SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY"

Transkript

1 Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/ SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1

2 Přehled pomůcek strana Nácvik základních geometrických tvarů. 3 Rozvoj percepčně kognitivních funkcí. 6 Hmatové trojrozměrné pexeso.. 8 Obrázkové učení pracovní stránky na interaktivní tabuli 11 Hmatové pexeso geometrické tvary. 15 Pískovnička 16 Barevné hranolky.. 19 Koláč zlomků. 21 Skládací beruška Gymnastický míč Logico Piccolo. 25 Program - Jazyky bez bariér. 27 Deska se světly. 29 Rozvoj zrakové diferenciace.. 30 Smyslové cvičení s kolíčky.. 33 Pamětné násobení desetinného čísla číslem přirozeným Domino jednotky délky 39 Rovinné obrazce.. 41 Prostorová orientace a prvotní počty 43 Karty pro rozvoj prostorového vnímání Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

3 Název pomůcky: Nácvik základních geometrických tvarů Určení: Pomůcka je určena pro žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně pro žáky s poruchou autistického spektra, možnost využití u žáků s dyskalkulií (v geometrii žáci neumí seřadit předměty podle velikosti např. podle délky, rozlišit jednotlivé geometrické tvary, pochopit rozmístění předmětů v prostoru, má potíže se směrovou a stranovou orientací atd. vhodné pro nácvik. Prostřednictvím této pomůcky se žáci naučí základní geometrické tvary, které se mají dle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole naučit přibližně do 3. třídy základní školy. Popis pomůcky: Pomůcka se skládá ze dvou hlavních částí a z jedné pomocné. První část zahrnuje velký obrázek s prostorem na přidávání kartiček, druhou část pomůcky zahrnují zalaminované kartičky s předměty (od každého tvaru dvě možno neustále doplňovat nové), pomocnou část pomůcky tvoří víčka od PET lahví, pomocí kterých je možné manuálně skládat jednotlivé tvary. Obrázkové doložení: ZÁKLADNÍ PLOCHA pro výrobu pomůcky je vhodné namalovat motiv na velkou čtvrtku se stejně velkými okénky, zalaminovat; možnost zvolit jiný motiv (šnek, balónky, aj.) 3

4 KARTIČKY S PŘEDMĚTY ukázka předmětů 4

5 VÍČKA OD PET LAHVÍ 6 BAREV Využití pomůcky ve vyučování: Pomůcku je vhodné využít ve třídě v rámci vyučovacího předmětu Matematika. Pro použití doporučuji formu individuální práce, která lépe zajistí správné vysvětlení a pochopení učiva. Je vhodné žáka na začátku vyučovací hodiny motivovat. Sdělit mu, že okolo nás je spousta věcí, které mají různé tvary a různě vypadají, a my se dnes naučíme, jak se tyto tvary jmenují a vypadají. Základní plocha pomůcky obsahuje 4 základních geometrické tvary, dále jsou zařazeny dva lehčí tvary (srdce, hvězdička), jejichž znalost žáka motivují k dalšímu rozpoznávání těžších tvarů. Jednotlivé geometrické tvary mají různé barvy, stejné barvy použijeme také u víček od lahví, z kterých budou žáci tyto tvary skládat. Nácvik začíná výběrem jednoho tvaru, který žákovi ukážeme na základní ploše. Následně mu sdělíme název tvaru a vyzveme ho, aby prstem obkreslil strany tvaru na základní ploše pro lepší představu, a to několikrát. 5

6 Dále se pokusíme s pomocí víček (vybereme barvu víčka shodnou s barvou tvaru na základní ploše) sestavit na lavici tento tvar. Dle schopností žáka mu poskytne případnou pomoc. V této fázi, kdy je žák schopen složit tvar z víčka, pojmenovat ho, rozložíme na stůl kartičky s obrázky předmětů, které napodobují základní geometrické tvary. Vyzveme žáka, aby vybral kartičku s předmětem, který se nacvičoval v předchozí fázi - př. čtverec, ten čtverec, který poskládal z víček; vybrat předmět, který mu připomíná čtverec. Je-li potřeba, opět žákovi pomůžeme ukážeme, jak vypadá tvar, který z víček složil, jak je tvar namalovaný na základní ploše a opětovně ho vyzveme, aby něco podobného našel. Při počátku tréninku je vhodné nerozmístit všechny kartičky s předměty, je možné vybrat pouze 2-4 (dle schopností žáka). Po nalezení správného předmětu a jeho pojmenování vyzveme žáka, aby nalezenou kartičku položil na okénko se shodným tvarem na základní ploše. Pro kontrolu vyzveme žáka opět, aby našel ještě jeden obrázek s předmětem ve stejném tvaru. Zvládne-li žák jeden tvar až do této fáze, začínáme nacvičovat tvar druhý. Zde je vhodné zvolit jeden z lehčích (srdce, hvězda), aby měl žák pocit okamžitého úspěchu a motivovala ho to k dalšímu plnění úkolu. Možnost různých obměn (dle schopností žáka) - vyzvat žáka, aby našel v místnosti okolo sebe další předměty s tímto tvarem, přidávání nových kartiček s předměty. Název pomůcky: Rozvoj percepčně kognitivních funkcí Určení: Pomůcku nejlépe využijí žáci se SPU zejména s dyslexií (popř. s dyskalkulií) nebo žáci s ADHD nebo žáci s kombinacemi SPU a ADHD. Pomůcka je primárně zaměřena na rozvoj a posílení narušených nebo nedostatečně rozvinutých percepčně kognitivních funkcí. Pomůcku můžeme využít, má-li žák problémy např. s udržením pozornosti, s psychomotorickým neklidem, se sníženou představivostí a prostorovou orientací v rámci ADHD nebo má-li potíže např. se zrakovým zpracováním, s analýzou a syntézou, se zhoršenou orientací na stránce či se záměnou písmen v rámci SPU. Pomůcka je vhodná pro děti a žáky cca od šesti let. Pomůcka je vhodná hlavně pro integrované žáky s uvedenými potížemi v běžné ZŠ, v nižších stupních obtížnosti i pro žáky ZŠ praktické. Pomůcku lze využít při individuální i skupinové formě reedukace. Popis pomůcky: Pomůcka je určitým druhem skládanky popř. hlavolamu, který obsahuje sedm dílů geometrických tvarů (2 velké, 1 střední a 2 malé trojúhelníky, 1 čtverec a 1 kosodélník). Úkolem je ze sedmi dílů složit obrazce shodné s předlohou. Při skládání je nutné použít všech sedm dílů, které se nesmí překrývat (dávat na sebe), ale je možné je libovolně otáčet. 6

7 Ze základních dílů je možné sestavit obrovské množství obrazců podle předloh např. z oblasti postav, zvířat, písmen, číslic, různých předmětů a tvarů nebo lze sestavovat různé obrazce podle vlastní fantazie žáka. Pomůcku si mohou žáci vyrobit sami i v rámci školy např. v hodině výtvarné výchovy. K výrobě může posloužit např. dřevo, karton nebo i čtvrtka, na kterou se sestrojí čtverec, do kterého se narýsují základní tvary podle předlohy vpravo vše se pak vystřihne či vyřízne. Využití pomůcky: První stupeň obtížnosti Díly se vkládají do připravené předlohy (v poměru 1:1), ve které jsou nakresleny obvodové obrysy jednotlivých dílů pro jejich snadnější umístění. Druhý stupeň obtížnosti Díly se vkládají do připravené předlohy (v poměru 1:1), ve kterých nejsou nakresleny obvodové obrysy jednotlivých dílů, ale jen celého žádaného obrazce. 7

8 Třetí stupeň obtížnosti Díly se skládají podle zmenšené předlohy, bez pomáhajících obvodových obrysů. Pomůcka je zaměřena především na reedukaci nedostatečně rozvinutých percepčně kognitivních funkcí pomůcka tedy slouží zejména pro posílení zrakového vnímání zejm. na rozvoj schopnosti zrakové diferenciace, schopnosti zrakové analýzy a syntézy i schopnosti orientace v prostoru (resp. na ploše). Mezi další funkce můžeme dále zařadit posilování koncentrace pozornosti, představivosti (prostorové, konstruktivní), paměti a myšlení zejm. logického myšlení. Kromě toho lze pomůcku využít i v hodinách matematiky, kdy žák pracuje s geometrickými tvary třídí je, rozlišuje a sestavováním různých obrazců podle předlohy či bez ní si může dobře procvičovat prostorovou a konstruktivní představivost, smysl a cit pro geometrické obrazce a jejich zákonitosti a vlastnosti, naučí se vidět plochu a rozvíjí mimo jiné i logické a kombinační myšlení. U starších žáků lze zadávat početní úlohy na obvod a obsah různých obrazců. Název pomůcky: Hmatové trojrozměrné pexeso Určení: Pomůcka je určena pro žáky se zrakovým postižením, je také využitelná pro žáky s ADD/ADHD, pro dlouhodobě hospitalizované děti, pro žáky s dětskou mozkovou obrnou Popis pomůcky: Hmatové pexeso je vyrobeno z dřevěných kostek o rozměrech 4x4x cm. Sada obsahuje celkem 16 kostek. Každá kostka má jednu plochu polepenou běžně dostupným materiálem různé struktury: hladká folie, bublinková folie, molitan, koberec, miralon, hrubá část houbičky na mytí nádobí, vlnitý papír, smirkový papír. Shodným materiálem jsou polepeny vždy dvě kostky, aby bylo možné vyhledávat páry jako u klasického pexesa. 8

9 Prioritně je pomůcka určena pro žáky se zrakovým postižením pro rozvoj a podporu hmatového vnímání a hmatové paměti. Pro další cílové skupiny i pro rozvoj jemné motoriky a nácvik cílené manipulace s předměty, rozvoj paměti, soustředěnosti, pozornosti a prostorové orientace a seznamování se základními matematickými pojmy a funkcemi. Pro větší variabilitu využití pomůcky pro další cílové skupiny je možné na další plochu nalepit klasické obrázkové pexeso. Využití pomůcky pro další cílové skupiny žáků nebo klientů je možné z důvodu trojrozměrnosti pomůcky, která usnadňuje manipulaci. Hlavním vzdělávacím cílem u žáků s DMO je rozvoj jemné motoriky a manipulace s předměty. Žáci s DMO mají omezenou funkci tzv. malých úchopových forem - pinzetového, špetkového nebo klíčového úchopu. Při manipulaci s předměty využívají dlaňový úchop. Umístění klasického pexesa na kostky usnadňuje manipulaci a umožňuje využití dlaňového úchopu. Využití pomůcky: Pomůcka je určena pro děti předškolního věku. Je určena pro individuální činnosti a činnosti v menších skupinách. Je vhodné ji využívat v rámci předmatematické výchovy, kdy se děti formou hry seznamují se základními matematickými funkcemi jako je porovnávání, třídění a přiřazovaní a řazení. Zároveň se podporuje schopnost koncentrace a rozvíjí se paměť. Trojrozměrnost pomůcky usnadňuje manipulaci s ní a zároveň umožňuje širší využití. 9

10 Příklady využití pomůcky: Pexeso: pravidla jsou stejná jako u klasického pexesa, dvojice se vyhledávají hmatem. Hru je možné hrát individuálně nebo v páru. Přiřazování: učitel vytvoří řadu a úkolem žáka je vytvořit shodnou řadu. V rámci tohoto úkolu je možné zároveň žáky seznámit s pojmy první, druhý, poslední, před, za, uprostřed. Hmatová paměť: učitel dát sáhnout žákovi na vybranou kostku a úkolem žáka je mezi ostatními kostkami vybrat shodnou. Věž: učitel postaví věž z kostek (max. 5) a úkolem žáka je postavit shodnou. Při této činnosti se rozvíjí schopnost manipulace s předměty, jemná motorika a pohybová souhra rukou. Třídění I. : všechny kostky jsou položeny před žáka a jeho úkolem je rozdělit je na dvě skupiny tak, aby v každé skupině byla od každého druhu jedna kostka. Třídění II.: žák má k dispozici všechny kostky a zároveň karty polepené materiálem. Úkolem žáka je roztřídit kostky podle materiálu a položit je na kartu se stejným druhem materiálu. Prostorová orientace: čtyři kostky jsou uspořádány do čtverce. Žák dostane kostku a má za úkol ve čtverci najít shodnou a určit její polohu vpravo, vlevo, nahoře, dole. Postup může být i opačný, učitel zadá úkol vyhledat stejnou kostku jako je ta vpravo nahoře apod. Přiřazování Hmatová paměť Věž 10 Třídění I

11 Třídění II. Prostorová orientace Název pomůcky: Obrázkové učení pracovní stránky na interaktivní tabuli Určení: Žáci se SPU Popis pomůcky: K vytvoření této kompenzační pomůcky jsou použity poutavé, barevné obrázky z českých kreslených pohádek, ale i obrázky věcí běžné denní potřeby různě vyhledané a sestříhané podle potřeby. Celými obrázky i jejich částmi mohou žáci jednoduše posunovat, různě je označovat nebo popisovat barevnými fixy za pomoci dotykové interaktivní tabule. Využití: Pomůcka je využívána při smyslových cvičeních, která jsou základem při nácviku čtení. Posilování zrakového vnímání je důležité pro úspěšný nácvik čtenářských dovedností. Na obrázcích je možné procvičovat pravolevou orientaci, pravolevou orientaci na druhé osobě v prostoru, zrakovou analýzu a syntézu, zrakovou paměť. Cílem reedukačního postupu by mělo být postupné odstraňování nedostatků ve zrakovém vnímání žáka, které je jednou z příčin neúspěchu při čtení. Příloha Pravolevá orientace na druhé osobě, v prostoru nahoře, dole, za, hned za, před, hned před podle pokynů učitele. 11

12 Najdi místo odkud je obdélník vystřižen a přilož do obrázku. Zraková syntéza a analýza. 12

13 Hraj pexeso. Pravolevá orientace. Vyber si dva obrázky a řekni, čím se liší. Zbývající se zakryjí roletkou. Posilování zrakové percepce. 13

14 Jedeš na hory a v batohu máš. Posilování zrakové paměti. Obrázky je možné využívat u žáků mladšího školního věku. Lze je zařazovat do výuky českého jazyka a prvouky. Dále jsou určeny pro reedukační kroužky SPU. Žáci mohou pracovat jak ve skupinách, tak individuálně. Během dopoledního vyučování je vhodné volit skupinovou výuku, kde je prostor pro sociální interakci a vzájemnou pomoc žáků ve skupině. Skupinové práci přizpůsobíme také uspořádání prostoru třídy tak, aby se lišilo od tradiční výuky. Tyto metody práce lépe vyhovují žákům se SPU. Při reedukačních cvičeních je vhodnější věnovat se každému ze žáků individuálně, aby práce byla co nejefektivnější vzhledem k jejich potřebám. Zařazení interaktivní tabule do výuky je velkým přínosem pro žáky s SPU i pro učitele. Podporuje motivaci žáků a učiteli ulehčuje prezentaci výuky. Žáci mají možnost sledovat obrázky na velké výrazně rozlišené ploše. Ke zvládání učiva jim pomáhá spousta zrakových i sluchových podnětů. Důležitý je i pohyb při aktivní účasti na řešení úkolů. Nenásilným způsobem se seznamují s IT technologiemi. Odměna v podobě smajlíků přichází hned po správném vyřešení zadaného úkolu. Pomůcky prezentované na interaktivní tabuli jsou vhodné jak pro intaktní žáky, tak i pro velký okruh žáků se zdravotním postižením, zdravotním i sociálním znevýhodněním. 14

15 Název pomůcky: Hmatové pexeso geometrické tvary Určení: Pomůcka je určena pro děti, popřípadě žáky se zrakovým postižením. Pomůcka je využitelná i pro žáky s ADHD, DMO a omezenou hybností horních končetin. Může však být zajímavou zkušeností i pro intaktní děti. Popis pomůcky: Jedná se o reedukační pomůcku, která nejen napomáhá rozvoji hmatových smyslů žáka, ale postupně rozvíjí koncentraci pozornosti a kognitivní funkce. Sada obsahuje 16 kartiček čtvercového tvaru (8 dvojic) velikosti 10x10cm z tvrdého kartonu o tloušťce 5mm. Hmatově zajímavá je především pestrost použitých materiálů jako: korek, dřevo, kůže, plast, keramika, vata, koberec a linoleum. Pomůcka je navíc specifická svým zaměřením na čtyři geometrické tvary čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh. Využití: Pomůcku lze využít u dětí předškolního věku k rozvoji hmatového vnímání, při přípravě na školní docházku, kde je již kladen požadavek znalosti geometrických tvarů či k rozvíjení matematických představ. Dále je pomůcka využitelná pro žáky I. stupně ZŠ převážně v hodinách matematiky či prvouky. Pomůcku lze všeobecně používat při volnočasových aktivitách. Možné způsoby využití pomůcky: 1) Pexeso - dítě hledá dva shodné geometrické tvary a materiál zároveň 2) Porovnávání I. dítě má po hmatu poznat, zda se jedná stejný tvar 3) Porovnávání II. dítě má po hmatu poznat, zda se jedná o stejný materiál 4) Pojmenování - dítě má po hmatu poznat a pojmenovat tvar a materiál 5) Přiřazování - dítě dostane kartičku s určitým tvarem a z hromádky ostatních kartiček po hmatu vybere tvar, který je na přidělené kartičce 6) Třídění I. - dítě třídí kartičky do skupin dle patřičných geometrických tvarů 7) Třídění II. dítě zařadí jednotlivé kartičky podle tvrdosti materiálu od nejměkčího po nejtvrdší 8) Třídění III. dítě rozdělení kartičky do skupin na přírodní a syntetické materiály Příloha Obr. 1: Sada kartiček Obr. 2: Porovnávání I. 15

16 Obr. 3: Porovnávání II. Obr. 4: Porovnávání II Obr. 5: Třídění I. Obr. 6: Pojmenování Název pomůcky: Pískovnička Určení: Pomůcka pískovnička je primárně určena pro děti předškolního a raného školního věku. Popis pomůcky: výrobce - Benjamín, s.r.o., Hradišťská 766, Buchlovice, Jedná se o dřevěný rám se dnem z bezpečnostního skla, který je vyplněný jemným pískem. K pískovničce jsou k dispozici pomocné nástroje jako tužka z plexiskla, plastová hladítka, hrabičky, mandaly (sestava základních šablon), magnetické berušky, zrcadlo, svítící stůl. Využití: může být využívána pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. se zrakovými vadami, mentálním či tělesným postižením, u dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dysgrafií (u těchto dětí je důležité zapojení více smyslů při nácviku psaní, vytváření vizuálně - motorických spojů (dítě slyší hlásku, zrakem kontroluje její správnost a zapisuje ji), slouží také k procvičování hrubé a jemné motoriky. Tento druh pomůcek napomáhá hravou formou rozvíjet jemnou motoriku, koordinaci pohybů, koncentraci a v neposlední řadě i fantazii. 16

17 Napomáhá pěstovat a upevňovat správné návyky pro pozdější náročnější nácvik tahových struktur s psacími pomůckami. Pomůcku můžeme použít např. ve vyučování v 1. třídě při hodině psaní. S dětmi nacvičujeme psaní jednotlivých písmen. Pískovničku využíváme k individuální práci. Jde nám o procvičení jemné motoriky, koordinaci pohybů ruka - oko, prohloubení koncentrace, ale také o zpestření výuky. Obzvláště u dětí s dysgrafií je důležitá motivace k psaní, které je pro ně náročné. Práce s jemným pískem je přirozená a hravá, činnost s pískovničkou sama o sobě motivující. Náměty na aktivity s pískovničkou: 1) žák kreslí prstem/tužkou vzorce od jednoduchých ke složitějším (kolo spirála), od velkých tvarů k malým, 2) s použitím mandal dřevěných šablon, které žák obtahuje prstem/dřevěnou tužkou jednotlivé tvary. 3) na pískovničce je rovnoměrně rozhrnutý písek. Učitel na něj vyskládá v jedné části barevné kamínky ve tvaru písmene, v další části umístí kamínky jen bodově (začátek, střed, konec písmene). Žák obtahuje/spojuje kamínky dřevěnou tužkou, prstem, 4) písek na pískovničce je nahrnutý ke straně tak, aby pod plexisklem pískovničky byl viditelný papír se silně vytištěným vzorcem nebo písmenem. Žák jej opisuje pomocí plastové tužky naplněné pískem, případně vysypává písek z hrsti, 5) je vhodné použití jednoduchých říkanek při kreslení/obtahování/vysypávání 6) alternativou může být mísa s krupicí, do které lze také malovat a psát. Také lze krupici obarvit. Příloha Obrázek 1 - pískovnička 17

18 Obrázek 2 - magnetické berušky, plastová tužka, míček s bodlinkami, stěrka Obrázek 3 - mandaly 18

19 Obrázek 4 - svítící stůl k pískovničce Název pomůcky: Barevné hranolky názorná pomůcka k rozvoji základních početních dovedností Schváleno MŠMT ČR jako učební pomůcka (didaktická); hračka; vzdělávací činnost, autor pomůcky: PaedDr. Josef Novák (psycholog) Určení: Pomůcka je určena pro žáky se specifickými poruchami učení, u nichž se vyskytují problémy v matematice. Jde o žáky s nízkou úrovní rozumových i matematických schopností, díky kterým žák zaostává ve schopnosti osvojovat si matematické pojmy i vztahy a manipulovat s nimi (žák s poruchou matematických schopností = s dyskalkulií) Popis pomůcky: Barevné hranolky jsou tvořeny 10 sadami kostek a hranolků délkově odstupňovaných. Každé délce hranolku, jež představuje velikost daného čísla, přísluší jiná barva. Na povrchu hranolků jsou vyhloubeny zářezy, které vyznačují strukturu čísla. Každý pátý zářez je hlubší, aby dítě nebylo nuceno odpočítáváním po jedné určovat velikost hranolku. Cílem je rozvoj početních dovedností. 19

20 Využití pomůcky ve vyučování - rozvíjení početních dovedností v oblastech: 1. chápání pojmů větší, menší, následující, porovnávání, řazení, třídění 2. formulace základů elementárních početních operací 3. struktura čísla do rozklady čísla v první desítce 5. nácvik početních spojů do 10 s preferencí hmatu a zraku 6. sčítání s přechodem v kombinaci s nakreslenými číselnými osami umožní pochopit podstatu násobení a dělení 8. pochopení podstaty dělení se zbytkem K bodu 1: Chápání matematických pojmů a vztahů Pracujeme s jednou nebo i s několika sadami hranolků tak, že žádáme dítě, aby je řadilo vedle sebe podle velikosti. Pak po něm chceme, aby pojmenovalo barvu toho hranolku, který je větší než např. fialový, nebo který je menší než např. oranžový hranolek. Obměňujeme. K bodům 2-4: Formulace základů elementárních početních operací, Struktura čísla do 10, Rozklady čísel v první desítce K pochopení významu jednoduchých početních operací může sloužit cvičení, ve kterém je dítě vedeno k uvědomění si mnoha různých způsobů, jimiž můžeme vyjádřit číslo 10. Porovnáváním a přiřazováním různě dlouhých hranolků si dítě uvědomuje možnosti členění celku na různý počet různě velkých částí, uvědomuje si rozklady čísla deset. K bodu 7: Cvičení k pochopení podstaty násobení K tomuto cvičení je nutné zhotovit několik číselných os na papír velkého formátu, aby číselné osy mohly být dostatečně dlouhé. Jejich základní dělení musí odpovídat hraně krychle v sestavě Barevných hranolků. Dítěti napíšeme dva příklady na násobení, např a Žádáme, aby je nahlas přečetlo a na jednu osu položilo takové hranolky, jak je napsáno v příkladu, tedy nejprve 2. 4, na další osu pak Jestliže dítě nerozlišuje, zda položí na číselnou osu dvakrát hranolek, který je obrazem čísla čtyři, nebo zda položí čtyřikrát hranolek s obrazem čísla dva, pak nechápe podstatu násobení. K bodu 7: Cvičení k pochopení dělení Dítěti napíšeme příklad na dělení beze zbytku, např. 48 : 6. Na číselné ose vyznačíme dělence, např. odlišnou barvou vyznačíme úsečku 0 až 48. Pomocí přikládání hranolku představujícího 20

21 obraz čísla 6 zjišťuje dítě, kolik jich je třeba položit na vyznačenou část číselné osy, aby byla dosažena potřebná délka. K bodu 8: Dělení se zbytkem K tomuto kroku přistupujeme až po zvládnutí celé násobilky. Podstata zbytku se stává zřejmá po přikládání barevných hranolků na číselnou osu, na které je vyznačen dělenec. V okamžiku, kdy na vyznačenou část číselné osy nelze přiložit další stejný hranolek, je zbytek přímo viditelný na ose. Název pomůcky: Koláč zlomků Určení: Pomůcku lze využít v matematice k výuce zlomků. Byla užívána pro žáka 8. třídy základní školy se speciálním vzdělávacími potřebami (snížení rozumových schopností v pásmu lehké mentální retardace), vzděláván formou individuální integrace s modifikací SVP. U tohoto žáka se zohledňuje snížená koncentrace pozornosti a krátkodobé paměti, výuka je přizpůsobována individuálnímu tempu, vychází se z možností limitovaných lehkou mentální retardací. K výuce jsou využívány kompenzační pomůcky (PC s výukovými programy, didaktické tabulky na procvičování gramatických jevů, kalkulačka na kontrolu výpočtů apod.) a názorné pomůcky, které si pedagog připravuje. Popis pomůcky: Názorná pomůcka byla vyrobena v rámci předmětu Pracovní činnosti. Použitým materiálem je samo tuhnoucí hmota DAST, kterou žák sám zpracuje v dlaních za použití malého množství vody. Hmotu rozválí a podle kolečka šablony vyřízne kruh. Na obvodu kruhu podle šablonky také vytvoří pravidelné zářezy a vždy dva protilehlé zářezy jemným řezem spojí podle pravítka tak, že vzniklo 12 dílků. Tyto dílky vyřízne. Roztřepené okraje jsme jemným vyhlazením upravili. Kolečka jsme vyrobili dvě. Výrobky jsme nechaly 24 hodin tvrdnout a nakonec je obarvili. Dílky prvního kolečka vždy po třech žlutou, modrou, zelenou barvou a dílky druhého kolečka po dvou v barvách modrá, červená, zelená, žlutá, fialová a černá. Z druhé strany jsou dílky obarveny na bílo a jeden dílek je červený (doplnění šestého červeného dílku tak, aby vznikla možnost rozdělení koláče na poloviny). Máme tedy celkem 5 modrých, 5 žlutých, 5 zelených a 6 červených stran, 2 fialové, 2 černé a 23 bílých stran. 21

22 Využití: Kombinací jednotlivých barev vytvoříme zlomky, rozdělíme kruh na třetiny, čtvrtiny, šestiny a poloviny, názorně ukážeme co je jedna dvanáctina (bíle nabarvené plochy) a co jedna třetina, čtvrtina atd. (barevné dílky). Dva koláčky jsou dva celky, odebíráním dílků z druhého koláčku názorně předvedeme číslo smíšené. Žáci jsou velmi motivováni možností hrát si a proto využíváme co nejvíce jakýchkoliv názorných pomůcek. Pomůcka na výuku zlomků je velmi oblíbená. Tuto pomůcku lze využít s dětmi i při výuce anglického jazyka při opakování barev a čísel. Učební pomůcky umožňují při správném použití efektivnější dosahování vzdělávacích cílů. Žáci mohou manipulovat s reálnými předměty, jejich napodobeninami a symboly a tím dochází k propojení s praxí. Pomůcky mnohdy žáky aktivují, umožní jim experimentovat a zkoumat. Vzdělávání se pak stává přístupnější a atraktivnější. Příloha 22

23 Název pomůcky: Skládací beruška Určení: Pomůcka je vhodná pro žáky mladšího školního věku s lehkým a středním stupněm mentálního postižení, jelikož napomáhá rozvoji zrakové pozornosti, rozvoji vizuomotoriky, schopnosti zrakové diferenciace, udržení pozornosti a k použití jemné motoriky. Pro nácvik základních počtů může sloužit jak pro tyto žáky, tak i pro předškolní děti bez zdravotního znevýhodnění. Popis pomůcky: Složení: 1x tělíčko berušky, 2x křídla, 2x oči, 1x ústa, 8 (+1 záložní) černých puntíků, zalité ve folii. Pro účely složení berušky je použit samolepící suchý zip. Využití: Žák má za úkol složit správně celou berušku za pomocí suchého zipu. Aby úkol vykonal správně, potřebuje se soustředit na činnost, vykonávat jemné pohyby rukou v koordinaci s oční kontrolou, všímat si chybějících částí a udržet celkovou zrakovou pozornost. Pomůcka obsahuje menší části, proto je nutný dohled učitele. Žák umisťuje křídla, oči, ústa a puntíky na správné místo na berušce. (Viz postup). Beruška se také může použít pro rozvoji základních početních úkonů při počítání puntíků, které učitel nalepí (případně počty sčítání i odčítání v řadě 1-8). Postup v krocích: 23

24 Název pomůcky: Gymnastický míč Určení: Gymnastický míč má široké použití pro všechny věkové skupiny žáků s různými druhy zdravotního postižení. Lze ho využít pro žáky s fyzickým, psychickým i kombinovaným postižením. Jak se ukazuje v některých školách, kde je míč při výuce využíván, je tato metoda na podporu učení velmi efektivní především u dětí se specifickými poruchami učení, s těžkým pohybovým postižením, s DMO, s poruchou autistického spektra i Downovým syndromem. Popis pomůcky: Gymnastický míč je zhotoven ze speciální gumy a vyrábí se v několika velikostech. Liší se v průměru, který se pohybuje od 45 do 95 cm, v barvě, v kvalitě materiálu a v nosnosti, která může být 100 až 400 kg. Vyrábí se v různých variantách, z nich jsou nejčastěji používané míče: masážní (obr. č. 1), s úchyty (obr. č. 2) a klasický, hladký (obr. č. 3). obr. č. 1 obr. č. 2 obr. č. 3 24

25 Využití: Gymnastický míč míče jako reedukační pomůcky při realizaci alternativních forem učení, na relaxaci, uvolnění a stimulaci pozornosti, rozvíjení rytmického a sluchového vnímání, správného držení těla a dýchání (dechová cvičení). Dále na stimulaci a rozvíjení procesu myšlení (paměť, pozornost, myšlení a řeč). Jedná se o moderní přístup vnímání tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku dítěte. Jako reedukační pomůcka ve školách se používá klasický gymnastický míč, s hladkým povrchem, bez úchytů a jiných doplňků. Při výběru míče je důležité, aby jeho průměr odpovídal výšce dětí, pro které je určen. Balanční cvičení na míči rozvíjí hlavně nervosvalovou koordinaci, stimuluje senzomotorické dovednosti a prostorovou orientaci. Důležitý je také rozvoj rytmizace, sociálního vnímání a prožívání, s využitím antistresového účinku houpavého pohybu na míči. Využití při vyučování: V případě využití míče jako reedukační pomůcky při vyučování jde však zejména o rozvíjení paměti, hlavně v oblasti ukládání poznatků do paměti a vybavování si z paměti v rytmu. Pravidelný rytmický pohyb sehrává v tomto ohledu významnou roli. Techniku lze využít pro zapamatování například slovíček z angličtiny, číselných řad, násobilky, vyjmenovaných slov, vzorečků do chemie a podobně. Míč lze tedy využít jako reedukační pomůcku v různých předmětech výuka cizích jazyků, matematika, český jazyk, chemie. Je využito skutečnosti, že při houpavém pohybu se současně uvolňují a vyplavují do mozku endorfiny (hormony štěstí) a dochází tak i ke zklidnění a stimulaci mozkových center. Významných výsledků se s balančním cvičením na míči jako reedukační pomůckou při výuce, dosahuje u žáků se specifickými poruchami učení a chování. Ale neméně významným se ukazuje i využití u žáků s libovolným zdravotním handicapem. Předpokladem pro využití gymnastického míče při výuce žáků se zdravotním znevýhodněním, je přítomnost odborně způsobilých osobních asistentů a asistentů pedagoga. Přesto se tato metoda již využívá nejen ve speciálních školách, ale i v některých běžných školách, kde jsou integrováni žáci se zdravotním handicapem. Dalším důležitým předpokladem pro využití této techniky, je také dostatečný prostor ve třídě, kde může být žákům umožněno používání gymnastického míče v průběhu vyučování. Název pomůcky: Logico Piccolo, nakladatelství Muta bene Určení: Logico Piccolo je učební systém pro předškolní stupeň, 1. stupeň základní školy a speciální školy. Pomůcka je také velmi vhodná pro žáky se speciálními poruchami učení, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí. Popis pomůcky: Základem pomůcky je rámeček s 10 pohyblivými, barevnými knoflíky, který je z pevného, vodě odolného materiálu a tematické soubory, který každý obsahuje 16 karet s deseti úkoly. Jednotlivé karty jsou očíslovány a každý soubor má na zadní straně seznam, na co se která karta zaměřuje. 25

26 Karta se zasune do rámečku a děti přiřazují správné odpovědi podle barev na pravou stranu. Po vyřešení se karta otočí na druhou stranu, kde je správné řešení. Pokud jsou stejné barvy vedle sebe, je výsledek správný. Využití ve vyučování: rozvoj a reedukace zrakového vnímání, rozvoj jemné motoriky, procvičení zrakové percepce a prostorové orientace, rozvoj pozornosti, soustředěnosti, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti. 26

27 Tematických souborů, které se dají zakoupit, je celá řada. Jedná se o oblast předškolní výchovy, českého jazyka, matematiky, prvouky i anglického jazyka. Pomůcka se tedy dá využít jak v mateřské škole, na I. st. základní školy, ve speciálních školách, ale i ve školách praktických. Manipulace s knoflíky a pochopení práce s tabulkou je velmi jednoduchá, takže ji zvládnou již předškolní děti. Pracovat s pomůckou se může individuálně, ve skupině nebo i celá třída najednou. Počet dětí, které mohou s pomůckou pracovat, je dán počtem rámečků, kolik jich má pedagog k dispozici. Jednotlivé karty jdou barevně překopírovat nebo šikovný pedagog si může potřebné karty vyrobit i sám podle učiva, které právě probírá. Cílem je hravou formou si upevnit znalosti a dovednosti z konkrétního předmětu. Ale i rozvíjení řečových dovedností při společné kontrole, kdy by dítě mělo umět zdůvodnit, proč odpovědělo, tak jak odpovědělo. Pomůcka je velmi přínosná v případě dětí se specifickými poruchami učení, neboť správné řešení není ovlivněno schopností dobře číst a psát. Práci s pomůckou lze zařadit kdykoli během vyučování, protože příprava k práci s ní nevyžaduje mnoho času. Lze mít již připravené rámečky se zasunutými kartami a ty pouze rozdat. Při řešení úkolů je potřeba zajistit, aby děti se nedívaly se na druhou stranu dříve, než mají celý úkol vyřešený a jsou ke kontrole vyzváni. 27

28 Název pomůcky: Program - Jazyky bez bariér, autorka Dagmar Rýdlová Určení: Reedukační pomůcka pro žáky se specifickými poruchami učení v oblasti výuky cizího jazyka Popis pomůcky: Je koncipována pro evropskou jazykovou rozmanitost a umožňuje mj. snadnou výměnu obsahu např. prostřednictvím elektronické pošty. Velkou výhodou Jazyků bez bariér je možnost vkládat do výukového programu jakoukoliv látku původní učivo nebo již hotové učebnice. Program tak může sloužit jednak jako tvůrčí nástroj umožňující výuku jazyků aktivním zábavným způsobem a dále jako užitečná pomůcka doplňující a rozšiřující možnosti klasické učebnice. Program Jazyky bez bariér pracuje se soubory JBB, ve kterých je uložena konkrétní látka k výuce. Tyto soubory si může uživatel vytvářet sám pomocí editoru, který je součástí plné verze programu, nebo si může stáhnout soubory, které vytvořil někdo jiný. K tomu slouží knihovna souborů JBB na tomto webu. Soubory si mohou uživatelé volně vyměňovat i mezi sebou, třeba em. Řada škol už tuto možnost využívá a výukových materiálů tak stále přibývá. Jednoduchý plnič (editor) Jazyků bez bariér umožňuje vytvářet soubory JBB a vkládat do nich slova a věty s obrázky a mluvenou a psanou řeč v češtině a cizích jazycích. Umožňuje vytvářet struktury typu učebnice, lekce, slovní zásoba a cvičení. Hotové učebnice je možné elektronicky poskytnout žákům např. i k domácí přípravě. Využití pomůcky: Pomůcka je použitelná nejen pro děti základních škol, ale může se využít i při práci s dětmi v mateřské školce či na střední škole, a pro další možnosti vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Při vyučování by byl program používán jako doplněk, vůbec ne jako hlavní vyučovací pomůcka. V dnešní době žáci mají blíže k multimediálním předmětům, které vidí každý den, nemají problém se s nimi snadno naučit pracovat. Program umožňuje dětem s dyslexií snadněji se naučit cizím jazykům, aniž by museli více psát při vyučování, jelikož jim to činí problém. Mají možnost slyšet a vidět daná slovíčka v určitém jazyce. S programem je velmi jednoduchá manipulace, zlepšuje výslovnost, tvůrčí práci a upevňuje jazykové dovednosti žáků. Program je tedy využitelný jako doplněk a oživení vyučování. Riziko programu by mohlo být to, že by byl používán jako hlavní vyučovací pomůcka (žákům pak může chybět rozvíjení slovní zásoby v písemné podobě). Výhody pomůcky: možnost pracovat s jakoukoli učebnicí motivace k neustálému zlepšování využití pro školní výuku i domácí přípravu zajištění zrakové, sluchové a významové koordinace podpora zrakové a sluchové analýzy a syntézy možnost častého opakování učiva efektivní a zábavnou formou možnost vytváření a výměny elektronických učebnic s ostatními uživateli jednoduchá a intuitivní obsluha metodická podpora na internetu Zdroj: 28

29 Název pomůcky: Deska se světly Určení: Pomůcka je určena pro žáka se specifickými poruchami učení (dyslexie a dysortografie). Je vhodná pro použití v 1. třídě ZŠ. Popis pomůcky: Základem této pomůcky je deska, ve které jsou vyřezány otvory. Na desku se vždy přikládají jednotlivé listy (podle trénované oblasti) tedy: na čtení list s obrázky a ve spodní části tohoto listu názvy obrázků. Pro oblast matematiky je list s příklady a v dolní části listu jsou výsledky. Tato pomůcka má více listů, podle aktuálně trénované dovednosti. Součástí pomůcky jsou dva drátky s kovovými konci. Žák vždy přiloží jeden konec drátku do vyřezaného otvoru a druhý drátek do dolní části desky, kde předpokládá, že je správný výsledek nebo slovo. Výhodou této pomůcky je, že se jednotlivé listy dají kdykoliv přidělat podle individuálních potřeb žáka. Další výhodou této pomůcky je, že žákovi okamžitě (pomocí rozsvícení led diody na desce) oznámí správnost jeho počínání. Tato pomůcka je sestavená na principu propojeného jednoduchého elektrického obvodu a je pro dítě bezpečně zabezpečená, tj. všechny drátky jsou ukryté uvnitř desky. Fotodokumentace popsané pomůcky 29

30 Využití pomůcky ve vyučování: Tato pomůcka se využívá pro individuální práci žáka. Motivací žáka je již přímo práce s touto pomůckou. Nejen, že žák dostane okamžitě zpětnou vazbu o úspěšnosti svého počínání, ale také samotný fakt blikající žárovky je motivující. Důležitým metodickým doporučením je, že tato pomůcka je určena jako doplňková forma vyučování. Není vhodné ji používat často a na dlouho dobu ve vyučování, ztratila by svoji atraktivitu a také by se stala pro žáka jednotvárnou. Na pomůcku žáci reagují pozitivně. Zpočátku je jim třeba vysvětlit postup a zacházení s pomůckou. Po krátkém zácviku žáci plní úkoly na jednotlivých listech nadšeně. Název pomůcky: Rozvoj zrakové diferenciace Určení: Pomůcka je určena pro žáky s lehkým stupněm mentálního postižení. Pomůcka může být ale použita i u dalších žáků (např. žáci se středním stupněm mentálního postižení, žáci s opožděným vývojem řeči). Popis pomůcky: Tato pomůcka má reedukační funkci. Slouží k rozvoji zrakového vnímání, zejména k zrakové diferenciaci (figura pozadí), které je výrazně u osob s LMP narušeno. Pomůcka má však také vzdělávací charakter, kdy se žáci jejím prostřednictvím mohou naučit domácí zvířata. Naučí se poznávat je a pojmenovat je. Jelikož dostanou žáci možnost probírané téma nejen slyšet, ale je jim také poskytnuta zraková kontrola, lépe si danou problematiku osvojí. Pomůcka obsahuje dvě základní části. Část hlavní, na které je velký obrázek s domácími zvířaty, a dále soubor menších obrázků, na kterých už jsou vyobrazena pouze jednotlivá zvířata. Všechny části by měly být zalaminované, aby nedošlo k jejich poškození. Využití pomůcky ve vyučování: Pomůcka je určena pro žáky třídy a slouží ke vzdělávání v předmětu člověk a jeho svět. Použití pomůcky je nejhodnější při individuální formě práce. Pomůcka slouží k lepšímu zapamatování si probírané látky (domácích zvířat). Před samotnou prací je vždy důležité říci žákovi, co se bude dít, představit pomůcku a popsat práci s ní. Velmi důležitá je také motivace žáka. Velkou motivací pro žáky je už samotná práce s pomůckou. Pedagog předloží žákovi velkou obrázkovou plochu a dá mu postupně vybrat jednotlivé menší kartičky se zvířaty. Dítě se na obrázek podívá, řekne, co si myslí, že je tam za zvíře, poradí se s pedagogem a na velkém obrázku dané zvíře najde. Na jednotlivých kartičkách mohou být také názvy zvířat napsané. Dále si také může žák s pedagogem o daných zvířatech povídat, pojmenovávat mláďata atd. Dítě si tak osvojí danou látku a také rozvíjí své zrakové vnímání. Pomůcku můžeme využít i v jiném předmětu, pokud zvolíme jiný typ obrázku. U pomůcky také můžeme upravovat její obtížnost, kdy vybíráme obrázky, na kterých je více, či méně, objektů. Pomůcku je po určité době nutné vyměnit, jelikož si žák postupně vše zapamatuje a pomůcka by ztratila svůj účel, kterým je např. nácvik zrakového vnímání. 30

31 Příklady: 31

32 32 Hlavní obrázek část 1. a 2.

33 Název pomůcky: Smyslové cvičení s kolíčky Určení: Smyslové cvičení s kolíčky je především určeno pro žáky s mentálním postižením na ZŠ speciální, ale lze ho využít pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. pro žáky se zrakovým, tělesným, případně s kombinovaným postižením). Na věku žáků nezáleží, toto cvičení lze využít v různých alternativách, především záleží na možnostech a schopnostech konkrétního žáka. Popis pomůcky: Součásti sluníčko (zalaminované) a žluté kolíčky, které představují sluneční paprsky (alternativou mohou být další velikosti kolíčků) modrý mrak (zalaminovaný) a modré kolíčky v různých velikostech, které představují déšť (alternativou mohou být další odstíny modrých kolíčků) šedý mrak (zalaminovaný) a bílé kolíčky, které představují sníh (alternativou mohou být další velikosti kolíčků) nádoby na kolíčky (kolíčky mohou být nasazeny na svém místě, nebo mohou být roztřízeny dle barev v košíčcích nebo mohou být všechny barvy v jedné nádobě, které je potřeba nejprve roztřídit, což je nejtěžší varianta) Velikost kolíčků je určena schopnostmi dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, počátky cvičení s velkými kolíčky, postupný přechod k menším a menším kolíčkům. Části jsou omyvatelné, pomůcka je hygienická a je určena pro další použití. Obr. Slunce a mrak Využití pomůcky: 1. sundávání kolíčků 2. nandávání kolíčků různých velikostí 3. vybírání a nandávání kolíčků při výběru určité barvy 4. třídění kolíčků dle barvy nebo velikosti Toto smyslové cvičení zejména slouží k rozvoji jemné motoriky, koordinaci oko - ruka, prostorové orientaci, třídění a rozpoznávání barev. Činnosti jednotlivých žáků a práce s tímto smyslovým cvičením se liší a mění dle schopnosti jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, postupuje se od nejlehčí činnosti (sundávání kolíčků) k činnostem těžším (výběr barev pro nandání kolíčků). Výhodou této pomůcky jsou její velmi široké možnosti využití. 33

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA Č.j. 0109 2010/021 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA UČÍME SE PRO ŽIVOT 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název ŠVP: předkladatel: název školy: Školní vzdělávací program Základní

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr.

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr. Čtení, psaní, malování Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale vyhovují i dětem pomalejším, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Projekt EVVO ÚVOD K POJETÍ MODULU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Kolegyně, kolegové, na následujících stránkách máte

Více

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vypracovala: Mgr. L. Havlíková

Vypracovala: Mgr. L. Havlíková Vypracovala: Mgr. L. Havlíková Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Školní vzdělávací program Příílloha G: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Autoři: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy učitelů

Více

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003.

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003. Diagnostika specifických poruch učení - vývojových poruch - a doporučené postupy náprav (metodický materiál pro učitele a rodiče) Indikátor : 04.33.10. CP,,Poruchy učení je termín označující heterogenní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

1. Úvod...3. 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4. 3. Rodiče a děti...5. 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost...

1. Úvod...3. 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4. 3. Rodiče a děti...5. 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost... ...pro rodiče 1. Úvod...3 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4 3. Rodiče a děti...5 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost...6 5. Desatero pro rodiče...7 6. Odklad školní docházky...10

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více