkových oddělení 6.5. Schvalování vázaných ATB pro berounský region s následnými přehledy o spotřebě 6.6. Spolupráce se ZP ohledně spotřeby ATB preparátů 6.7. Kontrola sterility prostředí kontroly jsou prováděny ve spolupráci s pracovníky Zdravotního ústavu se sídlem v Praze a ve spolupráci s pracovníky epidemiologického oddělení ÚP Beroun KHS Praha 6.8. Kontrola sterility terapeutických a diagnostických pomůcek ve spolupráci s pracovníky epidemiologického oddělení ÚP Beroun KHS Praha 6.9. Kontrola sterility venepunkce ( HTS ) 12 z 22

13 7. Seznam smluvních a spolupracujících laboratoří A smluvní laboratoř ( provádějící vyšetření, která doplňují výsledek LLM ) B spolupracující laboratoř ( LLM dodává vzorky k vyšetření, která neprovádí ) označení: název: prováděná vyšetření: SL001 B Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení imunologie Praha vedoucí: MUDr. Venuše Skokanová,CSc. tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení virologie vedoucí: MUDr. Naděžda Sojková tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení parazitologie, mykologie a TBC Praha vedoucí: RNDr. Věra Tolarová, CSc. tel.: Klinické laboratoře odd.autovakcín MUDr. Věra Tomášková tel.: , 112 imunologická vyšetření viz. žádanka na vyžádání tištěná žádanka SZÚ Praha, NRL pro stafylokoky vedoucí: RNDr. Petr Petráš, CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro streptokoky vedoucí: MUDr. Jana Kozáková tel.: identifikace stafylokoků, stanovení produkce toxinů SL007 A+B SZÚ Praha, NRL pro ATB vedoucí: MUDr. Helena Žemličková, PhD. tel.: SL008 A +B SZÚ Praha, NRL pro dg. syfilis vedoucí: MUDr. Hana Zákoucká tel.: SL009 A SZÚ Praha, NRL pro salmonelly vedoucí: MUDr. Daniela Dědičová,CSc. tel.: stanovení MIC multirezistentních kmenů, kmeny zasílané pro surveillance z hemokultur a závažných klinických materiálů konfirmační testy pro vyšetření syfilis ( primární záchyt reaktivního vzorku nebo vzorky od dispenzarizovaných pacientů ) identifikace méně běžných druhů salmonell SL010 A SZÚ Praha, NRL pro neisserie vedoucí: MUDr. Pavla Křížová,CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro hepatitidy vedoucí:rndr. Vratislav Němeček,CSc. tel.: SL002 B SL003 B SL004 B SL005 A+B SL006 A+B SL011 A 13 z 22 virologická vyšetření viz. žádanka ( hepatitidy, atd. ) na vyžádání tištěná žádanka WB LB, parazitologické vyšetření stolice, toxoplasmóza, toxokaróza, viz žádanka na vyžádání tištěná žádanka příprava inj. a p.o. autovakcín ze zaslaných kmenů identifikace streptokoků a enterokoků, typizace invazivních kmenů identifikace méně běžných druhů neisserií konfirmace reaktivních vzorků

14 SL012 A SZÚ Praha, NRL pro lymeské borreliózy vedoucí: RNDr. Petr Kodym,CSc. tel.: konfirmace reaktivních vzorků SL013 A SZÚ Praha, NRL pro herpetické viry Vedoucí: Ing. Hana Hrbáčková tel.: Oblastní nemocnice Příbram, a.s, Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie vedoucí: MVDr. Petr Ježek tel.: konfirmace reaktivních vzorků SL014 B kultivace BK Materiály těmto pracovištím odváží auto LLM. Po telefonické domluvě lze odvoz vzorku zajistit každý den. 14 z 22

15 8. Ceník služeb ( orientační ) Zpracování vzorků je laboratoři hrazeno ze zdravotního pojištění na základě platných smluv se zdravotními pojišťovnami ( včetně dodatků pro pojištěnce EU a smluvní pojištěnce ) dle platného Sazebníku výkonů: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR 217 Zdravotní pojišťovna METAL ALIANCE 222 Česká národní zdravotní pojišťovna 228 MEDIA Úhrada vyšetření pro samoplátce: Při příjmu těchto vzorků pacient nejprve uhradí plnou cenu sérologických vyšetření nebo u bakteriologických vyšetření uhradí zálohu, která mu bude doúčtována s předáním výsledné zprávy. Záloha na bakteriologické vyšetření..500,00 Kč Výpis ze zdravotní dokumentace ( OPIS VÝSLEDKU ).100,00 Kč Orientační ceník základních vyšetření: STOLICE MOČ VÝTĚR z KRKU,NOSU VYŠETŘENÍ SPUTA STĚR z RÁNY,z KŮŽE, z UCHA, z OKA atd. Hrdlo děložní,pochva,uretra výtěr Kultivace na kapavku ASLO Latex CRP TOXOPLAZMA Průkaz hepatitidy B HBsAg Průkaz hepatitidy A protilátky EB viróza Cytomegalovirus Vyšetření na syfilis:tpha BWR Vyšetření HIV/AIDS Vyšetření na borreliózu Vyšetření na chlamydie serologie Adeno/Rotaviry ve stolici Chlamydia ag. Helicobacter ag. 600,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč 600,00 Kč 350,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 1 500,00 Kč 230,00 Kč 380,00 Kč 1 650,00 Kč 1 440,00 Kč 130,00 Kč 500,00 Kč 2 000,00 Kč 5 940,00 Kč 160,00 Kč 150,00 Kč 300,00 Kč 15 z 22

16 Ceník operačních postupů Název operačního postupu: obarvený preparát nativní preparát izolace izolace anaerobní identifikace jednoduchá ( PK,ŽT,OO atd.) identifikace podrobná ( ENTEROtest, atd.) identifikace anaerobní citlivost ( 6 ATB ) stanovení MIC ( 1 destička ) citlivost anaerobní stanovení produkce betalaktamázy aglutinace ( jedno antisérum) vyšetření anaerobní metodou MOP hemokultivace pomocí automat. systému identifikace kvasinek kultivační vyšetření kvasinek separace séra kód Kč Poznámky: 16 z 22

17 Příloha č. 1 seznam akreditovaných SOP Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice K Nemocnici 1395, Hořovice Zprávy podepisuje: RNDr.Věra Hásková MUDr. Bronislav Balkovský vedoucí Laboratoře lékařské mikrobiologie Hořovice zástupce vedoucí Postupy vyšetření: Přesný název postupu vyšetření /metody Pořadové číslo ) Průkaz bakterií základním vyšetřením stolice metodou kultivace [ výtěr anální sliznice] Mikroskopický průkaz vajíček roupů [ Vajíčka Enterobius vermicularis] Průkaz bakterií a kvasinek základním semikvatitativním vyšetřením moči metodou kultivace [ moč ] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením z horních cest dýchacích metodou kultivace [ výtěr krk, výtěr nos ] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením z dolních cest dýchacích metodou kultivace a mikroskopie [ sputum, výtěr laryng,, BAL ] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením hemokultury metodou kultivace v analyzátoru BACTEC [ hemokultura] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením mozkomíšního moku metodou kultivace a mikroskopie [ mok ] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením stěrů z ran metodou kultivace[ stěr rána, stěr ucho, stěr punkce, stěr oko] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením tekutých materiálů metodou kultivace a mikroskopie [ hnis, punktát, výpotek ] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením z urogenitálního traktu metodou kultivace a mikroskopie [ výtěr pochva, výtěr uretra, prostatický sekret, intrauterinní Identifikace postupu vyšetření /metody Předmět vyšetření SOP S001 Výtěr z rekta SOP S002 SOP S003 Průhledná izolepa s otiskem análního otvoru na podložním sklíčku Moč SOP S004 Výtěr z krku a z nosu SOP S005 Sputum, laryngeální výtěr, BAL SOP S006 Hemokultury SOP S007 Mozkomíšní mok SOP S008 Stěry rána, stěr ucho, stěr punkce, stěr oko SOP S009 Hnis, punktát, výpotek SOP S010 Výtěr z pochvy nebo uretry, prostatický sekret, intrauterinní tělísko, MOP 17 z 22

18 Přesný název postupu vyšetření /metody Pořadové číslo ) tělísko, MOP ] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením pevných komponent metodou kultivace [ tkáň, kanyla, katetr, implantát] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením stěrů z kůže pro kontrolu účinnosti dezinfekce před venepunkcí metodou kultivace [stěr loketní jamka] Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením stěrů z prostředí metodou kultivace pro vyšetření nosokomiálních nákaz [ stěr ] Stanovení citlivosti k antimikrobním látkám diskovou difusní metodou Přímý průkaz antigenu Rotaviru/Adenoviru ve stolici imunochromatografickou metodou [ průkaz rotavirového antigenu, průkaz adenovirového antigenu ] Neobsazeno Identifikace postupu vyšetření /metody Předmět vyšetření SOP S011 Tkáň, kanyla, katetr,implantát SOP S013 Stěr z kůže před venepunkcí SOP S014 Stěry z prostředí SOP S015 Bakteriální kmeny izolované z materiálů klinických vzorků SOP S016 Stolice Vyšetření antistreptolysinu O SOP S101 (ASLO) metodou nefelometrie na TURBOXu [Antistreptolyzin O ] Vyšetření revmatoidního faktoru SOP S102 (RF LATEX) metodou nefelometrie na TURBOXu [Stanovení revmatoidního faktoru ] Vyšetření Creaktivního SOP S103 proteinu (CRP) metodou imunoturbidimetrie na QUIKREADu [kvantitativní stanovení CRP ] Neobsazeno Sérum Vyšetření syfilis metodou makroskopické aglutinace (RPR) a metodou mikrohemaglutinace (TPHA) [RPR, TPHA ] Vyšetření protilátek proti viru Epsteina Barrové (EBV) metodou ELISA [ IgM anti EBV EAD, IgG anti EBV EAD, SOP S105 Sérum SOP S106 Sérum Neobsazeno Neobsazeno 18 z 22 Sérum Sérum

19 Přesný název postupu vyšetření /metody Pořadové číslo ) Identifikace postupu vyšetření /metody IgM anti EBV VCA, IgG anti EBV VCA, IgM anti EBV EBNA1, IgG anti EBV EBNA1 ] Vyšetření protilátek proti SOP S107 cytomegaloviru (CMV) metodou ELISA [IgM anti CMV, IgG anti CMV ] Neobsazeno Vyšetření protilátek k borreliím metodou ELISA [IgM anti Borrelia afzelii, IgG anti Borrelia afzelii, IgM anti Borrelia garinii, IgG anti Borrelia garinii] Vyšetření protilátek k chlamydiím metodou ELISA [ IgA anti Chlamydophila pneumoniae, IgM anti Chlamydophila pneumoniae, IgG anti Chlamydophila pneumoniae, IgA anti Chlamydia trachomatis, IgM anti Chlamydia trachomatis, IgG anti Chlamydia.trachomatis ] Neobsazeno Předmět vyšetření Sérum SOP S109 Sérum SOP S110 Sérum 19 z 22

20 Příloha č. 2 vzor žádanky na vyšetření Každý materiál ( vzorek ) musí být doplněn řádně vyplněnou žádankou na vyšetření ( objednávkou ). Vzor A: tiskopis schválený VZP Kód pojišťovny Datum a čas odběru IČP ppoožžaadduujjee ddííll A A Odbornost Čís.doklad pprroovveeddll ddííll BB POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ K Pacient IČP Poř.č. IČP Odbornost Č.pojištěnce Základní diagnóza Adresa Ost.dg Datum Kód Poč. ATB: Materiál a požadovaná vyšetření: důvod požadavku / doporučení: Dne: razítko a podpis požadujícího lékaře razítko a podpis laboratoře Vzor B: tiskopis Žádanka na laboratorní vyšetření BAKTERIOLOGIE Žádanka pro odběr setu hemokultur lze vyžádat v laboratoři nebo na Vzor C: tiskopis Žádanka na laboratorní vyšetření SÉROLOGIE lze vyžádat v laboratoři nebo na na i žádanky pro imunologické, virologické a parazitologické vyšetření 20 z 22

21 Příloha č. 3 vzor žádanky na schválení ATB VZOR Kód ZP ŽÁDANKA O SCHVÁLENÍ (POVOLENÍ) Čís.schválení:.doplní LLM Předběžně dne:. výkonu léčiva ZP ostatní Pro pacienta (zařízení) Příjmení a jméno pacienta Čís.pojištěnce: Rč.. IČ SK Kód XXXXX (např ) Název preparát a obsah ( např. AXETINE 750 mg ) Specifikace požadavku: Např.1. Profylaktické podání ( P ) dle dohody 2. Terapeutické podání ( T ) po konzultaci nebo dle výsledku kultivace Zdůvodnění: Např, 1.TEP coxae l.dx, S.c., 2. Pneumonie haemofilové etiologie dle antibiogramu 3. číslo diagnózy Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l ATB středisko Hořovice RNDr. Věra Hásková Počet provedení balení ks km Platnost do 2 ks Dne: datum požadavku razítko oddělení a jmenovka a podpis lékaře Stanovisko revizního lékaře OP Z razítko a podpis žadatele datum, razítko podpis na formulář DITID z 22

22 Příloha č. 4 postup pro odběr hemokultury ODBĚR HEMOKULTUR Indikace: septické a horečnaté stavy, endokarditidy a další chorobné ( septické ) stavy s předpokládanou bakteriémií a) b) c) d) e) tělesná teplota 38oC nebo 36oC tepová frekvence 90/ min dechová frekvence 20 / min nebo pa CO2 32 torr leukocyty nebo 4000 CRP > 10 mg/l Odběr: vždy nejméně 10 ml krve rozdělit do 2 nádobek: Modrobílý uzávěr ( aerobní ) + Oranžový uzávěr ( anaerobní ) ( u malých dětí nejméně 4 ml krve do lahvičky s růžovým uzávěrem ) na nádobce uvedeno jméno, datum a čas odběru ( identifikační štítek ne přes čárový kód!!!!! ) na řádně vyplněné žádance informace o času odběru, místě odběru, teplotě pacienta při odběru a času podání poslední dávky ATB ( název, dávkování ) Počet a načasování odběru hemokultur: při příjmu pacienta a před nasazením ATB nejméně 1 odběr dvou nádobek při ATB terapii: před aplikací další dávky nejméně 1 odběr dvou nádobek intermitentní bakteriémie 1.odběr na počátku teploty či třesavky 2.odběr pokud teplota stoupá pravidelně v určitou denní dobu, pak asi 1 hodinu před tímto vzestupem klinicky závažný stav 3x odběr v 30 minutovém intervalu ak. forma infekční endokarditidy 2 3x odběr během 2 až odin subak. forma infekční endokarditidy 3 5x odběr během 2 až 3 dnů Odběr nutno provést za aseptických podmínek! kůže se v místě vpichu očistí 70% alkoholem a otře se 12% jodovou tinkturou vhodné provést stěr v místě vpichu pro vyloučení případné kontaminace kožní mikroflórou a zaslat současně s hemokulturou ( připsat na průvodku k hemokultuře, ne novou žádanku!) po odstranění víčka není nutno ošetřit gumovou zátku lahvičky, pokud není kontaminována personálem po odběru a inokulaci do lahvičky se zátka již nepřelepuje! inokulovat lze i jiný tekutý materiál např. hnis a do laboratoře dodat i část v injekční stříkačce pro zhotovení preparátu ( vhodné při akutních operacích v nočních hodinách ) PO ODBĚRU NÁDOBKY IHNED TRANSPORTOVAT DO LABORATOŘE event. ponechat při pokojové teplotě Hemokultivační nádobky lze vyžádat na pracovištích v nejnutnějším množství ( zpravidla max 6 ks na oddělení )! 22 z 22

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Provozní doba OLM Hořovice :

Provozní doba OLM Hořovice : Oddělení lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka OLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice ( Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci s LLM )

Laboratorní příručka LLM Hořovice ( Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci s LLM ) Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice ( Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Purkyňova 446, 547 69 Náchod LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Název dokumentu Vypracoval Mgr. Martina Plšková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKIM Kontroloval

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

Ceník oddělení klinické mikrobiologie

Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník laboratorních vyšetření - lázeňské domy, hotely + Čech samoplátce Poř. čísl o Oddělení Označení služby Na žádanku lékaře, ze zdr. důvodů Na požadavek pacienta

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 1 0 0 9 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 1 1 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE Kód Vyšetření cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH (15%) cena v Kč s DPH (21%) Odběry 09117 Odběr krve ze žíly - dítě do 10 let 66 76 80 09119 Odběr krve ze žíly - dítě nad 10 let, dospělí 37 43 45 09111

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Mikrobiologické vyšetření moči

Mikrobiologické vyšetření moči Provádění, možnosti a interpretace mikrobiologických vyšetření Mikrobiologické vyšetření moči Zpracoval: prim. RNDr. Roman Jirsa, MVDr. Zdeněk Brož, Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Oponoval: MUDr.

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie Stránka 1 z 24 Laboratorní příručka Laboratoř biochemie Laboratoř hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval RNDr. J. Hejnarová MK

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE Název Výkony základní vyšetření Výkony doplňující vyšetření Cena základní vyšetření Cena doplňující vyšetření Cena základní Cena doplňující vyšetření s 15% DPH vyšetření s 15% DPH ODBĚRY Odběry krve dospělý

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 6 8 2 5 6 IČZ smluvního ZZ 4 9 3 1 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 P 4 9 K 0 0 2 Název IČO Poliklinika Tachov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie Seznam vyšetření - parazitologie Název Materiál/pacient Provádí se Doba odezvy Kód ZP Poznámka Toxoplasmóza celkové protilátky (komplement-fixační reakce) Pupečníková krev Plodová voda (předběžný výsledek,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Laboratoř č. 8032 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zu.cz

Více

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Legenda k tabulkám: odběr: stručný popis získání vzorku adjustace: popis odběrového materiálu

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři... 3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 3. Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků... 5 4. Postup při

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Oddělení lékařské mikrobiologie Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín SM_OLM_001 Počet stran: 24 Verze č.: 4 Výtisk č.: 1 oddělení lékařské mikrobiologie Zpracoval RNDr. Jan Pomykal 10.2.2016

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

Seznam vyšetření pro diagnostiku bakteriálních infekcí: Sérologická, molekulárně biologická a imunochromatografická vyšetření

Seznam vyšetření pro diagnostiku bakteriálních infekcí: Sérologická, molekulárně biologická a imunochromatografická vyšetření Laboratoře Mikrochem a.s. Nezvalova 984/2, 77900 Olomouc http://www.michem.cz Infolinka: 800 101 141 Zdravotnická laboratoř č.8062 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO 15189

Více

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Atypické pneumonie - moderní diagnostika MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Pneumonie preskripční algoritmus bronchopneumonie mikrobiologické vyš vhodné děti H. influenzae K. pneumoniae

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod List 1 z 7 Zprávy podepisuje: MUDr. Petr Linhart MUDr. Marián Medňanský MVDr. Václav Fejt primář (vyšetření č. 1-19, 50-53, 70-73, 100-112, 114, 116-119, 121-123, 129-133) lékař (vyšetření č. 1-19, 50-53,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Lenka Hrozová Dne: 23.3.2015 Verze: 09 Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 27.3.2015 Výtisk: Platnost od: 1.4.2015 Laboratorní příručka IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235 615

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Manuál laboratorních vyšetření

Manuál laboratorních vyšetření Manuál laboratorních vyšetření Strana č.:/celkem stran: 1/12 Obsah 1. Klinická mikrobiologie informace o vyšetřeních... 1 2. Sérologie informace o vyšetřeních... 10 3. Vyšetření zajišťovaná v externích

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců Tomáš Gabrhelík Hanulík V, Jakubec P, Uvízl R, Doubravská L, Röderová M, Adamus M, Kolář M, Kolek V. Hospital-Acquired Pneumonia Infekční onemocnění

Více

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář, Laboratorní příručka Označení dokumentu LP OKM 2015-01- 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

M a s a r y k ů v o n k o l o g i c k ý ú s t a v Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, 6 5 6 5 3

M a s a r y k ů v o n k o l o g i c k ý ú s t a v Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, 6 5 6 5 3 1/6 PODMÍNKY ODBĚRU, TRANSPORT NA nepřímý průkaz patogenů stanovení protilátek Atypická pneumonie; mycoplasma pneumoniae Borrelie; anti-borrelie protilátky Toxoplasma gondi; Protilátky KFR nebo ELISA (IgA,

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Účinnost od: 1.4.2015 Vypracoval: Schválil: Garant dokumentu: Ing. Zdeňka Pelešková, MUDr. Drahomíra Rottenbornová, MUDr. Ljuba Šuchmanová MUDr. Drahomíra

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Urogenitální infekce Infekce močových cest Genitouretrální infekce u muže Infekce reprodukčních orgánů ženy MUDr. Drahomíra Rottenbornová ZDZ-1 Infekce močových cest 2 Infekce močových cest Výskyt: výrazně

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 0 0 9 3 6 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

A - ÚVOD. A - 01 Předmluva. Laboratorní příručka OKM Nemocnice Na Bulovce Verze leden 2014 Aktuální verze umístěna na intranetu NNB

A - ÚVOD. A - 01 Předmluva. Laboratorní příručka OKM Nemocnice Na Bulovce Verze leden 2014 Aktuální verze umístěna na intranetu NNB Laboratorní příručka OKM Nemocnice Na Bulovce Verze leden 2014 Aktuální verze umístěna na intranetu NNB A - ÚVOD A - 01 Předmluva Tato laboratorní příručka je vydána oddělením klinické mikrobiologie Nemocnice

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ Chlamydia sp. Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení

Více

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk Základní rozvaha indikace mikrobiologického vyšetření ano ne Co odebrat? (klinické příznaky, fáze onemocnění, charakter patogena) Jak odebrat?

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

1 Laboratoř klinické imunologie Na Slupi 4, Praha 2 2. Laboratoř průtokové cytometrie Na Slupi 4, Praha 2

1 Laboratoř klinické imunologie Na Slupi 4, Praha 2 2. Laboratoř průtokové cytometrie Na Slupi 4, Praha 2 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Laboratoř klinické imunologie. Laboratoř průtokové cytometrie Vyšetření:. Laboratoř klinické imunologie 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 8 - Laboratoř alergologická a imunologická

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému. Automatický imunoanalyzátor pro multiparametrické testování

Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému. Automatický imunoanalyzátor pro multiparametrické testování Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Automatický imunoanalyzátor pro multiparametrické testování ŠIROKÉ SPEKTRUM Infekční onemocnění Dětské virové infekce Respirační infekce

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Mikrobiologická laboratoř 2. Laboratoř alergologická a imunologická Krajní 25, 678 01 Blansko 3. Laboratoř alergologická, imunologická Stojanova 1366 a mikrobiologická

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více