Návod k obsluze Řídicí systém PX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Řídicí systém PX"

Transkript

1 Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d

2 Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava Řídicí systém Práce s baličkou Výběr programu Práce se standardními programy Zvláštní funkce 6 Kapitola C: Další vysvětlení Údaje na displeji... 7 I. úroveň programu 7 II. úroveň programu 8 III. úroveň programu Změna základních hodnot Vakuum Vypnutí vakua Plyn Výběr plynu (asi od r. 2005) Teplota (asi od r. 2005) Čas sváření Zdvihání III. úroveň programu Vytvoření nového programu Rušení změn Individuální nastavení displeje Změna jazyka Změna nástroje Čištění a údržba Kontrola oleje Výměna oleje Ostatní servisní práce Nejprve jednou sami zkontrolujte Hlášení závad na displeji: 19

3 Před uvedením do provozu Návod k obsluze SP strana 3 Důležité: Před prvním uvedením baličky do provozu zkontrolujte stav oleje vakuového čerpadla (viz kap. 4.1). Dále by se mělo provést automatické vyrovnání baličky, pokud je neprovedl servisní pracovník již při expedici. Pokud provedeno nebylo, kontaktujte servisní nebo prodejní místo. Připojení a nastavení láhve s plynem Balička je vybavena zařízením k plnění ochranným plynem. Pokud chcete do vakuové balení plnit ochranným plynem, potřebujete toto příslušenství: láhev s potravinářským plynem (např. směs N 2 /CO 2 ) 1 redukční ventil (pracovní rozsah 0-10 bar) 1 hadice (S 220 SP: Hadice Ø vnitř 6 mm) (S 225 SP: Hadice Ø vnitř 6 mm) 2 objímky pro nasazení hadice Toto příslušenství není zahrnuto v rozsahu dodávky! POZOR!!! Pro ochrannou náplň se smějí používat pouze směsi plynu, které mají čistý obsah kyslíku (O 2 ) nižší než 25%. V opačném případě hrozí nebezpečí exploze čerpadla!!! V případě dalších otázek kontaktujte svého dodavatele plynu!!! Toto však neplatí pro baličky, které jsou vybaveny speciálním čerpadlem pro plnění kyslíkem! Ostatní přípravy a) Držák misek Potřebný držák misek bude nasazen na čtyřech čepech zvedacího válce ve vakuové komoře. Upozornění: Podle možnosti ponechte ve vakuové komoře vždy co nejvíce vložek, abyste co nejvíce zmenšili volný prostor. Čím bude tento prostor menší, tím rychleji proběhne balicí cyklus a tím menší bude spotřeba plynu.

4 Návod k obsluze SP strana 4 b) Cívky s fólií Cívka s fólií pro krytí misek je připevněna na levé straně baličkae, napnutí fólie zajišťují vodicí válečky. Průměr cívky s fólií je jimi omezen na 250 mm! c) Zapnutí Hlavní vypínač je umístěn na přední straně baličky a lze jím zapnout jeho napájení. Tím se aktivuje ovládání, zahřívání topné desky se indikuje rozsvícením oranžové kontrolky vpravo od hlavního vypínače. Zelená kontrolka svým svitem potvrzuje správné napájení topného systému (jen u modelu S 225 SP). d) Vyhřívání Po zapnutí baličky potřebuje topení v závislosti na nastavené teplotě 3-5 minut, než se topná deska úplně a rovnoměrně rozehřeje. Když je dosaženo požadované teploty topné desky, zhasne oranžová kontrolka (jen u modelu S 225 SP). Topná deska je nyní připravena k balení. f) Nasazení misek Do držáku misek se vloží vhodné plastové misky. Je třeba dbát na to, aby misky přiléhaly rovnoměrně ke gumovému profilu přídržné desky. S ohledem na okolnosti balení doporučujeme, aby se vkládaly již naplněné misky. Upozornění: Při dodatečném plnění misek je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby jejich okraje nebyly znečištěné, protože pak by k nim krycí fólie dokonale nepřilnula. UPOZORNĚNÍ: Tento návod k použití je částí technické dokumentace a musí se zohlednit v souvislosti s dalšími platnými návody pro ten který typ baličky. Každý uživatel vakuové baličky si jej musí pozorně přečíst. Návod musí být každému uživateli vždy k dispozici.

5 Návod k obsluze SP strana 5 Kapitola B: Rychlá příprava 2. Řídicí systém 2.1 Práce s baličkou Balička se zapíná přepnutím hlavního vypínače do polohy 1, po čemž se na displeji objeví logo výrobce. Stiskem zeleného tlačítka VYP (1) na ovládací klávesnici se aktivuje ovládání a rozběhne se čerpadlo. Pokud je ovládání zapnuto, na displeji se objeví program Misky Výběr programu Podle toho, jaký produkt se bude balit, je třeba vybrat vhodný program. Řídicí systém má standardně k dispozici 6 základních programů. Jsou to programy: Misky 1 až Misky 6. digram se volí tlačítky (3a) a (3b). Pokud pro nějaký produkt není k dispozici vhodný program, lze jej vytvořit (viz kap ). Právě tak je možné upravovat základní nastavení programů (viz kap. 3.1). 1 nebo aktuální naposledy použitý program

6 2.3 Práce se standardními programy Po nastavení vhodného programu je třeba vložit naplněné misky do držáku. 2.4 Zvláštní funkce Návod k obsluze SP strana 6 Ukončení pracovní operace Celý postup balení lze ukončit pomocí tlačítka STOP" (4). Do vakuové komory se ihned napustí vzduch, víko se otevře, aniž by se misky zavařily, resp. postup zavařování se ukončí. Ukončení probíhající pracovní operace Probíhající pracovní operaci lze ukončit žlutým tlačítkem se šipkou (5). Pokud stisknete toto tlačítko při operaci čerpání, přestane se čerpat a začne se provádět další krok. Pokud tlačítko stisknete při naplňování obalu ochranným plynem, operace se ukončí a začne se provádět následující krok (v tomto případě přivaření fólie). Upozornění: Při svařování nemá žluté tlačítko se šipkou (5) žádnou funkci!

7 Návod k obsluze SP strana 7 Kapitola C: Další vysvětlení 3. Údaje na displeji Grafický displej LCD řídicího systému dovoluje zobrazování různých funkcí a hodnot. To umožňuje provádět programování a nastavování jen několika tlačítky. Na displeji se zobrazují vedle tlačítek se šipkami (2a), (2b), (3a) a (3b) funkce, které tato tlačítka aktuálně mají. V zásadě se u řídicího systému rozlišují 3 různé programové úrovně, které budou dále vysvětleny. I. úroveň programu V první programové úrovni se dostanete pomocí tlačítek (3a) nebo (3b) k 16 připraveným základním programům, jejichž jména se zobrazí na displeji. Pokud projdete všechny programy jeden po druhém, dostanete se zpátky do výchozího bodu (tzv. programová smyčka). Stisknutím a podržením tlačítka Zobrazení (2b) se zobrazí z výroby nastavené hodnoty vakua, ochranného plynu, teploty sváření a zdvihu. Po uvolnění tlačítka se na displeji zobrazí opět jméno programu.

8 II. úroveň programu Ve druhé programové úrovni je možné měnit tovární nastavení jednotlivých parametrů (tzv. základních hodnot) vakua, ochranného plynu, sváření a zdvihu. Návod k obsluze SP strana 8 To se provede stiskem tlačítka Parametry (2a) na alespoň 3 vteřiny! Pomocí tlačítek (3a) nebo (3b) lze postupně vyvolat těchto 5 základních hodnot. Chcete-li změnit základní hodnotu, stiskněte tlačítko Změnit (2a), po čemž se přednastavená hodnota zobrazí v úrovni změn. Změna se provede tlačítky + (3a) nebo - (3b). Důležité: Aby se změna opravdu provedla, je nutné stisknout tlačítko Ester (6). Poté se displej vrátí zpět k základním hodnotám. Upozornění: Stisknutí tlačítka Zpět (2b) nebo STOP (4) způsobí, že se změněné hodnoty neuloží. Právě tak lze pomocí tlačítka Zpět (2b) opustit druhou programovou úroveň a vrátit se do první úrovně.

9 III. úroveň programu Ve třetí programové úrovni lze vytvářet nové programy. Viz kap. 3.2 Návod k obsluze SP strana Změna základních hodnot Jak bylo popsáno v předchozím odstavci, je třeba se dostat do druhé programové úrovně, aby bylo možno přizpůsobit základní hodnoty individuálním požadavkům. V dalším budou podrobně vysvětleny zvláštnosti jednotlivých základních hodnot Vakuum Hodnotu vakua lze pro každý program nastavit v rozmezí od 1% do 99,9%. Pro změnu hodnoty vakua je třeba stisknout tlačítko Změnit (2a), po čemž se na displeji objeví přednastavená hodnota v úrovni změn. Přednastavenou hodnotu lze změnit pomocí tlačítek + (3a) nebo - (3b) Vypnutí vakua Pokud se mají misky jen zavařit fólií a není třeba je plnit ochranným plynem, lze operace vakuování a plnění plynem vyřadit. Stiskem tlačítka (2a) se proces vakuování deaktivuje. Současně s tím se vyřadí i plnění plynem. Důležité: Aby se změna provedla, je třeba stisknout tlačítko Ester (6). Displej se poté vrátí zpět k základním hodnotám.

10 Návod k obsluze SP strana 10 Pokyn: Potraviny citlivé na tlak, jako např. ovoce s vysokým obsahem vody, jsou obecně vhodné pro balení ve vakuu jen podmíněně. Aby ale i toto bylo možné, je řídicí systém vybaven speciální funkcí, která při dosažení bodu varu při snížené teplotě automaticky ukončí postup balení, tzv. měkké vakuum (kontrola páry). Bod varu při snížené teplotě je hodnota teploty, při které se vlhkost obsažená v potravině začíná odpařovat. Pokud by byla potravina dále vystavena působení vakua bez ohledu na bod varu, začala by se obsažená vlhkost pomalu měnit v páru. Následkem toho by se snižoval obsah vody v potravině a mohlo by případně dojít i k narušení buněčné struktury. Opakovaným tisknutím tlačítka - (3b) se od minimální hodnoty vakua 1% aktivuje režim Měkké vakuum (údaj na displeji: Pára ). V tomto režimu reaguje senzorové řízení baličky velmi citlivě na bod varu balené potraviny při snížené teplotě Plyn Množství ochranného plynu lze nastavit zvlášť pro každý program. Pro změnu hodnoty vakua je třeba stisknout tlačítko Změnit (2a), po čemž se na displeji objeví přednastavená hodnota v úrovni změn. Přednastavenou hodnotu lze změnit pomocí tlačítek + (3a) nebo - (3b). Důležité: Aby se změna provedla, je třeba stisknout tlačítko Ester (6). Displej se poté vrátí zpět k základním hodnotám.

11 Návod k obsluze SP strana 11 Stisknutí tlačítka Zpět (2b) nebo STOP (4) způsobí, že se změněné hodnoty neuloží. Tímto tlačítkem lze rovněž opustit druhou programovou úroveň a vrátit se do první Výběr plynu (asi od r. 2005) Pro ochranu je možno použít více druhů plynu. Proto je balička vybaven dvěma přípojkami pro různé druhy plynu, které jsou označeny V1 a V2. Pro aktivaci zvoleného druhu plynu je třeba tisknout tlačítko tolikrát (2a), až se na displeji zobrazí údaj Ventil 1 nebo Ventil Teplota (asi od r. 2005) Teplotu sváření lze uložit jednotlivě pro každý program. Správně nastavená teplota sváření se pozná podle toho, že svár je průběžný a krycí fólie dobře drží. Chcete-li změnit základní hodnotu, stiskněte tlačítko Změnit (2a), po čemž se přednastavená hodnota zobrazí v úrovni změn. Přednastavenou hodnotu lze změnit tlačítky + (3a) nebo - (3b). Důležité: Aby se změna provedla, je třeba stisknout tlačítko Ester (6). Poté se displej vrátí zpět k základním hodnotám. Upozornění: Stisk tlačítka Zpět (2b) nebo STOP (4) způsobí, že se změněné hodnoty neuloží do paměti. Těmito tlačítky lze také opustit druhou programovou úroveň a vrátit se do první.

12 Návod k obsluze SP strana Čas sváření Čas, po který na balení bude působit svařovací teplota, se dá nastavit v krocích po 0,5 vteřiny. Chcete-li změnit hodnotu času, stiskněte tlačítko Změnit (2a), po čemž se nastavená hodnota zobrazí v úrovni změn. Nastavenou hodnotu lze změnit tlačítky + (3a) nebo - (3b). Stisk tlačítka Zpět (2b) nebo STOP (4) způsobí, že se změněné hodnoty neuloží do paměti. Těmito tlačítky lze také opustit druhou programovou úroveň a vrátit se do první Zdvih Pro každý program jednotlivě lze nastavit dobu, po kterou bude po balicí operaci zdvižen držák misek. Chcete-li změnit základní hodnotu, stiskněte tlačítko Změnit (2a), po čemž se nastavená hodnota času zobrazí v úrovni změn. Nastavenou hodnotu lze změnit tlačítky + (3a) nebo - (3b). Stisk tlačítka Zpět (2b) nebo STOP (4) způsobí, že se změněné hodnoty neuloží do paměti. Těmito tlačítky lze také opustit druhou programovou úroveň a vrátit se do první. 3.2 III. Úroveň programu Řídicí systém baličky umožňuje vytvářet nové programy téměř bez omezení. Tato funkce je založena na principu, který dovoluje uložit základní program pod novým jménem, přičemž původní program zůstává nezměněn. Hodnoty nového programu pak mohou být jednotlivě měněny a přizpůsobovány.

13 Návod k obsluze SP strana 13 Dále existuje možnost odvolávat změny, která spočívá v tom, že změněné parametry základních programů lze vracet k jejich původním hodnotám (tzv. RESET). Nově vytvořené programy lze také smazat. Všechny tyto funkce jsou obsahem III. programové úrovně Vytvoření nového programu V dalším jsou popsány jednotlivé kroky vytváření nového programu. a) Nejdříve je potřeba vybrat některý ze základních programů, který obsahuje podle možnosti co nejvíce stejných nebo podobných hodnot jako nový program, který se má vytvořit (zde jako příklad Miska 1 ) b) Stiskem tlačítka Hodnoty (2a) na alespoň 3 vteřiny se dostanete do druhé programové úrovně. c) Poté se stiskne tlačítko Ester (6) asi na 2 vteřiny, dokud se na displeji neobjeví nový údaj. d) Pro zadání nového jména programu je třeba stisknout tlačítko Provést (2a). Pomocí tlačítek (3a) a (3b) můžete procházet abecedu včetně zvláštních znaků, dokud nenaleznete vhodný znak. Pro potvrzení zvoleného znaku stiskněte tlačítko Ester (6). Poté se přesune kurzor o jednu pozici doprava. Pokud je nové jméno úplné, je třeba stisknout klávesu Uložit (2a). e) Tuto programovou úroveň opustíte stisknutím tlačítka Zpět (2b) na tak dlouho, až se na displeji objeví jméno nového programu. Upozornění: Potřebujete-li vymazat špatně vložené písmeno, stiskněte žluté tlačítko se šipkou (5). Znak se vymaže a kurzor skočí o jednu pozici doleva.

14 3.2.2 Rušení změn Jak již bylo zmíněno v kap. 3.2, ve III. programové úrovni lze provádět změny. Povolené změny základních programů jsou tyto: návrat změněných hodnot k původním ( Deset ) Povolené změny nově vytvořených programů jsou tyto: změna jména ( Jméno ) vymazání programu ( Mazání ) Návod k obsluze SP strana 14 Chcete-li tyto změny provést, postupujte podle návodu uvedeného v odstavci (body a až c). Poté vyberte druh změny, která se má provést, pomocí tlačítek (3a) nebo (3b). Další pracovní kroky se provádějí podle menu a zobrazují se na displeji. 3.3 Individuální nastavení displeje Jak již bylo uvedeno, řídicí systém baličky se dodává se 16 základními programy. Dále je možné vytvářet vlastní programy, a to téměř neomezeně. Zpravidla však uživatel nikdy nepotřebuje všechny základní programy, takže je možno zařídit, aby se zobrazovaly jen skutečně používané programy. Tak odpadne časově náročné procházení všech základních programů, než se dostanete k potřebnému programu. Pokud je balička v pohotovostním stavu (I. programová úroveň), je třeba alespoň na 2 vteřiny stisknout tlačítko STOP (4), načež se na displeji zobrazí jména všech základních programů. Pomocí tlačítek (3a) nebo (3b) lze vybrat kterýkoliv program (tento program je pak na displeji podbarven) a lze jej aktivovat nebo deaktivovat tlačítkem (2a). Pokud jsou takto vybrány všechny programy, uloží se změny do paměti stisknutím tlačítka Uložit (2b), Ester (6) nebo STOP (4).

15 3.3.1 Změna jazyka Pokud chcete změnit jazyk, stiskněte a podržte žluté tlačítko (5). Stiskem tlačítka (6) Ester lze přepnout na jiný jazyk. Po celkem 4 stisknutích se displej vrátí opět do původního jazyka. Pokud pustíte obě tlačítka, zobrazený jazyk se uloží. 4. Změna nábaličky Balička umožňuje automatickou změnu nástroje Postup výměny naleznete v návodu ke konkrétnímu nástroji. 5. Čištění a údržba Návod k obsluze SP strana 15 Balička je třeba v pravidelných intervalech čistit. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla. V žádném případě nesmíte baličku vystříkávat vodou nebo párou přístrojem na vysokotlaké čištění. Pro čištění se nejlépe hodí mýdlová voda. Do nasávacího otvoru vakuové komory se v žádném případě nesmí dostat voda nebo čisticí prostředek. 5.1 Kontrola oleje Aby byla zaručena správná funkce baličky, je zapotřebí pravidelně kontrolovat stav oleje, a to jak při prvním uvedení do provozu, tak i v pravidelných intervalech v dalším provozu. Abyste na kontrolu a výměnu oleje nezapomněli, je balička vybaven indikací servisu. Kontrolu stavu oleje je možno provádět větrací štěrbinou na zadní straně. Hladina oleje musí ležet mezi značkou minimálního a maximálního množství oleje na okénku olejoznaku (pokud je takové značení k dispozici). S 220 SP Na skříni baličky je po straně otvor, kterým je možno odečítat stav oleje v čerpadle. Hladina oleje musí ležet mezi značkou minimálního a maximálního množství oleje na okénku olejoznaku (pokud je takové značení k dispozici).

16 Návod k obsluze SP strana 16 S 225 SP Kontrolu stavu oleje je možno provádět větrací štěrbinou na zadní straně. Hladina oleje musí ležet mezi značkou minimálního a maximálního množství oleje na okénku olejoznaku (pokud je takové značení k dispozici). 5.3 Výměna oleje Důležité: Před otevřením baličky vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. S 220 SP a) Vysuňte cívku s fólií b) Uzavřete a aretujte kryt. c) Na přední straně baličky vlevo a vpravo odstraňte dva spodní šrouby. d) Balička uchopte vpředu nahoře u vakuové komory a kryt sklopte dozadu. e) Šestihranným klíčem odstraňte šroub pro vypouštění oleje a nechte olej vytéci do připravené nádoby. Oleje nechte dostatečně vykapat. f) Šroub výpustného otvoru oleje našroubujte zpět a dobře utáhněte. g) Na vrchní straně čerpadla odstraňte plnicí šroub oleje a nalijte povolený druh oleje. h) Sledujte přitom olejoznak (MIN-MAX) (pokud je takové značení k Bublina dispozici). i) Důležité: na horním okraji průhledítka musí být vidět vzduchová bublina. Příliš mnoho oleje by mohlo vést k poškození čerpadla. j) Balička sestavte opačným postupem. S 225 SP a) Odšroubujte zadní stěnu b) Šestihranným klíčem odstraňte šroub pro vypouštění oleje a nechte olej vytéci do připravené nádoby. Olej nechte dostatečně vykapat. c) Šroub výpustného otvoru oleje našroubujte zpět a dobře utáhněte. d) Odstraňte šroub pro plnění oleje a naplňte schváleným druhem oleje. e) Sledujte přitom olejoznak (MIN-MAX) (pokud je takové značení k dispozici). Vpust oleje Olejoznak

17 f) Důležité: na horním okraji průhledítka musí být vidět vzduchová bublina (viz obr. výše). Příliš mnoho oleje by mohlo vést k poškození čerpadla. g) Balička sestavte opačným postupem. Návod k obsluze SP strana Ostatní servisní práce Podle délky provozu baličky je třeba v pravidelných časových intervalech provádět servisní práce na čerpadle a na vakuové komoře. Pokud se budou často balit vlhké potraviny, např. omáčky, pak se servisní práce na čerpadle musí provádět v kratších časových intervalech. Přitom je nutné rozlišovat: Denně: Kontrolu znečištění těsnění krytu. Kontrolu stavu oleje a stupeň znečištění oleje. Kontrolu opotřebení vysekávacího nože. Kontrolu gumového profilu držáku misek. Měsíčně: Kontrolu stavu oleje a stupeň znečištění oleje. Kontrolu svářecí lišty. Pololetně: Výměnu oleje a kontrolu čerpadla po delších časových intervalech. Kontrolu a příp. výměnu těsnění krytu, silikonového nosníku a teflonového pásu svářecí lišty. Ročně: čerpadla. Při častém používání vakuové baličky vyměňte separátor oleje vakuového Vyměňte olej. Výpust oleje

18 6. Nejprve zkontrolujte sami Návod k obsluze SP strana 18 Pokud by Váš balička nepracoval uspokojivě, nejdříve sami zkontrolujte následující body, dříve než zavoláte zákaznickou službu: Čerpadlo vysadí uprostřed odsávacího postupu: Zkontrolujte přípojku proudu a pojistky! Zkontrolujte, zda řídicí dávkovač je dobře zasunut do konektorové lišty a zda pevně sedí nástrčné spojení plochého pásu vpředu na řídicím dávkovači (k tomu je nutné otevřít přední dvířka baličky)! Čerpadlo nabíhá, ale kryt není přisáván: Není možno docílit vakua. Zkontrolujte těsnění krytu na netěsnost a poškození! Vadné těsnění krytu vyměňte! Zkontrolujte smysl otáčení čerpadla a případně jej změňte záměnou fází! Čerpadlo dává příliš málo vakua: Zkontrolujte stav oleje vakuového čerpadla! Zkontrolujte jakost oleje. Pokud olej bíle pění, vyměňte jej! Řezání již nefunguje bezvadně nebo je řez perforovaný: řezací nůž je opotřebený Vyměňte nůž! držák misek nesedí správně na čepu. Správně usaďte držák misek!

19 Návod k obsluze SP strana 19 Hlášení závad na displeji: Únik! Kryt není přisáván. Zkontrolujte těsnění krytu! Zkontrolujte smysl otáčení čerpadla! Kryt je zablokovaný! Kryt se po zaplavení komory neotevírá. Zkontrolujte přívod stlačeného vzduchu! Nejde plyn! Do sáčku nemůže proudit žádný plyn (pouze u programu s plynem). Zkontrolujte tlak nastavený na manometru! (viz kap. Před uvedením do provozu ) Otevřete nebo vyměňte láhev s plynem! Servis nutný! Bylo dosaženo určitého počtu balicích cyklů. Proveďte co nejdříve servis! Pokud by balicí balička i po provedení výše uvedených bodů přesto nefungoval správně, pak o tom informujte prodejní místo nebo nejbližší službu pro zákazníky. Mějte připraveny následující informace: a) krátký a přesný popis závady, b) přesné označení typu a modelu baličky, c) datum nákupu a prodejní místo, d) číslo baličky (viz typový štítek).

20 Návod k obsluze SP strana 20 Obsah okének displeje: Únik! chyba Miska 1 Zablokovaný kryt Vzduch uvnitř Miska 1 Nejde plyn Plyn Servis nutný!

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. NÁVOD NA OBSLUHU 1.0 Učinili jste dobrý výběr! SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín S decentralizovaným rekuperátorem tepla jste získali vysoce kvalitní produkt. Větrání otevřeným oknem,

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6 720 806 092 (2012/12) cs Úvodem Úvodem Vážená

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE DOPLNĚK NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ PRO MODELY STW OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE Traktor může být vybavený přídavným hydraulickým ventilem s joystickovým ovladačem pro snazší

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie www.ferro.pl SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie TECHNICKÉ ÚDAJE 60 178 70 133 M25x2 Napájení Alkalická baterie 9 V nebo na zvláštní žádost transformátor 9 V Doporučený tlak vody 0,5-8,0

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONVEKTOMAT ADVANCE CONCEPT MODELY: ACE-061 ACE-101 ACE-102 ACE-201 ACE-202 ACG-061 ACG-101 ACG-102 ACG-201 ACG-202 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I 6 720 807 604 (2013/03) cs Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Úvodem Úvodem Vážená

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

SABILEX 2AD PLUS. 3. Upozornění SABILEX 2AD PLUS NÁVOD K POUŽITÍ

SABILEX 2AD PLUS. 3. Upozornění SABILEX 2AD PLUS NÁVOD K POUŽITÍ SABILEX 2AD PLUS Děkujeme Vám, že jste si zakoupili přístroj Sabilex. Před použitím přístroje si nejdříve řádně prostudujte návod k použití. V návodu se dočtete všechny důležité informace nutné pro použití

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Určen pro montáž do instalace pitné vody Upozornění: Před montáží a uvedením do provozu si prosím přečtěte návod na montáž a provozní pokyny! Návod

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR600 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

OBSAH. Control Valves. RX63B-3+B Řídící ventil - návod. Váš lokální prodejce řídícího ventilu RX:

OBSAH. Control Valves. RX63B-3+B Řídící ventil - návod. Váš lokální prodejce řídícího ventilu RX: OBSAH 1. Úvod:... 2 2. Vzhled a technická specifikace řídícího ventilu:... 3 3. Ovládací tlačítka a úchyty /obrázek A a B/... 3 4. Připojení ventilu /obrázek A a B/... 4 5. Display a popis pracovních cyklů....

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR Návod k obsluze 1 Bezpečnost Toto zařízení není určeno pro venkovní použití. Jakékoliv vaše modifikace tohoto přístroje mohou vést ke ztrátě záruky. Servis svěřte pouze odborným

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více