Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, Vysoké Mýto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Jeronýmova 100, Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto B. Smetany 92, Vysoké Mýto Příspěvková organizace IČO: Statutární orgán: Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka školy Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jan Fajfr, zástupce ředitelky Poslední zápis do rejstříku škol: Kapacita školy: 900 žáků Umělecké obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně dramatický Kontakty: ředitelka školy: zástupce ředitele: ekonomka školy: , , , webové stránky: 2. Charakteristika školy Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě poskytuje základní umělecké vzdělávání podle 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle příslušných prováděcích předpisů, zejména podle vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Předmětem činnosti školy je poskytování uměleckého vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru a příprava žáků pro studium na středních uměleckých školách a na konzervatořích. Odborně připravuje také studenty ke studiu na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Ve škole se vzdělávají nejen děti a mladí lidé z města Vysokého Mýta, ale i z okolních 1

2 obcí a měst. Po celou dobu své existence je nedílnou součástí uměleckého vzdělávání i kulturního života ve Vysokém Mýtě a jeho širokého okolí Budova školy Škola sídlí v budově, jejímž majitelem je Město Vysoké Mýto. Všechny obory se vyučují v těchto prostorách. Škola disponuje koncertním sálem s kapacitou 120 míst, který je zároveň zkušebnou Big bandu, dechového a smyčcového orchestru školy a malým sálem o kapacitě 70 míst, který slouží také jako učebna sborového zpěvu Přehled o počtech žáků v jednotlivých oborech: Obor: Počet celkem Taneční Výtvarný Literárně dramatický Hudební individuální Hudební kolektivní Počet žáků zákl. a př st. Studium pro dospělé Přehled žáků hudebního oboru v jednotlivých předmětech a studijních zaměřeních: nástroj přípravné studium I. stupeň II. stupeň studium pro dospělé hra na klavír hra na el. klávesové nástroje hra na akordeon hra na varhany hra na housle hra na violoncello hra na kytaru hra na elektrickou kytaru hra na basovou kytaru hra na harfu hra na zobcovou flétnu hra na flétnu hra na hoboj

3 hra na klarinet hra na saxofon hra na trubku hra na bicí nástroje hra na ostatní dechové nástroje sólový zpěv sborový zpěv Přehled absolventů v jednotlivých oborech základního studia I. a II. stupně Obor Počet absolventů celkem Základní studium I. stupně Základní studium II. stupně Celkem ve všech oborech Taneční Výtvarný Literárně dramatický Hudební individuální Hudební kolektivní 3. Personální zabezpečení Vedení školy: ředitelka - Mgr. Iva Vrátilová statutární zástupce ředitelky - Mgr. Jan Fajfr zástupce ředitelky Jitka Dušková 3.1 Rozdělení pedagogických pracovníků školy podle oborů a nástrojů Hudební obor Příjmení Jméno Předmět / Studijní zaměření Andrlová Jana zpěv Bíbusová Jana kytara Černohousová Klára klavír 3

4 Dostálová Hana akordeon Drobný Václav žesťové nástroje Dušková Jitka zpěv Fajfr Jan varhany, korepetice Havlík Miloslav kytara Hošek Petr klarinet Hošková Jana violoncello, klavír Jedlinský Jakub akordeon Jiráčková Radka klavír, korepetice Jurčík Vlastimil klavír, korepetice Jurčíková Jana zobcová flétna, hoboj Krabicová Miluše housle Kratochvíl Jan zobcová flétna, lesní roh Lukáš David hudební nauka, klavír Lukášová Ivana sólový zpěv Mori Petr bicí nástroje Novák Josef Zobcová flétna, trubka Novák Tomáš Bicí nástroje Polcarová Lada příčná a zobcová flétna Prudič Jaroslav klarinet, saxofon, zobcová flétna Šaroun Jakub klavír Švendová Hana kytara Teplá Klára zobcová flétna, harfa 4

5 Vedral Jiří kytara Vedralová Helena housle Vrátilová Iva klavír Zerzán Pavel klavír, elektronické klávesové nástroje, sborový zpěv Zerzánová Monika housle, hudební nauka, sbor Výtvarný obor Příjmení Jméno Předmět / Studijní zaměření Dvorský Filip --- Jakoubková Monika --- Taneční obor Příjmení Jméno Předmět / Studijní zaměření Blažková Kateřina --- Scheibová Jana --- Literárně dramatický obor Příjmení Jméno Předmět / Studijní zaměření Truhlářová Irena Technickohospodářští pracovníci školy: Alena Nováková ekonomka a hospodářka školy Miloš Jelínek topič a údržbář Monika Hynková uklízečka Marie Gottwaldová uklízečka 4. Účast pedagogických pracovníků školy na DVPP Většina pedagogických pracovníků školy se zúčastňuje vzdělávacích seminářů, kurzů a dalších akcí, určených pro pedagogy příslušných oborů výuky na ZUŠ. Tato oblast vzdělávání se těší stále větší oblibě a dostává se do popředí zájmu. Pedagogové si plně uvědomují konkurenceschopnost sebe samého a proto je pro ně další vzdělávání důležité v dalším osobním růstu. 5

6 Příjmení a jméno Polcarová Lada Jurčíková Jana Krabicová Miluše Jurčík Vlastimil Vávrová Ilona Jiráčková Radka Zerzán Pavel Zerzánová Monika Andrlová Jana Dušková Jitka Lukáš David Fajfr Jan Drobný Václav Vrátilová Iva Název vzdělávacího programu Konzervatoř Olomouc - zobcová flétna 5x, Metodické kurzy Letní flétny Konzervatoř České Budějovice-příčná flétna, Kurz J. Kvapila flétny Choceň, Dechové soboty Brno 7x Smyčcové soboty Brno 5x Klavírní seminář Choceň Klavírní seminář Choceň Klavírní seminář Choceň Seminář EKN, Jihlava Seminář Interaktivní tabule HN, Praha Metodické kurzy zpěv, Olomouc Metodické kurzy zpěv, Olomouc Seminář Interaktivní tabule HN, Praha Varhanní seminář Rakousko Dechový seminář Přelouč Seminář Novela zákona o pedagogických pracovnících, Manažerská etiketa-nidv Pardubice, Pracovní právo v praxi ředitele školy-hradec Králové 5. Organizace oborů, přehled učebních plánů Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě vyučuje žáky ve všech čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Studium je rozděleno na přípravné, základním (I. a II. stupně) a studium pro dospělé. Studium je organizováno formou individuální, skupinové a kolektivní výuky, podle schválených učebních plánů a osnov vydaných MŠMT České republiky. Od škola vyučuje podle nově vzniklého Školního vzdělávacího programu ( ŠVP) nazvaném Inspirace, 6

7 tvorba, radost, umění. V daném roce podle něj začaly vyučovat PHV, 1. a 2. roč. I. Stupně a 1. a 2. roč. II. Stupně. Přehled učebních plánů: Hudební obor - učební plány HO ZUŠ schváleny MŠMT ČR dne pod č.j /95 platné od 1. září Taneční obor - upravený vzdělávací program TO ZUŠ pro přípravné studium a studium I. stupně základního studia, schválen MŠMT ČR dne pod č.j / , platný od 1. září vzdělávací program TO ZUŠ pro studium II. stupně, rozšířené studium a studium pro dospělé, schválen MŠMT ČR pod č. j / , platný od 1. září 2003 Výtvarný obor - učební plány VO ZUŠ schváleny MŠMT ČR dne pod č.j / , platné od 1. září učební osnovy VO ZUŠ schváleny MŠMT ČR dne pod č.j / , platné od 1. září Literárně dramatický obor vzdělávací program LDO ZUŠ schválen MŠMT ČR dne pod č. j / s platností od a č. j / , s platností od 1. září Přijímací řízení V tomto školním roce byli přijati všichni uchazeči o studium na Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě. Přijímací řízení pro školní rok se konalo v měsíci dubnu Do přípravného studia všech oborů bylo přijato celkem žáků ( HO- 57, TO - 9, VO 12, LDO - 1). Na základě talentové zkoušeky byli v přijímacím řízení přijati žáci i do vyšších ročníků. Celkový počet takto přijatých žáků je 27 žáků. 7. Výsledky vzdělávání žáků 7

8 V tomto školním roce nenastaly žádné závažné problémy a nedostatky v oblasti vzdělávání. O studium na naší škole je stále dostatečně velký zájem jak ze strany dětí a jejich rodičů, tak také ze strany starších studentů. Žáci hudebního oboru jsou vyučováni na klasické hudební nástroje, v současné době je největší zájem o hru na kytaru, klavír, zobcovou flétnu a bicí nástroje. I nadále stoupá poptávka po výuce hry na elektronické klávesové nástroje. Žáci hry na hudební nástroje se zapojují do souborových her, různých komorních seskupení a orchestrů. Hudební a nehudební obory spolu spolupracují v mezioborové spolupráci (výstavy, taneční a divadelní představení, žákovské koncerty, výchovné koncerty, vystoupení pro různé městské i jiné organizace, charitativní akce apod.) V tomto školním roce se téměř všechny obory prezentovaly na 2. plese naší školy s názvem Mezi takty, který se uskutečnil v prostorách M-klubu Vysoké Mýto. Škola poskytuje studentům kromě odborného vzdělání také přípravu na další studium na vyšších uměleckých školách, středních pedagogických školách a pedagogických fakultách. Hlavním výsledkem naší práce je vztah k hodnotám, kulturní přehled a emocionální naplnění dospívajících mladých lidí Hudební obor PĚVECKÉ ODDĚLENÍ V letošním školním roce vyučují v pěveckém oddělení Ivana Lukášová, Jana Andrlová a Jitka Dušková. Oddělení navštěvovalo 54 žáků. V průběhu školního roku se naši žáci zúčastňovali všech akcí pořádaných školou interní besídky, koncerty, výchovné koncerty, vernisáže a vystoupení pro důchodce. Každá třída měla též své vlastní besídky. V letošním školním roce naši školu na soutěžích reprezentovala žákyně p. uč. Lukášové, Markéta Floderová. V říjnu 2013 se zúčastnila Písňové soutěže B. Martinů v Praze a v dubnu 12. mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2014, kterou vyhlašuje Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. V letošním roce úspěšně absolvovali ve třídě J. Andrlové Kristýna Dvořáková a Barbora Kopišťová studium 1. stupně a Eliška Spilková studium 2. stupně. Ve třídě J. Duškové Adam Čuřík a Karel Klenor studium 1. stupně a Anežka Jiskrová studium 2. stupně. Všichni ostatní žáci úspěšně složili postupové zkoušky. Ve studiu dál nebude pokračovat 12 žáků. 8

9 Jana Andrlová a Jitka Dušková stále spolupracují s DPS Rubínek, kde vedou hodiny hlasové výchovy a účastní se všech akcí spojených s činností sboru. Jana Andrlová také spolupracuje se školním Big Bandem. Ivana Lukášová je předsedkyní pěvecké sekce Ústřední umělecké rady. Změny pedagogických pracovníků v průběhu školního roku Oddělení strunných nástrojů V letošním roce vyučovali v oboru strunných nástrojů tito pedagogové: Jana Bíbusová hra na klasickou kytaru Miloslav Havlík dipl. um. hra na klasickou a elektrickou a basovou kytaru Mgr. Jiří Vedral hra na klasickou, elektrickou a basovou kytaru Hana Švendová dipl. um. hra na klasickou kytaru Tereza Pařilová hra na harfu Kytarové oddělení má 75 žáků. Z toho 7 žáků na elektrickou a 5 žáků na basovou kytaru. V tomto školním roce byla vyhlášena ministerstvem školství Kytarová soutěž Školního kola se mohli zúčastnit ti žáci, kteří splnili soutěžní podmínky. Do okresního kola postoupila Marie Balcarová a Patricie Bártková (ze třídy Jany Bíbusové), David Benák a Martin Švejda (ze třídy Miloslava Havlíka dipl. um.) a Johanka Lisová (ze třídy Mgr. Jiřího Vedrala). Ti se v okresním kole konaném v Žamberku umístili následovně: Marie Balcarová 1. místo s postupem do krajského kola a Cenu ředitele školy. Patricie Bártková 1. místo s postupem do krajského kola. David Benák - 2. místo. Martin Švejda - 3. místo. Johanka Lisová - 2. místo. V krajském kole se Marie Balcarová umístila na 1. místě (její kategorie již dále nepostupovala) a Patricie Bártková získala Čestné uznání. Žáci kytarového oddělení se pravidelně účastní školních koncertů a besídek. Ve třídě Jany Bíbusové je 22 žáků. V tomto školním roce se žákyně a žáci zúčastnili 2 třídních koncertů Vánočního a Závěrečného kytarového koncertu. Marie Balcarová a Patricie Bártková se zúčastnily kytarové soutěže Praguitare 2014 v Praze. Zde 9

10 Marie Balcarová získala 1. místo, Cenu za nejlepší provedení české skladby, Cenu sponzorů klasickou kytaru Kantáre. Patricie Bártková získala Čestné uznání. Na konci školního roku se děvčata zúčastnila Mezinárodní kytarové soutěže ve Zruči nad Sázavou. Zde byla Marie Balcarová na 5. místě a Patricie Bártková na 11. místě. Děvčatům blahopřejeme! Dívčí kytarový soubor ze třídy Jany Bíbusové tvoří 13 děvčat ve věku od 8 do 13 let. V repertoáru mají skladby klasické a moderní a také populární písně, koledy a lidové písně. Děvčata vystupovala na Dnech hudby v amfiteátru M-klubu, podpořila svým vystoupením Švibalkový večer, hrála na vystoupení v Domově důchodců ve Sloupnici a v Ledaxu ve Vysokém Mýtě. Dále Dívčí kytarový soubor vystupoval na plese školy a Dnech hudby na náměstí. Ve třídě Miloslava Havlíka dipl. um. je 20 žáků. Na elektrickou kytaru chodí 1žák, na basovou kytaru 3 žáci. e třídě Hany Švendové dipl. um., která zde pracuje na zkrácený úvazek, je 13 žáků. Ve třídě Mgr. Jiřího Vedrala je 21 žáků, z toho 6 na elektrickou kytaru a 2 na basovou kytaru. V letošním školním roce v této třídě absolvoval Šimon Martínek II. stupeň, elektrická kytara. Šimon Martínek byl přijat na Konzervatoř Jaroslava Ježka obor jazzová kytara. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů. Pod vedení Mgr. Jiřího Vedrala vznikla v letošním školním roce nová skupina Projekt 2. Projekt 1 ukončil svoji činnost v důsledku absolvování žáků. Obě skupiny vystoupily na koncertě ke Dni dětí 1. června na Motorestu Toro. Zde zahrál svůj repertoár Projekt 1 a předal symbolickou štafetu Projektu 2, který také předvedl svůj repertoár. Obě skupiny vystoupily na žákovských koncertech. Také Jazzové kvarteto Mgr. Jiřího Vedrala pokračuje ve své činnosti. Svůj repertoár zahráli na Plese školy. Ve třídě Terezy Pařilové jsou 3 děvčata v oboru hra na harfu. V letošním roce absolvovala 1 žákyně. Zpracovala Jana Bíbusová Oddělení klávesových nástrojů Oddělení klávesových nástrojů 10

11 V letošním školním roce vyučovali v oddělení klávesových nástrojů tito učitelé: Klára Černohousová hra na klavír Jan Fajfr Jana Hošková Radka Jiráčková hra na klavír, hra na varhany hra na klavír hra na klavír, korepetice Vlastimil Jurčík hra na klavír, korepetice, interpretační seminář I. David Lukáš Jakub Šaroun Ilona Vávrová Iva Vrátilová Pavel Zerzán hra na klavír hra na klavír hra na klavír, korepetice hra na klavír hra na elektronické klávesové nástroje, hra na klavír, interpretační seminář III. Věnovali jsme se celkem 116 žákům, z toho ve hře na klavír 99, na elektronické klávesové nástroje (EKN) 16 a na varhany jednomu. Během školního roku vystupovali žáci na veřejných koncertech školy, na interních i třídních besídkách. Absolventským koncertem zakončilo studium 1. stupně 5 klavíristů a 3 žáci EKN, studium 2. stupně 1 klavíristka a 2 žáci hry na EKN. Letos proběhla soutěž žáků ZUŠ ve hře na klavír, vyhlašovaná MŠMT ČR. V okresním kole reprezentovalo školu 11 klavíristů a ti zde získali ve svých kategoriích první (Marie Balcarová), druhé (Marie Krejsová, Dominik Hošek) a třetí ceny (Elen Shánělová, Natálie Vojáčková, Lucie Zemanová, Dominika Wimmerová, Martin Volf, Denisa Kabrielová, Zuzana Chejnovská a Anežka Jiskrová). Na konci školního roku byla pro žáky oddělení uspořádána exkurze do továrny výrobce klavírů Petrof v Hradci Králové shlédli výrobu, muzeum klavírů, a zahráli si na nové špičkové nástroje. Novinkou tohoto školního roku je předmět interpretační seminář III., rozšiřující nabídku interpretačního semináře speciálně pro žáky EKN. Zpracoval vedoucí oddělení klávesových nástrojů Vlastimil Jurčík Akordeonové oddělení Akordeonové oddělené pracovalo v tomto školním roce v nezměněném pedagogickém složení. Žáci 11

12 paní učitelky Dostálové měli v září poměrně rychlý start, neboť akordeonový soubor spolu s dalšími sólisty účinkoval při slavnostním otevření Amfiteátru M klubu ve Vysokém Mýtě. Toto vystoupení se setkalo s velmi kladným ohlasem. Celé první pololetí jsme se připravovali na další vystoupení. Tím nejdůležitějším byl společný projekt Hany Dostálové a Jakuba Jedlinského s názvem Sólo pro akordeon. Na koncertě zazněla hlavně taneční hudba českých i světových autorů. Dvě třetiny programu zvládli žáci Hany Dostálové, třetinu pan Jakub Jedlinský. I tento koncert měl báječnou atmosféru a vřelé ohlasy publika. Ve druhém pololetí začal pracovat druhý akordeonový soubor, tentokrát složený z mladších žaček. Školní rok 2013/2014 můžeme hodnotit pozitivně s ohledem na poměrně velký počet vystoupení jak akordeonového souboru, tak i jednotlivců, hlavně starších žáků. Jediné, co se nám příliš nedaří, je příliv nových zájemců o hru na akordeon. Nicméně s kolegou Jedlinským již plánujeme další společný projekt. Zpracovala Hana Dostálová 12

13 13

14 Oddělení smyčcových nástrojů Smyčcové oddělení pracovalo ve školním roce v nezměněné podobě, vyučovali tito pedagogové: Helena Vedralová hra na housle Miluše Krabicová hra na housle Monika Zerzánová hra na housle Jana Hošková hra na violoncello Hru na housle studovalo letos 45 žáků, hru na violoncello 10 žáků. Od proběhly postupové zkoušky, které všichni žáci absolvovali s výborným prospěchem. Absolventským koncertem pak završili své studium celkem 4 absolventi, kteří ukončili 1., případně 2. cyklus výuky krásným vystoupením. V příštím školním roce ukončí studium žáci Keindl, Keindlová, Woodová, Boštíková, Votřel, Jiraský a Scheibová. Žáci smyčcového oddělení se během školního roku s úspěchem účastnili mnoha vystoupení jak na besídkách a koncertech ZUŠ, tak i na kulturních akcích pro město Vysoké Mýto ( Ledax, Čermákovo Vysoké Mýto, aj.) V únoru proběhlo školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje formou školní soutěžní přehlídky. Pro všechny žáky měla tato akce velký motivační přínos, vybraní žáci pak postoupili do dalších kol. V krajském kole dosáhla nejlepšího výsledku Anežka Jiskrová, která získala 1. cenu a zvláštní ocenění za interpretaci Koncertu G-dur pro housle W. A. Mozarta. Žáci i učitelé smyčcového oddělení pak zúročili své celoroční úsilí na závěrečném koncertě ZUŠ, pro který společně nastudovali a úspěšně provedli 2 skladby v obsazení symfonického orchestru. Zpracovala vedoucí oddělení smyčcových nástrojů Mgr. Helena Vedralová Oddělení dechových nástrojů V tomto oddělení vyučují tito učitelé: Hana Dostálová příčná a zobcová flétna Lada Polcarová příčná a zobcová flétna Jana Jurčíková zobcová flétna a hoboj Petr Hošek zobcová flétna a klarinet Jan Kratochvíl zobcová flétna a lesní roh 14

15 Jaroslav Prudič zobcová flétna a klarinet Václav Drobný žesťové nástroje Josef Novák zobcová flétna a trubka Ve třídách těchto učitelů studovalo ve školním roce 2013/2014 v odd. dřevěných nástrojů 113 žáků, z toho 9 absolventů. V tomto školním roce se naše žákyně potřetí vydaly do Teplic, kde se na konzervatoři konala soutěž Teplické flautohry. V sólové hře získala Adéla Vrátilová ve 2. kat. 3. místo a Natálie Vojáčková v 1. kat. místo první. Soutěže Novohradská flétna v jižních Čechách se naše flétnistky účastnily podruhé, na příčnou flétnu Aneta Škubalová v 1.kat. získala 3.místo, Adéla Vrátilová místo druhé, Ema Veselá získala ve 2.kat. místo druhé, Anna Beskydová ve 3. kat. místo třetí, na zobcovou flétnu Natálie Vojáčková místo první. V tomto roce se opět žáci našeho oddělení účastnili mnoha vystoupení jak na besídkách ZUŠ, tak na koncertech a třídních besídkách jednotlivých učitelů. Spolupracovali též s ostatními odděleními naší školy. Proběhla také vystoupení pro mateřské školy. Tradičně se mnoha akcí výborně zhostili žáci klarinetového a saxofonového kvarteta pod vedením J. Prudiče, celý rok s kvalitními výsledky pracoval Big Band i Dechový orchestr, viz samostatná zpráva. Zapsala Lada Polcarová, vedoucí oddělení Oddělení bicích nástrojů Jména pedagogů v oddělení: Tomáš Novák Petr Mori Počty žáků v oddělení Celkový počet žáků Přípravné studium Studium I. stupně Studium II. stupně

16 Počty absolventů Celkový počet absolventů Absolventi I. stupně Absolventi II. stupně Oddělení bicích nástrojů patří na škole mezi žádané obory. Svědčí o tom i počet žáků. Na bicí nástroje studovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 30 žáků, z toho 1 žák absolvoval I. stupeň studia. Vzhledem k vysokému počtu žáků byl na menší úvazek (5 žáků) pro tento školní rok přizván nový pan učitel Tomáš Novák. Vedení školy s ním počítá i do budoucích let. Žáci bicího oddělení se v letošním školním roce zúčastnili různých akcí školy. Za zmínku stojí třeba ples školy, který zahajovala čtyřčlenná bubenická skupina, jež v tomto školním roce nově vznikla ve složení: Adam Čuřík, Petra Vávrová, Markéta Vedralová a Jan Čáp Vrcholem naší společné práce je ale již tradiční Bubenický večírek, kterého se aktivně účastní všichni žáci bicího oddělení, a to jak sólovou hrou, tak společnou skladbou na nejrůznější bicí nástroje. K výborné atmosféře přispívá prostředí hudebního klubu M Klub Vysoké Mýto, kde se akce pravidelně odehrává. Koncert se vždy shledá s velkým ohlasem z řad rodičů i samotných žáků. Cílem našeho oddělení je zapojit žáky do nejrůznějších hudebních uskupení, která na škole fungují a motivovat je k samostatnému navazování mezioborových kontaktů pro další hudební spolupráci, třeba i v oblasti autorské tvorby. Zpracoval Petr Mori Činnost souborů a orchestrů školy SAFRAMENTSKÁ KAPELA Tento školní rok fungovala kapela naposledy ve stejné sestavě - Jiraský, Krabica, Nováček, Doležal, Jiskrová, Košnarová, Chalupová, Lukášová, Vedralová. Za 7 let své činnosti kapela vyzrála a sehrála se ve vynikající dětský lidový soubor, který patří ke špičce v České republice. V říjnu pokřtila kapela své první CD Ponajprv zatáhli na benefičním koncertě v Šemberově divadle, kde společně s kapelou Tomáše Kočka odvedla krásné vystoupení, jehož výtěžek byl věnován Naději ve Vysokém Mýtě. V listopadu pak v ostravském studiu TV NOE prezentovala v 83. dílu pořadu U nás aneb Od cimbálu k lidové kultuře společně s Helenou Vedralovou nejen své nové CD, ale i celou svou činnost v oblasti kultury ve Vysokém Mýtě a okolí a také v zahraničí. V prvním adventním týdnu letošních vánoc potěšila Saframentská kapela už tradičně seniory, 16

17 kterým zahrála pásmo lidových písní a vánočních koled v Ledaxu ve Vysokém Mýtě. Dne obdržela Saframentská kapela za vytvoření úspěšného CD Ponajprv zatáhli výroční cenu města Vysokého Mýta v kategorii za hudbu, hudební dílo, hudební interpretaci. Za reprezentaci města a školy dostala výroční cenu města také vedoucí souboru Helena Vedralová. Saframentská kapela v březnu ještě zahrála na zámku ve Křtinách na Konferenci o mediaci a v příštím školním roce již začne fungovat v novém obsazení mladších žáků. Zpracovala umělecká vedoucí Saframentské kapely Mgr. Helena Vedralová Žákovský symfonický orchestr Ve školním roce 2013/14 školní symfonický orchestr díky zařazení žáků i ze 4. ročníků fungoval se stálým obsazením dvaceti žáků na smyčcové nástroje, 2 žáků na bicí nástroje, jednoho žáka na klávesové nástroje a žáky dechové sekce, kteří se účastnili koncertů v počtu odvíjejícím se z partitur studovaných skladeb. Na přípravě žáků se podílely p. uč. Miluše Krabicová a p. uč. Helena Vedralová. Na koncertech vypomáhali: p. uč. Monika Zerzánová, p. uč. Jana Hošková, p. uč. Josef Novák a p. uč. Petr Mori. Orchestr vystoupil na dvou akcích školy. Spolu s dětským sborem Rubínek provedl pásmo koled v úpravě Davida Lukáše a árii Lascia ch'io pianga z opery Rinaldo G. F. Händela v úpravě pro smyčce a flétnu na vánočním koncertu ZUŠ v kostele Sv.Vavřince. Dálším vystoupením byl závěrečný koncert ZUŠ kde orchestr zahrál spirituál Amazing Grace a suitu z firmu Pirates of Carribien. Zpracoval dirigent a umělecký vedoucí orchestru David Lukáš Big Band ZUŠ V letošním školním roce nás čekala celá řada vystoupení, ale i množství personálních změn, které měly obohatit celkový dojem z našich vystoupení. Došlo ke změnám v pozounové sekci odešel Václav Drobný a nahradil jej Jan Marcal. Dále odešel trumpetista Tomáš Novák a nahradil jej Michal Možiešik. Na alt saxofon přišel Vilém Munster. Odešla zpěvačka Soňa Hájková a nahradily jí Anežka Jiskrová a Karel Telecký. Současný počet členů je 25. Přehled vystoupení Big Bandu za školní rok března proběhl druhý ples ZUŠ Vysoké Mýto, kde poprvé zazpívali naši noví zpěváci ( K.Telecký a Anežka Jiskrová) a jako host se v písni Skyfall představil klavírista Antonín Zerzán. 17

18 18. března proběhlo setkání Big Bandů na místní klubové scéně. Tentokrát s námi společně vystoupil Factorial Orchestra z Holic. 17. května se uskutečnil koncert v rámci festivalu Čermákova Vysokého Mýta, kde jako host s námi vystoupila fenomenální zpěvačka Dasha. Zároveň na tomto koncertu zazněly skladby s doprovodem smyčcové sekce, která velmi obohatila celý program. 25. května se Big Band zúčastnil jazzového festivalu v Chocni, kde proběhlo setkání s tradičními soubory z našeho regionu. 13. června se Big Band zúčastnil soutěže a festivalu v České Kamenici, kde v kategorii do 25 let získal krásné druhé místo ve stříbrném pásmu. V této soutěži byl ohodnocen i náš pozounista Ondřej Jiskra cenou za mimořádný instrumentální výkon. Nutno ještě říci říci, že náš Big Band vystupoval ve značně pozměněné sestavě a bylo nutné nahradit některé stávající hráče novými posilami. Touto cestou bych chtěl poděkovat za vstřícnost a nadšení zaskakujícím hráčům - Libor Kazda Baryton sax., Petr Hošek tenor sax., Lukáš Petrán kytara, Petr Mori bicí). 14. června vystoupil Big Band v rámci MHF Česká Kamenice v Rumburku a téhož dne ještě vystoupil v německém městečku Pirna, kde předvedl rovněž obdivuhodný výkon. Věřím, že v nasazeném trendu budeme pokračovat i příští rok a dočkáme se dalších skvělých zážitků, které nás budou motivovat k další práci. Zpracoval kapelník orchestru a umělecký vedoucí Jaroslav Prudič Dechový orchestr Ve školním roce hrálo v dechovém orchestru 19 žáků - 6 klarinetistů, 1 flétnistka, 5 trumpetistů, 4 trombonisté, 1 tubista a 2 hráči na bicí nástroje. Přehled akcí v tomto školním roce: 14. září koncert na náměstí v rámci partnerských dnů 24. ledna vystoupení na živém betlémě u kostelíčka 19. března jsme se zúčastnili krajského kola soutěže dechových orchestrů v Přelouči / obsadili jsme třetí místo 21. března náš orchestr vyhrával k tanci a poslechu na plese naší ZUŠ 17. května se konal festival dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto. Zde jsme odpoledne 18

19 vystoupili v samostatném hodinovém programu, poté naši trubači fanfárou ukončili letošní festival 31. května jsme u plovárny koncertovali na dětském dnu Zpracoval vedoucí dechového orchestru Václav Drobný Přípravné pěvecké sbory, dětský pěvecký sbor Rubínek Ve školním roce 2013 / 2014 sbor pracoval pouze ve 2 přípravných odděleních, nejstarší přípravné oddělení Křišťálek nebylo z důvodu nízkého počtu dětí v tomto školním roce otevřeno: přípravný sbor Korálek sbormistr Monika Zerzánová (28 dětí) přípravný sbor Kamínek sbormistr Pavel Zerzán (19 dětí) hlavní, koncertní sbor Rubínek sbormistr Pavel Zerzán (50 dětí). Přípravné pěvecké sbory a hlavní koncertní sbor Rubínek ve školním roce 2013 / 2014 navštěvovalo celkem 97 dětí. Dělené zkoušky Jana Andrlová, Jitka Dušková, Monika Zerzánová a Pavel Zerzán, sbormistři Monika Zerzánová (přípravný sbor Korálek) a Pavel Zerzán (přípravný sbor Kamínek a dětský pěvecký sbor Rubínek), klavírní spolupráce Iva Vrátilová. Struktura zkoušek jednotlivých přípravných oddělení a hlavního, koncertního sboru byla podobná minulým školním rokům. Přípravné sbory Korálek a Kamínek zkoušely 1 vyučovací hodinu týdně a hlavní sbor Rubínek pracoval na pravidelných čtvrtečních dělených a společných zkouškách, navíc 1 hodina dělených zkoušek v pravidelných 14 denních intervalech (jeden týden 1. soprán a 1. alt a další týden 2. soprán a 2. alt ). Celý letošní školní rok byl ve znamení výročí 20 let od založení sboru. Akcí bylo početně méně, než v minulých letech, zato však organizačně a časově náročnějších. Ve dnech října 2013 proběhlo již tradiční vícedenní pracovní soustředění hlavního, koncertního sboru v krásném prostředí rekreačního střediska Renospond, Zderaz u Skutče. Cílem letošního soustředění bylo nacvičit repertoár na prosincové adventní koncerty a také připravit si alespoň v základech repertoár na květnové slavnostní koncerty k dvacetiletému výročí sboru. Součástí každého 19

20 našeho soustředění, je také upevnění a seznámení kolektivu sboru s nováčky. Již tradičně jsme pokřtili nové zpěváčky Rubínku, tentokráte z důvodu nepříznivého počasí pouze na ubytovně v duchu stezky odvahy s připraveným zábavným programem. Soustředění se kromě dětí a pedagogického doprovodu opět zúčastnili také tři bývalí členové sboru Eliška Štanclová, Matěj Sháněl a Ladislav Beneš, kteří připravovali soutěžní hry, pomáhali připravovat potřebné prostory a prostranství a byli výborným důkazem dlouhotrvajícího kamarádství přesahující i jejich aktivní činnost v Rubínku. V sobotu, dne 2. listopadu 2013, proběhla 1. část oslav 20 let od založení sboru. Ve zkušebně Rubínku a přilehlých chodbách ZUŠ, Vysoké Mýto jsme připravili výstavku fotografií z různých akcí soustředění, koncerty, vystoupení, soutěže, tuzemské i zahraniční zájezdy. Součástí prezentace byly i některé sborové artefakty jako jsou např. původní i současné koncertní kroje, plakáty na koncerty a festivaly nebo originální návrhy dětí na název sboru ze září roku Prostřednictvím ových adres a sociálních sítí jsme oslovili bývalé členy sboru a pozvali je nejprve na prohlídku zkušebny sboru a přilehlých chodeb budovy ZUŠ, Vysoké Mýto a následně potom i do společenského sálu M- klubu. Zde výstavka rubínkovských fotografií pokračovala. Pro bývalé členy bylo připraveno malé občerstvení, čokoládová fontána a program. Úvod patřil přípravným oddělením Korálku a Kamínku, dále pokračoval koncertní sbor Rubínek, prezentaci našich sborů ukončili společný zpěv přípravných oddělení i Rubínku. Následovala připravená prezentace fotografií mapující dvacetiletou historii sboru za hudebního podkladu mnoha hitů Rubínku. Zbytek odpoledne byl věnován spontánnímu a předem nepřipravenému zpěvu bývalých členů sboru společně i se současnými zpěváky. Předvánoční čas již tradičně patří do období příprav a realizace adventních a vánočních koncertů. Dětský pěvecký sbor Rubínek zazpíval v letošním školním roce samostatný koncert 12. prosince 2013 v modlitebně Českobratrské církve evangelické Vysoké Mýto, dále tentýž den ještě jeden samostatný adventní program v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení. Adventní čas Rubínek oslavil ještě samostatným vystoupením v kostele Sv. Vavřince v neděli 15. prosince Závěr tohoto koncertu patřil společnému zpěvu všech přípravných oddělení Korálku, Kamínku i hlavního sboru, smíšeného pěveckého sboru Otakar za doprovodu školního symfonického orchestru ZUŠ, Vysoké Mýto vánočního pásma koled s názvem Svitaj Bože! ( dirigent David Lukáš). V lednu 2014 nás navštívila internetová televize TV Regiovox, aby připravila materiál k reportáži o dvacetileté historii a současnosti sboru. 20

21 Lednový a únorový čas byl věnován na finální dodělání repertoáru na květnové slavnostní koncerty skladeb a v březnu Rubínek postupně absolvoval individuální přezkoušení sboru dle naplánovaných časových harmonogramů. V sobotu 12. dubna 2014 předvedla svá vystoupení naše přípravná oddělení Korálek i Kamínek na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě v rámci kulturního programu Velikonočního jarmarku. Květen 2014 byl pro Rubínek asi nejnáročnější měsíc z důvodu posledních příprav, generálních zkoušek, společných nácviků a organizačních zajištění na dva slavnostní koncerty konané k příležitosti oslav 20 let od založení sboru. Koncerty se konaly ve čtvrtek 22. května a v pátek 23. května 2014 v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě. Koncerty jsme netradičně dramaturgicky uspořádali jako takový průřez stěžejní tvorbou se zásadními skladbami v časové linii 20 let. Byly to skladby, se kterými Rubínek vyhrál zvláštní ocenění, dále tzv. hity každoročních společných skladeb nebo nejoblíbenější skladby dětí i pana sbormistra. Na čtvrtečním koncertě jsme přivítali našeho tradičního hosta dětský sbor MŠ Slunečná Karosáček (sbormistr Olga Mrázová). Překvapením pátečního galavečera bylo vystoupení téměř sedmdesátičlenného sboru bývalých členů Rubínku s názvem Rubín. Oba večery se zpívalo, vzpomínalo a také děkovalo všem lidem i organizacím, které se sborem spolupracovali i nadále spolupracují. V pátek 20. června 2014 si své květnové vystoupení ve zkrácené verzi zopakovaly Korálek, Kamínek i Rubínek při příležitosti Evropského svátku hudby na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Zápis nových zájemců o sborové zpívání v přípravných odděleních se uskutečnil v měsíci dubnu, společně se zápisem do ZUŠ, Vysoké Mýto a v termínu 26. května června Závěrečné zkoušky sboru patřily tradičně spíše administrativním činnostem, jako je poděkování odcházejícím a končícím dětem, přezkušování a zjišťování hlasových rozsahů v přípravných odděleních, řešení otázky pokračování či nepokračování dětí v další činnosti ve sboru z důvodů přestupů na střední školy a také závěrečné předávání sborových vysvědčení. zpracoval Pavel Zerzán 21

22 Obrazová příloha přípravné sbory a dětský pěvecký sbor Rubínek, 2013 / 2014 fotografie: Hana Dostálová, Jitka Dušková, Radek Štěpán, Pavel Zerzán obr.1 Zderaz soustředění Rubínku, obr.2 Zderaz soustředění Rubínku, obr.3 Setkání bývalých členů přípravné oddělení Korálek,

23 obr.4 Setkání bývalých členů přípravné oddělení Kamínek, obr.5 Setkání bývalých členů dětský pěvecký sbor Rubínek, obr.6 Setkání bývalých členů dětský pěvecký sbor Rubínek,

24 obr.7 Setkání bývalých členů společné skladby, obr.8 Setkání bývalých členů bývalý a současný Rubínek, obr.9 Setkání bývalých členů bývalý a současný Rubínek,

25 obr.10 Adventní koncert kostel Nejsvětější Trojice v Horním Jelení, obr.11 Koncerty k výročí 20 let zkouška, obr.12 Koncerty k výročí 20 let zkouška,

26 obr.13 Koncerty k výročí 20 let přípravné oddělení Korálek, obr.14 Koncerty k výročí 20 let přípravné oddělení Kamínek, obr.15 Koncerty k výročí 20 let dětský pěvecký sbor Rubínek,

27 obr.16 Koncerty k výročí 20 let dětský pěvecký sbor Rubínek, obr.17 Koncerty k výročí 20 let Korálek a Rubínek, obr.18 Koncerty k výročí 20 let smíšený pěvecký sbor Rubín,

28 obr.19 Koncerty k výročí 20 let poděkování..., obr.20 Koncerty k výročí 20 let dárky..., obr.21 Koncerty k výročí 20 let dárky...,

29 obr.22 Koncerty k výročí 20 let společné skladby, Taneční obor obr.23 Koncerty k výročí 20 let závěr..., V letošním školním roce v tanečním oboru vyučovaly dvě paní učitelky. Jana Scheibová vedla sedm oddělení: přípravný ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 7. roč roč. II. st., ročník II. stupně. Kateřina Blažková měla dvě oddělení: přípravný ročník a 6. ročník Taneční vystoupení realizovaná během letošního školního roku pod vedením Jany Scheibové: jsme předvedli taneční pohádku Les vzhůru nohama v Ledaxu v domově pro seniory, jsme ji opakovali ještě v Husově sboru pro veřejnost, kde tančili i nově příchozí žáci na Švíbalkovém podvečeru jsme se podíleli třemi choreografiemi Oheň, Noční obloha a Světla. 29

30 jsme uvedli Taneční ohlédnutí v Šemberově divadle pro žáky základních škol a pro veřejnost. Jednalo se o výběr 14 choreografií Jany Scheibové z uplynulých dvaceti let. Dále nás čekala plesová sezóna: jsme předvedli dva tance Superstar a Baba Yetu na plese v Ledaxu, jsme zahájili orelský ples předtančením Superstar, na plese ISŠT jsme tančili Kočky a jsme doplnili program na Společenském večeru ZUŠ dvěma tanci Světla a Kočky jsme byli pozváni na Josefské sympozium na zámek do Křtin, kde se nejstarší dívky představili v osmi choreografiích jsme měli premiéru další taneční pohádky Sněhové léto v Šemberově divadle pro děti z mateřských škol a v neděli 8.6. pak pro rodiče a veřejnost. V taneční pohádce účinkovali všichni žáci tanečního oboru a svá absolventská vystoupení předvedly Michaela Nešporová jako Léto a Kateřina Pechancová jako Zima. Na červen si s dětmi připravila vystoupení i p. uč. Kateřina Blažková: děvčátka z přípravného ročníku tančila Paprsky a 6. ročník + absolventka Barbora Kopišťová Bloudím. Celou taneční pohádku jsme opakovali ještě na závěr školního roku v pátek pro žáky základních škol opět v Šemberově divadle. Zpracovala Jana Scheibová Výtvarný obor Výtvarný obor ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 154 žáků ve dvou oddělení učitelů: Moniky Jakoubkové a Filipa Dvorského. Přípravné oddělení sčítalo 28 žáků, první stupeň základního studia 101 žáků, druhý stupeň 25 žáků. Na odbornou školu s výtvarným zaměřením byl připravován 1 žák a byl úspěšně přijat (Antonín Zerzán Střední umělecko-průmyslová škola Ústí nad Orlicí). Studium výtvarného oboru absolvovalo a ukončilo svou absolventskou výstavou 8 žáků z prvního a 5 žáků z druhého stupně na výstavě v době absolventských koncertů v dubnu a květnu pod názvem BARVY a POKROK. Jako každým rokem tak i letos výtvarný obor usiloval o školní výzdobu v chodbových prostorách a současně se prezentoval ukázkami prací. Na samém začátku školního roku stál výtvarný projekt OČIMA VÝTVARNÍKŮ pro výtvarníky ze základní umělecké školy, vysokomýtských základních škol a širokou veřejnost. Naše škola vystavovala koláž z fotografií města Poličky s portrétem Bohuslava Martinů na přehlídce obrazů v Trutnově, pod hlavičkou Královských věnných měst. Celá kolekce prací žáků i z jiných Královských věnných měst byla pak předvedena na SPOLEČENSKÉM VEČERU Základní umělecké 30

31 školy, Vysoké Mýto ( ), kde se též předvedly zajímavé výtvarné pokrývky hlavy z naší dílny. Podzimní večer se svíčkami, zvláštními světelnými efekty, novými obrazy a keramikou, hudební produkcí a tanečním vystoupením byl projekt názvem ŠVÍBALKOVÝ PODVEČER ( ). K vánočním svátkům byl připraven VÁNOČNÍ KONCERT A VÝSTAVA Městskou galerii Vysoké Mýto a ZUŠ, Vysoké Mýto v koncertním sále škole a přilehlých prostorách. 2. stupeň výtvarného oboru uspořádal svou výstavu ve Zvonici s názvem ZE ŽIVOTA HMYZU a výstava se stala pro ně absolventskou výstavou. Další výtvarná výstava se konala v Regionálním muzeu. Na vybrané téma: ŽIVLY se předvedli žáci mladších ročníků. Prezentací výtvarného projektu BARVY se uvedli žáci 2. ročníku v krátkém dramatickém výstupu pro rodiče, doplněný výtvarnou výstavou a jejich keramikou. Dolní Kounice je město, kde jsme měli možnost předvést své modely na přehlídkouvém mole na módní přehlídce MISS ÚLET. Vyrobeným Ptakodrakem a několika Drakoptáky jsme se umístili na 3. místě ( ). Konec roku opět patřil v pořadí 8 VÝSTAVĚ KERAMIKY v koncertním sále školy. Součástí výuky byly návštěvy výtvarných výstav pořádané Regionálním muzeem Vysoké Mýto a Městskou galerií Vysoké Mýto. Během školního roku byly instalovány výtvarné plošné i prostorové práce ve vestibulu Městské knihovny ve Vysoké Mýtě, stejně jako v Domově spokojeného stáří Naděje a Ledaxu. V lednu a červnu se spojil taneční obor s výtvarným na představení v Šemberově divadle Taneční ohlédnutí a Sněhové léto. Výtvarné oddělení stále spolupracuje se všemi odděleními, například: při vytváření kulis tanečnímu oboru, hudebnímu oboru, dekorace k hudebním besídkám či krajské dechové soutěži, plakátů na školní akce. Zpracovala Monika Jakoubková 31

32 Dolní Kounice Švíbalkový podvečer 32

33 Barvy Literárně dramatický obor Obsah a činnost dramatického oboru se opírá převážně v tvoření dramatických improvizací, které nejen, že rozšiřují slovní zásobu, ale i vytvářejí zásady tvořivého myšlení potřebného ve všech lidských i vědních oborech. Řešením dramatických situací dítě získá vhled i samo do sebe a objevuje všechny své osobnostní rezervy. Je mu umožněno vyjádřit se samo za sebe, a tak umět projevit svůj názor s ohledem a respektem k celé skupině. Tvořivé cítění skupiny je radostné a objevné. Studenti II. cyklu jsou vybavováni s citem pro téma textu a jeho motivu. Dramatické zpracování tématu v souvislostech jevištního sdělení vytváří osobnostní a světově názorový vhled. Výuka probíhá prostřednictvím tvorby inscenace tvořivou činností / přes přípravnou fázi, formu cvičení a her směřující k tématu a ke sdělení /. Individuální výuka je směrována ke kultivované řeči a schopnosti zaujmout svým verbálním projevem. Veřejná divadelní vystoupení v roce : Pro veřejnost i školy 1. stupeň základního studia Série tří pohádek- Fimfariáda 33

34 Absolventské vystoupení Deník malého poseroutky Absolventské vystoupení Moje jízda tramvají 2. stupeň základního studia Ze života hmyzu pro veřejnost (2x) a gymnázium Milostná poezie Zpracovala Irena Truhlářová 8. Úspěchy žáků v soutěžích V letošním školním roce byla MŠMT vyhlášena Soutěž ZUŠ v těchto oborech: LDO soutěžní přehlídka, Hra na klavír, Hra na smyčcové nástroje, Hra na kytaru (včetně komorní hry), Hra dechových orchestrů, Hra tanečních a jazzových orchestrů, Výtvarný obor soutěžní přehlídka Výsledky žáků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT i v ostatních soutěžích pořádaných různými školami nebo organizacemi jsou vždy podrobně uvedeny ve zprávách jednotlivých odděleních hudebního oboru Organizace soutěží a přehlídek V letošním školním roce škola organizovala okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír. Soutěž se konala a probíhala v koncertním a malém sále školy. Zúčastnilo se jí 46 soutěžících a 10 porotců, kteří pracovali ve dvou porotách a pedagogové ze ZUŠ Pardubického kraje. Organizace soutěží je pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy velmi náročná, ale vždy ji s přehledem zvládnou. Kromě svých nejenom hudebních a organizačních dovedností, obohatí i jejich kulturní rozhled. Za jejich obětavost v této záslužné činnosti jim patří velký dík. 9. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost Veřejné koncerty a interní besídky 18 interních třídních besídek žáků, které připravili jednotliví učitelé z žáků svých tříd. Svoje třídní besídky organizovali: Jana Andrlová, Jana Jurčíková, Jana Bíbusová, Iva Vrátilová, Pavel Zerzán, Hana Dostálová, Petr Mori, Tomáš Novák, Jana Hošková, Miluše Krabicová, Lada 34

35 Polcarová, Vlastimil Jurčík, Hana Švendová, Jiří Vedral a Tereza Pařilová. Třídní besídky mají svoji neopakovatelnou soukromou atmosféru každé třídy, nabízí se zde porovnání dosud nastudované látky a šikovnosti malých interpretů. 17 interních žákovských besídek 11. proběhl Švíbalkový podvečer výtvarného oboru ve spolupráci všech oddělení školy 11. se konalo setkání pěveckého sboru Rubínek k jeho 20. výročí v M-klubu 15. prosince se konal v kostele Sv. Vavřince Adventní koncert ve spolupráci s vysokomýtským smíšeným pěveckým sborem Otakar 7 veřejných koncertů žáků v koncertním sále školy 4 koncerty absolventů v koncertním sále školy Ples školy v M-klubu 5 výchovných koncertů pro děti z mateřských, základních škol a gymnázia Sborový koncert v Šemberově divadle Vystoupení jednotlivých souborů a orchestrů školy jsou vypsány ve výše uvedených zprávách od vedoucích pedagogů těchto souborů Veřejná vystoupení žáků tanečního oboru Žáci tanečního oddělení se podíleli také na všech výchovných představeních pro děti z Mateřských škol společně s žáky hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru. Samostatná vystoupení jsou podrobně vypsány ve zprávě tanečního oboru Veřejné akce a výstavy žáků výtvarného oboru Tyto akce jsou podrobně vypsány ve zprávě výtvarného oboru, viz výše Mimoškolní aktivity, veřejná činnost ZUŠ ve Vysokém Mýtě se každoročně podílí na kulturním životě města Vysokého Mýta a jeho okolí. Učitelé i žáci jsou členy různých amatérských orchestrů, sborů a divadelních spolků. 35

36 Žáci i učitelé hudebního, tanečního a výtvarného oboru velmi často účinkují na vernisážích výstav, které pořádají Městská galerie a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Dále pak na akcích pořádajících městem Vysokým Mýtem jako jsou přehlídka dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto, Mezinárodní partnerské dny, Jarmarky, Sportovní den, Den hudby a různé jiné kulturní akce ve městě i okolí. Velmi úzká spolupráce je i s různými dalšími organizacemi jako jsou M- klub, Vysokomýtská kulturní o.p.s Vysoké Mýto, Městská galerie Vysoké Mýto, soukromé galerie ve městě Vysokém Mýtě a okolí, Naděje dům pokojného stáří, Penzion pro důchodce, Církve a křesťanská sdružení, Křesťanská akademie, Ledax domov pro seniory a různá další zájmová a profesní sdružení a organizace Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi Škola spolupracuje se všemi školami a školskými zařízeními ve městě Vysokém Mýtě a jeho okolí. Pro děti z mateřských a základních škol pravidelně pořádá výchovné a náborové koncerty, představení tanečního a literárně-dramatického oboru, a to jak v sále školy, tak v prostorách M klubu a v Šemberově divadle. Žáci z těchto škol také navštěvují výstavy prací žáků výtvarného oboru, nejenom v prostorách budovy naší školy. Pedagogové školy osobně navštěvují předškolní instituce, které jim podávají pomocnou ruku při vyhledávání talentovaných dětí. Dále škola spolupracuje s ostatními ZUŠ Pardubického kraje i celé ČR. 10. Propagační činnost Veškeré informace o škole a všech akcích školy jsou k dosažení na webových stránkách školy Všechny akce školy jsou ke zhlédnutí ve Vysokomýtském zpravodaji, který je měsíčním periodikem města Vysokého Mýta a v regionálním měsíčníku TRS. Jednotlivé akce jsou vždy avizovány prostřednictvím plakátů umístěných ve vývěsní skříňce na budově školy, na plakátovacích plochách města Vysokého Mýta a na městských webových stránkách. 11. Materiálně-technické zabezpečení Škola sídlí v budově, která je majetkem Města Vysokého Mýta. V budově školy je velký secesní koncertní sál s patřičným zázemím a kapacitou 120 míst. Pro interní akce je využíván malý sálek s kapacitou 70 míst, který slouží také jako zkušebna pro pěvecké sbory. 36

37 Výtvarný obor má dvě velké učebny s potřebnými skladovými prostorami. K výstavám využívá všech veřejně přístupných prostor školy, které jsou k tomuto účelu zařízeny. Výtvarný obor postrádá keramickou dílnu. Taneční obor disponuje tanečním sálem se zrcadly, kabinetem pro vyučující, vlastní šatnou. Uvítali bychom moderní pomůcky pro další rozvoj tohoto oddělení např. baletizol. Literárně dramatický obor pracuje ve stísněných podmínkách. Skladuje svoje kostýmy a pomůcky v půdních prostorách školy. I tento obor však vykazuje velmi hodnotnou celoroční práci, a proto by si zasloužil lepší studijní podmínky. V rozpočtu školy je každoročně počítáno s nutnými náklady na potřebné opravy v budově školy, na údržbu a obnovu zařízení, opravy hudebních nástrojů a na nákup nových, potřebných učebních pomůcek. Vše je ovšem ovlivněno financemi, v rámci možností se snažíme postupně modernizovat nejenom hudební nástroje, ale i třídy samotné. Daří se nám pomalu odhlučňovat jednotlivé třídy, vyměňovat osvětlení v celé budově školy z důvodu již nevyhovujícího daným normám a zejména z důvodů ekonomických. Největší položku v rozpočtu školy tvoří částka na energie. Východiskem pro šetření energií by v určitém procentu byla výměna oken a dveří, které jsou v neutěšeném stavu a případně zateplení budovy. O letošních velkých prázdninách nám byla v části budovy, konkrétně ve sborovně, v ředitelně, v kanceláři školy a ve třídách p. uč. Jurčíka, p. uč. Zerzána, p. uč. Dostálové a p. uč. Drobného okna zrenovována. Další rekonstrukce jsou plánovány v dohledné době. Na větších nutných opravách vždy participujeme s Městem Vysokým Mýtem, které tyto opravy zařazuje do rozpočtu města. Neméně velká finanční částka bude třeba na rekonstrukci kotelny, která je ve velmi neutěšeném stávajícím stavu. 11. Informace o odloučených pracovištích Základní umělecká škola nemá žádná odloučená pracoviště. 12. Údaje o kontrolách a inspekcích V letošním školním roce byla provedena kontrola účetnictví auditorkou města Vysoké Mýto. Dále pak byla pracovnicí OSSZ provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální pojištění. Další kontrola proběhla v odvodu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance a dodržování ostatních povinností plátce pojistného vůči zdravotní pojišťovně VZP. Ani v jednom případě nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky. 13. Ekonomické zajištění školy (za kalendářní rok 2013) I. Příjmy státní příspěvek Kč 37

38 příspěvek na vzdělávání (rodiče Kč žáků, zletilí žáci) ostatní příjmy (nájmy, soutěžní poplatky, úroky) II. Výdaje náklady na mzdy pracovníků Kč odvody sociálního a zdravotního pojištění zákonné sociální náklady ostatní osobní náklady výdaje na učební pomůcky výdaje na další vzdělávání ped. pracovníků ostatní provozní náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Závěr Školní rok 2013/2014 byl pro žáky i pedagogy plný tvůrčích a uměleckých činností. V uplynulém školním roce se uskutečnila řada projektů, které se setkaly s velkým úspěchem. Některé z těchto aktivit byly koncipovány jako celoškolní - mezioborové. Jejich realizace by nebyla možná bez obětavého nasazení žáků i učitelů, kteří věnovali přípravě mnoho ze svého volného času. Díky zkušenému a stabilnímu kolektivu zaměstnanců naší školy má ZUŠ Vysoké Mýto dobré jméno i mezi ostatními uměleckými školami nejen v našem regionu, ale i celé republice, odkud si naši žáci přivážejí řadu ocenění. Je potěšitelné, že zájem o studium v naší škole stále trvá. Mgr. Iva Vrátilová, ředitelka školy Vysoké Mýto 30. září

2012-2013. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Výroční zpráva za školní rok. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto

2012-2013. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Výroční zpráva za školní rok. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007 Číslo jednací: ZUŠ-65-2007 Ivana Lukášová ředitelka školy Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 Sídlo školy: Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 domů / dokumenty / výroční zpráva Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 Kulturní činnost, Starší zprávy ke stažení Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek č.j. ZUŠ-59/11 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Mgr. Karel Sax Ředitel školy Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Základním posláním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za školní rok 2013/2014 Bohumín, září 2014 Osnova zprávy: A. Základní údaje o organizaci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 1 Motto: Chlapecký sborový zpěv je to nejkrásnější, co může hudba člověku dát Prof. Jiří Skopal

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006, 2007 V LIVERPOOLU PREZENTACE SOUBORU Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané akce Letní benefiční koncert 2007 International

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1.9., út ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2015/2016 28.10., po STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN 14.10., st KPH COPENHAGEN PIANO QUARTET Benedikte Damgaard - housle, Kristina Fialová viola,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ð ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ Obsah: 1. Základní informace 3 2. Stručná charakteristika školy 4 3. Prostorové podmínky, materiální a technické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace VÝTVARNÝ OBOR (v rámci hodin výtvarné výchovy a výtvarných ateliérů) 8.00-10.45 výtvarná výchova tercie + kvarta MgA. David Baránek č. 8

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Horní stojící řada zleva: Svobodová, Michálková, Štolfová, Kubátová, Nevrlá, Víchová, Řeháková, Vávrová, Botková Prostřední stojící řada zleva: Včeláková, Kalvodová, Poláková, Matušková,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2004/2005 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 V Třinci 15.10. 2008 1 Charakteristika V povědomí třinecké i mimo třinecké veřejnosti je škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

14. èervna 2003 - JIHLAVA

14. èervna 2003 - JIHLAVA 14. èervna 2003 - JIHLAVA 18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA ÈESKÝCH A MORAVSKÝCH DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ JIHLAVA 2003 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádá IPOS-ARTAMA DKO s.r.o.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

telefon: (+420) 604 170 749 e-mail: office@portedo.cz www.eurohudebka.cz IČO: 019 45 289 zápis semináře

telefon: (+420) 604 170 749 e-mail: office@portedo.cz www.eurohudebka.cz IČO: 019 45 289 zápis semináře Moskevská 34, 101 00 Praha 10 Vršovice telefon: (+420) 604 170 749 e-mail: office@portedo.cz www.eurohudebka.cz IČO: 019 45 289 zápis semináře PODPORA ŠKOLNÍCH SOUBORŮ, ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ úterý

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-145/10-Z Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Adresa: Komenského 67, 577 01 Valašské Meziříčí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více