Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní nemocnice Náchod a.s."

Transkript

1 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, Náchod Laboratorní příručka Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie (OKIM) LP č. 08 Platnost od: Počet stran: 31 Stran příloh: 0 Externí přílohy: 0 Zpracoval dne: Mgr. Martina Plšková Oponent schválil dne: Doc.MUDr. Otakar Kopecký, CSc. Kontroloval dne: Mgr. Renata Dušková Schválil dne: Ing. Miroslav Vávra, CSc. ředitel ON Náchod a.s. Verze: 01 Revize dne: Změnové řízení str.: Autor změny: Datum změny: Schválil: Strana 1 (celkem 31)

2 Úvod Vážená kolegyně, vážený kolego, dovolujeme si předložit Vám Laboratorní příručku s nabídkou našich služeb v oblasti lékařské mikrobiologie a imunologie. Tato příručka je určena všem klinickým pracovníkům. Shrnuje základní informace o činnosti naší laboratoře. Je navržena v souladu s nejnovějšími požadavky na tyto dokumenty, v souladu s normou ČSN EN ISO z roku Věříme, že informace uvedené v Laboratorní příručce nejen přispějí ke vzájemné spolupráci mezi Vámi, lékaři, všeobecnými sestrami a naším pracovištěm, ale že Vás budou inspirovat ve Vašich diferenciálně diagnostických rozvahách. Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky. O podstatných změnách budete informováni ihned po jejich zavedení do laboratorní praxe. Děkujeme za spolupráci a Vaši přízeň a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci. Kolektiv zaměstnanců Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie ONN a.s. Náchod Březen 2013 Strana 2 (celkem 31)

3 Obsah 1. Účel Oblast platnosti Pojmy a zkratky Popis problematiky Identifikace laboratoře, základní údaje Základní informace o laboratoři, organizační struktura Zaměření laboratoře Organizační struktura Spektrum nabízených služeb Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření samoplátců Vyšetření pro veterináře Nepodkročitelná minima Příjem k vyšetření Odběry k mikrobiologickému a serologickému vyšetření Základní informace Žádanky, identifikace vzorku Identifikace novorozence Identifikace cizího státního příslušníka Identifikace vzorků od zvířat Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Odběrový systém Typy používaných zkumavek VACUTAINER Příprava na odběr Vyšetření moče Krev Operace se vzorkem, stabilizace Zásady práce se vzorky, bezpečnost práce Doprava, svoz Areál ONN Terén Výdej odběrového Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků Postup při odmítnutí vzorků Postup při nedodaném biologickém Postup při neúplné nebo chybné identifikaci žádanky Řešení neshod v rámci pracovišť ONN Smluvní, spolupracující a referenční laboratoře Smluvní laboratoře Vyšetřování prováděná spolupracujícími laboratořemi Strana 3 (celkem 31)

4 4.16. Řešení stížností Výdej výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení nálezů významných patogenů Formy výdeje výsledků Písemné výsledky Telefonické výsledky Elektronické výsledky Změny výsledků Archivace výsledků Doba odezvy laboratoře Konzultační činnost laboratoře Používané analytické systémy Přehled laboratorních vyšetření Přehled urgentních vyšetření označených STATIM Bakteriologie Obecné zásady odběru vzorků na bakteriol. / parazitol. vyšetření Legenda k tabulkám Parazitologie Sérologie Odběrový materiál, typy používaných zkumavek VACUETTE BORRELIA Borrelia bugdorferi sensu lato - IgM, IgG Borrelia-konfirmační stanovení (blot) CMV EBV Ebstein Barr virus heterofilní protilátky TOXOPLASMA SYFILIS Odpovědnosti a pravomoci Související dokumenty Strana 4 (celkem 31)

5 1. Účel Laboratorní příručka je dokumentem pro uživatele laboratoře. Uvádí informace o laboratoři, manuál pro odběry primárních vzorků, preanalytické procesy v laboratoři, popisuje vydávání výsledků a komunikaci s laboratoří. 2. Oblast platnosti Laboratorní příručka je závazná pro všechny, kteří chtějí využít služeb laboratoře a rovněž pro zaměstnance oddělení klinické imunologie a mikrobiologie (OKIM) Oblastní nemocnice Náchod (dále jen Pracoviště nebo laboratoř). 3. Pojmy a zkratky EBV CMV TOXO ONN OKIM TBC EHK SZÚ EARSS-Net NIS DZS KHZH LIS NLZP ITC PCR MRSA ATB BAL EIA IČP OKBD Ebstein Barr virus Cytomegalovirus Toxoplasma gongii Oblastní nemocnice Náchod Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Tuberkulóza Externí hodnocení kvality Státní zdravotní ústav European antimicrobial resistence surveillance network Nemocniční informační systém Dopravní zdravotní služba Královéhradecký zdravotnický holding Laboratorní informační systém OpenLims Nelékařský zdravotnický pracovník Oddělení informačních technologií a komunikací Polymerázová řetězová reakce Methycillin rezistentní Staphylococcus aureus Antibiotická terapie Bronchoalveolární laváž Enzymová imunoanalýza Identifikační číslo pracoviště Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Strana 5 (celkem 31)

6 4. Popis problematiky 4.1. Identifikace laboratoře, základní údaje Název laboratoře: Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Identifikační údaje: IČO: DIČ: CZ IČP: Bankovní spojení: KB Náchod, /0100 Adresa: Purkyňova 466, Náchod Ředitel nemocnice: Ing.Miroslav Vávra, CSc Primař: Doc. MUDr.Otakar Kopecký, CSc , Zástupce: MUDr. Eva Veselá Vedoucí laborantka: Mgr. Martina Plšková Kontakty: laboratoř střevních a moč. nákaz, parazitologie, sérologie laboratoř vzdušných a tkáňových nákaz, TBC fax: (ředitelství nemocnice) 4.2. Základní informace o laboratoři, organizační struktura Pracoviště klinické imunologie a mikrobiologie je umístěno v dolním areálu nemocnice v 1.patře budovy G v Náchodě. Od bylo dle 39 odst.5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a 7 odst.4 zák. č. 309/2006 sb. pro OKIM zřízeno kontrolované pásmo. Nemá detašované pracoviště. Pracoviště nemá odběrovou místnost, na pracovišti se neprovádějí žádné odběry biologického. Strana 6 (celkem 31)

7 Pracoviště klinické imunologie a mikrobiologie se člení na laboratoř vzdušných a tkáňových nákaz, střevních a močových infekcí, mykobakteriologie / TBC/, serologie, parazitologie a pomocné provozy (umývárna skla a dekontaminace odpadu) Zaměření laboratoře OKIM provádí základní i specializovaná vyšetření mikroskopická, kultivační ( včetně citlivosti na antibiotika a chemoterapeutika), sérologická, parazitologická a přímý průkaz antigenu bakteriálních a vybraných virových původců infekčních onemocnění a komplikací z běžných biologických materiálů humánního a zvířecího původu. V požadovaném rozsahu zajišťuje i konzultační služby. OKIM je přihlášeno do Registru klinických laboratoří, je zapojeno do systému externí kontroly kvality EHK SZÚ Praha a systému EARSS-NET. OKIM má Certifikát správné diagnostiky vydaný Střediskem pro kvalitu laboratoří SZÚ Praha. Pracovní doba laboratoře: Příjem na vyšetření je prováděn denně. PO PÁ od 6:00 do 16:00 hod. SO, NE, svátky od 6:00 do 13:30 hod. Strana 7 (celkem 31)

8 4.4. Organizační struktura Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Primář Vedoucí Zástupce primáře laborantka Ambulantní úsek Bakteriologie Serologie Imunologie (imunologie, alergologie) (mykologie, parazitologie, TBC) Vedoucí VŠ Vedoucí VŠ Vedoucí lékař Vedoucí VŠ Úseková laborantka Úseková Úseková laborantka Sestra laborantka 4.5. Spektrum nabízených služeb OKIM zajišťuje laboratorní vyšetření v uvedeném rozsahu a frekvenci, provádí konzultační činnost v oblasti klinické mikrobiologie, zajišťuje případný transport biologického na spolupracující specializovaná pracoviště, na základě požadavků provádí distribuci odběrového pro ambulantní pracoviště v regionu. Strana 8 (celkem 31)

9 Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Pro vyplnění žádanky a odběr platí zásady správného odběru, na žádanku je třeba uvést, zda se jedná o EURO - pojištěnce nebo jiného cizince. OKIM fakturuje provedená vyšetření prostřednictvím Oddělení účetnictví ONN, hodnota bodu je dána zemí původu Vyšetření samoplátců Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře, žádanka musí být čitelně označena Samoplátce. OKIM fakturuje provedená vyšetření ošetřujícímu lékaři prostřednictvím Oddělení účetnictví ONN (možná i přímá platba v pokladně ONN), hodnota bodu je dána aktuálním kurzem dle Cenového věstníku MF. Samoplátce může požadovat i anonymní vyšetření, odběr v odběrové místnosti ONN, přímá platba v pokladně ONN Vyšetření pro veterináře Vyšetření biologického zvířat pro veterinární lékaře se provádí na základě jejich smlouvy s ONN. Ve smlouvě je uvedena identifikace veterinárního pracoviště, spektrum nabízených vyšetření (další po dohodě), účtovaná hodnota bodu je dle aktuálního kurzu Cenového věstníku MF, zásady odesílání do laboratoře, zásady hlášení výsledků a zásady fakturace. Výsledky jsou zasílány poštou. Fakturaci zajišťuje 1x měsíčně Oddělení účetnictví ONN, kam OKIM předává kopie faktur Nepodkročitelná minima Laboratoř splňuje nepodkročitelná minima požadovaná na personální a přístrojové vybavení pracoviště lékařské mikrobiologie Příjem k vyšetření Vzorky se na OKIM přijímají PO PÁ 6:00-15:30, SO, NE svátky 6:00.13:00 hod. v budově G 1. patro areálu dolní nemocnice ONN. Vzorky na kultivaci a označené STATIM vyšetření se zpracovávají okamžitě, sérologická vyšetření se provádějí v intervalech daných režimem pro jednotlivé analýzy. Parazitologická vyšetření se provádí v den dodání vzorku do laboratoře. Strana 9 (celkem 31)

10 4.8. Odběry k mikrobiologickému a serologickému vyšetření Základní informace Informace o jednotlivých testech jsou uvedeny v "Přehledu laboratorních vyšetření" Žádanky, identifikace vzorku Základním požadavkovým listem je vlastní žádanka OKIM. Nevyžaduje se kopie žádanky. Základními (povinnými) identifikačními údaji na žádance na mikrobiologické vyšetření je jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození vyšetřované osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo, adresu místa pobytu vyšetřované osoby v ČR, identifikační číslo zdravotnického zařízení, jeho adresu, jmenovku, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího o vyšetření biologického, název zdravotní pojišťovny vyšetřované fyzické osoby, druh, datum a hodina odběru, datum a charakter prvních příznaků, druh ATB terapie, klinickou diagnózu a požadovaný druh vyšetření. Dále je nutno uvést další upřesňující údaje odběru např. lokalita odběru, příp. pořadí odběru, předchozí ATB léčba, požadavky na cílenou kultivaci. Na žádance se v předtištěných kolonkách jednoznačně označují požadovaná vyšetření sérologická. Vhodné je použití samolepících štítků s vytištěnými osobními údaji a rodným číslem v podobě čárového kódu. (Je nepřípustné používat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance a naopak pro ambulantní včetně personálu razítko lůžkového oddělení). Základem identifikace nádobky se vzorkem je příjmení, rodné číslo pacienta a datum odběru na přilepeném nebo jinak nezaměnitelně připojeném štítku. Jiné/nedostatečné způsoby vyplnění žádanek a, případně jejich absence jsou důvodem k odmítnutí vyšetření Identifikace novorozence Novorozenecké oddělení dodá žádanku s generovaným rodným číslem (NIS MEDEA), datem narození a nacionáliemi pacienta. Pokud nedodá během hospitalizace novorozenecké oddělení přidělené rodné číslo (MÚ - matrika), OKIM 1x měsíčně doplní chybějící rodná čísla Identifikace cizího státního příslušníka Objednavatel uvede nacionálie pacienta, datum narození, druh pojištění, státní příslušnost, přidělené nebo vygenerované rodné číslo. Strana 10 (celkem 31)

11 Identifikace vzorků od zvířat V laboratoři jsou zvířata evidována s vygenerovaným identifikačním číslem, další označení: druh zvířete příjmení a jméno majitele (např.: pes Zelená Anna ) Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Požadavek na dodatečná vyšetření je nutno uplatnit do 24 hodin po dodání do laboratoře u kultivačních vyšetření (bakteriální kultury se likvidují okamžitě po ukončení vyšetření). U sérologických vyšetření lze požadavky doordinovat telefonicky do 5 pracovních dnů, písemnou žádanku s dodatečnými požadavky je pak nutné dodat do 24 hodin na OKIM. OKIM skladuje sérologické vzorky 5 pracovních dní. Doba doordinování po odběru je dána stabilitou analytu v uloženém na OKIM Odběrový systém OKIM požaduje sterilní odběrové soupravy, pro výtěry s transportním mediem. Výjimkou jsou vzorky na parazitologické vyšetření (nejsou požadovány sterilní odběrové soupravy). Vhodné typy souprav pro kultivační vyšetření a přímý průkaz antigenu jsou uvedeny u jednotlivých vzorků v "Přehledu laboratorních vyšetření". Pro sérologická vyšetření se doporučuje bezpečnostní vakuový uzavřený systém VACUTAINER. Odběrové soupravy vydává OKIM bez úhrady pro smluvní ambulantní pracoviště, speciální odběrové a transportní soupravy (hemokultivace, chlamydie, mycoplasma / ureaplasma pro všechna pracoviště regionu po předchozí objednávce). Jiné typy odběrového jsou použitelné jen výjimečně po konzultaci s OKIM. Typy odběrových souprav pro jednotlivé druhy vzorků jsou uvedeny v "Přehledu laboratorních vyšetření Typy používaných zkumavek VACUTAINER Analýza séra: Analýza plazmy: , plast/gel 5 ml, červený uzávěr , plast/li-heparinát + gel, 5 ml, zelený uzávěr Příprava na odběr Pokyny jsou uvedeny u jednotlivých druhů vzorků v "Přehledu laboratorních vyšetření". Strana 11 (celkem 31)

12 Vyšetření moče K vyšetření zasílat ranní, střední proud moče, u žen po omytí zevního genitálu nebo cévkovanou moč. Vzorek dodat ke zpracování do laboratoře podle pokynů uvedených v "Přehledu laboratorních vyšetření" Krev Žilní nebo arteriální krev: odběr se provádí standardním způsobem bez dalších speciálních požadavků. Požadovaný objem krve Pro převážnou většinu vyšetření stačí 1 zkumavka (krve). Při odběru krve do zkumavek s aditivy je nutné dodržet předepsaný objem krve tak, aby byl zachován poměr krve a aditiva Operace se vzorkem, stabilizace Odběr, skladování a transport biologického se provádí podle pokynů uvedených v "Přehledu laboratorních vyšetření". Chybou jsou tepelné výkyvy oběma směry při skladování i během transportu, zcela nevhodné je vystavovat materiál slunečnímu záření Zásady práce se vzorky, bezpečnost práce Každý vzorek biologického je považován za potenciálně infekční. Je třeba zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Svoz vzorků je zajišťován v uzavřených transportních nádobách tak, aby během transportu nedošlo k jeho rozlití nebo jinému znehodnocení, nedošlo ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. V případě rozlití je třeba se řídit zásadami dezinfekce a dekontaminace, dle platného dezinfekčního plánu ONN a Směrnice 016 ONN Doprava, svoz Doprava biologického se řídí Směrnicí č ONN a.s. S DZS a firmou BioVendor jsou uzavřeny smlouvy o dopravě biologického a krevních přípravků v souladu s Vyhláškou č.221/2010 Sb. Příloha Areál ONN Doprava na OKIM je prováděna v areálu nemocnice prostřednictvím potrubní pošty, kyvadlové dopravy nebo sanitářů příslušného oddělení. Odesílání /výsledků potrubní poštou a její hygienický režim se řídí Provozním řádem potrubní pošty. Pouze Strana 12 (celkem 31)

13 v mimořádných situacích je možné dopravovat materiál osobními vozy. Materiál pro dopravu musí být řádně uzavřen a uložen, shromažďuje se na stanovených sběrných místech Terén Svoz organizuje OKBD ONN svozovými auty (BioVendor Laboratorní medicína a.s.) dle harmonogramu svozu biologického. Auta současně rozvážejí výsledky a požadovaný odběrový materiál z jednotlivých laboratoří Výdej odběrového Pro nemocniční pracoviště ONN vydává odběrový materiál KHZH na základě elektronického požadavku přes NeosWeb, žádanky na základě telefonického požadavku místní sklad KHZH. Pro spádová mimonemocniční pracoviště se vydává na základě písemného nebo telefonického požadavku příslušný odběrový materiál a žádanky OKIM. Materiál je dodáván na ordinující pracoviště pracovníky svozu. OKIM kontroluje rovnováhu mezi požadovaným odběrovým materiálem a četností odběrů. Je dodáván odběrový materiál sloužící pouze pro vyšetření prováděná na OKIM Náchod. Speciální odběrové soupravy (hemokultivační lahvičky, transportní a odběrové soupravy na chlamydie a mycoplasma / ureaplasma ) vydává OKIM na základě telefonické objednávky pro všechna zařízení spádové oblasti OKIM. Uchovávání a transport odebraných vzorků do laboratoře je uveden v "Přehledu laboratorních vyšetření" Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Vzorky se na OKIM přijímají průběžně, zpracovávají se v intervalech daných režimem pro jednotlivé analyty Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků OKIM odmítne provést vyšetření v následujících případech: 1. Potřísnění žádanky a odběrové nádobky biologickým materiálem. 2. Chybějící žádanky nebo žádanky, která neobsahuje požadované údaje nebo údaje na ní jsou nečitelné. 3. Bude-li vzorek zaslán v neoznačené nádobce nebo štítek vyplněný tak, že není možná jednoznačná identifikace vzorku. Strana 13 (celkem 31)

14 4. Požadavek na vyšetření, která laboratoř neprovádí nebo nezajišťuje jeho transport do spolupracujících laboratoří. 5. Vyšetření hospitalizovaného pacienta s kódem ambulantního pracoviště. 6. Nedodržení podmínek preanalytické fáze znehodnocující výsledek vyšetření: nesprávné skladování, pozdní dodání z ordinace, nevhodný transport, zřejmá kontaminace vzorku, špatně zvolený odběrový materiál, nebo nesprávný poměr vzorku krve a aditiv, zkumavku, u níž je množství odebraného mimo povolené rozmezí (nad nebo pod 10 % od rysky) - riziko sražení vzorků, nebo naopak naředění protisrážlivým činidlem Postup při odmítnutí vzorků Laborantka při příjmu provede zápis do Knihy odmítnutých vzorků, která je uložena na úseku příjmu. Telefonicky informuje ordinující pracoviště, do knihy uvede datum, identifikaci odmítnutého vzorku, důvod odmítnutí a jméno komu byla závada nahlášena. Vše stvrdí podpisem. Odmítnutý materiál na pracoviště zásadně nevracíme Postup při nedodaném biologickém Je-li dodána pouze žádanka na vyšetření bez, pracovník OKIM kontaktuje ordinující pracoviště (přednostně telefonicky) a vyzve je k dodání biologického. Po kompletaci žádanky a vzorku je vzorek přijat a zpracován. Pokud nelze kontaktovat ordinující pracoviště nebo vzorek není ani po urgenci dodán, bude žádanka přijata do OpenLimsu a místo výsledků bude napsáno nedodáno. Je zaevidováno v Knize odmítnutých vzorků Postup při neúplné nebo chybné identifikaci žádanky Pokud chybí nebo je nesprávné rodné číslo, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza, OKIM telefonicky upozorní ordinující pracoviště, upraví materiál a uloží ho, vyšetření se provede po doplnění chybějících údajů Řešení neshod v rámci pracovišť ONN Neshody týkající se příjmu biologického na OKIM jsou zaznamenávány dle stanoveného postupu v laboratoři. Neshody uvedené v kategorii A jsou jednoznačně důvodem k odmítnutí vzorku. Neshody zahrnuté do kategorie B jsou posuzovány podle postupů uvedených v Laboratorní příručce, které vycházejí z doporučení odborných společností. Např. požadavek na anaerobní kultivaci zaslaném v nádobce za přístupu vzduchu, nedostatečné množství jsou důvodem odmítnutí zpracování vzorku. Strana 14 (celkem 31)

15 Závady týkající se biologického vyšetřovaného na OKIM se rozlišují na : Kategorie A - závažné - neoznačený vzorek (výjimkou jsou vzácné materiály jako mozkomíšní likvor, punktát kloubů) - rozbitý obal vzorku, kontaminace žádanky a obalu vzorku biologickým materiálem - chybná (nedostatečná) identifikace vzorku Kategorie B - nedodržení poměru medium/vzorek - silně hemolytický vzorek - málo - starý odběr - odběr provedený do nesprávné nádobky (zkumavky) - nedodaný vzorek Zrušení požadavku nebo redukce indikujícím lékařem je možné akceptovat: - pouze na základě písemného požadavku ordinujícím lékařem - před zahájením zpracování (stanovení) vzorku. Všechny závady jsou zaznamenány do LIS v laboratoři a evidují se v laboratoři ve formě tištěných přehledů. Jedenkrát za měsíc jsou seznamy neshod předkládány hlavní sestře a vrchním sestrám jednotlivých oddělení ONN. Pokud uvedený postup nevede k nápravě, jsou neshody řešeny s primáři příslušných oddělení a managementem ONN. Neshody vyžadující změny výsledků jsou řešeny dle směrnice. Pokud již byly výsledky exportovány do NIS MEDEA, prostřednictvím helpdesku provede příslušné úpravy oddělení ITC. Tyto neshody se evidují a ukládají u vedoucí NLZP Smluvní, spolupracující a referenční laboratoře Smluvní laboratoře OKIM nevyužívá smluvní laboratoře Vyšetřování prováděná spolupracujícími laboratořemi OKIM zajistí dopravu do specializovaných laboratoří Fakultní nemocnice Hradec Králové (rozsah je dán nabídkou FN HK uvedenou v Přehledu prováděných vyšetření). Pro odběr a dokumentaci platí zásady uvedené výše. Na OKIM je vedena písemná evidence odesílaného. Odeslání pro mimohradecká pracoviště po dohodě mezi OKIM a ordinujícím pracovištěm. Strana 15 (celkem 31)

16 4.16. Řešení stížností Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě zaměstnanec, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit hned, vyřeší zaměstnanec, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedení laboratoře, které stížnost a její řešení zaznamená do knihy stížností. Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, stížnost zaznamenává do knihy stížností. Je-li možné stížnost vyřídit hned, učiní se tak písemně. Není-li možné stížnost vyřešit hned, navrhne se postup řešení. Dále viz. Směrnice Vyřizování stížností v ONN Výdej výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení nálezů významných patogenů Nálezy významných patogenů se hlásí bezprostředně telefonicky na ordinující pracoviště s následným zasláním výsledku v písemné podobě. Podaná telefonická informace je evidována v OpenLims s uvedením jména osoby, které bylo hlášení sděleno. Výsledky vyšetření jsou též dostupné v elektronické podobě pro pracoviště ONN a terénní zdravotnická zařízení, která mají s ONN uzavřenou smlouvu o elektronickém zasílání výsledků Formy výdeje výsledků Výsledky vyšetření se vydávají v písemné, telefonické a elektronické podobě Písemné výsledky Veškeré výsledky vyšetření pro lůžková i ambulantní pracoviště regionu. Výsledky pro pracoviště v nemocnici se v den ukončení vyšetření doručí v 12 hod do kanceláře podatelny nemocnice nebo potrubní poštou. Výsledky pro praktické lékaře a specialisty mimo nemocnici se podle dohody odesílají auty pro svoz nebo poštou na určené adresy. Hlášení o pozitivním laboratorním nálezu potvrzujícím infekční etiologii onemocnění podle Vyhlášky č. 306 / 2012 Sb. se telefonicky hlásí Krajské hygienické stanici, územnímu pracovišti Náchod, Českoskalická 254. Výsledky vyšetření se výjimečně předávají pacientům (nebo zák. zástupcům) pro předchozí dohodě s ordinujícím lékařem a po prokázání totožnosti osoby. Strana 16 (celkem 31)

17 Telefonické výsledky Výsledky vyšetření se pacientům a zákonným zástupcům telefonicky nesdělují. Dotaz na výsledky ze strany ordinujícího lékaře je možné poskytnout po ověření tel. čísla, na které je informace podávána. Vždy následuje výsledek v písemné formě Elektronické výsledky Veškeré výsledky pro pracoviště nemocnice jsou přenášeny v den ukončení analýzy do NIS MEDEA. Pro pracoviště mimo nemocnici na základě uzavřené smlouvy ONN a příslušného pracoviště. Veškeré výsledky dodané elektronicky jsou zaslány i v písemné podobě Změny výsledků Podle údajů ordinujícího pracoviště nebo registru VZP se opravují chybné identifikační údaje (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a pod). O každé změně se provede záznam do Knihy neshod Archivace výsledků V elektronické podobě, zajišťuje oddělení ITC ONN Doba odezvy laboratoře Je uvedena v přehledu laboratorních vyšetření pro jednotlivé testy Konzultační činnost laboratoře Lékaři oddělení poskytují konzultační činnost v rámci ATB střediska. Kontakty: Doc.MUDr. Otakar Kopecký, CSc MUDr. Eva Veselá MUDr. Romana Zajícová Používané analytické systémy VITEK2 Compact (BioMerieux)- určen k identifikaci bakterií a kvasinek a dále k testování citlivostí klinicky významných bakterií Liaison (Diasorin)- chemiluminiscenční imunoanalýza ke kvantitativnímu a kvalitativnímu stanovení protilátek Strana 17 (celkem 31)

18 Blot (Test-line) konfirmační stanovení antiborreliových protilátek u vzorků, které byly jinými serologickými metodami určeny jako pozitivní nebo hraniční Systém GeneXpert Dx (Cepheid) PCR amplifikace nukleové kyseliny a detekce cílové sekvence ve vzorku za použití PCR v reálném čase Bactec 9050 (Becton Dickinson) automatizovaný hemokultivační systém URO-QUICK - screeningový automatický systém pro kultivace moče Strana 18 (celkem 31)

19 4.19. Přehled laboratorních vyšetření Přehled urgentních vyšetření označených STATIM Metoda Materiál Výsledek Mikroskopie - barvení dle Grama pro většinu bakterií a kvasinek Mikroskopie - barvení dle Ziehl - Nielsena na TBC Průkaz antigenu bakterií N.meningitidis A,B,C, Y/W35, Str.pneumoniae, Str.agalactiae, H.influenzae b, E.coli /K1 (latexová aglutinace) Tekutý materiál ve zkumavce nebo v kontejneru Sputum v kontejneru Liquor nejméně 1 ml ve sterilní zkumavce do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu Metoda Materiál Výsledek Průkaz antigenu Rota-Adenoviru, Norovirů (imunochromatografie) Průkaz toxinu A/B a antigenu Clostridia difficile (imunochromatografie, případná konfirmací nálezu PCR po konzultaci s oš. lékařem) EBV - heterofilní protilátky (latexová aglutinace) Helicobacter pylorii (imunochromatografie) Streptococcus pneumonieantigen (imunochromatografie) Stolice cca velikosti oříšku v kontejneru 3-5 dnů od počátku potíží Stolice cca velikosti oříšku v kontejneru (vzorek zaslat ke zpracování do 2 hodin po odběru, uchovávat v chladu) Sérum, srážlivá krev Stolice cca velikosti oříšku v kontejneru Moč do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu do 1 hod po příjmu do1 hod po příjmu Legionella pneumophila sérotyp1 - antigen (imunochromatografie) Chlamydia trachomatis - antigen (imunochromatografie) Průkaz antigenu metodou PCR (např. virus chřipky, MRSA) Moč Výtěr z cervixu, uretry, oka, případně moč od mužů. Materiál zaslat ve speciálních odběrových nádobkách (dodá OKIM) do1 hod po příjmu do1 hod po příjmu do1 hod po příjmu Strana 19 (celkem 31)

20 Bakteriologie Obecné zásady odběru vzorků na bakteriologické / parazitologické vyšetření doba odběru: optimálně před zahájením ATB léčby, před podáním další dávky ATB, na vzestupu teplotní křivky (hemokultivace), opakované odběry (hemokultivace, kultivace TBC, parazitologie, epidemiolog. požadavky) způsob odběru: typická část, vločka hnisu, sputum, rána (ne jen okolí), příp. podle pokynu OKIM druh vzorku: podrobný popis (nestačí pouze výtěr, punktát apod.) Legenda k tabulkám odběrová souprava: tampon v TPA - sterilní tampon zanořený ve zkumavce s transportní půdou Amies zkumavka - sterilní zkumavka plastová s uzávěrem obsah 10 ml kontejner - sterilní kontejner plastový s uzávěrem obsah 20 ml kontejner TBC - sterilní nádobka plastová nebo skleněná obsah 100 ml s uzávěrem láhev Bactec A - hemokultivační lahvička aerobní, šedivé víčko láhev Bactec AN - hemokultivační lahvička anaerobní, oranžové víčko láhev Bactec PEDS - hemokultivační lahvička pediatrická, růžové víčko CAT SWAB - souprava tampon a kultivační medium pro kvasinky a trichomonas FUNGI QUICK - souprava tampon a kultivační medium pro kvasinky URICULT - transportní souprava pro odběr a inokulaci moče chlamydia - odběrová a transportní souprava (tampon objednat na mykoplazma/ureaplazma - odběrová a transportní souprava (tampon a zkumavka s transportní půdou) objednat na uchovávání: uchovávání vzorku před transportem do laboratoře není-li možný okamžitý transport do laboratoře č (čas v hodinách) t (teplota): pokojová (15-25º C), chladnička (2-8 º C) transport : podmínky transportu č (čas v hodinách) t (teplota): pokojová (15-25º C), chladnička (2-8 º C) výsledek : průměrný čas do sdělení výsledku od dodání vzorku do laboratoře včetně testu citlivosti na ATB u kmenů s předpokládanou etiologií (vzhledem k dg. uvedené na žádance) hod (hodiny), dny, týdny Strana 20 (celkem 31)

21 poznámka: OKIM doplňující údaje k požadovanému cílenému vyšetření ( kultivaci, rozšíření základního vyšetření, MRSA apod.) nutno uvést na žádance, příp. informovat Kultivační vyšetření / Přímý průkaz antigenu vzorek odběrová souprava max.doba uchovávání transport čas/teplota výsledek poznámka Respirační trakt Výtěr z krku, nosohltanu, tonsil Výtěr z nosu tampon v TPA tampon v TPA Výtěr z hrtanu tampon na na B.pertussis drátě v TPA Endotrach. zkumavka aspirát, BAL Sputum kontejner Sputum na kontejner TBC Sputum na TBC ZN kontejner mikroskopie Výtěr kanyly tampon tracheální v TPA hod: do 6 - týdnů hod: 2 po příjmu difterii, meningokoky, MRSA, gonokoky označit na žádance difterii, MRSA, meningokoky, označit na žádance předem objednat na tel mikroskopie do 2 hod hlášena na oddělení PCR TBC označit na žádance = FNHK Ucho Výtěr ze zvukovodu Tekutina ze středouší Výtěr z ucha tampon v TPA anaerobní tampon na drátě v TPA P plísně označit na žádance P plísně označit na žádance P plísně označit na žádance Strana 21 (celkem 31)

22 Oko Výtěr ze spojivkového vaku Výtěr ze spojivkového vaku antigen Chlamydia trachomatis tampon v TPA chlamydia OS hod: 2 po příjmu imonochromatografie důkladný stěr nutný = intracelulární infekce vzorek odběrová souprava max.doba uchovávání transport čas/teplota výsledek poznámka Gastrointestinální trakt Stolice tampon základní v TPA vyšetření Stolice cíleně tampon Yersinia spp. Stolice cíleně patogenní vibria Stolice Rota/ Adenoviry/No roviry Stolice Clostridium difficile antigen a toxin A/B Žluč / obsah žlučových cest Stolice na Helicobacter pylori v TPA přímo do peptonové vody kontejner (stolice, ne výtěr!) kontejner (stolice, ne výtěr!) zkumavka, vhodnější je anaerobní S kontejner (stolice, ne výtěr!) ihned do laboratoře č: do 6 hodin po odběru č: do 2 hodin po odběru ihned do laboratoře č: do 6 hod po odběru č: do 2 hodin po odběru hod: hod: 1 po příjmu hod: 1 po příjmu hod: 1 po příjmu enteropatogenní E.coli do 3 let věku automaticky označit na žádance předem objednat na tel: imunochromatografie odběr 3.-5.den od začátku průjmu membránová EIA, případně PCR do 1 hod hlášeno na oddělení imunochromatografie Strana 22 (celkem 31)

23 Močový trakt Moč střední proud Moč cévkovaná, z perm.katétru, separovaná Moč v Urikultu Moč na TBC 100 ml Moč - muži- Chlamydia trachomatis kontejner kontejner URICULT kontejner 100 ml nebo 37ºC chlamydia OS č: 3 dny hod: hod: hod: do 6 - týdnů hod: 2 po příjmu kvasinky označit na žádance způsob odběru označit na žádance mikroskopie ZN se neprovádí PCR TBC označit na žádance = FN HK imunochromatografie 20 ml prvního proudu moči, před odběrem nemočit alespoň 1 hod Moč Streptococcus pneumoniae Moč Legionella pneumophlila sérotyp 1 kontejner, zkumavka kontejner, zkumavka hod: 1 po příjmu hod: 1 po příjmu imunochromatografie imunochromatografie Strana 23 (celkem 31)

24 vzorek odběrová souprava max.doba uchovávání transport čas/teplota výsledek poznámka Genitální trakt - muži Výtěr / sekret tampon z uretry, v TPA / prostaty, ejakulát zkumavka Výtěr z uretry na Chlamydia trachomatis Výtěr / sekret z uretry, prostaty, ejakulát na mykoplasma / ureaplasma Výtěr z uretry na kvasinky a T.vaginalis chlamydia OS m/u OS ejakulát 200ul ředěný 1:10 (fysiol.roztok) CAT SWAB č: 48 hod hod: 2 po příjmu hod: 48 Neisseria gonorrhoe předem objednat na tel: imunochromatografie důkladný stěr sliznice nutný =intracelulární infekce důkladný stěr sliznice nutný =intracelulární infekce Genitální trakt - ženy Výtěr pochvy, tampon cervixu, uretry v TPA Výtěr z endocervixu na Chlamydia trachomatis Výtěr z Výtěr Výtěr z endocervixu na ureaplasma/ mykoplasma Výtěr z uretry, pochvy na kvasinky, T.vaginalis chlamydia OS m/u OS CAT SWAB č: 48 hod hod: 2 po příjmu hod: 48 Neisseria gonorrhoe předem objednat na tel: Imunochromatografie vzorky s příměsí lubrikačních látek, stolice, nelze vyšetřit důkladný stěr sliznice nutný =intracelulární infekce Strana 24 (celkem 31)

25 Kůže, rány hluboké defekty, dekubity Výtěr z kůže, tampon rány, defektu, v TPA dekubitu Kontrolní stěr z kůže před lumbální punkcí, hemokultivací, okolí kanyl, katetrů apod. tampon v TPA MRSA označit na žádance pořadí odběru příp. místo odběru označit na žádance Centrální nervový systém Likvor zkumavka klasická kultivace (minimálně 2 ml likvoru) Likvor v automatizovaném kultivačním systému láhev BD PEDS č: co nejdříve (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) č: co nejdříve (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) mikroskopie, přímý průkaz antigenu a pozitivní kultivace se hlásí do 1 hodiny 5 dnů pozitivní mikroskopie i kultivace se hlásí průběžně přímý průkaz antigenu N.meningitidis A,B,C, Y/W35, Str.agalactiae, Str.pneumoniae,E.coli K1, H.influenzae b latexová aglutinace, imunochromatografie Hemokultivace v automatizovaném kultivačním systému Krev standart. láhev Bactec venepunkce nejméně 2 odběry po 8-10ml krve, u A láhev Bactec AN láhev Bactec PEDS ( 3ml krve) nebo 37ºC (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) 5 dnů pozitivní mikroskopie i kultivace se hlásí okamžitě na oddělení dodržujte pokyny odběru!!! (nepřelepujte čárový kód lahvičky) Krev z katétru jen při susp. infekci katetrové láhev Bactec A láhev Bactec AN láhev Bactec PEDS nebo 37ºC (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) (optimum-co nejdříve do kultivačního systému) 5 dnů pozitivní mikroskopie i kultivace se hlásí okamžitě na oddělení dodržujte pokyny odběru!!! (nepřelepujte čárový kód lahvičky) Strana 25 (celkem 31)

26 Hnis, obsah patologických ložisek, výpotek, primárně sterilní tekutiny, tkáň Hnis, obsah patologických ložisek apod. tampon v TPA, vhodnější je anaerobní S MRSA označit na žádance vhodnější tekutý materiál než výtěry vzorek odběrová souprava max.doba uchovávání transport čas/teplota výsledek poznámka Výpotek aj. primárně sterilní tekutiny Výpotek aj. primárně sterilní tekutiny v automatickém kultivačním systému Tkáň zkumavka, vhodnější je anaerobní S láhev Bactec A láhev Bactec AN kontejner, vhodnější je anaerobní S nebo 37ºC (optimum-co nejdříve do kultivačního systému nevhodné nebo 37ºC (optimum-co nejdříve do kultivačního systému anaerobní kultivace 2-5 dnů 5 dnů pozitivní mikroskopie i kultivace se hlásí okamžitě na anaerobní kultivace 2-5 dnů vhodnější tekutý materiál než výtěry anaerobní kultivace automaticky anaerobní kultivace automaticky Cizorodý materiál - kanyly, katetry apod. Kanyla, katétr zkumavka apod. cca 5 cm špičky na sucho!! druh označit na žádance(cévní, močový, tracheální apod.) Strana 26 (celkem 31)

27 4.20. Parazitologie vzorek odběrová souprava max.doba uchovávání transport čas/teplota výsledek poznámka Perianální stěr / otisk na Enterobiozu Stolice na parazity (množství cca velikosti oříšku) Stolice na Kryptosporidi ozu (množství cca velikosti oříšku) Části těl helmintů podložní sklíčko, lepící průhledná páska kontejner (i nesterilní) kontejner (i nesterilní) kontejner a kapka vody č: 48 hod č: 48 hod č: 48 hod č: 48 hod hod: 24 hod: 48 hod: 48 hod: 24 otisk análního otvoru průhlednou lepící páskou, po sejmutí ji nalepíme na podl.sklo cestovní anamnézu uveďte na žádance cestovní anamnézu uveďte na žádance cestovní anamnézu uveďte na žádance Sérologie Odběrový materiál, typy používaných zkumavek VACUETTE Analýza séra: Analýza plazmy: , plast/gel 5 ml, červený uzávěr , plast/li-heparinát + gel, 5 ml, zelený uzávěr BORRELIA Borrelia bugdorferi sensu lato - IgM, IgG Kód VZP: Materiál: sérum, mozkomíšní mok Odběr do: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr, Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 3x týdně Strana 27 (celkem 31)

28 Možno doordinovat: do 5 dnů po odběru Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza Jednotka: ku/l Referenční meze: Sérum, plazma: Borrelia negativní hraniční pozitivní IgM < > 22 IgG < > 15 Mozkomíšní mok: negativní hraniční pozitivní Mozkomíšní IgM < 2,4 2,5-3,4 > 3,5 mok IgG < 4,4 4,5-5,4 > 5, Borrelia-konfirmační stanovení (blot) Kód VZP: Materiál: sérum, mozkomíšní mok Odběr do: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr, Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x za 14 dní Možno doordinovat: do 5 dnů po odběru Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Metoda: průkaz specifických protilátek třídy IgG a IgM metodou Western blot Referenční meze: pozitivní, negativní, hraniční CMV Cytomegalovirus protilátky IgG Cytomegalovirus protilátky IgM Kód VZP: Materiál: sérum Odběr do: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1x týdně Možno doordinovat: do 5 dnů po odběru Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Strana 28 (celkem 31)

29 Metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza Jednotka: ku/l Referenční meze: CMV negativní hraniční pozitivní IgM < > 22 IgG < > EBV Ebstein Barr virus protilátky EBNA 1 IgG (sérum) Ebstein Barr virus protilátky VCA IgG (sérum) Ebstein Barr virus protilátky VCA IgM (sérum) Kód VZP: Materiál: sérum Odběr do: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr Dostupnost: OKIM Náchod dolní nemocnice, do 3 dnů od zaslání Možnost doordinovat: do 5 dnů po odběru Poznámky: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza negativní hraniční pozitivní IgM < > 40 EBV IgG < EBNA < > 20 Jednotka: ku/l Referenční meze: Ebstein Barr virus heterofilní protilátky Kód VZP: Materiál: sérum Odběr do: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr Dostupnost: OKIM dolní nemocnice denně, možno také jako statim Možnot doordinovat: do 5 dnů po odběru Metoda: latexová aglutinace Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Referenční meze: pozitivní / negativní Strana 29 (celkem 31)

30 TOXOPLASMA Toxoplasma gondii-protilátky IgG Toxoplasma gondii-protilátky IgM Kód VZP: Materiál: sérum Odběr do: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 1 x týdně Možno doordinovat: do 5 dnů po odběru Metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza Jednotka: ku/l Poznámka: venózní krev srážlivá 5 ml vystačí cca na 2 3 různá vyšetření Referenční meze: negativní hraniční pozitivní T. gondii IgM < > 8 IgG < 7,2 7,2-8,8 > 8, SYFILIS Treponema pallidum hemaglutinace TPHA Treponema pallidum-rychlá reaginová reakce RPR Kód VZP: TPHA 82111, RPR Materiál: TPHA -sérum, RPR-sérum, plasma Odběr do: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr Dostupnost: OKIM dolní nemocnice, 3x týdně Poznánka: oba testy (RPR,TPHA) se provádějí současně z jednoho odběru Metoda: TPHA- hemaglutinace, RPR netreponemový test Referenční meze: negativní / pozitivní 5. Odpovědnosti a pravomoci Dokument je platný pro zaměstnance Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie a pro všechny, kteří chtějí využít služeb laboratoře. Strana 30 (celkem 31)

31 6. Související dokumenty - Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. - Vyhláška o zdravotní dokumentaci č. 98/2012 Sb. - Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče č. 306/2012 Sb. - Hygienicko-epidemiologický řád ONN - Provozní řád potrubní pošty - Provozní řád OKIM - Organizační řád OKIM - Bezpečnostní řád OKIM - Směrnice Transport biologického a transfúzních přípravků - Směrnice Řízení neshod v souvislosti s laboratorními vyšetřeními - Směrnice Vyřizování stížností v ONN - Příkaz ředitele Identifikace vzorku biologického - Příkaz ředitele Dodržování zákona o zdravotních službách - Příkaz ředitele Výdej výsledků z laboratorních pracovišť Strana 31 (celkem 31)

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/006/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 15.10.2014 Revize: 1 x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová MIKROBIOLOGIE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H.

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H. Sérologie Sérologie pertusse Charakteristika: zahrnuje stanovení IgM a IgG proti B. pertussis slouží k stanovení dg. pertusse i po léčbě antibiotiky Sérologie tularémie Charakteristika: stanovení celkových

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více