Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy"

Transkript

1 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy V Krupce v říjnu 2011

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2010/2011 dle ustanovení 11 a 12 odstavec 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne Zpracoval: Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy Mgr. Jitka Svobodová, statutární zástupce ředitele školy Mgr. Ivana Hlavínová, zástupce ředitele školy Mgr. Věra Pavková, učitel pověřený vedením místa vzdělávání Předkládá: Mgr. Bc. Ctirad Vaník

3 Dne rada školy Masarykovy ZŠ a MŠ krupka schválila výroční zprávu za školní rok 2010/2011. Ing. Zdeněk Matouš Mgr. Eva Komínková Tomáš Půlkrábek Michaela Muchová Veronika Makovská Jan Bokoč.

4 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka,Masarykova 461 adresa školy Masarykova 461, Krupka právní forma příspěvková organizace IČO IZO (MŠ) (ZŠ) (ŠD) (ŠJ) (ŠJ-výdejna) identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Bc. Ctirad Vaník zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Bc. Jitka Svobodová (statutární zástupce ředitele) zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Ivana Hlavínová učitel pověřený vedením místa poskytovaného vzdělávání: Mgr. Věra Pavková kontakt tel.: fax:není www:mzskrupka.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Krupka adresa zřizovatele Mariánské náměstí 22, Krupka kontakt tel.: , fax: , součásti školy kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 710 Školní družina 125 Školní jídelna MŠ 25 Školní jídelna ZŠ 455 Školní jídelna výdejna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,5 1. stupeň ZŠ ,23 18,4 2. stupeň ZŠ ,1 9,05

5 Školní družina ,25 31,25 Školní jídelna MŠ x 25 x x Školní jídelna ZŠ x 280 x x Průměr žáků ve třídě je v běžných třídách 20,95, ve třídách s upraveným vzdělávacím programem 7, materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 multimediální učebny,1 žákovská knihovna, 1 učitelská knihovna, 6 odborných učeben(pc,hv,př,fy,aj/nj,ze), 3 hřiště s umělým povrchem, 1 hřiště s odpočinkovou zónou 3 tělocvičny, 3 hřiště, nové herní prvky v zahradě MŠ 1 dílny, 1 pozemek pro pěstitelské práce Všechny třídy I.stupně vybaveny ergonomickým nábytkem, na II.stupni všechny třídy s výjimkou odborných učeben FY, PŘ, PC je připraven plán vybavení přístavku s učebnami pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Vybavení učebními pomůckami je průměrné, probíhá obměna inventáře. Nové učebnice odpovídají vypracovanému ŠVP Kabinety a laboratoře disponují staršími a málo vyhovujícími pomůckami, postupně byly zakoupeny nové, především nástěnné obrazy, mapy. Dovybavování probíhá podle připraveného plánu. 42 počítačů (41 s přístupem na Internet, 28 pro žáky), 16 televizorů, 12 DVD,7 videí, 20 přehrávačů,1 domácí kino, 3 interaktivní tabule

6 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Eva Komínková, tel.: Údaje o zájmovém sdružení při škole Táborníček Zaměření Environmentální výchova Kontakt Mgr. Bc. Jitka Svobodová, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/001 Základní škola V. A, C B/001 Zvláštní škola V.P ŠVP ZV ŠVP ZV I.-IV. A,B,C, VI- IX.A,B ŠVP ZV ŠVP ZV s lehkým mentálním postižením I.P, VI.P, VII.P, IX.P 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA - č.j /97-22 ŠVP ZV ŠVP ZV S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zařazené třídy V.A,C V.P I.- IV.A,B,C,VI.- IX.A,B I.P,VI.P, VII.P,IX.P 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 59 Počet učitelů ZŠ 35 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 8 (2 v MŠ)

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Vaník Ctirad, Mgr., Bc. Svobodová Jitka, Mgr., Bc. Hlavínová Ivana, Mgr. Pavková Věra, Mgr. Arnoldová Lucie, Ing. Bergnerová Kamila Bitala Rudolf, Mgr. Blažková Lada Červenková Miloslava Damková Michaela, Mgr. Roků Stupeň Funkce Úvazek. Aprobace ped.praxe vzdělání ředitel 1,0 18 VŠ Čj Dě zástupce ředitele 1,0 19 VŠ 1.-5.ročník zástupce 1,0 25 VŠ Př - Ch ředitele pro II. stupeń učitel 1,0 26 VŠ 1.-5.ročník pověřený vedením MPV učitelka 1,0 8 VŠ přírodovědné předměty učitelka MŠ 1,0 7 SPgŠ MŠ učitel 1,0 12 VŠ 1.-5.ročník vychovatelka 1,0 21 SPgŠ vychovatelství ŠD učitelka MŠ 1,0 34 SPgŠ MŠ učitelka 1,0 18 VŠ 1.-5.ročník, speciální pedagogika učitelka 1,0 7 VŠ 1.-5.ročník Eisnerová Michaela, Mgr. Frolíková učitelka 0,5 37 VŠ speciální Naděžda, Mgr. pedagogika Groh David učitel 1,0 3 SŠ nekv. Hallerová Petra učitelka 1,0 16 VOŠ nekv. Hejduková učitelka 1,0 10 VŠ ročník Vladimíra Hlavín Milan, učitel 1,0 25 VŠ Ma Inf Ing. Hrdličková Jitka učitelka 1,0 34 SPgŠ nekv. Huralová Raisa vychovatelka 0,95 18 SPgŠ vychovatelství ŠD Jaskevičová učitelka 1,0 34 Gym. nekv. Naděžda Jindrová Lenka, učitelka 1,0 19 VŠ 1.-5.ročník, Tv Mgr. Klocková Věra, učitelka 1,0 19 VŠ 1.-5.ročník Mgr. Komínková Eva, učitelka 1,0 20 VŠ 1.-5.ročník Mgr.

8 Kreslová Andrea učitelka 1,0 3 SŠ nekv. Krobová Iva, učitelka 1,0 4 VŠ 1.-5.ročník Mgr. Lásková Jarmila učitelka 1,0 17 Gym. nekv. Malinová vychovatelka 1,0 28 SOU nekv. Marcela ŠD Mencl Dušan učitel 1,0 4 SPŠ nekv. Mísařová Marie učitelka 1,0 15 Gymn. nekv. Mrázová učitelka 1,0 30 SPgŠ nekv. Miroslava Oravec Tomáš učitel 1,0 3 Gym. nekv. Oyawale učitelka 1,0 11 VŠ 1.-5.ročník Barbora, Mgr. Pallerová Nikol učitelka 0,5 1 Gymn. nekv. Pelechová vychovatelka 1,0 11 SOU nekv. Ludmila ŠD Pešková Petra asistent 1,0 3 ZŠ nekv. pedagoga Pochobradská učitelka 1,0 23 VŠ Čj Ov Jana, Mgr. Půlkrábek učitel 1,0 2 SPŠ nekv. Tomáš Schmidtová učitelka 1,0 17 VŠ NJ Venuše, Mgr. Tourková učitelka 1,0 19 VŠ 1.-5.ročník Milena, Mgr. Vítek Zdeněk, učitel 1,0 31 VŠ Ma Ze Mgr. Vojtová Iveta, učitelka 1,0 10 VŠ ročník Mgr. Vopatová asistent 1,0 10 SŠ nekv. Pavlína pedagoga Worm Dalibor, MgA. učitel 0,5 17 VŠ Vv 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 70,6 Učitelé 1. stupně 70,6 Učitelé 2. stupně 58,8 Učitelé 2. stupně 71 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 50 Vychovatelky ŠD 50 Ve školním roce 2010/2011 si zvyšovali kvalifikaci studiem magisterského programu VŠ pět pedagogů. Aprobovanost ve výuce je vyšší proto, že nekvalifikovaní učitelé učí ve snížených úvazcích.

9 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let 9 nad 55 let do důch. věku 5 v důchod. věku 0 Celkem 42 muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy V přehledu nejsou zahrnuti externí pracovníci a pracovníci na mateřské či další rodičovské dovolené. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Doležalová Jana kuchařka 1,0 SO Hlavín Milan Správce ICT 0,5 VŠ Hořánek Bořislav školník 1,0 SOU Hýlová Olga uklízečka 1,0 základní Kleinová Petra vedoucí ŠJ 1,0 SEŠ Kršková Miloslava uklízečka 0,5 SOU Kubná Petra kuchařka 1,0 SOU Kulíková Dana kuchařka 1,0 SOU Kuželová Věra kuchařka 1,0 základní Lisnerová Jitka účetní 1,0 SEŠ Mišková Jana kuchařka 1,0 SOU Mutlová Andrea THP 1,0 SEŠ Schreiterová Lenka uklízečka 1,0 SOU Svatoňová Emílie kuchařka 1,0 SOU Thorandová Martina kuchařka 1,0 SOU Tichovská Alena uklízečka 1,0 SOU Vítů Hana uklízečka 1,0 SOU Watzková Jamila uklízečka 1,0 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/

10 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 4 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 21 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 40 1 Jeden žák ukončil povinnou školní docházku v osmém ročníku.

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyzn. I.A I.B I.C IIA II.C III.A III.C IV.A IV.C V.A V.C I.P V.P Přípravný ročník Celkem stupeň Třída Počet Prospěl Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků o vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A IX.A IX.B VI.P VII.P IX.P Celkem

12 Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Údaje v tabulce odpovídají stavu k Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I.A I.B I.C IIA II.C III.A III.C IV.A IV.C V.A V.C I.P V.P Přípravný ročník Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A IX.A IX.B VI.P VII.P IX.P Celkem

13 Celkový přehled: Počet žáků Pochval a TU Pochval a ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň stupeň stupeň Celkem Údaje jsou shrnutím kázeňských trestů a odměn za celý školní rok 2010/ Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , ,32 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 4., 6. 2(1+ 1) Zrakové postižení 7. 1 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení S poruchami chování 0 0 Autismus Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin respektuje zásady psychohygieny a potřeby žáků. Ve škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou úspěšně integrováni do kolektivu žáků.

14 Je vypracována metodika vzdělávání mimořádně nadaných žáků Škola disponuje školním řádem vycházejícím z platných právních norem. Jeho součástí je závazný klasifikační řád. Rodiče a žáci jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání, mohou využít internetových stránek školy, kde najdou informace o akcích školy, aktuální rozvrhy, tiskopisy a informace o průběžném hodnocení. Škola úzce spolupracuje s odbornými pracovišti SPC Teplice, PPP Teplice. Na škole pracuje metodik prevence sociálně-patologických jevů. Průběh a výsledky vzdělávání Výuka je v souladu s cíli předškolního a základního vzdělávání. Tyto cíle jsou stanoveny přiměřeně možnostem a potřebám žáků. Jsou respektovány, zejména v předškolní výuce a na I. stupni, individuální vzdělávací potřeby žáků. Důraz je kladen na návaznost probíraného učiva na předchozí témata. Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben není optimální. Důvodem jsou stavebně-technické možnosti budov, které byly postaveny v předminulém století, nebo v 1. polovině století minulého. Citelně chybí zázemí tělocvičen, jejich vybavení a velikost neodpovídá současným požadavkům. Problémem jsou i chybějící šatny ve všech budovách základní školy. Učebny jsou vyzdobeny podnětně a podporují práci žáků, jsou barevně vymalovány. Didaktická technika, učebnice a pomůcky jsou využívány pravidelně a účelně. Vyučovací formy a metody Děti jsou podporovány ve svém osobnostním a sociálním rozvoji, je kladen důraz na vzájemnou spolupráci mezi učitelem a žákem. Škola si klade za cíl být bezpečným místem. Ve výuce jsou aktivně využívány metody aktivního učení. Interakce a komunikace Ve vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem i žáky navzájem se důsledně dbá na dodržování stanovených pravidel. Každý má právo slušnou formou prezentovat svůj názor a je veden k tomu, aby ho uměl obhájit argumenty, ale také k tomu, aby naslouchal argumentům jiných a dokázal akceptovat názor cizí.

15 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2010/2011 finanční prostředky za kalendářní rok 2010 a 1. pololetí roku Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol pracovník Hallerová Mísařová Pelechová Pešková instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) UJEP UJEP SPgŠ SPgŠ název akce Učitelství pro I.st Učitelství pro I.st. Vychovatelství Vychovatelství Vaník UK management vzdělávání financování vlastní vlastní vastní vlastní vlastní e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické Komínková UJEP šk. management vlastní pracovníky b) Studium pro výchovné poradce Tourková PedF UK vých. poradenství DVPP, vlastní c) Specializovaná činnost koordinace Hlavín MU Brno Koordinátor ICT vlastní v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost Hlavín SŠS Síťový specialista DVPP g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Komínková Mencl UK OA a JŠ UL dějepis pro II.stupeň st. zkouška AJ vlastní vlastní Bližší údaje o DVPP jsou uvedeny v příloze.

16 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Knauf Insulation, DDM Krupka, RMK Krupka, PČR, MP Krupka, HS Krupka, HZS Teplice, Doly Bílina, Sport Krupka s.r.o., občanské sdružení Královské Horní město Krupka,ZS Teplice ČČK Teplice, Arkádie Krupka, Knihovna Krupka,NP České Švýcarsko, SEV Sever, ČSOP, ZOO Ústí nad Labem, Sdružení Šťovík, SZŠ Ústí nad Labem, Schola humanitas Litvínov, Tereza, o.p.s., místní firmy Významné akce školy Zisk certifikátu CQS - ISO 9001, Zisk mezinárodního titulu Ekoškola, Cínová stopa, Krupský permoník, Projekt DVPP ISO 9001, Vzduchoplavec Kráčmera, Testování TIMSS a PIRLS (žáci 5. ročníků), Vernisáže v Minigalerii Vestibul, Přeshraniční spolupráce se školou v Německu Akce k prevenci sociálně patologických jevů Beseda o mezilidských vztazích Beseda Vztahy, sex a AIDS Projekt PČR AJAX Beseda s Policií ČR k šikaně a kyberšikaně Beseda o první pomoci Beseda o období dospívání Beseda s MP Krupka Beseda s pamětníkem holocaustu Beseda multikulturní výchova Beseda s pamětníkem II. světové války Akce k environmentální výchově Cínová stopa Litvínovský choroš Krupský permoník Třídění odpadu Škola v lese, les ve škole Sběr kaštanů a žaludů Energie domácnosti Projekt Obnovitelné zdroje energie Ekologická měření v praxi Projekt Tonda Obal na cestách Pilotní ověření PL v Kyjovském údolí Ekosoutěž Život kolem nás

17 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Matematická olympiáda Pythagoriáda 52 žáků 0 0 Chemická olympiáda 10 žáků 2 žáci 0 Zeměpisná olympiáda Olympiáda v českém jazyce 8 žáků 0 0 Litvínovský choroš 6 žáků 0 0 Krupský permoník 90 žáci 0 0 Mladý zdravotník 10 žáků 0 0 Výtvarné soutěže 280 žáků 9 žáků 0 Cínová stopa 30 žáků 6 oceněných 0 Recitační soutěže 30 žáků 6 0 Novosedlický dopraváček 10 žáků 4 žáci Zdravé zuby 259 žáků 3žáci oceněni 0 Biologická olympiáda 0 0 Dějepisná olympiáda 0 Přírodovědný Klokan 142 žáků Cínová stopička 0 Jak se budí jaro 25 žáků Matematický Klokan 135 žáků Život kolem nás 100 žáků Krupský dopravaček 12 žáků Vánoční soutěž ve Fojtovicích 15 žáků MŠ soutěží KIRI 25 žáků 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Raketoví modeláři-krajské kolo 05 1.,3. místo Raketoví modeláři-mistrovství ČR 04 1.,4.,6.,7.,10. místo Raketoví modeláři-světový pohár 01 8.místo Fotbalový turnaj místo Sportovní hry mládeže O pohár starosty 93 celkově 1.místo-MP Vánoční turnaj ringo 10 1.místo Atletický čtyřboj oceněno Florbalový turnaj 28 4.místo Klokánek pro MŠ a PřT 37 žáků 2.+3.místo Celkový počet soutěží ve školním roce: 27 Počet účastí v soutěžích: 1478 Škola spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Krupce, s RMK Krupka, Městskou policií Krupka, Policií ČR, MÚ Krupka, Hasičským sborem Krupka, HZS Teplice, s Doly Bílina, s občanským sdružením Horní Královské Město Krupka a organizací Sport Krupka s.r.o..

18 Významným partnerem je Knauf Insulation, se kterým škola spolupracuje na dlouhodobých projektech v oblasti environmentální výchovy. V této oblasti je důležitým partnerem o.s. TEREZA. Škola organizuje regionální soutěže Cínová stopa a Krupský permoník. Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou výlety a exkurze. Ve školním roce 2010/2011 byly pořádány tyto akce: - výlety a exkurze ZOO Ústí nad Labem ZOO Děčín ZOO a Dinopark Plzeň Zoopark Chomutov Planetárium Teplice Zámek Trmice Pražský hrad Prohlídka Prahy Jazykové výlety do SRN Vlastivědný kurz ročníků Doly Bílina Metodické školení Na Moravě a v Poslově Mlýně Návštěva Botanické zahrady Teplice Návštěva Arkádie Krupka Ozdravné pobyty v Chřibské, Poslově Mlýně, Aši a Labské Louce Plavba lodí po Labi Exkurze v HZS Teplice a Ústí nad Labem Dům světla v Praze Modelářská škola RMK Muzeum Krupka Štola Starý Martin Pevnost Terezín IQ Park Liberec Výstup na Bořeň Výlet na Doubravku Výlety za pamětihodnostmi a krásami Čech Den otevřených dveří SOU Krupka Hygienické muzeum Drážďany Národní muzeum Praha Technické muzeum Praha - návštěvy divadel a muzeí: Černé divadlo Praha Národní divadlo Praha Severočeská filharmonie Dům kultury v Ústí nad Labem Krušnohorské divadlo Divadlo ABC Divadlo Metro DK Olympie Krupka

19 Národní muzeum Praha Regionální muzeum Teplice Kino Krupka Představuje se Severočeská filharmonie Vánoční koncerty Výstavy v Minigalerii Vestibul Loutková revue - besedy: Beseda v knihovně Beseda s MP Krupka a PČR Beseda s členy HZS Teplice a Krupka Podpora dívky z Afriky Výstava v obřadní síni MÚ Krupka práce žáků Beseda o Japonsku Beseda o Číně Beseda o zdravé výživě Beseda o houbách Pernštejni Anifest Teplice Přednáška o rakovině děložního čípku Beseda o včelách Beseda s myslivcem Beseda s chovatelkou koní Beseda s pamětníkem II. světové války Beseda s pamětníkem holocaustu Vývoj rockové hudby - David Deyl, Olga Lounová - projektové dny: Napříč školou Svět pohádek Den Země Noc s knihou Den jazyků Květinový den Červená stužka Den zvířat Duhový den Zdravé zuby Masopust Cyklista Ovoce do škol - vystoupení pro veřejnost Adventní koncert v MÚ krupka Bohosudovská nota Veřejné vystoupení divadelního kroužku Pěvecké vystoupení při uctění památky 313 obětí pochodu smrti Pěvecká vystoupení při vernisážích v Minigalerii Vestibul Vánoční výzdoba Výstavní síně MÚ Krupka

20 - kroužky a zájmová sdružení: Táborníček Dopraváček Flétnička Výtvarný kroužek Kroužky jazyků Bonbónek divadelní kroužek Logopedická prevence Logické hry Sportovní hry Florbal Hrajeme si s angličtinou Pěvecký sbor Hra na zobcovou flétnu Hry a klikyháky s předškoláky 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 neproběhla žádná inspekce. Byly šetřeny dvě stížnosti rodičů, jedna byla shledána jako odůvodněná, druhá částečně odůvodněná. Byla přijata nápravná opatření, která byla shledána ČŠI jako funkční. Hygienické kontroly neshledaly žádné závady. Škola získala certifikát ISO Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Vzdělávání učitelek: 1) První pomoc, bezpečnost leden ) Účast na školení všech zaměstnanců v Doksech - duben IZO, výchovně vzdělávací činnost, bezpečnost, první pomoc Kapacita MŠ: 25 Počet zapsaných dětí: 25 Dívky: 9 Chlapci: 16 Do školy odchází: 11 dětí Odklad školní docházky: 1 (chlapec přípravný ročník v budově B pro šk.r. 2011/2012) Průměrná docházka dětí ve školním roce: I. pololetí: 9/2010: 17,80 II. pololetí: 2/2011: 17,79 10/2010: 17,78 3/2011: 17,35 11/2010: 17,14 4/2011: 17,72 12/2010: 12,33 5/2011: 20,23 1/2011: 17,19 6/ ,38 7/2011: ---

21 8/2011: --- Nadstandardní aktivity (kroužky): Rozvíjení komunikativních dovedností dětí - p. Červenková Hra na zobcovou flétnu p. Červenková, p. Bergnerová Hry a klikyháky s předškoláky - p. Červenková, p. Bergnerová Akce pro děti: divadlo po celý rok (DK Olympie, ZŠ), předplavecká příprava společně s přípravným ročníkem budovy B, návštěva obřadní síně a prohlídka prostor MÚ Krupka, akce v rámci MŠ (Dýňový den, Zeleninový a ovocný den, Drakiáda s dětmi a rodiči, Dopravní výchova, Podzimní kouzlení, oslava Posvícení, Mikulášská nadílka, Vánoční kouzlení, oslava Vánoc, Vločkový den, Ptačí den, akce Zdravé zuby, módní přehlídka v MŠ Zima, Sněhulákový den, Masopust maškarní bál, Školní kolo v recitaci, vynášení Morény a vítání jara, Květinový den, Den s knihou, Barevný den před Velikonocemi, oslava Velikonoc, Rej čarodějnic, odpoledne se zdravotnickými záchranáři, Májové radování, beseda s myslivcem o zvířátkách, sportovní odpoledne dětí a rodičů, oslava MDD, výlet na Kyšperk po stopách lišky Bystroušky, Indiánský den, výtvarné soutěže v rámci MŠ pro rodiče a děti, návštěva dobrovolných hasičů v Krupce, beseda se strážníkem Městské policie Krupka, spolupráce s MŠ v Krupce (účast v soutěžích Tv, Vv,Lv), soutěže v rámci MŠ O nejzajímavější taneční kreaci, O nejzajímavější stavbu na písku, slavnostní zakončení školního roku rozloučení s budoucími porvňáčky výlety - ZOO park Chomutov, hrad Kyšperk v Unčíně, Geising zámek Lunstein, Wildpark zámek Trmice (výstava modelů vláčků), plavba lodí Litoměřice - Vaňov Účast na soutěžích: - Atletický čtyřboj Tv soutěž pořadatel ZŠ K. Čapka, Krupka - Dopravaček dopravní soutěž pořadatel ZŠ K. Čapka, Krupka - Klokánek Tv olympiáda pořadatel MŠ Sluníčko, Krupka - Sběr druhotných surovin (víčka od PET lahví, papír) - rodiče s dětmi sbírali kaštany, papír a PET víčka výtvarné soutěže - Děti malují pro konto bariéry Ahoj z prázdnin - DDM Šumná - Soutěž s Kiri O nejkrásnějšího Kiribota - Tady bydlím, to jsem já 39. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže - 5letá holčička naší školy získala čestné uznání jediná z Krupky - Požární ochrana očima dětí HZS - Jak se budí jaro pořadatel MŠ Písnička, Krupka - Šťastné stáří očima dětí APSS ČR Tábor Ozdravný pobyt: Chřibská ( ) - 13 dětí - dívky: 4, chlapci 9 Inspekce: nebyla Publikační činnost: - poděkování hasičům a strážníku MěPO Krupka za umožnění exkurze besedy - poděkování záchranářům za akci pro rodiče a děti - Radnice Krupka článek o akci zdravotnických záchranářů v MŠ (zajistil p. ředitel)

22 Prezentace školy na veřejnosti: - MÚ Krupka - vystoupení dětí na adventním koncertu a před Velikonocemi - Bohosudovská nota pěvecký festival MŠ a ZŠ Krupka podzim kulturní program dětí v Mateřském centru Cvrček Krupka prosinec v den zápisu nových dětí do MŠ ( ) Den otevřených dveří - kulturní program dětí pro rodiče (Vánoce, Velikonoce) - kulturní program dětí pro babičky v Pečovatelském domě Krupka prosinec Velikonoce duben recitace dětí na MÚ Krupka, - Jaro v poezii pořádala MŠ Písnička, Krupka - kulturní program dětí pro úřednice na MÚ Krupka Velikonoce duben tablo budoucích školáků - slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky na závěr školního roku besídka v MŠ Spolupráce s organizacemi: Pedagogicko-psychologická poradna Teplice, SPC Teplice - vyšetření dětí Klinický psychiatr Mgr. Pavlišová Démosthenes Ústí nad Labem problémové dítě Mgr. Fialová, OPP Teplice problémové dítě Dobrovolní hasiči v Krupce návštěva dětí, prohlídka zbrojnice, beseda s hasičem Městská policie Krupka beseda se strážníkem na téma Dbej o své zdraví a bezpečnost v přírodě a na ulici (drogy, toulaví psi a kočky, neznámí lidé, nebezpečné předměty) Přednáška myslivce lesní a volně žijící zvířata Spolupráce s mateřskými školami v Krupce účast na společných soutěžích viz soutěže, vzájemné společné akce s MŠ Písnička, Krupka Májové radování DDM Cvrček, Krupka prohlídka budovy, beseda s pracovnicí DDM, pečení a zdobení velikonočních perníčků, prohlídka výstavy keramiky Návštěva knihovny 2x v roce Přání babičkám v Pečovatelském domě v Bohosudově viz prezentace školy VOŠZ Ústí nad Labem, obor zdravotnický dentista akce Zdravé zuby VOŠZ Ústí nad Labem, obor zdravotnický záchranář akce Umíme si pomoci s první pomocí? Město Geising v rámci spolupráce Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka společný výlet s dětmi tamní MŠ návštěva zámku v Leunsteinu a obory ve Wildparku prohlídka zvířátek Spolupráce se ZŠ (budova C): - společná účast na akcích divadlo v ZŠ, výlety, návštěva l. třídy a ŠD několikrát v roce - účast na divadelním představení Bonbónek - cvičení dětí v tělocvičně ZŠ (1. pololetí), cvičení a hry na školním hřišti - podíl dětí MŠ na výzdobě třídy ZŠ k zápisu - přání učitelkám ZŠ ke Dni matek - vzájemné konzultace učitelek, půjčování metodického materiálu a pomůcek - návštěva výstav k ročním obdobím Spolupráce s rodiči: - rodiče vstupovali do třídy a pozorovali práci s dětmi, účastnili se výchovného procesu, připomínkami a nápady přispívali ke zpestření výchovné činnosti

23 - pomáhali při výrobě ovocných a zeleninových salátů, koktejlů, při tvorbě cukroví a pečení posvícenských koláčů - účastnili se soutěží v rámci MŠ O nejhezčího Podzimníčka, O nejzajímavějšího draka, vánoční ozdobu, karnevalovou masku, velikonoční kraslici, nejhezčí květinu - zúčastnili se rodinné akce Sportovní odpoledne pro rodiče a děti - maminky připravovaly dětem různé kostýmy na akce pořádané MŠ sněhulák, sněhová vločka, karnevalová maska, čarodějnický a indiánský oblek, pomohly dětem vybrat oblečení na Módní přehlídku (zima), na Duhový den před Velikonocemi - rodiče s dětmi sbírali víčka od PET lahví, papír a kaštany - jako asistenti pomáhali zajišťovat náročnější akce MŠ - výlety - celoročně kreslili dětem obrázky na velký formát papíru (drak, čertík, sněhulák, vánoční ozdoba, oblíbená hračka, velikonoční vajíčko, květina, hmyz, oblíbené jídlo, dopravní prostředek, ovoce a zelenina, srdíčko, velký obraz Naše město, MŠ besídky pro rodiče (Vánoce, Velikonoce, Den matek, rozloučení s budoucími prvňáčky) - výstava metodického materiálu pro rodiče 2x do roka (podzim, jaro) - Den otevřených dveří v den zápisu do MŠ ( ) - Drakiáda - Sportovní odpoledne pro rodiče a děti - Odpoledne se zdravotnickými záchranáři - poradenská činnost- konzultaci s rodiči, poskytování literatury - výstava dětských prací nástěnky, prostory MŠ Výchovně vzdělávací program: Školní vzdělávací program MŠ je zaměřen na ekologii, škola je několik let zapojena v celostátní síti Mrkvička. Dobrých podmínek regionu je využíváno při pobytu venku, děti získávají poznatky na základě vlastních prožitků. Vzdělávací činnost probíhá ve skupinách i individuálně a směřuje k získávání a rozšiřování poznatků, dovedností a schopností. Děti jsou zapojovány do práce s netradičním materiálem. Osvědčilo se využití ložnice jako druhé herny (děti získaly místo k provádění pohybových aktivit) a vybudování výtvarného koutku v prvním poschodí. Ve výchovně vzdělávací činnosti respektujeme individuální odlišnost v možnostech tempa a předcházíme nezdravé soutěživosti dětí, které jsou oceňovány především za úsilí bez ohledu na úspěch. Práce v komunitním kruhu napomáhá rozvoji slovní zásoby a zlepšení mluvní pohotovosti dětí. Ve smíšené skupině však stále přetrvávají problémy s respektováním mluvčího v řízeném dialogu. Důvodem jsou věkové zvláštnosti dětí. Jedno dítě bylo vyšetřeno ve SPC Teplice a u klinického dětského psychiatra Mgr. Fialové a u Mgr. Pavlišové, Ústí nad Labem - hyperaktivita, silná impulzivita, negativismus. V proběhu dne byly zařazovány jazykové chvilky a dále procvičovány v kroužku komunikativních dovedností. Přervávají rezervy v pohybových i manipulačních dovednostech dětí. Lehkou atletiku děti zvládají bez větších problémů, malá ohebnost v gymnastických cvicích přetrvává. Několik dětí má problémy s hrubou motorikou. Vždy se nám nedařilo za spolupráce s rodiči usměrňovat hyperaktivní, impulsivní děti. Často byl problém ze strany rodičů. Odpočinkové aktivity byly uzpůsobeny věku a potřebám dětského kolaktivu. Náležitá pozornost byla věnována dítěti s požděným vývojem řeči, byl vypracován individuální plán práce, avšak spolupráce ze strany matky v průběhu roku nebyla žádná. Problémy s jídlem přetrvávají, příčinou je jednostranná strava dětí doma. Rodiče jim nenabízejí potraviny, ovoce a zeleninu, které sami nemají rádi.

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Krupce v říjnu 2012 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více