INVESTICE /2014. Prezentace INVESTICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE 2015 10/2014. Prezentace INVESTICE 2015 1"

Transkript

1 INVESTICE /2014 1

2 Shrnutí vývoje cen aktiv v roce 2014 Dluhopisy jsou prozatím vítězem roku Akcie doručují v lokálních měnách zhruba 5% zhodnocení. Komodity prochází silným medvědím trhem. Vývoj hlavních tříd aktiv, YTD % 30% komodity 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% vládní dluhopisy akciové indexy 2

3 Shrnutí vývoje cen aktiv v roce 2014 Podobné výnosy akciových trhů v lokálních měnách v USA a EU stojí při bližším zkoumání na zcela odlišných základech. V USA dochází k rovnoměrnému růstu zisků i násobků. V EU je však celý růst akciových trhů tažen pouze růstem násobků (pozitivním očekáváním a nadějí). Dekompozice faktorů růstu indexu S&P 500 % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% forw EPS y/y forw PE y/y 3

4 Shrnutí vývoje cen aktiv v roce 2014 Podobné výnosy akciových trhů v lokálních měnách v USA a EU stojí při bližším zkoumání na zcela odlišných základech. V USA dochází k rovnoměrnému růstu zisků i násobků. V EU je však celý růst akciových trhů tažen pouze růstem násobků (pozitivním očekáváním a nadějí). Dekompozice faktorů růstu indexu Eurostoxx 600 % 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% forw EPS y/y forw PE y/y 4

5 Jsou US akciové trhy příliš drahé? P = P/E * E Americká ekonomika expanduje reálným tempem 2.5% ročně, což je nový dlouhodobý očekávaný růst. Pomáhá zejména energetická revoluce, která má vliv na významný pokles importu energetických surovin a tedy zvyšování množství peněz, které zůstane v domácí ekonomice. USA, Růst HDP % QoQ, SAAR 5 4 HDP soukromého sektoru bez vlivu zásob HDP vládního sektoru -2-3 Celkové HDP bez vlivu zásob -4 HDP vládního sektoru HDP soukromého sektoru bez vlivu zásob Celkové HDP 5

6 Jsou US akciové trhy příliš drahé? P = P/E * E Růst produktivity na úkor mezd je hlavním zdrojem růstu podílu zisků na HDP (outsourcing, robotizace, slabá síla odborů). Problémem může být snaha Obamy a Yellen dostat nezaměstnanost pod přirozenou úroveň a zvýšit reálné mzdy = snížit marže. Americké firmy jsou šampióny ve hledání marginálních výnosů po celém světe. USA, Podíl zisků firem na HDP % 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Podíl domácích zisků na HDP Podíl globálních zisků na HDP 6

7 Q : 16.2 Jsou US akciové trhy příliš drahé? P = P/E * E Akcie nejsou v absolutním pohledu zdaleka levné, ale P/E není vysoko vzhledem ke vztahu k alternativním indikátorům: důvěry v ekonomiku, předstihovým indikátorům, spreadům spekulativních dluhopisů, či vztahu mezi úrovní růstu HDP a mírou úrokových sazeb. Medián forward P/E pro S&P 500 osa x - forward P/E, osa y - % výskytů na daném forward P/E Průměr 10 let: % 14% 12% Průměr 35 let: st dev: st dev: % 8% 6% 4% 2% 0% 7

8 Jsou US akciové trhy příliš drahé? P = P/E * E Spotřebitelská důvěra v USA je na vzestupu, s čímž souvisí i vyšší ekonomická aktivita a ochota brát na sebe větší riziko. Forward P/E násobky jsou rovněž zhruba v souladu s vývojem spekulativních dluhopisů, úrovní volatility a dalších ukazatelů. USA, S&P 500 a spotřebitelská důvěra osa x - S&P 500 P/E (reported); osa y - spotřebitelská důvěra Conference Board 160 R² = aktuální leden

9 Jsou US akciové trhy příliš drahé? P = P/E * E USA má historicky extrémně akomodativní úrokové sazby pro hospodářský růst. Výnosy jsou zhruba 1-2% pod potenciálním produktem, což je velmi příznivé pro růst, ale i nebezpečné pro vznik bublin. USA - Rozdíl mezi potenciálním růstem a výnosy dluhopisů % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Rozdíl Růst nominálního potenciálního HDP Výnosy 10ti letých dluhopisů 9

10 Jsou US akciové trhy příliš drahé? P = P/E * E Equity risk premium se pohybuje zhruba 1.5% nad dlouhodobým průměrem a má prostor kompenzovat růst diskontní míry. Riziková přirážka pro S&P 500 (Equity Risk Premium) % 7.0% 6.5% 6.0% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 10

11 Prozatím není třeba se bát růstu úrokových sazeb v USA Pro ekonomiku a akciové trhy by vážnější dopad měl až růst výnosů dluhopisů nad 4%. Korelace mezi týdenní změnou indexu SPX a 10Y UST ( ) osa x - výnosy 10ti letých vládních dluhopisů USA, osa y - korelace mezi týdenní změnou akciového indexu SPX a výnosy 10ti letých vládních dluhopisů USA 100% 80% 60% Posun spjatý s poklesem potenciálního produktu 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80%

12 Evropské indexy jsou dražší než americké Měřeno na bázi reportovaných výsledků se evropské širší indexy obchodují za vyšší násobky než akciové indexy v USA. Očekávání růstu zisků jsou velmi štědrá a to díky větší produkční mezeře. Jelikož evropské zisky měly tendenci zklamávat, sledujeme spíše skutečné reportované zisky, nežli očekávání. Výkonnost širších akciových indexů v EU a USA v lokální měně normalizováno, = S&P Eurostoxx Forw EPS vrchol 07/08 Forw EPS aktuální Forw EPS % změna Forward P/E aktuální Reported P/E aktuální S&P % 15.32x 17.88x Eurostoxx % 13.97x 20.78x 12

13 Evropské indexy jsou dražší než americké Nízké provozní marže jsou funkcí nízkého růstu a rostoucích mezd. Provozní páka je neúprosná zejména ve Francii a Itálii, kde jednotkové mzdové náklady vytrvale rostou. Důležité reformy na trhu práce by měly zastavit růst mezd a obnovit ziskovost firem. Větší ziskovost pak následně povede k růstu investic a zvýšení produktivity. Provozní marže pro MSCI Europe a S&P 500 za 12 měsíců % S&P MSCI Europe

14 Návrat k ziskovosti je v Eurozóně konečně reálný I. V příštím roce by měly synchronně působit tři pozitivní faktory. Úrokové sazby spadly po dlouhé době pod potenciál růstu ekonomiky, což dělá investice atraktivnější než splácení dluhu. Do ekonomiky by se dále měly brzy dostat nové úvěry, které zvýší růst tržeb a zisků. Reformy na trhu práce zvýší ziskovost firem. EU - Rozdíl mezi potenciálním růstem a výnosy dluhopisů % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Rozdíl Růst nominálního potenciálního HDP Výnosy 10ti letých dluhopisů 14

15 Millions Návrat k ziskovosti je v Eurozóně konečně reálný II. Netradiční monetární nástroje spojené se zvyšováním rozvahy ECB by měly bankám usnadnit úvěrovací proces. Nové úvěry jsou velmi dobrým předstihovým indikátorem pro HDP i inflaci. EU - Vztah úvěrování soukromého sektoru a cyklického růstu levá osa - celkové 6M nové úvěry soukromému sektoru ; pravá osa - reálné HDP očištěné o potenciál v bln. 450, , ,000 Reálné HDP očištěné o potenciál (cyklický reziduál) >> , ,000-50,000 << celkové 6M nové úvěry soukromému sektoru ,

16 Návrat k ziskovosti je v Eurozóně konečně reálný III. Itálie je největším hříšníkem na poli reforem. Skutečné reformy trhu práce začnou až koncem roku 2014, tedy o několik let později než v ostatních zemích PIIGS. OECD - Legislativa na ochranu zaměstnanosti EPL index - vyšší znamená přísnější legislativa Hodnota indexu 2013 Změna indexu

17 Návrat k ziskovosti je v Eurozóně konečně reálný IV. Reformy v oblasti trhu práce, zboží, práva a veřejných financí zvýší v nejohroženějších zemích potenciální produkt v příštích pěti letech o % ročně. EU - Dopad reforem na roční zvýšení potenciálního HDP % 1.6% 1.4% Příštích 5 let Příštích 10 let 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% 17

18 EUR/USD reflektuje rozdíl v ekonomickém cyklu mezi USA a EU Menší produkční mezera v USA znamená nutnost začít zvyšovat sazby. Rostoucí úrokový diferenciál znamená růst pravděpodobnosti dalšího posílení dolaru. Cyklus zvyšování úrokových sazeb je v USA zhruba o 2-3 napřed vůči EU. 5ti leté úrokové sazby v USA a EU % EU USA

19 Návrat k ziskovosti je v Eurozóně konečně reálný IV. Spread mezi 5Y US a 5Y EU výnosy má prostor pro další rozšiřování, neboť tržní očekávání zvyšování sazeb v USA je pod úrovní očekávání guvernérů Fedu a výnos 5ti letých dluhopisů v EU je zkreslen efektem nulových úrokových sazeb. Vztah EUR/USD a rozdílu mezi 5Y US a 5Y EU výnosy osa x - spread 5Y US - 5Y EU yield; osa y - EUR/USD aktuální

20 Lepšící se běžný účet USA znamená i méně dostupných dolarů 4 miliony barelů nových barelů ropy, které USA pumpuje každý den, znamená zhruba 120 miliard dolarů ročně, které USA již neexportuje do světa. Tyto dolary chybí pro akomodaci zahraničního obchodu, růst pracovního kapitálu a zdražují dolarové úvěry. USA, Obchodní bilance mld. USD měsíčně

21 Lepšící se běžný účet USA znamená i méně dostupných dolarů Pokles dolarových rezerv zahraničních centrálních bank signalizuje, že ve světě je nedostatek dolarů. Centrální banky musí likvidovat své dolarové rezervy, aby dostály poptávce lokálních subjektů. Obchodně vážený dolar a dolarové rezervy centrálních bank levá osa - TWI USD (DXY) ; pravá osa 9M změna rezerv zahraničních bank u Fedu oslabující USD svět má přebytek USD posilující USD světu chybí USD

22 Posilující dolar bude mít negativní vliv na cenu komodit Oslabující ceny komodity se projeví do jednotlivých ekonomik odlišně. Čistí dovozci komodit budou profitovat z levnějších vstupů, zatímco exportéři budou zasaženi horšícími se terms of trade i poklesem ekonomické aktivity. Vztah TWI USD a komoditního indexu RBA osa x - komoditní index RBA; osa y - DXY (USD index) R² = % exportů výroba & služby % exportů komodity Čína 94.7% Rusko 70.9% Korea 89.2% Indonésie 54.5% Mexiko 78.6% Brazílie 52.3% Indie 73.8% Austrálie 44.5% 22

23 Posilující dolar bude mít negativní vliv na cenu komodit Možností jak vyjádřit názor na pokles cen komodit je párový obchod long Indie a short Austrálie. Párový obchod Long Indie, Short Austrálie normalizováno = % % % % % % % Relativní výkonnost Austrálie v USD Indie v USD 23

24 Levné komodity podpoří infrastrukturní boom v Indii Infrastrukturní přebytek by měl držet jádrovou inflaci v šachu. Indie - Infrastrukturní přebytek / deficit % 15% -2% 10% 0% 5% 0% -5% -10% -15% 2% 4% 6% 8% -20% 10% Infrastrukturní průmyslová produkce mínus výrobní sektor Jádrová inflace y/y 24

25 Levné komodity podpoří infrastrukturní boom v Indii Po pěti letech klesajícího růstu má Indie dobře nakročeno vrátit se k potenciálnímu růstu 7-8% p.a.valuace na úrovni 16x forward P/E jsou sice pro rozvojový trh relativně vysoké, z pohledu 5ti let je však Indie nejatraktivnější trh v Asii. Indie - Vztah mezi reálným růstem a inflací % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Rozdíl Jádrová inflace y/y Reálný růst y/y 25

26 Autor publikace Kontakt Jan Kaška Aura Invest Group s.r.o. Vinohradská Praha 3 Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry Colosseum, a.s

27 POUČENÍ O RIZICÍCH: KOMENTÁŘE, ČLÁNKY, ANALÝZY, (DÁLE JEN ZPRÁVY ) ZVEŘEJNĚNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH MAJÍ SLOUŽIT INVESTORŮM, U NICHŽ SE OČEKÁVÁ, ŽE BUDOU ČINIT VLASTNÍ INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ A BUDOU SE O VÝHODNOSTI INVESTIC DO INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ ZDE UVEDENÝCH ROZHODOVAT SAMOSTATNĚ. VYUŽIJETE-LI INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚCHTO ZPRÁVÁCH, ČINÍTE TAK VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ. VÝNOS ANI NÁVRATNOST INVESTICE NEJSOU ZARUČENY, VÝKONNOST INVESTICE V MINULOSTI NEZARUČUJE PŘÍZNIVÉ VÝSLEDKY DO BUDOUCNA. HODNOTA, CENA ČI PŘÍJEM Z AKTIV SE MŮŽE MĚNIT ANEBO BÝT TAKÉ OVLIVNĚN POHYBEM SMĚNNÝCH KURZŮ. SKUTEČNOSTI, KTERÉ V BUDOUCNU NASTANOU, SE MOHOU OD INFORMACÍ UVEDENÝCH V TĚCHTO ZPRÁVÁCH VÝZNAMNĚ LIŠIT A MOHOU TAK VÝZNAMNĚ OVLIVNIT DOPORUČENÍ ČI ANALÝZY OBSAŽENÉ V TĚCHTO ZPRÁVÁCH, PŘIČEMŽ INTERVAL BUDOUCÍCH ZMĚN NENÍ MOŽNÉ PŘEDEM STANOVIT. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ POVAŽUJEME ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŽE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. INFORMACE POSKYTNUTÉ V TĚCHTO ZPRÁVÁCH SE V BUDOUCNU MOHOU UKÁZAT JAKO NESPRÁVNÉ, INVESTICE UČINĚNÉ NA JEJICH ZÁKLADĚ MOHOU BÝT ZTRÁTOVÉ. VŽDY EXISTUJE RIZIKO, ŽE VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH BUDE ODLIŠNÝ OD OČEKÁVANÉHO VÝVOJE, A TO ZEJMÉNA Z DŮVODŮ, KTERÉ NELZE PŘEDVÍDAT NEBO LZE PŘEDVÍDAT JEN ČÁSTEČNĚ (VÝVOJ POČASÍ, ZMĚNA POLITICKÉ SITUACE, NEHODY, PŘÍRODNÍ KATASTROFY, VÝVOJ TECHNOLOGIÍ APOD.). V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍM VÝVOJI MŮŽEME KDYKOLIV SVÉ DOPORUČENÍ V BUDOUCNU ODVOLAT NEBO ZMĚNIT, A TO I NA OPAČNÉ. TYTO MATERIÁLY MAJÍ INFORMAČNÍ CHARAKTER A NEJSOU NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ SMLOUVY. NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE ZPRÁVY NEBO PŘÍLOHY NEBYLY BĚHEM PŘENOSU ZMĚNĚNY NEBO ŽE NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO ŽE JSOU KOMPATIBILNÍ S VAŠÍM ELEKTRONICKÝM SYSTÉMEM. SPOLEČNOST AURA INVEST GROUP S.R.O. JE VÁZANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI COLOSSEUM, A.S., LICENCOVANÉHO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY, NAD KTERÝM VYKONÁVÁ DOHLED ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. NENÍ-LI V TĚCHTO ZPRÁVÁCH UVEDENO JINAK, NEMÁ SPOLEČNOST VÝZNAMNÝ FINANČNÍ PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ŽÁDNÉHO EMITENTA FINANČNÍCH NÁSTROJŮ NEBO NA INVESTIČNÍCH STRATEGIÍCH UVEDENÝCH V TĚCHTO ZPRÁVÁCH A ANI S ŽÁDNÝM EMITENTEM FINANČNÍCH NÁSTROJŮ NEMÁ UZAVŘENOU DOHODU O TVORBĚ A ŠÍŘENÍ INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍ. EMITENTI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UVEDENÍ VE ZPRÁVÁCH NEJSOU SPOLEČNOSTÍ INFORMOVÁNI O INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍCH PŘED JEJICH VYDÁNÍM. SPOLEČNOST UPLATŇUJE V RÁMCI JEJÍCH PROVOZU PRAVIDLA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ, KTERÉ BRÁNÍ VZNIKU STŘETU ZÁJMŮ VE VZTAHU K INVESTIČNÍM DOPORUČENÍ. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA A 27

Prezentace Forbes INVESTICE 2015 10/2014

Prezentace Forbes INVESTICE 2015 10/2014 Prezentace Forbes INVESTICE 2015 10/2014 verze: 06.10.2014 Shrnutí vývoje cen aktiv v roce 2014 Dluhopisy jsou prozatím vítězem roku 2014. Akcie doručují v lokálních měnách zhruba 5 zhodnocení. Komodity

Více

Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35

Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35 Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., OCP Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35 11/2014 Upozornění TATO PREZENTACE MÁ SLOUŽIT INVESTORŮM, U NICHŽ SE OČEKÁVÁ, ŽE BUDOU

Více

ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná

ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná Jan Svozílek, makléř Václav Kučera, vázaný zástupce 12.02.2015 SHRNUTÍ Vztah mezi benzínem

Více

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika ŠETŘÍME VÁŠ ČAS TÝDENNÍ TIPY RYCHLE EFEKTIVNĚ POHODLNĚ SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015 HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768

Více

ŠETŘÍME TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

ŠETŘÍME TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika ŠETŘÍME TÝDENNÍ VÁŠ ČAS TIPY RYCHLE EFEKTIVNĚ POHODLNĚ SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 15/06-19/06 2015 HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

30leté bondy short Prodej vládních dluhopisů USA

30leté bondy short Prodej vládních dluhopisů USA 30leté bondy short Prodej vládních dluhopisů USA Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 16.09.2009 Souhrn Recese a následné vládní stimulační balíčky způsobily výrazné zhoršení veřejných financí

Více

Chartbook USA 2/2013

Chartbook USA 2/2013 Chartbook USA 2/213 Rychlost obratu peněz Koncept posouzení stavu ekonomiky Tento chartbook vznikl jako snaha zkompilovat některé z našich oblíbených grafů do jedné publikace a poskytnout našim klientům

Více

Japonskému jenu vychází slunce

Japonskému jenu vychází slunce Japonskému jenu vychází slunce Nákup japonského jenu prodej amerického dolaru Štěpán Pírko květen 2006 1 Japonský jen na vzestup Při důkladné analýze současných a očekávaných ekonomických faktorů vychází

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. 4. čtvrtletí 2013. Recese u konce vítejte v dobrých časech?

Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. 4. čtvrtletí 2013. Recese u konce vítejte v dobrých časech? Čtvrtletník Ekonomika pod lupou. čtvrtletí 3 Recese u konce vítejte v dobrých časech? Ekonomické a strategické analýzy research@csas.cz (+ 99 9) www.investicnicentrum.cz Důležitá upozornění, složení analytického

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Situace před FX intervencí Deflační ofenziva Spotřebitelské ceny (říjen 2013): CPI 0,9 % y/y MP inflace:

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Globální automobilový sektor

Globální automobilový sektor Globální automobilový sektor Podkladové aktivum vybrané akcie z globálního sektoru automobilů Z hlediska spotřebních výdajů je koupě automobilu dlouhodobým rozhodnutím, které se opírá nejen o stávající,

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 15. 06. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční):

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Září 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 07/2013 1,4 % 0,2 % HDP 2Q/2013 1,3 % 1,1 % Nezaměstnanost 07/2013 7, 0,2 % Základní

Více

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad Červen 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Posl. změna Inflace 04/2013 1,7 % 0,0 % HDP 1Q/2013 2,2 % 0, Nezaměstnanost 04/2013 7,7 % 0,3 % Základní

Více

Globální ekonomický výhled

Globální ekonomický výhled PROSINEC 2011 Výhled od skupiny Franklin Templeton Fixed Income Group Christopher Molumphy Michael Materasso Roger Bayston Michael Hasenstab John Beck POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVY Z USA NÁZNAKY ZPOMALENÍ VE SVĚTĚ

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

A Východiska predikce

A Východiska predikce A Východiska predikce A.1 Vnější prostředí V porovnání s minulou predikcí se výhled globálního ekonomického růstu mírně zlepšil, nejistoty ohledně budoucího vývoje však nadále přetrvávají. Za změnou výhledu

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více