Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková"

Transkript

1 Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního kola z majetku Města Valašské Meziříčí do majetku Obecního úřadu Mikulůvka a 2 ks jízdních kol z majetku Města Valašské Meziříčí do majetku Obecního úřadu Branky dle předloženého návrhu. pí Rachůnková 45/02 Vyhlášení záměru na prodej služebních motorových vozidel městské policie Rada města vyhlašuje záměr na prodej služebních motorových vozidel městské policie, a to osobního automobilu zn. Škoda Felicia Combi LXI, registrační značka VSI a osobního automobilu zn. Kia Sportage, registrační značka VSI T: Ihned Zodp.: Ing. Camfrla 45/03 Žádost o navýšení rozpočtu městské policie na rok 2008 za účelem nákupu taktických vest 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu městské policie na rok 2008 o částku ,- Kč za účelem nákupu taktických vest. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008, a to následovně: - v příjmové části navýšení o ,- Kč v Nedaňových příjmech na oddíl ( ) 2221, položku 2310 Prodej osobních vozidel Městské policie, - ve výdajové části navýšení o ,- Kč u orj. 10, oddílu ( ) 5311, položky 5132, org Ochranné pomůcky Městské policie taktické vesty. T 1 : Ihned T 2 : Ihned Zodp 1.: Ing. Camfrla Zodp 2.: Ing. Matocha Ing. Studeník 1

2 45/04 Úprava rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 vzhledem ke skutečně poskytnutým finančním prostředkům přidělených dotací na dávky sociální péče Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit změny rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 v souvislosti se změnou výše dotačního vztahu na sociální dávky takto: 1. v příjmové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 bude upravená dotace na výši ,- Kč na položce 4116 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, pod účelovým znakem 13235, 2. ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 se změna dotace na výši ,- Kč promítne následovně: Orj. Oddíl Pol. Org. Druh výdaje Rozpočet před změnou Rozpočet po změně Příspěvek na péči UZ Ing. Studeník 45/05 Zpráva o stavu pohledávek Města Valašské Meziříčí Rada města bere na vědomí Zprávu o stavu pohledávek Města Valašské Meziříčí ke dni předloženou vedoucím Odboru finančního MěÚ. Ing. Studeník 45/06 Odpis nedobytných pohledávek Města Valašské Meziříčí v celkové výši ,40 Kč 1. Rada města schvaluje odpis nedobytných pohledávek Města Valašské Meziříčí v celkové výši ,- Kč dle předloženého návrhu a soupisu dlužníků. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky ve výši ,40 Kč nájem nebytových prostor dle předloženého návrhu. Ing. Studeník 45/07 Rozpočtové opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 3 OŠKS a orj. 4 OÚPSŘRR 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí 2

3 na rok 2008 ve výši ,- Kč z orj. 4, oddílu ( ) 3639, položky 5169, org. 526 Program rozvoje města na orj. 3, oddíl ( ) 3319, položku 5339, org Příspěvek SUPŠ sklářské Letní sklářská škola středoškoláků. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 snížení závazného ukazatele u orj. 4 OÚPSŘRR běžné výdaje o ,- Kč a zvýšení závazného ukazatele u orj. 3 OŠKS běžné výdaje o ,- Kč. Ing. Studeník 45/08 Odvod Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace ve výši ,74 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Valašské Meziříčí Rada města ukládá Technickým službám města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši ,74 Kč. Ing. Studeník 45/09 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 3 OŠKS Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008, a to následovně: ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org Budovy, haly, stavby (školy a školská zařízení) na orj. 3, oddíl ( ) 3111, položku 6121, org MŠ Hrachovec rekonstrukce střechy, ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org Budovy, haly, stavby (školy a školská zařízení) na orj. 3, oddíl ( ) 3111, položku 6121, org MŠ Kraiczova PD rekonstrukce ŠJ, ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org Budovy, haly, stavby (školy a školská zařízení) na orj. 3, oddíl ( ) 3113, položku 6351, org ZŠ Šafaříkova příspěvek na investici (KHS), ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org Budovy, haly, stavby (školy a školská zařízení) na orj. 3, oddíl ( ) 3113, položku 6351, org ZŠ Vyhlídka příspěvek na investici (KHS), ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org Budovy, haly, stavby (školy a školská zařízení) na orj. 3, oddíl ( ) 3412, položku 6121, org. 365 ST SERVIS správa zimního stadionu (investice). Ing. Studeník 3

4 45/10 Nabídka bezplatné právní pomoci v rámci projektu MoBeX (moderní bezplatné exekuce) při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti 1. Rada města schvaluje zavedení systému bezplatného vymáhání pohledávek dle předloženého návrhu a ukládá vedoucímu Odboru finančního MěÚ připravit výběrové řízení, kdy nabídky exekutorských společností předloží Radě města k vyhodnocení. 2. Rada města ukládá Útvaru interního auditu a kontroly MěÚ v součinnosti s Odborem finančním MěÚ uskutečnit audit pohledávek a navrhnout systém jejich řešení. T 1 : Ihned T 2 : Ihned Zodp 1.: Ing. Matocha Ing. Studeník Zodp 2.: Ing. Matocha Ing. Plevová Ing. Studeník 45/11 Žádost o příspěvek na dopravu pro žáky Integrované střední školy Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Rada města schvaluje příspěvek na dopravu ve výši ,- Kč pro žáky Integrované střední školy Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, kteří se zúčastní výměnné praxe ve dnech v Budvě Černá Hora. Ing. arch. Vávrová 45/12 Pořizování územně analytických podkladů Rozbor udržitelného rozvoje území Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností EKOTOXA s. r. o., se sídlem Kosmákova 28, č. p. 2195, Brno, Židenice, IČ: Ing. arch. Vávrová 45/13 Přidělení bytu - Penzion Rada města přiděluje nájemní byt na dobu určitou dvou let dle předloženého návrhu této žadatelce: xxx xxx na ul. J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí. 4

5 45/14 Přidělení bytu ve staré zástavbě Rada města přiděluje nájemní byt na dobu určitou dvou let dle předloženého návrhu těmto žadatelům: xxx xxx na ul. Zašovská ve Valašském Meziříčí, xxx xxx na ul. Zašovská ve Valašském Meziříčí, xxx xxx na ul. Zašovská ve Valašském Meziříčí. 45/15 Přidělení bytu - Stínadla Rada města přiděluje nájemní byt na dobu určitou dvou let dle předloženého návrhu těmto žadatelům: xxx xxx na ul. Luční ve Valašském Meziříčí, xxx xxx na ul. Luční ve Valašském Meziříčí. 45/16 Výměna bytu Rada města schvaluje výměnu bytu na ul. Schlattauerova ve Valašském Meziříčí, jehož nájemce je pan xxx xxx, za byt, jehož nájemce je pan xxx xxx dle předloženého návrhu. 45/17 Prodloužení nájemních smluv v městských bytech Rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv v městských bytech se zapracováním rozhodčí doložky dle přílohy. 5

6 45/18 Seznam žadatelů o přidělení městského bytu aktualizovaný ke dni Rada města bere na vědomí Seznam žadatelů o přidělení městského bytu aktualizovaný ke dni dle předloženého návrhu. 45/19 Seznam žadatelů o přidělení městského bytu v Penzionu na ul. J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí Rada města bere na vědomí Seznam žadatelů o přidělení městského bytu v Penzionu na ul. J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. 45/20 Žádost pana xxx xxx a paní xxx xxx o prodej pozemku p. č. 423/6 o výměře 709 m 2, pozemku p. č. 423/17 o výměře 139 m 2 a pozemku p. č. 423/18 o výměře 415 m 2, vše v k. ú. Bynina Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p. č. 423/6 o výměře 709 m 2, pozemku p. č. 423/17 o výměře 139 m 2 a pozemku p. č. 423/18 o výměře 415 m 2, vše v k. ú. Bynina. 45/21 Žádost společnosti BORUT Brno s. r. o. o prodej pozemku p. č. 2865/8 o výměře 437 m 2 a pozemku p. č. 2865/9 o výměře 105 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 2865/8 o výměře 437 m 2 a pozemku p. č. 2865/9 o výměře 105 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město. 6

7 45/22 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 177/2 o výměře 22 m 2 a pozemku p. č. 177/3 o výměře 22 m 2, vše v k. ú. Křivé Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemků p. č. 177/2 o výměře 22 m 2, p. č. 177/3 o výměře 22 m 2, p. č. 177/5 o výměře 22 m 2, p. č. 177/7 o výměře 22 m 2, p. č. 177/8 o výměře 22 m 2, p. č. 177/9 o výměře 22 m 2, p. č. 177/10 o výměře 22 m 2, p. č. 177/11 o výměře 22 m 2, p. č. 177/12 o výměře 22 m 2, p. č. 177/13 o výměře 22 m 2, p. č. 177/14 o výměře 22 m 2, p. č. 177/15 o výměře 22 m 2, p. č. 177/16 o výměře 22 m 2, p. č. 177/17 o výměře 22 m 2, p. č. 177/18 o výměře 22 m 2, vše v k. ú. Křivé za účelem výstavby garáží. Výstavbu garáží bude možné provést pouze za předpokladu změny územního plánu. 45/23 Žádost pana xxx xxx o prodej budovy bez čp./če (hasičská zbrojnice) ležící na pozemku p. č. st. 150 a pozemku p. č. st. 150 o výměře 81 m 2, vše v k. ú. Bynina Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej budovy bez čp./če. (hasičská zbrojnice) umístěné na nově vytvořeném pozemku p. č. st. 150 dle GPL č /2004 a nově vytvořeného pozemku p. č. st. 150 o výměře 81 m 2 dle GPL č /2004, vše v k. ú. Bynina panu xxx xxx za cenu ,- Kč dle předloženého návrhu. 45/24 Žádost společnosti MEDKOTECH s. r. o. o prodej objektu čp. 573 ležícího na pozemku p. č. st. 1/1 a pozemku p. č. st. 1/1 o výměře 375 m 2, vše v k. ú. Krhová Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej objektu čp. 573 ležícího na pozemku p. č. st. 1/1 a pozemku p. č. st. 1/1 o výměře 375 m 2, vše v k. ú. Krhová společnosti MEDKOTECH s. r. o., se sídlem Krhová 573, Valašské Meziříčí, IČ: , zastoupena Ing. Stanislavem Purgertem za cenu ,- Kč. 7

8 45/25 Žádost společnosti BONVER WIN, a. s. o prodej části pozemku p. č. 836/10 o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 836/10 o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu společnosti BONVER WIN, a. s., se sídlem Cholevova 1530/1, Ostrava - Hrabůvka, IČ: za cenu 1.000,- Kč/m 2. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 45/26 Žádost společnosti AHOLD Czech Republic, a. s. o pronájem části pozemku p. č. 2544/51 o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 2544/51 o výměře 5 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. 45/27 Žádost společnosti AGROTECH, spol. s r. o. o pronájem části pozemku p. č. 493/13 o výměře 5500 m 2 a části pozemku p. č. 493/2 o výměře m 2, vše v k. ú. Juřinka Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 493/13 o výměře 5500 m 2 a části pozemku p. č. 493/2 o výměře m 2, vše v k. ú. Juřinka k zemědělským účelům. 45/28 Žádost příspěvkové organice Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí o pronájem nebytových prostor místnosti č. P16 o výměře 54,30 m 2 v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí 1. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor, a to místnosti č. P12 o výměře 13,38 m 2, č. P13 o výměře 13,38 m 2, č. P14 o výměře 26,75 m 2, č. P15 o výměře 13,38 m 2, č. P17 o výměře 28,89 m 2 a č. 110 o výměře 42,27 m 2, vše v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí od Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor, a to místnosti č. P16 o výměře 54,30 m 2 v budově čp. 638 na ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí Kulturnímu zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvkové organizaci, se sídlem Komenského 1, Valašské Meziříčí, IČ:

9 od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 200,- Kč/m 2 /rok. 45/29 Žádost pana xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 462/2 o výměře 122 m 2 a části pozemku p. č. 462/3 o výměře 67 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 462/2 o výměře 122 m 2 a části pozemku p. č. 462/3 o výměře 67 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou panu xxx xxx za cenu 10,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od dle předloženého návrhu. 45/30 Žádost pana xxx xxx o pronájem nebytových prostor v budově čp. 30 ve Valašském Meziříčí, místní části Lhota u Choryně o výměře 34,91 m 2 Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově čp. 30 ve Valašském Meziříčí, místní části Lhota u Choryně o výměře 34,91 m 2 panu xxx xxx za cenu 2.000,- Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od dle předloženého návrhu. 45/31 Žádost pana xxx xxx o pronájem nebytových prostor v budově čp. 52 ve Valašském Meziříčí, místní části Bynina (bývalý MNV) - místnost č. 3 o výměře 50,22 m 2, WC a společné prostory o výměře 17,46 m 2 Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v budově čp. 52 ve Valašském Meziříčí, místní části Bynina (bývalý MNV), a to místnosti č. 3 o výměře 50,22 m 2, WC a společné prostory o výměře 17,46 m 2 panu xxx xxx za cenu: - místnost č. 3 o výměře 50,22 m 2-150,- Kč/m 2 /rok, - WC a společné prostory o výměře 17,46 m 2-50,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od dle předloženého návrhu. 9

10 45/32 Pronájem pozemku p. č. 965/8 o výměře 586 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 965/8 o výměře 586 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou od od Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, IČ: Rada města schvaluje úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 965/8 o výměře 586 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou od do , tj. dva roky zpětně Pozemkovému fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, IČ: /33 Žádost paní Jitky Janišové o pronájem části pozemku p. č. 713 o výměře 15 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 713 o výměře 15 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za účelem umístění a provozování prodejního stánku paní Jitce Janišové, podnikající pod jménem Jitka Janišová, místo podnikání U Vodojemu 1229, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu 500,- Kč/m 2 /rok od na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 45/34 Revokace usnesení č. 44/58 ze dne Žádost společnosti RAP GROUP s. r. o. o úpravu - prodloužení Nájemní smlouvy ze dne o dva roky, tj. do na pronájem části zdi domu čp. 784 na ul. Zašovská ve Valašském Meziříčí Rada města revokuje své usnesení č. 44/58 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje změnu Nájemní smlouvy ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností RAP GROUP s. r. o., se sídlem Hranická 838, Valašské Meziříčí, IČ: na pronájem části zdi domu čp. 784 na ul. Zašovská ve Valašském Meziříčí formou dodatku č. 2, týkajícího se prodloužení termínu nájmu o dva roky, tj. do s možností prodloužení za cenu ,- Kč/rok. 10

11 45/35 Žádost společnosti TOMA, a. s. o ukončení Nájemní smlouvy ze dne na pronájem části pozemku p. č. 37/1 o výměře 350 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností TOMA, a. s., se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice, IČ: , zastoupena Ing. Radkem Hegerem na pronájem části pozemku p. č. 37/1 o výměře 350 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou výpovědí ke dni /36 Žádost xxx xxx xxx xxx xxx. o ukončení Nájemní smlouvy ze dne na část pozemku p. č. 1085/2 o výměře 73 m 2 v k. ú. Křivé Rada města bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy ze dne na část pozemku p. č. 1085/2 o výměře 73 m 2 v k. ú. Křivé uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem xxx xxx xxx xxx xxx dle předloženého návrhu výpovědí ke dni /37 Žádost paní xxx xxx o ukončení Nájemní smlouvy ze dne na část pozemku p. č. 293/52 o výměře 32 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne na část pozemku p. č. 293/52 o výměře 32 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní xxx xxx dle předloženého návrhu dohodou ke dni /38 Žádost paní xxx xxx o výpůjčku pozemku p. č. 103/74 o výměře 308 m 2 v k. ú. Poličná Rada města schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 103/74 o výměře 308 m 2 v k. ú. Poličná paní xxx xxx za účelem vybudování příjezdové komunikace na tomto pozemku, a to na dobu určitou do kolaudace uvedené stavby, nejdéle však na dobu dvou let od uzavření smlouvy o výpůjčce. Stavba příjezdové komunikace bude splňovat veškerá ustanovení platných zákonů, vyhlášek, předpisů a státních norem. 11

12 Stavba bude vybudována na náklady žadatele a převedena bezúplatně do majetku města Valašské Meziříčí. 45/39 Žádost Městské knihovny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace o ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ze dne o výměře 33,3 m 2 v budově čp. 573 v k. ú. Krhová Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ze dne o výměře 33,3 m 2 v budově čp. 573 v k. ú. Krhová uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a příspěvkovou organizací Městská knihovna Valašské Meziříčí, se sídlem Masarykova čp. 90, Valašské Meziříčí, IČ: ke dni /40 Žádost xxx xxx xxx o splátkový kalendář na prodej pozemku p. č v k. ú. Křivé Rada města schvaluje splátkový kalendář xxx xxx xxx na prodej pozemku p. č v k. ú. Křivé, a to ve 3 splátkách takto: ,- Kč do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy, ,- Kč do , ,- Kč do /41 Žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování přípojky na veřejný rozvod elektrické energie na pozemcích města p. č. 654/1, p. č. 654/2 a p. č. 654/3, vše v k. ú. Bynina Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování přípojky na veřejný rozvod elektrické energie, její opravy a údržby na pozemcích města p. č. 654/1, p. č. 654/2 a p. č. 654/3, vše v k. ú. Bynina mezi společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemcích p. č. 654/1, p. č. 654/2 a p. č. 654/3, vše v k. ú. Bynina právo umístění a provozování elektrické 12

13 přípojky, její opravy a údržby. Věcné břemeno je vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno na pozemcích p. č. 654/1, p. č. 654/2 a p. č. 654/3, vše v k. ú. Bynina bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč s podmínkou uložení kabelu do chráničky. 45/42 Žádost manželů xxx a xxx xxx o uzavření smlouvy o právu provést stavbu plynovodní přípojky na pozemcích města p. č. 834/3, p. č. 854/1 a p. č. 1001/2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu plynovodní přípojky na pozemcích města p. č. 834/3, p. č. 854/1 a p. č. 1001/2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem nemovitosti a manžely xxx a xxx xxx, jako stavebníky dle předloženého návrhu a po realizaci stavby s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemcích p. č. 834/3, p. č. 854/1 a p. č. 1001/2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování plynovodní přípojky, její opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí budoucí oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 5.000,- Kč. 45/43 Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na pozemku města p. č. 375/25 v k. ú. Krhová Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování energetického zařízení, kabelového zemního vedení NN pro stavbu IV , Valašské Meziříčí, Krhová 375/42 DTS, jeho opravy a údržby na pozemku města p. č. 375/25 v k. ú. Krhová mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 375/25 v k. ú. Krhová právo umístění a provozování energetického zařízení, kabelového zemního vedení NN pro stavbu IV , Valašské Meziříčí, Krhová 375/42 DTS. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný 13

14 z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč. 45/44 Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování elektrické přípojky NN, její opravy a údržby na pozemku p. č a pozemku p. č. 2873, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování elektrické přípojky NN, její opravy a údržby na pozemku p. č a pozemku p. č. 2873, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy vznikne povinnost trpět na pozemku p. č a pozemku p. č. 2873, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město právo umístění a provozování elektrické přípojky NN, její opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč. 45/45 Žádost manželů xxx a xxx xxx o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodní přípojky, elektrické přípojky NN a dešťové kanalizace na pozemku p. č. 422, pozemku p. č. 423 a pozemku p. č. 543, vše v k. ú. Brňov Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky NN, jejich opravy a údržby na pozemku p. č. 422, pozemku p. č. 423 a pozemku p. č. 543, vše v k. ú. Brňov mezi manžely xxx a xxx xxx, jako oprávněnými z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene dle předloženého návrhu. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 422, pozemku p. č. 423 a pozemku p. č. 543, vše v k. ú. Brňov právo umístění a provozování vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky NN, jejich opravy a údržby. Věcné břemeno je vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 14

15 45/46 Revokace usnesení č. 40/60 ze dne Žádost společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 148 a pozemku p. č. 154, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města revokuje své usnesení č. 40/60 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování NTL přípojky DN 100, její opravy a údržby na pozemku p. č. 148 a pozemku p. č. 154, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město mezi společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako povinným z věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 148 a pozemku p. č. 154, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město právo umístění a provozování NTL přípojky DN 100, její opravy a údržby. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí budoucí oprávněný z věcného břemene. 45/47 Umístění místa podnikání v sídle města Valašské Meziříčí Rada města nesouhlasí s umístěním místa podnikání v sídle města Valašské Meziříčí, a to fyzických osob, které mají bydliště v sídle Městského úřadu Valašské Meziříčí, na adrese Soudní 1221, Valašské Meziříčí. 45/48 Revokace usnesení č. 44/55 ze dne Pronájem nebytových prostor č. 213, provozní místnost č. 54 o výměře 15,46 m 2, chodba č. 55 o výměře 6,60 m 2, šatna č. 15 o výměře 9,96 m 2 a podíl na WC č. 13 o výměře 2,54 m 2 v objektu na ul. Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí Rada města revokuje své usnesení č. 44/55 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor č. 213, provozní místnost č. 54 o výměře 15,46 m 2, chodba č. 55 o výměře 6,60 m 2, šatna č. 15 o výměře 9,96 m 2 a podíl na WC č. 13 o výměře 2,54 m 2 v objektu na ul. Křižná čp. 250 ve Valašském Meziříčí paní xxx xxx dle předloženého návrhu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o.. 15

16 45/49 Prominutí částí pohledávek z titulu nezaplacených faktur za srážkovou vodu v areálu bývalých kasáren Rada města schvaluje prominutí pohledávek z titulu nezaplacených faktur za srážkovou vodu v areálu bývalých kasáren dle předloženého návrhu. 45/50 Přidělení veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Valašské Meziříčí Rada města souhlasí s přidělením veřejné zakázky na služby Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Valašské Meziříčí společnosti Česká pojišťovna a. s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ: /51 Předběžný souhlas Města Valašské Meziříčí s financováním travnatého hřiště ve Valašském Meziříčí 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města přistoupit k ručitelskému závazku k dodavatelskému úvěru Tělovýchovné jednotě Valašské Meziříčí, o. s., se sídlem Žerotínova 736, Valašské Meziříčí, IČ: vůči společnosti EKKL a. s., se sídlem Altýře 582, Kroměříž, IČ: do výše maximálně ,- Kč za podmínky, že tato částka bude zajištěna zástavou majetku Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí, o. s., se sídlem Žerotínova 736, Valašské Meziříčí, IČ: ve prospěch města Valašské Meziříčí. 2. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Tělovýchovnou jednotou Valašské Meziříčí, o. s., se sídlem Žerotínova 736, Valašské Meziříčí, IČ: , kterým se mění doba nájmu na dobu určitou do T 1 : Ihned T 2 : Ihned Zodp 1.: Ing. Matocha Ing. Studeník Zodp 2.: Ing. Matocha 45/52 Žádost o poskytnutí příspěvku podpory malého rozsahu v oblasti kultury Rada města schvaluje přidělení podpory malého rozsahu v oblasti kultury takto: Žadatel Účel použití Příspěvek v Kč Informační skládačka Musejní společnost Zámecký park 5.000,- ve Valašském Meziříčí ve Valašském Meziříčí Ing. Skácalová 16

17 45/53 HC Valašské Meziříčí 2005 souhlas s podnájmem Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bufetu v objektu zimního stadionu ve Valašském Meziříčí mezi občanským sdružením HC Valašské Meziříčí 2005, místo podnikání Kouty 26, Valašské Meziříčí, IČ: a Josefem Křenkem, místo podnikání Zašovská 169, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 45/54 Návrh na udělení označení Čestný hrob Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města v souladu s Pravidly pro udělování ocenění města Valašské Meziříčí schválených Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne prohlásit hrob, evid. č. B 76/6, v němž jsou uloženy ostatky legionáře xxx xxx, Čestným hrobem. Ing. Skácalová 45/55 HARNET s. r. o. souhlas s podnájem Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu restaurace Malta v objektu Kina Svět mezi společností HARNET s. r. o., se sídlem Rubešova 631/4, Vinohrady, Praha 2, IČ: a panem Mgr. Jiřím Barcalem, podnikajícím pod jménem Mgr. Jiří Barcal, místo podnikání Kovářovice ev. č. 505, Pyšely, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 45/56 Cyklostezka Bečva páteřní cyklostezka katastrem města Valašské Meziříčí výkup části pozemku p. č. 1190/1 o výměře 2100 m 2 a pozemku p. č o výměře 450 m 2, vše v k. ú. Hrachovec Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 1190/1 o výměře 2100 m 2 a pozemku p. č o výměře 450 m 2, vše v k. ú. Hrachovec od společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČ: za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující. Mgr. Chajdrna 17

18 45/57 Cyklostezka Bečva páteřní cyklostezka katastrem města Valašské Meziříčí výkup pozemku p. č. 1209/6 o výměře 88 m 2 a pozemku p. č. 1209/10 o výměře 390 m 2, vše v k. ú. Hrachovec Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 1209/6 o výměře 88 m 2 a pozemku p. č. 1209/10 o výměře 390 m 2, vše v k. ú. Hrachovec od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující. Mgr. Chajdrna 45/58 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro účely poskytnutí dotace na stavbu Cyklostezka Bečva páteřní cyklostezka katastrem města Valašské Meziříčí Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně zřízení úplatného věcného břemene dle znaleckého posudku na stavbu Cyklostezka Bečva páteřní cyklostezka katastrem města Valašské Meziříčí mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a vlastníky dotčených pozemků: - pan xxx xxx, pozemek p. č. 1121/5, k. ú. Hrachovec, - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: , pozemek p. č. 1490/1, k. ú. Křivé, - xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, pozemek p. č. 1490/3, pozemek p. č. 1432/2 a pozemek p. č. 1431/3, vše v k. ú. Křivé, - xxx xxx, pozemek p. č. 2679/16 a pozemek p. č. 2679/36, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, - xxx a xxx xxx, pozemek p. č. 2669/1, k. ú. Valašské Meziříčí město, - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, IČ: , pozemek p. č. 2825/1, k. ú. Valašské Meziříčí město, - xxx xxx, pozemek p. č. 2735/9, k. ú. Valašské Meziříčí město, - České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: , pozemek p. č. 1007/35, k. ú. Krásno nad Bečvou. Mgr. Chajdrna 45/59 Rekonstrukce komunikace ul. Solární ve Valašském Meziříčí uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně uzavření nájemní smlouvy a zřízení úplatného věcného břemene na stavbu Rekonstrukce komunikace ul. Solární ve 18

19 Valašském Meziříčí mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno střed, Veveří na pozemek p. č. 988/8 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Mgr. Chajdrna 45/60 Návrh dalšího postupu ve věci veřejné zakázky Údržba veřejné zeleně ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje další postup ve věci veřejné zakázky Údržba veřejné zeleně ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu a ukládá Odboru komunálních služeb MěÚ předložit návrh smlouvy uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností Městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 726, Valašské Meziříčí, IČ: na údržbu veřejné zeleně na rok Mgr. Chajdrna 45/61 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Poličná o úhradu cestovních nákladů do partnerského města Busssum Rada města schvaluje úhradu cestovních nákladů spojených se zahraniční cestou Sboru dobrovolných hasičů Poličná do partnerského města Bussum v rámci spolupráce mezi partnerskými městy Valašské Meziříčí a Bussum Nizozemí dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 45/62 Změny člena Bytové komise 1. Rada města bere na vědomí rezignaci na členství v Bytové komisi Rady města pana Jana Suchého ke dni Rada města jmenuje člena Bytové komise Rady města pana Miloslava Kocourka s účinností od T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová 19

20 45/63 Organizační směrnice č. 2/2008, pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách příloha 2A Rada města schvaluje přílohu 2A organizační směrnice č. 2/2008, pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Obchodní podmínky pro VZ kategorie A. 45/64 Organizační a personální záležitosti Odbor finanční MěÚ a schválení Přílohy č. 8 Organizačního řádu MěÚ Procesní pravidla a dokumenty pro jednání valných hromad obchodních společností s jediným společníkem 1. Rada města zrušuje funkční místa referentů Odboru finančního MěÚ funkční číslo 1206 ke dni a funkční číslo 1214 ke dni Rada města zřizuje funkční místo vedoucí Oddělení analytického Odboru finančního MěÚ a funkční místo vedoucí Oddělení rozpočtu a obecního podnikání Odboru finančního MěÚ ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru finančního MěÚ účetní ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 175 (a dále 25 zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 4. Rada města schvaluje Přílohu č. 8 Organizačního řádu MěÚ Procesní pravidla a dokumenty pro jednání valných hromad obchodních společností s jediným společníkem s účinností od dle předloženého návrhu. 45/65 Plnění úkolu ze zasedání Zastupitelstva města ze dne činnost Oddělení stavebního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Rada města bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ k plnění úkolu činnost Oddělení stavebního řádu MěÚ Valašské Meziříčí. Valašské Meziříčí 16. září 2008 Jiří Částečka starosta města Mgr. Dagmar Lacinová místostarostka města 20

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 70/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 30. 6. 2009

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace Usnesení z 36. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. května 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 36/01 Návrh na vyřazení majetku města Valašské Meziříčí Rada města schvaluje

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 19/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 104/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 Usnesení s termínem č.: 882 Taj. ihned 879 Taj. (ONI) 15.09. 883 Taj. ihned 916 Taj. 15.09. 619 HNsP 15.09. 917 Taj.

Více

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 78/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Usnesení. z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 7/01 MŠ Kraiczova - převod movitých věcí k hospodaření Rada města schvaluje

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 564 1 Kontrola plnění usnesení 565 2 Souhlas s nákupem vozidla pro rozvoz stravy pro Mateřskou školu Studénka,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 R 534/14 R 535/14 R 536/14 R 537/14 R 538/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 01. 09.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička Usnesení z 16. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 12. července 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 16/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 31.

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Brož. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Skácalová

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Brož. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Skácalová Usnesení z 63. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 12. května 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 63/01 Výkazy obchodních společností jejichž zakladatelem je Město Valašské

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více