Automotive & Zpracování kovů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automotive & Zpracování kovů"

Transkript

1 Ergonomie na pracovišti Seminář 3M Institutu Automotive & Zpracování kovů RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. Ergonomie Ergonomie je multioborová vědní disciplína, zabývající se vztahem člověk stoj a člověk-prostředí (pracovní, v běžném životě). Ergonomie by se neměla vztahovat pouze na jednotlivé prvky pracovního prostředí, ale komplexně na celek (pracovní činnost, pracoviště, prostředí). Cílem ergonomie je přizpůsobení podmínek zaměstnanci (dříve tomu bylo naopak!). Bohužel se to však stále nedaří. V posledních letech vzniká čím dál více NzP v důsledku ergonomických rizik. ERGONOMICKÝ musí znamenat vyhovující potřebám a očekávání cílené populace vymezené 5. a 95. percentilem při současném splnění všech požadavků kladených na bezpečnost a spolehlivost. Pro mnoho lidí ale ERGONOMICKÝznamená moderní, vystajlovaný design /Má ale vzhled vítězit nad praktičností???/ 1

2 Ergonomie v pojetí právních předpisů Pojem ergonomie se v právních předpisech ČR vyskytuje velmi ojediněle. Předpisy částečně řešící oblast ergonomie pracovišť: Zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb. NV č. 361/2007 Sb. Hlavním zdrojem ergonomických požadavků na pracoviště jsou ale technické normy (ČSN, EN, ISO). Aplikace požadavků právních předpisů pro zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí je pouze základní nutnou úrovní. Doposud neexistuje pracovní povolání Ergonom (v NSP). Hodnocení pracovišť z pohledu ergonomie významným způsobem podporuje oblast prevence rizik a pozitivní vnímání zaměstnanců v souvislosti se zájmem společnosti o jejich zdraví. Ergonomie v pojetí normativů ČSN EN ISO 26800: Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy ČSN EN ISO 6385: Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů ČSN EN 29241: Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály ČSN EN ISO 9241: Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály ČSN EN 527: Kancelářský nábytek - Pracovní stoly ČSN EN 547: Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry ČSN EN 60073: Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů ČSN EN 614: Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování. 2

3 Ergonomie v pojetí normativů ČSN EN 894: Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů ČSN EN ISO 10075: Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži ČSN EN ISO 11064: Ergonomické navrhování řídicích center ČSN EN ISO 7730: Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD ČSN EN ISO 7731: Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály ČSN EN ISO 9921: Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace ČSN EN 14074: Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek ČSN ISO 1996: Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí Ergonomie pracovišť ve výrobním sektoru Výrobní sektor je nejrizikovějším z pohledu vzniku MSD. Panuje mylná představa, že ergonomie se týká pouze interakce člověk-počítač. Špatným prováděním manuální práce (práce u linky, manipulace s břemeny, montáž technických zařízení, kontrola výrobků atd.) významně narůstá riziko poškození zdraví. 3

4 Ergonomie pracovišť ve výrobním sektoru Aplikace ergonomických zásad ve výrobním sektoru je obtížný úkol, neboť každá pracovní činnost je specifická. Samotnému hodnocení pracovišť nebo pracovních činností by měla předcházet analýza kultury bezpečnosti práce a ergonomie ve společnosti, která dokáže poodhalit vnímání těchto oblastí z pohledu samotných zaměstnanců. Nejčastějším nedostatkem při hodnocení ergonomie pracovišť, je omezenost tohoto posuzování vztažená pouze na dílčí prvky pracovního prostředí. Mnohé rizikové faktory nejsou často vůbec zohledněny (rychlost proudění vzduchu, teplota, osvětlenost pracovního úkolu apod.). Ergonomie pracovišť ve výrobním sektoru Mnohdy opomíjené jsou např. hlukové nebo světelné mapy, které jsou velice efektivní a pro své jednoznačné pojetí i managementem společností pozitivně vnímané. 4

5 Ergonomie pracovišť ve výrobním sektoru Neradostná statistika Zdroj: Lidové noviny,

6 Požadavky na pracoviště Faktory, kterými lze charakterizovat pracovní místo, a na které je potřeba se při hodnocení pracoviště zaměřit jsou: zorné podmínky, pracovní poloha, pracovní pohyby, pracovní rovina, rozmístění ovladačů a hmatníků, rozmístění sdělovačů, pracovní sedadlo a pracovní stůl, všeobecné pracovní podmínky. Požadavky na pracoviště zorné podmínky Zajištěním vhodných/optimálních zorných podmínek je účinnou prevencí proti vzniku úrazu (zakopnutí, uklouznutí, naražení), ale i poškození muskuloskeletálního systému v oblasti krční páteře a zad (eliminace zaujímání nefyziologických poloh nadměrné vytáčení trupu, krku, zaklánění/předklánění hlavy). Zorné podmínky jsou v základní rovině charakterizovány zajištěním optimálního osvětlení pracoviště/pracovního prostředí. Požadavky kladené na dobré osvětlení: Vhodná rovnoměrnost osvětlení Správný směr osvětlení 6

7 Požadavky na pracoviště zorné podmínky Požadavky na pracoviště pracovní poloha Pracovní poloha při práci představuje stěžejní prvek při hodnocení pracovních činností. Zaujímání nevhodné pracovní polohy (manuální práce i práce na PC), zvyšuje riziko poškození zdraví. K základním principům prevence před vznikem poškození zdraví patří: V jakékoliv pracovní poloze musí být zajištěna dostatečná stabilita celého těla. Je nutné zabránit nadměrnému zatěžování MS systému. Je nutné volit takové pracovní polohy, které jsou ze zdravotního/fyziologického hlediska vyhovující. 7

8 Požadavky na pracoviště pracovní poloha Při zaujímání nevhodné pracovní polohy jednotlivých částí těla při práci dochází k poškozování zejména svalově kosterního systému, konkrétněji: bolestivé záněty v rameni, zápěstí, sedacího nervu, svalová horečka; otoky dolních končetin, bolesti bederní a krční páteře; zatěžování dýchacích orgánů, srdce apod. Požadavky na pracoviště pracovní rovina Optimální nastavení pracovní roviny významným způsobem ovlivňuje nejen pracovní pohodu zaměstnance při práci, ale zejména následky vykonávané pracovní činnosti na zdraví pracovníka (bolesti krční páteře, zad, nohou). 8

9 Požadavky na pracoviště pracovní rovina Nesprávná výška pracovní roviny při práci s ručním nářadím Požadavky na pracoviště pracovní sedadlo Správné/vhodné pracovní sedadlo významným způsobem zvyšuje komfort při práci a jeho správným používáním se zamezuje vzniku MSD. Nejčastějším nedostatkem při pořizování vhodného pracovního sedadla, pro konkrétní pracovní činnost, je již v počátku chybějící definice (analýza) požadavků, kladených na jeho konstrukci a užitné vlastnosti a následný průzkum trhu vhodných výrobců/distributorů pracovních sedadel. Dalším významným nedostatkem při pořizování nových pracovních sedadel je jejich objednávka přes internet (často pouze na základě designu), bez osobního vyzkoušení! 9

10 Význam správného sedu Požadavky na pracoviště pracovní sedadlo Základní hodnotící kritéria pracovního sedadla: Bezpečnost a stabilita Adaptibilita Komfort Praktičnost Technické řešení a design Vhodnost pro dané použití ČSN EN 1335: Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní ČSN : Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky 10

11 Rizikové faktory pracovních podmínek Fyzikální (hluk, vibrace, záření, el-mag pole); Chemické (žíravé, toxické, zdraví škodlivé); Biologické činitele (viry, bakterie, plísně, paraziti); Prach; Fyzická zátěž (celková fyzická a lokální svalová zátěž, pracovní poloha); Psychická zátěž (monotonie, práce v noci, práce ve vnuceném tempu); Zraková zátěž; Nepříznivé mikroklimatické podmínky (extrémní chlad, teplo a vlhkost); Mikroklimatické podmínky Tepelné podmínky mají mnohem větší vliv na subjektivní pocit pohody člověka než nežádoucí škodliviny či obtěžující hluk. Na co se zaměřit: Teplota na pracovišti (zátěž teplem a chladem) Vodní pára Bioaerosol Elektroiontové mikroklima. Organické těkavé látky (VOC). Odérové mikroklima. 11

12 Mikroklimatické podmínky Tepelné podmínky na pracovišti musí být přizpůsobeny místním klimatickým podmínkám, přičemž je potřeba vzít v úvahu: teplotu vzduchu (problém představují centrální klimatizace s nastavením jedné teploty pro více osob); vlhkost vzduchu ; rychlost proudění vzduchu (vyšší rychlosti proudění zpravidla zlepšují tepelnou pohodu při vyšších teplotách, zároveň však již mohou vést až ke zdravotním potížím); tepelné vyzařování (eliminace nadměrného kalorického výdeje); intenzitu fyzické práce; vlastnosti oblečení, pracovního vybavení a ochranných prostředků; Bioaerosol Jedná se o aerosol biologického původu: buňky, spory, pylová zrna, mikroby, fragmenty, produkty nebo zbytky organismů. Plísně = mikroorganismy patřícími mezi houby. Často snášejí i extrémní podmínky Biologičtí činitelé specifická skupina (např. laboratoře, nemocnice) 12

13 Bioaerosol Šíření klimatizací, ventilací a teplo vzdušným topením. Filtrační zařízení, zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu, vzduchovody a dvojité stropy. Nečistoty a mikroorganismy se zachytávají a množí ve filtrech. Vliv bioaerosolu na člověka - astma, dýchací problémy, nachlazení, bolest v krku, ucpaný nos, řídká rýma, kožní onemocnění, alergie, svědění očí apod. Organické těkavé látky (VOC) Neexistuje téměř žádné pracoviště, kde bychom se s VOC nesetkávali! Výskyt: z vybavení pracovišť - umělé podlahové krytiny, nátěry stěn, nábytek, atd.; kouření; čisticí, desinfekční, deratizační a desinsekční prostředky; deodoranty, kosmetické přípravky; osvěžovače vzduchu, vonné oleje. Nejčastěji aromatické organické látky (toluen, benzen, xylen, styren, etylbenzen), ale i alifatické uhlovodíky. Neurotoxické účinky V závislosti na složení a koncentraci specifické i nespecifické následky. 13

14 Manipulace s břemeny Nedodržování stanovených hygienických limitů. Problematické měření (práce častá vs. občasná). Manipulace s břemeny je často opomíjenou skupinou ergonomických rizik. Pracovní úrazy vykazují větší počet dnů prac. neschopnosti ekonomická nevýhodnost pro společnost. Zaměstnavatelé nevěnují manipulaci s břemeny dostatečnou pozornost v rámci školení o BOZP. Zaměstnanci manipulaci s břemeny podceňují - co by se mi mohlo stát? Hodnocení ergonomických rizik v praxi Hodnocení ergonomických aspektů (hledisek), by mělo být součástí politiky BOZP každé společnosti. Proč ergonomická rizika hodnotit? Identifikace doposud opomíjených zdrojů nebezpečí (nesprávné nastavení výšky pracovní roviny, negativní vliv proudění vzduchu na zdraví osob, nevhodně umístěná pracoviště poblíž vyústek klimatizace apod.). Posouzení vhodnosti stávajících pracovních podmínek, postupů, používání ručního nářadí, rozmístění vybavení pracovišť apod. Ověření funkčnosti stávajícího systému prevence rizik. Podnícení zájmu zaměstnanců o oblast prevence rizik. Snížení fyzické zátěže přijetím vhodných opatření (organizačních a technických). 14

15 Hodnocení ergonomických rizik v praxi Pracovní činnost: ruční plnění přepravních beden rozebraným strojním zařízením. Nejčastěji se vyskytující nebezpečí: práce v nepřijatelné poloze, hlubokém předklonu. Neidentifikovaný problém? Kromě plnění si musí pracovník celou přepravní bednu i sám vytvořit stlouct = používání ručního nářadí v nepřijatelných polohách, tahání 50 kg břemen z hlubokého předklonu = významné navýšení fyzické zátěže celého organismu. Hodnocení ergonomických rizik v praxi Řešení?? Montáž beden na jiném pracovišti, s výškou pracovní roviny přizpůsobenou jednotlivým pracovním úkonům a hmotnosti manipulovaných břemen. Při následném ověření zavedených opatření bylo zjištěno, že pracovníci toto opatření přijali s kladnými ohlasy významné zlepšení zdravotního stavu (ubyly bolesti zad a nohou). Jak na to v praxi?? Aplikovat kombinaci metod určených pro ergonomické hodnocení vybraných faktorů pracovního prostředí, designu pracovišť a pracovních podmínek. Provést měření vybraných faktorů - orientační měření (levnější varianta) versus autorizované měření (dražší varianta ale s kulatým razítkem ). 15

16 Hodnocení ergonomických rizik v praxi Metoda ergonomické klasifikace zdrojů zátěže v pracovním systému Metoda ergonomického hodnocení stroje z hlediska interakce člověk-stroj Metodika ISSA Dotazníkové metody Metoda HODERG Metoda HTA (popř. HTA-PHEA) Metoda ergonomické klasifikace zdrojů zátěže v pracovním systému Základem klasifikace je devět skupin zdrojů zátěže souvisejících s vlastní pracovní činností: Svalová zátěž Senzorická zátěž Mentální zátěž Hluk a vibrace Osvětlení Klimatické podmínky Chemické látky pracovní úrazy Sociální faktory 16

17 Metoda ergonomické klasifikace zdrojů zátěže v pracovním systému Ke každé skupině zdrojů zátěže jsou přiřazeny konkrétní zdroje, které se hodnotí stupněm A až D vyjadřující úroveň nároků práce a závažnosti zdravotního ohrožení pracovníka. Při vyhodnocení celé skupiny zdrojů se uvede nejvyšší písmeno, jež se vyskytuje v dílčích zdrojích příslušné skupiny. Celkové zhodnocení zdrojů zátěže se provádí zařazením do některého ze čtyř stupňů označených I, II, III, IV. Metoda ergonomické klasifikace zdrojů zátěže v pracovním systému Kritériem je výskyt stupňů A až D a vychází se ze zásady, že rozhodující je nejvyšší stupeň Skupina zdrojů zátěže Fyzická zátěž Zdroj zátěže Stupeň A B C D 1. stereotypie pohybů x 2. složitá koordinace pohybů x 3. velká přesnost pohybů x 4. nepřiměřená dráha pohybů x 5. velká hmotnost břemen x 6. nerovnoměrné rozložení pohybů x 7. trvalé stání x 8. trvalý sed x 9. extrémní poloha x 10. statické zatížení x 11. prostorové omezení x 17

18 Metoda ergonomické klasifikace zdrojů zátěže v pracovním systému Metoda ergonomického hodnocení stroje z hlediska interakce člověk-stroj Metoda je založena na celkovém ergonomickém hodnocení stroje z hlediska funkcí člověka při práci se strojem a možných zdravotních důsledků. Základní hodnocené funkce člověka u stroje: Tělesné funkce skupina aspektů týkajících se řídících akcí a produktivního výkonu. Smyslové funkce skupina aspektů týkajících se příjmu informací. Psychické funkce skupina aspektů týkajících se zpracování informací a rozhodování. Rizika práce doplňková skupina týkající se možných rizik při práci se strojem. Způsob hodnocení formou bodování pomocí škály A až D 18

19 Metoda ergonomického hodnocení stroje z hlediska interakce člověk-stroj Metoda ergonomického hodnocení stroje z hlediska interakce člověk-stroj Přehled tříd a podtříd strojů podle výskytu stupňů A až D. Třída strojů Výskyt stupňů (v kterémkoliv hledisku) Podtřída strojů I Jen A, žádný B, C, D 1 II III IV Převažující A nad B, žádný C, D Stejný počet A, B, žádný C, D Převažující B nad A, žádný C, D Jeden C, ostatní A, B, žádný D Dvě C, ostatní A, B, žádný D Tři C, jedno A nebo B, žádný D Čtyři C Jeden D, ostatní A nebo B nebo C Dva D, ostatní A nebo B nebo C Tři D, jedno A nebo B nebo C Čtyři D

20 Třída I Třída II Třída III Třída IV Kritérium: Posuzované stroje, u nichž se v hodnocení vyskytují ve všech hlediscích jen stupně A. Posouzení: Jsou to stroje s optimální aktivací pohybových, smyslových i psychických funkcí, bez jakéhokoliv rizika ohrožení zdraví a života, umožňující pocity komfortu, spokojenosti, estetických zážitků, uplatnění tvořivých aspektů v práci (možnost sebeuplatnění a samostatnosti v rozhodování) a tím mají pozitivní vliv na rozvoj dovedností a schopností. U těchto strojů nelze předpokládat žádné negativně zdravotně působící vlivy, naopak mohou příznivě ovlivnit zdraví v jeho aspektu psychologickém i resp. sociálním. Vyhodnocení rizika: riziko přijatelné Kritérium: posuzované stroje, u nichž se v hodnocení vyskytuje pouze jednou stupeň B (v kterémkoliv hledisku); ostatní stupně jsou A a nevyskytuje se žádný stupeň C nebo D. Posouzení: Jsou to stroje, u nichž se mohou vyskytnout zvýšené nároky na adaptační procesy provázené únavou, která je však obvykle kompenzována odpočinkem. Hygienické limity jsou dodrženy. Ze zdravotního hlediska se mohou vyskytnout některé negativní jevy, nikoliv však závažného významu. Vyhodnocení rizika: riziko mírně zvýšené Kritérium: Posuzované stroje, u nichž se v hodnocení vyskytuje pouze jednou stupeň C (v kterémkoliv hledisku); ostatní stupně jsou A nebo B a nevyskytuje se žádný stupeň D. Posouzení: Tyto stroje již výrazně zvyšují nároky na jednotlivé funkce, případně zhoršují podmínky pracovní činnosti (riziko). Nároky na adaptaci jsou značně vysoké a jejich důsledkem může být chronická únava či jiné negativní důsledky pro lidský organismus chorobné příznaky bez rozvinutého onemocnění. Vyhodnocení rizika: riziko zvýšené Kritérium: zařazované stroje, u nichž se v hodnocení vyskytuje alespoň jeden stupeň D (v kterémkoliv hledisku); ostatní stupně mohou být A, B, C bez omezení. Posouzení: Jsou to stroje se závažnými ergonomickými nedostatky, překračující výkonovou kapacitu člověka, s jednostrannou nepřiměřenou zátěží např. pohybového aparátu, smyslů, s vysokými nároky na psychiku. Patří sem stroje, které jsou zdrojem škodlivin překračující hygienické limity. Ze zdravotního hlediska mohou být příčinou patologických změn v organismu např. neuróz, poruch hybnosti, až po profesionální choroby. Vyhodnocení rizika: riziko vysoké (nepřijatelné) Hodnocení pracovní zátěže podle metodiky ISSA International Social Security Association (ISSA) vydala příručku pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích, jejíž součástí jsou i metodiky pro hodnocení. Cílem příručky je shrnutí požadavků nutných k identifikaci a hodnocení manipulace s břemeny při práci. Jedná se o doporučené postupy v rámci hodnocení konkrétních rizik (Posouzení tahání a tlačení břemen na základě klíčových ukazatelů a další). Příručka slouží k zavedení Rámcové směrnice pro realizaci opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (89/391/EHS) a k ní vydaných jednotlivých nařízení. 20

21 Hodnocení tlačení a tahání břemen dle ISSA Stanovení počtu bodů za čas vynaložený při tahání nebo tlačení břemen. Tahání a tlačení na krátké vzdálenosti nebo časté zastavení (jediná vzdálenost až do 5 m) Počet za pracovní den Body za čas Tahání a tlačení na delší vzdálenosti (jediná vzdálenost je větší než 5 m) Celková vzdálenost za pracovní den Body za čas < 10 1 < 300 m m - 1 km km - 4 km km km km 10 Průmyslová pomocná zařízení Přesouvání břemene Hmotnost břemene Břemeno je váleno Kolečko (trakař) Přeprava válcem, vozík bez pevných válečků (jen řiditelné válečky) Udělené body Kolejová vozidla, ruční vozíky, stoly s kolečky, vozíky s pevnými válci Manipulátory, lanové vyvažovačky (balancéry) Stanovení bodů za hmotnost tahaného/tlačeného břemena. < 50 kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0, kg kg 1, , kg kg kg kg kg Posouvání < 10 kg kg kg 4 Šedá zóna: Kritická, protože kontrola pohybu průmyslových vozíků pro přepravu břemene značně závisí na dovednosti a fyzické síle. Bílé zóny bez čísla: V zásadě by se jim mělo vyhnout, protože potřebné akční síly mohou snadno přesahovat maximální fyzické síly. > 50 kg 5 21

22 Hodnocení pracovní zátěže podle metodiky ISSA Stanovení bodů za přesnost polohování tahaného/tlačeného břemena. Nízko Přesnost polohování bez specifikace dopravní vzdálenosti břemeno lze na místo válet nebo spustit Vysoko náklad musí být přesně umístěn a zastaven dopravní vzdálenost musí být přesně dodržena časté změny směru Rychlost pohybu pomalá (< 0.8 m/s) rychlá (0.8 do 1.3 m/s) Poznámka: průměrná rychlost chůze je cca 1 m/s. Hodnocení pracovní zátěže podle metodiky ISSA Stanovení bodů za polohy těla při tahání/tlačení břemena. Držení těla (postoj) 1) Trup vzpřímený, ne zkroucený (ohýbaný) 1 Mírný předklon trupu nebo mírně stočený (jednostranné tahání) 2 Tělo je skloněné ve směru pohybu Podřep, klečení, ohýbání 4 Kombinace ohýbání a otáčení 8 1) Musí být použit typický postoj. Větší sklon trupu je možný při spouštění, brzdění nebo posunování a může být ignorován, pokud k němu dochází občas. 22

23 Hodnocení pracovní zátěže podle metodiky ISSA Stanovení bodů za pracovní podmínky při tahání/tlačení břemena. Pracovní podmínky Dobré: podlaha nebo ostatní povrchy hladké, rovné, suché, pevné žádné sklony žádné překážky v pracovním prostoru; válečky nebo kolečka lehce běží, žádné známky opotřebení ložisek kol; Omezené: znečištěné podlahy, trochu nerovné, měkké mírný sklon až o 2 překážky v pracovním prostoru, které je třeba obejít; znečištěné válce nebo kola, nefungují dlouho, opotřebená ložiska; Obtížné: nezpevněné nebo hrubě dlážděné vozovky, výmoly, silné znečištění sklon o 2 až 5 průmyslové vozíky jsou při spuštění poškozeny; znečištěná kola nebo válce, ložiska běží pomalu; Komplikované (složité): schody, schodiště sklon > 5 kombinace z omezených a obtížných ukazatelů; Hodnocení pracovní zátěže podle metodiky ISSA Každá pracovní činnost je hodnocena na základě skóre rizika souvisejícího s činností. Orientační určení míry rizika se provede sečtením bodových hodnot, vyplývajících z hodnocení specifických aspektů při manipulaci s břemeny. Takto získané body se následně vynásobí body za čas, který je zapotřebí pro jednotlivé dílčí manipulace s hodnocenými břemeny. B MB = B H + B PPol. + B PT + B PPod. R S = B MB x B Č B MB = body za manipulaci s břemen (mezi skóre) B H = body za hmotnost manipulovaného břemene B PPol. = body za přesnost polohování s břemenem B PT = body za polohu těla při manipulaci B PPod. = body za pracovní podmínky při manipulaci s břemenem R S = rizikové skóre (ohodnocení rizika) B Č = body za čas (doba trvání manipulace s břemenem) 23

24 Hodnocení pracovní zátěže podle metodiky ISSA Na základě vypočteného skóre a níže uvedené tabulky je možné provést vyhodnocení stávajícího stavu s ohledem na existující ergonomická rizika. Míra rizika Rizikové skóre Popis 1 < 10 Nízká zátěž, fyzické přetížení je nepravděpodobné Zvýšená zátěž. K fyzickému přetížení může dojít u méně odolných jedinců 4). U této skupiny je vhodné změnit uspořádání pracoviště. Velmi zvýšená fyzická zátěž. K fyzickému přetížení může dojít i u zdravých osob. Je doporučeno změnit uspořádání pracoviště. Vysoká fyzická zátěž. Výskyt fyzického přetížení je pravděpodobný. Změna uspořádání pracoviště je nutná. 4) Za méně odolné osoby jsou v tomto kontextu považované osoby starší nad 40 let nebo jedinci mladší než 25 let, nováčci v práci nebo nemocní lidé. Dotazníkové metody Dotazníkové metody představují nástroje pro hodnocení konkrétních cílů (dle potřeb společnosti). Jedná se o metody subjektivní (dotazovaný může ovlivňovat své výpovědi odpověď lze napsat úmyslně pozitivně i negativně). Používání dotazníků se doporučuje kombinovat s jinými metodami. V případě ergonomie je ideální kombinací provedení analýzy faktorů pracovního prostředí (vč. měření) a dotazníkového šetření u zaměstnanců. Výhody: Získání rychlých informací. Minimální časová zátěž dotazovaných osob. Lze se zaměřit na jakoukoliv věc/problém. Lze oslovit větší počet osob. Ekonomicky nenáročné. 24

25 Dotazníkové metody Nevýhody: Vytvoření vhodných, jednoznačných a jednoduše zodpověditelných otázek, které při vyhodnocení dokáží řešenou věc popsat komplexně. Dotazník musí být směřován k cílové skupině dotazovaných, kteří jsou schopni objektivně zodpovědět kladené otázky. V případě anonymizované podoby nebezpečí zkreslených odpovědí. Hodnocení musí provádět osoba znalá problému, která dokáže vhodným způsobem interpretovat získané odpovědi. Špatně interpretované odpovědi mohou vytvořit problém. Dotazovaní mohou úmyslně zkreslovat své odpovědi. Dotazníkové metody 25 pohledů na mou práci - cílem je zjistit jak zaměstnanci vnímají svou práci a pracovní podmínky prostřednictvím odpovědí na 25 otázek. rozhodně NE spíše NE NEVÍM spíše ANO rozhodně ANO 1. Vím přesně, co se ode mne v práci očekává 2. V zaměstnání mám potřebný materiál a veškeré vybavení pro řádné vykonávání mé práce 3. V zaměstnání mám každý den vhodné podmínky pro co nejlepší vykonávání práce 4. Mám dojem, že zaměstnavatel nebo přímý nadřízený se o mne stará jako o člověka 5. Zaměstnavatel podporuje můj pracovní a osobní rozvoj 6. Během posledních 7 dní jsem byl(a) pochválen(a) nebo oceněn(a) za dobrou práci 7. Na tomto pracovišti jsme dobrá parta 8. Můj nadřízený většinou naslouchá mým názorům a nápadům 25

26 Dotazníkové metody Dotazník pro subjektivní hodnocení vlivu lokálního přetěžování pohybového aparátu cílem je zjistit, v jakých částech těla zaměstnanci pociťují bolest vznikající v důsledku pracovní zátěže nebo diskomfortu. Dotazníkové metody Vyhodnocení se provádí pomocí výpočtu vážených průměrů: IB x = 4 i= 0 i. n N i IBx = index bolesti pro danou část těla x (např. krk, paže ), I = intenzita bolesti dle škály uvedené v dotazníku (tj. 0 až 4), n = počet probandů uvádějících pro danou část těla (x) příslušnou intenzitu bolesti (i) N = celkový počet probandů ve sledované skupině. Hodnota IBx se může pohybovat v intervalu <0; 4> a poměrně věrohodně charakterizuje závažnost symptomů bolesti u sledované skupiny osob. 26

27 Dotazníkové metody Dotazník pro hodnocení zátěže pracovníků faktory pracovního prostředí Cílem je soustředit informace o subjektivních názorech pracovníků týkajících se jejich pracovního místa, pracovního prostředí, pracovní zátěži a o obtěžujících faktorech. Dotazník obsahuje 81 tvrzení, na které proband odpovídá vyjádřením názoru pomocí škály od zcela souhlasím až po zcela nesouhlasím. Vyhodnocení se provádí roztříděním jednotlivých odpovědí a jejich statistické zpracování v rámci oblastí: Pracoviště, dispozice a úroveň zajištění bezpečnosti práce Pracovní poloha a fyzická zátěž Únava, diskomfort a bolest Stres a psychická zátěž Řízení a organizace práce, motivace zaměstnanců 27

28 Metoda HODERG Metoda HODERG (tj. HODnocení ERGatičnosti stroje) je založená na posouzení a zhodnocení ergatické úrovně stroje pomocí řady kritérií a parametrů, které působí v systému člověk-stroj-prostředí. Výsledkem je posouzení vhodnosti: rozměrového řešení pracovního místa, řešení ovládačů, sdělovačů, vybavení pracoviště organizace funkcí stroje, vizuálních podmínek obsluhy, zaujímané pracovní polohy obsluhy, psychické zátěže při práci se strojem a hygieny práce. 28

29 Metoda HODERG Klíčovým prvkem metody HODERG je ergatičnost. Je to veličina, která vyjadřuje kvalitu systému člověk - stroj prostředí, tj. míru zajištění zdraví a psychofyzické pohody člověka. Hodnota ergatičnosti se pohybuje v intervalu 0 až 1. Hodnoty blízké 0 označují nízkou ergatičnost = stav systému, kdy dochází k vysokému ohrožení člověka. Hodnoty blížící se 1 odpovídají vysoké ergatičnosti = v systému jsou bezpečnostní, ergonomická, hygienická, estetická i další kritéria (parametry) splněny a dosahují požadovaných hodnot. Opakem ergatičnosti systému (stroje) je rizikovost (nebezpečnost) stroje. Kritérium (k) Číslo Parametr (i) Metoda HODERG Název Jednotka Váha Ergatičnost V k (V p ) i (E p ) i E pi. V pi 1 ROZMÉROVÉ ŘEŠENÍ 1 Vymezení pracovního místa % 2 0,3 0,6 2 Přestavitelnost prvků ,2 12,6 3 Výška manipulační roviny , Velikost pracovního prostoru hlavní činnost , Prostor pro manipulaci a obsluhu ,3 13,5 6 Prostor pro nohy ,1 4,9 Ergatická významnost Váha (Vk) a (Vp) ,5 63 Název stupně významnosti kritéria parametru neexistuje, nehodnotí se bezvýznamná málo významná podprůměrná významnost průměrná významnost nadprůměrná významnost velmi významná mimořádně významná 29

30 Metoda HODERG Hodnoty ergatičnosti jednotlivých kritérií se vypočítají dle vzorce: E ki i = = p i i= 1 = p 1 E V pi pi. V ki E ki = ukazatel ergatičnosti i-tého kritéria E pi = ergatičnost i-tého parametru V pi = váha i-tého parametru p = počet hodnocených parametrů V ki = je váha i-tého kritéria k = počet hodnocených kritérií Kritérium (k) Ergatičnost kritéria (Ek) Ergatičnost celého stroje (Es) 1 0,35 2 0,78 3 0,65 4 0,43 5 0,37 6 0,50 0,58 7 0,38 8 0,72 9 0, , ,85 Příklad výsledného hodnocení Metoda HODERG Výsledné hodnocení = zařazení stroje do jedné z pěti tříd (pásem ergatičnosti systému 0 až 1). Vztah mezi ergatičností a rizikovostí je definován: E = 1-R; pro: R = 0 je minimální rizikovost a maximální ergatičnost. Třída ergatičnosti (E p ) Charakteristika působení na člověka Hodnota 1 Naprosto nevhodné, škodlivé, nepřijatelné, patologické následky poškození zdraví. 2 Škodlivé, kritické, narušuje zdraví při dlouhém působení. 0,01 až 0,34 3 Narušení pohody, hranice mezních hodnot příslušných normativů. 0,35 až 0,65 4 Běžné riziko, nepatrné ohrožení, lepší než nutné podmínky, blíží se k ideálnímu stavu. 0 0,66 až 0,99 5 Ideální stav (v praxi nedosažitelný) 0,999 až 1 30

31 Hierarchická analýza úkolů (HTA) Sekvenční analýza prováděného úkolu. Začíná určením cíle, nebo několika dílčích subcílů, které je nutno správným vykonáním úkolu dosáhnout. Úkoly jsou definovány prostřednictvím požadavků zahrnutých do hierarchie, která obsahuje také operace a jednotlivé akce. Úkol je určitým kouskem práce, která má být vykonána. Každý úkol je tudíž popsán svým zadáním, který zahrnuje i stav výsledného cíle. Uzlový bod na každé úrovni, kde se větví jednotlivé dílčí cíle na nižší subcíle, představuje určitou operaci. Jakmile jsou všechny subcíle plně popsány, měly by být navrženy plány (souhrnná vizualizace hodnoceného pracovního procesu). 31

32 HTA úkolový diagram HTA- charakteristiky dílčího subúkolu a identifikace slabých míst 32

33 Závěr Ergonomická rizika představují specifickou skupinu rizik, jejichž působení je obvykle dlouhodobé a vleklé. Důsledky na lidské zdraví i lidský výkon ale mohou být významné (vznik NzP, ztížení společenského uplatnění apod.). Eliminace ergonomických rizik, resp. jejich maximální snížení je možné pouze za předpokladu, že byly důsledně vyhodnoceny = nutno identifikovat zdroje rizik, existující nebezpečí a určit závažnost rizik. Ergonomické analýzy pracovišť umožňují odhalit skryté zdroje ergonomických rizik a jejich skutečnou závažnost, která se mnohdy může jeví jako marginální. Uplatňování ergonomie je nedílnou součástí prevence rizik na pracovištích a podcenění její důležitosti se rozhodně nevyplácí!!! Děkuji za pozornost RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. E: T:

Prevence rizik v oblasti metalurgie a zpracování kovů

Prevence rizik v oblasti metalurgie a zpracování kovů Prevence rizik v oblasti metalurgie a zpracování kovů Seminář 3M Institutu Metalurgie & Zpracování kovů RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. Úvod Přehled profesí v odvětví Metalurgie & Zpracování kovů Rizikové

Více

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty;

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty; 1. ERGONOMIE Jednou z podmínek přijetí ČR do Evropské unie (EU) je zavedení souboru legislativních opatření EU do naší soustavy zákonů, předpisů a norem. To se týká i oblasti, kterou lze souhrnně označit

Více

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Aplikace na podmínky školství a oblast ICT Vlivu práce s výpočetní technikou na zdraví a výkonnost studentů a žáků.

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále XXII. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny Hotel Slovan Brno 22. - 23. 9. 2015 MUDr. Lenka Hobzová Rizikové faktory 1. Chemické látky a aerosoly

Více

ERGONOMICKÁ ANALÝZA PRACOVIŠŤ NA MONTÁŽNÍ LINCE SVOČ FST 2016

ERGONOMICKÁ ANALÝZA PRACOVIŠŤ NA MONTÁŽNÍ LINCE SVOČ FST 2016 ERGONOMICKÁ ANALÝZA PRACOVIŠŤ NA MONTÁŽNÍ LINCE SVOČ FST 2016 Bc. Martin Kába Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce je zaměřená na problematiku

Více

Ochrana před fyzickou zátěží (nařízení vlády 361/2007 Sb.)

Ochrana před fyzickou zátěží (nařízení vlády 361/2007 Sb.) Ochrana před fyzickou zátěží (nařízení vlády 361/2007 Sb.) celková fyzická zátěž (velké svalové skupiny, > 50 % svalové hmoty) lokální svalová zátěž (malé svalové skupiny končetiny) pracovní polohy (opakující

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER 24. 25.9.2014 MUDr. Lenka Hobzová Oddělení nemocniční hygieny Rizikové faktory 1. Chemické látky

Více

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Zdeňka Podzimková BIOANALYTIKA CZ s.r.o. 1 Měření mikroklimatických podmínek Legislativa Metodika Hodnocení mikroklimatických podmínek Tabulky pro určení krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce Výpočtové

Více

Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie

Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie Jednou z podmínek přijetí ČR do Evropské unie (EU) je zavedení souboru legislativních opatření EU do naší soustavy zákonů, předpisů a norem. To se týká i oblasti,

Více

Počítače a zdravotní problémy - RSI

Počítače a zdravotní problémy - RSI Počítače a zdravotní problémy - RSI Pro mnohé nás jsou počítače zdrojem obživy, ale i zábavy. Trávíme před monitorem desítky hodin, ať už se věnujeme seriózní práci, hraní her nebo ubíjíme čas flirtováním

Více

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate...

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate... Stránka č. 1 z 15 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro

Více

Ruční manipulace s břemeny

Ruční manipulace s břemeny Ruční manipulace s břemeny Co je ruční manipulace s břemeny? přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci zvedání pokládání strkání tahání posunování přemisťování Co lze považovat

Více

zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Strana 2208 Sbírka zákonů č. 180 / 2015 Částka 74 180 VYHLÁŠKA ze dne 9. července 2015 o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ISŘ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: KATEGORZACE Revize č.: 1 Aktualizace: 17. 4. 2014 Platí od: 17. 4. 2014 OBSAH ÚVOD... 2 IDENTIFIKACE SUBJEKTU... 2 ROZDĚLENÍ PRACÍ DLE... 3 LÉKAŘ POSKYTUJÍCÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ

Více

MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

180/2015 Sb. VYHLÁKA

180/2015 Sb. VYHLÁKA 180/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. července 2015 o pracích a pracovitích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu,

Více

Základy ergonomických studií

Základy ergonomických studií Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základy ergonomických studií Siemens Industry Software s.r.o. Výrobní systémy II

Více

1.25 Všeobecné ergonomické podmínky Novelizováno: 2013-11-15

1.25 Všeobecné ergonomické podmínky Novelizováno: 2013-11-15 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh L.Urban ZG/3 M.Ernstbergerová ZG/3 ZG 7 Platí pro projektování, pro přejímky strojů a strojního zařízení, pracovišť s ruční prací a pro ověření funkčnosti plánované

Více

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu Název projektu Jméno a adresa firmy Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

343/2009 Sb. VYHLÁŠKA

343/2009 Sb. VYHLÁŠKA 343/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. září 2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Ministerstvo

Více

Vnitřní ovzduší. M.Mikešová, B.Kotlík. Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší

Vnitřní ovzduší. M.Mikešová, B.Kotlík. Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Vnitřní ovzduší M.Mikešová, B.Kotlík Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Vnitřní ovzduší můžeme definovat jako ovzduší, které nemá přímé spojení s ovzduším venkovním nebo

Více

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. a kol. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Prach

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.30 Červen 2014 ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení Navrhování větracích a klimatizačních zařízení Obecná ustanovení Design of ventilation and air conditioning systems

Více

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací Kategorizace prací Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení

Více

Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny

Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny f Pracovní pozice - pracovník zámečnické a strojní dílny číslo NEBEZPEČÍ PRAVDĚPODOBNOST ZÁVAŽNOST HODNOTA RIZIKA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1 Uklouznutí 2 Pád předmětu z výšky 3 Manipulace při zvedání břemene

Více

Příprava zařízení pro aplikaci přípravků. Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012

Příprava zařízení pro aplikaci přípravků. Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012 Příprava zařízení pro aplikaci přípravků Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012 Legislativa a požadavky Dnešní platné předpisy se podřizují evropské legislativě Zákon 22/1997 Sb., v platném znění + NV 171/2011

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ze dne 12. prosince 2007, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb.,

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovně zátěže zaměstnance zdravotními riziky při práci 13 faktorů pracovních podmínek sledován

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

PRŮVODCE K SYSTÉMOVÉMU POUŽITÍ TECHNICKÝCH NOREM K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRŮVODCE K SYSTÉMOVÉMU POUŽITÍ TECHNICKÝCH NOREM K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Centrum nových technologií pro strojírenství NETME Centre Divize mechatroniky Technická 2896/2, 616 69 BRNO www.netme.cz. Datum vydání zprávy:

Více

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi INSTRUKTÁŽNÍ LIST Určeno jako pomůcka pedagogům pro metodické vedení žáků Úraz při práci může způsobit předmět (stroj, dopravní prostředek,

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

ODBĚRY VZORKŮ OVZDUŠÍ PRO STANOVENÍ AZBESTU

ODBĚRY VZORKŮ OVZDUŠÍ PRO STANOVENÍ AZBESTU ODBĚRY VZORKŮ OVZDUŠÍ PRO STANOVENÍ AZBESTU RNDr. Jana Habalová jana.habalova@zu.cz Seminář Azbest a jak na něj Hradec Králové 5.6.2012 Azbest: souhrnný název pro přírodní vláknitý silikát 6 typů: amfiboly

Více

Příloha 1: Vyšetřovací checklisty. Níže jsou uvedeny vyšetřovací checklisty pro moduly JADERNÁ ELEKTRÁRNA a CHEMICKÝ PODNIK

Příloha 1: Vyšetřovací checklisty. Níže jsou uvedeny vyšetřovací checklisty pro moduly JADERNÁ ELEKTRÁRNA a CHEMICKÝ PODNIK Příloha : Vyšetřovací checklisty Níže jsou uvedeny vyšetřovací checklisty pro moduly JADERNÁ ELEKTRÁRNA a CHEMICKÝ PODNIK MIPS modul JADERNÁ ELEKTRÁRNA checklist pro vyšetřování příčin mimořádné události

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson.

kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson. kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson. Na staveništi neodmyslitelné: Kolové nakladače Wacker Neuson. Díky kolovým nakladačům Wacker Neuson

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě

Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě Praha 14.10.2015 Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě Anna Pilcová 1 Zaměstnanci představují největší potenciál firmy. Čím lépe pracují, tím lépe pracuje i firma. 2 Lidé nikoliv stroje

Více

Zpracoval: Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc, dr.h.c. Podpis: Datum vydání:

Zpracoval: Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc, dr.h.c. Podpis: Datum vydání: BS 7/14 Seznam prací a pracovišť a mladistvým Zpracoval: Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc, dr.h.c. Podpis: Datum vydání: 16. 4. 2014

Více

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 810 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

Zkušenosti s využitím ergonomických CHECKLISTŮ

Zkušenosti s využitím ergonomických CHECKLISTŮ Zkušenosti s využitím ergonomických CHECKLISTŮ při hodnocení rizikovosti práce MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. MUDr. Vladimíra Straková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl.cz VYR-7 Čisté prostory Věstník SÚKL č. 6/1997 Platnost: od 1.10.1997

Více

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

FILTRY VLOŽKOVÉ FVB A FVC

FILTRY VLOŽKOVÉ FVB A FVC FILTRY VLOŽKOVÉ FV A FVC PC 12 5112 1. POPIS Základní částí vložkových filtrů FV, FVC je skříň, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu ( ve speciálních případech lze skříň dodat v nerez provedení ).

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Bezpečnost práce ve stavebnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 14 Bezpečnost práce ve stavebnictví Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

Asociace akustiky českého stavebnictví o.s. Příjemce: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57, 12800 Praha 2 označení PSP Odesílatel: Asociace akustiky českého stavebnictví o.s. Wichterlova 2310/2, 18200 Praha 8 www.asociaceakustiky.cz

Více

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Coach team Přednášející Mgr.Magdalena Kramlová - fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY: 1. Sport masový,

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie 1/Cíle Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z globální strategie podporující dosažení

Více

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

zdraví při práci v praxi XVII. aktualizace a doplňky, únor 2011 Obsah aktualizace:

zdraví při práci v praxi XVII. aktualizace a doplňky, únor 2011 Obsah aktualizace: Zákaznický portál přináší tyto legislativní novinky související s oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 265/2010 Sb., Ing. Milan Tomeček,

Více

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA 232/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických

Více

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických

Více

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů SNEH ČLS JEP 23. září 2014 XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro

Více

SOP: ODBĚR VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM OVZDUŠÍ POMOCÍ PASIVNÍCH VZORKOVAČŮ

SOP: ODBĚR VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM OVZDUŠÍ POMOCÍ PASIVNÍCH VZORKOVAČŮ Strana č.: 1 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. M. Mikešová Výtisk č. : 1 Schválil: Ing. V. Vrbíková Platí od: 15. 12. 2015 1. Úvod Tato metoda je určena pro řešení projektu MZSO monitoring vnitřního prostředí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Látka Číslo Číslo CAS 64742-54-7 Číslo ES (EINECS) 265-157-1 Další názvy látky 1.2. Příslušná určená použití

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ RNDr. Jana Habalová jana.habalova@zuova.cz Seminář Azbest praxe krok za krokem Hradec Králové 22.10.2013 OVZDUŠÍ 1) pracovní

Více

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 1/2002

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 1/2002 Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 1/2002 Standardní operační postupy pro vyšetřování mikroorganismů v ovzduší a pro hodnocení mikrobiologického znečištění ovzduší ve vnitřním prostředí

Více

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W.

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W. PrÏõÂloha cï. 1 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek Část A Přípustné hodnoty a hodnocení

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

Územní studie veřejného prostranství

Územní studie veřejného prostranství Územní studie veřejného prostranství Metodický návod pro pořízení a zpracování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Obsah A Úvod... 1 A.1 Komu je metodický návod určen... 1 A.2 Kdo je autorem metodického

Více

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W.

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W. Strana 5108 SbõÂrka zaâkonuê cï. 361 /2007 CÏ aâstka 111 PrÏõÂloha cï. 1 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých

Více

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR

Více

OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI

OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Pavel Uher, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,

Více

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat Cobb500 Brojler Brojler Cobb 500 Brojler Cobb 500 nabízí díky neustále zlepšujícímu se genetickému potenciálu předpoklady pro dosahování maximálních hmotnostních přírůstků při současně zlepšené konverzi

Více

Kariérová dráha a kariérové rozhodování

Kariérová dráha a kariérové rozhodování Kariérová dráha a kariérové rozhodování Anotace: Cílem modulu je poskytnout čtenáři základní teoretické zázemí kariérového poradenství, a to prostřednictvím jednotlivých kapitol obsahujících úkoly a cvičení.

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Postupy manipulace s pacienty umožňující předcházet vzniku MSD u pracovníků ve zdravotnictví

Postupy manipulace s pacienty umožňující předcházet vzniku MSD u pracovníků ve zdravotnictví 28 Postupy manipulace s pacienty umožňující předcházet vzniku MSD u pracovníků ve zdravotnictví Úvod Muskuloskeletální poruchy (MSD) související s prací jsou mezi zaměstnanci nemocnic závažným problémem,

Více

PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova 77 Telefon: 286884022 Fax: 226254782 E-mail: info@perfektum.cz

Více

Deset kritérií. pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb

Deset kritérií. pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb Deset kritérií pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb Deset kritérií pro bezbariérové úpravy prostoru a staveb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Překonávaný výškový rozdíl Počet a klasifikace bariér Dopravní

Více

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1 Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-149BW1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3 MĚŘENÍ TĚLESNÉHO

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

Bezpečnost práce v lesnictví

Bezpečnost práce v lesnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 6 Bezpečnost práce v lesnictví (BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací a územního plánu TP 96 VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-ipk/1 ze dne 14. 9. 2011 s účinností

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy. Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci

Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy. Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci Úvod Z celoživotního hlediska je pro hodnocení kondičního

Více

Kategorizace prací u vybraných zdravotnických profesí. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová SZÚ Praha samanek@szu

Kategorizace prací u vybraných zdravotnických profesí. Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová SZÚ Praha samanek@szu Kategorizace prací u vybraných zdravotnických profesí Jaromír Šamánek, Ludmila Bečvářová SZÚ Praha samanek@szu szu.cz Proč zdravotnictví? Jeden z největších zaměstnavatelů. Je všude. Zdravotníci jsou vystaveni

Více

Obecné zásady polohování

Obecné zásady polohování Polohy nemocných Definice Umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, abychom podpořili zotavení. Ukládání nemocného nebo částí jeho těla tak, abychom předcházeli

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více