IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění"

Transkript

1 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC

2

3 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC

4 Poznámka Před tím, než budete použíat tyto informace a produkt, které podporují, přečtěte si informace dodatku Upozornění, na stránce 71. Prní ydání (Listopad 2003) Toto ydání platí pro erzi 5.1 produktu IBM Tioli Access Manager (číslo produktu 5724-C08) a pro šechna následující ydání a modifikace, pokud nebude jinak indikoáno noých ydáních. Copyright International Business Machines Corporation Všechna práa yhrazena.

5 Obsah Úod Kdo by měl číst tuto publikaci Co tato publikace obsahuje Publikace i Informace o ydání i Základní informace i Informace o zabezpečení webu i Odkazy pro ýojáře ii Technické přílohy iii Souisející publikace iii Zpřístupnění publikací online xi Přístupnost xii Obracení se na softwaroou podporu xii Konence použité této publikaci xii Konence typu písma xii Rozdíly operačních systémech xii Kapitola 1. Přehled integračních úloh Základní integrační úlohy Úlohy produktu Tioli Identity Manager souisející s integrací Specializoané integrační úlohy Kapitola 2. Instalace kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění Před spuštěním instalačního programu Požadaky pro instalační program Požadaky pro úlohy a ukázky Výběr automatizoaných úloh a ukázek k instalaci Spuštění instalačního programu Kontrola předpokladů Výběr položek k instalaci Konfigurace a instalace Po spuštění instalačního programu Odinstalace Kapitola 3. Vytoření služeb a předolené politiky zajišťoání produktu Tioli Access Manager Automatizoaná konfigurace Služba Předolená politika zajišťoání Úlohy proáděné po konfiguraci Zobrazení nebo modifikace služby Přizpůsobení předolené politiky zajišťoání Kapitola 4. Konfigurace produktu Tioli Identity Manager pro jednotné přihlášení pro serer WebSEAL Automatizoaná konfigurace Spojení WebSEAL pro jednotné přihlášení Soubory lastností produktu Tioli Identity Manager souisející s jednotným přihlášením Úlohy proáděné po konfiguraci Spuštění automatizoaných úloh klastroaném prostředí Změna relace prodleě Tioli Identity Manager Konfigurace certifikátu SSL pro spojení SSL Modifikace ACL pro spojení Zaměření se na záležitosti zabezpečení Copyright IBM Corp iii

6 Změna konfiguroané stránky pro odhlášení Přístup ke stránce pro přihlášení do Tioli Identity Manager Kapitola 5. Import a synchronizace užiatelských dat Obslužný program IBM Directory Integrator AssemblyLine Samples Instalace Požadaky pro instalaci Instaloané komponenty Konfigurace Vytoření služby IDI Data Feed produktu Tioli Identity Manager Konfigurace souborů lastností Konfigurace konektorů Zaměření se na záležitosti zabezpečení Zaměření se na posouzení ýkonu Spuštění obslužného programu Import užiatelů Tioli Access Manager ( jednoduché doméně) do Tioli Identity Manager Import užiatelů Tioli Access Manager (e ícenásobné doméně) do Tioli Identity Manager Import užiatelů ze stáajícího společného adresáře Synchronizace atributů užiatele Tioli Identity Manager s atributy užiatele Tioli Access Manager Kapitola 6. Vytoření weboého rozhraní pro samospráu užiatelů Produkt Web Application Sample Znalost předpokladů pro použití Ukázky Předem požadoaný software a konfigurace pro použití Ukázky Funkce Ukázky Instalace Požadaky pro instalaci Instalační metody Konfigurace Zajištění řádného přístupu k JSP Konfigurace upozornění na produktu Tioli Identity Manager Konfigurace funkce Přihlášení Konfigurace hlaní (domoské) stránky Konfigurace funkce hesla Konfigurace funkce Samostatná registrace Konfigurace funkce Osobní péče Konfigurace funkce Přiřazení aplikace Konfigurace funkce Výza/Odeza Konfigurace funkce Odhlášení Konfigurace Ukázky pro použití s jednotným přihlášením pro serer WebSEAL Přizpůsobení Přizpůsobení banneru Přizpůsobení řazení formátoacích sad za sebou Přizpůsobení stránek sereru Jaa (JSP) Přizpůsobení serletů Dodatek. Upozornění Ochranné známky Rejstřík i IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

7 Úod Kdo by měl číst tuto publikaci Co tato publikace obsahuje IBM Tioli Access Manager (Tioli Access Manager) je základní software, který je požadoán ke spuštění aplikací sadě produktů IBM Tioli Access Manager. Umožňuje integraci aplikací produktu IBM Tioli Access Manager, které poskytují široký rozsah řešení přiděloání prá a spráy. Prodáány jako integroané řešení, tyto produkty poskytují řešení spráy řízení přístupu, které soustřeďuje bezpečnostní politiku sítě a aplikací pro aplikace e-business. Poznámka: IBM Tioli Access Manager je noé jméno dříe ydaného softwaru nazaného Tioli SecureWay Policy Director. Roněž, pro užiatele obeznámené se softwarem a dokumentací Tioli SecureWay Policy Director, se nyní na serer spráy odkazuje jako na serer politiky. Produkt Tioli Access Manager lze integroat s produktem IBM Tioli Identity Manager, aby se mohla yužít jeho spráa totožnosti a funkce zajišťoání. Sledujíce stručný přehled úloh, které můžete proést, abyste integroali IBM Tioli Identity Manager a IBM Tioli Access Manager for e-business, tato příručka poskytuje instrukce k instalaci a použití kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění. Kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění se skládá z automatizoaných úloh, obslužných programů a ukázek, které by ám mohly pomoci při integraci produktů Tioli Identity Manager a Tioli Access Manager for e-business. Tato příručka je určena pro systémoé administrátory a administrátory zabezpečení odpoědné za integraci produktu Tioli Access Manager s produktem Tioli Identity Manager. Čtenáři této publikace by měli mít zkušenosti s rozšířenou administratiou produktů: Tioli Access Manager for e-business a jeho předpoklady Tioli Identity Manager a jeho předpoklady Poznámka: Kapitola 6, Vytoření weboého rozhraní pro samospráu užiatelů, na stránce 47 je napsána pro ýojáře weboých aplikací, kteří mají zkušenosti s aplikačním sererem WebSphere, serlety Jaa a stránkami sereru Jaa. Tato příručka obsahuje následující sekce: Kapitola 1, Přehled integračních úloh, na stránce 1. Poskytuje přehled úloh souisejících s integrací produktů Tioli Access Manager a Tioli Identity Manager a seznamuje s kolekcí funkce zajišťoání rychlého spuštění. Kapitola 2, Instalace kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění, na stránce 5. Popisuje, jak instaloat kolekci funkce zajišťoání rychlého spuštění prostřednictím instalačního programu funkce zajišťoání rychlého spuštění. Kapitola 3, Vytoření služeb a předolené politiky zajišťoání produktu Tioli Access Manager, na stránce 17. Popisuje automatizoanou úlohu pro ytoření služeb a politiky zajišťoání produktu Tioli Access Manager. Copyright IBM Corp. 2003

8 Kapitola 4, Konfigurace produktu Tioli Identity Manager pro jednotné přihlášení pro serer WebSEAL, na stránce 21. Popisuje automatizoanou úlohu, která umožní, aby produkt Tioli Identity Manager použíal jednotné přihlášení pro serer WebSEAL. Kapitola 5, Import a synchronizace užiatelských dat, na stránce 29. Popisuje obslužný program IBM Directory Integrator AssemblyLine Samples a jak jej použíat k importu a synchronizaci užiatelských dat. Kapitola 6, Vytoření weboého rozhraní pro samospráu užiatelů, na stránce 47. Popisuje produkt Web Application Sample a jak jej můžete použíat, aby aši užiatelé mohli spraoat sá lastní ID užiatele a hesla produktu Tioli Identity Manager. Publikace Prohlédněte si popisy knihony Tioli Access Manager, publikace předpokladů a souisející publikace, abyste zjistili, které publikace by ám mohly pomoci. Poté, co zjistíte, jaké publikace potřebujete, podíejte se na instrukce pro zpřístupnění publikací online. Další informace o produktu IBM Tioli Access Manager for e-business jako takoém lze nalézt na: Knihona Tioli Access Manager je organizoána do následujících kategorií: Informace o ydání Základní informace Informace o zabezpečení webu Odkazy pro ýojáře na stránce ii Technické přílohy na stránce iii Informace o ydání IBM Tioli Access Manager for e-business Čtěte jako prní (GI ) Poskytuje informace pro instalaci a zahájení práce s produktem Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Release Notes (GI ) Poskytuje doplňující informace jako softwaroá omezení, způsoby, jak obejít problémy, a aktualizace dokumentace. Základní informace IBM Tioli Access Manager Base Installation Guide (SC ) Vysětluje, jak instaloat a konfiguroat základní software Tioli Access Manager četně rozhraní Web Portal Manager. Tato publikace je podmnožinou IBM Tioli Access Manager for e-business Web Security Installation Guide a je určena k použití s jinými produkty Tioli Access Manager, jako jsou IBM Tioli Access Manager for Business Integration a IBM Tioli Access Manager for Operating Systems. IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka (SC ) Popisuje koncepty a procedury pro použití služeb Tioli Access Manager. Poskytuje instrukce k proádění úloh z rozhraní Web Portal Manager a použitím příkazu pdadmin. Informace o zabezpečení webu IBM Tioli Access Manager for e-business Web Security Installation Guide (SC ) i IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

9 Poskytuje instrukce k instalaci, konfiguraci a odstranění základního softwaru Tioli Access Manager a také komponent zabezpečení webu. Tato publikace je přídakem k IBM Tioli Access Manager Base Installation Guide. IBM Tioli Access Manager Upgrade Guide (SC ) Vysětluje, jak přejít z Tioli SecureWay Policy Director erze 3.8 nebo předchozích erzí produktu Tioli Access Manager na Tioli Access Manager erze 5.1. IBM Tioli Access Manager for e-business WebSEAL: Administratiní příručka (SC ) Poskytuje podrobné materiály, administratiní procedury a technické reference pro použití sereru WebSEAL ke spráě prostředků aší zabezpečené weboé domény. IBM Tioli Access Manager for e-business IBM WebSphere Application Serer: Integrační příručka (SC ) Poskytuje instrukce k instalaci, odstranění a administratiě pro integraci Tioli Access Manager s aplikačním sererem IBM WebSphere. IBM Tioli Access Manager for e-business IBM WebSphere Edge Serer Integration Guide (SC ) Poskytuje instrukce k instalaci, odstranění a administratiě pro integraci produktu Tioli Access Manager s aplikací IBM WebSphere Edge Serer. IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers: Integrační příručka (SC ) Poskytuje instrukce k instalaci, administratiní procedury a technické reference pro zabezpečení aší weboé domény pomocí plug-inu pro weboé serery. IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka (SC ) Poskytuje instrukce k instalaci, odstranění a administratiě pro integraci produktu Tioli Access Manager se sererem BEA WebLogic. IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění (SC ) Poskytuje přehled úloh souisejících se sloučením produktů Tioli Access Manager a Tioli Identity Manager a ysětluje, jak použíat a instaloat kolekci funkce zajišťoání rychlého spuštění. Odkazy pro ýojáře IBM Tioli Access Manager for e-business Authorization C API Deeloper Reference (SC ) Poskytuje referenční materiál, který popisuje, jak použíat přiděloání prá C API (rozhraní aplikačních programů) produktu Tioli Access Manager a rozhraní plug-inu služby Tioli Access Manager k přidání zabezpečení Tioli Access Manager pro aplikace. IBM Tioli Access Manager for e-business Authorization Jaa Classes Deeloper Reference (SC ) Poskytuje referenční informace pro použití implementace jazyka Jaa autorizace API, aby se aplikaci umožnilo použíat zabezpečení produktu Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Administration C API Deeloper Reference (SC ) Poskytuje referenční informace o použití administratiy API, aby se aplikaci umožnilo proádět administratiní úlohy produktu Tioli Access Manager. Tento dokument popisuje implementaci jazyka C administratiy API. IBM Tioli Access Manager for e-business Administration Jaa Classes Deeloper Reference (SC ) Úod ii

10 Poskytuje referenční informace pro použití implementace jazyka Jaa administratiy API, aby se aplikaci umožnilo proádět administratiní úlohy produktu Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Web Security Deeloper Reference (SC ) Poskytuje administratiu a informace o programoání pro CDAS (cross-domain authentication serice), CDMF (cross-domain mapping framework) a modul odolnosti hesla. Technické přílohy IBM Tioli Access Manager for e-business Command Reference (SC ) Poskytuje informace o obslužných programech příkazoého řádku a skriptech poskytoaných s produktem Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager Error Message Reference (SC ) Poskytuje ysětlení a doporučené akce pro zpráy ytořené produktem Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Problem Determination Guide (SC ) Poskytuje informace k určení problému pro produkt Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Performance Tuning Guide (SC ) Poskytuje informace k dolaďoání ýkonu pro prostředí skládající se z produktu Tioli Access Manager se sererem adresářů IBM Tioli Directory Serer jakožto registrem užiatelů. Souisející publikace Tato sekce zobrazuje seznam publikací souisejících s knihonou Tioli Access Manager. Knihona softwaru pro platformu Tioli poskytuje ýběr publikací o Tioli jako dokumenty typu white papers a redbooks, tabulky s daty, demonstrace a oznamoací dopisy. Knihona softwaru pro platformu Tioli je k dispozici na webu na adrese: Nástroj Sloníček softwaru pro platformu Tioli zahrnuje definice pro mnoho technických termínů ztahujících se k softwaru Tioli. Sloníček softwaru pro platformu Tioli je k dispozici (pouze angličtině) prostřednictím odkazu Sloníček na leé straně weboé stránky sloníčku softwaru pro platformu Tioli IBM Global Security Kit Tioli Access Manager poskytuje šifroání dat pomocí produktu IBM Global Security Kit (GSKit) erze 7.0. GSKit je zahrnut na CD IBM Tioli Access Manager Base pro aši konkrétní platformu jakož i na CD IBM Tioli Access Manager Web Security, IBM Tioli Access Manager Web Administration Interfaces a IBM Tioli Access Manager Directory Serer. Sada programů GSKit poskytuje obslužný program spráy klíčů ikeyman, gsk7ikm, který se použíá k ytáření databází klíčů, párů klíčů eřejný-soukromý a požadaků certifikace. Následující dokument je k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center e stejné sekci jako dokumentace produktu IBM Tioli Access Manager: IBM Global Security Kit Secure Sockets Layer and ikeyman User s Guide (SC ) Poskytuje informace pro administrátory zabezpečení sítě nebo systému, kteří mají úmyslu aktioat komunikaci SSL jejich prostředí produktu Tioli Access Manager. iii IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

11 IBM Tioli Directory Serer IBM Tioli Directory Serer erze 5.2 je začleněn na CD IBM Tioli Access Manager Directory Serer pro požadoaný operační systém. Poznámka: IBM Tioli Directory Serer je noé jméno pro dříe ydaný software známý jako: IBM Directory Serer (erze 4.1 a erze 5.1) IBM SecureWay Directory Serer (erze 3.2.2) IBM Directory Serer erze 4.1, IBM Directory Serer erze 5.1 a IBM Tioli Directory Serer erze 5.2 jsou podporoány produktem IBM Tioli Access Manager erze 5.1. Další informace o produktu IBM Tioli Directory Serer lze nalézt na: IBM DB2 Uniersal Database IBM DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition erze 8.1 je poskytnuta na CD IBM Tioli Access Manager Directory Serer a je instaloána se softwarem IBM Tioli Directory Serer. DB2 je požadoáno při použití sererů LDAP IBM Tioli Directory Serer, z/os nebo OS/390 jakožto registrů užiatelů pro Tioli Access Manager. Další informace o DB2 lze nalézt na: IBM WebSphere Application Serer Produkt IBM WebSphere Application Serer, Adanced Single Serer Edition 5.0 je začleněn na CD IBM Tioli Access Manager Web Administration Interfaces pro požadoaný operační systém. WebSphere Application Serer umožňuje podporu jak rozhraní Web Portal Manager, které se použíá ke spráě Tioli Access Manager, tak nástroje Web Administration Tool, který se použíá ke spráě IBM Tioli Directory Serer. IBM WebSphere Application Serer Fix Pack 2 je také požadoán produktem Tioli Access Manager a je poskytnut na CD IBM Tioli Access Manager WebSphere Fix Pack. Další informace o produktu IBM WebSphere Application Serer lze nalézt na: IBM Tioli Access Manager for Business Integration IBM Tioli Access Manager for Business Integration, dostupný jako samostatně objednatelný produkt, poskytuje řešení zabezpečení pro zpráy k produktům IBM MQSeries erze 5.2 a IBM WebSphere MQ erze 5.3. IBM Tioli Access Manager for Business Integration umožňuje aplikacím WebSphere MQSeries odesílat data pomocí klíčů přidružených aplikacím pro odesílání a přijímání tak, aby tato data byla utajená a zachoala se jejich integrita. Jako WebSEAL a IBM Tioli Access Manager for Operating Systems, IBM Tioli Access Manager for Business Integration je jedním ze spráců zdrojů, které yužíají služeb produktu IBM Tioli Access Manager. Další informace o produktu IBM Tioli Access Manager for Business Integration lze nalézt na: Následující dokumenty ztahující se k produktu IBM Tioli Access Manager for Business Integration erze 5.1 jsou k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center: Úod ix

12 IBM Tioli Access Manager for Business Integration Administration Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for Business Integration Problem Determination Guide (GC ) IBM Tioli Access Manager for Business Integration Release Notes (GI ) IBM Tioli Access Manager for Business Integration Read This First (GI ) IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers, dostupný jako část produktu IBM Tioli Access Manager for Business Integration, poskytuje řešení zabezpečení pro WebSphere Business Integration Message Broker erze 5.0 a WebSphere Business Integration Eent Broker erze 5.0. IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers pracuje e spojení s produktem Tioli Access Manager, aby poskytnutím autentizace založené na heslu a poěřeních, centrálně-definoaným přiděloáním prá a monitoroacími službami zabezpečil aplikace typu ueřejnit/podepsat JMS. Další informace o produktu IBM Tioli Access Manager for WebSphere Integration Brokers lze nalézt na: Následující dokumenty ztahující se k produktu IBM Tioli Access Manager for WebSphere Integration Brokers erze 5.1 jsou k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center: IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers Administration Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers Release Notes (GI ) IBM Tioli Access Manager for Business Integration Read This First (GI ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems IBM Tioli Access Manager for Operating Systems, dostupný jako samostatně objednatelný produkt, poskytuje mimo uplatnění, která jsou poskytnuta půodním operačním systémem, řadu uplatnění politiky přiděloání prá na systémech UNIX. IBM Tioli Access Manager for Operating Systems, jako WebSEAL a IBM Tioli Access Manager for Business Integration, je jedním ze spráců zdrojů, které yužíají služeb produktu IBM Tioli Access Manager. Další informace o produktu IBM Tioli Access Manager for Operating Systems lze nalézt na: Následující dokumenty ztahující se k produktu IBM Tioli Access Manager for Operating Systems erze 5.1 jsou k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center: IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Installation Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Administration Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Problem Determination Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Release Notes (GI ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Read Me First (GI ) IBM Tioli Identity Manager IBM Tioli Identity Manager erze 4.5, dostupný jako samostatně objednatelný produkt, ám umožňuje centrálně spraoat užiatele (například ID užiatelů a hesla) a zajišťoat (to x IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

13 znamená poskytoat nebo rušit přístup k aplikacím, prostředkům nebo operačním systémům). Tioli Identity Manager lze integroat s produktem Tioli Access Manager prostřednictím Agenta Tioli Access Manager. Abyste získali další informace o zakoupení Agenta, obraťte se na ašeho reprezentanta konta IBM. Další informace o produktu IBM Tioli Identity Manager lze nalézt na: Následující dokumenty ztahující se k produktu IBM Tioli Identity Manager erze 4.5 jsou k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center: IBM Tioli Identity Manager Release Notes (GI ) IBM Tioli Identity Manager Serer Installation Guide on UNIX using WebSphere (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Installation Guide on Windows 2000 using WebSphere (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Installation Guide on UNIX using WebLogic (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Installation Guide on Windows 2000 using WebLogic (SC ) IBM Tioli Identity Manager Policy and Organization Administration Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager End User Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Configuration Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Troubleshooting Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Access Manager Agent for Windows Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Lotus Notes Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Sybase Agent for Windows Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Oracle Agent for Windows Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Windows 2000 Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Windows NT Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager AIX Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Exchange 2000 Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Noell NetWare Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Uniersal Proisioning Agent Installation Guide (SC ) Zpřístupnění publikací online Publikace pro tento produkt jsou k dispozici online e formátu PDF (Portable Document Format) nebo formátu HTML (Hypertext Markup Language) nebo obou formátech knihoně softwaru pro platformu Tioli: Abyste knihoně nalezli publikace k produktu, klepněte na odkaz Manuály k produktu na leé straně stránky knihony. Potom na stránce softwaroého informačního centra Tioli yhledejte produkt a klepněte na jeho jméno. Publikace k produktům zahrnují poznámky k ydání, instalační příručky, užiatelské příručky, příručky administrátorů a odkazy ýojářů. Úod xi

14 Poznámka: Pro zajištění spráného ytištění publikací PDF yberte zaškrtáací pole Vtěsnat na stránku (Fit to page) okně tisku Adobe Acrobat Print (které je dostupné, když klepnete na menu Soubor (File) Tisk (Print)). Přístupnost Funkce přístupnosti pomáhají užiateli, který má fyzický handicap jako omezenou pohybliost nebo špatný zrak, úspěšně použíat softwaroé produkty. S tímto produktem můžete použíat podpůrné technologie, abyste slyšeli a pohyboali se rozhraním. K obsluze šech funkcí grafického užiatelského rozhraní můžete namísto myši použít kláesnici. Obracení se na softwaroou podporu Před tím, než se s problémem obrátíte na softwaroou podporu IBM Tioli, podíejte se na serer IBM Tioli Software Support klepnutím na odkaz Tioli support na následujícím weboém sereru: Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na softwaroou podporu pomocí metod popsaných příručce IBM Software Support Guide na následujícím weboém sereru: Tato příručka poskytuje následující informace: Požadaky na registraci a způsobilost pro získání podpory Telefonní čísla záislosti na zemi, níž se nalézáte Seznam informací, které byste měli před tím, než se obrátíte na zákaznickou podporu, shromáždit Konence použité této publikaci Tato reference použíá několik konencí pro speciální ýrazy, akce a pro příkazy a cesty záisející na operačním systému. Konence typu písma V této referenci jsou použity následující konence typu písma: Tučné písmo Příkazy malými nebo smíšenými písmeny, které se obtížně odlišují od okolního textu, klíčoá sloa, parametry, olby, jména tříd Jaa a objekty jsou tučným písmem. Kurzía Proměnné, názy publikací a speciální sloa nebo fráze, které jsou zdůrazněny, jsou kurzíou. Monospace Příklady kódu, příkazoé řádky, ýstupy obrazoky, jména souborů a adresářů, která se obtížně odlišují od okolního textu, systémoé zpráy, text, který musí užiatel zadat, a hodnoty pro parametry nebo olby příkazů jsou psány písmem typu monospace. Rozdíly operačních systémech Tato publikace použíá konenci operačního systému UNIX pro uádění proměnných prostředí a pro označení adresářů. Pokud použíáte příkazoý řádek systému Windows, xii IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

15 nahraďte $proměnnou za %proměnnou% pro proměnné prostředí a cestách k adresářům nahraďte každé lomítko (/) zpětným lomítkem (\). Použíáte-li shell bash systému Windows, můžete použíat konence systému UNIX. Úod xiii

16 xi IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

17 Kapitola 1. Přehled integračních úloh Základní integrační úlohy IBM Tioli Access Manager for e-business poskytuje na politice založené řízení přístupu k podnikoým aplikacím, weboým aplikacím a zdrojům. IBM Tioli Identity Manager poskytuje na politice založenou spráu totožnosti (spráa ID užiatelů a hesel) a zajišťoání (poskytoání nebo rušení přístupu k aplikacím, zdrojům nebo operačním systémům) rámci podniku. Když použijete tyto produkty společně integroaném prostředí, budete nadále spraoat přístup k aplikacím a zdrojům pomocí Tioli Access Manager, ale budete použíat Tioli Identity Manager ke spráě užiatelů Tioli Access Manager a ke spráě zajišťoání aplikací a zdrojů těmto užiatelům. Abyste integroali tyto produkty, musíte proést některé základní integrační úlohy a některé úlohy Tioli Identity Manager. V záislosti na ašem integroaném prostředí budete možná potřeboat proést některé specializoané integrační úlohy. Některé z těchto úloh byly automatizoány a jsou poskytnuty kolekci obslužných programů nazané Kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění. Použití obslužných programů kolekci je olitelné; ašak nejspíš zjistíte, že šetří áš čas a úsilí. Kolekce a její instalační program se nacházejí na CD IBM Tioli Access Manager Base produktu IBM Tioli Access Manager for e-business erze 5.1. Tato kapitola přehledu poskytuje shrnutí úloh, které musíte proést, abyste integroali produkty Tioli Access Manager a Tioli Identity Manager. Ašak zbýající část příručky popisuje pouze ty úlohy, které jsou podporoané kolekcí funkce zajišťoání rychlého spuštění. Tioli Identity Manager lze integroat s mnoha typy systémů (jako se systémy Lotus Notes, Noell NetWare, Tioli Access Manager a dalšími). Proces integrace se bez ohledu na typ systému, který je integroán, skládá z několika základních úloh. Těmito základními úlohami jsou: 1. Instalace a konfigurace produktu Tioli Identity Manager erze 4.5. (Možná také budete chtít instaloat produkt IBM Directory Integrator, který je dodáán s produktem Tioli Identity Manager.) 2. Instalace a konfigurace softwaru pro jiný systém jako Tioli Access Manager for e-business. 3. Nalezení a instalace softwaru agenta. Agenti jsou komponenty produktu Tioli Identity Manager a jsou k dispozici pro každý typ systému, který lze integroat s produktem Tioli Identity Manager. Agenti jsou požadoáni pro integraci, protože aktiují propojitelnost mezi sererem Tioli Identity Manager a systémem, který bude spraoán produktem Tioli Identity Manager. Agent Tioli Access Manager je k dispozici na weboém sereru IBM. Obraťte se na ašeho reprezentanta konta IBM, aby ám sdělil weboou adresu a instrukce ke stažení agenta. 4. Aktiace agenta. 5. Konfigurace komunikačních protokolů agenta, aby se agentoi umožnilo komunikoat se sererem Tioli Identity Manager. 6. Instalace profilu agenta na serer Tioli Identity Manager. Profil definuje typ systému, který bude spraoán produktem Tioli Identity Manager. Například, pokud bude Tioli Identity Manager spraoat jeden nebo íce systémů Tioli Copyright IBM Corp

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC09-3855-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace:

Více

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express erze 10.1.0 Začínáme s produktem IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

Další informace o možnostech připojení

Další informace o možnostech připojení IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Premise Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Vývoj aplikací Adobe AIR 1.5 pomocí programu Adobe Flash CS4

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Konfigurace a nastavení 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Hal Odečítací program Verze 9.0

Hal Odečítací program Verze 9.0 Hal Odečítací program Verze 9.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Více

Rychlý úvod do nastavení

Rychlý úvod do nastavení IceWarp server 10 Rychlý úvod do nastavení Version 10 Printed on 29 November, 2009 1 K A P I T O L A 1 Smyslem tohoto textu je pomoci uživatelům, kteří se s programem IceWarp server setkávají poprvé,

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více