PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO"

Transkript

1 PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod, doprava, celní předpisy Zásobování, skladování, výroba Personalistika, pracovní právo, mzdy Ekonomika, finanční účetnictví, daně SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, Brno tel./fax: , mobil:

2 ORGANIZAČNÍ MANAGEMENT A SEKRETÁŘKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ - PRO NEEKONOMY Chcete zkvalitnit Vaše firemní finanční rozhodování a opřít finanční řízení o data z účetních výkazů, aniž byste se museli pouštět do studia účetnictví? Rádi byste měli díky vhodným nástrojům přehled o finanční pozici Vaší firmy, výkonnosti podniku a schopnosti zhodnocovat finanční prostředky? Během čtyř seminářů, které jsme pro Vás připravili, pochopíte podstatu účetních výkazů a účetních informací, principy finančního plánování a rozhodování a Vaše firma může být díky Vašemu finančnímu řízení úspěšnější a konkurenceschopnější. Cyklus Finanční řízení tvoří tyto semináře: 1) Finanční ukazatele a analýza ekonomiky firmy konání: , od 9 do 17 hodin 2) Řízení peněžních toků konání: , od 9 do 17 hodin 3) Řízení nákladů, kalkulace a cenotvorba konání: , od 9 do 17 hodin 4) Finanční plány a rozpočty konání: , od 9 do 17 hodin Vzdělávání je určeno pro: Ředitele, majitele, manažery, vedoucí pracovníky neekonomy. Jako absolvent cyklu čtyř kurzů máte možnost: Získat potřebný přehled o finančním řízení podniku a jeho ekonomice Porozumět vztahu účetních dat a kvalitních informací potřebných k řízení podniku Zvládnout aplikaci dat z účetních výkazů v manažerském rozhodování Získat nástroj pro tvorbu, sledování a vyhodnocování ekonomických charakteristik podniku, úseku či oblasti činnosti firmy Mít přehled o peněžních tocích Vaší firmy Nastavit cenu za Vaše produkty v souladu s trhem a zároveň opřenou o vhodnou kalkulaci nákladů Sestavit rozpočet a umět sledovat a vyhodnocovat odchylky skutečného stavu od plánů Ovládnout aplikaci finančního řízení na konkrétních řešených příkladech provázaných s Vaší praxí Metody výuky: Každý modul je možné absolvovat samostatně, neboť postihuje konkrétní problematiku do potřebného detailu včetně praktických příkladů s výpočty. Předpokládáme aktivní práci účastníků, aby byl přínos do praxe co největší. Absolvování celého cyklu přináší výhodu komplexního pohledu na finanční řízení podniku a také výhodu slevy z kurzovného 10%.. 2

3 Metody výuky tvoří: interaktivní výklad zapojování účastníků, práce s kartičkami pojmů aktivní využití flipchartu pro schématická znázornění probíraného a shrnutí podstatných dílčích závěrů modelové příklady aplikace využití probíraných metod na praktických cvičeních s vlastními výpočty řízená diskuze odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe Poznámka: Prosíme účastníky, aby si s sebou vzali kalkulačku. Děkujeme. Odborné vedení: Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D., finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, konzultantka a lektorka ekonomických témat. Disponuje mnohaletými praktickými zkušenostmi s finančním řízením podniků, zpracovala desítky ekonomických studií, podnikatelských plánů a finančních analýz. Spolupracuje rovněž s univerzitní sférou, je autorkou vysokoškolských skript Cvičení k ekonomice podniků, Ekonomika veřejného sektoru a mnoha příspěvků do odborných časopisů ekonomického zaměření. : Učebna SOVA STUDIO, Křenová 409/52, Brno, 3. patro za celý cyklus: ,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy) Kód celého cyklu:

4 FINANČNÍ UKAZATELE A ANALÝZA EKONOMIKY FIRMY PRO NEEKONOMY Vzdělávání je určeno pro: Ředitele, majitele, manažery, vedoucí pracovníky neekonomy. Cíl: Porozumět finančním výkazům a jejich užití v podnikové praxi a pro vyhodnocení bonity obchodních partnerů Získat praktické dovednosti, jak účetnictví funguje, jaké informace v něm lze nalézt, kdy je sledovat a jak je vyhodnocovat Zvládnout finanční analýzu a využití informací z účetní závěrky pro ekonomické rozhodování Získat praktické dovednosti v oblasti vyhodnocení rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity firmy Zdroje ekonomických dat účetní výkazy a jejich provázanost Výsledky hospodaření Finanční situace firmy Manažerské ukazatele pro analýzu výkonnosti Analýza finanční výkonnosti role zisku a peněžního toku Charakteristiky finančního zdraví firmy Finanční ukazatele hodnocení podniku či projektu a jejich ekonomická interpretace Analýza likvidity, aktivity, zadluženosti a rentability firmy Bonitní model praktický výpočet Metody výuky: Interaktivní výklad Aktivní práce účastníků, aby byl přínos do praxe co největší Práce s kartičkami pojmů Aktivní využití flipchartu pro schématická znázornění probíraného a shrnutí podstatných dílčích závěrů Modelové příklady aplikace využití probíraných metod na praktických cvičeních s vlastními výpočty Řízená diskuze odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe Lektor : Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D., finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, konzultantka a lektorka ekonomických témat. Disponuje mnohaletými praktickými zkušenostmi s finančním řízením podniků, zpracovala desítky ekonomických studií, podnikatelských plánů a finančních analýz. Spolupracuje rovněž s univerzitní sférou, je autorkou vysokoškolských skript Cvičení k ekonomice podniků, Ekonomika veřejného sektoru a mnoha příspěvků do odborných časopisů ekonomického zaměření 2. prosince 2014, od 9 do 17 hodin Učebna SOVA STUDIO, Křenová 409/52, Brno, 3. patro 4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) 4

5 Kód ŘÍZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ PRO NEEKONOMY Vzdělávání je určeno pro: Ředitele, majitele, manažery, vedoucí pracovníky neekonomy. Cíl: Seznámit se s podstatou cash flow, s faktory, které peněžní toky firmy ovlivňují, a s postupy jeho sestavování Seznámit se s metodami a postupy plánování a řízení peněžních toků s využitím získaných údajů při hodnocení finanční situace firmy Naučit se řídit likviditu firmy a její peněžní toky Podstata a význam cash flow v podnikové praxi Metody sledování peněžních toků ve firmě Koncepce vykazování peněžních toků Zdroje peněžních toků Řízení peněžního toku Provozní kapitál a peněžní tok Hodnocení a analýza hospodaření na základě peněžních toků Praktický příklad sestavení přehledu o peněžních tocích Interpretace ekonomických výsledků firmy na základě cash flow Metody výuky: Interaktivní výklad Aktivní práce účastníků, aby byl přínos do praxe co největší Práce s kartičkami pojmů Aktivní využití flipchartu pro schématická znázornění probíraného a shrnutí podstatných dílčích závěrů Modelové příklady aplikace využití probíraných metod na praktických cvičeních s vlastními výpočty Řízená diskuze odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe Lektor : Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D., finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, konzultantka a lektorka ekonomických témat. Disponuje mnohaletými praktickými zkušenostmi s finančním řízením podniků, zpracovala desítky ekonomických studií, podnikatelských plánů a finančních analýz. Spolupracuje rovněž s univerzitní sférou, je autorkou vysokoškolských skript Cvičení k ekonomice podniků, Ekonomika veřejného sektoru a mnoha příspěvků do odborných časopisů ekonomického zaměření. 20. ledna 2015, od 9 do 17 hodin Učebna SOVA STUDIO, Křenová 409/52, Brno, 3. patro 4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

6 ŘÍZENÍ NÁKLADŮ, KALKULACE A CENOTVORBA PRO NEEKONOMY Vzdělávání je určeno pro: Ředitele, majitele, manažery, vedoucí pracovníky, obchodníky neekonomy. Cíl: Porozumět způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi Získat praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky Pochopit nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání hodnoty, kterou zákazník za zaplacený produkt očekává Náklady firmy, jejich uspořádání a sledování ve firmě Základy rozhodování při řízení nákladů Nákladové optimalizace Kalkulace nákladů produktů v podnikové praxi Volba správné kalkulační metody Metodika tvorby cen nákladově orientovaná, poptávkově orientovaná, konkurenčně orientovaná Nejčastější chyby v cenotvorbě a jak se jim vyvarovat Praktické příklady výpočtu kalkulací nákladů různými metodami Metody výuky: Interaktivní výklad Aktivní práce účastníků, aby byl přínos do praxe co největší Práce s kartičkami pojmů Aktivní využití flipchartu pro schématická znázornění probíraného a shrnutí podstatných dílčích závěrů Modelové příklady aplikace využití probíraných metod na praktických cvičeních s vlastními výpočty Řízená diskuze odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe Lektor : Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D., finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, konzultantka a lektorka ekonomických témat. Disponuje mnohaletými praktickými zkušenostmi s finančním řízením podniků, zpracovala desítky ekonomických studií, podnikatelských plánů a finančních analýz. Spolupracuje rovněž s univerzitní sférou, je autorkou vysokoškolských skript Cvičení k ekonomice podniků, Ekonomika veřejného sektoru a mnoha příspěvků do odborných časopisů ekonomického zaměření. 5. února 2015, od 9 do 17 hodin Učebna SOVA STUDIO, Křenová 409/52, Brno, 3. patro 4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) 6

7 Kód FINANČNÍ PLÁNY A ROZPOČTY PRO NEEKONOMY Vzdělávání je určeno pro: Ředitele, majitele, manažery, vedoucí pracovníky neekonomy. Cíl: Poznat, jaké jsou možnosti tvorby rozpočtů firmy v souladu s organizační strukturou podniku tak, aby se rozpočty staly skutečným nástrojem pro řízení firmy a zároveň umožnily efektivní vedení a kontrolu na základě sestavených rozpočtů Prakticky si vyzkoušet sestavení tzv. master budgetu na základě nákladových kalkulací vstupů, propočtů výnosů a dalších parametrů Součástí školení je praktický vhled do tvorby odpisových plánů a splátkových kalendářů Finanční plány a rozpočty jako nástroje řízení firmy Formy rozpočtů nákladů a výnosů Tvorba rozpočtové rozvahy, výsledovky a přehledu o peněžních tocích Celofiremní a střediskové rozpočty Hodnotové plánování a rozpočetnictví Kontrola rozpočtů a analýza odchylek Ekonomické vyhodnocení finančních plánů a rozpočtů Marže podniku a jejich sledování, příspěvky na úhradu Rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok Analýza bodu zvratu Metody výuky: Interaktivní výklad Aktivní práce účastníků, aby byl přínos do praxe co největší Práce s kartičkami pojmů Aktivní využití flipchartu pro schématická znázornění probíraného a shrnutí podstatných dílčích závěrů Modelové příklady aplikace využití probíraných metod na praktických cvičeních s vlastními výpočty Řízená diskuze odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe Lektor Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D., finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, konzultantka a lektorka ekonomických témat. Disponuje mnohaletými praktickými zkušenostmi s finančním řízením podniků, zpracovala desítky ekonomických studií, podnikatelských plánů a finančních analýz. Spolupracuje rovněž s univerzitní sférou, je autorkou vysokoškolských skript Cvičení k ekonomice podniků, Ekonomika veřejného sektoru a mnoha příspěvků do odborných časopisů ekonomického zaměření. 3. března 2015, od 9 do 17 hodin 7

8 : Učebna SOVA STUDIO, Křenová 409/52, Brno, 3. patro 4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód JAK EFEKTIVNĚ VÉST, ORGANIZOVAT A MOTIVOVAT PRACOVNÍ TÝM praktické rady pro rozvoj manažerských dovedností Jak vést tým tak, aby dosahoval výborných výsledků? Jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým? Jak získat a udržovat autoritu? Jak kultivovat svůj manažerský styl? Jak správně komunikovat s druhými, jak se naučit týmové práci, vedení lidí, delegování, motivování, hodnocení, sledování výkonu, stanovování cílů a dalším schopnostem podstatným pro efektivní management to se dozvíte během našeho dvoudenního semináře. Půjde o inspirace srozumitelné, praxí ověřené, opřené o osobní zkušenost lektorky i nejlepší příklady získané ze spolupráce s úspěšnými manažery firem a institucí. Osobnost manažera, přirozená autorita a respekt Styly řízení x vedení lidí Budování týmu, spolupráce v týmu Typologie osobnosti podřízených Komunikace s jednotlivými typy Delegování úkolů a kontrola Motivace k výkonu Hodnocení pracovníků Rozhovory s pracovníky Kritika a pochvala Stresové situace, konflikty a jejich řešení Praktický trénink, řešení situací Metody: Výklad, praktický nácvik, řešení modelových situací a situací z praxe účastníků, návody, inspirace, diskuze. Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 8

9 připravujeme na 1. čtvrtletí 2015, vždy od 9 do 17 hodin 8.600,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy) Kód CO BY MĚL ZNÁT MISTR (TEAM LEADER) Z OBLASTI EFEKTIVNÍHO VEDENÍ LIDÍ Určeno: Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců (vedoucí výroby, výrobní dispečeři, technologové, team leadeři, aj.). Dobrý mistr, vedoucí výroby nebo šéf provozu ví, že umět svou odbornou práci je jen polovina úspěchu. Ta druhá polovina, díky které získává respekt ostatních, spočívá ve znalosti lidí, schopnosti zadávat jim úkoly, kontrolovat jejich plnění, spravedlivě odměňovat a v umění celou skupinu organizovat. Mistr nebo liniový pracovník je prostředníkem mezi vedením firmy a samotnými zaměstnanci. Ví, co obě strany očekávají. Mistr tedy není jen mistrem, ale je prvním manažerem ve vaší firmě. Bohužel se stále více ukazuje, že největší slabinou mistrů a liniových manažerů je dovednost správné komunikace a vedení týmu. Cílem kurzu tedy je, aby účastník pochopil svoje postavení v systému řízení firmy, aby pochopil význam týmové práce, lépe poznal sám sebe a naučil se efektivně a nekonfliktně svůj tým vést, motivovat a hodnotit. Cíl: Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků první linie v oblasti vedení týmů i jednotlivců. Postavení mistra v systému firmy a jeho kompetence jako lídra pracovní skupiny Co tvoří přirozenou autoritu mistra Prezentace strategie, vize, úkolu, plánu výroby, zapojení týmu, jednotlivce.. Motivace podřízených Hodnocení podřízených Kritika a pochvala Trénink konkrétních náročných a komplikovaných komunikačních situací z běžné praxe (jak sdělovat pochvalu, kritiku, jak motivovat, vytýkat nedostatky, upozornit na opakující se chyby, jak sdělovat negativní informaci apod.) Komunikace s obtížnými pracovníky Pracovní kázeň, řešení konfliktů Úspěšné delegování úkolů Podpora kreativity a rozvoje podřízených Změny a jejich řízení (zavádění změn v organizaci práce, zavádění nových systémů ) - jak docílit změnu postojů u podřízených, navést podřízené na jiné vnímání situace, na přijetí změny, jak snížit verbální odpor ke změně...apod. Metody: Jednotlivé bloky jsou rozděleny na teoretické a interaktivní části, které se vzájemně prolínají. Teoretická část poskytuje základní informace z problematiky interpersonální komunikace, které jsou potřebné pro efektivní zvládání každodenních firemních situací. V interaktivní části 9

10 mají účastníci kurzu možnost trénovat a posilovat své komunikační a profesní dovednosti, vyzkoušet si různé techniky na sobě, sestavit si tímto vlastní efektivní metody své práce. Smyslem interaktivní části je také poradenství a doporučení efektivních metod s ohledem na firemní prostředí či pozici účastníka kurzu. Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 18. listopadu 2014, od 8 do 16 hodin 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

11 NÁKLADOVÝ CONTROLLING Cíl: Seznámit manažery s metodami řízení nákladů Identifikace nositelů nákladů a zaměření se na efektivitu interních pracovních postupů a procesů Cíle firmy a úloha controllingu Role a zodpovědnost controllingového útvaru ve firmě Metody snižování nákladů Kalkulace výkonů, systém podnikových plánů, útvarové rozpočty, vnitropodnikové ceny a manažersky orientované účetnictví: tradiční nástroje ovlivněné dynamikou podnikání Metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů (Direct Costing) a její současné aplikace Kalkulace založené na vztahu nákladů k aktivitám (ABC - Activity Based Costing) Využití kalkulací v rozhodovacích úlohách: bod zvratu a jeho modifikace, analýza citlivosti, podklady pro optimalizaci objemu a sortimentu výkonů Struktura odpovědnostních středisek - předpoklad účinného útvarového řízení Režijní náklady - řízení výkonných útvarů. Rozpočty útvarů, sestavování a využití v řízení. Řízení režie a hospodárnost: proč je přiřazovat kalkulovaným výkonům. Vztah metody ABC k řízení režijních nákladů Benchmarking a jeho použití v praxi Lektor Ing. Zdenka VOLKÁNOVÁ, věnuje se aktivně ekonomickému poradenství v oblastech controllingu, manažerského a finančního účetnictví, plánování a analýze ve firmě, projektového managementu, finančního řízení firmy a mezinárodních účetních systémů IFRS a US GAAP. Lektorka vzdělávacích kurzů z těchto oblastí. Je certifikovanou účetní č a vede vlastní účetní firmu. Má dlouhodobé zkušenosti na různých pozicích účetní, hlavní účetní, účetní poradce a metodik, finanční manažer, finanční controller ve výrobním podniku. Vyučuje na Fakultě podnikatelské VUT Brno a na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Je autorkou knihy Podvody v účetnictví firem - Jak se jim bránit (Linde Praha a.s.) 19. listopadu 2014, od 9 do 15 hodin 11

12 2.100,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód NÁBOR A EFEKTIVNÍ VÝBĚR PRACOVNÍKŮ VÝBĚROVÝ A PŘIJÍMACÍ ROZHOVOR Určeno pro: Personalisty, pracovníky útvarů náboru a výběru, pracovníky personálních oddělení, asistenty/tky, kteří zajišťují personální agendu firmy, majitele firem či výkonné manažery, kteří si aktivně vybírají kandidáty do svých pracovních týmů. Cíl semináře: Poskytnout informace a znalosti o průběhu procesu náboru a výběru zaměstnanců, nabídnout sadu nástrojů a metodický postup pro úspěšný výběr uchazeče o pracovní místo. Obsah semináře: Zasazení procesu náboru a výběru do kontextu firemního řízení lidských zdrojů Plánování lidských zdrojů Definování požadavků na uchazeče, efekt výběru lidí podle kompetencí Pracovní místo a pracovní role Získávání uchazečů Personální marketing PR organizace a formy získávání uchazečů Posilování image firmy jako perspektivního zaměstnavatele Výběr uchazečů Sběr a analýza CV Výběrový rozhovor - typy výběrových rozhovorů, praktické inspirace k efektivnímu vedení výběrového rozhovoru, jak v rámci výběrového rozhovoru posoudit vhodnost uchazeče Assessment centrum - vhodnost použití Psychodiagnostika, její výhody a rizika při výběru lidí Tvorba záznamu (protokolu) z výběrového řízení Nástup uchazeče a jeho integrace do firmy (adaptační proces) Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 26. listopadu 2014, od 9 do 17 hodin 12

13 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód VYTÝKACÍ ROZHOVOR V PRAXI MANAŽERA (VEDOUCÍHO) Umíte své podřízené správně kritizovat, říkat jim negativní informace, vytýkat negativa? Umíte hovořit se svými podřízenými v emočně vypjatých situacích? Vytýkání může být součástí minutové zpětné vazby, ale i situací, kdy jde o závažnější problémy v oblasti výkonu nebo pracovního chování. Seminář Vám odpoví na otázku, jak správně poskytovat negativní zpětnou vazbu kritiku, a to jak v operativním řízení, tak i v situacích, kdy je třeba se připravit a vést vytýkací rozhovor s cílem dosáhnout dlouhodobější nebo nejlépe trvalé změny výkonu nebo pracovního chování bez narušení osobních vztahů. Cíl: Zvládnout optimální, citlivé a taktické řešení vypjaté nebo problematické situace, s vyloučením demotivace nebo dotčení pracovníka Získat komunikační jistotu Zvládnout emoce své i pracovníkovi Určeno: Manažerům, majitelům firem, jednatelům, ředitelům, vedoucím pracovníkům všech úrovní. Zpětná vazba jako součást řízení pracovního výkonu Nejčastější příčiny pro zahájení vytýkacího rozhovoru Příprava vytýkacího pohovoru z důvodu špatného výkonu nebo chování Jaké osobnostní charakteristiky spolupracovníka je třeba mít na zřeteli při přípravě a vedení vytýkacího rozhovoru Rozdíly ve struktuře rozhovoru pro dělnické, administrativní, střední a vyšší pozice Fáze a průběh vytýkacího pohovoru Konstruktivní kritika, argumenty, objektivnost hodnocení Typy reakcí na vytýkací pohovor Jak má vypadat výsledek takového rozhovoru Trénink vytýkacích rozhovorů na modelových situacích a reálných situacích z praxe účastníků Metody: Interaktivní výklad probírané látky v kombinaci s praktickým řešením modelových a reálných situací, praktický nácvik s následným rozborem a individuální zpětnou vazbou. Obsahová náplň a řešení modelových situací bude zaměřena na řešení konkrétních situací z prostředí účastníků. 13

14 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 16. prosince 2014, od 9 do 17 hodin 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

15 EKONOMICKÉ MINIMUM PRO SEKRETÁŘKY, ASISTENTKY, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍKY ve znění novelizací pro rok 2015 Profesionální sekretářka, asistentka nebo administrativní pracovnice by měla ovládat řadu znalostí a dovedností z různých oborů činnosti. Vzhledem k tomu, že sekretářky velmi často vedou pokladnu, zpracovávají cestovní příkazy, vystavují faktury a další podklady pro účetnictví atd., je velmi důležité, aby měly alespoň základní znalosti také z oblasti účetnictví a daní. Cíl: Získání přehledu v níže uvedené agendě aktuálně dle legislativy pro rok Seznámení s platnou legislativou pro účetnictví a daně ve znění pro rok 2015 Přehled daní Co musí obsahovat účetní a daňové doklady podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty Oběh dokladů v podniku, archivace, datové schránky Vedení pokladny, ceniny, valutová pokladna, pokladní doklady, pokladní kniha Cestovní příkazy a jejich vyúčtování, kniha jízd, platné sazby stravného, ceny PHM a základní náhrady Fakturace, náležitosti faktur, DPH, elektronické vystavování a zasílání faktur Fakturace ve vazbě na obchodně-závazkové vztahy podle nového občanského zákoníku Inventarizace Příprava podkladů pro zpracování finančního účetnictví, daní Komunikace s účtárnou nebo externí účetní osobou (firmou) Lektor Květoslava NOVOTNÁ, účetní (certifikace QBÚ) a daňová poradkyně, zkušená lektorka 9. ledna 2015, od 9 do 14 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

16 ZAČÍNAJÍCÍ MANAŽER jak efektivně zvládnout nástup na manažerskou pozici Co udělat pro to, abyste se stali v nové roli úspěšnými? Jak stanovit a plnit cíle? Jaký styl řízení a vedení je předpokladem největšího úspěchu? Jak správně vést lidi ke splnění cílů a k výkonu? To vše uslyšíte a natrénujete pod vedením zkušené a vyhledávané lektorky PhDr. Zdeňky Brázdové. Určeno: Pro začínající manažery všech oborů a úrovní nebo pro manažery, kteří jsou na této pozici krátce. Kurz je vhodný také jako příprava manažerských talentů ve firmách. Cíl kurzu: Připravit manažery na bezproblémové vykonávání této pozice, poskytnout jim ucelený přehled a propojení všech nezbytných prvních kroků ve funkci, naučit základním manažerským dovednostem, zásadám vedení lidí, procvičit efektivní komunikaci s podřízenými. Osobnost manažera manažerské kompetence manažerská odpovědnost budování autority Kroky po převzetí manažerské práce správná racionální analýza výchozí situace stanovení cílů a jejich prezentace podřízeným, správná cesta k jejich dosažení rozvíjení klíčových vztahů správná racionální analýza výchozí situace stanovení cílů Budování manažerských návyků získávání informací, jejich strukturování a vyhodnocení stanovování priorit, řízení času styly vedení - pomocí jakého stylu dosáhnu největších úspěchů vedení porad a prezentace Zásady pro řízení a vedení lidí, efektivní práce s týmem, podpora řízení pracovního výkonu zásady efektivní komunikace s podřízenými řízení pracovního výkonu zadávání úkolů, zpětná vazba hodnocení pracovníků, zpětná vazba 16

17 motivace jednotlivců a týmu k výkonu řešení konfliktů Upozornění na chyby, které manažeři na startu dělají Metody: Seminář s diskusí, individuální cvičení a testy, skupinové diskuze, praktický nácvik, vytvoření vlastního akčního plánu nástupu převzetí manažerské pozice. Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 4. února 2015, od 9 do 17 hodin 4.300,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

18 OBCHODNÍ A ÚŘEDNÍ KORESPONDENCE její stylizace a úprava podle nových norem Správné použití českého jazyka a úprava korespondence je vizitkou každého pisatele! Od vstoupila v platnost nová norma ČSN Úprava dokumentů zpracovávaných textovými procesory. Jedná se o revizi ČSN z dubna 2007, která upravuje a doporučuje pravidla obchodní a úřední korespondence. Vyšla také Akademická příručka jazyka českého, která doplňuje a aktualizuje Pravidla jazyka českého z roku Určeno: Sekretářkám, asistentkám, podnikatelům, manažerům, administrativním pracovníkům, úředníkům obcí a měst, pracovníkům státních úřadů, programátorům, pracovníkům grafických studií, reklamních agentur a každému, kdo chce zvládnout jak správnou úpravu korespondence podle aktuálních norem, tak také pravopis a správnou stylizaci. Podrobný výklad ČSN ve znění platném od Úprava obchodních a úředních dopisů ová komunikace Zásady stylizace obchodních dopisů Nejčastější stylistické chyby Úřední dopisy Osobní dopisy Interní písemnosti (pozvánky, zápisy z porad, písemnosti managementu) Personální písemnosti Zásady pro psaní názvů firem, oslovení, titulů, značek, časových údajů, kalendářních dat, čísel účtů, peněžních částek, znamének, zkratek, velkých písmen atd. Nejčastější pravopisné chyby Praktická cvičení úpravy a stylizace Diskuze, otázky a odpovědi Lektor Mgr. Věra MATUŠŮ, celoživotně působila jako pedagog a také jako zkušební komisařka. Disponuje mnohaletou lektorskou praxí a zkušenostmi. 18

19 17. února 2015, od 9 do 14:30 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód KOUČOVÁNÍ efektivní nástroj manažera pro zvyšování výkonnosti jednotlivců a týmů Koučink účinný nástroj řízení, způsob vedení lidí, nástroj rozvoje, způsob myšlení i styl chování. Koučování se stává stále významnější a účinnější metodou, kterou manažeři využívají v práci se svými podřízenými. Koučování umožňuje podívat se na problém jinak, než jsme zvyklí, a tak přináší i nové způsoby a možnosti jejich řešení. Koučování vyžaduje zcela jiný, pozitivnější přístup k lidem. Pomáhá rozvíjet lidské vlastnosti, zvýšit využití potenciálu člověka, umožňuje růst koučovaného, a tím i jeho výkonnost. Koučování je účinné a rychlé, je respektující, je cílené, řeší konkrétní úkoly, problémy, situace, je propojeno s praxí a potřebami koučovaných, jeho výsledky jsou měřitelné. Určeno pro: Pokročilejší manažery všech oborů a úrovní vedení, vedoucí projektů, vedoucí obchodních oddělení, personalisty.. Cíl: Seznámit se základními postupy, nástroji a technikami koučování, natrénovat koučovací rozhovor, koučovací otázky. Podstata a obsah koučování Manažer jako kouč předpoklady pro koučování a role kouče Čím se koučování liší od jiných manažerských stylů Při jakých příležitostech a situacích je koučování vhodné Kritéria výběru koučování jako metody Bariéry koučování Komunikační nástroje koučování kladení otázek naslouchání asertivní strategie ověřování porozumění sumarizace interpretace sdělení, zobecňování Základní nástroje koučování koučovací rozhovor, jak prakticky postupovat při jeho přípravě a efektivním vedení příprava rozhovoru struktura rozhovoru metoda GROW 19

20 stanovování cílů typy koučovacích otázek Praktické inspirace a nácvik vedení koučovacího rozhovoru Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 4. března 2015, od 9 do 17 hodin 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

21 ROZVOJ OSOBNOSTI SELF MANAGEMENT optimalizujte a využijte svůj potenciál, splňte si své cíle Motto: Dnes je první den zbytku tvého života. Petr Pacovský: Člověk a čas Komu je tréninkový seminář určen: Záleží-li vám na vašem seberozvoji a chcete-li dokázat více díky potenciálu, který v sobě skrýváme, pak je seminář určen vám. Cíle tréninkového semináře Seznámit se se zásadami osobního rozvoje, které bychom měli ctít, abychom dosáhli úspěchu Poznat svůj typ osobnosti a dozvědět se, jak mne může pomoci v mém sebeřízení a seberozvoji Odhalit svůj potenciál z hlediska zkušeností, inspirace a priorit Obsah tréninkového semináře Vím, co dělat a proč to dělat? Umím to udělat? Chci to udělat? - máme znalosti, dovednosti, schopnosti a tužby? Zásady osobního rozvoje, které bychom měli ctít, abychom dosáhli úspěchu Kam směřujeme a jakou cestou půjdeme? Sebekoučování nástroj seberozvoje, který je zdarma, časově nenáročný a neustále přítomen Návyky, jejichž dodržování nám přinese úspěch Jak půjdeme - cíle, priority a činnosti Jak si sestavit priority, abychom byli opravdu efektivní a díky nim i úspěšní metody a techniky stanovování priorit, analýza současného stavu a jeho rozvoj žádoucím směrem Typologie osobnosti proč ten či onen je efektivnější než já, jak mohu sám využít svůj typ pro sebeřízení, seberozvoj a prioritizování Metody práce na tréninkovém semináři Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou. Nezbytná teorie je využívána pro diskuzi konkrétních situací účastníků. Konkrétní situace vycházejí z praxe účastníků. 21

22 Součástí tréninku jsou: skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory, případové studie, v nichž si účastníci vyzkouší reálné použití daného tématu v praxi test osobnosti a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí. Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka a trenérka jednotlivců i skupin v oblasti manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních, lektorských dovedností, kurzů osobního rozvoje. Mezi její klienty patří mezinárodní společnosti i malé firmy. Má mnohaleté zkušenosti v personalistice a vzdělávání dospělých, Absolvovala certifikovaný výcvik trenérů a koučů, průběžně se vzdělává a rozvíjí připravujeme na 1. čtvrtletí 2015, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy) Kód 22

23 ZVLÁŠTNOSTI PREZENTACE A OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ V ANGLIČTINĚ Komu je tréninkový seminář určen Potřebujete-li získat jistotu v prezentaci před anglicky mluvícím publikem či vedete-li obchodní jednání v angličtině, je tento tréninkový seminář určen právě vám. Seminář je veden v českém jazyce a v jeho průběhu využíváme angličtinu pro nácvik vedení prezentace či obchodního jednání. Cíle tréninkového semináře Seznámit se s odlišnostmi prezentací v angličtině Naučit se obměňovat úvod a pracovat se zájmem publika Získat praktický slovníček pojmů a frází vhodný pro prezentaci i obchodní jednání Získat zpětnou vazbu na svůj výkon a doporučení pro další rozvoj Obsah tréninkového semináře Části prezentace v angličtině - struktura prezentace pro anglicky mluvící publikum Jak američtí prezentující získávají a probouzejí a udržují zájem publika Struktura anglického úvodu a způsoby jeho obměňování Americké působení na paměť posluchačů Zásady vedení obchodního jednání v angličtině, jak se zapojit do komunikace, požádat o objasnění či doplňující informace, prezentovat svůj názor Řeč těla aneb ovlivňování anglické prezentace bez slov Vizualizace prezentace vytváření snímků, obrázky, animace, zvuky apod. Kulturní rozdíly v prezentacích pro americké a německé publikum Slovníček pojmů a frází pro jednotlivé části prezentace / obchodního jednání Praktický nácvik prezentací Metody práce na tréninkovém semináři Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou, která zajišťuje neustálé zapojení účastníků v tréninku. Nezbytná teorie je využívána pro nácvik konkrétních situací účastníků. Modelové situace vycházejí z praxe účastníků a jejich nácvik je veden formou videotréninku. Videotrénink je vysoce účinná metoda, jeho rozbor pak účastníkovi poskytuje přímou zpětnou vazbu na výkon a je využit pro další jeho rozvoj. Zpětnou vazbu účastníci obdrží od lektora i ostatních účastníků tréninkového semináře. Součástí tréninkového semináře jsou: 23

24 skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory cvičení a hry, díky nímž si účastníci procvičí probíraná témata a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka, trenérka a kouč v oblasti osobního rozvoje, manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních a lektorských dovedností 19. listopadu 2014, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

25 ETIKETA základní principy společenského a pracovního chování Komu je tréninkový seminář určen Setkáváte-li se s klienty či obchodními partnery, záleží-li Vám na vztazích ať už profesionálních či soukromých, pak se seminář určen právě Vám. Cíle tréninkového semináře Seznámit se s pravidly společenské etikety Dozvědět se, co si obléknout na různé příležitosti Naučit se zvládat situace na rautu a chování u stolu Obsah tréninkového semináře Společenské přednosti, společenská významnost a jejich uplatnění ve společnosti si nejsme všichni rovni Business etiketa - nejčastější společenské situace v zaměstnání, na pracovních jednáních a na společenských akcích seznamování, představování, tituly, vizitky, podání ruky, vizitky, tykání x vykání, oslovování, Etiketa pro všední den chůze po chodníku, ulici, vcházení do budov a vycházení, divadlo, kino, koncert, klobouk a čepice, chůze do (ze) schodů, cestování s ostatními, telefonování, Jak se oblékat na pracovní jednání, do zaměstnání, ve styku s klienty, podle typu společenské akce možnosti moderní doby, oblékání pro ženy i muže, co znamenají tajemné výrazy na pozvánkách, rozdíly mezi formálním, neformálním a casual oblečením Základní rozdíly v etiketě v evropských státech, Americe a Asii Jdeme na (pracovní) oběd / večeři jak se chovat v restauraci, jaké nápoje z jakých sklenek pijeme Druhy společenských akcí a jak se na nich chovat - recepce, raut, banket, číše vína, Praktický nácvik a řešení konkrétních situací účastníků Metody práce na tréninkovém semináři Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou. Nezbytná teorie je využívána pro diskuzi konkrétních situací účastníků. Konkrétní situace vycházejí z praxe účastníků. Součástí tréninku jsou: skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory, případové studie, v nichž si účastníci vyzkouší reálné použití daného tématu v praxi a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí. 25

26 Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka, trenérka a kouč v oblasti osobního rozvoje, manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních a lektorských dovedností 17. prosince 2014, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

27 PŘESVĚDČIVÁ A ÚČINNÁ PREZENTACE Určeno pro: Tréninkový seminář je určen vám, kteří informujete a předkládáte data pomocí prezentace, přesvědčujete a motivujete ke změnám apod. pomocí prezentace, se chcete naučit pozvednout své prezentace na vyšší úroveň, potřebujete se naučit prodat obyčejná data, produkt, službu, chcete zaujmout publikum, přesvědčit ho a získat ho na svou stranu. Cíl: Dozvědět se, jak působit při prezentacích přesvědčivě Naučit se prodat sebe a připravené informace Získat vyšší sebejistotu při prezentacích Obdržet zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj První dojem jako důležitý moment pro pozitivní start prezentace Působivý a účinný styl řeči Prodáváme výsledky, čísla, data vyzdvihněme to, co publikum zaujme, díky čemu lépe porozumí a bude s Vámi souhlasit Logický sled argumentů řazení argumentů pro větší srozumitelnost a pochopení Typy argumentů a jejich správné využití v dané situaci Zásady vyjednávání, příprava na vyjednávání, pravidla práce s ústupky Obtížné otázky účastníků zvládání Dlouhých otázek Několikanásobných otázek Otázek mimo mísu Stupidních otázek Práce s nesouhlasem a námitkami účastníků, kdy je vhodné odpovědět na námitky, důvody vznášení námitek Logický postup překonávání námitek, formulace vhodné v jednotlivých krocích zvládání námitek Reakce na námitky podle druhu oprávněné, neoprávněné, spekulativní Agresivita posluchačů a snaha vyvolat konflikt prokoukněte, co je za agresivitou a manipulací schování, práce s manipulativními pseudoarguemty Mistrovství improvizace jak si poradit s nenadálými situacemi Vizuální prezentace tipy na vytváření účinných snímků v MS Powerpoint, kouzlo flipchartu a dalších vizuálních pomůcek Praktický nácvik na reálných prezentacích Videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj Vyhodnocení tréninkového semináře a akční plány účastníků Metody: Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou, která zajišťuje neustálé zapojení účastníků v tréninku. Nezbytná teorie je využívána pro nácvik konkrétních situací účastníků. Modelové situace vycházejí z praxe účastníků a jejich nácvik je veden formou videotréninku. Videotrénink je vysoce účinná metoda, jeho rozbor pak účastníkovi poskytuje přímou zpětnou vazbu na výkon a je využit pro další jeho rozvoj. Zpětnou vazbu účastníci obdrží od lektora i ostatních účastníků tréninkového semináře. 27

28 Součástí tréninkového semináře jsou: skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory, cvičení a hry, díky nimž si účastníci procvičí probíraná témata a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí. Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka a trenérka jednotlivců i skupin v oblasti manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních, lektorských dovedností, kurzů osobního rozvoje. Mezi její klienty patří mezinárodní společnosti i malé firmy. Má mnohaleté zkušenosti v personalistice a vzdělávání dospělých, Absolvovala certifikovaný výcvik trenérů a koučů, průběžně se vzdělává a rozvíjí 13. ledna 2015, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

29 MARKETING, OBCHODNÍ DOVEDNOSTI, OBCHODNÍ PRÁVO VIDEO MARKETING současný trend v oblasti online marketingu Hledáte nový směr v prezentaci firmy? Zkuste video marketing. Video marketing je v současné době trendem v oblasti online marketingu. Čísla mluví v tomto ohledu jasně: Informace v podobě videa je zpracována v mozku člověka x rychleji než text. 96% lidí nakupujících online sleduje produktové video a po zhlédnutí je 2x větší šance, že si produkt koupí. Po zhlédnutí videa zůstávají návštěvníci na webu o 2 minuty déle. Web s videem má 53x větší šanci dostat se mezi odkazy na první straně Google. Navíc: Pomocí videa lze vyzvednout všechny přednosti produktu nebo služby, lze upozornit na detaily nebo speciální funkce. Zákazník nemusí číst velké množství textu. Záběry např. z vaší výroby zvyšujete důvěryhodnost své firmy na internetu. Získáte skvělý materiál pro sociální sítě a budete dobře vidět i na Googlu. Video je dnes běžným standardem webových stránek. Není proto divu, že celých 93% marketérů plánuje využít v roce 2014 video marketing ve svých kampaních. Cílem školení, které jsme pro Vás připravili, je seznámit posluchače s video marketingem a naučit jej vytěžit z tohoto bouřlivě se rozvíjejícího marketingového nástroje maximum. Kurz je určen nejenom pro marketingové a PR pracovníky, ale i pro majitele firem, obchodníky, živnostníky, pracovníky reklamních agentur a pro každého, kdo má o tuto novou formu marketingu zájem. 29

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO LEDEN ÚNOR 2016 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO LISTOPAD 2015 ÚNOR 2016 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO ZÁŘÍ 2015 ÚNOR 2016 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO září 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti a obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN SRPEN 2016 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

KATALOG VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO KATALOG VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO ZÁŘÍ 2016 ÚNOR 2017 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

FINANCE A EKONOMIKA.

FINANCE A EKONOMIKA. FINANCE A EKONOMIKA PRO NEEKONOMY Účetní výkazy pro manažery neekonomy jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení Finanční řízení pro manažery neekonomy Základy

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Příloha č. 1 Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Podrobné informace k zadávací dokumentaci: Realizace vzdělávání zaměstnanců Skřivánek, s.r.o.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

Specifikace plnění. 1. Obecné požadavky na plnění:

Specifikace plnění. 1. Obecné požadavky na plnění: Specifikace plnění Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 1230/00009 Počet listů: 5 Kurzy manažerských dovedností (dále jen kurzy nebo výuka ) jsou jako komplexní soubor nástrojů určeny zejména pro

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

KATALOG VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO KATALOG VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO ŘÍJEN 2016 ÚNOR 2017 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více