List provedených změn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List provedených změn"

Transkript

1 Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil: Nám. LPP, MUDr. Ročeň Podpis: Garant dokumentu: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Platnost od: Účinnost od: Verze č: 02 Počet stran: 13 List provedených změn Číslo změny Kapitola/ strana Stručné zdůvodnění obsahu změny Datum účinnosti Podpis odpovědné osoby Zrušeno serologické vyšetření salmonelos Widalova reakce až 13 Změna formátu stránek Rozdělovník: intranet KMAS, vrchní a staniční a úsekové sestry, vrchní laboranti nebo fyzioterapeuti NNH Před použitím dokumentu si ověřte, zda se jedná o platné znění. Platné znění je k dispozici na intranetu (internetové www oddělení KMAS : Manuál vyšetření nebo přímo OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 1 (celkem 13)

2 Obsah 1. Klinická mikrobiologie informace o vyšetřeních 2. Serologie informace o vyšetřeních 3. Vyšetření zajišťovaná v externích laboratořích OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 2 (celkem 13)

3 1. Klinická mikrobiologie informace o vyšetřeních Legenda k tabulkám: odběr stručný popis získání vzorku adjustace popis odběrového materiálu (položka uvedená kurzívou znamená alternativu optimálnímu postupu) tampon t sterilní tampon na tyčince v transportní zkumavce tampon d sterilní tampon na drátě v transportní zkumavce tampon t-tpa sterilní tampon na tyčince ve zkumavce s transportní půdou podle Amiese tampon d-tpa sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportní půdou podle Amiese kontejner P sterilní kontejner z průhledné umělé hmoty se šroubovacím víčkem kontejner O sterilní kontejner z průhledné umělé hmoty s odsávací výměnnou zátkou anaer S jednorázová sterilní injekční stříkačka (5ml) s nasazenou jehlou zapíchnutou do sterilní gumové zátky lahvička FAN-a aerobní hemokutlivační lahvička (zelená) lahvička FAN-n anerobní hemokultivační lahvička (oranžová) OS-mycoplasma odběrová souprava pro vyšetření urogenitálních mykoplasmat OS-chlamydia odběrová souprava pro vyšetření Chlamydia trachomatis genetickou sondou OS-trichomonas odběrová souprava pro kultivaci Trichomonas vaginalis OS-HPV odběrová souprava pro vyšetření lidských onkogenních papilomavirů genetickou sondou uchovávání způsob uchovávání vzorku před transportem (pouze pokud není možný okamžitý transport na příjem KMAS) Č (čas): maximální délka transportu (h - hodiny, m - minuty) T (teplota): pt (pokojová teplota: O C), cht (chladničková teplota: 2-8 O C) transport podmínky transportu Č (čas): maximální délka transportu (h - hodiny, m - minuty) T (teplota): pt (pokojová teplota: O C), cht (chladničková teplota: 2-8 O C) čas - N nejkratší čas pro sdělení konečného negativního výsledku od dodání do laboratoře (d - dny, h - hodiny, m - minuty) čas - P průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku od dodání do laboratoře (d - dny, h - hodiny, m - minuty) OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 3 (celkem 13)

4 1. Horní cesty dýchací výtěr z krku (patrové tampon t-tpa výtěru z krku oblouky, tonsily, hltan) Kultivační vyšetření výtěru z krku pro výtěr z krku (patrové tampon t-tpa surveillance v intenzivní péči oblouky, tonsily, hltan) Cílený kultivační průkaz výtěr z krku (patrové tampon t-tpa Arcanobacterium haemolyticum z výtěru z krku oblouky, tonsily, hltan) Cílený kultivační průkaz Neisseria výtěr z krku (patrové tampon t-tpa gonorrhoae z výtěru z krku oblouky, tonsily, hltan) Cílený kultivační průkaz výtěr z krku (patrové tampon t-tpa Staphylococcus aureus z výtěru z krku Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus MRSA z výtěru z krku Kultivační vyšetření výtěru z nosu pro surveillance v intenzivní péči Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus z výtěru z nosu Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus MRSA z výtěru z nosu klinického materiálu z paranazálních dutin oblouky, tonsily, hltan) výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) tampon t-tpa hluboký výtěr z nosu tampon t-tpa výtěr z nosního vchodu tampon t-tpa výtěr z nosního vchodu tampon t-tpa tekutina získaná punkcí nebo odsátím z paranazální dutiny anaer S OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 4 (celkem 13)

5 Dolní cesty dýchací sputa sputum získané vykašláním za kontroly kontejner P endotracheálního aspirátu bronchiálního aspirátu bronchoalveolární laváže výtěru z tracheostomie Mikroskopický průkaz acidorezistentních baktérií sestry nebo lékaře endotracheální aspirát získaný odsátím z intubace nebo tracheostomie kontejner O aspirát z bronchů získaný bronchoskopicky kontejner P kontejner O BAL kontejner P kontejner O výtěr z tracheostomie tampon t-tpa sekret z dolních cest kontejner P dýchacích kontejner O 2 h 2 h Ucho výtěr ze zevního tampon t-tpa výtěru ze zevního zvukovodu zvukovodu klinického materiálu ze středního ucha tekutina ze středouší získaná punkcí nebo po paracentéze, zachycená asepticky na tampon tampon d-tpa Oko výtěr ze spojivkového tampon t-tpa výtěru ze spojivkového vaku vaku Průkaz Chlamydia trachomatis ve razantní výtěr ze OS-chlamydia Č: 7 d 1-4 d 1-4 d výtěru ze spojivkového vaku genetickou sondou spojivkového vaku se zachycením buněk epitelu / pt výtěr z rohovkového tampon t-tpa výtěru z rohovkového vředu klinického materiálu z nitroočního prostoru vředu tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně anaer S tampon t-tpa OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 5 (celkem 13)

6 Zažívací ústrojí Základní kultivační vyšetření stolice výtěr z rekta tampon t-tpa Cílený kultivační průkaz Campylobacter výtěr z rekta tampon t-tpa 3 d 3-5 d spp. ze stolice Cílený kultivační průkaz Escherichia výtěr z rekta tampon t-tpa coli O157 ze stolice Cílený kultivační průkaz patogenních výtěr z rekta tampon t-tpa vibrií ze stolice Cílený kultivační průkaz Yersinia spp. výtěr z rekta tampon t-tpa ze stolice Průkaz toxinu Clostridium difficile ve stolici stolice kontejner P 3-4 h statim 3-4 h statim Kultivační vyšetření stolice pro výtěr z rekta tampon t-tpa surveillance v intenzivní péči Základní kultivační vyšetření obsahu žlučových cest obsah žlučových cest získaný punkcí či aspirací, peroperačně, při ERCP, případně z drenáže anaer S Močové ústrojí moči střední proud moči, cévkovaná moč, moč kontejner P 1 d 2-4 d Průkaz urogenitálních mykoplasmat z moči Základní kultivační vyšetření výtěru z uretry Průkaz urogenitálních mykoplasmat z výtěru z uretry Průkaz Chlamydia trachomatis z výtěru z uretry genetickou sondou Průkaz Neisseria gonorrhoae z výtěru z uretry genetickou sondou Cílený kultivační průkaz Trichomonas vaginalis z výtěru z uretry z permanentního katétru střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru kontejner P hluboký výtěr z uretry tampon d-tpa hluboký výtěr z uretry OS-mycoplasma Č:48 h T:pt nebo 72h cht hluboký výtěr z uretry s abrazí buněk epitelu OS-chlamydia Č: 7 d /pt hluboký výtěr z uretry OS-chlamydia Č: 7 d s abrazí buněk epitelu / pt hluboký výtěr z uretry OS-trichomonas 1 d 1-4 d 1 d 1-4 d 2 d 2 d OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 6 (celkem 13)

7 Pohlavní ústrojí muže výtěr z uretry po masáži tampon t-tpa sekretu prostaty prostaty per rectum Průkaz urogenitálních mykoplasmat výtěr z uretry po masáži OS mycoplasma Č:48 h T:pt v sekretu prostaty prostaty per rectum nebo 72h cht Průkaz Chlamydia trachomatis výtěr z uretry po masáži OS chlamydia Č: 7 d 1-4 d 1-4 d v sekretu prostaty genetickou sondou prostaty per rectum / pt Průkaz Neisseria gonorrhoae v sektretu výtěr z uretry po masáži OS chlamydia Č: 7 d 1-4 d 1-4 d prostaty genetickou sondou prostaty per rectum / pt ejakulát získaný kontejner P ejakulátu masturbací Průkaz urogenitálních mykoplasmat ejakulát získaný OS mycoplasma Č:48 h T:pt v ejakulátu masturbací nebo 72h cht Průkaz Chlamydia trachomatis ejakulát získaný OS chlamydia Č: 7 d 1-4 d 1-4 d v ejakulátu genetickou sondou masturbací / pt Průkaz Neisseria gonorrhoae v ejakulátu genetickou sondou ejakulát získaný masturbací OS chlamydia Č: 7 d / pt 1-4 d 1-4 d Pohlavní ústrojí ženy Mikroskopický obraz poševní poševní sekret zachycený na sterilní tampon a podložní sklo v krabici pro Č: 48 h 1-4 d statim 1-4 d statim válivým pohybem mikroskopické rozetřený na podložní sklo preparáty výtěr z pochvy tampon t-tpa výtěru z pochvy Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z pochvy Cílený kultivační průkaz Trichomonas vaginalis ve výtěru z pochvy výtěru z děložního hrdla Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z děložního hrdla Průkaz Chlamydia trachomatis ve výtěru z děložního hrdla genetickou sondou Průkaz Neisseria gonorrhoae ve výtěru z děložního hrdla genetickou sondou výtěr z pochvy OS mycoplasma Č:48 h T:pt nebo 72h cht výtěr z pochvy OS trichomonas výtěr z děložního hrdla tampon t-tpa výtěr z děložního hrdla OS mycoplasma Č:48 h T:pt s abrazí buněk epitelu nebo 72h cht výtěr z děložního hrdla OS chlamydia Č: 7 d s abrazí buněk epitelu / pt výtěr z děložního hrdla s abrazí buněk epitelu OS chlamydia Č: 7 d / pt OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 7 (celkem 13) 1-4 d 1-4 d 1-4 d 1-4 d

8 sekretu z Bartholinské žlázy tekutiny z adnex Průkaz urogenitálních mykoplasmat z tekutiny z adnex Průkaz Chlamydia trachomatis z tekutiny z adnex genetickou sondou Průkaz Neisseria gonorrhoae z tekutiny z adnex genetickou sondou intauterinního tělíska tekutina z Bartholinské žlázy získaná punkcí anaer S tekutina z adnex získaná anaer S při invazivním výkonu v malé pánvi tekutina z adnex získaná OS mycoplasma Č:48 h T:pt při invazivním výkonu nebo Č:72h v malé pánvi tekutina z adnex získaná OS chlamydia Č: 7 d při invazivním výkonu / pt v malé pánvi tekutina z adnex získaná OS chlamydia Č: 7 d při invazivním výkonu / pt v malé pánvi intrauterinní tělísko kontejner P nevhodné 1-4 d 1-4 d 1-4 d 1-4 d 7 d 7-10 d Kůže klinického materiálu z kožní léze stěr z kožní léze tampon t-tpa Rány a hluboké defekty výtěr z rány tampon t-tpa klinického materiálu z rány klinického materiálu z hlubokého defektu výtěr z hlubokého defektu tampon t-tpa Centrální nervový systém lumbální punkce kontejner P 2-5 d 2-4 d mozkomíšního moku Mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku v kultivačním analyzátoru lumbální punkce lahvička FAN a lahvička FAN n 5-7 d 2-10 d Mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku při monitorování zevních drenáží CNS likvor z drenáže tampon t-tpa OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 8 (celkem 13)

9 Krev (hemokultura) Hemokultivační vyšetření (odebírají se vždy nejméně dvě hemokultury po 10ml krve!!!) (nebo 37 O C) 5-7 d 2-10 d aseptická venepunkce (standardní odběr) odběr z cévního katétru (pouze při podezření na katétrovou infekci) lahvička FAN a (5ml krve) lahvička FAN b (5ml krve) Hnis a obsah patologických dutin punkce abscesu nebo anaer S 2-7 d 2-10 d hnisu nebo obsahu patologické dutiny patologické dutiny tkáně z patologické dutiny excize pyogenní membrány, atp. kontejner P nevhodné 2-7 d 2-10 d Primárně sterilní tělesné tekutiny punkce pleurálního anaer S 5 d 2-7 d pleurální tekutiny prostoru (1-5ml) Mikrobiologické vyšetření pleurální punkce pleurálního lahvička FAN a 5-7 d 2-10 d tekutiny v kultivačním analyzátoru prostoru (1-5 ml) lahvička FAN n punkce peritoneálního anaer S 5 d 2-7 d peritoneální tekutiny prostoru (1-5ml) Mikrobiologické vyšetření peritoneální punkce peritoneálního lahvička FAN a 5-7 d 2-10 d tekutiny v kultivačním analyzátoru prostoru (1-5ml) lahvička FAN n punkce ascitu (1-5ml) anaer S 5 d 2-7 d ascitu Mikrobiologické vyšetření ascitu punkce ascitu (1-5ml) lahvička FAN a 5-7 d 2-10 d v kultivačním analyzátoru lahvička FAN n punkce perikardiálního anaer S 5 d 2-7 d perikardiální tekutiny prostoru (1-5ml) Mikrobiologické vyšetření perikardiální punkce perikardiálního lahvička FAN a 5-7 d 2-10 d tekutiny v kultivačním analyzátoru prostoru (1-5ml) lahvička FAN n punkce kloubu (1-5ml) anaer S 5 d 2-7 d kloubní tekutiny Mikrobiologické vyšetření kloubní punkce kloubu (1-5ml) lahvička FAN a 5-7 d 2-10 d tekutiny v kultivačním analyzátoru lahvička FAN n tekutiny z Douglasova prostoru punkce Douglasova prostoru (1-5ml) anaer S 5 d 2-7 d OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 9 (celkem 13)

10 Mikrobiologické vyšetření tekutiny z Douglasova prostoru v kultivačním analyzátoru peritoneálního dialyzátu Mikrobiologické vyšetření peritoneálního dialyzátu v kultivačním analyzátoru punkce Douglasova prostoru (1-5ml) aspirát peritoneálního dialyzátu (5ml) aspirát peritoneálního dialyzátu (5ml) lahvička FAN a lahvička FAN n anaer S lahvička FAN a lahvička FAN n 5-7 d 2-10 d 5 d 2-7d 5-7 d 2-10d Tkáně tampon t-tpa 2-5 d 2-7 d tkáně srdeční chlopně tampon t-tpa 10 d 2-14 d Cizorodý materiál (cévní katétry, elektrody, drény, implantáty) Mikrobiologické vyšetření cévních odstřižení 5cm špičky kontejner P - katétrů vyjmutého katétru nasucho!!! Mikrobiologické vyšetření odstřižení 5cm koncové kontejner P - 5 d 5-7 d kardiostimulačních elektrod části elektrody nasucho!!! Mikrobiologické vyšetření elektrod odstřižení 5cm koncové kontejner P - 5 d 5-7 d z centrálního nervového sytému části elektrody nasucho!!! Mikrobiologické vyšetření odstřižení 5cm koncové kontejner P - chirurgických drénů části drenu nasucho!!! Mikrobiologické vyšetření drénů odstřižení 5cm koncové kontejner P - z centrálního nervového systému části drenu nasucho!!! Mikrobiologické vyšetření likvorových odstřižení jedné nebo více kontejner P - 5 d 5-7 d shuntů částí shuntu podle lokalizace infekce nasucho!!! Mikrobiologické vyšetření umělých operační vyjmutí náhrady kontejner P - 10 d 2-14 d chlopenních náhrad nasucho!!! Mikrobiologické vyšetření biologických operační vyjmutí náhrady kontejner P - 10 d 2-14 d chlopenních náhrad nasucho!!! Mikrobiologické vyšetření cévních odstřižení části protézy kontejner P - 10 d 2-14 d protéz Mikrobiologické vyšetření čidel pro měření nitrolebního tlaku vyjmutí intrakraniální části čidla nasucho!!! kontejner P - nasucho!!! OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 10 (celkem 13)

11 Speciální vyšetření Průkaz antigenu Legionella pneumophila v moči enzymovou imunoanalýzou střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru kontejner P 3-5 h statim 3-5 h statim Průkaz lidských onkogenních papilomavirů genetickou sondou abraze buněk děložního hrdla OS papilomaviry Č: 14 d 1 d 1-14 d OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 11 (celkem 13)

12 2. Serologie informace o vyšetřeních Legenda k tabulkám: odběr stručný popis získání vzorku adjustace popis odběrového materiálu uchovávání způsob uchovávání vzorku před transportem (pouze pokud není možný okamžitý transport na příjem KMAS) Č (čas): maximální délka transportu (h - hodiny, m - minuty) T (teplota): pt (pokojová teplota: O C), cht (chladničková teplota: 2-8 O C) transport podmínky transportu Č (čas): maximální délka transportu (h - hodiny, m - minuty) T (teplota): pt (pokojová teplota: O C), cht (chladničková teplota: 2-8 O C) Vyšetření odběr adjustace uchovávání transport dostupnost Kvantitativní stanovení Antistreptolysinu O /cht 2x týdně Kvantitativní stanovení revmatoidního faktoru Kvantitativní stanovení C-reaktivního proteinu Průkaz HBsAg enzymovou imunoanalýzou Průkaz protilátek antihbs enzymovou imunoanalýzou Průkaz protilátek proti viru HIV 1+2 enzymovou imunoanalýzou Sérologie lues (RRR, TPHA) Průkaz heterofilních protilátek proti EBV- Paul Bunnelova reakce /cht denně /cht denně /cht 2-3x týdně /cht 1x týdně /cht 3-4x týdně /cht denně /cht 2x týdně OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 12 (celkem 13)

13 3. Vyšetření zajišťovaná v externích laboratořích Informace o prováděných vyšetřeních a podrobné kontakty na spolupracující laboratoře naleznete na jejich internetových stránkách (viz tabulka) laboratoř zaměření adresa konzultanti (kontakt) kontakty VIDIA Diagnostika virologie Poliklinika Černý Most Generála Janouška Praha 14 MUDr. Libuše Zikmundová tel.: telefony-laboratoř: web: Laboratoř parazitologická Zdravotní ústav Praha Laboratoř mikrobiologie TBC Zdravotní ústav Praha parazitologie Rajmonova 1199/4 Praha 8 tuberkulosa mykobakteriologie Rybalkova 39 Praha 10 RNDr. Věra Tolarová tel.: RNDr. Bohumila Kozáková tel.: telefony-laboratoř: web: telefony-laboratoř: web: OBM KMAS 001 Laboratorní příručka Strana 13 (celkem 13)

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři... 3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 3. Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků... 5 4. Postup při

Více

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Legenda k tabulkám: odběr: stručný popis získání vzorku adjustace: popis odběrového materiálu

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Obsah: Strana A/ Kultivační vyšetření... 3 Dýchací ústrojí horní cesty dýchací.. 3 Krk Nos Vedlejší dutiny nosní - punktát Vyšetření průkaz bordetel (pertuse)

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015 OBSAH 1. Hemokultivace 1.1 Krev - hemokultivace 1.2 Stěr z kůže- před/po odběru hemokultivace 2. Respirační trakt 2.1 Krk - výtěr 2.2 Nos - výtěr 2.3 Nosohltan - výtěr 2.4 Laryngeální výtěr 2.5 Obsah paranasálních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Laboratorní příručka - Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)

Laboratorní příručka - Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS) Laboratorní příručka - Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS) odběr adjustace uchovávání transport čas - N čas - P stručný popis získání vzorku popis odběrového materiálu (položka

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Platí od: 5. 2. 2015 Zpracoval: Schválil: MUDr. Alžbeta Ouertani Ing. Pavel Třeboňák MUDr. Alžbeta Ouertani Datum: 5. 2. 2015 Datum: 5. 2. 2015 Podpis: Podpis: 000100 Laboratorní příručka

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05

Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05 Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05 IMUNOBACT s.r.o., Laboratoř klinické mikrobiologie Kamenická 566/42, Děčín II, 40501 Děčín www.imunobact.unas.cz L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A A.Obsah

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: dnem vydání Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs verze C Účinnost dokumentu od: 7.10.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKMB_SME_12_001 Verze dokumentu: C Zpracoval (i) Laboratorní příručka LKMB Typ dokumentu: Systémový MUDr. Magda Balejová, MUDr.

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie ON Jičín a.s. strana : 1 z 31 Název dokumentu Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 05 Datum vydání: 1. 12. 2014 Účinnost od: 1. 12. 2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Jana Valešová, Jitka Nejedlá MUDr. Pavel Havránek

Více

SD 001 (související dokument)

SD 001 (související dokument) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Telefon: 371 408 202-4 Zelená linka: 800 800 770, 800 800 868 Vydání č.: 8, platnost od 1.6.2012 Vypracoval: Ing. Pelešková Zdeňka, MUDr.Rottenbornová Drahomíra,

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! MATERIÁL vyšetření zahrnuje co a jak odebrat 1. Zažívací ústrojí Manuál pro odběr primárních vzorků určení sérotypu

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář, Laboratorní příručka Označení dokumentu LP OKM 2015-01- 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Purkyňova 446, 547 69 Náchod LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Název dokumentu Vypracoval Mgr. Martina Plšková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKIM Kontroloval

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Účinnost od: 1.4.2015 Vypracoval: Schválil: Garant dokumentu: Ing. Zdeňka Pelešková, MUDr. Drahomíra Rottenbornová, MUDr. Ljuba Šuchmanová MUDr. Drahomíra

Více

Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM Poliklinika Plzeň Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 45 Vydání č.: 5 Platnost od: 15. října 2012 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: RNDr.

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Mikrobiologické vyšetření moči

Mikrobiologické vyšetření moči Provádění, možnosti a interpretace mikrobiologických vyšetření Mikrobiologické vyšetření moči Zpracoval: prim. RNDr. Roman Jirsa, MVDr. Zdeněk Brož, Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Oponoval: MUDr.

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích LP - OKM Počet stran: 40 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Pracovna úsekové laborantky Ing. Paukertová Jana 2 Bakteriologická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/006/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 15.10.2014 Revize: 1 x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie (OKIM) LP č. 08 Platnost od: 25.03.2013 Počet stran: 31 Stran příloh: 0 Externí

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Lenka Hrozová Dne: 23.3.2015 Verze: 09 Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 27.3.2015 Výtisk: Platnost od: 1.4.2015 Laboratorní příručka IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235 615

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Oddělení lékařské mikrobiologie Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín SM_OLM_001 Počet stran: 24 Verze č.: 4 Výtisk č.: 1 oddělení lékařské mikrobiologie Zpracoval RNDr. Jan Pomykal 10.2.2016

Více

Laboratorní příručka ÚKM

Laboratorní příručka ÚKM Základní dokument ÚKM č. 2 Číslo předpisu ZD_ÚKM_č.2 Tímto předpisem se ruší ZD_ÚKM_č.2, verze č. 02 z 1. 12. 2011 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Vlasta Štěpánová,

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL VI. Markův den, Korunní pevnůstka Olomouc, 12.11.2015 KRITÉRIA CDC laboratorně

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Laboratorní příručka OKM NNB Mikrobiologická vyšetření: podrobná informace, odběr a transport vzorků, odezva laboratoře

Laboratorní příručka OKM NNB Mikrobiologická vyšetření: podrobná informace, odběr a transport vzorků, odezva laboratoře F - 03 Seznam vyšetření a podrobné info Laboratorní příručka OKM NNB Mikrobiologická vyšetření: podrobná informace, odběr a transport vzorků, odezva laboratoře Kultivační vyšetření neselektivní Aerobní

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Atypické pneumonie - moderní diagnostika MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Pneumonie preskripční algoritmus bronchopneumonie mikrobiologické vyš vhodné děti H. influenzae K. pneumoniae

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 Platnost dokumentu: 1. prosince 2014 Datum vypracování: 30. listopadu

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Laboratoře OKL Zpracoval: Ing. Iva Šamšulová Schválil: MUDr. Hana Štroblová Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.10.2015 Strana č./stran 1/47 Obsah A ÚVOD A 1 PŘEDMLUVA... 3

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE Kód Vyšetření cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH (15%) cena v Kč s DPH (21%) Odběry 09117 Odběr krve ze žíly - dítě do 10 let 66 76 80 09119 Odběr krve ze žíly - dítě nad 10 let, dospělí 37 43 45 09111

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie Stránka 1 z 24 Laboratorní příručka Laboratoř biochemie Laboratoř hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval RNDr. J. Hejnarová MK

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD punkce

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD punkce METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD punkce Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: březen 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

1. Mikroby obecně a mikroby lidského těla, vlastnosti mikrobů 2. Přehled některých významných bakterií lidského těla 3. Přehled některých významných

1. Mikroby obecně a mikroby lidského těla, vlastnosti mikrobů 2. Přehled některých významných bakterií lidského těla 3. Přehled některých významných Úvod do klinické mikrobiologie studijní materiál k předmětu (4) MUDr. Ondřej Zahradníček Mikrobiologický ústav lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Přehled

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

A - ÚVOD. A - 01 Předmluva. Laboratorní příručka OKM Nemocnice Na Bulovce Verze prosinec 2015 Aktuální verze umístěna na intranetu NNB

A - ÚVOD. A - 01 Předmluva. Laboratorní příručka OKM Nemocnice Na Bulovce Verze prosinec 2015 Aktuální verze umístěna na intranetu NNB Laboratorní příručka OKM Nemocnice Na Bulovce Verze prosinec 2015 Aktuální verze umístěna na intranetu NNB A - ÚVOD A - 01 Předmluva Tato laboratorní příručka je vydána oddělením klinické mikrobiologie

Více

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie Seznam vyšetření - parazitologie Název Materiál/pacient Provádí se Doba odezvy Kód ZP Poznámka Toxoplasmóza celkové protilátky (komplement-fixační reakce) Pupečníková krev Plodová voda (předběžný výsledek,

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

Ceník oddělení klinické mikrobiologie

Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník laboratorních vyšetření - lázeňské domy, hotely + Čech samoplátce Poř. čísl o Oddělení Označení služby Na žádanku lékaře, ze zdr. důvodů Na požadavek pacienta

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 5 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 16.6.2015 Přezkoumal: Marcela

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ Zpracoval: MUDr. Erika Czyžová, primář MKB Schválil: Ing. Lenka Smékalová, ředitelka OLÚ Verze: 03 Platnost od: 15.10.2015 Počet

Více