INGOS s.r.o. HB 016. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INGOS s.r.o. HB 016. Návod k obsluze"

Transkript

1 INGOS s.r.o. HYDROLYZAČNÍ BLOK HB 016 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: INGOS s.r.o, divize laboratorních přístrojů INGOS s.r.o. Tel.: K Nouzovu 2090 Tel.: Praha 4 Fax: INGOS s.r.o. HB 016 Strana 1

2 1 ÚVOD 1.1 Určení přístroje a specifikace Hydrolyzační blok HB016 je určen pro hydrolýzu vzorků nebo pro metodu CHSK. Těleso bloku je z duralu. Topné těleso a snímače teploty jsou umístěny ve spodní části tělesa. Přesné nastavení teploty zajišťuje reprodukovatelnost podmínek při opakovaných procedurách. Pro potřeby metody CHSK je možno blok kalibrovat přímo na teplotu v otevřené zkumavce pomocí externího čidla teploty. Tuto zkumavku lze umístit do libovolné pozice. Tím je zajištěna vysoká přesnost nastavené teploty ve zkumavce. Blok je vybaven automatickým vypínáním topení po předem nastaveném čase. Dvě nejčastěji používané teploty a časy lze uložit do paměti. Blok je vybaven bezpečnostním jištěním proti přehřátí. 1.2 Technické údaje Pracovní teplota od teploty okolí do 180 C Nastavení času Teplotní stabilita bloku Homogenita teploty bloku Přesnost teploty bloku 0 až 99 hod po 1 min ±0,5 C ±0,5 C ±0,5 C Přesnost teploty ve zkumavce (CHSK) ± 1 C Zkumavky - hydrolýza Ø30 mm - uzavřená, objem vzorku 50 ml - metoda CHSK Ø30 mm - otevřená, L = 200 mm - zásuvná hloubka zkumavek 75 mm Napájení Kategorie přepětí v instalaci Příkon 230V, ±10%, 50Hz II. max VA 1.3 Vysvětlení použitých značek - horký povrch INGOS s.r.o. HB 016 Strana 2

3 2 TECHNICKÝ POPIS Přístroj se skládá z bloku, skříně, snímače teploty, přívodní šňůry a sady šestnácti uzavřených hydrolyzacích zkumavek. Na čelní straně přístroje je umístěna klávesnice s displejem a síťový vypínač. Obrázek 1: Hydrolyzační blok Obrázek 2: Hydrolyzační zkumavka uzavřená 3 UVEDENÍ DO PROVOZU 3.1 Vybalení přístroje Přístroj vybalte z přepravního obalu, zkontrolujte povrch přístroje a podle příslušenství zkontrolujte všechny položky. V případě poškození přístroje, nebo pokud některá položka chybí, obraťte se na výrobce nebo Vašeho dodavatele. 3.2 Sestavení přístroje Zapojte síťovou šňůru, do bloku vložte zkumavky se vzorky, nastavte teplotu a případně čas. V případě použití uzavřené hydrolyzační zkumavky lze při otevřeném kohoutku prostrčit kohoutkem kapiláru a prostor nad vzorkem naplnit dusíkem, potom kapiláru vytáhněte a kohoutek uzavřete. INGOS s.r.o. HB 016 Strana 3

4 3.3 Ovládání přístroje Přístroj se uvádí do chodu zapnutím síťového vypínače. Po jeho zapnutí dojde k prosvětlení všech segmentů displeje, které je ukončeno zvukovým signálem. Tlačítkem se znakem teploměru se zapíná/vypíná ohřívání bloku. Pokud je připojeno externí čidlo teploty, slouží toto tlačítko ke spuštění kalibrace (3.3.3 Kalibrace). Správná funkce je indikována trvalým prosvícením v levé horní části tlačítka. Blikáním je signalizována porucha. Tlačítko TIME START slouží ke spuštění (zastavení) odpočtu času. Současně je spuštěn ohřev bloku (kontrolka TIME bliká). Dosažení nastaveného času je signalizováno zvukovým upozorněním, které se přeruší stiskem libovolného tlačítka. Ukončením odpočtu se také vypne ohřev bloku (zhasne kontrolka tlačítka se znakem teploměru). Tlačítko 1 2 je paměť, do které lze uložit dvě nastavení parametrů teploty a času. Funkční paměť je indikována prosvícením v levé (pravé) horní části tlačítka. Tlačítko LESS a MORE slouží pro nastavení hodnoty displeje. Tlačítko se šipkami slouží pro přepínání měřených veličin C - teplota a TIME - čas. Přepnutí je indikováno prosvícením příslušné veličiny. Obrázek 3: Klávesnice Nastavení teploty Přepínacím tlačítkem přepněte na C. Krátce se zobrazí nastavená hodnota teploty a potom hodnota skutečné teploty. Stiskem tlačítek LESS nebo MORE nastavte požadovanou teplotu. Podržíte-li uvedená tlačítka déle, rychlost změny nastavovaného údaje se progresivně zvyšuje. Během nastavování požadované teploty bliká kontrolka C, při spuštění svítí trvale Nastavení času Přepínacím tlačítkem přepněte na TIME. Stiskem tlačítek LESS nebo MORE nastavíte požadovaný časový interval (1 min hodin). Podržíte-li uvedená tlačítka déle, rychlost změny nastavovaného údaje se progresivně zvyšuje. Během nastavování časového intervalu bliká kontrolka TIME, při spuštění svítí trvale. INGOS s.r.o. HB 016 Strana 4

5 3.3.3 Kalibrace Pomocí kalibračního čidla teploty (výbava na přání) je možné kalibrovat regulátor přímo na teplotu uvnitř zkumavek. Kalibrace nastavuje převodní tabulku mezi teplotou bloku a teplotou změřenou kalibračním čidlem ve zkumavce. Na displeji je tedy po kalibraci zobrazována teplota bloku korigovaná převodní kalibrační tabulkou. Tímto je zajištěna vysoká přesnost nastavené teploty vzhledem k požadované teplotě uvnitř zkumavek. Postup kalibrace: Vypneme přístroj síťovým vypínačem. Do konektoru na zadním panelu přístroje připojíme externí čidlo teploty, které následně vložíme do zkumavky naplněné vhodnou tekutinou pro daný kalibrační rozsah teplot (voda, olej). Pomocí tlačítek LESS a MORE nastavíme maximální hodnotu teploty, do které bude kalibrace probíhat. Tato teplota bude po kalibraci mezní hodnotou pro nastavení teploty ohřevu. Stlačením tlačítka se znakem teploměru a jeho podržením po dobu 5 sekund se zapne samotná kalibrace, která dále probíhá automaticky. V průběhu kalibrace je třeba sledovat množství tekutiny ve zkumavce, zda nedošlo k jejímu odpaření, zejména v případě použití vody. Během kalibrace bliká kontrolka C a je prosvětleno okénko tlačítka se znakem teploměru. Zhasnutí této kontrolky signalizuje ukončení kalibrace. Po ukončení kalibrace odpojíme externí čidlo z konektoru a vypneme přístroj síťovým vypínačem. Po opětovném zapnutí je přístroj připraven k provozu. Obrázek 4: Kalibrační čidlo s baňkou Uložení nastavených hodnot do paměti Je-li prosvětleno okénko nad číslem 1, ukládáte údaje do paměti 1 a to zmáčknutím tlačítka 1 2 na dobu min.5s (prosvětlení nad číslem 1 se znovu rozsvítí). Tím uložíte aktuální nastavení teploty. Krátkým stiskem tlačítka 1 2 přepněte na druhou paměť. Nastavte požadovanou hodnotu teploty. Je-li prosvětleno okénko nad číslem 2, ukládáte údaje do paměti 2 a to zmáčknutím tlačítka 1 2 na dobu min. 5s (prosvětlení nad číslem 2 se znovu rozsvítí). Tím uložíte aktuální nastavení teploty. Nastavené údaje můžete i za provozu měnit. Pokud je znovu neuložíte, tak si přístroj pamatuje poslední uložené nastavení a na toto nastavení automaticky po vypnutí a zapnutí přístroje přejde. INGOS s.r.o. HB 016 Strana 5

6 4 Aplikační metody 4.1 Jakost vod - stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) Chemická spotřeba kyslíku manganistanem značí míru znečištění vody, jejíž vzorek obsahuje organické a oxidovatelné anorganické látky. Její hodnota je určena především k posuzování jakosti pitné a surové vody, stejně jako podzemní nebo povrchové vody. Hydrolyzační blok je z hlediska nastavení teploty jednoduší a přesnější, než jiný způsob ohřevu. Přístroj se vyhřeje na teplotu dle normy EN ISO 8467:1995 a ČSN EN ISO Zkumavky vložte do vyhřátého bloku a zapněte odpočet času. Zkumavky musí být z vnější strany suché. 4.2 Hydrolýza peptidů na aminokyseliny pro analyzátor aminokyselin Kyselá hydrolýza 1. Na analytických vahách odvažte takové množství vzorku, aby obsahovalo alespoň 25 mg dusíku. Vzorek dejte do hydrolyzační zkumavky se závitem. 2. Přidejte vypočtené množství 6 M kyseliny chlorovodíkové. Doporučovaný poměr HCl k množství vzorku je 2 ml/ mg dusíku. Předpokládá se, že bílkoviny obsahují zhruba 16% dusíku, poměr pro bílkoviny potom bude 0,32 ml/g bílkoviny. Při obsahu bílkovin ve vzorku v hmotnostních procentech vyjde pro krmivo poměr % x 0,32 ml/ mg krmiva. Například pro pšenici s obsahem bílkovin 12% je poměr 0,12 x 0,32 = 0,0384 ml/ mg pšenice. Navážíme-li tedy 0,5g pšenice, přidáme 500 x 0,0384 = cca 20ml HCl. 3. Přes otevřený ventil prostrčte kapiláru pod hladinu směsi pro hydrolyzaci. Kapilárou přiveďte inertní plyn otevřeným kohoutkem, a nechte sekund probublat (v závislosti na rychlosti průtoku plynu). 4. Za stálého přívodu inertního plynu vysuňte kapiláru z hydrolyzační zkumavky a co nejrychleji zavřete ventil zkumavky. Rychlým uzavřením ventilu zabráníte vniknutí vzduchu do zkumavky. Zkumavku vložte do hydrolyzačního bloku. 5. Pracovní program nastavte na teplotu 110 C a dobu hydrolýzy na 23 hod. 6. Po ukončení hydrolýzy obsah hydrolyzační baňky převeďte kvantitativně vodou přes filtr do odpařovací baňky. 7. Filtrát odpařte na rotační vakuové odparce při teplotě do 60 C pro kyselou hydrolýzu. (Odpařovat není nutné celý objem filtrátu. Potom je nutné upravit přepočítávací faktor ředění v metodě vzorku.) Při odpařování do sucha vznikají ztráty rozstřikem do trubice degradací samotných aminokyselin. Proto je lepší odpařovat vzorek jen do sirupovité konzistence. 8. Do baňky se sirupovitým vzorkem přidejte cca 5 ml destilované vody a znovu odpařte. Tento postup opakujte ještě jednou. Promytí destilovanou vodou je zvláště důležité. Retenční časy aminokyselin na analyzátoru aminokyselin jsou velmi závislé na ph nástřiku vzorku. 9. Odpařený vzorek převeďte do definovaného objemu ředícím pufrem ph 2,2 zprvu např. do 250 ml. Po první analýze lze tímto pufrem dále ředit tak, aby píky nepřekročily hodnotu absorbance 2 AU. INGOS s.r.o. HB 016 Strana 6

7 4.2.2 Oxidativní hydrolýza 1. Smísíte 1 díl peroxidu vodíku 30% s 9 díly 85% kyseliny mravenčí. Pracujte s ochranným štítem! Směs nechte stát při pokojové teplotě 30 minut a potom umístěte na 15 minut do chladničky. 2. Do zkumavky se zábrusem navažte vzorek v množství obsahujícím asi 25mg dusíku (pro běžné krmivo s cca 4 mg/ g methioninu je to navážka 0,5g). 3. Přidejte 5 ml oxidační směsi a po opatrném rozmíchání umístěte na 16 hodin do chladničky. 4. Nezreagovaný peroxid vodíku odstraňte přebytkem kyseliny chlorovodíkové, K oxidovanému vzorku přidejte 1 ml koncentrované HCl. Je nutné pracovat v digestoři, protože se uvolňuje chlór. 5. Po vyšumění po cca 15min přidejte 80 ml 6M HCl. 6. Vzorky hydrolyzujte v hydrolyzacím bloku se zpětným vzdušným chladičem po dobu 23 hod, při teplotě alespoň 140 C, vzorek musí živě vařit (Hydrolýza v uzavřených nádobách, pokud by byly přítomny zbytky nezreagované kyseliny mravenčí, může vést k explozi). 7. Po době 23 hod u vzorků s nízkým obsahem aminokyselin (například seno) odpaříme celý objem vzorku a postupujeme stejným způsobem, jak bylo popsáno u kyselé hydrolýzy. Pro analýzu vzorků s obsahem methioninu nad 3mg/ g postačí odpařit pouze adekvátní část hydrolyzátu. 8. Hydrolyzát po ochladnutí zfiltrujte do 100 ml odměrné baňky a doplňte vodou. Do odpařovací baňky pipetujte 50 ml nebo 25 ml. 9. Filtrát odpařte na rotační vakuové odparce při teplotě do 50 C. 10. Do baňky se sirupovitým vzorkem nastříkněte cca 5 ml destilované vody a znovu odpařte. Tuto operaci opakujte ještě jednou. Promytí destilovanou vodu je důležité zvláště u oxidativní hydrolýzy, protože dělení Asp/ MetS na analyzátoru aminokyselin je v této oblasti velmi závislé na ph nástřiku vzorku. Při nedokonalém promytí vodou při odpařování se mohou značně měnit retenční časy, zvláště MetS. Klademe důraz na řádné promytí vodou při odpařování. 11. Odpařený vzorek kvantitativně převeďte do definovaného objemu ředícím pufrem ph 2,2, zprvu například do 250 ml. Po první analýze lze tímto pufrem dále ředit tak, aby píky nepřekročily hodnotu absorbance 2 AU. INGOS s.r.o. HB 016 Strana 7

8 4.2.3 Bazická hydrolýza pro stanovení tryptofanu Tryptofan lze s vysokými výtěžky stanovit po bazické hydrolýze bílkoviny hydroxidem sodným, barnatým nebo lithným. Hydrolýza probíhá v uzavřených nádobách při 110 C po dobu hodin. Po hydrolýze vzorek neutralizujte, zřeďte a filtrujte. Na rozdíl od kyselé hydrolýzy je bazická hydrolýza stále věcí diskuze a různá pracoviště preferují různé přístupy. Z níže uvedené srovnávací tabulky je vidět, že rozdíly se týkají především volby hydrolyzačního činidla, aditiv a důrazu na odstranění vzdušného kyslíku. Postup / Metoda LiOH-a LiOH-b Ba(OH) 2 Homogenizace, sušení, odtučnění Navážka Aditiva Hydrolyzační nádobka Hydrolyzační činidlo Homogenizace Evakuace, inertní plyn Hydrolýza Filtrace Úprava ph, ředění Mletí do velikosti zrn 0,5 mm (další neuvedeno) Neuvedeno Mletí na velikost 0,5 mm, sušení do 50 C, odtučnění: petrolether 0,5 g 0,5 g 0,1 1 g ( 10 mg N) 0,3 g D(+)laktozy - - Zkumavka se závitovým uzávěrem Zkumavka se závitovým uzávěrem 25 ml 4 mol/l LiOH 20 ml 4,2 mol/l LiOH předem probublaného dusíkem (15 min) Zkumavka se závitovým uzávěrem 8,4 g Ba(OH) 2. 8H 2 O navážit do baňky, 10 ml vody 5 min. v ultrazvukové lázni Neuvedeno Magnet. míchadlem nebo na třepačce Neuvedeno 1 min. probublání dusíkem, baňka uzavřena zprvu volně, potom umístěna min při 100 C v bloku. Už od začátku nádobka uzavřena; 24 hod při C, obsah nádobky se promíchá po 1., 4. a 8. hodině. Neuvedeno Ampule uzavřena pod atmosférou dusíku; 7 hod při 145 C v lab. sušárně; Papírový filtr, propláchnut vodou HCl HCl HCl Baňka se dotáhne a hydrolyzuje se 20 hod při (110 ±2) C. Potom se teplota sníží těsně pod 100 C, přidá se 30 ml vody a směs se ochladí. Neuvedeno Tabulka srovnání tří metod bazické hydrolýzy pro stanovení tryptofanu. První a třetí sloupec představují metody schválené celostátními zemědělskými kontrolními středisky. 5 Údržba Na povrchu přístroje nenechávejte potřísnění od agresivních látek. Mohlo by dojít k porušení laku na přístroji. Povrch přístroje čistěte čistým měkkým hadrem. Hadr může být navlhčený, ale ne mokrý. Pro čistění lze použít i běžné mycí prostředky. Upozornění: Při čistění vlhkým hadrem odpojte přístroj od sítě! INGOS s.r.o. HB 016 Strana 8

9 6 Příčiny nesprávné funkce a jejich odstranění Prosvětlení tlačítka ohřevu bliká. Vypněte a zapněte síťový vypínač a znovu zapněte tlačítko ohřevu. Po zapnutí přístroj nereaguje. Zkontrolujte pojistky, případně vyměňte za nové stejných parametrů. Pozor, při výměně pojistek odpojte přístroj od sítě! 7 Bezpečnost provozu, podmínky provozu 7.1 Bezpečnost provozu Tepelná ochrana je zajištěna zdvojenou kontrolou správné funkce snímačů teploty. Porucha je signalizováno blikáním led diody pro ohřev. 7.2 Podmínky provozu Přístroj je určen pro práci v běžných laboratorních podmínkách při teplotách 10 až 30 C a vlhkosti vzduchu do 80%. Napájení 230 V, 6 A, 50 Hz. Přívodní síťová šňůra se zapojuje do zásuvkového obvodu s jištěním 10 nebo 16 A. Přívodní šňůra se nesmí dotýkat krytu ani jiných částí přístroje. Nevkládejte studené zkumavky do rozehřátého bloku nebezpečí prasknutí zkumavky. Pozor! Je zakázáno provozovat přístroj v blízkosti hořlavých předmětů a na hořlavé podložce. Je zakázáno provozovat přístroj na přímém slunečním světle a v těsné blízkosti jiných tepelných zdrojů. Je zakázáno manipulovat s přístrojem, který je ohřát na teplotu vyšší než 50 C. Pozor! Při manipulaci se zkumavkami používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti. 8 Příslušenství, náhradní díly K přístroji je možné objednat toto příslušenství, nebo náhradní díly: Sadu 16ti uzavřených zkumavek s ventilem Ø30, objem 50 ml vzorku (hydrolýza), teflonová kapilára 0,3mm (obrázek 2). Sadu 16ti otevřených zkumavek Ø30, L = 200 mm pro (metoda CHSK), Obrázek 5: Zkumavka otevřená Externí teplotní čidlo pro kalibraci přístroje (metoda CHSK) (obrázek 4). INGOS s.r.o. HB 016 Strana 9

10 Zkumavky se zábrusem, vzdušný chladič (oxidativní hydrolýza). Kryt zkumavek s držákem. Obrázek 6: Zkumavka se zábrusem a chladičem Stojánek zkumavek Obrázek 7: Kryt zkumavek s držákem Obrázek 8: Stojánek zkumavek INGOS s.r.o. HB 016 Strana 10

11 9 Závěr 9.1 Provádění oprav Veškeré záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, nebo jím pověřená organizace. Pokud nebude v dodacím listě uvedeno jinak, obracejte se s požadavky na opravy na výrobce. 9.2 Záruka Na Hydrolyzační blok HB 016 poskytuje výrobce záruku dva roky ode dne předání výrobku odběrateli. Přístroj může být použit jen způsobem uvedeným v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé nedodržení podmínek uvedených v tomto návodu. 10. Seznam obrázků Obrázek 1: Hydrolyzační blok... 3 Obrázek 2: Hydrolyzační zkumavka uzavřená... 3 Obrázek 3: Klávesnice... 4 Obrázek 4: Kalibrační čidlo s baňkou... 5 Obrázek 5: Zkumavka otevřená... 9 Obrázek 6: Zkumavka se zábrusem a chladičem Obrázek 7: Kryt zkumavek s držákem Obrázek 8: Stojánek zkumavek INGOS s.r.o. HB 016 Strana 11

12 Obsah 1 ÚVOD Určení přístroje a specifikace Technické údaje Vysvětlení použitých značek TECHNICKÝ POPIS UVEDENÍ DO PROVOZU Vybalení přístroje Sestavení přístroje Ovládání přístroje Nastavení teploty Nastavení času Kalibrace Uložení nastavených hodnot do paměti Aplikační metody Jakost vod - stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) Hydrolýza peptidů na aminokyseliny pro analyzátor aminokyselin Kyselá hydrolýza Oxidativní hydrolýza Bazická hydrolýza pro stanovení tryptofanu Údržba Příčiny nesprávné funkce a jejich odstranění Bezpečnost provozu, podmínky provozu Bezpečnost provozu Podmínky provozu Příslušenství, náhradní díly Závěr Provádění oprav Záruka Seznam obrázků INGOS s.r.o. HB 016 Strana 12

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení aminokyselin kyseliny asparagové, threoninu, serinu, kyseliny glutamové,

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení Návod k obsluze Vodotěsný měřič ph ExStik Modely PH100 a PH110 Patent v řízení Popis ExStik Popis čelního panelu 1. Víčko prostoru pro baterie 2. Displej LCD 3. Tlačítko MODE / HOLD 4. Tlačítko CAL / RECALL

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů Přední řešení systému pro buněčné zpracování Výhody - největší výběr cytocentrifug - největší výběr rotorů - rychloupínání pro rychlejší průběh manipulace - největší výběr spotřebního materiálu pro veškeré

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE PH-HD01 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C

Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC 820S, ATTAC 826C. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou

Více

Profesionálové měří digitálně!

Profesionálové měří digitálně! Budoucnost zavazuje Profesionálové měří digitálně! testo 523, 556, 560 Novinka testo 560, usnadnění práce pomocí digitální techniky 1 2 3 Přesné výsledky měření - vysoce přesné senzory měří vysoký tlak,

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

FAIRLAND (PH20 PH75s)

FAIRLAND (PH20 PH75s) FAIRLAND (PH20 PH75s) TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY Překlad původního návodu k použití INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 03 Obsah I. Použití... II. Charakteristika... III. Technické parametry... IV.

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Specifikace...3 2. Výkonnostní křivky...5 3. Rozměry...6 4. Instalace...6

Více