Pokročilé techniky řízení ziskovosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilé techniky řízení ziskovosti"

Transkript

1 Pokročilé techniky řízení ziskovosti Seminář cyklu DC (2b metodická část) Controller Institut , Praha Tomáš Nekvapil GSM:

2 Obsah semináře Odchylkové a citlivostní analýzy Analýza bodu zvratu Analýza ziskovosti na produkty a zákazníky, manažerské výsledovky Řízení na základě utilizace, využití volných kapacit Strana 2

3 Úloha 1 - odchylková analýza (kdo odpovídá za rozdíl skutečnost/plán) PRODUKTOVÉ SKUPINY tržeb strukturální TRŽEB tržeb cenová TVORBY KP tržeb množstevní HV VN realizace ceny kurzu VN marketingu ZAKÁZKY SLUŽBY VN výroby VN prodeje SPOTŘEBY KP ÚTVARY Výroby Prodeje Nákupu Kontroly Obsluhy Změny stavu zásob VO FN VO FN VO FN VO FN VO FN strukturální množstevní cenová Správy VO FN Strana 3

4 Excel umí zázraky Odchylka v nákladech na spotřebu nafty Plán: km x 0,22l / 1 km x 28,00 Kč/1l = Skut.: km x 0,19l / 1 km x 29,50 Kč/1l = Vliv ceny (nákupčí nafty): km x 0,22l / 1 km x 29,50 Kč/1l = = cenová odchylka (plán nižší o 66t.) Vliv množství (ten, kdo prodává výkony): km x 0,22l / 1 km x 29,50 Kč/1l = = kapacitní odchylka (plán nižší o 64,9t.) Vliv spotřeby (řidič): km x 0,19l / 1 km x 29,50 Kč/1l = = spotřeb. odchylka (plán vyšší o 185,85t.) Kontrola: = = Strana 4

5 Jak je to s kvadratickou odchylkou? ( ceny * množství apod.) Kdo může zato, že k odchylce z jiné ceny došlo nejen na plánovaném množství, ale také na jeho překročení (nenaplnění)? Ten, kdo způsobil odchýlení v ceně? Ten, kdo se odchýlil v množství? Odpověď: Záleží, jak je chápána odpovědnost za dodržení ceny: pokud není plánovaná cena vázána na přesné množství (odpovědnost za cenu je vázána na jakékoli množství), patří kvadratická odchylka (pozitivní i negativní) tomu, kdo se odchýlil v ceně, pokud naopak plánované ceny byly závazné jen pro plánované množství, patří kvadratická odchylka (pozitivní i negativní) tomu, kdo se odchýlil v množství. Při excelovské analýze od plánu ke skutečnosti tlačím odchylku před sebou = přiřazuji automaticky následníkovi. Strana 5

6 Ukázka: Analýza odchylek ( tržeb za měsíc) v MS Excel (Pozor: postup od skutečnosti k plánu!) Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,025 Фkurz: 0,024 vliv na hodnotu (+zvýšení) Skutečnost na jednotku množství Фcena CZKmnožství Фcena CZKmnožství Фcena EURmnožství Фcena EURcelkem obch.zástupce 1 obch.zástupce 2 expedice 7.den expedice 21. den Postele , , Skříně ,00 Noční stolky ,75 ANALÝZA ODCHYLKY - ODPOVĚDNOSTNÍ PŘÍSTUP: stanovení vlivu Фkurzu na tržby (finanční úsek) Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,0275 Фkurz: 0,0275 Skut./Plán.Фkurzyna jednotku množství Фcena CZKmnožství Фcena CZKmnožství Фcena EURmnožství Фcena EURcelkem obch.zástupce 1 obch.zástupce 2 expedice 7.den expedice 21. den Postele , , ,75-171,63 Skříně ,00 Noční stolky ,38 stanovení vlivu ceny na tržby (úsek prodeje) Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,001 Фkurz: 0,0275 Фkurz: 0,0275 Skut./Plán.Фkurzy na i ceny jednotku množství Фcena CZKmnožství Фcena CZKmnožství Фcena EURmnožství Фcena EURcelkem obch.zástupce 1 obch.zástupce 2 expedice 7.den expedice 21. den Postele , , ,38-6,25 Skříně ,00 Noční stolky ,38 zbytek odchylky: vliv jiné než předpokládané výkonnosti prodeje pro jednotlivé položky (úsek prodeje) ,63 529,63 Strana 6

7 Ukázka: Strukturální odchylky řešení v MS Excel (Pozor: postup od skutečnosti k plánu!) List Plán! List Skutečnost! Strana 7

8 Problémy spotřeby KP v útvarových rozpočtech 1. Útvar, který vykázal vyšší skutečnou než rozpočtovanou spotřebu: odpovídá za odchylku ve smyslu jejího výskytu nemusí odpovídat za odchylku ve smyslu její příčiny (příklad odchylka ve mzdových nákladech výroby způsobená čištěním strojů po závadném materiálu ). 2. Spotřeba zdrojů za útvar celkem = spotřeba nákladů dle rozpočtu + spotřeba sekundárních zdrojů (představující náklady v rozpočtech jiných útvarů, které tyto sekundární zdroje vytvářejí z vlastních zdrojů). O spotřebě sekundárních zdrojů máme většinou jen velmi chabé informace! Strana 8

9 Ukázka: Citlivostní analýza řešení v MS Excel 9 Strana 9

10 Spočítáte snadno. Až příliš Také citlivostní analýza v pozdním excelověku není většinou žádný problém. Prostě vezmete příslušný soubor s plánovacím modelem, ve kterém generujete jednotlivé verze plánu, podobně jako při odchylkové analýze, ale místo hodnot ze skutečnosti nyní dosazujete alternativní hodnoty vyplývající z jednotlivých negativních scénářů. Odchylka ve výsledku je nyní výsledkem citlivostní analýzy vzhledem k příslušnému scénáři. Pozor: 1. Excelovské modely jsou fantasticky efektivní, ale spočítají cokoli. Vzorec pro součin nezná žádné kapacitní omezení, váš podnik nebo vaši dodavatelé ale určitě ano! 2. Většina modelů nezahrne exogenní vlivy (to, co se v důsledku předpokládaného vývoje odehraje ve vnějším prostředí dopad změny ceny nafty na ceny ostatních nakupovaných zdrojů, apod.)! Strana 10

11 Obsah semináře Odchylkové a citlivostní analýzy Analýza bodu zvratu Analýza ziskovosti na produkty a zákazníky, manažerské výsledovky Řízení na základě utilizace, využití volných kapacit Strana 11

12 Úloha 2 bod zvratu (BEP), krycí příspěvek Náklady/výnosy BOD ZVRATU (BEP) Break-Even-Point celkové náklady celkové tržby Zisk: lze spočítat jen za podnik jako celek (problém: společné fixní nákl.) Krycí příspěvek: část tržeb, určená ke krytí společných nákladů variabilní náklady = stejný díl v každém výrobku fixní náklady (režie?) = nesouvisí s množstvím výrobků ztráta zisk % využití kapacit Strana 12

13 Omezená platnost BEP analýzy (1) - fixní a variabilní náklady peníze 1. Spotřeba energie při zatížení stroje nad optimální úroveň 2. Náklady na získávání dalších zákazníků Přímka vyjadřuje, že na každou další jednotku produkce spotřebujeme stejnou dávku nákladu Náklady nákupu suroviny při získání množstevní slevy množství Strana 13

14 Omezená platnost BEP analýzy (1) - fixní a variabilní náklady peníze fixní náklady výrobní haly (1 hala pojme 4 výrobní jednotky) fixní náklady na provoz výrobních jednotek s dostačující celkovou kapacitou ( 1 jednotka max. 16 strojů) fixní náklady na provoz strojů s dostačující celkovou kapacitou X množství Strana 14

15 Omezená platnost BEP analýzy (2) - výrobkový mix 1ksA 1ksB Den D 5ksAB? Poloha BEP závisí na mixu obou výrobků! Strana 15

16 Příklad 1: Vliv struktury na KP (1/3) Plán prodeje autosalónu předpokládá roční prodej 200 Oktávií za cenu Kč a 300 Fábií za cenu Kč. Výrobce dodává prodejci Fábii za Kč a Oktávii za Kč. Ostatní (fixní) náklady provozu autosalónu činí dle plánu za stejný rok 20 mio. Kč. Otázka 1: Určete krycí příspěvek na jednotku zvlášť pro Fabii a Oktávii. (Fabia: = Oktávia: = ) Strana 16

17 Příklad 1: Vliv struktury na KP (2/3) Otázka 2: Určete bod zvratu (objemem tržeb) samostatně pro oba krajní případy produktového mixu, tj., že se za stejných fixních nákladů budou prodávat jen Fábie, resp. jen Oktávie. (Fabia: /KP Fabia = / = 400, 400 * 200 tis. = 80 mio. Oktávia: /KP Oktávia = / = 250, 250 * 400 tis. = 100mio.) Strana 17

18 Příklad 1: Vliv struktury na KP (3/3) Otázka 3: Pokuste se určit bod zvratu při produktovém mixu předpokládaném plánem prodeje (návod: uvažujte, kolik musí být prodáno obchodních jednotek tvořených 1 Oktávií a 1,5 Fábií a k tomu spočítejte krycí příspěvek této obchodní jednotky) ( /(KP Oktávia + 1,5 * KP Fabia) = / = 129,03 obchodních jednotek), tj. ca 129 Oktávií a 194 Fabií, 129 * * 200 = 90,4 mio.) Strana 18

19 Obsah semináře Odchylkové a citlivostní analýzy Analýza bodu zvratu Analýza ziskovosti na produkty a zákazníky, manažerské výsledovky Řízení na základě utilizace, využití volných kapacit Strana 19

20 HV za období v lepším uspořádání: Manažerská výsledovka Pokud se vychází pouze z tržeb (tzv. metoda nákladů obratu), Typ 1 účtované přímé náklady se očistí o náklady nefaktur. části výkonů Typ 2 (s hrubou marží): (s krycím příspěvkem): Výkony výroby (někdy pouze tržby) - výrobní spotřeba (na výkony,na tržby) = HRUBÁ MARŽE (Gross Margin) - spotřeba zdrojů na ost. procesy = EBIT (EBIT + odpisy = EBITDA) - spotřeba zdrojů na financování = EBT - daň z příjmu = ČISTÝ VYSLEDEK (Net Margin) Výkony výroby (někdy pouze tržby) - přímé zdroje (na výkony,na tržby) = KRYCÍ PŘÍSPĚVEK (Contrib.Margin) - provozní spotřeba nepřímé zdroje = EBIT (EBIT + odpisy = EBITDA) - spotřeba zdrojů na financování = EBT - daň z příjmu = ČISTÝ VYSLEDEK (Net Margin) Hrubá marže charakterizuje čistý efekt výroby / prodeje 1. Krycí příspěvek charakterizuje operativně ovlivnitelný efekt výroby / prodeje 2. Krycí příspěvek lze spočítat Strana 20 podle zákaz. nebo výrobk. skupin

21 Typické ukazatele manažerských výsledovek HRUBÁ MARŽE (Gross Margin) : ukazatel, charakterizující čistý, izolovaný, samostatný efekt výroby (podobně jako obchodní marže za nákup a prodej zboží v oficiálním výkaze zisku a ztráty firmy) bez vlivu dalších nákladů na provoz. KRYCÍ PŘÍSPĚVEK (Contribution Margin): ukazatel, charakterizující operativně ovlivnitelný efekt výroby, protože nezahrnuje těžko ovlivnitelné nepřímé náklady výroby, např. odpisy. Navíc jde o poslední mezisoučet výkazu zisku a ztráty, který může být bez kalkulování spočítán samostatně za jednotlivé zakázky nebo produkty. Strana 21

22 Ukázka: Manažerské výsledovky s vícestupňovým KP Podnik Tuzemsko Skupina Divize Oblast Zákazník Výrobek / zahraničí produktů tržby podle prodejních statistik - snížení výnosů = čisté tržby - (variabilní náklady prodaného množství + ost. přímé náklady) = krycí příspěvek (KP1) - nepřímé výrobní náklady = výsledek skupiny produktů (KP2) - prodejní náklady oblasti = výsledek oblasti (KP3) - odbytové náklady tuz./zahr. = výsledek tuz./zahraničí (KP4) - nepřímé nákl. divize = výsledek divize (KP5) - ost.nepřímé = výsledek podniku vedení divize vedení odbytu manažer oblasti nebo produktu Strana 22

23 Příklad 2: Určení KP2 s využitím diferenciace odbytových nákladů (1/2) Tržby celkem 200 Variabilní náklady celkem 120 KP1 = 80 Distribuční síť Česko 10 Distribuční síť Export 15 Ostatní režie 30 Zisk = 25 Strana 23

24 Příklad 2: Určení KP2 s využitím diferenciace odbytových nákladů (2/2) Tržby Česko 140 Tržby Export 60 Tržby celkem 200 Var.N. Česko 84 Var.N. Export 36 KP1 = 56 (40%) KP1 = 24 (40%) Distr. síť Česko 10 Dist.síť Export 15 Variabilní náklady celkem 120 KP1 = 80 Distribuční síť Česko 10 KP2 = 46 (33%) KP2 = 9 (15%) Distribuční síť Export 15 Ostatní režie 30 Zisk = 25 Ostatní režie 30 Zisk = 25 Strana 24

25 Úloha 3 - alokace výsledku do produktových (zákaznických) skupin Náklady přiřazené výrobku Tržby za výrobek Strana 25

26 Základní struktura vícestupňové kalkulace pro alokaci HV zakázek v kombinaci skupin A-B-C-D Čisté výnosy variabilní výrobní náklady prodaného množství přímé ostatní náklady Dle příslušnosti k určité skupině dostává zakázka jen % podíl na nákladech skupiny krycí příspěvek 1 nepřímé náklady výroby (skupina A) krycí příspěvek 2 nepřímé náklady výrobního místa (skupina B) krycí příspěvek 3 nepřímé náklady projektu výrobku (skupina C) krycí příspěvek 4 nepřímé náklady podpory zákazníka (skupina D) krycí příspěvek 5 nepřímé náklady nerozlišitelné dle skupin provozní výsledek Strana 26

27 Připomenutí: Základní schéma pro ABC kalkulaci Klasická kalkulace: Jednicové náklady Režijní náklady středisek stejnoměrným nápočtem (např. jedna hodinová sazba) Produkty Náklady Procesní (ABC) kalkulace: Přímé náklady Náklady středisek transformované do nákladů činností, nestejnoměrný (podle činností) nápočet (přes sazby za jednotku činnosti) Produkty Činnosti Náklady 27 Strana 27

28 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (1/5) Rozdělte náklady na činnosti (aktivity) Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy 500?????? 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál 100?????? 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby 400?????? 30,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy 200?????? 10,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem 1200?????? kapacita vedlejšího procesu náklady na jednotku kapacity procesu % z 500=50 Strana 28

29 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (2/5) Oceňte kapacitní jednotky aktivit Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy 500?????? 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál 100?????? 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby 400?????? 30,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy 200?????? 10,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem 1200?????? kapacita vedlejšího procesu náklady na jednotku kapacity procesu /20=15 Strana 29

30 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (3/5) Určete spotřebu činností/aktivit na produkty Výrobek A: soubor osvětlovacích těles pro vybavení interiérů, individuální zakázková výroba dle požadavků zákazníka. Obchod a TPV Výrobek B: sériová svítidla ELUX pro montáž do kuchyňských linek, dokumentace dodaná zákazníkem, hromadné balení 1000 ks. Obchod a TPV Vyhledání zákazníka 1 den Vyřízení objednávky 0,5 dne Vyjednání podmínek Příprava návrhu, ověření Prezentace Dokumentace pro výrobu Nákup a sklad 0,25 dne 1 den 0,25 dne 1 den Nákup a sklad Standardní položky 0,5 dne Standardní položky 0,5 dne Objednávka nestandard Vstupní kontrola Kompletace dodávky 1 den 0,5 dne 1,5 dne Výr oba 2 dny Výr oba 2 dny Balení a expedice Balení a expedice Kompletace zakázky 1 den Kompletace zakázky, balení 1 den Individuální balení 1 den Zajištění přepravy, odvoz 0,5 dne Zajištění přepravy, odvoz 0,5 dne Spotřeba kapacit na 1 ks výrobku A B Obchod,TPV 3,5 dne 0,5 dne Nákup,sklad 3,5 dne 0,5 dne Výroba 2,0 dne 2,0 dne Balení,exp. 2,5 dne 1,5 dne Strana 30

31 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (4/5) Určete spotřebu činností/aktivit na produkty Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy 500?????? 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál 100?????? 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby 400?????? 30,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy 200?????? 10,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem 1200?????? kapacita vedlejšího procesu náklady na jednotku kapacity procesu Přiřazení aktivit hlav.procesům (activity drivers) Z Nákup a sklad 20 17,5 2, ,5 37,5 Obchod a TPV 20 17,5 2, ,5 12,5 Výroba Balení a expedice 20 12,5 7, zajištění materiálu obchodní dohoda výroba 262,5 = 17,5 j. x 15/j. dodání zákazníku x 5 ks Spotřeba kapacit na 1 ks výrobku A B Obchod,TPV 3,5 dne 0,5 dne Nákup,sklad 3,5 dne 0,5 dne Výroba 2,0 dne 2,0 dne Balení,exp. 2,5 dne 1,5 dne Strana 31

32 Příklad 3: Jednoduchý ABC propočet a zcela jiný pohled na výrobky (5/5) Oceňte produkty náklady spotřebovaných aktivit Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy 500?????? 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál 100?????? 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby 400?????? 30,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy 200?????? 10,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem 1200?????? kapacita vedlejšího procesu náklady na jednotku kapacity procesu Přiřazení aktivit hlav.procesům (activity drivers) Z Nákup a sklad 20 17,5 2, ,5 37,5 zajištění Obchod a TPV 20 17,5 2,5 materiálu ,5 12,5 obchodní dohoda Výroba výroba Balení a expedice 20 12,5 7, dodání skut.režie celkem zákazníku hosp.výsledek K Strana 32

33 Obsah semináře Odchylkové a citlivostní analýzy Analýza bodu zvratu Analýza ziskovosti na produkty a zákazníky, manažerské výsledovky Řízení na základě utilizace, využití volných kapacit Strana 33

34 Úloha 4 - rozhodování v existujících kapacitách Manažerské účetnictví nemůže evidovat odděleně náklady a výnosy, ale v určitých dimenzích (ověření správnosti kalkulovaného zisku) se musí zabývat výsledkem hospodaření. Správné posuzování výsledku musí vždy preferovat variantu, při které podnik dospěje po odeznění všech souvisejících dějů k vyššímu bohatství. Pouhý pohled přes kalkulace nebo krycí příspěvek tuto podmínku ne vždy splňuje. Strana 34

35 Rozhodování v existujících kapacitách Po dostatečně dlouhém období: Stav majetku firmy ke konci období při nerealizaci akce Ztráta = náklad nevyužité příležitosti Stav majetku + přírůstek peněz úbytek peněz Strana 35

36 Příklad 4: Rozhodování o existující kapacitě (1/2) Dočasně odstavená linka může být znovu uvedena do provozu pro konkrétní zakázku s těmito nákladovými parametry: Jednorázové zprovoznění Náklady budovy Odpis linky Spotřeba materiálu Spotřeba energie Provozní údržba vč. úklidu Práce obsluhy Balení a distribuce CELKEM Zákazník je ochoten zaplatit Souhlasíte s realizací? Strana 36

37 Příklad 4: Rozhodování o existující kapacitě (2/2) Dočasně odstavená linka může být znovu uvedena do provozu pro konkrétní zakázku s těmito nákladovými parametry: Jednorázové zprovoznění Náklady budovy Odpis linky (pokud je životnost morální) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Provozní údržba vč. úklidu Práce obsluhy Balení a distribuce CELKEM Strana 37

38 Příklad 5: Nezapomínáme na kapacity? (1/2) Z kapacitních důvodů nejde realizovat všechny tři zakázky. Vyberte aspoň dvě: Strana 38

39 Příklad 5: Nezapomínáme na kapacity? (2/2) Zakázky 1 a 3 s nejmenším krycím příspěvkem uvolňují halu B a vytváří max.zisk: Strana 39

40 Omezená platnost BEP analýzy (3) - problém přetěžované kapacity Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Výrobek A Výrobek B počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy režijní mzdy režijní materiál Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Výrobek A Výrobek B počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy režijní mzdy režijní materiál služby služby odpisy odpisy režie celkem náklady celkem hosp.výsledek režie celkem náklady celkem hosp.výsledek Strana 40

41 Omezená platnost BEP analýzy (3) - problém přetěžované kapacity 2 Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Výrobek A Výrobek B počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy režijní mzdy režijní materiál služby odpisy režie celkem náklady celkem hosp.výsledek skut.režie celkem 1410 hosp.výsledek V případě změny výrobkového mixu a přetečení kapacit některých procesů bod zvratu neplatí Strana 41

42 Procesní kalkulace a pohled na kapacity Profisvit, akciová společnost Výkaz prodeje za měsíc LEGENDA: Cena za kus ks.skut. / plán využité dny pokryté režiemi A 258 tis.kč využité dny nepokryté režiemi B 245 tis.kč nevyužité dny Obchod a TPV Výroba Balení a expedice náklad za měsíc: 100 tis.kč náklad za měsíc: 800 tis.kč náklad za měsíc: 200 tis.kč cena za 1 den 5,0 tis.kč Měsíční náklady plán z toho přímé mzdy: 200 tis.kč cena za 1 den 10,0 tis.kč Výkaz zisku a ztráty přímý mater.celk tis.kč 1000 cena za 1 den 30,0 tis.kč tržby za měsíc: 2554 tis.kč přímé mzdy celk. 200 tis.kč 200 koef. pro dod.náklady: 1 v tom na režie 1200 tis.kč režie celkem 1200 tis.kč Využití kapacit přímý materiál 1000 tis.kč režie na 1Kč Bgmezd 6,0 Kč Obchod,TPV Nákup,sklad Výroba Balení,exp. přímé mzdy 200 tis.kč vytíženo 29,0 dne 29,0 dne 20,0 dne 23,0 dne režie celkem 1200 tis.kč % dodateč.náklady 210,0 tis.kč Pokryto režií: Hosp.výsledek -56,0 tis.kč Kalkulace Nákup a sklad Přímý materiál Přímé mzdy Obchod,TPV Nákup,sklad Výroba Balení,exp. Rež.přirážka "Zisk" HV dle kalkulací náklad za měsíc: 300 tis.kč KP A 100 tis.kč 20,0 tis.kč 3,5 dne 3,5 dne 2,0 dne 2,5 dne 120,0 tis.kč 18,0 tis.kč cena za 1 den 15,0 tis.kč B 100 tis.kč 20,0 tis.kč 1 dne 1 dne 2,0 dne 1,5 dne 120,0 tis.kč 5,0 tis.kč KP: 154 tis.kč ABC A 100 tis.kč 20,0 tis.kč 17,5 tis.kč 52,5 tis.kč 60,0 tis.kč 25 tis.kč 155 tis.kč -17 tis.kč B 100 tis.kč 20,0 tis.kč 2,5 tis.kč 7,5 tis.kč 60,0 tis.kč 15,0 tis.kč 85,0 tis.kč 40,0 tis.kč ABC: -56,0 tis.kč Strana 42

43 Procesní kalkulace a pohled na kapacity Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy ,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál ,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby ,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy ,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem náklady celkem hosp.výsledek Přiřazení aktivit hlav.procesům (activity drivers) Z Nákup a sklad zajištění Obchod a TPV materiálu obchodní dohoda Výroba výroba Balení a expedice dodání skut.režie celkem zákazníku hosp.výsledek K Strana 43

44 Procesní kalkulace a pohled na kapacity 2. Při kalkulaci přes procesy a nenaplnění kapacit určuje procesní kalkulace právě velikost ušlé příležitosti Běžný měsíc Celkem Hlavní proces Vedlejší (obslužné, pomocné, dílčí) procesy Výrobek A Výrobek B Nákup a sklad Obchod a TPV Výroba Balení a expedice počet tržby za výrobky přímý materiál přímé mzdy Přiřazení zdrojů procesům (cost drivers) režijní mzdy ,5 312,5 30,0% 8,0% 52,0% 10,0% režijní materiál ,5 62,5 10,0% 0,0% 60,0% 30,0% služby ,0% 10,0% 40,0% 20,0% odpisy ,0% 10,0% 60,0% 20,0% kalk.režie celkem náklady celkem hosp.výsledek Přiřazení aktivit hlav.procesům (activity drivers) Z Nákup a sklad 13 10,5 2, ,5 37,5 zajištění Obchod a TPV 13 10,5 2,5 materiálu 65 52,5 12,5 obchodní dohoda Výroba výroba Balení a expedice 15 7,5 7, dodání skut.režie celkem zákazníku hosp.výsledek K Strana 44

45 Procesní kalkulace a pohled na kapacity Profisvit, akciová společnost Výkaz prodeje za měsíc LEGENDA: Cena za kus ks.skut. / plán využité dny pokryté režiemi A 258 tis.kč využité dny nepokr yté r ežiemi B 245 tis.kč nevyužité dny Obchod a TPV Výroba Balení a expedice náklad za měsíc: 100 tis.kč náklad za měsíc: 800 tis.kč náklad za měsíc: 200 tis.kč cena za 1 den 5,0 tis.kč Měsíční náklady plán z toho přímé mzdy: 200 tis.kč cena za 1 den 10,0 tis.kč Výkaz zisku a ztráty přímý mater.celk. 800 tis.kč 1000 cena za 1 den 30,0 tis.kč tržby za měsíc: 1999 tis.kč přímé mzdy celk. 160 tis.kč 200 koef. pro dod.náklady: 1 v tom na režie 960 tis.kč režie celkem 1200 tis.kč Využití kapacit přímý materiál 800 tis.kč režie na 1Kč Bgmezd 6,0 Kč Obchod,TPV Nákup,sklad Výroba Balení,exp. přímé mzdy 160 tis.kč vytíženo 13,0 dne 13,0 dne 16,0 dne 15,0 dne režie celkem 1200 tis.kč % dodateč.náklady 0,0 tis.kč Pokryto režií: Hosp.v ýsledek -161,0 tis.kč Kalkulace Nákup a sklad Přímý materiál Přímé mzdy Obchod,TPV Nákup,sklad Výroba Balení,exp. Rež.přirážka "Zisk" HV dle kalkulací náklad za měsíc: 300 tis.kč KP A 100 tis.kč 20,0 tis.kč 3,5 dne 3,5 dne 2,0 dne 2,5 dne 120,0 tis.kč 18,0 tis.kč cena za 1 den 15,0 tis.kč B 100 tis.kč 20,0 tis.kč 1 dne 1 dne 2,0 dne 1,5 dne 120,0 tis.kč 5,0 tis.kč KP: 79 tis.kč ABC A 100 tis.kč 20,0 tis.kč 17,5 tis.kč 52,5 tis.kč 60,0 tis.kč 25 tis.kč 155 tis.kč -17 tis.kč B 100 tis.kč 20,0 tis.kč 2,5 tis.kč 7,5 tis.kč 60,0 tis.kč 15,0 tis.kč 85,0 tis.kč 40,0 tis.kč ABC: 149 tis.kč 310=149-(-161)=7x15+7x5+4x30+5x10 Strana 45

46 Kapacitní aspekty a řízení nákladů přes procesy Moderní kalkulace musí podporovat odcenění volných kapacit napříč podnikovými procesy, neboť ty jsou v určitém rozsahu přirozeným produktem nejistoty podnikání. Ve skutečnosti je každé vybudování (zvýšení) kapacity podloženo určitým záměrem projektem. Nedojde-li k jeho naplnění, vznikají utopené náklady příslušné konkrétnímu projektu. To platí i v případě, že produkt spotřeboval méně kapacity, než se čekalo (!). V takovém případě jsou vlastní náklady produktu nižší než očekávané (což má význam u jeho případného opakování), ale celkové náklady z projektu obsáhnou i náklady nadbytečné kapacity do prvního okamžiku, než mohly být eliminovány. Utopené náklady příčinně souvisí s rozhodnutím učiněným v minulosti a proto k současným zakázkám nemají žádný vztah. Jsou to celopodnikové náklady, ať již se projevují kdekoli 46 Strana 46

47 Kapacitní aspekty a řízení nákladů přes procesy Důsledek: volné kapacity kteréhokoli procesu mohou být dodatečně nabídnuty pro jiné účely, a to s jakýmkoli v dané situaci dosažitelným výnosem nad variabilní náklady. Moderní pohled na kalkulace zdůrazňuje výběr metody podle účelu použití: Na rozdíl od kalkulace produktu pro alokaci nákladů (vlastně kalkulace projektu uplatnění produktu), cenová kalkulace nezahrne utopené náklady. Tím umožní minimalizovat ztráty spojené s chybným rozhodnutím nebo chybným odhadem v minulosti. NEHOSPODAŘÍ SE S PENĚZI (většinou již nenávratně utracenými), ALE S KAPACITOU!!! Strana 47

48 Kapacitní aspekty a řízení nákladů přes procesy Existují dva typy zákazníků pro kterýkoli firemní proces: Ti, pro které byly vybudovány kapacity, a kteří tedy mají jistotu dodávky v prvním volném termínu. Tito zákazníci musí pokrýt fixní náklady zřízených kapacit. Ti, kteří slouží k dodatečnému vytížení kapacit. Tito zákazníci mohou být uspokojování pouze z již vzniklých a v dané chvíli neredukovatelných kapacit, a nemají jistotu uspokojení svého požadavku. Nemusí však nést fixní náklady spotřebovaných kapacit. Jedině kombinace optimálně vymezených kapacit pro stálé zákazníky s využitím dočasných přebytků pro zákazníky dodatečné, v kombinaci se zamezením efektu dodatečného zákazníka pro zákazníka stálého, vede k maximální efektivitě, která dává záruky přežití v globální konkurenci! 48 Strana 48

49 Kapacitní aspekty a řízení nákladů přes procesy S postupující technologickou vyspělostí a vyrovnáváním cen vstupů bude boj o efektivitu bude stále více bojem o využití kapacit. Po umístění velkých zakázek lze kapacity jednotlivě využít pro alternativní účely. Dodatečné zakázky lze akceptovat za výrazně nižších cenových požadavků : zakázky čas Právě procesní přístup umožňuje počítat s kapacitou každé části struktury jednotlivě 49 a tedy provádět jakýsi tuning kapacit Strana 49

50 Děkuji za vaši pozornost Strana 50

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Mikroekonomie. Cena. Množství

Mikroekonomie. Cena. Množství Cena Rekapitulace výchozích poznatků Stanovení ceny nového produktu (příklad užití metody Target Costing) Změny ceny stávajícího produktu Ladislav Šiška 18. dubna 2006 Mikroekonomie Cena P* Množství Cenu

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

BOD ZVRATU (Break Even Point)

BOD ZVRATU (Break Even Point) BOD ZVRATU (Break Even Point) Bod zvratu patří mezi důležité ekonomické veličiny. Jeho výpočet je jedním z předpokladů uplatňování nákladového controllingu v podniku. Jedná se o klíčový ukazatel pro řízení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU

PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU Série článků, kterou otevíráme tímto titulem, volně navazuje na předcházející dvojdílný příspěvek Tip na zimní večery: sestavte si nákladovou matici.

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Výrobek Délka (m) Počet výrobků (ks) A 2 400 B 1,5 260 C 3 170. Stanovte náklady na jednotlivé výrobky podle délky ocelových trubek.

Výrobek Délka (m) Počet výrobků (ks) A 2 400 B 1,5 260 C 3 170. Stanovte náklady na jednotlivé výrobky podle délky ocelových trubek. Kalkulace úplných nákladů Kalkulace dělením Příklad č. 1: Společnost IMOS a.s. je vlastníkem budovy, kterou pronajímá. Kromě nájemného fakturuje nájemcům jednou ročně i podíl skutečně vynaložených vedlejších

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK. 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK. 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. HOSPODODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK 2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY TY 2 1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HV = celkové výnosy

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls Příklad OSOBNÍ AUTO Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.ls Základní data (zjednodušená, platná pro rok 2015): - cena pořízení

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Příklad 25/1 Zjistěte pomocí metody dvou bodů výši variabilních nákladů na jednu dodávku a výši čtvrtletních fixních nákladů útvaru Zásobování.

Příklad 25/1 Zjistěte pomocí metody dvou bodů výši variabilních nákladů na jednu dodávku a výši čtvrtletních fixních nákladů útvaru Zásobování. Příklad 25/1 Část nákladů útvaru Zásobování je fixní a část je závislá na počtu dodávek. Celkové náklady a počet dodávek v uplynulých dvou čtvrtletích byly následující: Období Počet dodáveknáklady celkem

Více

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15)

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) 1) Určete, zda mají následující položky nákladů variabilní nebo fixní charakter: odpisy budov, dopravních prostředků, strojů a zařízení náklady na reklamu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Sestavte rozpočtovanou výsledovku, rozvahu a výkaz peněžních toků nepřímou metodou za roky 2003 až 2005.

Sestavte rozpočtovanou výsledovku, rozvahu a výkaz peněžních toků nepřímou metodou za roky 2003 až 2005. Příklad 1 Firma Sunshine, která vyrábí sluneční brýle, vynaložila v březnu celkové prvotní náklady ve druhovém členění ve výši 3,6 milionu Kč (spotřeba materiálu 1,8 milionu Kč, mzdy a pojištění 0,6 milionu

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Přednáška č.7 Ing. Sylvie Riederová

Přednáška č.7 Ing. Sylvie Riederová Přednáška č.7 Ing. Sylvie Riederová 1. Aplikace klasifikace nákladů na změnu objemu výroby 2. Modelování nákladů Podstata modelování nákladů Nákladové funkce Stanovení parametrů nákladových funkcí Klasifikační

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Část 4. Pavel Nový 6. Informační systém vnitropodnikového účetnictví 6. 1 Proč vnitropodnikové

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS MIKROGRANT k podpoře MIKROPROJEKTU Alokace pro 1. výzvu pro GRANTY : 143.542.596

Více

US GAAP - Oběžná aktiva

US GAAP - Oběžná aktiva US GAAP - Oběžná aktiva Pohledávky - oceněny dle svého charakteru (dlouhodobé, krátkodobé, dle způsobu vzniku) Rezerva na nedobytné pohledávky US GAAP vyžaduje tvorbu této rezervy u každé společnosti,

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Mít přehled o nákladech

Mít přehled o nákladech Přednosti: Mít přehled o nákladech srovnání předměžné a konečné kalkulace výpočet ukazatelů, např. reprodukční náklady na 1 okno, čistá tržba atd. Cesta ke zvyšování rentability Abychom mohli účinně kontrolovat

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Proč potřebujeme rozpočty, kalkulace a výkazy? Jak s jejich pomocí řídit organizaci? Odpovědi naleznete v přednášce Ing. Jana Schröpferová,

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Semestrální projekt z předmětu X36PMA

Semestrální projekt z předmětu X36PMA Semestrální projekt z předmětu X36PMA Autoři: Radim Roška (2/41), Jan Skalický (2/41) 6.12.2005 Projekt X16PMA, Roška, Skalický 1/6 1. část (Varianta A) Zakladatelský rozpočet společnosti Trpajzlik s.r.o.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

8.1 Provozní riziko ztráty

8.1 Provozní riziko ztráty 8.1 Provozní riziko ztráty Provozní riziko (operating risk) je především dáno rozsahem, v jakém je v podniku využíván investiční dlouhodobý hmotný majetek, s ním spojené fixní náklady a jaký je jejich

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1 Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Strana 1 Vladimír Jurka Předat či nepředat výrobu dodavateli? Obsah Charakter výroby v Linetu Podmínky pro outsourcing firemních procesů Kalkulace umíme porovnat, co

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015 Plán kalkulace ceny vodného nárůst ceny (V+S) +0,9%, vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%), stočné +0,00 Kč/m3 (0%) nájem celkem (V+S) 72.500 tis. Kč 1. Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97 a - chemikálie

Více

Qopt. = (2 x C x D) / S

Qopt. = (2 x C x D) / S Příklad 1 Standartní výpočet Firma Trikot vyrábí oděvy a spotřebovává ročně 25 000 m látky. Variabilní na skladování 1 m látky jsou 22,50 Kč. Cena za 1 m látky je 80,- Kč. Variabilní na zajištění jedné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu

Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu Společnost Moto šije autopotahy. Údaje o nákladech za r. 2005 jsou uvedeny v následujících tabulkách: Variabilní náklady na 1 ks Položka Variabilní nákldy

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO180

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více