Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Partnerská síť čtvrtý rozměr podnikání Ing. Miloš Vajner CENTRUM BABYLON Liberec

2 Krize ještě nedolehla Krizi předběhla mediální panika, že je potřeba šetřit. A firmy i lidé uposlechli. Umělé zmražené spotřeby se projevilo v ochabnutí turismu. Dopad na ubytovací kapacity, zejména ty pražské, byl značný. A tak management hotelů nepřišel na nic lepšího, než se začít cenově podbízet. Tlaky cestovních kanceláří a internetových prodejců sílily. Psychóza se přenesla i na regionální hotely a ty je po vzoru následovaly. Na krizi se většina manažerů jen alibisticky vymlouvá. Realitě trhu je potřeba umět čelit a schopní manažeři ji mohou i vítat jako výzvu. Vede totiž k zamyšlení a evokuje změny, ke kterým by se jinak neodhodlali. V konkurenčním boji asi nezvítězí ten, kdo bude jen cenu snižovat, ale spíše ti, co přijdou s jinou strategií, co budou hledat nové způsoby prodeje, propagace či spolupráce. Jedním z takovýchto projektů je nová síť BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, založená na principu vzájemné směny volné kapacity.

3 Tři úhly pohledu na vlastní společnost Jak obstát v konkurenčním boji? Je potřeba si umět odpovědět na několik základních otázek a provést jakousi SWOT analýzu. Vede nás k zamyšlení se nad sebou a k pochopení vlastní pozice. Pro tuto analýzu je nutný pohled ze tří zorných úhlů. Očima zákazníka, dále zevnitř společnosti na její chod a z jakési ptačí perspektivy na její konkurence schopnost. Takovéto hodnocení může v mnohém napomoci. Záleží pak na managementu, jak se získanými poznatky bude pracovat. Pro každý pohled bylo vybráno deset hodnotících kritérií. Bodová škála uvnitř je hodnocena body 1 až 5, přičemž nízký počet mluví v neprospěch hodnotící společnosti a vysoký má pozitivní charakter. Extrémy pak vyjadřují klady, zápory, příležitosti a hrozby. Čím zodpovědněji si následující kritéria ohodnotíte, tím kvalitnější závěry si pak sami můžete udělat. Možná Vám to bude připadat až příliš učebnicové, ale věřte, funguje to. Můžete i sami zvolit vlastní kritéria, důležité však je, co od nich očekáváte.

4 SWOT analýza je základní metoda sebeuvědomování si vlastní pozice na trhu. + Strenghts (silné stránky), vnitřní konkurenční výhody, kde a jaké, lze je ještě dál rozvíjet? - Weaknesses (slabé stránky), vnitřní konkurenční nevýhody, v čem jsou spatřovány, lze je nějak eliminovat?? Opportunities (příležitosti), příznivá situace v okolí. Umíme ji využít k získání výhod a rozvoji společnosti?! Treats (hrozby), nepříznivé vnější vlivy, umíme je rozpoznat, vyhnout se jim nebo jim čelit? Uměli byste na základě SWOT analýzy odhadnout, v jaké pozici se Vaše společnost nachází (procenticky) vzhledem k ideálnímu stavu?

5 Hodnotící kritérium z pohledu hosta č. Hodnocení Negativní Pozitivní 1. Geografické a lokální umístění, z hlediska potenciálních zájmů klientů a charakteru hotelu, jeho zaměření, vhodnosti prostředí Nevhodné Ideální Exteriér hotelu, atmosféra, vzhled budovy, čistota, dostupnost, parkování, pěší vzdálenost do recepce Málo působivý Dominantní Interiér recepce - první dojem, umístění, funkčnost, atmosféra, chování personálu, lobby Fádní Působivý 4. Nabídka služeb v samotném hotelu a okolí, pestrost vzhledem k době pobytu, informovanost personálu Nízká Vysoká 5. Veřejné prostory, chodby, doplňky, informační tabule, směrovky, výtahy, funkčnost, udržovatelnost, míra opotřebení Odpudivé Přitažlivé Pokoje první dojem, vybavenost, atmosféra, kvalita, smysl pro detail, komfort, funkčnost, velikost, dekorace Špatné Výborné Ostatní čerpané služby pestrost, kvalita, ochota, vybavenost, profesionalita, hotelové klima Slabé Kvalitní 8. Rušivé dojmy, hluk, zápach, špína, nepořádek, nefunkčnost zařízení, údržby, opotřebovanost Velké Malé 9. Snídaně poslední dojem, množství, výběr, prostředí, kvalita, obsluha, délka Chudá Bohatá 10. Poměr cena/kvalita, celkové image, poměr očekávání/realita, zájem se vracet, celkový dojem Špatný Dobrý

6 Hodnotící kritérium z pohledu managementu č. Hodnocení Negativní Pozitivní 1. Celoroční obsazenost (na pokoje co bod, to cca 10 %), bez ohledu na realizovanou cenu Nízká Vysoká 2. Poměr tržeb realizovaných za 100% pultovou cenu oproti celkovým tržbám (co bod, to 5 %) Nízký Vysoký 3. Sezónní využití (bod 3 značí poměr nejsilnějšího měsíce k nejslabšímu 2 : 1) Kolísavé Vyrovnané 4. Využití podle dnů v týdnu (bod 3 značí poměr nejsilnějších dní k nejslabším 2 : 1) Kolísavá Vyrovnané 5. Zkreslování cen poměr mezi nejvyšší oficiálně proklamovanou pultovou cenou a skutečně realizovanou ve stejném časovém období pro individuální hosty (bod 3 znační 0,5) Vysoký Nízký 6. Struktura hotelových hostů (dle země původu, dle důvodu pobytu, dle věku, dle příjmů Jednostranná Rovnoměrná 7. Využívání dalších doplňkových služeb hotelovými hosty (gastronomie, business centrum, sauny, bazén, masáže, fitness, půjčovny... Nízké Vysoké 8. Fluktuace personálu, osobní neshody, krádeže, nevraživost, autoritativní řízení (co bod, to 10 %) Vysoká Nízká 9. Firemní klima, vzdělávání personálu, benefity, firemní výhody, osvěta, mzdové ohodnocení, loajalita, týmová práce Špatné Dobré 10 Kvalita top managementu, odbornost, obchodní schopnosti, vlastní tvorba strategie Nízká Vysoká

7 Hodnotící kritérium z pohledu konkurence č. Hodnocení Negativní Pozitivní 1. Srovnatelná konkurence v blízkém okolí, v regionu nabízející obdobný produkt (odliv hostů), tržní podíl, konkurence Vysoká Nízká 2. Konkurence v blízkém okolí odlákávající hosty na jiný produkt (odliv fin. prostředků), nové trendy, výhody, atraktivita konkurence Vysoká Nízká 3. Znalost konkurence, jejich výhod i chyb, osobní kontakty s představiteli konkurence, jejich manažery, konzumace jejich služeb Nízká Vysoká 4. Vybavenost, infrastruktura, konkurence, moderní technologie, trendy, výše investic Lepší Horší 5. Kvalita a pestrost služeb konkurence, struktura, originalita, personální obsazenost, odbornost, chování Lepší Horší 6. Propagace konkurence (výše vynakládaných prostředků, způsoby reklamy, všeobecné povědomí o konkurenci, zavedenost jména Účinnější Slabší 7. Adaptabilita konkurence, flexibilnost, schopnost inovace, schopnost experimentování, nové metody, originalita Vyšší Nižší 8. Znalost potřeb hostů, nových trendů, vývoje v zahraničí, cizích trhů teoretická i praktická Nízká Vysoká 9. Ochota k diverzifikaci, změnám, redukci nákladů, novým investicím, krizovým řešením (vybočení ze zajetých kolejí) Nízká Vysoká 10 Strategické řízení konkurence, vize, plány, image, personální obsazenost, finanční zázemí, potenciál rozvoje Lepší Horší

8 Co udělat pro přežití? Zvyšovat nebo udržet příjmy (hledat nové hosty, kvalitu, nabízet další služby, zlepšovat propagaci. Snižovat náklady (úspory energie, počty zaměstnanců, omezovat provozní dobu, provádět záměny materiálů). Realita trhu: Cenové podbízení, omezení reklamy, nižší návštěvnost, malé tržby, zhoršování kvality služeb, změna klientely... Řešení: Zvyšovat kvalitu a atraktivnost prostředí, vsadit na synergické efekty, zvýšit informovanost o sobě, motivovat a přivézt nové klienty, udržet zdravou cenovou politiku, vytvářet vzájemně se podporující partnerské vazby a vytvářet řetězce

9 Pasiva a aktiva v rovnováze cena kvalita lokalita propagace management strategie I kdyby hotel byl sebedokonalejší a vyhovující po všech stránkách, nikdo do něj nebude jezdit, pokud chybí propagace. A naopak velká reklama může vést ke zklamání z reality. Špatné vedení může zkazit i ten nejperspektivnější hotel. Mylná strategie či zaměření na nepravého klienta, nevhodná cenová politika..., to vše musí být domyšlené a opět vyvážené. Bohužel v České republice je mnoho ubytovacích kapacit, které nemají šanci přežít, a to i bez ohledu na krizi. BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF je síť, která vyhledává partnery, jejichž kvalita ubytovacích kapacit a schopnosti managementu je využít, jsou v rovnováze

10 Princip sítě V ČR existuje asi tisíc hotelů, které si vzájemně konkurují a ucházejí se o obdobného klienta. Každý hotel má svoji zaběhnutou klientelu. Tu si mohou navzájem doporučovat. Síť pokrývá celé území ČR a vybrané hotely si téměř nekonkurují. Každý z partnerů má ročně tisíce nevyužitých pokojů. Náklady na obsazení pokoje mají hotely přibližně stejné, liší se však prodejní cenou. Výměnou ubytovacích kapacit a jejich využitím či prodejem si sníží vlastní náklady a získají další výnosy. Vzájemnou propagací a výměnou zkušeností mezi managementem si stále zvyšují obsazenost, příjmy a kvalitu. Kopírování předností a eliminace chyb vytváří partnerství vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti a novým mezilidským vztahům. Ale ať je tomu jakkoli, lze krizi chápat i jako zatěžkávající zkoušku a výzvu pro stávající management.

11 Jak síť funguje? Každý hotel má svoji vlastí obchodní politiku a samostatné manažerské vedení. Hotel vyhovuje po stránce kvality, ceny a atraktivnosti prostředí. Hotely jsou typově a cenově zařazeny pro vlastní emisi voucherů, které jsou povinny akceptovat. Výběr partnerů, směny voucherů a propagaci sítě zajišťuje organizátor, kterému náleží provize ve formě voucherů. Smlouva je založena na principu komisního prodeje a vzájemných barterů. Čím více voucherů je v oběhu, tím více potenciálních uživatelů sítě a vyšší dosažený efekt. Emise voucherů je opakovatelná a její množství je koordinováno organizátorem. Klubové členství probíhá ve dvou pomyslných úrovních - mezi partnery sítě a mezi uživateli.

12 Krize je zatěžkávací zkouškou i výzvou pro manažery Síť BOHEMIA HOTEL CLUB & Golf je alternativou pro vybrané partnery Partnerství má charakter sociální skupiny i obchodních vztahů Účastníkům sítě je garantována kvalita, cena a atraktivnost prostředí partnerů Síť podporuje rozvoj domácího cestovního ruchu, klade si za cíl zvýšit jeho kvalitu a přitažlivost =

13 květen 2009

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Obsah Shrnutí obsahu projektu....3 Obecná informace o kongresovém

Více

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu zpracovaná v rámci projektu Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jana Sovová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová Propagace Sport-V-hotelu Vysočina Vendula Pelikánová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou propagace konkrétního subjektu, a to Sport-V-hotelu Vysočina, působícího

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Brožura franšizing Obsah brožury Profil společnosti Historie společnosti 4 Současné postavení a zahraniční expanze 5 Členstvi v organizacich

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ.

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. BAKALÁŘSKÁ

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Radek Pospíšil Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce 2014 Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce Radek Pospíšil Vysoká

Více