DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER"

Transkript

1 DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSKA SUOMI ESPAÑOL DANSK ČESKY

2 OBSAH 4 Obecné informace 4 Rozsah dodávky 4 Příjem digitálních programů 4 Zvláštnosti digitálního přijímače 5 Instalace a bezpečnost 6-8 Stručný přehled 6Čelní panel digitálního přijímače 7 Zadní panel digitálního přijímače 8 Dálkové ovládání 9-10 Připojení a příprava 9 Připojení antény 9 Připojení televizoru 9 Připojení videorekordéru 10 Připojení přijímače AV nebo systému HiFi 10 Připojení digitálního vícekanálového zesilovače 10 Připojení síťového kabelu 10 Vkládání baterií do dálkového ovládání Nastavení 11 Průvodce nabídkami 12 Vyhledávání programů 13 Úprava tabulky programů 14 Vytvoření seznamu oblíbených programů 15 Nastavení místního času Přizpůsobení digitálního přijímače televizoru Nastavení zvuku Základní funkce 20 Zapínání a vypínání 20 Výběr režimu 20 Výběr předvoleb 20 Změna hlasitosti 21 Vypnutí zvuku (Mute) 21 Výběr programů ze seznamů programů 21 Přepnutí z aktuálního na naposledy sledovaný program 22 Elektronický průvodce programem (TV-GUIDE) 22 Titulky Režim teletext 23 Teletext Další funkce 2

3 OBSAH Doplňující funkce 25 Nastavení jazyka návodu pro uživatele 25 Aktivace a deaktivace stejnosměrného napětí pro aktivní pokojovou anténu 25 Kanálový rastr/země 26Automatické vyhledávání programů 27 Ruční vyhledávání programů 27 Automatické mazání programů Funkce časovače Speciální nastavení 30 Uvedení digitálního přijímače do původního stavu při dodání 30 Aktualizace softwaru digitálního přijímače 31 Výběr úrovně dálkového ovládání Informace 32 Zobrazení vlastností pro příjem programů 32 Zobrazení informací o přístroji 32 Připojení digitálního přijímače k PC 33 Technické parametry 33 Upozornění pro ochranu životního prostředí 34 Jak si poradit s poruchami ČESKY 3

4 OBECNÉ INFORMACE Rozsah dodávky 1 Digitální přijímač DTR Dálkové ovládání Tele Pilot 766 S 3 2 baterie pro dálkové ovládání (2 x 1,5 V, typ Mignon, např. UM-3 nebo AA) 4 Kabel Euro-AV (kabel Scart) 5 Síťový kabel 6 Návod k obsluze Příjem digitálních programů K používání nového digitálního přijímače DTR 1520 potřebujete domovní nebo pokojovou anténu vhodnou k příjmu digitálního vysílání. Narozdíl od přenosu analogových programů není každému jednotlivému digitálně vysílanému programu přiřazen vlastní kmitočet, ale na regionální nebo národní úrovni je vysílání spojeno do jedné skupiny více programů. Údaje o aktuálních přenášených datech naleznete v nabídce teletextu různých vysílacích společností, v aktuálních odborných časopisech, které se zabývají tematikou televizního vysílání nebo na internetu. Zvláštnosti digitálního přijímače Digitální přijímač DTR 1520 umožňuje příjem a zpracování všech volně přístupných digitálních programů. Tento digitální přijímač je vybaven integrovaným digitálním modulem. Digitální programy jsou zpracovány pomocí přijímacího modulu ve vynikající digitální kvalitě zvuku i obrazu. Elektronický průvodce programem Průvodce TV (TV-Guide) vás informuje o aktuálních změnách programů a o úplné nabídce programů různých televizních společností platných pro následující hodiny. Podrobné informace o jednotlivých televizních programech lze vyvolat jediným stisknutím tlačítka, pokud tyto informace televizní společnost nabízí. Tento digitální přijímač je vybaven velmi rozsáhlým a snadno ovladatelným průvodcem nabídkami. Tento návod pro uživatele se zobrazuje na obrazovce televizoru. Přitom jsou popsány funkce jednotlivých příslušných tlačítek dálkového ovládání. 4

5 DTR 1520 DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER INSTALACE A BEZPEČNOST C C 2h Krieg im Balkan Tento vysoce kvalitní a komfortní digitální přijímač vám bude dlouho sloužit a přinášet radost i zábavu, pokud budete při jeho instalaci věnovat pozornost těmto pokynům: Tento digitální přijímač je určen k přijímání, nahrávání a přehrávání obrazových a zvukových signálů. Jakékoliv jiné použití je výslovně zakázáno. Pamatujte při instalaci na to, aby byl digitální přijímač umístěn ve vodorovné poloze a aby byla použitá síťová zásuvka snadno přístupná. Při instalaci digitálního přijímače myslete na to, že povrch nábytku bývá pokryt nejrůznějšími laky a umělými hmotami, které často obsahují chemické příměsi. Tyto příměsi mohou mít agresivní účinky na podstavec přístroje. V důsledku toho mohou ulpívat na povrchu nábytku zbytky, které lze jen obtížně odstranit, nebo které již nelze odstranit vůbec. Pokud je digitální přijímač vystaven účinkům značných teplotních rozdílů, např. během přepravy z chladného do teplého prostředí, připojte jej k elektrické síti až po uplynutí nejméně dvou hodin. Chraňte digitální přijímač před veškerými účinky vlhkosti. Digitální přijímač je určen k provozu v suchých místnostech. Pokud jej budete přesto chtít používat venku, vždy se postarejte o to, aby byl chráněn před vlhkostí (deštěm, stříkající vodou). Na digitální přijímač nestavte žádné nádoby naplněné kapalinami (vázy apod.). Nádoby se mohou převrhnout a vyteklá kapalina naruší elektrickou bezpečnost přístroje. Nestavte digitální přijímač do bezprostřední blízkosti topení a nevystavujte jej prudkému slunečnímu záření. Snižuje se tím funkce chlazení. Digitální přijímač postavte na rovný a pevný podklad. Nepokládejte na digitální přijímač žádné předměty (např. časopisy). Pokud přístroj umístíte do police ve skříni, je nezbytné dodržet minimální vzdálenosti (cca. 10 cm)! Bouřky představují nebezpečí pro každý elektrický přístroj. I když je digitální přijímač vypnutý, může se poškodit, dojde-li k úderu blesku do sítě a do anténního kabelu. Během bouřky odpojte vždy síťovou a anténní zástrčku. Digitální přijímač zásadně nesmíte otevírat. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodbornými zásahy. Je-li vaše zařízení zapnuté, nepřipojujte žádné přístroje. Před připojením vypněte i připojovaný přístroj! Zasuňte zástrčku přístroje do síťové zásuvky až po připojení všech externích přístrojů a antény! ČESKY 5

6 STRUČNÝ PŘEHLED Čelní panel digitálního přijímače DTR 1520 DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER ON/OFF Zapnutí a vypnutí digitálního přijímače. (červená) Digitální přijímač je v režimu pohotovosti (Stand-by). 6

7 STRUČNÝ PŘEHLED Zadní panel digitálního přijímače TERRESTRIAL IN TERRESTRIAL OUT Anténní zdířka pro domovní nebo pokojovou anténu. Výstup HF pro připojení kabelu HF k anténní zdířce televizoru nebo videorekordéru. AUDIO OUT Výstupní zdířky Stereo vlevo a vpravo (Cinch) pro L R systém HiFi. VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT EURO AV 2 VCR EURO AV 1 TV RS V~ 50/60 Hz 12 W Výstupní konektor obrazového signálu (FBAS) pro televizor nebo přijímač AV. Výstupní zdířky digitálního zvukového signálu pro digitální vícekanálový zesilovač. Konektor Euro-AV (vstup a výstup) pro videorekordér. Konektor Euro-AV (výstup) pro televizor. Sériové rozhraní pro připojení k PC. Zdířka pro připojení přiloženého síťového kabelu. Typové označení naleznete na zadní straně digitálního přijímače. ČESKY 7

8 STRUČNÝ PŘEHLED Dálkové ovládání Přepnutí digitálního přijímače do režimu pohotovosti (Stand-by) a z pohotovosti zpět na poslední vybranou předvolbu. PIP E Vyvolání nabídky»výstup video«.? Zobrazení informací o programu. 1 0 Výběr programů. z d i Vypnutí a zapnutí zvuku (Mute). Vyvolání hlavní nabídky. TXT TV MHP A/B TV-G Radio z Přepínání mezi dvěma naposledy sledovanými programy. Změna hlasitosti. DR TV d DVD P+ Postupné přepínání předvoleb vpřed P- a vzad. OK Vyvolání seznamu programů. Tele Pilot 766 S TXT TV-G Přepínání z televizního režimu do režimu teletextu a zpět. Vyvolání elektronického průvodce programy (TV-Guide). TV Přepnutí do režimu TV. RADIO Přepnutí do režimu RADIO. Vyvolání nabídky»timer pro záznan«. Vyvolání nabídky»titulky«. F Vyvolání nabídky»nastavení zvuku«. DR, TV DVD Přepnutí na obsluhu dalšího přijímače, televizoru GRUNDIG nebo přehrávačů DVD GRUNDIG. Stiskněte a podržte příslušné tlačítko (»DR«,»TV«,»DVD«). Potom stiskněte požadované tlačítko. Jaké funkce budete moci ovládat závisí na výbavě přístroje. Jednoduše to vyzkoušejte. 8

9 L R T AUDIO I N DEC. - AV 2 EURO - AV 1 PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA TV R AV2 L L AV1 O U R R Připojení antény 1 Anténní kabel domovní antény nebo pokojové antény zapojte do anténní zdířky»terrestrial IN«digitálního přijímače. Po připojení pokojové antény musíte vyzkoušet její umístění na různých místech tak, abyste dosáhli optimálního příjmu. 2 Propojte zdířku»terrestrial OUT«digitálního přijímače kabelem HF s anténní zdířkou televizoru (funkce smyčkování pro analogově vysílané programy). Připojení televizoru 1 Zasuňte kabel Euro-AV do zdířky»euro AV1 TV«digitálního přijímače a do příslušné zdířky Euro-AV (např. EURO-AV, SCART) televizoru. Připojení videorekordéru 1 Zasuňte běžný kabel Euro-AV do zdířky»euro AV2 VCR«digitálního přijímače a do zdířky Euro-AV (např. EURO-AV, LINE IN/ OUT, EXT.1) videorekordéru. Při přehrávání videonahrávek je obrazový a zvukový signál videorekordéru automaticky veden zdířkou»euro AV1 TV«digitálního přijímače do televizoru. Digitální přijímač nesmíte vypnout síťovým vypínačem. ČESKY 9

10 PŘIPOJENÍ/PŘÍPRAVA Připojení přijímače AV nebo systému HiFi 1 Zasuňte běžný kabel cinch do zdířek»video OUT«a»AUDIO OUT L R«(vlevo a vpravo) digitálního přijímače a do příslušných vstupních konektorů přijímače AV nebo systému HiFi. Připojení digitálního vícekanálového zesilovače 1 Zasuňte běžný kabel cinch do zdířky»digital AUDIO OUT«digitálního přijímače a do příslušné vstupní zdířky digitálního vícekanálového zesilovače. Připojení síťového kabelu 1 Přiložený síťový kabel zasuňte do konektoru» v~ 50/60Hz«videorekordéru. 2 Zástrčku síťového kabelu zasuňte do zásuvky. Zasuňte zástrčku přístroje do síťové zásuvky až po připojení všech externích přístrojů a antény! Vkládání baterií do dálkového ovládání 1 Otevřete přihrádku na baterie a sundejte kryt. 2 Vložte baterie (typ Mignon, např. UM-3 nebo AA, 2 x 1,5 V). Dbejte přitom na polaritu (vyznačenou na dně bateriové přihrádky). 3 Uzavřete přihrádku na baterie. Pokud digitální přijímač již nereaguje správně na příkazy dálkového ovládání je možné, že jsou baterie vybité. Vybité baterie okamžitě vyjměte. Za škody vzniklé vyteklými bateriemi nelze poskytnout záruku. Upozornění pro ochranu životního prostředí Baterie i takové, které neobsahují těžké kovy nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem. Dbejte na dodržování ekologických zásad při likvidaci vybitých baterií, např. prostřednictvím veřejných sběren. Informujte se o právních předpisech platných ve vaší zemi. 10

11 NASTAVENÍ Průvodce nabídkami Tento digitální přijímač je vybaven velmi rozsáhlým a snadno ovladatelným průvodcem nabídkami. Průvodce nabídkami se zobrazuje na obrazovce televizoru. Ke mnoha funkcím, které vybíráte pomocí dálkového ovládání, nabízí digitální přijímač na obrazovce informativní nabídky a řádky se symboly. Zde můžete provést mnohá nastavení a získat informace o obsluze digitálního přijímače. Funkce tlačítek dálkového ovládání, potřebných k obsluze v režimu nabídek, jsou vysvětleny na obrazovce.»základní nabídka«je řídicím centrem digitálního přijímače. Průvodce nabídkami podněcuje k zahájení dialogu mezi vámi a digitálním přijímačem. Základní nabídka Nastavení Tabulka programû Informace o programu Timer Instalace a vyvolat»základní nabídka«vyvoláte stisknutím tlačítka»i«. V nabídce se pohybujete pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«a vybíráte požadované řádky. Vybraný řádek je označen světlým podkladem. Jakmile potvrdíte provedený výběr tlačítkem»ok«, zobrazí se příslušná podnabídka. Také zde se pohybujete pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«a vybíráte požadované řádky. Vybraný řádek je označen světlým podkladem. Provedený výběr Potom se většinou zobrazí další nabídka, ve které se můžete pohybovat tlačítky»p-«nebo»p+«a vybírat požadovaná nastavení. Nastavení provedete pomocí tlačítek»p-«,»p+«,» «nebo» «. Tlačítkem»z«opustíte aktuální úroveň nabídky. Tlačítkem»i«opustíte nabídku ihned. ČESKY 11

12 NASTAVENÍ Vyhledávání programů Sprache Deutsch English Français Italiano Español Zemû Nûmecko Rakousko Francie Itálie Zvolit a potvrdit Napájení antény vyp. zap. Auswählen und bestätigen panûlsko Zvolit a potvrdit Suomi Svenska Polski Dansk âesky Finsko védsko Dánsko âeská rep. Austrálie Zpût Zpût Během automatického vyhledávání jsou skupiny nabízených digitálních programů prohledávány podle toho, jak je lze přijímat. 1 Spusťte digitální přijímač stisknutím tlačítka» «na přijímači. Po prvním uvedení do provozu se zobrazí menu»sprache«(jazyk). 2 Požadovaný jazyk vyberte tlačítkem»p-«nebo»p+«a Zobrazí se nabídka»země«. 3 Vyberte zemi stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. Zobrazí se nabídka»napájení antény«. Pozor! Napětí na anténě je dovoleno aktivovat pouze v případě, pokud je anténa skutečně aktivní pokojovou anténou se zesilovačem signálu a není již sama o sobě napájena napětím pomocí zásuvkového síťového dílu apod. Jinak může dojít ke zkratu nebo ke zničení vaší antény! 4 Napětí na anténě aktivujte nebo deaktivujte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«a Pozor! Pokud se zobrazí hlášení»zkrat nebo přetížení anténního vstupu!«okamžitě vypněte digitální přijímač síťovým vypínačem a odstraňte příčinu závady. Na anténě příliš vysoký příkon (max. 30 ma) nebo došlo ke zkratu. Zobrazí se stránka»výsledek vyhledávání«a začne vyhledávání. Vyhledávání je ukončeno jakmile se zobrazí na řádku»stav«hlášení»ukončeno«. 5 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. 6 Vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «u položky třídění buď možnost»ano«(programy budou importovány do tabulky programů setříděné) nebo»ne«(program budou importovány do tabulky programů nesetříděné) a potvrďte provedený výběr tlačítkem»ok«. Po vyhledání přepne přijímač na předvolbu programu 1. Pořadí předem naprogramovaných programů můžete uspořádat podle vlastního přání nebo můžete nepoužívané programy vymazat (viz strana 13 Úprava tabulky programů ). 12

13 NASTAVENÍ Úprava tabulky programů Upravit tabulky programû Tabulka programû Oblíbené programy a vyvolat Upravit tabulky programû 1 Sat 1 2 ProSieben 3 KABEL1 4 NEUN LIVE Telev 5 DSF 6 HSE24 7 SAT.1 8 N24 9 TELE 5 10 Das Erste Kanál 21 Zvolit Zpût Ukonãit a oznaãit Vymazat Pfiemístit Pořadí naprogramovaných programů můžete uspořádat podle vlastního přání nebo můžete vymazat nepotřebné programy. 1 Vyberte pomocí tlačítka»p+«nebo»p-«v»základní nabídka«řádek»tabulka programů«a 2 Potvrďte řádek»tabulka programů«tlačítkem»ok«. Zobrazí se tabulka programů. Mazání programů 1 Vyberte stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«program, který chcete vymazat, a potvrďte stisknutím»ok«. Program je označen oranžovou barvou. 2 Vyberte další program stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 3 K vymazání programů stiskněte tlačítko»z«. Označené programy budou vymazány. Přesouvání programů 1 Vyberte stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«program, který chcete přesunout, a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. Program je označen oranžovou barvou. 2 Vyberte další program stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 3 Pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«vyberte předvolbu, před kterou chcete označené programy vložit. 4 K přesunutí programů stiskněte tlačítko» «. Ukončení nastavení 1 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. ČESKY 13

14 NASTAVENÍ Vytvoření seznamu oblíbených programů Můžete vybrat své oblíbené programy a uložit je až do čtyřech seznamů oblíbených položek. Upravit tabulky programû Tabulka programû Oblíbené programy a vyvolat Upravit oblíené programû A: Tabulko programû B: Oblíbené programy 1 Sat 1 1 Sat 1 2 ProSieben 3 KABEL1 4 NEUN LIVE Telev 5 DSF 6 HSE24 7 SAT.1 8 N24 9 TELE 5 Zvolit Zpût Ukonãit a oznaãit A/B A<->B VloÏit Vymazat 1 Vyberte pomocí tlačítka»p+«nebo»p-«v»hlavní nabídce«řádek»tabulka programů«a 2 Vyberte pomocí tlačítka»p+«nebo»p-«řádek»oblíbené programy«a Zobrazí se stránka»úpravit oblíbené prog«. 3 Vyberte stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«program, který chcete přesunout, a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. Program je označen oranžovou barvou. 4 Vyberte další programy stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 5 K přesunutí programů do seznamu oblíbených stiskněte tlačítko»a/b«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«nebo» «. Tlačítkem»A/B«můžete přepínat mezi tabulkou programů a oblíbenými položkami. Do seznamu oblíbených položek můžete uložit až 100 programů. Pořadí programů můžete měnit nebo můžete vymazat nepotřebné programy (viz kapitola Úprava tabulky programů ). Pokud vymažete některý z programů z tabulky programů, bude tento program odstraněn i z tabulky oblíbených. 6 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. 14

15 NASTAVENÍ Nastavení místního času Instalace Volba jazyka Vyhledáváni programû V stup vídeo âas Zvlá tní funkce Informace a vyvolat K tomu, aby elektronický průvodce programem mohl vždy a se správným časovým údajem zobrazit aktuální pořady, je nezbytné zadat časový posun, který je platný ve vašem místě vzhledem k času GMT (Greenwich Mean Time, stupeň zeměpisné délky 0 ). Veškeré časové údaje elektronického průvodce programem budou potom přepočítány na váš místní čas. řádek»instalace«a 2 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»čas«a âas Aktuální ãas âasové pásmo Letní ãas 08:05 h h vyp. 3 Potvrďte řádek»časové pásmo«tlačítkem»ok«a potom změňte nastavení tlačítky»p-«nebo»p+«v krocích po 30 minutách. Pro Německo platí: hod. a vyvolat 4 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»letní čas«a 5 Pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«vyberte buď možnost»vyp«(zimní čas) nebo»zap«(letní čas). 6 Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka»ok«. 7 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. ČESKY 15

16 NASTAVENÍ Přizpůsobení digitálního přijímače televizoru Instalace Volba jazyka Vyhledáváni programû V stup vídeo âas Zvlá tní funkce Informace a vyvolat V stup video Druh signálu TV formát Konverze formátu PrÛhlednost menu V stup video Druh signálu TV formát PrÛhlednost menu Zvolit a potvrdit Zpût RGB 4:3 Letterbox a vyvolat RGB 4:3 16:9 16:9 Výběr signálu video na výstupu Euro AV (TV) Můžete vybírat mezi nastavením»fbas«(běžná kvalita obrazu),»rgb«(vysoká kvalita obrazu)»y/c«(s-video) a»yuv«(signál příslušenství). Výroby je provedeno nastavení»rgb«. řádek»instalace«a 2 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»výstup video«a 3 Potvrďte řádek»druh signálu«tlačítkem»ok«. 4 Požadované nastavení vyberte pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 5 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. Výběr formátu obrazovky televizoru Pokud používáte televizor nebo plochou obrazovku s formátem 4:3, vyberte nastavení»4:3«. Pokud používáte televizor nebo plochou obrazovku s formátem 16:9, vyberte nastavení»16:9«. řádek»instalace«a 2 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»výstup video«a 3 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»tv formát«. 4 Vyberte stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«požadovaný formát obrazu a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. Pokud jste vybrali formát 4:3, můžete navíc vybrat i konvertování obrazu. 5 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. 16

17 NASTAVENÍ V stup video Druh signálu TV formát Konverze formátu PrÛhlednost menu Zvolit a potvrdit V stup video Druh signálu TV formát PrÛhlednost menu Zvolit a potvrdit Zpût Zpût RGB 4:3 Letterbox Pan&Scan RGB 16:9 Výběr konvertování obrazu televizoru Pokud používáte televizní přijímač nebo plochou obrazovku s formátem 4:3, můžete provést následující nastavení:»pan&scan«pro přehrávání širokoúhlého obrazu, který vyplní celou obrazovku bez černých pruhů na horním a dolním okraji.»letterbox«pro přehrávání širokoúhlého obrazu s černými pruhy na horním a dolním okraji obrazovky televizoru. řádek»instalace«a 2 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»výstup video«a 3 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»konverze formátu«a potom stiskněte tlačítko»ok«. 4 Požadované nastavení vyberte pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 5 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. Nastavení průhlednosti zobrazení obrazovkového displeje (OSD) Můžete změnit průhlednost zobrazení OSD. řádek»instalace«a 2 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»výstup video«a 3 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»průhlednost menu«a potom stiskněte tlačítko»ok«. 4 Požadované nastavení vyberte pomocí tlačítek» «nebo» «a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 5 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. ČESKY 17

18 NASTAVENÍ Nastavení zvuku Natavení zvuku Zvukov kanál V stup zvuku Indiv. nast. hlasitosti Digitální v stup 1-deu Stereo a vyvolat Natavení zvuku Zvukov kanál V stup zvuku Indiv. nast. hlasitosti Digitální v stup PCM Format 1-deu Stereo PCM Format a vyvolat řádek»nastavení«a 2 Potvrďte řádek»zvuk«tlačítkem»ok«. Zobrazí se nabídka»nastavení zvuku«. Postup další obsluhy naleznete v následujících kapitolách. Změna zvukového kanálu televizoru U vícejazyčných programů můžete vybrat jiný jazyk a digitální zvuk (AC-3). Výběr zvuku závisí na poskytovateli programu a na aktuálním vysílání. V režimu rozhlasového vysílání to mohou být i jiné programy. 1 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»zvukový kanál «a potom stiskněte tlačítko»ok«. 2 Požadované nastavení vyberte pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. Pokud vyberete jako kanál audio digitální zvuk (AC-3), nebude možné vybrat řádky»výstup zvuku«a»indiv. nast. hlasitosti«. Přehrávání digitálního zvuku (AC-3) lze provést pouze pomocí externího digitálního přijímače nebo zesilovače. Řádek»Digitální výstup«informuje o vybraném zvukovém formátu na digitálním výstupu a nelze jej vybrat. Natavení zvuku Zvukov kanál V stup zvuku Indiv. nast. hlasitosti Digitální v stup 1-deu Stereo Deutsch Mono (links) Mono (rechts) PCM Format Výstup audio Zde můžete vybrat druh zvuku, jako např. stereo, mono (vlevo), mono (vpravo). 1 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»výstup zvuku«a potom stiskněte tlačítko»ok«. 2 Požadované nastavení vyberte pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. Zvolit a potvrdit Zpût 18

19 NASTAVENÍ Natavení zvuku Zvukov kanál V stup zvuku Indiv. nast. hlasitosti Digitální v stup deu Stereo PCM Format Přizpůsobení hlasitosti Zde určíte standardní hlasitost. Tato hlasitost bude zvolena po zapnutí přístroje. 1 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»indiv. nast. hlasitosti«a potom stiskněte tlačítko»ok«. 2 Požadovanou hodnotu nastavte pomocí tlačítek» «nebo» «a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. Zvolit a potvrdit Zpût Ukončení nastavení 1 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka»i«a následně»ok«. ČESKY 19

20 ZÁKLADNÍ FUNKCE Zapínání a vypínání 1 Zapněte digitální přijímač tlačítkem» «z pohotovostního stavu (Stand-by). 2 Stisknutím tlačítka» «uvedete digitální přijímač do stavu pohotovosti (Stand-by). Provozní kontrolka svítí červeně. Výběr režimu Můžete vybírat mezi režimy TV (televizní programy) a RADIO (rozhlasové programy). 1 Požadovaný režim vyberte pomocí tlačítek» TV «nebo» Radio «. Režimy můžete přepínat i v»hlavní nabídce«pod položkou»infotéka«. Výběr předvoleb 1 K postupnému přepínání předvoleb vpřed a vzad stiskejte podle potřeby tlačítka»p+«nebo»p-«. 2 K rychlému prolistování předvoleb stiskněte tlačítko»p+«nebo»p-«a podržte je stisknuté tak dlouho, jak je potřeba. 3 Zadávejte na dálkovém ovládání jedno a vícemístné předvolby stiskáním tlačítek»1... 0«. Neobsazené předvolby budou ignorovány. Po každém přepnutí programu se na obrazovce zobrazí hlášení, které vás bude informovat o aktuálním čísle předvolby, názvu programu, přesném čase a o aktuálním a následujícím vysílání s dobou jeho zahájení a ukončení. Pokud je pro aktuální vysílaný program k dispozici další jazyk nebo průvodní digitální zvuková stopa, budete o tom také informováni. Jazyk nebo doprovodnou digitální zvukovou stopu můžete vybrat v nabídce»nastavení zvuku«. Nabídku»Nastavení zvuku«vyvoláte stisknutím tlačítka»f«. Změna hlasitosti Hlasitost nelze měnit v režimu nabídek Požadovanou hlasitost nastavíte pomocí tlačítka» «nebo» «. Na televizní obrazovce se zobrazí stupnice hlasitosti. Změny hlasitosti regulují zvukové signály na zdířkách»tv«,»vcr«a»audio OUT«digitálního přijímače.

21 ZÁKLADNÍ FUNKCE Vypnutí zvuku (Mute) 1 Zvuk vypnete pomocí tlačítka»d«na dálkovém ovládání. 2 Zvuk opět zapnete tlačítkem»d«na dálkovém ovládání. Intenzita hlasitosti zvuku odpovídá původnímu nastavení. Výběr programů ze seznamů programů Programy můžete vybírat z různých seznamů (např. televizní programy, oblíbené). 1 Vyvolejte seznam programů pomocí tlačítka»ok«. Zobrazí se naposled aktivovaný seznam programů. 2 Pro přepnutí do jiného seznamu programů stiskněte tlačítko»?«a vyberte pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«požadovaný seznam. 3 Seznamy můžete prolistovat pomocí tlačítek» «nebo» «. 4 Zvolte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«požadovaný program a vyvolejte jej tlačítkem»ok«. 5 Seznam programů opustíte stisknutím tlačítka»i«. Přepnutí z aktuálního na naposledy sledovaný program Digitální přijímač si pamatuje poslední vybraný program v případě, že byl dříve aktivován minimálně po dobu 1 vteřiny. 1 Tlačítkem»z«přepnete z aktuálního na naposledy sledovaný program. 2 Tlačítkem»z«přepnete zpět na aktuální program. K přepnutí dojde pouze v případě, že na obrazovce není zobrazeno žádné hlášení. ČESKY 21

22 ZÁKLADNÍ FUNKCE Elektronický průvodce programem (TV-Guide) Elektronický průvodce programem nabízí ke sledovanému programu informace, jako např. název sledovaného titulu a popis aktuálních a následujících pořadů. 1 Informace o programu zobrazíte pomocí tlačítka»tv-g«. Zobrazí se všechny pořady aktuálního dne. TV-Guide Stfieda, :15-9:30 Börse&Wirtschaft 9:30-10:00 N24 Wissen 10:00-10:18 N24 Nachrichten 10:18-10:34 N24 Nachrichten Wirtschaft 10:34-11:00 Doku: Raketen 11:00-11:31 N24 Nachrichten 11:31-12:00 Doku: Raketen 12:00-12:20 N24 Nachrichten 12:20-12:39 N24 Nachrichten Wirtschaft 12:39-13:00 Doku: Von der Macht verführt Zvolit Zpût Ukonãit a vyvolat Timer Elektronického průvodce programem (TV-Guide) naleznete také v»základní nabídka«pod bodem»informace o programu«. 2 Vyberte pomocí tlačítek»p-«,»p+«,» «nebo» «pořady. 3 Tlačítkem»OK«vyvoláte informace o vybraném pořadu. 4 Tlačítkem»z«přepnete na aktuální denní vysílání. 5 Tlačítkem» «zařaďte vybrané pořady do časovače nahrávání. Zobrazí se nabídka»timer pro záznam«. (viz též kapitola o programování časovače nahrávání na straně 29). 6 Elektronického průvodce programem opustíte stisknutím tlačítka»i«. Titulky Můžete zobrazit nebo skrýt titulky. V případě, že jsou k dispozici titulky v několika jazycích, můžete si vybrat některý z nabízených jazyků. Titulky Titulky Jazyk titulkû Zvolit a potvrdit Titulky Titulky Jazyk titulkû vyp. zap. Deutsch Zpût vyp. âesky Zobrazení titulků řádek»nastavení«a 2 Vyberte řádek»titulky«tlačítkem»p-«nebo»p+«a potvrďte tlačítkem»ok«. Zobrazí se nabídka»titulky«. 3 Vyberte řádek»titulky«tlačítkem»p-«nebo»p+«a potvrďte tlačítkem»ok«. 4 Zobrazte nebo skryjte titulky pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«a 22 a vyvolat Výběr jazyka titulků 1 Vyberte řádek»jazyk titulků«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 2 Požadovaný jazyk vyberte tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka»i«.

23 REŽIM TELETEXT Teletext Teletext je služba televizních společností, která je dodávána spolu se zvukovým a obrazovým signálem. Digitální přijímač jej zpracuje a můžete jej vyvolat na obrazovce televizoru. 1 Vyberte televizní program, jehož teletextové stránky si chcete prohlédnout. 2 Vyvolejte teletext tlačítkem»txt«. Po chvilce se na obrazovce televizního přijímače objeví textová stránka Vyberte a vyvolejte teletextovou stránku tlačítkem»1 0«nebo pomocí barevného tlačítka. 4 Stisknutím tlačítka»p-«lze listovat o stránku zpět. 5 Stisknutím tlačítka»p+«lze listovat na další stránku. 6 Tlačítkem»TXT«aktivujete smíšený provoz. Televizní program a stránka teletextu se zobrazí současně. 7 Teletext vypnete dalším stisknutím tlačítka»txt«. Další funkce Zastavení stránky V rámci několikanásobné stránky může být zahrnuto několik stránek, ve kterých se z podnětu televizní stanice listuje automaticky. 1 Tlačítkem»OK«zobrazte symboly a tlačítkem»z «(červená) zastavte podstránku. 2 Funkci ukončíte pomocí tlačítka»z «(červená). Skrytý text Některé stránky teletextu mohou obsahovat skryté odpovědi nebo informace. Lze je vyvolat. 1 Pomocí tlačítka»ok«zobrazte symboly a tlačítkem» «(zelená) zobrazte informace. 2 Informace skryjete pomocí tlačítka» «(zelená). Zvětšení písma Pokud máte potíže se čtením textu na obrazovce, můžete zdvojnásobit velikost znaků. 1 Tlačítkem»OK«zobrazte symboly a tlačítkem» «(žlutá) zdvojnásobte velikost písma. ČESKY 23

24 REŽIM TELETEXT Vyvolání přehledové stránky 1 Tlačítkem»OK«zobrazte symboly a tlačítkem»f«(modrá) vyvolejte přehledovou stránku (strana 100). Přímé vyvolání podstránky Pokud obsahuje vybraná teletextová stránka další stránky, zobrazí se jak číslo aktuální stránky, tak i celkový počet stránek. 2 Stisknutím tlačítka» «lze listovat o stránku zpět. 3 Stisknutím tlačítka» «lze listovat na další stránku. 24

25 DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE Nastavení jazyka návodu pro uživatele 1 Vyvolejte»Základní nabídka«tlačítkem»i«. Volba jazyka Jazyk Zvolit a potvrdit Zpût Italiano Español Suomi Svenska Polski Dansk âesky 2 Vyberte řádek»instalace«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Vyberte řádek»jazyk nabídky«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 4 Vyvolejte tlačítkem»ok«nastavení»jazyk«. 5 Požadovaný jazyk vyberte tlačítkem»p-«nebo»p+«a 6 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. Aktivace a deaktivace stejnosměrného napětí pro aktivní pokojovou anténu Instalace Volba jazyka Vyhledáváni programû V stup vídeo âas Zvlá tní funkce Informace a vyvolat Vyhledávání programû Kanálov rastr / zemû Napájení antény Automatické vyhled... Ruãní vyhledávání âeská rep. vyp. a vyvolat Aktivní pokojovou anténu se zesilovačem signálu můžete napájet pomocí přípojky»terrestrial IN«stejnosměrným napětím +5 V DC (max. 30 ma). Napětí na anténě je dovoleno aktivovat pouze v případě, pokud je anténa skutečně aktivní pokojovou anténou se zesilovačem signálu a není již sama o sobě napájena napětím pomocí zásuvkového síťového dílu apod. Jinak může dojít ke zkratu nebo ke zničení vaší antény! řádek»instalace«a 2 Vyberte řádek»vyhledávání programů«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»napájení antény«a potom stiskněte tlačítko»ok«. Pozor! Pokud se zobrazí hlášení»zkrat nebo přetížení anténního vstupu!«okamžitě vypněte digitální přijímač síťovým vypínačem a odstraňte příčinu závady. Na anténě je příliš vysoký příkon (max. 30 ma) nebo došlo ke zkratu. 4 Napětí na anténě aktivujte nebo deaktivujte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«a 5 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. Kanálový rastr/země Toto nastavení má informativní charakter a nelze je měnit. ČESKY 25

26 DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE Automatické vyhledávání programů Během automatického vyhledávání jsou skupiny nabízených digitálních programů prohledávány podle toho, jak je lze přijímat. Instalace Volba jazyka Vyhledáváni programû V stup vídeo âas Zvlá tní funkce Informace a vyvolat řádek»instalace«a 2 Vyberte řádek»vyhledávání programů«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Vyberte řádek»automatické vyhled...«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 4 Potvrďte řádek»kódované«tlačítkem»ok«. 5 Vyberte tlačítkem»p-«nebo»p+«možnost»ano«(budou vyhledávány i kódované programy) nebo»ne«. Vyhledáváni programû Kódováno Úroven:254 S/Â:1.06 ne Pfiijem: BER:0 a vyvolat Start 6 Spusťte vyhledávání tlačítkem» «. Postup vyhledávání je zobrazen na informačním řádku transpondéru (například»tp 10/41«znamená: Prohledáno 10 transpondérů z 41). Vyhledávání je ukončeno jakmile se zobrazí na řádku»stav«hlášení»ukončeno«. Nové televizní nebo rozhlasové programy jsou po ukončení vyhledávání automaticky zařazeny na konec tabulky programů. 7 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. 26

27 DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE Ruční vyhledávání programů Při ručním vyhledávání programů je prohledávaný kanál zadán přímo. Vyhledávání programû Kanálov rastr / zemû âeská rep. Napájení antény vyp. Automatické vyhled... Ruãní vyhledávání a vyvolat Ruãní vyhledávání Kódováno Program Úroven:70 S/Â:0.00 db ne 5 Pfiijem: BER:>9000 a vyvolat Start řádek»instalace«a 2 Vyberte řádek»vyhledávání programů«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Vyberte řádek»ruční vyhledávání«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 4 Potvrďte řádek»kódované«tlačítkem»ok«. 5 Vyberte tlačítkem»p-«nebo»p+«možnost»ano«(budou vyhledávány i kódované programy) nebo»ne«. 6 Vyberte pomocí tlačítka»p-«nebo»p+«řádek»kanál«a 7 Vyberte pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«kanál a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 8 Spusťte vyhledávání tlačítkem» «. Průběh vyhledávání je zobrazen na řádku informace o transpondéru (TP). Vyhledávání je ukončeno jakmile se zobrazí na řádku»stav«hlášení»ukončeno«. Nové televizní nebo rozhlasové programy jsou po ukončení vyhledávání automaticky zařazeny na konec tabulky programů. 9 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. Automatické mazání programů Ze seznamu programů a seznamu oblíbených položek můžete automaticky vymazat programy. řádek»instalace«a Zvlá tní funkce Aktualizace software Vymazat tabulku Tovární nastavení Dálkové ovládání Zvolit Zpût a potvrdit Oblíbené programy Nein Tabulka programû Pfieru it Pfiijímaã 1 2 Vyberte řádek»zvláštní funkce«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Vyberte řádek»vymazat tabulka«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 4 Vyberte tlačítkem»p-«nebo»p+«tabulku, kterou chcete vymazat a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. Zobrazí se hlášení»provést?«. 5 Vyberte tlačítkem» «nebo» «položku»ano«nebo»ne«. Pokud vyberete pro tabulku programů možnost»ano«, bude obsah tabulky programů a tabulky oblíbených položek vymazán a zobrazí se nabídka»vyhledávání programů«(viz strana 26). 6 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka»i«. ČESKY 27

28 DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE Funkce časovače Timer Sleep timer Timer pro záznam a vyvolat Digitální přijímač lze vypnout v předem zadaný čas nebo můžete naprogramovat nahrávání pro připojený videorekordér. K dispozici je celkem 10 časovačů nahrávání. Zadání času vypnutí řádek»timer«a 2 Vyberte řádek»sleep timer«tlačítkem»p-«nebo»p+«a Sleep timer âas vypnuti Stav 00:00 h vyp. 3 Potvrďte řádek»čas vypnutí«tlačítkem»ok«. 4 Zadejte pomocí tlačítek»09«požadovanou dobu vypnutí. 5»Čas vypnutí«potvrdíte stisknutím tlačítka»ok«. 6 Vyberte řádek»stav«tlačítkem»p-«nebo»p+«a potvrďte tlačítkem»ok«. Zvolit Zpût 0 _ 9 Zadání a potvrdit 7 Vyberte stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«možnost»vyp«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 8 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. Digitální přijímač se v nastavenou dobu vypne do pohotovostního režimu (Stand-by). 28

29 DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE Timer pro záznam Timer ã. (1...10) Start Datum Délka Stop Program Stav 1 13:33 h 17/05/ Minuty 15:03 h 2. ProSieben vyp. a vyvolat TV programy 1 Sat 1 2 ProSieben 3 KABEL1 4 NEUN LIVE Telev 5 DSF 6 HSE24 7 SAT.1 8 N24 9 TELE 5 10 Kanál 21 Zvolit Zpût Ukonãit a vyvolat List Programování časovače nahrávání řádek»timer«a 2 Vyberte řádek»timer pro záznam«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Vyberte řádek»timer č. (1...10)«tlačítkem»P-«nebo»P+«a 4 Vyberte tlačítkem»p-«nebo»p+«předvolbu časovače a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 5 Vyberte řádek»start«,»datum«nebo»délka«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 6 Zadejte pomocí tlačítek»09««požadovaný čas nebo den vždy ve dvouciferném tvaru. 7 Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka»ok«. 8 Vyberte řádek»program«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 9 Vyberte stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«program z tabulky programů a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 10 Vyberte řádek»stav«tlačítkem»p-«nebo»p+«a potvrďte tlačítkem»ok«. 11 Vyberte stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«možnost»vyp«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 12 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. Digitální přijímač se v nastavenou dobu zapne a zobrazí se vybraný program. Musíte příslušným způsobem naprogramovat také videorekordér. Nesmíte digitální přijímač vypnout síťovým spínačem. Pokud byl digitální přijímač před spuštěním časovače v režimu pohotovosti (Stand-by), dojde po uplynutí doby činnosti časovače opět k jeho přepnutí do režimu Stand-by. ČESKY 29

30 SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ Uvedení digitálního přijímače do původního stavu při dodání Pomocí této funkce vymažete obsah tabulek programů a všechna vlastní nastavení. Zvlá tní funkce Aktualizace software Vymazat tabulku Obnovitr Tovární nastavení Pfieru it Dálkové ovládání Pfiijímaã 1 Zvolit Zpût a potvrdit řádek»instalace«a 2 Vyberte řádek»zvláštní funkce«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Vyberte řádek»tovaní nastavení«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 4 Tlačítkem»P-«nebo»P+«vyberte položku»obnovit«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. 5 Tlačítkem» «nebo» «vyberte možnost»ano«a potvrďte stisknutím tlačítka»ok«. Zobrazí se nabídka»volba jazyka«. 6 Nové naprogramování provedete podle popisů uvedených od stránky 12. Aktualizace softwaru digitálního přijímače Technika digitálního přijímače umožňuje provedení aktualizace vlastního softwaru. Aby mohl digitální přijímač přijmout stáhnout softwaru, nesmí být vypnout síťovým vypínačem. Stahování aktualizací softwaru probíhá obvykle v noci. Při dalším spuštění přijímače budete informováni o případné provedené aktualizaci softwaru. K dispozici jsou tato nastavení:»ručně«musíte rozhodnout, zda chcete aktualizaci softwaru uložit.»automaticky«aktualizace softwaru bude uložena automaticky.»ne«nebudou provedeny žádné aktualizace softwaru. řádek»instalace«a 30 Zvlá tní funkce Aktualizace software Ruãnû Vymazat tabulku Automaticky Tovární nastavení ne Dálkové ovládání Pfiijímaã 1 Zvolit Zpût a potvrdit 2 Vyberte řádek»zvláštní funkce«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Potvrďte řádek»aktualizace software«tlačítkem»ok«. 4 Vyberte požadované nastavení stisknutím tlačítka»p-«nebo»p+«. 5 Uložte nastavení stisknutím tlačítek»i«a potom»ok«. Pozor: Přerušení ukládání stáhnutých dat (například vytažením zástrčky ze zásuvky) může mít za následek poškození provozního softwaru digitálního přijímače! Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v nabídkách!

31 SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ Výběr úrovně dálkového ovládání Pokud chcete obsluhovat pomocí dálkového ovládání TP 766 S dva digitální přijímače, musíte pro jeden z těchto dvou digitálních přijímačů vybrat jinou úroveň dálkového ovládání. řádek»instalace«a Zvlá tní funkce Aktualizace software Vymazat tabulku Tovární nastavení Dálkové ovládání Zvolit a potvrdit Zpût Pfiíjímaã 1 Empfänger 1 Pfiíjímaã 2 2 Vyberte řádek»zvláštní funkce«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 3 Vyberte řádek»dálkové ovládání«tlačítkem»p-«nebo»p+«a 4 Tlačítkem»P-«nebo»P+«vyberte požadovanou úroveň»přijímač 1«nebo»Přijímač 2«a Pokud si nyní přejete obsluhovat digitální přijímač pomocí úrovně dálkového ovládání»přijímač 2«, musíte nejprve stisknout a podržet tlačítko»dr«a následně stisknout tlačítko dálkového ovládání s požadovanou funkcí. 5 Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka»i«. ČESKY 31

32 INFORMACE Zobrazení vlastností pro příjem programů řádek»instalace«a 2 Vyberte řádek»informace«tlačítkem»p-«nebo»p+«a potvrďte tlačítkem»ok«. Parametry pfiíjmu 7 Sat 1 Program: C69 (858 MHz) ífika pásma: 8 MHz Code rate: 2/3 Bitova chybovost: 0 Pfiíjem: Ok Pomûr S/ : 13 ÚroveÀ: 88 3 Vyberte řádek»parametry příjmu«tlačítkem»p-«nebo»p+«a Zobrazí se nabídka»parametry příjmu«. 4 V nabídce»parametry příjmu«přepínejte programy pomocí tlačítek»p-«nebo»p+«. Ve spodní části nabídky se zobrazují vlastnosti signálu. Čím nižší je číslo uvedené na ukazateli»bitova chybovost«(optimální hodnota je»0«) a čím blíže je lišta ukazatele»úroveň«pravému okraji, tím vyšší kvalitu má přijímaný signál. Úroveň signálu nezávisí pouze na nastavení vašeho přijímacího zařízení, ale i na kvalitě právě aktivního kanálu. Pamatujte na toto pravidlo, až budete kontrolovat podle ukazatele intenzity signálu nasměrování vaší antény! 5 Nabídku zavřete stisknutím tlačítka»i«. Zobrazení informací o přístroji Systémové inform... DTR 2540 V robce: GRUNDIG Hardware: V Software: V Dálkové ovládáni: TP 766S Pfiíjímaã #1 Internet: Zpût Ukonãít řádek»instalace«a 2 Vyberte řádek»informace«tlačítkem»p-«nebo»p+«a potvrďte tlačítkem»ok«. 3 Vyberte řádek»systémové informace«tlačítkem»p-«nebo»p+«a Obdržíte informace o označení výrobku a verzi hardwaru a softwaru. 4 Nabídku zavřete stisknutím tlačítka»i«. Připojení digitálního přijímače k PC Sériové rozhraní»rs 232«nabízí možnost připojení k PC. Potřebujete k tomu sériový kabel s uspořádáním pinů 1:1, tzn. všechny piny jsou spojeny přímo. V závislosti na použitém PC vyžaduje spojovací kabel 9 nebo 15 pólovou zdířku D-SUB, pro připojení k přijímači je nezbytná 9 pólová zástrčka D-SUB. Pomocí této přípojky můžete provést aktualizace softwaru, stahovat a nahrávat další data. Podrobnější informace naleznete na internetové stránce 32

33 INFORMACE Technické parametry Tento výrobek splňuje požadavky evropských směrnic 89/336/EEC, 73/23/EEC a 93/68/EEC. Tento přístroj odpovídá bezpečnostnímu ustanovení DIN EN (VDE 0860), a tím i mezinárodnímu bezpečnostnímu předpisu IEC Počet programů: Celkem 1000 Rozsah příjmu: MHz Tuner hyperband: VHF/UHF Funkce propojení antén Šířka pásma: 7 MHz a 8 MHz. Modulace COFDM: 2k a 8k Nastavení: 16QAM, 64QAM, QPSK Napájení antény +5 V/ max. 30 ma OSD: Zobrazení a programování v max. 8 jazycích Vyhledávání: Automatické/ruční Last Station Memory: Pro poslední vybraný program Teletext, VPS: Vestavěný dekodér teletextu, podporuje teletext televizoru Stahování softwaru: OTA (Over the air) konektorem RS 232 Připojení k síti: V~, 50/60 Hz Příkon: Za provozu max. 12 W, v režimu pohotovosti cca. 6 W Okolní teplota: +5 C až +40 C Rozměry: Š x V x H: 260 x 55 x 192 mm Hmotnost: cca. 1,1 kg Upozornění pro ochranu životního prostředí Tento výrobek byl vyroben z jakostních materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít. Výrobek proto nesmí být po uplynutí své životnosti likvidován společně s běžným domovním odpadem. Musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Na tuto skutečnost upozorňuje symbol, který je uveden vedle. Tento symbol naleznete na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Informujte se o místních sběrných místech u vaší příslušné obecní správy. Recyklací starých přístrojů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. ČESKY 33

34 INFORMACE Jak si poradit s poruchami Pokud dojde k nějaké závadě přečtěte si nejprve tyto pokyny, než dáte digitální přijímač do opravny. Pokud vám tyto pokyny nepomohou některý problém vyřešit, obraťte se na prodejce nebo na servisní středisko. Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat digitální přijímač vlastními silami, tím je vyloučen nárok na záruční plnění. PROBLÉM Přístroj nefunguje, ukazatel provozního stavu neaktivní Není obraz Není zvuk Hlášení»Chybný signál!«dálkové ovládání nefunguje Není správně zobrazen přesný čas Hlášení»Zkrat nebo přetížení anténního vstupu«možná PŘÍČINA Síťový kabel není správně připojen Kabel Euro-AV není správně připojen, nesprávné nastavení v nabídce»výstup video«byl vypnut zvuk (Mute), kabel Euro-AV není správně připojen, intenzita hlasitosti přijímače je nastavena na příliš nízkou hodnotu Anténa není správně připojena nebo není správně umístěna Nebyly správně vloženy baterie, baterie jsou slabé, dálkové ovládání není nasměrováno na infračervený přijímač Odchylka od místního času Na anténě je příliš vysoký příkon nebo došlo ke zkratu ŘEŠENÍ Správně připojte síťový kabel Správně připojte kabel Euro-AV, proveďte správné nastavení v nabídkách Zapněte zvuk, správně připojte kabel Euro-AV, zvyšte intenzitu hlasitosti Připojte anténu správně. Vyhledejte přemísťováním antény její optimální polohu Vložte baterie správně, vložte nové baterie, nasměrujte dálkové ovládání na infračervený přijímač Upravte odchylky Zařízení okamžitě vypněte a odpojte. Odpojte anténu a přepněte v nabídce»vyhledávání programů«a zde v bodě»napájení antény«na možnost»vyp«a uložte toto nastavení. 34

35 Grundig Multimedia B.V. Atrium, Strawinskylaan 3105 NL-1077 ZX Amsterdam

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

COLOR TELEVISION DAVIO 15 LCD 38-5700 BS

COLOR TELEVISION DAVIO 15 LCD 38-5700 BS COO TEEVISION DAVIO 15 CD 38-5700 BS OBSAH 3-4 Instalace a bezpečnost 5-6 Připojení a příprava 5 Připojení antény a síťového kabelu 6 Vkládání baterií do dálkového ovládání 6 Nastavení úhlu sklonu obrazovky

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

DSR 1080 CI. Digitální satelitní přijímač

DSR 1080 CI. Digitální satelitní přijímač DSR 1080 CI Digitální satelitní přijímač COMMON INTERFACE PVR Návod k použití ČESKY Christian Schwaiger GmbH Würzburger Straße 17 90579 Langenzenn Germany Hotline: +49 (0) 9101 702 299 Obsah Obsah Obsah...2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Návod k obsluze. Přijímač DVB-T UFT 171si

Návod k obsluze. Přijímač DVB-T UFT 171si Návod k obsluze Přijímač DVB-T UFT 171si Předmluva Vážení zákazníci, návod k obsluze, který máte před sebou, Vám má pomoci optimálně využívat rozsáhlé funkce nového přijímače DVB-T. Snažili jsme se pokyny

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač Návod k obsluze DigitRadio 210 DAB+/DAB-UKW radiopřijímač 2 Obsah Obsah... 2 Popis přístroje... 4 Obsah balení... 5 Bezpečnost přístroje... 6 Umístění přístroje... 8 Zacházení s bateriemi / akumulátory...

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

Návod k obsluze - Tschechisch - Přijímač DVB-T UFT 671si

Návod k obsluze - Tschechisch - Přijímač DVB-T UFT 671si Návod k obsluze - Tschechisch - Přijímač DVB-T UFT 671si PŘEDMLUVA Vážené zákaznice, vážení zákazníci, návod k obsluze, který máte před sebou, Vám má pomoci optimálně využívat rozsáhlé funkce nového přijímače

Více

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2).

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Návod k obsluze S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Pro příjem volných a zakódovaných programů digitální satelitní

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze Digit MF4-T Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah..................................................2 2 Vyobrazení..............................................5

Více

OBSAH. 3-4 Instalace a bezpečnost. 5-6 Připojení/příprava. 7-10 Na první pohled. 11-14 Nastavení. 15-19 Televizní režim. 20-21 Režim teletext

OBSAH. 3-4 Instalace a bezpečnost. 5-6 Připojení/příprava. 7-10 Na první pohled. 11-14 Nastavení. 15-19 Televizní režim. 20-21 Režim teletext OBSAH 3-4 Instalace a bezpečnost 5-6 Připojení/příprava 5 Montáž podstavce 5 Připojení antény a síťového kabelu 6 Systém HiFi 6 Vkládání baterií do dálkového ovládání 7-10 Na první pohled 7 Přípojky televizního

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

32 OVLÁDÁNÍ TELETEXTU 4 NASTAVENÍ A BEZPEČNOST

32 OVLÁDÁNÍ TELETEXTU 4 NASTAVENÍ A BEZPEČNOST CZ 32 VLE 4500 BF OBSAH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 NASTAVENÍ A BEZPEČNOST 6 OBECNÉ

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

TO-559. Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905/912 TO-559 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

TO-559. Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905/912 TO-559 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. je určen pro příjem terestrických digitálních programů standardu DVB-T a jejich VSB modulaci do TV pásma 46 až 894 MHz. Výstupní stereofonní modulátor s SAW

Více

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY RADIOBUDÍK Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY OBSAH 3 Bezpečnost/Informace 4 Pohled na rádiobudík 6 Napájení 7 Nastavení 9 Obsluha 2 ALARM TIME SLEEP < SONOCLOCK 53 FM 88 92 96 100 104 107 108 MHz MW 530 580

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L Rádiobudík Sonoclock 360/360 L CZ-GKR1200 Poznámka týkající se životního prostředí Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a recyklovány. Proto neodhazujte

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

PVR3050 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Přijímač digitálního vysílání s HDD Prijímač digitálného vysílánia Personal video recorder

PVR3050 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Přijímač digitálního vysílání s HDD Prijímač digitálného vysílánia Personal video recorder PVR3050 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Přijímač digitálního vysílání s HDD Prijímač digitálného vysílánia Personal video recorder OBSAH FUNKCE 5 DÁLKOVÝ OVLADAČ 5 ZAČÍNÁME 5 ČELNÍ A ZADNÍ

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

COLOR TELEVISION 26 LXW 68-8600 DL

COLOR TELEVISION 26 LXW 68-8600 DL COLOR TELEVISION 26 LXW 68-8600 DL es pt pl cs hu OBSAH 3-4 Instalace a bezpečnost 5-6 Připojení/příprava 5 Připojení antény a síťového kabelu 6 Vkládání baterií do dálkového ovládání 7-10 Stručný přehled

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

Návod k obsluze. Interton TV Streamer

Návod k obsluze. Interton TV Streamer Návod k obsluze Interton TV Streamer Úvod Gratulujeme Vám ke koupi zařízení Interton TV Streamer. Interton TV Streamer Vám poskytne vysoce kvalitní přenos zvuku z TV, HiFi sterea, osobního počítače nebo

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více