Návod k použití HB 77AA550F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití HB 77AA550F"

Transkript

1 Návod k použití HB 77AA550F Q4ACZM0208 1

2 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vaší trouby. Obdržíte důležité informace ohledně bezpečnosti. Poznáte jednotlivé části Vaší nové trouby. A ukážeme Vám krok za krokem, jak jí nastavit. Je to zcela jednoduché. V tabulkách naleznete pro často používané pokrmy hodnoty nastavení a výšky zasunutí. Všechno bylo testováno v našem kuchařském studiu. A pokud se vyskytne závada zde naleznete informace, jak můžete sami odstranit malé závady. Podrobný obsah Vám pomůže se rychle zorientovat. A nyní dobrou chuť. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 50 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L wa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW. 2

3 Obsah Bezpečnostní pokyny...6 Před vestavbou... 6 Upozornění týkající se vaší bezpečnosti... 6 Příčiny škod... 8 Ovládací panel Vaše nová pečicí trouba...10 Ovládací pole a displej Šipky pro výběr druhu ohřevu Pole pro změnu nastavených hodnot Druh ohřevu Varný prostor Příslušenství Před prvním použitím...19 První zahřátí trouby Čištění příslušenství před prvním použitím Zapnutí a vypnutí trouby...21 Hlavní vypínač Nastavení pečicí trouby...21 Nastavení Trouba se má vypnout automaticky Trouba se má zapnout a vypnout automaticky Ukazatel zbytkového tepla Rychloohřev...27 Grilování na otočném rožni...28 Příprava pečeně Umístění otočného rožně

4 Obsah Nastavení času...30 Nastavení Budík...31 Nastavení Základní nastavení...33 Změna základního nastavení Dětská pojistka...35 Automatické vypnutí času...36 Důležitá upozornění Před samočištěním Nastavení Pyrolýza se má automaticky zapnout a vypnout Když trouba vychladla Po samočištění Údržba a čištění...41 Čisticí prostředky Vysazení a zavěšení dvířek pečicí trouby Sejmutí krytu dvířek Demontáž a montáž skleněných tabulí Co dělat v případě závady...48 Výměna žárovky na stropě pečicí trouby Skleněný kryt Zákaznický servis...51 Rady jak šetřit energii a životní prostředí...52 Jak ušetřit energii Ekologická likvidace

5 Obsah Programová automatika...53 Nádobí Příprava pokrmů Programy Jak dlouho bude trvat pečení? Nastavení Trouba se má automaticky zapnout a vypnout Tipy k programové automatice Otestovali jsme pro Vás v našem kuchyňském studiu...60 Koláče a pečivo Tipy pro pečení Maso, drůbež, ryby, zapékání, toasty Tipy k pečení a grilování Pečení více pokrmů zároveň...69 Mírný ohřev Tipy pro mírný ohřev Hotové pokrmy Speciální pokrmy Rozmrazování Sušení Zavařování Akrylamid v některých potravinách...78 Zkušební pokrmy

6 Bezpečnostní pokyny Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití. Návod k použití a montážní návod pak pečlivě uschovejte. Pokud budete spotřebič předávat dál, přiložte oba návody. Před vestavbou Škody při přepravě Elektrické připojení Po vybalení spotřebič přezkoušejte. V případě poškození během přepravy nesmíte spotřebič zapojit. Elektrické zapojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně připojený, zaniká v případě škody nárok na záruku. Upozornění týkající se vaší bezpečnosti Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů. Dospělí a děti nesmí spotřebič používat bez dozoru, pokud nejsou tělesně či duševně schopní nebo nemají potřebné znalosti a zkušenosti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem. Horký pečicí prostor Nebezpečí popálení! Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch ve varném prostoru ani topných těles. Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Mohla by unikat horká pára. Udržujte malé děti mimo dosah spotřebičů. 6

7 Nebezpečí požáru! Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotvírejte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku, nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Nebezpečí zkratu! Nikdy neskřípněte přívodní kabel horkými dvířky spotřebiče. Může se poškodit kabelová izolace. Nebezpečí opaření! Nikdy nelijte do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by horká pára. Nebezpečí popálení! Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Alkoholové páry se mohu ve varném prostoru vznítit. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu a dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Horké příslušenství a nádobí Neodborné opravy Samočištění Nebezpečí popálení! Horké příslušenství a nádoby z trouby nikdy nevyndávejte bez chňapky. Nebezpečí způsobené elektrickým proudem! Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vyškolený výrobcem. Je-li spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku, popř. vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte servis. Nebezpečí požáru! Volné zbytky jídla, tuk a šťáva z pečeně by se mohly během čištění zapálit. Odstraňte před každým čištěním hrubé nečistoty z varného prostoru. 7

8 Nebezpečí požáru! Nikdy nevěšte hořlavé předměty, jako např. utěrky na madlo dvířek. Spotřebič je během čištění zvenku horký. Pozor na děti. Nebezpečí závažných škod na zdraví! Nikdy při čištění nenechávejte čistit plechy a formy. Velkým teplem by se zničila nepřilnavá vrstva a vznikly by jedovaté plyny. Příčiny škod Příslušenství, fólie, papír na pečení nebo nádoba na dně trouby Voda v horké troubě Vlhké potraviny Ovocné šťávy Chladnutí s otevřenými dvířky trouby Na dno trouby nepokládejte žádné příslušenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na pečení. Pokud je nastavená teplota nad 50 ºC, nestavte na dno trouby žádné nádoby. Hrozí hromadění tepla. Doby pečení pak již nesouhlasí a poškozuje se smalt. Nikdy nelijte do horké trouby vodu. Vznikla by pára. Změnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu. V uzavřené troubě neuchovávejte po delší dobu vlhké potraviny. Poškodil by se smalt. Velmi šťavnaté ovocné koláče neklaďte na plech příliš hustě. Šťáva z ovoce kapající z plechu by způsobila skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno používejte univerzální pánev. Troubu nechávejte vychladnout pouze zavřenou. I když dvířka pečicí trouby jen pootevřete, může časem dojít k poškození okolního nábytku. 8

9 Silně znečištěné těsnění trouby Je-li těsnění dvířek trouby silně znečištěno, dvířka trouby správně nedovírají. Mohlo by dojít k poškození okolního nábytku. Těsnění pečicí trouby udržujte vždy v čistotě. Dvířka pečicí trouby jako sedátko nebo odkládací plocha Přeprava spotřebiče Na otevřená dvířka trouby nestoupejte ani nesedejte. Na dvířka trouby nestavte žádné nádoby ani příslušenství. Spotřebič nepřenášejte ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit. Těžké příslušenství Pokud je nádobí hodně naložené, nevytahujte jej z trouby příliš ven, aniž byste jej nepodpírali. Těžká nádoba se při vytahování kýve a vytváří tak tlak na konstrukci varného prostoru a může dojít k poškození smaltu. Při vytahování nádobí podpírejte, a lehce rukou nadzvedávejte. Pozor! Vždy používejte chňapky při manipulaci s horkým nádobím. Grilování Při grilování nezasouvejte pečicí plech nebo univerzální pánev výš než do úrovně 3. Vlivem velkého tepla by mohlo dojít k k poškození smaltu. Grilujte pouze ve výšce 4 a 5 přímo na roštu. 9

10 Vaše nová pečicí trouba Zde se seznámíte se svou novou pečicí troubou. Vysvětlíme vám funkce ovládacího panelu a jednotlivé ovládací prvky. Najdete zde informace o varném prostoru a příslušenství. Ovládací panel Zde vidíte přehled ovládacího pole. Podle typu přístroje jsou možné odchylky v podrobnostech. Výběr druhu ohřevu šipka > nahoru šipka < dolů Hlavní vypínač Hodiny - nastavení času Osvětlení Info Pole - mínus Pole + plus Rychloohřev Potvrzení / start Ovládací pole Pod ovládacími políčky jsou senzory. Nemusíte tedy příliš tlačit. Stačí se lehce dotknout příslušného symbolu. 10

11 Ovládací pole a displej Pod různými ovládacími políčky jsou senzory. Lehce se dotkněte příslušného symbolu. Symbol Hlavní vypínač Zapíná a vypíná troubu. Šipky pro výběr druhu ohřevu Pro výběr druhu ohřevu, Šipka nahoru Šipka dolů Osvětlení Umožňuje zapnout a vypnout osvětlení trouby. Nastavení času Umožňuje nastavit hodiny, budík, dobu trvání a ukončení. i Info Umožňuje zjistit teplotu pečení a nastavenou hmotnost u automatických programů. - + Pole pro změnu nastavených hodnot Umožňuje měnit základní a nastavené hodnoty, Pole mínus - = zmenšit Pole plus + = zvýšit Rychloohřev Umožní rychlé zahřátí trouby. OK Potvrzení/ start Slouží k potvrzení nastavení a spuštění trouby Na displeji se zobrazují nastavené hodnoty. Měnit hodnotu můžete, když symbol na displeji bliká. Důležité Pokud nestisknete OK při startu, nastavení se smaže po několika minutách. Vždy spouštějte pomocí OK. 11

12 Kontrolka teploty na spodní straně displeje ukazuje nárůst teploty nebo hodnotu zbytkového tepla v troubě. Šipky pro výběr druhu ohřevu Pomocí šipky nahoru nebo dolů volíte druh ohřevu trouby. Lehce držte potřebnou šipku, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný druh ohřevu. U každého druhu ohřevu se na displeji teploty zobrazí výchozí teplota. Pozice P Horní/dolní ohřev hydrobaking Intenzivní ohřev 3D horký vzduch Stupeň pro pizzu Dolní ohřev Gril s cirkulací vzduchu Maloplošný gril Velkoplošný gril Rozmrazování Samočištění activeclean Programová automatika Otočný rožeň Osvětlení trouby Jakmile nastavíte druh ohřevu, osvětlení trouby se rozsvítí. Výjimky: Při rozmrazování do teploty 30 až 60 ºC a během samočištění se osvětlení nerozsvítí. Pokud se trouba má zapnout a vypnout automaticky, osvětlení se rozsvítí až po spuštění. 12

13 Pomocí pole Osvětlení trouby můžete světlo zhasnout a znovu zapnout. Výjimka: rozmrazování při 20 ºC. Pole pro změnu nastavených hodnot Pomocí políčka Plus +nebo Minus můžete měnit všechny nastavené hodnoty. políčko Plus + = zvýšit políčko Mínus - = snížit Rozpětí Teplota v ºC Maximální teplota pro 3D horký vzduch a stsupeň pro pizzu = 270 ºC Rozmrazování při ºC Grilování na otočném rožni při ºC 1-3 Stupně grilu 1-3 Intenzita samočištění 1 min h Doba trvání 1 sec h Čas budíku P1 - P26 Programy Druh ohřevu Vaše trouba nabízí několik druhů ohřevu. Můžete tak vybrat pro svůj pokrm správný druh ohřevu. Druh ohřevu a tepelné rozpětí Horní/dolní ohřev ºC Použití Pro koláče, nákypy a libové kousky pečeně, např. hovězí nebo zvěřinu, na jedné úrovni. Teplo sálá rovnoměrně shora i zdola. 13

14 Druh ohřevu a tepelné rozpětí hydrobaking* ºC Intenzivní ohřev ºC 3D horký vzduch ºC Stupeň pro pizzu ºC Dolní ohřev ºC Gril s cirkulací vzduchu ºC Maloplošný gril Stupně grilu 1, 2 nebo 3 Velkoplošný gril Stupně grilu 1, 2 nebo 3 Rozmrazování ºC Gril + otočný rožeň ºC Použití Pro kynuté pečivo, např. chléb, housky nebo vánočku a pro pečivo z páleného těsta, např. větrníky nebo piškot. Teplo sálá rovnomerne shora i zdola. Vlhkost z potravin zůstává jako vodní pára v troubě. Pro pokrmy s křupavou spodní vrstvou. Teplo proudí seshora a silně ze spodní strany. Pro koláče a pečivo na jedné až třech úrovních. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně rovnomerne po celé troubě. Pro rychlou přípravu zmrazených potravin bez předehřátí, např. pizzy, hranolek nebo závinu. Teplo sálá zdola a z kruhového topného tělesa na zadní stěně. Pro zavařování a dopékání nebo zhnědnutí. Teplo sálá zdola. Pro pečení masa, drůbeže a ryb vcelku. Grilovací topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor víří horký vzduch kolem pokrmu. Grilování steaků, párků, toastů a kusů ryb Zahřívá se střední část grilovacího tělesa. Pro grilování steaků, párků, toastů a kousků ryb. Ohřívá se celá plocha pod grilovacím tělesem. Pro rozmrazování, např. masa, drůbeže, chleba a koláčů. Větrák víří horký vzduch okolo pokrmu. Pro grilování celého kuřete, kachny a velké pečeně. Celá plocha umístěná pod grilem je ohřívána. Motor umístěný v zadní stěně otáčí rožněm. * Druh ohřevu, kterým se dle normy EN50304 určuje energetická třída spotřeby energie. 14

15 Poznámka Pokud během provozu otevřete dvířka trouby, ohřívání se přeruší. Aby se teplo rovnoměrně rozdělilo, zapíná se u druhů ohřevu s horním a spodním ohřevem v přestávkách mezi topením krátkodobě ventilátor. Varný prostor Osvětlení trouby Ve varném prostoru se nachází osvětlení pečicí trouby. Chladicí ventilátor chrání pečicí troubu před přehřátím. Během provozu svítí ve varném prostoru osvětlení. Při nastavení teploty do 60 ºC a při čištění se osvětlení vypne. Díky tomu je možná optimální jemná regulace. Když otevřete dvířka pečicí trouby, osvětlení se zapne. Chladící ventilátor Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvířky. Pozor! Nezakrývejte větrací otvory. Jinak hrozí přehřátí pečicí trouby. Aby varný prostor po pečení rychleji vychladl, chladicí ventilátor ještě určitou dobu běží. 15

16 Příslušenství Příslušenství lze zasunout do pečicí trouby do 5 různých výšek. Příslušenství můžete ze dvou třetin vytáhnout, aniž by se překlopilo. Tak lze pokrmy snadno vyjmout. Když je příslušenství horké, může se zdeformovat. Po vychladnutí deformace zmizí a nemá žádný vliv na funkci. Příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu. Uveďte číslo HZ. Univerzální pánev Na šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečínky. Grilujete-li přímo na roštu, můžete ji rovněž použít jako zachycovací nádobu pro tuk. Univerzální pánev zasuňte do pečicí trouby zkosenou stranou k dvířkům. Smaltovaný plech na pečení Pro koláče a cukroví. Plech na pečení zasuňte do pečicí trouby zkosením ke dvířkům. 16

17 Rošt pro nádoby, koláčové formy, pečení, grilované pokrmy a hlubokozmrazené pokrmy. Rošt zasuňte zakřivenou částí dolů. Rožeň Určen pro velké pečeně a drůbež. Používejte jej pouze v univerzální pánvi. Zvláštní příslušenství Zvláštní příslušenství můžete zakoupit u zákaznického servisu nebo ve specializovaných prodejnách. Rozsáhlou nabídku k Vaší pečicí troubě naleznete v našich prospektech nebo na internetu. Nabídka a možnost objednání zvláštního příslušenství on line se v jednotlivých zemích liší. Nahlédněte do prodejních podkladů. Rošt HZ Univerzální pánev HZ Smaltovaný plech na pečení HZ Grilovací plech HZ Vkládací rošt HZ Víko pro profesionální vysokou pánev HZ Profesionální pánev s vkládacím roštem HZ Pro nádoby, koláčové formy, pečeně, grilované pokrmy a hlubokozmrazené pokrmy. Na šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečínky. Grilujete-li přímo na roštu, můžete ji rovněž použít jako zachycovací nádobu pro tuk. Pro koláče a cukroví. Pro grilování místo roštu nebo k zachycení odkapávajícího tuku, aby nedošlo k přílišnému znečištění pečicí trouby. Grilovací plech používejte pouze na univerzální vysoké pánvi. Grilování na grilovacím plechu: Používejte pouze ve výškách zasunutí 1, 2 a 3. Grilovací plech k zachycení odkapávajícího tuku: Univerzální pánev zasuňte s grilovacím plechem pod rošt. Pro pečeně. Rošt vždy postavte na univerzální pánev. Zachytí se tak odkapávající tuk a šťáva z masa. Víko změní profesionální vysokou pánev na profesionální pekáč. Mimořádně vhodná pro přípravu velkého množství. 17

18 Profi výsuv HZ Víko pro profi pánev HZ Profi pánev Plus HZ Pečicí kámen HZ Univerzální pekáč HZ Kovový pekáč HZ Skleněný pekáč HZ Skleněná pánev HZ Forma na pizzu HZ Aktivní k atalyzátor HZ Vhodný pro přípravu velkého množství. Celé příslušenství obsahuje profi pánev s vkládacím roštem, vrchním roštem pro umístění nahoru a telskopickým výsuvem. Jakmile umístíte rošt, grilování bude dokonalé. Víko změní pánev v profesionální pekáč. Vhodná pro přípravu velkého množství. Celé příslušenství obsahuje profi pánev s vysokým okrajem, smaltovaný plech, s vkládacím roštem, vrchním roštem pro umístění nahoru a s teleskopickým výsuvem. S vrchním roštem bude grilování dokonalé. Pečicí kámen je vhodný pro přípravu doma pečeného chleba, housek a pizzy, které mají mít křupavý spodek. Pečicí kámen musí být vždy předehřátý na doporučenou teplotu. Pro mimořádně velké porce nebo pro velké množství porcí. Pekáč je zvenku z šedého smaltu se skleněným víkem vhodným do pečicí trouby. Skleněné víko lze použít jako zapékací formu. Pekáč je přizpůsobený pro pečicí zónu sklokeramické varné desky. Je vhodný pro vaření se senzory, ale i pro programovací nebo pečicí automatiku. Vnější strana je smaltovaná, vnitřní strana má nepřilnavou vrstvu. Skleněný pekáč je vhodný pro dušené pokrmy a nákypy, připravované v pečicí troubě. Je ideální pro automatické pečení. Hluboká skleněná pánev na pečení. Výborně se hodí i jako servírovací nádoba. Ideální pro pizzu, zmrazené potraviny nebo velké kulaté koláče. Formu na pizzu můžete používat namísto univerzální pánve. Plech postavte na rošt a řiďte se pokyny podle tabulky. Tukový a pachový filtr lze pořídit jako dodatečnou výbavu pečicí trouby. Filtruje tukové částice ve výstupním vzduchu a redukuje pachy. 18

19 Zboží ze zákaznického servisu Utěrky pro nerezový povrch Číslo zboží Čisticí gel na pečicí trouby a gril Číslo zboží Utěrka z mikrovlákna Číslo zboží Pojistka dvířek Číslo zboží Pro své domácí spotřebiče si můžete u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo v internetovém obchodě pro jednotlivé země zakoupit vhodné ošetřovací a čisticí prostředky nebo ostatní příslušenství. Uveďte příslušné číslo zboží. Zabraňuje usazování nečistot. Optimální ošetření ploch spotřebičů z ušlechtilé oceli díky impregnaci speciálním olejem. K čištění vnitřku trouby. Gel je bez zápachu. Mimořádně vhodná pro čištění choulostivých povrchů, jako např. sklo, sklokeramika, ušlechtilá ocel nebo hliník. Utěrka z mikrovlákna odstraňuje v jednom kroku zbytky vody a mastné nečistoty. Aby dvířka pečicí trouby nemohly otevřít děti. V závislosti na dvířkách spotřebiče se pojistka přišroubuje různě. Řiďte se návodem, který je přiložený k pojistce dveří. Před prvním použitím V této kapitole naleznete vše, co musíte udělat, než začnete poprvé vařit. Rozehřejte troubu a vyčistěte příslušenství. Přečtěte si bezpečnostní pokyny v kapitole Důležité pokyny. Napřed zkontrolujte, zda symbol j a tři nuly blikají na displeji. Pokud symbol a tři nuly blikají na displeji Nastavte čas. 1. Stiskněte Hodiny. Na displeji se zobrazí 12:00 a symbol Hodin bliká na displeji. 2. Nastavte aktuální čas pomocí políček Mínus - nebo Plus Potvrďte pomocí OK. Zařízení je připraveno k provozu. 19

20 Zahřátí trouby Postupujte následovně Aby se odstranila vůně novoty, zahřejte prázdnou, uzavřenou troubu. 1. Stiskněte hlavní vypínač a držte jej, dokud se na displeji nezobrazí symbol. 2. Nastavte na horní/dolní ohřev a to pomocí šipky nahoru > dokud se tento symbol nezobrazí na displeji. 3. Stiskněte políčko Plus + a držte až na hodnotu 240 ºC, která se má zobrazit na displeji pro teplotu. 4. Spusťte troubu pomocí OK. Troubu vypněte po 60 minutách pomocí hlavního vypínače. Čištění příslušenství před prvním použitím Před použitím příslušenství pečlivě vyčistěte příslušenství pomocí mycího roztoku a utěrky. 20

21 Zapnutí a vypnutí trouby Hlavní vypínač Zapnutí Hlavní vypínač slouží pro zapnutí a vypnutí trouby. Držte hlavní vypínač dokud se nezobrazí na displeji. Pokud během následujících minut troubu nenastavíte, hlavní vypínač se automaticky vypne. Symbol zhasne. Vypnutí Držte hlavní vypínač dokud se nastavení nevypne. Čas doba budíku,, která se odměřuje na budíku, nebo případně zobrazení zbytkového tepla nezávisí na hlavním vypínači. Nastavení pečicí trouby Jde zde několik možností, jak troubu nastavit. Vypnutí trouby manuálně Trouba se vypne automaticky Trouba se zapne i vypne sama automaticky. Jakmile je jídlo hotové, vypněte troubu sami. Můžete kuchyň opustit i na delší dobu. Můžete dát jídlo do trouby například ráno a nastavit troubu tak, aby bylo hotové v poledne. 21

22 Tabulky a tipy V kapitole Tabulky a tipy naleznete nastavení trouby pro mnoho pokrmů. Nastavení 1. Stiskněte hlavní vypínač. Na displeji se zobrazí symbol. Příklad: horní/spodní ohřev, 190 ºC 2. Pomocí šipky dolů < nebo nahoru > nastavte požadovaný druh ohřevu. 3. Pomocí políček Mínus nebo Plus + nastavte teplotu nebo požadovaný stupeň grilování. 4. Stisknutím OK spusťte troubu. 22

23 Krátké pípnutí Vypnutí Změna nastavení Kontrolka teploty Pokud zapomenete troubu spustit, ozve se krátké zapípání, které vám po několika vteřinách připomene, že jste zapomněli troubu spustit pomocí OK. Jakmile je pokrm hotov, vypněte hlavní vypínač. Můžete kdykoli změnit druh ohřevu, teplotu nebo stupeň grilování. Změny potvrďte pomocí OK. Kontrolka teploty zobrazuje nárůst teploty v troubě. Jakmile jsou všechna políčka plná, je vhodný okamžik pro umístění pokrmu do trouby. Kontrolka teploty se nezobrazuje při grilování a rozmrazování (20 ºC). Během pečení si můžete zjistit aktuální teplotu v troubě pomocí políčka Info i. Teplota se na několik vteřin zobrazí na displeji. Při grilování se teplota nezobrazuje. Z důvodu tepelné setrvačnosti je možné, že během fáze zahřívání bude zobrazena jiná teplota, než je skutečná teplota trouby. Trouba se má vypnout automaticky Nastavení proveďte podle pokynů v bodech 1 až 4. Ještě nastavte dobu (čas pečení) vašeho pokrmu. Příklad: doba trvání 45 minut. 5. Držte políčko Hodiny tak dlouho, dokud na displeji nezačne blikat symbol Doba trvání. 23

24 6. Nastavte požadovanou dobu pomocí políček Mínus - nebo Plus +. Plus + Referenční hodnota = 30 minut Mínus - Referenční hodnota = 10 minut 7. Spusťte pomocí OK nebo ukončete nastavení hodin, jak je popsáno v Trouba se má zapnout a vypnout automaticky. Pokud spustíte troubu pomocí OK, symbol Doba trvání je na displeji. Doba trvání uplynula Smazání doby trvání Změna nastavení Smazání nastavení Jak ověřit nastavení Zazní signál a trouba se vypne. Na displeji hodin je zobrazeno 0:00. Můžete signál vypnout dříve pomocí stisknutí Hodin. Jakmile vypnete hlavní vypínač čas se znovu zobrazí. Podle potřeby držte políčko hodin, dokud symbol Doby trvání nezačne blikat na displeji. Pomocí políčka Mínus nastavte 0 na displeji. Stiskněte políčko OK. Probíhající funkce se vypne. Stiskněte Hodiny. Nastavte dobu trvání pomocí políčka Plus + nebo Mínus -. Potvrďte pomocí OK. Vypněte hlavní vypínač. Jak zjistit čas konce nebo hodiny : stiskněte hodiny tolikrát, dokud se příslušný symbol nezobrazí na displeji. Hodnota se zobrazí během několika vteřin na displeji. 24

25 Trouba se má zapnout a vypnout automaticky Proveďte nastavení podle bodů 1 až 6. Trouba již nesmí být v chodu. Dbejte na to, aby potraviny, které se rychle kazí, nezůstávaly v troubě dlouho. Příklad: Je 10:45. Doba pečení vašeho pokrmu trvá 45 minut a jídlo má být hotové v 12: Stiskněte Hodiny. Symbol Konec bliká. Na displeji je zobrazeno, v kolik hodin bude vaše jídlo hotové. 8. Posuňte čas konce pomocí políčka Plus Potvrďte pomocí OK. Displej ukazuje čas konce, dokud se trouba nespustí. Pak doba trvání plyne na displeji. Doba trvání uplynula Zazní signál a trouba se vypne. Na displeji hodin je zobrazeno 0:00. Jakmile vypnete hlavní vypínač, čas se znovu zobrazí. 25

26 Poznámka Můžete měnit nastavení, dokud signál bliká na displeji. Nastavení bylo převzato, jakmile symbol svítí nepřetržitě. Dobu do převzetí nastavení můžete změnit. Viz kapitola Základní nastavení. Ukazatel zbytkového tepla Jakmile troubu vypnete, můžete na ukazateli zbytkového tepla vidět teplotu v troubě. Pokud jsou všechna políčka plná, teplota trouby je cca 300 ºC. Jakmile teplota klesne na cca 60 ºC, ukazatel zhasne. Využití zbytkového tepla Pomocí zbytkového tepla můžete uchovat své pokrmy teplé. U jídel, která se pečou déle, můžete troubu vypnout o 5-10 minut dříve. Zbytkové teplo dokončí pečení pokrmu a vy tak ušetříte energii. 26

27 Rychloohřev Umožní vám rychle troubu předehřát. Rychloohřev můžete použít pro následující druhy ohřevu: = horní/dolní ohřev = HydroBaking = Intenzivní ohřev = 3D horký vzduch = stupeň pro pizzu = gril s cirkulací vzduchu Postupujte následovně Nastavte troubu, jak potřebujete. Stiskněte políčko rychloohřevu. Symbol se rozsvítí na displeji teploty a trouba začne hřát. Políčka ukazatele teploty se vyplní. Jakmile jsou vyplněna všechna políčka, zazní signál a symbol zhasne. Pokrm vložte do trouby. Zrušení rychloohřevu Poznámky Stiskněte políčko rychloohřevu. Symbol se rozsvítí na displeji teploty. Rychloohřev nefunguje, pokud nastavená teplota je nižší než 100 ºC. Pokud teplota trouby je jen mírně pod nastavenou teplotou, rychloohřev není nutný a nespustí se. Pokud změníte druh ohřevu, rychloohřev se zastaví. Během rychloohřevu můžete ověřit aktuální teplotu. Stiskněte políčko info i a teplota se na několik vteřin zobrazí na displeji. 27

28 Grilování na otočném rožni Otočný rožeň je ideální pro přípravu velkých pečení, jako jsou rolády a drůbež. Maso bude křupavé a dozlatova opečené. Příprava pečeně Napíchnutí a upevnění pečeně Aby byla pečeně upečená dozlatova a rovnomerne propečená, postupujte podle následujících pokynů. Napíchněte pečeni co nejvíce na střed rožně. Pomocí spon upevněte pečeni na obou koncích. Zadní spona musí být umístěna alespoň 7cm od konce rožně. Navíc můžete pečeni připevnit pomocí kuchařské nitě. Křídla u drůbeže upevněte pod záda a stehna na prsa. Tak se příliš neopečou. Propíchněte kůži pod křídly, aby mohl vytékat tuk. V kapitole Testováno pro Vás v našem kuchyňském studiu naleznete velké množství hodnot nastavení pro grilování na rožni. Teplotu trouby naleznete v tabulce. Pokud je teplota příliš vysoká, maso nebo drůbež se může zvenku připálit a nebude dostatečně propečené uvnitř. 28

29 Umístění otočného rožně 1. Položte stojan rožně na univerzální pánev. (Obr. A) 2. Umístěte rožeň na stojan. (Obr. B) 3. Zasuňte pánev na stupeň 1 až nadoraz. V zadní stěně je otvor, do kterého se musí rožeň zasunout. (Obr. C) 4. Odšroubujte rukojeť a zavřete dvířka trouby. (Obr. D) 5. Nastavte režim Otočný rožeň a teplotu. 29

30 Nastavení času Jakmile přístroj zapojíte poprvé nebo po výpadku proudu, na displeji se zobrazí symbol a tři blikající nuly. Nastavte čas. Nastavení 1. Stiskněte Hodiny. Na displeji se zobrazí hod a blikající symbol. Příklad: 13:00 hod. 2. Nastavte čas pomocí políček Mínus nebo Plus Potvrďte pomocí OK. Čas je potvrzen a symbol zhasne. Změna letního a zimního času Skrytí hodin Trouba musí být vypnutá. Držte Hodiny tak dlouho, dokud na displeji nebliká symbol. Upravte čas pomocí políček Mínus - nebo Plus +. Potvrďte pomocí OK. Hodiny můžete nastavit i tak, že je časový údaj vidět pouze během pečení. Musíte změnit základní nastavení. Viz kapitola Základní nastavení. 30

31 Budík Budík lze používat jako kuchyňskou minutku. Funguje nezávisle na troubě. Vydává speciální zvukový signál. Nastavení Příklad: 20 minut 1. Držte Hodiny tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol budíku. 2. Nastavte čas budíku pomocí políček Mínus - nebo Plus +. Pole Plus + Referenční hodnota = 10 minut Pole Mínus - Referenční hodnota = 5 minut 3. Budík spustíte pomocí OK. Je možné vidět, jak odměřovaná doba ubíhá. Doba uplynula Zazní signál. Stiskněte Hodiny a zobrazení budíku zhasne. 31

32 Změna odměřované doby Smazat nastavení Budík i doba trvání uplynuly zároveň Stiskněte Hodiny a symbol začne blikat. Upravte hodnotu času pomocí pole Mínus nebo Plus +. Spusťte pomocí OK. I když vypnete hlavní vypínač, nastavený budík je nadále v provozu. Stiskněte Hodiny a nastavte čas na 0:00 pomocí políčka Mínus -. Potvrďte pomocí OK. Čas se znovu zobrazí. Na displeji jsou zobrazeny oba symboly. Nastavený čas budíku viditelně plyne. Ověřte dobu trvání, čas konce nebo hodiny. Držte Hodiny tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol, nebo hodiny. Zjišťovaná hodnota se na několik vteřin zobrazí na displeji. 32

33 Základní nastavení Trouba nabízí několik základních nastavení. Můžete je nastavit tak, jak jste zvyklí. Funkce Možnost 1 Možnost 2 Možnost 3 ln 1 Zobrazení času na displeji Čas je zobrazován neustále ln 2 ln 3 ln 4 Délka signálu po uplynutí nastavené doby Doba převzetí nastaveného kroku Ventilátor chlazení je v provozu, dokud teplota v troubě neklesne na danou teplotu Čas se zobrazuje pouze během pečení* krátký střední dlouhý cca 20 vteřin cca 30 vteřin cca 40 vteřin Krátká doba Střední doba Dlouhá doba ln 5 Jas displeje slabý střední jasný ln 6 Signál během provozu vypnuto zapnuto ln 7 Dětská pojistka s pojistkou dveří bez s * Výjimka: Hodiny se zobrazí, pokud se zobrazuje zbytkové teplo. 33

34 Změna základního nastavení Nesmí být naprogramován žádný druh ohřevu. Příklad: hodiny se zobrazují pouze během pečení. 1. Stiskněte Info i dokud se na displeji nezobrazí In Změňte základní nastavení pomocí políček Plus + nebo Mínus -. Pomocí Info i můžete listovat všemi úrovněmi nastavení a provést změny pomocí políček Plus + nebo Mínus -. Potvrďte na konci změn pomocí OK. Oprava Kdykoli můžete nastavení znovu změnit. 34

35 Dětská pojistka Aby děti nemohly nedopatřením pečicí troubu zapnout nebo změnit nastavení, je pečicí trouba vybavena dětskou pojistkou. Zapnutí trouby Držte políčko OK, dokud se symbol Klíče nezobrazí na displeji. Troubu pak nelze zapnout ani měnit nastavení. Pozor: aktuální nastavení se zruší stisknutím hlavního vypínače. Dětská pojistka zůstává aktivní. Zablokování dvířek trouby Odblokování Poznámka Můžete základní nastavení změnit tak, že dodatečně zablokujete dvířka trouby. Jak to jde, se dočtete v kapitole Základní nastavení. Dvířka trouby se zablokují, pokud je v pečicím prostoru dosaženo vyšší teploty než 50 ºC. Objeví se symbol. Držte políčko OK, dokud se symbol Klíče nezobrazí na displeji. Nyní můžete znovu troubu nastavit. Pokud si přejete nastavovat troubu, když je zablokovaná, symbol bliká na displeji. Odstraňte zablokování. 35

36 Automatické časové omezení Pokud jste zapomněli troubu vypnout, aktivuje se funkce automatického časového omezení. Provoz trouby se přeruší. Okamžik, kdy dojde k vypnutí, závisí na nastavené teplotě nebo na stupni grilování. Jakmile trouba již nehřeje, na displeji se zobrazí. Přerušení zahřívání trouby je indikováno akustickým signálem. Ohřev je přerušen, dokud nevypnete hlavní vypínač. pak zhasne. Poté můžete znovu troubu nastavit. Jak se vyhnout automatickému vypnutí času Naprogramujte dobu trvání a trouba se vypne v určenou dobu. Tak není automatické vypnutí času aktivní. Samočištění Při samočisticím systému se trouba zahřeje až na cca 500 ºC. Tak se spálí zbytky od pečení, grilování nebo pečení a Vy musíte z pečicího prostoru vytřít jen popel. Stupně čištění Můžete si vybrat ze tří stupňů samočištění. Stupeň Stupeň samočištění Doba trvání 1 lehký cca 1 hodina, 15 minut 2 střední cca 1 hodina, 30 minut 36

37 Čím silnější a starší je znečištění, tím by měl být stupeň samočištění vyšší. Stačí, když pečicí prostor čistíte jednou za dva až tři měsíce. Samočištění spotřebuje jen cca 2,5 4,7 kwh. Důležitá upozornění Pro Vaši bezpečnost se dvířka trouby automaticky zablokují. Můžete dvířka trouby otevřít teprve tehdy, když varný prostor trochu vychladne a zmizí symbol zámku pro zablokování. Nepokoušejte se rukou hák posunout. Nebezpečí požáru! Trouba je zvenku velice horká. Dávejte pozor na to, aby byla přední strana trouby volná. Nikdy nevěště hořlavé předměty, např. utěrky na madlo dvířek. Pozor na děti. Nepokoušejte se dvířka trouby otevřít, pokud samočištění probíhá. Samočištění by mohlo být přerušeno. Osvětlení trouby ve varném prostoru nesvítí během samočištění. Před samočištěním Vyndejte z varného prostoru příslušenství a varné nádoby. Nebezpečí požáru! Volné zbytky jídel, tuk a šťáva z pečeně by se mohly vznítit. Vytřete pečicí troubu vlhkou utěrkou. Očistěte dvířka trouby a okrajové plochy varného prostoru v oblasti těsnění. Těsnění nečistěte. 37

38 Čištění příslušenství pomocí samočištění Univerzální pánev nebo pečicí plech můžete dát do trouby do polohy 2 a čistit je při samočištění. Rošt a sada otočného rožně nejsou vhodné pro samočištění. Nebezpečí ohrožení zdraví! Nikdy nečistěte plechy a formy vybavené nepřilnavou vrstvou. Velkým teplem by se nepřilnavá vrstva zničila a vznikly by jedovaté plyny. Nastavení 1. Stiskněte hlavní vypínač Příklad: stupeň čištění 2 2. Pomocí šipek nahoru > a dolů < vyberte samočištění 3. Nastavte sílu požadovaného čištění pomocí políček Mínus - nebo Plus Spusťte pomocí OK. Na displeji elektronických hodin se znovu zobrazí čas. Doba čištění uplynula Symbol se rozsvítí Trouba se vypne automaticky. Trouba je velmi horká a je z bezpečnostních důvodů zablokovaná. Jakmile symbol zhasne, můžete otevřít dvířka trouby. 38

39 Ověření doby trvání a konce Chcete zjistit dobu trvání nebo čas konce : tiskněte políčko Hodin tak dlouho, dokud se nezobrazí příslušný symbol. Samočištění se má automaticky zapnout a vypnout Proveďte nastavení podle bodů 1 až 3. Troubu můžete nastavit také tak, aby se čištění spustilo například v noci. Trouba vám pak bude zcela k dispozici během dne. Příklad: samočištění má být ukončeno v hod. 4. Hned pak stiskněte pole Hodiny. Symbol Konce bude blikat. Na displeji se zobrazí údaj, v kolik hodin bude samočištění ukončeno. 5. Upravte čas konce pomocí políčka Plus Potvrďte pomocí OK. Samočištění se spustí a vypne v příslušnou chvíli. Po spuštění se znovu zobrací čas. Doba čištění uplynula Trouba se sama vypne. 39

40 Zrušení nastavení Poznámka Změňte druh ohřevu nebo vypněte hlavní vypínač. Dvířka trouby lze otevřít, pokud symbol zmizí z displeje. Po spuštění čištění již není možné měnit stupeň čištění. Když trouba vychladla Nezapomeňte Vytřete vlhkou utěrkou zbytky popela z trouby. Při běžném používání stačí troubu čistit každé 2-3 měsíce. Čištění spotřebuje 2,5-4,7 kwh. Tepelně odolný smalt nebo kovové díly mohou časem měnit barvu nebo mít skvrny. Tento jev normální a nemá žádný vliv na funkci. Nijak toto zabarvení nečistěte agresivními prostředky ani nepřetírejte. Po samočištění Když varný prostor vychladne, vlhkým hadrem vytřete zbylý popel z varného prostoru. 40

41 Údržba a čištění Při pečlivé údržbě a důkladném čištění zůstane vaše pečicí trouba dlouho pěkná a funkční. Zde vám vysvětlíme, jak pečicí troubu správně udržovat a čistit. Poznámky Nepatrné barevné rozdíly na čelní straně pečicí trouby vznikají na základě různých materiálů, jako je sklo, plast nebo kov. Stíny na prosklených dvířkách, které působí jako šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení pečicí trouby. Smalt se vypaluje při velmi vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a nemá to žádný vliv na funkci. Hrany tenkých plechů se nedají úplně smaltovat. Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivněna. Čisticí prostředky Aby nedošlo k poškození různých povrchů nesprávnými čisticími prostředky, řiďte se údaji v tabulce. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, čisticí prostředky obsahující hodně alkoholu, tvrdé drátěnky nebo houbičky, vysokotlaké čističe nebo parní čističe. Nové houbové utěrky před použitím důkladně vypláchněte. 41

42 Oblast Čelní strana pečicí trouby Sklo Nerezová ocel Kryt dvířek Pečicí prostor Čisticí prostředky Horký mycí roztok: Vyčistěte utěrkou a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo ani škrabky na sklo. Horký mycí roztok: Vyčistěte utěrkou a poté osušte měkkým hadrem. Ihned odstraňte vápenné, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku. Pod takovýmito skvrnami se může vytvářet koroze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze zakoupit speciální ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel, vhodné na teplé povrchy. Ošetřovací prostředek naneste ve slabé vrstvě měkkým hadrem. Čisticí prostředek na sklo: Otřete měkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo. Čistič na nerezovou ocel (obdržíte u zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně) : Dbejte upozornění výrobce. Horký mycí roztok nebo octová voda: Očistěte utěrkou. V případě silného znečištění používejte drátěnku z ušlechtilé oceli nebo čistič pro trouby. Používejte jen ve studeném pečicím prostoru. Skleněný kryt osvětlení pečicí trouby Příslušenství Nejlepší je použít samočištění. K tomu viz kapitola Samočištění! Horký mycí roztok: Vyčistěte utěrkou. Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte utěrkou nebo kartáčem. 42

43 Vysazení a zavěšení dvířek pečicí trouby Dvířka pečicí trouby lze za účelem čištění a demontáže skel vysadit. Závěsy dvířek pečicí trouby mají zajišťovací páčku. Když je zajišťovací páčka zaklopená (obrázek A), jsou dvířka pečicí trouby zajištěná. Nelze je vysadit. Když jsou zajišťovací páčky pro vysazení dvířek pečicí trouby vyklopené (obrázek B), jsou závěsy zajištěné. Nemohou zaklapnout. Nebezpečí úrazu! Pokud nejsou závěsy zajištěné, velkou silou zaklapnou. Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy úplně zaklopené, resp. při vysazování dvířek pečicí trouby úplně vyklopené. Vysazení dvířek 1. Dvířka pečicí trouby úplně otevřete. 2. Vyklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (obrázek A). 3. Zavřete až na doraz dvířka pečicí trouby. Dvířka uchopte oběma rukama vlevo a vpravo. Ještě je trochu víc uzavřete a vytáhněte (obrázek B). 43

44 Nasazení dvířek Dvířka pečicí trouby zavěste zpět opačným postupem. 1. Při zavěšování dvířek pečicí trouby dbejte na to, abyste oba závěsy zasunuli do otvorů rovně (obrázek A). 2. Výřezy na závěsech musí na obou stranách zaskočit (obrázek B). 3. Znovu zaklopte obě zajišťovací páčky (obrázek C). Zavřete dvířka pečicí trouby. Nebezpečí úrazu! Pokud dvířka pečicí trouby nechtěně vypadnou nebo zaklapne závěs, nesahejte do závěsu. Zavolejte servis. 44

45 Sejmutí krytu dvířek Kryt na dvířkách trouby se může zabarvit. Pro důkladné čištění můžete kryt vyjmout. 1. Zcela otevřete dvířka trouby. 2. Odšroubujte kryt dvířek trouby. K tomuto vyšroubujte vlevo a vpravo šrouby. (obrázek A) 3. Odeberte kryt. (obrázek B) Dávejte prosím pozor na to, aby dvířka trouby nebyla zavřená, jakmile se kryt odebírá. Mohla by být poškozena vnitřní tabulka. Očistěte kryt čističem na ušlechtilou ocel. 4. Kryt opět nasaďte a upevněte. 5. Dvířka trouby zavřete. 45

46 Demontáž a montáž skleněných tabulí Kvůli lepšímu čištění můžete skleněné tabule ve dvířkách pečicí trouby demontovat. Při demontáži vnitřních tabulí dbejte na pořadí, v jakém je budete vyndávat. Abyste je zase namontovali ve správném pořadí, dodržujte čísla uvedená na tabulích. Demontáž 1. Dvířka pečicí trouby vysaďte a madlem dolů je položte na hadr. 2. Odšroubujte kryt nahoře na dvířkách pečicí trouby. Vyšroubujte šrouby na levé i na pravé straně (obrázek A) 3. Horní tabuli nadzdvihněte a vytáhněte (obrázek B) 4. Velké spony vpravo a vlevo odšroubujte a sejměte. (obrázek C). Vyjměte tabuli. 5. Vyjměte malé spony spodního skla. (obr. C) Sklo zešikma vyjměte. Skleněné tabule vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadrem. 46

47 Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky ani škrabku na sklo. Sklo se může poškodit. Montáž Při montáži dbejte na to, aby se vlevo dole nacházel obrácený nápis Right above. 1. Tabuli zasuňte šikmo dozadu. (obrázek A) 2. Nasaďte vpravo a vlevo malé spony. 3. Zasuňte středovou tabuli (obrázek B) 4. Upevněte malé spony na vnitřní tabuli. (Obr. C) 5. Umístěte velké spony vlevo a vpravo a přišroubujte je. (Obr. C) 6. Zasuňte nejhořejší tabuli šikmo dozadu. Hladká plocha musí být zvenku. 7. Nasaďte a přišroubujte kryt. 8. Zavěste dvířka pečicí trouby. Pečicí troubu používejte teprve tehdy, jsou-li tabule řádně namontovány. 47

48 Co dělat v případě závady Jestliže se vyskytne závada, často se jedná jen o maličkost. Než zavoláte servis, podívejte se do tabulky. Závada Možná příčina Upozornění / odstranění Spotřebič nefunguje. Vadná pojistka. Podívejte se do pojistkové skříňky, je-li pojistka v pořádku. Displej elektronického času bliká. Trouba nehřeje Trouba nehřeje. Na zobrazení teploty svítí malý čtvereček. Přerušení proudu. Dvířka trouby nelze otevřít. Přerušení proudu. Dvířka trouby jsou špatně zavřená. Trouba není spuštěna. Trouba se nachází v předváděcím režimu. Zkontrolujte, zda osvětlení kuchyně svítí. Stiskněte zároveň políčko Plus + a OK, dokud symbol Klíče nezmizí z displeje. Znovu nastavte čas. Dvířka správně zavřete. Stiskněte OK. Vypněte pojistku v pojistkové skříňce, vyčkejte min. 20 sekund. Nyní během dalších 2 minut držte po dobu 6 vteřin pole Rychloohřevu, dokud čtvereček nezmizí z displeje. Spotřebič nefunguje. Dvířka trouby nelze otevřít. Počkejte, dokud symbol nezhasne na displeji. Dvířka trouby nelze otevřít. Dvířka jsou zablokována. Probíhá samočištění. Symbol je zobrazen na displeji. Troubu lze otevřít, pouze pokud symbol zmizí z displeje. Vyčkejte, až symbol zmizí. 48

49 Závada Možná příčina Upozornění / odstranění Na displeji času svítí. Na displeji se objeví E01 nebo E04. Na displeji se objeví E02. Na displeji se objeví E03. Na displeji se objeví E05. Na displeji se objeví E06. Na displeji se objeví E07. Na displeji se objeví E10. Na displeji se objeví E11. Samočšitění bylo přerušeno například výpadkem proudu. Používali jste troubu dlouhou dobu, aniž byste změnili nastavení. Aktivovalo se automatické vypnutí času. Závada tepelného čidla. Přístroj není správně zapojen. Přehřátý elektronický obvod. Chyba komunikace. Zablokování dvířek trouby je vadné. Zablokování dvířek trouby je vadné. Datová chyba. Políčko jste drželi příliš dlouho. Počkejte, dokud trouba nezchladne a symbol S nezmizí z displeje. Vypněte hlavní vypínač. Volejte zákaznický servis. V pojistkové skříni odpojte pojistku a znovu správně přístroj zapojte. Chladicí ventilátor je v chodu. Po zchlazení se z displeje smaže E03 a přístroj pokračuje v ohřevu. Odpojte pojistku v pojistkové skříni, počkejte cca 20 vteřin a znovu zapojte. Znovu nastavte čas. Pokud k tomu dojde vícekrát, volejte zákaznický servis. Stiskněte hlavní vypínač. Zavolejte zákaznický servis. Ostatní funkce trouby můžete nadále používat. Zavolejte zákaznický servis. Odpojte pojistku v pojistkové skříni, počkejte cca 20 vteřin a znovu zapojte. Znovu nastavte čas. Pokud k tomu dojde vícekrát, volejte zákaznický servis. Dotýkejte se jednotlivých ovládacích polí. Pokud chybové hlášení nezmizí, zavolejte zákaznický servis. 49

50 Závada Možná příčina Upozornění / odstranění Na displeji se objeví E15. Trouba je příliš horká. Troubu nechejte zchladnout. Zavolejte zákaznický servis. Opravy smí provádět výhradně technik autorizovaného servisu vyškolený výrobcem. Neodborné opravy mohou pro uživatele být velkým rizikem. Výměna žárovky na stropě pečicí trouby Když žárovka přestane svítit, je nutné ji vyměnit. Tepelně odolné náhradní halogenové žárovky 40 wattů obdržíte u zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně. Používejte jen žárovky tohoto typu. 1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Vypněte pojistku v pojistkové skříni. 2. Abyste zabránili poškození, vložte do studené pečicí trouby utěrku. 3. Odeberte skleněný kryt. Za tímto účelem palcem tlačte kovové lamely dozadu (obrázek A) 4. Vyšroubujte žárovku a nahraďte stejným typem žárovky (obr. B). 5. Znovu nasaďte skleněný kryt. Přitom nasaďte na jedné straně a na druhé pevně zamáčkněte. Sklo zaskočí. 6. Vyjměte utěrku a zapněte pojistku. 50

51 Skleněný kryt Poškozený skleněný kryt je nutné vyměnit. Příslušný skleněný kryt obdržíte u zákaznického servisu. Uveďte číslo E číslo a FD Vašeho přístroje. Zákaznický servis Potřebuje-li Váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Adresu a telefonní číslo nejbližšího servisního střediska naleznete v telefonním seznamu. Také uvedená servisní centra vám ráda sdělí kontakt na nejbližší servisní středisko. Číslo E a FD Pokud se obrátíte na náš servis, sdělte prosím číslo E a číslo FD svého spotřebiče. Typový štítek s těmito čísly najdete na pravé straně, zboku dvířek trouby. Abyste v případě poruchy nemuseli dlouho hledat, můžete si zde poznamenat údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu. E-Nr. FD-Nr. Zákaznický servis 51

52 Rady jak šetřit energii a životní prostředí Zde se dozvíte tipy, jak můžete při pečení ušetřit energii a jak správně postupovat při likvidaci spotřebiče. Jak ušetřit energii Pečicí troubu předehřívejte pouze tehdy, když je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách v návodu k použití. Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení. Mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost. Dvířka pečicí trouby během pečení otevírejte co možná nejméně. Více koláčů pečte nejlépe po sobě. Pečicí trouba je ještě teplá. Zkracuje se tak doba pečení druhého koláče. Můžete také vložit dvě truhlíkové formy vedle sebe. Při delší době pečení můžete pečicí troubu vypnout 10 minut před skončením doby pečení a využít k dopečení zbytkové teplo. Ekologická likvidace Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila. 52

53 Programová automatika S programovou automatikou se vám velmi snadno podaří rafinované dušené pokrmy, šťavnaté pečeně a chutné jídlo z jednoho hrnce. Ušetříte si tak obracení a podlévání a varný prostor zůstane čistý. Nádobí Vhodné nádobí Programová automatika je vhodná pouze pro pečení v přiklopené nádobě. Používejte pouze nádoby s dobře přiléhajícím víkem. Doporučujeme skleněné nebo sklokeramické žáruvzdorné nádoby do 300 C. Pokud používáte pekáče ze smaltované oceli, litiny nebo hliníku litého pod tlakem, pokrm bude opečený více dohněda. Přidejte trochu více tekutiny. Dno nádoby musí být zakryto vodou alespoň do výšky ½ cm. Pokrm bude více dozlatova. Dodržujte pokyny výrobců nádobí. Pekáče z ušlechtilé oceli jsou vhodné pouze částečně. Pokrm bude opečený méně dohněda a maso nemusí být hotové. Nevhodné nádobí Velikost nádobí Nejsou vhodné nádoby ze světlého, lesklého hliníku, neglazované hlíny a nádoby s plastovými držadly. Maso by mělo pokrývat dno nádoby přibližně ze dvou třetin. Získá tak dobrou šťávu z pečeně. Mezi masem a víkem musí být vzdálenost minimálně 3 cm. Maso může během pečení nabýt na objemu. 53

54 Příprava pokrmů Zvolte vhodnou nádobu. Čerstvé nebo zmrazené maso, ryby nebo, v případě vegetariánského jídla, zeleninu zvažte. Je nutné znát hmotnost pro nastavení. Nádobu přiklopte víkem. Postavte ji do výšky 2 na rošt. Maso Pokud je to uvedeno v tabulce programů, vlijte vodu do prázdné nádoby. Dno musí být zakryté vodou. Maso okořeňte a dejte do nádoby, pak zavřete víkem. Ryby Maso očistěte, okyselte a osolte jako obvykle. Dušená ryba: Přidejte do nádoby tekutinu, např. víno nebo citrónovou šťávu, do výšky ½ cm. Pečená ryba: Rybu obalte v mouce a potřete rozpuštěným máslem. Celá ryba se podaří nejlépe, když ji budete péct v nádobě v poloze na břiše. Jídlo z jednoho hrnce Můžete kombinovat různá masa a různou čerstvou zeleninu. Maso nakrájejte na kostičky. Použijte i kousky kuřete, aniž byste je krájeli. K masu přidejte stejné až dvojnásobné množství zeleniny. Příklad: na 0,5 kg masa dejte mezi 0,5 kg až 1kg čerstvé zeleniny. 54

55 Programy Pokrm vždy dávejte do chladné trouby. Syrové potraviny Vhodné Číslo programu Hovězí pečeně Svíčková, plec, řízky, nakládaná pečeně Hmotnostní rozpětí Přidat vodu 01 0,5-3,0 kg ano Rostbíf Rostbíf, svíčková 02 0,5-2,5 kg ne Rostbíf, krvavý Rostbíf, svíčková 03 0,5-2,5 kg ne Vepřová pečeně Krkovice, hřbet, kýta, ořech 04 0,5-3,0 kg ano Vepřová prorostlá pečeně Ramínko s krkovicí, hruď 05 0,5-2,0 kg ne Telecí pečeně Rameno, koleno, ořech, nadívané hrudí 06 0,5-2,5 kg ano Jehněčí stehno Vykostěné stehno 07 0,5-2,5 kg ano Propečené jehněčí stehno Vykostěné stehno 08 0,5-2,5 kg ne Drůbež Kuře, kachna, husa, krůta 09 0,5-2,5 kg ne Drůbeží stehna Kuřecí, krůtí, kachní, husí stehna 10 0,3-1,5 kg ne Krůtí prsa Krůtí řízky, roláda 11 0,5-2,5 kg ano Jehněčí, jelení maso Plec, krkovice, šál 12 0,5-2,5 kg ano Vepřové karé, srnčí, zvěřina Srnčí stehno, králičí stehna 13 0,5-3,0 kg ano Pečená sekaná Mleté maso 14 0,3-3,0 kg ne Jídlo z jednoho hrnce / ragú Pečená ryba Grilovaná ryba Drůbeží kousky, zelenina, guláš 15 0,3-3,0 kg ano Pstruh, candát, kapr, celá treska Pstruh, candát, kapr, celá treska 16 0,3-1,5 kg ano 17 0,5-1,5 kg ne 55

56 Zmrazené potraviny* Vhodné Číslo programu Hmotnostní rozpětí Hovězí pečeně Svíčková, plec, řízky 18 0,5-2,0 kg ano Rostbíf Rostbíf, svíčková 19 0,5-2,0 kg ne Vepřová pečeně Telecí pečeně Krkovice, hřbet, kýta, ořech, roláda Plec, koleno, ořech, nadívané hrudí Přidat vodu 20 0,5-2,0 kg ano 21 0,5-2,0 kg ano Jehněčí stehno Vykostěné stehno 22 0,5-2,0 kg ano Propečené jehněčí stehno Drůbeží stehna Vykostěné stehno 23 0,5-2,5 kg ne Kuřecí, krůtí, kachní, husí stehna 24 0,3-1,5 kg ne Jehněčí, jelení maso Plec, krkovice, kotleta 25 0,5-2,0 kg ano Srnčí Srnčí stehno, králičí stehno 26 0,5-2,0 kg ano * Pozor: pokud připravujete zmrzlé maso, nedoporučujeme používat odložený čas konce pečení. Během doby maso rozmrzne a může se stát nevhodným ke konzumaci. Jak dlouho bude trvat pečení? Dobu trvání přípravy nastavte, jak je popsáno v bodech 1 až 6. Doba trvání se zobrazí na displeji. Zrušení programu: změňte druh ohřevu nebo vypněte pomocí hlavního vypínače. 56

57 Nastavení Vyberte program podle tabulky pro pečení. Příklad: propečený rostbíf 1,2 kg, Program P2. 1. Stiskněte hlavní vypínač. 2. Pomocí šipek nahoru > nebo dolů < vyberte režim programové automatiky. Na displeji se zobrazí P. 3. Nastavte číslo požadovaného programu pomocí políčka Plus Potvrďte pomocí OK. Na displeji hodin se zobrazí referenční hmotnost. 5. Nastavte hmotnost pomocí políček Plus + nebo Mínus Potvrďte pomocí OK. 7. Spusťte program pomocí OK nebo odložte čas konce, jak je popsáno dále. 57

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko:

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko: DINNER TIME DOUBLE Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti Savic. Než krmítko začnete používat, doporučujeme Vám vyzkoušet, zda lze poklopy manuálně otevřít. Doporučujeme ověřit funkčnost krmítka

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Návod k obsluze GBC 3500

Návod k obsluze GBC 3500 Návod k obsluze GBC 3500 Strana 1 GBC 3500 Obsah Ovládací prvky a indikátory... 4 Spuštění přístroje... 5 Laminování za studena s laminovací fólií... 5-6 s laminovací kapsou... 6-7 Tepelné laminování...

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST. Návod k instalaci a obsluze. Návod k obsluze

Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST. Návod k instalaci a obsluze. Návod k obsluze Návod k instalaci a obsluze Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST Návod k obsluze Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

POPIS VÝROBKU AKP 241 CZ. Tabulka funkcí trouby DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL

POPIS VÝROBKU AKP 241 CZ. Tabulka funkcí trouby DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL AKP 241 CZ POPIS VÝROBKU Poslední úroveň První úroveň Rošt: DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso grilu 5. Zadní osvětlení 6.

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 cs Návod k montáži a obsluze Spínací hodiny Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ mikrovlnné trouby MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY Chef: tradiční výkon při přípravě jídla s rychlostí mikrovlnné trouby Chef využívá předností inteligentní technologie 6. smysl

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více