OBSAH Doporučená citace díla:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Doporučená citace díla:"

Transkript

1 OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Přehled lokalit...2 Metodika sledování lokalit...3 Excerpce publikovaných údajů...3 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...3 Výsledky...4 Mimohnízdní populace...4 Nocoviště...16 Hnízdiště...17 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...18 Literatura...2 Příloha...21 Doporučená citace díla: MANDÁK, M. 21. Monitoring výskytu kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na území Moravskoslezského kraje. Ostrava: s. a XVII s. přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. 1

2 METODIKA A MATERIÁL PŘEHLED LOKALIT Na území Moravskoslezského kraje byly vymezeny a sledovány následující lokality tekoucích (tab. 1, mapa 1 7) a stojatých (tab. 2, mapa 8 11) vod s významnějším výskytem kormorána velkého a také jeho aktuální nocoviště (tab. 3, mapa 12 15, foto 1 4) a hnízdiště, které se nachází na bývalé hrázi Karlova rybníka v prostoru rybníka Kotvice ve stejnojmenné PR v CHKO Poodří (k. ú. Nová Horka, kvadrát 6374; mapa 16, foto 5). Název toku Opava Odra Ostravice Olza Tab. 1: Přehled sledovaných tekoucích vod Vymezení toku (k. ú.) (ve směru proti proudu) silniční most (Děhylov) počátek Mlýnské strouhy (Dolní Benešov) 1) mrtvé rameno U loděnice (Starý Bohumín) soutok s řekou Ostravicí (Přívoz/Hrušov) 2) silniční most (Polanka nad Odrou) silniční most (Studénka nad Odrou) = jen fragmenty úseku soutok s řekou Odrou (Přívoz/Hrušov) silniční most (Hrabová/Vratimov) 1) soutok s potokem Petrůvkou (Závada nad Olší) silniční most (Karviná město) 2) silniční most (Karviná město) úroveň Louk nad Olší (Louky nad Olší) 3) úroveň Louk nad Olší (Louky nad Olší) ČOV (Konská) Kvadrát síťového mapování 6175, 675, 674 1) 676, 675, ) 6275, 6274, 6374 Přibližná délka [km] Sčitatel 1,5 P. Molitor 1) 1, 2) 22,5 M. Mandák 6175, , M. Mandák 1) 676, 6176, ) ) 6177, ) 9, 2) 9, 3) 11,5 M. Haluzík M. Mandák M. Mandák Název plochy Tab. 2: Přehled sledovaných stojatých vod Upřesňující vymezení (k. ú.) 2 Kvadrát síťového mapování Přibližná rozloha [ha] Sčitatel rybník Nezmar (Dolní Benešov) ,5 P. Molitor rybník Lesník plus 4 okolní mokřady a Vrbická Stružka 25, (Heřmanice, Vrbice nad Odrou a Pudlov) (jen rybník) M. Mandák Heřmanický rybník plus 3 okolní mokřady a Vrbická Stružka 12,8 6175, 6176 (Heřmanice a Vrbice nad Odrou) (jen rybník) M. Mandák polanecká rybniční část soustavy ležící v CHKO Poodří = 8 rybníků soustava (Polanka nad Odrou) ,5 M. Mandák jistebnická rybniční soustava ležící v CHKO Poodří = 23 rybníků* soustava (Jistebník) 6275, ,5 M. Mandák studénecká rybniční soustava ležící v CHKO Poodří = 8 rybníků soustava (Studénka nad Odrou) , M. Mandák novohorecká soustava ležící v CHKO Poodří = 5 rybníků rybniční soustava (Nová Horka) 6274, , M. Mandák Karvinské rybníky 12 rybníků (Staré Město u Karviné) 6176, , M. Haluzík dolnobenešovská štěrkopískovna (Dolní Benešov a Zábřeh u Hlučína) ,8 P. Molitor hlučínská štěrkopískovna (Hlučín, Kozmice a Dobroslavice) 6174, ,5 P. Molitor vrbická štěrkopískovna (Vrbice nad Odrou a Pudlov) , M. Mandák štěrkopískovna Velký Kališok (Starý Bohumín) ,5 M. Mandák Vysvětlivka:

3 * Rybníky Kompostový 1 3 byly brány jako jeden rybník a drobný ryb. u jižního okraje ryb. Prutník byl zahrnut do něj. V soustavě nebyl sledován drobný ryb. Prosňáček a jen okrajově Velký Oderský ryb. Tab. 3: Přehled nocovišť Název Bližší lokalizace (k. ú.) Biotop řeka Opava řeka Odra řeka Odra řeka Olza tok u J okraje dolnobenešovské štěrkopískovny (Dolní Benešov) tok mezi nornou stěnou a dálnicí D47 (Koblov) tok u bartošovických rybníků (Bartošovice) tok naproti dolní části Třineckých železáren (Konská) vzrostlé topoly (Populus sp.) na břehu řeky vzrostlé topoly černé (Populus nigra) na levém břehu řeky vzrostlé vrby (Salix sp.) na pravém břehu řeky vzrostlé buky lesní (Fagus sylvatica) a habry lesní (Carpinus betulus) na strmém levém břehu řeky Kvadrát síťového mapování Sčitatel 674 P. Molitor 6175 M. Mandák M. Mandák K. Pavelka M. Mandák M. Bronclík METODIKA SLEDOVÁNÍ LOKALIT V měsících leden březen a říjen byly na výše uvedených lokalitách tekoucích a stojatých vod a nocovištích provedeny 2 kontroly v kalendářním měsíci (v přibližně 2týdenních intervalech), u vybraných rybničních lokalit (Nezmar, Lesník, Karvinské rybníky) 1 kontrola týdně po dobu 3 týdnů před výlovem rybníka. V měsících duben září byla na všech lokalitách tekoucích a stojatých vod provedena 1 kontrola v kalendářním měsíci (v přibližně 4týdenních intervalech). Kontroly byly, pokud to pracovní podmínky sčitatelům umožňovaly, zahajovány v časných ranních hodinách a probíhaly za pochůzky okolo vodního toku nebo setrváním min. 15 min. na stojatých vodách. Sčitatelé zaznamenávali do sčítacích formulářů datum a čas kontroly, počet jedinců (do 7 ex. přesný počet, při vyšším počtu odhad; v hnízdní době byl navíc značen počet dospělých a nedospělých ex.) s rozlišením na lovící, odpočívající a létající ex. (kromě toho byli zvlášť zapisováni přeletující ptáci bez užší vazby na lokalitu, kteří nebyli zahrnuti do celkového počtu jedinců na dané lokalitě), stav vodní hladiny (výška vodního sloupce, zamrzlost) a příp. další poznámky (datum výlovu rybníka, vysazení ryb, informace o jiných ptačích druzích, doporučení pro praktickou ochranu přírody). Známá současná nocoviště (starší údaje viz MARTINCOVÁ et al. 23) byla kontrolována podle metodiky ( a výsledky byly zapisovány do formulářů ( V rámci sledování rybničních soustav v CHKO Poodří bylo rovněž kontrolováno jediné známé hnízdiště v kraji. EXCERPCE PUBLIKOVANÝCH ÚDAJŮ Z excerpovaných zdrojů v rámci jiného projektu (MANDÁK 21) bylo doposud vytvořeno celkem 213 karet (viz Portál ISOP) týkajících se výskytu kormorána velkého na území Moravskoslezského kraje. Pro potřeby této práce byly použity pouze údaje o hnízdištích. KOMENTÁŘ K METODICE STANOVENÍ VÝŠE NÁHRAD ŠKOD Na základě získaných výsledků a znalostí v průběhu monitoringu výskytu kormoránů v roce 21 byly některé pasáže aktuální metodiky k stanovení výše náhrad škod kormoránem (ANONYMUS 21) stručně okomentovány. 3

4 VÝSLEDKY Níže jsou předloženy výsledky sledování početnosti kormorána velkého v tabulkové podobě pro mimohnízdní (tj. zimující a tahové) populace, nocoviště a hnízdiště. MIMOHNÍZDNÍ POPULACE Tekoucí vody V tab. 4 1 jsou uvedeny výsledky sledování mimohnízdní populace na jednotlivých tekoucích vodách a v tab. 11 sumární výsledky ze všech tekoucích vod. Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 4: Řeka Opava Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu , Nejvíce lovících ex. (5) cca,5 normální; km nad mostem v Jilešovicích , normální; , normální; , zvýšený min. o 1 m; Mezi Jilešovicemi a Hájem zaplavena pole , normální; , Hejno na přeletu proti proudu u mírně zvýšený; Jilešovic , Z toho 2 imm. ex. níže mírně zvýšený; přeletující , zvýšený; , zvýšený; , normální; , normální; , mírně zvýšený; , normální; , normální; Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 5: Řeka Odra úsek 1 Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem 4 Navíc na přeletu normální; Nejvíce lovících ex. (6) na dolním okraji úseku. Největší přelet. hejno čítalo 92 ex normální; Místy úzký břehový led. Nejvíce odpoč. ex. (18) v prostoru nocoviště normální; Nejvíce odpoč. ex. (85) v

5 zvýšený min. o 1 m; zvýšený; zvýšený cca o,3 m; zvýšený cca o,3 m; zvýšený cca o,7 m; zvýšený min. o 1,5 m; pod normálem; normální; zvýšený cca o 1 m; normální; normální; Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 6: Řeka Odra úsek 2 Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu normální; (63) normální; min normální; min zvýšený cca o 1,5 m; mírně zvýšený; zvýšený cca o,3 m; normální; zvýšený cca o 1 m; zvýšený cca o 1,5 m; normální; normální; zvýšený cca o 1,5 m; normální; normální; prostoru nocoviště. Nejvíce odpoč. ex. (15) v prostoru nocoviště. Nejvíce odpoč. ex. (43) v prostoru nocoviště a přelet. ex. (45) na dolním okraji úseku. Nejvíce odpoč. ex. (2) v prostoru nocoviště. K 48 lovícím a létajícím ex. nutno přičíst 15 ex. vyplašených střelbou. Nejvíce přelet. ex. (89, resp. 15) mezi studéneckou a novohoreckou soustavou, resp. u novohorecké soustavy. Na zbývajících nezamrzlých úsecích široký břehový led. Na zbývajících nezamrzlých úsecích široký břehový led. Nejvíce přelet. ex. (12) mezi studéneckou a novohoreckou soustavou. Nejvíce lovících ex. (6) na rozlivu u studénecké soustavy a přelet. ex. (27) mezi polaneckou a jistebnickou soustavou. Nejvíce lovících ex. (2) u polanecké soustavy a přelet. ex. (21) mezi jistebnickou a studéneckou soustavou. Tab. 7: Řeka Ostravice Datum Čas [hod.] Stav vody; Počet zjištěných ex. Navíc 5

6 zamrzlost [%] Lovící Odpoč. Létající Celkem normální; normální; cca 15 min. 29 min min normální; cca zvýšený; normální; mírně zvýšený; mírně zvýšený; zvýšený cca o,3 m; zvýšený cca o 1 m; pod normálem; normální; zvýšený cca o 1 m; normální; normální; 4 na přeletu Nejvíce odpoč. ex. (8, resp. 13) pod Muglinovským mostem, resp. Rudnou ul. a létajících ex. (1) nad D47. Nejvíce lovících ex. (min. 2) a 34 odpoč. ex. (min. 62) pod Muglinovským mostem. Nejvíce lovících ex. (4) pod Muglinovským mostem a odpoč. ex. (6, resp. 7) pod Muglinovským mostem, resp. nad středním žel. mostem. Všechny ex. nad středním žel. mostem. Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 8: Řeka Olza úsek 1 Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu normální; normální; cca normální; cca zvýšený cca o,8 m; mírně zvýšený; mírně zvýšený; mírně zvýšený; zvýšený min. o 1 m; zvýšený min. o 1 m; pod normálem; normální; zvýšený min. o 1 m; normální; normální; 1 Všechny ex. v meandru Pod Doubravským kopcem. Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 9: Řeka Olza úsek 2 Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem 6 Navíc na přeletu normální; Všechny odpoč. ex. pod žel. mostem v Darkově. Největší přelet. hejno čítalo 9 ex normální; cca Nezamrzlá část toku s širokým břehovým ledem. Všechny odpoč. ex. na sněhu na břehu vodoteče pod lávkou v Darkově normální; Nezamrzlá část toku s širokým

7 břehovým ledem zvýšený; normální; 1 Místy úzký břehový led zvýšený cca o,2 m; zvýšený cca o,2 m; zvýšený cca o,5 m; zvýšený cca o 1 m; pod normálem; pod normálem; zvýšený cca o 1 m; normální; normální; Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 1: Řeka Olza úsek 3 Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem 7 Navíc na přeletu normální; Nejvíce odpoč. ex. (3) v Českém Těšíně normální; Nezamrzlá část toku s širokým břehovým ledem normální; Výskyt všech ex. souvisel s nocovištěm zvýšený; normální; Místy úzký břehový led zvýšený cca o,2 m; zvýšený cca o,2 m; zvýšený cca o,5 m; zvýšený cca o 1 m; pod normálem; pod normálem; zvýšený cca o 1 m; normální; , normální; 1 1 Tab. 11: Sumární stav na tekoucích vodách Kontrola Stav vody; Počet Navíc na zamrzlost [%] ex. přeletu 1./I normální; Z toho 63 ex. na 2. úseku řeky Odry. 2./I normální; 9 Na tocích značné rozdíly v zamrzlosti. min. 85 Z toho 213 ex. na 1. úseku řeky Odry a min ex. na řece Ostravici. Na tocích značné rozdíly v zamrzlosti. 1./II normální; Z toho 93 ex. na 1. úseku řeky Odry a 33 ex. 2./II zvýšený; 8 93 na řece Ostravici. Na většině toků výrazně zvýšený vodní stav. Z toho 46 ex. na 1. úseku řeky Odry. 1/III normální zvýšený; Z toho 49 ex. na 1. úseku řeky Odry. 2./III mírně zvýšený; 5 IV mírně zvýšený; 4 V mírně zvýšený zvýšený; VI zvýšený cca o 1 m; Na tocích výrazně zvýšený vodní stav.

8 VII pod normálem normální; VIII mírně pod normálem normální; 2 IX mírně zvýšený Na tocích většinou výrazně zvýšený vodní zvýšený cca o 1,5 m; 2 stav. 1./X normální; /X normální; Z toho 24 ex. na 1. úseku řeky Odry. Komentář k situaci na tekoucích vodách Při první kontrole byl výskyt kormoránů na tocích soustředěn víceméně rovnoměrně, v relativně nízkých počtech, přičemž na více úsecích byly zjištěny maximální (přesto nízké) počty. Bylo zajímavé, že nejvíce kormoránů (63 ex.) bylo pozorováno na 2. úseku řeky Odry (v CHKO Poodří), kde biomasa ryb je pravděpodobně výrazně nižší než na 1. úseku (pod Ostravou). Po výrazném ochlazení a částečném zámrzu toků v druhé polovině ledna byla naprostá většina zimujících kormoránů zaznamenána na dolních úsecích řek Odry a Ostravice, kde počty vyskytujících se jedinců poprvé a naposledy překročily hranici 1 ex. V průběhu února a první polovině března již byla početnost veslonohých na tocích nízká (celková populace čítala desítky ex.), přičemž většina (více než 5 %) zimujících kormoránů se zdržovala na dolním toku Odry. Od poloviny března až do konce sledování nebyly toky navštěvovány kormorány vůbec, případně jen v zanedbatelných počtech (max. 24 ex. na dolním toku řeky Odry při poslední kontrole). Z výše uvedeného vyplývá, že predační tlak kormoránů na rybí společenstva byl nejvýznamnější v průběhu ledna a první polovině února, a to zejména na dolním úseku řeky Odry a Ostravice. Přesto se domnívám, že vzhledem k většinou nízkým počtům kormoránů nemohlo dojít k zdecimování rybího společenstva na žádném ze sledovaných toků. Stojaté vody rybníky V tab jsou uvedeny výsledky sledování mimohnízdní populace na jednotlivých rybnících a soustavách a v tab. 2 sumární výsledky ze všech rybničních lokalit. Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 12: Rybník Nezmar Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem 8 Navíc na přeletu normální; normální; U výpusti normální; normální; normální; normální; normální; 2 imm. 2 imm normální; normální; normální; normální; normální; normální; snížený; Kontrola před výlovem normální; 2 2 Zároveň kontrola před výlovem výrazně snížený; Kontrola před výlovem. Výlov rybníka Nezmar proběhl ve dnech 3. a Tab. 13: Rybník Lesník Datum Čas [hod.] Stav vody; Počet zjištěných ex. Navíc

9 , zamrzlost [%] Lovící Odpoč. Létající Celkem na přeletu normální; normální; Odpoč. ex. na Stružce. Největší přelet. hejno čítalo 3 ex normální; normální; normální; 95 Zároveň kontrola před výlovem snížený; Zároveň kontrola před výlovem. I vypuštěný; vypuštěný; vypuštěný; normální; normální; normální; normální; snížený; Kontrola před výlovem výrazně snížený; 2 Zároveň kontrola před výlovem. Výlovy rybníka Lesník proběhly okolo II a po ukončení terénního průzkumu (na konci první listopadové dekády). Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 14: Heřmanický rybník Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu , normální; normální; Lovící ex. u výpusti normální; normální; Lovící ex. na Stružce normální; normální; normální; 15 Hejna 9 a 6 ex normální; zvýšený; snížený; normální; 1 ad normální; normální; normální; Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 15: Polanecká soustava Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu cca 5 ryb. vyp.; cca 5 ryb. vyp.; ryb. vyp.; ryb. vyp.; ryb. vyp.; cca 8 (= 4 ryb. částečně rozmrzlé) 5 I Třetí kontrola nebyla provedena, neboť termín výlovu nebyl v předstihu znám. Ačkoliv jsem Rybářství Rychvald v průběhu března žádal o sdělení data výlovu, byla mi poskytnuta pouze informace, že termín výlovu není přesně stanoven (MIŽĎOCH in litt.) II HRABEC in litt. 9

10 ryb. polovyp. a 3 ryb. vyp.; ryb. vyp.; ryb. vyp.; normální; ryb. polovyp.; normální; normální; normální; ryb. vyp.; Datum Čas [hod.] Tab. 16: Jistebnická soustava Počet zjištěných ex. Stav vody; zamrzlost [%] Lovící Odpoč. Létající Celkem 1 Navíc na přeletu cca 1 ryb. vyp.; cca 1 ryb. vyp.; min. 95 cca 1 ryb. vyp.; min ryb. vyp. (louže); cca 95 4 ryb. polovyp. a 6 ryb. vyp.; cca 8 3 ryb. s nižším stavem, 4 ryb. polovyp. a 5 ryb. vyp.; 1 ryb. s nižším stavem, 1 ryb. polovyp. a 4 ryb. vyp.; Lovící ex. na ryb. Kukla (1) a náhonu u Sádek (2). Odpoč. ex. na okraji okna ryb. Kukla. Navíc v tenkém ledě na okraji oken Starého ryb. 2 mrtvé ex. Po 1 lovícím ex. na náhonu u ryb. Podhorník a Oderská Kukla. Lovící (ad.) ex. na okně Průtočného ryb. neschopen letu. Odpoč. ex. na Starém ryb. Největší přelet. hejno čítalo 41 ex. Navíc na Starém ryb. 1 mrtvý imm. ex. na ledě. Po 1 ex. na Starém a Sítinovém ryb. 1 ad. 1 Na ryb. Bezruč ryb. vyp.; Z vyp. ryb. 5 Sádek ryb. vyp.; 1 ad. 1 Z vyp. ryb. 6 Sádek. Na ryb. Bezruč ryb. polovyp.; normální; 1 ad. a 1 juv. 2 2 Na Průtočném ryb normální; ryb. vyp.; 7 Hejno letí na Z. 2 ryb. s nižším stavem, 3 ryb. Nejvíce lovících ex. (7) na ryb. 9 9 polovyp. a 6 ryb. vyp.; Bezruč. Datum Čas [hod.] Tab. 17: Studénecká soustava Počet zjištěných ex. Stav vody; zamrzlost [%] Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu normální; normální; Na okraji okna na Horním ryb normální; min ryb. napouštěných a 1 ryb. vyp. (louže); Lovící ex. na Horním ryb. a létající ex. na ryb. Bažantula. Největší

11 cca 3 1 ryb. polovyp. a 1 ryb. vyp.; 7 (ryb. s menšími či většími okny) 1 ryb. s nižším stavem a 2 ryb. polovyp.; 2 ryb. s nižším stavem a 1 ryb. polovyp.; 1 ryb. s nižším stavem; ad. a 37 imm normální; 1 ad. 4 2 imm. 24 imm. 1 imm ad. a 2 imm. min normální; 1 ad. 1 2 asi ad. přelet. hejna čítala 14 a 1 ex. Na Malém Bědném ryb. (poměr věkových kategorií možná vyšší ve prospěch ad. ex.). Po 1 lovícím ex. na ryb. Velký Bědný (plus létající ex.) a Malý Okluk, pak na Malém Bědném ryb. odpoč. 24 imm. (nebo alespoň většina imm.) ex. Nejprve 1 ad. a 1 imm. ex. létají na ryb. Bažantula, pak 1 ad. ex. loví na Velkém Okluku, pak 2 ad. a 2 imm. ex. létají na Velkém Bědném rybníku. Nejprve 2 letící ex., pak 1 létající ex. na Malém Bědném ryb normální; 2 asi ad. a 1 imm. 3 Na Bědných ryb normální; normální; 1 1 Na Malém Bědném ryb ryb. s nižším stavem a 1 ryb. vyp.; Na Bědných ryb. Datum Čas [hod.] Tab. 18: Novohorecká soustava Počet zjištěných ex. Stav vody; zamrzlost [%] Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu normální; Na ryb. Kačák normální; min Všechny ex. na ryb. u ryb. Kačák normální; min Tamtéž normální; cca 85 (bez ledu Fojtův ryb.) 1 ryb. polovyp.; cca 5 2 ryb. s nižším stavem; 3 ryb. s nižším stavem; imm normální; maximální; 1 imm normální; normální; 1 ad. a 44 imm. 22 ad. a 37 imm. 25 ad. a 5 imm. min. 19 ad. a 31 imm. cca 22 ad. a 2 imm Lovící ex. na ryb. Kačák a odpoč. ex. na Novém ryb. 2 ex. na ryb. Kačák a 22 ex. na ryb. Kotvice, kde po mém vyplašení zůstalo 36 lovících a 18 odpoč. ex. Lovící ex. na Novém ryb. a odpoč. ex. na ryb. Kotvice. Na ryb. Kotvice, kde loví vždy jen několik ex. Počet ve věkových třídách je díky horším podmínkám spíše orientační. Odpoč. ex. na ryb. Kotvice, kde loví vždy jen několik ex. Počet ve věkových třídách je díky horším podmínkám spíše orientační. Na ryb. Kotvice, kde loví vždy jen několik ex. Počet ve věkových třídách je díky horším podmínkám spíše orientační. Na ryb. Kotvice, kde loví vždy jen několik ex. Počet ve věkových třídách je díky horším podmínkám

12 spíše orientační normální; Na ryb. Kotvice ryb. s nižším stavem a 2 ryb. vyp.; 3 3 Na ryb. Kotvice ryb. s nižším stavem, 2 ryb polovyp. a 1 ryb. vyp.; Datum Čas [hod.] Tab. 19: Karvinské rybníky Počet zjištěných ex. Stav vody; zamrzlost [%] Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu ryb. vyp.; ryb. vyp.; ryb. vyp.; ryb. vyp.; cca ryb. vyp.; cca ryb. vyp.; 6 6 Všechny ex. na Dubovém ryb ryb. polovyp. a 1 1 ad. 1 imm. 1 ryb. vyp.; a 1 imm ryb. vyp.; ryb. s nižším stavem a 1 ryb. vyp.; 1 ryb. s nižším stavem; normální; Lovící ex. na Dubovém ryb. a odpoč. ex. na normální; 3 3 Všechny ex. na Dubovém ryb ryb. vyp.; ryb. polovyp. a 2 ryb. vyp.; Lovící ex. na Olšovém ryb. a odpoč. ex. na Dubovém ryb. 9 9 Na ryb. Větrov. Na lokalitě probíhají výlovy jednotlivých rybníků soustavy v různých termínech, proto jsou uvedeny výsledky ze všech kontrol (leden říjen), které na soustavě probíhají v pravidelných intervalech (graf 1). 12

13 Graf 1: Počet kormoránů (bez přeletů) na Karvinských rybnících Počet ex Datum Tab. 2: Sumární stav na rybničních lokalitách Kontrola Zamrzlost [%] Počet Navíc na ex. přeletu 1./I Výskyt na drobných nezamrzlých plochách. 2./I min Z toho 17 ex. na jistebn. soustavě. 1./II min /II Menší rozsah ledu pouze na studén. soustavě. 1/III Z toho 14 ex. na novohor. soustavě. 2./III Z toho 22 ex. na ryb. Kotvice. IV Z toho 96 ex. na studén. a novohor. soustavě. V 83 Všechny ex. na týchž dvou soustavách. VI min. 81 Z toho 75 ex. na ryb. Kotvice. VII 51 2 Z toho 5 ex. na ryb. Kotvice. VIII 59 4 Z toho 42 ex. na ryb. Kotvice. IX 8 Všechny ex. na ryb. Kotvice a Karvinských. 1./X /X 26 2 Z toho 18 ex. na jistebn. a Karvinských ryb. Komentář k situaci na rybnících Situace na rybnících byla značně odlišná od tekoucích vod. Vzhledem k dlouhotrvajícímu zámrzu stojatých vod (až do poloviny března) byla početnost kormoránů na sledovaných lokalitách v této době zanedbatelná. V druhé polovině března byla zjištěna maximální hodnota počtu veslonohých a až do srpnové kontroly bylo registrováno vždy více než 5 ex. Je však nutno upozornit, že v celé této době se 13

14 výskyt kormoránů omezoval téměř výhradně jen na dvě rybniční soustavy, resp. jen na dva rybníky: méně na Malý Bědný na studénecké soustavě a hlavně na Kotvici v novohorecké soustavě! Také v období srpen říjen byly počty kormoránů na sledovaných rybničních lokalitách velmi nízké. Za zmínku rovněž stojí fakt, že na polanecké rybniční soustavě nebyl během 14 kontrol zjištěn žádný kormorán. Z výše uvedeného vyplývá, že predační tlak kormoránů na rybí společenstva byl nejvýznamnější od druhé poloviny března až do srpna, ale jen na dvou rybnících ze sledovaných lokalit. Na Malém Bědném rybníku a především na rybníku Kotvici, jako na jediných dvou lokalitách v rámci celého monitoringu populace kormoránů v roce 21, bylo rybí společenstvo bezesporu významně ovlivněno predačním tlakem kormoránů. Stojaté vody štěrkopískovny V tab jsou uvedeny výsledky sledování mimohnízdní populace na jednotlivých štěrkopískovnách a v tab. 25 sumární výsledky ze všech štěrkopískoven. Datum Čas [hod.] Tab. 21: Dolnobenešovská štěrkopískovna Stav vody; Počet zjištěných ex. zamrzlost [%] Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu normální; normální; normální; normální; normální; normální; Lovící ex. v hejnu normální; 2 imm normální; normální; normální; normální; normální; normální; V hejnu normální; Datum Čas [hod.] Tab. 22: Hlučínská štěrkopískovna Počet zjištěných ex. Stav vody; zamrzlost [%] Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu normální; normální; normální; normální; normální; normální; normální; 3 imm normální; normální; normální; normální; normální; normální; normální; Odpoč. ex. na ostrově. Datum Čas [hod.] Stav vody; zamrzlost [%] Tab. 23: Vrbická štěrkopískovna Počet zjištěných ex. Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu , 9.1, normální; 1 14

15 , 1.35, 1.45 normální; , 1.2, 1.3 normální; , 1.35, 1.45 normální; , 1.2, 1.3 normální; , , mírně zvýšený; , , normální; , , 1.5 mírně zvýšený; , 1. zvýšený cca o 2 m; 1.5, , 9.5, 1.5 zvýšený cca o 1 m; , 1. zvýšený cca o,5 m; 1.5, , , 9.55 zvýšený cca o 1 m; , 1.35 zvýšený cca o 1 m; 1.4, Hejno , 1.25 zvýšený cca o 1 m; 1.3, Většina v severní části štěrkovny. Datum Čas [hod.] Tab. 24: Štěrkopískovna Velký Kališok Stav vody; Počet zjištěných ex. zamrzlost [%] Lovící Odpoč. Létající Celkem Navíc na přeletu , normální; , normální; , normální; , normální; , normální; cca , normální; normální; normální; zvýšený cca o 1 m; normální; , normální; , normální; , normální; , normální; Tab. 25: Sumární stav na štěrkopískovnách Kontrola Zamrzlost [%] Počet Navíc na ex. přeletu 1./I /I /II /II /III /III 49 Z toho 31 ex. na dolnobenešovské štěrkovně. IV 5 V VI VII 15

16 VIII IX 1./X Z toho 82 ex. na dolnobenešovské štěrkovně. 2./X 89 Z toho 56 ex. na hlučínské štěrkovně. Komentář k situaci na štěrkopískovnách Situace na štěrkopískovnách byla zpočátku podobná jako na rybnících. Vzhledem k dlouhotrvajícímu zámrzu stojatých vod (až do poloviny března) byla početnost kormoránů na sledovaných lokalitách v této době nulová. V druhé polovině března byl zaznamenán početně nevýznamný průtah, který dozněl na začátku dubna. V období květen září nebyl na sledovaných štěrkopískovnách zaznamenán jediný kormorán. Nejvyšší počty (v řádu jen několika desítek ex.) byly zjištěny v průběhu října, přičemž většina kormoránů se zdržovala na štěrkopískovnách v nivě řeky Opavy. Na štěrkopískovně Velký Kališok nebyl v průběhu 14 kontrol zjištěn kormorán vůbec. Z výše uvedeného vyplývá, že predační tlak kormoránů na rybí společenstva štěrkopískoven byl nejvýznamnější v druhé polovině března a říjnu, ale vzhledem k nízkým počtům a rozloze lokalit byl vliv kormoránů na rybí společenstva minimální. NOCOVIŠTĚ V tab jsou uvedeny výsledky sledování jednotlivých nocovišť a v tab. 3 sumární výsledky na všech nocovištích. Tab. 26: Řeka Opava (Dolní Benešov) Datum Čas [hod.] Teplota [ C]; Počet zamrzlost [%] ex ; ad. a 112 imm. ex ; ad. a 8 imm. ex ; ad. a 11 imm. ex ; ; 8 (41) Obsazeno také jiné stanoviště: cca 1,7 km po proudu 33 ex. (17. hod.) ; (66) Obsazeno jiné stanoviště: cca 1,8 km proti proudu 66 ex. ( hod.). Pozn. Sčítání proběhlo i v dubnovém termínu (1. 4.; hod.): ex. Obsazeno (2 ex.) ale bylo jiné stanoviště: posed na stromech ostrůvku sousední štěrkopískovny (19. hod.) ; ad. a 52 imm. ex ; (14) Tab. 27: Řeka Odra (Koblov) 16 Obsazeno jiné stanoviště: ostrov v centru sousední štěrkopískovny 14 ex. ( hod.). Datum Čas [hod.] Teplota [ C]; Počet zamrzlost [%] ex ; min. 59 Odhad 55 ex ; cca ; ; 27 Vodní stav zvýšený min. o 1 m ; 246 Zvýšený vodní stav ; ; ; 47 Datum Čas [hod.] Teplota [ C]; zamrzlost [%] Tab. 28: Řeka Odra (Bartošovice) Počet ex ? cca 5;? 1 4 Ze stanoviště pod Husím potokem bylo vyplašeno 4 ex., poté sečteno 9 ex. a přičteno 14 přiletujících

17 ex. v prostoru nocoviště (PAVELKA in litt.) ; 1 min. 69 Okolo 18. hod. ale nenocují přemístili se neznámo kam ; ; 43 Řeka rozlitá do nivy ; před 18. Nocoviště v 1. meandru pod soutokem s Husím +7; potokem (Pustějov). Pozn. Sčítáni proběhlo i v dubnovém termínu (11. 4.; do 2.1 hod.): ex. (na celém úseku nad Husím potokem až po žel. trať pod Bartošovicemi) ; ; Tab. 29: Řeka Olza (Konská) Datum Čas [hod.] Teplota [ C]; Počet zamrzlost [%] ex ; ad. a 56 imm. ex. (BRONCLÍK in litt.) ; cca ; ; 24 Zvýšený vodní stav. V hod. vyplašeno 5 ex., které odlétly ; ; ; ; Kontrola Teplota [ C]; zamrzlost [%] 1./I 6 až 3; Tab. 3: Sumární stav na nocovištích Počet ex. min. 2 3 Jedná se o velmi cenný údaj, neboť všechna nocoviště se podařilo sečíst ve stejném dni (termín celoevropského sčítání vodních ptáků). Na dvou nocovištích tok zamrzlý až téměř celý zamrzlý, na dalších dvou minimálně až nezamrzlý. 2./I 6 až +1; min /II 3 až 2; Zamrzlost viz výše. 2./II + až +5; /III + až +2; 69 2./III +7 až +15; 475 Obsazena ještě 2 nocoviště. 1./X +5 až +8; 1 Z toho 88 ex. na řece Opavě. 2./X +5 až +8; 61 Z toho 47 ex. na řece Odře (Koblov). Komentář k situaci na nocovištích Maximální počty nocujících kormoránů byly zjištěny v polovině ledna (16. 1.), kdy bylo sečteno 2 3 ex. III Po silném ochlazení v druhé polovině ledna došlo na konci měsíce k výraznému poklesu krajské populace na méně než polovinu. V průběhu února a března početnost nocující populace příliš nekolísala a pohybovala se zhruba mezi 5 6 ex., přičemž ovšem docházelo k značnému přelévání početnosti mezi jednotlivými nocovišti. V měsíci říjnu byly registrovány nejnižší stavy (průtah kormoránů byl teprve na počátku). Na dvou nocovištích jsme v některých termínech sčítání zaznamenali přesun z tradičního na náhradní stanoviště. HNÍZDIŠTĚ III Na základě výsledků získaných ve stejné době (16. a ) v rámci Mezinárodního sčítání vodních ptáků uvádějí MUSILOVÁ et al. (21) na území severní Moravy a Slezska (území větší než Moravskoslezský kraj) 2 43 ex. kormoránů. 17

18 Hnízdění v roce 21 Hnízdní aktivita kormoránů byla na rybníku Kotvice poprvé pozorována až při dubnové kontrole (11. 4.), kdy se na hnízdech zdržovaly 3 páry. Čtvrtý pár v prostém šatu se pokoušel stavět hnízdo na špici stromu. Při květnové kontrole (9. 5.) byl zaznamenán nárůst počtu hnízd: na 4 vrbách bylo napočítáno (při pohledu od stavidla na hrázi Kotvice a Nového rybníka zleva) 2, 3, 3 a 5 hnízd, celkem tedy 13 hnízd. Zajímavý byl fakt, že min. na jednom až dvou hnízdech seděli ptáci v immaturním šatu. Nárůst počtu hnízd byl zjištěn i při červnové kontrole (6. 6.), kdy na týchž 4 vrbách bylo napočítáno již 6, 5, 4 a 5 hnízd, celkem tedy 2 dokončených hnízd, a byl pozorován 1 ad. ex. přinášející větvičku na základ dalšího hnízda. Na jednom hnízdě byla zaznamenána první dvě mláďata (pull.). Maximální počet hnízd v roce 21 byl zjištěn při červencové návštěvě (4. 7.), kdy bylo na stejných stromech napočítáno 6, 5, 5 a 6 hnízd, tedy 22 hotových hnízd. Na dvou hnízdech byla pozorována 4 (1 a 3) větší mláďata. Stejný počet uvádějí také MUSIL et al. (21). Při srpnové kontrole (8. 8.) byla naposledy zaznamenána hnízdní aktivita na vrbách byla napočítána 4, 2, 1 a 4 hnízda, tedy 13 hnízd (příčina úbytku hnízd není známa). Větší mláďata (možná již juv. ex.) byla zjištěna na 4 hnízdech, na dalších dvou byli viděni min. 4 pull. (min. 2 a 2). Hnízdění v letech Hnízdění kormorána velkého na doposud jediném hnízdišti v Moravskoslezském kraji je shrnuto v přehledné podobě v tab. 31. Tab. 31: Vývoj hnízdní populace na rybníku Kotvice Rok Počet hnízd Zdroj KRESTOVÁ et MUSIL (21) Rozestavěná hnízda na topolech v zaplavené nivě u rybníků, která byla po opadnutí vody opuštěna ŠINDLEROVÁ (2), KRESTOVÁ et MUSIL (21) Z toho 3 hnízda z neznámých důvodů zanikla KRESTOVÁ et MUSIL (21) 2 3 KRESTOVÁ et MUSIL (21) Hnízda údajně spadla při bouři MANDÁK (26) MUSIL et al. (29) MUSIL et al. (29) Tato práce a MUSIL et al. (21) Z tab. 31 je evidentní, že v posledních 3 letech došlo na území PR Kotvice k vytvoření stabilní hnízdní populace s pravděpodobně rostoucím trendem početnosti, přičemž historické maximum počtu párů bylo zjištěno v roce 21 (MUSIL et al. 21). Vzhledem k pronásledování druhu je hnízdění na jiných lokalitách (zvláště mimo MZCHÚ) v rámci kraje v blízké budoucnosti málo pravděpodobné. KOMENTÁŘ K METODICE STANOVENÍ VÝŠE NÁHRAD ŠKOD V níže uvedeném stručném přehledu jsou kurzivou citovány pasáže z metodiky (ANONYMUS 21) a k nim přidán vlastní komentář. Kapitola 2. Úvodní pojmy (str. 6): Zpracovatel odborného popř. znaleckého posudku... zákon č. 115/2 Sb., v platném znění neurčuje kvalifikaci osob, které mohou odborný posudek vypracovat. Doporučená je znalost ekologie rybožravých ptáků a praktické zkušenosti v tomto oboru.... Odborná erudice zpracovatele odborného/znaleckého posudku je pro celý proces stanovení výše náhrad škod naprosto zásadní. Rozhodně by znalost ekologie rybožravých ptáků neměla být jen doporučená, ale měla by být podmínkou. Na základě metodicky chybně sbíraných údajů dochází k úplnému zkreslení reálné situace, což bylo prokázáno konfrontací dat získaných tímto monitoringem se souběžně získávanými daty MO ČRS, které měly sloužit jako podklad k žádostem o odstřel kormoránů na 18

19 území Moravskoslezského kraje (PETRO 21). Obdobné problémy s neseriozními podklady byly v minulých letech zjištěny např. na chovných Karvinských rybnících. Kapitola 4. Metoda evidence početnosti kormoránů v terénu (str. 9): Příslušný úřad může rovněž provádět namátkové nezávislé sčítání. Výsledky pak porovnává příslušný úřad s hodnotami žadatele za účelem ověření jejich důvěryhodnosti. Příslušný úřad by měl v každém případě provádět namátkové šetření nebo alespoň využít aktuální data z jiných zdrojů, např. od členů Slezské ornitologické společnosti, kteří se na některých lokalitách věnují sčítání vodních ptáků dlouhodobě a systematicky. Kapitola 4. Metoda evidence početnosti kormoránů v terénu (str. 1):... Zahrnuti budou všichni jedinci, jejichž aktivita je aktuálně vázána na daný rybník a přímo souvisí s lovem, tzn. lov (potápění, manipulace s kořistí), plavání po hladině, vzlet z hladiny při vyplašení. Sčítáni nebudou kormoráni přelétající nad rybníkem, protože tito jedinci nemají vazbu na sčítaný rybník, ani jedinci sedící na stromech či keřích. Kormoráni se často sdružují na nocovištích a na denních odpočívadlech (tj. místech, kde se zpravidla ve větším počtu vyskytují přes den po lovu, při sušení, odpočinku apod.).... Zahrnování jedinců, jejichž aktivita souvisí jen s lovem, by zřejmě na většině rybničních lokalit vedla k podhodnocování skutečného počtu lovících jedinců během dne. Aktivita kormoránů se často měnila odpočívající jedinci začali lovit a naopak. Na všech významnějších lokalitách (např. Malý Bědný rybník, Kotvice, Karvinské rybníky) jsme pozorovali uvedenou změnu aktivity (nebo alespoň v jednom termínu sčítání lov a v dalším termínu odpočinek), takže de facto zjištěný počet lovících + odpočívajících jedinců v době sčítání na lokalitě = suma lovících jedinců během dne na lokalitě. Naproti tomu např. na dolním toku řeky Odry byla naprostá většina kormoránů pozorována vždy jen při odpočinku (během dne v prostoru nocoviště viz tab. 5). Kapitola 5. Metoda výpočtu výše náhrad škod (str. 12):... Hnízdící kormoráni totiž často loví i mimo rybník s hnízdní kolonií. Tento stav na novohorecké soustavě byl spíše výjimkou a mimo rybník s hnízdní kolonií byl zjištěn zanedbatelný počet kormoránů viz tab. 18. Výskyt na studénecké soustavě (Malém Bědném rybníku) pravděpodobně s kolonií na sousední novohorecké soustavě nesouvisel. 19

20 LITERATURA ANONYMUS. 21. Metodika stanovení výše náhrad škod způsobených kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo) dle zákona č. 115/2 Sb., v platném znění [on-line]. 21, poslední aktualizace [cit ]. 21 s. Dostupné z: < KRESTOVÁ, M., MUSIL, P. 21. Výskyt a početnost kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v CHKO Poodří v roce Sylvia, 21, roč. 37, s ISSN MANDÁK, M. (ed.) 26. Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska 15: pozorování v roce 25. Acrocephalus (Ostrava), č. 22, s MANDÁK, M. 21. Vytvoření databáze výskytu zvláště chráněných druhů ptáků na území Moravskoslezského kraje. Ostrava: s. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. MARTINCOVÁ, R., MUSIL, P., MUSILOVÁ, Z. 23. Mezinárodní sčítání nocovišť kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) v České republice v roce 23. Zprávy ČSO, 23, č. 57, s ISSN MUSIL, P., MACHÁČEK, P., MRÁZ, J., MUSILOVÁ, Z., PAVELKA, K., PODHRAZSKÝ, M. 29. Počet hnízdících párů kormorána velkého v roce 28 a 29. Aythya, 29, č. 2, s ISBN MUSIL, P., MACHÁČEK, P., MUSILOVÁ, Z., PAVELKA, K., PODHRAZSKÝ, M. 21. Počet hnízdících párů kormorána velkého v roce 21. Aythya, 21, č. 3, s ISBN MUSILOVÁ, Z., MUSIL, P., HAAS, M. 21. Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 21. Aythya, 21, č. 3, s ISBN PETRO, R. 21. Stanovisko k žádostem o udělení výjimky k odstřelu kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v povodí Odry, Ostravice a Olše. Ostrava: Slezská ornitologická společnost, s. Nepubl. stanovisko adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. ŠINDLEROVÁ, I. 2. Příspěvek k zahnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v CHKO (IBA) Poodří. Acrocephalus (Ostrava), č. 18, s

21 Příloha 21

22 SEZNAM MAPOVÉ A FOTOGRAFICKÉ PŘÍLOHY Sledované lokality jsou na mapách znázorněny červenou linií (tekoucí vody) a polygonem (stojaté vody), nocoviště a hnízdiště červeným bodem. Mapa 1: Sledovaný úsek řeky Opavy Mapa 2: Sledovaný 1. úsek řeky Odry Mapa 3: Sledovaný 2. úsek řeky Odry Mapa 4: Sledovaný úsek řeky Ostravice Mapa 5: Sledovaný 1. úsek řeky Olzy Mapa 6: Sledovaný 2. úsek řeky Olzy Mapa 7: Sledovaný 3. úsek řeky Olzy Mapa 8: Sledované stojaté vody v povodí Opavy: rybník Nezmar (N), dolnobenešovská (D) a hlučínská (H) štěrkovna Mapa 9: Sledované stojaté vody v povodí Odry na území Ptačí oblasti Heřmanský stav Odra Poolší: rybník Lesník (L) a Heřmanický (H) vč. okolních mokřadů (L, H), štěrkovna vrbická (V) a Velký Kališok (VK) Mapa 1: Sledované stojaté vody v povodí Odry na území CHKO Poodří: rybniční soustava polanecká (P), jistebnická (J), studénecká (S) a novohorecká (N) Mapa 11: Sledované stojaté vody v povodí Olzy: Karvinské rybníky Mapa 12: Nocoviště na řece Opavě (k. ú. Dolní Benešov) Mapa 13: Nocoviště na řece Odře (k. ú. Koblov) Mapa 14: Nocoviště na řece Odře (k. ú. Bartošovice) Mapa 15: Nocoviště na řece Olze (k. ú. Konská) Mapa 16: Hnízdiště na rybníku Kotvice (k. ú. Studénka nad Odrou) Foto 1: Nocoviště na řece Opavě (k. ú. Dolní Benešov) ( ) (Foto Patrik Molitor) Foto 2: Nocoviště na řece Odře (k. ú. Koblov) ( ) (Foto Martin Mandák) Foto 3: Nocoviště na řece Odře (k. ú. Bartošovice) ( ) (Foto Martin Mandák) Foto 4: Nocoviště na řece Olze (k. ú. Konská) ( ) (Foto Martin Mandák) Foto 5: Hnízdiště na rybníku Kotvice (k. ú. Studénka nad Odrou) ( ) (Foto Martin Mandák) I

23 Mapa 1: Sledovaný úsek řeky Opavy II

24 Mapa 2: Sledovaný 1. úsek řeky Odry III

25 Mapa 3: Sledovaný 2. úsek řeky Odry IV

26 Mapa 4: Sledovaný úsek řeky Ostravice V

27 Mapa 5: Sledovaný 1. úsek řeky Olzy VI

28 Mapa 6: Sledovaný 2. úsek řeky Olzy VII

29 Mapa 7: Sledovaný 3. úsek řeky Olzy VIII

30 Mapa 8: Sledované stojaté vody v povodí Opavy: rybník Nezmar (N), dolnobenešovská (D) a hlučínská (H) štěrkovna IX

31 Mapa 9: Sledované stojaté vody v povodí Odry na území Ptačí oblasti Heřmanský stav Odra Poolší: rybník Lesník (L) a Heřmanický (H) vč. okolních mokřadů (L, H), štěrkovna vrbická (V) a Velký Kališok (VK) X

32 Mapa 1: Sledované stojaté vody v povodí Odry na území CHKO Poodří: rybniční soustava polanecká (P), jistebnická (J), studénecká (S) a novohorecká (N) XI

33 Mapa 11: Sledované stojaté vody v povodí Olzy: Karvinské rybníky XII

34 Mapa 12: Nocoviště na řece Opavě (k. ú. Dolní Benešov) Mapa 13: Nocoviště na řece Odře (k. ú. Koblov) XIII

35 Mapa 14: Nocoviště na řece Odře (k. ú. Bartošovice) Mapa 15: Nocoviště na řece Olze (k. ú. Konská) XIV

36 Mapa 16: Hnízdiště na rybníku Kotvice (k. ú. Studénka nad Odrou) Foto 1: Nocoviště na řece Opavě (k. ú. Dolní Benešov) ( ) (Foto Patrik Molitor) XV

37 Foto 2: Nocoviště na řece Odře (k. ú. Koblov) ( ) (Foto Martin Mandák) Foto 3: Nocoviště na řece Odře (k. ú. Bartošovice) ( ) (Foto Martin Mandák) XVI

38 Foto 4: Nocoviště na řece Olze (k. ú. Konská) ( ) (Foto Martin Mandák) Foto 5: Hnízdiště na rybníku Kotvice (k. ú. Studénka nad Odrou) ( ) (Foto Martin Mandák) XVII

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše LIFE11 NAT/CZ/490 Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše Aktivita A.6 2013 Verze 2013.07.14 Obsah Úvod... 3 Hospodaření a působnost jednotlivých místních organizací Českého

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČIN A Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Akce: Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Termín dokončení: 31. 3. 2010 Zadavatel: Povodí Odry, s.p. Varenská 49 701 26 Ostrava 1 Zhotovitel: Doc. Ing.

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje.

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. KVK08_prstnatec_D660_ZZ_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. Název projektu: Mapování prstnatce májového Evidenční

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Věstník NKÚ, kontrolní závěry 329 12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 103-3903/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 4107/4 v k.ú. Rychvald, obec Rychvald, okres Karviná. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

Znalecký posudek číslo 4505-45/14

Znalecký posudek číslo 4505-45/14 Znalecký posudek číslo 4505-45/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 910 Bohumín Katastrální území: Pudlov Okres: Karviná O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín DR3 Hlučínská žst. Hlučín Variantní řešení: A. POPIS ZÁMĚRU Specifikace záměru (varianty): Hlučínská žst. Hlučín Ostatní hodnocené varianty: Dotčené obce: Plocha : Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26 rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude SFŽP ČR pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti,

Více

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo financí V Praze dne 12-03 - 2013 Č.j.: MF 27250/2013/45-4502-1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem veřejné zakázky: Odstranění následků

Více

50 let činností státního podniku Povodí Odry

50 let činností státního podniku Povodí Odry 50 let činností státního podniku Povodí Odry Územní prostor, který je v působnosti státního podniku Povodí Odry (6 252 km 2 s celkovou délkou vodních toků kolem 7 800 km), je z těch, co jsou spravovány

Více

Úvod, použité podklady 2

Úvod, použité podklady 2 Obsah: str. Úvod, použité podklady 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3 b) Údaje o splnění zadání,

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ SUCHÉ LAZCE, PODVIHOV A ČIŠTĚNÍ VODY POMOCÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN. Michal Šperling, Kristýna Adámková Kořenovky.

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ SUCHÉ LAZCE, PODVIHOV A ČIŠTĚNÍ VODY POMOCÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN. Michal Šperling, Kristýna Adámková Kořenovky. STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ SUCHÉ LAZCE, PODVIHOV A ČIŠTĚNÍ VODY POMOCÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN Michal Šperling, Kristýna Adámková Kořenovky.cz Kontakty Investor Statutární město Opava Horní náměstí 69 746

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE DOBRÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE VRANOVICE-KELČICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Nařízení města Příloha tržního řádu stav k 16. 12. 2015

Nařízení města Příloha tržního řádu stav k 16. 12. 2015 Příloha tržního řádu stav k 16. 12. 2015 Vysvětlivka: Pokud je dále stanoveno, že na území obvodu nejsou určité druhy prodejních míst vymezeny, platí zde zákaz jejich zřizování. ČÁST I Městský obvod Hošťálkovice

Více

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)... 1

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)... 1 O B S A H Předmluva k prvnímu vydání............................................... XII Předmluva k druhému vydání............................................. XIV O autorovi............................................................

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Pracovní návrh Praha prosinec 2014 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická1442/65, Praha

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Sborník muzea Karlovarského kraje 19 (2011) 345. Pavel Řepa

Sborník muzea Karlovarského kraje 19 (2011) 345. Pavel Řepa Sborník muzea Karlovarského kraje 19 (2011) 345 Měkkozobí (Columbiformes) Tachovska Pavel Řepa ÚVOD Řád měkkozobých (Columbiformes) je v ČR zastoupen nepočetně, pouze čtyřmi domácími a jedním zavlečeným

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období 1997-2005

PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období 1997-2005 PREZENTACE Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových opatření ve Svitavách v období 1997-2005 zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy září 2005 Motto: Řeka je fajn pro všechno a proto,

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2014 10. 7. 5. 8. 2014 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE RAZOVÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní jakub langhammer Vodní toky v ČR, stejně jako ve většině vyspělých zemí, byly v posledních staletích předmětem četných antropogenních úprav.

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Kristýna Bartůňková

Více

GEOGRAFIE BRNA G. Petříková, 2009

GEOGRAFIE BRNA G. Petříková, 2009 GEOGRAFIE BRNA G. Petříková, 2009 Zeměpisná poloha 49 12' severní šířky 16 34' východní délky Základní údaje http://www.brno.cz Nadmořská výška 190-425 m n. m. Přibližná plocha 230 km 2 2. největší město

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Ing. P. Kunc M. Wsólová Ing. M. Křížová Ing. Z. Pilař k.ú.: Pňov, Předhradí, část. Klipec, Libice n. C., N. Ves I, Oseček, Velim, V. Osek, Veltruby Obec: Pňov-Předhradí,

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: 27.1.2014 EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: Koloběh vody v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Bobří poradenství jako prevence konfliktů

Bobří poradenství jako prevence konfliktů Bobří poradenství jako prevence konfliktů Vlastimil Kostkan vlastimil.kostkan@conbios.eu Proč bobr v Evropě téměř vyhynul: (potvrzené předpoklady a realita ) Lov pro kožešinu, maso a žlázy (tzv. bobří

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BÝKEV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BÝKEV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BÝKEV Obsah: NÁLEŽITOSTI UVEDENÉ V 53 ODST. 4 A 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA... 3 A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 292 Šumperk - Krnov 15 (Jeseník -) Jindřichov ve Slezsku - Krnov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3571 Sp 1661 3 3 Ze stanice IDSOK Šumperk - Mikulovice, ODIS Jindřichov ve Slezsku - Krnov 3573

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1442-63/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1442-63/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442-63/2012 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně bytu č. 529/2 v bytovém domě č.p. 529 na pozemku parc.č. 528/5, 528/16, ul. Ryskova č.or. 4, katastrální území Vítkovice, obec Ostrava,

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŽELEŠICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

Nové parky na Rohanském ostrově

Nové parky na Rohanském ostrově Blok - Funkce zeleně ve struktuře města Nové parky na Rohanském ostrově -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

Více

Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie)

Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie) Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie) Téma: Hydrologické a klimatické poměry vybraného povodí DOUBRAVA Vladimír Stehno ERG 26 řeka Doubrava 1. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Pramení 1 km jihozápadně

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více