T E O R I E M A N A G E M E N T U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T E O R I E M A N A G E M E N T U"

Transkript

1 T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1

2 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace - jak úzce či naopak komplexně je zaměřená náplň jednotlivých pracovních činností. 2) Hierarchie - má být organizační struktura vysoká nebo plochá (jakým způsobem tato volba ovlivňuje chod podniku). 3) Seskupování - mají být jednotliví pracovníci rozděleni do oddělení funkčně podle specializací, nebo podle produktů, které vytvářejí. 4) Integrace - jakého stupně má dosáhnout integrace jednotlivých částí podniku, aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity. 5) Řízení - způsob, jakým bude management provádět řídící činnost (míra centralizace či decentralizace rozhodování, volba, zda bude preferovat formální či neformální vztahy mezi pracovníky apod.). ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 2

3 Tvorba organizační struktury Při vytváření organizační struktury je důležitým krokem seskupování pracovních pozic do útvarů, a to podle : funkce (např. marketing, výroba, finance apod.); výrobku nebo služby (např. pojištění aut, pojištění domácností, životní pojištění apod.); zákazníka (např. zákazníci-spotřebitelé, distributoři); geografické lokality (např. Evropa, Asie); času (např. provozy jednosměnné, vícesměnné); technologie (např. výroba hromadná, kusová). ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 3

4 Peter F. Drucker napsal : Organizace je prostředkem k dosažení cíle, a ne cílem sama o sobě. Dobrá organizační struktura je předpokladem organizačního zdraví, ale není se zdravím totožná. Testem zdravého podniku není jeho krása, jasnost či dokonalost organizační struktury. Je to výkonnost lidí. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 4

5 Rozpětí managementu ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 5

6 Rozpětí managementu Čím je větší rozpětí managementu při konstantním počtu pracovníků v organizační jednotce, tím je pyramida plošší a počet organizačních úrovní menší. Naopak čím menší je rozpětí managementu, tím je pyramida strmější a počet organizačních úrovní větší. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 6

7 Proces tvorby organizační struktury ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 7

8 Tvorba organizační struktury Organizační struktura může vzniknout dvěma základními způsoby : 1) buď je navržena managementem ještě před tím, než podnik začne fungovat (jedná se např. o případy nadnárodních společností, které rozšiřují svou síť v nových lokalitách), 2) nebo se vyvíjí ad hoc, podle aktuálního stavu a potřeb podniku. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 8

9 Postup při tvorbě a realizaci organizační struktury 1. Identifikace potřebných hlavních, obslužných i pomocných činností, které jsou nezbytné k zajištění podnikatelských činností a k následné pružné a efektivní realizaci reprodukčního procesu. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 9

10 2. Provedení racionální dělby práce na základě specializace, která musí odpovídat zásadám kvalifikované a efektivní realizace. 3. Racionální seskupování neboli sdružování účelně specializovaných činností do strukturních jednotek, které obecně nazýváme útvary. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 10

11 4. Zajištění koordinace práce lidí, skupin, týmů či útvarů, včetně stanovení úkolů a kontroly jejich plnění, zajištění racionálního hospodaření se zdroji a pružné reakce na nečekané změny. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 11

12 5. Řešení pravomoci a odpovědnosti za řízení v útvarech, které odpovídají zvolenému sdružení, a to s uvážením doplňkových hledisek uvedených při klasifikaci organizačních struktur (míra centralizace, rozpětí managementu, doba trvání). ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 12

13 Projektování organizačních struktur ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 13

14 Dva základní přístupy k organizačnímu projektování : 1) Obecný přístup V obecném přístupu je možné využít jeden ze dvou možných postupů, které se navzájem značně odlišují a které se nazývají se : a) klasické organizační projektování; b) neoklasické organizační projektování. 2) Kontingenční přístup ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 14

15 1a) Klasické organizační projektování Základy klasického organizačního projektování se nacházejí na počátku 20. století. Východiskem je manažer projektující organizační strukturu, který se má řídit určitými obecnými principy a pravidly, a to jsou : Dělba práce - celkové pracovní úkoly se dělí na co nejmenší části ve vazbě na efektivnost jejich provádění. Jednota zaměření - práci seskupovat podle jejich funkční nebo procesní podobnosti => funkcionální organizační struktura. Centralizace pravomocí. Pravomoc a odpovědnost pracovníka - musí odpovídat jeho hierarchické úrovni v systému řízení a jeho pracovním zkušenostem. Jednota přikazování - pracovník smí mít pouze jednoho nadřízeného. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 15

16 1a) Klasické organizační projektování Aplikací obecných principů a pravidel se vytváří podniky : 1) s funkcionálními útvary, 2) s vysokým stupeň specializace práce, 3) s úzkým rozpětím managementu a 4) s vysokou centralizací pravomocí. Organizační struktura má velký počet stupňů řízení, přes které musí procházet řídící informace a je proto charakteristická : vysokou složitostí; vysokou formalizací; vysokou centralizací. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 16

17 1b) Neoklasické organizační projektování Neoklasické organizační projektování vzniklo jako reakce na klasické organizační projektování. V organizační struktuře jsou činnosti málo specializované a je zabezpečováno větší množství heterogenních úkolů. Rozpětí managementu je široké a pravomoci decentralizované. Takovéto uspořádání umožňuje efektivně reagovat na nově vzniklé situace, jako je například vznik nové technologie a hledat její uplatnění v podniku. Charakteristikami organizační struktury je : malá složitost, malá formalizace, malá centralizace. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 17

18 2) Kontingenční přístup Vychází z předpokladu, že nejlepší způsob organizování závisí na konkrétní situaci a daných podmínkách. Nejlepší způsob organizování může vycházet jak z klasických, tak i z neoklasických principů. Různé organizační přístupy vytvářejí odlišné možnosti. ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 18

Organizace podniku. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci. Nauka o podniku. TU v Liberci

Organizace podniku. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci. Nauka o podniku. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Organizace podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka o podniku

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE Účel Vytvoření modelu, který by popisoval hlavní faktory působící na systém udržitelné spotřeby a výroby (USV) z pohledu výrobce, bylo

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

VÝZNAMNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU (manažerské modely ve vybraných zemích)

VÝZNAMNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU (manažerské modely ve vybraných zemích) 8. B. 4. VÝZNAMNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU (manažerské modely ve vybraných zemích) Francie Ve Francii plánování v národním měřítku pomáhá ke koordinaci plánů v jednotlivých odvětvích a společnostech. Cílem vlády

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

OPTIMALIZACE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

OPTIMALIZACE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management OPTIMALIZACE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Optimalization of organization structure Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing.

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 8. Základy managementu pro informační pracovníky.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 8. Základy managementu pro informační pracovníky. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 8 Základy managementu pro informační pracovníky Barbora Drobíková Určeno pro projekt: Název:

Více

1. Současné přístupy k řízení

1. Současné přístupy k řízení 1. Současné přístupy k řízení V současných podmínkách českého hospodářství roste trvale náročnost a požadavky na řízení, neboť a) roste složitost řešených manažerských úloh a dochází ke zkracování doby

Více