Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení do sítě škol 1.3 Vedení školy 1.4 Školská rada 1.5 Počet tříd a počet žáků 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.4 Školní družina 2.5 Zájmové útvary 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu 2.7 LV, PV, dopravní výchova 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Počty zaměstnanců 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost 3.5 Personální změny 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1 Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště 4.2 Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika 5.2 Evaluace školy 5.3 Školní vzdělávací program 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8. ANALÝZA ŠKOLNÍHO ROKU 8.1 Úkoly v oblasti materiální 8.2 Úkoly v oblasti personální 8.3 Úkoly v oblasti vzdělávání 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Škola : Adresa : Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni 107, Miletín Identifikátor ředitelství : E- mail : Zřizovatel : Město Miletín, nám. K.J.Erbena 99, Miletín Právní forma : příspěvková organizace, IČO : Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod čj / Škola sdružuje : základní školu školní družinu mateřskou školu školní jídelnu školní jídelna výdejna IZO kapacita 270 žáků IZO kapacita 50 žáků IZO kapacita 40 dětí IZO kapacita 500 stravovaných IZO kapacita 40 stravovaných odloučená pracoviště : Mateřská škola Bidlova 297, Miletín Školní jídelna Bidlova 377, Miletín Školní jídelna -výdejna, Bidlova 297, Miletín Telefony : ředitelna (záznamník, fax) , ekonomické oddělení školní jídelna mateřská škola

4 1.3 Vedení školy Ředitelka školy : Zástupkyně ředitelky : Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ : Ekonomické oddělení : Vedoucí školní jídelny : Mgr. Jana Velichová Mgr. Stanislava Hlaváčková Lenka Chlubnová Miloslava Šafránková Helena Zemanová 1.4 Školská rada Zastupitelstvo Města Miletín dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídilo Školskou radu Základní školy K.J.Erbena a Mateřské školy Korálka Miletín. Jejími členy jsou : Ing. Markéta Cermanová - předsedkyně Ing. Štěpánka Sehnalová Tomáš Hlavatý Iva Nosková Jana Špůrová Kateřina Ratajská Mgr. Martin Fikar Mgr. Iveta Všetečková Jiří Hofman 1.5 Počet žáků ve třídách ZŠ ( k ) Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Třídní učitel Mgr. Kulhavá Mgr. Laňarová Mgr. Všetečková Mgr. Antonínová Mgr. Vzoreková J.Hofman Mgr. Stejskalová Mgr. Hruška Mgr. Fikar celkem

5 Základní škola byla ve školním roce organizována jako devítitřídní se 170 žáky, kteří byli evidováni k Spádový obvod školy tvoří Město Miletín a další přilehlé obce : Bezník, Bílé Poličany, Borek, Brodek, Červená Třemešná, Horka, Doubravice Chroustov, Lhotka, Rohoznice, Tetín, Trotina, Úhlejov, Vidoň, Vřesník, Zdobín, Želejov. Počty dětí v MŠ Korálka 1. třída zelená: 25 dětí 2. třída žlutá: 15 dětí 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2012 / 2013 bylo zahájeno 3. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno 28. června Podzimní prázdniny 25. října a 26. října 2012 Vánoční prázdniny 22. prosince ledna 2013 ( Vyučování začalo 3. ledna 2013) Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2013 Jarní prázdniny března 2013 Velikonoční prázdniny března 2013 Hlavní prázdniny 29. června - 1. září 2013 Přehled pedagogických rad : zahajovací : klasifikační :

6 Třídní schůzky : 1. 1.čtvrtletí : čtvrtletí : září 2012 proběhla informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků ohledně volby povolání. Další třídní schůzky si učitelé volí individuálně dle situace a potřeb. Konzultační hodiny ve školním roce jméno třída den od do Kulhavá I. 1. Út Laňarová M. 2. St Všetečková I. 3. St Antonínová M. 4. St Vzoreková M. 5. Út Hofman J. 6. St Stejskalová J. 7. St Hruška D. 8. Út Fikar M. 9. Čt Zelený J. - Út Demmerath E. - St Velichová D. - Út dle dohody Pavlová K. - Čt Stejskalová J. vých. poradenství St Hlaváčková St. metodik prevence Po

7 1.7 Materiálně technické podmínky školy Prostory pro výuku jsou dostatečné. Technické a provozní vybavení pro vyučování je na standardní úrovni. V porovnání s loňským školním rokem nedošlo k žádným velkým změnám. Školské zařízení je tvořeno třemi budovami: základní škola, školní jídelna a mateřská škola. V tomto školním roce se v základní škole vyučovalo v 9- ti kmenových učebnách. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a výpočetní techniky. Pro praktickou výuku slouží cvičná kuchyňka a dílna pracovních činností. Ta je vybavena keramickou pecí, kterou využíváme pro výuku výtvarné výchovy a pro činnost keramických kroužků. Praktická výuka pěstitelství probíhala na školním pozemku, který prochází úpravami. Finance jsou z grantu Krajského úřadu KHK a MěÚ Miletín. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici malou tělocvičnu, asfaltové hřiště a sektor pro skok daleký. Pro atletické disciplíny a míčové hry využíváme sportovní areál SK Miletín, kde jsou k dispozici 2 volejbalové kurty, dále sportujeme na městském hřišti s umělým povrchem, které je nedaleko školy. Hřiště u školy slouží v mrazivých dnech jako lední plocha pro výuku bruslení. V rámci dotačního programu pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu probíhá realizace zelené školní učebny. Došlo zde k zásadní změně podoby školního pozemku, celkově se změnilo jeho rozvržení. Vytvořili jsme zde části, kde jsou záhony s bylinkami a trvalkami, dále je zde prostor pro pěstování zeleniny, ve spodní části políčka je skleník. Všechny rostliny opatříme cedulkami s jejich názvy a stručnou charakteristikou. U plochy, kde jsou vysázeny růže, je vybudováno loubí, které je estetickým koutkem naší zahrady. Ještě zde zbývá umístit několik laviček, které budou sloužit i k odpočinku. Na plochu užitkovou navazuje klín výsadeb, který je určen pro výsadbu rostlin výrazně medonosných tzv. záhon pro motýly. Dále je zde vybudován hřbitov odpadků s tabulkami, kde jsou údaje o odhadované době jejich rozkladu v přírodě. V jeho sousedství je tříkomorový kompostér a stavební buňka, která slouží pro ukládání zahradního nářadí. Po jejím nátěru zde připevníme latě a osázíme tento prostor popínavými rostlinami. V příštím roce zde ještě vybudujeme ohniště s lavičkami. Stinná část pozemku podél plotu bude doplněna několika druhy listnatých stromů a keři. V horní části jsme založili malou skalku, která je zároveň ukázkou pro výuku mineralogie.

8 Materiální vybavení školy Zapojujeme dospělé i děti do společné tvorby příjemného a účelně zařízeného prostředí. Podporujeme a rozvíjíme estetické cítění a zdravé prostředí. Spolupracujeme se zřizovatelem při získávání finančních prostředků z grantů na rozvoj školy. Zaměřujeme se na dlouhodobý rozvoj. Plán rozvoje školy je zpracován ředitelkou do roku 2018, postupně se ho společnými silami snažíme naplňovat. Materiální vybavení školy považuji za slušné. Ve všech učebnách máme výškově stavitelný nábytek, pouze musíme dokoupit skříně na pomůcky v některých učebnách. Z dotace EU- Šablony jsme zakoupili interaktivní dataprojektor ( ve škole jich máme celkem 5), na další digitální učební pomůcky není dostatek finančních prostředků. Činnost školní družiny je zaměřena pro žáky prvního stupně, přednostně pro žáky ročníku( dle kapacity). Organizuje zájmové vzdělávání dle ŠVP Hrou za poznáním, umožňuje účastníkům i odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Svoji činnost provozuje v jedné samostatné místnosti, druhé oddělení využívá po vyučování kmenovou učebnu. Pro dojíždějící žáky nadále nabízíme prostory třídy v prvním poschodí, kam mají ráno individuálně přístup po příjezdu autobusů. Dohled vykonávají vyučující. Dle našeho názoru by byla vhodná rekonstrukce školních šaten. Je zde velmi zastaralé zařízení věšáky a lavičky, proto bychom rádi jednali s naším zřizovatelem o finančních možnostech celkové rekonstrukce těchto prostor. Žáci mají možnost během dvou dopoledních přestávek nakupovat svačiny a pití ve školním kiosku. Dále organizujeme prodej školního dotovaného mléka a mléčných výrobků. Pro žáky 1. stupně jsme využili bezplatnou nabídku Laktey Ovoce do škol. Jednou týdně si žáci 1.stupně, kteří se do programu přihlásili, zpestřili jídelníček ovocným nápojem nebo různými druhy ovoce a zeleniny. 2. Výchovně vzdělávací program 2.1 Vzdělávací program školy Cílem je upravovat a realizovat takový školní vzdělávací program, který by co nejvíce podporoval utváření klíčových kompetencí u žáků a zároveň poskytoval i kvalitní vzdělání v oborech. Protože školní vzdělávací program je otevřeným dokumentem, ke konci školního roku jsme provedli jeho úpravy ( s účinností od ).

9 Budování prostředí důvěry a otevřené komunikace vnímáme jeho důležitou součást školního života, jako prevenci šikany a dalších negativních jevů. Naše škola funguje na partnerských vztazích mezi všemi zúčastněnými. Nadále se snažíme, aby cíle ŠVP byly důsledně naplňovány. Prioritu vidíme i v úrovni komunikace a přenosu informací mezi jednotlivými učiteli a rodiči, dbáme na oboustrannou spolupráci mezi učiteli, třídními učiteli, vedením školy, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Škola má bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úspěšně se této problematice věnujeme. Školský zákon nás zavazuje k odpovědné práci s dětmi s vývojovými poruchami učení. Domnívám se, že naše práce v této oblasti je na velice dobré úrovni. Bylo evidováno dvacet integrovaných dětí s VPU a VPCH. Pro všechny tyto žáky byly vypracovány Individuální vzdělávací plány, odsouhlaseny rodiči, vedením školy a poradenským zařízením. Úzce spolupracujeme s PPP Jičín. Její pracovnice pravidelně 2x ročně navštěvují naši školu a tyto plány kontrolují. V této práci budeme v dalších letech pokračovat, protože velmi často dochází k situaci, kdy se vady žáků soustavnou prací ve škole a hlavně ve spolupráci s rodiči eliminují. V pololetí i na konci školního roku bylo každému integrovanému žákovi vypracováno hodnocení jeho práce. Integrace žáků, podklady pro ni a zpracování IVP bylo kontrolováno pracovníky KÚ KHK, nebyly zjištěny nedostatky. Talentovaným žákům umožňujeme realizovat jejich nadání mimo jiné také účastí v různých soutěžích krajského i regionálního charakteru. Vytváříme jim takové podmínky, aby mohli svůj talent dostatečně rozvíjet. Samozřejmostí je individuální příprava na různé soutěže a olympiády. Ve školním roce 2012/2013 se ve všech ročnících vyučovalo podle RVP Škola pro život č.j. ZSMSMi-292/2007. ŠVP ZV vychází z tradic, možností a materiálního vybavení školy. Preferuje společný komplexní základ, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení. Podporuje jejich aktivitu a tvořivost, samostatné myšlení a svobodné rozhodování, příležitost zažít úspěch bez ohledu na nadání, přičemž klade důraz na žákovu individualitu. Cíle základního vzdělávání naplňujeme prostřednictvím učiva v jednotlivých vyučovacích předmětech. Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího předmětu. Individuální předpoklady každého žáka rozvíjíme nabídkou povinně volitelných předmětů v rámci disponibilních hodin a formou zájmových útvarů. Od 3. ročníku vyučujeme anglický jazyk, v 7., 8. a 9. ročníku druhý jazyk německý. Volitelnými předměty jsou německý jazyk, informatika a komunikace, konverzace v anglickém jazyce a přírodovědné praktikum. Výchova k volbě

10 povolání je zařazena do předmětu občanská výchova a výchova ke zdraví, prolíná i ostatními výchovně vzdělávacími předměty. Žákům 8.ročníku umožňujeme návštěvu na Úřadu práce v Jičíně, kde se seznamují s profesemi a požadavky potřebnými k jejich studiu. Procházejí testováním, které slouží k jejich orientaci při volbě povolání. Pro žáky 9.r. a jejich rodiče organizujeme vždy v září informativní schůzku k volbě povolání, kde hovoříme o přijímacím řízení a odpovídáme na jejich dotazy. Dále se v listopadu účastníme akce Student v Jičíně, kde se prezentují střední školy a učiliště. Mnozí žáci jsou zde inspirováni k budoucímu povolání. Žáci a jejich rodiče mají možnost účastnit se i podobné akce, která probíhá v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Zde je prezentace středních škol z východních Čech a okolí. Ochrana člověka za mimořádných událostí prolíná vzdělávacími předměty na obou stupních školy, v září a v červnu je prováděno cvičení v terénu, pravidelně probíhá cvičná evakuace školy. Jsou zpracovány a využívány Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a Minimální program prevence a řešení šikanování. 2.2 Učební plán I. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Informační technologie Týdenní dotace

11 II. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Občanská výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Pracovní činnosti Přírodovědné praktikum Informatika Informatika a komunikace Konverzace v AJ Týdenní dotace

12 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole nadále pracují 3 dyslektické asistentky Mgr. Markéta Laňarová, Mgr. Martina Vzoreková a Mgr. Martina Antonínová, dále 2 učitelky se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky Mgr. Iva Kulhavá a Mgr. Iveta Všetečková. Mgr. Martina Antonínová působí jako logopedická asistentka a pomáhá žákům s nápravou řeči, v tomto školním roce zahájila studium pro metodiky prevence (SEMIRAMIS Mladá Boleslav). Ve školním roce jsme k evidovali 18 žáků s vývojovými poruchami učení. Z toho 2 žáky na 1. stupni a 16 žáků na 2. stupni ZŠ. V průběhu školního roku byla VPU diagnostikována dalším 2 žákům oba na 1. stupni ZŠ. Pro žáky s vývojovými poruchami učení (VPU a VPCH) byly vypracovány Individuální vzdělávací plány. Zde je vymezen obsah nápravné péče se zřetelem k odborným posudkům PPP, kde je akceptován pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ. Individuální vzdělávací plány a práce s těmito žáky byla konzultována a kontrolována pracovnicemi PPP Jičín i Trutnov. Samozřejmostí je úzká spolupráce vyučujících s rodiči žáků při nápravě VPU. V práci s těmito dětmi dosahujeme velice dobrých výsledků, takže se postupem času u některých dětí jejich problémy s učením téměř eliminují. Výsledky těchto žáků se vyhodnocovaly jedenkrát za pololetí písemnou formou, odevzdávaly se do ředitelny školy. Rodičům těchto žáků bylo nabídnuto slovní hodnocení jazyků. Této možnosti využívá poměrně málo zástupců žáků (tento školní rok byli slovně hodnoceni 2 žáci, a to v cizích jazycích a jazyce českém). Od září 2012 jsme vzdělávali 1 žáka 3. ročníku za pomoci pedagogické asistentky. Dle vyšetření žáka pedagogickou poradnou, které proběhlo ke konci školního roku, již v následujícím školním roce nebude této pomoci zapotřebí. Přehled žáků se SPU- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti a dalšími speciálně vzdělávacími potřebami Třída SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Mentální Kombin Celkem 20 žáků

13 2.4 Školní družina V tomto školním roce byla opět otevřena 2 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 50 žáků z 1. až 3. ročníku. Ranní provoz začíná v 6.30, odpolední končí v hodin. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti dětí. ŠD plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po dobu před a po skončení vyučování. Každoročně nabízí i několik zájmových kroužků práce s výpočetní technikou, cvičení a hry ve školní tělocvičně, ruční práce, keramika. Roční plán výchovných činností ve školní družině je přizpůsoben rozvoji myšlení, paměti, slovní zásoby, podporuje manuální zručnost, rozvíjí sportovní dovednosti a podporuje estetické cítění žáků. Děti se nejvíce zajímají o soutěže, sportovní akce a rády vyrábí. Jejich práce zdobí učebny, chodby školy, ale velmi působivá je i výzdoba školní jídelny. Školní družina má možnost využívat park u školy. K dispozici je velká zastřešená učebna v přírodě, kde si děti mohou hrát i v případě deštivého počasí. Příspěvek na provoz školní družiny činí 70,- Kč za měsíc. 2.5 Zájmové útvary Přehled zájmových útvarů ve školním roce název třída den/hodina vyučující Dramatický 2.,3.,6. Čt I.Všetečková Keramika I 1.st. Čt K.Pavlová Keramika II St M.Fojtíková Přírodovědný 9.tř. St S. Hlaváčková Stolní tenis I Stolní tenis II St Čt J. Hofman J. Hofman Odbíjená Út M.Vzoreková Sportovní hry I Po D. Hruška Sportovní hry II Po D.Hruška, M.Fikar Matematika-fyzika Čt D. Hruška Logopedie dle potřeb individuálně M. Antonínová Knihovna I Knihovna II žáků 1.st. 2.st. Po Po J.Stejskalová J.Stejskalová

14 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu Na naší základní škole pracuje již mnoho let soukromá ZUŠ Melodie. Její ředitelkou je paní Vlasta Jahelková. Žáci se zde učí hrát na hudební nástroje klavír, keyboard, kytara, flétna, klarinet. Vyučující : Luděk Silovský kytara, housle, David Vlček hudební nauka, zobcová flétna, elektronické klávesy, trubka, Tomáš Hradecký kytara, Vlasta Jahelková klavír, elektronické klávesy. Žáci naší školy jsou členy : -Základní organizace Českého rybářského svazu -Sportovního klubu Miletín - oddíl stolního tenisu - oddíly kopané / podle věku / - Mladí hasiči Miletín - Zelená stopa - hasičské oddíly pro žáky pracují i v okolních obcích 2.7 LV, PV, dopravní výchova Lyžařský výcvik jsme v tomto školním roce nepořádali, protože loni byl organizován pro žáky 6. a 7. ročníku. Proběhl na horské chatě Grizzly v Malé Úpě v termínu Vedoucí kurzu byl p.uč. Jiří Hofman, instruktorka lyžování p.uč. Martina Vzoreková a zdravotnice Jana Hlaváčková. Lyžařského výcviku se zúčastnilo celkem 21 žáků. Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku probíhal v Plavecké škole v Hořicích v měsících září listopad Plaveckého výcviku se zúčastnilo 27 žáků. Žáci 4. ročníku navštívili dopravní hřiště AMK Hořice, kde proběhl základní kurz mladých cyklistů, žáci 5.ročníku si zde ověřovali znalosti a dovednosti, které získali v loňském školním roce.

15 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Počty zaměstnanců Počet zaměstnanců příspěvkové organizace ZŠ a MŠ: 31 - z toho: a) učitelé ZŠ 16 ( 1 na MD, 1 PN) b) učitelky MŠ 3 c) vychovatelky: 2 d) kuchařky 5 ( 1 na MD ) e) provozní zaměstnanci ZŠ 4 MŠ Pedagogičtí zaměstnanci (k , nezahrnuty učitelky v PN a na MD) Věk Do 30 let let let let Nad 60 let Důchodci včetně Celkem Z toho žen jméno funkce: aprobace: Základní škola Miletín Mgr. VELICHOVÁ Jana ředitelka 1.st. Mgr. HLAVÁČKOVÁ Stanislava zástupkyně ředitelky Ch, Př koordinátor EVVO Mgr. LAŇAROVÁ Markéta třídní učitelka 1.st. ( od je v PN) Mgr. KULHAVÁ Iva třídní učitelka 1.st. Mgr. ANTONÍNOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. Mgr. VŠETEČKOVÁ Iveta třídní učitelka 1.st. Mgr. VZOREKOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. HOFMAN Jiří třídní učitel VI.r. M,F Mgr. HRUŠKA David třídní učitel VIII.r. M,F Mgr. FIKAR Martin třídní učitel IX.r. D,Z ZELENÝ Jiří učitel Př, Tv Mgr. STEJSKALOVÁ Jana třídní učitelka VII.r. Čj, Ov výchovná poradkyně

16 Mgr. PAVLOVÁ Klára učitelka Vv VELICHOVÁ Daniela učitelka Čj,Nj DEMMERATH Eva učitelka Aj VÁVROVÁ Naděžda vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka Mgr. DUFKOVÁ Marie vychovatelka ŠD, od učitelka Mgr. PLÁŠILOVÁ Marie vychovatelka ŠD, od Mgr. FESTOVÁ Pavlína učitelka Nj,Aj ( MD) Mateřská škola Korálka Miletín CHLUBNOVÁ Lenka vedoucí odl.prac.mš SPGŠ DRAŠTÍKOVÁ Ludmila učitelka MŠ SPGŠ VAŠÁTKOVÁ Lucie učitelka MŠ SPGŠ 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci Věk Do 30 let let let let Nad 60 let Důchodci (k ) včetně Celkem Z toho žen ŠAFRÁNKOVÁ Miloslava POLÁČEK Miloš KOZLOVÁ Marie KŇOURKOVÁ Lenka ZEMANOVÁ Helena HRNČÍŘOVÁ Anna ZOUNAROVÁ Barbara HAVRDOVÁ Hana ŠTEFANOVÁ Dana účetní školník, topič uklizečka uklizečka vedoucí ŠJ kuchařka ŠJ kuchařka ŠJ kuchařka ŠJ školnice MŠ Na rodičovské dovolené : ZDEŇKOVÁ Petra kuchařka ŠJ (MD)

17 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost Aprobovanost výuky 1. stupeň Na 1. stupni bylo 5 postupných ročníků ( 1., 2., 3., 4., 5.r.) Výuka hlavních předmětů zajištěna vyučujícími se stoprocentní odbornou a pedagogickou způsobilostí. Výuka Aj byla zajištěna vyučujícími s pedagogickou způsobilostí ( 3.r., 4.r. a polovina 5.r.), druhá polovina 5. ročníku byla zajištěna vyučující bez pedagogické a odborné způsobilosti. Ve 3. ročníku pracovala asistentka pedagoga. Věnovala se žákovi, kterému byla tato pomoc doporučena PPP. Její pracovní úvazek byl 50%. 2. stupeň Na 2. stupni byly 4 postupné ročníky (6., 7., 8. a 9.r.) Matematika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Přírodopis : 100% odborná a pedagogická způsobilost Chemie : 100% odborná a pedagogická způsobilost Fyzika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Český jazyk : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Dějepis : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Zeměpis : 100% odborná a pedagogická způsobilost Občanská výchova : 75% odborná a pedagogická způsobilost 25% pedagogická způsobilost Přírodovědné praktikum : 100% odborná a pedagog. způsobilost Německý jazyk: bez odborné a pedagogické způsobilosti ( vyučující má státní zkoušku z jazyka) Anglický jazyk : bez odborné a pedagogické způsobilosti ( vyučující má státní zkoušku z jazyka) Konverzace v Aj : bez odborné a pedagogické způsobilosti ( vyučující má státní zkoušku z jazyka) Informatika : 100% pedagogická způsobilost Výchova ke zdraví : 100% pedagogická způsobilost

18 Výtvarná výchova je vyučována p.učitelkou s odbornou a ped.způsobilostí. Ostatní předměty výchovného zaměření jsou vyučovány učiteli s pedagogickou způsobilostí. 3.5 Personální změny 30. června 2013 ukončily pracovní poměr Daniela Velichová (Nj) a Mgr. Klára Pavlová (Vv). 4. Přijímací řízení a zápis 4.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a střední odborná učiliště Na problematiku výběru povolání klademe na naší škole velký důraz. Velký důraz je kladen především na třídní učitele, kteří v kolektivu tráví nejvíce času. Ti konzultují případné úspěchy či problémy s vedením školy, výchovnou poradkyní či s metodikem prevence. V rámci Volby povolání se žáci seznamují s možnostmi dalšího vzdělávání. Od září do února byli pravidelně informováni o možnostech studia výchovnou poradkyní. Nabídky studijních oborů měli na nástěnkách a mohli si vyhledat také informace na internetu. Naučili se vyplňovat přihlášku na střední školu, psát životopis a učili se chování a jednání při přijímacích pohovorech. Příprava pro další vzdělávání probíhá téměř ve všech předmětech. Pro rodiče organizujeme vždy na začátku školního roku schůzku, kde jim poskytujeme informace o přijímacím řízení na střední školy a odborná učiliště, konzultují se zde různé možnosti uplatnění v dalším procesu vzdělávání. S vycházejícími žáky pravidelně navštěvujeme akci Student v Jičíně, kde se prezentují střední školy a učiliště a žáci tak mají možnost získat základní informace o studiu na těchto zařízeních. Výchovná poradkyně školy má pravidelné konzultační hodiny pro rodiče, mohou s ní konzultovat nejen oblast volby povolání, ale řešit i případné výchovné a vzdělávací problémy svých dětí. Naši žáci jsou na start do dalšího života dobře připraveni. Dokazuje to velká úspěšnost při jejich přijetí a vybrané střední školy a odborná učiliště. Výsledky přijímacího řízení Počet rozmístěných žáků : Celkem : 19 po ukončení 9. ročníku 2 žáci po ukončení 8. ročníku 1 žákyně na osmileté G 22 žáků

19 Gymnázium SOŠ / 4-letá / SOU / 3-leté / Osmileté G 3 žáci 13 žáků 5 žáků 1 žákyně Kód žáka Název školy Zvolený obor 01 VOŠ zdravotnická a Střední Zdravotnický asistent zdravotnická škola Hradec Králové 02 Gymnázium, SOŠ,SOU a VOŠ Hořice Gymnázium 4leté studium 03 Střední škola služeb, obchodu a Fotograf gastronomie Hradec Králové 04 Střední odborná škola a Střední Zedník odborné učiliště, Vocelova, Hradec Králové 05 Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Prodavač Hořice 06 Gymnázium a SOŠ Pg Nová Paka Předškolní a mimoškolní pedagogika 07 VOŠ a Střední průmyslová škola Strojírenství Jičín 08 Střední škola informatiky a Aplikovaná chemie služeb Dvůr Králové n.l. 09 Gymnázium Dvůr Králové n.l. Gymnázium 4leté studium 10 Střední škola informatiky a Aplikovaná chemie služeb Dvůr Králové n. L. 11 Masarykova obchodní akademie Obchodní akademie Jičín 12 Gymnázium Dvůr Králové n.l. Gymnázium 4leté studium 13 Střední škola zemědělská a Veterinářství veterinární Lanškroun 14 Střední škola propagační tvorby Propagační design a polygrafie Velké Poříčí 15 Hotelová střední škola Hradec Králové Hotelnictví a cestovní ruch

20 16 Gymnázium,SOŠ, SOU a VOŠ Sociální činnost Hořice 17 Střední škola gastronomie a Kuchař - číšník služeb Nová Paka 18 Gymnázium Dvůr Králové n.l. Gymnázium 4leté studium 19 Střední škola informatiky a služeb Programování a vývoj aplikací Dvůr Králové n.l. 20 SOU Lázně Bělohrad Opravář zemědělských strojů 21 SOU Lázně Bělohrad Opravář zemědělských strojů 22 Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ 8leté studium Hořice Jednotliví žáci jsou uvedeni pod číselným kódem, jmenný seznam vycházejících žáků je k nahlédnutí v ředitelně školy. 4.2 Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2012/2013 se konal ve středu Zapsáno bylo 32 žáků, z toho bylo uděleno 6 odkladů školní docházky. V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu. Počet zapsaných žáků do 1.r. 32žáků - z toho po odkladu v loňském školním roce 5 žáci Odklad školní docházky 6 žáků Opakuje 1.r. 0 Noví žáci přistěhování 3 Do 1. třídy nastoupilo 29 žáků

21 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Výsledky vzdělávání statistika Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním I. pololetí (k ) Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování - uspokojivé Snížený stupeň z chování - neuspokojivé celkem II.pololetí ( k ) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování - uspokojivé Snížený stupeň z chování - neuspokojivé celkem Opravnou zkoušku vykonávali 3 žáci, kteří prospěli a postoupili do vyššího ročníku. 1 žák, který měl vykonat opravnou zkoušku v 1. ročníku, se nedostavil. K se odstěhoval.

22 5.2 Evaluace školy V projektu STONOŽKA společnosti SCIO proběhlo v dubnu 2013 on-line testování žáků 5. ročníků základních škol, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR. Své znalosti prokazovali z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů a letos i z anglického jazyka. V českém jazyce naše škola dosáhla průměrného percentilu 38, v matematice 41 a v obecných studijních předpokladech žák v OSP, 1 v Čj a 2 v matematice dosáhli vysoce nadprůměrných až špičkových výsledků. Naopak podprůměrných až slabých výsledků dosáhli v OSP 2 žáci, v matematice 7 žáků a v českém jazyce 3 žáci. V rámci evaluace testovala naše škola v letošním školním roce i žáky 9. ročníku celostátními testy STONOŽKA SCIO. Žáci si prověřovali znalosti z matematiky, českého jazyka, anglického a německého jazyka a z obecných studijních předpokladů. Testování žáků 9. ročníku proběhlo v listopadu Průměrný percentil v testu Čj - 63, v M- 61, v OSP- 59, v Aj žáků v OSP, 6 v Čj, 4 v M a 2 v Aj dosáhli vysoce nadprůměrných až špičkových výsledků. Naopak podprůměrných až slabých výsledků dosáhl v M 1 žák, v Čj a OSP žádný žák a v Aj 2 žáci. Souhrnné výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Percentil : Je číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0-100(čím vyšší, tím lepší: (0=nejhorší, 50=přesný střed, 100=nejlepší)

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2007 2008 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více