KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010"

Transkript

1 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost 4. Ekonomická zpráva

3 l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", příspěvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, Praha 4 - Modřany POBOČKA: Pertoldova 3346/10, Praha 4 - Modřany PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, , webové stránky: vedoucí kancelář Jordana Jovkova kancelář pobočka Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany Označení objektů ve výroční zprávě: Středisko 1 Jordana Jovkova Středisko 2 pobočka Pertoldova

4 2. HLAVNÍ ČINNOST Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou, kde je charakterizován takto: předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Pro naši činnost máme k dispozici dva objekty. Prvním je polyfunkční dům v Jordana Jovkova 3427/20, ve kterém máme k dispozici přízemí a zvýšený suterén. Objekt je bezbariérový. Druhým je budova v Pertoldově 3346/10, kde sídlí naše pobočka. Hned vedle budovy pobočky je venkovní prostor Dvora, ve kterém pořádáme sezónní akce. V budově pobočky funguje v samostatné klubovně Klub Sluníčko, který je určen dětem a maminkám. V průběhu roku 2010 se realizovaly opravy a rekonstrukce, které přispěly k viditelnému zkvalitnění prostředí pro návštěvníky. Objekt pobočky v Pertoldově byl zateplen a objekt tak dostal novou fasádu a zrekonstruovány byly i související plochy, např. podloubí dostalo novou podobu. V objektu Jordana Jovkova byla provedena repasace vlysových podlah na tanečním sále a část prostorů byla nově vymalována. Celoroční činnost byla vedena tak, aby KC 12 bylo nadále místem, kde návštěvníci najdou prostor pro vzdělávání, zábavu, relaxaci apod. a též místem pro vzájemné setkávání a komunikaci. V nabídce bylo pamatováno na všechny věkové skupiny, i když dominantní skupinou, která navštěvuje KC 12, jsou děti a rodiče. V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI SE USKUTEČNILO: 676 AKCÍ + pravidelné taneční a pohybové aktivity NÁVŠTĚVNOST CELKEM OSOB Aktivity, které probíhaly v roce 2010, jsou následně rozděleny do těchto tématických oblastí. I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední vystoupení pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, akce pro děti i rodiče, akce pro družiny, cestovatelské přednášky pro školy, preventivní programy a programy o poskytování první pomoci pro školy. CELKEM SE USKUTEČNILO 217 AKCÍ PRO DĚTÍ. Celkový počet akcí pro děti a mládež lze rozdělit do několika dalších tématických okruhů. 1. DIVADELNÍ A JINÁ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY MŠ, ZŠ, SŠ - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 112 akcí pro dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky a představení, která svým obsahem doplňují školní osnovy, např. komponované pořady věnované českým i světovým osobnostem. Představení se konají pouze ve středisku 1 z důvodu, že objekt je bezbariérový, což je výhodné nejen pro děti, ale též i pro umělce při stěhování náročných dekorací.

5 V rámci dopoledních akcí pro školy úzce spolupracujeme se školami z regiónu a okolí a neodmítáme i další školy, které projeví o spolupráci zájem. Spolupracujeme zejména s těmito mateřskými školami: Angel-Hasova, Srdíčko-Levského, Montessori-Urbánkova, Zvoneček-Pejevové, Pohádka-Imrychova, Abacus adventures-zbraslav, DICa Hurbanova, Anglická jazyková školka DINO, CMŠ Studánka Ke Kamýku, Na Beránku- Točná, DOMINO-Nad Hájem. Pořady navštěvují také základní a střední školy: Angelovova, Bítovská, Jánošíkova, Jižní, Jílovská, K Dolům, Květnového vítězství,meteorologická, Mráčkova, Na Líše, Na Planině, Na Vršku-Dolní Břežany, Pertoldova, Plamínkové,Poláčkova, Písnická, Rakovského, Smolkova, T.G.M.,Modřanská, Zárubova, Hauptova-Zbraslav, Zlatníky, Zvole, Základní škola praktická Zbraslav a Radotín, Speciální škola Diakonie ČCE. 2. CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 19 přednášek pro 884 dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Zajímavost přednášek je podtržena tím, že manželé Mykiskovi, kteří přednášky vedou, jsou cestovateli a autory mnoha publikací a novinových článků. 3. INTERAKTIVNÍ PREVENTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 38 besed pro 742 dětí. Besedy se realizují vždy pro jednu třídy, neboť komornější prostředí je pro způsob komunikace s dětmi přínosnější a lépe se plní cíl, které besedy mají. Zaměřujeme se na aktuální témata, u kterých je nutné preventivní působení. V rámci těchto aktivit zařazujeme vždy nová témata, které přináší dnešní doba. Jsou to tyto programy: protidrogové, prevence šikany, sexuální výchova, poruchy příjmu potravy, specifické závislosti, kyberšikana a bezpečný internet. 4. PROGRAMY O POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 28 besed pro 516 dětí. Jednotlivé programy se realizují pro menší kolektivy. Jsou realizovány hravou formou a přinášejí základní informace o první pomoci a přispívají též k pěstování odpovědnosti vůči sobě i okolí, k vzájemné soudržnosti. Jak se ukazuje, znalosti o poskytování první pomoci, by měly být pro každého samozřejmostí. 5. AKCE PRO DĚTI I RODIČE - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 17 akcí pro diváků. Zahrnuty jsou zejména sobotní akce, které se konají ve středisku 1 divadelní představení, karnevaly. Tyto akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu. 6. AKCE PRO DRUŽINY - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 3 akce pro 235 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter tancování, soutěže.

6 AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET VŠECH AKCÍ UVEDENÝCH V BODECH 1 AŽ 6 MĚSÍC POČET AKCÍ NÁVŠTĚVNOST Celkem z Středisko 1 Středisko 2 Celkem Středisko 1 Středisko 2 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

7 II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 23 akcí pro 513 osob. Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou zdarma pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. Organizace při nich veřejně prezentuje a přibližuje obsah nabízených aktivit. Akce se konají zejména v době, kdy probíhají zápisy do kurzů tj. červen a září. Těchto akcí se zájemci aktivně účastní, což je i jejich záměrem. NÁVŠTĚVNOST - PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

8 III. AKCE VE DVOŘE - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 11 akcí pro osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří. Tento prostor byl pro veřejnost otevřen v červnu Organizace využívá prostor pro akce, které jsou určené dětem i dospělým, a od doby otevření se akce staly nedílnou součástí nabídky. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti, aby byl využit venkovní prostor k vzájemnému setkávání se a k celkovému oživení života na sídlišti. Mnohé z akcí jsou koncipovány tak, aby při nich byla využita i okolní příroda, např. divadlo ve dvoře, následuje předem připravená cesta mimo objekt se stanovišti ( plnění úkolů pro celou rodinu ) a následný návrat do našeho dvora, kde pokračuje program. Uskutečnily se tyto akce: Setkání s hady, Indiánská stezka, Pojďme na to od lesa, Taneční utkání, ZOO v Modřanské rokli, Popletená školní družina, Putování s čarodějnicí Agátou, Modřanské vinobraní 3.ročník, Pohádkový les, Princezna s dlouhým nosem, Strašidelným lesem s lampióny. NÁVŠTĚVNOST AKCE VE DVOŘE MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

9

10 IV. VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KURZŮ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 8 akcí pro 630 osob. V průběhu roku se konají veřejná vystoupení dětí ze zájmových a vzdělávacích kurzů a jsou určena nejen rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti. NÁVŠTĚVNOST - VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KURZŮ MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden 1 99 Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

11 V. KLUB SLUNÍČKO - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 190 setkání pro osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a samostatným vchodem, která byla pro veřejnost byla otevřena v únoru Prostor byl vybaven tak, aby mohl sloužit pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem. Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby Klub maminek a Klub předškoláků. Po dobu dvou měsíců se realizovala služba pro maminky, které měly možnost navštívit taneční akci v hlavní budově spojenou s hlídáním dětí. Klub je místem, kde se mohou děti nenásilným způsobem seznamovat s dětským kolektivem a připravovat se tak na vstup do většího kolektivu. Pro maminky je místem, kde mohou navázat nová přátelství, vzájemně si vyměňovat zkušenosti apod. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor. NÁVŠTĚVNOST - KLUB SLUNÍČKO MĚSÍC KLUB MAMINEK S DĚTMI KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

12 VI. KONCERTY, DIVADLA, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro osob. Tyto akce se směřují hlavně do střediska 2 z důvodu, že objekt je samostatný. Středisko 1 je umístěno v objektu, kde jsou byty, takže by docházelo k rušení nočního klidu a realizují se pouze komornější aktivity. Uskutečnily se koncerty např.spirituál kvintetu, Karla Plíhala, Josefa Fouska, Wabiho Daňka, divadelní představení ve spolupráci s agenturou Dáši Bláhové, hudebně-divadelní pořad o K. H. Máchovi s Janem Potměšilem, autorská módní přehlídka apod. NÁVŠTĚVNOST KONCERTY apod. MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Pro CELKEM

13 VII. PRAVIDELNÉ TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem navštívilo aktivity 4.396osob. Aktivity se konají ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o aktivity, které se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden od září do června v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl co nejpestřejší. Navštěvují je až na malé výjimky ženy a nabídka je koncipována tak, aby v ní každá věková skupina našla obsahově vhodnou aktivitu. NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÉ TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Návštěvnost Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

14 VIII. NORDIC WALKING - konalo se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 11 akcí pro 95 osob. V říjnu byla zařazena nová aktivita, kterou provozujeme se zájemci mimo objekt, v přírodě. Určena je široké veřejnosti, využívají ji prozatím hlavně senioři nejen jako možnost aktivního trávení času, ale též jako možnost setkávání se a vzájemné komunikace. NÁVŠTĚVNOST NORDIC WALKING MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Říjen 4 53 Listopad 4 33 Prosinec 3 9 CELKEM 11 95

15 VIII. UMĚLECKÉ KURZY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 8 kurzů pro 56 osob. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé techniky, např. šperky z korálků, drátování, zdobení perníčků, aranžování, pletení z pediku. Zájem o kurzy byl oproti loňskému roku menší. NÁVŠTĚVNOST UMĚLECKÉ KURZY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor 2 14 Březen 1 5 Duben 1 7 Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

16 IX. TANEČNÍ, POHYBOVÉ A KOMPONOVANÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 44 akcí pro 581 osob. Semináře a workshopy se konají o víkendech a jejich pořádáním mimo pracovní dny vycházíme vstříc požadavkům veřejnosti. V nabídce byly aktivity pro dospělé i pro rodiče s dětmi. NÁVŠTĚVNOST TANEČNÍ, POHYBOVÉ A KOMPONOVANÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben 5 68 Květen 1 14 Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

17 X. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY,WORKSHOPY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 20 akcí pro 163 osob. NÁVŠTĚVNOST VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září 1 11 Říjen Listopad 1 5 Prosinec CELKEM

18 XI. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 7 výstav, které shlédlo osob. Výstavy se konají ve vestibulu a jsou příjemným doplněním programové nabídky. Uskutečnilo se 5 fotografických výstav a 2 výstavy obrazů. V rámci výstav jsme spolupracovali např. s Muzeem přírody Český ráj, s Občanským sdružením Zavři uši, s Ateliérem kresby a malby. Jednu z výstav jsme věnovali retrospektivě našich akcí ve dvoře. NÁVŠTĚVNOST VÝSTAVY MĚSÍC STŘEDISKO 2 Název výstavy Návštěvnost Leden + únor Občanské sdružení Zavři uši Intimita 500 Březen + duben Středeční výstava obrazů 470 Květen Muzeum přírody Český ráj Méně 350 Červen Martin Grunt Tajemství lomů a jezer 550 Červenec Srpen Září Akce ve Dvoře retrospektiva akcí 350 Říjen Ateliér kresby a malby Krásy naší planety 600 Listopad + prosinec Západní pobřeží a národní parky USA 900 CELKEM

19 XII. POČÍTAČOVÉ KURZY - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 5 kurzů pro 24 osob. Od října se nabídka rozšířila o PC kurzy. Kurzy probíhají v 5 či 7 lekcích, konal se i jeden celodenní sobotní kurz. V nabídce jsou i kurzy pro seniory. V každém kurzu je maximální počet 6 osob XIII. SLUNÍČKOVÉ RADOVÁNKY PRO DĚTI A RODIČE - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 6 akcí pro 56 osob. Akce s hudebním, pohybovým a výtvarným obsahem byly zařazeny do programu poprvé v měsících červenci a srpnu. Nabídka byla určena maminkám, které nemají možnost trávit celé léto mimo Prahu a hledají aktivní náplň volného času.

20 XIV. LETNÍ AKTIVITY PRO DÍVKY A ŽENY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 26 akcí pro 251 osob. V měsících červenci a srpnu byly zařazeny taneční a pohybové akce pro ženy a dívky. NÁVŠTĚVNOST LETNÍ AKTIVITY PRO DÍVKY A ŽENY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Červenec Srpen CELKEM XV. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ KURZY POHYBOVÉ, VÝTVARNÉ, HUDEBNÍ AKTIVITY DLOUHODOBÉ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 87 kurzů pro návštěvníků. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut. SOUHRNNÁ TABULKA KURZY STŘEDISKO 2 STŘEDISKO 2 1. pololetí 2. pololetí Název kurzu Počet kurzů Max.počet účastníků Počet kurzů Max.počet účastníků Cvičení pro maminky a batolata 8 14 měsíců Cvičení pro maminky a batolata měsíců Cvičení pro rodiče s dětmi 2 5 let Tancování pro děti Taneční kroužek Rebelky Orientální tance ženy Jóga Pilates pro seniory Anglický jazyk Kouzelnický kroužek Škola rytířského umění Celkem CELKEM za rok 25 kurzů 386 účastníků

21 SOUHRNNÁ TABULKA KURZY STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 1 1. pololetí 2. pololetí Název kurzu Počet kurzů Max.počet účastníků Počet kurzů Max.počet účastníků Cvičení pro maminky a batolata 8 14 měsíců Cvičení pro maminky a batolata měsíců Cvičení pro rodiče s dětmi 2 5 let Tancování pro děti Hudební kurzy Yamaha Orientální tance ženy Orientální tance dívky Relaxační cvičení pro ženy Tchaj-ťi Sebeobrana pro ženy Cvičení pro předškolní děti Tancování Rebelátka Výtvarný klub pro děti Hrátky s bubnem pro rodiče s dětmi Angličtina pro děti a rodiče Zlatíčka hudební kurzy pro děti a maminky Sluníčka hudební kurzy pro děti a maminky Smajlíci hudební kurzy pro děti a maminky Capoeira mandela děti 5 9 let Capoeira mandela děti let Španělský jazyk CELKEM CELKEM za rok 62 kurzů 911 účastníků

22 SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY PODLE STŘEDISEK V tabulkách je uvedena měsíční návštěvnost u obou středisek a jsou do ní zahrnuty všechny výše uvedené aktivity. MĚSÍC STŘEDISKO 1 Počet akcí Návštěvnost na akcích Počet osob na pravidelných pohybových aktivitách Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 9 78 Srpen Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM CELKEM akcí osob

23 MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost na akcích Počet osob na pravidelných pohybových aktivitách Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM CELKEM akcí osob SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA KULTURNÍ CENTRUM 12 CELKEM Počet akcí Návštěvnost na všech akcích STŘEDISKO STŘEDISKO CELKEM ROK akcí osob

24 3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost organizace. Jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je, aby neomezovala a obsahově nenarušovala hlavní činnost a dále, aby prostředky, které získává organizace z této činnosti, sloužily ke zkvalitňování činnosti hlavní, k opravám a investicím apod. Organizace má podle této živnosti oprávnění vykonávat v rámci DČ tyto dílčí obory. - velkoobchod a maloobchod - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - reklamní činnosti, marketing, mediální zastoupení - zprostředkování obchodu a služeb Dále poskytujeme dlouhodobější pronájmy nebytových prostorů. V roce 2010 provozovala organizace v rámci doplňkové činnosti tyto služby: I. Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - středisko 2 a) Jedná se o pronájmy dlouhodobějšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na případné omezení hlavní činnosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostorů se poskytují již přímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ). Mnohé pronájmy mají kulturní, společenský či výchovný obsah. Prostory poskytujeme také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např. pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky apod. 2. Maloobchod prodej zboží - středisko 1 i středisko 2 Realizuje se při akcích např. při sobotních akcích pro děti a rodiče, pro akcích pro školy, při koncertech jako určité zkvalitnění služeb pro návštěvníky základní občerstvení apod. vše v balené formě. 3. Reklamní činnost středisko 1 i středisko 2 Poskytujeme v rámci akcí možnost inzerce firmám apod. na vyhrazených reklamních plochách. Tuto činnost jsme zařadili do doplňkové činnosti na podzim 2010.

25 4. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ ČINNOST Organizace hospodařila v roce 2010 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť. Následující údaje jsou uváděny v tis.kč. PŘÍJMY 1. PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI v tis. Kč KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Vstupné Kurzovné Platby další aktivity Poplatky šatna 2-2 CELKEM PŘÍJMY PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Zřizovatel poskytl v roce 2010 příspěvek na provoz ve výši tis.kč 3. ZAPOJENÍ A ČERPÁNÍ VLASTNÍCH FONDŮ Organizace měla schváleno čerpání fondu reprodukce ve výši 109 tis.kč k investičním opravám. Čerpání fondu reprodukce v uvedené výši předcházelo schválení posílení fondu reprodukce z fondu rezervního ve výši 99 tis. Kč. Realizována byla investiční oprava v objektu Jordana Jovkova repasace vlysových podlah na tanečním sále ve výši 49 tis.kč. Druhá investiční oprava ve výši 60 tis.kč - repasace vlysových podlah na pobočce Pertoldova měla být realizována v prosinci, ale nakonec musela být z provozních důvodů přesunuta do roku Čerpán byl fond odměn ve výši 25 tis.kč na pokrytí odměn. Rezervní fond byl využit ve výši 64 tis.kč a byl použit na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu. 4. SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMY A VÝDAJE PŘÍJMY v tis.kč KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Příspěvek od MČ Účelový příspěvek od MČ Příjmy z činnosti Zapojení vlastních fondů Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy PŘÍJMY CELKEM

26 VÝDAJE v tis.kč KC 12 Středisko 1 Středisko 2 celkem Spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba DHIM Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody SPOTŘEBA CELKEM Služby Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honoráře Autorské poplatky Nájemné objekty Nájemné ostatní Náklady na reprezentaci Odpisy DNIM Přepravné Poštovné Telefony Internet Ostatní náklady Vedení odborných aktivit Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP Příspěvek na stravování Náhrada nemoc OSOBNÍ NÁKLADY DANĚ z nemovitosti 7-7 OSTATNÍ NÁKLADY Finanční náklady Poplatky banka Nezapočtené DPH - koeficient Jiné náklady pojistné FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM ODPISY MAJETKU VÝDAJE CELKEM

27 HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2010 Příjmy celkem: Výdaje celkem: Hospodářský výsledek: tis.kč tis.kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST VÝNOSY KC 12 Nájemné 386 Krátkodobé nájemné 57 Ostatní DČ 114 Tržby za zboží 31 Reklama a propagace 3 Jiné ostatní výnosy 8 PŘÍJMY CELKEM 599 VÝDAJE KC 12 Spotřeba Spotřeba materiálu 1 Spotřeba energií 116 SPOTŘEBA CELKEM 117 PRODANÉ ZBOŽÍ 20 Služby Opravy a údržba 2 Telefony, internet, poštovné, odpisy DNIM, cestovné, přepravné Ostatní náklady 67 SLUŽBY CELKEM 70 Osobní náklady Tarifní mzdy 77 OON 26 Zákonné sociální pojištění 19 Zdravotní pojištění 7 Sociální náklady 1 OSOBNÍ NÁKLADY 130 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 9 VÝDAJE CELKEM 346 1

28 DOPLŇKOVÁ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2010 Výnosy celkem: Výdaje celkem: Hospodářský výsledek: 599 tis.kč 346 tis.kč 253 tis.kč Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit takto: 40 tis.kč do fondu odměn a 213 tis.kč do fondu rezervního k využití na neočekávané náklady ( např.havárie ) a k plánovanému zkvalitnění prostorů ( rekonstrukce ) pro návštěvníky na pobočce Pertoldova. PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum 12 děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří zaměstnancům za jejich práci a nadšení a všem návštěvníkům, jejichž zájmu o naší organizaci si vážíme. V Praze dne 17. února 2011 Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, LETNÍ POLE, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, PSČ 682 01, Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Sochor, ředitel ZŠ Vyškov,

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více