Investiční komentář Gutmann únor 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční komentář Gutmann únor 2015"

Transkript

1 Investiční komentář Gutmann únor 2015 Mythos Private Equity / Jednoduché vysvětlení Private Equity Aktuální prostředí nízkých úrokových sazeb staví mnoho investorů před následující otázky: V jakých třídách aktiv jsou možné atraktivní, rizikově vážené výnosy dosahující ziskových cílů a jaké kompromisy jsou přitom zapotřebí? Je Private Equity možný, vhodný doplněk celkové alokace aktiv? Jaké jsou možnosti investování do Private Equity? Na jaké zvláštnosti je přitom třeba dbát? A jaká je výkonnost Private Equity ve srovnání s jinými třídami aktiv? Private Equity označuje jako souhrnný název investice firem nekótovaných na burze do vlastního kapitálu. Pokud se přitom jedná o novou, pokrokovou firmu, označuje se to obecně jako Venture Capital (= rizikový kapitál). Zatímco u Venture Capital firmy často nemají ani komerční produkt, jsou naproti tomu již zavedené, ziskové firmy cílovou skupinou investorů do Private Equity. Cílem pro investory do Private Equity je získat částečnou nebo úplnou kontrolu nad firmou a následně transformací firmy docílit zvýšení její hodnoty. Reorganizací se firma stane atraktivním partnerem pro větší účastníky trhu nebo se může v rámci Initial Public Offering (počáteční veřejné nabídky) dostat na burzu. Doba potřebná pro transformaci je dva až čtyři roky (ve složitých případech i více). Když je v delším časovém horizontu získáno, drženo, transformováno a na závěr opět prodáno několik firem, je k tomu zapotřebí deset let i více. Díky dlouhodobém horizontu a plánovanému dlouhodobému držení trvají investice do Private Equity přes celý nebo přes několik hospodářských cyklů. Tím je Private Equity také velmi silně izolován od rychlejších cyklů jiných tříd aktiv. Při odpovídajícím pečlivém plánování likvidity nemusí být získané firmy nutně prodány za nepříznivých podmínek. Naopak je možné v klidu čekat na vhodnější dobu v rámci hospodářského cyklu. Díky dlouhodobému přístupu a nepříliš výraznému napojení na jiné třídy aktiv může být proto Private Equity pro dlouhodobě orientované investory s přiměřenou tolerancí rizika docela smysluplný a výnosný doplněk alokace majetku (při vší dlouhodobosti je investice do Private Equity ale pořád ještě podnikatelský podíl s odpovídajícími riziky). Přístup k investicím do Private Equity Pro investování do Private Equity mají investoři k dispozici různé možnosti. Přímá účast ve firmách nekótovaných na burze je časově náročná a velmi složitá. Proto má pro většinu investorů malý význam. Dále se proto budeme zabývat třemi přístupy, které mohou být použity v rámci rozsáhlé alokace majetku: Listed Private Equity U Listed Private Equity se jedná o akcie nějakého Private Equity manažera kótované na burze (například KKR, Blackstone nebo Apollo). Listed Private Equity je velmi nízkoúrovňový přístup Strana 1

2 k Private Equity. Jedná se ale de facto o účast na finanční společnosti. Výkonnost akcie je ovlivněna spíš příjmy z poplatků generovanými manažery než vývojem portfolia firmy. Private Equity Fonds Fondy Private Equity jsou většinou uzavřené struktury fondů ve formě společností s ručením omezeným a komanditních společností, popř. ve formě přiměného ekvivalentu v domicilu fondů (Limited Partnership ve Velké Británii, SICAV SIF SCA v Lucembursku atd.). Investoři se podílejí jako komanditisté s investičním závazkem, Commitment, na fondu. Manažer stanoví komplementáře a je zodpovědný za výběr, zisk, transformaci a nakonec za prodej portfolia firmy. Investoři působí ve firmě jakožto komanditisté. Tím je jejich možná ztráta omezená výší investičního závazku. Protože se u fondů Private Equity používají uzavřené struktury, jednají manažeři Private Equity v cyklech. Nejdříve jsou při Fundraisingu na základě dosavadních Track Records (stopových záznamů) a obsáhlých informačních dokumentů oslovováni potenciální zájemci většinou velké pojišťovny a důchodové pojišťovny. Po prověření existujících podkladů a management teamu se jednotliví zájemci rozhodnou postoupit závazek. Pokud je celková částka závazků z pohledu manažera fondu dostačující pro plánovanou strategii, fond se uzavře ( Closing ). Potom manažer začne se svou vlastní prací. Zvláštností Private Equity je, že se závazek (Commitment) nestává splatným při uzávěrce (Closing), ale dá se vyplatit tranší po vyzvání fondu ( Capital Call, popř. Odvolání ). Private Equity fond tím vykazuje velmi zvláštní vzorec Cash-Flow (finančních toků). Následující obrázek ukazuje vzorový výpočet Cash Flow typického fondu Private Equity. Velká část odvolání probíhá během prvních čtyř až pěti let zde se postupně buduje portfolio firmy. Potom dále probíhá odečet pro nutné investice (do existujících firem, vyplývající náklady a poplatky), přičemž výše těchto odvolání leží daleko pod úrovní prvních let. Zároveň fondy Private Equity přímo vyplácejí investorům výnosy, které dostávají od firem, jejichž podíl vlastní (například dividendy). Stejným způsobem jsou vypláceny přímo investorům výnosy z prodeje firem na obrázku je to zřetelné díky prudkému nárůstu vyplácení od čtvrtého roku. Rovněž zobrazený netto investovaný kapitál ukazuje, že v našem vzorovém výpočtu investoři mezi pátým a šestým rokem už dostali zpět formou vyplácení ( Distributions ) svůj doposud zaplacený kapitál. Tak to lze pozorovat i v praxi. Strana 2

3 Obrázek 1: Příklad pro odvolání a vyplácení fondu Private Equity 220,00% 200,00% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% -80,00% -100,00% -120,00% Zdroj: Bank Gutmann AG Kumulierte Kumulovaná Abrufe Kumulierte Kumulované Ausschüttungen vyplácení Netto inv. investovaný Kapital odvolání kapitál Vedle zmíněného rizika podnikatelské účasti je dlouhá doba trvání a s tím spojený vázaný kapitál jedním z nejdůležitějších bodů k úvahám před investováním do fondu Private Equity. Neexistuje organizovaný sekundární trh, na kterém se může obchodovat s podíly fondu, stejně jako není uvažováno o navrácení podílů fondu manažerovi. Individuálně sjednané transakce s podíly fondu existují a nabývají na objemu. Je ovšem běžné, že kupní cena leží výrazně pod úrovní momentálně aktuálního zhodnocení ( Discount ). Investor se také při investování do jednoho jediného fondu vystavuje riziku jen jednoho management teamu a kromě toho ještě hospodářskému cyklu prvních čtyř až pěti let trvání fondu. Střešní fondy Private Equity Možností, jak diverzifikovat riziko, je investice do několika fondů různých manažerů a s rozdílnými okamžikem startu. Možné je také zřízení programu s ročně pevně stanovenou souhrnnou částkou investice do různých fondů. Jednoduchou variantou takovéhoto rozložení manažerů a okamžiků startu jsou střešní fondy Private Equity, které fungují podle stejného modelu jako fondy Private Equity (uzavřený fond, Fundraising, Closing, Capital Calls atd.). Cílové investice pro střešní fond nejsou firmy, ale jiné fondy Private Equity. Proto se manažer střešního fondu nesoustředí tolik na hodnocení firemních účastí, ale spíše na výběr úspěšných manažerů fondů Private Equity. To kromě výborné sítě vyžaduje strukturovaně uchopit a umět ohodnotit také sofistikované procesy a kvantitativní i kvalitativní kritéria (zkušenost, Strana 3

4 dynamika spolupráce, soudržnost týmu atd.). K nevýhodám střešních fondů patří mj. vyšší zatížení poplatky (na úrovni střešních fondů a na úrovni podfondů). Výkonnost Private Equity Nakonec je zde otázka výkonnosti ve srovnání s jinými třídami aktiv. Na základě speciálních vzorců cash-flow je přímé srovnání výkonnosti těžké, jsou zapotřebí různé úpravy. Prof. Oliver Gottschalg přednesl na toto téma v roce 2014 na HEC v Paříži (Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris) ve spolupráci s Golding Partners přesvědčivý příspěvek v rámci studie o Outperformance (zvýšené výkonnosti) transakcí Private Equity oproti transakcím s akciemi. Přitom se upravují zejména ovlivňující faktory jako načasování, obor, délka držení a rozsah dluhového financování, aby bylo možné obě třídy aktiv navzájem srovnávat. V této souvislosti stojí za povšimnutí dva výsledky studie: Na jedné straně kolísá Outperformance Private Equity oproti akciovým trhům v průběhu cyklů. Ve fázích silných akciových trhů mohou transakce Private Equity jen stěží dosáhnout Outperformance. Čím slabší ale akciový trh je, tím silněji se projevuje na počátku popsaná částečná izolace. V průběhu sledovaného období o délce 40 let byla zjištěna Outperformance transakcí Private Equity v obdobích recese ve výši 19 procent. Na druhé straně studie dokazuje, že úspěšní manažeři Private Equity jsou schopni tento úspěch opakovat. Na základě dlouhého sledovaného období o délce 40 let je ještě třeba poznamenat, že studie mohla používat jen spolehlivá data od zavedených manažerů, a výsledky proto nelze jen tak aplikovat na každý fond Private Equity. Tím je ale také zdůrazněna důležitost výběru správného, tj. dlouhodobě úspěšného manažera. Závěr Na základě dlouhodobé orientace a atraktivních výnosů je Private Equity velmi rozumný doplněk kompletní alokace majetku. Kromě toho umožňuje ovlivňování rozvoje firmy (včetně souvisejícího růstu tržeb) manažerům Private Equity docílit objektivně měřitelného zhodnocení do značné míry nezávislého na volatilitě akciových trhů. Dlouhodobé studie dokazují, že úspěšní manažeři Private Equity jsou schopni opakovaně dosahovat výnosů převyšujících akciové trhy. Rozhodující u investic do Private Equity je strukturovaný proces výběru, aby byli před investováním identifikováni úspěšní manažeři, a přesto byly prostředky rozloženy mezi více manažerů a okamžiků startu. Nelze ovšem podcenit dlouhou dobu trvání fondů Private Equity. Vystoupení během doby trvání je možné pouze ve výjimečných případech a je třeba počítat se srážkami ceny. Z toho vyplývá, že Private Equity je vhodné především pro investory, jejichž investiční horizont vykazuje přiměřený dlouhodobý charakter. Autor: Mag. Clemens Zehentner, Bank Gutmann Aktiengesellschaft Strana 4

5 Kontakt: Mag. Friedrich Strasser člen představenstva a partner Bank Gutmann Aktiengesellschaft Tel.: , Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika Václavské nám. 19, Praha 1 Tel.: , Fax: Tento materiál je marketingovým sdělením. Investice do finančních instrumentů podléhají tržním rizikům. Minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků investice. Všechny informace byly pečlivě přezkoumány. Nicméně neposkytujeme žádnou záruku a nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost a úplnost těchto informací nebo za přesnost prognóz.bank Gutmann AG tímto výslovně upozorňuje, že tento dokument je určen pouze pro osobní potřebu a má pouze informační charakter. Jeho zveřejňování, kopírování nebo rozmnožování není povoleno bez předchozího souhlasu Bank Gutmann AG. Obsah tohoto dokumentu není přizpůsoben specifickým požadavkům individuálních investorů (požadovaný výnos, daňová situace, tolerance k riziku atd.), nýbrž má obecný charakter a odráží aktuální znalosti osob, zodpovědných za sestavení materiálu, v okamžiku jeho uzávěrky. Tento dokument není nabídkou, ani vyzváním k předložení nabídky k nákupu nebo prodeji cenných papírů. Požadované údaje, poskytované v souladu s 25 zákona o médiích, jsou uvedeny na těchto webových stránkách: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich Tel.: , Únor 2015 Strana 5

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY

STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY 1 Upozornění Informace uvedené v této publikaci mají pouze obecný informační charakter a nepředstavují závaznou nabídku k učinění jakékoliv investice.

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Romana Nývltová, Pavel Marinič prosperita firmy Finanční řízení podniku Moderní metody a trendy aktuální přístupy, metody a instrumenty podnikového finančního řízení současné podnikatelské prostředí a

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 2 3 Obsah Obsah... 3 Nejdůležitější hospodářské výsledky... 4 Úvodní slovo představenstva...

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více