U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne viz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz."

Transkript

1 U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení programu Tisk 431/ /RM Usn. č. 431/ /RM schvaluje program 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou s tím, že původní program bude doplněn o body č Schválená verze programu - viz. písemný materiál. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 19/ Tisk 432/ /RM Usn. č. 432/ /RM schvaluje zápis z 19. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou. Viz. písemný materiál. 3. Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Zápis č. 2/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 433/ /RM Usn. č. 433/ /RM bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne viz. písemný materiál, bere na vědomí Zápis č. 2/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne viz. písemný materiál. 4. Žádost města Němčice nad Hanou předkládaná na Úřad práce Prostějov o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Tisk 434/ /RM Usn. č. 434/ /RM 1

2 schvaluje podání Žádosti města Němčice nad Hanou na Úřad práce Prostějov o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Počet pracovních míst: 10 Profese: uklízeči veřejného prostranství, úklid města, pomocné úklidové práce Předpokládané datum vytvoření pracovních míst: od na dobu 4 měsíců ukládá paní Ing. Marii Plchotové, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou, zajistit podání výše uvedené žádosti na Úřad práce Prostějov. 5. Zakoupení kompostérů a jejich následný pronájem občanům města Němčice nad Hanou (2. vlna) Tisk 435/ /RM Usn. č. 435/ /RM schvaluje zakoupení kompostérů městem Němčice nad Hanou (objem 400 l a 720 l) v celkovém množství maximálně 25 ks pro rok 2012 a jejich následný pronájem občanům (zájemcům) města Němčice nad Hanou, za účelem domácího kompostování (likvidace bioodpadu) v katastru města Němčice nad Hanou, a to na základě uzavřené Smlouvy o pronájmu movitých věcí návrh viz. písemný materiál. Pronájem kompostéru bude sjednán na dobu 3 let za jednorázové nájemné, které bude činit 300,- Kč u 400 l kompostéru a 500,- Kč u 720 l kompostéru. Po uplynutí nájemní doby 3 let a splnění podmínek uvedených v nájemní smlouvě, přejde kompostér do vlastnictví nájemce. 6. Schválení hospodářského výsledku za rok 2011 (zisk) a jeho odvodu do rezervního fondu - Základní škola Němčice nad Hanou. Nařízení odvodu odpisů vytvořených za rok 2011 na investičním fondu Základní školy Němčice nad Hanou do rozpočtu zřizovatele, tj. města Němčice nad Hanou. Schválení odpisového plánu Základní školy Němčice nad Hanou na rok 2012 Tisk 436/ /RM Usn. č. 436/ /RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou - Základní školy Němčice nad Hanou na rok 2012 viz. písemný materiál, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou - Základní školy Němčice nad Hanou za rok 2011 zisk ve výši ,98 Kč a jeho odvod do rezervního fondu této organizace, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou nařídit odvod odpisů vytvořených za rok 2011 na investičním fondu Základní školy Němčice nad Hanou ve výši ,-- Kč do rozpočtu zřizovatele, tj. města Němčice nad Hanou, 2

3 ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání předmětnou problematiku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2011 (zisk) a jeho odvodu do rezervního fondu - Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, Mateřská škola Němčice nad Hanou a Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou. Schválení odpisového plánu Základní umělecké školy Němčice nad Hanou na rok 2012 Tisk 437/ /RM Usn. č. 437/ /RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou - Základní umělecké školy Němčice nad Hanou na rok 2012 viz. písemný materiál, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou - Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za rok 2011 zisk ve výši ,52 Kč a jeho odvod do rezervního fondu této organizace, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Domu dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou za rok 2011 zisk ve výši ,89 Kč a jeho odvod do rezervního fondu této organizace, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit hospodářský výsledek příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Mateřské školy Němčice nad Hanou za rok 2011 zisk ve výši 4 415,35 Kč a jeho odvod do rezervního fondu této organizace, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání předmětnou problematiku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 8. Rozdělení 6 % části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2011 Tisk 438/ /RM Usn. č. 438/ /RM schvaluje rozdělení 6 % části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2011 ve výši ,- Kč na veřejně prospěšné účely, a to: 3

4 Název Příspěvek pro rok 2012 Účel využití - podle žádostí Český svaz chovatelů - p. Zbraněk prodejní trhy, výstava zvířat Český svaz ochránců přírody - p. Kňourek 0 bude řešeno grantem "Spolupráce 2012" Český svaz včelařů - p. Černý ochranné pomůcky pro mládež Fotbalový klub - Mgr. Matoušek doprava, rozhodčí, dresy, tréninkové pomůcky - mládež. týmy Moravský rybářský svaz - p. Rosík nářadí, stavební materiál Myslivecký spolek - p. Buriánek krmivo, stromky, traviny Obč. sdružení Přátelé otevřené školy - Ing. Oulehlová posilovací stroje - dovybavení posilovny ONKO DIANA p. Pařízková semináře, rehabilitace - Skalka, ozdravné pobyty Skupina historického šermu - p. Holub historická obuv Svaz tělesně postižených - p. Štěpánková rehabilitace - Skalka, fyzioterapie - ZS Němčice n/h TJ Stavební stroje - Mgr. Matušková sportovní potřeby, nájem, úprava sportovišť Sbor dobrovolných hasičů - p. Kvíčala nájemné TJ Sokol - p. Kalinay nájemné Celkem Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace, mezi Olomouckým krajem /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou /příjemce/ - poskytnutí neinvestiční dotace městu Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, pro rok 2012, z rozpočtu Olomouckého kraje (z dotačního programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji ), a to na částečnou úhradu nákladů akce: Hanácký divadelní máj 2012 dvě postupové přehlídky amatérských divadelních souborů s postupem na KDP Vysoké nad Jizerou a Popelka Rakovník. Datum a místo konání akce: v sále kina Oko Němčice nad Hanou Tisk 439/ /RM Usn. č. 439/ /RM schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč, pro rok 2012, od Olomouckého kraje, z dotačního programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji, a to na částečnou úhradu nákladů akce: Hanácký divadelní máj 2012 dvě postupové přehlídky amatérských divadelních souborů s postupem na KDP Vysoké nad Jizerou a Popelka Rakovník. Datum a místo konání akce: v sále kina Oko Němčice nad Hanou. Návaznost viz. RM č. 13/ ze dne , bod č. 5, Usn.č. 280/ /RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace, mezi smluvními stranami: Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, zastoupeným panem Mgr. Radovanem Rašťákem, náměstkem hejtmana, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /příjemce/. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace městu Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, pro rok 2012, z rozpočtu Olomouckého kraje (z dotačního programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji ), a to na částečnou úhradu nákladů akce: Hanácký divadelní máj 2012 dvě postupové přehlídky amatérských divadelních souborů s postupem na KDP Vysoké nad Jizerou a Popelka Rakovník. Datum a místo konání akce: v sále kina Oko Němčice nad Hanou. ukládá starostce města Němčice nad Hanou paní Ivaně Dvořákové uzavřít výše uvedenou Smlouvu o poskytnutí dotace. 4

5 10. Převod finančních prostředků ve výši ,- Kč ze spořicího účtu fondu obnovy ČOV a kanalizace na běžný účet města Němčice nad Hanou, a to z důvodu úhrady nákladů souvisejících s realizací akce: "Němčice nad Hanou - ul. ČSLA, oprava kanalizace - II. etapa" Tisk 440/ /RM Usn. č. 440/ /RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit převod finančních prostředků ve výši ,- Kč ze spořicího účtu fondu obnovy ČOV a kanalizace na běžný účet města Němčice nad Hanou, a to z důvodu úhrady nákladů souvisejících s realizací akce: "Němčice nad Hanou - ul. ČSLA, oprava kanalizace - II. etapa", ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání předmětnou problematiku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 11. Návrh na zakoupení podlahového mycího stroje do Sokolovny Němčice nad Hanou, Sokolská 421, Němčice nad Hanou. Objekt je v majetku města Němčice nad Hanou Tisk 441/ /RM Usn. č. 441/ /RM odkládá projednání tohoto bodu programu na další zasedání Rady města Němčice nad Hanou, a to z důvodu nutnosti dopracování písemného materiálu upřesnění technických parametrů podlahového mycího stroje vhodného na parkety do Sokolovny Němčice nad Hanou. 12. Výměna ohřívačů teplé vody pro rozvod teplé vody do všech tříd v Základní škole Němčice nad Hanou, Tyršova 360, Němčice nad Hanou (demontáž 2 kusů stávajících ohřívačů a dodávka a montáž 1 kusu nového ohřívače) Tisk 442/ /RM Usn. č. 442/ /RM schvaluje provedení výměny ohřívačů teplé vody pro rozvod teplé vody do všech tříd v Základní škole Němčice nad Hanou, Tyršova 360, Němčice nad Hanou, a sice: demontáž 2 kusů stávajících ohřívačů a dodávka a montáž 1 kusu nového ohřívače. Náklady činí ,- Kč včetně DPH. Realizaci provede firma: Jaroslav Topinka, TOP SERVIS, Osíčany 11, Tištín Viz. písemný materiál. 5

6 13. Pronájem nebytových prostor o celkové výměře 39,29 m2 (mezipatro) v objektu Palackého náměstí č.p. 3, Němčice nad Hanou. Objekt je v majetku města Němčice nad Hanou Tisk 443/ /RM Usn. č. 443/ /RM schvaluje žádost pana/paní..., o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 39,29 m2 (mezipatro) v objektu Palackého náměstí č.p. 3, Němčice nad Hanou, a to za účelem provozování fotografického ateliéru. Objekt je v majetku města Němčice nad Hanou, schvaluje návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou města paní Ivanou Dvořákovou /pronajímatel/ a panem/paní. /nájemce/. Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor o celkové výměře 39,29 m2 (mezipatro) v objektu Palackého náměstí č.p. 3, Němčice nad Hanou, a to za účelem provozování fotografického ateliéru. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou. Celková výše nájemného činí dohodou ,- Kč/rok. Záměr pronájmu výše uvedených nebytových prostor byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou od do ukládá starostce města Němčice nad Hanou paní Ivaně Dvořákové uzavřít výše uvedenou smlouvu o nájmu nebytových prostor. 14. Vzájemný zápočet nájemného - byt č. 4 v domě č.p. 355, Masarykova, Němčice nad Hanou, a to z důvodu rekonstrukce koupelny na náklady nájemce. Objekt je v majetku města Němčice nad Hanou Návrh Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě, uzavřené dne (dodatek č. 1 uzavřen dne ), mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou /pronajímatel/ a panem/paní /nájemce/ - pronájem bytu č. 4 v domě č.p. 355, Masarykova, Němčice nad Hanou. Předmětem Dodatku č. 2 je změna a doplnění nájemní smlouvy ze dne , ve znění pozdějšího dodatku, a to v oddílu II. DOBA NÁJMU Tisk 444/ /RM Usn. č. 444/ /RM schvaluje vzájemný zápočet nájemného ve výši ,- Kč, panu/paní, z bytu č. 4 v domě č.p. 355, Masarykova, Němčice nad Hanou, a to z důvodu rekonstrukce koupelny na náklady nájemce. Objekt je v majetku města Němčice nad Hanou. Přehled nákladů na rekonstrukci koupelny a návrh vzájemného zápočtu nájmu viz. písemný materiál. Návaznost viz. RM č. 5/ ze dne , bod č. 15, Usn.č. 120/ /RM, 6

7 schvaluje návrh Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě, uzavřené dne (dodatek č. 1 uzavřen dne ), mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /pronajímatel/ a panem/paní /nájemce/ - pronájem bytu č. 4 v domě č.p. 355, Masarykova, Němčice nad Hanou. Předmětem Dodatku č. 2 je změna a doplnění nájemní smlouvy ze dne , ve znění pozdějšího dodatku, a to v oddílu II. DOBA NÁJMU takto: Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od do Viz. písemný materiál. Návaznost viz. RM č. 4/ ze dne , bod č. 33, Usn.č. 101/ /RM viz. RM č. 14/ ze dne , bod č. 30, Usn.č. 344/ /RM ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedený dodatek č. 2 k nájemní smlouvě. 15. Návrh Smlouvy č /001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou /budoucí povinný/ a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice /budoucí oprávněný/ - budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v umístění kabelového vedení VN do-na části pozemků parc.č. 3676/3 a 901/1, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou a nachází se v k.ú. Němčice nad Hanou /ulice Masarykova, Němčice nad Hanou/, a to v souvislosti s realizací stavby: Němčice, přel kvn, Masarykova. Tisk 445/ /RM Usn. č. 445/ /RM schvaluje návrh Smlouvy č /001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /budoucí povinný/ a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci ze dne společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jednající na základě plné moci ze dne dvěma pověřenými zaměstnanci: panem Jiřím Jančíkem, Senior technik rozvoje a výstavby a panem Miroslavem Dudou, Technik věcných břemen /budoucí oprávněný/. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v umístění kabelového vedení VN do-na části pozemků parc.č. 3676/3 a 901/1, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou a nachází se v k.ú. Němčice nad Hanou /ulice Masarykova, Němčice nad Hanou/, a to v souvislosti s realizací stavby: Němčice, přel kvn, Masarykova. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1 000,- Kč bez DPH. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu č /001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, 7

8 ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, seznámit Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou s výše uvedenou smlouvou č /001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 16. Potvrzení obsazení pracovních míst ředitelů školských zařízení příspěvkových organizací města Němčice nad Hanou, a to: - Základní školy Němčice nad Hanou - Mateřské školy Němčice nad Hanou - Základní umělecké školy Němčice nad Hanou - Domu dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou Tisk 446/ /RM Usn. č. 446/ /RM potvrzuje paní Mgr. Hanu Matuškovou, ve funkci ředitelky příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Základní školy Němčice nad Hanou, na dobu určitou, a to do , potvrzuje pana Ladislava Gazdaga, ve funkci ředitele příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, na dobu určitou do a současně s tím uděluje panu Ladislavu Gazdagovi výjimku ze vzdělání dle 2 a zařazení do platové třídy dle 3, Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, a to do Do této doby je pan Ladislav Gazdag povinen doplnit si vysokoškolské vzdělání potřebné pro výkon funkce v souladu s platnými předpisy, potvrzuje paní Milušku Grulichovou, ve funkci ředitelky příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Mateřské školy Němčice nad Hanou, a to do doby nároku na odchod do starobního důchodu, potvrzuje paní Mgr. Evu Baškovou, ve funkci ředitelky příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Domu dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou, na dobu určitou, a to do , ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, vydat výše uvedeným stávajícím ředitelům příspěvkových organizací města Němčice nad Hanou potvrzení o pracovním poměru na dobu určitou na pracovním místě ředitele příspěvkové organizace. 17. Oprava rozšíření kapacity serveru na Městském úřadě Němčice nad Hanou Tisk 447/ /RM Usn. č. 447/ /RM schvaluje provedení opravy serveru na Městském úřadě Němčice nad Hanou rozšířením kapacity diskového úložiště a výměnu archivačního zařízení pro uchování dat. Celková výše nákladů činí do ,- Kč včetně DPH. Realizaci provede, na základě stávající servisní smlouvy, firma Q-COOP spol. s r. o. 8

9 18. Vyhodnocení činnosti JPO II. Němčice nad Hanou za rok 2011 Tisk 448/ /RM Usn. č. 448/ /RM bere na vědomí Vyhodnocení činnosti JPO II. Němčice nad Hanou za rok 2011 viz. písemný materiál, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání písemný materiál Vyhodnocení činnosti JPO II. Němčice nad Hanou za rok 2011 a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 19. Stanovení poplatku za laminování dokumentů - služba pro veřejnost Tisk 449/ /RM Usn. č. 449/ /RM stanovuje poplatek za laminování dokumentů - služba pro veřejnost, a to: Fólie laminovací A4, 125 mikronů 8,- Kč/ks včetně DPH Fólie laminovací A4, 175 mikronů 12,- Kč/ks včetně DPH Fólie laminovací A3, 125 mikronů 12,- Kč/ks včetně DPH Fólie laminovací A3, 175 mikronů 15,- Kč/ks včetně DPH 20. Návrh Darovací smlouvy, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou /dárce/ a Svazkem obcí Prostějov venkov, se sídlem Bedihošť /obdarovaný/ - peněžitý dar ve výši ,- Kč na financování akce Hudební festival Haná, konané ve dnech Tisk 450/ /RM Usn. č. 450/ /RM schvaluje návrh Darovací smlouvy, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /dárce/ a Svazkem obcí Prostějov venkov, se sídlem Prostějovská 13, Bedihošť, kontaktní adresa: Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, zastoupeným předsedou představenstva panem Pavlem Kolářem a místopředsedou představenstva panem Ing. Ivo Zatloukalem /obdarovaný/. Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžitého daru ve výši ,- Kč na financování akce Hudební festival Haná, konané ve dnech ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou darovací smlouvu. 9

10 21. Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne , mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou /pronajímatel/ a panem Františkem Tulcem, Olomouc Tulec trend IČ: /nájemce/ - pronájem nebytových prostor o celkové výměře 23,37 m2 /bývalá kancelář místostarosty/ v objektu Palackého náměstí č.p. 3, Němčice nad Hanou, a to za účelem skladování zboží (dětské oblečení II. jakosti) + 1x týdně prodej tohoto zboží Záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 23,37 m2 /bývalá kancelář místostarosty/ v objektu Palackého náměstí č.p. 3, Němčice nad Hanou. Objekt je v majetku města Němčice nad Hanou Tisk 451/ /RM Usn. č. 451/ /RM bere na vědomí ukončení smluvního vztahu - Smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne , mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /pronajímatel/ a panem Františkem Tulcem, Okružní 7, Olomouc, (Tulec trend IČ: ) /nájemce/ - pronájem nebytových prostor o celkové výměře 23,37 m2 /bývalá kancelář místostarosty/ v objektu Palackého náměstí č.p. 3, Němčice nad Hanou, a to za účelem skladování zboží (dětské oblečení II. jakosti) + 1x týdně prodej tohoto zboží. Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu k neschvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 23,37 m2 /bývalá kancelář místostarosty/ v objektu Palackého náměstí č.p. 3, Němčice nad Hanou, s výší ročního nájemného 300,- Kč/1 m2. Objekt je v majetku města Němčice nad Hanou. 22. Návrh prodeje pozemku parc. č. st. 83/3, zastavěná plocha, o výměře 50 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou. Předmětný pozemek se nachází na Komenského náměstí, Němčice nad Hanou (v těsné blízkosti domu č.p. 72 součást dvora) viz. Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy číslo plánu: /2007 Tisk 452/ /RM Usn. č. 452/ /RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit prodej pozemku parc. č. st. 83/3, zastavěná plocha, o výměře 50 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou, a to panu/paní., za cenu 67,- Kč/1m2 (celková cena pozemku činí 3 350,- Kč). Předmětný pozemek se nachází na Komenského náměstí, Němčice nad Hanou (v těsné blízkosti domu č.p. 72 součást dvora) viz. Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy číslo plánu: /2007 Prodej bude uskutečněn na základě uzavřené kupní smlouvy. 10

11 Záměr prodeje výše uvedeného pozemku byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou ve dnech od do Návaznost viz. ZM č. 13/ ze dne , bod č. 17, Usn.č. 193/ /ZM Důvodem pro prodej pozemku majiteli nemovitosti č.p. 72 je skutečnost, že předmětný pozemek byl stavebně uzpůsoben tak, že tvoří nedílnou součást nemovitosti a stavební úpravy na něm provedené byly řádně zkolaudovány. V případě prodeje jinému zájemci by bylo výrazným způsobem zasaženo do vlastnických práv občana ( pana/paní. ), tzn. byl by znemožněn přístup k jeho nemovitostem z veřejného prostranství, ukládá místostarostovi města Němčice nad Hanou, panu Ing. Janu Vránovi, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený návrh prodeje pozemku včetně návrhu kupní smlouvy a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 23. Záměr prodeje níže uvedených pozemků nacházejících se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou: - pozemek parc. č. 1349/1, trvalý travní porost, o výměře 608 m2 - pozemek parc. č. 1349/2, trvalý travní porost, o výměře 681 m2 Předmětné pozemky se nachází v ulici Novosady, Němčice nad Hanou (chovatelský areál) viz. situační mapa Tisk 453/ /RM Usn. č. 453/ /RM nesouhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou neschválit záměr prodeje níže uvedených pozemků nacházejících se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou: - pozemek parc. č. 1349/1, trvalý travní porost, o výměře 608 m2 - pozemek parc. č. 1349/2, trvalý travní porost, o výměře 681 m2 Předmětné pozemky se nachází v ulici Novosady, Němčice nad Hanou (chovatelský areál) viz. situační mapa. Důvodem nesouhlasu s prodejem předmětných pozemků je nevyjasněný investiční záměr Českých drah, a.s., kdy v této lokalitě by měla, dle předběžných studií, být vybudována vlaková zastávka a tyto pozemky by mohly, v této souvislosti, být využity např. jako parkoviště, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený záměr prodeje pozemků a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 24. Záměr prodeje pozemku parc. č. 331/26, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 84 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou. Na tomto pozemku bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města přístup ke kanalizační šachtě. Předmětný pozemek se nachází v ulici Sokolská, Němčice nad Hanou viz. Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene na části pozemku číslo plánu: /2012 Tisk 454/ /RM Usn. č. 454/ /RM 11

12 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 331/26, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 84 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou, za cenu 44,- Kč/1 m2. Na tomto pozemku bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města přístup ke kanalizační šachtě. Předmětný pozemek se nachází v ulici Sokolská, Němčice nad Hanou viz. Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene na části pozemku číslo plánu: /2012 ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený záměr prodeje pozemku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 25. Záměr pořízení dataprojektoru pro promítání filmů v digitální kvalitě, a to pro Kino OKO Němčice nad Hanou, které je provozované městem Němčice nad Hanou Tisk 455/ /RM Usn. č. 455/ /RM schvaluje záměr pořízení dataprojektoru pro promítání filmů v digitální kvalitě, a to pro Kino OKO Němčice nad Hanou, které je provozované městem Němčice nad Hanou, ukládá místostarostovi města Němčice nad Hanou, panu Ing. Janu Vránovi, zabezpečit poptávkové řízení výběr dodavatele dataprojektoru + příslušenství pro promítání filmů v digitální kvalitě, a to pro Kino OKO Němčice nad Hanou, které je provozované městem Němčice nad Hanou. 26. Znalecký posudek č o obvyklé (tržní) ceně pozemků dle listů vlastnictví číslo a 5333 v katastrálním území Němčice nad Hanou, okres Prostějov, vypracovaný panem Ing. Karlem Wernerem, Nová ulice 1223, Kojetín - Město Tisk 456/ /RM Usn. č. 456/ /RM bere na vědomí Znalecký posudek č o obvyklé (tržní) ceně pozemků dle listů vlastnictví číslo a 5333 v katastrálním území Němčice nad Hanou, okres Prostějov, vypracovaný panem Ing. Karlem Wernerem, Nová ulice 1223, Kojetín Město. doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou vzít na vědomí výše uvedený znalecký posudek č a ponechat v platnosti své usnesení č. 207/ /ZM ze dne (zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou č. 14/ ), kde byla schválena směnná smlouva, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou a společností IMK consulting & support s.r.o., Němčice nad Hanou, 12

13 ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, předložit Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený znalecký posudek a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 27. Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č.j.: HSOL /2012, mezi smluvními stranami: Českou republikou Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje /předávající/ a městem Němčice nad Hanou /přejímající/ - bezúplatný převod vlastnického práva k majetku: inv.č.pv pager Scriptor-Motorola LX2 úč. hodnota 8 086,- Kč Tisk 457/ /RM Usn. č. 457/ /RM schvaluje návrh Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č.j.: HSOL /2012, mezi smluvními stranami: Českou republikou Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, zastoupeným ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem /předávající/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /přejímající/. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k majetku: inv.č.pv pager Scriptor-Motorola LX2 úč. hodnota 8 086,- Kč. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j.: HSOL / Diskuse 29. Závěr V Němčicích nad Hanou dne Zapsala: Hana Sopuchová Ivana Dvořáková starostka Ing. Jan Vrána místostarosta 13

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 6. 5.

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 12. 9. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 18. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 15.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 48. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v úterý 18. 3. 2014 v 15:00 hodin ve firmě BENTRANS Benedikt Lavrinčík, závod: Tyršova 629,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 23. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 10.8.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Usnesení z 9. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne 14.02.2011 číslo 220 /9/2011-237/9/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Za správnost:

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Usnesení č. 07/2015 z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 11.5.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Č.j. OUVI 835/2015 Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení R M 1 / 5 0 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 0 / 0 8 č.j. zápisu MCH 3744/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 50. zasedání dne 9. června 2008 R M 1 / 5 0 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s řešit další postup u prodeje zahrádek v lokalitě

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5312/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 54. zasedání dne 3. září 2008 R M 1 / 5 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U s n e s e n í. z 26. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 19. 11. 2014 od 15:00 hodin v kanceláři starostky Města Nové Sedlo

U s n e s e n í. z 26. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 19. 11. 2014 od 15:00 hodin v kanceláři starostky Města Nové Sedlo U s n e s e n í z 26. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 19. 11. 2014 od 15:00 hodin v kanceláři starostky Města Nové Sedlo 517/2014 RM schvaluje Plán práce Rady města Nové Sedlo na I. pololetí 2015.

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 19. 2. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 10. května 2011 R M 1 / 1 6 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 4/2014 konaného dne 24.2.2014 od 16,05 hod. do 17,30 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 4/2014 konaného dne 24.2.2014 od 16,05 hod. do 17,30 hod. Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu s omezeným rozsahem zpřístupněných

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více