IBM Cognos Express verze Začínáme s produktem IBM Cognos Express

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express"

Transkript

1 IBM Cognos Express erze Začínáme s produktem IBM Cognos Express

2 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace o produktu Dokument se ztahuje k produktu IBM Cognos Express erze a případně na jeho další ydání. Chcete-li zjistit noější erze tohoto dokumentu, naštite jedno z Informačních center produktů IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/ 1r0m0/index.jsp). Licencoané materiály - lastnictí IBM. Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

3 Obsah Úod Kapitola 1. Možnosti použití produktu Express Požadaky pro zahájení práce Úodní stránka Cognos Connection Stažení klientského softwaru Přístup k weboým nástrojům produktu Cognos Express Použití ukázek Zobrazení diagramu Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Express Data Adisor Vytáření připojení Konfigurace zdroje dat ODBC Odinstalace modulu IBM Cognos Express Data Adisor Instalace modulu Architect Odinstalace modulu Architect Instalace modulu Framework Manager Odinstalace modulu Framework Manager Instalace klienta modulu Xcelerator Odinstalace klienta modulu Xcelerator Instalace a spuštění modulu Cognos Insight Odinstalace modulu Cognos Insight Instalace a spuštění komponenty Performance Modeler Odinstalace modulu Performance Modeler Kapitola 3. Začínáme s produktem IBM Cognos Insight Získáání dat Narhoání praconího prostoru Naigace karet praconím prostoru Průzkum dat Přizpůsobení zobrazení dat Proádění analýzy možných scénářů Manipulace s daty a jejich analýza Sdílení praconího prostoru Publikoání praconího prostoru Kapitola 4. Začínáme s modeloáním Modeloací nástroje produktu IBM Cognos Express Data Adisor, Architect a Framework Manager Základní modeloání Vytoření definice modelu modulu IBM Cognos Express Data Adisor Konfigurace definice modelu modulu IBM Cognos Express Data Adisor Rozšířené modeloání Vytoření krychle modulu Architect Vytáření nebo úpraa modelu modulu IBM Cognos Framework Manager Výukoý program - základní modeloání Konfigurace zdroje dat ODBC Vytoření krychle modulu IBM Cognos Express Data Adisor a analýza dat modulu Express Adisor Vytoření relačního balíku modulu IBM Cognos Express Data Adisor a použití dat modulu IBM Cognos Query Studio 29 Výukoý program - ytáření krychle modulu ICAS modulu Architect Kapitola 5. Začínáme s analýzou Nástroj analýzy produktu Express - modul Adisor Copyright IBM Corp. 2009, 2012 iii

4 Funkce modulu IBM Cognos Express Adisor Analýza dat modulu IBM Cognos Express Adisor Spuštění modulu IBM Cognos Express Adisor z modulu IBM Cognos Express Data Adisor Spuštění modulu IBM Cognos Express Adisor z úodní stránky produktu IBM Cognos Express Spuštění modulu IBM Cognos Express Adisor z komponenty IBM Cognos Express Manager Výukoý program - analýza krychle modulu IBM Cognos Express Adisor Vytoření balíku pro modul Express Adisor Analýza krychle modulu Express Adisor Kapitola 6. Začínáme s ytářením sesta Nástroje ytáření sesta produktu Express - moduly Report Studio a Query Studio Spuštění produktu IBM Cognos Express Vytoření sestay pomocí modulu Query Studio Vytoření sestay pomocí modulu Report Studio Zobrazení obsahu produktu IBM Cognos Connection Výukoý program - Report Studio, Query Studio, Business Insight a Business Insight Adanced Výukoý program - ydání dotazu na balík modulu Query Studio Výukoý program - ytáření sesta pro balík modulu Report Studio Výukoý program - ytoření praconího prostoru pomocí aplikace Business Insight a Business Insight Adanced Výukoý program - ytoření sestay e stylu ýkazu pomocí aplikaci Business Insight Adanced Kapitola 7. Začínáme s analýzou založenou na tabulkách Nástroje analýzy založené na tabulkách produktu Express - modul Xcelerator a klient modulu Xcelerator Přehled sereru ICAS (IBM Cognos Analytic Serer) Výukoý program - modul Xcelerator a klient modulu Xcelerator Výukoý program - ytoření krychle klientu modulu Xcelerator Výukoý program - zobrazení krychle modulu Xcelerator Výukoý program - zobrazení weboého listu modulu Xcelerator Výukoý program - zobrazení krychle klientu modulu Xcelerator Kapitola 8. Začínáme s plánoáním Nástroje plánoání produktu Express - Performance Modeler a Planner Contributor Výukoý program - modul Planner Vytáření zobrazení přispěatele a dílčí sady schálení Nárh a implementace aplikace Aktiace aplikace plánoání Použití aplikace plánoání Upozornění Rejstřík i IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

5 Úod Tento dokument je určen pro noé užiatele produktu IBM Cognos Express. Produkt IBM Cognos Express předstauje jednoduché, ašak úplné řešení, které integruje eškeré důležité funkce Business Intelligence a plánoání. Tato příručka poskytuje přehled produktu IBM Cognos Express a informace o jeho stabě a seznámí ás s použitím funkcí, které obsahuje. Cíloá skupina Plné yužití této příručky yžaduje následující znalosti: Základní úlohy systému Microsoft Windows. Koncepce ytáření sesta, analýzy a plánoání. Hledání informací Chcete-li na webu yhledat dokumentaci k produktu IBM Cognos, četně eškeré přeložené dokumentace, přejděte do některého z Informačních center produktu IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/1r0m0/index.jsp). Poznámky k erzi jsou publikoány přímo Informačních centrech a obsahují odkazy na nejnoější technické poznámky a opray APAR. Poznámky k erzi a instalační příručky e erzích PDF k jednotliým produktům lze také číst přímo z produktoých disků IBM Cognos. Použití rychlého přehledu Stručné přehledy jsou krátké ýukoé programy online, které ilustrují klíčoé funkce komponent produktu IBM Cognos. Chcete-li zobrazit rychlý přehled, přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express a klepněte na tlačítko Stručný přehled praém dolním rohu této stránky nebo jej zobrazte prostřednictím nabídky Nápoěda produktu IBM Cognos Connection. Funkce usnadnění přístupu Tento produkt současné době nepodporuje funkce usnadnění přístupu, které pomáhají užiatelům s fyzickým postižením, jako je omezená hybnost nebo ada zraku, použíat tento produkt. Prohlášení o záměrech Tato dokumentace popisuje aktuální funkce produktu. Může obsahoat i odkazy na funkce, které nyní nemusí být k dispozici. Z toho neyplýají žádné implikace jakékoli budoucí dostupnosti. Žádné takoé odkazy nejsou záazkem, slibem ani prání poinností dodat jakýkoli materiál, programoý kód nebo funkce. Výoj, ydáání a načasoání funkcí je zcela kompetenci společnosti IBM. Prání omezení pro ukázky Společnost Great Outdoors Company, GO Sales, ariace názu Great Outdoors a ukázky plánoání ilustrují fiktiní obchodní operace s ukázkoými daty, která se použíají k Copyright IBM Corp. 2009, 2012

6 ytáření ukázkoých aplikací pro společnost IBM a její zákazníky. Tyto fiktiní záznamy obsahují ukázkoá data pro prodejní transakce, distribuci produktů, finance a lidské zdroje. Jakákoli podobnost se skutečnými jmény, adresami, kontaktními čísly nebo hodnotami transakcí je zcela náhodná. Jiné ukázkoé soubory mohou jako ukázkoá data pro ytáření ukázkoých aplikací obsahoat fiktiní počítačoě generoaná data, reálná data z ědeckých nebo eřejných zdrojů nebo data použitá se souhlasem lastníka autorských prá. Uedené názy produktů mohou být ochrannými známkami jejich lastníků. Nepoolené kopíroání je zakázáno. i IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

7 Kapitola 1. Možnosti použití produktu Express Produkt IBM Cognos Express poskytuje še potřebné k ytáření sesta, plánoání a analýze dat společnosti. Produkt IBM Cognos Express je naržen s cílem dosáhnout jednoduchosti použití. Chcete, aby užiatelé mohli přistupoat ke šem nástrojům a funkcím, které potřebují, z jednoho centrálního umístění. Produkt IBM Cognos Express poskytuje samoobslužné prostředí pro funkce a nástroje dodáané s produktem Cognos Express, takže můžete snadno a rychle zahájit ytáření modelů, sesta, zobrazení a plánů, které pomohou zýšit ýkonnost aší společnosti. Pokud ám administrátor udělí požadoaný přístup, můžete použít tyto modeloací nástroje produktu Express: Framework Manager umožňuje modeloat metadata, který pomáhají generoat dotazy. Požadaky pro zahájení práce Modul Data Adisor umožňuje rychlé připojení k datům společnosti a ytáření ícedimenzionálních nebo relačních modelů. Architect umožňuje ytářet a spraoat krychle na sereru ICAS (IBM Cognos Analytic Serer). V záislosti na zakoupených modulech produktu Express můžete mít přístup také k těmto nástrojům a aplikacím určeným pro koncoé užiatele: Modul IBM Cognos Express Reporter zahrnuje modul Report Studio pro ytáření sesta a modul Query Studio pro ytáření jednorázoých dotazů. Administrátoři mohou pomocí modulu Framework Manager ytořit složitější datoé modely pro jeden nebo íce zdrojů dat, které lze následně použít s těmito nástroji pro ytáření sesta. Modul IBM Cognos Express Adisor zahrnuje weboého klienta modulu Adisor pro analýzu dat. Adisor také zahrnuje produkt IBM Cognos Insight, pomocí něhož můžete analyzoat data, zkoumat scénáře a oliňoat rozhodoání díky ytáření spraoaných praconích prostorů. Modul IBM Cognos Express Planner zahrnuje modul Contributor pro zobrazení a poskytoání plánů průběhu celého procesu plánoání. Administrátoři nejpre pomocí modulu IBM Cognos Performance Modeler tyto plány nastaí, aby k nim koncoí užiatelé mohli přistupoat. Modul IBM Cognos Express Xcelerator zahrnuje weboého klienta modulu Xcelerator a nástroj pro analýzu založený na aplikaci Excel. Úodní stránka Prním krokem přístupu k obsahu produktu IBM Cognos Express je zobrazení stránky Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Administrátor může ytořit užiatelský účet, který užiatelům umožní přihlášení, a dále poskytnout odkaz yžadoaný pro přístup k této stránce. Uložte jej do seznamu Oblíbené položky pro budoucí použití. Na úodní stránce uidíte sekci Můj obsah, sekci Moje akce a sekci Denní noinky. Sekce Můj obsah Pomocí sekce Můj obsah oteřete produkt IBM Cognos Connection. K dispozici jsou následující olby: Pokud klepnete na olbu Moje domoská stránka, produkt IBM Cognos Connection se oteře na stránce, kterou jste nastaili jako sou domoskou stránku. Copyright IBM Corp. 2009,

8 Rada: Chcete-li nastait sou domoskou stránku, přejděte na stránku, kterou chcete nastait jako sou domoskou stránku, a klepněte na šipku edle ikony domoské stránky. Poté klepněte na olbu Nastait jako domoskou stránku. Pokud klepnete na olbu IBM Cognos Content, produkt IBM Cognos Connection se oteře na nejyšší úroni Veřejné složky. Další informace iz Užiatelská příručka IBM Cognos Connection. Sekce Moje akce Sekce Moje akce slouží k proádění úloh produktu IBM Cognos Express, které poolil administrátor, ke spuštění produktů IBM Cognos Express nebo ke stažení klientského softwaru produktu IBM Cognos Express do počítače. Stránku Začínáme s produktem IBM Cognos Express můžete také zobrazit sekci Moje akce. V záislosti na olbách administrátora můžete spouštět některé nebo šechny tyto nástroje: Express Manager Podrobné informace naleznete tématu Spráa produktu IBM Cognos Express. Adisor Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Adisor. Chcete-li pouze zobrazit přehled modulu Adisor, zobrazte téma Kapitola 5, Začínáme s analýzou, na stránce 31. Cognos Insight Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Insight. Pokud chcete absoloat ýukoý program, přejděte na Kapitola 3, Začínáme s produktem IBM Cognos Insight, na stránce 15. Business Insight Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Business Insight. Pokud chcete absoloat ýukoý program, přejděte na Výukoý program - ytoření praconího prostoru pomocí aplikace Business Insight a Business Insight Adanced na stránce 40. Planner Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Planner. Chcete-li pouze zobrazit přehled modulu Planner, zobrazte téma Kapitola 8, Začínáme s plánoáním, na stránce 51. Business Insight Adanced Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Business Insight Adanced. Chcete-li pouze začít použíat modul Business Insight Adanced, zobrazte téma Výukoý program - ytoření sestay e stylu ýkazu pomocí aplikaci Business Insight Adanced na stránce 41. Query Studio Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Query Studio. Chcete-li pouze začít použíat modul Query Studio, zobrazte téma Vytoření sestay pomocí modulu Query Studio na stránce 35. Report Studio Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce torby modulu IBM Cognos Express Report Studio Professional nebo Užiatelské příručce expresní torby modulu IBM Cognos Express Report Studio. 2 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

9 Chcete-li pouze začít použíat modul Report Studio, zobrazte téma Vytoření sestay pomocí modulu Report Studio na stránce 36. Xcelerator Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Xcelerator. Chcete-li pouze zobrazit přehled modulu Xcelerator, zobrazte téma Kapitola 7, Začínáme s analýzou založenou na tabulkách, na stránce 45. stránka pro stažení klientského software produktu Express Více informací naleznete tématu Kapitola 2, Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express, na stránce 5. příručka Začínáme s produktem IBM Cognos Express Sekce Denní noinky V sekci Denní noinky získáte aktuální informace o instalaci produktu, zpřístupnění klientského softwaru nebo znepřístupnění služby. V sekci Denní noinky se může zobrazit například následující zpráa: Modul Architect 9.5 komponenty IBM Cognos Express Manager je nyní k dispozici ke stažení. Pokud se tato zpráa zobrazí sekci Denní noinky a administrátor ám přidělil příslušný přístup, můžete nainstaloat modul Architect. Chcete-li zobrazit aktuální noinky, obnote okno prohlížeče. Cognos Connection Po zahájení ytáření sesta a zobrazení zjistíte, že ětšinu obsahu můžete uložit do portálu produktu Cognos Connection, aby k němu mohli přistupoat ostatní užiatelé. V produktu Cognos Connection můžete obsah uložit do níže uedených umístění: Karta Veřejné složky, kde jej mohou zobrazit šichni užiatelé. Karta s názem Moje složky, kde je obsah určen pouze pro aše použití. Například pomocí karty Moje složky můžete ytořit koncept obsahu, a poté jej přesunout na kartu Veřejné složky okamžiku, kdy s ním přestanete pracoat a budete jej chtít sdílet. Stažení klientského softwaru Při klepnutí na odkaz Stáhnout software Express do počítače na úodní stránce se zobrazí seznam klientského softwaru, k němuž ám administrátor poskytl přístup. Podrobnosti o instalaci tohoto softwaru jsou popsány dále této příručce. Instalace těchto nástrojů by šak měla být rychlá a jednoduchá. Veškerá konfigurace je proedena automaticky při stažení a instalaci na úodní stránce. Přístup k weboým nástrojům produktu Cognos Express Podobně jako případě klientského softwaru řídí přístup k weboým aplikacím dodáaným s produktem IBM Cognos Express administrátor. Při přihlášení k úodní stránce se sekci Moje akce zobrazí seznam produktů, které můžete použíat. Mnohé z těchto aplikací lze spustit také z nabídky Spustit horní části stránky produktu Cognos Connection. Kapitola 1. Možnosti použití produktu Express 3

10 Použití ukázek Produkt IBM Cognos Express je dodáán se sadou ukázek, které lze použít k prozkoumání různých funkcí daného produktu. Administrátor je pro ás bude muset nastait na sereru produktu IBM Cognos Express. Po proedení této akce můžete procházet předdefinoanou sadu sesta, dotazů a zobrazení, která jsou k dispozici produktu Cognos Connection, nebo zobrazit krychle a dimenze, které jsou k dispozici na sereru ICAS ( IBM Cognos Analytic Serer). Řada ýukoých programů, které pro dané produkty naleznete této příručce, použíá ukázky jako ýchozí bod. Zobrazení diagramu Produkt IBM Cognos Express zahrnuje weboé produkty a produkty systému Windows, které pomáhají běžným užiatelům a administrátorům proádět specializoané funkce. Následující diagram uádí architekturu produktu IBM Cognos Express. Obrázek 1. Architektura šech komponent produktu IBM Cognos Express 4 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

11 Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express V záislosti na rolích produktu IBM Cognos Express, které ám přiřadil administrátor, můžete proádět tyto akce: Instaloat modul IBM Cognos Express Data Adisor. Instaloat modul IBM Cognos Express Architect. Instaloat modul IBM Cognos Framework Manager, což je klientská aplikace použíaná s modulem Reporter. Instaloat klienta modulu IBM Cognos Xcelerator, což je klientská aplikace použíaná s modulem Xcelerator. Instaloat modul IBM Cognos Performance Modeler, což je klientská aplikace použíaná s modulem Planner. Stránka Vítá ás produkt IBM Cognos Express Pokud dosud neznáte weboou adresu stránky Vítá ás produkt IBM Cognos Express, obra te se na administrátora. Rada: Weboá adresa je obykle tato: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Express Data Adisor Modul IBM Cognos Express Data Adisor nainstalujete z úodní stránky. Před instalací modulu Data Adisor musí dojít k následujícím událostem: Je nutné nainstaloat prostředí Microsoft.NET Framework erze 3.5 SP1. Administrátor ám musí udělit přístup ke stažení daného softwaru. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky. Skutečnost, že můžete nainstaloat modul Data Adisor, ám ohlásí následující zpráa: Stažení modulu Data Adisor pro produkt IBM Cognos Express Adisor je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Rada: Administrátor produktu Express by ám měl poslat weboou adresu, která je obykle tato: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Vyberte olbu Stáhnout software Express do počítače. 3. Vyberte olbu Data Adisor a spus te průodce instalací. 4. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit modul Adisor. Copyright IBM Corp. 2009,

12 Výsledky Nyní můžete ytořit připojení k balíku nebo ke krychli. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Adisor. Vytáření připojení Pro noá i existující zobrazení je nutné ytořit připojení k balíku a k platné krychli. ytoření zobrazení pomocí noého zobrazení 1. Na kartě panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zobrazení. 2. Vyberte zobrazení nebo složku a klepněte na položku Oteřít zobrazení. Pokud na olbu Oteřít zobrazení klepnete při ýběru složky, dojde k oteření šech zobrazení dané složce. 3. Ze seznamu Databáze okně Informace o připojení yberte balík a klepněte na tlačítko OK. Pokud se balíku nachází íce krychlí, yberte tu, kterou si přejete použít. 4. V okně Poěření zadejte poěření zabezpečení produktu IBM Cognos pro přístup k sereru a klepněte na tlačítko OK. Vytoření zobrazení pomocí existujícího zobrazení 1. Klepnutím na tlačítko Připojení na panelu nástrojů se připojte k jiné krychli nebo balíku. 2. V okně Informace o připojení yberte krychli nebo balík pro změnu připojení k sereru. 3. Chcete-li odstranit poěření pro daný serer četně hesel, klepněte na položku Zapomenout poěření. Konfigurace zdroje dat ODBC Vícedimenzionální krychle lze generoat děma způsoby: metodou založenou na klientoi a metodou založenou na sereru. Metoda založená na klientoi Modul Express Data Adisor generuje datoé soubory a odesílá definici modelu s datoými soubory na serer. Pokud použijete modulu Data Adisor metodu založenou na klientoi, musíte nejdříe nakonfiguroat zdroj dat ODBC na klientském systému. Tento krok lze ale přeskočit u specifických zdrojů dat založených na souborech. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu Data Adisor. Metoda založená na sereru Modul Express Data Adisor pouze odesílá definici modelu na serer, který přistupuje ke zdrojům dat ODBC. Pro systém klienta i sereru je yžadoán identický zdroj dat ODBC. Konfigurace zdroje dat ODBC pro modul Express Data Adisor systému klienta Je nutné konfiguroat zdroj dat ODBC pro modul Express Data Adisor systému klienta. 1. Zkontrolujte, že je konfiguroán serer modulu Adisor. Serer modulu Adisor je nutné konfiguroat před konfiguroáním počítače. 6 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

13 2. Klepněte na olby Start > Oládací panel. 3. Vyberte olby Nástroje pro spráu > Zdroje dat (ODBC). 4. V dialogoém okně Spráce zdrojů dat ODBC yberte kartu Systémoé DSN. 5. Klepněte na olbu Přidat. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat. 6. V rozeírací nabídce yberte oladač zdroje dat. 7. Klepněte na tlačítko Dokončit. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat pro daný typ oladače. 8. ujte podle pokynů na obrazoce pro daný typ oladače. Pole, která musí být yplněna, záisí na typu zdroje dat. Ujistěte se, že konence pojmenoání se shoduje s konencí použitou administrátorem systému na daném sereru. Náze zdroje dat se musí shodoat systému sereru i klienta. 9. Klepejte na tlačítko OK, dokud se nezařou šechna dialogoá okna. Konfigurace zdroje dat ODBC pro modul Express Data Adisor na sereru Proedením níže uedených kroků nakonfigurujete modul Express Data Adisor na sereru. Procedura na sereru se mírně liší od procedury klientu. 64bitoý systém yžaduje 32bitoý zdroj dat ODBC. Je tedy hodné použít 32bitoou aplikaci zdrojů dat. 1. Klepněte na olby Start > Spustit. 2. V poli oteřít zadejte%windir%\syswow64\odbcad32.exe 3. Klepnutím na tlačítko OK spus te 32bitoou aplikaci zdrojů dat. 4. V dialogoém okně Spráce zdrojů dat ODBC yberte kartu Systémoé DSN. 5. Klepněte na olbu Přidat. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat. 6. V rozeírací nabídce yberte oladač zdroje dat. 7. Klepněte na tlačítko Dokončit. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat pro daný typ oladače. 8. ujte podle pokynů na obrazoce pro daný typ oladače. Pole, která musí být yplněna, záisí na typu zdroje dat, ale mohou být například následující: Náze zdroje dat - yžadoáno Popis zdroje dat Serer zdroje dat Adresa zdroje dat Poznámka: Náze zdroje dat musí být identický systému sereru i klienta. 9. Klepejte na tlačítko OK, dokud se nezařou šechna dialogoá okna. Odinstalace modulu IBM Cognos Express Data Adisor Modul Data Adisor můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Data Adisor pouze z ašeho počítače. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Reporter na sereru produktu Express, aše instance modulu Data Adisor nebude fungoat. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 7

14 Instalace modulu Architect 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Express Data Adisor. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Modul IBM Cognos Express Architect nainstalujete z úodní stránky. Před instalací modulu Architect musí dojít k těmto událostem: Je nutné nainstaloat sadu Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 nebo Administrátor ám musí udělit přístup ke stažení daného softwaru. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky. Skutečnost, že můžete nainstaloat modul Architect, ám ohlásí následující zpráa: Stažení modulu Architect pro produkt IBM Cognos Express Xcelerator je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Weboá adresa je obykle následující: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Stáhněte instalační balík. Klepněte na olbu Stáhnout software Express do počítače. Rada: Pokud tento odkaz není k dispozici, administrátor ám dosud nepřiřadil ID užiatele produktu Express k roli užiatele modulu Express Architect. Klepněte na položku Architect. Klepněte na tlačítko Uložit, yberte umístění k uložení instalačního balíku a poté klepněte na tlačítko Uložit znou. Důležité: Neměňte náze souboru tohoto instalačního balíku. Zobrazí se dialogoé okno Stahoání dokončeno. 3. Klepněte na olbu Spustit. 4. Klepnutím na tlačítko OK potr te jako jazyk produktu angličtinu. 5. V průodci instalací proe te následující akce: Na stránce Úod klepněte na tlačítko Další. Přečtěte si licenční smlouu, klepněte na olbu Souhlasím s podmínkami uedenými licenční smlouě a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete modul Architect nainstaloat do jiného umístění, než které se zobrazí, yhledejte je pomocí procházení. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte preferoanou metodu spuštění modulu Architect. Klepněte na tlačítko Další. 6. Klepněte na tlačítko Instaloat. 8 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

15 7. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit modul Architect a poté klepněte na tlačítko Hotoo. Modul Architect se spustí noém okně. Výsledky Nyní můžete pomocí modulu Architect ytořit noý projekt, zobrazit zdroje dat produktu IBM Cognos Connection, ytořit noý balík nebo publikoat balík do produktu IBM Cognos Connection. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Xcelerator. Odinstalace modulu Architect Modul Architect můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Architect pouze z ašeho počítače. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Express Architect. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Instalace modulu Framework Manager Modul IBM Cognos Framework Manager nainstalujte ze stránky Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Modul Framework Manager nainstalujte případě, že chcete modeloat data společnosti a zpřístupňoat balíky ostatním užiatelům, kteří je mohou použít k ytáření sesta. K použití modulu Framework Manager není yžadoána žádná další konfigurace. Před stažením modulu Framework Manager musí administrátor nejpre proést následující akce: Zajistit, abyste měli licenci administrátora produktu Express. Přiřadit ám roli užiatele modulu Framework Manager. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky Sekce Denní noinky na stránce 3. Skutečnost, že můžete nainstaloat modul Framework Manager, ám ohlásí následující zpráa: Stažení modulu Framework Manager pro modul IBM Cognos Express Reporter je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Weboá adresa je obykle následující: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Stáhněte instalační balík. Klepněte na olbu Stáhnout software Express do počítače. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 9

16 Rada: Pokud tento odkaz není k dispozici, administrátor ám dosud nepřiřadil ID užiatele produktu Express k roli užiatele modulu Framework Manager. Klepněte na ikonu Framework Manager. Klepněte na tlačítko Uložit, yberte umístění k uložení instalačního balíku a poté klepněte na tlačítko Uložit znou. Důležité: Neměňte náze souboru tohoto instalačního balíku. Zobrazí se dialogoé okno Stahoání dokončeno. 3. Klepněte na olbu Spustit. 4. Klepnutím na tlačítko OK potr te jako jazyk produktu angličtinu. 5. V průodci instalací proe te následující akce: Na stránce Úod klepněte na tlačítko Další. Přečtěte si licenční smlouu, klepněte na olbu Souhlasím s podmínkami uedenými licenční smlouě a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete modul IBM Cognos Framework Manager nainstaloat do jiného umístění, než které se zobrazí, yhledejte je pomocí procházení. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte preferoanou metodu spuštění modulu IBM Cognos Framework Manager. Klepněte na tlačítko Další. 6. Klepněte na tlačítko Instaloat. 7. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit modul Express Framework Manager a poté klepněte na tlačítko Hotoo. Modul Framework Manager se spustí noém okně. Výsledky Nyní můžete pomocí modulu Framework Manager ytořit noý projekt, zobrazit zdroje dat produktu IBM Cognos Connection, ytořit noý balík nebo publikoat balík do produktu IBM Cognos Connection. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Framework Manager, kterou zobrazíte klepnutím na olbu Obsah nabídce Nápoěda modulu Framework Manager. Odinstalace modulu Framework Manager Modul Framework Manager můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Framework Manager pouze z ašeho počítače. Před odinstalací modulu Framework Manager je hodné zálohoat šechny projekty a modely modulu Framework Manager. Zabráníte tak ztrátě dat případě poškození nebo krádeže počítače. Po zprooznění počítače můžete data obnoit. Pokud k uložení projektů modulu Framework Manager použijete systém řízení zdrojů, není nutné projekty zálohoat. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Reporter na sereru produktu Express, aše instance modulu Framework Manager nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 10 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

17 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Framework Manager. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Instalace klienta modulu Xcelerator Klienta modulu IBM Cognos Express Xcelerator nainstalujete z úodní stránky. K použití klienta modulu Xcelerator není yžadoána žádná další konfigurace. Před instalací klienta modulu Xcelerator musí dojít k následujícím událostem: Je nutné nainstaloat sadu Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 nebo Administrátor ám musí udělit přístup ke stažení daného softwaru. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky. Skutečnost, že můžete nainstaloat klienta modulu Xcelerator, ám ohlásí následující zpráa: Stažení klienta modulu Xcelerator pro modul IBM Cognos Express Xcelerator je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Weboá adresa je obykle následující: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Stáhněte instalační balík. Klepněte na olbu Stáhnout software Express do počítače. Rada: Pokud tento odkaz není k dispozici, administrátor ám dosud nepřiřadil ID užiatele klienta modulu Express k roli užiatele modulu Express Xcelerator. Klepněte na olbu Klient modulu Xcelerator. Klepněte na tlačítko Uložit, yberte umístění k uložení instalačního balíku a poté klepněte na tlačítko Uložit znou. Důležité: Neměňte náze souboru tohoto instalačního balíku. Zobrazí se dialogoé okno Stahoání dokončeno. 3. Klepněte na olbu Spustit. 4. Klepnutím na tlačítko OK potr te jako jazyk produktu angličtinu. 5. V průodci instalací proe te následující akce: Na stránce Úod klepněte na tlačítko Další. Přečtěte si licenční smlouu, klepněte na olbu Souhlasím s podmínkami uedenými licenční smlouě a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete klienta modulu Xcelerator nainstaloat do jiného umístění, než které se zobrazí, yhledejte je pomocí procházení. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte preferoanou metodu spuštění klienta modulu Xcelerator. Klepněte na tlačítko Další. 6. Klepněte na tlačítko Instaloat. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 11

18 7. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit klienta modulu Xcelerator a poté klepněte na tlačítko Hotoo. Modul Xcelerator se spustí noém okně. Poznámka: Chcete-li nainstaloat komponentu IBM Cognos TM1 Workflow for Xcelerator postupujte podle Pokynů pro instalaci sledu prací produktu IBM Cognos TM1 na adrese Výsledky Nyní můžete pomocí modulu Xcelerator ytořit noý projekt, zobrazit zdroje dat produktu IBM Cognos Connection, ytořit noý balík nebo publikoat balík do produktu IBM Cognos Connection. Odinstalace klienta modulu Xcelerator Klienta modulu Xcelerator můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání klienta modulu Xcelerator pouze z ašeho počítače. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Xcelerator na sereru produktu Express, aše instance klienta modulu Xcelerator nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku Klient modulu IBM Cognos Express Xcelerator. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Instalace a spuštění modulu Cognos Insight Modul IBM Cognos Insight můžete nainstaloat z úodní stránky nebo z komponenty IBM Cognos Express Planner. Modul Cognos Insight se spustí po dokončení instalace. Než začnete Než budete moci stáhnout a nainstaloat modul Cognos Insight, administrátor produktu Express ám musí přiřadit opránění k modulu Express Cognos Insight. 1. Chcete-li nainstaloat modul Cognos Insight z úodní stránky, postupujte takto: a. Přejděte na úodní stránku. Zapamatujte si: Výchozí adresa URL je cognos_express/manager/welcome.html b. Klepněte na olbu Vytořit praconí prostory plochy pomocí produktu Cognos Insight. 2. Chcete-li nainstaloat modul Cognos Insight z komponenty Express Planner, postupujte takto: a. V komponentě Express Manager klepněte nabídce Spustit na olbu Planner. b. V okně Aplikace produktu IBM Cognos TM1 klepněte na ikonu Oteřít modul IBM Cognos Insight. 3. Pokud použíáte modul Cognos Insight popré, postupujte takto: 12 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

19 a. Klepněte na olbu Instaloat nyní. Do ašeho počítače se stáhne instalační soubor CognosInsight.msi. To může trat několik minut. b. Pokud se soubor CognosInsight.msi po stažení nespustí automaticky, klepněte po ýzě na olbu Spustit nebo jej spus te poklepáním. c. Pokud jste yzáni, oteřete soubor proagent.cogrcp_insight. Výsledky Modul IBM Cognos Insight se nainstaluje na áš počítač a poté spustí. Odinstalace modulu Cognos Insight Modul IBM Cognos můžete odinstaloat. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Cognos Insight pouze z ašeho počítače. Před odinstalací modulu Cognos Insight byste obsah modulu Cognos Insight měli zálohoat. Zabráníte tak ztrátě dat modulu Cognos Insight případě poškození nebo krádeže počítače. Po zprooznění počítače můžete data obnoit. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Planner na sereru produktu Express, modul Cognos Insight již nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení, Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Insight. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Výsledky Dojde k odebrání modulu Cognos z počítače. Instalace a spuštění komponenty Performance Modeler Komponentu IBM Performance Modeler můžete nainstaloat z produktu IBM Cognos Express Planner. Komponenta Performance Modeler se spustí po dokončení instalace. Než začnete Pokud nejste administrátorem produktu Express, před stažením a instalací komponenty Performance Modeler administrátor produktu Express musí: Zajistit, abyste měli licenci administrátora produktu Express. Přiřadit ám opránění ke komponentě Express Performance Modeler. 1. V komponentě Express Manager klepněte nabídce Spustit na olbu Planner. 2. V okně Aplikace produktu IBM Cognos TM1 klepněte na ikonu Oteřít komponentu Performance Modeler. 3. Pokud jste yzáni, oteřete soubor proagent.cogrcp_modeler. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 13

20 Výsledky Komponenta IBM Cognos Express Performance Modeler se nainstaluje na áš počítač a poté spustí. Odinstalace modulu Performance Modeler Modul IBM Cognos Express Performance Modeler můžete odinstaloat. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Performance Modeler pouze z ašeho počítače. Před odinstalací modulu Performance Modeler byste měli jeho obsah zálohoat. Zabráníte tak ztrátě dat modulu Performance Modeler případě poškození nebo krádeže počítače. Po zprooznění počítače můžete data obnoit. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Planner na sereru produktu Express, modul Performance Modeler již nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení, Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Performance Modeler. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Výsledky Dojde k odebrání modulu Performance Modeler z počítače. 14 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

Další informace o možnostech připojení

Další informace o možnostech připojení IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Všechna práva vyhrazena. Části jsou používány v rámci licencí třetích stran. Jakékoli připomínky pošlete na následující

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Premise Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 9. března 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace licence...5 Ruční deaktivace licence...6

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více