INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR"

Transkript

1 ^ Uspejte na trhu prace! INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR

2 Poradna pro integraci nevládní nezisková organizace, která pomáhá pomáhá cizincům ze třetích zemí se začleněním do české společnosti.

3 ^ Uspejte na trhu prace! INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR OBSAH: 1. Výhody legální práce 2. Jak získat legální práci 3. Jak a kdy prodloužit povolení k zaměstnání 4. Kde hledat novou práci 5. Na co si dát pozor 6. Jak zvýšit pracovní kvalifikaci 7. Jak vypadá přijímací řízení 8. Jaké jsou základní pracovněprávní vztahy 9. Jak má vypadat pracovní smlouva 10. Mzda 11. Sociální pojištění 12. Kdy a jak lze ukončit pracovní poměr 13. Užitečné odkazy str. 03 str. 05 str. 07 str. 09 str. 11 str. 13 str. 17 str. 19 str. 21 str. 23 str. 25 str. 27 str. 31

4

5 Vyhody legalní prace Smlouva mezi Vámi a zaměstnavatelem stanoví práva a povinnosti zaměstnance, podmínky výkonu práce a její náplň. Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr jen ze zákonem stanovených důvodů. V případě pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění. Pokud splníte zákonné podmínky, máte nárok na získání podpory ze systému státního sociálního zabezpečení (nemocenská, důchod, podpora v nezaměstnanosti). Stabilní příjem je důležitý nejen pro Vaše zázemí, ale slouží i jako jedna z podmínek pro získání povolení k pobytu na území České republiky. Při výkonu legální práce Vám nehrozí deportace z ČR. str. 03

6

7 Jak získat legalní praci Najděte si volné pracovní místo pomocí tisku, internetu nebo úřadu práce. Když ho najdete, kontaktujete případného zaměstnavatele a pošlete mu svůj životopis. Zaměstnavatel Vás může pozvat na přijímací pohovor. Pokud se na Vás vztahuje povinnost mít pracovní povolení, obraťte se na krajskou pobočku Úřadu práce. Vyplňte formulář Žádost cizince o povolení k zaměstnání a doložte formulář Vyjádření zaměstnavatele. Když získáte pracovní povolení, uzavřete pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem. Zároveň musíte mít platné povolení k pobytu na území ČR a plnit účel pobytu. str. 05

8

9 Jak a kdy prodlouzit povolení k zamestnaní Nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti Vašeho povolení k zaměstnání musíte zažádat o prodloužení tohoto povolení na úřadu práce. Musíte doložit písemné vyjádření od Vašeho zaměstnavatele, že u něj budete dále pracovat. Úřad práce prozkoumá situaci na trhu práce a rozhodne o Vaší žádosti. Při prodloužení platnosti povolení k pobytu doložte nové povolení k zaměstnání. ^ ^ POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ NEPOTŘEBUJÍ: občané EU, rodinní příslušníci občana EU, cizinci s trvalým pobytem na území ČR, azylanti a osoby s doplňkovou ochranou, cizinec s dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny, cizinec, který zde studuje cizinec - absolvent české školy, dle podmínek stanovených zákonem. str. 07

10 POUŽÍVANÉ ZKRATKY V INZERÁTECH CV životopis ČTR čistý trestní rejstřík HPP hlavní pracovní poměr VPP vedlejší pracovní poměr DPČ Dohoda o provedení činnosti DPP Dohoda o provedení práce ZPS změněná pracovní schopnost OSVČ osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) OZP osoby se zdravotním pojištěním VZV vysokozdvižný vozík Řp. sk. A řidičský průkaz skupiny A ŽL živnostenský list ZP zákoník práce

11 Kde hledat novou praci PRÁCI MŮŽETE HLEDAT V INZERTNÍCH NOVINÁCH NEBO NA INTERNETU: S hledáním práce Vám mohou pomoci i na úřadu práce prostřednictvím registrace, nástěnek na pobočkách nebo svého internetového portálu: - práce v zemích EU. Webové stránky Vám umožňují se i zaregistrovat, rozesílat životopisy a upozorňují Vás na odpovědi zaměstnavatelů. Při hledání zaměstnání můžete využít také personální agentury, které můžete kontaktovat nebo navštívit jejich pobočky a zeptat se na volné pracovní pozice. Agentury však nemohou zaměstnat důchodce a osoby se zdravotním postižením. Webové stránky na velké personální agentury: Sledujte firmy, které jsou ve Vašem okolí, a zjistěte, zda nehledají zaměstnance. Můžete je kontaktovat telefonicky, em, dopisem nebo je navštívit osobně. Některé mají svá personální oddělení určená pro příjem nových zaměstnanců, u ostatních kontaktujte vedoucího. Práci můžete hledat i v neziskových organizacích, např. na stránkách: ; Neziskové organizace často hledají dobrovolníky, kteří sice pracují zadarmo, ale můžete získat praxi a zkušenosti, které si můžete napsat do životopisu. Nezapomeňte se také zeptat Vašich známých. str. 09

12 ŠPATNĚ SPRÁVNĚ SNADNÝ VÝDĚLEK!! až Kč!! Volejte na: Restaurace Na Vršíčku hledá kuchaře. Práce na HPP. Podmínkou vzdělání v oboru a ŘP sk. B. Hrubá mzda Kč. CV zasílejte na Bližší info na tel

13 Na co si dat pozor Když hledáte zaměstnání, nikdy neodpovídejte na podezřelé inzeráty, které slibují velmi vysoké výdělky, neuvádějí žádné informace o firmě a nepožadují žádné vzdělání a praxi. Firmy si můžete zkontrolovat na portálu justice.cz a prostřednictvím internetových diskuzí. Důležitým prvkem legální práce je pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce (viz. Jak má vypadat pracovní smlouva). Vždy se ujistěte, jestli za Vás zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění! V případě dohody o provedení práce se pojistné odvádí, pokud je příjem vyšší než ,-. Jinak jste povinni si zdravotní pojištění hradit sami! Platby si můžete zkontrolovat na pobočkách příslušné zdravotní pojišťovny (viz. Možnosti pracovních poměrů). Dbejte, abyste ve svém zaměstnání měli stejné podmínky jako Vaši kolegové (mzda, pracovní doba, osobní zacházení). Zajímejte se o pracovní předpisy, abyste předešli konfliktu se zaměstnavatelem. Někteří zaměstnavatelé Vás mohou zaměstnat na živnostenský list. V takovém případě si musíte zařídit živnostenské oprávnění a odvádět zdravotní a sociální pojištění. Dbejte ale na to, že jako živnostník byste měl poskytovat služby několika zákazníkům, nikoli pouze jednomu. Způsob, kdy živnostník pracuje pouze pro jednoho zákazníka (zaměstnavatele) se nazývá švarc system a je nelegální. str. 11

14

15 ^ Jak zvysit pracovní kvalifikaci Pokud máte doklady o Vašem dosaženém vzdělání, můžete si je nostrifikovat. Ten, kdo v cizině ukončil vzdělání na některém z těchto stupňů (ZŠ, SŠ, VOŠ) a vlastní o tom příslušné doklady (vysvědčení či jiný doklad), může požádat o nostrifikaci, tj. uznání platnosti dokladu o vzdělání. V případě, že ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se státem, ve kterém bylo vzdělání získáno, vydává se místo nostrifikace potvrzení o uznání rovnocennosti vzdělání. O uznání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o nostrifikaci může požádat každý cizinec s legálním pobytem na území ČR. str.13

16 NOSTRIFIKACE DOKLADŮ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad, příslušný podle místa pobytu žadatele, o nostrifikaci. Žádost musíte podat na odbor školství krajského úřadu a je k ní nutné přiložit tyto doklady: originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii, doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole. Předložené doklady musí být legalizovány a přeloženy do českého jazyka. Seznam úředních překladatelů najdete na Je vyžadován správní poplatek. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů po předložení všech potřebných dokladů. KONTAKTNÍ MÍSTA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHU: str. 14 Středočeský kraj Krajský úřad Odbor školství Zborovská Praha 5 Magistrát hl. města Prahy Odbor školství Mariánské nám Praha 1

17 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ O uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují v zásadě veřejné vysoké školy. Musíte předložit seznam absolvovaných předmětů a výpis absolvovaných hodin. Je nutné si tyto doklady nechat úředně přeložit (seznam překladatelů na justice.cz) a nechat si udělat úředně ověřenou kopii originálu. Na vybranou VŠ dle zaměření oboru či absolvovaných předmětů zašlete doporučeně jmenované doklady a přiložte žádost o nostrifikaci. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů po předložení všech potřebných dokladů. Při kladném rozhodnutí je nutno zaplatit poplatek, což prokážete dokladem o zaplacení, poté může škola na vyžádání navrátit doklady. Při záporném rozhodnutí škola vrátí doklady a máte možnost odvolat se do 15 dnů na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. REKVALIFIKAČNÍ KURZY Rekvalifikace znamená rozšíření či změnu dosavadní kvalifikace získáním nových znalostí a dovedností teoretickou i praktickou přípravou. Jejím účelem je umožnit pracovní uplatnění ve vhodném zaměstnání. Nejedná se o zvýšení stupně vzdělání. V ČR jsou realizovány rekvalifikační kurzy, které jsou zprostředkovány úřady práce nebo soukromými subjekty. Rekvalifikace jsou určeny uchazečům o zaměstnání na základě písemné dohody uzavřené mezi úřadem práce a uchazečem. Pří splnění stanovených podmínek (dokončení rekvalifikace) hradí Úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. str. 15

18 Osobní údaje Jméno a příjmení: Jan Novák Adresa: Dlouhá 12, Praha Datum narození: Telefon: STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS Vzdělání Univerzita Karlova, obor: Učitelství pro první stupeň Střední odborná škola pedagogická, Praha 5 Pracovní zkušenost Vychovatel - Volnočasové centrum Pražáček, Praha Učitel pro první stupeň - ZŠ Komenského, Praha Učitel pro první stupeň 8. ZŠ Břevnov, Praha 6 Jazykové znalosti anglický jazyk pokročilý (slovem i písmem) německý jazyk začátečník Ostatní znalosti Řidičský průkaz B Kurz první pomoci Práce na PC Win, MS Office, internet

19 ^ Jak vypada prijímací Rízení Přijímací řízení je proces, v průběhu kterého dokládáte své vzdělání a pracovní zkušenosti. Životopis s motivačním dopisem je Vaší první vizitkou, kterou zasíláte zaměstnavateli. Životopis by měl být stručný, přehledný a uspořádaný do tematických částí: osobní údaje, vzdělání, praxe. Měl by být úhledný a především pravdivý. Má vystihnout to, co je pro zaměstnavatele podstatné. Motivační dopis má za úkol zaměstnavatele zaujmout a informovat o jakou profesi se ucházíte, vysvětlit důvody Vašeho zájmu a nastínit Vaše předpoklady k výkonu práce. Měl by být krátký, ale výstižný a bez gramatických chyb. Neměla by chybět adresa (Vaše i zaměstnavatele), oslovení, pozdrav a vlastnoruční podpis. Před pohovorem je vhodné zjistit si co nejvíce informací o firmě, do které se hlásíte. Prostudujte si jejich webové stránky. Mohou se Vás např. ptát: ^ Proč chcete pracovat právě u nás? Co Vás na nabízené pozici zaujalo? Jaké dovednosti můžete nabídnout? Jaké jsou Vaše slabé stránky? Máte nějakou představu o Vašem finančním ohodnocení? Na pohovor přijďte včas a vhodně oblečení. Vezměte si s sebou Váš životopis a případně i další doklady, např. ověření vzdělání. Nebojte se sami zeptat na podmínky a věci, které Vás zajímají. str. 17

20

21 Jaké jsou zakladní pracovnepravní vztahy ^ PRACOVNÍ POMĚR UZAVÍRÁ SE PRACOVNÍ SMLOUVA Pracovní smlouva musí být písemná a vyhotovena ve 2 originálech. Jeden podepsaný výtisk pracovní smlouvy musíte dostat Vy jako zaměstnanec, jeden si nechá zaměstnavatel. Pracovní smlouva musí být uzavřena dříve, než nastoupíte do práce. Pokud není v pracovní smlouvě uvedená délka pracovního poměru, uzavírá se na dobu neurčitou. Zaměstnavatel je povinen za Vás odvádět sociální a zdravotní pojištění a daň. str. 19

22

23 Jak ma vypadat pracovní smlouva? Na základě pracovní smlouvy vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr. Je to základní forma zaměstnání a má největší právní ochranu. Pracovní smlouva je vypracována písemně pro každou zúčastněnou stranu. Musí obsahovat tyto náležitosti: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu práce. V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, která trvá většinou 3 měsíce, a rozsah pracovní doby (max.40 hod.). Veškeré změny sjednaných podmínek musí být sepsány písemně. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) Umožňuje Vám pracovat maximálně 20 hodin týdně. Pokud Vaše odměna dosahuje 2.500,- Kč, zaměstnavatel za Vás odvádí sociální a zdravotní pojištění a daň. Dohoda o provedení práce (DPP) Na tuto dohodu můžete pracovat jen 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Z Vaší mzdy zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění, je-li Váš příjem větší než ,- Kč měsíčně. str. 21

24

25 Mzda Hrubá mzda je částka, kterou si se zaměstnavatelem dohodnete. Tuto částku ale nedostanete celou. Dříve než Vám zaměstnavatel mzdu vyplatí, odečte z ní určitou částku stanovenou předpisy o zdravotním pojištění, sociálním pojištění a o daních a tyto částky odešle na příslušné úřady. Vám zaměstnavatel vyplatí zbylou část tzv. čistou mzdu. Pro výpočet čisté mzdy můžete využít speciálních internetových kalkulaček. Minimální mzda je nejnižší možná výše odměny za práci. Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Základní sazba hrubé minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10,- Kč za hodinu nebo 8.000,-Kč za měsíc. Máte nárok na příplatky za práci přesčas, v noci, o víkendu a ve státní svátek nebo na náhradní volno za odpracované hodiny přesčas. str.23

26

27 SociAlní pojistení Sociální pojištění se skládá ze tří částí: důchodového zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Pokud budete pravidelným plátcem sociálního pojištění po zákonem stanovenou dobu, vzniká Vám nárok na podporu. Jejím cílem je finančně zajistit plátce pro případy stáří, ztráty zaměstnání nebo nemoci prostřednictvím: dávek důchodového pojištění (starobní důchody, důchody pro invaliditu, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), tzv. podpory v nezaměstnanosti, kterou dostávají uchazeči o zaměstnání po odpracování jednoho roku za poslední dva roky, dávek nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). ^ ^ Loni v létě jsem přišla o práci. Měla jsem velké štěstí, protože v mateřské školce u nás v ulici hledali uklízečku. Hned jsem se tam šla zeptat. Řekli mi, že mi práci dají, ale první tři měsíce budu ve zkušební době. To znamená, že mi mohou dát ze dne na den výpověď a to bez udání důvodu, ale i já můžu hned práci ukončit, kdyby se mi tam z jakéhokoli důvodu nelíbilo. Moc se mi to nezamlouvalo, ale neměla jsem jinou možnost, než práci vzít. Bála jsem se, že mě po třech měsících bez ostychu vyhodí. To se naštěstí nestalo. Po uplynutí zkušební doby jsem se stala běžným zaměstnancem se všemi výhodami. Dokonce jsem dostala přidáno. str. 25

28

29 ^ Kdy lze ukoncit pracovní pomer PRACOVNÍ POMĚR MŮŽE BÝT ROZVÁZÁN JEN: dohodou na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, pracovní poměr cizince může končit dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území nebo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno povolení k zaměstnání. VÝPOVĚĎ Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba smí být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNAVATELEM Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přestěhování zaměstnavatele nebo jeho části, pokud se zaměstnanec stane nadbytečným, pokud zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku konat dosavadní práci, pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, pro důvody, pro které by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci - jestliže byl v době posledních 6 měsíců upozorněn na možnost výpovědi, pokud zaměstnanec v období dočasné pracovní neschopnosti nedodržuje podmínky či režim stanovený lékařem. str. 27 ^

30 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen když: je zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil stanovené pracovní povinnosti, zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s: těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen pokud: podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu anebo jakoukoli část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti, zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za 2 měsíce. V roce 2011 jsem přišel z Mongolska. Před odjezdem z domova jsem si vyřídil práci v Čechách a dostal jsem pracovní vízum. Když jsem nastoupil do práce, všechno bylo v pořádku. Jednou jsem přišel později do práce, ale můj šéf se nezlobil. Prý že to se stává každému. Myslel jsem, že tedy není problém občas přijít později do práce a tak jsem si někdy prostě přispal. Někdy, když se mi zdálo, že nemám co na práci a tak jsem z práce odešel dříve, ještě před koncem pracovní doby. Takhle to šlo asi měsíc, pak si mě zavolal šéf a udělil mi důtku za porušení pracovní kázně. Dobu, kterou jsem nebyl v práci, mi strhl z dovolené. Byl jsem naštvaný, nevěděl jsem o tom, že z toho může být problém. Je ale pravda, že pracovní řád visí u vchodu do fabriky. Když jsem nastupoval, tak jsem jeho kopii dostal v angličtině, abych si ho mohl přečíst, ale vykašlal jsem se na to. Byl jsem z toho smutný a taky se mi stýskalo po rodině, hlavně večer to bylo k nevydržení. Někdy jsem se musel napít alkoholu, abych mohl spát. Později jsem se ale potřeboval napít i ráno, abych byl schopný jít do práce. Jednou si mě zase zavolal šéf a nechal mě si dýchnout. Zjistil, že mám v těle alkohol a dal mi okamžitou výpověď. str. 28

31 PAr slov o PPI Poradna pro integraci je nestátní nezisková organizace občanské sdružení. Naším cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu; tedy žít v České republice spokojený život. CIZINCŮM, KTEŘÍ DO ČR PŘICHÁZÍ ZE ZEMÍ MIMO EU, POSKYTUJEME: sociální a právní poradenství, poradenství týkající se rodiny a vzdělávání dětí, zajišťujeme doučování dětí, výuku českého jazyka pro všechny věkové skupiny, podporujeme kulturní identitu a aktivity komunit cizinců žijících v ČR.

32

33 ^ ^ UZiteCné kontakty: ÚP Praha 2 (pro Prahu 1 a 2) Bělehradská 214/86, Vinohrady, Praha 2 ÚŘADY PRÁCE: Tel: ÚP Praha 6 (pro Prahu 6 a 17) Bělohorská 688/165, Břevnov, Praha 69 ÚP Praha 3 Roháčova 133/13, Žižkov, Praha 3 ÚP Praha 4 (pro Prahu 4, 11 a 12) Údolní 1147/106, Braník, Praha ÚP Praha 5 (pro Prahu 5, 13 a 16) Štefánikova 216/21, Smíchov, Praha 5 ÚP Praha 8 (pro Prahu 7 a 8) Stejskalova 185/7, Libeň, Praha 8 ÚP Praha 9 (pro Prahu 9, 14, 18, 19, 20 a 21) Sokolovská 14/324, Vysočany, Praha 9 ÚP Praha 10 (pro Prahu 10, 15 a 22) Vršovická 1429/68, Vršovice, Praha 101 OAMP: TRVALÉ POBYTY Oddělení pobytu cizinců Praha I Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 Michle (Bohdalec) Tel.: AZYL + DOPLŇKOVÁ OCHRANA Oddělení pobytu cizinců Praha V Nad Štolou 963/3, Praha 7 Holešovice (Letná) Tel: DLOUHODOBÉ A PŘECHODNÉ POBYTY Oddělení pobytu cizinců Praha III Působnost: Praha 2, 4, 5 a 10 Cigánkova 1861/2 Praha 4 Chodov Tel: Oddělení pobytu cizinců Praha IV Působnost: Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9 Koněvova 188/32, Praha 3 Žižkov Tel.: str. 31

34 Poradna pro integraci nevládní nezisková organizace, která pomáhá cizincům ze třetích zemí se začleněním do české společnosti.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9.

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. Ž I V O T J A K O L E P O R E L O, R E G I S T R A Č N Í Č Í S L O C Z. 1. 0 7 / 1. 4. 0 0 / 2 1. 3 7 6 3 Vzdělávací oblast:

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Trh práce Autor: kód DUMu: Šablona: Tem. oblast: Jaroslav Kvapil Šk. rok: 2012/2013 VY_32_INOVACE_Ek.8.11

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Příloha k přihlášce ke studiu

Příloha k přihlášce ke studiu Příloha k přihlášce ke studiu Pokyny k přílohám: Doložení středoškolského vzdělání s maturitou: Pokud již vlastníte maturitní vysvědčení doložte prosím úředně ověřenou kopii (neověřená kopie nebude uznána).

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Pracovní poměr

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce 1. setkání Úvod Představení lektorů + účastníků Co je to job klub? Co je to, počet a délka, oslovování Historie Co Vám job klub může dát? Co očekáváte

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání dle 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů A. Vyplní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání Příloha č. 4 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 14/2008 Úplata za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Na základě 123 odst. (4) zákona

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY Účast na důchodovém a nemocenském pojištění, nárok na dávky, práva a povinnosti důchodové pojištění rodičovství OSVČ sirotčí důchod práce v zahraničí ukončení

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více