SLALOM MEZI ZÁKONY A ČÍSLY. Zákon. o obchodních korporacích str. 3. Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost. Přiznání k dani z příjmu fyzických

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLALOM MEZI ZÁKONY A ČÍSLY. Zákon. o obchodních korporacích str. 3. Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost. Přiznání k dani z příjmu fyzických"

Transkript

1 ProsiNEC 2013 Co U N JE Ás Z C L. O.U W W W Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost firmy str. 8 9 Přiznání k dani z příjmu fyzických osob str NOV ÉHO V ítám e no vé tv M áře ísto na b č owl ísel ing Zákon o obchodních korporacích str. 3 SLALOM MEZI ZÁKONY A ČÍSLY UOL_08_print.indd :54:54

2 Editorial Editorial foto: archiv UOL Milí čtenáři, rozmarné podzimní počasí zvolna přešlo ve sníh a mráz a rok doběhl do cíle. Pevně věřím, že pro vás byl úspěšný, i když měl startovní číslo třináct. A že ten následující bude v dobře rozběhnutém závodě pokračovat. Vystartovat můžete hned, na stránkách první letošní UOL Revue! Na začátek mi dovolte jednu žhavou zprávu. S prvním lednovým dnem jsme spustili náš nový projekt Collective Power, platformu sdružování firem pro výhodnější nákupy zboží. Jsme na něj náležitě pyšní a věříme, že bude skutečným přínosem. Zapojit se můžete i vy, více informací naleznete na stránkách Vraťme se ale k novoročnímu vydání, které s obsahem rozhodně nepolevuje a znovu nabízí inspirativní čtení. Vedle již standardních rubrik se hodně zaměřujeme na novinky v daních v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Novinek je skutečně hodně, a protože nechceme žádnou zanedbat či opomenout, najdete jich v samotné Revue jen několik. O zbylých budeme informovat prostřednictvím elektronické pošty a také na našem blogu. Nezapomeňte jej tedy sledovat! Něco ale přeci jen končí. V tomto čísle si budete moci přečíst poslední díl seriálu o automobilu v podnikání. Od příštího čísla však bude seriál nový, tentokrát o problematice nemovitostí v podnikání. Vážení čtenáři, přeji vám úspěšný start do nového roku! Jana Pícková, jednatelka obsah 3 Aktuality Zákon o obchodních korporacích Co je u nás nového 6 7 Téma Automobil v podnikání 8 10 Daňové přiznání Každoroční povinnost firmy Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 10 Technotipy ISDOC jako formát elektronické faktury VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s. r. o., Lisabonská 2394/4, Praha 9, IČ: , EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E Novinky Novinky v účetním programu UOL_08_print.indd :54:55

3 Aktuality Na této straně jsme si pro vás připravili výběr z nejaktuálnějších novinek, o kterých byste určitě měli vědět. Zákon o obchodních korporacích Rádi bychom vás seznámili se dvěma stěžejními pilíři našeho právního systému novým občanským zákoníkem (zákon 89/2012 Sb., dále NOZ) a zákonem o obchodních korporacích (zákon 90/2012 Sb., dále ZOK), které nabudou účinnosti Jedná se o významnou a revoluční změnu v našem právním systému, kterou nelze shrnout do několika vět v naší UOL Revue, ale tímto článkem vás chceme upozornit na to, že změny v roce 2014 budou významné a budou vyžadovat vaši pozornost. Tyto změny si s námi můžete v praxi ověřit na semináři, jenž se bude konat během února. Co změny přinášejí? Základem nového práva bude nový občanský zákoník. Na něj úzce navazuje druhý pilíř ZOK. Ten nemá být následníkem obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., dále ObchZ). Řadu otázek, které nyní řeší ObchZ, bude po řešit NOZ, ZOK poté bude řešit pouze vybrané otázky týkající se obchodních korporací, což je nový název pro všechny formy dosavadních obchodních společností a družstev. Smluvní právo bude řešeno v NOZ, čímž bude dosaženo větší jednoty smluvního práva na úrovni občanské a podnikatelské. Důležité změny v obrysech Jako každá změna legislativy však zároveň tato zásadní rekodifikace našeho práva přináší nejen řadu otázek, nejasností a obtíží, ale také problémy s přechodem na nové paragrafy. Společenské smlouvy, a) stanovy, zakladatelské listiny Společnosti budou mít lhůtu 6 měsíců na to, aby porovnaly své základní dokumenty s novým právem a v případě, že některá ustanovení v nich odporují novému právu, je uvedly do souladu s ním a doručily nové dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku. Pokud by vedení společnosti k tomuto kroku nepřistoupilo, může je soud vyzvat k této změně, a pokud by i nadále nereagovalo, soud může dokonce společnost i zrušit. Pozitiva neboli co z toho vyplývá Tato zdánlivá komplikace však může mít i svá pozitiva. Nová právní úprava je v mnoha směrech méně restriktivní a podřízením se novému ZOK jako celku můžete využít nových výhodnějších ustanovení. Povinnosti statutárních orgánů / b) členů statutárních orgánů Snahou zákonodárců bylo zvýšení odpovědnosti těchto orgánů za chod korporace, jakož i lepší vymezení této odpovědnosti. Základní povinností je vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, což v sobě zahrnuje nutnou loajalitu, potřebné znalosti a pečlivost, ve výsledku tedy musí tyto orgány jednat informovaně a v obhajitelném zájmu korporace. Pravidlo podnikatelského úsudku Jelikož podnikání vždy přináší určitá rizika, je odpovědnost na druhé straně limitována pravidlem podnikatelského úsudku, tzn., že orgán je odpovědný za řádný výkon funkce nikoli za výsledek.tuto odpovědnost danou zákonem nelze nijak smluvně vyloučit ani omezit. Od je celodenní stravné ve výši 191 Kč. Rizika v případě úpadku c) korporace Řešení úpadkové situace Zákon umožňuje požadovat po členech orgánů vrácení odměn či jiných plnění zpětně až za 2 roky v případě, že člen orgánu věděl nebo měl a mohl vědět, že korporaci hrozí úpadek. Toto opatření má motivovat k včasnému řešení hrozící úpadkové situace. Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele rozhodnout, že člen statutárního orgánu ručí za dluhy korporace, pokud věděl nebo měl a mohl vědět, že korporaci hrozí úpadek, a neučinil vše potřebné a rozumně předpokladatelné k jeho odvrácení. Soud zakáže výkon funkce člena statutárního orgánu u jakékoli korporace až na 3 roky tomu, jehož výkon funkce vedl k úpadku korporace. d) Formální změny Základní kapitál společnosti Nově bude mít základní kapitál společnosti s ručením omezeným minimální hodnotu 1 Kč, musí být ale vždy splacen na běžný účet. Základní kapitál akciové společnosti zůstává Kč. Zrušena je povinnost tvorby rezervního fondu. V případě, že již byl vytvořen, jej lze zrušit. Obchodní podíly Zákon umožňuje větší variabilitu v obchodních podílech a v cenných papírech. I společnost s ručením omezeným může mít akcie, praktické využití však zatím asi nebude časté. Obchodní podíly i podíly na zisku mohou být variabilnější, je možno stanovit výplatu podílu na zisku třetím osobám, lze stanovit pevný podíl na zisku (bez schválení valné hromady) atd. Je možno vyplácet zálohu na podíl na zisku na základě mezitimní účetní závěrky, není-li však následně dosaženo dostatečného zisku, mají společníci povinnost zálohu vrátit (resp. rozdíl mezi ziskem a zálohou). Jednatel společnosti Jednatelem společnosti s. r. o. může být i právnická osoba, praktickým řízením je potom pověřena touto právnickou osobou zplnomocněná fyzická osoba. Je možné řetězení společnosti s. r. o. s jednateli právnickými osobami. 3 text: Nina Klimperová foto: Thinkstock UOL_08_print.indd :54:55

4 Co je u nás nového Tým UOL nikdy nepřestává růst kolektivně, ale i díky zážitkům Každým dnem a s každým novým členem v našem kolektivu rosteme. rádi bychom vám představili nové posily, jež určitě obohatí svými zkušenostmi náš účetní tým, který je tu pro vás. Jako tým držíme pohromadě, a proto práci prokládáme úsměvnými kolektivními sporty. taktéž bychom vás chtěli informovat o vývoji našeho nového projektu CollECtiVE PoWEr, jenž v létě odstartoval. Nové tváře mezi námi bez kvalitních zaměstnanců to nejde a s potěšením můžeme konstatovat, že o zaměstnání ve společnosti Uol je stále velký zájem. Měsíc za měsícem rosteme a zkvalitňujeme naše služby, tentokrát vyrostlo i naše it oddělení. rádi bychom vám nové zaměstnance představili. Přivítejte je s námi! Soňa Adamírová, účetní Soňa patří mezi absolventy pražské VŠE. Kromě čísel ji ale baví i plavání nebo procházky přírodou. Thang Do, Michaela Proňková, Kateřina Bartáková, účetní Kateřina je absolventkou Vyšší odborné školy ekonomických studií v oboru účetnictví a financí. Vedle své ekonomické zdatnosti je i vášnivou sportovkyní. Věnuje se snowboardu a lyžím, tenisu i bruslím. Vedle toho tancuje street dance ve skupině 4Dance a mezi její koníčky patří móda a cestování. Nezanedbává však ani rodinu a svého přítele. Michaela Pavlíčková, účetní Michaela právě dokončuje VŠE, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Sportuje celý rok, v létě chodí na výlety, v zimě se prohání na zasněžených svazích. Ve volném čase se ráda podívá na dobrý akční film nebo na pěknou komedii. Front-end developer Thang je studentem ČVUT, Fakulty elektrotechnické. Miluje hru na piano a Taekwondo. Rád běhá a zajímá se o grafický design. Sám o sobě říká, že se snaží být hlavně optimistickým člověkem. junior účetní Míša je absolventkou VOŠ Podskalská. Zajímá se o dobré knihy a filmy, kromě toho ráda běhá a jezdí na bruslích. Radost jí ve volném čase dělají i její přátelé a pejsek. Jana Kozáková, Jan Zikán, programátor Honza vystudoval Softwarové inženýrství na ČVUT. Vedle počítačů jsou jeho vášněmi hudba, film, literatura i fotografie. Prát se umí nejen s programovacími jazyky, věnuje se také bojovým sportům. Rád cestuje, hraje basketbal, plave a střílí z luku. A když mu přesto všechno zbyde nějaký volný čas, rád se neustále vzdělává a zlepšuje ve všech možných aspektech života. specialista klientského servisu Jana je specialistkou na východní vyrovnanost. Studuje Institut tradiční čínské medicíny, relaxuje při cvičení jógy a Qi Gongu nebo jen procházkou po lese. Tradiční rituály občas naruší její kocour Jonáš, od kterého se, podle svých slov, učí kočičí manýry. Přemysl Donát, programátor Přemyslovým koníčkem je vědecko-fantastická literatura a jeho pes Fred. Miluje indickou kuchyni a o cestě do Indie také často sní. Baví ho pracovat na tom, v čem vidí smysl, a kdyby měl jít na vysokou školu, vybral by si prý kvůli svému zájmu o historii paradoxně spíše humanitní obor. 4 UOL_08_print.indd :54:59

5 Oddělení IT posiluje I při minigolfu jsme se skvěle bavili Když došlo na měření sil, měla všechna naše oddělení oproti IT vždy navrch. Všechno ale teď bude jinak, protože ajťáci posilují. Do týmu přibylo několik nových talentů a proměňuje se i charakter oddělení. Už nebude jen servisní, zabývat se bude i vývojem nových a rozvojem stávajících aplikací. Naše služby tak budou ještě kvalitnější, těšte se. V jednotě je síla Život není jenom práce a čas od času je potřeba posílit týmového ducha nějakou společnou aktivitou i mimo grafy a uzávěrky. Začali jsme tedy pořádat pravidelné měsíční aktivity pro všechny zaměstnance. Už máme za sebou bowling a minigolf a jak je vidno z fotografií, týmový duch neměl o legraci nouzi. Chcete si ji užít s námi? Sledujte pravidelné nabídky zaměstnání a přidejte se k týmu UOL! Nakonec bychom na tomto místě rádi popřáli naší kolegyni Nině Klimperové ke krásnému jubileu. Moc jí gratulujeme! text: Jana Pícková foto: archiv UOL Místo čísel za zábavou Od prvního dne nového roku máte jedinečnou možnost zapojit se do originálního projektu z naší dílny. Poznejte, co to znamená kolektivní síla, a připojte se do platformy společných firemních nákupů za ty nejvýhodnější podmínky na trhu. Do budoucna chceme v rámci systému nacházet i chytrá řešení pro firmy. Nemeškejte a pište do svých internetových prohlížečů adresu Přidat se můžete i vy! 5 UOL_08_print.indd :55:01

6 Téma Automobil v podnikání 3 SILNIČNÍ DAŇ V zimním Uol revue jsme pro náš miniseriál o automobilech v účetnictví připravili téma silniční daně, které je vzhledem k termínu podání přiznání 31. ledna velmi aktuální. Věříme, že tímto tématem přispějeme k ujasnění některých problematičtějších bodů a budete s námi o krok dopředu. CO JE PŘEDMĚTEM DANĚ? Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v České republice a využívaná k podnikání. Za podnikání se nepovažuje hlavní činnost neziskové společnosti. Nákladní vozidla nad 3,5 tuny jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou využívána k podnikání. Jaká vozidla jsou od daní osvobozena? (Co není předmětem daně?) Od daně jsou osvobozeny motocykly, vozidla využívaná k některým specifickým činnostem (linkové autobusy, sanitky, hasičské vozy, záchranářské vozy, vozidla pro údržbu komunikací atd.) a dále vozidla s elektrickým či hybridním pohonem, vozidla využívající jako palivo plyn či ethanol. VÝPOČET SILNIČNÍ DANĚ A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ a) provozovatel vozidla Téměř všechny údaje podstatné pro výpočet silniční daně a zpracování přiznání najdeme ve velkém technickém průkazu vozidla. Poplatníkem daně je osoba, která je v technickém průkazu zapsaná jako provozovatel vozidla. Ten je obvykle shodný s vlastníkem, rozdílný bývá například v případě leasingu či úvěru zajištěného převodem vlastnického práva. Zde je vlastníkem leasingová/úvěrová společnost a provozovatelem ten, kdo auto využívá, a ten také platí silniční daň. Naopak u pronájmu, kde není nájemce zapsán jako provozovatel, stává se poplatníkem silniční daně pronajímatel. V případě výpůjčky vozidla pro podnikání rovněž platí daň vlastník, přestože jemu žádné zdanitelné příjmy z použití vozu neplynou. Poplatníkem daně je dále zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití vlastního vozu zaměstnance. Silniční daň za jedno vozidlo se platí pouze jednou. Pokud je zaměstnanec zároveň OSVČ, která využívá vozidlo pro své podnikání a platí za něj silniční daň a zároveň se stejným vozidlem jezdí na služební cesty jako zaměstnanec, nemusí již zaměstnavatel odvádět silniční daň znovu. 6 UOL_08_print.indd :55:02

7 TIP! Od má Pokud věřitel vedle chcete úroků z prodlení financovat nárok nákup na úhradu minimální vozu, vyberte výše nákladů si spojených partnera s uplatněním na: své pohledávky v min. výši Kč. JAK POSTUPOVAT PŘI PLACENÍ DANĚ? Daň se platí za celé měsíce. Jedinou výjimkou je v případě placení zaměstnavatelem za osobní vůz zaměstnance, kde lze zvolit sazbu 25 Kč za den bez ohledu na stáří vozu a zdvihový objem motoru. V jednom zdaňovacím období (kalendářní rok) nelze pro jeden vůz kombinovat denní a měsíční sazbu. Poplatník je povinen platit v průběhu období zálohy, které jsou splatné , , a příslušného roku. 31. ledna následujícího roku je povinen podat přiznání a zaplatit doplatek. Výše zálohy odpovídá vypočtené povinnosti za předchozí čtvrtletí, u prosincové zálohy povinnosti za říjen a listopad. Po podání přiznání finanční úřad zpětně zálohy vypočte a v případě, že bylo placeno méně, může vyměřit úrok z prodlení. Před podáním přiznání finanční úřad obvykle předpokládá, že zaplacené částky k datu splatnosti zálohy odpovídají zálohové povinnosti. Příklad: Poplatník vlastní a) motocykl, b) osobní automobil na naftu, c) osobní automobil na LPG, d) osobní automobil na benzin, e) nákladní automobil na naftu, 2 tuny, f) nákladní automobil na naftu, 6 tun, g) přívěs, 2 tuny. Vozidla b) a f) nebyla využívána k podnikání. Která vozidla uvede do přiznání? Řešení: V přiznání budou uvedena vozidla c), d), e), f), g) z toho vozidla c) a f) budou mít nulovou povinnost. b) roční sazby daně U výše daně je rozhodující zdvihový objem motoru u osobních aut, u návěsů počet náprav a součet nejvyšších povolených hmotností na nápravy, u ostatních vozidel počet náprav a nejvyšší povolená hmotnost. Roční sazby daně pro osobní vozy se pohybují od Kč (zdvihový objem do 800 cm3) do Kč (nad cm3). Sazby pro ostatní vozidla se pohybují od Kč (hmotnost do 1 tuny a 1 3 nápravy) až do částky Kč (3 nápravy a hmotnost nad 36 tun). c) stáří vozu Takto získaná sazba se dále zvyšuje či snižuje podle dalších podmínek. Nejčastěji se sazba upravuje podle stáří vozu rozhodující je datum první registrace. Prvních 36 měsíců od první registrace se sazba snižuje o 48 %, dalších 36 měsíců o 40 % a dalších 36 měsíců o 25 %. Naopak vozidla s datem 1. registrace v roce 1989 a dříve mají sazbu zvýšenou o 25 %. Nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny a menší než 12 tun a nepoužívaná k podnikání mají povinnost sníženou o 100 %, tzn. daň se za ně neplatí. Nákladní vozidla nad 12 tun nepoužívaná k podnikání mají sazbu sníženou o 48 % a sazba se již nesnižuje podle data první registrace. text: Pavla Kubátová foto: archiv UOL 7 UOL_08_print.indd :55:03

8 Daňové přiznání Od má věřitel vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v min. výši Kč. 200 Kč. Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost firmy s blížícím se koncem roku přicházejí opět každoroční otázky. Kolik bude hospodářský výsledek nebo jaká bude daňová povinnost naší firmy? Proto bychom vám rádi v tomto článku zhruba nastínili proces, který předchází odpovědím na tyto otázky proces účetní závěrky. Věříme, že určitá představa o tom, co vše je třeba pro závěrku učinit, vám pomůže pochopit dotazy, které vám vaši účetní budou klást, a tím zjednoduší a zkvalitní celý proces. 1) Čím začínáme? Zkontrolujeme, zda jsou všechny transakce zaúčtovány, tzn. potvrzeny. Jedná se zejména o neidentifikované platby v bance. Nelze uzavírat, dokud nevíme o každé platbě v daném roce, ke které faktuře či smlouvě se váže, na co byla určena. text: Nina Klimperová foto: Thinkstock Pokračuje ) 2 inventarizace účtů Následuje proces zvaný inventarizace účtů. Jedná se o zákonem předepsanou proceduru, při níž je každý rozvahový účet podroben analýze, zůstatek na něm musí být rozložen do jednotlivých položek, z nichž se skládá. Nejčastěji se s inventarizací setkáváte, když vám účetní pošlou sestavu pohledávek a závazků ke kontrole. Nastupují ) 3 pohledávky Slovo má ) 4 inventarizace Od účetních dostanete sestavu pohledávek a závazků k Je třeba, abyste zkontrolovali, zda sestava odpovídá realitě. Často se totiž může stát, že jste například k přijaté faktuře zahájili reklamační řízení, dodavatel vám již poslal (či přislíbil) dobropis, ale ten ještě v účetnictví nemáte. Nebo s vaším odběratelem jednáte o uznání či neuznání pohledávky, o prominutí dluhu a podobně. Dále některé neuhrazené pohledávky možná vymáháte u soudu, některý váš zákazník se ocitl v insolvenci a podobně. Všechny tyto informace účetní k závěrce potřebují. Není třeba se zabývat tím, že mezi a datem inventarizace je řada faktur již uhrazena, to účetní vědí, jde spíše o to odhalit ty faktury, které nejsou a nebudou hrazeny. Dalším důležitým bodem je inventarizace majetku a zásob. U majetku a zásob zákon požaduje nejen dokladovou, ale i fyzickou inventuru. Dokladovou inventuru provádějí ve spolupráci s vámi vaši účetní. Pošlou vám k odsouhlasení seznam majetku k , stav zásob s vámi konzultují v závislosti na způsobu evidence zásob ve vašem účetnictví. Fyzickou inventuru provádíte vy. Podle zákona je třeba odsouhlasit a podepsat dokument prokazující stav majetku a závazků k poslednímu dni účetního období (nebo k nějakému blízkému dni, z čehož lze snadno přepočítat stav k poslednímu dni). Tyto doklady od vás může požadovat auditor či správce daně při kontrole. Obdobným způsobem procházejí účetní i další účty stav záloh, stav pokladny a bankovních účtů, stav daňových povinností, ostatních a závazky majetku a zásob 8 UOL_08_print.indd :55:04

9 pohledávek a závazků. Podle individuální situace ve firmě se vás budou ptát na nejasnosti, které ještě zůstaly nedořešeny. 5) Na řadu přicházejí náklady a výnosy Podle účetních i daňových předpisů je třeba náklady a výnosy přiřadit účetním obdobím, s nimiž věcně a časově souvisí. V praxi to znamená, že například faktura na spotřebu elektrické energie za období listopad 2013 únor 2014 musí být rozdělena nákladově v určitém poměru na obě tato období. Dalším problémem jsou ty dodávky, které sice v uzavíraném roce proběhly, ale nejsou ještě vyfakturovány, tzn. zatím byly hrazeny zálohově, ale konečná výše není známá (obvykle plyn, elektřina). Zde je třeba alespoň odhadnout výši nákladů. Obvykle odhadujeme ve výši zaplacených záloh. Pokud víte, že ještě něco bude do uzavíraného roku dofakturováno, je třeba o tom vaše účetní informovat. 6) Předposlední krok k rozvaze a výsledovce Jakmile jsou všechny účty inventarizovány, je možno sestavit rozvahu a výsledovku, což jsou spolu s inventarizací podklady pro sestavení daňového přiznání. V daňovém přiznání se vychází z výsledku hospodaření z výsledovky, ten je dále upravován o nedaňové náklady, včas neuhrazené sociální či zdravotní pojistné, neuhrazené závazky po splatnosti více než 36 měsíců a další. 7) Finální krok vypočtená daň Výsledkem je vypočtená daň, od ní se odečtou uhrazené zálohy na daň a z toho vyplyne doplatek či přeplatek daně. Daň je zaúčtována, a to je poslední účetní zápis účetnictví se uzavře. Vytištěné výkazy rozvaha, výsledovka a příloha jsou podepsány statutárním orgánem a spolu s podepsaným daňovým přiznáním (podepisuje buď statutární orgán nebo daňový zástupce) je vše podáno na finanční úřad. Přejeme vám všem, aby ve vašem případě celý proces proběhl hladce a aby pro vás jeho výsledek, daň, nepředstavoval nepříjemnou zprávu. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob I tímto dalším příspěvkem navazujeme na aktuální téma nového roku, a to je daňové přiznání. Nyní se budeme věnovat jeho nejrozšířenější variantě přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Co vše k daňovému přiznání potřebujeme? S nadcházejícím novým rokem opět nastane období, kdy je nutné podat daňové přiznání k dani z příjmu a také přehledy zdravotního a sociálního pojištění, a s tím se nabízí otázka, co všechno je k jejich zpracování třeba. Řadu z těchto potřebných dokumentů obdržíte automaticky již během ledna, je tedy vhodné jim věnovat pozornost a ušetřit si tím následné zdlouhavé a někdy i nákladné shánění opisů těsně před termínem podání přiznání. Podklady ke všem zdanitelným příjmům Na rozdíl od právnických osob, kde jsou v podstatě všechny údaje pro daňové přiznání zahrnuty v jejich účetnictví, u fyzických osob je kompletně zpracované účetnictví či daňová evidence (dále jen účetnictví) jen jedním z předpokladů pro výpočet daňové povinnosti. Především je nutné mít podklady ke všem zdanitelným příjmům, které osoba za minulý rok měla, a tyto podklady včetně doplňujících informací předat účetní, která bude přiznání zpracovávat. Z čeho se skládá základ daně? Základ daně z příjmu fyzických osob se skládá z pěti dílčích základů ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a z ostatních příjmů. V případě příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání, dohoda, činnost ve statutárních a dozorčích orgánech apod.) je nutné doložit Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň od všech zaměstnavatelů, u kterých bylo v loňském roce takových příjmů dosaženo. Výjimkou jsou pouze příjmy zdaněné srážkovou daní, které se již přiznávat nemusí, což jsou příjmy do Kč hrubého. Příjmy z podnikání jsou právě ty příjmy, které jsou zaznamenány v účetnictví. Jak ho vypočítáme? Existují tři varianty výpočtu tohoto dílčího základu daně podvojné účetnictví (základ daně tvoří výnosy náklady, tj. podle data skutečného vzniku a věcné časové souvislosti), daňová evidence (základ daně tvoří příjmy výdaje, tj. podle data platby) nebo paušální výdaje (základ daně tvoří příjmy snížené o výdaje ve výši určitého procenta z příjmů). Příjmy z kapitálového majetku jsou především výnosy z různých investic, pokud nejsou zdaněné srážkovou daní, typicky úroky z půjček či běžného podnikatelského účtu. Rovněž je třeba dodat podklady k příjmům z pronájmu, pokud již nejsou zahrnuty v účetnictví, pokud jsou v účetnictví zahrnuty, je třeba je oddělit od příjmů z podnikání. Co patří mezi další příjmy? Do kategorie ostatních příjmů spadají všechny příjmy, které nepatří do předchozích kategorií, často i příjmy, u kterých nemusí být na první pohled zřejmé, že se musí danit. Patří sem různé typy příležitostných příjmů, prodej majetku (nemovitosti, cenné papíry, automobily) zahrnutého do obchodního majetku. Častým případem je také zrušení penzijního či životního pojištění, které bylo v minulosti uplatněné jako nezdanitelná část základu daně, kde je základem daně celková výše uplatněná v minulých přiznáních bez omezení času. Celkový základ daně Celkový základ daně nesmí být nižší než základ daně ze závislé činnosti. V případě příjmů z podnikání a příjmů z pronájmu může být základ daně záporný, pokud ho v daném období nelze v plné výši odečíst od ostatních dílčích základů daně, je možno tuto ztrátu uplatnit i v některém z pěti následujících období. Sleva na dani Po vyčíslení celkového základu daně je potřeba mít podklady pro nezdanitelné části základu daně a slevy na dani, což jsou položky, které mohou daňovou povinnost významně ovlivnit. Mimo slevy 9 UOL_08_print.indd :55:04

10 Daňové přiznání na poplatníka, je třeba vždy doložit příslušné podklady. Ani samotná sleva na poplatníka již není pro všechny osoby, od roku 2013 na ni nemají nárok osoby pobírající starobní důchod. Slevu na manžela/ manželku lze uplatnit, jestliže vlastní příjem manžela/ manželky nepřesáhl Kč. Do tohoto příjmu se počítají všechny příjmy, i osvobozené, mimo příjmů v zákoně výslovně uvedených. Jako doklad se použije čestné prohlášení manžela/manželky. K uplatnění slevy či daňového bonusu na děti se přikládá čestné prohlášení druhého rodiče, že zvýhodnění neuplatňuje, u plnoletých dětí rovněž potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu je nutné rovněž přiložit jako doklad ke slevě na vlastní studium. Další slevy je možné uplatnit na invaliditu vlastní, v případě invalidity manžela/ manželky či dětí, pokud splňují podmínky uplatnění slevy, jsou tyto slevy zvýšené. Nezdanitelné položky Dále je možné uplatnit nezdanitelné položky. Příslušné instituce obvykle vystavují doklad TECHNOTIPY 10 ISDOC jako formát elektronické faktury seriál technotipů pokračuje dalším dílem, který se věnuje tématu elektronické fakturace. Věříme, že tato další novinka ze světa výpočetní techniky vám usnadní proces fakturování. Co je to ISDOC? ISDOC je standard pro elektronickou fakturaci. Tento formát umožňuje exportovat i importovat kompletní obsah faktury bez potřeby data ručně přepisovat. Formát ISDOC vychází z mezinárodního standardu UBL 2.0, a ten je rozšířen o česká specifika. Podporu přislíbila většina výrobců ekonomických systémů v České republice. Technicky se jedná o soubor XML, který obsahuje Důležité upozornění: Od roku 2013 nemohou uplatňovat slevu na manžela/ manželku a daňové zvýhodnění na dítě osoby, u kterých tvoří více než 50 % základu daně příjmy, u kterých byly uplatněny paušální výdaje. Roční výše slevy na manžela/manželku činí Kč, na dítě Kč. U OSVČ, která uplatňuje paušální výdaje a v minulosti uplatňovala manžela/manželku a dvě děti, to znamená zvýšení daňové povinnosti až o Kč! automaticky, v případě, že je nezašlou, je možné si je vyžádat. Jde zde o potvrzení o darech na dobročinné účely, které musí splňovat zákonné podmínky, minimální celková výše darů, kterou lze odečíst, je Kč, maximálně lze odečíst 10 % základu daně. Místo potvrzení lze použít smlouvu a doklad o zaplacení, pokud smlouva splňuje podmínky dle zákona. Dále lze při splnění zákonných podmínek uplatnit úroky z půjček na bytové účely do výše Kč ročně na domácnost, pro jejich uplatnění je nutné přiložit potvrzení o výši úroku od banky a při prvním uplatnění v roce dále smlouvu o úvěru a výpis z katastru. Po splnění zákonných podmínek si lze odečíst z daní uhrazené pojistné na penzijní připojištění či životní pojištění, které slouží jako zabezpečení na důchodový věk, podkladem je potvrzení z pojišťovny či fondu, které obvykle bývá zasíláno automaticky po skončení roku. V případě penzijního připojištění se uhrazená částka snižuje o Kč ročně. V obou případech je maximální roční částka, kterou lze uplatnit, Kč. Dále lze od základu daně všechna data a je možné jej doplnit o elektronický podpis (využívá standard podpisu XML XMLSignature). Standardně má příponu ISDOC. Existuje také varianta ISDOCX, která navíc umožňuje přibalit i přílohy. Jedná se pak o komprimovaný soubor ZIP, ve kterém je zabalen soubor ISDOC společně s dalšími dokumenty. Proč bychom měli používat formát ISDOC místo PDF? Formát PDF především není vhodný pro automatizované zpracování. Právě tuto nevýhodu řeší ISDOC. Díky němu již není třeba přijatou fakturu přepisovat, ale lze ji přímo naimportovat například do účetního programu. Jak si prohlédnout fakturu ve formátu ISDOC? K prohlížení faktur ve formátu ISDOC můžete použít program ISDOCReader nebo si můžete fakturu zobrazit přes službu bez nutnosti jakékoli instalace. Jak prakticky využívat výhody formátu ISDOC se službou Účetnictví on-line? Díky formátu ISDOC není třeba odečíst odborové příspěvky či úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání. Mimo jiné V případě příjmů z podnikání je nutné mimo přiznání podat také přehledy zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. ČSSZ a většina zdravotních pojišťoven v lednu zasílá rozpisy zaplacených záloh. Tyto rozpisy jsou rovněž důležitým podkladem pro účetní. V případě, že poplatník platil zálohu na zdravotní pojištění v minimální výši, je třeba již v platbě za leden, tj. placené v únoru, výši zálohy aktualizovat. Shrnutí: Účetní po skončení roku předejte: informace a podklady ke všem příjmům rozpisy uhrazených záloh na zdravotní a sociální pojištění obdržené od příslušných institucí informace, které slevy se vás týkají, a příslušné podklady (potvrzení výše zaplacených úroků z hypotéky, potvrzení částky uhrazeného penzijního a životního pojištění, potvrzení o darech, čestné prohlášení manžela/manželky, potvrzení o studiu atd.) přijaté faktury ručně přepisovat. Stačí se při vytváření faktury přepnout do záložky ISDOC a naimportovat přijatý dokument isdoc. Pokud fakturu vystavujete, klikněte na tlačítko EXPORT a uložte danou fakturu ve formátu ISDOC. NOVINKA: Pokud vystavujete fakturu a chcete klientovi dát k dispozici tuto fakturu i ve formátu ISDOC, můžete pouze zaškrtnout položku Poslat em. U faktury, kterou si klient zobrazí na základě tohoto u, bude mít nyní nově i možnost uložit ve formátu ISDOC. text: Pavla Kubátová text: Bohuslav Blín UOL_08_print.indd :55:05

11 Novinky Novinky v účetním programu rádi bychom vás i v tomto zimním čísle seznámili s aktuálními novinkami a věříme, že vám všechny tyto nové změny pomohou s vyřešením či usnadněním některých otazníků. Autor článku Zbyněk Vanžura, technické oddělení text: Pavla Kubátová text: Bohuslav Blín Překlad produktů do jiných jazyků Dříve V nové verzi programu jsme se rozhodli vyřešit problém s názvy produktů při prodeji do zahraničí. Do současnosti bylo možné každému produktu přiřadit jen jeden název a ten se použil při každém prodeji. Ovšem při prodeji do zahraničí tento název nemusel vyhovovat. Proto se používalo několik řešení. Například se produkt pojmenovával dvojjazyčně, nebo pokud nešlo o skladový produkt, tak se vytvořilo několik produktů každý v jiném jazyce. Bohužel u skladových produktů nebylo jiné řešení než při prodeji název přepsat. Nyní Nově lze ale pro každý produkt nastavit několik názvů pro každý jazyk jeden. Základní název zůstává stále nastaven u produktu a použije se v případě, že odběratel nemá nastavený žádný jazyk nebo v případě, že má nastaven jazyk, pro který neexistuje žádný název. Všechny ostatní názvy produktu se nastavují v tabulce ve spodní části okna v panelu Překlady. Zde se ke každému produktu může nastavit jméno a popis produktu v nastaveném jazyce. Při fakturaci nebo prodeji už potom není potřeba název vyplňovat a automaticky se doplní ten, který odpovídá jazyku nastavenému u příslušného odběratele nebo střediska. Reporty v dalších jazycích Na podporu cizích jazyků jsme se v nové verzi zaměřili, takže už by se nemělo stát, že se v anglické verzi programu setkáte s nepřeloženými položkami v menu nebo ve formulářích. Navíc spousta reportů byla přeložena do několika dalších jazyků. Současný přístup do více středisek Dříve V případě více prodejen se občas stává, že někteří zaměstnanci pracují střídavě ve více prodejnách, a musí potom při každém prodeji vybrat správné středisko. Bohužel na to občas zapomněli a potom neseděl stav skladu, neboť bylo zboží vyskladněno ze špatného skladu. Do této chvíle se to řešilo tak, že se každému takovému uživateli založilo více účtů a uživatel se potom přihlašoval v každé prodejně jinak. Často ovšem bylo potřeba omezit přístup jen do některých prodejen/středisek a kombinace více přihlašovacích jmen a omezeného přístupu způsobovala poměrně značné potíže. Nyní V nové verzi jsme tento problém vyřešili tak, že každý uživatel má možnost být přiřazen do více středisek a navíc si může snadno nastavit středisko, které chce mít v příslušný okamžik nastaveno jako výchozí. Takže teď už nepotřebuje více přihlašovacích údajů a zároveň se může dívat i do ostatních skladů, přičemž nehrozí, že by se dostal někam, kam nemá. Nastavení výchozího střediska uživatele se nastavuje postupně v položkách Databáze Oprávnění Uživatelé, kde je při výběru vlastní osoby možné si ve spodní části v panelu Střediska výchozí středisko nastavit. Úřední podání Nově jsou v účetním programu evidována úřední podání, takže bude možné snadno dohledat, jaká přiznání byla podána a jaké závazky z nich vyplývají. V první fázi zde budou evidována zejména přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnná hlášení, do budoucna zde ale budou uložena i další podání od daní z příjmů přes mzdová hlášení až po výkazy pro správu sociálního zabezpečení a formuláře pro zdravotní pojišťovny. Tyto přehledy najdete v položkách Účetnictví Úřední podání. Další úpravy V účetním programu došlo i k dalším drobnějším úpravám, jako např. byly doplněny proměnné do naplánovaných úloh, zpřesněn výpočet s měnovým kurzem, vytvořen reportu podrozvahy, zlepšeno účtování produktů s šarží a expirací, vylepšena ochrana uzamčených období, zlepšeno rozpoznání sazby DPH u záloh pro daňové doklady, zlepšen výpočet výkazu zisků a ztrát, vylepšeno odesílání ových notifikací, upraveny předkontace pro použití v jiných měnách než v CZK, doplněno rozpoznání státu bankovního účtu u českých a slovenských účtů, upraveno odpotvrzování dokladů, upraveno časové rozlišení i na jeden následující měsíc, vylepšeno naskladnění v cizích měnách, upraveno účtování bank a spořitelních družstev, upraveny šablony ových zpráv pro notifikace, nastaveny limity zásob, přidán import mzdových příkazů. Kompletní přehled změn v jednotlivých verzích účetního programu je k dispozici na webové adrese https://extra.uol.cz/wiki/technologie:ucetni_program 11 foto: archiv UOL UOL_08_print.indd :55:07

12 UOL_08_print.indd :55:08

SLALOM MEZI ZÁKONY A ČÍSLY. Zákon. o obchodních korporacích str. 3 NOVÉHO. Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost. Přiznání

SLALOM MEZI ZÁKONY A ČÍSLY. Zákon. o obchodních korporacích str. 3 NOVÉHO. Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost. Přiznání WWW.UOL.CZ PROSINEC 2013 Účetní závěrka aneb Každoroční povinnost firmy Přiznání str. 8 9 k dani z příjmu fyzických osob str. 9 10 CO JE U NÁS NOVÉHO Vítáme nové tváře Místo čísel na bowling Zákon o obchodních

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více