PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec ICU-Katalog 2012.indd :03:00

2 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, Praha 1 telefon: fax: BANKovNÍ SPojENÍ: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. náměstí Republiky 3a, Praha 1 číslo účtu: /2700 IČ: DČ: CZ ŘEDITEL PhDr. jaroslav Louka tel.: oddělení CERTIFIKACE Bc. Radka Buchalová (registrace, certifikační kurzy, zkoušky) tel.: oddělení vzdělávání PRo veřejný SEKToR Bc. Marika Zetková (reforma účetnictví státu) tel.: oddělení vzdělávání A PRoDEjE Mgr. Simona Mudrová (přihlášky, pozvánky, platby, fakturace) tel.: Hana Sýkorová (prodej publikací) tel.: ICU-Katalog 2012.indd :03:00

3 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PŘEHLED NABÍDKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Tento katalog obsahuje pouze základní nabídku kurzů a seminářů, další aktuální a speciální témata jsou průběžně doplňována na našich webových stránkách. Komplexní nabídku akcí pořádaných ICÚ najdete na v rubrice Vyberte si svůj kurz (horní výběrové menu). Účetnictví podnikatelů podle českých účetních předpisů (CAS) aktuality v účetnictví podnikatelů, vazba na daňové a související předpisy a na regulaci účetnictví v celosvětovém kontextu CAS v členění: vymezení, oceňování, účtování, inventarizace, podrozvahová evidence, vykazování, zveřejňování, vazba na IFRS účetní uzávěrka a závěrka, audit účetní závěrky, výroční zpráva konsolidovaná účetní závěrka podle CAS přechod z daňové evidence na vedení účetnictví účetní aspekty manažerské účetnictví účetní terminologie a legislativa, základy účetnictví pro nefinanční manažery Daňová problematika aktuality v daňových a souvisejících předpisech a jejich uplatňování v praxi daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických osob principy fungování, aktuální změny, vybrané specifické problémy, chyby a omyly při aplikaci v praxi mezinárodní zdanění daňová specifika nevýdělečných organizací přechod z daňové evidence na vedení účetnictví daňové aspekty Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) aktualizované a nové IFRS včetně interpretací (IFRIC) postupy uplatňování kompletních IFRS, zavedení IFRS do účetní praxe principy oceňování podle IFRS, finanční výkazy překlopení účetní závěrky podle CAS na IFRS konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS pohledávky a další finanční nástroje podle IFRS pro finanční instituce i pro podnikatele implementace finančních informačních systémů ve vztahu k IFRS principy IFRS, jejich interpretace, hlavní rozdíly mezi IFRS a CAS pro vrcholový management Účetnictví státní správy a samosprávy účetnictví státní správy a samosprávy (4denní zvýhodněný speciál) novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. novely Českých účetních standardů pomocný analytický přehled nové České účetní standardy pro státní správu a samosprávu reforma účetnictví státu pro neúčetní pracovníky (starosta, ředitel, ekonomický vedoucí) příprava a sestavení roční účetní závěrky pro OSS, ÚSC, PO požadavky na vedení účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS metody finanční analýzy v procesech kontroly ve veřejné správě Mzdová problematika aktuality v pracovněprávních předpisech, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, roční zúčtování záloh na daň vliv zákoníku práce na zákon o daních z příjmů cestovní náhrady Finanční analýza účetních výkazů vypovídací schopnost účetní závěrky, techniky rozboru účetních výkazů nové trendy ve finanční analýze finanční analýza ve vztahu k IFRS Manažerské finance a finanční strategie podniku základy finančního řízení podniku investiční rozhodování podniku, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování fúze, akvizice a restrukturalizace podniku Právo pro ekonomy přeměny společností obchodní smlouvy a vymáhání pohledávek likvidace společností K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:00

4 I. Kurzy a semináře... 6 Účetnictví pro podnikatele Automobil v podnikání v roce Cash flow...11 Cash flow praktikum...25 Dlouhodobý majetek (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Fakturace...19 Chyby při pořizování majetku, prodej, nájem...28 Krátkodobý majetek (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Leasing v roce 2012 účetní a daňové aspekty...17 Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období 2012 (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Maturita z účetnictví přípravný kurz...13 Náklady a výnosy v roce 2012 účetní a daňový pohled...12 Nejčastější chyby a omyly při vedení účetnictví...17 Oceňování...17 Odměňování zaměstnanců a statutárů účetní a daňové aspekty...22 Odpisy hmotného a nehmotného majetku Operace s podnikem (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Opravy a technické zhodnocení...8 Opravy a technické zhodnocení (odpolední kurz)...23 Pohledávky z hlediska účetnictví, daní a práva...9 Požadavky na účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU (pro podnikatelské subjekty)...20 Přechod z daňové evidence na účetnictví...24 Rezervy a opravné položky...8 Rozhodování statutárních orgánů a průkaznost účetních a daňových dokladů...15 Technické zhodnocení, opravy a rezervy na opravy...19 Účetnictví a daně pro pokročilé Účetní a daňové aspekty přeměn společností...25 Účetní závěrka (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení...27 Účetní závěrka podnikatelů za rok 2011 praktický průvodce v příkladech...7 Účetní závěrka za rok Účetní závěrka za rok 2011 (odpolední kurz)...8 Účtová třída 5 a 6 účtování nákladů a výnosů...20 Účtování o dlouhodobém majetku...12 Úvod do konsolidované účetní závěrky...27 Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Zásoby z hlediska účtování i daňových dopadů...29 Změny v účetnictví a daních podnikatelů Zúčtovací vztahy účtová třída Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ KVALIFIKACE Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz...44 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) trénink...44 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) zkouška (Praha)...46 Daně Daňové pasti a rizika...26 Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů 2012)...26 Daň z přidané hodnoty (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...26 Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2012)...26 Daň z příjmů fyzických osob (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2012)...26 Daň z příjmů právnických osob (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...26 DPH u dodávek zboží a služeb v EU a do třetích zemí praktické příklady...27 DPH u stavebních činností...7 Novela DPH u přepravy a služeb v roce Odměňování zaměstnanců a statutárů účetní a daňové aspekty...22 Odložená daň...19 Praktikum z daní podnikatelů K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:00

5 Problémy spojené s uplatňováním DPH v roce Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení...27 Účetní a daňové aspekty přeměn společností...25 Uplatňování DPH v roce 2012 vybraná témata...21 Zásoby z hlediska účtování i daňových dopadů...29 Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Praktikum z daní podnikatelů 2012)...26 Změny v účetnictví a daních podnikatelů Znalosti účetní o DPH...12 Mzdy a pracovní právo Cestovní náhrady v praxi...9 Cestovní náhrady v praxi...22 Mzdová agenda v příkladech...24 Mzdová agenda změny a novinky Novela zákoníku práce (2012) přehled změn v příkladech...10 Pracovněprávní spory se zaměstnanci...22 Pracovněprávní vztahy...25 Pracovní doba, překážky a dovolená praktické aplikace...18 Praktikum pro mzdové účetní...11 Zákoník práce a pracovní právo v r (novela)...11 Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků...10 Zpracování mezd v malých a středních firmách...20 Právo pro ekonomy Likvidace společností...15 Obchodní smlouvy a vymáhání pohledávek...23 Přeměny společností...21 Personální management Asertivní dovednosti v řízení pracovního týmu (odpolední kurz)...23 Efektivní komunikace ekonomických pracovníků s interními i externími klienty (odpolední kurz)...18 Motivace, delegování a stimulace pracovníků (odpolední kurz)...29 Time management, hospodaření s časem (odpolední kurz)...24 II. Účetnictví pro státní správu Reforma účetnictví státu...31 III. Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR Mzdový účetní denní forma studia...34 Účetnictví podnikatelů kombinovaná forma studia...33 Účetnictví podnikatelů večerní forma studia...35 IV. Vzdělávání v Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR Příprava adeptů na certifikační zkoušky...37 Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních stupeň Certifikovaný účetní Účetnictví principy a techniky...38 Právo...38 Kvantitativní metody a IT...39 Daně...39 Finanční účetnictví a výkaznictví...40 Profesní chování a komunikace...41 Manažerské finance...42 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:00

6 2. stupeň Účetní expert Manažerské účetnictví...43 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz...44 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) trénink...44 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) zkouška (Praha)...46 Finanční řízení...46 Auditing a vnitřní kontrola...47 V. E-learning Multimediální učební pomůcka Kurz účetnictví struktura...49 Zkoušky a certifikáty...50 VI. Profesní vzdělávání na zakázku VII. Jak se přihlásit Vysvětlivka:... Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních INFORMACE O CENÁCH V ceně vzdělávací akce je zahrnuto občerstvení pro posluchače. *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR, IFRS specialisty, členy Svazu účetních. **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. Ceny vzdělávacích akcí jsou uvedeny vč. 20 % DPH, vyjma rekvalifikačních kurzů s akreditací MŠMT ČR, které jsou od daně osvobozeny. 4 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:00

7 MÍSTO KONÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Vzdělávací akce se konají v učebnách v sídle INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 1009/24, Praha 1. Jedná se celkem o čtyři učebny s kapacitou 76, 72, 30 a 14. Učebny jsou vybaveny potřebnou didaktickou technikou, tzn. PC, data projektor, ozvučení, zpětný projektor, školní tabule, flip chart. V případě plného obsazení učeben jsou další akce pořádány v pronajatých prostorách v centru Prahy (v blízkosti sídla ICU, s dobrou dostupností). Tematické kurzy pro státní správu a samosprávu nabízíme v regionálních centrech (zpravidla krajských městech) po celé ČR. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce, kterou zasíláme nejpozději 4 pracovní dny před uvedeným datem konání akce. K A T A L O G P R O F E S N Í H O ICU-Katalog 2012.indd 5 V Z D Ě L Á V Á N Í :03:10

8 1. Kurzy a semináře AKTUÁLNÍ ZMĚNY A VYBRANÉ OTÁZKY Z PRAXE PODNIKATELŮ I NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Vzdělávací akce nabízené v této části jsou určeny pro individuální účastníky se zájmem o problematiku účetnictví, daní a souvisejících předmětů ve vztahu k podnikatelskému i nevýdělečnému sektoru, tj. pro účetní ekonomy na všech kvalifikačních stupních, účetní a daňové metodiky, finanční analytiky, auditory a daňové poradce, ale i pro pracovníky střední a vrcholové úrovně řízení včetně manažerů nefinančního zaměření a majitelů firem. Vybrané vzdělávací akce jsou zařazeny do Kontinuálního profesního vzdělávání certifikovaných účetních (označeny jsou symbolem ). V průběhu všech vzdělávacích akcí je vymezen dostatečný prostor na diskusi ke konkrétním problémům z praxe. Posluchači mohou také zasílat před zahájením vzdělávací akce dotazy pro lektory na Vybrané vzdělávací akce jsou ukončeny závěrečnou písemnou zkouškou, která je nepovinnou částí kurzu. Úspěšným adeptům je vydáno Osvědčení ICÚ o absolvování vzdělávací akce ICU-Katalog 2012.indd :03:12

9 Novela DPH u přepravy a služeb v roce 2012 Dopravci, přepravci (spediční firmy) a jejich činnost z hlediska DPH ekonomická činnost uskutečňovaná přepravními výkony přeprava zboží do jiného členského státu služby související s přepravou mezi členskými státy přeprava při dovozu a vývozu zboží služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží činnost spedic daňové doklady, reverse charge, základ daně při dovozu zboží, přeúčtování přepravy, DUZP u přepravy a služeb. JUDr. Svatopluk Galočík odborný konzultant pro DPH TERMÍN DOBA KONÁNÍ Cena (včetně DPH) VS Kč (2 330 Kč)* (1 720)** 2501 Účetní závěrka podnikatelů za rok 2011 praktický průvodce v příkladech Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Inventarizační rozdíly Účetní případy související se zásobami Časové rozlišení nákladů a výnosů Rezervy Opravné položky Kurzové rozdíly Splatná a odložená daň Účetní případy související z transformací výsledku hospodaření na základ daně z příjmů Aktuální výklady a stanoviska vztahující se k uzavírání účetních knih Kontrolní vazby v účetní závěrce Zveřejňování účetní závěrky. Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2301 DPH u stavebních činností Od nabývá účinnosti novela DPH, která se významným způsobem dotýká nejen stavebních firem provádějících stavební činnosti, ale i příjemců těchto služeb. Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky a účetní poradce, ale také pro začínající plátce, kteří se pohybují v oblasti stavebnictví, nebo poskytuji stavebně montážní činnosti. Výstavba, dodání, převody a přechody vlastnického a ekonomického vlastnictví, místo plnění, opravy a technické zhodnocení staveb, dlouhodobý majetek, nájmy, zboží a služby spojené s nájmy, sazby daně u bytové výstavby, příslušenství staveb, drobné stavby, dílčí zdanitelná plnění, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, daňové doklady, využití splátkových a platebních kalendářů, vyúčtovací daňové doklady, oprava základu daně a výše daně, opravné daňové doklady, přeúčtování v účetnictví a při vedení daňové evidence, nárok na odpočet, krácení nároku koeficient, úprava a roční vypořádání odpočtu. Z intrakomunitárních vztahů bude vysvětlena problematika uplatňování DPH při dodání zboží a poskytnutí služby do jiného členského státu u subdodavatele a hlavního dodavatele, povinnosti registrace v jiných členských státech v návaznosti na skutečnost pro koho je plnění s místem plnění v jiném členském státě poskytováno, sankce za nesplnění registrační povinnosti, přenesení daňové povinnosti na příjemce (tuzemský reverse charge), ručení za daň. Pokyny a informace MF. Diskuse. Kurzy a semináře Ing. Ota Paikert odborný konzultant pro DPH Kč (2 330 Kč)* (1 720 Kč)** 2502 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

10 Účetní závěrka za rok 2011 Seminář je určen pro účetní, ekonomy a pro finanční i nefinanční manažery. Obsahem kurzu je sestavení účetní závěrky podnikatelů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu o peněžních tocích, výkazu o změnách vlastního kapitálu a přílohy. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** 2334 Rezervy a opravné položky Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Kurz je zaměřen na účetní aspekty tvorby opravných položek a rezerv, důvody k jejich tvorbě a zúčtování, dopady opravných položek a rezerv do účetní závěrky a jejich správné zobrazení v účetní závěrce. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2335 Účetní závěrka za rok 2011 (odpolední kurz) Dvoudenní seminář je určen pro účetní, ekonomy a pro finanční i nefinanční manažery. Obsahem kurzu je sestavení účetní závěrky podnikatelů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu o peněžních tocích, výkazu o změnách vlastního kapitálu a přílohy. Kurzy a semináře Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** 2220 Opravy a technické zhodnocení Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Kurz se především zabývá řešením problematiky dlouhodobého hmotného majetku a jeho technického zhodnocení a oprav. V průběhu kurzu jsou probírány praktické příklady. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

11 Pohledávky z hlediska účetnictví, daní a práva Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Závazkové právo Splnění úhrada, postupné plnění, započtení, postoupení Promlčení Úroky z prodlení, smluvní pokuty Účtování Postoupení pohledávky, tvorba opravných položek, odpis pohledávek, kursové rozdíly Sledování pohledávek z hlediska splatnosti, věřitelů., analytická evidence Inventarizace, odsouhlasovací dopisy, inventarizační rozdíly Pohledávky krátkodobé, dlouhodobé, tuzemské, zahraniční, zálohy Vykazování pohledávek. Daně Zákon č. 593/92 Sb., o rezervách, v platném znění daňové opravné položky Zákon č. 586/92 Sb., o dani z příjmu, v platném znění opravné položky, odpis pohledávek. Ing. Ivana Podhráská, auditor Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** 2302 Cestovní náhrady v praxi Seminář je určen pro mzdové účetní, účetní a personalisty. Výklad problematiky cestovních náhrad na základě schémat a praktických příkladů Charakteristika pracovní cesty Vymezení podmínek, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad Poskytování cestovních náhrad v závislosti na uzavřeném pracovněprávním vztahu Druhy cestovních náhrad (jízdné, stravné, náhrada výdajů za ubytování a další náhrady) Využívání osobních automobilů při pracovních cestách (rozdíly při využívání osobních automobilů zaměstnavatele a zaměstnance, možnost uplatňování paušálních výdajů na provoz služebních automobilů) Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách Paušalizace cestovních náhrad Vyúčtování cestovních náhrad, poskytování záloh, kurzové rozdíly Poskytování cestovních náhrad v návaznosti na zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví. Ing. Marie Hajšmanová soudní znalec v oboru mezd a účetnictví Kč (2 430 Kč)* 2331 Kurzy a semináře K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

12 Novela zákoníku práce (2012) přehled změn v příkladech Pět let poté, co vešel v platnost nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) se dočkal první opravdu velké novely. Od v mnoha oblastech nezůstává kámen na kameni a změny zasáhnou většinu zaměstnavatelů. Na našem semináři o novele projedeme přehledně veškeré změny, porovnáme předchozí a stávající stav, vysvětlíme sporné body. To vše na praktických příkladech. Součástí studijního materiálu je navíc srovnávací tabulka právní úpravy před a po novele. Možnost odchylné úpravy od zákona neplatnost právních úkonů omezení a zákazy použití občanského zákoníku v pracovním právu počítání času zkušební doba doba určitá dočasné přidělení výpovědní lhůty rozšíření výpovědních důvodů rozšíření ochrany před výpovědí odstupné zrušení ve zkušební době dohoda o provedení práce pracovní doba u brigád částečná nezaměstnanost pracovní doba (pružná pracovní doba, konto pracovní doby, evidence pracovní doby) mzdy (přesčasy, příplatky za práci) dovolená (určování, proplácení) informování zaměstnanců odbory konkurence osobní spisy, zápočtové listy a další změny od 01/2012. Dana Blažková poradenství a lektorská činnost v pracovním právu a personalistice Kč (2 330 Kč)* (1 720 Kč)** 2303 Kurzy a semináře Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok 2011 Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Co patří do závislé činnosti kdo je zaměstnanec, kdo je zaměstnavatel co je předmětem daně příjmy osvobozené od daně srážková daň problémy při výpočtu zálohy na daň roční zúčtování kdy ho lze provést a kdy ne co je daňovým základem zaměstnavatele, vazba na zdanitelný příjem zaměstnance praktické příklady. Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

13 Cash flow Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Kurz je zaměřen na sestavení výkazu o peněžních tocích nepřímou metodou podle ČÚS č. 023, procvičení na praktických příkladech diskuze. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2337 Zákoník práce a pracovní právo v r (novela) Na semináři si utřídíte informace z pracovního práva v celé jeho šíři, upozorníme Vás na nejčastější chyby a rozdíly v právní úpravě vždy před a po novelách, dostatečný prostor bude věnován příkladům a dotazům. Vznik, změny a skončení pracovního poměru, jmenování/odvolání neplatnost právních úkonů před a po 01/2012 ochrana osobních údajů, antidiskriminační zákon zkušební doba vedoucích pracovní poměry na dobu určitou před a po 01/2012 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměry, DPP a pojištění změny od 1/2012 pracovní doba, přestávky v práci, rozvržení pracovní doby (konto pracovní doby) před a po 01/2012 základy bezpečnosti práce odměňování přesčasy ve mzdě od 01/2012 překážky v práci dovolená nárok, způsob určování, krácení, dovolená jako benefit, příklady změny v určování a čerpání dovolené od 01/2012 vzdělávání zaměstnanců, kvalifikační dohody náhrada škody informování zaměstnanců vnitřní předpisy, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, posudek změny od 01/2012 zákaz konkurence změny 01/2012 doručování písemností a další Dana Blažková poradenství a lektorská činnost v pracovním právu a personalistice Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2304 Praktikum pro mzdové účetní Kurzy a semináře Seminář je určen pro mzdové účetní a personalisty, kteří si chtějí na praktických příkladech procvičit výpočty související se mzdami a platy. Pozn.: nutná kalkulačka. Stanovení průměrného výdělku pro pracovně právní účely (odpracovaná doba, rozhodné období, pravděpodobný výdělek) Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (náhrada za prvních 21 dnů nemoci) Srážky ze mzdy (pořadí srážek, postup při výpočtu srážek) Výpočet pojistného na zdravotní pojištění (stanovení vyměřovacího základu, minimální a maximální vyměřovací základ, pracovní volno bez náhrady příjmů) Výpočet pojistného na sociální pojištění (stanovení vyměřovacího základu, maximální vyměřovací základ) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (stanovení základu daně pro odvod zálohy na daně z příjmů ze závislé činnosti, stanovení základu daně pro odvod srážkové daně, slevy na dani, roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) Aktuality k datu konání semináře. Jiřina Severová účetní a ekonomický poradce Kč (2 330 Kč)* 2305 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

14 Znalosti účetní o DPH Seminář je určen především účetním, dále finančním manažerům a účetním metodikům Vymezení předmětu daně Daňové doklady druhy a jejich náležitosti Výpočet daně Uplatňování daňových dokladů z časového hlediska Zálohy doklady, účtování Cizí měna přepočet cizí měny ve vazbě na účetní předpisy Nárok na odpočet daně DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU DPH při dovozu a vývozu mimo EU DPH a automobil Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* 2504 Účtování o dlouhodobém majetku Členění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (používané pojmy a jejich význam) Zásady účtování v účtové třídě 0 Pravidla pro oceňování a odpisování Řešení příkladů účtování (pořízení, odpisování a vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, účtování o drobném nehmotném a hmotném majetku, technické zhodnocení). Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kurzy a semináře Kč (2 330 Kč)* 2306 Náklady a výnosy v roce 2012 účetní a daňový pohled Seminář je určen účetním, finančním manažerům, podnikatelům, účetním a daňovým metodikům, auditorům a dalším pracovníkům z ekonomické oblasti Časové rozlišení nákladů a výnosů Práce s výsledovkou Vazby mezi jednotlivými výsledkovými účty Rozdíl mezi účetním a zdaňovacím obdobím Náklady daňové a nedaňové Daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem Výnosy nezahrnované do základu daně Účtování na jednotlivé syntetické účty Nejčastější daňové chyby u jednotlivých nákladů a výnosů Příklady účtování a daňového posouzení nájemného u finančního leasingu, daní, technického zhodnocení, škod a sankcí Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

15 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011 Seminář je určen všem, kteří musí předkládat přiznání k dani z příjmů fyzických osob zejména podnikatelům, účetním, poradcům. Zdanitelné a nezdaňované příjmy, podmínky pro osvobození u vybraných druhů příjmů Rozbor daňových a nedaňových výdajů Uzavření daňové evidence podnikatelů Výpočet jednotlivých dílčích základů daně Výpočet celkové daňové povinnosti Procesní pravidla (předložení přiznání, úhrada daně, zálohy na daň atd.). Ing. Petr Kout, CSc. účetní a daňový poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2505 Maturita z účetnictví přípravný kurz Kurz je prioritně určen studentům obchodních akademií a dalších středních škol s obdobným zaměřením. Sedmidenní školení je cíleně zaměřeno na úspěšné složení písemné části maturity z účetnictví. Výklad s procvičováním formou praktických příkladů pod vedením zkušených lektorek. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek Účtová třída 1 Zásoby Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Účtová třída 5 Náklady Účtová třída 6 Výnosy SKÝ TÝM Ing. Jiřina Valehrachová učitel účetnictví na OA, účetní poradce Ing. Ludmila Muzikářová učitel účetnictví na OA, účetní poradce Kč 2224 Rozpis jednotlivých výukových dní: 5. 3., 6. 3., 7. 3., , , , Automobil v podnikání v roce 2012 Seminář je určen podnikatelům, účetním a dalším pracovníkům ekonomických útvarů podniků i nepodnikatelských subjektů, kteří se zabývají automobily z pohledu daní a účetnictví. Kurzy a semináře Automobil v účetnictví (zařazení do užívání, odpisování, technické zhodnocení, vyřazení) Automobil a daně z příjmů (způsob nabytí, ocenění, odpisování, finanční a operativní leasing, cese leasingu, technické zhodnocení) Vyřazení automobilu Výdaje související s provozem automobilu DPH při pořízení, používání a vyřazení automobilu Uplatňování odpočtu DPH v poměrné výši Silniční daň. SKÝ TÝM Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2308 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

16 Problémy spojené s uplatňováním DPH v roce 2012 Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky podnikatelských subjektů a účetní poradce, kteří mají praktické zkušenosti s uplatňováním zákona o DPH. Novela zákona 2012 upravuje v rámci boje proti daňovým únikům 2 oblasti zákona a to ručení za daň a režim přenesení daňové povinnosti na příjemce u vybraných plnění. Některé úpravy zásadně mění daňové povinnosti plátců a některé znamenají pro osoby povinné k dani povinnou registraci k DPH přesto, že z titulu obratu, resp. ekonomické činnosti v ČR, by plátci daně být nemusely. Seminář si klade za cíl, aby se plátce, ale i osoba povinná k dani, v těchto změnách orientoval a nedělal zbytečné chyby, které mohou být ve svých důsledcích velmi drahé. 1. část Vztah intrakomunitárního a tuzemského práva a vliv na daňové řízení osoba povinná k dani, celosvětová ekonomická činnost ekonomická činnost, činnost doplňková vykonávaná příležitostně místo plnění při poskytování služeb kdo se musí stát plátcem daně ze zákona ( 94) osoba povinná k dani neusazená, provozovna, registrace ručení za daň přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění Směrnice Rady 2008/8/ES o změně místa plnění při poskytování služeb přeúčtování vznik daňové povinnosti, ekonomické vlastnictví a právo užívání nárok na odpočet nové daňové doklady základ daně a výpočet daně v závislosti na případných opravách základu daně opravy výše daně a opravné daňové doklady a daňové dobropisy oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení sazby daně, dočasná změna sazeb a vyúčtování záloh plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně nárok na odpočet DPH, opravy, úpravy a vyrovnání nároku na odpočet, technické zhodnocení jako samostatný DHM nová definice dlouhodobého majetku a jeho sledování v daňové evidenci leasing, uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů odpočet při změně režimu znovuzavedení definice osob, majících k sobě zvláštní vztah diskuse. 2. část Význam osoby povinné k dani, vzhledem ke stanovení místa plnění u poskytovaných služeb ( 9, 10 10k) Změna místa plnění u 10b Základní pravidlo stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle 9 Nová úprava stanovení místa plnění podle 10b u kulturních, uměleckých, sportovních služeb, výstavních, veletržních služeb právní úprava přepravy zboží právní úprava vrácení daně tuzemským osobám v jiných členských státech 82 právní úprava vrácení daně osobám z jiných členských států v tuzemsku 82 a, 82b dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží nová úprava daňové povinnosti podle 16 odst. 4 a 5. dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně úprava 23, 38, 66 nová právní úprava při osvobození dovozu zboží podle 71g, vývoz zboží datum uskutečnění plnění a daňový doklad u poskytnutých služeb podle 24 a 24a nová úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb 102 tuzemský reverse charge podle 92a problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti diskuse. SKÝ TÝM Ing. Ota Paikert odborný konzultant pro DPH JUDr. Svatopluk Galočík odborný konzultant pro DPH Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2506 Kurzy a semináře Mzdová agenda změny a novinky 2012 Seminář je určen pro mzdové účetní, účetní a personalisty. Výklad daně z příjmů ze závislé činnosti na základě praktických zkušeností, zejm. zdanitelné příjmy a příjmy od daně osvobozené, základ daně z příjmů ze závislé činnosti, slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované děti, nejčastější pochybení, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2011, základní zásady pro jeho provedení, uplatnění nezdanitelných částí základu daně, aktuální novinky ve zdaňování mezd a platů s ohledem na stav legislativy k datu konání semináře. Ing. Marie Hajšmanová soudní znalec v oboru mezd a účetnictví Kč (2 430 Kč)* 2333 Zúčtovací vztahy účtová třída 3 Zásady účtování v účtové třídě 3 Principy oceňování Řešení příkladů účtování (pohledávky a závazky z obchodních vztahů, pohledávky a závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek, pohledávky a závazky v cizí měně, účtování mezd, účtování daní, časové rozlišení nákladů a výnosů dohadné účty). Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

17 Rozhodování statutárních orgánů a průkaznost účetních a daňových dokladů (dary, půjčky, reklamní předměty, prodej majetku) Seminář je určen manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, poradcům a hlavním účetním, kteří chtějí získat jistotu pro svá rozhodnutí, bezpečné finanční řízení a ve svém důsledku ochránit i sami sebe. Seminář je cíleně zaměřen na praktické rady a návody, jak se vyvarovat účetních a daňových chyb při manažerském řízení společnosti, které mohou ohrozit finanční stabilitu firmy, příp. způsobit kolizi se zákonem. Rozdělujeme výsledek hospodaření, a co je třeba vzít v úvahu ztráta, výplata dividend nebo podílů na zisku. Podepisujeme smlouvy darovací, sponzorské, nájemní, o reklamě a další jakých chyb se vyvarovat? Zadáváme do výroby reklamní předměty jak postupovat optimálně z hlediska DPH a daně z příjmů? Prodáváme majetek společnosti spojené osobě jednateli, členům představenstva apod. Půjčka versus úvěr mezi společností a jednatelem nebo členem statutárního orgánu, popřípadě společníkem. Jaké problémy vznikají při nesprávných, neprůkazných a neúplných dokladech předávaných k zaúčtování? Odpovědnost odběratele za odvedenou DPH dodavatele. Úrok z prodlení, smluvní pokuta, poplatek z prodlení a penále jaký je mezi tím rozdíl? Jak postupovat při bartrovém obchodu z hlediska účetnictví a daní? SKÝ TÝM Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* 2309 Likvidace společností Seminář je určen finančním manažerům, poradcům, hlavním účetním, kteří potřebují získat přehled a orientovat se v této problematice z pohledu práva, daní a účetnictví. Právní povaha likvidace společnosti. Vstup do likvidace dobrovolný Vstup do likvidace rozhodnutím soudu Likvidátor, jeho postavení, pravomoci a odpovědnost Přihlašování pohledávek, jejich zkoumání likvidátorem Rozprodej majetku, zveřejňování v likvidaci, spory v likvidaci Konečné zprávy, povinnosti společnosti k úřadům. Ukončení likvidace. Mgr. Bc. Tomáš Hrdina advokát, specialista na obchodní právo Kč (2 330 Kč)* 2343 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011 Kurzy a semináře Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Účetní podklady, práce s výsledovkou a rozvahou Rozbor příjmů Daňové a nedaňové náklady Odčitatelné položky, dary Slevy na dani Přílohy přiznání Opravné a dodatečné přiznání Placení daně, zálohy na daň Opravné prostředky Podmínky smluv při externím zpracování přiznání. Ing. Petr Kout, CSc. účetní a daňový poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2507 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

18 Kurzy a semináře Účetnictví a daně pro pokročilé 2012 Kurz je určen účetním, finančním manažerům a účetním metodikům obchodních společností, účetním poradcům. Kurz je vhodný i pro absolventy rekvalifikačního kurzu Účetnictví podnikatelů. Cílem kurzu je na konkrétních praktických příkladech rozšířit a prohloubit odborné znalosti z vybraných účetních a daňových témat a zároveň seznámit s aktuálními změnami v účetní, daňové a související legislativě k datu konání kurzu. Pozn.: nutná kalkulačka. Kurz si můžete objednat jako celek nebo se přihlásit pouze na vybrané semináře podle uvedených variabilních symbolů. 1. téma Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období , Ing. Eva Sládková Normativní zajištění zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy pro podnikatele, další obecně závazné předpisy zejména úprava obchodního zákoníku, vnitřní předpisy účetní jednotky Praktická aplikace aktuálních předpisů regulujících účetnictví Vazba národní regulace účetnictví na mezinárodní předpisy, povinnost aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v ČR Příklady Diskuse. 2. téma Dlouhodobý majetek , Ing. Eva Sládková Leasing Opravné položky Rezervy na opravy dlouhodobého majetku Oceňování reálnou hodnotou Technické zhodnocení Odpisování Oceňovací rozdíl Goodwil Příklady Diskuse. 3. téma Krátkodobý majetek , Ing. Eva Sládková Účtování zásob Oceňování krátkodobého majetku Krátkodobý finanční majetek Operace v cizích měnách Inventarizace a inventarizační rozdíly Pohledávky a oceňování Opravné položky Časové rozlišení Příklady Diskuse. 4. téma Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky , Ing. Eva Sládková Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Podíly ze zisku Úvěry, dluhopisy Výkaz o změnách vlastního kapitálu Rezervy (rezerva na daň z příjmů a ostatní rezervy) Odložená daň Příklady Diskuse. 5. téma Daň z přidané hodnoty , Ing. Petr Kout, CSc. Vymezení daňových subjektů Obrat pro povinnou registraci Stanovení místa plnění Dodání zboží do jiného členského státu Pořízení zboží z jiného členského státu Poskytování služeb různé způsoby zdanění Dovoz a vývoz zboží Dodání zboží a poskytování služeb v tuzemsku Povinnost odvést daň na výstupu Daňové doklady Základ a výpočet daně Oprava základu daně Sazby daně Osvobození od daně Nárok na odpočet (podmínky, způsob krácení odpočtu, zálohový koeficient a vypořádání) Správa daně v tuzemsku Formulář daňového přiznání Souhrnné hlášení Příklady Diskuse. 6. téma Operace s podnikem , Ing. Eva Sládková Postup účtování při přeměně společnosti Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Goodwill Dopady přeměn do položek vlastního kapitálu Prodej podniku nebo jeho části Nájem podniku Příklady Diskuse. 7. téma Účetní závěrka , Ing. Eva Sládková Legislativní rámec účetní závěrky změny a jejich dopad do účetní závěrky Podstatné daňové změny ve vazbě na účetní závěrku Komplikované a problémové operace při sestavení účetní závěrky Účetní výkazy včetně změn rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách vlastního kapitálu Následné povinnosti účetní jednotky spojené s roční účetní závěrkou (výroční zpráva, zveřejnění, audit, apod.) Příklady Diskuse. 8. téma Daň z příjmů fyzických osob , Ing. Petr Kout Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Konstrukce základu daně Výpočet daňové povinnosti Příjmy ze závislé činnosti, zaměstnanecké benefity a jejich dopad do základu daně z příjmů a do pojistného, výpočet mzdy Příjmy z podnikání Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Nezdanitelné částky Slevy na dani Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, stropy pojistného Příklady Diskuse 9. téma Daň z příjmů právnických osob , Ing. Petr Kout Poplatníci daně z příjmů právnických osob Zdaňovací období Konstrukce základu daně Úprava základu daně Výpočet daňové povinnosti Samostatný základ daně Zdanění dividend a podílů na zisku Daňové a nedaňové náklady Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávek Problematika hmotného a nehmotného majetku vymezení, odpisy, technické zhodnocení, rezervy na opravy hmotného majetku Odčitatelné položky Slevy na dani Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů Přiznání k dani z příjmů právnických osob Příklady Diskuse. Zkouška Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, která je nepovinnou částí kurzu. Úspěšným adeptům je vydáno Osvědčení INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. o absolvování kurzu termín zkoušky SKÝ TÝM Ing. Eva Sládková auditor Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce TÉMA Legislativní úprava účetnictví podnikatelů Kč (2 520 Kč)* 2203 Dlouhodobý majetek Kč (2 520 Kč)* 2204 Krátkodobý majetek Kč (2 520 Kč)* 2205 Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky Kč (2 520 Kč)* 2206 Daň z přidané hodnoty Kč (2 520 Kč)* 2207 Operace s podnikem Kč (2 520 Kč)* 2208 Účetní závěrka Kč (2 520 Kč)* 2209 Daň z příjmů fyzických osob Kč (2 520 Kč)* 2210 Daň z příjmů právnických osob Kč (2 520 Kč)* 2211 Celý kurz vč. zkoušky Kč ( Kč)* 2212 Celý kurz bez zkoušky Kč ( Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:13

19 Leasing v roce 2012 účetní a daňové aspekty Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Rozdíl mezi finančním pronájmem a operativním pronájmem z hlediska účetnictví a daní Účtování při finančním leasingu u nájemce Podmínky uplatnění nájemného v daňových nákladech Technické zhodnocení při leasingu Odpisování při leasingu Leasing a DPH Informace zachycené na podrozvahových účtech a v příloze účetní závěrky Postup při odkoupení předmětu nájmu Rozbor častých chyb Aktuální změny pro rok SKÝ TÝM Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2311 Nejčastější chyby a omyly při vedení účetnictví Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, účetní metodiky, účetní a daňové poradce. Cílem kurzu je vysvětlit a na příkladech ukázat optimální postupy u vybraných účetních okruhů účtování. Kurzy pro přepočet cizí měny v účetnictví, u DPH a u cestovních náhrad Nehmotný a hmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů Škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů Opravy chyb minulých účetních období. Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* 2312 Oceňování Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Kurzy a semináře Kurz je zaměřen na oceňování aktiv a závazků u podnikatelů, a to jak v průběhu účetního období, tak i k rozvahovému dni. Použití směnných kurzů, pořizovací ceny, jmenovité hodnoty, reálné hodnoty, přecenění ekvivalencí, opravné položky atd. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2340 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:13

20 Efektivní komunikace ekonomických pracovníků s interními i externími klienty (odpolední kurz) Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní i daňové poradce. Interaktivní forma výuky, případové studie a simulace. Komunikace jako proces verbální a neverbální komunikace praktický nácvik komunikačních dovedností pravidla vedení úspěšné komunikace ekonomických pracovníků uvnitř firmy úskalí efektivní komunikace ekonomů a účetních s externími klienty mění naslouchání a žádoucí reakce profesního účetního praktický nácvik efektivního vedení rozhovoru. Ing. Libuše Neščáková, MBA specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností Kč (1 380 Kč)* 2313 Odpisy hmotného a nehmotného majetku 2012 Seminář je vhodný pro účetní, daňové metodiky, podnikatele a poradce, kteří chtějí získat větší jistotu při řešení praktických problémů ve vztahu k odpisování hmotného a nehmotného majetku. Zatřiďování majetku do odpisových skupin Správné ocenění majetku Výpočet výkonových a časových odpisů Výpočet rovnoměrných a zrychlených odpisů hmotného majetku Mimořádné odpisy Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku Odpisování ze změněné ceny Zvláštnosti odpisování v příkladech. Pozn.: Nutná kalkulačka. Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Kč (2 330 Kč)* (1 720 Kč)** 2508 Kurzy a semináře Pracovní doba, překážky a dovolená praktické aplikace Na semináři se dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy pracovní doby, jaké rozvržení je pro vás vhodné, upozorníme Vás na časté chyby, dozvíte se o odchylkách pracovní doby u specifických profesí a naučíte se správně používat překážky v práci a pravidla pro dovolenou způsob určování, krácení, dovolenou při změně zaměstnání, dodatkovou dovolenou a další. Týdenní úvazek a směnné režimy rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby pružná pracovní doba, konto pracovní doby a jiná úprava pracovní doby změny od 01/2012 přestávky v práci a bezpečnostní přestávky doby nepřetržitého odpočinku práce přesčas a pracovní pohotovost, práce ve svátek a v sobotu/ neděli (+ příplatky) změny od 01/2012 evidence pracovní doby a nejčastější problémy změny od 01/2012 specifické úpravy pracovní doby: na pracovní cestě, v autodopravě, u pedagogů, zdravotníků a podnikových hasičů, domáckých pracovníků náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě mateřská a rodičovská dovolená překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele dovolená (nárok, zánik nároku, určení čerpání, krácení, odvolání z dovolené, dovolená při změně zaměstnání ) změny od 01/2012 dodatková dovolená náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost příklady z praxe a možnost konzultace nad vlastními docházkami donesenými účastníky. Dana Blažková poradenství a lektorská činnost v pracovním právu a personalistice Kč (2 430 Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:13

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více