Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webové stránce společnosti Oki: Copyright 2005 Oki Europe Ltd. Oki a Microline jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency. 2 Poznámky, upozornění a varování Úvod.. 9 Pohled zepředu Pohled zezadu. 10 Ovládací panel. 11 Oblast kopírování Oblast displeje a funkcí Další ovládací prvky Změna jazyka displeje Začínáme...

3 Doporučené typy papíru Zásobník Víceúčelový zásobník Výstupní zásobník pro listy lícem dolů Zásobník pro listy lícem nahoru Vkládání papíru.. 17 Zásobník 17 Víceúčelový zásobník 20 Konfigurace zařízení Požadavky na minimální konfiguraci Informace před instalací Funkce komunikace po Internetu Konfigurace z webové stránky Konfigurace..

4 . 25 Obsah jednotlivých nabídek Popis nastavení správce Vysvětlení archivovacích protokolů Nastavení tiskárny v systému Windows.. 36 Jazyky PCL a PostScript Předvolby tisku v aplikacích systému Windows. 36 Emulace jazyka PostScript Emulace jazyka PCL Funkce Zabezpečený tisk Odeslání dokumentu k tisku Tisk zabezpečených dokumentů Předmluva> 3 Funkce Proof and Print (Tisk s kontrolou) Odeslání dokumentu k tisku Tisk zbývajících kopií Často tištěné dokumenty Odeslání dokumentu k tisku Tisk uložených dokumentů..

5 .. 46 Provoz Vkládání dokumentů ke kopírování Používání automatického podavače Vkládání dokumentů do automatického podavače Pokládání dokumentů na sklo Odesílání dokumentů v u Základní použití Pokročilé použití.. 51 Odesílání dokumentů na souborový server Základní použití.. 52 Kopírování Základní použití Pokročilé použití.. 53 Skenování Požadavky na systém.

6 . 57 Postup instalace Používání skeneru Seznámení s uživatelským rozhraním Používání základních funkcí Další nástroje Výměna spotřebovávaných částí Podrobnosti objednávky spotřebovávaných částí Výměna tonerové kazety Výměna obrazového válce Výměna pásového posuvníku Výměna zapékací jednotky Čištění hlav s diodami LED Instalace volitelného vybavení Duplexní jednotka Rozšíření paměti...

7 . 89 Kódy pro objednání Pevný disk Nastavení ovladačů tiskárny pro systém Windows Ovladač pro jazyk PCL Ovladač pro jazyk PostScript.. 98 Předmluva> 4 Odstraňování potíží Informační kódy a zprávy Informační kódy zobrazované při skenování a kopírování Zprávy zobrazované při skenování a kopírování. 100 Informační kódy zobrazované při připojení k síti Informační kódy zobrazované při odesílání ů Informační kódy zobrazované při archivování Odstranění uvíznutého papíru V automatickém podavači V tiskárně Barevný tisk Faktory ovlivňující vzhled tisku Tipy pro barevný tisk.

8 ....

9 Tisk fotografií Tisk z aplikací sady Microsoft Office Tisk určitých barev (např. barev loga společnosti) Nastavení jasu a intenzity výtisku Přístup k možnostem pro dosažení souladu barev Nastavení možností pro dosažení souladu barev Používání funkce Colour Swatch (Vzorník barev) Používání nástroje Colour Correct (Oprava barev) Technické údaje 122 Chybové kódy Rejstřík Podrobnosti o kontaktování Oki Předmluva> 5 POZNÁMKY, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ POZNÁMKA Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text. UPOZORNĚNÍ Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení. VAROVÁNÍ Varovánížky serveru či osobního počítače přes Internet prostřednictvím protokolů FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a CIFS (Common Internet File System). Funkce skenování pro archivování řeší problém velkých příloh, se kterými neumí pracovat poštovní server. > Digitální kopírování Intuitivní ovládací panel umožňuje rychlé a snadné digitální kopírování. > Síťový tisk a tisk z počítače Při ute; adaptér. 14. Kabel automatického podavače. VAROVÁNÍ Používejte výhradně napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením. Použití jiného napájecího adaptéru může způsobit elektrický šok a požár. Je-li zadní výstupní zásobník sklopen dolů, potištěný papír vychází ze zadní části tiskárny a je skládán lícem nahoru. Zásobník se používá zejména pro těžká tisková média. Používá-li se společně s víceúčelovým podavačem papíru, je cesta papíru tiskárnou v podstatě přímá. Úvod> 10 Tento způsob použití zabraňuje ohýbání papíru v tiskárně a umožňuje tisk na média o gramáži až 203g/m². OVLÁDACÍ PANEL OBLAST KOPÍROVÁNÍ 1. Lupa Slouží ke zvětšení a zmenšení měřítka v krocích 1% na hodnotu v rozmezí 25% až 400%. Měřítko lze vybrat i z předem nastavených hodnot. 2. Kvalita kopírování 3. Hustota 4. Počet kopií Slouží k nastavení kvality kopírování. Slouží k nastavení úrovně hustoty. Slouží k zadání počtu kopií nebo ové adresy. OBLAST DISPLEJE A FUNKCÍ 5. Počet kopií 6. Copy Mode (Režim kopírování) 7. Scan Mode (Režim skenování) 8. Additional Settings (Dodatečná nastavení) Zobrazuje počet kopií. Slouží k výběru režimu kopírování. Slouží k výběru režimu skenování (výchozí pracovní režim). Slouží pro zadání dodatečných nastavení režimů kopírování a skenování. (Tato nastavení jsou dostupná jen po dobu 3 minut. Po třech minutách se nastavení automaticky vrátí na výchozí hodnoty. ) Slouží k pohybu kurzoru na panelu LCD. Klávesy nahoru a dolů se používají k přepínání označení funkcí. Klávesa vlevo slouží k návratu na vyšší úroveň nastavení. Klávesa vpravo slouží k přechodu na nižší úroveň nastavení. 9. Klávesy nahoru, dolů, vpravo, vlevo Úvod> OK/Select (Vybrat) 11. Zrušit/Návrat Slouží k výběru a potvrzení aktuálního výběru nastavení. Slouží ke zrušení výběru a přechodu zpět na nejvyšší úroveň nastavení. Klávesa se používá ke zrušení jakýchkoli předchozích vstupů. Slouží k výběru existující adresy FTP pro funkci skenování. Klávesa je dostupná pouze v režimu skenování. Slouží k výběru existující ové adresy pro funkci skenování. Klávesa je dostupná pouze v režimu skenování. 12. FTP Address (Adresa FTP) 13. Address Book (Adresář) DALŠÍ OVLÁDACÍ PRVKY 14.

10 Menu (Nabídka) 15. Reset 16. Power save (Úspora energie) 17. Kontrolky Napájení Alarm Spánek 18. Mono (Monochromaticky) 19. Color (Barevně) 20. Zastavit Svítí, je-li zařízení zapnuté a připravené. Svítí, nastal-li chybový stav. Svítí, je-li zařízení v režimu úspory energie. Odeslání či kopírování dokumentu monochromaticky. Odeslání či kopírování dokumentu barevně. Slouží k zastavení všech operací (na panelu LCD se objeví obrazovka pohotovostního režimu pro příslušnou funkci). Nemá vliv na nastavení. Slouží k přístupu do nabídky nastavení zařízení. Slouží k vrácení všech nastavení skeneru na výchozí výrobní nastavení. Po stisknutí tlačítka přejde zařízení do režimu spánku (držení tlačítka stisknutého nefunguje).

11 Úvod> 12 ZMĚNA JAZYKA DISPLEJE Jazyk, který tiskárna používá při zobrazování zpráv na displeji a při tisku zpráv, lze snadno změnit následujícím způsobem: READY BACK ATTENTION MENU ENTER ON LINE CANCEL Opakovaným stisknutím tlačítka + zobrazte nabídku System Configuration (Konfigurace systému). Stisknutím tlačítka ENTER přejděte do nabídky System Configuration (Konfigurace systému). Stisknutím klávesy přejděte přímo na poslední položku této nabídky: LANGUAGE (JAZYK). Změňte toto nastavení stisknutím tlačítka ENTER. Pomocí tlačítek + a procházejte seznamem dostupných jazyků, dokud se nezobrazí požadovaný jazyk. Stisknutím tlačítka ENTER zobrazený jazyk vyberte. Stisknutím tlačítka ON LINE zavřete systémovou nabídku a přepněte tiskárnu do pohotovostního stavu. Jazyk displeje LCD lze změnit na libovolný z následujících jazyků: angličtina němčina francouzština italština španělština švédština ruština norština dánština holandština turečtina portugalština polština řečtina Úvod> 13 ZAČÍNÁME DOPORUČENÉ TYPY PAPÍRU Toto víceúčelové zařízení pracuje s mnoha různými typy médií, včetně papírů různých gramáží a velikostí, fólií a obálek. Tato část poskytuje obecné rady ohledně výběru média a vysvětluje, jak každý typ média používat. Nejlepšího výkonu tiskárny dosáhnete při používání standardního papíru o gramáži 75 až 90 g/m², který je určen pro kopírky a laserové tiskárny. Vhodné typy: > papír Arjo Wiggins Conqueror Colour Solutions 90 g/m², > papír Colour Copy od firmy Neusiedler. Použití papíru s výrazným reliéfem nebo hrubého papíru s texturou se nedoporučuje. Mohou se používat předtištěné formuláře, ale inkoust se nesmí rozmazávat, je-li vystaven vysoké zapékací teplotě během procesu tisku. Obálky nesmí být zkroucené, zvlněné ani jinak zdeformované. Jejich chlopeň musí mít obdélníkový tvar a musí být opatřena lepidlem, které zůstává neporušené i při vystavení tlaku válce a vysoké zapékací teplotě (používané v tomto typu tiskárny). Obálky s okénky nejsou vhodné. Fólie by měly být typu, který je určen pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Doporučujeme používat průsvitné fólie Oki (objednací číslo ). Nepoužívejte kancelářské fólie určené pro ruční popisování fixem. Tyto fólie se v zapékací jednotce roztaví a způsobí poškození tiskárny. Rovněž štítky musejí být určeny pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Fólie, na které jsou štítky nalepeny, musí být štítky zcela pokrytá. Štítky jiného typu mohou tiskárnu poškodit, protože se při tiskovém procesu mohou odlepovat. Vhodný typ: > štítky Avery White Laser Label typu 7162, 7664, 7666 (formát A4) nebo 5161 (formát Letter), Doporučujeme vizitky vyrobené společností Oki (objednací číslo ). Začínáme> 14 ZÁSOBNÍK VELIKOST A6 A5 B5 Executive A4 Letter Legal 13" Legal 13,5" Legal 14" ROZMĚRY 105 x 148mm 148 x 210mm 182 x 257mm 184,2 x 266,7mm 210 x 297 mm 215,9 x 279,4mm 216 x 330mm 216 x 343mm 216 x 356 mm Lehký Střední Těžký g/m² g/m² g/m² GRAMÁŽ (G/M²) Pokud máte ve víceúčelovém zásobníku papíru vložený stejný papír, můžete tiskárnu nastavit tak, aby v případě, že dojde papír v aktuálně používaném zásobníku, automaticky přepnula na jiný zásobník. Při tisku z aplikace v systému Windows lze tuto funkci zapnout prostřednictvím nastavení v ovladači tiskárny. Při tisku v jiných systémech lze tuto funkci zapnout pomocí nabídky Print (Tisk) na tiskárně. VÍCEÚČELOVÝ ZÁSOBNÍK Ve víceúčelovém zásobníku lze použít papír stejných velikostí jako v standardním zásobníku, ale s gramáží od 75 do 203 g/m². Pro velmi těžký papír používejte zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru. Dráha papíru tiskárnou tak bude téměř rovná. Z víceúčelového zásobníku je možné podávat papír o šířce nejméně 105 mm a délce až 1200 mm (tisk plakátů). Při používání papíru o délce větší než 356 mm (Legal 14") používejte papír s gramáží 90 až 128 g/m² a zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru. Pro tisk na obálky a fólie používejte víceúčelový zásobník. Maximální výška balíku médií v zásobníku je 10 mm, proto lze do zásobníku najednou vložit až 50 fólií nebo 10 obálek. Papír a fólie musíte vkládat tiskovou stranou nahoru a horní hranou směrem do tiskárny. Začínáme> 15 VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍK PRO LISTY LÍCEM DOLŮ Zásobník pro listy lícem dolů umístěný v horní části tiskárny pojme až 250 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m².

12 Maximální gramáž vkládaného papíru je 120 g/m². Stránky tištěné ve vzestupném pořadí (strana 1 jako první) budou v zásobníku seřazeny vzestupně avšak lícem dolů (poslední stránka nahoře). ZÁSOBNÍK PRO LISTY LÍCEM NAHORU Chcete-li používat zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru, musíte ho otevřít a vytáhnout podpěru papíru. Papír pak bude z tiskárny vycházet do tohoto zásobníku a to bez ohledu na nastavení ovladače. Výstupní zásobník pro listy lícem nahoru pojme až 100 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m². Maximální gramáž vkládaného papíru je 203 g/m². Pro papír o gramáži větší než 120 g/m² vždy používejte tento výstupní zásobník nebo víceúčelový vstupní zásobník. Začínáme> 16 VKLÁDÁNÍ PAPÍRU Z ÁSOBNÍK 1. Vytáhněte zásobník papíru z tiskárny. 2. Papíry, které chcete vložit, uvolněte podle obrázku, tj. na hranách (1) a uprostřed (2), aby byly jednotlivé listy řádně odděleny, a potom je znovu zarovnejte sklepáním o rovnou podložku (3) Vkládání papíru> Vložte papír (hlavičkový papír vkládejte lícem dolů a horním okrajem směrem k přední části tiskárny) Upravte zadní zarážku (1) a vodítka papíru (2) podle velikosti používaného papíru. Ochrana před uvíznutím papíru: > Nenechávejte volné místo mezi papírem a zadní zarážkou a mezi papírem a bočními vodítky papíru. > Nepřeplňujte zásobníky papíru. Kapacita zásobníku závisí na typu papíru. > Nevkládejte poškozený papír. > Nevkládejte současně papír různých velikostí a typů. > Nevytahujte zásobník během tisku. > Zásobník papíru zavírejte jemně. 5. Při tisku lícem dolů zkontrolujte, zda je zásobník (zadní) pro odkládání lícem nahoru (3) uzavřen. (Papír vystupuje z tiskárny nahoře.) Kapacita odkládacího zásobníku je asi 250 listů v závislosti na gramáži papíru. Při tisku lícem nahoru zajistěte, aby zásobník (zadní) pro odkládání lícem nahoru (3) byl otevřen a aby byla vysunuta podpěra papíru (4). Papír se odkládá v obráceném pořadí stránek a kapacita odkládacího zásobníku je přibližně 100 listů v závislosti na gramáži papíru. Vkládání papíru> Pro těžký papír (vizitky apod.) používejte vždy zásobník pro odkládání lícem nahoru (zadní). 3 4 UPOZORNĚNÍ Neotvírejte ani nezavírejte zadní výstup papíru při tisku. Papír by mohl uvíznout. Vkládání papíru> 19 VÍCEÚČELOVÝ ZÁSOBNÍK 1. Otevřete víceúčelový zásobník papíru a jemným tlakem na plošinu pro papír (1) se přesvědčete, že zaklapla Vložte papír a upravte vodítka papíru (2) podle velikosti použitého papíru. > Při tisku na hlavičkové papíry vkládejte papír do víceúčelového zásobníku předtištěnou stranou nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny. > Obálky by měly být vkládány lícem nahoru, horní hranou doleva a kratší stranou do tiskárny. > Nepřekračujte kapacitu papíru (přibližně 50 listů nebo 10 obálek). Maximální výška stožku papíru je 10mm. 3. Stisknutím západky (3) dovnitř uvolněte desku s papírem tak, aby byl papír zvednut a pevně sevřen. V nabídce Media (Média) nastavte správnou velikost papíru pro víceúčelový zásobník papíru. POZNÁMKA: Před zavřením víceúčelového zásobníku musíte desku pro papír (1) sklopit tak, aby zaklapla. Vkládání papíru> 20 KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ KONFIGURACI Tato víceúčelové zařízení vyžaduje k dosažení nejlepších výsledků následující konfiguraci: Odesílání ů: > Síť TCP/IP. > Server SMTP a volitelně server POP3. Archivování dokumentů prostřednictvím intranetu > Prostředí protokolu FTP, HTTP nebo CIFS. > Systém Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, server HTTP nebo FTP. INFORMACE PŘED INSTALACÍ Chcete-li pomocí víceúčelového zařízení odesílat naskenované soubory em nebo pomocí protokolu FTP, musíte ho v síti správně nakonfigurovat. Chcete-li, aby ostatní zařízení rozpoznala víceúčelové zařízení v síti, musíte nastavit následující síťové parametry: Zapnutí protokolu DHCP: Adresa IP: Maska podsítě: Adresa IP brány: Server DNS: Server SMTP: Port SMTP: Server POP3: Port POP3: Konfigurace zařízení> 21 Vysvětlení: 1. Zapnutí protokolu DHCP: Chcete-li, aby zařízení získávalo adresu IP, masku podsítě a adresu brány automaticky ze serveru DHCP, zvolte hodnotu Yes (Ano). Po změně nastavení z hodnoty Disable (Vypnuto) na hodnotu Enable (Zapnuto) vypněte modul skeneru a znovu ho zapněte. 2. Adresa IP: Jedná se o adresu IP přiřazenou zařízení správcem sítě.

13 3. Maska podsítě: Jedná se o masku podsítě přiřazenou správcem sítě. 4. Adresa IP brány: Jedná se o adresu IP brány přiřazenou správcem sítě. 5. Server SMTP: Jedná se o adresu IP poštovního serveru SMTP přiřazenou správcem sítě. 6. Port SMTP: Číslo portu poštovního serveru SMTP. 7. Server DNS: Jedná se o adresu IP serveru DNS přiřazenou správcem sítě. 8. Server POP3: Adresa IP serveru POP3. 9. Port POP3: Jedná se o číslo portu serveru POP3. Pokud poštovní server vyžaduje před odesíláním ů ze zařízení ověřování protokolem POP3, zadejte název nebo adresu IP serveru DNS a číslo portu serveru POP3. Konfigurace zařízení> 22 POZNÁMKY: 1. Server DHCP: Při každém připojení k síti je hostiteli automaticky přidělena jedinečná adresa IP pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Správa adres IP je tak pro správce sítě jednodušší. Pokud je v síti k dispozici server DHCP, není nutné informace o protokolu TCP/IP, masce podsítě, adrese brány a názvu DNS zadávat. Víceúčelové zařízení tyto informace získá automaticky. 2. Adresa IP: Adresa IP (Internet Protocol) jednoznačně identifikuje připojení hostitele k síti IP. Adresu IP přiřazuje správce systému nebo návrhář sítě. Adresa IP se skládá ze dvou částí. Jedna z nich označuje síť a druhá označuje daný uzel. Adresa IP je obvykle udávána jako posloupnost čtyř čísel oddělených tečkami. Každé číslo může být v rozsahu 0 až 255. Například SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) je hlavním komunikačním protokolem pro odesílání a přijímání ů na Internetu. 4. DNS: (Domain Name System). Server DNS identifikuje hostitele pomocí názvů namísto adres IP. Je-li v síti k dispozici server DNS, můžete místo číselného názvu serveru SMTP či POP3 zadávat název domény. Například: Pegasus.com.tw místo POP3: POP3 je nejnovější verze protokolu POP (Post Office Protocol). Jedná se o službu, která ukládá a zpřístupňuje y pro různé klientské počítače, které nemají přístup k Internetu 24 hodin denně. y jsou na serveru POP3 uloženy do doby, než se uživatel přihlásí. FUNKCE KOMUNIKACE PO INTERNETU Skenování do u Víceúčelové zařízení umožňuje odeslat naskenovaný dokument na ové adresy v síti. Dokument je nejprve naskenován, potom je převeden do standardního formátu PDF, JPEG, TIFF nebo MTIF (Multi-page TIFF) a nakonec je v reálném čase odeslán vzdáleným příjemcům jako ová příloha. Odešlete-li z víceúčelového zařízení , používá toto zařízení při přenosu odchozích ů na poštovní server SMTP protokol SMTP a potom tyto y odešle příjemcům prostřednictvím Internetu. Konfigurace zařízení> 23 Skenování na server FTP Tato funkce se používá na intranetu s protokolem FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nebo CIFS (Common Internet File System). Víceúčelové zařízení umožňuje ukládat naskenované dokumenty ve standardním formátu PDF, JPEG, TIFF nebo MTIFF přímo na určený server nebo do určeného počítače v síti. Protokol CIFS je systém sdílení souborů v systému Microsoft Windows. Tato archivovací funkce je jedinečná v tom, že umožňuje všem uživatelům v podniku sdílet jediné zařízení k odesílání dokumentů do všech složek souborů na vyhrazeném serveru nebo v konkrétním počítači. Konfiguraci zařízení můžete provést dvěma způsoby: z webové stránky víceúčelového zařízení, z nástrojů pro správu víceúčelového zařízení (další informace najdete v uživatelské příručce Network Setup Tool (Nástroj pro nastavení sítě) na disku CD-ROM dodaném se zařízením). Než bude zařízení schopné odesílat naskenované dokumenty do sítě, musí správce systému zadat následující nastavení a cílová místa. > Parametry sítě a u: Jedná se o parametry protokolů TCP/IP, SMTP a POP3, které slouží k odesílání naskenovaných dokumentů na ové adresy. > Cílová umístění archivovaných souborů: Definují protokoly a cílová umístění, které se budou používat k odesílání naskenovaných dokumentů na servery FTP, weby nebo počítače v síti. POZNÁMKY: 1. Pokud správce systému zvolil použití protokolu DHCP, nastaví se adresa IP protokolu TCP/IP, adresa brány, maska podsítě a název serveru DNS automaticky. 2. Při první instalaci víceúčelového zařízení doporučujeme, aby správce ponechal výchozí nastavení systému nezměněná. Nastavení lze kdykoliv změnit později, až se blíže seznámíte s provozem a funkcemi zařízení. Konfigurace zařízení> 24 KONFIGURACE Z WEBOVÉ STRÁNKY 1. Zadejte adresu IP víceúčelového zařízení do pole Adresa v prohlížeči a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se webová stránka víceúčelového zařízení. Například: Klepněte na každou položku v nabídce a zadejte příslušnou hodnotu.

14 POZNÁMKA: Nastavení správce jsou chráněna heslem. Doporučujeme, aby správce systému vytvořil nové heslo, protože zařízení je dodáváno bez hesla. KONFIGURACE Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). OBSAH JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK Information (Informace) POLOŽKA Model Serial number (Výrobní číslo) F/W version (Verze firmwaru) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Zobrazuje název modelu. Zobrazuje výrobní číslo. Zobrazuje verzi firmwaru. Konfigurace zařízení> 25 Nabídka Printer (Tiskárna) POLOŽKA Tray 1 Paper Size (Velikost papíru v zásobníku 2) Tray 2 Paper Size (Velikost papíru v zásobníku 2) MP Paper Size (Velikost papíru ve víceúčelovém zásobníku) Tray 1 Media Weight (Gramáž médií v zásobníku 1) Tray 2 Media Weight (Gramáž médií v zásobníku 1) MP Media Weight (Gramáž médií ve víceúčelovém zásobníku) Tray 1 Media Type (Typ médií v zásobníku 1) Tray 2 Media Type (Typ médií v zásobníku 1) MP Media Type (Typ médií ve víceúčelovém zásobníku) Density Adjust (Nastavit hustotu) Density Adjustment (Nastavení hustoty) Adjust Registration (Nastavit soutisk) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Letter, Legal, A4, B5, A5. Letter, Legal, A4, B5, A5. Letter, Legal, A4, B5, A5. Light, Medium, Heavy (Lehký, Střední, Těžký). Light, Medium, Heavy (Lehký, Střední, Těžký). Medium, Heavy, Ultra Heavy (Střední, Těžký, Velmi těžký). Plain, Letterhead, Bond, Recycled, Rough (Běžný, Hlavičkový, Dokumentový, Recyklovaný, Hrubý). Plain, Letterhead, Bond, Recycled, Rough (Běžný, Hlavičkový, Dokumentový, Recyklovaný, Hrubý). Plain, Letterhead, Transperency, Label, Bond, Recycled, CardStock, Rough (Běžný, Hlavičkový, Fólie, Štítky, Dokumentový, Recyklovaný, Čtvrtky, Hrubý). ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto). Zvolte, má-li být prováděna automatická úprava hustoty. Zvolte, má-li být prováděna úprava hustoty. Zvolte, má-li být prováděn automatický soutisk barev. Síťová nastavení POLOŽKA IP Address (Adresa IP) Subnet Mask (Maska podsítě) Gateway IP (Adresa IP brány) DNS Server (Server DNS) DHCP Enable (Zapnutí protokolu DHCP) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Adresa IP víceúčelového zařízení. Adresa IP masky podsítě. Adresa IP brány sítě. Adresa IP serveru DNS. Chcete-li protokol DHCP zapnout, zvolte hodnotu YES (ANO). Konfigurace zařízení> 26 Mail Server (Poštovní server) POLOŽKA SMTP Server (Server SMTP) SMTP Port (Port SMTP) POP3 Server (Server POP3) POP3 Port (Port POP3) Authentification Method (Metoda ověření) Login Name (Přihlašovací jméno) Password (Heslo) Def. Subject (Výchozí předmět) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Adresa IP serveru SMTP. Číslo portu serveru SMTP. Adresa IP serveru POP3. Číslo portu serveru POP3. No (Žádná), SMTP, POP3 Zadá uživatel. Zadá uživatel. Výchozí text pro pole Předmět ových zpráv odesílaných z víceúčelového zařízení. Je povoleno maximálně 64 znaků. Výchozí předmět bude použit pouze v případě, že pole Předmět ové zprávy odesílané z víceúčelového zařízení zůstane prázdné. Výchozí odesílatel ů odeslaných z víceúčelového zařízení C5510. Je povoleno maximálně 64 znaků. Určuje maximální velikost ové přílohy odesílané z víceúčelového zařízení. Možnosti: 1 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB, 30 MB, No limit (Bez omezení). Def. From (Výchozí odesílatel) Scan Size Limit (Maximální velikost naskenovaného dokumentu) Report Print (Tisk sestav) POLOŽKA Menu Map (Přehled nabídek) Demo Page (Ukázková stránka) Job Counting (Počet úloh) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout přehled nabídek. Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout ukázkovou stránku. Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout počet úloh. Consumable Remaining Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout informace (Zbývající spotřebovávané části) o zbývajících spotřebovávaných částech. Scan to Log Report (Protokol úloh skenování s odesláním) Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout informace o úlohách skenování s odesláním. Konfigurace zařízení> 27 Management (Správa) POZNÁMKY: 1. Nabídka Management (Správa) je chráněna heslem. Doporučujeme, aby správce systému zabezpečil zařízení vytvořením nového hesla, protože zařízení je dodáváno bez hesla. 2. Zabezpečení lze nezávisle rozdělit na nastavení možností Scan-to Restriction (Omezení skenování s odesláním) a PIN Setting (Nastavení kódu PIN - omezení kopírování). Úplné omezení skeneru však vyžaduje, aby byly použity obě možnosti a aby první číslice každého kódu PIN byly stejné. Scan To Restriction (Omezení skenování s odesláním): Po zapnutí této možnosti budete požádáni o čtyřciferný kód PIN. Ačkoli je nutno zadat 4 číslice, ve skutečnosti je ověřována pouze první číslice. PIN Setting (Nastavení kódu PIN - omezení kopírování): Tato funkce vyžaduje čtyř až šesticiferný kód PIN. Na rozdíl od možnosti Scan-to restriction (Omezení skenování s odesláním) jsou ověřovány všechny číslice.

15 POLOŽKA Password (Heslo) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Chce-li správce změnit heslo, může zde zadat nové heslo. (Do tohoto pole můžete zadat maximálně 8 alfanumerických znaků. Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena. ) Možnosti: Off (Vypnuto), 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poznámka: Obrazovka pro zadání kódu PIN ID se zobrazí v případě, že je možnost PIN Setting (Nastavení kódu PIN) nastavena na hodnotu Enable (Zapnuto) a možnost Scan to Restriction (Omezení skenování s odesláním) není nastavena na hodnotu OFF (Vypnuto). V případě, že je při dokončení odesílání u vybrána hodnota Yes (Ano), zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda uživatel chce novou adresu příjemce přidat do adresáře v zařízení. Možnosti: On (Zapnuto), Off (Vypnuto) Mo_nosti: On (Zapnuto), Off (Vypnuto) Poznámka: Obrazovka pro zadání kódu PIN ID se zobrazí v případě, _e je mo_nost PIN Setting (Nastavení kódu PIN) nastavena na hodnotu Enable (Zapnuto). Zadejte 4 a_ 6 znaků kódu PIN ID. Méně znaků ne_ 4 bude odmítnuto. Vyberte toto nastavení, chcete-li, aby se zařízení po určité době nečinnosti přepnulo do úsporného režimu. Možnosti: Off (Vypnuto), 5, 15, 30, 60, 240 minut. Vyberte jazyk, ve kterém se budou zobrazovat zprávy na displeji. Možnosti: Eng (angličtina), Fra (francouzština), Ita (italština), Spa (španělština), Ger (němčina), Por (portugalština), Dut (holandština), Dan (dánština), Swe (švédština), Nor (norština), Gre (řečtina). Konfigurace zařízení> 28 Scan To Restriction (Omezení skenování s odesláním) Add To Address On (Přidání adresy příjemce zapnuto) Pin Setting (Nastavení kódu PIN) Power Save Time (Lhůta pro režim úspory energie) Language (Jazyk) POPIS NASTAVENÍ SPRÁVCE POZNÁMKA: Nastavení správce jsou chráněna heslem. Doporučujeme, aby správce systému zabezpečil zařízení vytvořením nového hesla, protože zařízení je dodáváno bez hesla. POLOŽKA Management (Správa) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Možnosti: Password (Heslo), Scan to Restriction (Omezení skenování s odesláním), Add To Addr. On (Přidání adresy příjemce zapnuto), Pin Setting (Nastavení kódu PIN), Power Saving (Úspora energie), Using Language (Používaný jazyk), Scan-to Log Report (Protokol úloh skenování s odesláním). Pomocí této možnosti lze vytvořit profily cílových umístění archivovaných souborů, do kterých se budou ukládat naskenované obrázky. Nastaví seznam ových adres, na které se budou odesílat naskenované obrázky, pomocí webové stránky nebo nástroje Network Setup Tool (Nástroj pro nastavení sítě). Poznámka: Adresář nelze přiřadit prostřednictvím ovládacího panelu. Logout (Odhlásit) Odhlášení z nastavení správce. Scan-to Profiles (Profily skenování s odesláním) Address Book (Adresář) Konfigurace zařízení> 29 Nastavení Scan-to Profiles (Profily skenování s odesláním) POZNÁMKA: Tato nastavení lze provést pouze pomocí webové stránky nebo nástroje pro nastavení sítě. Nelze ho provést z ovládacího panelu. POLOŽKA Protocol (Protokol) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Zvolte protokol požadovaný pro ukládání naskenovaných obrázků. Možnosti: *FTP, *HTTP, *CIFS Target *URL (Cílová Zadejte adresář, do kterého se uloží naskenovaný adresa URL) dokument. Port Pokud je číslo portu protokolu jiné než výchozí, zadejte ho do tohoto pole. Výchozí nastavení: FTP:21, CIFS:139 Zadejte název souboru, do kterého se uloží naskenovaný obrázek. Nebo chcete-li, aby se název souboru měnil s časem, zadejte #Y#M#D#h#m#s#n. (Písmena Y, M, D, h, m, d, n postupně označují rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu a pořadové číslo.) Název souboru test#m#s například bude v koncové části obsahovat minuty a sekundy, tj. například test1120, test1260 atd. * Adresář se liší v závislosti na protokolu. Směrování začíná kořenovým adresářem daného protokolu (FTP, HTTP, CIFS). Například: ftp://, a file:\\. File name (Název souboru) Konfigurace zařízení> 30 VYSVĚTLENÍ ARCHIVOVACÍCH PROTOKOLŮ FTP Zkratka FTP znamená File Transfer Protocol (Protokol pro přenos souborů). Jedná se o běžnou metodu přenosu souborů pomocí Internetu z jednoho počítače na druhý. Protokol FTP je specifikovaný v dokumentu RFC 959[FTP]. Než začnete protokol FTP používat k ukládání dokumentů, musíte mít na serveru FTP platný uživatelský účet s heslem a s oprávněními zapisovat do adresáře, do kterého chcete soubory ukládat. Chcete-li z víceúčelového zařízení přidat podadresář, musíte mít oprávnění k přidávání nových adresářů. HTTP Protokol HTTP je specifikovaný v dokumentu RFC 2616[HTTP 1.1] a jako výchozí port používá port číslo 80. Pokud k ukládání souborů nepoužíváte port HTTP, musíte ve víceúčelovém zařízení změnit port HTTP na port webového serveru. Obecně řečeno: Webový server s protokolem HTTP zpravidla používá pro ověřování uživatelů anonymní účet, aby mohl uživatel přejít přímo na webovou stránku bez zadávání uživatelského jména a hesla.

16 Pokud server HTTP používá k ověřování uživatelů anonymní účet a používáte-li víceúčelové zařízení k ukládání souborů na tento server, nemusíte již zadávat žádný text do polí Login name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo). Pokud však server HTTP k ověřování připojení k dané webové stránce nepoužívá anonymní účet, musí uživatel při prvním připojení k webové stránce zadat uživatelské jméno a heslo. V tomto režimu je funkce ukládání souborů dostupná jen po zadání uživatelského jména a hesla povoleného serverem do polí Login name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo). Před použitím protokolu HTTP proto musíte zkontrolovat, jaký režim webový server povoluje. Není-li režim anonymního přístupu povolen, musíte mít na serveru HTTP platný účet a heslo. Protože víceúčelové zařízení kontroluje před ukládáním souborů a zápisem souborů po skenování do zadaného adresáře, zda daný cílový adresář skutečně existuje, musíte mít oprávnění jak k zápisu na webový server, tak k procházení tohoto adresáře, jinak nebude víceúčelové zařízení moci soubor do adresáře zapsat. Konfigurace zařízení> 31 Chcete-li víceúčelové zařízení používat nejen k provádění nastavení webového serveru, ale také k ukládání souborů, musíte potvrdit, že příslušný účet pro připojení k webovému serveru má oprávnění k zápisu. Jinak nebude víceúčelové zařízení moci zapisovat naskenované soubory do systému souborů. Nastavení anonymního přístupu k serveru IIS: Spusťte ovládací panel Správce služeb Internetu. Vyberte výchozí webový server a pravým tlačítkem klepněte na složku C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet. Klepněte na příkaz Vlastnosti. Konfigurace zařízení> V dialogovém okně X cabinet klepněte na kartu Zabezpečení adresáře a pak klepněte na tlačítko Upravit ve skupinovém rámečku Anonymní přístup a řízení ověřování. Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Metody ověřování vybrána možnost Anonymní přístup. 5. Klepnutím na tlačítko Upravit otevřete dialogové okno Účet anonymního uživatele. POZNÁMKA: Účet uložený v systému počítače, v souboru username musí mít dostatečná oprávnění k přístupu k souborovému systému. Konfigurace zařízení> 33 Nastavení přístupu s oprávněními k serveru IIS: 1. Stejně jako v části Nastavení anonymního přístupu k serveru IIS spusťte Správce služeb Internetu a vyberte Výchozí webový server. Pravým tlačítkem klepněte na složku C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně vlastností klepněte na kartu Adresář. Vyberte oprávnění pro čtení, zápis a procházení adresářů. 2. POZNÁMKY: Pokud server používá souborový systém NTFS a pokud chcete, aby server IIS používal anonymní účet k přístupu k souborům v adresáři C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet\files, musí mít anonymní účet příslušná oprávnění. Měli byste provést tato nastavení: 1. V Průzkumníku Windows klepněte pravým tlačítkem na adresář C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet\files a pak na příkaz Vlastnosti. 2. V dialogovém okně Soubor klepněte na kartu Zabezpečení a vyberte položku Everyone (Všichni). 3. Vyberte oprávnění pro čtení a spouštění, seznam vlastností složky, čtení i zápis. Nyní má každý uživatel oprávnění spravovat všechny soubory v daném adresáři a může do něj ukládat soubory. POZNÁMKY: 1. Z důvodu zabezpečení naskenovaných souborů by neměla mít skupina uživatelů Everyone (Všichni) plná oprávnění k danému adresáři. Proto doporučujeme nastavit v souborové sytému oprávnění k ukládání souborů do daného adresáře pro anonymní účet serveru IIS nebo pro uživatele či skupiny, které mohou používat pouze tento adresář. 2. Poznámka: Pomocí protokolu HTTP nelze z tohoto víceúčelového zařízení přidat na server podadresář. Konfigurace zařízení> 34 Používáte-li server Apache jako server HTTP, musí tento server (podle své dokumentace) obsahovat skript ke spuštění metody PUT protokolu HTTP. Přestože je k dokumentaci připojen příklad v jazyce Perl, budete muset tento skript před použitím změnit, protože víceúčelové zařízení používá blokové kódování přenosu. Server Apache musí být také nastaven tak, aby toto víceúčelové zařízení akceptoval. Další informace najdete v příslušné dokumentaci k serveru Apache. CIFS CIFS (sdílení sítě Windows) je protokol pro ukládání souborů obvykle používaný pro sdílení prostředků v síti počítačů se systémem Microsoft Windows. Nastavte sdílený adresář stejně jako při nastavování sítě pro sdílení prostředků v systému MS Windows. V režimu na úrovni složek v systému Windows 9x či Me použijte pro heslo složky víceúčelového zařízení heslo pro úplné řízení daného adresáře a uživatelské jméno ponechejte prázdné.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) V režimu na úrovni uživatele v systému Windows NT či 2000 použijte pro uživatelské jméno a heslo složky víceúčelového zařízení účet a heslo s oprávněním k zápisu. POZNÁMKA: V systému Windows NT lze jako účet pro ukládání souborů použít pouze místní účet. Pokud přidáváte doménu systému Windows NT, není doménový účet vhodný jako účet pro ukládání souborů. Pro referenci je níže uveden obrázek dialogového okna pro nastavení sdílení serveru CIFS v systému Windows Klepněte na kartu Sharing (Sdílení). Vyberte možnost Full (Úplný). Zde zadejte heslo Konfigurace zařízení> 35 NASTAVENÍ TISKÁRNY V SYSTÉMU WINDOWS Nabídky na displeji ovládacího panelu tiskárny poskytují přístup k mnoha možnostem nastavení. Také ovladač tiskárny pro systém Windows obsahuje nastavení pro mnohé z těchto položek. Když jsou položky v ovladači tiskárny a v nabídce ovládacího panelu stejné, pak při tisku dokumentu ze systému Windows budou položky v nabídkách ovládacího panelu přepsány nastavením v ovladači tiskárny. Obrázky v této kapitole zobrazují dialogová okna systému Windows XP. V systému Windows 2000 mohou dialogová okna vypadat poněkud jinak, ale podstata zůstává stejná. Odlišnosti v systémech Windows 98 a Me jsou popsány ve zvláštní kapitole. JAZYKY PCL A POSTSCRIPT S tiskárnou jsou dodávány dva ovladače: jeden pro emulaci jazyka PCL, druhý pro emulaci jazyka PostScript 3. Jestliže většinou tisknete z kancelářských aplikací, zvolte ovladač pro jazyk PCL. Pro rychlejší tisk dokumentů ve formátu PDF zvolte ovladač pro jazyk PostScript. Tiskneteli z profesionálních aplikací DTP a grafických aplikací zvolte ovladač pro jazyk PostScript. PŘEDVOLBY TISKU V APLIKACÍCH SYSTÉMU WINDOWS Zadáte-li příkaz k tisku dokumentu z aplikace systému Windows, zobrazí se dialogové okno Tisk. V tomto okně je obvykle určena tiskárna, která bude dokument tisknout. Vedle názvu tiskárny je umístěné tlačítko Properties (Vlastnosti). Klepnutím na tlačítko Properties (Vlastnosti) se otevře nové okno se stručným seznamem nastavení tiskárny, která jsou dostupná v ovladači a která lze pro daný dokument zvolit. Okno, které se klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevře, je závislé na nainstalovaném ovladači tiskárny. Ovladač pro jazyk PostScript nabízí jiné možnosti nastavení než ovladač pro jazyk PCL. Nastavení tiskárny v systému Windows> 36 EMULACE JAZYKA POSTSCRIPT 1. Nastavení orientace stránky určuje její orientaci na výšku (Portrait) nebo na šířku (Landscape). Nastavení Rotated (Otočené) stránku otočí o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček Při oboustranném tisku (vyžaduje duplexní jednotku) lze strany otáčet buď kolem dlouhé, nebo kolem krátké hrany. 3. Stránky dokumentu se mohou tisknout ve vzestupném pořadí podle čísel stránek, nebo v opačném pořadí. Při použití horního výstupního zásobníku pro listy lícem dolů je vhodné vzestupné pořadí, protože stránky pak budou v zásobníku správně očíslovány. Naopak při použití zadního výstupního zásobníku pro listy lícem nahoru budou stránky očíslovány správně, zvolíte-li opačné pořadí tisku. Můžete určit, kolik stránek se má vytisknout na jeden list papíru. Velikost stránek bude přizpůsobena zvolenému počtu. Zvolíte-li možnost tisku brožury (vyžaduje duplexní jednotku), automaticky se nastaví dvě stránky a stránky budou vytištěny proti sobě tak, aby po složením vytištěných listů vznikla brožura. K dispozici jsou také rozšířené možnosti, například způsob načítání písem TrueType a dostupnost dalších rozšířených možností, jako je tisk brožur Ovladač tiskárny také obsahuje rozsáhlou nápovědu online pro tyto položky, která uživateli pomůže vybrat nejvhodnější volby. Nastavení tiskárny v systému Windows> 37 EMULACE JAZYKA PCL Klepnutím na tlačítko Vlastnosti v dialogovém okně Tisk používané aplikace se zobrazí dialogové okno ovladače tiskárny, které umožňuje určit předvolby tisku pro daný dokument. 1. Velikost papíru by měla být stejná jako velikost stránky dokumentu (pokud ovšem nechcete rozměry tiskového výstupu přizpůsobit jiné velikosti). Měla by také být stejná jako velikost papíru vloženého do tiskárny Můžete určit zdroj, ze kterého bude do tiskárny podáván papír. 7 Může jím být zásobník Tray 1 (standardní zásobník papíru), Tray 2 (je-li tento dodatečný zásobník nainstalován) nebo víceúčelový podavač. Zásobník papíru můžete také vybrat klepnutím na požadovaný díl tiskárny na obrazovce. Nastavení gramáže papíru by mělo odpovídat typu papíru, na který chcete tisknout. Můžete vybírat z řady možností koncových úprav dokumentu, jako je normální tisk jedné stránky na jeden list papíru nebo nastavení N-up pro tisk několika zmenšených stránek na jeden list (kde N je libovolné číslo od 1 do 16).

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9045CDN Verze 0 CZE Obsah Část I Windows 1 Tisk 2 Použití ovladače tiskárny Brother...2 Tisk dokumentů...3 Oboustranný tisk...4 Zásady

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Návod k použití Vážený zákazníku, naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost [ 109]. Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více