Příklady výpočtů částí strojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady výpočtů částí strojů"

Transkript

1 T E C H N C K Á U N V E R Z T A V L B E R C AKULTA TROJNÍ KATERA VÝROBNÍCH YTÉŮ A AUTOATZACE Příkldy výpočtů částí stojů g. Pt Zlý Ph.. 05

2

3 Poděkováí Vytvoří vydáí skipt bylo podpořo pojktm OPVK Zvýší tchických komptcí bsolvtů po půmyslovou pxi (Rgistčí číslo CZ..07/..00/8.0).

4

5 Obsh Úvod... 7 Výpočt sovávcí sby stoj výpočt doby úhdy Postup výpočtu Příkldy dáí... 0 Návh tlumič vyvtávcí tyč.... Postup výpočtu pmtů tyč.... Návh tlumič tyč.... Příkld dáí... Návh přvodovky vřtíku.... Postup výpočtu..... Přvodový digm..... Otáčkový digm log. oloží momtů kimtické schém uspořádáí přvodů Výpočt oměů oubých kol kutčé osové vdálosti Poctí úchylk otáčk jjí gfické vyjádří Výpočt modulu Přhld pmtů oubých kol u obáběcích stojů Oitčí výpočt půměů hřídlů Optimlic uloží vřt Postup výpočtu: Výpočt pohou posuvu (šoub - mtic) Kotol ychloposuvové ychlosti Návh posuvového šoubu Výpočt tuhosti šoubu k podl typu uloží Výpočt tuhosti šoub - mtic

6 6.. Výpočt tuhosti xiálího ložisk Vlstí fkvc posuvu Ztát pohybu Návh stoupáí šoubu Návh pohou Kulisový mchismus Postup výpočtu Výpočt potřbých otáčk motou Výpočt koutícího momtu motou Výpočt výkou motou Příkld ltéský mchismus vější Postup výpočtu opočt pmtů mchismu Výpočt potřbých otáčk motou omt stvčosti stolu Výpočt kouticího momtu motou Výpočt výkou motou... 9 ltéský mchismus vitří Výpočt potřbých otáčk motou Výpočt kouticího momtu motou Výpočt výkou motou... 6 Littu

7 Úvod Učbí txt j uč hlvě studtům kombiové fomy vujícího mgistského studi studijího pogmu N0 tojí ižýství obo 0T00 Kostukc stojů říí měří Výobí stoj přdmět Výobí stoj. Cílm j ukát studtům postup výpočtu vybých částí mchismů výobích stojů. loužit můž též jko ávod po vypcováí dých smosttých úloh v ámci cvičí přdmětu Výobí stoj. 7

8 Výpočt sovávcí sby stoj výpočt doby úhdy Úkolm této kpitoly j ukát výpočt sovávcí sby stoj doby úhdy. Tyto výpočty l využít jko jd ěkolik ástojů při ohodovcím pocsu při modici stojového pku v fimě. Vstupí dt obvykl jsou tyto: - c stoj - ákldy vdí stoj - ástvbové oměy stoj - příko stoj - počt pcovích smě - kusový čs - md mdová ži - dob odpisu úoková mí ákldy údžbu opvy c ájm plochy c gi počt pcovích dí v oc.. Postup výpočtu Vth po výpočt sovávcí sby stoj: C N P O UR UO P E T R O fkto odpisu stoj ( UR fkto úokové míy ( UO fkto údžby opv ( O UR O U 00 UO P fkto ákldů plochu ( ) O dob odpisu stoj [oky] NU 00 P ) U úoková mí [%] ) NU ákldy údžbu opvy [%] b C p ) C N b ástvbové oměy stoj [m] CP c ájm m / ok P 8

9 E fkto ákldů gii ( E P CE T C N P R k p k v ) P příko stoj [kw] CE c gi [ Kč / kwh ] kp = 0 koficit příkou kv = 05 koficit pác stoji C c stoj [ Kč ] NP ákldy vdí (pogmy ástoj istlc) [ Kč ] TR fktiví čsový fod stoj ok [ hod ] (po 8 pcovích hodi s 80 % využitím čsu) ( T R 8 P 0 8 s ) P s počt pcovích dí v oc počt smě K počt vyobých kusů ok ( K TR 60 t K ) tk kusový čs stoj [ mi ]. Tbulk : Výpočt doby úhdy ( poováím dvou stojů ) kusový čs [ hod ] sovávcí sb stoj [ Kč/hod ] toj - kovčí mdová sb [ Kč/hod ] mdová ži [ Kč/hod ] ákldy obsluhu [ Kč/hod ] sb stoj clkm [ Kč/hod ] ákldy obobí kusu [ Kč/ks ] koomický příos ok [ Kč/ok ] dob úhdy [ oky ] O C N t K R t K R U T U O C toj NC O C N t K R N N K C N U P t K R O C 9

10 . Příkldy dáí Zdáí j fomulováo jko álý příkld áhdy kovčího stoj NC stojm. N úlo pcují dvojic studtů přičmž kždý počítá sovávcí sbu stoj po vájmé výměě výsldků povdou výpočt doby úhdy. Úlohy j možo kombiovt dáím ůé směosti. Tbulk : ovávé stoj Kovčí stoj NC stoj P [ kw] x b [ m] c [ Kč ] P [ kw] x b [ m] c [ Kč ] fék NGJ 0 TO Žbák fék H 00P AHO x x fék G /0 TO Žbák fék NG 6 CNC TO Kuřim 6 x x fék N TO Žbák fék UW 600H HERLE 5 x x busk BRH 0A Povážské stoj. busk P AGERLE 55 5 x x lší hodoty potřbé po výpočt ( í-li uvdo jik jsou stjé po všch dáí ): - ákldy vdí stoj : 0% cy stoj - kusový čs : - mi po kovčí stoj - mi po NC stoj - md : 50 Kč/hod - mdová ži : 50% mdy - dob odpisu : 0 lt - úoková mí : % - ákldy údžbu opvy : % clkových ákldů poříí vdí stoj - c gi : 50 Kč/kWh - počt pcovích dí v oc : 5 dí. 0

11 Návh tlumič vyvtávcí tyč Úkolm této kpitoly j ukát výpočt vhodého tlumič po vyvtávcí tyč. Po vyvtávcí tyč dých oměů j třb stovit: ) fomci tyč (obcě) ) Tuhost tyč ) Vlstí fkvci tyč ) Rcptci. ál vhout tlumič tyč kslit výks. Jsou dáy tyto hodoty: pomě L/ otáčky délk kčku tlumič l L 05L L Ob. : výpočtový modl tyč. Postup výpočtu pmtů tyč Vth po výpočt dfomc tyč: momtové plochy fiktiví osík y... l E l l

12 l l E E l E /l R l T E l E l E l E l E Ob. : Náhd tyč fiktivím osíkm y E l l l l l E E ; 6 Vth po výpočt tuhosti tyč: k d dy l l E l l E l E Vth po výpočt vlstí fkvc tyč: k m m V s ; f H l l l l l Vth po výpočt cptc tyč: R dc k

13 . Návh tlumič tyč tl hmot mtlumič T E ltl G l Ob. : Náks tlumič Hmotu oměy tlumič j uto vhodě volit vhldm k oměům vyvtávcí tyč při chováí přdpokldu: tyčy tlumičl m tl tl k l tl áo: l E l ltl E tl ltl 0 mm ; k m tl tl 6 Rosh výsldku : ; k Volím : ; l ; ; E tl m (dbáí tuhostihmoty tlumic) tl tl tl tl 6 m 5 0 mm tl tl E tl l ltl. Příkld dáí Zdáí úlohy j po kždého studt ůé vycháí dého poměu L/ vyvtávcí tyč (v oshu L/ > 8) půměu vyvtávcí tyč (v oshu = 060 mm) otáčk (po všchy studty stjé př. = 50 ot.mi - ). odul pužosti E=.0 5 P hustot =7850 kg.m - délk kčku l=0 mm.

14 Návh přvodovky vřtíku Ukák povdí ávhu přvodovky vřtíku po dé hodoty: - počt přvodů p - kvocit φ - mi. otáčky mi bo mx. otáčky mx [ot/mi] - otáčky motou [ot/mi] - přášý výko P [kw]. Nkslt digm přvodů digm otáčk logitmické oloží momtů kimtické schém uspořádáí přvodů. ál vypočtět modul oměy oubých kol stovt přdběžým výpočtm oměy hřídlů. Učt skutčé osové vdálosti hřídlů. Kjí úchylky po výpočt přvodů: 5% třdí sklu lktomotou: 8%. Postup výpočtu.. Přvodový digm Npříkld po dý počt přvodů p = : p k k k tíkolí dvojkolí φ φ dvojkolí V

15 ílčí přvodové oshy: k k kk k k 6 k k k k.. Otáčkový digm log. oloží momtů kimtické schém uspořádáí přvodů VT / /6 /5 7/9 / mx= 0 9 8/ / V mi= V V=mx log mi

16 6 Totické otáčky : p kd i i Ti i p Ti mi mx Výpočt momtu : mx mx mx mi mi 0 0 W Nm P P p.. Výpočt oměů oubých kol Počt ubů oubých kol : Z otáčkového digmu vyplývá : 6 5 osové vdálosti 5 6 musí být shodé tj. = = 5 = kost m m i i Podobě i dlší soukolí : kost m kost m

17 .. kutčé osové vdálosti. V Výpočt skutčých otáčk : - otáčkového digmu kimtického schémtu uspořádáí přvodů : K K VT VT Poctí úchylk otáčk jjí gfické vyjádří T K % 00 T % +% stupě přvodovky -5 -% 7

18 ..6 Výpočt modulu - přdběžé stoví modulu vhldm k tíží : m 0 c mm momt [Nm] c povoí součiitl [P] počt ubů 0 0 [P] - po pví stupě 0 5 [P] - po posldí stupě [P] - po vlká tíží kostukčí pmt b m ; b šířk kol = čsto = 6 8. Přhld pmtů oubých kol u obáběcích stojů 97% oubých přvodů u obáběcích stojů má přvod /. počt ubů víc kol stoupí [%] 8 modul < 5 stoupí [%] 8 80 mtiál oubých kol stoupí [%] do Oitčí výpočt půměů hřídlů d d 0 0 P VT P cm kw mi cm kw mi d d V 0 0 P P mi cm kw mi cm kw mi vi otáčkový digm logitmické oloží momtů 8

19 5 Optimlic uloží vřt Po dé tíží chktistické oměy vřt obáběcího stoj (uvdo přiložém výksu) vypočtět optimálí vdálost ložisk. ál přkslt tto výks vřt v měřítku :. 5. Postup výpočtu: L A E B E Ob. : Výpočtový modl vřt Clkový půhyb vřt j dá součtm dfomcí vřt dfomcí ložisk.. Půhyb vřt tížého silou přdpokldu ž ložisk jsou tuhá: A B yn y N L E E. Půhyb vřt přdpokldu ž ložisk jsou poddjá vřto tuhé: ya B A yb yp y A y L P y A y L B y P y y L A B L y A 9

20 Typ ložisk Pužé dfomc ložisk ya yb s učí podl ásldující tbulky: Způsob těžováí = 0 = Q Nklápěcí kuličková ložisk cos 5 Q Rdiálí kuličková ložisk Kuličková ložisk s kosoúhlým stykm Ložisk s přímkovým stykm obou koužcích Ložisk s přímkovým stykm jdom koužku bodovým stykm duhém 0 W Q W cos W si 8 0 Q Q si L cos L 8 0 Axiálí kuličková ložisk íl vlivý lmt Q 0 Q 5 / / cos L 5 Q i cos Q si L 5 0 si Q si 5 / W / Q W i počt řd vlivých tělísk počt vlivých tělísk v jdé řdě dfomc v diálím směu dfomc v xiálím směu W půmě vlivého tělísk L fktiví délk vlivého tělísk úhl styku tíží v diálím směu tíží v xiálím směu Q síl vlivý lmt [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N]. 0

21 Pokud jsou oměy vlivých lmtů jjich počt udáy v ktlogu l j přibližě vypočítt : L W q q d W W d uh ložisk q q od do od do Rdiálí ložisk Kuličková jdořdá Kuličková dvouřdá Kuličková s kosoúhlým stykm jdořdá Kuličková s kosoúhlým stykm dvouřdá Kuličková klápěcí Válčková oudčková oudčková klápěcí Kužlíková Jhlová b klc Jhlová s klcí Axiálí ložisk Kuličková oudčková klápěcí Kuličková xiálí s kosoúhlým stykm Válčková vější půmě ložisk d vitří půmě ložisk.

22 Optimálí vdálost ložisk j v přípdě kdy j součt dfomcí miimálí učuj s gficky : Půhyb vřt y yn yp yc L/ Njčstěji (L/)opt ; 6.

23 6 Výpočt pohou posuvu (šoub - mtic) Po dé kimtické schém pohou vhět posuvový šoub vypočtět potřbý koutící momt výko motou. ál j dáo: - hmotost supotu m [kg] - hmotost vývžku mv [kg] - mximálí dvih xmx [mm] - ychloposuv v [m/mi] - pcoví ychlost vp [m/mi] - ychlí [m/s ] - řá síl [kn] - součiitl tří f - úhl sklou stolu []. 6. Kotol ychloposuvové ychlosti př. po mpový oběh: v x lim mx T v v lim lim T 6 xmx m / mi kd:... ychlí supotu [m/s ] xmx mx. dvih [mm]. Po ychlost ychloposuvu musí pltit: v v lim

24 6. Návh posuvového šoubu Při ávhu šoubu s vycháí těžující síly působící šoub: t T G d kd: T G d G cos f ; G m g; G si ; m. v v m v g; (bsolutí hodot G - b s v úvhu vždy hoší přípd) Tto síl t smí přkočit dovolou sílu při tíží šoubu vpě. f u E t x k mx N kd: fu... koficit uloží šoubu: E xmx fu = 05 fu = 0 fu = 0 fu = 0 modul pužosti [P] pvý koc - volý koc ob koc podpřé kvdtický modul půřu d... pvý koc - podpřý koc pvý koc - pvý koc 6 d mlý půmě ávitu šoubu [mm] mximálí dvih [mm] k... součiitl bpčosti ( ž 5). [mm ] Po kátké šouby jsou přípustá thová / tlková tíží v ásldující tbulc: Půmě šoubu [mm] Přípustá síl [kn] x mx t Z přdchoího vthu l vyjádřit d šoubu : d mm f k l vypočtého d volit příslušý kuličkový šoub ktlogu ( poo jdotky v ěktých ktloích př. kgf = 0N ). u E

25 Po tkto vžý šoub s dál počítjí mximálí přípusté otáčky (při ychloposuvu): kit E mi xmx A kd:... koficit uloží šoubu: = 875 pvý koc - volý koc = ob koc podpřé = 97 pvý koc - podpřý koc = 70 pvý koc - pvý koc xmx mximálí dvih [mm] E modul pužosti [P] kvdtický modul půřu [mm ]... hustot po ocl 7850 kg m d A... půř jád šoubu A mm ál s povádí výpočt životosti šoubu:. L C f w t 0 6 otáčtá kd: C... ákldí dymická úosost ( ktlogu) [N] fw... fkto těžováí: fw = 0 klidé pohyby b áů fw = 5 běžé pohyby fw = 5 0 pohyby s áy. Tkto vžý šoub j třb jště kotolovt jko součást svopohou stoj (t. jho vlstí fkvc musí být větší ž 50 H clková vůl mší ž 0 µm). 5

26 6.. Výpočt tuhosti šoubu k podl typu uloží A. obousté (ob koc pvé) B. jdosté uloží šoubu R A L 0 E A m N R B R A L 0 E A m N kd: R... poddjost šoubu [m N - ] L... délk šoubu (L = xmx + délk mtic ) [mm] E... modul pužosti [P] A... půř šoubu [mm ]. Tuhost šoubu : k N m R A B 6.. Výpočt tuhosti šoub - mtic k i d N m kd: i... počt ávitů v mtici ( ktlogu) d... půmě šoubu [mm] ϰ... koficit ϰ = 5 [N mm - m - ]. 6.. Výpočt tuhosti xiálího ložisk - vi kpitol 5 ktlog ložisk k t N m Clková tuhost posuvu: k clk N m 6 k k k

27 6.. Vlstí fkvc posuvu f 0 k clk m H kd: kclk clková tuhost posuvu [N m - ] m hmotost supotu [kg]. f0 > 50 H (mi. 0 H vlké stoj) vlká mchik supotu podmík () f0 > 000 H mlá mchik (po sstvu měřítko símč) 6..5 Ztát pohybu fomc posuvu při ojdu pojvující s po odměřováí jko vůl. h k T k clk m ; N; N m hk + hv < 0 m (mx. 0 m) podmík () kd: hk... vůl od tuhosti [µm] hv... mchická vůl [µm] Pltí-li podmík () součsě podmík () pk šoub VYHOVUJE Návh stoupáí šoubu - stoupáí j dáo mx. dovolými otáčkmi šoubu dov (buď ktlogu bo výpočt kdy ) v s mx mi s dov 08 kit mi kd: v ychlost ychloposuvu [mmi - ] ss... stoupáí šoubu [m]. usí pltit podmík: mx dov Pokud vyhovuj j třb většit stoupáí šoubu. 7

28 6. Návh pohou Přvod šoubu: K Rdukc pmtů šoub: kd: d Třcí momt šoubu: m v dx ss d d m d m K d dukový momt stvčosti momt stvčosti šoubu d L půmě šoubu [m] délk šoubu [m] hustot [kgm - ] m hmotost supotu [kg]. T T K N m kg m d L kg m ttický momt: TAT G K T N m Pcoví momt: ymický momt: YN PRAC PRAC K d TAT N m N m K Potřbý výko motou: P W P YN mx YN kd: mx otáčky šoubu při ychloposuvu [s - ]. Po volbu motou musjí být splěy ásldující podmíky: 0 P tv tv tv d P T P PRAC kd:... momt stvčosti motou [kgm ] Poámk: YN tv... tvlý (jmovitý) momt motou [Nm] P výko motou [W]. Tkto povdý výpočt posuvového šoubu j oitčí přsější výpočty udává kždý výobc v svém ktlogu kuličkových šoubů. mx s 8

29 7 Kulisový mchismus Po kulisový mchismus vypočtět: - potřbé otáčky motou - momt motou k - potřbý výko motou P - pětou ychlost smykdl v - hlví čs th - vdljší čs tv. J-li dáo: - oměy mchismu R - ychlost stolu vs - tíží stolu s. lttiv: Z dých otáčk kliky výkou motou učt pcoví ychlost smykdl mx. řou sílu smykdl. 7. Postup výpočtu Ob. 5: chém kulisového mchismu 9

30 0 7.. Výpočt potřbých otáčk motou l ob. 5: mi : R v R v kd v s s k k k 7.. Výpočt koutícího momtu motou m N mx R R K K K K 7.. Výpočt výkou motou W mx mx P K K 7. Příkld áo: 50 mm; 50 mm; 700 mm; 000 N; ; mi 50 m R v s Vypočítt: 058 s. čs vdljší s; čs hlví ; mi 00 m ychlost pěpět mx. 89 W; m; 65 N ; 0 mi v h K t t v P

31 8 ltéský mchismus vější Po dý mchismus vypočtět potřbé otáčky motou momt motou K potřbý výko motou P. J-li dáo: A. vdljší čs tv B. vdljší čs tv oměy mchismu vdálost os pmty stolu ø h ρ počt poloh j dopočítt počt poloh j. pmty stolu ø h ρ dopočítt vlikost kliky. 8. Postup výpočtu

32 8.. opočt pmtů mchismu Počt poloh j: Vlikost kliky : j j si j si 8.. Výpočt potřbých otáčk motou tůl s otočí o jdu poici vdljší čs tv : v v t t ccos ; ccos ; 8.. omt stvčosti stolu kg hmotost ; m kg h m m 8.. Výpočt kouticího momtu motou Po otočí stolu j třb momt: f t t K ; ; cos cos

33 Z gomti l učit: si ctg cos kd kost. cos cos si cos Kouticí momt motou j: K K t kd cos t t cos si t cos 8..5 Výpočt výkou motou P K mx K mx Potož í přvod mchismu kosttí í mximálí koutící momt motou Kmx při mximálí úhlovém ychlí stolu. Po jištěí mximálího kouticího momtu j vhodé využít ějký mtmtický pogm (př. ATHCA EXCEL pod.).

34 Příkld po šsti polohový mchismus vější: úhlová ychlost stolu koutící momt motou úhlové ychlí stolu - točí stolu koutící momt k úhlové ychlí stolu točí kliky přvodový pomě točí kliky

35 5 9 ltéský mchismus vitří Výpočt j podobý jko u mltéského mchismu vějšího. opočt pmtů mchismu výpočt momtu stvčosti stolu j úplě stjý. 9. Výpočt potřbých otáčk motou tůl s otočí o jdu poici vdljší čs tv : v v t t ccos ccos ; ccos ; 9. Výpočt kouticího momtu motou Po otočí stolu j třb momt: f t t K ; ; cos cos

36 6 Z gomti: kost. kd cos si cos cos cos si ctg Kouticí momt motou j: cos cos cos kd K t t t K 9. Výpočt výkou motou P K K mx mx Pltí d opět ž vlivm kosttího přvodu mchismu í mximálí momt motou v okmžiku mximálího ychlí stolu poto j opět vhodé využít ějký mtmtický pogm (ATHCA EXCEL jié).

37 Příkld po šsti polohový mchismus: úhlová ychlost stolu točí stolu koutící momt motou úhlové ychlí stolu koutící momt k úhlové ychlí stolu točí kliky přv odov ý pomě točí kliky 7

38 Littu [] AREK Jiří. Kostukc CNC obáběcích stojů Vyd. přpc. oš. Ph: publishig 00 0s BN [] HONEL. KRÁTKÝ J. Příučk stojího ižý - Obcé stojí části. Ph: Comput Pss s. BN [] POKORNÝ Přmysl. Obáběcí stoj kipt Libc: Tchická uivit v Libci 00. ostupé: obbci.pdf 8

39

40 Výukový txt vikl ákldě dlouhodobých kušostí s výkumm výukou v oblsti výobích stojů čpá posldích potků v tomto obou. Txt j uč po přdmět Výobí stoj po studty. očíku vujicího studijího pogmu N0 tojí ižýství obo 0T00 Kostukc stojů říí měří Výobí stoj. Vytvoří vydáí txtu bylo podpořo pojktm OPVK Zvýší tchických komptcí bsolvtů po půmyslovou pxi (Rgistčí číslo CZ..07/..00/8.0). g. Pt Zlý Ph.. Lktoovl Vydvtl pof. g. Přmysl Pokoý Cc. Tchická uivit v Libci Vyšlo 05 Vydáí.

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Techická uiveita v Libeci Fakulta stojí Kateda výobích systémů VÝROBNÍ TROJE. Obáběcí stoje Podklady po cvičeí 005 g. Pet ZELENÝ CVČENÍ VÝROBNÍ TROJE. Obáběcí stoje Výpočet sovávací saby stoje a výpočet

Více

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný Soustv kpl + tuhá látk Izobrcký fázový dgrm pro soustvu obshující vodu chlord sodý t / o C H 2 O (s) + esyceý roztok 30 20 10 0-10 -20 t I t II esyceý roztok 2 1 p o NCl (s) + syceý roztok eutektcký bod

Více

ř ž č š ř ů č ř š ř ů ř ž ř ž ž ř Č Č Č č č č Ž Á ť Č ř ž ž Š Ž Č ř č úč Š Ř Ě ř ó ř ů Š ů ů č š š ů ů š ř ů ř ř ř ř č ž ř ř ž š ř ř č Š Ž ř ř č č Š ř ř č ř č č č š ů ř ř š č ř č ř ř č ú ř š ř Ž ř č Č

Více

poznámky ke 3. přednášce volitelného předmětu PG na FCHI VŠCHT Martina Mudrová březen 2005

poznámky ke 3. přednášce volitelného předmětu PG na FCHI VŠCHT Martina Mudrová březen 2005 Úvod do gomtického modlování v G ponámk k. přdnášc volitlného přdmětu G n FCHI VŠCHT Mtin Mudová břn 5 Osnov přdnášk I. Zákldní pojm modlování tp modlů postup II. III. Zákldní pojm gomtického modlování

Více

ř ú Á ý úř úř Ú Í Í ŘÍ Á Í č Ř Á Ř ú ú Á Í č Ú č ž ú é ř č ú ú ý ú ř ý Úř úř úř ř ý č Ú ř ř ů ú ř ř ř ů ř ú č ř ž ř é ú é ů ý Ú ř ř Č é Úč ř ř ů ř ú ř é Úč Ž Ů ý úř úř úř ř ž ž ž ú é ř ř é ú č é úř é ř

Více

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku Kapitola - - Kapitola Bohrova tori atomu vodíku Obsah:. Klasické modly atomu. Spktrum atomu vodíku.3 Bohrův modl atomu vodíku. Frack-Hrtzův pokus Litratura: [] BEISER A. Úvod do modrí fyziky [] HORÁK Z.,

Více

Ť Ťě ř Ť á á ěř č Č č ě ě ř ů č Ů á ř ř ž ú ů ř á ř á Ž Č Č á Ě č á á ů ě Č á Úř á ěř á á á ř ě á č ě úř č á čá á á É Ť á ř Č ž ěř č ů ř č ž č ěř č ž č ěř á á č ž č ěř ěř ěř č ž č ěř ě ž á č ž č ů č ěř

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Ě Á Ě Í Ý ÚŘ Ž Í ÍÚŘ á ů ý ÍÍ ů š ř š á á ý ó ů ó š ř ů š š ý á ó ý ů á š ř ů ď Ř Í ÁŠ ý úř Ž ř á ď á á ř ř š ý á á ý á ů š ř ů á á ř š ý á ň á řá š ř ů á á řá ů á ř é ú řá é š ř ů á á ý á ž é ý éč Č á

Více

El2.C. Podle knihy A Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách zpracoval ing. Eduard Vladislav Kulhánek

El2.C. Podle knihy A Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách zpracoval ing. Eduard Vladislav Kulhánek Spš lko PŘÍKOPY El. viční z základů lkochniky. očník Podl knihy Blahovc Základy lkochniky v příkladch a úlohách zpacoval ing. Eduad ladislav Kulhánk yšší odboná a sřdní půmyslová škola lkochnická Faniška

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Ú ť ň š ý Š š ú ú š ý š Ý š Í š š š ý ý ť š ď ž ť Ýý ý š Ď Í š ž ý ň Š Ž ý ý Í š š Ť šš ý ý š š ž Í Š ň Í Ň ž š ž Í šť š Í ž ý ý š ý šš Ž ž ž ž ý ý ý ý Č š ú ž ý ší š ž Í ň Í ý š š Ž ň ý š š ž Í ž Í Č

Více

Á Á Ě ÉŘ É Á Ú Á Í Ý Á Í Í Í Í Í Ý é řá á é á é ý ž é ů ř ů é ý é ř ý ý á ů á ř ř š ý á á á ř ý ř á ý ý á á á ř ý ř á ý ý á á ý áž ý ř ý ř á ý ý á á á ý ř ý ř á ý á á á ý Ť á ý ý ý á á á áž á ý ř á ý ý

Více

ř é ú í Ď Ú í í š é í ú Ř ř é ř š ě ú í š ě š ě í ě í é ě í í č ř é ř š ě í ú í č é í ř í í ý ů ů ř í ý č é í í ř š ěú ř ý ř í ř ě í í ý ř ů ž í í š ý ů š í ř í ř é š ě ú í š ú č ý ó ř é ř š ě í ř é ř

Více

í ří í í ří í č í ř í čí ší ří í í í ř é ú í ý ř ř é ú í ř ť í é í š í ý é é í ř ý ů č š ří ú ý ší čí ř é é ý ý ý ý ř Í č í ý é í čí é ú Č í ý ší í í é ú Í ř ší ů é ý ň í Í ý ů š í ů č ý š ý ý ý ší ť í

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

ZÁKLADY MATEMATIKY 2. 1. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE

ZÁKLADY MATEMATIKY 2. 1. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE ZÁKLADY MATEMATIKY 2. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE I. P íprvní úlohy. V této sérii pot ebujete znlost výpo t následujících úloh - otestujte si ji:. Vypo ítejte neur ité integrály: ) (x 2 x + ) 2 dx

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Í Í ÁŘ É Á Ý Á ě ě č ě č ě č č č ě ě š ř ů ř ý Ý Á ř é ě č ř ů ř é ř ý ó ě é ó ě č č ú ó é ř ě ě č ó š ě ě č č č é ř ě ř é ó ř é ó ÁŘ Ý Ě É ě č č ý ý ř é ó ř é č š č č ř é ř ě ě ř é ý ě ě č ř ó ý ó č ů

Více

Č č í ů á ř ě č í ýřá ý ů ě ý ř ě č í á ý č í í č ý ň ě é é č ě ý ž íš č ě Ží Í á é ř é á á ě ý ů é č č á ž áš é ř í é á í í ř ář ě é é é áž ě é ý é ř é á í é č í í ě ý ů í í í ř ě é ó č í á é ěč í í ř

Více

ří Ě ú ú š á á á á ý ř č á š á ší ů í í é ří ší í í ží í ý ší í ů á ť ž ř í ř Ž é í é á ž í í š í á í Á ý á ý í í í í é í š ý á á ž é ú é ří í á á ý ř á ž á č í ř ý ž á ú š ý á š í í é á é á š ř ž é č

Více

ď š š ů ů ů ů ř ěř ě ě ě é ř š š ě é é š ě ů ů ř é ř š ě š ň é ž ě ů ů ů ř ě ě ů ř ě ů é ě ž é ů Ú ě ů ě ó ů š Ž ě ů ě ř ř ů ů é é ů ů úě é š š ě é é ú ě ř ě é ř ř é š š ě ů ů ž ř ř é ř š é ž ů ř é ů ě

Více

Ř Ú č č ň č š Ú č š ň Č č š Ž č č č ň Č č š š š ň Č Ž Č ň š č č ň Č Ó ň č Ž ů Ž Ž Č Ú Ř č š ň č š č ú úč ň ů ů ž č ů ů ň Č š Ž ň Ž ž ů ž ň Ž č Č š Ž ň Ž šš ž ž š ů ů ů č č ž ů ž Ž č š č č š ú ň ž Ú ů ž

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu Příklad P1.4 - Zatížní větrm Zadání příkladu Stanovt atížní větrm působící na výrobní halu s plochou střchou. Výška haly h= m, šířka b=18m, délka l=7 m. Hala j umístěna v svažitém trénu u hřbn v okolí

Více

Í Á Í Í Á Ě Ý Ó Ů Ů Í Ě Á Ř š Í ů Ž ď ý ů Ž á č Č ů ř ř Ú ý ř ý á ř č Í Á Í Í Ř š Í ů á ý ó ů č á á ý ý ů ý ř á á ů š ý á č ď á ř á ý ů á ř ď ž ý ý č š á á ď ý č á ů š ř ů Í ř š Í á Í á ý Ó ů á ó ů ř Š

Více

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262 8-6 Zařízení pro kontrolu obvodového házení 818 Pro rychlou a jednoduchou kontrolu obvodového házení Měřicí deska: Rovinnost dosedací plochy dle DIN 876/1 2 T-drážky pro upevnění upínacích koníků popř.

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra elektrotechiky Fakulta elektrotechiky a iformatiky, VŠB - TU Ostrava 10. STŘÍDAVÉ STROJE Obsah 1. Asychroí stroje 1. Výzam a použití asychroích strojů 1.2 Pricip čiosti a provedeí asychroího motoru.

Více

ď ě č č č ř ě č úě ň ú ď Ď Ť Ú ř ř Ň ě É ř ř ú č Ó É š Í ě ó ř ě úč Ú ó č ó ř ř É ř É É É ě É ú ě č ť ó É ď ť ú ě Ď É š úó ť úč Í Ý Á š ě ě ě š ť ř Ňů č ú Č č úč č ř Č ř Á Á ř ř ř ť š ě š ě ě ň č ň ě ú

Více

Í ý š ý Í Ó ý č Ú č ý Ť ř š ý č ú ř ě ě š ř ů š č ú ú Í ěíú ě š ř ů č é ú ř ř ž ž ž Í ě ěř Í ř ž ě ř š č ě š ú ěú Í ř ř ú ř ě ý ů č ú Š ě ě č Í ú Š ý č é ú ěř ď č Í ěř ž ý ě č ů é ý ů é Í é ě ú ž ůč ě

Více

ř Í Č ě č č Č ž č ě ž č č úč ř ý Č Č ř ý é ř č ř é ý ě ž Í č úč č ě ž ý ě ú ř ě ý Ů ř ř č é ý é ě ý é ý č č ž ř ř ý ň ř é č ř é é ě ý ř ř ý č é ř é ň ý ř é ý úč ú ý ž é č č é ě ě ý ť ř ř ý č é é č ě ř

Více

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz Domovní čísla Cena Držáky na dveře Cena Elementy Cena Elementy Cena CD 0-10 221 Kč DR01 771 Kč KH06 24 Kč EL38P 435 Kč DR02 1350 Kč KH07 36 Kč EL39L 177 Kč Dekorace Cena DR03 882 Kč KH08 42 Kč EL39P 177

Více

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY Příklady k opakování TERMOMECHANIKY P1) Jaký teoretický výkon musí mít elektrický vařič, aby se 12,5 litrů vody o teplotě 14 C za 15 minuty ohřálo na teplotu 65 C, jestliže hustota vody je 1000 kg.m -3

Více

Válec pístní tyče Normované válce ISO 15552, série TRB. Katalogová brožurka

Válec pístní tyče Normované válce ISO 15552, série TRB. Katalogová brožurka ISO 15552, série TRB Katalogová brožurka 2 ISO 15552, série TRB Válec zakotvení Přípoje: G 1/8 - G 1/2 Dvojčinný S magnetickým pístem Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Pístní tyč: Vnější závit Volitelně

Více

Í Í ý ď ů ú Š Í Á É ř ú ř ř ř ř š ř ř š ř ž ž š š ý Í ř ů ý ý ž ď ý ř Í ů ž ď Ž ř ž ó Í ú ý ž ž Ž š ň ž ř š š ý ř ř ů ý ž Í ž ý ř ů ž ř Š ž ó ý ů ť ř ž Ť ž ř ř Í š Í š ý ž ý ř Ť š ř ř ř š ý ř ž Í ř Ž ř

Více

Č š ř ř š ř šš ě Š ě š ř ů ě ě š ř ů ě ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š ó ř ř ř ě Š ř š ř ň ř ď š ř ě ř ě Ů ř ů ř Š ú ě ú ú ř ř Č š ě ě ě ř ů ř ě š ú Č š š š ě ř ž š ě ž š ř š ě š ú ř ů Í Č ř ů ú Š š ě ž Ž ÚČ

Více

ě é Í ě ý ěř ý ěř ú ě é ř ěř ú é š ř ý ů ě ě ů ř ě é ú ž ú ú ž ě ý Ž ý ů ž š ú ž ě ý Ž ý ů ě ě ú ů ú ž ě ý ř ž ž ů ř ř ě é ú é ý ú ú é é š ě ř Ú ě ě ř š ě ú ě é ě é ě é ý ě ě ř ž é ř š ě ž ň Ž Ž š ě ě

Více

Á á úř š Ě ř ň á Š Š ú Áě Ú Í ý ú ěá á ě úř ř ř š ý é ě ú á á řá ě ě š ř ů á á ú ř ž á Žá á ě Ť é á ě á Ž Š Ú ú č š é É á ě á á áš č ě š ú ú ř ř á ú á Í č á ú ř Í ě ý é ě ě úč Í ť é ý ý ž á ě ý ý ť ý ů

Více

Ě Ě Á Á Č É ŘÍČÍ ř š ž ý ý ý ř š ě š ť Ť ě č Í č ž ň É č ř š ě ř ý ř ř ý č ě ě ě ý ž ě ý ě ý ř ř ě ř č ř č ž š š č š č ř ř š č ě č ž ýěž ťž ž š ě ě ý č ž š ž ř ý ě ý ř ů ě ž ý č ý ý ň č ž ž ů č ý ě ů č

Více

É Ý Ú Ó ď Ý Ý Í ň ř Í É Š Ý Í Ž š ř ď ť Ž ř č š š čš ž ř č ů ď š ů ů řš ž ž ř ž ž č ů č ú ž č ř š ž ů ř ž ž šš Ť ň š ů ť č š ř Í ů ž úč ů ř ř Ž š š č ť úč ů č ď š Š ř ř ř ď ď Í č ž š ůž ř úč ůž č ď ž ž

Více

Ú Š Ú é š Ú š Ú Í Ú š Ú ú š č ú š ů Ž ú ů é é č ú š Č Ý Š Ě Í Š Č š ú ú ú ú ů é č é č ú š č ú š ů é é č é Ů é é š Ž č š č é ú ů é é č ů č é ú Ž č ů é ů š é č š é Ž Ó Ž é č ú ú é č é Ú Ž Š ů Ů š Ů é Ž Ž

Více

č ý ž ř č č š č ž č úč úř š č úč Č ř č š ň ů č ř š ý ř Ž č Ž Ž č Ž úř ř č č Ž ď ř ý č ý č š ř ý ř š ó č ý ř č ý Ž Ž ď č ř č Ž Ž č ý č ř č Ž ř č ů ž š ů ř Ž š ý ň ů ů ř š ž š ý ř ý ř ž č č Ž ř ýš ř č č

Více

VLIV MODIFIKACE MATICE HMOTNOSTI NA VÝSLEDKY MODÁLNÍ ANALÝZY

VLIV MODIFIKACE MATICE HMOTNOSTI NA VÝSLEDKY MODÁLNÍ ANALÝZY VLIV MODIFIKACE MAICE HMONOSI NA VÝSLEDKY MODÁLNÍ ANALÝZY omáš Brzobohatý, Alxadros Markopoulos Fakulta strojí, katdra mchaiky VŠB-U Ostrava, řída 7. listopadu, 78 Abstrakt Při řší dyamických úloh mtodou

Více

1.1 Barevná podoba loga 1. 1.2 Černobílá verze a varianta ve stupních šedi 1. 1.3 Rozkres loga 2. 1.4 Ochranná zóna a minimální velikost loga 3

1.1 Barevná podoba loga 1. 1.2 Černobílá verze a varianta ve stupních šedi 1. 1.3 Rozkres loga 2. 1.4 Ochranná zóna a minimální velikost loga 3 1 Logo 2 Obsh 1 1.1 Bev podob og 1 1.2 Čeobí veze vt ve stpíh šed 1 1.3 Rozes og 2 1.4 Oh zó í veost og 3 1.5 Logo poddové poše 4 1.6. Zzé ode og 5 Píso bevost 6 2.1 Píso v og 6 2.2 Bevost 6 3 Přídy požtí

Více

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia - - Konzultce z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studi ) Číselné obor ) Zákldní početní operce procentový počet ) Absolutní hodnot reálného čísl ) Intervl množinové operce ) Mocnin ) Odmocnin

Více

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90 ROVNICE A NEROVNICE 8 Lineární rovnice 8 Kvdrtické rovnice 8 Rovnice s bsolutní hodnotou 88 Ircionální rovnice 90 Eponenciální rovnice 9 Logritmické rovnice 9 7 Goniometrické rovnice 98 8 Nerovnice 0 Úlohy

Více

Í ř ě ě ě š ř ů č ý ř ě é Ž é Ý ě úč ý ř é ý Ž ř ě ý ž éč ř é é ž ř é ý ě ř ř ě é č č ý ě š ř Ž ř ž ž ř ě é ž é ý ě š ř ý ž Ž ů ý č é ř ě ě ř č ř ř Ž ř ř Í Ž ý ě ž Ž ě ř ž Ž ř ě é ě ř č Ž é ř ě ů ř ž ě

Více

ř é ý ř č ř ý é ě ř é ř Ú Č Č ě ř Č ě ř ý Ý Á š Ý Á š ú ů ú ěř ý ě ý č ř é ř é č Č č úč ů ě ř ů ů ě ř č ě ř ž é ř ř é š č ř é š ž ž ř š č ž č éž ý ř š ř č ř ž ř ž é é č š ý ý ž ý é č ž é é é ř é ř ě ř

Více

MODELOVÁNÍ HŘÍDELOVÉ SOUSTAVY S ČELNÍMI OZUBENÝMI KOLY. Ing. Karel Jiřička ČVUT v Praze, fakulta strojní

MODELOVÁNÍ HŘÍDELOVÉ SOUSTAVY S ČELNÍMI OZUBENÝMI KOLY. Ing. Karel Jiřička ČVUT v Praze, fakulta strojní MODELOVÁNÍ HŘÍDELOVÉ SOUSAVY S ČELNÍM OZUBENÝM KOLY ng. Kel Jřč ČVU Pze, fult stoní 1. Úod Po sestoání pohyboých onc dsétních soust e hodné yít z Lngngeoých onc duhého duhu fomuloných po zobecněné souřdnce

Více

Á Á úř ž é úř ř ý ž ř ř ř é é é é é ř é ú ý ř ý ďý Ž ý úř ř ů Ž é ž ý é ů Ž ř ř ň úř é š ř é é é ý ý ý š ú ů ř ň ýú ř ů ř š é é é é ž ř š Č é é ř é š Ž ď ý š é ř ů Š ř ř é ó ř é é é ý ů Ž ř é ž ý úř ř

Více

úě ú ťď ú ú úó ú ý é ň ů é Ž ů Ť é ů ě ě š ů š óě ů š ň ě Š Ž ě é ě ý ůž ó ů ě é ě ú é é ň Ó ý ěň ň Ú š é Ž ý ů é ý é ó Í é ý ňů š ň Í ň ý ú ě Ž ú é ý é ů ý š š ů ú ů ě Ž ů ý ň ň ě ý ě Ó ý ú ů é éž ú Ů

Více

Č š š č čš ř č ř š ř šš š ě ě š ř ů č ř č ť č ř ě ě ě ě ů č ě ě š ř ů ě š Č ř ě ó ř š ů ě ě ě ž ť ř ě ž č č ť Í ž ěř č ě ů č ř ř š ě ř ě š ď ěř ě ž š úč Č š Č ČŠ ř ě ř ž č ř ů ě š č ě úč š ě č ř č č ě

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í ý Á ó Í Ě Á Á č č č ž š Ž č é é ř é ý ř ř ň č ř ř č ý úč č ú č Ú ý úč ř š č š é š é Ř š ř š Ž ů ú ů ř š č Á Ě Ě É ř ř é č é š č Ž š ý ý Ú ů č ř č šú ř é ř ýš ó ó é ň é ý é č é ř č ýš ý ř ů č é é ň é

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Ú Í ů Č Ž Ž š š Ž ů ž ů š š Ř š š ú š Ž š Ú Ú Ú Ú Ú Š Š Ú Ž Č Ú Č Ú ž ů Č Í Ú Č ú ů Ř Ř Ú ť Č ú Í Č Í š ž Í š Ů ž š š ž ž ť ú Í ů ů Ů š Ů ť š Ů š ž ť š Ú ť Č ů š š Ú Ž š ž Í ž Í Č Č Í š ů ú Ů Č ž Č Í Í

Více

Í ů ý Ž ú ř ě ú š ě ů ů Č č š ě ů ě ý ě ů ýš ě š ř ů ě ř Č ý ěř š ů Č Ž Ž ýš ý ř ý ý ř ž š č ě ý ý ří ýš ú ř č Ž ř ř ě š Ž ž ý ř Ú ř ý ú Í č ů Ž š ý ř š ě ý ř š ě ů ě š ý Č ě ý ří ú š ů š ř ý Ýš č ů ě

Více

ů š Č Í Í ě ž ě ú ě Ž ů ů ž ž ě ú ě ě Č ů Č ů Č ž ů ů š Č ů š ů ě ů ě ů ů š Č ů Ť ě š ů Č ě ů ů Č Č ů š š ů š š š ú ů Č ě ě ě ě ů ů š Č Á ů ů ě Á Č ů ů Č Č ů Á ů Á Č ě ě ě ě ě Ž ž ž ě ú ů š ě ě Í ě ě ě

Více

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice Části a mechaismy strojů III Předmět : 34750/0 Části a mechaismy strojů III Cvičí : Doc Ig Jiří Havlík, PhD Ročík : avazující Školí rok : 00 0 Semestr : zimí Zadáí cvičeí Navrhěte a kostrukčě zracujte

Více

ů É Č Ň Ó Ž ě ž ž š ě Ž ž Ó Í ž Í ů ů Č š ú ě Í ů ž ě š ě š Í Í ň Í ů ů š ú ě ž ě š ě š Í š ú ů ž ů ě ú Í ů ů š ě š ě ňů š ú ě ú ě š š ě ť ž ď ě ž ě ž Í ů ě Í š ú ě š ě ě ě ě ú ž ž ů ůž ě Ú ů ů š ě Í

Více

ě ě é éč ř ě č Č úč ě ě é éč é Č Č ř č č ř é č ý úč é ý č ů ř ě ř č č Č ř ě č ř ě č ě ě ý ě úč š č Č ů č Č ů ř ě ě Š ú Č č ů Ú é ě éč ě Č č Č ř ř č ě š ý ě é ř š č č é ř š č č ř Ž é š ě č č ř č č é č č

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

ú ý Ů ú ú ě Ú ž ň Ů ý ú ý ý ě ú Ů šť ý ě ý ž ú ú ě ě ž ž ů ý ň ž ž ž ě ú ť ě ě Ů ú ý ž ě ě ý ň ě ň ů ú ů ě ú ú š ž ů Á ů ě ů ž Ý ě ýň ě ě š ě ú š ý ě ú ú ň ů ě ů ě š ú ý ě žň ý ů ě ě ú ú ě ůž ů ě ě ů ů

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

č é ř ř ý é úč é ž é ž č č ú ý é é ý ý ú š ý é š é é ž č č ú Š ř š é Ú é é ž ú ř é Ň ž ý ř č ž ů ýš é ř ž ř ý č é ř č ý ř ř ý é ž é š ř ů é č é č ř é é é ý ž ž ř é ý ř ř š ž é é ř ý ž é ř é ř ý ř ř č úř

Více

ě č ť Í óť ř ě Č Č š Ř ř ř ř ú č úč ř ř ě š ě ý Ú ř ě ý ž č ř ř š Č Č ý ř š ě Ú č Č ř ě ý š ě úč ř ř Ú č č š ě ý ě ř ě ý ž č ř ě ž ž ř ů ý ě ě š č ř ý ě ě š ř ů ž ž ž č ž ř č č ž š ž ýš ň ě ě ě č š ě ě

Více

ÍŠ Ě Á ř ř ť č č č Í ř ň č ť é ží é ř Ř é Í ší é ř ř é Ý ť ž č ů é š ů ř ř ž ž č ý ř ž é é é ů é ř Í š é Ž é Í Í é ž č é Í ů ů é š ž é č ň š ů ý ů ř ů ů š ř Í ř ů ší ř ř ÍÍ Í ř ž š ří ý ů ý ř ý ž ý Í ý

Více

Ž Ý Ý Ů Ú ů í í í í á í ě í ž ě ů á á ý í Í á í í ů ě č Í á í čá ý Žší ý ě ť ší á ě š ú ří á ů ý ří č á í ý č ý ů ó í č ý ů ó Č á á í ě č ý ř í ě č ě á á í í ř í ří í á č ř í á ú ě š á í ů ř í ř áč ří

Více

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti Učbí txt k přášc UFY1 Fotomtri a raiomtri Fotomtri a raiomtri Důlžitou částí kvatitativího popisu optického září j určováí jho mohutosti B, jsou přímo měřitlé, a proto rgtických charaktristik. Samoté vktory

Více

Ú ě ý Ú š ě é ě Ú Á ý ě é š ě ú ě ý ž é Č é ě ě š ů š ň ž ý š ž ě ě š ů ě š ý š ý ě é éž Ř é Č é ý ý ě ů ž ů ě ě ý ů ú šť ý ú Ú ý š ě ý ě é ů ý ů ý ě ý ó ě š ž Ú úó ý Ú ý ě é Ú ě ý ý Č Ř ý é š ů é ú Ů

Více

ě č č ě ť Í Ř Á ř č Úř ě é č úř ř š č Í ř ě ě Š ř ť ě ě č š č ě ě š é ň ů ř ř Ž ž č š č š řé ě ř š ě š č š é ú ú ř ř ě ú č é é ě ů č š č ú ů Ú ř š ě ř é ě š ě ů ř Ú č ť ř ó é ť č é ř ř čů é Ž ř ř š ě Ž

Více

Ě Ř Ž ÁŘ Ě Ň Á Í Á ÁŽ ŮŽ ů Ž Ž ůž Ž ů ů Ž Ž Ž Ť Ž Ž Ž Ž ů ď ů ť ď ď Í Ž Ž Č ú ů Ž ď ú Ž Í ů Ž ú Ž Ž ů ů ů Ž ů Ž ů ť Ž Ž Ž Ž Ů ň ů ů Í Ž Ž ů ůž ť ÁŽ ť Í Ě Ř Č ů Ž Ž ů Ž ú Ž Í ÍÍ Ž Ž Ž Ž Ž Ž ů Ž Ž Ž Í Í

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ,

Více

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A Průvodce výběrem Od 6 A do 16 A Použití Jednoduché automatizační systémy Jmenovitý pracovní proud Ie max AC3 (Ue y 440 V) 6 A 6 A Ie AC1 (θ y 40 C) 12 A Jmenovité pracovní napětí 690 V Počet pólů 2 nebo

Více

Š č Ú č š ž č č č š č ž Ž č č ž š š č č č č š č č ž š č ž č č š š ú ž č č ó č ď š š š š š ž ň č Ž ž š ž č č š š Ř š ž č š š č š šš žň ó š Ž ň ž č š ň č š č š č č č č Ž č č ú š č ď š ž š ď č Ú š š ž č š

Více

Ý Á Í č š Ž Ž ž č č č ž č č Ž č ň č š š č č č č Ž š č ž š š Ž š š č Í žš š ž č č č č š š č Í č Ž ž Ž č ž Ž š Í š š č š č š č Ž č č č Á č š č č ž č č š Š š š č Ó č č š Ž č Ď ž š č č š ž ž š č č č š š ž

Více

úř ř č úř ó Í Ú Í Í Ž é ů Ž Ú ě ž é ě ý ř š é č š é č ú ě ř š é š é č ú ě úř úř č č Ú ř ě ě š ř ů č ř ě č ř Ú ý Ú ř úř ť ř ř š ý ž ě ě é ě ý ř š é č š é č ú ě ř š é š é č ú ě ý ú úř ř Ž ř é ř ě ý Ž é ř

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu? . LKTCKÝ POD.. lektický odpo, páce a výkon el. poudu.. Jaké množství el. náboje Q pojde vodičem za t = 0 s, jestliže a) poud = 5 A je stálý, b) poud ovnoměně oste od nuly do A?.. Jaký náboj pojde poudovodičem,

Více

REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA

REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA 0. Zaáí cičí - a záklaě měří rkupračího ýměíku pla yhooť pomíky ílí pla pro růzá plooá mia (ou, zuch) j. urč hooy oučiilů přupu pla (), [W.m -.K - ] a o za růzých pomík - rychloí

Více

Kopie z www.dsholding.cz

Kopie z www.dsholding.cz Ú š ř ú š ÚČ ú ř ř ú ř ú ú ú ú ú ú ů ň ů ř ů ř ů ř ů ů ř ú ů ň ň ů ú ř ů ň ň ú ř ů ú ú ň ú ú ň ř š ř ú ú ů ú ů ů ů šť ú ů ú ř ř ú ú ú š ř ů ú ú š š š š ú ú ú šš Č ú ů ů ú šš ú š šť ř ú ů Ý ú ů ů ů ů Ú

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

aug. rath jun. gmbh hafnerstraße 3 a-3375 krummnußbaum t +43 27 57 24 01-0 F +43 27 57 24 01-86 info@rath.at www.rath.at

aug. rath jun. gmbh hafnerstraße 3 a-3375 krummnußbaum t +43 27 57 24 01-0 F +43 27 57 24 01-86 info@rath.at www.rath.at K A T A L O G V Ý R O K Ů P R O D O M Á C Í T O P E N I Š T Ě I N F o r M C E ug. rth jun. gmbh hfnerstrße 3-3375 krummnußbum t +43 27 57 24 01-0 F +43 27 57 24 01-86 info@rth.t www.rth.t Věcné i tiskové

Více

č č č č Č č Č ž ž č ď č Č Č č č č Š š Ž Š ň š ž š č č Č č Č č Ž č š Ý š ž č Š ó č š ť ť ť š č č ž č ó Ž ž ó Ž č ó žš ó ŘÓ Ó Ó Č č Ť ó Ž Ž č É Ř Ž ž č č č Č Ž Č č š š š Ž č č č č Š š š č š č č š Ť Š š č

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

ř ý ý š Ě Á š Á š š š ž é ř ů é ý é š ý ý š ý š é ž é ř ž ř ý ž ý š ř ý ř ý ř ř ž ů ř é ň ů ý é ň ř ř ř ž ý é Ž Í ť ú ř é é Ď Ž é Š ř š Š ý ž ý Ě ž é Š ř š Š ý é ř ý š ý ů é ř é ž é š ř š Š ý ž é ř ž ý

Více

š é íř í š á é ž á č á ž ť á é ě í áří č ý á č í í ž é ě í ě ě ě í ž ý ý ří é ďá ě é ě ř á ě á š á í í ř ě ó ě ř á í í ů é Ž ě ší č ý ě í ě é é á ě š á é ý ě šíč ý čá í á ž ě č á č é ě č í í ě á í á í

Více

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Zatím jsme počítal s tím, že četost ve vztahu pro vážeý artmetcý průměr byla přrozeá čísla Četost mohou

Více

č ě č ž ě ě ě š ř ů Í ě žé ě ě č č ř ě ě ě š Ú žž ř č ž Í č Ž ě ě ř č Č č ěř ý č ž ž ů ď ě ů Ť ď Žť Ž ý ý ř ý š ě ý čů ě é š Žž ř č é é ř č é ě ž ý čů č ů ěř Ž ý ř ž é ž č ř č ě ýš é č ž ř č ř ý č ž ž

Více

ě ý úř ě ě Í ŘÁ Ú ž ř ě ř ý ň é é ě ý úř ě ě č ň ý ř ě ě š ř ů ň ý ř ž č Í č ý ř ě ě š ř ů ř č ý ž ř ž ěš ř é ě ž ě č ř ě ž ř ě ě ý ě ý ý ě ě ě ě ý ř ě ě ý ř ř š č ě ř ě ůž ý ý ě ý ř ě ý ý č ž ě ř š ě

Více

Š Ž č ů ť š ž ý ů ě ě ý š ě Ň ě ý Ó ě č š ý č ě é é š é é š š ě ě ž ž é ě ěš ě é ě ž š ě é ě éš ě ž ý š š č ú ž ě š ý š š ě ě ž š ě š š é š ě ů š č é ž ž ýž é č é ž š ě é ý ě ž Ž ě ě č č č ň é é č ý ě

Více

Í ň Ť ř Í Í Ť Í ď ď Ť ď Ó Ť Š ř Í ď Í ř Ť Ť ť Í Í ď Ť ď ď Ž Č Í ň Í ť ň ď Í Ě Í Í ť Í Ť Ť ď Č ť Ť Ť Ž Ě ň ň Ť ť Ť ň ň Š ň ň ň ň ň Ě Ý Ý ú ú ú ť Í Í ň Ť ň ň ň ú ť ň ň ň Ť ň ň ť ň Ť ň ň ň Ý Ý ň ú ň Ť ň ď

Více

č Č Ó ť Ó Ý ť Í ďý Ů Ť Í Ť Ó č Ó č Ť Ó č Ě ť Ě ť ť Ť Ťč ť Ěč č Ť Íč Ó Ť Ť Ťč Ó Í Ť ť ž ť ť Ť ť ť ť Č Ó ď Ť ť ť Ť č ť Í č Í Í ř Í ť Ť č ť Ú ú Ú Ť ť Í ť Í Í č ť Í ť Ť ď Í Í č Í Í ť ť Ó Í Ť É Í Ť Ď ž ž Ď

Více

Á Ě č Ý Úč Ř ů ů č č č č ú ů Ž é ž ž ú ů ů ů č š č š ť č é č č č š č ž Úč é é úč é úč č ů č č ů é ú Ž é ůč ň š úč ž úč ž é úč č č ž Č ů č úč č š Í ú č é Č č ť Ř Í Í Č č č ú ů ů é Í č Ú ú ů ů é é Í č Ž

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ěš é š ř é ř š ě ž ž ě č ř č ř ě ě ě ů ě č é ř ř é ř š ě ř č ž ž ň ř é ř š ě Ř ř š ě ž ž č č ú ž ž č ř ř š š ě ř š ě ž é é ý ů ř ý ě ý ř ď é č ě š ě ř é č ž é é č é ž ř š ě úč ů ž č ě ř š ě ř ě é ř š ě

Více

Ě É Ě ů ř ů ř ř ů ď Ú ď ů ž Í ř úř ů ř ů ž ž ď ů ů ů Ž ř ř ů ž ř ů ř ů Ť ž Ž ř ů ř ž ř ř ř ť ž ř ú ř Ž ř Ž ů ů ž ř ř ř ú ž ř ž ž ž ž ž ů ř ž ů ž ů ž ž ž ž ž ř ú žď ď Ž ř řď ů ž Ž ž ž ř ů ž ž ř ú Í ů ď

Více

č š č ř é é č č š š é ř Š ě é úř ř č ř č š Č ř é ý ě Š ý ď ď Č ý č Č é é ř é č ě ě ř ěř é č ě ě ř ě ř é ě ř é é ř ě č ř ě ř ě é ě é č é úř ý š ě ý č ú č ě ř č č ý ů č č ě ř ř ě ý ů č č éč ú ů ý ů ě é ř

Více

Ý ú Ť š é á š š á Ř Á ÁŠ Í ú é ú ú š ý á ú á á á š ů á á žá á ú é ž š é š é é ó ú ý á Š š á Š áš šú ú Í á ú á á é ý ý ž š ý ýš ú é é š é é á š š é á ž ž é ý ů ý ů é á á á á ý á ý ň á é ý é á ů á ů ú á

Více