Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení bezpečnosti práce a požární ochrany"

Transkript

1 Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu v mimořádných situacích? Zákoník práce Získejte přehled zvláštních předpisů týkajících se mimořádných událostí a výklad jejich požadavků: požární řád, předpisy pro ochranu před nebezpečnými chemickými látkami či systém prevence Evakuace Jaký význam mají bezpečnostní značky a jaké jsou minimální požadavky na značení i únikové cesty obecně. Proč je podle zákoníku práce třeba vést evidenci osob na pracovišti? Zákaznický portál 24 přináší plná znění těchto legislativních novinek souvisejících s oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 265/2010 Sb., o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 285/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi Nařízení vlády č. 288/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Na Zákaznickém portále 24 jsou k dispozici vzorové testy z BOZP ve formátu MS Word. Ty lze dále snadno přizpůsobovat. V rubrice AKTUALITY sledujte nejnovější dění v oblasti! Přehled nových PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ pro oblasti BOZP & PO, které vyšly v období září 2010 prosinec PODKLADY PRO ŠKOLENÍ KE ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ, POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI A EVAKUACI ZAMĚSTNANCŮ Jste připraveni ochránit za mimořádných podmínek zdraví svých zaměstnanců, jak to požaduje směrnice 89/391/EHS? Máte zpracovány podklady pro mimořádné události a traumatologický plán? Legislativní základ seznamte se s obsahem předpisů věnovaných této problematice: Úmluva mezinárodní organizace práce č. 155 (ochrana zaměstnance, opatření zaměstnavatele, práva zaměstnance v mimořádné situaci) Rámcová směrnice Evropských společenství 89/391/EHS Jak upravuje směrnice povinnosti zaměstnavatelů a jaká opatření jim pro tento případ ukládá Určení zaměstnanci Jejich pravomoci a postavení v rámci organizace či podniku. Kdy výkon funkce, pro niž byli určeni upravuje pracovní právo a kdy občanské? Hlavní úkoly určených zaměstnanců ve smyslu 102 odst. 6 zákoníku práce. NOVÉ VZORY BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ Provozní bezpečnostní předpis pro zajišťování revizí a kontrol elektrických spotřebičů Získejte vzor směrnice podle požadavků ČSN ed. 2 Revize a kontroly elektrických zařízení. Provozní bezpečnostní předpis pro dílny, kde se provádí obrábění kovů Vybavení pracoviště: odsávání, předepsané osvětlení atd. Povinnosti zaměstnance při práci na strojích před zahájením prací, během provozu i po skončení práce. Jaká jsou bezpečnostní pravidla pro obsluhu konkrétních zařízení: vrtačky a vyvrtávačky, brusky, pily, soustruhy a obráběcí centra. Zvláštní oddíl pro plně automatizované systémy. Vybavte pracoviště směrnicí podle osnovy od nás. TECHNICKÝ PORTÁL banderole_sbp_29.indd :35

2 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE obsah ukázky Titulní list a tiráž Celkový obsah po 29. aktualizaci leden /3.3.3 Stručný (orientační) obsah stěžejních právních předpisů v oblasti BOZP 3/3.3.1 Zákony /5.3.2 Přehled vyhlášek požární ochrana /9 Práce s normami, česká a mezinárodní normalizace /3.1 Charakteristika nebezpečí při manipulaci s materiálem /6.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří provádějí povrchovou úpravu materiálu /6.3.1 Kontrolní seznam použitelný jako školící pomůcka povrchová úprava /15.2 Typické úrazy v laboratořích /3 Mimořádné události a jejich zdolávání 8/3.1 Mimořádné události /3.2 Integrovaný záchranný systém /5 Vzor zápis o vyškolení pracovníka pověřeného první pomocí /2.8 Provozní bezpečnostní předpis pro zajišťování revizí kontrol el. spotřebičů během jejich používání

3 Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany ZÁKLADNÍ DÍLO aktuální stav leden 2011 včetně 29. aktualizace Pod vedením Ing. Milana Tomečka a Ing. Jaromíra Jaroše spolupracovali: Mgr. Jaroslav Brácha, JUDr. Eva Dandová, JUDr. Anna Janáková, Jan Lonsmín, Ing. Pavla Lukášová, Ing. Vojtěch Mráz, Jiří Myšák, JUDr. Milan Novotný, Karel Novotný, Ing. Jindřich Stiebitz VERLAG DASHÖFER Verlag Dashöfer, Odborné nakladatelství technické literatury Na Příkopě 18 P. O. Box Praha

4 Copyright by Dashöfer, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, s. r. o. Na Příkopě 18, P. O. Box 756, Praha 1 tel.: , fax: Všechna práva, zejména autorské právo, licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou ve výhradním vlastnictví Dashöfer Holding Ltd. Zypern. Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část díla nesmí být v jakkékoli formě (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována bez předchozího písemného souhlasu nakladatelství. Informace obsažené v tomto díle byly k okamžiku zveřejnění vypracovány podle nejlepšího vědomí, jsou však z důvodu nejednotných výsledků výzkumu, jurisdikce a správy bez záruky. Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., je certifikováno společností TÜV Rheinland Cert GmbH a disponuje Certifikátem systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2008, reg. č Odpovědný redaktor: Ing. Jiří Bašek Odborný redaktor: Mgr. Ondřej Vraný Sazba: SV, spol. s r. o. Tisk: TYPOS, tiskařské závody, s. r. o. ISSN

5 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 1, díl 2, str. 1 díl 2, celkový obsah 1/2 CELKOVÝ OBSAH 1 Obsah, úvod 1/1 Obsah 1/2 Celkový obsah 1/3 Úvod 1/4 Seznam autorů 2 Aktuální informace 2/1 Obsah 2/2 Nové právní předpisy 2/2.1 Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2009 do 16. března 2009 (částka 23/2009 až 46/2009) 2/2.2 Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 17. března 2009 do 7. června 2009 (částka 23/2009 až 46/2009) 2/2.3 Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 8. června 2009 do 15. září 2009 (částka 47/2009 až 99/2009) 2/2.4 Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 16. září 2009 do 17. prosince 2009 (částka 100/2009 až 141/2009) 2/2.5 Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 18. prosince 2009 do (částky 142/2009 až 156/2009 a částky 1/2010 až 23/2010) 2/2.6 Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů od 16. března 2010 do 18. června 2010 (částky 24/2010 až 67/2010) 2/2.7 Nové právní předpisy, které vyšly ve sbírce zákonů od 19. června 2010 do 15. září 2010 (částky 68/2010 až 97/2010) 2/2.8 Nové právní předpisy, které vyšly ve sbírce zákonů od 16. září do 13. prosince 2010 (částky 98/2010 až 121/2010) 2/3 Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb 2/4 Bude doplněno 2/5 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 2/6 Nová norma pro komíny 2/7 Zákon č. 309/2006 Sb. 2/7.1 Akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik (nařízení vlády č. 592/2006 Sb.) 2/8.0 Úrazové pojištění zaměstnanců 2/8 Úrazové pojištění zaměstnanců 2/9 Doplňující informace ke změnám zákona č. 262/2006 Sb., provedeným zákonem č. 362/2007 Sb. leden 2011

6 část 1, díl 2, str. 2 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY díl 2, celkový obsah 3 Přehled právních předpisů 3/1 Obsah 3/2 Charakteristika BOZP 3/2.1 Úvod do problematiky BOZP 3/3 Bezpečnost práce 3/3.1 Legislativa EU v oblasti BOZP 3/3.2 Vnitrostátní legislativa komplexní přehled 3/3.3 Stručný (orientační) obsah stěžejních vnitrostátních právních předpisů v oblasti BOZP 3/3.3.1 Zákony 3/3.3.2 Vyhlášky 3/3.3.3 Nařízení vlády 3/3.3.4 Předpisy související úzce s problematikou bezpečnosti práce technické požadavky na výrobky 3/4 Ochrana zdraví při práci 3/4.1 Legislativa EU - přehled a stručný komentář 3/4.2 Vnitrostátní legislativa - komplexní přehled 3/4.3 Stručný obsah stěžejních vnitrostátních právních předpisů 3/4.3.1 Zákony 3/4.3.2 Vyhlášky 3/4.3.3 Nařízení vlády 3/4.3.4 Směrnice 3/4.4 Stručný obsah dalších právních předpisů 3/4.4.1 Zákony 3/4.4.2 Vyhlášky 3/4.4.3 Nařízení vlády 3/5 Požární ochrana 3/5.1 Vnitrostátní legislativa - komplexní přehled 3/5.2 Stručný obsah stěžejních vnitrostátních právních předpisů 3/5.2.1 Zákony 3/5.2.2 Vyhlášky 3/5.2.3 Nařízení vlády 3/5.3 Stručný obsah dalších právních předpisů souvisejících s požární ochranou 3/5.3.1 Zákony 3/5.3.2 Vyhlášky 3/5.3.3 Nařízení vlády 3/6 Stručný obsah vybraných právních předpisů z bezpečnosti práce 3/6.1 Vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 3/6.2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 3/6.2.1 Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony 3/6.3 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 3/6.4 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 3/6.5 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 3/6.5.1 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. leden 2011

7 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 1, díl 2, str. 3 díl 2, celkový obsah 3/6.6 Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č.405/2004 Sb., s účinností od ) 3/6.7 Inspekce práce a státní dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 3/6.8 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 3/6.9 Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 3/6.10 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 3/6.11 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 3/6.12 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 3/6.13 Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 3/6.14 Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění pozdějších předpisů 3/6.15 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (účinnost ) 3/6.16 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 3/6.17 Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 3/6.18 Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 3/6.19 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 3/6.20 Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění p. p. 3/6.21 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí je dalším prováděcím předpisem k zákoníku práce 3/6.22 Předpisy provádějící zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění p. p. 3/6.23 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění p. p. 3/6.24 Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob 3/6.25 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 3/6.26 Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 3/7 Stručný obsah vybraných právních předpisů týkajících se ochrany zdraví 3/7.1 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů leden 2011

8 část 1, díl 2, str. 4 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY díl 2, celkový obsah 3/7.1.1 Vyhláška č.135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 3/7.2 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 3/7.3 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nahrazující plně nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 3/7.3.1 Bude doplněno 3/7.3.2 Vyhláška č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 3/7.4 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 3/7.5 Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 3/7.6 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů bio logických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3/7.7 Přehled vybraných dalších předpisů vydaných k provedení zákona o ochraně veřejného zdraví 3/7.8 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvím a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 3/7.8.1 Vyhláška ministerstva vnitra ČR č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí, ve znění pozdějších předpisů 3/7.9 PP směrnice ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů 3/7.10 Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 3/7.11 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3/7.12 Postup při zjišťování alkoholu 3/7.13 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3/ Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků 3/ Vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka 3/ Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek 3/ Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 3/ Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 3/ Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 3/ Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí leden 2011

9 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 1, díl 2, str. 5 díl 2, celkový obsah 3/ Vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí 3/ Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe 3/ Vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti 3/8 Stručný obsah právních předpisů z požární ochrany 3/8.1 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 3/8.2 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 3/8.3 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Vzory Požárních poplachových směrnic (PPS) a Požárních řádů (PŘ) 3/8.3.1 Vyhláška č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky základní informace (účinnost od ) 3/8.3.2 Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb (účinnost od ) 3/8.4 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3/8.5 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 222/2005 Sb. 3/8.6 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 3/8.7 Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů 3/8.8 Zákon č. 239/2000 sb., o integrovaném záchranném sys té mu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3/8.9 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů 3/9 Práce s normami, česká a mezinárodní normalizace 3/10.1 Srovnání českých a slovenských předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3/10.2 Porovnání dalších vybraných českých a slovenských pracovněprávních předpisů, souvisejících přímo, či nepřímo s BOZP 4 Odborná způsobilost v oblasti BOZP a PO 4/1 Obsah 4/2 Odborná způsobilost v oblasti BOZP 4/2.1 Udržování odborné způsobilosti v oblasti BOZP 4/3 Požární ochrana 4/3.1 Doklady pro výkon osoby odborně způsobilé a pro jiné činnosti 4/3.2 Přehled požadavků na odbornou způsobilost a výkon dalších činností v oboru PO 5 Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a jeho místo v programu odborného rozvoje zaměstnanců 5/1 Obsah 5/2 Součást podnikového řízení lidských zdrojů 5/2.1 Všeobecné požadavky na školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP 5/2.2 Informační povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP 5/2.3 Druhy školení leden 2011

10 část 1, díl 2, str. 6 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY díl 2, celkový obsah 5/2.4 Lhůty školení 5/2.5 Dokumentace o školeních 5/2.6 Obsah školení 5/2.6.1 Tématické okruhy a osnovy vstupního školení pro zaměstnance 5/2.6.2 Příklady otázek pro sestavení testu 5/2.7 Speciální školení u vybraných profesí a činností a podmínky pro výkon práce osobami zdravotně postiženými, domáckými pracovníky a cizími státními příslušníky 5/2.7.1 Topič (obsluha) nízkotlakých kotlů 5/2.7.2 Topič (obsluha) kotle zařazeného do tříd 5/2.7.3 Jeřábník (obsluhovatel jeřábu) 5/2.7.4 Vazač břemen, signalista 5/2.7.5 Řidič manipulačních vozíků s vlastním pohonem 5/2.7.6 Řidič (strojník) stavebních, zemních a silničních strojů 5/2.7.7 Práce osamoceného zaměstnance 5/2.7.8 Osoby zdravotně postižené 5/2.7.9 Domáčtí pracovníci 5/ Cizí státní příslušníci 5/3 Poznatky z inspekce práce 5/3.1 Úvodní informace 5/3.2 Stavebnictví 5/3.3 Systém BOZP v malých a středních podnicích 5/3.4 Nové poznatky OIP za období roku Podklady pro školení specifikovaná podle jednotlivých ekonomických činností/oborů 6/1 Obsah 6/2 Výrobní a provozní budovy 6/2.1 Charakteristika nebezpečí ve výrobních a provozních budovách 6/2.2 Typické pracovní úrazy ve výrobních a provozních budovách 6/2.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří se pohybují ve výrobních a provozních budovách 6/3 Manipulace s materiálem 6/3.1 Charakteristika nebezpečí při manipulaci s materiálem 6/3.2 Typické pracovní úrazy při manipulaci materiálem a skladování 6/3.3 Vzor osnovy školení 6/3.3.1 Kontrolní seznam pro školení zaměstnanců 6/4 Obrábění kovů 6/4.1 Charakteristika nebezpečí při obrábění kovů 6/4.2 Typické pracovní úrazy při obrábění kovů 6/4.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří obrábějí kovy 6/5 Průmyslové roboty a manipulátory 6/5.1 Charakteristika nebezpečí při práci s průmyslovými roboty a manipulátory 6/5.2 Typické příčiny pracovních úrazů při využívání robotů a manipulátorů 6/5.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří obsluhují roboty a manipulátory 6/5.3.1 Kontrolní seznam, použitelný jako školící pomůcka, popř. pomůcka pro provedení kontroly na pracovišti 6/6 Povrchová úprava materiálu 6/6.1 Charakteristika nebezpečí při povrchové úpravě materiálu 6/6.2 Typické pracovní úrazy při povrchové úpravě materiálu leden 2011

11 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 1, díl 2, str. 7 díl 2, celkový obsah 6/6.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří provádějí povrchovou úpravu materiálu 6/6.3.1 Kontrolní seznam použitelný jako školící pomůcka, případně pomůcka pro provedení kontroly na pracovišti 6/7 Svařování 6/7.1 Charakteristika nebezpečí při svařování a opatření k jejich minimalizaci 6/7.2 Typické pracovní úrazy při svařování 6/7.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří svařují (nebo dělí materiály) 6/8 Stavebnictví 6/8.1 Rizika a jejich prevence 6/8.1.1 Charakteristika nebezpečí 6/8.1.2 Stanovení opatření zaměstnavatele v rámci prevence rizik 6/8.2 Typické úrazy ve stavebnictví 6/8.3 Vzor osnovy školení 6/8.3.1 Kontrolní seznam a kontrolní listy 6/8.3.2 Legislativní rámec pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 6/8.3.3 Zásady bezpečné práce ve stavebnictví ve zkratce 6/9 Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru 6/9.1 Charakteristika nebezpečí při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 6/9.2 Typické pracovní úrazy při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 6/9.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají činnost v lese a na pracovištích obdobného charakteru 6/10 Nářadí a pracovní pomůcky 6/10.1 Charakteristika nebezpečí při práci s nářadím 6/10.2 Typické pracovní úrazy při práci s nářadím 6/10.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají pracovní činnost s nářadím 6/11 Neelektrické ruční nářadí 6/11.1 Charakteristika nebezpečí při práci s neelektrickým ručním nářadím 6/12 Silniční doprava 6/12.1 Zásady prevence před ohrožením základními nebezpečími a specifikace nedostatků v BOZP 6/12.2 Typické pracovní úrazy 6/12.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají činnost v silniční dopravě do těchto obsahů 6/13 Zpracování dřeva 6/13.1 Zásady prevence a specifikace nedostatků v BOZP 6/13.2 Typické pracovní úrazy 6/13.3 Obsah školení zaměstnanců 6/ Kontrolní list použitelný pro školení zaměstnanců a pro provedení kontroly pracovišť 6/14 Práce v pískovnách a kamenolomech 6/14.1 Charakteristika nebezpečí ve štěrkopískovnách a kamenolomech 6/14.2 Typické pracovní úrazy při práci ve štěrkopískovnách a kamenolomech 6/14.3 Vzor obsahu školení 6/15 Práce v chemických (a obdobných) laboratořích 6/15.1 Charakteristika nebezpečí při práci v laboratořích a zásady prevence 6/ Práce v laboratořích 6/ Školní laboratoře 6/15.2 Typické úrazy v laboratořích (chemických provozech) 6/15.3 Vzor a osnov školení v laboratořích 6/16 Tváření materiálů leden 2011

12 část 1, díl 2, str. 8 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY díl 2, celkový obsah 6/16.1 Lisování a střihání (materiálů kovových, dřevěných a ostatních ), tvářecí stroje 6/16.2 Hlavní úrazová rizika u tvářecích strojů 6/16.3 Závažná nebezpečí a nebezpečné prostory při tváření kovů 6/16.4 Typické pracovní úrazy při tváření materiálů 6/16.5 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří provádějí tváření materiálů 6/17 Chemické látky a chemické přípravky jejich užívání zejména v zemědělství, lesnictví a průmyslu 6/17.1 Obecně 6/17.2 Výběr z úrazových dějů při nakládání s nebezpečnými látkami 6/17.3 Školení 6/18 Bezpečnost práce v obchodě (maloobchod, velkoobchod) a souvisejících provozech 6/18.1 Všeobecná ustanovení 6/ Charakteristika 6/ Kontroly pracovních podmínek inspekcí práce v obchodních společnostech 6/ Bezpečnostní, hygienické, požární a zvláštní požadavky na stavby pro shromažďování většího počtu osob (obchod, pohostinství) 6/ Hygienické minimum 6/18.2 Výběr z úrazových dějů a situací v organizacích obchodu a provozech souvisejících 6/18.3 Školení 6/ Test PO vzhledem ke znění Vyhl. č. 23/2008 Sb., o požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů u staveb pro obchod 6/18.4 Kontrolní listy vybraných problematik, využitelné pro provedení samostatné kontroly i pro účely školení 6/19 Práce v zemědělství 6/19.1 Charakteristika nebezpečí při práci v zemědělství 6/19.2 Typické pracovní úrazy při práci v zemědělství 6/19.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají práce v zemědělství 6/ Desatero zásad bezpečné práce v zemědělství 6/ Seznam konkrétních předpisů použitých v textu. Použitelných k základní orientaci i ke školení 6/ Dokumentace o školeních 6/20 Zdravotnictví 6/20.1 Charakteristika nebezpečí 6/20.2 Typické úrazy 6/20.3 Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří vykonávají práce ve zdravotnictví 6/ Desatero zásad bezpečné práce ve zdravotnictví 6/ Seznam konkrétních předpisů použitelných k základní orientaci i ke školení 6/21 Práce na VTZ 6/21.1 Úvod 6/21.2 Elektrická zařízení 6/ Nebezpečí od elektrických zařízení 6/ Pracovní úrazy elektrickým proudem 7 Podklady pro školení PO 7/1 Obsah 7/2 Povinnosti zaměstnavatele 7/3 Školení (odborná příprava) 7/4 Lhůty opakovaných školení leden 2011

13 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 1, díl 2, str. 9 díl 2, celkový obsah 7/5 Obsah školení 7/5.1 Tématické okruhy a osnovy 7/5.2 Příklad otázek pro sestavení testu 7/6 Dokumentace o školení a odborné přípravě 8 První pomoc při úrazu 8/1 Obsah 8/2 Legislativní základ 8/2.1 Úmluva Mezinárodní organizace práce č /2.2 Rámcová směrnice Evropských společenství 89/391/EHS 8/2.3 Zákoník práce 8/2.4 Související zvláštní právní úpravy 8/3 Mimořádné události a jejich zdolávání 8/3.1 Mimořádné události 8/3.2 Integrovaný záchranný systém 8/3.3 Přivolání zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a dalších složek 8/4 Poskytování první pomoc a evakuace 8/4.1 První pomoc 8/4.2 Základní úkony a ošetření při poskytování první pomoci 8/4.3 Vybavení a technické prostředky první pomoci 8/4.4 Evakuace 8/4.5 Plán první pomoci traumatologický plán 8/4.6 Vzor zápis o vyškolení pracovníka pověřeného první pomocí 8/5 Vzor zápis o vyškolení pracovníka první pomoci 9 Vzory místních provozních bezpečnostních předpisů pro stroje a zařízení 9/1 Obsah 9/2 Vzory místních provozních bezpečnostních předpisů pro stroje a zařízení 9/2.1 Elektrické ruční nářadí 9/2.2 Pneumatické nářadí a přístroje 9/2.3 Nářadí se spalovacím motorem 9/2.4 Stroje na zpracování dřevin a organických zbytků 9/2.5 Prostředky malé mechanizace ve stavebnictví 9/2.6 Provozní bezpečnostní předpis pro kuchyně 9/2.7 Provozní bezpečnostní předpis pro Zacházení s EZ osobami bez elektrotechnické kvalifikace 9/2.8 Provozní předpis pro zajišťování revizí a kontrol elektrických spotřebičů během jejich používání 9/2.9 Provozní bezpečnostní předpis pro dílny (provozy), kde se provádí obrábění kovů 10 Ochrana pracovních vztahů a pracovních podmínek 10/1 Obsah 10/2 Pracovní vztahy a pracovní podmínky 10/2.1 Úvodní informace 10/2.2 Zaměstnanost a zaměstnavatelé leden 2011

14 část 1, díl 2, str. 10 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY díl 2, celkový obsah 10/2.3 Základní povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů, pracovní řády 10/2.4 Povinnosti na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance 10/2.5 Povinnosti na úseku rovného zacházení 10/2.6 Povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 10/2.7 Povinnosti na úseku odměňování 10/2.8 Povinnosti při poskytování náhrad 10/2.9 Povinnosti plynoucí ze stanovení pracovní doby a doby odpočinku 10/2.9.1 Přestávka v práci, nebo bezpečnostní přestávka 10/2.10 Zákonná pravidla kolektivního vyjednávání povinnosti související s tvorbou a naplňováním kolektivních smluv 10/2.11 Povinnosti související s naplňováním specifických vnitřních předpisů v organizacích 10/2.12 Tvorba a přezkoumání závazných pokynů a zákazů odborných orgánů 10/2.13 Povinnosti plynoucí ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 10/ Prováděcí předpisy k zákonu č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 10/ Zákon č. 59/2006 Sb. plné znění leden 2011

15 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 3, díl 3, kapitola 3.1, str. 1 díl 3, bezpečnost práce 3/3.3 STRUâN (ORIENTAâNÍ) OBSAH STùÎEJNÍCH VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPISÒ V OBLASTI BOZP (podrobné obsahy pfiedpisû viz kapitola 3/6) 3/3.3.1 ZÁKONY Nová úprava Stručný přehled nejdůležitějších částí zákoníku práce souvisejících s oblastí BOZP Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nově upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Tyto vztahy označuje jako vztahy pracovněprávní. Rovněž upravuje právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními. Dále upravuje právní vztahy před vznikem pracovního poměru (výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání) a s tím související povinnosti, např. zajištění vstupní lékařské prohlídky. Zákoník práce zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Podstatnou změnou v tomto novém zákoníku práce je liberalizace pracovněprávního vztahu, což vedlo k větší smluvní volnosti účastníků a je zakotvena zásada co není zakázáno, je dovoleno. Současně upravuje zásady zajišťování BOZP a povinnosti, které má v této souvislosti zaměstnavatel a zaměstnanci. Za základní hledisko zajišťování BOZP označuje prevenci rizik. Další koncepční změnou je skutečnost, že oblast BOZP obsahuje pouze základní právní úpravu práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců. Technické aspekty BOZP upravuje samostatný zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.). Od doby, kdy se nový zákoník práce stal součástí právního řádu ČR, byl již několikrát novelizován a další novelizace jsou v současné době připravovány. Do listopadu 2008 bylo schváleno jedenáct novelizací. Účastníci pracovněprávních vztahů 6, 7, 11. Základní zásady pracovněprávních vztahů 13, 15. Postup před vznikem pracovního poměru 31, 32. ãervenec 2009

16 část 3, díl 3, kapitola 3.1, str. 2 díl 3, bezpečnost práce ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Vstupní lékařská prohlídka Přestávka na jídlo a oddech Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru, povinnosti 33, 34, 35, 36, 37, 38. Změny pracovního poměru 40, 41. Skončení pracovního poměru 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 74, 75, 76, 77. Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost 78, 79, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pracovní podmínky zaměstnanců 224. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, zaměstnankyň a mladistvých 238, , Předcházení škodám, odpovědnost za škodu, náhrada škody , 257, 258, 262, 263, Informování, projednávání v pracovněprávním vztahu, oprávnění odborové organizace 276, 277, , , 286, 287. Společná ustanovení 300, , 305, 306, , , Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech zpovolání , , , , K lepší orientaci stávajícího znění zákoníku práce a dalších právních předpisů pro oblast BOZP je dále uveden stručný obsah nejdůležitějších ustanovení, které s touto oblastí souvisí. Jedna z povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP začíná již před uzavřením pracovní smlouvy, neboť dle 32 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit, aby fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy, v případech stanovených zdravotnickými právními předpisy, se podrobila vstupní lékařské prohlídce. Z uvedeného vyplývá, že ne u všech uchazečů o zaměstnání má zaměstnavatel povinnost zajistit vstupní lékařskou prohlídku, nicméně je doporučeno tyto vstupní prohlídky vyžadovat ve všech případech. Povinnost zaměstnavatele poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut je zakotvena v 88zákoníku práce. U mladistvých musí být poskytnuta nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přestávka na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí a oproti dřívější úpravě již nemusí být každá její část v délce nejméně 15 min. Vnové úpravě od je stanoveno, že při rozdělení přestávky na jídlo a oddech postačí, když jen jedna její část bude poskytnuta v trvání nejméně 15 min. V praxi je tedy možné přestávku rozdělit např. na 20 min. a druhá část 10 min. ãervenec 2009

17 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 3, díl 3, kapitola 3.1, str. 3 díl 3, bezpečnost práce Doba na oddech a jídlo Bezpečnostní přestávka Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami avtýdnu Z provozních důvodů může zaměstnavatel stanovit přestávku na jídlo a oddech i delší než 30 min. Nutno připomenout, že bez ohledu na celkovou délku se přestávka na jídlo a oddech nezapočítává do pracovní doby a nesmí být poskytnuta na začátku a na konci pracovní doby. V době přestávky na jídlo a oddech může zaměstnanec opustit svoje pracoviště i mimo objekt (areál) zaměstnavatele. Tato se poskytuje v situaci, kdy zaměstnanec nemůže opustit pracoviště ať z důvodu, že práce nemůže být přerušena, např. při odstraňování provozní poruchy či havárie nebo z technologických nebo provozních důvodů, např. obsluhy velínu, obsluhy technologického nebo strojního zařízení, službu konající ostraha apod. V těchto případech zaměstnavatel musí zaměstnanci zajistit i bez přerušení práce nebo provozu přiměřenou dobu na oddech a jídlo, která se započítává do pracovní doby. V praxi někteří zaměstnavatelé porušují zákon tím, že zaměstnancům odečítají dobu na oddech a jídlo jako přestávku na jídlo a oddech (30 min.) z odpracované doby jako neplacenou. Za toto porušení může být uložena pokuta dle 15zákona o inspekci práce až do výše Kč. Hlavním smyslem poskytování bezpečnostních přestávek v práci je předcházet rizikům vyplývajícím z charakteru určité práce nebo činnosti. Na rozdíl od přestávek v práci (na jídlo a oddech) jsou bezpečnostní přestávky v práci výkonem práce, tudíž se započítávají do pracovní doby a zaměstnanci za ně přísluší mzda, i když žádnou práci nevykonával. Poskytování bezpečnostních přestávek je upraveno zvláštními předpisy, např. zákonem č. 309/2006 Sb., nař. vl. č. 361/2007 Sb., nař. vl. č. 168/2002 Sb. Zaměstnavatel je povinen poskytovat bezpečnostní přestávky např. v těchto případech: Zaměstnanec vykonává činnost jednotvárnou a jednostranně zatěžující jeho organizmus nebo činnost v nuceném tempu. Bezpečnostní přestávky v těchto případech musí být v trvání 5 10 min. po každých 2 hodinách nepřetržité práce. Při práci na zařízeních se zobrazovacími jednotkami, pokud se jedná o práci pravidelnou a obvyklou. Bezpečnostní přestávky v těchto případech musejí trvat 5 10 min. po každých 2 hodinách nepřetržité práce. Řidiči vozidel nesmějí překročit max. dobu řízení, tj. 4,5 hodin. Po uplynutí této doby musí být řízení vozidla přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 min. V případech určených orgánem ochrany veřejného zdraví např. z důvodu hluku na pracovišti apod. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky na jídlo a oddech, započítává se přestávka na jídlo a oddech do pracovní doby. Např. v případě řízení vozidla, jestliže řidič po 4,5 hodinách přeruší řízení vozidla bezpečnostní přestávkou a v této době současně vyčerpá přestávku na jídlo a oddech, započte se tato přestávka do pracovní doby. Mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny musí mít zaměstnanec nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento odpočinek může být zkrácen až na 8 hod. za podmínek stanovených v 90 a 90a zákoníku práce. Zaměstnanec musí mít nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. U mladistvého zaměstnance nesmí být méně než 48 hodin. Odpočinek v týdnu může být zkrácen na 24 hodin za podmínek stanovených v 92 zákoníku práce. ãervenec 2009

18 část 3, díl 3, kapitola 3.1, str. 4 díl 3, bezpečnost práce ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Práce přesčas Noční práce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Předcházení ohrožení života a zdraví při práci Průkazná dokumentace Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen výjimečně, a to vrozsahu max. 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce, přičemž musí splnit oba dva limity. Vyrovnávací období je stanoveno na 26 týdnů a jen v kolektivní smlouvě lze dojednat období 52 týdnů. V kalendářním roce může maximální doba výkonu práce přesčas činit 416 hodin. Po odečtení 150 hodin práce přesčas, kterou může zaměstnavatel nařídit, zbývající počet, tj. 266 hodin, může zaměstnavatel požadovat pouze na základě dohody se zaměstnancem za podmínek stanovených v 93 zákoníku práce. Noční práce je práce konaná v noční době, přičemž noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. Nově je uvedeno, že délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li to z provozních důvodů možné, podmínky rozvržení týdenní pracovní doby jsou stanoveny v 94 zákoníku práce. Za zaměstnance pracujícího v noci se pro účely zákoníku práce považuje ten zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Tato doba nemá žádnou souvislost s nárokem na příplatek za noční práci. Pro účely odměňování má nárok na tento příplatek (nejméně 10 % průměrného výdělku) i ten zaměstnanec, který pracuje v noční době pouze výjimečně, a to i za zlomky hodin. Dále je stanovena povinnost zaměstnavatele zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen lékařem závodní preventivní péče za podmínek stanovených v 94 zákoníku práce. Další povinností zaměstnavatele je zajistit pro zaměstnance přiměřené sociální zajištění a vybavit pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci a pro přivolání rychlé lékařské pomoci. V této části zákoníku práce došlo k zásadní změně oproti dřívější právní úpravě v tom, že obsahuje pouze základní úpravu práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti. Právní úprava tzv. technických záležitostí v oblasti BOZP, jako např. požadavků na pracovní prostředí, organizaci práce a pracovní postupy, bezpečnostních značek, značení a signálů, rizikových faktorů apod., je obsažena v samostatném zákoně č. 309/2006 Sb. V této kapitole zákoníku práce je hlavním cílem zajišťování BOZP předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců, která souvisí s výkonem práce (dále jen rizika). Tuto zásadu počínaje 101 a 102 promítá zákoník práce do řady dalších ustanovení o povinnostech zaměstnavatelů při vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících podmínek, zejména do ustanovení vztahujících se k prevenci rizik. Prevence rizik je souhrn opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat zjištěná rizika a minimalizovat působení neodstranitelných rizik. O vyhledání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatření vede zaměstnavatel průkaznou dokumentaci. Forma ani způsob vedení dokumentace nejsou předepsány a volí si je zaměstnavatel sám, např. v listinné formě v šanonech, dokumentace v elektronické podobě nebo kombinace obou způsobů, dokumentace centrální nebo vedená odděleně podle jednotlivých pracovišť. Tato dokumentace by však měla poskytovat informace o tom: jaká nebezpečí byla identifikována, jak může dojít k ohrožení osob, jakou závažnost mají neodstranitelná rizika, ãervenec 2009

19 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání stanoví 105 zákoníku práce. Zaměstnavatel, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu. Povinnost zaměstčást 3, díl 3, kapitola 3.1, str. 5 díl 3, bezpečnost práce Povinnosti zaměstnavatele Posuzování zdravotní způsobilosti k práci Informace a školení Školení zaměstnanců OOPP, MČDP a ochranné nápoje Pracovní úrazy a nemoci z povolání jaká opatření přijal zaměstnavatel na ochranu před působením rizik možných ohrožení, kdo hodnocení prováděl, kdy bylo hodnocení provedeno. V 103, 104 a 108 zákoníku práce jsou stanoveny základní povinnosti zaměstnavatele, které je možno chápat jako prevenci v oblasti BOZP, např.: Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Z tohoto ustanovení lze odvodit, proč by zaměstnavatel ve vlastním zájmu měl požadovat vstupní lékařskou prohlídku ve všech případech, i když tuto povinnost má jen u profesí stanovených zdravotnickými právními předpisy (např. Směrnice MZ č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů). S tím souvisí další povinnost zaměstnavatele, zejména sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním lékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny dle druhu vykonávané práce, zejména formou seznámení s riziky a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést průkaznou dokumentaci. Oblasti školení zaměstnanců je nutné věnovat zvýšenou pozornost, neboť zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které se týkají jejich práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. S tím také souvisí povinnost zaměstnavatele soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů. Zaměstnavatel určí (nejlépe formou interního předpisu) obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a způsob vedení průkazné dokumentace. Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP), mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (dále jen MČDP) a ochranné nápoje Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům OOPP v případě, že není možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo organizačními opatřeními. MČDP je zaměstnavatel povinen poskytovat dle druhu práce na základě rozsahu dle znečištění kůže a oděvu. Na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami je povinen poskytovat též ochranné nápoje v rozsahu a za podmínek stanovených právním předpisem (nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). OOPP, MČDP a ochranné nápoje poskytuje zaměstnancům bezplatně. Bližší podmínky poskytování OOPP, MČDP stanoví nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Technické požadavky na OOPP jsou stanoveny nařízením vlády č. 21/2003 Sb. ãervenec 2009

20 část 3, díl 3, kapitola 3.1, str. 6 díl 3, bezpečnost práce ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Definice pracovního úrazu Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP Práva a povinnosti zaměstnance Pracovní podmínky žen zaměstnankyň Pracovní podmínky mladistvých navatele vyšetřit a objasnit příčiny pracovního úrazu se vztahuje také na zaměstnance jiného zaměstnavatele, ke kterému došlo na jeho pracovišti a bez zbytečného odkladu jiného zaměstnavatele uvědomit a umožnit mu účast při vyšetřování. Zaměstnavatel vede evidenci o všech úrazech v knize úrazů. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 dny nebo k úmrtí zaměstnance. Pracovním úrazem dle 380 zákoníku práce je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním je upravena v 273 a 274 zákoníku práce. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu (nařízení vlády č. 290/1995 Sb.). Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání. Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti jsou upraveny v 366 a 368 zákoníku práce. Druhy náhrad, které je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, jsou upraveny v zákoníku práce. Právo zaměstnanců účastnit se řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP je zakotveno v 108 zákoníku práce. Současně jsou zde zakotveny povinnosti zaměstnavatele v otázkách BOZP ve vztahu k odborové organizaci. Jedna z povinností, kterou zaměstnavatel plní v dohodě s odborovou organizací nebo se zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP, je provést prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele 1 za rok a zjištěné nedostatky odstraňovat ve stanovených termínech. Práva a povinnosti zaměstnance jsou upraveny v 106 zákoníku práce. Zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Informace musí být pro zaměstnance srozumitelná, např. musí být podána v jeho mateřském jazyce. Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Pracovní podmínky žen zaměstnankyň jsou obecně zakotveny v zákoníku práce. Práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým stanoví prováděcí předpis vyhl. MZd. č. 288/2003 Sb. Pracovní podmínky mladistvých jsou obecně zakotveny v zákoníku práce. Práce a pracoviště zakázané mladistvým stanoví prováděcí předpis vyhl. MZd. č. 288/2003 Sb. ãervenec 2009

21 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 3, díl 3, kapitola 3.1, str. 7 díl 3, bezpečnost práce T Tabulka provádûcích pfiedpisû nûkter ch paragrafû zákoníku práce. Zákon ã. 262/2006 Sb., Oblast úpravy pfiedpisu: Postup podle: ve znûní p.p.: 104 odst. 6 bliï í podmínky poskytování osobních nafiízení vlády ã. 495/2001 Sb., kter m se ochrann ch pracovních prostfiedkû, mycích, stanoví rozsah a bliï í podmínky poskytování ãisticích a dezinfekãních prostfiedkû osobních ochrann ch pracovních prostfiedkû, a ochrann ch nápojû mycích, ãisticích a dezinfekãních prostfiedkû 105 odst. 7 zpûsob evidence, hlá ení a zasílání záznamu nafiízení vlády ã. 494/2001 Sb., kter m se o úrazu a okruh orgánû a institucí, kter m se stanoví zpûsob evidence, hlá ení a zasílání ohla uje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánû a institucí, kter m se ohla uje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 238 odst. 2 (práce a pracovi tû, které jsou zakázány vyhlá ka ã. 288/2003 Sb., kterou se stanoví tûhotn m zamûstnankyním, zamûstnankyním, práce a pracovi tû, které jsou zakázány které kojí, a zamûstnankyním-matkám do tûhotn m Ïenám, kojícím Ïenám, matkám do konce devátého mûsíce po porodu) konce devátého mûsíce po porodu 246 odst. 2 a 4 (práce a pracovi tû, které jsou zakázány mla- a mladistv m, a podmínky, za nichï mohou distv m zamûstnancûm, a podmínky, za nichï mladiství v jimeãnû tyto práce konat mohou mladiství zamûstnanci v jimeãnû tyto z dûvodu pfiípravy na povolání. práce konat z dûvodu pfiípravy na povolání, ãást ãtrnáctá hlavy první zákona (rozsah odpovûdnosti a zpro tûní se Do doby nabytí úãinnosti právní úpravy odpovûdnosti, druhy náhrad, odpovûdnost úrazového poji tûní (zákon ã. 266/2006 Sb.) ve zvlá tních pfiípadech), dále se postupuje podle vyhlá ky ã. 440/2001 Sb., 272 aï 274 (plnûní pracovních úkolû, pfiímá souvislost o od kodàování bolesti a ztíïení s plnûním pracovních úkolû), spoleãenského uplatnûní, ve znûní p.p. 205d zákona ã. 65/1965 Sb. (zákonné poji tûní odpovûdnosti Do doby nabytí úãinnosti právní úpravy zamûstnavatele za kodu pfii pracovním úrazového poji tûní (zákon ã. 266/2006 Sb.) úrazu nebo nemoci z povolání, se postupuje dle 205d zák. 65/1965 Sb. vyhlá ka ã. 125/1993 Sb., ve znûní p.p. podmínky a sazby zákonného poji tûní odpovûdnosti zamûstnavatele za kodu pfii pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, stanoví jejich působnost a příslušnost, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Ukládání sankcí není hlavním smyslem a účelem zákona, nicméně v krajním případě ke zjednání nápravy může být uložena pokuta, jejíž výše se rozlišuje podle závažnosti a společenské nebezpečnosti přestupků a správních deliktů, a to do 200 až 500 tisíc Kč, vzávažných případech do 1 milionu Kč a v nejzávažnějších případech do 2 milionů Kč. Přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob v oblasti pracovní doby, pracovních podmínek a oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení upravují a zákona o inspekci práce. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Také je používán zkrácený název Zákon o bezpečnosti práce. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, navazuje na zákoník práce a stanoví: V části první ( 1 11) další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, tj. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, požadavky na praco- ãervenec 2009

zdraví při práci v praxi XVII. aktualizace a doplňky, únor 2011 Obsah aktualizace:

zdraví při práci v praxi XVII. aktualizace a doplňky, únor 2011 Obsah aktualizace: Zákaznický portál přináší tyto legislativní novinky související s oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 265/2010 Sb., Ing. Milan Tomeček,

Více

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNI- KY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 26 Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Obsah 1 Úvod 2 2 Neopomenutelné náležitosti 4 3 Druhy školení 5 4 Související

Více

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ Autoři: Ing. Jiří Pelikán Ludmila Chromá OBSAH PŘEDMLUVA... 1 A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ... 1 A1. POŽADAVKY

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č. 06.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice PŘÍRUČKA BOZP A PO (dle zákona č. 262/2006 Sb. 103 odst. 2 Zákoník práce a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., a prováděcí

Více

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE SMĚRNICE BOZP 1f/2008 Dle registru zpracované dokumentace BOZP skupina 1 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5 Teplárny Brno, a.s. MPPP č. 09/2015 PŘÍLOHA č. 15 Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv ve smyslu Občanského zákoníku Účinnost:

Více

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO

PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO PREVENCE A INFORMACE BOZP A PO NOVINKY NA SILNICÍCH: Od 1. ledna čekají na řidiče tyto změny Rok 2016 přináší mnoho změn a velké množství jich čeká i na řidiče. Podívejte se na novinky! Řidiče čeká od

Více

Bezpečnost práce v administrativě

Bezpečnost práce v administrativě SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 15 Bezpečnost práce v administrativě Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd Evidenční číslo: MFG 203-335 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská 3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 88. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 4 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ,

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 1010/7.00/09/13.3 úkol č. 09.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2008 únor

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra managementu veřejného sektoru Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vypracovala: Bc. Gabriela Creweová Vedoucí

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: 18.9.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 18.9.2015 Schválil: Proftová

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2011 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy Schválil:

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2. aktualizace k 15. 6. 2009 KAPITOLA 3 BOZP v dokumentech mezinárodních organizací, směrnicích Evropské unie a v legislativě České republiky Podkapitola 3.9 Harmonizace

Více

Bezpečnost práce při provozu a údržbě motorových vozidel

Bezpečnost práce při provozu a údržbě motorových vozidel SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 13 Bezpečnost práce při provozu a údržbě motorových vozidel Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci verze 2013 OBSAH A STRUKTURA ŠKOLENÍ Část I 1. Strategie v oblasti BOZP 1. Co je třeba udělat 2. Význam BOZP a její místo v řízení 3. Základní

Více

Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007

Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007 leden 2007 Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007 Od 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce (dále jen ZP ) a v tomto vydání informačního servisu bychom Vás rádi upozornili na nejdůležitější

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

novými koordinačními nařízeními EU 1. 5. 2010 lhůty pro zajišťování úklidu a čištění pra- covišť

novými koordinačními nařízeními EU 1. 5. 2010 lhůty pro zajišťování úklidu a čištění pra- covišť Nová koordinaãní nafiízení EU o sociálním zabezpeãení Rehabilitace v pracovní dobû PoÏadavky na údrïbu, úklid a ãi tûní pracovi È Neplnûní obchodního plánu jako neuspokojivé pracovní v sledky Nárok na

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze V Úvalu 84, Motol, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Obsah 1 Odpovědnost na úseku BOZP... 5 2 Povinnosti zaměstnavatele

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007 březen 2008 2 ÚVOD Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 8. 1. 2015 4. 2. 2015) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2014 v kategorii Pracovní

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Bezpečnost práce v lesnictví

Bezpečnost práce v lesnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 6 Bezpečnost práce v lesnictví (BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 6 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohroţující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE PRACOVNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE Krátký popis Tato pracovní instrukce stanovuje pravidla v oblasti bezpečnosti práce pro zaměstnance právnických a fyzických osob (zhotovitelů),

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj P r o g r a m č i n n o s t i OIP v PLZNI na rok 2013 prosinec 2012 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140055 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ČÁST PRVNÍ Působnost zákona 1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna:

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovně zátěže zaměstnance zdravotními riziky při práci 13 faktorů pracovních podmínek sledován

Více

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ VÝPIS ČLÁNKŮ

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ VÝPIS ČLÁNKŮ České dráhy, a.s. ČD OK 2 PŘÍLOHA 1 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ VÝPIS ČLÁNKŮ OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ OSNOVA VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ V KABINETU BEZPEČNOSTI PRÁCE... 5 Kapitola I Provozní

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Stránka 1/ 16 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rozdělovník: 1. předseda představenstva 2. místopředseda představenstva 3. vedoucí útvaru účtárna

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Vnitřní směrnice č. 35

Vnitřní směrnice č. 35 Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č. 35 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpracoval: vedoucí PEÚ Předkládá: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí PEÚ Schválil: Mgr.

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. Příloha č.3 Směrnice pro poskytování OOPP AKTUALIZACE č. 1 2 3 4 5 Zpracoval:Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: Podpis: Datum vydání: 20.1.2014 Směrnice pro poskytování

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2011 ÚNOR 2012 1 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2009 Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková

Více

BOZP při svařování a souvisejících činnostech

BOZP při svařování a souvisejících činnostech BOZP při svařování a souvisejících činnostech Ing. Pavel Dohnal OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Školení svářečského dozoru Strana 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV - Mgr. Michaela

Více

Pracovnělékařské služby v resortu MO

Pracovnělékařské služby v resortu MO Pracovnělékařské služby v resortu MO Plk. MUDr. Peter Májovský OVZdr SPod MO 6.5.2014 1 Osnova Pracovnělékařské služby Legislativa Realizace PLS Posuzování zdravotní způsobilosti k práci Pracovnělékařské

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Brno, Milady Horákové 3, 658 60 Brno ZPRÁVA O Č INNOSTI

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Brno, Milady Horákové 3, 658 60 Brno ZPRÁVA O Č INNOSTI Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Brno, Milady Horákové 3, 658 60 Brno ZPRÁVA O Č INNOSTI Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj za rok 2005 Brno,

Více

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Michaela Krchová 1 Legislativa Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ V minulých letech jsme na stránkách našeho časopisu v určitých intervalech publikovali příspěvky, týkající se problematiky dopravy, a to zejména dopravy silniční, která především

Více

Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031. Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta

Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031. Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta O b s a h str. předseda vlády 1 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011,

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011, 4. SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou

Více