PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec ICU-Katalog 2012.indd :03:00

2 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, Praha 1 telefon: fax: BANKovNÍ SPojENÍ: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. náměstí Republiky 3a, Praha 1 číslo účtu: /2700 IČ: DČ: CZ ŘEDITEL PhDr. jaroslav Louka tel.: oddělení CERTIFIKACE Bc. Radka Buchalová (registrace, certifikační kurzy, zkoušky) tel.: oddělení vzdělávání PRo veřejný SEKToR Bc. Marika Zetková (reforma účetnictví státu) tel.: oddělení vzdělávání A PRoDEjE Mgr. Simona Mudrová (přihlášky, pozvánky, platby, fakturace) tel.: Hana Sýkorová (prodej publikací) tel.: ICU-Katalog 2012.indd :03:00

3 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PŘEHLED NABÍDKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Tento katalog obsahuje pouze základní nabídku kurzů a seminářů, další aktuální a speciální témata jsou průběžně doplňována na našich webových stránkách. Komplexní nabídku akcí pořádaných ICÚ najdete na v rubrice Vyberte si svůj kurz (horní výběrové menu). Účetnictví podnikatelů podle českých účetních předpisů (CAS) aktuality v účetnictví podnikatelů, vazba na daňové a související předpisy a na regulaci účetnictví v celosvětovém kontextu CAS v členění: vymezení, oceňování, účtování, inventarizace, podrozvahová evidence, vykazování, zveřejňování, vazba na IFRS účetní uzávěrka a závěrka, audit účetní závěrky, výroční zpráva konsolidovaná účetní závěrka podle CAS přechod z daňové evidence na vedení účetnictví účetní aspekty manažerské účetnictví účetní terminologie a legislativa, základy účetnictví pro nefinanční manažery Daňová problematika aktuality v daňových a souvisejících předpisech a jejich uplatňování v praxi daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických osob principy fungování, aktuální změny, vybrané specifické problémy, chyby a omyly při aplikaci v praxi mezinárodní zdanění daňová specifika nevýdělečných organizací přechod z daňové evidence na vedení účetnictví daňové aspekty Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) aktualizované a nové IFRS včetně interpretací (IFRIC) postupy uplatňování kompletních IFRS, zavedení IFRS do účetní praxe principy oceňování podle IFRS, finanční výkazy překlopení účetní závěrky podle CAS na IFRS konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS pohledávky a další finanční nástroje podle IFRS pro finanční instituce i pro podnikatele implementace finančních informačních systémů ve vztahu k IFRS principy IFRS, jejich interpretace, hlavní rozdíly mezi IFRS a CAS pro vrcholový management Účetnictví státní správy a samosprávy účetnictví státní správy a samosprávy (4denní zvýhodněný speciál) novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. novely Českých účetních standardů pomocný analytický přehled nové České účetní standardy pro státní správu a samosprávu reforma účetnictví státu pro neúčetní pracovníky (starosta, ředitel, ekonomický vedoucí) příprava a sestavení roční účetní závěrky pro OSS, ÚSC, PO požadavky na vedení účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS metody finanční analýzy v procesech kontroly ve veřejné správě Mzdová problematika aktuality v pracovněprávních předpisech, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, roční zúčtování záloh na daň vliv zákoníku práce na zákon o daních z příjmů cestovní náhrady Finanční analýza účetních výkazů vypovídací schopnost účetní závěrky, techniky rozboru účetních výkazů nové trendy ve finanční analýze finanční analýza ve vztahu k IFRS Manažerské finance a finanční strategie podniku základy finančního řízení podniku investiční rozhodování podniku, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování fúze, akvizice a restrukturalizace podniku Právo pro ekonomy přeměny společností obchodní smlouvy a vymáhání pohledávek likvidace společností K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:00

4 I. Kurzy a semináře... 6 Účetnictví pro podnikatele Automobil v podnikání v roce Cash flow...11 Cash flow praktikum...25 Dlouhodobý majetek (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Fakturace...19 Chyby při pořizování majetku, prodej, nájem...28 Krátkodobý majetek (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Leasing v roce 2012 účetní a daňové aspekty...17 Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období 2012 (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Maturita z účetnictví přípravný kurz...13 Náklady a výnosy v roce 2012 účetní a daňový pohled...12 Nejčastější chyby a omyly při vedení účetnictví...17 Oceňování...17 Odměňování zaměstnanců a statutárů účetní a daňové aspekty...22 Odpisy hmotného a nehmotného majetku Operace s podnikem (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Opravy a technické zhodnocení...8 Opravy a technické zhodnocení (odpolední kurz)...23 Pohledávky z hlediska účetnictví, daní a práva...9 Požadavky na účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU (pro podnikatelské subjekty)...20 Přechod z daňové evidence na účetnictví...24 Rezervy a opravné položky...8 Rozhodování statutárních orgánů a průkaznost účetních a daňových dokladů...15 Technické zhodnocení, opravy a rezervy na opravy...19 Účetnictví a daně pro pokročilé Účetní a daňové aspekty přeměn společností...25 Účetní závěrka (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení...27 Účetní závěrka podnikatelů za rok 2011 praktický průvodce v příkladech...7 Účetní závěrka za rok Účetní závěrka za rok 2011 (odpolední kurz)...8 Účtová třída 5 a 6 účtování nákladů a výnosů...20 Účtování o dlouhodobém majetku...12 Úvod do konsolidované účetní závěrky...27 Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Zásoby z hlediska účtování i daňových dopadů...29 Změny v účetnictví a daních podnikatelů Zúčtovací vztahy účtová třída Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ KVALIFIKACE Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz...44 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) trénink...44 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) zkouška (Praha)...46 Daně Daňové pasti a rizika...26 Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů 2012)...26 Daň z přidané hodnoty (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...26 Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2012)...26 Daň z příjmů fyzických osob (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...16 Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2012)...26 Daň z příjmů právnických osob (Účetnictví a daně pro pokročilé 2012)...26 DPH u dodávek zboží a služeb v EU a do třetích zemí praktické příklady...27 DPH u stavebních činností...7 Novela DPH u přepravy a služeb v roce Odměňování zaměstnanců a statutárů účetní a daňové aspekty...22 Odložená daň...19 Praktikum z daní podnikatelů K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:00

5 Problémy spojené s uplatňováním DPH v roce Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení...27 Účetní a daňové aspekty přeměn společností...25 Uplatňování DPH v roce 2012 vybraná témata...21 Zásoby z hlediska účtování i daňových dopadů...29 Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Praktikum z daní podnikatelů 2012)...26 Změny v účetnictví a daních podnikatelů Znalosti účetní o DPH...12 Mzdy a pracovní právo Cestovní náhrady v praxi...9 Cestovní náhrady v praxi...22 Mzdová agenda v příkladech...24 Mzdová agenda změny a novinky Novela zákoníku práce (2012) přehled změn v příkladech...10 Pracovněprávní spory se zaměstnanci...22 Pracovněprávní vztahy...25 Pracovní doba, překážky a dovolená praktické aplikace...18 Praktikum pro mzdové účetní...11 Zákoník práce a pracovní právo v r (novela)...11 Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků...10 Zpracování mezd v malých a středních firmách...20 Právo pro ekonomy Likvidace společností...15 Obchodní smlouvy a vymáhání pohledávek...23 Přeměny společností...21 Personální management Asertivní dovednosti v řízení pracovního týmu (odpolední kurz)...23 Efektivní komunikace ekonomických pracovníků s interními i externími klienty (odpolední kurz)...18 Motivace, delegování a stimulace pracovníků (odpolední kurz)...29 Time management, hospodaření s časem (odpolední kurz)...24 II. Účetnictví pro státní správu Reforma účetnictví státu...31 III. Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR Mzdový účetní denní forma studia...34 Účetnictví podnikatelů kombinovaná forma studia...33 Účetnictví podnikatelů večerní forma studia...35 IV. Vzdělávání v Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR Příprava adeptů na certifikační zkoušky...37 Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních stupeň Certifikovaný účetní Účetnictví principy a techniky...38 Právo...38 Kvantitativní metody a IT...39 Daně...39 Finanční účetnictví a výkaznictví...40 Profesní chování a komunikace...41 Manažerské finance...42 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:00

6 2. stupeň Účetní expert Manažerské účetnictví...43 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz...44 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) trénink...44 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) zkouška (Praha)...46 Finanční řízení...46 Auditing a vnitřní kontrola...47 V. E-learning Multimediální učební pomůcka Kurz účetnictví struktura...49 Zkoušky a certifikáty...50 VI. Profesní vzdělávání na zakázku VII. Jak se přihlásit Vysvětlivka:... Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních INFORMACE O CENÁCH V ceně vzdělávací akce je zahrnuto občerstvení pro posluchače. *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR, IFRS specialisty, členy Svazu účetních. **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních. Ceny vzdělávacích akcí jsou uvedeny vč. 20 % DPH, vyjma rekvalifikačních kurzů s akreditací MŠMT ČR, které jsou od daně osvobozeny. 4 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:00

7 MÍSTO KONÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Vzdělávací akce se konají v učebnách v sídle INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 1009/24, Praha 1. Jedná se celkem o čtyři učebny s kapacitou 76, 72, 30 a 14. Učebny jsou vybaveny potřebnou didaktickou technikou, tzn. PC, data projektor, ozvučení, zpětný projektor, školní tabule, flip chart. V případě plného obsazení učeben jsou další akce pořádány v pronajatých prostorách v centru Prahy (v blízkosti sídla ICU, s dobrou dostupností). Tematické kurzy pro státní správu a samosprávu nabízíme v regionálních centrech (zpravidla krajských městech) po celé ČR. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce, kterou zasíláme nejpozději 4 pracovní dny před uvedeným datem konání akce. K A T A L O G P R O F E S N Í H O ICU-Katalog 2012.indd 5 V Z D Ě L Á V Á N Í :03:10

8 1. Kurzy a semináře AKTUÁLNÍ ZMĚNY A VYBRANÉ OTÁZKY Z PRAXE PODNIKATELŮ I NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Vzdělávací akce nabízené v této části jsou určeny pro individuální účastníky se zájmem o problematiku účetnictví, daní a souvisejících předmětů ve vztahu k podnikatelskému i nevýdělečnému sektoru, tj. pro účetní ekonomy na všech kvalifikačních stupních, účetní a daňové metodiky, finanční analytiky, auditory a daňové poradce, ale i pro pracovníky střední a vrcholové úrovně řízení včetně manažerů nefinančního zaměření a majitelů firem. Vybrané vzdělávací akce jsou zařazeny do Kontinuálního profesního vzdělávání certifikovaných účetních (označeny jsou symbolem ). V průběhu všech vzdělávacích akcí je vymezen dostatečný prostor na diskusi ke konkrétním problémům z praxe. Posluchači mohou také zasílat před zahájením vzdělávací akce dotazy pro lektory na Vybrané vzdělávací akce jsou ukončeny závěrečnou písemnou zkouškou, která je nepovinnou částí kurzu. Úspěšným adeptům je vydáno Osvědčení ICÚ o absolvování vzdělávací akce ICU-Katalog 2012.indd :03:12

9 Novela DPH u přepravy a služeb v roce 2012 Dopravci, přepravci (spediční firmy) a jejich činnost z hlediska DPH ekonomická činnost uskutečňovaná přepravními výkony přeprava zboží do jiného členského státu služby související s přepravou mezi členskými státy přeprava při dovozu a vývozu zboží služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží činnost spedic daňové doklady, reverse charge, základ daně při dovozu zboží, přeúčtování přepravy, DUZP u přepravy a služeb. JUDr. Svatopluk Galočík odborný konzultant pro DPH TERMÍN DOBA KONÁNÍ Cena (včetně DPH) VS Kč (2 330 Kč)* (1 720)** 2501 Účetní závěrka podnikatelů za rok 2011 praktický průvodce v příkladech Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Inventarizační rozdíly Účetní případy související se zásobami Časové rozlišení nákladů a výnosů Rezervy Opravné položky Kurzové rozdíly Splatná a odložená daň Účetní případy související z transformací výsledku hospodaření na základ daně z příjmů Aktuální výklady a stanoviska vztahující se k uzavírání účetních knih Kontrolní vazby v účetní závěrce Zveřejňování účetní závěrky. Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2301 DPH u stavebních činností Od nabývá účinnosti novela DPH, která se významným způsobem dotýká nejen stavebních firem provádějících stavební činnosti, ale i příjemců těchto služeb. Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky a účetní poradce, ale také pro začínající plátce, kteří se pohybují v oblasti stavebnictví, nebo poskytuji stavebně montážní činnosti. Výstavba, dodání, převody a přechody vlastnického a ekonomického vlastnictví, místo plnění, opravy a technické zhodnocení staveb, dlouhodobý majetek, nájmy, zboží a služby spojené s nájmy, sazby daně u bytové výstavby, příslušenství staveb, drobné stavby, dílčí zdanitelná plnění, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, daňové doklady, využití splátkových a platebních kalendářů, vyúčtovací daňové doklady, oprava základu daně a výše daně, opravné daňové doklady, přeúčtování v účetnictví a při vedení daňové evidence, nárok na odpočet, krácení nároku koeficient, úprava a roční vypořádání odpočtu. Z intrakomunitárních vztahů bude vysvětlena problematika uplatňování DPH při dodání zboží a poskytnutí služby do jiného členského státu u subdodavatele a hlavního dodavatele, povinnosti registrace v jiných členských státech v návaznosti na skutečnost pro koho je plnění s místem plnění v jiném členském státě poskytováno, sankce za nesplnění registrační povinnosti, přenesení daňové povinnosti na příjemce (tuzemský reverse charge), ručení za daň. Pokyny a informace MF. Diskuse. Kurzy a semináře Ing. Ota Paikert odborný konzultant pro DPH Kč (2 330 Kč)* (1 720 Kč)** 2502 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

10 Účetní závěrka za rok 2011 Seminář je určen pro účetní, ekonomy a pro finanční i nefinanční manažery. Obsahem kurzu je sestavení účetní závěrky podnikatelů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu o peněžních tocích, výkazu o změnách vlastního kapitálu a přílohy. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** 2334 Rezervy a opravné položky Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Kurz je zaměřen na účetní aspekty tvorby opravných položek a rezerv, důvody k jejich tvorbě a zúčtování, dopady opravných položek a rezerv do účetní závěrky a jejich správné zobrazení v účetní závěrce. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2335 Účetní závěrka za rok 2011 (odpolední kurz) Dvoudenní seminář je určen pro účetní, ekonomy a pro finanční i nefinanční manažery. Obsahem kurzu je sestavení účetní závěrky podnikatelů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu o peněžních tocích, výkazu o změnách vlastního kapitálu a přílohy. Kurzy a semináře Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** 2220 Opravy a technické zhodnocení Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Kurz se především zabývá řešením problematiky dlouhodobého hmotného majetku a jeho technického zhodnocení a oprav. V průběhu kurzu jsou probírány praktické příklady. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

11 Pohledávky z hlediska účetnictví, daní a práva Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Závazkové právo Splnění úhrada, postupné plnění, započtení, postoupení Promlčení Úroky z prodlení, smluvní pokuty Účtování Postoupení pohledávky, tvorba opravných položek, odpis pohledávek, kursové rozdíly Sledování pohledávek z hlediska splatnosti, věřitelů., analytická evidence Inventarizace, odsouhlasovací dopisy, inventarizační rozdíly Pohledávky krátkodobé, dlouhodobé, tuzemské, zahraniční, zálohy Vykazování pohledávek. Daně Zákon č. 593/92 Sb., o rezervách, v platném znění daňové opravné položky Zákon č. 586/92 Sb., o dani z příjmu, v platném znění opravné položky, odpis pohledávek. Ing. Ivana Podhráská, auditor Kč (2 430 Kč)* (1 790 Kč)** 2302 Cestovní náhrady v praxi Seminář je určen pro mzdové účetní, účetní a personalisty. Výklad problematiky cestovních náhrad na základě schémat a praktických příkladů Charakteristika pracovní cesty Vymezení podmínek, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad Poskytování cestovních náhrad v závislosti na uzavřeném pracovněprávním vztahu Druhy cestovních náhrad (jízdné, stravné, náhrada výdajů za ubytování a další náhrady) Využívání osobních automobilů při pracovních cestách (rozdíly při využívání osobních automobilů zaměstnavatele a zaměstnance, možnost uplatňování paušálních výdajů na provoz služebních automobilů) Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách Paušalizace cestovních náhrad Vyúčtování cestovních náhrad, poskytování záloh, kurzové rozdíly Poskytování cestovních náhrad v návaznosti na zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví. Ing. Marie Hajšmanová soudní znalec v oboru mezd a účetnictví Kč (2 430 Kč)* 2331 Kurzy a semináře K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

12 Novela zákoníku práce (2012) přehled změn v příkladech Pět let poté, co vešel v platnost nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) se dočkal první opravdu velké novely. Od v mnoha oblastech nezůstává kámen na kameni a změny zasáhnou většinu zaměstnavatelů. Na našem semináři o novele projedeme přehledně veškeré změny, porovnáme předchozí a stávající stav, vysvětlíme sporné body. To vše na praktických příkladech. Součástí studijního materiálu je navíc srovnávací tabulka právní úpravy před a po novele. Možnost odchylné úpravy od zákona neplatnost právních úkonů omezení a zákazy použití občanského zákoníku v pracovním právu počítání času zkušební doba doba určitá dočasné přidělení výpovědní lhůty rozšíření výpovědních důvodů rozšíření ochrany před výpovědí odstupné zrušení ve zkušební době dohoda o provedení práce pracovní doba u brigád částečná nezaměstnanost pracovní doba (pružná pracovní doba, konto pracovní doby, evidence pracovní doby) mzdy (přesčasy, příplatky za práci) dovolená (určování, proplácení) informování zaměstnanců odbory konkurence osobní spisy, zápočtové listy a další změny od 01/2012. Dana Blažková poradenství a lektorská činnost v pracovním právu a personalistice Kč (2 330 Kč)* (1 720 Kč)** 2303 Kurzy a semináře Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok 2011 Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Co patří do závislé činnosti kdo je zaměstnanec, kdo je zaměstnavatel co je předmětem daně příjmy osvobozené od daně srážková daň problémy při výpočtu zálohy na daň roční zúčtování kdy ho lze provést a kdy ne co je daňovým základem zaměstnavatele, vazba na zdanitelný příjem zaměstnance praktické příklady. Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

13 Cash flow Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Kurz je zaměřen na sestavení výkazu o peněžních tocích nepřímou metodou podle ČÚS č. 023, procvičení na praktických příkladech diskuze. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2337 Zákoník práce a pracovní právo v r (novela) Na semináři si utřídíte informace z pracovního práva v celé jeho šíři, upozorníme Vás na nejčastější chyby a rozdíly v právní úpravě vždy před a po novelách, dostatečný prostor bude věnován příkladům a dotazům. Vznik, změny a skončení pracovního poměru, jmenování/odvolání neplatnost právních úkonů před a po 01/2012 ochrana osobních údajů, antidiskriminační zákon zkušební doba vedoucích pracovní poměry na dobu určitou před a po 01/2012 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměry, DPP a pojištění změny od 1/2012 pracovní doba, přestávky v práci, rozvržení pracovní doby (konto pracovní doby) před a po 01/2012 základy bezpečnosti práce odměňování přesčasy ve mzdě od 01/2012 překážky v práci dovolená nárok, způsob určování, krácení, dovolená jako benefit, příklady změny v určování a čerpání dovolené od 01/2012 vzdělávání zaměstnanců, kvalifikační dohody náhrada škody informování zaměstnanců vnitřní předpisy, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, posudek změny od 01/2012 zákaz konkurence změny 01/2012 doručování písemností a další Dana Blažková poradenství a lektorská činnost v pracovním právu a personalistice Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2304 Praktikum pro mzdové účetní Kurzy a semináře Seminář je určen pro mzdové účetní a personalisty, kteří si chtějí na praktických příkladech procvičit výpočty související se mzdami a platy. Pozn.: nutná kalkulačka. Stanovení průměrného výdělku pro pracovně právní účely (odpracovaná doba, rozhodné období, pravděpodobný výdělek) Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (náhrada za prvních 21 dnů nemoci) Srážky ze mzdy (pořadí srážek, postup při výpočtu srážek) Výpočet pojistného na zdravotní pojištění (stanovení vyměřovacího základu, minimální a maximální vyměřovací základ, pracovní volno bez náhrady příjmů) Výpočet pojistného na sociální pojištění (stanovení vyměřovacího základu, maximální vyměřovací základ) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (stanovení základu daně pro odvod zálohy na daně z příjmů ze závislé činnosti, stanovení základu daně pro odvod srážkové daně, slevy na dani, roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) Aktuality k datu konání semináře. Jiřina Severová účetní a ekonomický poradce Kč (2 330 Kč)* 2305 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

14 Znalosti účetní o DPH Seminář je určen především účetním, dále finančním manažerům a účetním metodikům Vymezení předmětu daně Daňové doklady druhy a jejich náležitosti Výpočet daně Uplatňování daňových dokladů z časového hlediska Zálohy doklady, účtování Cizí měna přepočet cizí měny ve vazbě na účetní předpisy Nárok na odpočet daně DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU DPH při dovozu a vývozu mimo EU DPH a automobil Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* 2504 Účtování o dlouhodobém majetku Členění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (používané pojmy a jejich význam) Zásady účtování v účtové třídě 0 Pravidla pro oceňování a odpisování Řešení příkladů účtování (pořízení, odpisování a vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, účtování o drobném nehmotném a hmotném majetku, technické zhodnocení). Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kurzy a semináře Kč (2 330 Kč)* 2306 Náklady a výnosy v roce 2012 účetní a daňový pohled Seminář je určen účetním, finančním manažerům, podnikatelům, účetním a daňovým metodikům, auditorům a dalším pracovníkům z ekonomické oblasti Časové rozlišení nákladů a výnosů Práce s výsledovkou Vazby mezi jednotlivými výsledkovými účty Rozdíl mezi účetním a zdaňovacím obdobím Náklady daňové a nedaňové Daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem Výnosy nezahrnované do základu daně Účtování na jednotlivé syntetické účty Nejčastější daňové chyby u jednotlivých nákladů a výnosů Příklady účtování a daňového posouzení nájemného u finančního leasingu, daní, technického zhodnocení, škod a sankcí Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

15 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011 Seminář je určen všem, kteří musí předkládat přiznání k dani z příjmů fyzických osob zejména podnikatelům, účetním, poradcům. Zdanitelné a nezdaňované příjmy, podmínky pro osvobození u vybraných druhů příjmů Rozbor daňových a nedaňových výdajů Uzavření daňové evidence podnikatelů Výpočet jednotlivých dílčích základů daně Výpočet celkové daňové povinnosti Procesní pravidla (předložení přiznání, úhrada daně, zálohy na daň atd.). Ing. Petr Kout, CSc. účetní a daňový poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2505 Maturita z účetnictví přípravný kurz Kurz je prioritně určen studentům obchodních akademií a dalších středních škol s obdobným zaměřením. Sedmidenní školení je cíleně zaměřeno na úspěšné složení písemné části maturity z účetnictví. Výklad s procvičováním formou praktických příkladů pod vedením zkušených lektorek. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek Účtová třída 1 Zásoby Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Účtová třída 5 Náklady Účtová třída 6 Výnosy SKÝ TÝM Ing. Jiřina Valehrachová učitel účetnictví na OA, účetní poradce Ing. Ludmila Muzikářová učitel účetnictví na OA, účetní poradce Kč 2224 Rozpis jednotlivých výukových dní: 5. 3., 6. 3., 7. 3., , , , Automobil v podnikání v roce 2012 Seminář je určen podnikatelům, účetním a dalším pracovníkům ekonomických útvarů podniků i nepodnikatelských subjektů, kteří se zabývají automobily z pohledu daní a účetnictví. Kurzy a semináře Automobil v účetnictví (zařazení do užívání, odpisování, technické zhodnocení, vyřazení) Automobil a daně z příjmů (způsob nabytí, ocenění, odpisování, finanční a operativní leasing, cese leasingu, technické zhodnocení) Vyřazení automobilu Výdaje související s provozem automobilu DPH při pořízení, používání a vyřazení automobilu Uplatňování odpočtu DPH v poměrné výši Silniční daň. SKÝ TÝM Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2308 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

16 Problémy spojené s uplatňováním DPH v roce 2012 Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky podnikatelských subjektů a účetní poradce, kteří mají praktické zkušenosti s uplatňováním zákona o DPH. Novela zákona 2012 upravuje v rámci boje proti daňovým únikům 2 oblasti zákona a to ručení za daň a režim přenesení daňové povinnosti na příjemce u vybraných plnění. Některé úpravy zásadně mění daňové povinnosti plátců a některé znamenají pro osoby povinné k dani povinnou registraci k DPH přesto, že z titulu obratu, resp. ekonomické činnosti v ČR, by plátci daně být nemusely. Seminář si klade za cíl, aby se plátce, ale i osoba povinná k dani, v těchto změnách orientoval a nedělal zbytečné chyby, které mohou být ve svých důsledcích velmi drahé. 1. část Vztah intrakomunitárního a tuzemského práva a vliv na daňové řízení osoba povinná k dani, celosvětová ekonomická činnost ekonomická činnost, činnost doplňková vykonávaná příležitostně místo plnění při poskytování služeb kdo se musí stát plátcem daně ze zákona ( 94) osoba povinná k dani neusazená, provozovna, registrace ručení za daň přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění Směrnice Rady 2008/8/ES o změně místa plnění při poskytování služeb přeúčtování vznik daňové povinnosti, ekonomické vlastnictví a právo užívání nárok na odpočet nové daňové doklady základ daně a výpočet daně v závislosti na případných opravách základu daně opravy výše daně a opravné daňové doklady a daňové dobropisy oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení sazby daně, dočasná změna sazeb a vyúčtování záloh plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně nárok na odpočet DPH, opravy, úpravy a vyrovnání nároku na odpočet, technické zhodnocení jako samostatný DHM nová definice dlouhodobého majetku a jeho sledování v daňové evidenci leasing, uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů odpočet při změně režimu znovuzavedení definice osob, majících k sobě zvláštní vztah diskuse. 2. část Význam osoby povinné k dani, vzhledem ke stanovení místa plnění u poskytovaných služeb ( 9, 10 10k) Změna místa plnění u 10b Základní pravidlo stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle 9 Nová úprava stanovení místa plnění podle 10b u kulturních, uměleckých, sportovních služeb, výstavních, veletržních služeb právní úprava přepravy zboží právní úprava vrácení daně tuzemským osobám v jiných členských státech 82 právní úprava vrácení daně osobám z jiných členských států v tuzemsku 82 a, 82b dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží nová úprava daňové povinnosti podle 16 odst. 4 a 5. dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně úprava 23, 38, 66 nová právní úprava při osvobození dovozu zboží podle 71g, vývoz zboží datum uskutečnění plnění a daňový doklad u poskytnutých služeb podle 24 a 24a nová úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb 102 tuzemský reverse charge podle 92a problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti diskuse. SKÝ TÝM Ing. Ota Paikert odborný konzultant pro DPH JUDr. Svatopluk Galočík odborný konzultant pro DPH Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2506 Kurzy a semináře Mzdová agenda změny a novinky 2012 Seminář je určen pro mzdové účetní, účetní a personalisty. Výklad daně z příjmů ze závislé činnosti na základě praktických zkušeností, zejm. zdanitelné příjmy a příjmy od daně osvobozené, základ daně z příjmů ze závislé činnosti, slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované děti, nejčastější pochybení, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2011, základní zásady pro jeho provedení, uplatnění nezdanitelných částí základu daně, aktuální novinky ve zdaňování mezd a platů s ohledem na stav legislativy k datu konání semináře. Ing. Marie Hajšmanová soudní znalec v oboru mezd a účetnictví Kč (2 430 Kč)* 2333 Zúčtovací vztahy účtová třída 3 Zásady účtování v účtové třídě 3 Principy oceňování Řešení příkladů účtování (pohledávky a závazky z obchodních vztahů, pohledávky a závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek, pohledávky a závazky v cizí měně, účtování mezd, účtování daní, časové rozlišení nákladů a výnosů dohadné účty). Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

17 Rozhodování statutárních orgánů a průkaznost účetních a daňových dokladů (dary, půjčky, reklamní předměty, prodej majetku) Seminář je určen manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, poradcům a hlavním účetním, kteří chtějí získat jistotu pro svá rozhodnutí, bezpečné finanční řízení a ve svém důsledku ochránit i sami sebe. Seminář je cíleně zaměřen na praktické rady a návody, jak se vyvarovat účetních a daňových chyb při manažerském řízení společnosti, které mohou ohrozit finanční stabilitu firmy, příp. způsobit kolizi se zákonem. Rozdělujeme výsledek hospodaření, a co je třeba vzít v úvahu ztráta, výplata dividend nebo podílů na zisku. Podepisujeme smlouvy darovací, sponzorské, nájemní, o reklamě a další jakých chyb se vyvarovat? Zadáváme do výroby reklamní předměty jak postupovat optimálně z hlediska DPH a daně z příjmů? Prodáváme majetek společnosti spojené osobě jednateli, členům představenstva apod. Půjčka versus úvěr mezi společností a jednatelem nebo členem statutárního orgánu, popřípadě společníkem. Jaké problémy vznikají při nesprávných, neprůkazných a neúplných dokladech předávaných k zaúčtování? Odpovědnost odběratele za odvedenou DPH dodavatele. Úrok z prodlení, smluvní pokuta, poplatek z prodlení a penále jaký je mezi tím rozdíl? Jak postupovat při bartrovém obchodu z hlediska účetnictví a daní? SKÝ TÝM Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* 2309 Likvidace společností Seminář je určen finančním manažerům, poradcům, hlavním účetním, kteří potřebují získat přehled a orientovat se v této problematice z pohledu práva, daní a účetnictví. Právní povaha likvidace společnosti. Vstup do likvidace dobrovolný Vstup do likvidace rozhodnutím soudu Likvidátor, jeho postavení, pravomoci a odpovědnost Přihlašování pohledávek, jejich zkoumání likvidátorem Rozprodej majetku, zveřejňování v likvidaci, spory v likvidaci Konečné zprávy, povinnosti společnosti k úřadům. Ukončení likvidace. Mgr. Bc. Tomáš Hrdina advokát, specialista na obchodní právo Kč (2 330 Kč)* 2343 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011 Kurzy a semináře Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Účetní podklady, práce s výsledovkou a rozvahou Rozbor příjmů Daňové a nedaňové náklady Odčitatelné položky, dary Slevy na dani Přílohy přiznání Opravné a dodatečné přiznání Placení daně, zálohy na daň Opravné prostředky Podmínky smluv při externím zpracování přiznání. Ing. Petr Kout, CSc. účetní a daňový poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2507 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:12

18 Kurzy a semináře Účetnictví a daně pro pokročilé 2012 Kurz je určen účetním, finančním manažerům a účetním metodikům obchodních společností, účetním poradcům. Kurz je vhodný i pro absolventy rekvalifikačního kurzu Účetnictví podnikatelů. Cílem kurzu je na konkrétních praktických příkladech rozšířit a prohloubit odborné znalosti z vybraných účetních a daňových témat a zároveň seznámit s aktuálními změnami v účetní, daňové a související legislativě k datu konání kurzu. Pozn.: nutná kalkulačka. Kurz si můžete objednat jako celek nebo se přihlásit pouze na vybrané semináře podle uvedených variabilních symbolů. 1. téma Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období , Ing. Eva Sládková Normativní zajištění zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy pro podnikatele, další obecně závazné předpisy zejména úprava obchodního zákoníku, vnitřní předpisy účetní jednotky Praktická aplikace aktuálních předpisů regulujících účetnictví Vazba národní regulace účetnictví na mezinárodní předpisy, povinnost aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v ČR Příklady Diskuse. 2. téma Dlouhodobý majetek , Ing. Eva Sládková Leasing Opravné položky Rezervy na opravy dlouhodobého majetku Oceňování reálnou hodnotou Technické zhodnocení Odpisování Oceňovací rozdíl Goodwil Příklady Diskuse. 3. téma Krátkodobý majetek , Ing. Eva Sládková Účtování zásob Oceňování krátkodobého majetku Krátkodobý finanční majetek Operace v cizích měnách Inventarizace a inventarizační rozdíly Pohledávky a oceňování Opravné položky Časové rozlišení Příklady Diskuse. 4. téma Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky , Ing. Eva Sládková Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Podíly ze zisku Úvěry, dluhopisy Výkaz o změnách vlastního kapitálu Rezervy (rezerva na daň z příjmů a ostatní rezervy) Odložená daň Příklady Diskuse. 5. téma Daň z přidané hodnoty , Ing. Petr Kout, CSc. Vymezení daňových subjektů Obrat pro povinnou registraci Stanovení místa plnění Dodání zboží do jiného členského státu Pořízení zboží z jiného členského státu Poskytování služeb různé způsoby zdanění Dovoz a vývoz zboží Dodání zboží a poskytování služeb v tuzemsku Povinnost odvést daň na výstupu Daňové doklady Základ a výpočet daně Oprava základu daně Sazby daně Osvobození od daně Nárok na odpočet (podmínky, způsob krácení odpočtu, zálohový koeficient a vypořádání) Správa daně v tuzemsku Formulář daňového přiznání Souhrnné hlášení Příklady Diskuse. 6. téma Operace s podnikem , Ing. Eva Sládková Postup účtování při přeměně společnosti Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Goodwill Dopady přeměn do položek vlastního kapitálu Prodej podniku nebo jeho části Nájem podniku Příklady Diskuse. 7. téma Účetní závěrka , Ing. Eva Sládková Legislativní rámec účetní závěrky změny a jejich dopad do účetní závěrky Podstatné daňové změny ve vazbě na účetní závěrku Komplikované a problémové operace při sestavení účetní závěrky Účetní výkazy včetně změn rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách vlastního kapitálu Následné povinnosti účetní jednotky spojené s roční účetní závěrkou (výroční zpráva, zveřejnění, audit, apod.) Příklady Diskuse. 8. téma Daň z příjmů fyzických osob , Ing. Petr Kout Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Konstrukce základu daně Výpočet daňové povinnosti Příjmy ze závislé činnosti, zaměstnanecké benefity a jejich dopad do základu daně z příjmů a do pojistného, výpočet mzdy Příjmy z podnikání Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Nezdanitelné částky Slevy na dani Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, stropy pojistného Příklady Diskuse 9. téma Daň z příjmů právnických osob , Ing. Petr Kout Poplatníci daně z příjmů právnických osob Zdaňovací období Konstrukce základu daně Úprava základu daně Výpočet daňové povinnosti Samostatný základ daně Zdanění dividend a podílů na zisku Daňové a nedaňové náklady Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávek Problematika hmotného a nehmotného majetku vymezení, odpisy, technické zhodnocení, rezervy na opravy hmotného majetku Odčitatelné položky Slevy na dani Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů Přiznání k dani z příjmů právnických osob Příklady Diskuse. Zkouška Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, která je nepovinnou částí kurzu. Úspěšným adeptům je vydáno Osvědčení INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. o absolvování kurzu termín zkoušky SKÝ TÝM Ing. Eva Sládková auditor Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce TÉMA Legislativní úprava účetnictví podnikatelů Kč (2 520 Kč)* 2203 Dlouhodobý majetek Kč (2 520 Kč)* 2204 Krátkodobý majetek Kč (2 520 Kč)* 2205 Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky Kč (2 520 Kč)* 2206 Daň z přidané hodnoty Kč (2 520 Kč)* 2207 Operace s podnikem Kč (2 520 Kč)* 2208 Účetní závěrka Kč (2 520 Kč)* 2209 Daň z příjmů fyzických osob Kč (2 520 Kč)* 2210 Daň z příjmů právnických osob Kč (2 520 Kč)* 2211 Celý kurz vč. zkoušky Kč ( Kč)* 2212 Celý kurz bez zkoušky Kč ( Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:13

19 Leasing v roce 2012 účetní a daňové aspekty Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Rozdíl mezi finančním pronájmem a operativním pronájmem z hlediska účetnictví a daní Účtování při finančním leasingu u nájemce Podmínky uplatnění nájemného v daňových nákladech Technické zhodnocení při leasingu Odpisování při leasingu Leasing a DPH Informace zachycené na podrozvahových účtech a v příloze účetní závěrky Postup při odkoupení předmětu nájmu Rozbor častých chyb Aktuální změny pro rok SKÝ TÝM Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2311 Nejčastější chyby a omyly při vedení účetnictví Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, účetní metodiky, účetní a daňové poradce. Cílem kurzu je vysvětlit a na příkladech ukázat optimální postupy u vybraných účetních okruhů účtování. Kurzy pro přepočet cizí měny v účetnictví, u DPH a u cestovních náhrad Nehmotný a hmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů Škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů Opravy chyb minulých účetních období. Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Kč (2 520 Kč)* 2312 Oceňování Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce. Kurzy a semináře Kurz je zaměřen na oceňování aktiv a závazků u podnikatelů, a to jak v průběhu účetního období, tak i k rozvahovému dni. Použití směnných kurzů, pořizovací ceny, jmenovité hodnoty, reálné hodnoty, přecenění ekvivalencí, opravné položky atd. Ing. Eva Sládková auditor, lektor SVŠE Kč (2 520 Kč)* (1 860 Kč)** 2340 K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:13

20 Efektivní komunikace ekonomických pracovníků s interními i externími klienty (odpolední kurz) Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní i daňové poradce. Interaktivní forma výuky, případové studie a simulace. Komunikace jako proces verbální a neverbální komunikace praktický nácvik komunikačních dovedností pravidla vedení úspěšné komunikace ekonomických pracovníků uvnitř firmy úskalí efektivní komunikace ekonomů a účetních s externími klienty mění naslouchání a žádoucí reakce profesního účetního praktický nácvik efektivního vedení rozhovoru. Ing. Libuše Neščáková, MBA specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností Kč (1 380 Kč)* 2313 Odpisy hmotného a nehmotného majetku 2012 Seminář je vhodný pro účetní, daňové metodiky, podnikatele a poradce, kteří chtějí získat větší jistotu při řešení praktických problémů ve vztahu k odpisování hmotného a nehmotného majetku. Zatřiďování majetku do odpisových skupin Správné ocenění majetku Výpočet výkonových a časových odpisů Výpočet rovnoměrných a zrychlených odpisů hmotného majetku Mimořádné odpisy Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku Odpisování ze změněné ceny Zvláštnosti odpisování v příkladech. Pozn.: Nutná kalkulačka. Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Kč (2 330 Kč)* (1 720 Kč)** 2508 Kurzy a semináře Pracovní doba, překážky a dovolená praktické aplikace Na semináři se dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy pracovní doby, jaké rozvržení je pro vás vhodné, upozorníme Vás na časté chyby, dozvíte se o odchylkách pracovní doby u specifických profesí a naučíte se správně používat překážky v práci a pravidla pro dovolenou způsob určování, krácení, dovolenou při změně zaměstnání, dodatkovou dovolenou a další. Týdenní úvazek a směnné režimy rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby pružná pracovní doba, konto pracovní doby a jiná úprava pracovní doby změny od 01/2012 přestávky v práci a bezpečnostní přestávky doby nepřetržitého odpočinku práce přesčas a pracovní pohotovost, práce ve svátek a v sobotu/ neděli (+ příplatky) změny od 01/2012 evidence pracovní doby a nejčastější problémy změny od 01/2012 specifické úpravy pracovní doby: na pracovní cestě, v autodopravě, u pedagogů, zdravotníků a podnikových hasičů, domáckých pracovníků náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě mateřská a rodičovská dovolená překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele dovolená (nárok, zánik nároku, určení čerpání, krácení, odvolání z dovolené, dovolená při změně zaměstnání ) změny od 01/2012 dodatková dovolená náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost příklady z praxe a možnost konzultace nad vlastními docházkami donesenými účastníky. Dana Blažková poradenství a lektorská činnost v pracovním právu a personalistice Kč (2 430 Kč)* K A T A L O G P R O F E S N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í ICU-Katalog 2012.indd :03:13

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

PhDr. Jaroslav Louka, e-mail: louka@icu-praha.cz

PhDr. Jaroslav Louka, e-mail: louka@icu-praha.cz únor červen 2010 kontakty INSTITUT CERTIFIKACE účetních, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 6, fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz, e-mail: vzdelavani@icu-praha.cz, e-mail:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 www.icu-praha.cz

Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 www.icu-praha.cz Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více