Pokročilé techniky řízení ziskovosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilé techniky řízení ziskovosti"

Transkript

1 Pokročilé techniky řízení ziskovosti Seminář cyklu DC (2b metodická část) Controller Institut , Praha Tomáš Nekvapil GSM:

2 Obsah semináře Odchylkové a citlivostní analýzy Analýza bodu zvratu Analýza ziskovosti na produkty a zákazníky, manažerské výsledovky Řízení na základě utilizace, využití volných kapacit Strana 2

3 Úloha 1 - odchylková analýza (kdo odpovídá za rozdíl skutečnost/plán) PRODUKTOVÉ SKUPINY tržeb strukturální TRŽEB tržeb cenová TVORBY KP tržeb množstevní HV VN realizace ceny kurzu VN marketingu ZAKÁZKY SLUŽBY VN výroby VN prodeje SPOTŘEBY KP ÚTVARY Výroby Prodeje Nákupu Kontroly Obsluhy Změny stavu zásob VO FN VO FN VO FN VO FN VO FN strukturální množstevní cenová Správy VO FN Strana 3

4 Excel umí zázraky Odchylka v nákladech na spotřebu nafty Plán: km x 0,22l / 1 km x 28,00 Kč/1l = Skut.: km x 0,19l / 1 km x 29,50 Kč/1l = Vliv ceny (nákupčí nafty): km x 0,22l / 1 km x 29,50 Kč/1l = = cenová odchylka (plán nižší o 66t.) Vliv množství (ten, kdo prodává výkony): km x 0,22l / 1 km x 29,50 Kč/1l = = kapacitní odchylka (plán nižší o 64,9t.) Vliv spotřeby (řidič): km x 0,19l / 1 km x 29,50 Kč/1l = = spotřeb. odchylka (plán vyšší o 185,85t.) Kontrola: = = Strana 4

5 Jak je to s kvadratickou odchylkou? ( ceny * množství apod.) Kdo může zato, že k odchylce z jiné ceny došlo nejen na plánovaném množství, ale také na jeho překročení (nenaplnění)? Ten, kdo způsobil odchýlení v ceně? Ten, kdo se odchýlil v množství? Odpověď: Záleží, jak je chápána odpovědnost za dodržení ceny: pokud není plánovaná cena vázána na přesné množství (odpovědnost za cenu je vázána na jakékoli množství), patří kvadratická odchylka (pozitivní i negativní) tomu, kdo se odchýlil v ceně, pokud naopak plánované ceny byly závazné jen pro plánované množství, patří kvadratická odchylka (pozitivní i negativní) tomu, kdo se odchýlil v množství. Při excelovské analýze od plánu ke skutečnosti tlačím odchylku před sebou = přiřazuji automaticky následníkovi. Strana 5

6 Ukázka: Analýza odchylek ( tržeb za měsíc) v MS Excel (Pozor: postup od skutečnosti k plánu!) Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,025 Фkurz: 0,024 vliv na hodnotu (+zvýšení) Skutečnost na jednotku množství Фcena CZKmnožství Фcena CZKmnožství Фcena EURmnožství Фcena EURcelkem obch.zástupce 1 obch.zástupce 2 expedice 7.den expedice 21. den Postele , , Skříně ,00 Noční stolky ,75 ANALÝZA ODCHYLKY - ODPOVĚDNOSTNÍ PŘÍSTUP: stanovení vlivu Фkurzu na tržby (finanční úsek) Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,0275 Фkurz: 0,0275 Skut./Plán.Фkurzyna jednotku množství Фcena CZKmnožství Фcena CZKmnožství Фcena EURmnožství Фcena EURcelkem obch.zástupce 1 obch.zástupce 2 expedice 7.den expedice 21. den Postele , , ,75-171,63 Skříně ,00 Noční stolky ,38 stanovení vlivu ceny na tržby (úsek prodeje) Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,0275 Фkurz: 0,0275 Skut./Plán.Фkurzy na i ceny jednotku množství Фcena CZKmnožství Фcena CZKmnožství Фcena EURmnožství Фcena EURcelkem obch.zástupce 1 obch.zástupce 2 expedice 7.den expedice 21. den Postele , , ,38-6,25 Skříně ,00 Noční stolky ,38 zbytek odchylky: vliv jiné než předpokládané výkonnosti prodeje pro jednotlivé položky (úsek prodeje) ,63 529,63 Strana 6

7 Ukázka: Strukturální odchylky řešení v MS Excel (Pozor: postup od skutečnosti k plánu!) List Plán! List Skutečnost! Strana 7

8 Problémy spotřeby KP v útvarových rozpočtech 1. Útvar, který vykázal vyšší skutečnou než rozpočtovanou spotřebu: odpovídá za odchylku ve smyslu jejího výskytu nemusí odpovídat za odchylku ve smyslu její příčiny (příklad odchylka ve mzdových nákladech výroby způsobená čištěním strojů po závadném materiálu ). 2. Spotřeba zdrojů za útvar celkem = spotřeba nákladů dle rozpočtu + spotřeba sekundárních zdrojů (představující náklady v rozpočtech jiných útvarů, které tyto sekundární zdroje vytvářejí z vlastních zdrojů). O spotřebě sekundárních zdrojů máme většinou jen velmi chabé informace! Strana 8

9 Ukázka: Citlivostní analýza řešení v MS Excel 9 Strana 9

10 Spočítáte snadno. Až příliš Také citlivostní analýza v pozdním excelověku není většinou žádný problém. Prostě vezmete příslušný soubor s plánovacím modelem, ve kterém generujete jednotlivé verze plánu, podobně jako při odchylkové analýze, ale místo hodnot ze skutečnosti nyní dosazujete alternativní hodnoty vyplývající z jednotlivých negativních scénářů. Odchylka ve výsledku je nyní výsledkem citlivostní analýzy vzhledem k příslušnému scénáři. Pozor: 1. Excelovské modely jsou fantasticky efektivní, ale spočítají cokoli. Vzorec pro součin nezná žádné kapacitní omezení, váš podnik nebo vaši dodavatelé ale určitě ano! 2. Většina modelů nezahrne exogenní vlivy (to, co se v důsledku předpokládaného vývoje odehraje ve vnějším prostředí dopad změny ceny nafty na ceny ostatních nakupovaných zdrojů, apod.)! Strana 10

11 Obsah semináře Odchylkové a citlivostní analýzy Analýza bodu zvratu Analýza ziskovosti na produkty a zákazníky, manažerské výsledovky Řízení na základě utilizace, využití volných kapacit Strana 11

12 Úloha 2 bod zvratu (BEP), krycí příspěvek Náklady/výnosy BOD ZVRATU (BEP) Break-Even-Point celkové náklady celkové tržby Zisk: lze spočítat jen za podnik jako celek (problém: společné fixní nákl.) Krycí příspěvek: část tržeb, určená ke krytí společných nákladů variabilní náklady = stejný díl v každém výrobku fixní náklady (režie?) = nesouvisí s množstvím výrobků ztráta zisk % využití kapacit Strana 12

13 Omezená platnost BEP analýzy (1) - fixní a variabilní náklady peníze 1. Spotřeba energie při zatížení stroje nad optimální úroveň 2. Náklady na získávání dalších zákazníků Přímka vyjadřuje, že na každou další jednotku produkce spotřebujeme stejnou dávku nákladu Náklady nákupu suroviny při získání množstevní slevy množství Strana 13

14 Omezená platnost BEP analýzy (1) - fixní a variabilní náklady peníze fixní náklady výrobní haly (1 hala pojme 4 výrobní jednotky) fixní náklady na provoz výrobních jednotek s dostačující celkovou kapacitou ( 1 jednotka max. 16 strojů) fixní náklady na provoz strojů s dostačující celkovou kapacitou X množství Strana 14

15 Omezená platnost BEP analýzy (2) - výrobkový mix 1ksA 1ksB Den D 5ksAB? Poloha BEP závisí na mixu obou výrobků! Strana 15

16 Příklad 1: Vliv struktury na KP (1/3) Plán prodeje autosalónu předpokládá roční prodej 200 Oktávií za cenu Kč a 300 Fábií za cenu Kč. Výrobce dodává prodejci Fábii za Kč a Oktávii za Kč. Ostatní (fixní) náklady provozu autosalónu činí dle plánu za stejný rok 20 mio. Kč. Otázka 1: Určete krycí příspěvek na jednotku zvlášť pro Fabii a Oktávii. (Fabia: = Oktávia: = ) Strana 16

17 Příklad 1: Vliv struktury na KP (2/3) Otázka 2: Určete bod zvratu (objemem tržeb) samostatně pro oba krajní případy produktového mixu, tj., že se za stejných fixních nákladů budou prodávat jen Fábie, resp. jen Oktávie. (Fabia: /KP Fabia = / = 400, 400 * 200 tis. = 80 mio. Oktávia: /KP Oktávia = / = 250, 250 * 400 tis. = 100mio.) Strana 17

18 Příklad 1: Vliv struktury na KP (3/3) Otázka 3: Pokuste se určit bod zvratu při produktovém mixu předpokládaném plánem prodeje (návod: uvažujte, kolik musí být prodáno obchodních jednotek tvořených 1 Oktávií a 1,5 Fábií a k tomu spočítejte krycí příspěvek této obchodní jednotky) ( /(KP Oktávia + 1,5 * KP Fabia) = / = 129,03 obchodních jednotek), tj. ca 129 Oktávií a 194 Fabií, 129 * * 200 = 90,4 mio.) Strana 18

19 Obsah semináře Odchylkové a citlivostní analýzy Analýza bodu zvratu Analýza ziskovosti na produkty a zákazníky, manažerské výsledovky Řízení na základě utilizace, využití volných kapacit Strana 19

20 HV za období v lepším uspořádání: Manažerská výsledovka Pokud se vychází pouze z tržeb (tzv. metoda nákladů obratu), Typ 1 účtované přímé náklady se očistí o náklady nefaktur. části výkonů Typ 2 (s hrubou marží): (s krycím příspěvkem): Výkony výroby (někdy pouze tržby) - výrobní spotřeba (na výkony,na tržby) = HRUBÁ MARŽE (Gross Margin) - spotřeba zdrojů na ost. procesy = EBIT (EBIT + odpisy = EBITDA) - spotřeba zdrojů na financování = EBT - daň z příjmu = ČISTÝ VYSLEDEK (Net Margin) Výkony výroby (někdy pouze tržby) - přímé zdroje (na výkony,na tržby) = KRYCÍ PŘÍSPĚVEK (Contrib.Margin) - provozní spotřeba nepřímé zdroje = EBIT (EBIT + odpisy = EBITDA) - spotřeba zdrojů na financování = EBT - daň z příjmu = ČISTÝ VYSLEDEK (Net Margin) Hrubá marže charakterizuje čistý efekt výroby / prodeje 1. Krycí příspěvek charakterizuje operativně ovlivnitelný efekt výroby / prodeje 2. Krycí příspěvek lze spočítat Strana 20 podle zákaz. nebo výrobk. skupin

21 Typické ukazatele manažerských výsledovek HRUBÁ MARŽE (Gross Margin) : ukazatel, charakterizující čistý, izolovaný, samostatný efekt výroby (podobně jako obchodní marže za nákup a prodej zboží v oficiálním výkaze zisku a ztráty firmy) bez vlivu dalších nákladů na provoz. KRYCÍ PŘÍSPĚVEK (Contribution Margin): ukazatel, charakterizující operativně ovlivnitelný efekt výroby, protože nezahrnuje těžko ovlivnitelné nepřímé náklady výroby, např. odpisy. Navíc jde o poslední mezisoučet výkazu zisku a ztráty, který může být bez kalkulování spočítán samostatně za jednotlivé zakázky nebo produkty. Strana 21

22 Ukázka: Manažerské výsledovky s vícestupňovým KP Podnik Tuzemsko Skupina Divize Oblast Zákazník Výrobek / zahraničí produktů tržby podle prodejních statistik - snížení výnosů = čisté tržby - (variabilní náklady prodaného množství + ost. přímé náklady) = krycí příspěvek (KP1) - nepřímé výrobní náklady = výsledek skupiny produktů (KP2) - prodejní náklady oblasti = výsledek oblasti (KP3) - odbytové náklady tuz./zahr. = výsledek tuz./zahraničí (KP4) - nepřímé nákl. divize = výsledek divize (KP5) - ost.nepřímé = výsledek podniku vedení divize vedení odbytu manažer oblasti nebo produktu Strana 22

23 Příklad 2: Určení KP2 s využitím diferenciace odbytových nákladů (1/2) Tržby celkem 200 Variabilní náklady celkem 120 KP1 = 80 Distribuční síť Česko 10 Distribuční síť Export 15 Ostatní režie 30 Zisk = 25 Strana 23

24 Příklad 2: Určení KP2 s využitím diferenciace odbytových nákladů (2/2) Tržby Česko 140 Tržby Export 60 Tržby celkem 200 Var.N. Česko 84 Var.N. Export 36 KP1 = 56 (40%) KP1 = 24 (40%) Distr. síť Česko 10 Dist.síť Export 15 Variabilní náklady celkem 120 KP1 = 80 Distribuční síť Česko 10 KP2 = 46 (33%) KP2 = 9 (15%) Distribuční síť Export 15 Ostatní režie 30 Zisk = 25 Ostatní režie 30 Zisk = 25 Strana 24

25 Úloha 3 - alokace výsledku do produktových (zákaznických) skupin Náklady přiřazené výrobku Tržby za výrobek Strana 25

26 Základní struktura vícestupňové kalkulace pro alokaci HV zakázek v kombinaci skupin A-B-C-D Čisté výnosy variabilní výrobní náklady prodaného množství přímé ostatní náklady Dle příslušnosti k určité skupině dostává zakázka jen % podíl na nákladech skupiny krycí příspěvek 1 nepřímé náklady výroby (skupina A) krycí příspěvek 2 nepřímé náklady výrobního místa (skupina B) krycí příspěvek 3 nepřímé náklady projektu výrobku (skupina C) krycí příspěvek 4 nepřímé náklady podpory zákazníka (skupina D) krycí příspěvek 5 nepřímé náklady nerozlišitelné dle skupin provozní výsledek Strana 26

27 Připomenutí: Základní schéma pro ABC kalkulaci Klasická kalkulace: Jednicové náklady Režijní náklady středisek stejnoměrným nápočtem (např. jedna hodinová sazba) Produkty Náklady Procesní (ABC) kalkulace: Přímé náklady Náklady středisek transformované do nákladů činností, nestejnoměrný (podle činností) nápočet (přes sazby za jednotku činnosti) Produkty Činnosti Náklady 27 Strana 27

28 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (1/5) Rozdělte náklady na činnosti (aktivity) Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy 500?????? 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál 100?????? 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby 400?????? 30,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy 200?????? 10,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem 1200?????? kapacita vedlejšího procesu náklady na jednotku kapacity procesu % z 500=50 Strana 28

29 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (2/5) Oceňte kapacitní jednotky aktivit Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy 500?????? 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál 100?????? 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby 400?????? 30,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy 200?????? 10,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem 1200?????? kapacita vedlejšího procesu náklady na jednotku kapacity procesu /20=15 Strana 29

30 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (3/5) Určete spotřebu činností/aktivit na produkty Výrobek A: soubor osvětlovacích těles pro vybavení interiérů, individuální zakázková výroba dle požadavků zákazníka. Obchod a TPV Výrobek B: sériová svítidla ELUX pro montáž do kuchyňských linek, dokumentace dodaná zákazníkem, hromadné balení 1000 ks. Obchod a TPV Vyhledání zákazníka 1 den Vyřízení objednávky 0,5 dne Vyjednání podmínek Příprava návrhu, ověření Prezentace Dokumentace pro výrobu Nákup a sklad 0,25 dne 1 den 0,25 dne 1 den Nákup a sklad Standardní položky 0,5 dne Standardní položky 0,5 dne Objednávka nestandard Vstupní kontrola Kompletace dodávky 1 den 0,5 dne 1,5 dne Výr oba 2 dny Výr oba 2 dny Balení a expedice Balení a expedice Kompletace zakázky 1 den Kompletace zakázky, balení 1 den Individuální balení 1 den Zajištění přepravy, odvoz 0,5 dne Zajištění přepravy, odvoz 0,5 dne Spotřeba kapacit na 1 ks výrobku A B Obchod,TPV 3,5 dne 0,5 dne Nákup,sklad 3,5 dne 0,5 dne Výroba 2,0 dne 2,0 dne Balení,exp. 2,5 dne 1,5 dne Strana 30

31 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (4/5) Určete spotřebu činností/aktivit na produkty Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy 500?????? 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál 100?????? 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby 400?????? 30,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy 200?????? 10,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem 1200?????? kapacita vedlejšího procesu náklady na jednotku kapacity procesu Přiřazení aktivit hlav.procesům (activity drivers) Z Nákup a sklad 20 17,5 2, ,5 37,5 Obchod a TPV 20 17,5 2, ,5 12,5 Výroba Balení a expedice 20 12,5 7, zajištění materiálu obchodní dohoda výroba 262,5 = 17,5 j. x 15/j. dodání zákazníku x 5 ks Spotřeba kapacit na 1 ks výrobku A B Obchod,TPV 3,5 dne 0,5 dne Nákup,sklad 3,5 dne 0,5 dne Výroba 2,0 dne 2,0 dne Balení,exp. 2,5 dne 1,5 dne Strana 31

32 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (5/5) Oceňte produkty náklady spotřebovaných aktivit Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy 500?????? 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál 100?????? 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby 400?????? 30,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy 200?????? 10,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem 1200?????? kapacita vedlejšího procesu náklady na jednotku kapacity procesu Přiřazení aktivit hlav.procesům (activity drivers) Z Nákup a sklad 20 17,5 2, ,5 37,5 zajištění Obchod a TPV 20 17,5 2,5 materiálu ,5 12,5 obchodní dohoda Výroba výroba Balení a expedice 20 12,5 7, dodání skut.režie celkem zákazníku hosp.výsledek K Strana 32

33 Obsah semináře Odchylkové a citlivostní analýzy Analýza bodu zvratu Analýza ziskovosti na produkty a zákazníky, manažerské výsledovky Řízení na základě utilizace, využití volných kapacit Strana 33

34 Úloha 4 - rozhodování v existujících kapacitách Manažerské účetnictví nemůže evidovat odděleně náklady a výnosy, ale v určitých dimenzích (ověření správnosti kalkulovaného zisku) se musí zabývat výsledkem hospodaření. Správné posuzování výsledku musí vždy preferovat variantu, při které podnik dospěje po odeznění všech souvisejících dějů k vyššímu bohatství. Pouhý pohled přes kalkulace nebo krycí příspěvek tuto podmínku ne vždy splňuje. Strana 34

35 Rozhodování v existujících kapacitách Po dostatečně dlouhém období: Stav majetku firmy ke konci období při nerealizaci akce Ztráta = náklad nevyužité příležitosti Stav majetku + přírůstek peněz úbytek peněz Strana 35

36 Příklad 4: Rozhodování o existující kapacitě (1/2) Dočasně odstavená linka může být znovu uvedena do provozu pro konkrétní zakázku s těmito nákladovými parametry: Jednorázové zprovoznění Náklady budovy Odpis linky Spotřeba materiálu Spotřeba energie Provozní údržba vč. úklidu Práce obsluhy Balení a distribuce CELKEM Zákazník je ochoten zaplatit Souhlasíte s realizací? Strana 36

37 Příklad 4: Rozhodování o existující kapacitě (2/2) Dočasně odstavená linka může být znovu uvedena do provozu pro konkrétní zakázku s těmito nákladovými parametry: Jednorázové zprovoznění Náklady budovy Odpis linky (pokud je životnost morální) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Provozní údržba vč. úklidu Práce obsluhy Balení a distribuce CELKEM Strana 37

38 Příklad 5: Nezapomínáme na kapacity? (1/2) Z kapacitních důvodů nejde realizovat všechny tři zakázky. Vyberte aspoň dvě: Strana 38

39 Příklad 5: Nezapomínáme na kapacity? (2/2) Zakázky 1 a 3 s nejmenším krycím příspěvkem uvolňují halu B a vytváří max.zisk: Strana 39

40 Omezená platnost BEP analýzy (3) - problém přetěžované kapacity Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Výrobek A Výrobek B počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy režijní mzdy režijní materiál Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Výrobek A Výrobek B počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy režijní mzdy režijní materiál služby služby odpisy odpisy režie celkem náklady celkem hosp.výsledek režie celkem náklady celkem hosp.výsledek Strana 40

41 Omezená platnost BEP analýzy (3) - problém přetěžované kapacity 2 Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Výrobek A Výrobek B počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy režijní mzdy režijní materiál služby odpisy režie celkem náklady celkem hosp.výsledek skut.režie celkem 1410 hosp.výsledek V případě změny výrobkového mixu a přetečení kapacit některých procesů bod zvratu neplatí Strana 41

42 Procesní kalkulace a pohled na kapacity Profisvit, akciová společnost Výkaz prodeje za měsíc LEGENDA: Cena za kus ks.skut. / plán využité dny pokryté režiemi A 258 tis.kč využité dny nepokryté režiemi B 245 tis.kč nevyužité dny Obchod a TPV Výroba Balení a expedice náklad za měsíc: 100 tis.kč náklad za měsíc: 800 tis.kč náklad za měsíc: 200 tis.kč cena za 1 den 5,0 tis.kč Měsíční náklady plán z toho přímé mzdy: 200 tis.kč cena za 1 den 10,0 tis.kč Výkaz zisku a ztráty přímý mater.celk tis.kč 1000 cena za 1 den 30,0 tis.kč tržby za měsíc: 2554 tis.kč přímé mzdy celk. 200 tis.kč 200 koef. pro dod.náklady: 1 v tom na režie 1200 tis.kč režie celkem 1200 tis.kč Využití kapacit přímý materiál 1000 tis.kč režie na 1Kč Bgmezd 6,0 Kč Obchod,TPV Nákup,sklad Výroba Balení,exp. přímé mzdy 200 tis.kč vytíženo 29,0 dne 29,0 dne 20,0 dne 23,0 dne režie celkem 1200 tis.kč % dodateč.náklady 210,0 tis.kč Pokryto režií: Hosp.výsledek -56,0 tis.kč Kalkulace Nákup a sklad Přímý materiál Přímé mzdy Obchod,TPV Nákup,sklad Výroba Balení,exp. Rež.přirážka "Zisk" HV dle kalkulací náklad za měsíc: 300 tis.kč KP A 100 tis.kč 20,0 tis.kč 3,5 dne 3,5 dne 2,0 dne 2,5 dne 120,0 tis.kč 18,0 tis.kč cena za 1 den 15,0 tis.kč B 100 tis.kč 20,0 tis.kč 1 dne 1 dne 2,0 dne 1,5 dne 120,0 tis.kč 5,0 tis.kč KP: 154 tis.kč ABC A 100 tis.kč 20,0 tis.kč 17,5 tis.kč 52,5 tis.kč 60,0 tis.kč 25 tis.kč 155 tis.kč -17 tis.kč B 100 tis.kč 20,0 tis.kč 2,5 tis.kč 7,5 tis.kč 60,0 tis.kč 15,0 tis.kč 85,0 tis.kč 40,0 tis.kč ABC: -56,0 tis.kč Strana 42

43 Procesní kalkulace a pohled na kapacity Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy ,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál ,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby ,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy ,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem náklady celkem hosp.výsledek Přiřazení aktivit hlav.procesům (activity drivers) Z Nákup a sklad zajištění Obchod a TPV materiálu obchodní dohoda Výroba výroba Balení a expedice dodání skut.režie celkem zákazníku hosp.výsledek K Strana 43

44 Procesní kalkulace a pohled na kapacity 2. Při kalkulaci přes procesy a nenaplnění kapacit určuje procesní kalkulace právě velikost ušlé příležitosti Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy ,5 312,5 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál ,5 62,5 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby ,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy ,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem náklady celkem hosp.výsledek Přiřazení aktivit hlav.procesům (activity drivers) Z Nákup a sklad 13 10,5 2, ,5 37,5 zajištění Obchod a TPV 13 10,5 2,5 materiálu 65 52,5 12,5 obchodní dohoda Výroba výroba Balení a expedice 15 7,5 7, dodání skut.režie celkem zákazníku hosp.výsledek K Strana 44

45 Procesní kalkulace a pohled na kapacity Profisvit, akciová společnost Výkaz prodeje za měsíc LEGENDA: Cena za kus ks.skut. / plán využité dny pokryté režiemi A 258 tis.kč využité dny nepokr yté r ežiemi B 245 tis.kč nevyužité dny Obchod a TPV Výroba Balení a expedice náklad za měsíc: 100 tis.kč náklad za měsíc: 800 tis.kč náklad za měsíc: 200 tis.kč cena za 1 den 5,0 tis.kč Měsíční náklady plán z toho přímé mzdy: 200 tis.kč cena za 1 den 10,0 tis.kč Výkaz zisku a ztráty přímý mater.celk. 800 tis.kč 1000 cena za 1 den 30,0 tis.kč tržby za měsíc: 1999 tis.kč přímé mzdy celk. 160 tis.kč 200 koef. pro dod.náklady: 1 v tom na režie 960 tis.kč režie celkem 1200 tis.kč Využití kapacit přímý materiál 800 tis.kč režie na 1Kč Bgmezd 6,0 Kč Obchod,TPV Nákup,sklad Výroba Balení,exp. přímé mzdy 160 tis.kč vytíženo 13,0 dne 13,0 dne 16,0 dne 15,0 dne režie celkem 1200 tis.kč % dodateč.náklady 0,0 tis.kč Pokryto režií: Hosp.v ýsledek -161,0 tis.kč Kalkulace Nákup a sklad Přímý materiál Přímé mzdy Obchod,TPV Nákup,sklad Výroba Balení,exp. Rež.přirážka "Zisk" HV dle kalkulací náklad za měsíc: 300 tis.kč KP A 100 tis.kč 20,0 tis.kč 3,5 dne 3,5 dne 2,0 dne 2,5 dne 120,0 tis.kč 18,0 tis.kč cena za 1 den 15,0 tis.kč B 100 tis.kč 20,0 tis.kč 1 dne 1 dne 2,0 dne 1,5 dne 120,0 tis.kč 5,0 tis.kč KP: 79 tis.kč ABC A 100 tis.kč 20,0 tis.kč 17,5 tis.kč 52,5 tis.kč 60,0 tis.kč 25 tis.kč 155 tis.kč -17 tis.kč B 100 tis.kč 20,0 tis.kč 2,5 tis.kč 7,5 tis.kč 60,0 tis.kč 15,0 tis.kč 85,0 tis.kč 40,0 tis.kč ABC: 149 tis.kč 310=149-(-161)=7x15+7x5+4x30+5x10 Strana 45

46 Kapacitní aspekty a řízení nákladů přes procesy Moderní kalkulace musí podporovat odcenění volných kapacit napříč podnikovými procesy, neboť ty jsou v určitém rozsahu přirozeným produktem nejistoty podnikání. Ve skutečnosti je každé vybudování (zvýšení) kapacity podloženo určitým záměrem projektem. Nedojde-li k jeho naplnění, vznikají utopené náklady příslušné konkrétnímu projektu. To platí i v případě, že produkt spotřeboval méně kapacity, než se čekalo (!). V takovém případě jsou vlastní náklady produktu nižší než očekávané (což má význam u jeho případného opakování), ale celkové náklady z projektu obsáhnou i náklady nadbytečné kapacity do prvního okamžiku, než mohly být eliminovány. Utopené náklady příčinně souvisí s rozhodnutím učiněným v minulosti a proto k současným zakázkám nemají žádný vztah. Jsou to celopodnikové náklady, ať již se projevují kdekoli 46 Strana 46

47 Kapacitní aspekty a řízení nákladů přes procesy Důsledek: volné kapacity kteréhokoli procesu mohou být dodatečně nabídnuty pro jiné účely, a to s jakýmkoli v dané situaci dosažitelným výnosem nad variabilní náklady. Moderní pohled na kalkulace zdůrazňuje výběr metody podle účelu použití: Na rozdíl od kalkulace produktu pro alokaci nákladů (vlastně kalkulace projektu uplatnění produktu), cenová kalkulace nezahrne utopené náklady. Tím umožní minimalizovat ztráty spojené s chybným rozhodnutím nebo chybným odhadem v minulosti. NEHOSPODAŘÍ SE S PENĚZI (většinou již nenávratně utracenými), ALE S KAPACITOU!!! Strana 47

48 Kapacitní aspekty a řízení nákladů přes procesy Existují dva typy zákazníků pro kterýkoli firemní proces: Ti, pro které byly vybudovány kapacity, a kteří tedy mají jistotu dodávky v prvním volném termínu. Tito zákazníci musí pokrýt fixní náklady zřízených kapacit. Ti, kteří slouží k dodatečnému vytížení kapacit. Tito zákazníci mohou být uspokojování pouze z již vzniklých a v dané chvíli neredukovatelných kapacit, a nemají jistotu uspokojení svého požadavku. Nemusí však nést fixní náklady spotřebovaných kapacit. Jedině kombinace optimálně vymezených kapacit pro stálé zákazníky s využitím dočasných přebytků pro zákazníky dodatečné, v kombinaci se zamezením efektu dodatečného zákazníka pro zákazníka stálého, vede k maximální efektivitě, která dává záruky přežití v globální konkurenci! 48 Strana 48

49 Kapacitní aspekty a řízení nákladů přes procesy S postupující technologickou vyspělostí a vyrovnáváním cen vstupů bude boj o efektivitu bude stále více bojem o využití kapacit. Po umístění velkých zakázek lze kapacity jednotlivě využít pro alternativní účely. Dodatečné zakázky lze akceptovat za výrazně nižších cenových požadavků : zakázky čas Právě procesní přístup umožňuje počítat s kapacitou každé části struktury jednotlivě 49 a tedy provádět jakýsi tuning kapacit Strana 49

50 Děkuji za vaši pozornost Strana 50

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty 1/2013 news.cafin.cz Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty C A F I N E W S N E W S. C A F I N. C Z 1 INZERCE Certifikovaný vzdělávací

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 2.1. Náklady Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Cvičebnice manažerského účetnictví

Cvičebnice manažerského účetnictví Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Cvičebnice manažerského účetnictví Ladislav Šiška Jana Majerová Lucie Hubaczová Brno 2011 Opravenka Září 2013 Oproti předchozí verzi byly opraveny některé

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Řízení podniku 2 (B_RP_2) Stručný obsah přednášek - LS 2010 Martin Petrášek

Řízení podniku 2 (B_RP_2) Stručný obsah přednášek - LS 2010 Martin Petrášek Řízení podniku 2 (B_RP_2) Stručný obsah přednášek - LS 2010 Martin Petrášek 1. Rekapitulace témat ze ZS, která z pohledu pedagoga zasluhují zvláštní pozornost 1.1 Hierarchie (pořadí důležitosti) jednotlivých

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více