IBM Cognos Express verze Začínáme s produktem IBM Cognos Express

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express"

Transkript

1 IBM Cognos Express erze Začínáme s produktem IBM Cognos Express

2 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace o produktu Dokument se ztahuje k produktu IBM Cognos Express erze a případně na jeho další ydání. Chcete-li zjistit noější erze tohoto dokumentu, naštite jedno z Informačních center produktů IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/ 1r0m0/index.jsp). Licencoané materiály - lastnictí IBM. Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

3 Obsah Úod Kapitola 1. Možnosti použití produktu Express Požadaky pro zahájení práce Úodní stránka Cognos Connection Stažení klientského softwaru Přístup k weboým nástrojům produktu Cognos Express Použití ukázek Zobrazení diagramu Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Express Data Adisor Vytáření připojení Konfigurace zdroje dat ODBC Odinstalace modulu IBM Cognos Express Data Adisor Instalace modulu Architect Odinstalace modulu Architect Instalace modulu Framework Manager Odinstalace modulu Framework Manager Instalace klienta modulu Xcelerator Odinstalace klienta modulu Xcelerator Instalace a spuštění modulu Cognos Insight Odinstalace modulu Cognos Insight Instalace a spuštění komponenty Performance Modeler Odinstalace modulu Performance Modeler Kapitola 3. Začínáme s produktem IBM Cognos Insight Získáání dat Narhoání praconího prostoru Naigace karet praconím prostoru Průzkum dat Přizpůsobení zobrazení dat Proádění analýzy možných scénářů Manipulace s daty a jejich analýza Sdílení praconího prostoru Publikoání praconího prostoru Kapitola 4. Začínáme s modeloáním Modeloací nástroje produktu IBM Cognos Express Data Adisor, Architect a Framework Manager Základní modeloání Vytoření definice modelu modulu IBM Cognos Express Data Adisor Konfigurace definice modelu modulu IBM Cognos Express Data Adisor Rozšířené modeloání Vytoření krychle modulu Architect Vytáření nebo úpraa modelu modulu IBM Cognos Framework Manager Výukoý program - základní modeloání Konfigurace zdroje dat ODBC Vytoření krychle modulu IBM Cognos Express Data Adisor a analýza dat modulu Express Adisor Vytoření relačního balíku modulu IBM Cognos Express Data Adisor a použití dat modulu IBM Cognos Query Studio 29 Výukoý program - ytáření krychle modulu ICAS modulu Architect Kapitola 5. Začínáme s analýzou Nástroj analýzy produktu Express - modul Adisor Copyright IBM Corp. 2009, 2012 iii

4 Funkce modulu IBM Cognos Express Adisor Analýza dat modulu IBM Cognos Express Adisor Spuštění modulu IBM Cognos Express Adisor z modulu IBM Cognos Express Data Adisor Spuštění modulu IBM Cognos Express Adisor z úodní stránky produktu IBM Cognos Express Spuštění modulu IBM Cognos Express Adisor z komponenty IBM Cognos Express Manager Výukoý program - analýza krychle modulu IBM Cognos Express Adisor Vytoření balíku pro modul Express Adisor Analýza krychle modulu Express Adisor Kapitola 6. Začínáme s ytářením sesta Nástroje ytáření sesta produktu Express - moduly Report Studio a Query Studio Spuštění produktu IBM Cognos Express Vytoření sestay pomocí modulu Query Studio Vytoření sestay pomocí modulu Report Studio Zobrazení obsahu produktu IBM Cognos Connection Výukoý program - Report Studio, Query Studio, Business Insight a Business Insight Adanced Výukoý program - ydání dotazu na balík modulu Query Studio Výukoý program - ytáření sesta pro balík modulu Report Studio Výukoý program - ytoření praconího prostoru pomocí aplikace Business Insight a Business Insight Adanced Výukoý program - ytoření sestay e stylu ýkazu pomocí aplikaci Business Insight Adanced Kapitola 7. Začínáme s analýzou založenou na tabulkách Nástroje analýzy založené na tabulkách produktu Express - modul Xcelerator a klient modulu Xcelerator Přehled sereru ICAS (IBM Cognos Analytic Serer) Výukoý program - modul Xcelerator a klient modulu Xcelerator Výukoý program - ytoření krychle klientu modulu Xcelerator Výukoý program - zobrazení krychle modulu Xcelerator Výukoý program - zobrazení weboého listu modulu Xcelerator Výukoý program - zobrazení krychle klientu modulu Xcelerator Kapitola 8. Začínáme s plánoáním Nástroje plánoání produktu Express - Performance Modeler a Planner Contributor Výukoý program - modul Planner Vytáření zobrazení přispěatele a dílčí sady schálení Nárh a implementace aplikace Aktiace aplikace plánoání Použití aplikace plánoání Upozornění Rejstřík i IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

5 Úod Tento dokument je určen pro noé užiatele produktu IBM Cognos Express. Produkt IBM Cognos Express předstauje jednoduché, ašak úplné řešení, které integruje eškeré důležité funkce Business Intelligence a plánoání. Tato příručka poskytuje přehled produktu IBM Cognos Express a informace o jeho stabě a seznámí ás s použitím funkcí, které obsahuje. Cíloá skupina Plné yužití této příručky yžaduje následující znalosti: Základní úlohy systému Microsoft Windows. Koncepce ytáření sesta, analýzy a plánoání. Hledání informací Chcete-li na webu yhledat dokumentaci k produktu IBM Cognos, četně eškeré přeložené dokumentace, přejděte do některého z Informačních center produktu IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/1r0m0/index.jsp). Poznámky k erzi jsou publikoány přímo Informačních centrech a obsahují odkazy na nejnoější technické poznámky a opray APAR. Poznámky k erzi a instalační příručky e erzích PDF k jednotliým produktům lze také číst přímo z produktoých disků IBM Cognos. Použití rychlého přehledu Stručné přehledy jsou krátké ýukoé programy online, které ilustrují klíčoé funkce komponent produktu IBM Cognos. Chcete-li zobrazit rychlý přehled, přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express a klepněte na tlačítko Stručný přehled praém dolním rohu této stránky nebo jej zobrazte prostřednictím nabídky Nápoěda produktu IBM Cognos Connection. Funkce usnadnění přístupu Tento produkt současné době nepodporuje funkce usnadnění přístupu, které pomáhají užiatelům s fyzickým postižením, jako je omezená hybnost nebo ada zraku, použíat tento produkt. Prohlášení o záměrech Tato dokumentace popisuje aktuální funkce produktu. Může obsahoat i odkazy na funkce, které nyní nemusí být k dispozici. Z toho neyplýají žádné implikace jakékoli budoucí dostupnosti. Žádné takoé odkazy nejsou záazkem, slibem ani prání poinností dodat jakýkoli materiál, programoý kód nebo funkce. Výoj, ydáání a načasoání funkcí je zcela kompetenci společnosti IBM. Prání omezení pro ukázky Společnost Great Outdoors Company, GO Sales, ariace názu Great Outdoors a ukázky plánoání ilustrují fiktiní obchodní operace s ukázkoými daty, která se použíají k Copyright IBM Corp. 2009, 2012

6 ytáření ukázkoých aplikací pro společnost IBM a její zákazníky. Tyto fiktiní záznamy obsahují ukázkoá data pro prodejní transakce, distribuci produktů, finance a lidské zdroje. Jakákoli podobnost se skutečnými jmény, adresami, kontaktními čísly nebo hodnotami transakcí je zcela náhodná. Jiné ukázkoé soubory mohou jako ukázkoá data pro ytáření ukázkoých aplikací obsahoat fiktiní počítačoě generoaná data, reálná data z ědeckých nebo eřejných zdrojů nebo data použitá se souhlasem lastníka autorských prá. Uedené názy produktů mohou být ochrannými známkami jejich lastníků. Nepoolené kopíroání je zakázáno. i IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

7 Kapitola 1. Možnosti použití produktu Express Produkt IBM Cognos Express poskytuje še potřebné k ytáření sesta, plánoání a analýze dat společnosti. Produkt IBM Cognos Express je naržen s cílem dosáhnout jednoduchosti použití. Chcete, aby užiatelé mohli přistupoat ke šem nástrojům a funkcím, které potřebují, z jednoho centrálního umístění. Produkt IBM Cognos Express poskytuje samoobslužné prostředí pro funkce a nástroje dodáané s produktem Cognos Express, takže můžete snadno a rychle zahájit ytáření modelů, sesta, zobrazení a plánů, které pomohou zýšit ýkonnost aší společnosti. Pokud ám administrátor udělí požadoaný přístup, můžete použít tyto modeloací nástroje produktu Express: Framework Manager umožňuje modeloat metadata, který pomáhají generoat dotazy. Požadaky pro zahájení práce Modul Data Adisor umožňuje rychlé připojení k datům společnosti a ytáření ícedimenzionálních nebo relačních modelů. Architect umožňuje ytářet a spraoat krychle na sereru ICAS (IBM Cognos Analytic Serer). V záislosti na zakoupených modulech produktu Express můžete mít přístup také k těmto nástrojům a aplikacím určeným pro koncoé užiatele: Modul IBM Cognos Express Reporter zahrnuje modul Report Studio pro ytáření sesta a modul Query Studio pro ytáření jednorázoých dotazů. Administrátoři mohou pomocí modulu Framework Manager ytořit složitější datoé modely pro jeden nebo íce zdrojů dat, které lze následně použít s těmito nástroji pro ytáření sesta. Modul IBM Cognos Express Adisor zahrnuje weboého klienta modulu Adisor pro analýzu dat. Adisor také zahrnuje produkt IBM Cognos Insight, pomocí něhož můžete analyzoat data, zkoumat scénáře a oliňoat rozhodoání díky ytáření spraoaných praconích prostorů. Modul IBM Cognos Express Planner zahrnuje modul Contributor pro zobrazení a poskytoání plánů průběhu celého procesu plánoání. Administrátoři nejpre pomocí modulu IBM Cognos Performance Modeler tyto plány nastaí, aby k nim koncoí užiatelé mohli přistupoat. Modul IBM Cognos Express Xcelerator zahrnuje weboého klienta modulu Xcelerator a nástroj pro analýzu založený na aplikaci Excel. Úodní stránka Prním krokem přístupu k obsahu produktu IBM Cognos Express je zobrazení stránky Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Administrátor může ytořit užiatelský účet, který užiatelům umožní přihlášení, a dále poskytnout odkaz yžadoaný pro přístup k této stránce. Uložte jej do seznamu Oblíbené položky pro budoucí použití. Na úodní stránce uidíte sekci Můj obsah, sekci Moje akce a sekci Denní noinky. Sekce Můj obsah Pomocí sekce Můj obsah oteřete produkt IBM Cognos Connection. K dispozici jsou následující olby: Pokud klepnete na olbu Moje domoská stránka, produkt IBM Cognos Connection se oteře na stránce, kterou jste nastaili jako sou domoskou stránku. Copyright IBM Corp. 2009,

8 Rada: Chcete-li nastait sou domoskou stránku, přejděte na stránku, kterou chcete nastait jako sou domoskou stránku, a klepněte na šipku edle ikony domoské stránky. Poté klepněte na olbu Nastait jako domoskou stránku. Pokud klepnete na olbu IBM Cognos Content, produkt IBM Cognos Connection se oteře na nejyšší úroni Veřejné složky. Další informace iz Užiatelská příručka IBM Cognos Connection. Sekce Moje akce Sekce Moje akce slouží k proádění úloh produktu IBM Cognos Express, které poolil administrátor, ke spuštění produktů IBM Cognos Express nebo ke stažení klientského softwaru produktu IBM Cognos Express do počítače. Stránku Začínáme s produktem IBM Cognos Express můžete také zobrazit sekci Moje akce. V záislosti na olbách administrátora můžete spouštět některé nebo šechny tyto nástroje: Express Manager Podrobné informace naleznete tématu Spráa produktu IBM Cognos Express. Adisor Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Adisor. Chcete-li pouze zobrazit přehled modulu Adisor, zobrazte téma Kapitola 5, Začínáme s analýzou, na stránce 31. Cognos Insight Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Insight. Pokud chcete absoloat ýukoý program, přejděte na Kapitola 3, Začínáme s produktem IBM Cognos Insight, na stránce 15. Business Insight Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Business Insight. Pokud chcete absoloat ýukoý program, přejděte na Výukoý program - ytoření praconího prostoru pomocí aplikace Business Insight a Business Insight Adanced na stránce 40. Planner Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Planner. Chcete-li pouze zobrazit přehled modulu Planner, zobrazte téma Kapitola 8, Začínáme s plánoáním, na stránce 51. Business Insight Adanced Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Business Insight Adanced. Chcete-li pouze začít použíat modul Business Insight Adanced, zobrazte téma Výukoý program - ytoření sestay e stylu ýkazu pomocí aplikaci Business Insight Adanced na stránce 41. Query Studio Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Query Studio. Chcete-li pouze začít použíat modul Query Studio, zobrazte téma Vytoření sestay pomocí modulu Query Studio na stránce 35. Report Studio Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce torby modulu IBM Cognos Express Report Studio Professional nebo Užiatelské příručce expresní torby modulu IBM Cognos Express Report Studio. 2 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

9 Chcete-li pouze začít použíat modul Report Studio, zobrazte téma Vytoření sestay pomocí modulu Report Studio na stránce 36. Xcelerator Podrobné informace naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Xcelerator. Chcete-li pouze zobrazit přehled modulu Xcelerator, zobrazte téma Kapitola 7, Začínáme s analýzou založenou na tabulkách, na stránce 45. stránka pro stažení klientského software produktu Express Více informací naleznete tématu Kapitola 2, Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express, na stránce 5. příručka Začínáme s produktem IBM Cognos Express Sekce Denní noinky V sekci Denní noinky získáte aktuální informace o instalaci produktu, zpřístupnění klientského softwaru nebo znepřístupnění služby. V sekci Denní noinky se může zobrazit například následující zpráa: Modul Architect 9.5 komponenty IBM Cognos Express Manager je nyní k dispozici ke stažení. Pokud se tato zpráa zobrazí sekci Denní noinky a administrátor ám přidělil příslušný přístup, můžete nainstaloat modul Architect. Chcete-li zobrazit aktuální noinky, obnote okno prohlížeče. Cognos Connection Po zahájení ytáření sesta a zobrazení zjistíte, že ětšinu obsahu můžete uložit do portálu produktu Cognos Connection, aby k němu mohli přistupoat ostatní užiatelé. V produktu Cognos Connection můžete obsah uložit do níže uedených umístění: Karta Veřejné složky, kde jej mohou zobrazit šichni užiatelé. Karta s názem Moje složky, kde je obsah určen pouze pro aše použití. Například pomocí karty Moje složky můžete ytořit koncept obsahu, a poté jej přesunout na kartu Veřejné složky okamžiku, kdy s ním přestanete pracoat a budete jej chtít sdílet. Stažení klientského softwaru Při klepnutí na odkaz Stáhnout software Express do počítače na úodní stránce se zobrazí seznam klientského softwaru, k němuž ám administrátor poskytl přístup. Podrobnosti o instalaci tohoto softwaru jsou popsány dále této příručce. Instalace těchto nástrojů by šak měla být rychlá a jednoduchá. Veškerá konfigurace je proedena automaticky při stažení a instalaci na úodní stránce. Přístup k weboým nástrojům produktu Cognos Express Podobně jako případě klientského softwaru řídí přístup k weboým aplikacím dodáaným s produktem IBM Cognos Express administrátor. Při přihlášení k úodní stránce se sekci Moje akce zobrazí seznam produktů, které můžete použíat. Mnohé z těchto aplikací lze spustit také z nabídky Spustit horní části stránky produktu Cognos Connection. Kapitola 1. Možnosti použití produktu Express 3

10 Použití ukázek Produkt IBM Cognos Express je dodáán se sadou ukázek, které lze použít k prozkoumání různých funkcí daného produktu. Administrátor je pro ás bude muset nastait na sereru produktu IBM Cognos Express. Po proedení této akce můžete procházet předdefinoanou sadu sesta, dotazů a zobrazení, která jsou k dispozici produktu Cognos Connection, nebo zobrazit krychle a dimenze, které jsou k dispozici na sereru ICAS ( IBM Cognos Analytic Serer). Řada ýukoých programů, které pro dané produkty naleznete této příručce, použíá ukázky jako ýchozí bod. Zobrazení diagramu Produkt IBM Cognos Express zahrnuje weboé produkty a produkty systému Windows, které pomáhají běžným užiatelům a administrátorům proádět specializoané funkce. Následující diagram uádí architekturu produktu IBM Cognos Express. Obrázek 1. Architektura šech komponent produktu IBM Cognos Express 4 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

11 Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express V záislosti na rolích produktu IBM Cognos Express, které ám přiřadil administrátor, můžete proádět tyto akce: Instaloat modul IBM Cognos Express Data Adisor. Instaloat modul IBM Cognos Express Architect. Instaloat modul IBM Cognos Framework Manager, což je klientská aplikace použíaná s modulem Reporter. Instaloat klienta modulu IBM Cognos Xcelerator, což je klientská aplikace použíaná s modulem Xcelerator. Instaloat modul IBM Cognos Performance Modeler, což je klientská aplikace použíaná s modulem Planner. Stránka Vítá ás produkt IBM Cognos Express Pokud dosud neznáte weboou adresu stránky Vítá ás produkt IBM Cognos Express, obra te se na administrátora. Rada: Weboá adresa je obykle tato: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Express Data Adisor Modul IBM Cognos Express Data Adisor nainstalujete z úodní stránky. Před instalací modulu Data Adisor musí dojít k následujícím událostem: Je nutné nainstaloat prostředí Microsoft.NET Framework erze 3.5 SP1. Administrátor ám musí udělit přístup ke stažení daného softwaru. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky. Skutečnost, že můžete nainstaloat modul Data Adisor, ám ohlásí následující zpráa: Stažení modulu Data Adisor pro produkt IBM Cognos Express Adisor je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Rada: Administrátor produktu Express by ám měl poslat weboou adresu, která je obykle tato: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Vyberte olbu Stáhnout software Express do počítače. 3. Vyberte olbu Data Adisor a spus te průodce instalací. 4. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit modul Adisor. Copyright IBM Corp. 2009,

12 Výsledky Nyní můžete ytořit připojení k balíku nebo ke krychli. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Adisor. Vytáření připojení Pro noá i existující zobrazení je nutné ytořit připojení k balíku a k platné krychli. ytoření zobrazení pomocí noého zobrazení 1. Na kartě panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zobrazení. 2. Vyberte zobrazení nebo složku a klepněte na položku Oteřít zobrazení. Pokud na olbu Oteřít zobrazení klepnete při ýběru složky, dojde k oteření šech zobrazení dané složce. 3. Ze seznamu Databáze okně Informace o připojení yberte balík a klepněte na tlačítko OK. Pokud se balíku nachází íce krychlí, yberte tu, kterou si přejete použít. 4. V okně Poěření zadejte poěření zabezpečení produktu IBM Cognos pro přístup k sereru a klepněte na tlačítko OK. Vytoření zobrazení pomocí existujícího zobrazení 1. Klepnutím na tlačítko Připojení na panelu nástrojů se připojte k jiné krychli nebo balíku. 2. V okně Informace o připojení yberte krychli nebo balík pro změnu připojení k sereru. 3. Chcete-li odstranit poěření pro daný serer četně hesel, klepněte na položku Zapomenout poěření. Konfigurace zdroje dat ODBC Vícedimenzionální krychle lze generoat děma způsoby: metodou založenou na klientoi a metodou založenou na sereru. Metoda založená na klientoi Modul Express Data Adisor generuje datoé soubory a odesílá definici modelu s datoými soubory na serer. Pokud použijete modulu Data Adisor metodu založenou na klientoi, musíte nejdříe nakonfiguroat zdroj dat ODBC na klientském systému. Tento krok lze ale přeskočit u specifických zdrojů dat založených na souborech. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu Data Adisor. Metoda založená na sereru Modul Express Data Adisor pouze odesílá definici modelu na serer, který přistupuje ke zdrojům dat ODBC. Pro systém klienta i sereru je yžadoán identický zdroj dat ODBC. Konfigurace zdroje dat ODBC pro modul Express Data Adisor systému klienta Je nutné konfiguroat zdroj dat ODBC pro modul Express Data Adisor systému klienta. 1. Zkontrolujte, že je konfiguroán serer modulu Adisor. Serer modulu Adisor je nutné konfiguroat před konfiguroáním počítače. 6 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

13 2. Klepněte na olby Start > Oládací panel. 3. Vyberte olby Nástroje pro spráu > Zdroje dat (ODBC). 4. V dialogoém okně Spráce zdrojů dat ODBC yberte kartu Systémoé DSN. 5. Klepněte na olbu Přidat. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat. 6. V rozeírací nabídce yberte oladač zdroje dat. 7. Klepněte na tlačítko Dokončit. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat pro daný typ oladače. 8. ujte podle pokynů na obrazoce pro daný typ oladače. Pole, která musí být yplněna, záisí na typu zdroje dat. Ujistěte se, že konence pojmenoání se shoduje s konencí použitou administrátorem systému na daném sereru. Náze zdroje dat se musí shodoat systému sereru i klienta. 9. Klepejte na tlačítko OK, dokud se nezařou šechna dialogoá okna. Konfigurace zdroje dat ODBC pro modul Express Data Adisor na sereru Proedením níže uedených kroků nakonfigurujete modul Express Data Adisor na sereru. Procedura na sereru se mírně liší od procedury klientu. 64bitoý systém yžaduje 32bitoý zdroj dat ODBC. Je tedy hodné použít 32bitoou aplikaci zdrojů dat. 1. Klepněte na olby Start > Spustit. 2. V poli oteřít zadejte%windir%\syswow64\odbcad32.exe 3. Klepnutím na tlačítko OK spus te 32bitoou aplikaci zdrojů dat. 4. V dialogoém okně Spráce zdrojů dat ODBC yberte kartu Systémoé DSN. 5. Klepněte na olbu Přidat. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat. 6. V rozeírací nabídce yberte oladač zdroje dat. 7. Klepněte na tlačítko Dokončit. Oteře se dialogoé okno Vytoření noého zdroje dat pro daný typ oladače. 8. ujte podle pokynů na obrazoce pro daný typ oladače. Pole, která musí být yplněna, záisí na typu zdroje dat, ale mohou být například následující: Náze zdroje dat - yžadoáno Popis zdroje dat Serer zdroje dat Adresa zdroje dat Poznámka: Náze zdroje dat musí být identický systému sereru i klienta. 9. Klepejte na tlačítko OK, dokud se nezařou šechna dialogoá okna. Odinstalace modulu IBM Cognos Express Data Adisor Modul Data Adisor můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Data Adisor pouze z ašeho počítače. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Reporter na sereru produktu Express, aše instance modulu Data Adisor nebude fungoat. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 7

14 Instalace modulu Architect 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Express Data Adisor. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Modul IBM Cognos Express Architect nainstalujete z úodní stránky. Před instalací modulu Architect musí dojít k těmto událostem: Je nutné nainstaloat sadu Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 nebo Administrátor ám musí udělit přístup ke stažení daného softwaru. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky. Skutečnost, že můžete nainstaloat modul Architect, ám ohlásí následující zpráa: Stažení modulu Architect pro produkt IBM Cognos Express Xcelerator je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Weboá adresa je obykle následující: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Stáhněte instalační balík. Klepněte na olbu Stáhnout software Express do počítače. Rada: Pokud tento odkaz není k dispozici, administrátor ám dosud nepřiřadil ID užiatele produktu Express k roli užiatele modulu Express Architect. Klepněte na položku Architect. Klepněte na tlačítko Uložit, yberte umístění k uložení instalačního balíku a poté klepněte na tlačítko Uložit znou. Důležité: Neměňte náze souboru tohoto instalačního balíku. Zobrazí se dialogoé okno Stahoání dokončeno. 3. Klepněte na olbu Spustit. 4. Klepnutím na tlačítko OK potr te jako jazyk produktu angličtinu. 5. V průodci instalací proe te následující akce: Na stránce Úod klepněte na tlačítko Další. Přečtěte si licenční smlouu, klepněte na olbu Souhlasím s podmínkami uedenými licenční smlouě a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete modul Architect nainstaloat do jiného umístění, než které se zobrazí, yhledejte je pomocí procházení. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte preferoanou metodu spuštění modulu Architect. Klepněte na tlačítko Další. 6. Klepněte na tlačítko Instaloat. 8 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

15 7. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit modul Architect a poté klepněte na tlačítko Hotoo. Modul Architect se spustí noém okně. Výsledky Nyní můžete pomocí modulu Architect ytořit noý projekt, zobrazit zdroje dat produktu IBM Cognos Connection, ytořit noý balík nebo publikoat balík do produktu IBM Cognos Connection. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Xcelerator. Odinstalace modulu Architect Modul Architect můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Architect pouze z ašeho počítače. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Express Architect. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Instalace modulu Framework Manager Modul IBM Cognos Framework Manager nainstalujte ze stránky Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Modul Framework Manager nainstalujte případě, že chcete modeloat data společnosti a zpřístupňoat balíky ostatním užiatelům, kteří je mohou použít k ytáření sesta. K použití modulu Framework Manager není yžadoána žádná další konfigurace. Před stažením modulu Framework Manager musí administrátor nejpre proést následující akce: Zajistit, abyste měli licenci administrátora produktu Express. Přiřadit ám roli užiatele modulu Framework Manager. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky Sekce Denní noinky na stránce 3. Skutečnost, že můžete nainstaloat modul Framework Manager, ám ohlásí následující zpráa: Stažení modulu Framework Manager pro modul IBM Cognos Express Reporter je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Weboá adresa je obykle následující: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Stáhněte instalační balík. Klepněte na olbu Stáhnout software Express do počítače. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 9

16 Rada: Pokud tento odkaz není k dispozici, administrátor ám dosud nepřiřadil ID užiatele produktu Express k roli užiatele modulu Framework Manager. Klepněte na ikonu Framework Manager. Klepněte na tlačítko Uložit, yberte umístění k uložení instalačního balíku a poté klepněte na tlačítko Uložit znou. Důležité: Neměňte náze souboru tohoto instalačního balíku. Zobrazí se dialogoé okno Stahoání dokončeno. 3. Klepněte na olbu Spustit. 4. Klepnutím na tlačítko OK potr te jako jazyk produktu angličtinu. 5. V průodci instalací proe te následující akce: Na stránce Úod klepněte na tlačítko Další. Přečtěte si licenční smlouu, klepněte na olbu Souhlasím s podmínkami uedenými licenční smlouě a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete modul IBM Cognos Framework Manager nainstaloat do jiného umístění, než které se zobrazí, yhledejte je pomocí procházení. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte preferoanou metodu spuštění modulu IBM Cognos Framework Manager. Klepněte na tlačítko Další. 6. Klepněte na tlačítko Instaloat. 7. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit modul Express Framework Manager a poté klepněte na tlačítko Hotoo. Modul Framework Manager se spustí noém okně. Výsledky Nyní můžete pomocí modulu Framework Manager ytořit noý projekt, zobrazit zdroje dat produktu IBM Cognos Connection, ytořit noý balík nebo publikoat balík do produktu IBM Cognos Connection. Více informací naleznete Užiatelské příručce modulu IBM Cognos Express Framework Manager, kterou zobrazíte klepnutím na olbu Obsah nabídce Nápoěda modulu Framework Manager. Odinstalace modulu Framework Manager Modul Framework Manager můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Framework Manager pouze z ašeho počítače. Před odinstalací modulu Framework Manager je hodné zálohoat šechny projekty a modely modulu Framework Manager. Zabráníte tak ztrátě dat případě poškození nebo krádeže počítače. Po zprooznění počítače můžete data obnoit. Pokud k uložení projektů modulu Framework Manager použijete systém řízení zdrojů, není nutné projekty zálohoat. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Reporter na sereru produktu Express, aše instance modulu Framework Manager nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 10 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

17 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Framework Manager. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Instalace klienta modulu Xcelerator Klienta modulu IBM Cognos Express Xcelerator nainstalujete z úodní stránky. K použití klienta modulu Xcelerator není yžadoána žádná další konfigurace. Před instalací klienta modulu Xcelerator musí dojít k následujícím událostem: Je nutné nainstaloat sadu Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 nebo Administrátor ám musí udělit přístup ke stažení daného softwaru. Rada: Doporučeným postupem je praidelně číst zpráy sekci Denní noinky. Skutečnost, že můžete nainstaloat klienta modulu Xcelerator, ám ohlásí následující zpráa: Stažení klienta modulu Xcelerator pro modul IBM Cognos Express Xcelerator je nyní k dispozici. 1. V okně prohlížeče přejděte na stránku Vítá ás produkt IBM Cognos Express. Weboá adresa je obykle následující: Kde náze_sereru_produktu_express předstauje náze počítače sereru produktu IBM Cognos Express. 2. Stáhněte instalační balík. Klepněte na olbu Stáhnout software Express do počítače. Rada: Pokud tento odkaz není k dispozici, administrátor ám dosud nepřiřadil ID užiatele klienta modulu Express k roli užiatele modulu Express Xcelerator. Klepněte na olbu Klient modulu Xcelerator. Klepněte na tlačítko Uložit, yberte umístění k uložení instalačního balíku a poté klepněte na tlačítko Uložit znou. Důležité: Neměňte náze souboru tohoto instalačního balíku. Zobrazí se dialogoé okno Stahoání dokončeno. 3. Klepněte na olbu Spustit. 4. Klepnutím na tlačítko OK potr te jako jazyk produktu angličtinu. 5. V průodci instalací proe te následující akce: Na stránce Úod klepněte na tlačítko Další. Přečtěte si licenční smlouu, klepněte na olbu Souhlasím s podmínkami uedenými licenční smlouě a poté klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete klienta modulu Xcelerator nainstaloat do jiného umístění, než které se zobrazí, yhledejte je pomocí procházení. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte preferoanou metodu spuštění klienta modulu Xcelerator. Klepněte na tlačítko Další. 6. Klepněte na tlačítko Instaloat. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 11

18 7. Při zobrazení stránky Instalace dokončena yberte olbu Spustit klienta modulu Xcelerator a poté klepněte na tlačítko Hotoo. Modul Xcelerator se spustí noém okně. Poznámka: Chcete-li nainstaloat komponentu IBM Cognos TM1 Workflow for Xcelerator postupujte podle Pokynů pro instalaci sledu prací produktu IBM Cognos TM1 na adrese Výsledky Nyní můžete pomocí modulu Xcelerator ytořit noý projekt, zobrazit zdroje dat produktu IBM Cognos Connection, ytořit noý balík nebo publikoat balík do produktu IBM Cognos Connection. Odinstalace klienta modulu Xcelerator Klienta modulu Xcelerator můžete odinstaloat z počítače. Při odinstalaci dojde k odebrání klienta modulu Xcelerator pouze z ašeho počítače. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Xcelerator na sereru produktu Express, aše instance klienta modulu Xcelerator nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení > Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku Klient modulu IBM Cognos Express Xcelerator. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Instalace a spuštění modulu Cognos Insight Modul IBM Cognos Insight můžete nainstaloat z úodní stránky nebo z komponenty IBM Cognos Express Planner. Modul Cognos Insight se spustí po dokončení instalace. Než začnete Než budete moci stáhnout a nainstaloat modul Cognos Insight, administrátor produktu Express ám musí přiřadit opránění k modulu Express Cognos Insight. 1. Chcete-li nainstaloat modul Cognos Insight z úodní stránky, postupujte takto: a. Přejděte na úodní stránku. Zapamatujte si: Výchozí adresa URL je cognos_express/manager/welcome.html b. Klepněte na olbu Vytořit praconí prostory plochy pomocí produktu Cognos Insight. 2. Chcete-li nainstaloat modul Cognos Insight z komponenty Express Planner, postupujte takto: a. V komponentě Express Manager klepněte nabídce Spustit na olbu Planner. b. V okně Aplikace produktu IBM Cognos TM1 klepněte na ikonu Oteřít modul IBM Cognos Insight. 3. Pokud použíáte modul Cognos Insight popré, postupujte takto: 12 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

19 a. Klepněte na olbu Instaloat nyní. Do ašeho počítače se stáhne instalační soubor CognosInsight.msi. To může trat několik minut. b. Pokud se soubor CognosInsight.msi po stažení nespustí automaticky, klepněte po ýzě na olbu Spustit nebo jej spus te poklepáním. c. Pokud jste yzáni, oteřete soubor proagent.cogrcp_insight. Výsledky Modul IBM Cognos Insight se nainstaluje na áš počítač a poté spustí. Odinstalace modulu Cognos Insight Modul IBM Cognos můžete odinstaloat. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Cognos Insight pouze z ašeho počítače. Před odinstalací modulu Cognos Insight byste obsah modulu Cognos Insight měli zálohoat. Zabráníte tak ztrátě dat modulu Cognos Insight případě poškození nebo krádeže počítače. Po zprooznění počítače můžete data obnoit. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Planner na sereru produktu Express, modul Cognos Insight již nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení, Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Insight. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Výsledky Dojde k odebrání modulu Cognos z počítače. Instalace a spuštění komponenty Performance Modeler Komponentu IBM Performance Modeler můžete nainstaloat z produktu IBM Cognos Express Planner. Komponenta Performance Modeler se spustí po dokončení instalace. Než začnete Pokud nejste administrátorem produktu Express, před stažením a instalací komponenty Performance Modeler administrátor produktu Express musí: Zajistit, abyste měli licenci administrátora produktu Express. Přiřadit ám opránění ke komponentě Express Performance Modeler. 1. V komponentě Express Manager klepněte nabídce Spustit na olbu Planner. 2. V okně Aplikace produktu IBM Cognos TM1 klepněte na ikonu Oteřít komponentu Performance Modeler. 3. Pokud jste yzáni, oteřete soubor proagent.cogrcp_modeler. Kapitola 2. Instalace klientských aplikací produktu IBM Cognos Express 13

20 Výsledky Komponenta IBM Cognos Express Performance Modeler se nainstaluje na áš počítač a poté spustí. Odinstalace modulu Performance Modeler Modul IBM Cognos Express Performance Modeler můžete odinstaloat. Při odinstalaci dojde k odebrání modulu Performance Modeler pouze z ašeho počítače. Před odinstalací modulu Performance Modeler byste měli jeho obsah zálohoat. Zabráníte tak ztrátě dat modulu Performance Modeler případě poškození nebo krádeže počítače. Po zprooznění počítače můžete data obnoit. Poznámka: Pokud administrátor odinstaluje modul Planner na sereru produktu Express, modul Performance Modeler již nebude fungoat. 1. V nabídce Start klepněte na olby Nastaení, Oládací panel. 2. Spus te nabídku Přidat nebo odebrat programy. 3. V seznamu aktuálně nainstaloaných programů klepněte na položku IBM Cognos Performance Modeler. 4. Klepněte na olbu Odebrat a postupujte podle pokynů. Výsledky Dojde k odebrání modulu Performance Modeler z počítače. 14 IBM Cognos Express erze : Začínáme s produktem IBM Cognos Express

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC09-3713-00 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager:

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 ii Instalace Obsah Kapitola

Více

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 Poznámka Dříe než začnete použíat tuto publikaci a produkt, který tato publikace popisuje,

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC09-3855-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace:

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 ii Instalace Obsah Kapitola 1.

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand SC09-3873-00 IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 Poznámka Před použitím

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Plug-in for Web Servers Integration Guide

Plug-in for Web Servers Integration Guide IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00 IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00

Více

Průvodce kapacitnímplánováním

Průvodce kapacitnímplánováním IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci IBM Connections Verze 4 Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci Doložka k vydání Poznámka: Před použitím těchto informací a podporovaného produktu si přečtěte informace

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Doplněk Novell Vibe 1.0.1

Doplněk Novell Vibe 1.0.1 Doplněk Novell Vibe 1.0.1 1. července 2013 Novell Stručný úvod Novell Add-in je doplněk pro Microsoft Office, který vám umožňuje pracovat s dokumenty portálu Vibe přímo v kancelářském balíku Microsoft

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace uedené sekci Upozornění.

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

ERserver. iseries. Globalizace (přehled)

ERserver. iseries. Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah Globalizace operačního systému

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Seznamte se s ovládáním Windows 8

Seznamte se s ovládáním Windows 8 Seznamte se s ovládáním Windows 8 Windows 8 je atraktivní, rychlý a plynulý. Úvodní obrazovka s aktivními dlaždicemi a novými Windows 8 aplikacemi nabízí nové možnosti ovládání pomocí dotyku, klávesnice

Více

BEA WebLogic Server: Integrační příručka

BEA WebLogic Server: Integrační příručka IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00 IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Modul IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook Nápověda pro koncové uživatele

Modul IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook Nápověda pro koncové uživatele IBM Connections Verze 4 Modul IBM Connections Plug-in for Microsoft Outlook Nápověda pro koncové uživatele Doložka k vydání Poznámka: Před použitím těchto informací a podporovaného produktu si přečtěte

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Uživatelská příručka ke klientu

Uživatelská příručka ke klientu www.novell.com/documentation Uživatelská příručka ke klientu Messenger 3.0 01. 2015 Právní upozornění Společnost Novell, Inc. neposkytuje žádné záruky vztahující se k obsahu nebo používání této dokumentace

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více