INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR"

Transkript

1 ^ Uspejte na trhu prace! INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR

2 Poradna pro integraci nevládní nezisková organizace, která pomáhá pomáhá cizincům ze třetích zemí se začleněním do české společnosti.

3 ^ Uspejte na trhu prace! INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR OBSAH: 1. Výhody legální práce 2. Jak získat legální práci 3. Jak a kdy prodloužit povolení k zaměstnání 4. Kde hledat novou práci 5. Na co si dát pozor 6. Jak zvýšit pracovní kvalifikaci 7. Jak vypadá přijímací řízení 8. Jaké jsou základní pracovněprávní vztahy 9. Jak má vypadat pracovní smlouva 10. Mzda 11. Sociální pojištění 12. Kdy a jak lze ukončit pracovní poměr 13. Užitečné odkazy str. 03 str. 05 str. 07 str. 09 str. 11 str. 13 str. 17 str. 19 str. 21 str. 23 str. 25 str. 27 str. 31

4

5 Vyhody legalní prace Smlouva mezi Vámi a zaměstnavatelem stanoví práva a povinnosti zaměstnance, podmínky výkonu práce a její náplň. Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr jen ze zákonem stanovených důvodů. V případě pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění. Pokud splníte zákonné podmínky, máte nárok na získání podpory ze systému státního sociálního zabezpečení (nemocenská, důchod, podpora v nezaměstnanosti). Stabilní příjem je důležitý nejen pro Vaše zázemí, ale slouží i jako jedna z podmínek pro získání povolení k pobytu na území České republiky. Při výkonu legální práce Vám nehrozí deportace z ČR. str. 03

6

7 Jak získat legalní praci Najděte si volné pracovní místo pomocí tisku, internetu nebo úřadu práce. Když ho najdete, kontaktujete případného zaměstnavatele a pošlete mu svůj životopis. Zaměstnavatel Vás může pozvat na přijímací pohovor. Pokud se na Vás vztahuje povinnost mít pracovní povolení, obraťte se na krajskou pobočku Úřadu práce. Vyplňte formulář Žádost cizince o povolení k zaměstnání a doložte formulář Vyjádření zaměstnavatele. Když získáte pracovní povolení, uzavřete pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem. Zároveň musíte mít platné povolení k pobytu na území ČR a plnit účel pobytu. str. 05

8

9 Jak a kdy prodlouzit povolení k zamestnaní Nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti Vašeho povolení k zaměstnání musíte zažádat o prodloužení tohoto povolení na úřadu práce. Musíte doložit písemné vyjádření od Vašeho zaměstnavatele, že u něj budete dále pracovat. Úřad práce prozkoumá situaci na trhu práce a rozhodne o Vaší žádosti. Při prodloužení platnosti povolení k pobytu doložte nové povolení k zaměstnání. ^ ^ POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ NEPOTŘEBUJÍ: občané EU, rodinní příslušníci občana EU, cizinci s trvalým pobytem na území ČR, azylanti a osoby s doplňkovou ochranou, cizinec s dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny, cizinec, který zde studuje cizinec - absolvent české školy, dle podmínek stanovených zákonem. str. 07

10 POUŽÍVANÉ ZKRATKY V INZERÁTECH CV životopis ČTR čistý trestní rejstřík HPP hlavní pracovní poměr VPP vedlejší pracovní poměr DPČ Dohoda o provedení činnosti DPP Dohoda o provedení práce ZPS změněná pracovní schopnost OSVČ osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) OZP osoby se zdravotním pojištěním VZV vysokozdvižný vozík Řp. sk. A řidičský průkaz skupiny A ŽL živnostenský list ZP zákoník práce

11 Kde hledat novou praci PRÁCI MŮŽETE HLEDAT V INZERTNÍCH NOVINÁCH NEBO NA INTERNETU: S hledáním práce Vám mohou pomoci i na úřadu práce prostřednictvím registrace, nástěnek na pobočkách nebo svého internetového portálu: - práce v zemích EU. Webové stránky Vám umožňují se i zaregistrovat, rozesílat životopisy a upozorňují Vás na odpovědi zaměstnavatelů. Při hledání zaměstnání můžete využít také personální agentury, které můžete kontaktovat nebo navštívit jejich pobočky a zeptat se na volné pracovní pozice. Agentury však nemohou zaměstnat důchodce a osoby se zdravotním postižením. Webové stránky na velké personální agentury: Sledujte firmy, které jsou ve Vašem okolí, a zjistěte, zda nehledají zaměstnance. Můžete je kontaktovat telefonicky, em, dopisem nebo je navštívit osobně. Některé mají svá personální oddělení určená pro příjem nových zaměstnanců, u ostatních kontaktujte vedoucího. Práci můžete hledat i v neziskových organizacích, např. na stránkách: ; Neziskové organizace často hledají dobrovolníky, kteří sice pracují zadarmo, ale můžete získat praxi a zkušenosti, které si můžete napsat do životopisu. Nezapomeňte se také zeptat Vašich známých. str. 09

12 ŠPATNĚ SPRÁVNĚ SNADNÝ VÝDĚLEK!! až Kč!! Volejte na: Restaurace Na Vršíčku hledá kuchaře. Práce na HPP. Podmínkou vzdělání v oboru a ŘP sk. B. Hrubá mzda Kč. CV zasílejte na Bližší info na tel

13 Na co si dat pozor Když hledáte zaměstnání, nikdy neodpovídejte na podezřelé inzeráty, které slibují velmi vysoké výdělky, neuvádějí žádné informace o firmě a nepožadují žádné vzdělání a praxi. Firmy si můžete zkontrolovat na portálu justice.cz a prostřednictvím internetových diskuzí. Důležitým prvkem legální práce je pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce (viz. Jak má vypadat pracovní smlouva). Vždy se ujistěte, jestli za Vás zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění! V případě dohody o provedení práce se pojistné odvádí, pokud je příjem vyšší než ,-. Jinak jste povinni si zdravotní pojištění hradit sami! Platby si můžete zkontrolovat na pobočkách příslušné zdravotní pojišťovny (viz. Možnosti pracovních poměrů). Dbejte, abyste ve svém zaměstnání měli stejné podmínky jako Vaši kolegové (mzda, pracovní doba, osobní zacházení). Zajímejte se o pracovní předpisy, abyste předešli konfliktu se zaměstnavatelem. Někteří zaměstnavatelé Vás mohou zaměstnat na živnostenský list. V takovém případě si musíte zařídit živnostenské oprávnění a odvádět zdravotní a sociální pojištění. Dbejte ale na to, že jako živnostník byste měl poskytovat služby několika zákazníkům, nikoli pouze jednomu. Způsob, kdy živnostník pracuje pouze pro jednoho zákazníka (zaměstnavatele) se nazývá švarc system a je nelegální. str. 11

14

15 ^ Jak zvysit pracovní kvalifikaci Pokud máte doklady o Vašem dosaženém vzdělání, můžete si je nostrifikovat. Ten, kdo v cizině ukončil vzdělání na některém z těchto stupňů (ZŠ, SŠ, VOŠ) a vlastní o tom příslušné doklady (vysvědčení či jiný doklad), může požádat o nostrifikaci, tj. uznání platnosti dokladu o vzdělání. V případě, že ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se státem, ve kterém bylo vzdělání získáno, vydává se místo nostrifikace potvrzení o uznání rovnocennosti vzdělání. O uznání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o nostrifikaci může požádat každý cizinec s legálním pobytem na území ČR. str.13

16 NOSTRIFIKACE DOKLADŮ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad, příslušný podle místa pobytu žadatele, o nostrifikaci. Žádost musíte podat na odbor školství krajského úřadu a je k ní nutné přiložit tyto doklady: originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii, doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole. Předložené doklady musí být legalizovány a přeloženy do českého jazyka. Seznam úředních překladatelů najdete na Je vyžadován správní poplatek. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů po předložení všech potřebných dokladů. KONTAKTNÍ MÍSTA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHU: str. 14 Středočeský kraj Krajský úřad Odbor školství Zborovská Praha 5 Magistrát hl. města Prahy Odbor školství Mariánské nám Praha 1

17 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ O uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují v zásadě veřejné vysoké školy. Musíte předložit seznam absolvovaných předmětů a výpis absolvovaných hodin. Je nutné si tyto doklady nechat úředně přeložit (seznam překladatelů na justice.cz) a nechat si udělat úředně ověřenou kopii originálu. Na vybranou VŠ dle zaměření oboru či absolvovaných předmětů zašlete doporučeně jmenované doklady a přiložte žádost o nostrifikaci. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů po předložení všech potřebných dokladů. Při kladném rozhodnutí je nutno zaplatit poplatek, což prokážete dokladem o zaplacení, poté může škola na vyžádání navrátit doklady. Při záporném rozhodnutí škola vrátí doklady a máte možnost odvolat se do 15 dnů na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. REKVALIFIKAČNÍ KURZY Rekvalifikace znamená rozšíření či změnu dosavadní kvalifikace získáním nových znalostí a dovedností teoretickou i praktickou přípravou. Jejím účelem je umožnit pracovní uplatnění ve vhodném zaměstnání. Nejedná se o zvýšení stupně vzdělání. V ČR jsou realizovány rekvalifikační kurzy, které jsou zprostředkovány úřady práce nebo soukromými subjekty. Rekvalifikace jsou určeny uchazečům o zaměstnání na základě písemné dohody uzavřené mezi úřadem práce a uchazečem. Pří splnění stanovených podmínek (dokončení rekvalifikace) hradí Úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. str. 15

18 Osobní údaje Jméno a příjmení: Jan Novák Adresa: Dlouhá 12, Praha Datum narození: Telefon: STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS Vzdělání Univerzita Karlova, obor: Učitelství pro první stupeň Střední odborná škola pedagogická, Praha 5 Pracovní zkušenost Vychovatel - Volnočasové centrum Pražáček, Praha Učitel pro první stupeň - ZŠ Komenského, Praha Učitel pro první stupeň 8. ZŠ Břevnov, Praha 6 Jazykové znalosti anglický jazyk pokročilý (slovem i písmem) německý jazyk začátečník Ostatní znalosti Řidičský průkaz B Kurz první pomoci Práce na PC Win, MS Office, internet

19 ^ Jak vypada prijímací Rízení Přijímací řízení je proces, v průběhu kterého dokládáte své vzdělání a pracovní zkušenosti. Životopis s motivačním dopisem je Vaší první vizitkou, kterou zasíláte zaměstnavateli. Životopis by měl být stručný, přehledný a uspořádaný do tematických částí: osobní údaje, vzdělání, praxe. Měl by být úhledný a především pravdivý. Má vystihnout to, co je pro zaměstnavatele podstatné. Motivační dopis má za úkol zaměstnavatele zaujmout a informovat o jakou profesi se ucházíte, vysvětlit důvody Vašeho zájmu a nastínit Vaše předpoklady k výkonu práce. Měl by být krátký, ale výstižný a bez gramatických chyb. Neměla by chybět adresa (Vaše i zaměstnavatele), oslovení, pozdrav a vlastnoruční podpis. Před pohovorem je vhodné zjistit si co nejvíce informací o firmě, do které se hlásíte. Prostudujte si jejich webové stránky. Mohou se Vás např. ptát: ^ Proč chcete pracovat právě u nás? Co Vás na nabízené pozici zaujalo? Jaké dovednosti můžete nabídnout? Jaké jsou Vaše slabé stránky? Máte nějakou představu o Vašem finančním ohodnocení? Na pohovor přijďte včas a vhodně oblečení. Vezměte si s sebou Váš životopis a případně i další doklady, např. ověření vzdělání. Nebojte se sami zeptat na podmínky a věci, které Vás zajímají. str. 17

20

21 Jaké jsou zakladní pracovnepravní vztahy ^ PRACOVNÍ POMĚR UZAVÍRÁ SE PRACOVNÍ SMLOUVA Pracovní smlouva musí být písemná a vyhotovena ve 2 originálech. Jeden podepsaný výtisk pracovní smlouvy musíte dostat Vy jako zaměstnanec, jeden si nechá zaměstnavatel. Pracovní smlouva musí být uzavřena dříve, než nastoupíte do práce. Pokud není v pracovní smlouvě uvedená délka pracovního poměru, uzavírá se na dobu neurčitou. Zaměstnavatel je povinen za Vás odvádět sociální a zdravotní pojištění a daň. str. 19

22

23 Jak ma vypadat pracovní smlouva? Na základě pracovní smlouvy vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr. Je to základní forma zaměstnání a má největší právní ochranu. Pracovní smlouva je vypracována písemně pro každou zúčastněnou stranu. Musí obsahovat tyto náležitosti: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu práce. V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, která trvá většinou 3 měsíce, a rozsah pracovní doby (max.40 hod.). Veškeré změny sjednaných podmínek musí být sepsány písemně. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Umožňuje Vám pracovat maximálně 20 hodin týdně. Pokud Vaše odměna dosahuje 2.500,- Kč, zaměstnavatel za Vás odvádí sociální a zdravotní pojištění a daň. Dohoda o provedení práce (DPP) Na tuto dohodu můžete pracovat jen 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Z Vaší mzdy zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění, je-li Váš příjem větší než ,- Kč měsíčně. str. 21

24

25 Mzda Hrubá mzda je částka, kterou si se zaměstnavatelem dohodnete. Tuto částku ale nedostanete celou. Dříve než Vám zaměstnavatel mzdu vyplatí, odečte z ní určitou částku stanovenou předpisy o zdravotním pojištění, sociálním pojištění a o daních a tyto částky odešle na příslušné úřady. Vám zaměstnavatel vyplatí zbylou část tzv. čistou mzdu. Pro výpočet čisté mzdy můžete využít speciálních internetových kalkulaček. Minimální mzda je nejnižší možná výše odměny za práci. Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Základní sazba hrubé minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10,- Kč za hodinu nebo 8.000,-Kč za měsíc. Máte nárok na příplatky za práci přesčas, v noci, o víkendu a ve státní svátek nebo na náhradní volno za odpracované hodiny přesčas. str.23

26

27 SociAlní pojistení Sociální pojištění se skládá ze tří částí: důchodového zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Pokud budete pravidelným plátcem sociálního pojištění po zákonem stanovenou dobu, vzniká Vám nárok na podporu. Jejím cílem je finančně zajistit plátce pro případy stáří, ztráty zaměstnání nebo nemoci prostřednictvím: dávek důchodového pojištění (starobní důchody, důchody pro invaliditu, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), tzv. podpory v nezaměstnanosti, kterou dostávají uchazeči o zaměstnání po odpracování jednoho roku za poslední dva roky, dávek nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). ^ ^ Loni v létě jsem přišla o práci. Měla jsem velké štěstí, protože v mateřské školce u nás v ulici hledali uklízečku. Hned jsem se tam šla zeptat. Řekli mi, že mi práci dají, ale první tři měsíce budu ve zkušební době. To znamená, že mi mohou dát ze dne na den výpověď a to bez udání důvodu, ale i já můžu hned práci ukončit, kdyby se mi tam z jakéhokoli důvodu nelíbilo. Moc se mi to nezamlouvalo, ale neměla jsem jinou možnost, než práci vzít. Bála jsem se, že mě po třech měsících bez ostychu vyhodí. To se naštěstí nestalo. Po uplynutí zkušební doby jsem se stala běžným zaměstnancem se všemi výhodami. Dokonce jsem dostala přidáno. str. 25

28

29 ^ Kdy lze ukoncit pracovní pomer PRACOVNÍ POMĚR MŮŽE BÝT ROZVÁZÁN JEN: dohodou na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, pracovní poměr cizince může končit dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území nebo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno povolení k zaměstnání. VÝPOVĚĎ Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba smí být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNAVATELEM Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přestěhování zaměstnavatele nebo jeho části, pokud se zaměstnanec stane nadbytečným, pokud zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku konat dosavadní práci, pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, pro důvody, pro které by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci - jestliže byl v době posledních 6 měsíců upozorněn na možnost výpovědi, pokud zaměstnanec v období dočasné pracovní neschopnosti nedodržuje podmínky či režim stanovený lékařem. str. 27 ^

30 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen když: je zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil stanovené pracovní povinnosti, zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s: těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen pokud: podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu anebo jakoukoli část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti, zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za 2 měsíce. V roce 2011 jsem přišel z Mongolska. Před odjezdem z domova jsem si vyřídil práci v Čechách a dostal jsem pracovní vízum. Když jsem nastoupil do práce, všechno bylo v pořádku. Jednou jsem přišel později do práce, ale můj šéf se nezlobil. Prý že to se stává každému. Myslel jsem, že tedy není problém občas přijít později do práce a tak jsem si někdy prostě přispal. Někdy, když se mi zdálo, že nemám co na práci a tak jsem z práce odešel dříve, ještě před koncem pracovní doby. Takhle to šlo asi měsíc, pak si mě zavolal šéf a udělil mi důtku za porušení pracovní kázně. Dobu, kterou jsem nebyl v práci, mi strhl z dovolené. Byl jsem naštvaný, nevěděl jsem o tom, že z toho může být problém. Je ale pravda, že pracovní řád visí u vchodu do fabriky. Když jsem nastupoval, tak jsem jeho kopii dostal v angličtině, abych si ho mohl přečíst, ale vykašlal jsem se na to. Byl jsem z toho smutný a taky se mi stýskalo po rodině, hlavně večer to bylo k nevydržení. Někdy jsem se musel napít alkoholu, abych mohl spát. Později jsem se ale potřeboval napít i ráno, abych byl schopný jít do práce. Jednou si mě zase zavolal šéf a nechal mě si dýchnout. Zjistil, že mám v těle alkohol a dal mi okamžitou výpověď. str. 28

31 PAr slov o PPI Poradna pro integraci je nestátní nezisková organizace občanské sdružení. Naším cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu; tedy žít v České republice spokojený život. CIZINCŮM, KTEŘÍ DO ČR PŘICHÁZÍ ZE ZEMÍ MIMO EU, POSKYTUJEME: sociální a právní poradenství, poradenství týkající se rodiny a vzdělávání dětí, zajišťujeme doučování dětí, výuku českého jazyka pro všechny věkové skupiny, podporujeme kulturní identitu a aktivity komunit cizinců žijících v ČR.

32

33 ^ ^ UZiteCné kontakty: ÚP Praha 2 (pro Prahu 1 a 2) Bělehradská 214/86, Vinohrady, Praha 2 ÚŘADY PRÁCE: Tel: ÚP Praha 6 (pro Prahu 6 a 17) Bělohorská 688/165, Břevnov, Praha 69 ÚP Praha 3 Roháčova 133/13, Žižkov, Praha 3 ÚP Praha 4 (pro Prahu 4, 11 a 12) Údolní 1147/106, Braník, Praha ÚP Praha 5 (pro Prahu 5, 13 a 16) Štefánikova 216/21, Smíchov, Praha 5 ÚP Praha 8 (pro Prahu 7 a 8) Stejskalova 185/7, Libeň, Praha 8 ÚP Praha 9 (pro Prahu 9, 14, 18, 19, 20 a 21) Sokolovská 14/324, Vysočany, Praha 9 ÚP Praha 10 (pro Prahu 10, 15 a 22) Vršovická 1429/68, Vršovice, Praha 101 OAMP: TRVALÉ POBYTY Oddělení pobytu cizinců Praha I Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 Michle (Bohdalec) Tel.: AZYL + DOPLŇKOVÁ OCHRANA Oddělení pobytu cizinců Praha V Nad Štolou 963/3, Praha 7 Holešovice (Letná) Tel: DLOUHODOBÉ A PŘECHODNÉ POBYTY Oddělení pobytu cizinců Praha III Působnost: Praha 2, 4, 5 a 10 Cigánkova 1861/2 Praha 4 Chodov Tel: Oddělení pobytu cizinců Praha IV Působnost: Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9 Koněvova 188/32, Praha 3 Žižkov Tel.: str. 31

34 Poradna pro integraci nevládní nezisková organizace, která pomáhá cizincům ze třetích zemí se začleněním do české společnosti.

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

Práce v České republice

Práce v České republice Obsah Česká republika ve zkratce Práce v České republice Uznávání kvalifikací Žádost o práci Pracovní smlouvy a pracovní právo Daně Sociální zabezpečení Ztráta zaměstnání Důchod Život v České republice

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013)

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu

Prava a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu Prava a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu WORKSHOP pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Práva a povinnosti cizinců na českém

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání PREZENTACE ŠKOLENÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ Vzniklá v rámci projektu: Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Obsah Obsah...

Více

Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_17 Název sady DUM: Svět práce Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE ÚVODNÍ SLOVO Brožura, kterou držíte ve svých rukách, je výsledkem práce založené na několikaletých zkušenostech neziskové organizace Diakonie ČCE Střediska Západní Čechy, služby Terén pro osoby ohrožené.

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

jak se bránit v pozici zaměstnance pracovní právo v otázkách a odpovědích michaela tetřevová david zahumenský blíže spravedlnosti!

jak se bránit v pozici zaměstnance pracovní právo v otázkách a odpovědích michaela tetřevová david zahumenský blíže spravedlnosti! jak se bránit v pozici zaměstnance pracovní právo v otázkách a odpovědích michaela tetřevová david zahumenský blíže spravedlnosti! jak se bránit v pozici zaměstnance pracovní právo v otázkách a odpovědích

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Vydal SPOLEČNĚ JEKEHTANE, o. s. Palackého 49, 702 99 Ostrava Přívoz Tisk Jiří Němec REPRONIS Nádražní 93/2967, 702

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU Návrat do zamestnán po onkologické nemoci PODĚKOVÁNÍ Tento studijní materiál vydalo občanské sdružení Amelie v rámci projektu Návrat do zaměstnání po onkologické

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více