Návod k použití HBA 42R450E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití HBA 42R450E"

Transkript

1 Návod k použití HBA 42R450E Q4ACZM1340 1

2 Obsah Bezpečnostní pokyny a varování...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Volič funkcí... 9 Tlačítka a displej Volič teploty Varný prostor Příslušenství První zahřátí pečicí trouby Předčištění příslušenství Před prvním použitím...13 Nastavení pečicí trouby...14 Druh ohřevu a teplota Rychloohřev Nastavení časových funkcí...16 Kuchyňský budík Doba ohřevu Dětská pojistka...19 Péče a čištění...19 Čisticí prostředky Osvětlení Samočištění Vysazení a nasazení závěsných roštů Sklopení grilovacího tělesa Vysazení a nasazení dvířek pečicí trouby Vysazení a nasazení skleněných tabulí Tabulka poruch Co dělat v případě poruchy?...28 Skleněný kryt Výměna osvětlení na stropě pečicí trouby Zákaznický servis

3 Obsah Pokyny k úspoře energie a ochraně životního prostředí...31 Úspora energie Ekologická likvidace Tabulky a návrhy...32 Koláče a pečivo Tipy pro pečení Maso, drůbež a ryby Tipy pro pečení a grilování masa Nákypy, suflé a toasty Rozmrazování Sušení Zmrazené pokrmy Zavařování Normované pokrmy...44 Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 50 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 3

4 Bezpečnostní pokyny a varování Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití. Návod k použití a montáži dobře uschovejte. Pokud spotřebič předáváte jiné osobě, nezapomeňte přiložit veškerou dokumentaci. Tento návod platí pro samostatně stojící pečicí trouby i pro pečicí trouby v kombinaci s varnou deskou. U pečicích trub kombinovaných s varnou deskou si prosím přečtěte návod k použití varné desky. Před montáží Poškození během přepravy Připojení k elektrické síti Po vybalení spotřebič zkontrolujte. Pokud došlo k poškození spotřebiče během přepravy, nesmíte ho zapojit. Připojení spotřebiče k elektrické síti smí provést pouze odborník. Pokud dojde k poškození spotřebiče vinou neodborného zapojení, nemáte nárok na záruku. Před uvedením Vašeho spotřebiče do provozu se prosím ujistěte, že elektrické připojení Vašeho domu disponuje uzemněním a splňuje všechny platné bezpečnostní předpisy. Montáž Vašeho spotřebiče a jeho připojení k elektrické síti smí provést pouze odborník. Provoz tohoto spotřebiče bez uzemnění nebo s chybným připojením k elektrické síti může ve velmi řídkých případech způsobit vážné škody (zranění a úmrtí následkem úrazu elektrickým proudem). Výrobce nenese odpovědnost za chybnou funkčnost nebo možné škody vzniklé neodborným připojením k elektrické síti. 4

5 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů. Dospělí a děti nesmí nikdy používat spotřebič bez dozoru, pokud nejsou tělesně či duševně způsobilí nebo pokud jim chybí znalosti a zkušenosti. Nedopusťte, aby si děti hrály se spotřebičem. Dvířka spotřebiče Horký varný prostor Během provozu nikdy nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená. Pokud je to možné, vždy dvířka pečicí trouby zavřete i po vypnutí. Nebezpečí popálení! Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch varného prostoru a topných těles. Dvířka spotřebiče otvírejte opatrně. Může unikat horká pára. Udržujte malé děti v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Nebezpečí požáru! Ve varném prostoru nikdy neuchovávejte hořlavé předměty. Nikdy neotvírejte dvířka spotřebiče, pokud ze spotřebiče vychází kouř. Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku, popř. vypněte pojistku v pojistkové skříni. Nebezpečí zkratu! Dbejte na to, abyste nikdy nezaklínili přípojný kabel v horkých dvířkách spotřebiče. Kabelová izolace by se mohla roztavit. Nebezpečí opaření! Do horkého varného prostoru nikdy nelijte vodu. Vzniká horká vodní pára. 5

6 Nebezpečí popálení! Nikdy nepřipravujte pokrmy s velkým množstvím vysokoprocentního alkoholu. Alkoholové výpary se mohou ve varném prostoru vznítit. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokoprocentním alkoholem a dvířka spotřebiče otvírejte opatrně. Horké příslušenství a nádobí Neodborné opravy Zvláštní bezpečnost dvířek Nebezpečí popálení! Horké příslušenství nebo nádobí nikdy nevyjímejte z varného prostoru bez chňapky nebo kuchyňské utěrky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy jsou nebezpečné. Pouze námi školený technik ze zákaznického servisu smí provádět opravy. Pokud zjistíte vadu na spotřebiči, vytáhněte síťovou zástrčku, popř. vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis. U receptů s dlouhou dobou pečení a vysokými teplotami se dvířka pečicí trouby mohou velmi zahřát. Pokud ve Vaší domácnosti žijí malé děti, měli byste na ně během provozu pečicí trouby dobře dohlížet. Nabízíme Vám přídavné ochranné zařízení, které zabrání přímému dotyku dvířek pečicí trouby. Toto zvláštní příslušenství si můžete zakoupit u našeho zákaznického servisu. Příčiny poškození Příslušenství, nádobí, fólie, pečicí papír nebo hliníková fólie na dně varného prostoru Na dno pečicí trouby nepokládejte žádné příslušenství. Nepokrývejte dno pečicí trouby fólií ani pečicím papírem. Na dno pečicí trouby nestavte žádné nádobí, pokud je nastavená teplota vyšší než 50 C. Došlo by k hromadění tepla. Doby tepelné úpravy by už nesouhlasila a mohlo by dojít k poškození smaltu. 6

7 Voda v horkém varném prostoru Tekuté potraviny Ovocná šťáva Chladnutí spotřebiče s otevřenými dvířky Silně znečištěné těsnění pečicí trouby Dvířka pečicí trouby jako sedátko nebo odkládací plocha Přeprava spotřebiče Do horkého varného prostoru nikdy nelijte vodu. Vzniká vodní pára. Kolísání teploty může poškodit smalt a příslušenství. V uzavřeném varném prostoru dlouhodobě neuchovávejte tekutiny. Došlo by k poškození smaltu. Při přípravě ovocných koláčů nepřeplňujte plech. Ovocná šťáva kapající z pečicího plechu zanechává skvrny, které už nelze odstranit. Pokud je to možné, používejte hlubší univerzální pánev. Pečicí troubu nechte vychladnout pouze se zavřenými dvířky. Časem může dojít k poškození stěn sousedního nábytku, a to i v případě, že jsou dvířka pečicí trouby jen pootevřená. Pokud je těsnění pečicí trouby silně znečištěné, nezavírají se dvířka pečicí trouby během provozu správně. Stěny sousedního nábytku se mohou poškodit. Udržujte těsnění pečicí trouby vždy čisté. Nikdy se neopírejte o dvířka pečicí trouby, ani si na ně nesedejte. Na dvířka pečicí trouby neodkládejte žádné nádobí ani příslušenství. Nedržte ani nepřenášejte spotřebič za madlo dvířek: madlo dvířek neudrží hmotnost spotřebiče a může se ulomit; skleněná tabule ve dvířkách pečicí trouby by se mohla posunout a nedoléhala by tak k čelní stěně pečicí rouby. 7

8 Vaše nová pečicí trouba Zde se seznámíte s Vaší novou pečicí troubou. V této kapitole Vám vysvětlíme funkce ovládacího panelu a jednotlivé ovládací prvky. Naleznete zde také informace týkající se příslušenství a varného prostoru pečicí trouby. Ovládací panel Zde vidíte přehled ovládacího panelu. Na displeji se nikdy nezobrazí všechny symboly současně. Ovládací panely se mohou mírně lišit v závislosti na modelu spotřebiče. Tlačítka a displej Ovladač funkcí Zápustné otočné voliče Tlačítka Ovladač teploty Některé modely pečicí trouby disponují zápustnými otočnými voliči. Stiskněte otočný volič v nulové poloze, abyste jím mohli otáčet. Pod jednotlivými tlačítky jsou zabudovány senzory. Tlačítka nemusíte stisknout silou, pouze se dotkněte příslušného symbolu. 8

9 Volič funkcí Pomocí voliče funkcí nastavíte druh ohřevu. Poloha Použití o Nulová poloha Pečicí trouba je vypnutá. Horký vzduch* Na koláče a pečivo na jedné nebo dvou úrovních. Ventilátor rovnoměrně rozvádí teplo kruhového topného tělesa ve varném prostoru. Horní/spodní ohřev* Na koláče, nákypy a libovou pečeni, např. hovězí maso nebo zvěřinu, na jedné úrovni. Teplo přichází stejnoměrně seshora a zespodu. Cirkulační gril Pečení masa, drůbeže a celých ryb. Grilovací těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor víří horký vzduch kolem pokrmu. Velkoplošný gril Grilování steaků, uzenin, toastů a ryb. Zahřeje se celá plocha pod grilovacím tělesem. Maloplošný gril Grilování malého množství steaků, uzenin, toastů a kousků ryb. Zahřeje se střední část grilovacího tělesa. Spodní ohřev Zavařování a dopékání nebo zezlátnutí. Teplo přichází zespodu. Rozmrazování Rozmrazování např. masa, drůbeže, chleba a koláčů. Ventilátor víří teplý vzduch kolem pokrmu. Osvětlení pečicí trouby Rozsvítí se osvětlení pečicí trouby. * Druh ohřevu, kterým byla podle normy EN50304 určena energetická třída. Po nastavení požadovaného druhu ohřevu se rozsvítí osvětlení ve varném prostoru pečicí trouby. 9

10 Tlačítka a displej Pomocí tlačítek nastavíte různé přídavné funkce. Na displeji se zobrazí nastavené hodnoty. Tlačítko Použití Rychloohřev Obzvlášť rychlé zahřátí pečicí trouby. Časové funkce Výběr budíku a doby tepelné úpravy. Dětská pojistka Zablokování a odblokování ovládacího panelu. - + Mínus Plus Snížení nastavené hodnoty. Zvýšení nastavené hodnoty. Závorky [ ] okolo příslušného symbolu signalizují, která funkce je na displeji v popředí. Volič teploty Pomocí voliče teploty nastavíte teplotu nebo grilovací stupeň. Poloha Význam Nulová poloha Pečicí trouba nehřeje Teplotní rozmezí Teplota ve varném prostoru v ºC.,, Grilovací stupně Stupně maloplošného a velkoplošného grilu. = stupeň 1, mírný = stupeň 2, střední = stupeň 3, silný Clean Samočištění Pokud pečicí trouba hřeje, svítí na displeji symbol. Při přestávkách v ohřevu symbol zhasne. Symbol nesvítí ani při zapnutém osvětlení, ani při rozmrazování. Pokud grilujete pokrm déle než 15 minut, nastavte volič teploty na nižší grilovací stupeň. 10

11 Varný prostor Chladicí ventilátor Ve varném prostoru Vaší pečicí trouby se nachází chladicí ventilátor a osvětlení. Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká nad dvířky. Pozor! Nezakrývejte ventilační otvory, jinak hrozí přehřátí pečicí trouby. Aby varný prostor po ukončení provozu rychleji vychladl, dobíhá chladicí ventilátor ještě určitou dobu po vypnutí pečicí trouby. Osvětlení Příslušenství Během provozu svítí ve varném prostoru osvětlení. Nastavením voliče funkcí do polohy můžete zapnout osvětlení i bez ohřevu. Příslušenství můžete zasunout do pečicí trouby v 5 různých úrovních. Příslušenství můžete ze dvou třetin vysunout, aniž by se převrhlo. Díky tomu se pokrmy nechají snadno vyjmout. Pokud se příslušenství zahřeje, může se zdeformovat. Jakmile opět vychladne, deformace zmizí, aniž by nějak ovlivnila jeho funkčnost. 11

12 Vaše pečicí trouba disponuje pouze některými z následujících dílů příslušenství. Příslušenství si můžete dokoupit u zákaznického servisu, ve specializovaném obchodě nebo na internetu. Uveďte prosím číslo HEZ. Rošt Na nádobí, koláčové formy, pečeně, grilované kousky a zmrazené pokrmy. Rošt zasuňte do pečicí trouby zakřivenou částí dolů. Mělký smaltovaný pečicí plech Na koláče a cukroví. Pečicí plech zasuňte do pečicí trouby zkosenou stranou směrem ke dvířkům. Hluboký smaltovaný pečicí plech (univerzální pánev) Na šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené pokrmy a velké pečeně. Můžete ho použít i k zachycování tuku, pokud grilujete přímo na roštu. Plech zasuňte do pečicí trouby zkosenou stranou směrem ke dvířkům. Zvláštní příslušenství Smaltovaný pečicí plech HEZ Univerzální pánev HEZ Rošt HEZ Skleněná pánev HEZ Forma na pizzu HEZ Zvláštní příslušenství obdržíte ve specializovaném obchodě nebo u našeho zákaznického servisu. Dostupnost zvláštního příslušenství se liší v závislosti na dané zemi. Podívejte se prosím do prodejních podkladů. Na koláče a cukroví. Na šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené pokrmy a velké pečeně. Můžete ji použít i k zachycování tuku, pokud grilujete přímo na roštu. Na nádobí, koláčové formy, grilované kousky a zmrazené pokrmy. Hluboký pečicí plech ze skla. Velmi dobře se hodí i jako servírovací nádoba. Ideální na pizzu, zmrazené pokrmy nebo velké kulaté koláče. Formu na pizzu můžete použít místo univerzální pánve. Postavte formu na rošt a řiďte se údaji uvedenými v tabulkách. 12

13 Kovový pekáč HEZ Skleněný pekáč HEZ Trojnásobný teleskopický výsuv HEZ Pekáč svou velikostí odpovídá pečicí zóně sklokeramické varné desky. Je vhodný pro senzorovou, programovou i pečicí automatiku. Pekáč je zvnějšku smaltovaný a uvnitř je opatřen nepřilnavou vrstvou. Skleněný pekáč se hodí k dušení a zapékání pokrmů v pečicí troubě. Zvláště vhodný je pro programovou nebo pečicí automatiku. Díky výsuvným kolejničkám na úrovni 1, 2 a 3 můžete příslušenství zcela vytáhnout, aniž by se převrhlo. Před prvním použitím Zde se dozvíte, co musíte udělat, než poprvé přistoupíte k přípravě pokrmů ve Vaší pečicí troubě. Přečtěte si předtím kapitolu Bezpečnostní pokyny a varování. První zahřátí pečicí trouby Abyste odstranili vůni novoty, předehřejte zavřenou a prázdnou pečicí troubu. Ideální je jedna hodina při horním/ spodním ohřevu a teplotě 240 C. Dbejte na to, aby ve varném prostoru pečicí trouby nezůstaly žádné zbytky obalů. 1. Pomocí voliče funkcí nastavte horní/spodní ohřev. 2. Pomocí voliče teploty nastavte teplotu 240 C. Předčištění příslušenství Po uplynutí jedné hodiny vypněte pečicí troubu otočením voliče funkcí do nulové polohy. Příslušenství před prvním použitím řádně vyčistěte pomocí horkého mycího roztoku a měkkého hadříku. 13

14 Nastavení pečicí trouby Máte různé možnosti, jak nastavit Vaši pečicí troubu. Zde Vám vysvětlíme, jak nastavíte požadovaný druh ohřevu a teplotu nebo grilovací stupeň. Pro Váš pokrm můžete nastavit i dobu tepelné úpravy. Podívejte se prosím do kapitoly Nastavení časových funkcí. Pokyn Druh ohřevu a teplota Prázdnou a zavřenou pečicí troubu předehřejte, než do ní vložíte Váš pokrm, zabráníte tak vzniku kondenzované vody. Příklad na obrázku: Horní/spodní ohřev při 190 C. 1. Pomocí voliče funkcí nastavte druh ohřevu. 2. Pomocí voliče teploty nastavte teplotu nebo grilovací stupeň. Pečicí trouba začíná hřát. 14

15 Vypnutí pečicí trouby Změna nastavení Rychloohřev Otočte volič funkcí do nulové polohy. Druh ohřevu a teplotu nebo grilovací stupeň můžete příslušným voličem kdykoliv změnit. Díky rychloohřevu dosáhne Vaše pečicí trouba požadované teploty obzvlášť rychle. Rychloohřev používejte při nastavených teplotách nad 100 C. Vhodné jsou následující druhy ohřevu: Horký vzduch Horní / spodní ohřev Spodní ohřev Abyste dosáhli rovnoměrnějšího propečení, vložte Váš pokrm do varného prostoru teprve po ukončení rychloohřevu. 1. Nastavte druh ohřevu a teplotu. 2. Krátce stiskněte tlačítko. Na displeji svítí symbol. Pečicí trouba začíná hřát. Rychloohřev je ukončen Přerušení rychloohřevu Zazní akustický signál. Symbol na displeji zmizí. Vložte Váš pokrm do pečicí trouby. Krátce stiskněte tlačítko. Symbol na displeji zmizí. 15

16 Nastavení časových funkcí Kuchyňský budík Vaše pečicí trouba disponuje různými časovými funkcemi. Tlačítko slouží k vyvolání nabídky a přecházení mezi jednotlivými funkcemi. Během nastavování svítí všechny časové symboly. Závorky [ ] Vám ukazují, u které časové funkce se nacházíte. Už nastavenou časovou funkci můžete přímo změnit pomocí tlačítka + nebo -, pokud se časový symbol nachází v závorce. Budík můžete používat jako kuchyňskou minutku. Běží nezávisle na varném prostoru. Budík má vlastní akustický signál. Tak uslyšíte, zda uběhl čas nastavený na budíku, nebo zda uběhla doba tepelné úpravy. 1. Jednou stiskněte tlačítko. Na displeji svítí časové symboly, se nachází v závorce. 2. Pomocí tlačítka + nebo - nastavte čas budíku. Navrhovaná hodnota tlačítka + = 10 minut. Navrhovaná hodnota tlačítka - = 5 minut. Po několika málo sekundách se nastavený čas uloží. Budík se spustí. Na displeji svítí symbol [ ] a čas nastavený na budíku viditelně ubíhá. Ostatní časové symboly zmizí. Nastavený čas uběhl Změna nastaveného času Vymazání nastaveného času Zjištění časových nastavení Zazní akustický signál. Na displeji se zobrazí 0. Tlačítkem vypněte budík. Pomocí tlačítka + nebo - můžete změnit čas nastavený na budíku. Po několika sekundách se změna uloží. Pomocí tlačítka - můžete čas nastavený na budíku opět vrátit až na 0. Po několika sekundách se změna uloží. Budík je vypnutý. Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí na displeji příslušné symboly. Budík běží v popředí. Symbol se nachází v závorce a čas nastavený na budík viditelně ubíhá. 16

17 Doba ohřevu Pokud chcete zjistit nastavení budíku nebo dobu tepelné úpravy, stiskněte tolikrát tlačítko, až se požadovaný symbol bude nacházet v závorce. Příslušná hodnota se na několik sekund zobrazí na displeji. Můžete nastavit dobu tepelné úpravy Vašeho pokrmu. Po uplynutí doby tepelné úpravy se pečicí trouba automaticky vypne. Díky tomu nemusíte přerušit právě vykonávanou činnost, abyste vypnuli pečicí troubu. Nedojde k nechtěnému překročení doby tepelné úpravy. Příklad na obrázku: Doba tepelné úpravy 45 minut. 1. Pomocí voliče funkcí nastavte druh ohřevu. 2. Pomocí voliče teploty nastavte teplotu nebo grilovací stupeň. 3. Dvakrát stiskněte tlačítko. Na displeji se objeví 0. Časové symboly svítí, v závorce se nachází. 4. Pomocí tlačítka + nebo - nastavte dobu tepelné úpravy. Navrhovaná hodnota tlačítka + = 30 minut. Navrhovaná hodnota tlačítka - = 10 minut. 17

18 Po uplynutí několika málo sekund začne pečicí trouba hřát. Na displeji viditelně ubíhá nastavená doba tepelné úpravy a svítí symbol [ ]. Ostatní časové symboly zmizí. Doba tepelné úpravy uběhla Změna doby tepelné úpravy Vymazání doby tepelné úpravy Zjištění časových nastavení Zazní akustický signál. Pečicí trouba přestane hřát. Na displeji se zobrazí 0. Stiskněte tlačítko. Pomocí tlačítka + nebo - můžete znovu nastavit dobu tepelné úpravy. Nebo dvakrát stiskněte tlačítko a otočte volič funkcí do nulové polohy. Pečicí trouba je vypnutá. Pomocí tlačítka + nebo - změňte dobu tepelné úpravy. Po několika málo sekundách se změna uloží. Pokud je nastaven budík, stiskněte předtím tlačítko. Pomocí tlačítka - můžete dobu tepelné úpravy opět vrátit na 0. Po několika sekundách se změna uloží. Doba tepelné úpravy je vymazaná. Pokud je nastaven budík, stiskněte předtím tlačítko. Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí na displeji příslušné symboly. Symbol časové funkce v popředí se nachází v závorce. Pokud chcete zjistit nastavení budíku nebo dobu tepelné úpravy, stiskněte tolikrát tlačítko, až se požadovaný symbol bude nacházet v závorce. Příslušná hodnota se na několik sekund zobrazí na displeji. 18

19 Dětská pojistka Spotřebič je vybaven dětskou pojistkou, aby ho děti nemohly nedopatřením zapnout. Pečicí trouba nereaguje na žádná nastavení. Kuchyňskou minutku můžete nastavit i při aktivované dětské pojistce. Pokud jsou nastaveny druh ohřevu, teplota nebo stupeň grilování, přeruší dětská pojistka ohřev. Nesmí být nastaveno automatické vypnutí pečicí trouby. Aktivace dětské pojistky Deaktivace dětské pojistky Stiskněte tlačítko a držte je stisknuté cca čtyři sekundy. Na displeji se zobrazí symbol. Dětská pojistka je aktivovaná. Stiskněte tlačítko a držte je stisknuté cca čtyři sekundy. Symbol na displeji zmizí. Dětská pojistka je deaktivovaná. Péče a čištění Vaše pečicí trouba zůstane dlouho zářivá a plně funkční, pokud o ni budete správně pečovat a čistit ji. Zde Vám vysvětlíme, jak byste měli správně čistit a udržovat Vaši pečicí troubu. Tipy a pokyny Nepatrné barevné rozdíly na čelní stěně pečicí trouby jsou způsobeny různými materiály, jako je sklo, plast nebo kov. Stíny na prosklených dvířkách, které působí jako šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení pečicí trouby. Smalt se při velmi vysokých teplotách vypaluje. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. Tento jev je normální a nijak neovlivňuje funkčnost pečicí trouby. Hrany tenkých plechů nelze úplně smaltovat. Mohou proto být drsné, což však nemá žádný vliv na ochranu proti korozi. 19

20 Čisticí prostředky Aby nedošlo k poškození různých povrchů nesprávnými čisticími prostředky, řiďte se údaji v tabulce. Nepoužívejte: agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky; tvrdé drátěnky nebo houbičky; vysokotlaké nebo parní čističe. Nové hadříky před použitím řádně vyperte. Oblast Čelní stěna pečicí trouby Ušlechtilá ocel Sklo Skleněné tabule dvířek Skleněný kryt osvětlení pečicí trouby Těsnění (Nevyjímejte!) Rošty Příslušenství Čisticí prostředek Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkou utěrkou. Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkou utěrkou. Skvrny od vody, tuku, škrobu a bílku ihned odstraňte, aby se pod nimi nemohla vytvářet koroze. V zákaznickém servisu nebo specializovaném obchodě jsou k dostání speciální prostředky určené k péči o ušlechtilou ocel, které se hodí na teplé povrchy. Naneste měkkým hadříkem slabou vrstvu ošetřujícího prostředku. Čisticí prostředek na sklo: Otřete měkkým hadříkem. Nepoužívejte škrabku na sklo. Čisticí prostředek na sklo: Otřete měkkým hadříkem. Nepoužívejte škrabku na sklo. Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem. Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem. Nedrhněte. Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčem. Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčem. 20

21 Čištění samočisticích ploch ve varném prostoru U některých modelů jsou zadní stěna, boční stěny nebo strop ve varném prostoru potaženy vysoce porézní keramickou vrstvou. Tato vrstva nasaje a odstraní stříkance vznikající při pečení, zatímco je pečicí trouba v provozu. Čím vyšší je teplota a čím déle je pečicí trouba v provozu, tím lepší je výsledek. Pokud je znečištění i po opětovném provozu stále ještě viditelné, použijte funkci samočištění. Tipy a pokyny Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Poškrábaly by, popř. zcela zničily vysoce porézní keramickou vrstvu. Na keramickou vrstvu nikdy nenanášejte prostředek určený k čištění pečicích trub. Pokud se přesto keramická vrstva dostane do kontaktu s tímto prostředkem, ihned ho odstraňte pomocí houbičky a dostatečného množství vody. Čištění dna a smaltovaných stěn Osvětlení Zapnutí osvětlení Použijte hadřík a horký mycí roztok nebo octovou vodu. Při silném znečištění použijte drátěnku z ušlechtilé oceli nebo prostředek určený k čištění pečicích trub, a to pouze ve studeném varném prostoru. Na samočisticí plochy nikdy nepoužívejte drátěnku nebo prostředek určený k čištění pečicích trub. Abyste si usnadnili čištění pečicí trouby, můžete zapnout osvětlení ve varném prostoru. Nastavte volič funkcí do polohy. Osvětlení se zapne. Volič teploty musí být vypnutý. Vypnutí osvětlení Nastavte volič funkcí do polohy o. 21

22 Samočištění Pozor! Nastavení Samočištění je regenerační program. Pokud se samočisticí části pečicí trouby nedostatečně čistí, můžete je pomocí této funkce zregenerovat. Po regeneraci jsou opět plně funkční. Povrchové plochy pečicí trouby, které nejsou samočisticí, byste měli nejprve vyčistit. V opačném případě vzniknou skvrny, které už nelze odstranit. 1. Nastavte volič funkcí do polohy horký vzduch. 2. Nastavte volič teploty na clean. Po uplynutí 60 minut vypněte volič funkcí. Keramická vrstva se zregenerovala. Když pečicí trouba vychladne, odstraňte pomocí vody a měkké houbičky nahnědlé nebo bělavé zbytky. Mírné zabarvení keramické vrstvy nijak neovlivňuje samočištění. Po vychladnutí pečicí trouby Pokyn Vlhkým hadříkem odstraňte zbytky soli ze samočisticích ploch. Pokud je nad pečicí troubou nainstalovaná varná deska, doporučujeme Vám neuvádět ji během samočištění do provozu. 22

23 Vysazení a nasazení závěsných roštů Vysazení závěsných roštů Závěsné rošty můžete před čištěním vyjmout. Pečicí trouba musí být studená. 1. Rošt vpředu nadzdvihněte směrem nahoru. 2. Vysaďte ho (obrázek A). 3. Poté celý rošt vytáhněte směrem dopředu a vyjměte ho (obrázek B). Rošty vyčistěte pomocí mycího prostředku a houbičky. Na silně ulpívající nečistoty použijte kartáček. Nasazení závěsných roštů 1. Rošt nejprve zasuňte do zadního otvoru, mírně ho zatlačte směrem dozadu (obrázek A). 2. Poté zavěste do předního otvoru (obrázek B). Je třeba rozlišovat pravý a levý rám. Vyklenutí se musí nacházet vždy dole. 23

24 Sklopení grilovacího tělesa Abyste si usnadnili čištění, můžete u některých modelů pečicí trouby sklopit grilovací těleso. Nebezpečí popálení! Pečicí trouba musí být vychladlá! 1. Úchyt grilovacího tělesa vytáhněte dopředu a zatlačte ho nahoru, až slyšitelně zacvakne (obr. A). 2. Přitom držte grilovací těleso a sklopte ho dolů (obr. B). Po ukončení čištění vyklopte grilovací těleso opět nahoru. Zatlačte úchyt dolů a nechte grilovací těleso zacvaknout. Vysazení a nasazení dvířek pečicí trouby Pokud chcete demontovat a vyčistit skleněné tabule dvířek, můžete dvířka pečicí trouby vysadit. Závěsy dvířek pečicí trouby jsou opatřeny zajišťovacími páčkami. Pokud je zajišťovací páčka zaklopená (obr. A), nelze dvířka vysadit. Jsou-li zajišťovací páčky pro vysazení dvířek pečicí trouby vyklopené (obr. B), jsou závěsy zajištěné a nemohou se tak náhle zaklapnout. 24

25 Nebezpečí poranění! Nezajištěné závěsy se mohou náhle velkou silou zaklapnout. Dbejte na to, aby zajišťovací páčky byly vždy zcela zaklopené, popř. při vysazování dvířek pečicí trouby úplně vyklopené. Vysazení dvířek 1. Zcela otevřete dvířka pečicí trouby. 2. Vyklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (obr. A). 3. Zavřete dvířka pečicí trouby až nadoraz (obr. B). Dvířka uchopte oběma rukama vlevo a vpravo. Ještě trochu více je zavřete a vytáhněte. Nasazení dvířek Dvířka pečicí trouby nasaďte zpět v opačném pořadí. 1. Při nasazování dvířek pečicí trouby dbejte na to, abyste oba závěsy zasunuli do příslušných otvorů rovně (obr. A). 2. Výřezy na závěsech musí na obou stranách zaskočit (obrázek B). Pokud nesprávně nasadíte závěsy, může dojít k posunutí dvířek. 25

26 3. Znovu zaklapněte obě zajišťovací páčky (obr. C). Zavřete dvířka pečicí trouby. Vysazení a nasazení skleněných tabulí Vysazení Nebezpečí poranění! Pokud dvířka pečicí trouby nedopatřením vypadnou nebo se zaklapne závěs, nesahejte do závěsu. Uvědomte zákaznický servis. Skleněné tabule ve dvířkách pečicí trouby můžete pro snazší čištění vysadit. 1. Vysaďte dvířka pečicí trouby a položte je madlem dolů na utěrku. 2. Odšroubujte kryt nahoře na dvířkách pečicí trouby. K tomuto účelu vyšroubujte šrouby na levé a pravé straně (obr A). 3. Nadzdvihněte horní skleněnou tabuli a vytáhněte ji (obr. B). U dvířek se třemi skleněnými tabulemi postupujte následovně: 26

27 4. Vyjměte skleněnou tabuli (obr. C). Vyčistěte skleněné tabule prostředkem určeným k čištění skla a měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, škrabku na sklo ani kovovou drátěnku. Mohli byste tak poškodit sklo. U dvířek se dvěma skleněnými tabulemi proveďte kroky 2 až 4. Montáž 1. Zasuňte tabuli šikmo směrem dozadu (obr. A). Dbejte na to, aby se nápis Right above nacházel vpravo nahoře. 2. Zasuňte horní skleněnou tabuli šikmo směrem dozadu. Hladká plocha se musí nacházet na vnější straně dvířek. 3. Nasaďte kryt a přišroubujte ho. 4. Nasaďte dvířka pečicí trouby. Pečicí troubu používejte teprve po řádném nasazení skleněných tabulí. 27

28 Co dělat v případě poruchy? Pokud se vyskytne porucha, jedná se často pouze o maličkost. Než zavoláte zákaznický servis, pokuste se prosím pomocí tabulky odstranit poruchu sami. Tabulka poruch Porucha Možná příčina Pokyny k nápravě Pečicí trouba nefunguje. Vadná pojistka. Podívejte se do pojistkové skříně, zda je pojistka v pořádku. Na displeji svítí nula. Pečicí trouba nehřeje. Výpadek elektrického proudu. Výpadek elektrického proudu. Na kontaktech se usadil prach. Zkontrolujte, zda funguje kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské spotřebiče. Stiskněte tlačítko. Otočte několikrát otočnými voliči sem a tam. Chybová hlášení Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, stiskněte tlačítko. Hlášení zmizí. Nastavená časová funkce se smaže. U následujícího chybového hlášení můžete sami zjednat nápravu. Chybové hlášení Možná příčina Pokyny k nápravě Tlačítko bylo tisknuto příliš dlouho nebo se zaseklo. Stiskněte jednotlivě všechna tlačítka. Zkontrolujte, zda se tlačítko zaklínilo, zaseklo nebo je špinavé. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy jsou nebezpečné. Jen námi školený technik ze zákaznického servisu smí provádět opravy. 28

29 Výměna osvětlení na stropě pečicí trouby Pokud osvětlení přestane svítit, musíte ho vyměnit. Náhradní žáruvzdorné žárovky obdržíte u zákaznického servisu nebo ve specializovaném obchodě. Používejte pouze tyto žárovky. 1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Vypněte pojistku v pojistkové skříni. 2. Do studené pečicí trouby vložte utěrku, abyste zabránili poškození. 3. Vyšroubujte skleněný kryt otáčením doleva. 4. Poškozenou žárovku nahraďte žárovkou stejného typu. 5. Opět zašroubujte skleněný kryt. 6. Vyjměte utěrku a zapněte pojistku. Skleněný kryt Poškozený skleněný kryt musíte vyměnit. Vhodný skleněný kryt obdržíte u zákaznického servisu. Uveďte číslo E a číslo FD Vašeho spotřebiče. 29

30 Zákaznický servis Náš zákaznický servis je Vám k dispozici, pokud chcete opravit spotřebič, koupit příslušenství nebo náhradní díly, popř. máte jakékoliv otázky v souvislosti s našimi produkty a službami. Kontaktní údaje našeho zákaznického servisu jsou uvedeny v příloze. Číslo E a číslo FD Pokud se obracíte na náš zákaznický servis, uveďte prosím číslo E a číslo FD Vašeho spotřebiče. Výrobní štítek s těmito čísly naleznete na pravé straně dvířek pečicí trouby. Abyste v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si zde poznamenat údaje Vašeho spotřebiče a telefonní číslo zákaznického servisu. Číslo E: Číslo FD: Zákaznický servis 30

31 Pokyny k úspoře energie a ochraně životního prostředí Zde se dozvíte, jak při pečení ušetřit energii a jak správně postupovat při likvidaci Vašeho spotřebiče. Úspora energie Pečicí troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití. Ekologická likvidace Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení. Mají lepší tepelnou vodivost. Během pečení otevírejte dvířka pečicí trouby pokud možno co nejméně. Více koláčů pečte nejlépe po sobě. Pečicí trouba je ještě teplá. Zkracuje se tak doba pečení druhého koláče. Můžete také péct dvě chlebíčkové formy vedle sebe. Při delší době tepelné úpravy můžete pečicí troubu 10 minut před ukončením pečení vypnout a k dopečení využít zbytkové teplo. Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicí týkající se elektrických a elektronických starých spotřebičů (WEEE 2002/96/CE). Tato směrnice upravuje zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v rámci EU. 31

32 Tabulky a návrhy Koláče a pečivo Zde naleznete výběr pokrmů a jejich optimální nastavení. Ukážeme vám, jaký druh ohřevu a jaká teplota je pro váš pokrm nejvhodnější. Obdržíte tipy týkající se vhodného příslušenství a úrovně jeho zasunutí do pečicí trouby. Máme pro Vás informace o nádobí a přípravě pokrmů. Na závěr Vám poradíme, co dělat, pokud se Vám nějaký pokrm nepodaří. Pokud chcete připravovat pokrm podle vlastního receptu, můžete se orientovat podle podobných pokrmů uvedených v tabulce. Pečicí formy K pečení jsou nejvhodnější koláčové formy z tmavého kovu. Pečicí formu vždy postavte na rošt. Tabulky Hodnoty uvedené v tabulkách platí vždy pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Tak se ušetří energie. Pokud pečicí troubu předehřejete, zkrátí se uvedená doba tepelné úpravy o 5 až 10 minut. V tabulkách naleznete optimální druh ohřevu pro různé koláče a pečivo. Teplota a doba pečení závisí na množství a konzistenci těsta, proto jsou hodnoty v tabulkách uváděny v určitém rozmezí. Nejprve vyzkoušejte nižší teplotu, která zaručí rovnoměrné zezlátnutí koláče. Pokud je třeba, nastavte příště teplotu vyšší. 32

33 V kapitole Rady a praktické pokyny ohledně pečení naleznete další informace. Koláče ve formě Pečicí forma na roštu Úroveň Druh ohřevu Teplota v ºC Doba pečení v minutách Dort plechová dortová forma, Ø 31 cm Quiche Koláč* plechová koláčová forma, Ø 31 cm plechová koláčová forma, Ø 31 cm * Pokud pečete více koláčů současně, postavte pečicí formy na rošt Koláče na plechu Pizza Listové těsto smaltovaný pečicí plech hliníkový plech + mělký smaltovaný pečicí plech* hliníkový plech + univerzální pánev* smaltovaný pečicí plech hliníkový plech + mělký smaltovaný pečicí plech* hliníkový plech + univerzální pánev* Úroveň Druh ohřevu Teplota v ºC Doba pečení v minutách * Při pečení na dvou úrovních vždy zasuňte hlubokou univerzální pánev na horní úroveň a mělký smaltovaný plech na spodní úroveň. Přídavné pečicí plechy obdržíte ve specializovaném obchodě nebo u našeho zákaznického servisu. Chléb a housky Úroveň Druh ohřevu Kynutý chléb z 1,2 kg mouky* (předehřát) Kváskový chléb z 1,2 kg mouky* (předehřát) Housky (např. z žitné mouky) smaltovaný pečicí plech smaltovaný pečicí plech smaltovaný pečicí plech Nikdy nelijte vodu přímo do horké pečicí trouby. Teplota v ºC Doba pečení v minutách

34 Pečivo Úroveň Druh ohřevu Sušenky a cukroví pečicí plech 2 pečicí plechy* Teplota v ºC Doba pečení v minutách Bezé pečicí plech Větrníčky pečicí plech Makronky pečicí plech 2 pečicí plechy* * Při pečení na dvou úrovních vždy zasuňte pečicí plech nahoru. Přídavné pečicí plechy si můžete zakoupit jako zvláštní příslušenství ve specializovaném obchodě. Tipy pro pečení Chcete péct podle vlastního receptu. Jak zjistím, zda je koláč hotový? Koláč nevykynul. Koláč hezky nabyl uprostřed, ale na okrajích je nižší. Koláč je na povrchu příliš tmavý. Koláč je příliš suchý. Chléb nebo koláč (např. tvarohový) vypadá dobře, ale uvnitř je mazlavý (vlhký, s mokrými místy). Orientujte se podle podobného pečiva, které je uvedeno v tabulkách. Asi 10 minut před koncem uvedené doby pečení zapíchněte tenkou dřevěnou špejli do nejvyššího místa koláče. Pokud na špejli neulpí žádné zbytky těsta, je koláč hotový. Příště použijte méně tekutiny nebo zvolte o 10 stupňů nižší teplotu. Dodržujte také dobu hnětení těsta uvedenou v receptu. Okraj dortové formy nevymazávejte. Po upečení koláč z formy opatrně uvolněte nožem. Zasuňte koláč na nižší úroveň, zvolte nižší teplotu a nechte koláč déle péct. Hotový koláč propíchejte párátkem a pokapejte ovocnou šťávou nebo alkoholem. Příště zvyšte teplotu pečení o 10 stupňů a zkraťte dobu pečení. Příště použijte méně tekutiny a nechte pokrm péct delší dobu při nižší teplotě. U koláčů se šťavnatou horní vrstvou nejprve předpečte korpus. Poté korpus posypejte sekanými mandlemi nebo strouhankou, než ho obložíte. Řiďte se pokyny v receptu a dodržujte uvedenou dobu pečení. 34

35 Pečivo nezezlátlo rovnoměrně. Pekli jste na několika úrovních. Na horním plechu je pečivo tmavší než na plechu prostředním a spodním. Při pečení šťavnatých koláčů vzniká sražená voda. Nastavte nižší teplotu; pečivo se tak rovnoměrněji upeče. Choulostivé pečivo pečte na horní/spodní ohřev na jedné úrovni. Přečnívající pečicí papír může negativně ovlivňovat cirkulaci vzduchu, proto by měl vždy odpovídat velikosti plechu. Při pečení na několika úrovních vždy používejte horký vzduch. Současně vložené plechy nemusí být současně hotové. Při pečení může docházet ke vzniku vodní páry. Pára uniká nad dvířky. Vodní pára se může usazovat na ovládacím panelu nebo na čelní stěně nábytku nacházejícího se v blízkosti spotřebiče a odkapávat ve formě sražené vody. Tento jev je fyzikálně podmíněn. Maso, drůbež a ryby Nádobí Můžete používat jakékoli žáruvzdorné nádobí. Nádobu umístěte doprostřed roštu. Horké skleněné nádobí postavte na suchou podložku. Pokud je podložka mokrá nebo studená, může sklo popraskat. Tipy pro pečení Konečný výsledek vždy závisí na druhu a kvalitě použitého masa. Pokud připravujete libovou pečeni, přidejte k ní 2 až 3 polévkové lžíce tekutiny. K masovému ragú přidejte v závislosti na množství masa 8 až 10 polévkových lžic tekutiny. Po uplynutí poloviny doby tepelné úpravy byste kousky masa vždy měli otočit. 35

36 Hotovou pečeni nechte ještě 10 minut odpočinout ve vypnuté a zavřené pečicí troubě. Pečeně tak lépe zvláční. Tipy pro grilování Grilujte vždy v zavřené pečicí troubě. Kousky masa určené ke grilování by měly být pokud možno stejně silné. Maso by mělo být alespoň 2 až 3 cm silné, aby rovnoměrně zezlátlo a zůstalo šťavnaté. Steaky okořeňte teprve po ogrilování. Plátky masa položte přímo na rošt. Pokud grilujete jen jeden plátek, položte ho doprostřed roštu. Tam se nejlépe ugriluje. Kromě toho zasuňte na úroveň 1 smaltovaný pečicí plech, který zachytí šťávu z masa a zabrání tak nadměrnému znečištění pečicí trouby. Kousky masa nebo ryb otočte po uplynutí dvou třetin uvedené doby grilování. Grilovací těleso se neustále zapíná a vypíná. To je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném grilovacím stupni. Maso Doba grilování uvedená v následujícím přehledu platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Uvedená doba grilování je pouze orientační a může se mírně lišit v závislosti na jakosti a druhu masa. Maso Hmotnost Nádoba Úroveň Druh ohřevu Dušená hovězí pečeně (např. žebírko) Hovězí svíčková Roastbeef, krvavý* Steaky, dobře propečené Steaky, krvavé Vepřové maso bez kůže (např. krkovice) 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg zakrytá odkrytá Teplota v ºC, gril kg odkrytá kg 1,5 kg 2 kg rošt*** rošt*** 5 5 odkrytá Doba tepelné úpravy v min

37 Maso Hmotnost Nádoba Úroveň Druh ohřevu Vepřové maso s kůží** (např. plec, koleno) Uzená vepřová žebírka s kostí 1 kg 1,5 kg 2 kg odkrytá Teplota v ºC, gril kg zakryté Sekaná pečeně 750 g odkrytá Uzeniny cca. 750 g rošt*** Telecí pečeně Jehněčí kýta bez kosti 1 kg 2 kg odkrytá Doba tepelné úpravy v min ,5 kg odkrytá * Roastbeef obraťte po uplynutí poloviny doby grilování. Po ugrilování ho zabalte do hliníkové fólie a nechte 10 minut odpočinout v pečicí troubě. ** Kůži několikrát nařízněte. Pokud se maso musí obracet, položte ho do nádoby nejprve kůží dolů. *** Na úroveň 1 zasuňte smaltovaný pečicí plech. Drůbež Doba tepelné úpravy uvedená v následujícím přehledu platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Hmotnostní údaje v tabulce se vztahují na očištěnou, k pečení připravenou drůbež bez nádivky. Pokud grilujete přímo na roštu, zasuňte na úroveň 1 smaltovaný pečicí plech. U kachny nebo husy několikrát propíchněte kůži pod křídly, aby mohl vytékat tuk. Po uplynutí dvou třetin doby tepelné úpravy drůbež obraťte. Drůbež se upeče obzvlášť dozlatova a získá křupavou kůžičku, pokud ji před koncem doby tepelné úpravy potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou. 37

38 Drůbež Hmotnost Nádoba Úroveň Typ ohřevu Kuře, půlené, 1 až 4 ks Kuře, porcované Kuře, celé, 1 až 4 ks Teplota v ºC 400 g každá rošt g každá rošt kg každá rošt Doba tepelné úpravy v min. Kachna 1,7 kg rošt Husa 3 kg rošt Mladý krocan 3 kg rošt krůtí stehna po 800 g rošt Ryby Doba tepelné úpravy uvedená v následujícím přehledu platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Ryby Hmotnost Nádoba Úroveň Druh ohřevu Grilovaná ryba 300 g 1 kg 1,5 kg rošt* Teplota v C, gril. stupeň Doba tepelné úpravy v min Rybí plátky po 300 g rošt* * Na úroveň 1 zasuňte smaltovaný pečicí plech. 38

39 Tipy pro pečení a grilování masa V tabulce není uvedena hmotnost masa, které byste chtěli připravit. Jak zjistím, zda už je pečeně hotová? Pečeně je příliš tmavá a na povrchu místy spálená. Pečeně vypadá dobře, ale šťáva je připálená. Pečeně vypadá dobře, ale šťáva nezhnědla a je příliš vodová. Při polévání pečeně vzniká vodní pára. Nastavte nejbližší nižší hodnotu a prodlužte dobu tepelné úpravy. Použijte teploměr na maso (k dostání ve specializovaném obchodě) nebo proveďte zkoušku lžící. Zatlačte lžící na maso. Pokud je maso při zmáčknutí lžící pevné, je upečené; v opačném případě se musí ještě chvíli péct. Zkontrolujte, zda jste správně nastavili zásuvnou úroveň a teplotu. Příště použijte menší nádobu nebo přidejte více tekutin. Příště použijte větší nádobu nebo přidejte méně tekutiny. Tento jev je fyzikálně podmíněn a je zcela normální. Velká část vodní páry uniká nad dvířky pečicí trouby a může se srážet na chladnějším ovládacím panelu nebo na čelních stěnách sousedního nábytku a odkapávat ve formě kondenzované vody. 39

40 Nákypy, suflé a toasty Doba tepelné úpravy uvedená v tabulce platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Pokrm Nádoba Úroveň Druh ohřevu Sladké nákypy (např. tvarohový nákyp s ovocem) Chutné nákypy z předvařených surovin (např. těstovinový nákyp) Chutné nákypy ze syrových surovin* (např. francouzské brambory) Teplota v ºC, gril. stupeň nákypová forma nákypová forma nebo smaltovaný pečicí plech nákypová forma nebo smaltovaný pečicí plech Doba tepelné úpravy v min Zapečení toastu rošt Zezlátnutí toastu rošt** * Nákyp by neměl být vyšší než 2 cm. ** Smaltovaný pečicí plech vždy zasuňte na úroveň 1. Rozmrazování Zmrazené potraviny vyjměte z obalu, vložte do vhodné nádoby a postavte na rošt. Dbejte prosím údajů výrobce uvedených na obalu. Doba potřebná k rozmrazení závisí na druhu a množství potravin. Pokrm Příslušenství Úroveň Druh Teplota v ºC ohřevu Zmrazené pokrmy* rošt 2 Volič teploty Např. smetanové dorty, dorty s krémem, s čokoládovou nebo cukrovou polevou, ovoce, kuřata, uzeniny a maso, chléb, housky, koláče a jiné pečivo * Zmrazený pokrm zakryjte fólií vhodnou k použití v mikrovlnné troubě. Části drůbeže položte na talíř prsíčky dolů. 40

41 Sušení Používejte pouze čerstvé ovoce a zeleninu vynikající kvality, vše řádně omyté. Ovoce a zeleninu nechte dobře okapat a osušte je. Vyložte smaltovaný pečicí plech pečicím papírem. Ovoce a zelenina Úroveň Druh ohřevu Teplota v ºC 600 g jablečných kroužků asi g kousků hrušek asi 8 Doba sušení v hod. 1.5 kg švestek asi g kuchyňských bylinek, omytých asi 1½ hodiny Pokyn Zmrazené pokrmy Pokud ovoce nebo zelenina obsahuje mnoho šťávy nebo vody, měli byste je častěji obracet. Usušené ovoce nebo zeleninu ihned odeberte z papíru. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu. Doba tepelné úpravy uvedená v tabulce platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby.doba přípravy uvedená v tabulce nepočítá s dobou pro předehřátí trouby. Pokrm Úroveň Druh ohřevu Hranolky* rošt / smaltovaný pečicí plech Teplota v ºC Pizza* Rošt Pizza Baguette* Rošt Doba tepelné úpravy v min. * Rošt nebo pečicí plech vyložte pečicím papírem. Zkontrolujte, zda je pečicí papír vhodný pro nastavenou teplotu. Poznámka Při rozmrazování pokrmu se může plech zdeformovat. Toto se stává díky použití příslušenství určeného k různým teplotám. Během rozmrazovacího procesu tato deformace zmizí. 41

42 Zavařování Příprava: Sklenice a zavařovací gumy musí být čisté a v pořádku. Používejte sklenice pokud možno stejné velikosti. Údaje v tabulkách se vztahují na kulaté sklenice o objemu 1 l. Pozor! Nepoužívejte větší ani vyšší sklenice. Víčka by mohla prasknout. Používejte pouze čerstvé ovoce a zeleninu bezvadné kvality, vše řádně omyté. Naplňte ovoce nebo zeleninu do sklenic, ne však až po okraj. Okraje sklenic případně ještě jednou otřete, aby byly naprosto čisté. Na každou sklenici položte mokrou zavařovací gumu a víčko. Sklenice uzavřete pomocí svorek. Do varného prostoru pečicí trouby nikdy nevkládejte více než šest sklenic. Uvedená doba tepelné úpravy v tabulkách je pouze orientační. Dobu tepelné úpravy může ovlivnit počet sklenic, množství a teplota jejich obsahu. Než přepnete nebo vypnete pečicí troubu, přesvědčte se, že obsah sklenic správně perlí. Nastavení 1. Zasuňte mělký smaltovaný pečicí plech na úroveň 2. Sklenice postavte na plech tak, aby se navzájem nedotýkaly. 2. Na mělký smaltovaný plech nalijte 0,5 l horké vody (cca 80 C). 3. Zavřete dvířka pečicí trouby. 4. Nastavte volič funkcí na. 5. Nastavte volič teploty na C. 42

43 Zavařování ovoce Po přibližně 40 až 50 minutách začnou ve sklenicích v krátkých intervalech stoupat bublinky. Vypněte pečicí troubu. Volič funkcí zůstane zapnutý. Po 25 až 35 minutách zbytkového tepla vyjměte sklenice z varného prostoru pečicí trouby. Při delším chladnutí ve varném prostoru pečicí trouby by mohlo dojít k tvorbě choroboplodných zárodků a zavařené ovoce se může zkazit. Ovoce v zavařovacích Jakmile obsah začne perlit Zbytkové teplo sklenicích o objemu 1 l Jablka, rybíz, jahody vypněte cca 25 minut Třešně, meruňky, broskve, vypněte cca 30 minut angrešt Jablečné, hruškové, švestkové pyré vypněte cca 35 minut Zavařování zeleniny Jakmile obsah ve sklenicích začne perlit, nastavte volič teploty na 120 až 140 C. V tabulce je uvedeno, kdy byste měli vypnout volič teploty. Poté nechte zeleninu ještě cca minut v pečicí troubě. V této době zůstane volič funkcí zapnutý. Zelenina ve studeném láku ve sklenicích o objemu 1 l Okurky Jakmile obsah začne perlit ºC Zbytkové teplo cca 35 minut Červená řepa cca 35 minut cca 30 minut Růžičková kapusta cca 45 minut cca 30 minut Fazole, kedlubna, červené zelí cca 60 minut cca 30 minut Zelený hrášek cca 70 minut cca 30 minut Vyjmutí sklenic z pečicí trouby Po vyjmutí nestavte horké sklenice na studenou nebo mokrou podložku; sklenice by mohly prasknout. 43

44 Normované pokrmy Podle norem DIN a EN Pečení Doba tepelné úpravy uvedená v tabulce platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Pokrm Příslušenství a pokyny Úroveň Druh ohřevu Máslové cukroví mělký smaltovaný plech hluboká univerzální pánev hliníkový plech + mělký smaltovaný plech* hliníkový plech + hluboká univerzální pánev* Teplota v ºC Doba pečení v min Dortíčky, 20 ks pečicí plech Dortíčky, 20 ks cca plech (předehřát) hliníkový plech + mělký smaltovaný pečicí plech* hliníkový plech + univerzální pánev* Vodový piškot dortová forma Kynutý koláč na plechu Uzavřený jablečný koláč smaltovaný pečicí plech hliníkový plech + mělký smaltovaný pečicí plech* hliníkový plech + univerzální pánev* 2 rošty* + 2 plechové dortové formy Ø 20 cm** smaltovaný pečicí plech + 2 plechové dortové formy Ø 20 cm** * Při pečení na dvou úrovních vždy zasuňte hlubokou univerzální pánev na horní zásuvnou úroveň a smaltovaný pečicí plech na spodní zásuvnou úroveň. ** Koláče postavte na příslušenství diagonálně. Rošty a pečicí plechy si můžete zakoupit jako zvláštní příslušenství ve specializovaném obchodě. 44

45 Grilování Doba grilování uvedená v tabulce platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Pokrm Příslušenství Úroveň Druh ohřevu Grilovací stupeň Doba grilování v min. Zezlátnutí toastu rošt (předehřát 10 min.) Hamburger z telecího rošt masa, 12 ks* * Po uplynutí poloviny doby tepelné úpravy pokrm obraťte. Smaltovaný pečicí plech vždy zasuňte na úroveň 1. 45

46

47 Montážní návod HBA 42R450E 1

48 2

49 Zapojení pečicí trouby do rozvodných sítí - Před prvním použitím pečicí trouby se ujistěte, že je Vaše domácí elektrická síť náležitě uzemněna a že odpovídá všem platným bezpečnostním normám. Váš spotřebič musí být zapojen autorizovaným elektrikářem. Normy regionální společnosti dodávající elektrický proud i celonárodní normy jsou aplikovatelné na provoz tohoto spotřebiče. Použití tohoto spotřebiče bez patřičného uzemnění nebo po nesprávné instalaci může způsobit vážná zranění (smrtelná zranění po zásahu el. proudem), třebaže k nim dochází velmi zřídka. Výrobce na sebe nepřebírá žádnou zodpovědnost za funkční poruchy či poškození spotřebiče, pokud jsou tyto způsobeny nesprávnou elektrickou instalací. - Během jakékoliv montáže nesmí být spotřebič zapojen do el. sítě. - Pečicí trouba je spotřebičem 1. třídy a smí být používána pouze na základě uzemněného připojení. - Pro el. připojení je třeba použít kabel typu H05 V V-F 3G 1.5 mm 2 nebo také typu o třídu vyššího. Žlutý a zelený kabel, které jsou používány pro zemní připojení, musejí být připojeny jako první a jejich délka musí být delší než délka ostatních kabelů. - V zájmu dodržení bezpečnostních norem je zapotřebí, aby se pracovník, který spotřebič instaluje, ujistil, že vypínač pro odpojení spotřebiče má na všech svých pólech kontaktní spoj v délce alespoň 3 mm. Toto není nutné v případě, kdy je spojení zabezpečeno uzemněným kabelem, pokud jím tedy uživatel disponuje. - Toto zařízení musí zaručovat ochranu proti ručnímu kontaktu. - Pečicí trouba musí být zapojena podle rozvodného diagramu, který je vykreslen na štítku s technickými daty spotřebiče. Všimněte si údaje o voltáži uvedeného na tomto štítku. - Spotřebič musí být před svým napojením umístěn před kuchyňskou linkou. Spojovací kabel musí být dostatečně dlouhý. Pozor! Nedopusťte, aby se spojovací kabel během instalace někde nechtěně zachytil nebo aby přišel do styku s horkými částmi pečicí trouby. - Jakékoliv seřizování spotřebiče, včetně změny či instalace přiváděcího kabelu, musí být prováděno pracovníkem zákaznického servisu. Příprava jednotky - Plánek 1 - Dýhované a plastické stěny okolního nábytku ve vestavěné jednotce musí být opatřeny takovým povrchem, který dokáže odolat teplotám do 90 C na vnitřní straně nábytku (kde je umístěna pečicí trouba) a teplotám do 70 C u vzdálenějších kusů nábytku. Pokud tyto dýhované a plastické povrchy nebo přilnavé fólie nejsou dostatečně žáruvzdorné, může dojít k deformaci nebo k spálení nábytku. V takových případech na sebe výrobce nebere žádnou zodpovědnost za vzniklou škodu. - Před instalací spotřebiče musí být zajištěn vývodový otvor. Dbejte na to, abyste odtud odstranili případné hobliny nebo špony, jelikož tyto by mohly mít negativní vliv na správnou funkci komponentů pečicí trouby. - Samotná pečicí trouba musí být umístěna ve stinné pozici a na takovém místě, kde nebude problematické provádět případnou údržbu spotřebiče. - Volně stojící okolní nábytek musí být upevněn ke zdi pomocí úhelníkových konzolových spojek. V místě, kde bude stát pečicí trouba, musí v rámci kuchyňského nábytku probíhat ventilační mezera. Pokud je pečicí trouba v jednotce pod varnou deskou (plotnou), je třeba dodržovat montážní pravidla související s touto varnou deskou. 3

Návod k použití HB 23GB540

Návod k použití HB 23GB540 Návod k použití HB 23GB540 Q4ACZM2198 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny škod... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Návod k použití HB 23AB540

Návod k použití HB 23AB540 Návod k použití HB 23AB540 Q4ACZM0174 1 Obsah Bezpečnostní a výstražná upozornění...4 Před instalací... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny škod... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Návod k použití HBA 63B251

Návod k použití HBA 63B251 Návod k použití HBA 63B251 Q4ACZM1806 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací...4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti...4 Příčiny poškození...6 Ovládací panel...7 Vaše nová pečicí trouba...7 Tlačítka

Více

Návod k použití HBA 22R251E

Návod k použití HBA 22R251E Návod k použití HBA 22R251E Q4ACZM1886 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací pole...

Více

Návod k použití HBG 34B520

Návod k použití HBG 34B520 Návod k použití HBG 34B520 Q4ACZM1844 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží...4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti...4 Příčiny poškození...6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel...7 Tlačítka

Více

Návod k použití HB 76AB560

Návod k použití HB 76AB560 Návod k použití HB 76AB560 Q4ACZM0206 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vašeho sporáku. Obdržíte důležité

Více

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí

Více

Návod k použití HBG 23T550J

Návod k použití HBG 23T550J Návod k použití HBG 23T550J Q4ACZM2353 1 Obsah Bezpečnostní opatření...4 Před montáží... 4 Poznámky k bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel... 7 Tlačítka a

Více

Návod k použití HB 77AA550F

Návod k použití HB 77AA550F Návod k použití HB 77AA550F Q4ACZM0208 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vaší trouby. Obdržíte důležité

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 36GB560

Návod k použití HB 36GB560 Návod k použití HB 36GB560 Q4ACZM1916 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Návod k použití HB 23GT540R

Návod k použití HB 23GT540R Návod k použití HB 23GT540R Q4ACZM2361 1 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka a displej... 9 Volič funkcí... 9 Volič

Více

Návod k použití HBB 43C350

Návod k použití HBB 43C350 Návod k použití HBB 43C350 BM-350-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí trouba...8

Více

Návod k použití HB 78GU570

Návod k použití HB 78GU570 Návod k použití HB 78GU570 Q4ACZM2207 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

Návod k použití HB 33AU545

Návod k použití HB 33AU545 Návod k použití HB 33AU545 Q4ACZM2512 1 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...4 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka a displej... 9 Volič funkcí... 9 Volič

Více

Návod k použití HB 78G4580

Návod k použití HB 78G4580 Návod k použití HB 78G4580 Q4ACZM1869 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

Návod k použití HB 63AB521

Návod k použití HB 63AB521 Návod k použití HB 63AB521 Q4ACZM1885 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel...

Více

Návod k použití HB 73G4580

Návod k použití HB 73G4580 Návod k použití HB 73G4580 Q4ACZM2162 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel...

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Návod k použití HBA 36B650

Návod k použití HBA 36B650 Návod k použití HBA 36B650 Q4ACZM0229 1 Aby nás vaření bavilo tak jako si pochutnávat Prosíme, přečtěte si tento návod k použití. Pak můžete využívat všechny technické výhody své trouby. Dostanete zde

Více

Návod k použití HB 36P585

Návod k použití HB 36P585 Návod k použití HB 36P585 Q4ACZM1868 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Váš nový spotřebič...7 Ovládací panel... 7 Tlačítka...

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 532E1T

Návod k použití HB 532E1T Návod k použití HB 532E1T Q4ACZM1301 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití HBN 532E1T

Návod k použití HBN 532E1T Návod k použití HBN 532E1T Q4ACZM1302 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Návod k obsluze HBN 230051

Návod k obsluze HBN 230051 Návod k obsluze HBN 230051 Q4ACZM0250 1 Aby vaření bylo pro Vás stejným potěšením jako jídlo přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické přednosti Vašeho sporáku. Získáte

Více

Návod k použití HBN 434350E B-504-01

Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Příčiny poskození..........................

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Návod k použití HB 78AU570

Návod k použití HB 78AU570 Návod k použití HB 78AU570 SM-309-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pro Vaše bezpečí... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečící trouba...9 Ovládací panel... 9 Tlačítka... 10 Volič

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis.

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. POZOR! MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. (Toto upozornění vystřihněte a nalepte na zadní stranu mikrovlnné trouby.) Návod k použití HB 84E562 Q4ACZM0212

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití HB 86K575

Návod k použití HB 86K575 Návod k použití HB 86K575 Q4ACZM1795 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Pokyny k mikrovlnnému ohřevu... 6 Příčiny poškození... 9 Váš nový spotřebič...11

Více

Návod k použití HBN 360651 B-766-01

Návod k použití HBN 360651 B-766-01 Návod k použití HBN 360651 B-766-01 Aby vaření bylo pro Vás stejným potěšením jako jídlo přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické přednosti Vašeho sporáku. Získáte

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Návod k použití HBC 86K753

Návod k použití HBC 86K753 Návod k použití HBC 86K753 Q4ACZM0244 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před instalací... 5 Pokyny pro vaši bezpečnost... 5 Pokyny k mikrovlnné troubě... 7 Příčiny poruch... 10 Ovládací pole... 11 Váš nový

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P BE4013421 BE401342P CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52 Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umožní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Vícesystémová

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod je k dispozici také na stránkách: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena

Více

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1)

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1) 51EE1.0(B) 51EE1.0(W) 51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.007./1) Milý zákazníku, Tento návod slouží k tomu, abyste se co nejrychleji a nejpodrobněji seznámili

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU CS PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně používat

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU PYROLYTICKOU TROUBU

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU PYROLYTICKOU TROUBU CZ PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU PYROLYTICKOU TROUBU www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOB5351AOX...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

Návod k použití Sporák 47036IU-MN

Návod k použití Sporák 47036IU-MN CS Návod k použití Sporák 47036IU-MN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...9

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JSOU VELMI DŮLEŽITÉ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst dodržovat

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Trouba EON64100

návod k použití Trouba EON64100 návod k použití Trouba EON64100 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Denní používání 5 Užitečné

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN CS Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA

Více