PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:"

Transkript

1 PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A ,- - FAV B ,- 321/2 Zahraniční závazky - FAP A ,- - FAP B ,- Kurz ČNB k počátku účetního období činí 26,95 Kč/. Během účetního období došlo k následujícím účetním operacím: 1) VBÚ úhrada FAV B (kurz činí 27,06 Kč/ )... Kč.,- 2) FAP nákup zboží v hodnotě 8 300,- (kurz činí 27,08 Kč/ )... Kč.,- 3) VÚD DPH 19 % při dovozu... Kč.,- 4) VPD provize za nákup zboží... Kč 5 000,- 5) VPFA doprava vlastním autem... Kč ,- 6) Příjemka zboží převzato na sklad... Kč.,- 7) VBÚ úhrada FAP A (kurz činí 27,01 Kč/ )... Kč.,- 8) FAV prodej zboží do zahraničí v hodnotě ,- (kurz 27,23 Kč/ )... Kč.,- 9) Výdejka úbytek prodaného zboží... Kč ,- 10) VÚD kurzové rozdíly účtů 311/2 a 321/2 (kurz činí 26,99 Kč/ )... Kč.,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku, a to včetně příslušných kurzových rozdílů. 2) Zjistěte finanční výsledek hospodaření. ŘEŠENÍ: Finanční výsledek hospodaření

2 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 1 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VBÚ úhrada FAV B /2 311/2 kurzový zisk / FAP nákup zboží ze zahraničí /2 3 VÚD DPH 19 % při dovozu , /Z 4 VPD provize ze nákup zboží VPFA doprava zboží Příjemka zboží převzato na sklad VBÚ úhrada FAP A /2 221/2 kurzová ztráta /2 8 FAV prodej zboží do zahraničí / Výdejka úbytek prodaného zboží VÚD přepočet kurzu u pohledávek -kurzová ztráta /2 přepočet kurzu u závazků - kurzový zisk /2 663 MD 311/2 - Zahraniční odběratelé (CZK) D MD 311/2 - Zahraniční odběratelé ( ) D PS ) PS ) ) ) Obrat Obrat Obrat Obrat KS KS MD 321/2 - Zahraniční dodavatelé (CZK) D MD 321/2 - Zahraniční dodavatelé ( ) D 7) PS ) PS ) ) Obrat Obrat Obrat Obrat KS KS Účet KS v KS v Kč dle účetnictví KS v Kč dle kurzu k Kurzový rozdíl Charakter rozdílu 311/ Kurzová ztráta 321/ Kurzový zisk

3 Finanční výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření finanční náklady finanční výnosy ztráta PŘÍKLAD Č. 2 Společnost Kolík, s. r. o. provozuje obchod se sportovními potřebami. Společnost má dva společníky a tři zaměstnance. Mzdy jednotlivých zaměstnanců a společníků uvádí následující tabulka: Položka Zaměstnanec A Zaměstnanec B Zaměstnanec C Společník A Společník B Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Záloha na daň Nemocenská Spoření apod Náhrada manka Čistá mzda Záloha mzdy K výplatě Během účetního období došlo k následujícím účetním operacím týkajících se mzdové problematiky: 1) VBÚ úhrada zálohy mzdy zaměstnancům A a B... Kč...,- - úhrada zálohy mzdy oběma společníkům... Kč...,- 2) VPD výplata zálohy mzdy zaměstnanci C... Kč...,- 3) VÚD zúčtování mezd zaměstnanců hrubé mzdy... Kč...,- - srážka sociálního pojištění... Kč...,- - srážka zdravotního pojištění... Kč...,- - srážka zálohy na daň z příjmů... Kč...,- - nárok na nemocenskou... Kč...,- - srážka spoření... Kč...,- - srážka náhrady manka... Kč...,- 4) VÚD zúčtování mezd společníků - hrubé mzdy... Kč...,- - srážka sociálního pojištění... Kč...,- - srážka zdravotního pojištění... Kč...,- - srážka zálohy na daň z příjmů... Kč...,- - nárok na nemocenskou... Kč...,- - srážka spoření... Kč...,-

4 5) VÚD zákonné pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance sociální... Kč...,- - zdravotní... Kč...,- 6) VÚD zákonné pojištění hrazené zaměstnavatelem za společníky sociální... Kč...,- - zdravotní... Kč...,- 7) VBÚ úhrada doplatku mezd zaměstnanců A a B... Kč...,- - úhrada doplatku mezd obou společníků... Kč...,- 8) VPD výplata doplatku mzdy zaměstnanci C... Kč...,- 9) VBÚ úhrada sociálního pojištění... Kč...,- - úhrada zdravotního pojištění... Kč...,- - úhrada zálohy na daň z příjmů... Kč...,- - připsána nárokovaná nemocenská... Kč...,- - převod sraženého spoření... Kč...,- ÚKOL: 1) Doplňte chybějící údaje v tabulce. 2) Zaúčtujte účetní operace do deníku. ŘEŠENÍ: Tabulka ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 2 Tabulka Položka Zaměstnanec A Zaměstnanec B Zaměstnanec C Společník A Společník B Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Záloha na daň Nemocenská Spoření apod Náhrada manka Čistá mzda Záloha mzdy K výplatě

5 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VÚD úhrada zálohy na mzdy zaměstnancům A a B úhrada zálohy na mzdy společníkům VPD výplata zálohy zaměstnanci C mzdy zaměstnanci - hrubé mzdy mzdy zaměstnanci - srážka soc. poj mzdy zaměstnanci - srážka zdr. poj VÚD mzdy zaměstnanci - srážka zálohy na DzP mzdy zaměstnanci - nárok na nemocenskou mzdy zaměstnanci - srážka spoření mzdy zaměstnanci - srážka náhrady manka mzdy společníci - hrubé mzdy mzdy společníci - srážka soc. poj VÚD mzdy společníci - srážka zdr. poj mzdy společníci - srážka zálohy na DzP mzdy společníci - nárok na nemocenskou mzdy společníci - srážka spoření VÚD zák. poj. hrazené z-telem za z-ce - sociální zák. poj. hrazené z-telem za z-ce - zdravotní VÚD zák. poj. hrazené z-telem za z-ce - sociální zák. poj. hrazené z-telem za společníky - zdravotní VBÚ úhrada doplatku mezd zaměstnanců A a B úhrada doplatku mezd společníků VPD úhrada doplatku mezd zaměstnance C úhrada sociálního pojištění úhrada zdravotního pojištění VBÚ úhrada zálohy na daň z příjmů připsaná nárokovaná nemocenská převod sraženého spoření PŘÍKLAD Č. 3 Akciová společnost KOVO se zabývá výrobou nerezových součástek. Během účetního období došlo k následujícím účetním případům. 1) VBÚ platba zálohy na daň z příjmů společnosti... Kč ,- 2) VÚD předpis daně z nemovitostí... Kč 6 500,-

6 3) VÚD předpis silniční daně... Kč ,- 4) VÚD předpis darovací daně... Kč ,- 5) VÚD přiznána dotace ke mzdě zaměstnance-absolventa... Kč 5 000,- 6) VBÚ úhrada daně z nemovitostí... Kč...,- - úhrada silniční daně... Kč...,- - úhrada darovací daně... Kč...,- - připsána dotace ke mzdě absolventa... Kč...,- 7) VÚD vypočtená daň z příjmů společnosti splatná z běžné činnosti... Kč ,- - z mimořádné činnosti... Kč 3 500,- 8) VBÚ doplatek daně z příjmů... Kč...,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku. ŘEŠENÍ: ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 3 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VBÚ platba zálohy na daň z příjmů VÚD předpis daně z nemovitostí VÚD předpis silniční daně VÚD předpis darovací daně VÚD přiznána dotace ke mzdě absolventa úhrada daně z nemovitostí VBÚ úhrada silniční daně úhrada darovací daně připsána dotace ke mzdě absolventa VÚD vypočtená DzP splatná - běžná činnost vypočtená DzP splatná - mimořádná činnost VBÚ doplatek daně z příjmů

7 PŘÍKLAD Č. 4 PEK, a. s., plátce DPH, se zabývá výrobou pečiva. Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: 1) FAP mouka smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč...,- 2) FAP doprava mouky smluvní cena... Kč 5 500,- - DPH 19 %... Kč...,- 3) Příjemka mouka převzata na sklad... Kč...,- 4) PPD prodej pečiva ve vlastní prodejně cena včetně DPH 9 %... Kč ,- 5) Výdejka úbytek prodaného pečiva... Kč ,- 6) FAP nákup stroje v hodnotě USD ,- (kurz činí 18,05 Kč/USD)... Kč...,- 7) VÚD clo 2 % z hodnoty stroje... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 8) FAP doprava stroje smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 9) VÚD zařazení stroje do užívání... Kč...,- 10) FAV prodej pečiva SD COOP smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč...,- 11) Výdejka úbytek pečiva... Kč ,- 12) FAV prodej osobního auta smluvení cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 13) VÚD řádný odpis osobního auta... Kč ,- - dodatečný odpis zůstatkové ceny osobního auta... Kč ,- - vyřazení osobního auta z užívání... Kč ,- 14) VPD nákup kancelářského materiálu, který byl dán ihned do spotřeby, cena včetně DPH 19 %... Kč 3 927,- 15) FAV prodej pečiva jídelně smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč...,- 16) Výdejka úbytek prodaného pečiva... Kč ,- 17) VÚD uznán reklamační nárok jídelny ve výši 10 % hodnoty faktury z účetního případu 15)... Kč...,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku. 2) Zjistěte výši daňové pohledávky/závazku z titulu DPH, a to dle jednotlivých sazeb DPH 3) Na základě VBÚ zaúčtujte do deníku výsledný vztah k finančnímu úřadu. ŘEŠENÍ: Výsledná daňová povinnost 2

8 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 4 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D mouka - smluvní cena FAP mouka - DPH 9 % / FAP doprava mouky - smluvní cena doprava mouky - DPH 19 % / Příjemka mouka převzata na sklad PPD prodej pečiva - smluvní cena prodej pečiva - DPH 9 % /1 5 Výdejka úbytek prodaného pečiva FAP nákup stroje ze zahraničí VÚD 8 FAP clo DPH 19 % ,90 343/2 343/2Z doprava stroje - smluvní cena doprava stroje - DPH 19 % / VÚD stroj zařazen do užívání FAV prodej pečiva - smluvní cena prodej pečiva - DPH 9 % /1 11 Výdejka úbytek prodaného pečiva FAV prodej osobního auta - smluvní cena prodej osobního auta - DPH 19 % /2 13 VÚD řádný odpis osobního auta dodatečný odpis osobního auta vyřazení osobního auta z užívání VPD 15 FAV nákup kancelářského mat. - smluvní cena nákup kancelářského mat. - DPH 19 % /2 211 prodej pečiva jídelně - smluvní cena prodej pečiva jídelně - DPH 9 % /1 16 Výdejka úbytek prodaného pečiva VÚD uznán reklamační nárok jídelny - sml. cena uznán reklamační nárok jídelny - DPH 9% /1 311

9 Výsledná daňová povinnost MD 343/1 - DPH 9 % D MD 343/2 - DPH 19 % D 1) ) ) ) ,90 17) ) ) ,90 12) ) ) Obrat Obrat ) 627 KS Obrat ,90 Obrat ,90 KS VBÚ Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D úhrada závazku DPH 9% /1 221 úhrada závazku DPH 19% /2 221 PŘÍKLAD Č. 5 Společnost s ručením omezeným Automat se zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách...kč ,- 123 Výrobky... Kč ,- 353 Pohledávky za upsaný ZK... Kč ,- 211 Pokladna... Kč ,- 354 Pohl. za spol. při úhradě ztráty... Kč ,- 221 Bankovní účty... Kč ,- 365 Ost. závazky ke spol. a členům družstva.. Kč ,- 112 Materiál na skladě. Kč ,- 431 Výsledek hosp. ve schval. řízení (zisk)... Kč ,- 411 Základní kapitál... Kč...,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: 1) VBÚ přijata půjčka od dceřinné společnosti, splatnost 6 měsíců... Kč ,- 2) VÚD předpis úroku z půjčky poskytnuté společníkem - úroková sazba 12 % p. a., splatnost 6 měsíců... Kč...,- 3) VBÚ splátka jmenovité hodnoty půjčky společníkovi... Kč...,- - úhrada úroku z půjčky... Kč...,- 4) VBÚ společnost poskytla půjčku společníkovi, splatnost 9 měsíců... Kč ,- 5) VÚD splátka ZK pozemkem v hodnotě... Kč ,- 6) VÚD rozdělení zisku min. roku příděl do rezervního fondu... Kč ,- - příděl do FKSP... Kč ,- - zbytek rozdělen mezi společníky... Kč...,-

10 - srážková daň z podílu na zisku (15 %). Kč...,- 7) VBÚ společník uhradil svou pohledávku z titulu ztráty z min. let... Kč...,- - výplata podílu na zisku společníkům... Kč...,- 8) VÚD předpis úroku z půjčky dceřinné společnosti ve výši 7 %... Kč...,- 9) VÚD upsání vkladu ve výši 25 % ZK PROAUTO, a. s.... Kč ,- 10) VÚD předpis úroku z půjčky poskytnuté společníkovi ve výši 11 %... Kč...,- 11) VBÚ částečná úhrada upsaného podílu PROAUTO, a. s.... Kč ,- 12) VÚD úhrada upsaného podílu PROAUTO, a. s. materiálem... Kč ,- ÚKOL: 1) Sestavte počáteční rozvahu a zjistěte výši základního kapitálu 2) Zaúčtujte účetní operace do deníku. 3) Zaúčtujte účetní operace do hlavní knihy, a to včetně otevření a uzavření účtů a zjištění výsledku hospodaření. 4) Sestavte Konečnou rozvahu a Výkaz zisku a ztráty. ŘEŠENÍ: Počáteční rozvaha Hlavní kniha Konečná rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 5 Počáteční rozvaha A Rozvaha Automat, s. r. o. k x v Kč P Pohledávky za upsaný základní kapitál Základní kapitál Podíly v ovládaných a řízených osobách Výsledek hospodaření běžného úč. období Materiál Závazky ke společníkům a členům družstva Výrobky Pohledávka za společníky při úhradě ztráty Peníze Účty v bankách Aktiva celkem Pasiva celkem

11 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VBÚ přijata půjčka od dceřiné společnosti VÚD předpis úroku z půjčky poskytnuté spol VBÚ úhrada jmenovité hodnoty půjčky spol úhrada úroku z půjčky spol VBÚ společnost poskytla půjčku společníkovi VÚD splátka ZK pozemkem příděl do rezervního fondu VÚD příděl do FKSP podíl na zisku společníkům daň z podílu na zisku VBÚ úhrada pohled. společníkem - ztráta min. let výplata čistého podílu na zisku společníkům VÚD předpis úroku z půjčky od dceřinné spol VÚD upsání vkladu PROAUTO, a. s VÚD předpis úroku z půjčky poskyt. společníkovi VBÚ částečná úhrada podílu PROAUTO, a. s VÚD úhrada podílu PROAUTO, a. s. materiálem Hlavní kniha MD Počáteční účet rozvažný D Základní kapitál Pohledávky za upsaný základní kapitál Zákonný rezervní fond Podíly v ovládaných a řízených osobách Dodavatelé Materiál na skladě Výrobky Pohledávka za společníky při úhradě ztráty Pokladna Bankovní účty Obrat Obrat

12 MD Bankovní účty D MD Ostatní závazky ke společníkům D PS a) a) PS ) b) b) ) a) ) Obrat Obrat b) KÚR 0 KS 0 11) Obrat Obrat MD Podíly v ovládaných a řízených osobách D KS KÚR PS Obrat 0 Obrat 0 MD Pokladna D KS KÚR PS Obrat 0 Obrat 0 MD Pozemky D KS KÚR ) Obrat Obrat 0 MD Pohled. za společníky při úhradě ztráty D KS KÚR PS a) Obrat Obrat MD Výrobky D KS 0 KÚR 0 PS Obrat 0 Obrat 0 MD Materiál na skladě D KS KÚR PS ) Obrat 0 Obrat MD Pohledávky za upsaný ZK D KS KÚR PS ) Obrat 0 Obrat MD Základní kapitál D KS KÚR PS Obrat 0 Obrat 0 MD Ostatní pohl. za společ. a členy družstva D KÚR KS ) ) MD Úroky D Obrat Obrat 0 2) KS KÚR ) Obrat Obrat 0 MD Podíly v úč. jednotkách pod podst. vlivem D KS ÚZaZ ) Obrat Obrat 0 MD Úroky D KS KÚR ) Obrat 0 Obrat ÚZaZ KS 4 125

13 MD Ostatní fondy D MD Výsledek hosp. ve schval. řízení D 6b) a) PS Obrat 0 Obrat b) KÚR KS c) Obrat Obrat 0 MD Ostatní přímé daně D KS 0 KÚR 0 6d) Obrat 0 Obrat MD Závazky - ovládající a řídící osoba D KÚR KS ) ) MD Závazky ke spol. při rozdělování zisku D Obrat 0 Obrat d) c) KÚR 0 KS b) MD Zákonný rezervní fond D Obrat Obrat KÚR KS 0 6a) Obrat 0 Obrat MD Závazky z upsaných nespl. CP a vkladů D KÚR KS ) ) ) Obrat Obrat KÚR KS MD Konečný účet rozvažný (KÚR) D Pohledávky za upsaný základní kapitál Základní kapitál Pozemky Zákonný rezervní fond Podíly v ovládaných a řízených osobách Ostatní fondy Podíly v úč. jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní přímé daně Materiál na skladě Závazky ovládající a řídící osoba Výrobky Závazky z upsaných CP a vkladů Ostatní pohledávky ke společníkům Pokladna Bankovní účty Ztráta Obrat Obrat MD Účet zisků a ztrát (ÚZaZ) D Úroky Úroky Obrat Obrat Ztráta KÚR

14 Konečná rozvaha a Výkaz zisku a ztráty A Rozvaha Automat, s. r. o. k x v Kč P Pohledávky za upsaný základní kapitál Základní kapitál Pozemky Zákonný rezervní fond Obrat Ostatní fondy Podíly v úč. jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní přímé daně Materiál na skladě Závazky ovládající a řídící osoba Výrobky Závazky z upsaných CP a vkladů Ostatní pohledávky ke společníkům Ztráta Pokladna Bankovní účty Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Automat, s. r. o. k x Provozní výsledek hospodaření 0 Výnosové úroky Nákladové úroky Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření za účetní období PŘÍKLAD Č. 6 PROSCHOOL, s. r. o., neplátce DPH, provozuje školicí středisko, které poskytuje školení v oblasti bezpečnosti práce. V roce 2009 došlo k následujícím hospodářským případům: 1) uzavřela firma smlouvu o provedení školení pro firmu Domas, pro období srpen 2009 až leden Měsíční školné činí Kč ,- a platba bude provedena , a to zpětně za celé období. 2) uzavřela firma se společností Probyty, s. r. o. nájemní smlouvu na nájem kanceláří. Platnost smlouvy je od října 2009 do června 2010, přičemž měsíční nájemné je Kč ,-. Platba byla provedena převodem z bankovního účtu , a to předem za celé období nájmu. 3) uzavřela firma smlouvu se společností COMP servis, která se týkala poskytování servisu počítačů v období listopad 2009 až červen Cena služby za měsíc činí Kč 5 000,- a platba bude za celé období provedena převodem z bankovního účtu. 4) bylo dle VBÚ přijato dopředu školné ve výši Kč ,-. Smlouva s firmou Prostavo byla uzavřena na období listopad 2009 až červen 2010.

15 5) Dne bylo z bankovního účtu uhrazeno předplatné odborných časopisů na celý příští rok v hodnotě Kč ,-. ÚKOL: 1) Určete účetní operace v jednotlivých letech a zaúčtujte je do deníku 2) Zjistěte výsledek hospodaření v jednotlivých letech. ŘEŠENÍ: u Výsledek hospodaření ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 5 - rok 2009 Datum Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D VBÚ uhrazeno nájemné (říjen 09 až červen 10) VBÚ přijato školné (listopad 09 až červen 10) VBÚ uhrazeno předplatné odb. časopisů rok VÚD předpis školného za rok 2009 (Domas) VÚD časové rozlišení nájemného VÚD předpis nákladů na servis počítačů za rok VÚD časové rozlišení školného (Prostavo) rok 2010 Datum Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D VBÚ přijato školné (Domas) - rok přijato školné (Domas) - rok VÚD nájemné VBÚ úhrada za servis počítačů - rok úhrada za servis počítačů - rok VÚD školné (Prostavo) za rok VÚD použití odborných časopisů

16 Výsledek hospodaření MD Výsledek hospodaření za rok 2009 D Obrat Obrat Zisk MD Výsledek hospodaření za rok 2010 D Obrat Obrat Ztráta

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více