IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows"

Transkript

1 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC

2

3 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC

4 Poznámka Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, přečtěte si šeobecné informace uedené části Dodatek C, Poznámky, na stránce 315. Doložka k ydání Tento dokument obsahuje informace, které jsou lastnictím společnosti IBM. Je poskytoán na základě licenčního ujednání a je chráněn autorským zákonem. Informace obsažené této publikaci neobsahují žádné záruky týkající se produktu a žádný ýrok uedený této příručce nelze tomto smyslu interpretoat. Příručky ydáané společností IBM si můžete objednat síti Internet nebo prostřednictím místního zastoupení společnosti IBM. Chcete-li si příručky objednat síti Internet, přejděte na stránky střediska IBM Publications Center na adrese Chcete-li zjistit, kde najdete místní zastoupení společnosti IBM, přejděte na stránky IBM Directory of Worldwide Contacts na adrese Chcete-li si objednat příručky o systému DB2 u oddělení DB2 Marketing and Sales USA nebo Kanadě, olejte číslo IBM-4YOU ( ). Pokud odešlete informace společnosti IBM, udělujete tím společnosti IBM neýhradní práo použít nebo distribuoat tyto informace liboolným způsobem, který společnost poažuje za odpoídající, bez yžádání ašeho solení. Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2009.

5 Obsah Část 1. Instalace sererů DB Kapitola 1. Než začnete instaloat Serery DB2 a klienti datoého sereru IBM Instalační metody DB Podpora jazyků rozhraní DB Zobrazení Průodce nastaením DB2 národním jazyce (Linux a UNIX) Identifikátory jazyka pro spuštění Průodce nastaením DB2 jiném jazyku Změna jazyka rozhraní DB2 (Windows) Změna jazyka rozhraní produktu DB2 (Linux a UNIX). 7 Kapitola 2. Požadaky na instalaci databázoých produktů DB Požadaky na disk a pamě Podpora softwaru Jaa u produktů DB Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (Windows) Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (AIX) Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (HP-UX) Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (Linux) Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (Solaris) Kapitola 3. Praidla pro hesla Kapitola 4. Další požadaky na instalaci systému Windows Služby DB2 spuštěné systému (Windows) Užiatelské účty yžadoané pro instalaci sereroých produktů DB2 (Windows) Omezení opránění operačního systému procesu db2fmp (Windows) Nastaení rozšířených opránění systému Windows před instalací produktu DB2 (Windows) Přípraa prostředí dělené databáze sereru DB2 (Windows) 33 Udělení prá užiatele (Windows) Spráce FCM (Windows) Rozšíření schématu Actie Directory pro adresářoé služby LDAP (Windows) Oěření dostupnosti rozsahu portů zúčastněných počítačích (Windows) Kapitola 5. Další požadaky na instalaci systému Linux a UNIX Více kopií produktu DB2 jednom počítači (systémy Linux a UNIX) Spráce FCM (Linux a UNIX) Užiatelé a skupiny produktu DB2 (Linux a UNIX) Aspekty centralizoané spráy užiatelů (Linux a UNIX) 41 Přípraa na instalaci produktu DB2 for Linux systému zseries Vytoření ID skupin a užiatelů pro instalaci databáze DB2 (Linux a UNIX) Požadaky užiatelských omezení operačního systému (Linux a UNIX) Produkty DB2 oblasti spráy zátěže (AIX) Parametry jádra (Linux a UNIX) Úpraa konfiguračních parametrů jádra (HP-UX).. 47 Doporučené konfigurační parametry jádra (HP-UX).. 47 Úpraa parametrů jádra (Linux) Úpraa konfiguračních parametrů jádra (Solaris Operating System) Úlohy před instalací dalšího prostředí dělené databáze (Linux a UNIX) Aktualizace nastaení prostředí pro instalaci databáze DB2 dělené na oblasti (AIX) Nastaení praconího kolektiu pro distribuci příkazů na praconí stanice ESE (AIX) Oěření dostupnosti rozsahu portů zúčastněných počítačích (Linux a UNIX) Vytoření domoského souboroého systému DB2 pro prostředí dělených databází Oěření spuštění systému NFS (Linux a UNIX) Kapitola 6. Připojení disků CD nebo DVD produktu systému Linux nebo UNIX Připojení disků CD nebo DVD (AIX) Připojení disků CD nebo DVD (HP-UX) Připojení disku CD nebo DVD (Linux) Připojení disků CD nebo DVD (operační systém Solaris) 64 Kapitola 7. Instalace systému Windows Instalace sereroých produktů DB2 - přehled (Windows) 67 Instalace sererů DB2 (Windows) Více kopií produktu DB2 jednom počítači (Windows). 70 Kapitola 8. Instalace systémech Linux a UNIX Instalace sereroého produktu DB2 - přehled (Linux a UNIX) Instalace pomocí užiatele root Instalace sererů DB2 pomocí Průodce nastaením DB2 (Linux a UNIX) Instalace pomocí užiatele bez opránění root Přehled instalace bez opránění užiatele root (Linux a UNIX) Rozdíly mezi instalacemi užiatele s opráněním root a bezněj Omezení instalace užiatele bez opránění root Copyright IBM Corp. 1993, 2009 iii

6 Instalace produktu DB2 jako užiatel bez opránění root Poolení funkcí root instalacích užiatelů bez opránění root pomocí příkazu db2rfe Kapitola 9. Přípraa prostředí dělené databáze Přípraa prostředí dělené databáze Instalace sererů databázoé oblasti zúčastněných počítačích pomocí souboru odpoědí (Windows) Oěření přístupu k registru počítači lastnícím instanci (Windows) Kapitola 10. Instalace pomocí souboru odpoědí Základy instalace pomocí souboru odpoědí Základy odinstalace pomocí souboru odpoědí Důležité informace týkající se souboru odpoědí Vytoření souboru odpoědí pomocí Průodce nastaením DB Přehled instalace produktu DB2 pomocí souboru odpoědí (Linux a UNIX) Vytoření souboru odpoědí pomocí ukázkoého souboru odpoědí (Linux a UNIX) Instalace databázoého produktu DB2 pomocí souboru odpoědí (Linux a UNIX) Instalace sererů databázoých oblastí do zúčastněných počítačů pomocí souboru odpoědí (Linux a UNIX).. 99 Kódy chyb pro soubor odpoědí (Linux a UNIX).. 99 Odinstalace produktu, funkce nebo jazyka DB2 pomocí souboru odpoědí (Linux a UNIX) Přehled instalace produktu DB2 pomocí souboru odpoědí (Windows) Zpřístupnění instalačních souborů DB2 pro instalaci pomocí souboru odpoědí (Windows) Nastaení sdíleného přístupu k adresáři (Windows) 102 Úpraa souboru odpoědí (Windows) Instalace produktu DB2 pomocí souboru odpoědí (Windows) Instalace produktů DB2 pomocí sereru Microsoft SMS (Systems Management Serer) Generátor souboru odpoědí Kódy chyb pro soubor odpoědí (Windows) Instalace pomocí souboru odpoědí s použitím dákoého souboru (Windows) Dostupné ukázkoé soubory odpoědí Klíčoá sloa souboru odpoědí Vložení obrazu instalace DB2 (systémy Linux a UNIX) 124 Export a import profilu Zastaení procesů produktu DB2 během interaktiní instalace (Windows) Zastaení procesů produktu DB2 během instalace pomocí souboru odpoědí (Windows) Kapitola 11. Změna edice produktu DB Přesun mezi databázoými produkty DB2 ( systémech Linux a UNIX) Přesun mezi databázoými produkty DB2 ( systému Windows) Část 2. Metody instalace yžadující ruční konfiguraci (Linux a UNIX) Kapitola 12. Instalace databázoého produktu DB2 pomocí příkazu db2_install nebo doce_install (Linux a UNIX) Kapitola 13. Instalace produktů DB2 se soubory instalačních balíků (Linux a UNIX) Kapitola 14. Ruční konfigurace sererů DB2 po instalaci Vytoření ID skupin a užiatelů pro instalaci databáze DB2 (Linux a UNIX) Vytoření ID skupin a užiatelů prostředí dělené databáze Vytoření yžadoaných užiatelů pro instalaci sereru DB2 prostředí dělené databáze (AIX) Vytoření yžadoaných užiatelů pro instalaci sereru DB2 prostředí dělené databáze (HP-UX) Vytoření yžadoaných užiatelů pro instalaci sereru DB2 prostředí dělené databáze (Linux) Vytoření yžadoaných užiatelů pro instalaci sereru DB2 prostředí dělené databáze (Solaris Operating System) Vytáření sereru DB2 Administration Serer (Linux a UNIX) Vytoření instance pomocí příkazu db2icrt Vytoření propojení pro soubory DB Konfigurace protokolu TCP/IP pro instanci DB Část 3. Po instalaci produktu DB2 Serer Kapitola 15. Oěření instalace Oěření instalace sererů DB2 pomocí modulu Začínáme s produktem DB2 (Linux a Windows) Oěření instalace pomocí příkazoého procesoru (CLP) 156 Oěření instalace prostředí dělené databáze (Windows) 156 Oěření instalace děleného databázoého sereru (Linux a UNIX) Struktura adresářů instaloaného databázoého produktu DB2 (Windows) Struktura adresářů instaloaného databázoého produktu DB2 (Linux) Kapitola 16. Úlohy po instalaci Oěření kopie DB Zobrazení seznamu databázoých produktů DB2 nainstaloaných systému (Linux a UNIX) Rozhraní Začínáme s produktem DB Odstranění profilu prohlížeče Firefox Přidání jména užiatele do skupin užiatelů DB2ADMNS a DB2USERS (Windows) i Instalace sererů DB2

7 Aktualizace 32bitoých instancí DB2 na 64bitoé instance (Windows) Nastaení seznamů upozornění a kontaktů Změna ýchozí kopie rozhraní databázoého klienta DB2 a IBM po instalaci (Windows) Připojitelnost klientů datoého sereru IBM při použití íce kopií Práce s existujícími kopiemi produktu DB Hledání noých aktualizací produktu DB Položky hlaní nabídky pro nástroje DB2 tools (Linux) 188 Použití opra FixPack Před instalací opray FixPack Metody instalace opra Fix Pack Po instalaci opray Fix Pack Odinstalace opra Fix Pack Použití opra FixPack pro instalace užiatelů bez opránění root Zmenšení obrazu instalace opray FixPack pro produkt DB Prostředí dělené databáze Formát konfiguračního souboru uzlu DB Aktualizace konfiguračního souboru uzlu (Linux a UNIX) Poolení komunikace mezi serery databázoých oblastí (Linux a UNIX) Poolení proádění zdálených příkazů (Linux a UNIX) Poolení spráy pomocí Řídicího centra (Linux) Část 4. Instalace produktu Informační centrum DB Kapitola 17. Volby instalace Informačního centra DB Kapitola 18. Úlohy instalace Instalace Informačního centra DB2 pomocí Průodce nastaením DB2 (Windows) Instalace Informačního centra DB2 pomocí Průodce nastaením DB2 (Linux) Instalace databázoého produktu DB2 pomocí příkazu db2_install nebo doce_install (Linux a UNIX) Kapitola 19. Úlohy po instalaci Spuštění a zastaení Informačního centra (Linux and Windows) Část 5. Konfigurace Kapitola 20. Nastaení komunikace sereru DB2 pomocí modulu Řídicí centrum Konfigurace komunikačních protokolů pro lokální instanci DB Konfigurace komunikačních protokolů pro zdálenou instanci DB Nastaení komunikace sereru DB2 pomocí modulu Řídicí centrum Kapitola 21. Nastaení komunikačních protokolů pro instanci DB Kapitola 22. Konfigurace komunikace sereru DB2 (TCP/IP) Konfigurace protokolu TCP/IP pro instanci DB Aktualizace konfiguračního souboru spráce databází na sereru pro komunikaci pomocí protokolu TCP/IP Aktualizace souboru služeb na sereru pro komunikaci pomocí protokolu TCP/IP Kapitola 23. Soubory licencí DB Použití licencí k produktu DB Aktualizace zkušební licence Registrace licenčního klíče produktu DB2 nebo funkce pomocí příkazu db2licm Registrace licenčního klíče databázoé funkce nebo produktu DB2 pomocí modulu Centrum licencí Nastaení licenční strategie produktu DB2 pomocí příkazu db2licm Nastaení licenčních zásad produktu DB2 pomocí Centra licencí Kontrola licence produktu DB Část 6. Instalace produktu Tioli System Automation for Multiplatforms Kapitola 24. Instalace a upgrade produktu SA MP pomocí instalačního programu produktu DB IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Instalace produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Instalace produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) pomocí instalačního programu produktu DB Instalace produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) pomocí instalačního skriptu installsam Upgrade produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Upgrade produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) pomocí instalačního programu produktu DB Upgrade produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) pomocí instalačního skriptu installsam Odinstalace produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Odinstaloání produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) pomocí instalačního programu produktu DB Odinstalace produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) pomocí skriptu odinstalace uninstallsam Obsah

8 Instalace, upgrade a odinstalace skriptů zotaení HADR (High Aailability Disaster Recoery) produktu DB2 pro produkt IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Instalace, upgrade a odinstalace skriptů zotaení HADR (High Aailability Disaster Recoery) produktu DB2 pro produkt IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) pomocí instalačního programu produktu DB Ruční instalace, upgrade a odinstalace skriptů zotaení HADR (High Aailability Disaster Recoery) produktu DB2 pro produkt IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Protokoly instalace a odinstalace produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Licenční podmínky pro použíání produktu IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP) integroané produktu IBM Data Serer Podporoaný software a hardware pro produkt IBM Tioli System Automation for Multiplatforms (SA MP). 273 Část 7. IBM Tioli Monitoring for Databases: DB2 Agent Kapitola 25. IBM Tioli Monitoring for Databases: DB2 Agent Instalace produktu IBM Tioli Monitoring for Databases: DB2 Agent s instalačním programem produktu DB Odinstalace produktu IBM Tioli Monitoring for Databases: DB2 Agent s instalačním programem produktu DB Část 8. Odinstaloání Kapitola 26. Odinstaloání produktu DB2 (Windows) Odinstaloání produktu DB2 (Windows) Odinstalace produktu, funkce nebo jazyka DB2 pomocí souboru odpoědí (Windows) Kapitola 27. Odinstalace produktu DB2 (Linux a UNIX) Ukončení činnosti sereru DB2 Administration Serer (Linux a UNIX) Odebrání sereru DB2 Administration Serer (Linux a UNIX) Zastaení činnosti instancí root (Linux a UNIX) Odebrání instancí DB2 (Linux a UNIX) Odebrání produktů DB2 pomocí příkazu db2_deinstall nebo doce_deinstall (Linux a UNIX) Kapitola 28. Odinstalace produktů DB2 užiatelů bez opránění root (Linux a UNIX) Zastaení činnosti instancí užiatelů bez opránění root (Linux a UNIX) Odebrání produktů DB2 užiatelů bez opránění root pomocí příkazu db2_deinstall (Linux a UNIX) Kapitola 29. Odinstalace kopií DB2 a kopií rozhraní klienta databáze IBM Kapitola 30. Odinstalace opra Fix Pack Část 9. Dodatky a přílohy Dodatek A. Informace o databázoém produktu DB2 a příslušných balících. 303 Dodatek B. Přehled technických informací k produktu DB Technická knihona produktu DB2 tištěné podobě či formátu PDF Objednáání tištěných příruček k produktu DB Zobrazení nápoědy ke stau SQL z příkazoého procesoru (CLP) Přístup k různým erzím Informačního centra DB Zobrazení hesel Informační centrum DB2 upřednostňoaném jazyku Aktualizace Informačního centra DB2 nainstaloaného počítači nebo na intranetoém sereru Ruční aktualizace Informačního centra DB2 nainstaloaného počítači nebo na intranetoém sereru. 311 Výukoé programy DB Informace o odstraňoání problémů s produktem DB2 314 Ustanoení a podmínky Dodatek C. Poznámky Rejstřík i Instalace sererů DB2

9 Část 1. Instalace sererů DB2 Copyright IBM Corp. 1993,

10 2 Instalace sererů DB2

11 Kapitola 1. Než začnete instaloat Serery DB2 a klienti datoého sereru IBM Instalační metody DB2 Databázoý systém DB2 se skládá ze sereru DB2 a klientů IBM Data Serer. Serer DB2 je systém spráy relačních databází (RDBMS), který poskytuje data sým klientům IBM Data Serer. Chcete-li použíat databázi, která je umístěna tomto počítači, nainstalujte serer produktu DB2. Další informace o sererech DB2 najdete části Klient IBM Data Serer je aplikace, která umožňuje spouštět příkazy a dotazy SQL na sereru DB2, připojoat se ke zdálenému sereru DB2 a přistupoat do jeho databází. V tomto tématu naleznete informace o metodách instalace produktu DB2. Následující tabulka uádí metody instalace dostupné jednotliých operačních systémech. Tabulka 1. Instalační metody podle operačních systémů. Metoda instalace Windows Linux nebo UNIX Průodce nastaením DB2 Ano Ano Instalace pomocí souboru Ano Ano odpoědí Příkaz db2_install Ne Ano Implementace souborů instalačních balíků Ne Ano Následující seznam popisuje jednotlié metody instalace produktu DB2. Průodce nastaením DB2 Průodce nastaením DB2 je instalační program s grafickým užiatelským rozhraním, dostupný operačních systémech Linux, UNIX a Windows. Průodce nastaením DB2 předstauje snadno použitelné rozhraní pro instalaci produktů DB2 a pro proádění úloh souisejících s počátečním nastaením a konfiguroáním. Pomocí Průodce nastaením DB2 lze roněž ytářet instance DB2 a soubory odpoědí, jejichž prostřednictím lze duplikoat danou instalaci jiných počítačích. Poznámka: Pro instalace užiatelů bez opránění root na platformách Linux a UNIX může existoat pouze jedna instance DB2. Průodce nastaením DB2 automaticky ytoří instanci užiatele bez opránění root. Na platformách Linux a UNIX je k zobrazení Průodce nastaením DB2 yžadoán serer X. Instalace pomocí souboru odpoědí Soubor odpoědí je textoý soubor obsahující hodnoty nastaení a konfigurace. Tento soubor je načítán instalačním programem produktu DB2 a instalace probíhá podle hodnot obsažených souboru. Instalace pomocí souboru odpoědí se označuje také jako tichá instalace či bezobslužná instalace. Copyright IBM Corp. 1993,

12 Další ýhodou souborů odpoědí je to, že poskytují přístup k parametrům, které nelze nastait pomocí Průodce nastaením DB2. Pokud operačních systémech Linux a UNIX ložíte instalační obraz produktu DB2 do lastní aplikace, může tato aplikace přijímat informace o průběhu instalace a dotazy od instalačního programu počítačoě čitelném formátu. Toto choání je řízeno hodnotou klíčoého sloa souboru odpoědí INTERACTIVE. Existuje mnoho způsobů, jak ytořit soubor odpoědí: Použití generátoru souboru odpoědí Pomocí generátoru souborů odpoědí můžete ytářet soubory odpoědí, které umožňují replikoat existující instalace. Můžete například nainstaloat klienta IBM Data Serer, nastait šechny položky jeho konfigurace a poté ygeneroat soubor odpoědí, který zajistí instalaci klienta do jiných počítačů a nastaení přesně stejné konfigurace. Pomocí Průodce nastaením DB2 Průodce nastaením DB2 může ytořit soubor odpoědí na základě oleb, které yberete jednotliých oknech Průodce nastaením DB2. Vybrané olby budou zaznamenány do souboru odpoědí, který můžete uložit do požadoaného adresáře systému. Pokud yberete instalaci dělené databáze, budou ygeneroány da soubory odpoědí, jeden pro počítač lastnící instanci a jeden pro účastnické počítače. Jednou z ýhod této metody instalace je to, že lze ytořit soubor odpoědí bez proádění instalace. Tato funkce může být užitečná k zachycení oleb yžadoaných k instalaci produktu DB2. Soubor odpoědí lze použít později k instalaci produktu DB2 podle přesně definoaných parametrů. Pomocí příkazu db2cfexp můžete exportoat profil klienta nebo sereru obsahující uložené informace o konfiguraci klienta nebo sereru a tento profil pak snadno importoat příkazem db2cfimp. V rámci instalace s použitím souboru odpoědí lze také pomocí klíčoého sloa CLIENT_IMPORT_PROFILE importoat profil klienta nebo sereru exportoaný pomocí příkazu db2cfexp. Po proedení instalace a katalogizaci šech zdrojů dat je třeba exportoat profily klienta a sereru. Přizpůsobení ukázkoých souborů odpoědí dodáaných s každým produktem DB2 Alternatiou k použití generátoru souboru odpoědí nebo Průodce nastaením DB2 je ruční úpraa ukázkoého souboru odpoědí. Ukázkoé soubory odpoědí naleznete na disku DVD DB2. Ukázkoý soubor odpoědí obsahuje podrobné informace o šech klíčoých sloech platných pro jednotlié produkty. Příkaz db2_install (pouze platformy Linux a UNIX) Příkaz db2_install nainstaluje šechny komponenty pro určený produkt DB2 s podporou anglického jazykoého prostředí. Další podporoané jazyky můžete ybrat pomocí parametru -L. Komponenty nelze ybírat jednotliě. Ačkoli příkaz db2_install nainstaluje šechny komponenty pro určený produkt DB2, neproádí ytáření užiatelských účtů ani skupin, ytáření instancí ani konfiguraci. Tuto metodu instalace lze upřednostnit případech, kdy má být konfigurace proedena až po instalaci. Pokud chcete produkt DB2 konfiguroat během instalace, zažte použití Průodce nastaením DB2. Pokud operačních systémech Linux a UNIX ložíte instalační obraz produktu DB2 do lastní aplikace, může tato aplikace přijímat informace o průběhu instalace a dotazy od instalačního programu počítačoě čitelném formátu. 4 Instalace sererů DB2

13 Podpora jazyků rozhraní DB2 Tyto metody instalace yžadují po implementaci souborů produktu proedení ruční konfigurace. Implementace souborů instalačních balíků (pouze systémy Linux a UNIX) Tato metoda je rozšířenou instalační metodou, která se ětšině užiatelů nedoporučuje. Užiatel musí tomto případě fyzicky nainstaloat soubory instalačních balíků, tj. komprimoané soubory tarball obsahující šechny soubory a šechna metadata instaloatelné komponenty. Tyto metody instalace yžadují po implementaci souborů produktu proedení ruční konfigurace. Poznámka: Instalace produktu DB2 se již nedodáají jako balíky platforem Linux a UNIX. Proto již k instalaci nelze použít příkazy operačního systému. Všechny stáající skripty, které použíáte jako rozhraní instalací DB2 a k zadáání dotazů, je nutné změnit. Podporu jazyků pro rozhraní DB2 lze produktu DB2 rozdělit na skupinu jazyků sereru a skupinu jazyků klienta. Jazyky ze skupiny jazyků sereru přeloží ětšinu zprá, nápoědu a prky grafického rozhraní produktu DB2. Jazyky ze skupiny jazyků klienta přeloží komponentu IBM Data Serer Runtime Client, která zahrnuje ětšinu zprá a část dokumentace nápoědy. Skupina jazyků sereru zahrnuje jazyky: brazilská portugalština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, norština, polština, ruština, španělština, šédština, tradiční čínština a zjednodušená čínština. Skupina jazyků klienta zahrnuje jazyky: arabština, bulharština, hebrejština, holandština, choratština, ma arština, portugalština, rumunština, řečtina, sloenština, sloinština a turečtina. Nezaměňujte jazyky podporoané produktem DB2 s jazyky podporoanými rozhraním produktu DB2. Jazyky podporoané produktem DB2 se rozumí jazyky, které lze použíat datech. Tyto jazyky jsou nadmnožinou jazyků podporoaných rozhraním DB2. Zobrazení Průodce nastaením DB2 národním jazyce (Linux a UNIX) Příkaz db2setup se dotáže operačního systému na stáající nastaení jazyka. Pokud je nastaení jazyka operačního systému podporoáno příkazem db2setup, bude tento jazyk použit při zobrazení Průodce nastaením DB2. Použíá-li systém stejné kódoé stránky, ale s jinými názy lokalit, než které podporuje rozhraní produktu DB2, je možné zobrazit příkaz db2setup národním jazyce nastaením proměnné prostředí LANG na odpoídající hodnotu pomocí následujícího příkazu: Shelly bourne (sh), korn (ksh) a bash: LANG=<lokalita> export LANG Shell C: seten LANG <lokalita> kde parametr lokalita určuje lokalitu podporoanou rozhraním produktu DB2. Kapitola 1. Než začnete instaloat 5

14 Identifikátory jazyka pro spuštění Průodce nastaením DB2 jiném jazyku Chcete-li spustit průodce nastaením DB2 jiném jazyku než ýchozím jazyku systému, můžete spustit průodce nastaením DB2 ručně a zadat identifikátor jazyka. Jazyk musí být dostupný pro platformu, na které spouštíte instalaci. V operačních systémech Windows můžete spustit program setup.exe s parametrem -i a zadat doupísmenný kód jazyka, který má být použit při instalaci. V operačních systémech Linux a UNIX se doporučuje nastait proměnnou prostředí LANG za účelem zobrazení Průodce nastaením DB2 DB2 e ašem jazyce. Tabulka 2. Identifikátory jazyků Jazyk Angličtina Arabština (k dispozici pouze na platformách Windows) Brazilská portugalština Bulharština Čeština Čínština, tradiční Čínština, zjednodušená Dánština Finština Francouzština Holandština Choratština Italština Japonština Korejština Ma arština Němčina Norština Polština Portugalština Rumunština Ruština Řečtina Sloenština Sloinština Španělština Šédština Turečtina Identifikátor jazyka en ar br bg cz tw cn dk fi fr nl hr it jp kr hu de no pl pt ro ru el sk sl es se tr 6 Instalace sererů DB2

15 Změna jazyka rozhraní DB2 (Windows) Jazyk rozhraní DB2 je jazyk, e kterém se zobrazují zpráy, nápoěda a grafické rozhraní nástrojů. Při instalaci produktu DB2 máte možnost instaloat podporu jednoho nebo íce jazyků. Po instalaci je možné změnit jazyk rozhraní DB2 na některý z instaloaných jazyků rozhraní. Nezaměňujte jazyky podporoané produktem DB2 s jazyky podporoanými rozhraním produktu DB2. Jazyky podporoané produktem DB2 se rozumí jazyky, které lze použíat datech. Tyto jazyky jsou nadmnožinou jazyků podporoaných rozhraním DB2. Jazyk rozhraní DB2, který chcete použít, musí být nainstaloán systému. Jazyky rozhraní DB2 se ybírají a instalují při instalaci produktu DB2 pomocí Průodce nastaením DB2. Jestliže změníte jazyk rozhraní produktu DB2 na podporoaný jazyk rozhraní DB2, který nebyl nainstaloán, bude místo něj standardně použit jazyk operačního systému. Pokud ani tento jazyk není k dispozici, bude použita angličtina. Změna jazyka rozhraní DB2 systému Windows yžaduje změnu nastaení ýchozího jazyka operačním systému Windows. Chcete-li změnit jazyk rozhraní DB2 systému Windows, postupujte takto: 1. V okně Oládací panely yberte možnost Místní a jazykoé nastaení. 2. Na kartě Místní nastaení části Standardy a formáty yberte příslušný jazyk. V systému Windows 2008, Windows Vista nebo yšším k tomuto nastaení použijte kartu Formáty. 3. Na kartě Místní nastaení části Umístění yberte umístění odpoídající příslušnému jazyku. 4. Na kartě Upřesnit části Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode yberte příslušný jazyk. V systému Windows 2008, Windows Vista nebo yšším na kartě Spráa části Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode klepněte na možnost Změnit národní prostředí systému a yberte příslušný jazyk. Pokud budete požádáni o restart počítače, klepněte na tlačítko Storno. 5. Na kartě Upřesnit části Výchozí nastaení účtu užiatele zaškrtněte políčko Použít nastaení pro účet tohoto užiatele a profil ýchozího užiatelského účtu. V systému Windows 2008, Windows Vista nebo yšším na kartě Spráa části Vyhrazené účty klepněte na možnost Kopíroat do yhrazených účtů a zaškrtnutím yberte účty, do kterých chcete jazykoé nastaení kopíroat. 6. Budete požádáni o restartoání systému, aby tyto změny byly uplatněny. Další informace o změně ýchozího jazyka systému naleznete nápoědě k danému operačnímu systému. Změna jazyka rozhraní produktu DB2 (Linux a UNIX) Jazyk rozhraní produktu DB2 je jazyk, e kterém se zobrazují zpráy, nápoěda a grafické rozhraní nástrojů. Při instalaci produktu DB2 máte možnost instaloat podporu jednoho nebo íce jazyků. Pokud po instalaci budete chtít změnit jazyk rozhraní na některý z instaloaných jazyků rozhraní, postupujte podle pokynů uedených tomto oddílu. Nezaměňujte jazyky podporoané produktem DB2 s jazyky podporoanými rozhraním produktu DB2. Jazyky podporoané produktem DB2, tj. jazyky, které lze použíat datech, jsou podmnožinou jazyků podporoaných rozhraním DB2. V systému musí být instaloána podpora jazyka rozhraní DB2, který chcete použít. Podpora jazyka rozhraní DB2 se ybírá a instaluje při instalaci produktu DB2 pomocí průodce Kapitola 1. Než začnete instaloat 7

16 nastaením DB2. Jestliže změníte jazyk rozhraní produktu DB2 na podporoaný jazyk rozhraní, který dosud nebyl nainstaloán, bude jako ýchozí jazyk rozhraní DB2 použit jazyk operačního systému. Není-li jazyk operačního systému podporoán, bude jako jazyk rozhraní DB2 použita angličtina. Podpora jazyka rozhraní DB2 se ybírá a instaluje při instalaci produktu DB2 pomocí průodce nastaením DB2 nebo pomocí balíku jazykoé podpory. Chcete-li zjistit, které eřejné lokality jsou systému k dispozici, spus te příkaz $ locale -a. Chcete-li změnit jazyk rozhraní DB2, nastate proměnnou prostředí LANG na požadoanou lokalitu. Příkazoá rozhraní bourne (sh), korn (ksh) a bash: LANG=<lokalita> export LANG Příkazoé rozhraní C: seten LANG <lokalita> Chcete-li například zobrazit rozhraní produktu DB2 e francouzštině, musíte nainstaloat jazykoou podporu francouzštiny a nastait proměnnou prostředí LANG na francouzskou lokalitu, například fr_fr. 8 Instalace sererů DB2

17 Kapitola 2. Požadaky na instalaci databázoých produktů DB2 Před instalací produktu DB2 zkontrolujte, že zolený systém splňuje potřebné požadaky na operační systém, hardware, software, komunikaci, disk a pamě. Požadaky na disk a pamě na stránce 10 Požadoaný prostor na disku záisí na zoleném typu instalace a na typu použitého souboroého systému. Obdobně jsou oliněny požadaky na pamě elikostí a složitostí databázoého systému. Databázoé produkty DB2 a klientské produkty datoého sereru IBM Následující seznam obsahuje požadaky na operační systém, na software a na hardware, které musí být splněny pro každý operační systém: Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (AIX) na stránce 16 Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (HP-UX) na stránce 18 Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (Linux) na stránce 19 Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (Solaris) na stránce 23 Instalační požadaky pro serery DB2 a klienty datoých sererů IBM (Windows) na stránce 14 Požadaky na instalaci produktů DB2 Connect Následující seznam obsahuje požadaky na operační systém, na software a na hardware, které musí být splněny pro každý operační systém: Instalační požadaky pro produkt DB2 Connect Personal Edition (Windows) příručce Instalace a konfigurace produktu DB2 Connect Personal Edition Instalační požadaky pro produkt DB2 Connect Personal Edition (Linux) příručce Instalace a konfigurace produktu DB2 Connect Personal Edition Instalační požadaky pro produkty DB2 Connect (operační systém Solaris) příručce Instalace a konfigurace sererů DB2 Connect Instalační požadaky pro sereroé produkty DB2 Connect (Windows) příručce Instalace a konfigurace sererů DB2 Connect Instalační požadaky pro sereroé produkty DB2 Connect (Linux) příručce Instalace a konfigurace sererů DB2 Connect Instalační požadaky pro sereroé produkty DB2 Connect (AIX) příručce Instalace a konfigurace sererů DB2 Connect Instalační požadaky pro sereroé produkty DB2 Connect (HP-UX) příručce Instalace a konfigurace sererů DB2 Connect Podpora softwaru Jaa u produktů DB2 na stránce 11 Pro použití nástrojů založených na jazyku Jaa a pro ytáření a spouštění aplikací jazyka Jaa četně uložených procedur a užiatelských funkcí je yžadoána odpoídající sada SDK společnosti IBM pro standard Jaa. Podpora irtualizace Podrobné informace o technologii irtualizace podporoané produkty DB2 naleznete na adrese DB2+Virtualization+Support. Copyright IBM Corp. 1993,

18 Instalační požadaky pro balík jazykoé podpory DB2 (NLPACK) V operačních systémech Linux a UNIX je třeba, aby před instaloáním balíku DB2 NLPACK již byl nainstaloán produkt sereru či klienta DB2. V následujícím seznamu jsou uedeny serery a klienti splňující uedenou podmínku: DB2 Enterprise Serer Edition DB2 Workgroup Serer Edition DB2 Personal Edition DB2 Express Edition DB2 Express-C DB2 Connect Enterprise Edition DB2 Connect Personal Edition Data Serer Client Data Serer Runtime Client Požadaky na instalaci produktů DB2 Query Patroller Instalace sereru Query Patroller pomocí Průodce nastaením DB2 (Windows) příručce Query Patroller Administration and User s Guide Instalace sereru Query Patroller pomocí Průodce nastaením DB2 (Linux a UNIX) příručce Query Patroller Administration and User s Guide Požadaky na instalaci produktu DB2 Spatial Extender Systémoé požadaky na instalaci produktu Spatial Extender příručce Spatial Extender and Geodetic Data Management Feature User s Guide and Reference Požadaky na instalaci produktů InfoSphere Federation Serer Požadaky na hardware a software pro produkt Federation Serer na adrese com.ibm.swg.im.iis.prod.install.core.doc/topics/iiypisrq-sys.html Požadaky na hardware a software pro produkt Replication Serer nebo Data Eent Publisher na adrese topic/com.ibm.swg.im.iis.repl.install.doc/topics/iiypirrq-sys.html Požadaky na instalaci produktu Net Search Extender Systémoé požadaky na instalaci produktu Net Search Extender příručce Net Search Extender Administration and User s Guide Požadaky na disk a pamě Požadaky na disk 10 Instalace sererů DB2 Požadoaný prostor na disku záisí na zoleném typu instalace a na typu použitého souboroého systému. Průodce nastaením DB2 poskytuje dynamické odhady elikosti na základě ýběru komponent při typické, kompaktní nebo lastní instalaci. Nezapomeňte započítat prostor, který zabere nezbytný software, databáze a komunikační produkty. V systému Linux a systému UNIX je doporučoáno mít adresáři /tmp k dispozici 2 GB olného místa. Požadaky na pamě Databázoý systém DB2 yžaduje nejméně 256 MB paměti RAM. Pokud je systému spuštěn pouze produkt DB2 a nástroje DB2 s grafickým užiatelským rozhraním, je

19 yžadoáno alespoň 512 MB paměti RAM. Pro zlepšení ýkonu se šak doporučuje nainstaloat 1 GB paměti RAM. Do těchto požadaků nejsou zahrnuty další požadaky na pamě, kladené jinými softwaroými komponentami běžícími systému. Při určoání požadaků na pamě počítejte s následujícími faktory: Produkty DB2 spuštěné prostředí HP-UX erze 11i systémech s procesory Itanium yžadují nejméně 512 MB paměti RAM. V oblasti podpory klientů IBM Data Serer platí tyto požadaky na pamě pro základní počet pěti souběžných připojení klientů. Pro každých dalších pět klientských připojení budete potřeboat dalších 16 MB paměti RAM. Požadaky na pamě jsou oliněny elikostí a složitostí databázoého systému a rozsahem aktiit databáze a počtem klientů přistupujících k systému. Pro produkty sereru DB2 je konfiguroání paměti zjednodušeno funkcí samočinného ladění paměti, která umožňuje automaticky nastait hodnoty několika konfiguračních parametrů paměti. Je-li samočinné ladění paměti pooleno, tak dynamicky rozděluje dostupnou pamě mezi její různé konzumenty četně řazení, mezipamě balíků, seznam zámků a fondy yronáacích pamětí. V operačních systémech Linux a UNIX se doporučuje nastait elikost prostoru SWAP alespoň na dojnásobek dostupné elikosti paměti RAM. Podpora softwaru Jaa u produktů DB2 Pro použití nástrojů založených na jazyku Jaa a pro ytáření a spouštění aplikací jazyka Jaa četně uložených procedur a užiatelských funkcí je yžadoána odpoídající sada SDK společnosti IBM, uedená dále této sekci, pro standard Jaa. Pokud je sada IBM SDK for Jaa yžadoána některou z instaloaných komponent a sada SDK for Jaa dosud není této cestě nainstaloána, můžete sadu SDK for Jaa nainstaloat prostřednictím Průodce nastaením DB2 nebo pomocí souboru odpoědí pro instalaci produktu. Sada SDK for Jaa není instaloána s produktem IBM Data Serer Runtime Client ani s produktem IBM Data Serer Drier Package. V následující tabulce jsou uedeny úroně instaloané sady SDK for Jaa pro produkty DB2 podle platformy operačního systému: Platforma operačního systému AIX SDK 6 HP-UX pro systémy založené na platformě Itanium Linux na procesorech x86 SDK 6 Serice Release 3 Linux na procesorech SDK 6 Serice Release 3 AMD64/EM64T Linux na platformě zseries SDK 6 Serice Release 3 Linux na platformě POWER SDK 6 Serice Release 3 Solaris Operating System SDK 6 Serice Release 3 Windows x86 SDK 6 Serice Release 3 Windows x64 SDK 6 Serice Release 3 Úroeň sady SDK for Jaa HP SDK pro platformu J2SE HP-UX 11i, adaptoáno společností IBM pro IBM Software, erze 6, serisní úroeň 3 Poznámka: Kapitola 2. Požadaky pro produkty DB2 11

20 1. Sadu SDK pro software Jaa lze načíst z webu deeloperworks na následující adrese: Seznam podporoaných úroní sad SDK pro jazyk Jaa naleznete tabulce uedené dále této sekci s označením Podpora DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows pro sady SDK pro jazyk Jaa. Poznámka: Pro platformy operačního systému Windows stáhněte balík IBM Deelopment Package for Eclipse. 2. Nástroje grafického užiatelského rozhraní DB2 běží jen systémech Linux na procesorech x86, Linux na procesorech AMD64/EM64T, Windows na procesorech x86 a Windows na procesorech x Pro Windows x86 a pro Linux na x86: Je instaloána 32bitoá sada SDK Jsou podporoány 32bitoé aplikace a externí rutiny Jaa 4. Ve šech podporoaných platformách (s ýjimkou Windows x86 a Linux): Jsou podporoány 32bitoé aplikace Nejsou podporoány 32bitoé externí rutiny Jaa Jsou podporoány 64bitoé aplikace a externí rutiny Jaa Podporoaný software pro ýoj aplikací Jaa V následující tabulce jsou uedeny podporoané úroně sady SDK pro standard Jaa. Spolu s uedenými úroněmi jsou podporoány pozdější erze stejných úroní s dopřednou kompatibilitou. Vzhledem k tomu, že u sady SDK pro standard Jaa dochází k častým aktualizacím a opraám, ne šechny úroně a erze byly otestoány. Pokud se u použíané databázoé aplikace yskytnou problémy souisející se sadou SDK pro standard Jaa, zkuste následující dostupnou erzi sady SDK pro standard Jaa na dané úroni. Verze sady SDK pro standard Jaa jiných ýrobců než IBM jsou podporoány pouze pro sestaoání a spouštění samostatných aplikací Jaa. Pro sestaoání a spouštění noých uložených procedur Jaa a užiatelských funkcí užiatelská funkce je podporoána pouze sada IBM SDK pro standard Jaa, která je obsažena balíku produktu DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows. Podrobnosti o spouštění uložených procedur Jaa a užiatelských funkcí sestaených předchozími erzemi produktu DB2 naleznete tabulce 1 e sloupci Uložené procedury a užiatelské funkce jazyka Jaa. Tabulka 3. Úroně sad SDK for Jaa podporoané produktem DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows Aplikace jazyka Jaa, které použíají oladač JDBC db2jaa.zip nebo db2jcc.jar Aplikace jazyka Jaa, které použíají oladač JDBC db2jcc4.jar Uložené procedury a užiatelské funkce jazyka Jaa N/A AIX až na stránce 13 až 6 5 HP-UX pro systémy založené na platformě Itanium až na stránce 13 až 6 N/A Linux na platformě POWER Linux na procesorech x až 6 3,4 6 3, na stránce 13 až 6 N/A až 6 2,3,4 6 2,3, na stránce 13 až 6 5 až 6 Grafické nástroje produktu DB2 12 Instalace sererů DB2

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

Další informace o možnostech připojení

Další informace o možnostech připojení IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Premise Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ ZAČÍNÁME S DB2 Express-C Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ 2 Začínáme s DB2 Express-C Třetí vydání (červen 2009) Třetí výtisk (říjen

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Konfigurace a nastavení 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více