IBM Cognos Express verze Začínáme s produktem IBM Cognos Express

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express"

Transkript

1 IBM Cognos Express erze Začínáme s produktem IBM Cognos Express

2 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace o produktu Dokument se ztahuje k produktu IBM Cognos Express erze a případně na jeho další ydání. Chcete-li zjistit noější erze tohoto dokumentu, naštite jedno z Informačních center produktů IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/ 1r0m0/index.jsp). Licencoané materiály - lastnictí IBM. Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

3 Obsah Úod Kapitola 1. Možnosti použití produktu Express Požadaky pro zahájení práce Úodní stránka Cognos Connection Stažení klientského softwaru Přístup k weboým nástrojům produktu Cognos Express Použití ukázek Zobrazení diagramu Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Express Data Adisor Vytáření připojení Konfigurace zdroje dat ODBC Odinstalace modulu IBM Cognos Express Data Adisor Instalace modulu Architect Odinstalace modulu Architect Instalace modulu Framework Manager Odinstalace modulu Framework Manager Instalace klienta modulu Xcelerator Odinstalace klienta modulu Xcelerator Instalace a spuštění modulu Cognos Insight Odinstalace modulu Cognos Insight Instalace a spuštění komponenty Performance Modeler Odinstalace modulu Performance Modeler Kapitola 3. Začínáme s produktem IBM Cognos Insight Získáání dat Narhoání praconího prostoru Naigace karet praconím prostoru Průzkum dat Přizpůsobení zobrazení dat Proádění analýzy možných scénářů Manipulace s daty a jejich analýza Sdílení praconího prostoru Publikoání praconího prostoru Kapitola 4. Začínáme s modeloáním Modeloací nástroje produktu IBM Cognos Express Data Adisor, Architect a Framework Manager Základní modeloání Vytoření definice modelu modulu IBM Cognos Express Data Adisor Konfigurace definice modelu modulu IBM Cognos Express Data Adisor Rozšířené modeloání Vytoření krychle modulu Architect Vytáření nebo úpraa modelu modulu IBM Cognos Framework Manager Výukoý program - základní modeloání Konfigurace zdroje dat ODBC Vytoření krychle modulu IBM Cognos Express Data Adisor a analýza dat modulu Express Adisor Vytoření relačního balíku modulu IBM Cognos Express Data Adisor a použití dat modulu IBM Cognos Query Studio 29 Výukoý program - ytáření krychle modulu ICAS modulu Architect Kapitola 5. Začínáme s analýzou Nástroj analýzy produktu Express - modul Adisor Copyright IBM Corp. 2009, 2012 iii

4 Funkce modulu IBM Cognos Express Adisor Analýza dat modulu IBM Cognos Express Adisor Spuštění modulu IBM Cognos Express Adisor z modulu IBM Cognos Express Data Adisor Spuštění modulu IBM Cognos Express Adisor z úodní stránky produktu IBM Cognos Express Spuštění modulu IBM Cognos Express Adisor z komponenty IBM Cognos Express Manager Výukoý program - analýza krychle modulu IBM Cognos Express Adisor Vytoření balíku pro modul Express Adisor Analýza krychle modulu Express Adisor Kapitola 6. Začínáme s ytářením sesta Nástroje ytáření sesta produktu Express - moduly Report Studio a Query Studio Spuštění produktu IBM Cognos Express Vytoření sestay pomocí modulu Query Studio Vytoření sestay pomocí modulu Report Studio Zobrazení obsahu produktu IBM Cognos Connection Výukoý program - Report Studio, Query Studio, Business Insight a Business Insight Adanced Výukoý program - ydání dotazu na balík modulu Query Studio Výukoý program - ytáření sesta pro balík modulu Report Studio Výukoý program - ytoření praconího prostoru pomocí aplikace Business Insight a Business Insight Adanced Výukoý program - ytoření sestay e stylu ýkazu pomocí aplikaci Business Insight Adanced Kapitola 7. Začínáme s analýzou založenou na tabulkách Nástroje analýzy založené na tabulkách produktu Express - modul Xcelerator a klient modulu Xcelerator Přehled sereru ICAS (IBM Cognos Analytic Serer) Výukoý program - modul Xcelerator a klient modulu Xcelerator Výukoý program - ytoření krychle klientu modulu Xcelerator Výukoý program - zobrazení krychle modulu Xcelerator Výukoý program - zobrazení weboého listu modulu Xcelerator Výukoý program - zobrazení krychle klientu modulu Xcelerator Kapitola 8. Začínáme s plánoáním Nástroje plánoání produktu Express - Performance Modeler a Planner Contributor Výukoý program - modul Planner Vytáření zobrazení přispěatele a dílčí sady schálení Nárh a implementace aplikace Aktiace aplikace plánoání Použití aplikace plánoání Upozornění Rejstřík i IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

5 Úod Tento dokument je určen pro noé užiatele produktu IBM Cognos Express. Produkt IBM Cognos Express předstauje jednoduché, ašak úplné řešení, které integruje eškeré důležité funkce Business Intelligence a plánoání. Tato příručka poskytuje přehled produktu IBM Cognos Express a informace o jeho stabě a seznámí ás s použitím funkcí, které obsahuje. Cíloá skupina Plné yužití této příručky yžaduje následující znalosti: Základní úlohy systému Microsoft Windows. Koncepce ytáření sesta, analýzy a plánoání. Hledání informací Chcete-li na webu yhledat dokumentaci k produktu IBM Cognos, četně eškeré přeložené dokumentace, přejděte do některého z Informačních center produktu IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/1r0m0/index.jsp). Poznámky k erzi jsou publikoány přímo Informačních centrech a obsahují odkazy na nejnoější technické poznámky a opray APAR. Poznámky k erzi a instalační příručky e erzích PDF k jednotliým produktům lze také číst přímo z produktoých disků IBM Cognos. Použití rychlého přehledu Stručné přehledy jsou krátké ýukoé programy online, které ilustrují klíčoé funkce komponent produktu IBM Cognos. Chcete-li zobrazit rychlý přehled, přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express a klepněte na tlačítko Stručný přehled praém dolním rohu této stránky nebo jej zobrazte prostřednictím nabídky Nápoěda produktu IBM Cognos Connection. Funkce usnadnění přístupu Tento produkt současné době nepodporuje funkce usnadnění přístupu, které pomáhají užiatelům s fyzickým postižením, jako je omezená hybnost nebo ada zraku, použíat tento produkt. Prohlášení o záměrech Tato dokumentace popisuje aktuální funkce produktu. Může obsahoat i odkazy na funkce, které nyní nemusí být k dispozici. Z toho neyplýají žádné implikace jakékoli budoucí dostupnosti. Žádné takoé odkazy nejsou záazkem, slibem ani prání poinností dodat jakýkoli materiál, programoý kód nebo funkce. Výoj, ydáání a načasoání funkcí je zcela kompetenci společnosti IBM. Prání omezení pro ukázky Společnost Great Outdoors Company, GO Sales, ariace názu Great Outdoors a ukázky plánoání ilustrují fiktiní obchodní operace s ukázkoými daty, která se použíají k Copyright IBM Corp. 2009, 2012

6 ytáření ukázkoých aplikací pro společnost IBM a její zákazníky. Tyto fiktiní záznamy obsahují ukázkoá data pro prodejní transakce, distribuci produktů, finance a lidské zdroje. Jakákoli podobnost se skutečnými jmény, adresami, kontaktními čísly nebo hodnotami transakcí je zcela náhodná. Jiné ukázkoé soubory mohou jako ukázkoá data pro ytáření ukázkoých aplikací obsahoat fiktiní počítačoě generoaná data, reálná data z ědeckých nebo eřejných zdrojů nebo data použitá se souhlasem lastníka autorských prá. Uedené názy produktů mohou být ochrannými známkami jejich lastníků. Nepoolené kopíroání je zakázáno. i IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

7 Kapitola 1. Možnosti použití produktu Express Produkt IBM Cognos Express poskytuje še potřebné k ytáření sesta, plánoání a analýze dat společnosti. Produkt IBM Cognos Express je naržen s cílem dosáhnout jednoduchosti použití. Chcete, aby užiatelé mohli přistupoat ke šem nástrojům a funkcím, které potřebují, z jednoho centrálního umístění. Produkt IBM Cognos Express poskytuje samoobslužné prostředí pro funkce a nástroje dodáané s produktem Cognos Express, takže můžete snadno a rychle zahájit ytáření modelů, sesta, zobrazení a plánů, které pomohou zýšit ýkonnost aší společnosti. Pokud ám administrátor udělí požadoaný přístup, můžete použít tyto modeloací nástroje produktu Express: Framework Manager umožňuje modeloat metadata, který pomáhají generoat dotazy. Požadaky pro zahájení práce Modul Data Adisor umožňuje rychlé připojení k datům společnosti a ytáření ícedimenzionálních nebo relačních modelů. Architect umožňuje ytářet a spraoat krychle na sereru ICAS (IBM Cognos Analytic Serer). V záislosti na zakoupených modulech produktu Express můžete mít přístup také k těmto nástrojům a aplikacím určeným pro koncoé užiatele: Modul IBM Cognos Express Reporter zahrnuje modul Report Studio pro ytáření sesta a modul Query Studio pro ytáření jednorázoých dotazů. Administrátoři mohou pomocí modulu Framework Manager ytořit složitější datoé modely pro jeden nebo íce zdrojů dat, které lze následně použít s těmito nástroji pro ytáření sesta. Modul IBM Cognos Express Adisor zahrnuje weboého klienta modulu Adisor pro analýzu dat. Adisor také zahrnuje produkt IBM Cognos Insight, pomocí něhož můžete analyzoat data, zkoumat scénáře a oliňoat rozhodoání díky ytáření spraoaných praconích prostorů. Modul IBM Cognos Express Planner zahrnuje modul Contributor pro zobrazení a poskytoání plánů průběhu celého procesu plánoání. Administrátoři nejpre pomocí modulu IBM Cognos Performance Modeler tyto plány nastaí, aby k nim koncoí užiatelé mohli přistupoat. Modul IBM Cognos Express Xcelerator zahrnuje weboého klienta modulu Xcelerator a nástroj pro analýzu založený na aplikaci Excel. Úodní stránka Prním krokem přístupu k obsahu produktu IBM Cognos Express je zobrazení stránky Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Administrátor může ytořit užiatelský účet, který užiatelům umožní přihlášení, a dále poskytnout odkaz yžadoaný pro přístup k této stránce. Uložte jej do seznamu Oblíbené položky pro budoucí použití. Na úodní stránce uidíte sekci Můj obsah, sekci Moje akce a sekci Denní noinky. Sekce Můj obsah Pomocí sekce Můj obsah oteřete produkt IBM Cognos Connection. K dispozici jsou následující olby: Pokud klepnete na olbu Moje domoská stránka, produkt IBM Cognos Connection se oteře na stránce, kterou jste nastaili jako sou domoskou stránku. Copyright IBM Corp. 2009,

8 Rada: Chcete-li nastait sou domoskou stránku, přejděte na stránku, kterou chcete nastait jako sou domoskou stránku, a klepněte na šipku edle ikony domoské stránky. Poté klepněte na olbu Nastait jako domoskou stránku. Pokud klepnete na olbu IBM Cognos Content, produkt IBM Cognos Connection se oteře na nejyšší úroni Veřejné složky. Další informace iz Užiatelská příručka IBM Cognos Connection. Sekce Moje akce Sekce Moje akce slouží k proádění úloh produktu IBM Cognos Express, které poolil administrátor, ke spuštění produktů IBM Cognos Express nebo ke stažení klientského softwaru produktu IBM Cognos Express do počítače. Stránku Začínáme s produktem IBM Cognos Express můžete také zobrazit sekci Moje akce. V záislosti na olbách administrátora můžete spouštět některé nebo šechny tyto nástroje: Express Manager Podrobné informace naleznete tématu Spráa produktu IBM Cognos Express. Adisor Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Adisor. Chcete-li pouze zobrazit přehled modulu Adisor, zobrazte téma Kapitola 5, Začínáme s analýzou, na stránce 31. Cognos Insight Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Insight. Pokud chcete absoloat ýukoý program, přejděte na Kapitola 3, Začínáme s produktem IBM Cognos Insight, na stránce 15. Business Insight Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Business Insight. Pokud chcete absoloat ýukoý program, přejděte na Výukoý program - ytoření praconího prostoru pomocí aplikace Business Insight a Business Insight Adanced na stránce 40. Planner Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Planner. Chcete-li pouze zobrazit přehled modulu Planner, zobrazte téma Kapitola 8, Začínáme s plánoáním, na stránce 51. Business Insight Adanced Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Business Insight Adanced. Chcete-li pouze začít použíat modul Business Insight Adanced, zobrazte téma Výukoý program - ytoření sestay e stylu ýkazu pomocí aplikaci Business Insight Adanced na stránce 41. Query Studio Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Query Studio. Chcete-li pouze začít použíat modul Query Studio, zobrazte téma Vytoření sestay pomocí modulu Query Studio na stránce 35. Report Studio Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce torby modulu IBM Cognos Express Report Studio Professional nebo Užiatelské příručce expresní torby modulu IBM Cognos Express Report Studio. 2 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

9 Chcete-li pouze začít použíat modul Report Studio, zobrazte téma Vytoření sestay pomocí modulu Report Studio na stránce 36. Xcelerator Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Xcelerator. Chcete-li pouze zobrazit přehled modulu Xcelerator, zobrazte téma Kapitola 7, Začínáme s analýzou založenou na tabulkách, na stránce 45. stránka pro stažení klientského software produktu Express Více informací naleznete tématu Kapitola 2, Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express, na stránce 5. příručka Začínáme s produktem IBM Cognos Express Sekce Denní noinky V sekci Denní noinky získáte aktuální informace o instalaci produktu, zpřístupnění klientského softwaru nebo znepřístupnění služby. V sekci Denní noinky se může zobrazit například následující zpráa: Modul Architect 9.5 komponenty IBM Cognos Express Manager je nyní k dispozici ke stažení. Pokud se tato zpráa zobrazí sekci Denní noinky a administrátor ám přidělil příslušný přístup, můžete nainstaloat modul Architect. Chcete-li zobrazit aktuální noinky, obnote okno prohlížeče. Cognos Connection Po zahájení ytáření sesta a zobrazení zjistíte, že ětšinu obsahu můžete uložit do portálu produktu Cognos Connection, aby k němu mohli přistupoat ostatní užiatelé. V produktu Cognos Connection můžete obsah uložit do níže uedených umístění: Karta Veřejné složky, kde jej mohou zobrazit šichni užiatelé. Karta s názem Moje složky, kde je obsah určen pouze pro aše použití. Například pomocí karty Moje složky můžete ytořit koncept obsahu, a poté jej přesunout na kartu Veřejné složky okamžiku, kdy s ním přestanete pracoat a budete jej chtít sdílet. Stažení klientského softwaru Při klepnutí na odkaz Stáhnout software Express do počítače na úodní stránce se zobrazí seznam klientského softwaru, k němuž ám administrátor poskytl přístup. Podrobnosti o instalaci tohoto softwaru jsou popsány dále této příručce. Instalace těchto nástrojů by šak měla být rychlá a jednoduchá. Veškerá konfigurace je proedena automaticky při stažení a instalaci na úodní stránce. Přístup k weboým nástrojům produktu Cognos Express Podobně jako případě klientského softwaru řídí přístup k weboým aplikacím dodáaným s produktem IBM Cognos Express administrátor. Při přihlášení k úodní stránce se sekci Moje akce zobrazí seznam produktů, které můžete použíat. Mnohé z těchto aplikací lze spustit také z nabídky Spustit horní části stránky produktu Cognos Connection. Kapitola 1. Možnosti použití produktu Express 3

10 Použití ukázek Produkt IBM Cognos Express je dodáán se sadou ukázek, které lze použít k prozkoumání různých funkcí daného produktu. Administrátor je pro ás bude muset nastait na sereru produktu IBM Cognos Express. Po proedení této akce můžete procházet předdefinoanou sadu sesta, dotazů a zobrazení, která jsou k dispozici produktu Cognos Connection, nebo zobrazit krychle a dimenze, které jsou k dispozici na sereru ICAS ( IBM Cognos Analytic Serer). Řada ýukoých programů, které pro dané produkty naleznete této příručce, použíá ukázky jako ýchozí bod. Zobrazení diagramu Produkt IBM Cognos Express zahrnuje weboé produkty a produkty systému Windows, které pomáhají běžným užiatelům a administrátorům proádět specializoané funkce. Následující diagram uádí architekturu produktu IBM Cognos Express. Obrázek 1. Architektura šech komponent produktu IBM Cognos Express 4 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

11 Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express V záislosti na rolích produktu IBM Cognos Express, které ám přiřadil administrátor, můžete proádět tyto akce: Instaloat modul IBM Cognos Express Data Adisor. Instaloat modul IBM Cognos Express Architect. Instaloat modul IBM Cognos Framework Manager, což je klientská aplikace použíaná s modulem Reporter. Instaloat klienta modulu IBM Cognos Xcelerator, což je klientská aplikace použíaná s modulem Xcelerator. Instaloat modul IBM Cognos Performance Modeler, což je klientská aplikace použíaná s modulem Planner. Stránka Vítá ás produkt IBM Cognos Express Pokud dosud neznáte weboou adresu stránky Vítá ás produkt IBM Cognos Express, obra te se na administrátora. Rada: Weboá adresa je obykle tato: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Express Data Adisor Modul IBM Cognos Express Data Adisor nainstalujete z úodní stránky. Před instalací modulu Data Adisor musí dojít k následujícím událostem: Je nutné nainstaloat prostředí Microsoft.NET Framework erze 3.5 SP1. Administrátor ám musí udělit přístup ke stažení daného softwaru. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky. Skutečnost, že můžete nainstaloat modul Data Adisor, ám ohlásí následující zpráa: Stažení modulu Data Adisor pro produkt IBM Cognos Express Adisor je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Rada: Administrátor produktu Express by ám měl poslat weboou adresu, která je obykle tato: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Vyberte olbu Stáhnout software Express do počítače. 3. Vyberte olbu Data Adisor a spus te průodce instalací. 4. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit modul Adisor. Copyright IBM Corp. 2009,

12 Výsledky Nyní můžete ytořit připojení k balíku nebo ke krychli. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Adisor. Vytáření připojení Pro noá i existující zobrazení je nutné ytořit připojení k balíku a k platné krychli. ytoření zobrazení pomocí noého zobrazení 1. Na kartě panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zobrazení. 2. Vyberte zobrazení nebo složku a klepněte na položku Oteřít zobrazení. Pokud na olbu Oteřít zobrazení klepnete při ýběru složky, dojde k oteření šech zobrazení dané složce. 3. Ze seznamu Databáze okně Informace o připojení yberte balík a klepněte na tlačítko OK. Pokud se balíku nachází íce krychlí, yberte tu, kterou si přejete použít. 4. V okně Poěření zadejte poěření zabezpečení produktu IBM Cognos pro přístup k sereru a klepněte na tlačítko OK. Vytoření zobrazení pomocí existujícího zobrazení 1. Klepnutím na tlačítko Připojení na panelu nástrojů se připojte k jiné krychli nebo balíku. 2. V okně Informace o připojení yberte krychli nebo balík pro změnu připojení k sereru. 3. Chcete-li odstranit poěření pro daný serer četně hesel, klepněte na položku Zapomenout poěření. Konfigurace zdroje dat ODBC Vícedimenzionální krychle lze generoat děma způsoby: metodou založenou na klientoi a metodou založenou na sereru. Metoda založená na klientoi Modul Express Data Adisor generuje datoé soubory a odesílá definici modelu s datoými soubory na serer. Pokud použijete modulu Data Adisor metodu založenou na klientoi, musíte nejdříe nakonfiguroat zdroj dat ODBC na klientském systému. Tento krok lze ale přeskočit u specifických zdrojů dat založených na souborech. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu Data Adisor. Metoda založená na sereru Modul Express Data Adisor pouze odesílá definici modelu na serer, který přistupuje ke zdrojům dat ODBC. Pro systém klienta i sereru je yžadoán identický zdroj dat ODBC. Konfigurace zdroje dat ODBC pro modul Express Data Adisor systému klienta Je nutné konfiguroat zdroj dat ODBC pro modul Express Data Adisor systému klienta. 1. Zkontrolujte, že je konfiguroán serer modulu Adisor. Serer modulu Adisor je nutné konfiguroat před konfiguroáním počítače. 6 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

13 2. Klepněte na olby Start > Oládací panel. 3. Vyberte olby Nástroje pro spráu > Zdroje dat (ODBC). 4. V dialogoém okně Spráce zdrojů dat ODBC yberte kartu Systémoé DSN. 5. Klepněte na olbu Přidat. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat. 6. V rozeírací nabídce yberte oladač zdroje dat. 7. Klepněte na tlačítko Dokončit. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat pro daný typ oladače. 8. ujte podle pokynů na obrazoce pro daný typ oladače. Pole, která musí být yplněna, záisí na typu zdroje dat. Ujistěte se, že konence pojmenoání se shoduje s konencí použitou administrátorem systému na daném sereru. Náze zdroje dat se musí shodoat systému sereru i klienta. 9. Klepejte na tlačítko OK, dokud se nezařou šechna dialogoá okna. Konfigurace zdroje dat ODBC pro modul Express Data Adisor na sereru Proedením níže uedených kroků nakonfigurujete modul Express Data Adisor na sereru. Procedura na sereru se mírně liší od procedury klientu. 64bitoý systém yžaduje 32bitoý zdroj dat ODBC. Je tedy hodné použít 32bitoou aplikaci zdrojů dat. 1. Klepněte na olby Start > Spustit. 2. V poli oteřít zadejte%windir%\syswow64\odbcad32.exe 3. Klepnutím na tlačítko OK spus te 32bitoou aplikaci zdrojů dat. 4. V dialogoém okně Spráce zdrojů dat ODBC yberte kartu Systémoé DSN. 5. Klepněte na olbu Přidat. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat. 6. V rozeírací nabídce yberte oladač zdroje dat. 7. Klepněte na tlačítko Dokončit. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat pro daný typ oladače. 8. ujte podle pokynů na obrazoce pro daný typ oladače. Pole, která musí být yplněna, záisí na typu zdroje dat, ale mohou být například následující: Náze zdroje dat - yžadoáno Popis zdroje dat Serer zdroje dat Adresa zdroje dat Poznámka: Náze zdroje dat musí být identický systému sereru i klienta. 9. Klepejte na tlačítko OK, dokud se nezařou šechna dialogoá okna. Odinstalace modulu IBM Cognos Express Data Adisor Modul Data Adisor můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Data Adisor pouze z ašeho počítače. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Reporter na sereru produktu Express, aše instance modulu Data Adisor nebude fungoat. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 7

14 Instalace modulu Architect 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Express Data Adisor. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Modul IBM Cognos Express Architect nainstalujete z úodní stránky. Před instalací modulu Architect musí dojít k těmto událostem: Je nutné nainstaloat sadu Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 nebo Administrátor ám musí udělit přístup ke stažení daného softwaru. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky. Skutečnost, že můžete nainstaloat modul Architect, ám ohlásí následující zpráa: Stažení modulu Architect pro produkt IBM Cognos Express Xcelerator je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Weboá adresa je obykle následující: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Stáhněte instalační balík. Klepněte na olbu Stáhnout software Express do počítače. Rada: Pokud tento odkaz není k dispozici, administrátor ám dosud nepřiřadil ID užiatele produktu Express k roli užiatele modulu Express Architect. Klepněte na položku Architect. Klepněte na tlačítko Uložit, yberte umístění k uložení instalačního balíku a poté klepněte na tlačítko Uložit znou. Důležité: Neměňte náze souboru tohoto instalačního balíku. Zobrazí se dialogoé okno Stahoání dokončeno. 3. Klepněte na olbu Spustit. 4. Klepnutím na tlačítko OK potr te jako jazyk produktu angličtinu. 5. V průodci instalací proe te následující akce: Na stránce Úod klepněte na tlačítko Další. Přečtěte si licenční smlouu, klepněte na olbu Souhlasím s podmínkami uedenými licenční smlouě a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete modul Architect nainstaloat do jiného umístění, než které se zobrazí, yhledejte je pomocí procházení. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte preferoanou metodu spuštění modulu Architect. Klepněte na tlačítko Další. 6. Klepněte na tlačítko Instaloat. 8 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

15 7. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit modul Architect a poté klepněte na tlačítko Hotoo. Modul Architect se spustí noém okně. Výsledky Nyní můžete pomocí modulu Architect ytořit noý projekt, zobrazit zdroje dat produktu IBM Cognos Connection, ytořit noý balík nebo publikoat balík do produktu IBM Cognos Connection. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Xcelerator. Odinstalace modulu Architect Modul Architect můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Architect pouze z ašeho počítače. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Express Architect. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Instalace modulu Framework Manager Modul IBM Cognos Framework Manager nainstalujte ze stránky Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Modul Framework Manager nainstalujte případě, že chcete modeloat data společnosti a zpřístupňoat balíky ostatním užiatelům, kteří je mohou použít k ytáření sesta. K použití modulu Framework Manager není yžadoána žádná další konfigurace. Před stažením modulu Framework Manager musí administrátor nejpre proést následující akce: Zajistit, abyste měli licenci administrátora produktu Express. Přiřadit ám roli užiatele modulu Framework Manager. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky Sekce Denní noinky na stránce 3. Skutečnost, že můžete nainstaloat modul Framework Manager, ám ohlásí následující zpráa: Stažení modulu Framework Manager pro modul IBM Cognos Express Reporter je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Weboá adresa je obykle následující: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Stáhněte instalační balík. Klepněte na olbu Stáhnout software Express do počítače. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 9

16 Rada: Pokud tento odkaz není k dispozici, administrátor ám dosud nepřiřadil ID užiatele produktu Express k roli užiatele modulu Framework Manager. Klepněte na ikonu Framework Manager. Klepněte na tlačítko Uložit, yberte umístění k uložení instalačního balíku a poté klepněte na tlačítko Uložit znou. Důležité: Neměňte náze souboru tohoto instalačního balíku. Zobrazí se dialogoé okno Stahoání dokončeno. 3. Klepněte na olbu Spustit. 4. Klepnutím na tlačítko OK potr te jako jazyk produktu angličtinu. 5. V průodci instalací proe te následující akce: Na stránce Úod klepněte na tlačítko Další. Přečtěte si licenční smlouu, klepněte na olbu Souhlasím s podmínkami uedenými licenční smlouě a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete modul IBM Cognos Framework Manager nainstaloat do jiného umístění, než které se zobrazí, yhledejte je pomocí procházení. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte preferoanou metodu spuštění modulu IBM Cognos Framework Manager. Klepněte na tlačítko Další. 6. Klepněte na tlačítko Instaloat. 7. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit modul Express Framework Manager a poté klepněte na tlačítko Hotoo. Modul Framework Manager se spustí noém okně. Výsledky Nyní můžete pomocí modulu Framework Manager ytořit noý projekt, zobrazit zdroje dat produktu IBM Cognos Connection, ytořit noý balík nebo publikoat balík do produktu IBM Cognos Connection. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Framework Manager, kterou zobrazíte klepnutím na olbu Obsah nabídce Nápoěda modulu Framework Manager. Odinstalace modulu Framework Manager Modul Framework Manager můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Framework Manager pouze z ašeho počítače. Před odinstalací modulu Framework Manager je hodné zálohoat šechny projekty a modely modulu Framework Manager. Zabráníte tak ztrátě dat případě poškození nebo krádeže počítače. Po zprooznění počítače můžete data obnoit. Pokud k uložení projektů modulu Framework Manager použijete systém řízení zdrojů, není nutné projekty zálohoat. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Reporter na sereru produktu Express, aše instance modulu Framework Manager nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 10 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

17 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Framework Manager. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Instalace klienta modulu Xcelerator Klienta modulu IBM Cognos Express Xcelerator nainstalujete z úodní stránky. K použití klienta modulu Xcelerator není yžadoána žádná další konfigurace. Před instalací klienta modulu Xcelerator musí dojít k následujícím událostem: Je nutné nainstaloat sadu Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 nebo Administrátor ám musí udělit přístup ke stažení daného softwaru. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky. Skutečnost, že můžete nainstaloat klienta modulu Xcelerator, ám ohlásí následující zpráa: Stažení klienta modulu Xcelerator pro modul IBM Cognos Express Xcelerator je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Weboá adresa je obykle následující: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Stáhněte instalační balík. Klepněte na olbu Stáhnout software Express do počítače. Rada: Pokud tento odkaz není k dispozici, administrátor ám dosud nepřiřadil ID užiatele klienta modulu Express k roli užiatele modulu Express Xcelerator. Klepněte na olbu Klient modulu Xcelerator. Klepněte na tlačítko Uložit, yberte umístění k uložení instalačního balíku a poté klepněte na tlačítko Uložit znou. Důležité: Neměňte náze souboru tohoto instalačního balíku. Zobrazí se dialogoé okno Stahoání dokončeno. 3. Klepněte na olbu Spustit. 4. Klepnutím na tlačítko OK potr te jako jazyk produktu angličtinu. 5. V průodci instalací proe te následující akce: Na stránce Úod klepněte na tlačítko Další. Přečtěte si licenční smlouu, klepněte na olbu Souhlasím s podmínkami uedenými licenční smlouě a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete klienta modulu Xcelerator nainstaloat do jiného umístění, než které se zobrazí, yhledejte je pomocí procházení. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte preferoanou metodu spuštění klienta modulu Xcelerator. Klepněte na tlačítko Další. 6. Klepněte na tlačítko Instaloat. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 11

18 7. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit klienta modulu Xcelerator a poté klepněte na tlačítko Hotoo. Modul Xcelerator se spustí noém okně. Poznámka: Chcete-li nainstaloat komponentu IBM Cognos TM1 Workflow for Xcelerator postupujte podle Pokynů pro instalaci sledu prací produktu IBM Cognos TM1 na adrese Výsledky Nyní můžete pomocí modulu Xcelerator ytořit noý projekt, zobrazit zdroje dat produktu IBM Cognos Connection, ytořit noý balík nebo publikoat balík do produktu IBM Cognos Connection. Odinstalace klienta modulu Xcelerator Klienta modulu Xcelerator můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání klienta modulu Xcelerator pouze z ašeho počítače. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Xcelerator na sereru produktu Express, aše instance klienta modulu Xcelerator nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku Klient modulu IBM Cognos Express Xcelerator. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Instalace a spuštění modulu Cognos Insight Modul IBM Cognos Insight můžete nainstaloat z úodní stránky nebo z komponenty IBM Cognos Express Planner. Modul Cognos Insight se spustí po dokončení instalace. Než začnete Než budete moci stáhnout a nainstaloat modul Cognos Insight, administrátor produktu Express ám musí přiřadit opránění k modulu Express Cognos Insight. 1. Chcete-li nainstaloat modul Cognos Insight z úodní stránky, postupujte takto: a. Přejděte na úodní stránku. Zapamatujte si: Výchozí adresa URL je cognos_express/manager/welcome.html b. Klepněte na olbu Vytořit praconí prostory plochy pomocí produktu Cognos Insight. 2. Chcete-li nainstaloat modul Cognos Insight z komponenty Express Planner, postupujte takto: a. V komponentě Express Manager klepněte nabídce Spustit na olbu Planner. b. V okně Aplikace produktu IBM Cognos TM1 klepněte na ikonu Oteřít modul IBM Cognos Insight. 3. Pokud použíáte modul Cognos Insight popré, postupujte takto: 12 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

19 a. Klepněte na olbu Instaloat nyní. Do ašeho počítače se stáhne instalační soubor CognosInsight.msi. To může trat několik minut. b. Pokud se soubor CognosInsight.msi po stažení nespustí automaticky, klepněte po ýzě na olbu Spustit nebo jej spus te poklepáním. c. Pokud jste yzáni, oteřete soubor proagent.cogrcp_insight. Výsledky Modul IBM Cognos Insight se nainstaluje na áš počítač a poté spustí. Odinstalace modulu Cognos Insight Modul IBM Cognos můžete odinstaloat. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Cognos Insight pouze z ašeho počítače. Před odinstalací modulu Cognos Insight byste obsah modulu Cognos Insight měli zálohoat. Zabráníte tak ztrátě dat modulu Cognos Insight případě poškození nebo krádeže počítače. Po zprooznění počítače můžete data obnoit. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Planner na sereru produktu Express, modul Cognos Insight již nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení, Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Insight. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Výsledky Dojde k odebrání modulu Cognos z počítače. Instalace a spuštění komponenty Performance Modeler Komponentu IBM Performance Modeler můžete nainstaloat z produktu IBM Cognos Express Planner. Komponenta Performance Modeler se spustí po dokončení instalace. Než začnete Pokud nejste administrátorem produktu Express, před stažením a instalací komponenty Performance Modeler administrátor produktu Express musí: Zajistit, abyste měli licenci administrátora produktu Express. Přiřadit ám opránění ke komponentě Express Performance Modeler. 1. V komponentě Express Manager klepněte nabídce Spustit na olbu Planner. 2. V okně Aplikace produktu IBM Cognos TM1 klepněte na ikonu Oteřít komponentu Performance Modeler. 3. Pokud jste yzáni, oteřete soubor proagent.cogrcp_modeler. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 13

20 Výsledky Komponenta IBM Cognos Express Performance Modeler se nainstaluje na áš počítač a poté spustí. Odinstalace modulu Performance Modeler Modul IBM Cognos Express Performance Modeler můžete odinstaloat. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Performance Modeler pouze z ašeho počítače. Před odinstalací modulu Performance Modeler byste měli jeho obsah zálohoat. Zabráníte tak ztrátě dat modulu Performance Modeler případě poškození nebo krádeže počítače. Po zprooznění počítače můžete data obnoit. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Planner na sereru produktu Express, modul Performance Modeler již nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení, Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Performance Modeler. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Výsledky Dojde k odebrání modulu Performance Modeler z počítače. 14 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace: leden 2013 SC19-3527-01 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace:

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Instalace sererů DB2 GC09-3855-00 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Instalace sererů DB2 GC09-3855-00 Poznámka Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 ii Instalace Obsah Kapitola

Více

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC09-3713-00 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager:

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition. Instalační příručka. Verze 8.2 GC09-3714-01

IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition. Instalační příručka. Verze 8.2 GC09-3714-01 IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Instalační příručka Verze 8.2 GC09-3714-01 IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Instalační příručka Verze 8.2 GC09-3714-01 Než použijete tyto informace

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka IBM DB2 Eeryplace Instalační a užiatelská příručka Verze 8.1.4 SC09-3684-01 IBM DB2 Eeryplace Instalační a užiatelská příručka Verze 8.1.4 SC09-3684-01 Poznámka: Před použitím těchto informací a popisoaných

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC09-3855-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace:

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 Poznámka Dříe než začnete použíat tuto publikaci a produkt, který tato publikace popisuje,

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 ii Instalace Obsah Kapitola 1.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Začínáme s produktem Servery DB2

Začínáme s produktem Servery DB2 IBM DB2 Uniersal Database Začínáme s produktem Serery DB2 erze 8.2 GC09-3704-01 IBM DB2 Uniersal Database Začínáme s produktem Serery DB2 erze 8.2 GC09-3704-01 Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.1 FixPak 5

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.1 FixPak 5 IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. FixPak IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. FixPak ii Poznámky k erzi Obsah Informace o poznámkách k erzi.... ii Noinky erze 8. FixPak.......

Více

Base: Administrativní příručka

Base: Administrativní příručka IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 Poznámka Než začnete použíat uedené informace

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci IBM Connections Verze 4 Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci Doložka k vydání Poznámka: Před použitím těchto informací a podporovaného produktu si přečtěte informace

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více