IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění"

Transkript

1 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC

2

3 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC

4 Poznámka Před tím, než budete použíat tyto informace a produkt, které podporují, přečtěte si informace dodatku Upozornění, na stránce 71. Prní ydání (Listopad 2003) Toto ydání platí pro erzi 5.1 produktu IBM Tioli Access Manager (číslo produktu 5724-C08) a pro šechna následující ydání a modifikace, pokud nebude jinak indikoáno noých ydáních. Copyright International Business Machines Corporation Všechna práa yhrazena.

5 Obsah Úod Kdo by měl číst tuto publikaci Co tato publikace obsahuje Publikace i Informace o ydání i Základní informace i Informace o zabezpečení webu i Odkazy pro ýojáře ii Technické přílohy iii Souisející publikace iii Zpřístupnění publikací online xi Přístupnost xii Obracení se na softwaroou podporu xii Konence použité této publikaci xii Konence typu písma xii Rozdíly operačních systémech xii Kapitola 1. Přehled integračních úloh Základní integrační úlohy Úlohy produktu Tioli Identity Manager souisející s integrací Specializoané integrační úlohy Kapitola 2. Instalace kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění Před spuštěním instalačního programu Požadaky pro instalační program Požadaky pro úlohy a ukázky Výběr automatizoaných úloh a ukázek k instalaci Spuštění instalačního programu Kontrola předpokladů Výběr položek k instalaci Konfigurace a instalace Po spuštění instalačního programu Odinstalace Kapitola 3. Vytoření služeb a předolené politiky zajišťoání produktu Tioli Access Manager Automatizoaná konfigurace Služba Předolená politika zajišťoání Úlohy proáděné po konfiguraci Zobrazení nebo modifikace služby Přizpůsobení předolené politiky zajišťoání Kapitola 4. Konfigurace produktu Tioli Identity Manager pro jednotné přihlášení pro serer WebSEAL Automatizoaná konfigurace Spojení WebSEAL pro jednotné přihlášení Soubory lastností produktu Tioli Identity Manager souisející s jednotným přihlášením Úlohy proáděné po konfiguraci Spuštění automatizoaných úloh klastroaném prostředí Změna relace prodleě Tioli Identity Manager Konfigurace certifikátu SSL pro spojení SSL Modifikace ACL pro spojení Zaměření se na záležitosti zabezpečení Copyright IBM Corp iii

6 Změna konfiguroané stránky pro odhlášení Přístup ke stránce pro přihlášení do Tioli Identity Manager Kapitola 5. Import a synchronizace užiatelských dat Obslužný program IBM Directory Integrator AssemblyLine Samples Instalace Požadaky pro instalaci Instaloané komponenty Konfigurace Vytoření služby IDI Data Feed produktu Tioli Identity Manager Konfigurace souborů lastností Konfigurace konektorů Zaměření se na záležitosti zabezpečení Zaměření se na posouzení ýkonu Spuštění obslužného programu Import užiatelů Tioli Access Manager ( jednoduché doméně) do Tioli Identity Manager Import užiatelů Tioli Access Manager (e ícenásobné doméně) do Tioli Identity Manager Import užiatelů ze stáajícího společného adresáře Synchronizace atributů užiatele Tioli Identity Manager s atributy užiatele Tioli Access Manager Kapitola 6. Vytoření weboého rozhraní pro samospráu užiatelů Produkt Web Application Sample Znalost předpokladů pro použití Ukázky Předem požadoaný software a konfigurace pro použití Ukázky Funkce Ukázky Instalace Požadaky pro instalaci Instalační metody Konfigurace Zajištění řádného přístupu k JSP Konfigurace upozornění na produktu Tioli Identity Manager Konfigurace funkce Přihlášení Konfigurace hlaní (domoské) stránky Konfigurace funkce hesla Konfigurace funkce Samostatná registrace Konfigurace funkce Osobní péče Konfigurace funkce Přiřazení aplikace Konfigurace funkce Výza/Odeza Konfigurace funkce Odhlášení Konfigurace Ukázky pro použití s jednotným přihlášením pro serer WebSEAL Přizpůsobení Přizpůsobení banneru Přizpůsobení řazení formátoacích sad za sebou Přizpůsobení stránek sereru Jaa (JSP) Přizpůsobení serletů Dodatek. Upozornění Ochranné známky Rejstřík i IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

7 Úod Kdo by měl číst tuto publikaci Co tato publikace obsahuje IBM Tioli Access Manager (Tioli Access Manager) je základní software, který je požadoán ke spuštění aplikací sadě produktů IBM Tioli Access Manager. Umožňuje integraci aplikací produktu IBM Tioli Access Manager, které poskytují široký rozsah řešení přiděloání prá a spráy. Prodáány jako integroané řešení, tyto produkty poskytují řešení spráy řízení přístupu, které soustřeďuje bezpečnostní politiku sítě a aplikací pro aplikace e-business. Poznámka: IBM Tioli Access Manager je noé jméno dříe ydaného softwaru nazaného Tioli SecureWay Policy Director. Roněž, pro užiatele obeznámené se softwarem a dokumentací Tioli SecureWay Policy Director, se nyní na serer spráy odkazuje jako na serer politiky. Produkt Tioli Access Manager lze integroat s produktem IBM Tioli Identity Manager, aby se mohla yužít jeho spráa totožnosti a funkce zajišťoání. Sledujíce stručný přehled úloh, které můžete proést, abyste integroali IBM Tioli Identity Manager a IBM Tioli Access Manager for e-business, tato příručka poskytuje instrukce k instalaci a použití kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění. Kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění se skládá z automatizoaných úloh, obslužných programů a ukázek, které by ám mohly pomoci při integraci produktů Tioli Identity Manager a Tioli Access Manager for e-business. Tato příručka je určena pro systémoé administrátory a administrátory zabezpečení odpoědné za integraci produktu Tioli Access Manager s produktem Tioli Identity Manager. Čtenáři této publikace by měli mít zkušenosti s rozšířenou administratiou produktů: Tioli Access Manager for e-business a jeho předpoklady Tioli Identity Manager a jeho předpoklady Poznámka: Kapitola 6, Vytoření weboého rozhraní pro samospráu užiatelů, na stránce 47 je napsána pro ýojáře weboých aplikací, kteří mají zkušenosti s aplikačním sererem WebSphere, serlety Jaa a stránkami sereru Jaa. Tato příručka obsahuje následující sekce: Kapitola 1, Přehled integračních úloh, na stránce 1. Poskytuje přehled úloh souisejících s integrací produktů Tioli Access Manager a Tioli Identity Manager a seznamuje s kolekcí funkce zajišťoání rychlého spuštění. Kapitola 2, Instalace kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění, na stránce 5. Popisuje, jak instaloat kolekci funkce zajišťoání rychlého spuštění prostřednictím instalačního programu funkce zajišťoání rychlého spuštění. Kapitola 3, Vytoření služeb a předolené politiky zajišťoání produktu Tioli Access Manager, na stránce 17. Popisuje automatizoanou úlohu pro ytoření služeb a politiky zajišťoání produktu Tioli Access Manager. Copyright IBM Corp. 2003

8 Kapitola 4, Konfigurace produktu Tioli Identity Manager pro jednotné přihlášení pro serer WebSEAL, na stránce 21. Popisuje automatizoanou úlohu, která umožní, aby produkt Tioli Identity Manager použíal jednotné přihlášení pro serer WebSEAL. Kapitola 5, Import a synchronizace užiatelských dat, na stránce 29. Popisuje obslužný program IBM Directory Integrator AssemblyLine Samples a jak jej použíat k importu a synchronizaci užiatelských dat. Kapitola 6, Vytoření weboého rozhraní pro samospráu užiatelů, na stránce 47. Popisuje produkt Web Application Sample a jak jej můžete použíat, aby aši užiatelé mohli spraoat sá lastní ID užiatele a hesla produktu Tioli Identity Manager. Publikace Prohlédněte si popisy knihony Tioli Access Manager, publikace předpokladů a souisející publikace, abyste zjistili, které publikace by ám mohly pomoci. Poté, co zjistíte, jaké publikace potřebujete, podíejte se na instrukce pro zpřístupnění publikací online. Další informace o produktu IBM Tioli Access Manager for e-business jako takoém lze nalézt na: Knihona Tioli Access Manager je organizoána do následujících kategorií: Informace o ydání Základní informace Informace o zabezpečení webu Odkazy pro ýojáře na stránce ii Technické přílohy na stránce iii Informace o ydání IBM Tioli Access Manager for e-business Čtěte jako prní (GI ) Poskytuje informace pro instalaci a zahájení práce s produktem Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Release Notes (GI ) Poskytuje doplňující informace jako softwaroá omezení, způsoby, jak obejít problémy, a aktualizace dokumentace. Základní informace IBM Tioli Access Manager Base Installation Guide (SC ) Vysětluje, jak instaloat a konfiguroat základní software Tioli Access Manager četně rozhraní Web Portal Manager. Tato publikace je podmnožinou IBM Tioli Access Manager for e-business Web Security Installation Guide a je určena k použití s jinými produkty Tioli Access Manager, jako jsou IBM Tioli Access Manager for Business Integration a IBM Tioli Access Manager for Operating Systems. IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka (SC ) Popisuje koncepty a procedury pro použití služeb Tioli Access Manager. Poskytuje instrukce k proádění úloh z rozhraní Web Portal Manager a použitím příkazu pdadmin. Informace o zabezpečení webu IBM Tioli Access Manager for e-business Web Security Installation Guide (SC ) i IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

9 Poskytuje instrukce k instalaci, konfiguraci a odstranění základního softwaru Tioli Access Manager a také komponent zabezpečení webu. Tato publikace je přídakem k IBM Tioli Access Manager Base Installation Guide. IBM Tioli Access Manager Upgrade Guide (SC ) Vysětluje, jak přejít z Tioli SecureWay Policy Director erze 3.8 nebo předchozích erzí produktu Tioli Access Manager na Tioli Access Manager erze 5.1. IBM Tioli Access Manager for e-business WebSEAL: Administratiní příručka (SC ) Poskytuje podrobné materiály, administratiní procedury a technické reference pro použití sereru WebSEAL ke spráě prostředků aší zabezpečené weboé domény. IBM Tioli Access Manager for e-business IBM WebSphere Application Serer: Integrační příručka (SC ) Poskytuje instrukce k instalaci, odstranění a administratiě pro integraci Tioli Access Manager s aplikačním sererem IBM WebSphere. IBM Tioli Access Manager for e-business IBM WebSphere Edge Serer Integration Guide (SC ) Poskytuje instrukce k instalaci, odstranění a administratiě pro integraci produktu Tioli Access Manager s aplikací IBM WebSphere Edge Serer. IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers: Integrační příručka (SC ) Poskytuje instrukce k instalaci, administratiní procedury a technické reference pro zabezpečení aší weboé domény pomocí plug-inu pro weboé serery. IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka (SC ) Poskytuje instrukce k instalaci, odstranění a administratiě pro integraci produktu Tioli Access Manager se sererem BEA WebLogic. IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění (SC ) Poskytuje přehled úloh souisejících se sloučením produktů Tioli Access Manager a Tioli Identity Manager a ysětluje, jak použíat a instaloat kolekci funkce zajišťoání rychlého spuštění. Odkazy pro ýojáře IBM Tioli Access Manager for e-business Authorization C API Deeloper Reference (SC ) Poskytuje referenční materiál, který popisuje, jak použíat přiděloání prá C API (rozhraní aplikačních programů) produktu Tioli Access Manager a rozhraní plug-inu služby Tioli Access Manager k přidání zabezpečení Tioli Access Manager pro aplikace. IBM Tioli Access Manager for e-business Authorization Jaa Classes Deeloper Reference (SC ) Poskytuje referenční informace pro použití implementace jazyka Jaa autorizace API, aby se aplikaci umožnilo použíat zabezpečení produktu Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Administration C API Deeloper Reference (SC ) Poskytuje referenční informace o použití administratiy API, aby se aplikaci umožnilo proádět administratiní úlohy produktu Tioli Access Manager. Tento dokument popisuje implementaci jazyka C administratiy API. IBM Tioli Access Manager for e-business Administration Jaa Classes Deeloper Reference (SC ) Úod ii

10 Poskytuje referenční informace pro použití implementace jazyka Jaa administratiy API, aby se aplikaci umožnilo proádět administratiní úlohy produktu Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Web Security Deeloper Reference (SC ) Poskytuje administratiu a informace o programoání pro CDAS (cross-domain authentication serice), CDMF (cross-domain mapping framework) a modul odolnosti hesla. Technické přílohy IBM Tioli Access Manager for e-business Command Reference (SC ) Poskytuje informace o obslužných programech příkazoého řádku a skriptech poskytoaných s produktem Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager Error Message Reference (SC ) Poskytuje ysětlení a doporučené akce pro zpráy ytořené produktem Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Problem Determination Guide (SC ) Poskytuje informace k určení problému pro produkt Tioli Access Manager. IBM Tioli Access Manager for e-business Performance Tuning Guide (SC ) Poskytuje informace k dolaďoání ýkonu pro prostředí skládající se z produktu Tioli Access Manager se sererem adresářů IBM Tioli Directory Serer jakožto registrem užiatelů. Souisející publikace Tato sekce zobrazuje seznam publikací souisejících s knihonou Tioli Access Manager. Knihona softwaru pro platformu Tioli poskytuje ýběr publikací o Tioli jako dokumenty typu white papers a redbooks, tabulky s daty, demonstrace a oznamoací dopisy. Knihona softwaru pro platformu Tioli je k dispozici na webu na adrese: Nástroj Sloníček softwaru pro platformu Tioli zahrnuje definice pro mnoho technických termínů ztahujících se k softwaru Tioli. Sloníček softwaru pro platformu Tioli je k dispozici (pouze angličtině) prostřednictím odkazu Sloníček na leé straně weboé stránky sloníčku softwaru pro platformu Tioli IBM Global Security Kit Tioli Access Manager poskytuje šifroání dat pomocí produktu IBM Global Security Kit (GSKit) erze 7.0. GSKit je zahrnut na CD IBM Tioli Access Manager Base pro aši konkrétní platformu jakož i na CD IBM Tioli Access Manager Web Security, IBM Tioli Access Manager Web Administration Interfaces a IBM Tioli Access Manager Directory Serer. Sada programů GSKit poskytuje obslužný program spráy klíčů ikeyman, gsk7ikm, který se použíá k ytáření databází klíčů, párů klíčů eřejný-soukromý a požadaků certifikace. Následující dokument je k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center e stejné sekci jako dokumentace produktu IBM Tioli Access Manager: IBM Global Security Kit Secure Sockets Layer and ikeyman User s Guide (SC ) Poskytuje informace pro administrátory zabezpečení sítě nebo systému, kteří mají úmyslu aktioat komunikaci SSL jejich prostředí produktu Tioli Access Manager. iii IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

11 IBM Tioli Directory Serer IBM Tioli Directory Serer erze 5.2 je začleněn na CD IBM Tioli Access Manager Directory Serer pro požadoaný operační systém. Poznámka: IBM Tioli Directory Serer je noé jméno pro dříe ydaný software známý jako: IBM Directory Serer (erze 4.1 a erze 5.1) IBM SecureWay Directory Serer (erze 3.2.2) IBM Directory Serer erze 4.1, IBM Directory Serer erze 5.1 a IBM Tioli Directory Serer erze 5.2 jsou podporoány produktem IBM Tioli Access Manager erze 5.1. Další informace o produktu IBM Tioli Directory Serer lze nalézt na: IBM DB2 Uniersal Database IBM DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition erze 8.1 je poskytnuta na CD IBM Tioli Access Manager Directory Serer a je instaloána se softwarem IBM Tioli Directory Serer. DB2 je požadoáno při použití sererů LDAP IBM Tioli Directory Serer, z/os nebo OS/390 jakožto registrů užiatelů pro Tioli Access Manager. Další informace o DB2 lze nalézt na: IBM WebSphere Application Serer Produkt IBM WebSphere Application Serer, Adanced Single Serer Edition 5.0 je začleněn na CD IBM Tioli Access Manager Web Administration Interfaces pro požadoaný operační systém. WebSphere Application Serer umožňuje podporu jak rozhraní Web Portal Manager, které se použíá ke spráě Tioli Access Manager, tak nástroje Web Administration Tool, který se použíá ke spráě IBM Tioli Directory Serer. IBM WebSphere Application Serer Fix Pack 2 je také požadoán produktem Tioli Access Manager a je poskytnut na CD IBM Tioli Access Manager WebSphere Fix Pack. Další informace o produktu IBM WebSphere Application Serer lze nalézt na: IBM Tioli Access Manager for Business Integration IBM Tioli Access Manager for Business Integration, dostupný jako samostatně objednatelný produkt, poskytuje řešení zabezpečení pro zpráy k produktům IBM MQSeries erze 5.2 a IBM WebSphere MQ erze 5.3. IBM Tioli Access Manager for Business Integration umožňuje aplikacím WebSphere MQSeries odesílat data pomocí klíčů přidružených aplikacím pro odesílání a přijímání tak, aby tato data byla utajená a zachoala se jejich integrita. Jako WebSEAL a IBM Tioli Access Manager for Operating Systems, IBM Tioli Access Manager for Business Integration je jedním ze spráců zdrojů, které yužíají služeb produktu IBM Tioli Access Manager. Další informace o produktu IBM Tioli Access Manager for Business Integration lze nalézt na: Následující dokumenty ztahující se k produktu IBM Tioli Access Manager for Business Integration erze 5.1 jsou k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center: Úod ix

12 IBM Tioli Access Manager for Business Integration Administration Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for Business Integration Problem Determination Guide (GC ) IBM Tioli Access Manager for Business Integration Release Notes (GI ) IBM Tioli Access Manager for Business Integration Read This First (GI ) IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers, dostupný jako část produktu IBM Tioli Access Manager for Business Integration, poskytuje řešení zabezpečení pro WebSphere Business Integration Message Broker erze 5.0 a WebSphere Business Integration Eent Broker erze 5.0. IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers pracuje e spojení s produktem Tioli Access Manager, aby poskytnutím autentizace založené na heslu a poěřeních, centrálně-definoaným přiděloáním prá a monitoroacími službami zabezpečil aplikace typu ueřejnit/podepsat JMS. Další informace o produktu IBM Tioli Access Manager for WebSphere Integration Brokers lze nalézt na: Následující dokumenty ztahující se k produktu IBM Tioli Access Manager for WebSphere Integration Brokers erze 5.1 jsou k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center: IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers Administration Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for WebSphere Business Integration Brokers Release Notes (GI ) IBM Tioli Access Manager for Business Integration Read This First (GI ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems IBM Tioli Access Manager for Operating Systems, dostupný jako samostatně objednatelný produkt, poskytuje mimo uplatnění, která jsou poskytnuta půodním operačním systémem, řadu uplatnění politiky přiděloání prá na systémech UNIX. IBM Tioli Access Manager for Operating Systems, jako WebSEAL a IBM Tioli Access Manager for Business Integration, je jedním ze spráců zdrojů, které yužíají služeb produktu IBM Tioli Access Manager. Další informace o produktu IBM Tioli Access Manager for Operating Systems lze nalézt na: Následující dokumenty ztahující se k produktu IBM Tioli Access Manager for Operating Systems erze 5.1 jsou k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center: IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Installation Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Administration Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Problem Determination Guide (SC ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Release Notes (GI ) IBM Tioli Access Manager for Operating Systems Read Me First (GI ) IBM Tioli Identity Manager IBM Tioli Identity Manager erze 4.5, dostupný jako samostatně objednatelný produkt, ám umožňuje centrálně spraoat užiatele (například ID užiatelů a hesla) a zajišťoat (to x IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

13 znamená poskytoat nebo rušit přístup k aplikacím, prostředkům nebo operačním systémům). Tioli Identity Manager lze integroat s produktem Tioli Access Manager prostřednictím Agenta Tioli Access Manager. Abyste získali další informace o zakoupení Agenta, obraťte se na ašeho reprezentanta konta IBM. Další informace o produktu IBM Tioli Identity Manager lze nalézt na: Následující dokumenty ztahující se k produktu IBM Tioli Identity Manager erze 4.5 jsou k dispozici na weboém sereru Tioli Information Center: IBM Tioli Identity Manager Release Notes (GI ) IBM Tioli Identity Manager Serer Installation Guide on UNIX using WebSphere (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Installation Guide on Windows 2000 using WebSphere (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Installation Guide on UNIX using WebLogic (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Installation Guide on Windows 2000 using WebLogic (SC ) IBM Tioli Identity Manager Policy and Organization Administration Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager End User Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Configuration Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Serer Troubleshooting Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Access Manager Agent for Windows Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Lotus Notes Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Sybase Agent for Windows Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Oracle Agent for Windows Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Windows 2000 Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Windows NT Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager AIX Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Exchange 2000 Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Noell NetWare Agent Installation Guide (SC ) IBM Tioli Identity Manager Uniersal Proisioning Agent Installation Guide (SC ) Zpřístupnění publikací online Publikace pro tento produkt jsou k dispozici online e formátu PDF (Portable Document Format) nebo formátu HTML (Hypertext Markup Language) nebo obou formátech knihoně softwaru pro platformu Tioli: Abyste knihoně nalezli publikace k produktu, klepněte na odkaz Manuály k produktu na leé straně stránky knihony. Potom na stránce softwaroého informačního centra Tioli yhledejte produkt a klepněte na jeho jméno. Publikace k produktům zahrnují poznámky k ydání, instalační příručky, užiatelské příručky, příručky administrátorů a odkazy ýojářů. Úod xi

14 Poznámka: Pro zajištění spráného ytištění publikací PDF yberte zaškrtáací pole Vtěsnat na stránku (Fit to page) okně tisku Adobe Acrobat Print (které je dostupné, když klepnete na menu Soubor (File) Tisk (Print)). Přístupnost Funkce přístupnosti pomáhají užiateli, který má fyzický handicap jako omezenou pohybliost nebo špatný zrak, úspěšně použíat softwaroé produkty. S tímto produktem můžete použíat podpůrné technologie, abyste slyšeli a pohyboali se rozhraním. K obsluze šech funkcí grafického užiatelského rozhraní můžete namísto myši použít kláesnici. Obracení se na softwaroou podporu Před tím, než se s problémem obrátíte na softwaroou podporu IBM Tioli, podíejte se na serer IBM Tioli Software Support klepnutím na odkaz Tioli support na následujícím weboém sereru: Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na softwaroou podporu pomocí metod popsaných příručce IBM Software Support Guide na následujícím weboém sereru: Tato příručka poskytuje následující informace: Požadaky na registraci a způsobilost pro získání podpory Telefonní čísla záislosti na zemi, níž se nalézáte Seznam informací, které byste měli před tím, než se obrátíte na zákaznickou podporu, shromáždit Konence použité této publikaci Tato reference použíá několik konencí pro speciální ýrazy, akce a pro příkazy a cesty záisející na operačním systému. Konence typu písma V této referenci jsou použity následující konence typu písma: Tučné písmo Příkazy malými nebo smíšenými písmeny, které se obtížně odlišují od okolního textu, klíčoá sloa, parametry, olby, jména tříd Jaa a objekty jsou tučným písmem. Kurzía Proměnné, názy publikací a speciální sloa nebo fráze, které jsou zdůrazněny, jsou kurzíou. Monospace Příklady kódu, příkazoé řádky, ýstupy obrazoky, jména souborů a adresářů, která se obtížně odlišují od okolního textu, systémoé zpráy, text, který musí užiatel zadat, a hodnoty pro parametry nebo olby příkazů jsou psány písmem typu monospace. Rozdíly operačních systémech Tato publikace použíá konenci operačního systému UNIX pro uádění proměnných prostředí a pro označení adresářů. Pokud použíáte příkazoý řádek systému Windows, xii IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

15 nahraďte $proměnnou za %proměnnou% pro proměnné prostředí a cestách k adresářům nahraďte každé lomítko (/) zpětným lomítkem (\). Použíáte-li shell bash systému Windows, můžete použíat konence systému UNIX. Úod xiii

16 xi IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

17 Kapitola 1. Přehled integračních úloh Základní integrační úlohy IBM Tioli Access Manager for e-business poskytuje na politice založené řízení přístupu k podnikoým aplikacím, weboým aplikacím a zdrojům. IBM Tioli Identity Manager poskytuje na politice založenou spráu totožnosti (spráa ID užiatelů a hesel) a zajišťoání (poskytoání nebo rušení přístupu k aplikacím, zdrojům nebo operačním systémům) rámci podniku. Když použijete tyto produkty společně integroaném prostředí, budete nadále spraoat přístup k aplikacím a zdrojům pomocí Tioli Access Manager, ale budete použíat Tioli Identity Manager ke spráě užiatelů Tioli Access Manager a ke spráě zajišťoání aplikací a zdrojů těmto užiatelům. Abyste integroali tyto produkty, musíte proést některé základní integrační úlohy a některé úlohy Tioli Identity Manager. V záislosti na ašem integroaném prostředí budete možná potřeboat proést některé specializoané integrační úlohy. Některé z těchto úloh byly automatizoány a jsou poskytnuty kolekci obslužných programů nazané Kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění. Použití obslužných programů kolekci je olitelné; ašak nejspíš zjistíte, že šetří áš čas a úsilí. Kolekce a její instalační program se nacházejí na CD IBM Tioli Access Manager Base produktu IBM Tioli Access Manager for e-business erze 5.1. Tato kapitola přehledu poskytuje shrnutí úloh, které musíte proést, abyste integroali produkty Tioli Access Manager a Tioli Identity Manager. Ašak zbýající část příručky popisuje pouze ty úlohy, které jsou podporoané kolekcí funkce zajišťoání rychlého spuštění. Tioli Identity Manager lze integroat s mnoha typy systémů (jako se systémy Lotus Notes, Noell NetWare, Tioli Access Manager a dalšími). Proces integrace se bez ohledu na typ systému, který je integroán, skládá z několika základních úloh. Těmito základními úlohami jsou: 1. Instalace a konfigurace produktu Tioli Identity Manager erze 4.5. (Možná také budete chtít instaloat produkt IBM Directory Integrator, který je dodáán s produktem Tioli Identity Manager.) 2. Instalace a konfigurace softwaru pro jiný systém jako Tioli Access Manager for e-business. 3. Nalezení a instalace softwaru agenta. Agenti jsou komponenty produktu Tioli Identity Manager a jsou k dispozici pro každý typ systému, který lze integroat s produktem Tioli Identity Manager. Agenti jsou požadoáni pro integraci, protože aktiují propojitelnost mezi sererem Tioli Identity Manager a systémem, který bude spraoán produktem Tioli Identity Manager. Agent Tioli Access Manager je k dispozici na weboém sereru IBM. Obraťte se na ašeho reprezentanta konta IBM, aby ám sdělil weboou adresu a instrukce ke stažení agenta. 4. Aktiace agenta. 5. Konfigurace komunikačních protokolů agenta, aby se agentoi umožnilo komunikoat se sererem Tioli Identity Manager. 6. Instalace profilu agenta na serer Tioli Identity Manager. Profil definuje typ systému, který bude spraoán produktem Tioli Identity Manager. Například, pokud bude Tioli Identity Manager spraoat jeden nebo íce systémů Tioli Copyright IBM Corp

18 Access Manager, profil Tioli Access Manager musí být instaloán na sereru Tioli Identity Manager, aby Tioli Identity Manager rozpoznal Tioli Access Manager. Podrobné informace o proedení těchto předcházejících kroků jsou příručce IBM Tioli Identity Manager: IBM Tioli Access Manager Agent Installation Guide. Integrujete-li produkt Tioli Identity Manager s íce než jednou doménou Tioli Access Manager, budete tyto kroky muset opakoat pro každou doménu. Posledním krokem Příručce agenta je konfigurace sereru Tioli Identity Manager, aby rozeznal agenta jako službu. Tímto krokem začíná další fáze integrace. Úlohy produktu Tioli Identity Manager souisející s integrací Pro další fázi integrace budete muset použít Tioli Identity Manager a jeho rozhraní k proedení následujících úloh. Úlohy, které lze proést pomocí automatizoané úlohy nebo ukázky poskytnuté kolekcí funkce zajišťoání rychlého spuštění, jsou indikoány označením Rychlé spuštění. Upozornění Při dokončení této fáze byste ke spráě užiatelů systému Tioli Access Manager měli použít Tioli Identity Manager místo nástroje Web Portal Manager nebo příkazu pdadmin produktu Tioli Access Manager. 1. Přidání služby Tioli Access Manager do Tioli Identity Manager, aby Tioli Identity Manager mohl spraoat účty Tioli Access Manager. Každý systém, který bude spraoán produktem Tioli Identity Manager, musí být přiřazen do Tioli Identity Manager jako služba. Pokud bude Tioli Identity Manager spraoat íce než jeden systém Tioli Access Manager, budete muset ytořit službu pro každý systém Tioli Access Manager. Rychlé spuštění: Tuto úlohu můžete proést pomocí odpoídající automatizoané úlohy dostupné kolekci funkce zajišťoání rychlého spuštění. Abyste získali další informace, podíejte se na část Kapitola 3, Vytoření služeb a předolené politiky zajišťoání produktu Tioli Access Manager, na stránce 17. Poznámka: Pokud aše prostředí Tioli Access Manager zahrnuje zdroje, které poolují přístup pomocí globálního přihlašoání (GSO) (to znamená zdroje GSO a skupiny zdrojů GSO), určitě nainstalujte Agenta GSO produktu Tioli Access Manager. Tento agent ám umožňuje ytořit služby pro zdroje GSO a skupiny zdrojů GSO. Agent a jeho dokumentace je k dispozici na weboém sereru IBM. Abyste získali další informace, obraťte se na ašeho reprezentanta konta IBM. 2. Vytoření politiky totožnosti pro systém Tioli Access Manager, aby se definoalo, jak bude Tioli Identity Manager ytářet ID užiatelů. 3. Vytoření politiky hesla pro systém Tioli Access Manager, aby Tioli Identity Manager ěděl, jak spraoat odolnost hesla, přihlášení do systému a synchronizaci. Poznámka: Pokud máte politiku hesla pro Tioli Identity Manager a politiku hesla pro Tioli Access Manager, budete se muset ujistit, že jsou zájemně shodné. Pokud použíáte serer WebSEAL a chcete synchronizoat změny hesel, které byly učiněny prostřednictím sereru WebSEAL, instalujte Zpětnou synchronizaci hesel pro Agenta sereru WebSEAL Tioli Access Manager, který je k dispozici jako část sady programů Agenta Tioli Access Manager na weboém sereru IBM. Abyste získali další informace, obraťte se na ašeho reprezentanta konta IBM. 2 IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

19 4. Vytoření politiky zajišťoání pro systém Tioli Access Manager. Rychlé spuštění: Můžete získat ýhodu na začátku ytáření aší lastní politiky zajišťoání použitím automatizoané úlohy (dostupné kolekci funkce zajišťoání rychlého spuštění), která ytoří základní politiku zajišťoání. Abyste získali další informace, podíejte se na část Kapitola 3, Vytoření služeb a předolené politiky zajišťoání produktu Tioli Access Manager, na stránce Vytoření údajů o osobách (užiatelích) Tioli Identity Manager. Abyste mohli spraoat užiatele pomocí Tioli Identity Manager, musíte definoat užiatele registru užiatelů Tioli Identity Manager ytořením údajů o osobách. Rychlé spuštění: Pro ytoření údajů o osobách Tioli Identity Manager ze stáajícího registru užiatelů Tioli Access Manager nebo ze stáajícího společného adresáře zažte použití obslužného programu IBM Directory Integrator AssemblyLine Samples. Tento obslužný program je částí kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění a je popsán sekci Specializoané integrační úlohy a části Kapitola 5, Import a synchronizace užiatelských dat, na stránce 29. Poté, co jste definoali užiatele Tioli Identity Manager a proedli jste spráu těchto užiatelů pomocí Tioli Identity Manager, můžete také použít produkt IBM Directory Integrator AssemblyLine Samples k synchronizaci změn, které jste proedli záznamech užiatelů (osob) Tioli Identity Manager, s odpoídajícími záznamy užiatelů nebo záznamy užiatelů e společném adresáři produktu Tioli Access Manager. 6. Vytoření účtů pro užiatele Tioli Access Manager, které budete spraoat produktem Tioli Identity Manager. Jedním ze způsobů, jak ytořit účty pro stáající užiatele, je prostřednictím funkce sladění Tioli Identity Manager. Abyste získali další informace o sladění, prohlédněte si IBM Tioli Identity Manager Policy and Organization Administration Guide. Většina z těchto úloh jsou manuální procedury, které jsou popsány IBM Tioli Identity Manager Policy and Organization Administration Guide. Ašak kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění a instalační program poskytují automatizoané úlohy pro ytoření služby a pro ytoření základní politiky zajišťoání, kterou můžete použít jako základ pro aši lastní politiku. Také poskytuje obslužný program, který ám může pomoci ytořit záznamy osob. Použití automatizoaných úloh nebo obslužného programu je olitelné, ašak tyto nástroje jsou určeny k tomu, aby aši integraci učinily jednodušší. Kapitola 2, Instalace kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění, na stránce 5 poskytuje podrobnosti ke spuštění těchto úloh a instalaci obslužného programu. Kapitola 3, Vytoření služeb a předolené politiky zajišťoání produktu Tioli Access Manager, na stránce 17 poskytuje podrobnosti o tom, co se stane, když se úlohy spustí, a jaké úlohy by měly být proedeny po spuštění úloh. Kapitola 5, Import a synchronizace užiatelských dat, na stránce 29 poskytuje podrobnosti o použití obslužného programu k ytoření užiatelů produktu Tioli Identity Manager. Specializoané integrační úlohy V záislosti na složitosti ašeho integroaného prostředí nebo ašem stáajícím systému Tioli Access Manager možná budete muset dokončit specializoané úlohy souisející s integrací. Některé příklady specializoaných úloh zahrnují: Konfiguraci produktu Tioli Identity Manager pro jednotné přihlášení pro serer WebSEAL. Kapitola 1. Přehled integračních úloh 3

20 Import užiatelských dat do Tioli Identity Manager ze stáajícího prostředí Tioli Access Manager nebo ze stáajícího společného adresáře. Synchronizaci užiatelských dat Tioli Identity Manager s užiatelskými daty Tioli Access Manager. Vytoření weboého rozhraní, z něhož užiatelé mohou sami spraoat sá ID užiatelů a hesla a žádat o přístup k aplikacím nebo zdrojům. Kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění ám jako pomoc s proedením těchto úloh nabízí následující úlohu, obslužný program a ukázky: Aktiace jednotného přihlášení Prohlédněte si část Kapitola 4, Konfigurace produktu Tioli Identity Manager pro jednotné přihlášení pro serer WebSEAL, na stránce 21. Obslužný program IBM Directory Integrator AssemblyLine Samples Prohlédněte si část Kapitola 5, Import a synchronizace užiatelských dat, na stránce 29. Produkt Web Application Sample Prohlédněte si část Kapitola 6, Vytoření weboého rozhraní pro samospráu užiatelů, na stránce 47. Kapitola 2, Instalace kolekce funkce zajišťoání rychlého spuštění, na stránce 5 ám může pomoci rozhodnout, které položky kolekci instaloat, zajistit, abyste měli předem požadoaný software, který každá z položek yžaduje, a instaloat položky. Zbýající kapitoly této příručce popisují úlohy, které jsou buď automatizoané kolekci, nebo které jsou podporoány obslužnými programy a ukázkami kolekci. 4 IBM Tioli Access Manager for e-business: IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

Base: Administrativní příručka

Base: Administrativní příručka IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 Poznámka Než začnete použíat uedené informace

Více

BEA WebLogic Server: Integrační příručka

BEA WebLogic Server: Integrační příručka IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00 IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00

Více

Plug-in for Web Servers Integration Guide

Plug-in for Web Servers Integration Guide IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00 IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Instalace sererů DB2 GC09-3855-00 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Instalace sererů DB2 GC09-3855-00 Poznámka Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition. Instalační příručka. Verze 8.2 GC09-3714-01

IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition. Instalační příručka. Verze 8.2 GC09-3714-01 IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Instalační příručka Verze 8.2 GC09-3714-01 IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Instalační příručka Verze 8.2 GC09-3714-01 Než použijete tyto informace

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC09-3855-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace:

Více

WebSEAL: Průvodce administrátora

WebSEAL: Průvodce administrátora IBM Tivoli Access Manager WebSEAL: Průvodce administrátora Verze 4.1 SC09-3686-01 IBM Tivoli Access Manager WebSEAL: Průvodce administrátora Verze 4.1 SC09-3686-01 Poznámka Než začnete používat uvedené

Více

Instalační příručka pro systémy Linux, UNIX a Windows

Instalační příručka pro systémy Linux, UNIX a Windows IBM DB2 Instalační příručka pro systémy Linux, UNIX a Windows Verze 8.2 GC09-31-01 IBM DB2 Instalační příručka pro systémy Linux, UNIX a Windows Verze 8.2 GC09-31-01 Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka IBM DB2 Eeryplace Instalační a užiatelská příručka Verze 8.1.4 SC09-3684-01 IBM DB2 Eeryplace Instalační a užiatelská příručka Verze 8.1.4 SC09-3684-01 Poznámka: Před použitím těchto informací a popisoaných

Více

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 Poznámka Dříe než začnete použíat tuto publikaci a produkt, který tato publikace popisuje,

Více

Začínáme s produktem Servery DB2

Začínáme s produktem Servery DB2 IBM DB2 Uniersal Database Začínáme s produktem Serery DB2 erze 8.2 GC09-3704-01 IBM DB2 Uniersal Database Začínáme s produktem Serery DB2 erze 8.2 GC09-3704-01 Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace: leden 2013 SC19-3527-01 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace:

Více

Průvodce kapacitnímplánováním

Průvodce kapacitnímplánováním IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 ii Instalace Obsah Kapitola

Více

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express erze 10.1.0 Začínáme s produktem IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace

Více

IBM Tivoli Directory Server verze 5.2 -

IBM Tivoli Directory Server verze 5.2 - IBM Tivoli Directory Server verze 5.2 - soubor README klienta GI11-2929-00 IBM Tivoli Directory Server verze 5.2 - soubor README klienta GI11-2929-00 Poznámka Než použijete tyto informace a odpovídající

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand SC09-3873-00 IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 ii Instalace Obsah Kapitola 1.

Více

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 4.2. Příručka instalace a implementace

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 4.2. Příručka instalace a implementace IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 4.2 Příručka instalace a implementace Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v části Upozornění na stránce

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.1 FixPak 5

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.1 FixPak 5 IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. FixPak IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. FixPak ii Poznámky k erzi Obsah Informace o poznámkách k erzi.... ii Noinky erze 8. FixPak.......

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Tomáš Král Account Technology Strategist, Public Sector Microsoft ČR Realita dneška: Rostoucí počet provozovaných či používaných, často heterogenních

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect IBM DB2 Connect 10.5 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect SC19-3563-00 IBM DB2 Connect 10.5 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect SC19-3563-00 Poznámka Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect IBM DB2 Connect 10.1 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect Aktualizace: leden 2013 SC19-3531-01 IBM DB2 Connect 10.1 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect Aktualizace: leden 2013 SC19-3531-01 Poznámka

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell GroupWise 6.5 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell GroupWise verze 6.5 je systém podnikové elektronické pošty, který umožňuje bezpečný přenos zpráv, práci s kalendáři, plánování a odesílání

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 Poznámka Před použitím

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

Rational. Příručka ke správě licencí. Verze 7.0.1 Windows, UNIX a Linux GI11-2955-01

Rational. Příručka ke správě licencí. Verze 7.0.1 Windows, UNIX a Linux GI11-2955-01 Rational Verze 7.0.1 Windows, UNIX a Linux Příručka ke správě licencí GI11-2955-01 Rational Verze 7.0.1 Windows, UNIX a Linux Příručka ke správě licencí GI11-2955-01 Před použitím těchto informací se

Více

IBM DB2 Universal Database. Novinky. Verze 8.2 SC09-3645-01

IBM DB2 Universal Database. Novinky. Verze 8.2 SC09-3645-01 IBM DB2 Uniersal Database Noinky Verze 8.2 SC09-3645-01 IBM DB2 Uniersal Database Noinky Verze 8.2 SC09-3645-01 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace

Více

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g KAPITOLA 2 Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g Protože se instalace systému Oracle s každou novou verzí zjednodušuje, stojí uživatel před pokušením otevřít krabici s médii a ihned začít

Více

IBM DB2 Universal Database Express Edition. Verze 8.2

IBM DB2 Universal Database Express Edition. Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Express Edition Poznámky k erzi produktu DB2 UDB Express Edition Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Express Edition Poznámky k erzi produktu DB2 UDB Express Edition Verze 8.2

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Příloha č. 3 k č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 12 Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý nebo cenu za 1 dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Část 1 pro administrátory

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows

DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows DB2 erze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9 ydání 5 Začínáme s instalací a administrací prostředí DB2 systémech Linux a Windows Aktualizace: prosinec 2010 GC09-3800-03 DB2 erze 9.5 for Linux, UNIX,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

OpenOffice.org 1.1 CZ

OpenOffice.org 1.1 CZ OpenOffice.org 1.1 CZ Průvodce instalací Červenec 2003, Revize B Upozornění Public Documentation License Obsah tohoto dokumentu je předmětem Public Documentation License Verze 1.0 ( Licence ); tento dokument

Více

Enterprise Identity Mapping

Enterprise Identity Mapping Systémy IBM - iseries Enterprise Identity Mapping Verze 5, vydání 4 Systémy IBM - iseries Enterprise Identity Mapping Verze 5, vydání 4 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují,

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

Č á s t 1 Příprava instalace

Č á s t 1 Příprava instalace Obsah Úvod 31 Seznámení se s rodinou produktů 31 Co je nového v systému Windows Server 2003 32 Práce s touto příručkou 32 Obsah této příručky 33 Obsah disku CD-ROM 34 Komunikujte s námi 35 Část 1 Příprava

Více

Jednotka 48X/24X/48X Max CD-RW. Příručka uživatele

Jednotka 48X/24X/48X Max CD-RW. Příručka uživatele Jednotka 48X/24X/48X Max CD-RW Příručka užiatele Jednotka 48X/24X/48X Max CD-RW Příručka užiatele Poznámka: Před použitím tohoto dokumentu a produktu, který popisuje, si přečtěte informace přílohách.

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Instalační a uživatelská příručka systému OLAP

Instalační a uživatelská příručka systému OLAP IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Instalační a uživatelská příručka systému OLAP verze 7 SC09-3622-00 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Instalační a uživatelská příručka systému OLAP verze 7 SC09-3622-00

Více

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba na daný počítač instalovat ovládací software ProID+. Instalace ovládacího software ProID+ se provádí pomocí instalačního balíčku.

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Relační databáze a povaha dat

Relační databáze a povaha dat Relační databáze a povaha dat Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

IBM Directory Server (LDAP)

IBM Directory Server (LDAP) Systémy IBM - iseries IBM Directory Serer (LDAP) Verze 5, ydání 4 Systémy IBM - iseries IBM Directory Serer (LDAP) Verze 5, ydání 4 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se ztahují,

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino Petr Kunc 42 % MANAŽERŮ SE ROZHODNE ŠPATNĚ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ 19 HODIN TÝDNĚ STRÁVÍME HLEDÁNÍM SPRÁVNÝCH INFORMACÍ 59 % ZAMĚSTNANCŮ NEMÁ VŠECHNA POTŘEBNÁ

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace uedené sekci Upozornění.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

DB2. Začínáme s produktem DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect verze 9 GC09-3781-00

DB2. Začínáme s produktem DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect verze 9 GC09-3781-00 DB2 DB2 Connect verze 9 Začínáme s produktem DB2 Connect Personal Edition GC09-3781-00 DB2 DB2 Connect verze 9 Začínáme s produktem DB2 Connect Personal Edition GC09-3781-00 Než použijete tyto informace

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více