SLALOM MEZI ZÁKONY A ČÍSLY. Zákon. o obchodních korporacích str. 3. Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost. Přiznání k dani z příjmu fyzických

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLALOM MEZI ZÁKONY A ČÍSLY. Zákon. o obchodních korporacích str. 3. Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost. Přiznání k dani z příjmu fyzických"

Transkript

1 ProsiNEC 2013 Co U N JE Ás Z C L. O.U W W W Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost firmy str. 8 9 Přiznání k dani z příjmu fyzických osob str NOV ÉHO V ítám e no vé tv M áře ísto na b č owl ísel ing Zákon o obchodních korporacích str. 3 SLALOM MEZI ZÁKONY A ČÍSLY UOL_08_print.indd :54:54

2 Editorial Editorial foto: archiv UOL Milí čtenáři, rozmarné podzimní počasí zvolna přešlo ve sníh a mráz a rok doběhl do cíle. Pevně věřím, že pro vás byl úspěšný, i když měl startovní číslo třináct. A že ten následující bude v dobře rozběhnutém závodě pokračovat. Vystartovat můžete hned, na stránkách první letošní UOL Revue! Na začátek mi dovolte jednu žhavou zprávu. S prvním lednovým dnem jsme spustili náš nový projekt Collective Power, platformu sdružování firem pro výhodnější nákupy zboží. Jsme na něj náležitě pyšní a věříme, že bude skutečným přínosem. Zapojit se můžete i vy, více informací naleznete na stránkách Vraťme se ale k novoročnímu vydání, které s obsahem rozhodně nepolevuje a znovu nabízí inspirativní čtení. Vedle již standardních rubrik se hodně zaměřujeme na novinky v daních v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Novinek je skutečně hodně, a protože nechceme žádnou zanedbat či opomenout, najdete jich v samotné Revue jen několik. O zbylých budeme informovat prostřednictvím elektronické pošty a také na našem blogu. Nezapomeňte jej tedy sledovat! Něco ale přeci jen končí. V tomto čísle si budete moci přečíst poslední díl seriálu o automobilu v podnikání. Od příštího čísla však bude seriál nový, tentokrát o problematice nemovitostí v podnikání. Vážení čtenáři, přeji vám úspěšný start do nového roku! Jana Pícková, jednatelka obsah 3 Aktuality Zákon o obchodních korporacích Co je u nás nového 6 7 Téma Automobil v podnikání 8 10 Daňové přiznání Každoroční povinnost firmy Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 10 Technotipy ISDOC jako formát elektronické faktury VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s. r. o., Lisabonská 2394/4, Praha 9, IČ: , EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E Novinky Novinky v účetním programu UOL_08_print.indd :54:55

3 Aktuality Na této straně jsme si pro vás připravili výběr z nejaktuálnějších novinek, o kterých byste určitě měli vědět. Zákon o obchodních korporacích Rádi bychom vás seznámili se dvěma stěžejními pilíři našeho právního systému novým občanským zákoníkem (zákon 89/2012 Sb., dále NOZ) a zákonem o obchodních korporacích (zákon 90/2012 Sb., dále ZOK), které nabudou účinnosti Jedná se o významnou a revoluční změnu v našem právním systému, kterou nelze shrnout do několika vět v naší UOL Revue, ale tímto článkem vás chceme upozornit na to, že změny v roce 2014 budou významné a budou vyžadovat vaši pozornost. Tyto změny si s námi můžete v praxi ověřit na semináři, jenž se bude konat během února. Co změny přinášejí? Základem nového práva bude nový občanský zákoník. Na něj úzce navazuje druhý pilíř ZOK. Ten nemá být následníkem obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., dále ObchZ). Řadu otázek, které nyní řeší ObchZ, bude po řešit NOZ, ZOK poté bude řešit pouze vybrané otázky týkající se obchodních korporací, což je nový název pro všechny formy dosavadních obchodních společností a družstev. Smluvní právo bude řešeno v NOZ, čímž bude dosaženo větší jednoty smluvního práva na úrovni občanské a podnikatelské. Důležité změny v obrysech Jako každá změna legislativy však zároveň tato zásadní rekodifikace našeho práva přináší nejen řadu otázek, nejasností a obtíží, ale také problémy s přechodem na nové paragrafy. Společenské smlouvy, a) stanovy, zakladatelské listiny Společnosti budou mít lhůtu 6 měsíců na to, aby porovnaly své základní dokumenty s novým právem a v případě, že některá ustanovení v nich odporují novému právu, je uvedly do souladu s ním a doručily nové dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku. Pokud by vedení společnosti k tomuto kroku nepřistoupilo, může je soud vyzvat k této změně, a pokud by i nadále nereagovalo, soud může dokonce společnost i zrušit. Pozitiva neboli co z toho vyplývá Tato zdánlivá komplikace však může mít i svá pozitiva. Nová právní úprava je v mnoha směrech méně restriktivní a podřízením se novému ZOK jako celku můžete využít nových výhodnějších ustanovení. Povinnosti statutárních orgánů / b) členů statutárních orgánů Snahou zákonodárců bylo zvýšení odpovědnosti těchto orgánů za chod korporace, jakož i lepší vymezení této odpovědnosti. Základní povinností je vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, což v sobě zahrnuje nutnou loajalitu, potřebné znalosti a pečlivost, ve výsledku tedy musí tyto orgány jednat informovaně a v obhajitelném zájmu korporace. Pravidlo podnikatelského úsudku Jelikož podnikání vždy přináší určitá rizika, je odpovědnost na druhé straně limitována pravidlem podnikatelského úsudku, tzn., že orgán je odpovědný za řádný výkon funkce nikoli za výsledek.tuto odpovědnost danou zákonem nelze nijak smluvně vyloučit ani omezit. Od je celodenní stravné ve výši 191 Kč. Rizika v případě úpadku c) korporace Řešení úpadkové situace Zákon umožňuje požadovat po členech orgánů vrácení odměn či jiných plnění zpětně až za 2 roky v případě, že člen orgánu věděl nebo měl a mohl vědět, že korporaci hrozí úpadek. Toto opatření má motivovat k včasnému řešení hrozící úpadkové situace. Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele rozhodnout, že člen statutárního orgánu ručí za dluhy korporace, pokud věděl nebo měl a mohl vědět, že korporaci hrozí úpadek, a neučinil vše potřebné a rozumně předpokladatelné k jeho odvrácení. Soud zakáže výkon funkce člena statutárního orgánu u jakékoli korporace až na 3 roky tomu, jehož výkon funkce vedl k úpadku korporace. d) Formální změny Základní kapitál společnosti Nově bude mít základní kapitál společnosti s ručením omezeným minimální hodnotu 1 Kč, musí být ale vždy splacen na běžný účet. Základní kapitál akciové společnosti zůstává Kč. Zrušena je povinnost tvorby rezervního fondu. V případě, že již byl vytvořen, jej lze zrušit. Obchodní podíly Zákon umožňuje větší variabilitu v obchodních podílech a v cenných papírech. I společnost s ručením omezeným může mít akcie, praktické využití však zatím asi nebude časté. Obchodní podíly i podíly na zisku mohou být variabilnější, je možno stanovit výplatu podílu na zisku třetím osobám, lze stanovit pevný podíl na zisku (bez schválení valné hromady) atd. Je možno vyplácet zálohu na podíl na zisku na základě mezitimní účetní závěrky, není-li však následně dosaženo dostatečného zisku, mají společníci povinnost zálohu vrátit (resp. rozdíl mezi ziskem a zálohou). Jednatel společnosti Jednatelem společnosti s. r. o. může být i právnická osoba, praktickým řízením je potom pověřena touto právnickou osobou zplnomocněná fyzická osoba. Je možné řetězení společnosti s. r. o. s jednateli právnickými osobami. 3 text: Nina Klimperová foto: Thinkstock UOL_08_print.indd :54:55

4 Co je u nás nového Tým UOL nikdy nepřestává růst kolektivně, ale i díky zážitkům Každým dnem a s každým novým členem v našem kolektivu rosteme. rádi bychom vám představili nové posily, jež určitě obohatí svými zkušenostmi náš účetní tým, který je tu pro vás. Jako tým držíme pohromadě, a proto práci prokládáme úsměvnými kolektivními sporty. taktéž bychom vás chtěli informovat o vývoji našeho nového projektu CollECtiVE PoWEr, jenž v létě odstartoval. Nové tváře mezi námi bez kvalitních zaměstnanců to nejde a s potěšením můžeme konstatovat, že o zaměstnání ve společnosti Uol je stále velký zájem. Měsíc za měsícem rosteme a zkvalitňujeme naše služby, tentokrát vyrostlo i naše it oddělení. rádi bychom vám nové zaměstnance představili. Přivítejte je s námi! Soňa Adamírová, účetní Soňa patří mezi absolventy pražské VŠE. Kromě čísel ji ale baví i plavání nebo procházky přírodou. Thang Do, Michaela Proňková, Kateřina Bartáková, účetní Kateřina je absolventkou Vyšší odborné školy ekonomických studií v oboru účetnictví a financí. Vedle své ekonomické zdatnosti je i vášnivou sportovkyní. Věnuje se snowboardu a lyžím, tenisu i bruslím. Vedle toho tancuje street dance ve skupině 4Dance a mezi její koníčky patří móda a cestování. Nezanedbává však ani rodinu a svého přítele. Michaela Pavlíčková, účetní Michaela právě dokončuje VŠE, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Sportuje celý rok, v létě chodí na výlety, v zimě se prohání na zasněžených svazích. Ve volném čase se ráda podívá na dobrý akční film nebo na pěknou komedii. Front-end developer Thang je studentem ČVUT, Fakulty elektrotechnické. Miluje hru na piano a Taekwondo. Rád běhá a zajímá se o grafický design. Sám o sobě říká, že se snaží být hlavně optimistickým člověkem. junior účetní Míša je absolventkou VOŠ Podskalská. Zajímá se o dobré knihy a filmy, kromě toho ráda běhá a jezdí na bruslích. Radost jí ve volném čase dělají i její přátelé a pejsek. Jana Kozáková, Jan Zikán, programátor Honza vystudoval Softwarové inženýrství na ČVUT. Vedle počítačů jsou jeho vášněmi hudba, film, literatura i fotografie. Prát se umí nejen s programovacími jazyky, věnuje se také bojovým sportům. Rád cestuje, hraje basketbal, plave a střílí z luku. A když mu přesto všechno zbyde nějaký volný čas, rád se neustále vzdělává a zlepšuje ve všech možných aspektech života. specialista klientského servisu Jana je specialistkou na východní vyrovnanost. Studuje Institut tradiční čínské medicíny, relaxuje při cvičení jógy a Qi Gongu nebo jen procházkou po lese. Tradiční rituály občas naruší její kocour Jonáš, od kterého se, podle svých slov, učí kočičí manýry. Přemysl Donát, programátor Přemyslovým koníčkem je vědecko-fantastická literatura a jeho pes Fred. Miluje indickou kuchyni a o cestě do Indie také často sní. Baví ho pracovat na tom, v čem vidí smysl, a kdyby měl jít na vysokou školu, vybral by si prý kvůli svému zájmu o historii paradoxně spíše humanitní obor. 4 UOL_08_print.indd :54:59

5 Oddělení IT posiluje I při minigolfu jsme se skvěle bavili Když došlo na měření sil, měla všechna naše oddělení oproti IT vždy navrch. Všechno ale teď bude jinak, protože ajťáci posilují. Do týmu přibylo několik nových talentů a proměňuje se i charakter oddělení. Už nebude jen servisní, zabývat se bude i vývojem nových a rozvojem stávajících aplikací. Naše služby tak budou ještě kvalitnější, těšte se. V jednotě je síla Život není jenom práce a čas od času je potřeba posílit týmového ducha nějakou společnou aktivitou i mimo grafy a uzávěrky. Začali jsme tedy pořádat pravidelné měsíční aktivity pro všechny zaměstnance. Už máme za sebou bowling a minigolf a jak je vidno z fotografií, týmový duch neměl o legraci nouzi. Chcete si ji užít s námi? Sledujte pravidelné nabídky zaměstnání a přidejte se k týmu UOL! Nakonec bychom na tomto místě rádi popřáli naší kolegyni Nině Klimperové ke krásnému jubileu. Moc jí gratulujeme! text: Jana Pícková foto: archiv UOL Místo čísel za zábavou Od prvního dne nového roku máte jedinečnou možnost zapojit se do originálního projektu z naší dílny. Poznejte, co to znamená kolektivní síla, a připojte se do platformy společných firemních nákupů za ty nejvýhodnější podmínky na trhu. Do budoucna chceme v rámci systému nacházet i chytrá řešení pro firmy. Nemeškejte a pište do svých internetových prohlížečů adresu Přidat se můžete i vy! 5 UOL_08_print.indd :55:01

6 Téma Automobil v podnikání 3 SILNIČNÍ DAŇ V zimním Uol revue jsme pro náš miniseriál o automobilech v účetnictví připravili téma silniční daně, které je vzhledem k termínu podání přiznání 31. ledna velmi aktuální. Věříme, že tímto tématem přispějeme k ujasnění některých problematičtějších bodů a budete s námi o krok dopředu. CO JE PŘEDMĚTEM DANĚ? Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v České republice a využívaná k podnikání. Za podnikání se nepovažuje hlavní činnost neziskové společnosti. Nákladní vozidla nad 3,5 tuny jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou využívána k podnikání. Jaká vozidla jsou od daní osvobozena? (Co není předmětem daně?) Od daně jsou osvobozeny motocykly, vozidla využívaná k některým specifickým činnostem (linkové autobusy, sanitky, hasičské vozy, záchranářské vozy, vozidla pro údržbu komunikací atd.) a dále vozidla s elektrickým či hybridním pohonem, vozidla využívající jako palivo plyn či ethanol. VÝPOČET SILNIČNÍ DANĚ A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ a) provozovatel vozidla Téměř všechny údaje podstatné pro výpočet silniční daně a zpracování přiznání najdeme ve velkém technickém průkazu vozidla. Poplatníkem daně je osoba, která je v technickém průkazu zapsaná jako provozovatel vozidla. Ten je obvykle shodný s vlastníkem, rozdílný bývá například v případě leasingu či úvěru zajištěného převodem vlastnického práva. Zde je vlastníkem leasingová/úvěrová společnost a provozovatelem ten, kdo auto využívá, a ten také platí silniční daň. Naopak u pronájmu, kde není nájemce zapsán jako provozovatel, stává se poplatníkem silniční daně pronajímatel. V případě výpůjčky vozidla pro podnikání rovněž platí daň vlastník, přestože jemu žádné zdanitelné příjmy z použití vozu neplynou. Poplatníkem daně je dále zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití vlastního vozu zaměstnance. Silniční daň za jedno vozidlo se platí pouze jednou. Pokud je zaměstnanec zároveň OSVČ, která využívá vozidlo pro své podnikání a platí za něj silniční daň a zároveň se stejným vozidlem jezdí na služební cesty jako zaměstnanec, nemusí již zaměstnavatel odvádět silniční daň znovu. 6 UOL_08_print.indd :55:02

7 TIP! Od má Pokud věřitel vedle chcete úroků z prodlení financovat nárok nákup na úhradu minimální vozu, vyberte výše nákladů si spojených partnera s uplatněním na: své pohledávky v min. výši Kč. JAK POSTUPOVAT PŘI PLACENÍ DANĚ? Daň se platí za celé měsíce. Jedinou výjimkou je v případě placení zaměstnavatelem za osobní vůz zaměstnance, kde lze zvolit sazbu 25 Kč za den bez ohledu na stáří vozu a zdvihový objem motoru. V jednom zdaňovacím období (kalendářní rok) nelze pro jeden vůz kombinovat denní a měsíční sazbu. Poplatník je povinen platit v průběhu období zálohy, které jsou splatné , , a příslušného roku. 31. ledna následujícího roku je povinen podat přiznání a zaplatit doplatek. Výše zálohy odpovídá vypočtené povinnosti za předchozí čtvrtletí, u prosincové zálohy povinnosti za říjen a listopad. Po podání přiznání finanční úřad zpětně zálohy vypočte a v případě, že bylo placeno méně, může vyměřit úrok z prodlení. Před podáním přiznání finanční úřad obvykle předpokládá, že zaplacené částky k datu splatnosti zálohy odpovídají zálohové povinnosti. Příklad: Poplatník vlastní a) motocykl, b) osobní automobil na naftu, c) osobní automobil na LPG, d) osobní automobil na benzin, e) nákladní automobil na naftu, 2 tuny, f) nákladní automobil na naftu, 6 tun, g) přívěs, 2 tuny. Vozidla b) a f) nebyla využívána k podnikání. Která vozidla uvede do přiznání? Řešení: V přiznání budou uvedena vozidla c), d), e), f), g) z toho vozidla c) a f) budou mít nulovou povinnost. b) roční sazby daně U výše daně je rozhodující zdvihový objem motoru u osobních aut, u návěsů počet náprav a součet nejvyšších povolených hmotností na nápravy, u ostatních vozidel počet náprav a nejvyšší povolená hmotnost. Roční sazby daně pro osobní vozy se pohybují od Kč (zdvihový objem do 800 cm3) do Kč (nad cm3). Sazby pro ostatní vozidla se pohybují od Kč (hmotnost do 1 tuny a 1 3 nápravy) až do částky Kč (3 nápravy a hmotnost nad 36 tun). c) stáří vozu Takto získaná sazba se dále zvyšuje či snižuje podle dalších podmínek. Nejčastěji se sazba upravuje podle stáří vozu rozhodující je datum první registrace. Prvních 36 měsíců od první registrace se sazba snižuje o 48 %, dalších 36 měsíců o 40 % a dalších 36 měsíců o 25 %. Naopak vozidla s datem 1. registrace v roce 1989 a dříve mají sazbu zvýšenou o 25 %. Nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny a menší než 12 tun a nepoužívaná k podnikání mají povinnost sníženou o 100 %, tzn. daň se za ně neplatí. Nákladní vozidla nad 12 tun nepoužívaná k podnikání mají sazbu sníženou o 48 % a sazba se již nesnižuje podle data první registrace. text: Pavla Kubátová foto: archiv UOL 7 UOL_08_print.indd :55:03

8 Daňové přiznání Od má věřitel vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v min. výši Kč. 200 Kč. Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost firmy s blížícím se koncem roku přicházejí opět každoroční otázky. Kolik bude hospodářský výsledek nebo jaká bude daňová povinnost naší firmy? Proto bychom vám rádi v tomto článku zhruba nastínili proces, který předchází odpovědím na tyto otázky proces účetní závěrky. Věříme, že určitá představa o tom, co vše je třeba pro závěrku učinit, vám pomůže pochopit dotazy, které vám vaši účetní budou klást, a tím zjednoduší a zkvalitní celý proces. 1) Čím začínáme? Zkontrolujeme, zda jsou všechny transakce zaúčtovány, tzn. potvrzeny. Jedná se zejména o neidentifikované platby v bance. Nelze uzavírat, dokud nevíme o každé platbě v daném roce, ke které faktuře či smlouvě se váže, na co byla určena. text: Nina Klimperová foto: Thinkstock Pokračuje ) 2 inventarizace účtů Následuje proces zvaný inventarizace účtů. Jedná se o zákonem předepsanou proceduru, při níž je každý rozvahový účet podroben analýze, zůstatek na něm musí být rozložen do jednotlivých položek, z nichž se skládá. Nejčastěji se s inventarizací setkáváte, když vám účetní pošlou sestavu pohledávek a závazků ke kontrole. Nastupují ) 3 pohledávky Slovo má ) 4 inventarizace Od účetních dostanete sestavu pohledávek a závazků k Je třeba, abyste zkontrolovali, zda sestava odpovídá realitě. Často se totiž může stát, že jste například k přijaté faktuře zahájili reklamační řízení, dodavatel vám již poslal (či přislíbil) dobropis, ale ten ještě v účetnictví nemáte. Nebo s vaším odběratelem jednáte o uznání či neuznání pohledávky, o prominutí dluhu a podobně. Dále některé neuhrazené pohledávky možná vymáháte u soudu, některý váš zákazník se ocitl v insolvenci a podobně. Všechny tyto informace účetní k závěrce potřebují. Není třeba se zabývat tím, že mezi a datem inventarizace je řada faktur již uhrazena, to účetní vědí, jde spíše o to odhalit ty faktury, které nejsou a nebudou hrazeny. Dalším důležitým bodem je inventarizace majetku a zásob. U majetku a zásob zákon požaduje nejen dokladovou, ale i fyzickou inventuru. Dokladovou inventuru provádějí ve spolupráci s vámi vaši účetní. Pošlou vám k odsouhlasení seznam majetku k , stav zásob s vámi konzultují v závislosti na způsobu evidence zásob ve vašem účetnictví. Fyzickou inventuru provádíte vy. Podle zákona je třeba odsouhlasit a podepsat dokument prokazující stav majetku a závazků k poslednímu dni účetního období (nebo k nějakému blízkému dni, z čehož lze snadno přepočítat stav k poslednímu dni). Tyto doklady od vás může požadovat auditor či správce daně při kontrole. Obdobným způsobem procházejí účetní i další účty stav záloh, stav pokladny a bankovních účtů, stav daňových povinností, ostatních a závazky majetku a zásob 8 UOL_08_print.indd :55:04

9 pohledávek a závazků. Podle individuální situace ve firmě se vás budou ptát na nejasnosti, které ještě zůstaly nedořešeny. 5) Na řadu přicházejí náklady a výnosy Podle účetních i daňových předpisů je třeba náklady a výnosy přiřadit účetním obdobím, s nimiž věcně a časově souvisí. V praxi to znamená, že například faktura na spotřebu elektrické energie za období listopad 2013 únor 2014 musí být rozdělena nákladově v určitém poměru na obě tato období. Dalším problémem jsou ty dodávky, které sice v uzavíraném roce proběhly, ale nejsou ještě vyfakturovány, tzn. zatím byly hrazeny zálohově, ale konečná výše není známá (obvykle plyn, elektřina). Zde je třeba alespoň odhadnout výši nákladů. Obvykle odhadujeme ve výši zaplacených záloh. Pokud víte, že ještě něco bude do uzavíraného roku dofakturováno, je třeba o tom vaše účetní informovat. 6) Předposlední krok k rozvaze a výsledovce Jakmile jsou všechny účty inventarizovány, je možno sestavit rozvahu a výsledovku, což jsou spolu s inventarizací podklady pro sestavení daňového přiznání. V daňovém přiznání se vychází z výsledku hospodaření z výsledovky, ten je dále upravován o nedaňové náklady, včas neuhrazené sociální či zdravotní pojistné, neuhrazené závazky po splatnosti více než 36 měsíců a další. 7) Finální krok vypočtená daň Výsledkem je vypočtená daň, od ní se odečtou uhrazené zálohy na daň a z toho vyplyne doplatek či přeplatek daně. Daň je zaúčtována, a to je poslední účetní zápis účetnictví se uzavře. Vytištěné výkazy rozvaha, výsledovka a příloha jsou podepsány statutárním orgánem a spolu s podepsaným daňovým přiznáním (podepisuje buď statutární orgán nebo daňový zástupce) je vše podáno na finanční úřad. Přejeme vám všem, aby ve vašem případě celý proces proběhl hladce a aby pro vás jeho výsledek, daň, nepředstavoval nepříjemnou zprávu. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob I tímto dalším příspěvkem navazujeme na aktuální téma nového roku, a to je daňové přiznání. Nyní se budeme věnovat jeho nejrozšířenější variantě přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Co vše k daňovému přiznání potřebujeme? S nadcházejícím novým rokem opět nastane období, kdy je nutné podat daňové přiznání k dani z příjmu a také přehledy zdravotního a sociálního pojištění, a s tím se nabízí otázka, co všechno je k jejich zpracování třeba. Řadu z těchto potřebných dokumentů obdržíte automaticky již během ledna, je tedy vhodné jim věnovat pozornost a ušetřit si tím následné zdlouhavé a někdy i nákladné shánění opisů těsně před termínem podání přiznání. Podklady ke všem zdanitelným příjmům Na rozdíl od právnických osob, kde jsou v podstatě všechny údaje pro daňové přiznání zahrnuty v jejich účetnictví, u fyzických osob je kompletně zpracované účetnictví či daňová evidence (dále jen účetnictví) jen jedním z předpokladů pro výpočet daňové povinnosti. Především je nutné mít podklady ke všem zdanitelným příjmům, které osoba za minulý rok měla, a tyto podklady včetně doplňujících informací předat účetní, která bude přiznání zpracovávat. Z čeho se skládá základ daně? Základ daně z příjmu fyzických osob se skládá z pěti dílčích základů ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a z ostatních příjmů. V případě příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání, dohoda, činnost ve statutárních a dozorčích orgánech apod.) je nutné doložit Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň od všech zaměstnavatelů, u kterých bylo v loňském roce takových příjmů dosaženo. Výjimkou jsou pouze příjmy zdaněné srážkovou daní, které se již přiznávat nemusí, což jsou příjmy do Kč hrubého. Příjmy z podnikání jsou právě ty příjmy, které jsou zaznamenány v účetnictví. Jak ho vypočítáme? Existují tři varianty výpočtu tohoto dílčího základu daně podvojné účetnictví (základ daně tvoří výnosy náklady, tj. podle data skutečného vzniku a věcné časové souvislosti), daňová evidence (základ daně tvoří příjmy výdaje, tj. podle data platby) nebo paušální výdaje (základ daně tvoří příjmy snížené o výdaje ve výši určitého procenta z příjmů). Příjmy z kapitálového majetku jsou především výnosy z různých investic, pokud nejsou zdaněné srážkovou daní, typicky úroky z půjček či běžného podnikatelského účtu. Rovněž je třeba dodat podklady k příjmům z pronájmu, pokud již nejsou zahrnuty v účetnictví, pokud jsou v účetnictví zahrnuty, je třeba je oddělit od příjmů z podnikání. Co patří mezi další příjmy? Do kategorie ostatních příjmů spadají všechny příjmy, které nepatří do předchozích kategorií, často i příjmy, u kterých nemusí být na první pohled zřejmé, že se musí danit. Patří sem různé typy příležitostných příjmů, prodej majetku (nemovitosti, cenné papíry, automobily) zahrnutého do obchodního majetku. Častým případem je také zrušení penzijního či životního pojištění, které bylo v minulosti uplatněné jako nezdanitelná část základu daně, kde je základem daně celková výše uplatněná v minulých přiznáních bez omezení času. Celkový základ daně Celkový základ daně nesmí být nižší než základ daně ze závislé činnosti. V případě příjmů z podnikání a příjmů z pronájmu může být základ daně záporný, pokud ho v daném období nelze v plné výši odečíst od ostatních dílčích základů daně, je možno tuto ztrátu uplatnit i v některém z pěti následujících období. Sleva na dani Po vyčíslení celkového základu daně je potřeba mít podklady pro nezdanitelné části základu daně a slevy na dani, což jsou položky, které mohou daňovou povinnost významně ovlivnit. Mimo slevy 9 UOL_08_print.indd :55:04

10 Daňové přiznání na poplatníka, je třeba vždy doložit příslušné podklady. Ani samotná sleva na poplatníka již není pro všechny osoby, od roku 2013 na ni nemají nárok osoby pobírající starobní důchod. Slevu na manžela/ manželku lze uplatnit, jestliže vlastní příjem manžela/ manželky nepřesáhl Kč. Do tohoto příjmu se počítají všechny příjmy, i osvobozené, mimo příjmů v zákoně výslovně uvedených. Jako doklad se použije čestné prohlášení manžela/manželky. K uplatnění slevy či daňového bonusu na děti se přikládá čestné prohlášení druhého rodiče, že zvýhodnění neuplatňuje, u plnoletých dětí rovněž potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu je nutné rovněž přiložit jako doklad ke slevě na vlastní studium. Další slevy je možné uplatnit na invaliditu vlastní, v případě invalidity manžela/ manželky či dětí, pokud splňují podmínky uplatnění slevy, jsou tyto slevy zvýšené. Nezdanitelné položky Dále je možné uplatnit nezdanitelné položky. Příslušné instituce obvykle vystavují doklad TECHNOTIPY 10 ISDOC jako formát elektronické faktury seriál technotipů pokračuje dalším dílem, který se věnuje tématu elektronické fakturace. Věříme, že tato další novinka ze světa výpočetní techniky vám usnadní proces fakturování. Co je to ISDOC? ISDOC je standard pro elektronickou fakturaci. Tento formát umožňuje exportovat i importovat kompletní obsah faktury bez potřeby data ručně přepisovat. Formát ISDOC vychází z mezinárodního standardu UBL 2.0, a ten je rozšířen o česká specifika. Podporu přislíbila většina výrobců ekonomických systémů v České republice. Technicky se jedná o soubor XML, který obsahuje Důležité upozornění: Od roku 2013 nemohou uplatňovat slevu na manžela/ manželku a daňové zvýhodnění na dítě osoby, u kterých tvoří více než 50 % základu daně příjmy, u kterých byly uplatněny paušální výdaje. Roční výše slevy na manžela/manželku činí Kč, na dítě Kč. U OSVČ, která uplatňuje paušální výdaje a v minulosti uplatňovala manžela/manželku a dvě děti, to znamená zvýšení daňové povinnosti až o Kč! automaticky, v případě, že je nezašlou, je možné si je vyžádat. Jde zde o potvrzení o darech na dobročinné účely, které musí splňovat zákonné podmínky, minimální celková výše darů, kterou lze odečíst, je Kč, maximálně lze odečíst 10 % základu daně. Místo potvrzení lze použít smlouvu a doklad o zaplacení, pokud smlouva splňuje podmínky dle zákona. Dále lze při splnění zákonných podmínek uplatnit úroky z půjček na bytové účely do výše Kč ročně na domácnost, pro jejich uplatnění je nutné přiložit potvrzení o výši úroku od banky a při prvním uplatnění v roce dále smlouvu o úvěru a výpis z katastru. Po splnění zákonných podmínek si lze odečíst z daní uhrazené pojistné na penzijní připojištění či životní pojištění, které slouží jako zabezpečení na důchodový věk, podkladem je potvrzení z pojišťovny či fondu, které obvykle bývá zasíláno automaticky po skončení roku. V případě penzijního připojištění se uhrazená částka snižuje o Kč ročně. V obou případech je maximální roční částka, kterou lze uplatnit, Kč. Dále lze od základu daně všechna data a je možné jej doplnit o elektronický podpis (využívá standard podpisu XML XMLSignature). Standardně má příponu ISDOC. Existuje také varianta ISDOCX, která navíc umožňuje přibalit i přílohy. Jedná se pak o komprimovaný soubor ZIP, ve kterém je zabalen soubor ISDOC společně s dalšími dokumenty. Proč bychom měli používat formát ISDOC místo PDF? Formát PDF především není vhodný pro automatizované zpracování. Právě tuto nevýhodu řeší ISDOC. Díky němu již není třeba přijatou fakturu přepisovat, ale lze ji přímo naimportovat například do účetního programu. Jak si prohlédnout fakturu ve formátu ISDOC? K prohlížení faktur ve formátu ISDOC můžete použít program ISDOCReader nebo si můžete fakturu zobrazit přes službu bez nutnosti jakékoli instalace. Jak prakticky využívat výhody formátu ISDOC se službou Účetnictví on-line? Díky formátu ISDOC není třeba odečíst odborové příspěvky či úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání. Mimo jiné V případě příjmů z podnikání je nutné mimo přiznání podat také přehledy zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. ČSSZ a většina zdravotních pojišťoven v lednu zasílá rozpisy zaplacených záloh. Tyto rozpisy jsou rovněž důležitým podkladem pro účetní. V případě, že poplatník platil zálohu na zdravotní pojištění v minimální výši, je třeba již v platbě za leden, tj. placené v únoru, výši zálohy aktualizovat. Shrnutí: Účetní po skončení roku předejte: informace a podklady ke všem příjmům rozpisy uhrazených záloh na zdravotní a sociální pojištění obdržené od příslušných institucí informace, které slevy se vás týkají, a příslušné podklady (potvrzení výše zaplacených úroků z hypotéky, potvrzení částky uhrazeného penzijního a životního pojištění, potvrzení o darech, čestné prohlášení manžela/manželky, potvrzení o studiu atd.) přijaté faktury ručně přepisovat. Stačí se při vytváření faktury přepnout do záložky ISDOC a naimportovat přijatý dokument isdoc. Pokud fakturu vystavujete, klikněte na tlačítko EXPORT a uložte danou fakturu ve formátu ISDOC. NOVINKA: Pokud vystavujete fakturu a chcete klientovi dát k dispozici tuto fakturu i ve formátu ISDOC, můžete pouze zaškrtnout položku Poslat em. U faktury, kterou si klient zobrazí na základě tohoto u, bude mít nyní nově i možnost uložit ve formátu ISDOC. text: Pavla Kubátová text: Bohuslav Blín UOL_08_print.indd :55:05

11 Novinky Novinky v účetním programu rádi bychom vás i v tomto zimním čísle seznámili s aktuálními novinkami a věříme, že vám všechny tyto nové změny pomohou s vyřešením či usnadněním některých otazníků. Autor článku Zbyněk Vanžura, technické oddělení text: Pavla Kubátová text: Bohuslav Blín Překlad produktů do jiných jazyků Dříve V nové verzi programu jsme se rozhodli vyřešit problém s názvy produktů při prodeji do zahraničí. Do současnosti bylo možné každému produktu přiřadit jen jeden název a ten se použil při každém prodeji. Ovšem při prodeji do zahraničí tento název nemusel vyhovovat. Proto se používalo několik řešení. Například se produkt pojmenovával dvojjazyčně, nebo pokud nešlo o skladový produkt, tak se vytvořilo několik produktů každý v jiném jazyce. Bohužel u skladových produktů nebylo jiné řešení než při prodeji název přepsat. Nyní Nově lze ale pro každý produkt nastavit několik názvů pro každý jazyk jeden. Základní název zůstává stále nastaven u produktu a použije se v případě, že odběratel nemá nastavený žádný jazyk nebo v případě, že má nastaven jazyk, pro který neexistuje žádný název. Všechny ostatní názvy produktu se nastavují v tabulce ve spodní části okna v panelu Překlady. Zde se ke každému produktu může nastavit jméno a popis produktu v nastaveném jazyce. Při fakturaci nebo prodeji už potom není potřeba název vyplňovat a automaticky se doplní ten, který odpovídá jazyku nastavenému u příslušného odběratele nebo střediska. Reporty v dalších jazycích Na podporu cizích jazyků jsme se v nové verzi zaměřili, takže už by se nemělo stát, že se v anglické verzi programu setkáte s nepřeloženými položkami v menu nebo ve formulářích. Navíc spousta reportů byla přeložena do několika dalších jazyků. Současný přístup do více středisek Dříve V případě více prodejen se občas stává, že někteří zaměstnanci pracují střídavě ve více prodejnách, a musí potom při každém prodeji vybrat správné středisko. Bohužel na to občas zapomněli a potom neseděl stav skladu, neboť bylo zboží vyskladněno ze špatného skladu. Do této chvíle se to řešilo tak, že se každému takovému uživateli založilo více účtů a uživatel se potom přihlašoval v každé prodejně jinak. Často ovšem bylo potřeba omezit přístup jen do některých prodejen/středisek a kombinace více přihlašovacích jmen a omezeného přístupu způsobovala poměrně značné potíže. Nyní V nové verzi jsme tento problém vyřešili tak, že každý uživatel má možnost být přiřazen do více středisek a navíc si může snadno nastavit středisko, které chce mít v příslušný okamžik nastaveno jako výchozí. Takže teď už nepotřebuje více přihlašovacích údajů a zároveň se může dívat i do ostatních skladů, přičemž nehrozí, že by se dostal někam, kam nemá. Nastavení výchozího střediska uživatele se nastavuje postupně v položkách Databáze Oprávnění Uživatelé, kde je při výběru vlastní osoby možné si ve spodní části v panelu Střediska výchozí středisko nastavit. Úřední podání Nově jsou v účetním programu evidována úřední podání, takže bude možné snadno dohledat, jaká přiznání byla podána a jaké závazky z nich vyplývají. V první fázi zde budou evidována zejména přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnná hlášení, do budoucna zde ale budou uložena i další podání od daní z příjmů přes mzdová hlášení až po výkazy pro správu sociálního zabezpečení a formuláře pro zdravotní pojišťovny. Tyto přehledy najdete v položkách Účetnictví Úřední podání. Další úpravy V účetním programu došlo i k dalším drobnějším úpravám, jako např. byly doplněny proměnné do naplánovaných úloh, zpřesněn výpočet s měnovým kurzem, vytvořen reportu podrozvahy, zlepšeno účtování produktů s šarží a expirací, vylepšena ochrana uzamčených období, zlepšeno rozpoznání sazby DPH u záloh pro daňové doklady, zlepšen výpočet výkazu zisků a ztrát, vylepšeno odesílání ových notifikací, upraveny předkontace pro použití v jiných měnách než v CZK, doplněno rozpoznání státu bankovního účtu u českých a slovenských účtů, upraveno odpotvrzování dokladů, upraveno časové rozlišení i na jeden následující měsíc, vylepšeno naskladnění v cizích měnách, upraveno účtování bank a spořitelních družstev, upraveny šablony ových zpráv pro notifikace, nastaveny limity zásob, přidán import mzdových příkazů. Kompletní přehled změn v jednotlivých verzích účetního programu je k dispozici na webové adrese https://extra.uol.cz/wiki/technologie:ucetni_program 11 foto: archiv UOL UOL_08_print.indd :55:07

12 UOL_08_print.indd :55:08

a v daních za letní pohodou v účetnictví Automobil Internetová telefonie ve firmě nového Benefity pro zaměstnance str.

a v daních za letní pohodou v účetnictví Automobil Internetová telefonie ve firmě nového Benefity pro zaměstnance str. www.uol.cz Daňový kalendář pro období od července do září str. 5 Automobil v účetnictví a v daních str. 6 7 Internetová telefonie ve firmě str. 10 červenec Benefity pro zaměstnance str. 3 Pádlujeme Co

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

Letní relax. zaměstnanec? Kolik stojí. Ukončení pracovního poměru str. 10. Nahlédnutí do. s personalistikou. nového. Nemovitosti

Letní relax. zaměstnanec? Kolik stojí. Ukončení pracovního poměru str. 10. Nahlédnutí do. s personalistikou. nového. Nemovitosti Projekt Collective Power začíná www.uol.cz červenec 2014 Ukončení pracovního poměru str. 10 Nemovitosti a DPH str. 8 Nahlédnutí do personalistiky Jaké jsou typy pracovních poměrů a jejich výhody a nevýhody?

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností?

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny. Reality: Jsou proluky vzácností? www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Hlavní téma: Nové soukromé právo přináší velké změny Praha a Reality: Jsou proluky vzácností? Právní poradna: Jak na pohledávky (foto: vkv) Praha podporuje podnikání 1/2014

Více

nového a obchodování s cizinou str. 10 Alexandra Lemerová: Společně můžeme dokázat více str. 8 9 Co je u nás Prosinec 2014 www.uol.

nového a obchodování s cizinou str. 10 Alexandra Lemerová: Společně můžeme dokázat více str. 8 9 Co je u nás Prosinec 2014 www.uol. www.uol.cz Prosinec 2014 DPH a obchodování s cizinou str. 10 Alexandra Lemerová: Společně můžeme dokázat více str. 8 9 Co je u nás Novinky nového Vítáme nové tváře Oslavili jsme 10 let v daních 2015 Editorial

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2011 Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 11 Jak na účetní a datovou uzávěrku v POHODĚ 12 DOSOVNÉ aneb Pošlete

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 11000 KVĚTEN 2015

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 11000 KVĚTEN 2015 Aktualizace POHODA, release 11000 KVĚTEN 2015 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE JIHLAVA, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz PRAHA, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komplexní řešení problematiky daňové evidence OSVČ The Complex Solution of the Tax Accounting of the Self-employed Marie Veselá Plzeň

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

ze zahraničí K daním Rychle a zběsile - Léto před námi Zaměstnávání zaměstnanců jednoduše přes datovou schránku 2. červenec 2015 www.uol.

ze zahraničí K daním Rychle a zběsile - Léto před námi Zaměstnávání zaměstnanců jednoduše přes datovou schránku 2. červenec 2015 www.uol. Zaměstnávání zaměstnanců www.uol.cz ze zahraničí str. 8 9 červenec 2015 K daním jednoduše přes datovou schránku 2. díl str. 6 S ÚČTY O ZÁVOD Rychle a zběsile - Léto před námi Editorial Editorial Vážené

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více