EBC*L zkušební formulář ÚROVEŇ B. DÍLČÍ ZKOUŠKA 1: Podnikatelský plán, plánování projektu, strategická analýza, marketing a prodej

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EBC*L zkušební formulář ÚROVEŇ B. DÍLČÍ ZKOUŠKA 1: Podnikatelský plán, plánování projektu, strategická analýza, marketing a prodej"

Transkript

1 EBC*L zkušební formulář ÚROVEŇ B DÍLČÍ ZKOUŠKA 1: Podnikatelský plán, plánování projektu, strategická analýza, marketing a prodej Vážená uchazečko, Vážený uchazeči, vyplňte, prosím, všechna následující pole. Svým podpisem stvrzujete, že jste zkoušku absolvovali sami a bez pomoci jiných osob a že souhlasíte s evidencí prostřednictvím elektronického zpracování dat a s elektronickým doručením zprávy o výsledku zkoušky. Titul, jméno, příjmení Bydliště (PSČ, město, ulice) Datum narození Telefonní číslo k zastižení přes den Datum zkoušky Podpis K odpovědi na otázky používejte, prosím, výhradně přiložené hlavičkové papíry k tomu určené (nikoli listy se zadáním). Pokud potřebujete další papíry, obraťte se na svého dohlížitele. Přejeme Vám hodně úspěchů! 1 z 5

2 ZNALOSTNÍ OTÁZKY (za každou otázku 4 body) 1. Uveďte čtyři body, které má obsahovat podnikatelský záměr. 2. Na příkladu zámečnictví s právní formou komanditní společnost (k.s.) vysvětlete pojmy shareholder value a stakeholder value. 3. Uveďte rozdíl mezi potenciálem trhu a objemem trhu. Uveďte vzorec pro výpočet tržního podílu podniku. 4. Vysvětlete cíl SWOT analýzy. 5. Vysvětlete na samostatně zvoleném příkladu fáze životního cyklu produktu (nakreslete příslušnou grafiku) a popište z tohoto hlediska vyvážený mix produktů. 6. Uveďte čtyři základní prvky komunikační politiky podniku. 7. Vysvětlete dvě základní cenové strategie na příkladu butiku. 8. Uveďte dvě důležité výhody, které má nepřímý prodej ve srovnání s přímým prodejem. 9. Vysvětlete, co si představujete pod pojmem: customer relationship management (CRM). Uveďte čtyři fáze CRM. 2 z 5

3 10. Uveďte čtyři podstatné zvláštnosti při prodeji firemním zákazníkům (ve srovnání s prodejem jednotlivcům). 11. Co je otevřená otázka? Uveďte příklad nějaké otevřené otázky a její alternativu v podobě uzavřené otázky. 12. Vysvětlete, v čemž se liší námitka od výmluvy (záminky). 3 z 5

4 OTÁZKY OVĚŘUJÍCÍ POCHOPENÍ (za každou otázku 6 bodů) 13. Fitness centrum je málo vytížené a nutně potřebuje nové členy. Vzhledem k napjaté finanční situaci jsou však prostředky na reklamu omezeny na maximálně eur. - Uveďte a vysvětlete tři komunikační, resp. reklamní opatření, která by mohlo fitness centrum za těchto předpokladů udělat. 14. Podnik slaví 10 let od založení a pořádá oslavu pro zákazníky. Z nákladových důvodů nelze pozvat všech 2000 zákazníků, podnik se musí omezit na ty nejdůležitější. - Vyjmenujte alespoň 3 kritéria, která přichází v úvahu pro provedení ABC analýzy zákazníků. Na základě nejdůležitějších dvou analýzu naznačte. 15. Pan Huber by chtěl už delší dobu navštěvovat seminář o podnikovém hospodaření. Na chodbě potká svého vedoucího a chopí se příležitosti. Argumentuje takto: Dobře, že jsme se potkali. Už delší dobu jsem vás chtěl požádat o svolení navštívit seminář o podnikovém hospodaření. Učitelem je vyhlášený odborník. Samozřejmě to něco stojí. Třídenní seminář stojí 2.000,- eur. Vedoucí se ve stresu vyjádří stručně. Uvážím to později. Což se rovná zamítnutí. - Uveďte a vysvětlete tři chyby, které pan Huber udělal z pohledu prodavače. 4 z 5

5 PŘÍPADOVÁ STUDIE (14 bodů) Pořadatel seminářů má produkty, které hodnotí podle tržní přitažlivosti a konkurenceschopnosti. Používá k tomu bodovou škálu: výborný = 10 bodů velmi špatný = 1 bod Produkt Tržní přitažlivost Vlastní konkurenceschopnost Seminář podnikového hospodaření 10 7 Trénink prodeje 8 2 Rozvoj osobnosti 2 2 Seminář výpočetní techniky 2 10 Uveďte 4 kritéria, podle kterých by se mohla posuzovat tržní přitažlivost. Uveďte 4 kritéria, podle kterých by se mohla posuzovat konkurenceschopnost. Udělejte pro tohoto pořadatele seminářů analýzu portfolia a jeho produkty zařaďte do příslušných kategorií tohoto portfolia produktů (pojmenujte kategorie podle matice BCG). 5 z 5