LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80

2 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od : Revize 1 x ročně Název Laboratorní příručka PKBD Náchod Jméno Datum Podpis Vypracoval Prim. MUDr. J.Hornych Kontroloval Mgr. L. Dítětová Kontroloval PharmDr. M. Srna Kontroloval Mgr. R. Jirásková Kontroloval P. Vlčková Schválil Prim. MUDr. J.Hornych Přílohy textu dokumentu Distribuce dokumentu Datum Počet Kancelář vedoucího zdravotního laboranta Elektronická verze Změny textu v dokumentu Datum revize Změna, lokalizace Provedl Schválil LP 2/80

3 1. Úvod OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Nic tak neposiluje kladný vztah lidí ke zdraví, jako občasná nemoc Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Příručka je určena zejména lékařům a zdravotním sestrám regionu, kteří potřebují informace o naší činnosti. Je koncipována v souladu se současnými poznatky v laboratorní medicíně i s nejnovějšími požadavky na tyto dokumenty, v souladu s normou ISO 15189:2013. S ohledem na změny personální, organizační a metodické je průběžně (zpravidla 1x ročně) aktualizována. Věříme, že v ní najdete nejen potřebné informace pro naši vzájemnou spolupráci, ale i inspiraci pro Vaši další činnost. Laboratorní příručka je dostupná na webových stránkách náchodské nemocnice ( kde bude i průběžně upgradována, o zásadních změnách budete informování ihned. Pracovníci OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Květen 2015 LP 3/80

4 Obsah 1. Úvod3 2. Použité zkratky a pojmy Informace o laboratoři Identifikace nemocnice, základní údaje Základní informace o Oddělení klinické biochemie a diagnostiky (OKBD) Informace o laboratoři Organizační struktura PKBD Zaměření laboratoře Spektrum nabízených služeb Konzultační činnost laboratoře Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření samoplátců Vyšetření pro veterináře Vyšetření STATIM a ÚS Požadavky na urgentní vyšetření (STATIM, ÚS) Přehled vyšetření STATIM a vyšetření prováděných v průběhu ÚS Postup v případě poruchy analyzátoru pro zajištění vyšetření STATIM a ÚS Odběry materiálu, doprava vzorků Základní informace Požadavkové listy Identifikace vzorku Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Odběrový systém Příprava pacienta na odběr Obecné zásady odběru krve Požadovaný objem materiálu Operace se vzorkem, stabilizace materiálu Zásady práce se vzorky, bezpečnost práce Doprava materiálu, svoz Výdej odběrového materiálu Preanalytická fáze na PKBD Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro odmítnutí vzorků Postup při odmítnutí vzorků Postup při nedodaném biologickém materiálu Postup při neúplné nebo chybné identifikaci žádanky Smluvní a referenční laboratoře Používané hlavní analytické systémy Výdej výsledků, komunikace Formy výdeje výsledků, typy nálezů, laboratorních zpráv Tištěné výsledky Telefonické hlášení Elektronické výsledky Změny výsledků a nálezů Hlášení výsledků v kritických intervalech Doba odezvy laboratoří (turn around time, TAT) Doba odezvy u vitálních indikací a STATIM vyšetření Řešení stížností Drobné ústní stížnosti/připomínky LP 4/80

5 Závažné stížnosti Pokyny pro pacienty Abecední přehled prováděných vyšetřovacích metod Příloha Požadavkový list PKBD Náchod OCR strana strana Požadavkový list PKBD Náchod STATIM OCR LP 5/80

6 2. Použité zkratky a pojmy DZS FNHK ICT IČP KHS LIS MF NASKL NIS NLZP ogtt OKBD OKIM ONN OP PKBD SEKK SZÚ ÚS ZHKHK ZP Dopravní zdravotní služba Fakultní nemocnice Hradec Králové Úsek informačních a komunikačních technologií Identifikační číslo pracoviště Krajská hygienická stanice Laboratorní informační systém Ministerstvo financí Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře Nemocniční informační systém MEDEA II STAPRO Pardubice Nelékařský zdravotnický pracovník Orální glukózotoleranční test Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie ONN Občanský průkaz Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Systém externí kontroly kvality Státní zdravotní ústav Ústavní služba Zdravotnický holding Královehradeckého kraje Zdravotní pojišťovna 3. Informace o laboratoři 3.1. Identifikace nemocnice, základní údaje Název: Identifikační údaje: IČO: IČP: Bankovní spojení: KB Náchod, /0100 Adresa: Purkyňova 446, Náchod Předseda představenstva ONN: Ing. Zbyněk Chotěborský ( ) 3.2. Základní informace o Oddělení klinické biochemie a diagnostiky (OKBD) OKBD tvoří: Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod - Detašované pracoviště Odběrová místnost Pracoviště klinické hematologie a transfúzní služby Náchod Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov - Detašované pracoviště Odběrová místnost Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno LP 6/80

7 3.3. Informace o laboratoři Název laboratoře: OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Vedoucí laboratoře: MUDr. Josef Hornych ( ) Zástupce: PharmDr. Miroslav Srna ( ) Vedoucí zdravotní Petra Vlčková ( ) laborant: Kontakty: tel.: (rutinní biochemie, Náchod - horní nemocnice) (příjem, močová analýza, Náchod - horní nemocnice) MUDr.J.Hornych - primář OKBD odběrová místnost (ambulantní pavilon) odběrová místnost - bezplatná linka, viz ogtt fax: (ředitelství nemocnice) 3.4. Organizační struktura PKBD PKBD Náchod se skládá z hlavního pracoviště a 1 detašovaného pracoviště - odběrové místnosti. PKBD Náchod: pracoviště PKBD je umístěno v Náchodě v areálu horní nemocnice (samostatná budova laboratoří, 1. poschodí), jeho provoz je nepřetržitý. Denní provoz (, STATIM) pondělí pátek 6:00-14:30 hod., dále ústavní služba (ÚS) v režimu 24/365. Rozsah a frekvence vyšetření v jednotlivých režimech jsou uvedeny v Abecedním přehledu prováděných vyšetření. Detašované pracoviště Odběrová místnost: je umístěna v areálu dolní nemocnice v 3. podlaží ambulantního pavilonu (budova A). Zajišťuje odběry žilní krve a odběry z portu pro ambulantní pracoviště ONN a mimonemocniční zdravotnická zařízení, dokumentaci odebraného materiálu a jeho transport na zpracování v laboratořích. Provádí se zde dále na objednání ogtt. Platí zde pětidenní pracovní cyklus od 6:30 do hodin. Zdravotní laboranti PKBD dále zajišťují odběry kapilární krve v diabetologické poradně na poliklinice. Řídí se zde provozním řádem diabetologické poradny. Přednostně se provádějí vyšetření pro pacienty s ohrožením života (STATIM), dále tam, kde urychlené provedení vyšetření má význam ekonomický, urychluje či usnadňuje diagnostický a léčebný proces, při riziku infekce či z jiných závažných důvodů po dohodě s ordinujícím lékařem Zaměření laboratoře PKBD provádí základní i specializovaná vyšetření biochemická a imunologická z běžných biologických materiálů humánního a zvířecího původu. V požadovaném rozsahu zajišťuje i konzultační služby. PKBD se připravuje na akreditaci podle normy ISO Je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL, v červnu 2011 úspěšně složilo audit NASKL I, v květnu 2013 NASKL II. PKBD má akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru klinická biochemie udělenou MZ ČR 9. ledna 2007 platnou do ledna LP 7/80

8 PKBD je zapojeno do systémů externí kontroly kvality tuzemských (SEKK Pardubice, SZÚ Praha) i mezinárodních. Příslušné certifikáty pro jednotlivé analyty jsou na PKBD k nahlédnutí. PKBD má vypracován a provádí vlastní systém interní kontroly kvality Spektrum nabízených služeb PKBD zajišťuje laboratorní vyšetření v uvedeném rozsahu a frekvenci, provádí konzultační činnost v oblasti klinické biochemie, provádí odběry biologického materiálu, poskytuje související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním, zejména svoz biologického materiálu, případný transport materiálu na smluvní specializovaná pracoviště, distribuci výsledků, na základě požadavků distribuci odběrového materiálu pro spolupracující ambulantní pracoviště v regionu. PKBD zajišťuje zpracování dat v laboratorním informačním systému, umožňuje komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům. PKBD vydává výsledky v písemné i elektronické formě Konzultační činnost laboratoře Primář OKBD a vysokoškolští pracovníci (vedoucí úseků) provádějí konzultační činnost telefonicky nebo při osobním kontaktu v požadovaném rozsahu. Zdravotní laboranti se zásadně nevyjadřují k výsledkům vyšetření, podávají pouze informace související s provozem PKBD. Kontakty: MUDr. Hornych Josef , PharmDr. Srna Miroslav , Mgr. Jirásková Renata Mgr. Dítětová Lenka Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Pro vyplnění žádanky a odběr materiálu platí uvedené zásady (viz Odběry materiálu), je třeba uvést druh pojištění. PKBD fakturuje provedená vyšetření prostřednictvím oddělení účetnictví Ekonomického úseku ONN, hodnota bodu je dána zemí původu Vyšetření samoplátců Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře, na žádance musí být jasně zaškrtnuta FAKTURA nebo uvedeno označení Samoplátce, případně pojišťovna 440. PKBD fakturuje provedená vyšetření ošetřujícímu lékaři prostřednictvím oddělení účetnictví Ekonomického úseku ONN (výjimečně přímá platba v pokladně ONN), hodnota bodu je dána aktuálním kurzem dle Cenového věstníku MF. Samoplátce může požadovat i anonymní vyšetření, odběr se provádí v odběrové místnosti, přímá platba v pokladně ONN Vyšetření pro veterináře Vyšetření zvířat pro veterinární lékaře se provádí na základě jejich smlouvy s ONN. Ve smlouvě je uvedena identifikace veterinárního pracoviště, spektrum nabízených vyšetření (další po dohodě), účtovaná hodnota bodu je dle aktuálního kurzu Cenového věstníku MF, zásady odesílání materiálu do laboratoře, zásady hlášení výsledků a zásady fakturace. LP 8/80

9 PKBD přijímá krev/sérum v označené řádně uzavřené nepotřísněné zkumavce, přiložena je žádanka s jednoznačnou identifikací zvířete + jeho majitele, datem odběru, s uvedením ordinujícího veterinárního lékaře a požadovaného vyšetření. Stanovení analytů se provádí v režimu nebo statim. Výsledky STATIM se hlásí ihned telefonicky, příští den se zasílá výsledkový list. Fakturaci zajišťuje oddělení účetnictví Ekonomického úseku ONN, kam PKBD předává faktury Vyšetření STATIM a ÚS Požadavky na urgentní vyšetření (STATIM, ÚS) Indikace na urgentní vyšetření: - Náhlá změna zdravotního stavu, radikální změna léčby. - Neznámý pacient s akutním onemocněním. - Pacienti s řízenými fyziologickými funkcemi (zejména JIP, ARO), monitorování životních funkcí. - Pacienti před naléhavým operačním výkonem Přehled vyšetření STATIM a vyšetření prováděných v průběhu ÚS Použité zkratky: P- plazma, S - sérum, B - krev, U - moč, Csf- mozkomíšní mok, Pu- punktát. Acidobazická rovnováha (B), současně deriváty Hb a Ca-ionizované; Osmolalita (P,U); Urea (P,U), kreatinin (P,U), kyselina močová (P,U); Na (P,U), K (P,U), Cl (P,Csf,U), Ca (P,U), Ca-ionizované (B), P (P,U), Mg (P,U); Bilirubin celkový, konjugovaný a novorozenecký (P,S), ALT (P), AST (P), GMT (P), ALP (P), LD (P, Pu); a-amyláza (P,U), lipáza (P); Myoglobin (P), troponin I (P); Cholesterol celkový (P, Pu), HDL-CH (P), triacylglyceroly (P); Celková bílkovina (P,Csf, U, Pu), albumin (P,Csf), CRP (P, Pu), prealbumin (P), prokalcitonin (P) Glukóza (B, P,Csf, Pu,U), laktát (P,CSf); Moč chemicky + sediment (U); Toxikologický screening (U), alkohol (P,U), digoxin (P), theophyllin (P), gentamycin (P) vankomycin(p), phenytoin (P); Likvor: základní cytologie, glukóza, bílkovina, Cl, laktát, albumin, spektrofotometrie, KEB, propustnost HE bariéry; HCG (S, P); Markery hepatitidové (P), HIV Ag/Ab (P). V urgentních případech: renální funkce, likvor cytologie. V odůvodněných případech lze STATIM vyšetření provést i ze séra. Hlášení akutních výsledků Výsledky statimových vyšetření a výsledky během pohotovostní služby jsou u nemocničních pacientů rozesílány elektronicky do NIS Medea. V případě poruchy komunikace se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. LP 9/80

10 Výsledky STATIM pro praktické a mimonemocniční ambulantní lékaře jsou hlášeny telefonicky lékaři nebo sestře. O nahlášení výsledku je veden záznam v LIS Postup v případě poruchy analyzátoru pro zajištění vyšetření STATIM a ÚS V případě poruchy analyzátoru na PKBD vyžadující zásah servisu (12 48 hodin) zajistí PKBD náhradní zpracování vzorků STATIM a při ÚS na PKBD Broumov. O poruše informuje pracovník laboratoře telefonicky intenzivistická pracoviště ONN, interní a chirurgickou ambulanci, telefonicky informuje i PKBD Broumov ( , 3280). Doprava materiálu: biologický materiál se shromažďuje na PKBD Náchod, 1x za 2 hodiny je odvezen ke zpracování svozovými auty nebo DZS. V urgentních případech po dohodě s ordinujícím pracovištěm je materiál transportován ihned. Dopravu materiálu zajistí PKBD Náchod. Po skončení poruchy informuje personál PKBD Náchod telefonicky uvedená pracoviště. 4. Odběry materiálu, doprava vzorků 4.1. Základní informace Informace o jednotlivých testech jsou uvedeny v abecedně řazeném přehledu prováděných vyšetření (Abecední přehled vyšetřovacích metod). Informace pro pacienty (sběry moče, příprava na odběr) jsou uvedeny v bodě 6. Odběry materiálu se provádějí v souladu s vypracovanými standardními operačními postupy ONN, které jsou k dispozici na všech pracovištích ONN. Pro mimonemocniční zařízení jsou k nahlédnutí u asistentky hlavní sestry ONN ( ) Požadavkové listy Základním požadavkovým listem jsou vlastní žádanky A4 (STAPRO) uzpůsobené pro automatizované zpracování dat. Používají se 2 základní typy žádanek: a) Rutinní: biochemická i speciální vyšetření dle nabídky na žádance PKBD Náchod. b) STATIM + ÚS: pro urgentní vyšetření, s ohledem na rychlou odezvu vhodná zejména pro vyšetření z plazmy v nemocnici (PKBD Náchod). Do spotřebování jsou v oběhu i starší verze obou typů žádanek. Vzory žádanek jsou uvedeny jako příloha tohoto dokumentu. Jednu žádanku lze použít současně pro různé druhy materiálu (krev, moč, punktát ). Jsou-li požadována z jednoho odběru současně vyšetření rutinní i STATIM, musí být ke vzorku přiloženy obě žádanky. Laboratoře používají i formulář VZP 06 (A5, bez předtisku, požadavky se vyplňují vepsáním). Připouštějí se i jiné typy žádanek z mimonáchodských pracovišť, pokud nejsou v rozporu s předepsanou identifikací. Jedinou výjimkou vyšetření bez samostatné žádanky je monitoring diabetu u hospitalizovaných pacientů a u diabetologických poraden (skupinový požadavek) Identifikace vzorku Základními (povinnými) identifikačními údaji na žádance je validní rodné číslo, nacionálie pacienta, zdravotní pojišťovna, identifikace objednavatele obvykle v podobě razítka (jméno LP 10/80

11 lékaře a jeho podpis, název zařízení, IČP). Dále je nutno uvést třímístný číselný kód oddělení, základní i vedlejší diagnózu pacienta, datum a hodinu odběru (hh:mm), u pracovišť ONN i otisk jmenovky odebírající sestry, případně další upřesňující údaje (diureza, výška, hmotnost, další identifikace objednavatele: stanice, telefonní číslo). U markerů hepatitid a vyšetření HIV Ag/Ab je nutno uvést na žádance navíc adresu místa pobytu, případně datum prvních příznaků onemocnění, terapii a její začátek. Kontaktní údaje jsou nutné zejména u STATIM vyšetření. Na žádance se v předtištěných kolonkách jednoznačně označují požadovaná vyšetření. Vhodné je použití samolepících štítků s vytištěnými osobními údaji a rodným číslem v podobě čárového kódu. Na žádance STAPRO nelze požadavky rušit škrtáním je nutno použít přelepení nebo odstranění korekční tužkou (opravný lak). Základem identifikace na nádobce s materiálem je přinejmenším příjmení a rok narození (lépe rodné číslo), dle možnosti i datum odběru na přilepeném štítku. Optimální jsou tištěné samolepící termoštítky Neznámé (neidentifikované) osoby Neznámé (neidentifikované) osoby - o této skutečnosti musí ordinující pracoviště informovat PKBD, v nejbližší možné době je nutno doplnit chybějící údaje. Jiné/nedostatečné způsoby vyplnění žádanek a materiálu, případně jejich absence jsou důvodem k odmítnutí Identifikace novorozence Novorozenecké oddělení dodá žádanku s generovaným rodným číslem (MEDEA), datem narození a nacionáliemi pacienta. Pokud nedodá během hospitalizace novorozenecké oddělení přidělené rodné číslo (matrika), pro všechny laboratoře OKIM dodatečně 1x měsíčně doplní chybějící rodná čísla Identifikace cizího státního příslušníka Objednavatel uvede nacionálie pacienta, číslo pojištěnce, datum narození, druh pojištění, státní příslušnost. Pokud není číslo pojištěnce uvedeno nebo je v podobě, ve které ho nelze zadat do LIS, žadatel uvede alespoň přidělené nebo vygenerované rodné číslo Identifikace zvířete V laboratoři jsou zvířata evidována s kódem A, další označení: druh zvířete příjmení a jméno majitele ( pes Nováková Anna ) Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Laboratoř může přijmout ústní požadavek na laboratorní vyšetření pouze tehdy, byl-li do laboratoře již doručen materiál a žádanka daného pacienta. Pro každý dodatek musí být na PKBD dodána samostatná žádanka. Vyšetření STATIM: v LIS se doplní dodatečně požadované vyšetření, o požadavku se ústně informuje obsluha příslušného analyzátoru, která provede analýzu. Pracovník PKBD požádá ordinující pracoviště o dodatečné dodání žádanky s příslušným požadavkem, žádanka se značí jako Dodatek. Rutinní vyšetření: žadatel je telefonicky vyzván k dodání dodatečné žádanky s požadavkem, po jejím dodání se provede analýza. Žádanka se označí Dodatek. LP 11/80

12 Odběrový systém Základní informace PKBD v souladu s rozhodnutím ZHKHK (holdingu) používá bezpečnostní vakuový uzavřený systém VACUETTE (Greiner Bio-One). Pro pracoviště ONN dodává odběrový materiál na základě požadavku holding na základě elektronického požadavku přes Neosweb, pro regionální ambulantní pracoviště vydává PKBD odběrový materiál bez úhrady. Vhodné typy zkumavek jsou uvedeny u jednotlivých analytů. Nestandardní odběrový materiál: jiné typy odběrového materiálu jsou použitelné po konzultaci s managementem PKBD. PKBD zpracuje i materiál odebraný do jiných odběrových nádobek, pokud to není v rozporu s požadavky na druh materiálu a na následné zpracování vzorku na PKBD. Pokud nelze materiál zpracovat, jedná se o důvod k odmítnutí vzorku Doporučené pořadí zkumavek při odběru žilní krve zkumavka pro hemokultury, zkumavka sérová, zkumavka s přísadami: vhodné následující pořadí: citrát heparin EDTA ostatní. Zkumavka na koagulační vyšetření by neměla být první! Odběrový materiál, typy používaných zkumavek VACUETTE (Dialab) Analýza séra: (biochemie, OKIM) , plast / gel, 5 ml, červený uzávěr Analýza plazmy: , plast / Li-heparinát + gel, 5 ml, zelený uzávěr (STATIM, NT-proBNP) ACTH: Glukóza, laktát: , zkumavka na krevní obraz, plast 2 ml, fialový uzávěr , plast / fluorid-edta, 2 ml, šedý uzávěr Glukóza hemolyzát: , kapilára lékařská 20 µl Potřebnou mikrozkumavku Eppendorf s hemolyzačním roztokem dodá PKBD Glykovaný HB: Likvor: Sedimentace: a , zkumavka na krevní obraz, plast 2 ml, fialový uzávěr b. potřebnou zkumavku a kapiláru (5µl) pro odběr z prstu dodá PKBD , sterilní zkumavka / bez aditiv, 10 ml, modrá zátka , plast / Na-citrát, 2 ml, černý uzávěr + sed. graduovaná kapilára: LP 12/80

13 Acidobazie: OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Mikrosampler protect non-sterile Inj. stříkačka Line-Draw, 1 ml: 4041E Kapilára plastová 130 ul, Dialab (dospělí): Uzávěry Dialab: Drátky míchací Dialab: Kapilára skleněná 115 ul (děti) ROCHE: Čepičky ROCHE: Drátky míchací Dialab: Pediatrie: dle věku alternativa MICROTAINER kapilární krev Biochemie: Rutina: KIMA 1554 Microtainer, 0.8 ml, gel, červený uzávěr STATIM: KIMA 1556 Microtainer, gel, Li-Heparinát, 0.8 ml, zelený uzávěr Pupečníková krev: , plast/li-heparinát + gel, 5 ml, zelený uzávěr Jehla: Držák jehly: Moč: jehla odběrová bezpečnostní, 21Gx38 mm, zelená jehla odběrová bezpečnostní, 22Gx38 mm, černá jehla odběrová bezpečnostní 20Gx38 mm, žlutá automatický s pojistkou + vyhazování jehly na 1 použití (základní šroubovací): Zkumavka jednorázová PP, 10 ml Zátka na moč, žlutá chemické vyšetření moče, Hamburger, odpady, toxikologie Stolice: V-PZ25 OC-Auto Sampling Bottle 3 Spolu s návodem vydá PKBD Náchod nebo ordinující pracoviště Příprava pacienta na odběr Pokud není uvedeno jinak, je vhodné provést odběr žilní krve ráno (6-9 hod.) nalačno, pacient by neměl 12 hodin před odběrem jíst, pít alkohol, kouřit, den před odběrem by měl vynechat tučná jídla. Ráno před odběrem vypít 250 ml vody nebo neslazeného čaje. Dle doporučení lékaře vysadí léky. Pokud nelze odběr provést ráno, měly by být odběry u téhož pacienta prováděny alespoň za stejných podmínek a ve stejném čase. V tomto případě je nutné uvést čas odběru hh: mm. U jednotlivých analytů jsou uvedeny vhodné druhy odběrového materiálu a případné speciální požadavky na odběr Obecné zásady odběru krve Vlastní odběr provádí příslušně kvalifikovaný zdravotnický pracovník na místě určeném k odběru, dodržuje zásady bezpečnosti práce a platné hygienické předpisy. Vzorek se odebírá zásadně do předem označené zkumavky a po ověření totožnosti pacienta (jméno, příjmení a datum narození) a požadavků přípravy pacienta na odběr (lačnění, léky apod.). Na žádance je uvedena identifikace odebírající osoby. LP 13/80

14 Odběr žilní krve Není-li u analytu uvedeno jinak, provádí se odběr materiálu běžným způsobem. Je nutné dodržet zejména druh odběrového materiálu a speciální podmínky odběru. Je nutné dodržet i dobu odeslání vzorku do laboratoře. Práci s vakuovým systémem Vám přiblíží na požádání pracovnice odběrové místnosti PKBD (Ambulantní pavilon) nebo regionální zástupci firmy DIALAB (kontakt na PKBD) Odběr arteriální krve Odběr u pacienta ve stabilizovaném režimu, obvykle do Microsamplerů (ROCHE) nebo injekčních stříkaček (Line-Draw 1 ml). Je nepřípustné odebírat krev do stříkaček bez antikoagulantu nebo do stříkaček vypláchnutých nedefinovaným objemem heparinu různé provenience Odběr kapilární krve Provádí se u pacienta vsedě nebo vleže ve stabilizovaném stavu (10-15 minut) do výše uvedených typů kapilár. Po dezinfekci kůže přípravkem dle platného Dezinfekčního plánu se provede vpich sterilním kopíčkem, po setření první kapky krve se provede náběr tak, aby kapilára bylo plná a bez vzduchových bublin. Do kapiláry na vyšetření acidobazie se vloží 1 ks míchací drátek a kapilára se uzavře na obou koncích plastovými kryty. Po promíchání magnetem bezprostřední transport do laboratoře Vyšetření moče Vzorek nativní moče Dle možnosti 1. ranní moč, střední proud, u žen po omytí zevního genitálu. Vzorek dodat maximálně do 2 hodin ke zpracování do laboratoře Sbíraná moč (odpady, bilance, clearance) V čase 0 se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu, poté močí do sběrné nádoby (vhodné uložit v chladu) včetně moče při stolici. V čase 12 nebo 24 (dle délky sběru) se naposledy vymočí do sběrné nádoby. Do laboratoře dodat buď dobře uzavřenou řádně označenou sběrnou nádobu (sklo, plast) nebo po promíchání moče ve sběrné nádobě odlít vzorek 10 ml do zkumavky, diurezu změřit s přesností na 10 ml. Během sběrného období vypít l tekutin, pokud není určeno jinak. Viz: Pokyny pro pacienta Sediment dle Hamburgera Sběr se provádí po dobu 3 hodin (povolené rozmězí 2.5 až 3.5 hod.), nejlépe 6:00-9:00. Před zahájením sběru se pacient důkladně vymočí mimo sběrnou nádobu, pak 3 hodiny močí (obvykle 1x) do sběrné nádoby (čistá skleněná nebo plastová dobře uzavíratelná lahev označená štítkem). Uveďte začátek a konec sběru v podobě hh: mm. Sběr moče zásadně po zevní očistě genitálu. Označenou sběrnou nádobu se žádankou je třeba dodat do 60 minut po LP 14/80

15 ukončení sběru do příslušné laboratoře. Během sběru příjem tekutin maximálně 300 ml. Viz: Pokyny pro pacienta Albuminurie Sběr moče v nočním období (overnight) při fyzickém klidu. Cca ve 22 hod. se pacient vymočí mimo, zapíše čas hh:mm, během noci močí do sběrné nádoby (čistá skleněná nebo plastová dobře uzavíratelná lahev) uložené v chladu. Cca v 6 hodin ráno se naposledy vymočí do sběrné nádoby, zapíše čas hh:mm. Označenou lahev se žádankou dodá na příslušnou ambulanci, případně přímo do laboratoře. Viz: Pokyny pro pacienta. V současné době se upřednostňuje stanovení ACR (poměr albumin/kreatinin v ranní moči) Odběr stolice Pouze pro kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici. Příslušnou nádobku včetně návodu pro pacienta dodá spádové PKBD. Před vyšetřením nejsou vyžadována režimová ani dietní opatření. Viz: Pokyny pro pacienta Požadovaný objem materiálu Pro převážnou většinu rutinních i speciálních vyšetření z krve, likvoru nebo punktátu (do 20 parametrů) stačí 1 zkumavka materiálu (krve). To platí i pro případy, kdy jsou souběžně z jednoho vzorku požadována vyšetření rutinní a speciální. Při odběru krve do zkumavek s aditivy je nutné dodržet předepsaný objem krve tak, aby byl zachován poměr krve a aditiva. U sběru moče je třeba uvést údaj o diuréze s přesností na 10 ml. Při odesílání materiálu na větší počet specializovaných pracovišť je vhodné dodat navíc ještě další zkumavku materiálu. Při odběrech respektujte předepsaný druh odběrového i biologického materiálu. Při nedostatečném množství materiálu (obvykle krve) PKBD přednostně provede stanovení zahrnutá mezi vyšetření STATIM, v nejasných a nejednoznačných případech kontaktujeme telefonicky ordinující pracoviště. Neprovedená vyšetření jsou označena na výsledkovém listu málo mat Operace se vzorkem, stabilizace materiálu Odebraný biologický materiál se před transportem uloží ve svislé poloze na tmavém chladném místě v ordinaci, při delším skladování v lednici. Během transportu se monitoruje teplota, chybou jsou větší tepelné výkyvy oběma směry před i během transportu, zcela nevhodné je vystavovat materiál slunečnímu záření Zásady práce se vzorky, bezpečnost práce Každý vzorek biologického materiálu je považován za potenciálně infekční. Je třeba zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Svoz vzorků je zajišťován v uzavřených transportních nádobách tak, aby během transportu nedošlo k jeho rozlití nebo jinému znehodnocení, nedošlo ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. Žádanky jsou zásadně umístěny odděleně od vzorků. V případě rozlití je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace. LP 15/80

16 Doprava materiálu, svoz Areál ONN Doprava materiálu na PKBD je prováděna v areálu nemocnice prostřednictvím potrubní pošty nebo NLZP. Výjimku tvoří odběry na vyšetření acidobazie a likvory, které je nutno na PKBD transportovat NLZP nebo sanitou. Při havárii nebo přetížení potrubní pošty zajišťují transport materiálu v horní nemocnici NLZP, z ostatních pracovišť ONN kyvadlová doprava. Odesílání materiálu/výsledků a hygienický režim se řídí Provozním řádem potrubní pošty. Pouze v mimořádných situacích je možné dopravovat materiál sanitami. Materiál pro dopravu musí být řádně uzavřen a uložen, shromažďuje se na stanovených sběrných místech. Ve většině případů je třeba dodat materiál do 2 hodin po odběru do laboratoře, pokud u jednotlivých metod není uvedeno jinak Terén Svoz zajišťuje smluvní dopravní služba svými svozovými auty dle harmonogramu svozu biologického materiálu. Auta současně rozvážejí výsledky a požadovaný odběrový materiál z jednotlivých laboratoří. Činnost řídí pracovnice BioVendoru, kontroluje vedoucí zdravotní laborant. Doprava biologického materiálu a rozvoz krevních přípravků se řídí směrnicí ONN č.12: Transport biologického materiálu, transfúzních přípravků a krevních derivátů. S dopravními službami jsou uzavřeny smlouvy o dopravě biologického materiálu a krevních přípravků v souladu s Vyhláškou č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Výdej odběrového materiálu Pro nemocniční pracoviště vydává odběrový materiál ZHKHK na základě elektronického požadavku přes NeosWeb, žádanky na základě telefonického požadavku místní sklad ZHKHK. Pro regionální mimonemocniční pracoviště vydává na základě písemného nebo telefonického požadavku příslušný odběrový materiál a žádanky PKBD. Materiál je dodáván na ordinující pracoviště pracovníky dopravních služeb. PKBD kontroluje rovnováhu mezi požadovaným odběrovým materiálem a četností odběrů. Je dodáván odběrový materiál sloužící pouze pro vyšetření prováděná na PKBD. 5. Preanalytická fáze na PKBD 5.1. Příjem žádanek a vzorků Vzorky se na PKBD přijímají průběžně, zpracovávají se v intervalech daných režimem pro jednotlivé analyty Kritéria pro odmítnutí vzorků PKBD zásadně odmítne provést vyšetření v následujících případech: Potřísnění žádanky, odběrové nádobky s materiálem nebo patrony potrubní pošty biologickým materiálem. LP 16/80

17 Chybějící žádanka. Žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno) nebo obsahuje-li požadavek na vyšetření, které laboratoř neprovádí nebo nezajišťuje jeho transport do spolupracujících laboratoří. Chybějící štítek na nádobce s materiálem nebo štítek vyplněný tak, že není možná jednoznačná identifikace vzorku. Nesoulad mezi identifikací pacienta na žádance a vzorku materiálu. Zjevná závada v preanalytické fázi znehodnocující výsledek vyšetření: nesprávné skladování a zejména pozdní dodání materiálu z ordinace, nevhodný transport, zřejmá kontaminace vzorku (infuze, lék, ad.), špatně zvolený odběrový materiál nebo nesprávný poměr vzorku krve a aditiv, sražený vzorek, silná hemolýza dle druhu vyšetření Postup při odmítnutí vzorků Zdravotní laborant na příjmu provede zápis odmítnutého vzorku do LIS, telefonicky informuje ordinující pracoviště. Tím je uložená a dohledatelná identifikace odmítnutého vzorku, datum, důvod odmítnutí, případně jméno lékaře/sestry, kterým byla závada nahlášena. Odmítnutý materiál na pracoviště zásadně nevracíme Postup při nedodaném biologickém materiálu Je-li dodán pouze požadavkový list, pracovník PKBD kontaktuje ordinující pracoviště (přednostně telefonicky) a vyzve je k dodání biologického materiálu. Po kompletaci žádanky a vzorku je provedena analýza. Pokud nelze kontaktovat ordinující pracoviště nebo vzorek není ani po urgenci dodán, přijmeme žádanku do LIS a do výsledku napíšeme nedodáno Postup při neúplné nebo chybné identifikaci žádanky Pokud chybí nebo je vadné rodné číslo, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza, PKBD telefonicky upozorní ordinující pracoviště, upraví materiál a uloží ho, vyšetření se provede po doplnění chybějících údajů Smluvní a referenční laboratoře Smluvní laboratoře: ONN má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou Smlouva o provádění speciálních vyšetření s Fakultní nemocnicí Hradec Králové o provádění speciálních laboratorních vyšetření na příslušných ústavech/odděleních Fakultní nemocnice. PKBD zajistí požadovanou úpravu (centrifugaci apod.) materiálu a jeho transport do příslušných specializovaných laboratoří FN HK za požadovaných podmínek. Rozsah vyšetření je dán nabídkou FN HK dostupnou v jednotlivých Laboratorních příručkách na webových stránkách FN HK, kde jsou uvedeny i speciální požadavky na odběr, transport a zpracování biologického materiálu. Na PKBD je vedena evidence odesílaného materiálu. Referenční laboratoře: PKBD zajišťuje vyšetření reaktivních vzorků hepatitidových markerů a HIV v příslušných referenčních laboratořích. S nimi má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. Na PKBD se ukládá kopie žádanky. Referenční laboratoře zasílají kontrolní výsledky ordinujícím pracovištím, kopii na PKBD. Ostatní laboratoře: Při požadavku na laboratorní vyšetření mimo výše uvedené laboratoře si ordinující pracoviště sama zjistí místo vyšetření, požadavky na druh a přípravu materiálu a LP 17/80

18 jeho transport. Odeslání materiálu si zajistí ordinující pracoviště sama, PKBD v případě potřeby upraví odebraný materiál pro transport (centrifugace krve apod.) Používané hlavní analytické systémy V laboratořích ONN se sjednocují analytické systémy tak, aby dávaly plně porovnatelné výsledky, měly stejné referenční intervaly, používá se jednotný systém kontroly. Upozorňujeme na značnou heterogenitu analytických systémů používaných v laboratořích mimo náš region. Zejména v oblasti imunoanalytiky (tumorové a kostní markery, kardiomarkery, hormony ad.) můžete z různých pracovišť obdržet výsledky lišící se o desítky, dokonce i stovky procent! Pro úplnost uvádíme i používané metody stanovení. COBAS Integra 800 biochemický analyzátor, rutinní provoz. Absorpční spektrofotometrie (substráty, enzymy), turbidimetrie (specifické proteiny), ISE přímé a nepřímé (ionty), fluorescenční polarizace (léky). COBAS Integra 800 biochemický analyzátor, statimový provoz, záloha. COBAS e411: Imunometody na bázi elektrochemiluminiscence. Tumorové markery, PTH. ADVIA Centaur XP: Imunochemický analyzátor, zejména tyreoidea, kardiomarkery, fertilní diagnostika SIEMENS Immulite 2000XPi, SIEMENS Immulite I: Imunometody na bází chemiluminiscence. Zejména hormony, tumorové markery, alergeny. ABBOTT ARCHITECT i2000sr: Imunometody na bázi chemiluminiscence (CMIA), zejména hepatitidové markery, HIV. ELISA systém DSX: Imunometody na bázi saturačních a sandwichových EIA-technik (kostní markery, TRAB). SPECORD 40: Spektrofotometrie mozkomíšního moku. HYDRASYS: Poloautomat pro vyšetření elektroforez (bílkoviny, imunofixace) na agaróze. COBAS b 221: Acidobazický analyzátor s modulem pro stanovení derivátů hemoglobinu a iontů (ion. Ca). Chromatograf BIO-RAD D-10: Specifické stanovení glykovaného hemoglobinu HBA1c iontoměničová chromatografie. FISKE 210: klinický osmometr. Stanovení osmolality v biologických tekutinách. URISYS 2400: Vysokokapacitní analyzátor pro chemické/stripové analýzy moče. LP 18/80

19 SYSMEX UF-1000i: Průtokový cytometr pro stanovení močových sedimentů. Analyzátor OC Sensor μ: Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici. 6. Výdej výsledků, komunikace 6.1. Formy výdeje výsledků, typy nálezů, laboratorních zpráv Výsledky vyšetření se vydávají v tištěné, telefonické a elektronické podobě Tištěné výsledky Povinně se vydávají pro lůžková i ambulantní pracoviště regionu, a to i v případě předchozího telefonického hlášení nebo elektronického přenosu. Tištěné výsledky nejsou vydávány pouze u vyšetření močí pro nemocniční pracoviště. Výsledkové listy doručuje v areálu nemocnice potrubní pošta případně NLZP v den vyšetření, mimo areál nemocnice svozová auta následný den po provedení vyšetření. Výdej výsledků pacientům - Pacientům se výsledky vydávají pouze při prokázání totožnosti (občanský průkaz- OP). O vydání výsledku se učiní zápis. - Výsledky se vydávají zprostředkovateli pouze po předložení: a) OP zprostředkovatele spolu s předložením OP nebo karty ZP pacienta. O vydání výsledku se učiní zápis. b) ověřené plné moci pacienta a OP zprostředkovatele. Výsledky citlivých vyšetření (sérologie, tumorové markery) se vydávají pouze pokud je to uvedeno ordinujícím lékařem na žádance, případně po telefonické dohodě s ordinujícím lékařem. Výdej tištěných výsledků (kopie) dalším pracovištím Pokud kopii výsledku vyžaduje po laboratořích ONN jiné než ordinující pracoviště, je třeba to uvést na žádance Telefonické hlášení Telefonicky se hlásí výsledky v kritických intervalech, při poruše NIS i výsledky STATIM vyšetření. Obojí se telefonicky hlásí mimonemocničním pracovištím. Telefonicky se výsledky zásadně nesdělují pacientům a jejich příbuzným, ani jasně neidentifikovaným zdravotnickým pracovištím/ osobám. Při telefonické žádosti o výsledek příslušná laboratoř vydá výsledek žádajícímu zdravotnickému pracovišti nebo jinému ošetřujícímu lékaři po pozitivní identifikaci volajícího žadatele: - Žadatel udá nejméně 3 identifikační znaky pacienta: jméno a příjmení, rodné číslo, číselná diagnóza nebo IČP - V případě pochybnosti příslušná laboratoř zpětným voláním žadateli ověří identifikaci žadatele. Zdravotní laborant o telefonickém nahlášení výsledků provede zápis do LIS. LP 19/80

20 Elektronické výsledky Pro stanice NIS MEDEA se výsledky odesílají průběžně automaticky z LIS. Výsledky PKBD Náchod pro region Broumov, Jaroměř a Opočno se v LIS průběžně převádějí do příslušných laboratoří, kde se tisknou a expedují. Pro část ambulantních pracovišť se výsledky odesílají elektronicky (MEDIDATA) Změny výsledků a nálezů Na základě údajů objednavatele nebo dle registru VZP se mění nebo doplňují chybné a chybějící identifikační údaje (zejména nacionálie pacienta, rodné číslo, zdravotní pojišťovna). Právo k opravě výsledkové části v LIS má ve výjimečných případech pouze primář OKBD, provozní správce LIS a jeho zástupce. Změna je dohledatelná a eviduje se. Změny výsledků v NIS MEDEA na základě požadavků objednavatele lze provést pouze na základě písemného požadavku z příslušného oddělení/ambulance podepsaného lékařem do laboratoře nebo hlášení HelpDesk na ICT. Zásadně však nelze přeřazovat výsledky k jiným pacientům (záměna) Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické výsledky rutinních i statimových vyšetření u ambulantních, nově přijímaných a hospitalizovaných pacientů se hlásí telefonicky. Na PKBD se provede záznam v LIS. V LIS je tak dohledatelné kdo v kolik hodin nahlásil komu jaký výsledek. Meze kritických intervalů byly stanoveny po dohodě mezi klinickými biochemiky, internisty, pediatry, klinickým hematologem a klinickými onkology. VYŠETŘENÍ DOSPĚLÍ DO 18 LET pod nad pod nad JEDNOTKA Na mmol/l K 3,0 6,5 3,0 6,0 mmol/l Ca celkové 1,5 3,0 1,5 3,0 mmol/l Mg 0,6 0,6 mmol/l P 0,6 3,0 0,6 3,0 mmol/l Urea ,0 mmol/l Kreatinin µmol/l Glykémie 2,5 25,0 2,5 10,0 (nový nález) 15,0 (diabetici) mmol/l Bilirubin /novor. 250 µmol/l ALT 10,0 5,0 µkat/l AMS 10,0 6,0 µkat/l Troponin I 2,0 µg/l Myoglobin 400 µg/l Digoxin 3,0 3,0 nmol/l Teofylin mg/l LP 20/80

21 TSH 60 0,07 20 mu/l ph 7,00 7,55 7,00 7,55 Osmolalita séra mmol/kg CRP mg[l Albumin v séru g/l 1 Nehlásí se hemodialýze a opakované výsledky nefrologické poradně - Nehlásí se opakované výsledky při úpravě hodnot k normálu při téže klinické události - Hepatitidové markery, HIV Ag/Ab telefonicky se hlásí všechny reaktivní (pozitivní) nálezy ordinujícímu lékaři a na KHS Doba odezvy laboratoří (turn around time, TAT) Rychlost odezvy PKBD je dána frekvencí prováděných vyšetření (viz Abecední přehled vyšetřovacích metod) Doba odezvy u vitálních indikací a STATIM vyšetření V souladu s Doporučením České společnosti klinické biochemie se doporučením o časové dostupnosti rozumí interval mezi dodáním biologického materiálu do laboratoře do zveřejnění výsledku (Laboratory Turnaround Time TAT). PKBD garantuje jeho dodržení pro 80 % dodaných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně. PKBD prostřednictvím LIS eviduje čas přijetí vzorku do laboratoře (shodný s časem zadání do LIS) a čas odběru (pokud je uveden), čas vyhotovení výsledku a čas jeho tisku (je uveden na výsledkovém listu). Pro objektivní sledování odezvy laboratoře je nutno zejména u vzorků STATIM a při ÚS uvést skutečný čas odběru materiálu v podobě hh:mm z odesílajícího pracoviště. Dostupnost výsledků analýz ordinovaných z vitální indikace a statim - minuty Vitální indikace Statim P,S, B Glukóza P,S Na, K, Cl, P,S, Ca 60 P,S,B Ca ionizované 60 B Acidobazie,deriváty Hb P,S, Bilirubin celkový a konj P,S, ALT P,S GMT 60 P,S, ALP 60 P,S, Urea P,S, Kreatinin P Laktát P,S,U a-ams 60 P,S, Lipáza 60 P,S, Myoglobin P,S, Troponin I LP 21/80

22 P,S HCG 60 P,S Celková bílkovina 60 P,S Albumin 60 P,S CRP 60 P,S Teofylin 60 P,S Digoxin 60 P,S,U Etanol 60 Odezva rutinních vzorků je v pracovní dny do 24 hodin od dodání vzorku do laboratoře, případně dle frekvence stanovení metod (viz Abecední přehled vyšetřovacích metod) Řešení stížností Drobné ústní stížnosti/připomínky Drobné ústní stížnosti/připomínky k práci laboratoře řeší jednotliví pracovníci laboratoře průběžně, informují o nich management laboratoře během dne nebo na ranním hlášení. Tento typ stížností/připomínek se nezaznamenává Závažné stížnosti Závažné stížnosti se podávají zásadně v písemné podobě, zaznamenávají se na formuláři Záznam stížnosti, projednává je vedení PKBD. Pokud rámec stížnosti nebo její závažnost přesahuje rámec PKBD, stížnosti se předávají na sekretariát ředitele ONN, projednávají je příslušní vedoucí pracovníci po linii vedoucí zdravotní laborant/ hlavní sestra ONN nebo primář OKBD/ náměstek LP/ předseda představenstva ONN. Na stížnost se písemně odpoví, odpověď se uloží na sekretariátu ředitele, na PKBD se přiloží k Záznamu o stížnosti, který je uložen u vedoucího zdravotního laboranta. 7. Pokyny pro pacienty Příprava před odběrem žilní krve Vážený paciente, v příštích dnech Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření. K vyloučení zkreslení výsledků dodržujte následující pravidla. 1. Odpoledne a večer před odběrem nejezte tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, pak je se souhlasem lékaře vynechejte 3 dny před odběrem. 2. Pokud Vás lékař nepoučí jinak, provádí se odběr zásadně nalačno. 3. Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje nebo nesladké vody. 4. Pokud jste alergický na desinfekční prostředky, na určitý typ náplasti a pokud Vám bývá při odběru nevolno, oznamte to odebírajícímu personálu. 5. Po odběru je již možné se najíst, zvláště u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim. 6. Odběr krve se provádí zásadně na základě požadavku lékaře. Pokud bude odběr proveden v odběrové místnosti Ambulantního pavilonu, musíte s sebou mít požadavkový list (žádanku) ordinujícího lékaře. Bez žádanky nebude odběr proveden. Jedinou výjimkou je odběr krve za přímou úhradu. S sebou vezměte i průkaz zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů. LP 22/80

23 Orální glukózový toleranční test Vážený paciente, váš ošetřující lékař vám naordinoval vyšetření koncentrace glukózy nalačno a po zátěži glukózou. Toto vyšetření pomůže identifikovat případnou poruchu v metabolizmu cukrů a případně odhalí onemocnění cukrovkou (diabetes mellitus). Vyšetření se provádí v odběrové místnosti Ambulantního pavilonu. Objednání na bezplatné telefonní lince ( ) nebo osobně. Žádáme Vás proto o dodržení níže uvedených pokynů. Příprava na vyšetření: 1. tři dny před vyšetřením konzumujte běžnou stravu bez omezení příjmu cukrů, provozujte běžnou fyzickou aktivitu hodin před odběrem nepožívejte alkoholické nápoje (ani pivo) 3. na vyšetření se dostavte v ranních hodinách dle objednání. 4. ráno před vyšetřením se napijte pouze nesladkého čaje nebo čisté vody 5. po dohodě s lékařem vynechejte léky, které lze vynechat 6. vyšetření bude trvat přes dvě hodiny 7. vyšetření se neprovádí při akutním onemocnění, nebo po proběhlém závažném onemocnění, operaci - vyšetření se provede minimálně po 6 týdnech Odběr jednorázového vzorku moče Vážený paciente, váš lékař Vám naordinoval vyšetření moče chemicky a morfologicky. K zabránění zkreslení nálezu dodržujte tyto pokyny: 1. pokud ošetřující lékař neurčí jinak, stanovení se provádí z první ranní moče 2. příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná 3. před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou 4. u žen platí, že odběr moče by měl být proveden mimo období menstruace 5. k vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče 6. k vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým víčkem 7. pokud nemáte zkumavku, můžete pro biochemické vyšetření moče použít čistou suchou nádobku 8. na zkumavku (nádobku) nalepte štítek, označte svým jménem a rodným číslem 9. doba od vymočení a dodáním do laboratoře by měla být 1 hodina, maximálně 2 hodiny, jinak může dojít ke zkreslení výsledků 10. zkumavku (nádobku) s močí společně se žádankou dodejte svému ordinujícímu lékaři nebo přímo do laboratoře (horní nemocnice - budova laboratoře). Sběr moče Vážený paciente, k posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám bude na základě doporučení Vašeho lékaře provedeno vyšetření funkce ledvin. Podmínkou pro získání správného výsledku je přesné dodržení uvedených pokynů (jinak může být výsledek nesprávný nebo dokonce zavádějící). Sběr moče provádějte sběrné nádoby (čisté suché dobře uzavíratelné plastové PET nebo skleněné láhve). Dle objemu moče může být láhví i několik. 1. Sběr se provádí po dobu 12 hodin (od 18:00 do 6:00 příštího dne) nebo 24 hodin (od 6:00 do 6:00 příštího dne). Při zahájení sběru se ráno v 6:00 vymočíte mimo sběrnou láhev. Od této chvíle močíte 24 (12) hodin do sběrné nádoby, naposledy se do sběrné nádoby vymočíte v 6:00 hod. druhý den. LP 23/80

24 2. Během sběru moče jezte svou běžnou stravu, léky užívejte dle doporučení lékaře, vypijte cca 2 litry tekutin. 3. Sběrnou nádobu po dobu sběru uchovávejte na chladném tmavém místě. 4. Do laboratoře (horní nemocnice - budova laboratoře) nebo svému ordinujícímu lékaři, dodejte buď: - Sběrnou nádobu s veškerou močí, označenou štítkem: jméno a příjmení, data narození, čas začátku a konce sběru, přiložte žádanku; - zkumavku (od lékaře), do které odlijete z promíchané sběrné nádoby 10 ml moče, opět označenou řádně vyplněným štítkem. V tomto případě je nutné s přesností na 10 ml změřit objem moče a uvést ho na zkumavce i žádance. Vyšetření albuminurie Vážený paciente, na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude provedeno vyšetření funkce ledvin. Základní podmínkou získání správného výsledku je dodržení zásad sběru moče. 1. Moč sbírejte během nočního klidu po dobu 8 hodin (asi od do 6:00), interval není nutné přesně dodržet (je nutné uvést přesně čas začátku a konce sběru moče). 2. Asi ve 22 hod. se naposledy vymočíte MIMO sběrnou nádobu. Zaznamenejte čas hh:mm. Od této chvíle močte do sběrné nádoby (čisté suché dobře uzavíratelné plastové PET nebo skleněné lahve). V 6 hodin ráno se naposledy vymočíte do sběrné nádoby, opět přesně zaznamenáte čas konce sběru. Časové údaje začátku a konce sběru uveďte na žádance i na sběrné nádobě s močí. 3. Po dobu sběru uchovávejte sběrnou nádobu na tmavém chladném místě. 4. Do laboratoře (horní nemocnice - budova laboratoře) nebo svému ordinujícímu lékaři, dodejte buď: - Sběrnou nádobu s veškerou močí, označenou štítkem: jméno a příjmení, data narození, čas začátku a konce sběru, přiložte žádanku; - zkumavku (od lékaře), do které odlijete z promíchané sběrné nádoby 10 ml moče, opět označenou řádně vyplněným štítkem. V tomto případě je nutné s přesností na 10 ml změřit objem moče a uvést ho na zkumavce i žádance. Návod na sběr moči : Sediment dle Hamburgera děti Vážení rodiče, na doporučení ošetřujícího lékaře bude Vašemu dítěti provedeno vyšetření k posouzení funkce ledvin. Základní podmínkou správného výsledku je dodržení zásad sběru moče. 1. Sběr moče trvá 3 hodiny (obvykle od 6 do 9 hodin), je tolerováno rozmezí 2.5 až 3.5 hodiny. V podobě hh:mm je nutno na žádance a na štítku na nádobě s močí přesně uvést začátek a konec sběru. 2. Těsně před začátkem sběru se dítě řádně vymočí do záchodu. Od této chvíle močí do sběrné nádoby (čisté suché dobře uzavíratelné plastové PET nebo skleněné lahve). Po 3 hodinách se naposledy vymočí do sběrné nádoby. 3. Před zahájením sběru moče proveďte omytí zevního genitálu, u děvčat nejlépe sedací koupel. 4. Během pokusu dítě pije v přiměřeném rozsahu: - do 8 let ml - nad 8 let ml Větší příjem tekutin může vyšetření znehodnotit LP 24/80

25 5. Do laboratoře (horní nemocnice - budova laboratoře) nebo svému ordinujícímu lékaři, dodejte buď: - Sběrnou nádobu s veškerou močí, označenou štítkem: jméno a příjmení, data narození, čas začátku a konce sběru, přiložte žádanku; - zkumavku (od lékaře), do které odlijete z promíchané sběrné nádoby 10 ml moče, opět označenou řádně vyplněným štítkem. V tomto případě je nutné s přesností na 10 ml změřit objem moče a uvést ho na zkumavce i žádance. Návod na sběr moči: Sediment dle Hamburgera dospělí Vážený paciente, na doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude provedeno vyšetření funkce ledvin. Základní podmínkou správného výsledku je dodržení zásad sběru moče. 1. Sběrné období trvá 3 hodiny (obvykle od 6 do 9 hodin), toleruje se interval od 2.5 do 3.5 hodin. V podobě hh:mm je nutno na žádance i na štítku na nádobě s močí uvést začátek a konec sběru. 2. Sběr se provádí po hygienické očistě genitálu, u žen nejlépe sedací koupel. 3. Těsně před zahájením sběru se důkladně vymočíte do záchodu, od této chvíle močíte do sběrné nádoby (čisté suché dobře uzavíratelné plastové PET nebo skleněné lahve). Po uplynutí 3 hodin se naposledy vymočíte do sběrné nádoby. 4. Během sběru můžete vypít do 300 ml tekutin, větší příjem může vyšetřené znehodnotit. 5. Do laboratoře (horní nemocnice - budova laboratoře) nebo svému ordinujícímu lékaři, dodejte buď: - Sběrnou nádobu s veškerou močí, označenou štítkem: jméno a příjmení, data narození, čas začátku a konce sběru, přiložte žádanku; - zkumavku (od lékaře), do které odlijete z promíchané sběrné nádoby 10 ml moče, opět označenou řádně vyplněným štítkem. V tomto případě je nutné s přesností na 10 ml změřit objem moče a uvést ho na zkumavce i žádance. Odběr stolice na stanovení hemoglobinu (FOBT) Vážený paciente, na doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude provedeno vyšetření přítomnosti krve ve stolici (FOBT). Příslušnou nádobku včetně návodu Vám dodá spádová laboratoř nebo ordinující pracoviště. Postupujte dle návodu. Stolice před odběrem nesmí přijít do styku s vodou v záchodové míse. Vzorek v nádobce je nezávadný, ihned jej umístěte do lednice, do 24 hodin ho dodejte na spádové PKBD (v Náchodě do horní nemocnice - budova laboratoře) nebo na ordinující pracoviště. Před vyšetřením nejsou vyžadována režimová ani dietní opatření. LP 25/80

26 8. Abecední přehled prováděných vyšetřovacích metod Není-li uvedeno jinak, vycházejí referenční meze z doporučení výrobce. Acidobazická rovnováha (arteriální, kapilární krev) VZP: i statim: Materiál: arteriální, kapilární nebo pupečníková krev Odběr do: artérie: mikrosampler protect non-sterile inj.stříkačka Line-Draw kapilára: dospělí: plastová kapilára 130 µl děti: skleněná kapilára 115 µl, statim, ÚS Při poruše analyzátoru PKBD jako záloha analyzátor ARO. Nezneužívat! Na žádance uveďte aktuální údaj o teplotě pacienta, provádí se korekce základních parametrů na teplotu a hemoglobin. U ventilovaných pacientů uveďte základní údaje o UPV. Materiál je nutno dodat na PKBD maximálně do 15 minut po odběru. Materiál zásadně neposílejte potrubní poštou. Součástí vyšetření je stanovení hemoglobinu, jeho derivátů a ionizovaného Ca 2+ (viz příslušné metody). Dodržujte zásady odběru a transportu materiálu na PKBD. Je zakázáno nabírat krev do stříkaček bez protisrážlivého činidla nebo vypláchnutých nedefinovaným množstvím heparinu různé provenience. Je zakázáno odesílat microsampler s nasazenou odběrovou jehlou. Metoda: COBAS b221 acidobazický analyzátor Referenční hodnoty arteriální/ kapilární krev: ph B_PH. pco kpa B_pCO2 po kpa B_pO2 SO (látkový podíl) B_SO2 HCO mmol/l B_AKTB BEECF mmol/l B_ABEECF thb g/l B_HB.. p kpa (1mmHg= 0,133kPa) B_p50% ACR ( Albumin creatinin ratio ) Materiál: vzorek první ranní moče Odběr do: močová zkumavka PP 10 ml hodnota albuminu v 1. ranním mikčním vzorku moče je vztažena na koncentraci kreatininu v moči, proto jednotka mg/mmol Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: g/mol (= mg/mmol) Referenční meze: < 3 g/ mol (dle doporučení České nefrologické společnosti a ČSKB) ACTH (adrenokortikotropní hormon) (plazma) VZP: Materiál: výhradně K2- a K3 -EDTA plazma Odběr do: Vacuette K3-EDTA/ plast 1 nebo 2 ml, fialový uzávěr, 1-2x týdně qu_albcr P_ACTH LP 26/80

27 Možno doordinovat: nelze Význam: OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod hormon adenohypofýzy regulující tvorbu a sekreci glukokortikoidů Významný diurnální cyklus-vysoké hodnoty ráno, nízké večer Labilní analyt! Používejte výhradně K3-EDTA plastové zkumavky, po odběru uložit vzorek ihned na led, neprodleně transport do laboratoře. Metoda: SIEMENS Immulite 2000 XPi - chemiluminiscence Jednotka: ng/l Přepočet SI: pmol/l = ng/l x Referenční meze: 0-46 ng/l AFP: alfa-1-fetoprotein (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 3 dnů po odběru Význam: Hepatom, germinomy, méně ostatní CA GIT. Floridní CI hepatis Metoda: Siemens Immulite 2000XPi chemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: zdraví: < 6.7 µg/l medián 1.9 µg/l AIP: aterogenní index plazmy (výpočet) Výpočet: výpočtový vztah: log (S_TAG / S_HDLC) Jednotka: 1 (látkový poměr) Referenční meze: do (látkový poměr) S_AFP S_AIP Albumin (sérum, plazma) S_ALB. VZP: : statim: 81115, Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette, plast / gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možnost doordinovat: do 5 dnů po odběru Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: g/l Referenční meze: novorozenci do 4 dnů g/l děti do 14 let g/l let g/l dospělí g/l (hodnoty pro děti dle Tietze) Albumin likvor: viz Likvor albumin Albumin - albuminurie (moč) VZP: Materiál: sběr moče over night Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr fu_alb LP 27/80

28 Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml blíže viz odběry materiálu a pokyny pro pacienty. Údaje o zahájení a konci sběru přesně v podobě hh:mm. Jestliže je výsledek měření vyšší než hodnota rozhodovacího limitu, je diagnostický závěr možné učinit až na podkladě tří opakovaných měření. Výpočet ACR: poměr albumin/kreatinin viz ACR Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: mg/d (fu_alb), µg/min (fu_alb.) Referenční meze: sběr moči < 30 mg /d < 20 µg /min. (dle doporučení České nefrologické společnosti a ČSKB) Albumin frakce: viz elektroforeza bílkovin Albumin v nativní moči: viz ACR Alfa-amyláza: viz AMS Alfa-1-Fetoprotein: viz AFP Alfa-1-globulin frakce: viz elektroforeza bílkovin Alfa-2-globulin frakce: viz elektroforeza bílkovin ALP: fosfatáza alkalická (sérum, plazma) S_ALP. VZP: : 81421, statim: nebo Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: µkat/l Referenční meze: děti 1.den < 4.17 µkat/l 2.den 5.den < 3.84 µkat/l 6.den 6 měsíců < 7.49 µkat/l 7 m. 1 rok < 7.69 µkat/l 1 rok - 3 roky < 4.67 µkat/l 4 roky 6 let < 4.48 µkat/l 7 let 12 let < 5.0 µkat/l 13 let 17 let dívky < 3.11 µkat/l chlapci < 6.51 µkat/l muži µkat/l ženy µkat/l ALPK: fosfatáza alkalická, kostní izoenzym (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr 1x za 2-3 týdny S_ALPK LP 28/80

29 Význam: Marker remodelace kosti (osteoblastická aktivita) u osteoporozy a o změnách aktivity v důsledku antiresorpční léčby Nelze stanovit z citrátové a EDTA-plazmy Metoda: Dynex DSX EIA ELISA Jednotka: U/l Referenční meze: děti 0-3 roky U/l 3-15 let U/l nad 15 let U/l ženy do 45 let (premenopauzální) U/l medián 18.3 nad 45 let (postmenopuzální) U/l medián 25.0 muži U/l medián 23.2 (firemní údaje Siemens) ALT: alaninaminotransferáza (sérum, plazma) S_ALT VZP: : 81337, statim: 81111, Li- heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možnost doordinovat: do 5 dnů po odběru zvyšuje silná hemolýza, chylóza Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: µkat/l Referenční meze: muži: µkat/l ženy: µkat/l Amphetamin AMP (moč): viz toxikologický screening AMS: a-amyláza (sérum, plazma) S_AMS. VZP: : 81345, statim: nebo Li-heparinová plazma. Nevhodná EDTA-plazma! Odběr do: sérum: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast /gel 5 ml, zelený uzávěr Hodnoty v EDTA-plazmě cca o 10% nižší Pozor na kontaminaci vzorku slinami nebo potem Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µkat/l Referenční meze: µkat/l AMS: a-amyláza (punktát): viz punktát AMS: a-amyláza (moč) VZP: : statim: Materiál: nativní moč, lze i sběr Odběr do: močová zkumavka PP 10 ml, kónická, graduovaná Možno doordinovat: nelze Pozor na kontaminaci vzorku slinami nebo potem Un_AMS. LP 29/80

30 Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µkat/l Referenční meze: muži: µkat/l ženy: µkat/l sbíraná moč < 6.80 µkat/24h anti-hav IgM: viz Hepatitidové markery anti-hav IgG: viz Hepatitidové markery anti-hbs: viz Hepatitidové markery anti-hbc celkové: viz Hepatitidové markery anti-hbc IgM: viz Hepatitidové markery anti-hbe: viz Hepatitidové markery anti-hcv: viz Hepatitidové markery anti-hiv: viz HIV Ag/Ab anti-tg: protilátky proti tyreoglobulinu (sérum) S_aTG. VZP: Odběr do: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr 1x týdně Význam: Syntéza tyreoglobulinu ve folikulárních buňkách tyreoidey. Význam v diagnostice autoimunních onemocnění tyreoidey, sledování terapie malignit (ektopická nebo reziduální tkáň), diferenciální diagnostika hypotyreoidismu. Metoda: SIEMENS Immulite 2000XPi chemiluminiscence Jednotka: kiu/l Referenční meze: zdraví cut off 40 kiu/l anti-tpo: protilátky proti tyreoperoxidáze (sérum) S_aTPO VZP: Odběr do: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr 1 x týdně Doordinovat lze: do 2 dnů od odběru Význam: TPO katalyzuje jodaci tyrosinu, je primární antigenní komponentou mikrozomů. Zvýšené hodnoty (spolu s anti-tg) svědčí pro genetickou predispozici nebo autoimunní onemocnění. Metoda: SIEMENS Immulite 2000XPi chemiluminiscence Jednotka: kiu/l Referenční meze: zdraví cut off do 35 kiu/l Anti-TSH receptory viz TRAK Apo A-1: Apolipoprotein A-1 (sérum) VZP: S_APOA LP 30/80

31 Odběr do: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr Význam: Součást lipoproteinu HDL, transport cholesterolu z periferie do jater = eliminace z organismu. Antiaterogenní protein. Meze dle Doporučení ČSKB a ČSA (Česká společnost pro aterosklerózu) Jednotka: g/l Metoda: COBAS Integra imunoturbidimetrie Referenční meze: muži g/l ženy g/l Apo B: Apolipoprotein B (sérum) S_APOB VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Význam: Součást LDL-lipoproteinu. Transport cholesterolu z jater do periferie. Hlavní aterogenní apolipoprotein. Meze dle Doporučení ČSKB a ČSA Česká společnost pro aterosklerózu Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: g/l Referenční meze: g/l ApoB / ApoA-I (výpočet) qs_a1b. Výpočet: Apo B / Apo A-1 Referenční meze: ženy: medián percentil (látkový poměr) muži: medián percentil (látkový poměr) ASLO: Antistreptolyzin (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr stanovení nelze provést z plazmy! Význam: Indikátor A-streptokokové infekce Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: kiu/l Referenční meze: do 18 let do 150 kiu/l dospělí do 200 kiu/l Astrup: viz Acidobazická rovnováha S_ASLO AST: Aspartátaminotransferáza (sérum, plazma) S_AST. VZP: : 81357, statim: 81113, Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr LP 31/80

32 Možnost doordinovat:do 5 dnů po odběru Hodnoty zvyšuje silná hemolýza a hyperlipémie, snižuje Ca-dobezilát, Doxycyklin Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µkat/l Referenční meze: muži µkat/l ženy µkat/l Aterogenní index plazmy: viz AIP Barbituráty BAR (moč): viz Toxikologický screening Barva (moč): viz Moč chemické vyšetření BBs nárazníková kapacita séra (výpočet) Výpočet: BBs = S_NA + S_K S_Cl Referenční meze: mmol/l S_BBS. BE Base excess (plná krev): viz acidobazická rovnováha Benzodiazepiny BZO (moč): viz toxikologický screening Beta-globulin frakce: viz elektroforeza bílkovin Beta-2 Mikroglobulin (sérum) S_B2M VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr dle dohody Význam: Diagnostika onemocnění ledvin a lymfoproliferativní onemocnění (revmatoidní artritida aj.) Metoda: Siemens Immulite I chemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: muži µg/l ženy µg/l BJB Bence - Jonesova bílkovina průkaz (moč) U_BJPR Materiál: nativní moč Odběr do: močová zkumavka (polystyren, kónická, graduovaná) 10 ml Možno dordinovat: nelze Pomocí imunofixace se stanovují lehké řetězce kappa a lambda a volné lehké řetězce kappa a lambda V případě pozitivity vhodná imunofixace bílkovin moče Metoda: Systém Sébia Hydrasys - imunofixace Referenční meze: negativní nález Bilirubin celkový (sérum, plazma) VZP: : statim: nebo Li-heparinová plazma. Nevhodné jiné typy plazmy! Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr S_BIL. LP 32/80

33 Možno doordinovat: do 24 hodin Stanovení ruší k.askorbová. Odebraný vzorek uchovávat ve tmě. Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µmol/l Referenční meze: děti nad 1 měsíc do 17.0 µmol/l dospělí do 21.0 µmol/l Bilirubin konjugovaný (sérum, plazma) S_BILK VZP: : statim: 81123, Li-heparinová plazma. Nevhodné jiné typy plazmy! Odběr do: sérum: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr plazma Li-heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 24 hodin po odběru Stanovení ruší hemolýza, hyperlipémie. Odebraný vzorek uchovávat ve tmě. Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µmol/l Referenční meze: do 5.0 µmol/l Bilirubin novorozenecký (sérum, plazma) S_BILN VZP: : statim: nebo heparinová plazma. Odběr do: sérum: Microtainer KIMA červený uzávěr plazma: Microtainer KIMA zelený uzávěr plazma Li-heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: nelze Odebraný vzorek uchovávat ve tmě. Stanovujeme do 30 dní věku, potom bilirubin celkový. Odlišné hodnoty proti celkovému bilirubinu. Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µmol/l Referenční meze: Novorozenci nedonošení 1.den µmol/l 2.den µmol/l 3.-5.den µmol/l (Česká pediatrie) donošení 1.den < µmol/l 2.den < µmol/l den < µmol/l Bilirubin průkaz (moč) viz Moč chemické vyšetření Bílkovina celková (sérum, plazma) S_PROT VZP: : statim: nebo Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr LP 33/80

34 hodnoty v plazmě vyšší o hladinu fibrinogenu (cca 4 g/l), tzn g/l Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: g/l Referenční meze: dospělí sérum g/l novorozenci sérum g/l děti 1.týden g/l do 1 roku g/l 1 3 roky g/l nad 3 roky g/l (hodnoty pro děti dle Tietze) Bílkovina celková (moč) Un_PROTn, fu_prot VZP: : statim: Materiál: nativní nebo sbíraná moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: nelze interferuje Levodopa, Methyldopa, Cefoxin, ruší příměs krve Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: g/l Referenční meze: náhodný vzorek (Un_PROTn): do 0.15 g/l sběr (fu_prot): do 0.15 g/d Bílkovina celková likvor: viz Likvor bílkovina celková Bílkovina celková punktát: viz punktát bílkovina celková Bílkovina průkaz moč: viz Moč chemické vyšetření BMI body mass index (výpočtový parametr) Pt_BMI. Poznámka: výpočet automaticky při dodání údaje o hmotnosti a výšce pacienta. Hodnocení: kg/m 2 podváha kg/m 2 normál kg/m 2 nadváha kg/m 2 obezita nad 40.0 kg/m 2 patologická obezita Ca vápník celkový (sérum, plazma) S_CA. VZP: : statim: 81139, Li-heparinová plazma. Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Pro stanovení nelze použít plazmu s komplexotvornými antikoagulanty (EDTA)! Ruší kontrastní látky Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: do 10 dní mmol/l LP 34/80

35 10 dní - 2 roky mmol/l 2 roky -12 let mmol/l 12 let - 18 let mmol/l 18 let 60 let mmol/l 60 let 90 let mmol/l nad 90 let mmol/l (hodnoty pro děti dle Tietze) Ca vápník celkový (moč) U_CA., fu_ca. VZP: Materiál: sbíraná nebo nativní moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: do 2 dnů Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l (U_CA.), mmol/24h (fu_ca.) Referenční meze: dospělí mmol/24 hod CaI vápník ionizovaný (krev) B_CaIM VZP: : statim: Materiál: plná krev Odběr do: viz odběr na vyšetření acidobazické rovnováhy Možno doordinovat: nelze Nelze z plazmy s komplexotvornými antikoagulanty, jako antikoagulans výhradně heparinát lithný! Metoda: COBAS b 221 acidobazický analyzátor, ISE elektroda Jednotka: mmol/l Referenční meze: plná krev: mmol/l CaIV vápník ionizovaný (vypočtený) S_CaIV, Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 3 dnů po odběru Pro výpočet je potřebné stanovení celkového Ca a celkových proteinů. Pro stanovení Ca nelze použít plazmu s komplexotvornými antikoagulanty. Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: sérum do 1 měsíce mmol/l od 1 měsíce mmol/l CA 15-3 (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr S_C153 LP 35/80

36 Význam: Primární diagnostika Ca-prsu, monitoring průběhu onemocnění a terapie. Metoda: ROCHE cobas e 411 elektrochemiluminiscence Jednotka: ku/l Referenční meze: do 25 ku/l (95. percentil) CA 19-9 (sérum) S_C199 VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Význam: Diagnostika Ca pankreatu, žlučových cest a dalších (zejména horních) etáží GIT. Metoda: ROCHE cobas e 411 elektrochemiluminiscence Jednotka: ku/l Referenční meze: do 27 ku/l (95. percentil) CA 125 (sérum) S_C125 VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Význam: Diagnostika Ca ovarií (nemucinózní), endometria, endocervixu. Mezoteliomy. Metoda: ROCHE cobas e 411 elektrochemiluminiscence Jednotka: ku/l Referenční meze: do 35 ku/l (95.percentil) Ca 72-4 (sérum) S_C724 VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml červený uzávěr Význam: Sérový glykoprotein TAG 72 mucinového typu. Ca žaludku, dolní třetiny jícnu, ovarií (mucinový typ). Menší vzestup u Ca kolorektálního, Ca pankreatu, u benigních onemocnění uvedených orgánů. Metoda: ROCHE cobas e 411 elektrochemiluminiscence Jednotka: ku/l Referenční meze: do 6.90 ku/l (95. percentil) Canabinoidy (marihuana/hašiš) THC (moč): viz Toxikologický screening LP 36/80

37 CEA- karcinoembryonální antigen (sérum) S_CEA. VZP: Odběr do: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr Význam: kolorektální CA, méně CA prsu, dalších etáží GIT, plic, urogenitálního traktu výrazně vyšší hodnoty u kuřáků (cut off 9.8 µg/l 95.percentil) Metoda: SIEMENS Immulite 2000XPi chemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: muži nekuřáci do 3.4 µg/l (95. percentil) muži kuřáci do 6.2 µg/l (95. percentil) ženy nekuřačky do 2.5 µg/l (95. percentil) ženy kuřačky do 4.9 µg/l (95. percentil) CK kreatinkináza (sérum, plazma) S_CK. VZP: : statim: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr ruší hemolýza, Ca-dobezilát Stanovení aktivity enzymu zejména pro monitorování rabdomyolýzy (terapie statiny ). Jako kardiomarker zcela obsolentní! Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µkat/l Referenční meze: muži µkat/l ženy µkat/l Cl - chloridový aniont (sérum, plazma) S_Cl. VZP: : statim: nebo plazma výhradně Li-heparinová Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma Li-heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Dostupnost: PKBD Náchod, horní nemocnice Metoda: COBAS Integra nepřímé ISE Jednotka: mmol/l Referenční meze: mmol/l Cl - chloridový aniont (moč) U_Cl., fu_cl. VZP: : statim: Materiál: nativní nebo sbíraná moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: do 2 dnů LP 37/80

38 u sbírané moči uveďte údaj o diuréze s přesností na 10 ml Metoda: COBAS Integra nepřímé ISE Jednotka: mmol/l (U_Cl.), mmol/d (fu_cl.) Referenční meze: mmol/d Cl - chloridový aniont (pot) VZP: Materiál: pot Odběr do: filtrační papír v nádobce (dodá PKBD) Možno doordinovat: nelze Filtrační papír nebrat prsty (pinzeta), nádobka trvale uzavřená, na nádobku nelepit štítek (změna hmotnosti). Odběr pouze na dětském oddělení (pilokarpinová iontoforeza) Metoda: titrace Jednotka: mmol/l Referenční meze: 5-40 mmol/l (Jabor a kol.: Vnitřní prostředí, 2008) Sw_Cl Chloridy likvor: viz Likvor Cl - chloridový aniont Clearance kreatininu: viz Kreatinin clearance Clearance bezsolutové vody: C_H2O: viz renální funkce Clearance osmolální: C_OSM: viz renální funkce Cortisol: viz kortizon C - peptid (sérum) S_CPEP VZP: Odběr do: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr 1x za týden Možno doordinovat: nelze! Význam: Inertní polypeptid vznikající při přeměně proinzulinu na inzulin. Ukazatel produkce inzulinu Max. do 2 hodin po odběru dodat do laboratoře Metoda: SIEMENS Immulite I chemiluminiscence Jednotka: nmol/l Referenční meze: nmol/l medián 0.7 nmol/l CRP C-reaktivní protein (sérum, plazma) S_CRP. VZP:, statim: 91153, Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast / gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Význam: Časný pozitivní reaktant akutní fáze (vzestup již po 4 hod.). Pozitivita: bakteriální infekce, systémová a nádorová onemocnění, tkáňové nekrózy: hladina koreluje s velikostí ložiska. Metoda: COBAS Integra latex-asistovaná turbidimetrie LP 38/80

39 Jednotka: mg/l Referenční meze: CRP punktát: viz punktát OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod < 5.0 mg/l Cyfra 21-1 (sérum) S_CY21 VZP: Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Význam: Fragmenty cytokeratinu 19 ( skelet buňky ). Zejména diagnostika nemalobuněčného bronchogenního CA a myoinvazivní tumory močového měchýře, v poslední době i gynekologické malignity. Mírně zvýšen u renálního selhání a benigních onemocnění jater. Metoda: ROCHE cobas e 411 elektrochemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: < 3.3 µg/l (95. percentil) C-3 protein komplementu (sérum) S_C3 VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: Indikátor imunodependentní etiopatogeneze onemocnění a intenzity depozice imunitních komplexů interference u monoklonální gamapatie IgA, IgM Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: g/l Referenční meze: g/l C-4 protein komplementu (sérum) S_C4. VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: Indikátor imunodependentní etiopatogeneze onemocnění a intenzity depozice imunitních komplexů interference u monoklonální gamapatie IgA, IgM Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: g/l Referenční meze: g/l D vitamin: viz Vitamin D3 (25-OH) Deoxypyridinolin (moč) U_DPID VZP: U_DPD/KREA LP 39/80

40 Materiál: vzorek nativní ranní moči Odběr do: tmavá skleněná čistá lahvička (lékovka) cca 10 ml 1x za 3-4 týdny Možno doordinovat: nelze Význam: Metabolit kostního kolagenu typ I uvolňovaný při resorpci kostní tkáně marker osteoklastické aktivity. Citlivý na transport a denní světlo - nutná rychlá doprava do laboratoře. K omezení vlivu velikosti diurezy korekce na močový kreatinin. Metoda: Dynex DSX EIA ELISA (METRA, USA) Jednotka: nmol/l (U_DPID), 1 (nmol DPD / mmol KREA) Referenční meze: ženy (nmol DPD / mmol krea) medián 5.0 muži (nmol DPD / mmol krea) medián 3.8 Digoxin (sérum, plazma) S_DIGO VZP: i statim: nebo Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Lze doordinovat: do 24 hodin po odběru odběr 6-8 hod. po perorálním podání Interferují hemolytická, ikterická nebo chylózní séra Metoda: COBAS Integra 800 KIMS (kinetická interakce) Jednotka: µg/l. Přepočet na SI: nmol/l = µg/l x 1.28 Referenční meze: do 1.0 µg/l neúčinná hladina nad 2.0 µg/l toxická hladina ECP Eozinofilní kationický protein (sérum) S_ECP. VZP: Odběr do: Vacuette /gel 5 ml, červený uzávěr 1x za 2 týdny Lze doordinovat: do 5 dnů po odběru Význam: Produkt aktivovaných eozinofilů schopný ničit parazity, vedle toho i destrukce tkání při astmatu a dalších zánětlivých onemocněních. Vysoká koncentrace mezi hladinou ECP a klinickým obrazem. Na sezónní změny aktivity atopického onemocnění reakce rychleji než IgE a nezávisle na něm. Nelze stanovit z plazmy a hemolytických vzorků! Metoda: Siemens Immulite I chemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: do 24 µg/l Elektroforéza bílkovin (sérum) S_ELFOz VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1-2 x týdně Nevhodné stanovení z plazmy: fibrinogen v interzóně beta2 gama může zamaskovat případné abnormality (M-gradient aj.). LP 40/80

41 V případě přítomnosti paraproteinu udána hodnota i v g/l s ohledem na aktuální hodnotu celkové bílkoviny. Metoda: Systém Sébia HYDRASYS agarózový nosič Jednotka: 1 (hmotnostní podíl) Referenční meze: Albumin S_EALB a-1 globulin S_EA1G a-2 globulin S_EA2G beta globulin S_EBG gama globulin S_EGG S_A/G kvocient: l Elektroforéza bílkovin (moč) U_ELFO VZP: Materiál: nativní moč Odběr do: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná 10 ml 1-2x týdně Možno doordinovat: nelze vyšetření nemá smysl u fyziologické proteinurie, tj. u hodnot do 150 mg/l Metoda: Systém Sébia HYDRASYS, agarózový nosič Referenční meze: negativní nález. Elektroforeza bílkovin (punktát): viz punktát Erytrocyty průkaz likvor: viz Likvor Erytrocyty moč: viz Moč chemicky, Moč sediment Estradiol (sérum) S_ESTD VZP: Odběr do: sérum: Vacuettte plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x týdně Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: Nejúčinnější ovariální estrogen - přímý indikátor folikulární aktivity. Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: pmol/l. Přepočet z SI jednotek: ng/l = pmol/l x Referenční meze: ng/l medián pmol/l medián Muži do do Ženy folikulární fáze střed cyklu luteální fáze postmenopauza do 32.2 do Etanol (sérum, plazma) VZP:, statim: 92135, plazma (heparin, EDTA nebo nejlépe fluorid/oxalát) Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr S_ALKH LP 41/80

42 fluorid: Vacuette fluorid / EDTA 2 ml, šedý uzávěr Možno doordinovat: jen při odběru do fluorid-oxalátu do 5 dnů Poznámka: Výsledek stanovení nelze použít pro forenzní účely. K dezinfekci kůže nepoužívat prostředky s obsahem etanolu. Se stanovením neinterferuje metanol ani etylenglykol, silná interference (iso)propanol. Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: g/l (= promile). Přepočet SI: mmol/l = g/l x Referenční meze: bez požití etanolu hodnoty do 0.1 g/l (0.1 promile) Etanol (moč) U_ALKH VZP:, statim: Materiál: nativní moč Odběr do: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná 10 ml Možno doordinovat: nelze Poznámka: možná pozitivita při delším stání moče s glykozurií Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometre Jednotka: g/l (= promile). Přepočet SI: mmol/l = g/l x Referenční meze: bez požití etanolu nález negativní Extáze (MDMA) : viz Toxikologický screening moč Fe - železo (sérum) S_Fe.. VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 5 pracovních dnů Vadí hemolýza (+). Silně interferují komplexotvorná antikoagulancia. Významný cirkadiánní rytmus odebírejte jen v ranních hodinách! Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µmol/l Referenční meze: µmol/l Fencyklidin PCP (moč): viz Toxikologický screening Fenytoin S_FEN. VZP:, statim: 99139, heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma Li-heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr, statim, ÚS Možno doordinovat: do 2 dnů Ruší hemolýza. Metoda: COBAS Integra 800, fluorescenční polarizace Jednotka: µmol/l Referenční meze: terapeutické rozmezí µmol/l LP 42/80

43 Feritin (sérum) S_FERI VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možnost doordinovat: do 5 dnů po odběru Význam: První ukazatel deplece Fe v organismu: dif. diagnostika anémií. Systémová neoplazmata (Hodgkin, lymfomy, myelom, akutní myeloblastická leukémie ) Metoda: SIEMENS Immulite 2000XPi chemiluminiscence Jednotka: µg/l. Přepočet na SI: pmol/l = µg/l x 2.2 Referenční meze: muži µg/l ženy µg/l FOBT viz Hemoglobin (stolice) Fosfor: viz P fosfor anorganický Frakční exkrece sodíku: Fe_Na: viz renální funkce Frakční exkrece draslíku: Fe_K: viz renální funkce Frakční exkrece vody: viz Renální funkce Fruktozamin viz glykovaný protein FSH folikotropin (sérum) S_FSH. VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x týdně Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: Adenohypofyzární produkce. U žen iniciace růstu a vývoje folikulu, u mužů úloha ve spermatogenezi. Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: IU/l Referenční meze: ženy folikul.fáze IU/l střed cyklu IU/l luteální fáze IU/l těhotné < 0.3 IU/l postmenopauza IU/l muži let IU/l ft3: viz trijodtyronin volný ft4: viz tyroxin volný Gama-globulin frakce: viz elektroforeza bílkovin Gentamicin (sérum, plazma) S_GEN. VZP: : statim: nebo Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr LP 43/80

44 Metoda: COBAS Integra 800 fluorescenční polarizace Jednotka: µmol/l Referenční meze: účinná terapeutická hladina: nad 4.0 µmol/l před podáním µmol/l minut po podání (Clinical Chemistry 44:5, 1998) GLFI: glomerulární filtrace: viz kreatinin clearance nebo renální funkce Glukóza (sérum, plazma, kapilární/žilní krev, hemolyzát) S_GLU. VZP: : statim: plazma heparinová, EDTA nebo oxalát/fluorid nesrážlivá plná krev, hemolyzát Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová : Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr plazma: EDTA/fluorid: Vacuette 2 ml, šedý uzávěr hemolyzát: špička + předplněný pufr, kapilára 20 µl krve Možno doordinovat: do 3 dnů v séru vzhledem ke glykolýze (cca 7% za 1 hod.) nutné oddělení séra/plazmy do 30 minut po odběru. Neplatí pro krev stabilizovanou fluoridem nebo s přídavkem pufru (stabilní až 5 dní). Předplněné špičky dodá PKBD na požádání. Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: (dle Tietze) Sérum, plazma: novorozenci mmol/l 1 M 18 let mmol/l dospělí do 60 let mmol/l nad 60 let mmol/l nad 90 let mmol/l Doplňující údaje: Krev, hemolyzát: mmol/l kritéria pro DM nalačno nad 7.00 mmol/l Plazma nalačno zdraví mmol/l prediabetes mmol/l diabetes nad 7.00 mmol/l (opakované měření) (Doporučení ČSKB a České společnosti diabetologické) Glukóza moč kvantita (moč) U_GLUK, fu_gluk VZP: : statim: Materiál: sbíraná nebo nativní moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: nelze Moč během sběru udržujte v chladu. Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie. LP 44/80

45 Jednotka: g/l (U_GLUK), mmol/l*0,186 = g/l g/d (fu_gluk) Referenční meze: náhodná moč g/l ( mmol/l) sbíraná moč negativní, maximum do 0.5 g/d ( 2.78 mmol/d) Glukóza likvor: viz Likvor glukóza Glukóza (punktát): viz punktát vyšetření Glukóza průkaz (moč): viz Moč chemické vyšetření Glukózotoleranční test (ogtt) dle WHO xxx_zatf VZP: gravidní: xxx_zatt Materiál: plazma EDTA/fluorid Odběr do: plazma EDTA/fluorid: Vacuette 2 ml, šedý uzávěr Dostupnost: Odběrová místnost/ambulantní pavilon, Náchod dle objednání (bezplatná telefonní linka: ) Možno doobjednat: test se provádí na objednání (telefon, písemně) test začíná obvykle v 7:30 (dle objednání), po 14 hodinách lačnění, klidu a abstinence, standardní zátěž 75 glukózy /250 ml čaje nebo ochucené vody. U dětí zátěž 1.75 g glukózy / kg hmotnosti. Test se neprovádí při hodnotě glykémie nalačno nad 7.0 mmol/l, u těhotných nad 5.1 mmol/l a při jasných klinických příznacích diabetu. Hodnocení glykosurie opuštěno, nepatří k diagnostice diabetu Hodnocení: Diabetes mellitus: Glykémie nalačno kapilární krev/žilní plazma nad 7.0 mmol/l Koncentrace plazmatické glukózy v plazmě žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75 g glukózy: Interpretace < 7.8 mmol/l Vyloučení diabetu mellitu. 7.8 až 11.0 mmol/l Porušená glukózová tolerance mmol/l Diabetes mellitus. K vyslovení diagnózy musí být překročení rozhodovacího limitu potvrzeno opakovaně. Gestační diabetes: Používá se rovněž zátěž 75 g glukózy, hodnocení koncentrace glukózy v plazmě před zátěží, 1 a 2 hodiny po zátěži. Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo aspoň jednoho ze tří uvedených kriterií: žilní plazma nalačno 5.1 mmol/l žilní plazma 1 hodinu po podání glukózy 10.0 mmol/l žilní plazma 2 hodiny po podání glukózy 8.5 mmol/l OGTT se provádí ve týdnu gravidity u všech těhotných žen, u nichž byl screening gestačního diabetu mellitu na začátku těhotenství negativní. (Doporučení ČSKB a České společnosti diabetologické, aktualizováno ). Glykovaný hemoglobin HbA1c (plná krev) B_HBA1c VZP: Materiál: plná krev K3-EDTA nebo hemolyzát Odběr do: plast Vacuette K3-EDTA 2 ml (krevní obraz), fialový uzávěr odběrová zkumavka na hemolyzát Sample Vial (fialové víčko) + kapilára dodá PKBD Možno doordinovat: nelze LP 45/80

46 OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Hodnocení: Kritéria České diabetologické společnosti dle doporučení IFCC Odběr možný i z kapilární krve nutné zaškolení personálu Zkumavku s lyzačním roztokem dodá na požádání PKBD. BioRad D-10 iontoměničová chromatografie Metoda: Jednotka: mmol/mol (= % x 10) Referenční meze: zdravá dospělá populace: mmol/mol (95% interval) kompenzovaný diabetes: mmol/mol Glykovaný protein (sérum) S_GLYP VZP: Materiál: Sérum Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Význam: Ukazatel střednědobé (1-2 týdny) kompenzace diabetu. Stanovuje se jako fruktozamin. Glykoprotein je produkt neenzymatické glykace krevních bílkovin, vhodná je proto korekce na jejich aktuální hodnotu. Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: µmol/l Referenční meze: zdraví µmol/l Glykovaný protein korigovaný (výpočet) S_GLPK VZP: viz S_GLYP Výpočtový vztah, přepočet fruktosaminu na standardní hladinu celkové bílkoviny (72 g/l). Referenční meze: µmol/l GMT ƴ-glutamyltransferáza (sérum, plazma) S_GMT VZP: : sttim: nebo Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr hodnoty v EDTA - plazmě o cca 6% nižší Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µkat/l Referenční meze: muži µkat/l ženy µkat/l Hamburgerův sediment: viz Močový sediment dle Hamburgera HBeAg: viz hepatitidové markery HBsAg: viz hepatitidové markery HCG choriongonadotropin (sérum, plazma) VZP:, statim: nebo Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml,červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr S_HCG LP 46/80

47 Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Metoda: ADVIA Centaur XP- chemiluminiscence Jednotka: IU/l Referenční meze: cut-off: 10 IU/l ženy těhotné: gestační doba IU/l týden týdny týdny týdny týdnů týdnů měsíce HCO3 aktuální bikarbonáty (plná krev): viz acidobazická rovnováha HDL-CH viz Cholesterol HDL Hemoglobin deriváty (plná krev) B_COHb, B_MeHb, B_HHb, B_O2Hb VZP: i statim: COHb: 81233, MetHb: Materiál: arteriální, kapilární nebo žilní Odběr do: artérie: Mikrosampler protect non-sterile Inj. Stříkačka Line Draw 1 ml kapilární krev: dospělí: kapilára plast 130 µl děti: kapilára sklo 115 µl žilní krev: Vacuette Li-H plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možnost doordinovat: nelze Metoda: COBAS b221 acidobazický analyzátor (hemoglobinometr) Poznámka: Součást vyšetření parametrů acidobazické rovnováhy (dále i ion.ca) Pro korekci parametrů uveďte aktuální teplotu pacienta. Materiál do 15 minut po odběru do laboratoře Jednotka: % (1-látkový podíl) = % /100) Referenční meze: Oxyhemoglobin (O2Hb): % ( ) Deoxyhemoglobin (HHb): % ( ) Karboxyhemoglobin (COHb): dospělí % ( ) Methemoglobin (MetHb): % ( ) Hemoglobin (stolice) F_OBT VZP: Materiál: stolice Odběr do: odběrová zkumavka OC-Auto Sampling Bottle 3, dodá spádové PKBD nebo ordinující pracoviště 1x týdně Možno doordinovat: nelze imunochemická specifická kvantitativní metoda pro vyšetření krvácení do GIT speciální odběrová zkumavka-viz odběry materiálu LP 47/80

48 Význam: neinterferují zvířecí hemoglobiny Metoda: OC Sensor mí: imunoturbidimetrie Jednotka: µg/l Referenční meze: cut off: 75 µg/l µg/l fyziologický nález (95. percentil) µg/l adenom (95. percentil) µg/l pokročilý adenom (95. percentil) µg/l karcinom kolorekt. (95. percentil) Hemoglobin průkaz (moč): viz Moč chemické vyšetření Hepatitidové markery (sérum, plazma) AntiHAV IgM (protilátky proti viru hepatitidy A třídy IgM) VZP:82077 S_HAVM antihav IgG VZP: S_HAVG HBsAg (detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B) VZP: S_HB.S anti-hbs (protilátky proti HBsAg) VZP: S_AHBS anti-hbc celkové (celkové protilátky proti core antigenu viru hepatitidy B) S_CORG VZP: anti-hbc IgM (protilátky proti core antigenu viru hepatitidy B ve třídě IgM) S_CORM VZP: HBeAg (detekce e antigenu viru hepatitidy B) VZP: S_HB.E anti-hbe (protilátky proti HBeAg) VZP: S_AHBE anti-hcv (protilátky proti viru hepatitidy C) VZP: S_AHCV, Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel, 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: nelze (nebezpečí kontaminace) Panel obsahuje: anti-hav IgM + HBsAg + anti-hbcag IgM - anti HCV Telefonické hlášení primárně reaktivních nálezů ordinujícímu lékaři a HS. Reaktivní vzorky HBsAg, anti-hcv se odesílají do NRL Praha. Metoda: ABBOTT Architect i2000sr - chemiluminiscence Referenční meze: negativní nález, pouze antihbsag: hodnoty pod 10 IU/l jsou považovány za nereaktivní HIV Ag / Ab (sérum, plazma) S_HIV. VZP: 82075, heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel, 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: nelze (nebezpečí kontaminace) Simultánní kvalitativní detekce antigenu i protilátky HIV. Telefonické hlášení primárně reaktivních nálezů ordinujícímu lékaři a HS. Reaktivní vzorky se odesílají do NRL Praha. Metoda: ABBOTT Architect i2000sr - chemiluminiscence Referenční meze: negativní nález LP 48/80

49 Homocystein (sérum) S_HCYS VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr, denně po odběru uložit na led, co nejrychlejší transport do laboratoře Význam: Aminokyselina vznikající demetylací metioninu. Zvýšení převážně z deficitu kyseliny listové, vit. B6 a B12, dále i podmíněno geneticky. Silný nezávislý marker u kardiovaskulárních onemocnění. Metoda: ABBOTT Architect i2000sr - chemiluminiscence Jednotka: µmol/l Referenční meze: muži µmol/l (95. percentil) medián 9.05 ženy µmol/l (95. percentil) medián 7.61 Hořčík: viz Mg- hořčík Hustota (moč): viz Moč chemické vyšetření Chloridy: viz Cl - chloridový aniont Cholesterol (sérum, plazma) S_CHOL VZP:, statim: 81471, plazma Li-heparinová Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma: Vacuette Li-H, plast/gel, zelený uzávěr před odběrem: 3 týdny stabilizovaný režim, 24 hodin netučná racionální strava a nepít alkohol, poslední večeře bez živočišných tuků, 12 hodin lačnění a nekouřit Doporučení ČSKB a ČSA Česká společnost pro aterosklerózu Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: dle ČSKB a ČSA mmol/l Doplňující údaje: dle NCEP ATP III pod 5.2 mmol/l žádoucí hladina mmol/l hraničně zvýšená hladina nad 6.2 mmol/l zvýšená hladina Cholesterol (punktát): viz punktát Cholesterol HDL (sérum, plazma) VZP: 81473, heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová : Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr - denně Doporučení ČSKB a ČSA Česká společnost pro aterosklerózu Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: dle ČSKB a ČSA muži mmol/l S_HDLC LP 49/80

50 ženy mmol/l Doplňující údaje: dle NCEP ATP III muži nad 1.45 mmol/l bez rizika mmol/l mírné riziko pod 0.90 mmol/l vysoké riziko ženy nad 1.68 mmol/l bez rizika mmol/l mírné riziko pod 1.15 mmol/l vysoké riziko Cholesterol nonhdl výpočet S_nHDL Výpočet: S_CHOL - S_HDL Výpočet pouze při hodnotě S_TAG nad 5.0 mmol/l Zdroj Wikipedie Jednotka: mmol/l Referenční meze: Doplňující údaje (cílové hodnoty): <3.8 mmol/l v primární prevenci ICHS <3.0 mmol/l v sekundární prevenci ICHS Cholesterol LDL výpočet qs_ldl. Výpočet: S_CHOL x S_TAG - S_HDL Výpočet pouze při hodnotě S_TAG pod 5.0 mmol/l Referenční meze: dle ČSKB: doporučené mmol/l Doplňující údaje: NCEP ATP III: optimální do 2.60 mmol/l blízko optima mmol/l hraniční mmol/l vysoké mmol/l velmi vysoké nad 4.90 mmol/l IgG Imunoglobulin G (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: g/l Referenční meze: do 1 roku g/l 1-3 roky g/l 4-6 let g/l 7-9 let g/l let g/l let g/l let g/l let g/l nad 19 let g/l IgA Imunoglobulin A (sérum) VZP: S_IGG. S_IGA. LP 50/80

51 Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Metoda: COBAS Integra imunoturbidimetrie Jednotka: g/l Referenční meze: do 1 roku g/l 1-3 roky g/l 4-6 let g/l 7-9 let g/l let g/l let g/l let g/l let g/l nad 19 let g/l IgM - Imunoglobulin M (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr interferují revmatoidní faktory ve zvýšené hladině Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: g/l Referenční meze: do 1 roku g/l 1-3 roky g/l 4-6 let g/l 7-9 let g/l let g/l let g/l let g/l let g/l nad 19 let g/l S_IGM. IgE- Imunoglobulin E (sérum) VZP: Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 3 dnů po odběru Metoda: SIEMENS Immulite 2000XPi chemiluminiscence Jednotka: ku/l Referenční meze: do 1 roku < 29 ku/l 1 3 roky < 49 ku/l 3 9 let < 52 ku/l nad 9 let < 87 ku/l S_IGE. LP 51/80

52 IgE specifické alergeny (sérum) VZP: jednotlivé: 91235, skupinové: Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x týdně Možno stanovit alergeny skupinové i jednotlivé viz žádanka nebo informace na požádání na PKBD. PKBD zajistí odeslání a zpracování i ostatních méně běžných alergenů ve FNHK. Jednotlivé alergeny prováděné na PKBD Náchod: Potraviny: (S_f1) vaječný bílek, (S_f2) mléko, (S_f4) pšeničná mouka, (S_f75) vaječný žloutek, (S_f79) gluten. Zvířata: (S_e1) kočka srst, (S_e2) pes epitel Hmyz: (S_i1) včela medonosná, (S_i3) vosa obecná Plísně: (S_m3) Aspergillus fumigatus, (S_m6) Alternaria tenui Trávy: (S_w6) Pelyňek černobýl Skupinové alergeny prováděné na PKBD Náchod: Trávy 1: (S_GP1): srha laločnatá, kostřava luční, jílek vytrvalý, bojínek luční, lipnice luční Stromy 9: (S_TP9): olše lepkavá, bříza bradavičnatá, líska, dub, vrba jíva Roztoči 1: (S_HP1): domácí prach, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, šváb Plísně 1: (S_MP1): Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Candida albicans, Alternaria tenuis Jednotlivé alergeny prováděné na PKBD Náchod: Potraviny: (S_f1) vaječný bílek, (S_f2) mléko, (S_f4) pšeničná mouka, (S_f75) vaječný žloutek, (S_f79) gluten. Zvířata: (S_e1) kočka srst, (S_e2) pes epitel Hmyz: (S_i1) včela medonosná, (S_i3) vosa obecná Metoda: SIEMENS Immulite 2000XPi chemiluminiscence Jednotka: ku/l Referenční meze: třída 0 do 0.10 ku/l negativní třída ku/l velmi slabě pozitivní třída I ku/l slabě pozitivní třída II ku/l středně pozitivní třída III ku/l silně pozitivní třída IV ku/l velmi silně pozitivní třída V ku/l velmi silně pozitivní třída VI nad 100. ku/l velmi silně pozitivní Imunofixace (sérum) S_IFEF VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x za 1-2 týdny Možno doordinovat: do 3 dnů po odběru Metoda: Systém Sébia -HYDRASYS - elektroforeza na agaróze Detekce a typizace monoklonálních gamapatie - kvalitativní hodnocení, kvantita M-gradientu viz elektroforeza bílkovin. LP 52/80

53 Vhodné je souběžně provést IF vyšetření moče. Referenční meze: negativní nález: M-gradient nepřítomen Imunofixace (moč) U_IFEF VZP: Materiál: nativní moč Odběr do: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná 10 ml 1x za 1-2 týdny Možno doordinovat: nelze Vhodné provést souběžně stanovení v séru a moči. Typizace monoklonálních gamapatií kvalitativní hodnocení. Metoda: Systém Sébia HYDRASYS elektroforeza na agaróze Referenční meze: negativní nález. M-gradient nepřítomen Index aterogenity dle Klimova (výpočet) Výpočet: S_CHOL S_HDL / S_HDL Jednotka: 1 (látkový poměr) Referenční meze: ženy do (látkový poměr) muži do (látkový poměr) S_IA.. Karboxyhemoglobin: viz hemoglobin deriváty K + draselný kationt (sérum, plazma) S_K VZP: : statim: nebo plazma výlučně Li-heparinová Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma Li-heparinová: Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr COBAS Integra 800 nepřímé ISE Ruší hemolýza Hodnoty v plazmě: mmol/l Metoda: COBAS Integra nepřímé ISE Jednotka: mmol/l Referenční meze: sérum mmol/l K draselný kationt (moč) U_K, fu_k VZP: : statim: Materiál: sbíraná nebo nativní moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: do 2 dnů u sbírané moči uveďte údaj o diureze s přesností na 10 ml. Metoda: COBAS Integra nepřímé ISE Jednotka: mmol/l (U_K), mmol/d (fu_k) Referenční meze: mmol/d Ketolátky (moč): viz Moč chemické vyšetření LP 53/80

54 Kokain COC (moč): viz Toxikologický screening Kortizol (sérum) S_KORT VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1-2x týdně Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: nejvýznamnější glukokortikosteroid. Zvyšuje glykémii, protizánětlivé a imunsupresivní působení. Diurnální rytmus, odebírejte do 9 hod. ráno nebo jako denní profil. Odpolední hodnoty cca poloviční. po stimulaci ACTH hodnoty 3-5x vyšší Metoda: SIEMENS Centaur XP - chemiluminiscence Jednotka: nmol/l Referenční meze: Dopolední (7-9 hod) nmol/l Odpolední (15-17 hod) nmol/l (Revize PL ) Kortizol (moč) U_KORT VZP: Materiál: sbíraná moč, bez konervančních přísad. Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml 1-2x týdně Možno doordinovat: nelze Význam: metoda volby při detekci Cushingova syndromu Metoda: SIEMENS Centaur XP - chemiluminiscence Jednotka: nmol/d Referenční meze: nmol/d Kreatinin (sérum, plazma) S_KREA VZP: : statim: 81169, heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr, Statim,ÚS Vadí hemolýza (hlavně fetální Hb), hyperbilirubinémie, hyperlipémie Před odběrem vadí větší fyzická námaha, požití většího množství živočišných bílkovin. Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µmol/l Referenční meze: novorozenci µmol/l děti do 1 roku µmol/l 1 3 roky µmol/l 3-5 let µmol/l 5-7 let µmol/l LP 54/80

55 7 9 let µmol/l 9 11 let µmol/l let µmol/l let µmol/l muži: µmol/l ženy: µmol/l Kreatinin (moč) U_KREA, fu_krea VZP: : statim: Materiál: sbíraná nebo nativní moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: do 2 dnů u sbírané moči uveďte údaj o diuréze s přesností na 10 ml Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l (U_KREA), mmol/d (fu_krea) Referenční meze: 1. ranní moč ženy mmol/l muži mmol/l sběr 24 h moč ženy 7-14 mmol/d muži 9-21 mmol/d Kreatinin clearance globální C_KREA VZP: Materiál: a) sérum nebo heparinová plazma b) vzorek moče ze sběru (po promíchání), údaj o diuréze přesnost na 10 ml Odběr do: sérum: viz kreatinin sérum moč: viz kreatinin moč Možno doordinovat: nelze C_KREA sestává z C_GLFI (měřená glomerulární filtrace) a C_RESO (vypočtená tabulární rezorpce) Korekce na tělesný povrch (uvést hmotnost a výšku pacienta) Standardně sběr 24 hod., lze i za 12 hod. Vždy uvést dobu sběru. Odběr krve vždy na konci sběrového období. Před sběrem a v jeho průběhu vadí větší fyzická námaha, požití většího množství živočišných proteinů. Jednotka: ml/s (C_GLFI), 1 látkový podíl (C_RESO) Referenční meze C_KREA: (C_GLFI): glomerulární filtrace (korigovaná) ml./s (C_RESO): tubulární resorpce (výpočet) nad (tj. 97%) Kreatinin clearance - výpočet glomerulární filtrace děti Děti do 18 let: výpočet dle Schwarze (sérový kreatinin, korekce na výšku) Jednotka: ml/s Referenční meze: novorozenci 1.-2.den ml/s 1.-2.týden ml/s C_GLFS LP 55/80

56 Kojenci do 1 roku ml/s Děti 1 3 roky ml/s 3 18 let ml/s (dle doporučení odborných společností) Kreatinin clearance - výpočet glomerulární filtrace dospělí (CKD-EPI) C_CKD-EPI Dospělí: výpočet CKD-EPI- odhad GF na základě regresní analýzy ze sérové hladiny kreatininu, věku a pohlaví. výpočet dle CKD-EPI se nedoporučuje používat u dětí a těhotných. Jednotka: ml/s/1.73m 2 Referenční meze: fyziol. hodnoty nad 1.50 ml/s/1.73m 2 šedá zóna ml/s/1.73m 2 patolog. hodnoty pod 1.00 ml/s/1.73m 2 (dle doporučení odborných společností ČNS a ČSKB) Kyselina listová (sérum) S_FOL VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr odebraný materiál chraňte před přímým světlem Význam: Derivát kyseliny pteroylglutamové sloužící jako kofaktor přenosu jednouhlíkatých radikálů. Nezbytným pro syntézu aktivních forem folátu je vitamin B 12. Klinický projev nedostatku v organismu je megaloblastická anémie. Metoda: ABBOTT Architect i2000sr - chemiluminiscence Jednotka: µg/l. Přepočet SI: nmol/l = µg/l x Referenční meze: sérum µg/l Kyselina močová (sérum, plazma) S_KMOC VZP: : 81523, heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr hodnoty při stanovení z EDTA - plazmy o 8% nižší Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µmol/l Referenční meze: ženy µmol/l muži µmol/l Kyselina močová (moč) U_KMOC, fu_kmoc VZP: Materiál: nativní nebo sbíraná moč (údaj o diuréze přesnost 10 ml) Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml LP 56/80

57 Možno doordinovat: do 2 dnů hodnoty snižuje levo/metyl dopa U sbírané moči uveďte údaj o diuréze s přesností na 10 ml Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l (U_KMOC), mmol/d (fu_kmoc) Referenční meze: moč ranní mmol/l sbíraná mmol/d (převzato dle Kriega a Colomba) Kyselina močová (punktát): viz punktát Laktát (plazma) P_LAKT VZP: : statim: Materiál: venózní nebo (lépe) arteriální plazma s přídavkem fluoridu. Zcela nevhodné stanovení ze séra! Odběr do: Vacuette fluorid-edta/ plast 2 ml, šedý uzávěr Možno doordinovat: do 5 dnů při odběru do fluoridu materiál do 60 minut po odběru do laboratoře odběr bez turniketu z volné ruky, stabilizovaný stav pacienta Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: plazma venózní mmol/l arteriální mmol/l Laktát likvor: viz Likvor laktát LD laktátdehydrogenáza (sérum, plazma) S_LD.. VZP: : statim: 81143, plazma pouze heparinová Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Dostupnost: PKBD horní nemocnice Možno doordinovat: do 4 dnů Ruší hemolýza Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: µkat/l Referenční meze: novorozenci 4-20 dnů µkat/l děti 2-15 let µkat/l muži µkat/l ženy µkat/l LD laktátdehydrogenáza (punktát): viz punktát Leukocyty průkaz likvor: viz likvor Leukocyty moč: viz Moč chemicky, Moč sediment LH lutropin (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr S_LH.. LP 57/80

58 1x týdně Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: adenohypofyzární produkce. Řídí ovulaci, následně produkci estrogenů a progesteronu. Časná signalizace selhání hypofýzy. Cenný v diagnostice a léčbě ženské infertility. Metoda: ADVIA Centaur XP - chemiluminiscence Jednotka: IU/l Referenční meze: děti IU/l ženy folikul. F IU/l střed cyklu IU/l luteální f IU/l těhotné IU/l postmenopauza IU/l antikoncepce IU/l muži let IU/l > 70 let IU/l Likvor základní vyšetření Základní vyšetření likvoru zahrnuje: Vzhled Bílkovina, chloridy, glukóza, laktát KEB - koeficient energetické bilance (výpočet) základní cytologie Poznámka: požadovaný objem likvoru na základní vyšetření: 1,5 ml požadovaný objem likvoru na kompletní vyšetření: 3,0 ml spolu se zkumavkou likvoru vždy dodat zkumavku s krví (S,P)!! Likvor vzhled Vizuální posouzení likvoru před a po centrifugaci Součást základního vyšetření likvoru. Referenční meze: fyziologický nález: bezbarvý, čirý Csf_STAVn Csf_STAVc Likvor bílkovina celková Csf_PROT VZP: : statim: Materiál: nativní liquor Odběr do: sterilní zkumavka 10 ml bez aditiv, modrá zátka ruší příměs krve Součást základního vyšetření likvoru Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mg/l Referenční meze: mg/l Likvor Cl - - chloridový aniont VZP: Materiál: nativní likvor Odběr do: sterilní zkumavka 10 ml bez aditiv, modrá zátka Csf_Cl.. LP 58/80

59 součást základního vyšetření likvoru Metoda: COBAS Integra nepřímé ISE Jednotka: mmol/l Referenční meze: mmol/l (Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika, 2007) Likvor glukóza Csf_GLU. VZP: : statim: Materiál: čerstvý likvor Odběr do: sterilní zkumavka 10 ml bez aditiv, modrá zátka Možno doordinovat: nelze součást základního vyšetření likvoru Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: děti mmol/l dospělí mmol/l Likvor laktát Csf_LAKT VZP: statim: Materiál: nativní mozkomíšní mok. Odběr do: sterilní zkumavka 10 ml bez aditiv, modrá zátka Možno doordinovat: do 1 dne po odběru součást základního vyšetření likvoru Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: novorozenci mmol/l 3 10 dní mmol/l > 10 dní mmol/l dospělí mmol/l Likvor energetická bilance výpočet (KEB) CSF_qKEB Výpočet: KEB = (laktátcsf / glukózacsf ) denně, Statim, ÚS počítá se automaticky při základním vyšetření likvoru hodnocení jako KEB koeficient energetické bilance Referenční meze: j. Likvor cytologické vyšetření základní VZP: Materiál: nativní likvor Odběr do: zkumavka 10 ml sterilní bez aditiv, modrá zátka Možno doordinovat: nelze stanovení pouze v čerstvě odebraném likvoru součást základního vyšetření likvoru Metoda: mikroskopicky LP 59/80

60 a) celkový počet v Fuchs-Rosenthalově komůrce, barvení krystalová violeť b) při počtu elementů >12/3 diferenciální rozpočet, barvení MGG Referenční meze: 0-12/3 elementů Likvor cytologické vyšetření speciální Csf_ODEP VZP: Materiál: nativní likvor Odběr do: zkumavka 10 ml sterilní bez aditiv, modrá zátka v pracovní době Možno doordinovat: nelze odečítá lékař během pracovní doby Metoda: mikroskopicky, standardně barvení MGG. při patologickém nálezu hodnocení (druhé čtení) patologem. Referenční meze: textový komentář normálně lymfocyty / monocyty poměr cca 10/3 aktivované lymfocyty do 10 % Likvor - albumin Csf_ALB VZP: Materiál: nativní mozkomíšní mok Odběr do: zkumavka 10 ml sterilní bez aditiv, modrá zátka Možno doordinovat: do 3 dnů po odběru pro posouzení funkce hematoencefalické bariéry nutný i vzorek současně odebrané srážlivé žilní krve (viz albumin sérum) Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimentrie Jednotka: mg/l Referenční meze: mg/l (Zima: Laboratorní diagnostika) Likvor permeabilita hematoencefalické bariéry (QALB) Výpočet: QALB = 1000*albuminCSF / albuminkrev Materiál: nativní likvor + venózní krev (sérum nebo plazma) Odběr do: liquor: zkumavka 10 ml sterilní bez aditiv, modrá zátka sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma: Vacuette LiH/plast/gel 5 ml, zelný uzávěr denně Možno doordinovat: do 2 dnů Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Referenční meze: textový komentář (neporušená, porušená) QALB 0-2 týdny týdny měsíce měsíců měsíců let let let CSF_qALB LP 60/80

61 30-40 let let let nad 60 let (Kelbich a spol., Labor Aktuell 01/09) Likvor spektrofotometrie Csf_SPFM VZP: Materiál: nativní likvor Odběr do: zkumavka 10 ml sterilní bez aditiv, modrá zátka, statim,ús Možno doordinovat: nelze Grafické hodnocení (spektrální křivka) patologických frakcí. bez hodnocení výsledků laboratoří na požádání v pracovní době hodnocení vysokoškolákem Metoda: SPECORD 40- absorpční spektrofotometrie Referenční meze: fyziologická křivka při hodnotách pod 0,02 abs.j. u všech vlnových délek Likvorea (hodnocení) Odlišení likvoru a nosního sekretu: likvorea rinorea glukóza pod 0.5 mmol/l celková bílkovina g/l K + cca 3.0 cca 17.0 mmol/l LPS lipáza (sérum, plazma) S_LPS. VZP:, statim: 81289, plazma pouze Li-heparinová Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr nepoužitelná plazma s komplexotvornými antikoagulanty! Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: µkat/l Referenční meze: µkat/l LPS lipáza (punktát): viz punktát Marihuana/hašiš THC (moč): viz Toxikologický screening Metamphetamin mamp (moč): viz Toxikologický screening Methadon MDN (moč): viz Toxikologický screening Methemoglobin: viz Hemoglobin deriváty Mg - hořčík (sérum, plazma) S_Mg.. VZP:, statim: nebo Li-heparinová plazma, ne EDTA-plazma. Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová : Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr nepoužívat komplexotvorné antikoagulanty! LP 61/80

62 Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: novorozenci mmol/l 5 měsíců - 6 let mmol/l 6-12 let mmol/l let mmol/l Dospělí mmol/l let mmol/l > 90 let mmol/l Mg - hořčík (moč) U_Mg.., fu_mg.. VZP: Materiál: sbíraná nebo nativní moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: do 2 dnů na sběr moče nepoužívat kovový kontejner Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l (U_Mg), mmol/d (fu_mg) Referenční meze: mmol/d Moč chemické vyšetření U_CHEM VZP: moč chemicky: i statim: moč chemicky + sediment: i statim: ph moče U_PH. Specifická hustota U_HUST kg / m 3 Barva U_BARV Zákal U_ZAK Bílkovina kvalita U_PRO arb.j. Bílkovina kvantita U_PROr g / l Krev (HB) kvalita U_KREV arb.j. Leukocyty kvalita U_LEUk_ arb.j. Nitrity U_NITr arb.j. Glukóza kvalita U_GLU arb.j. Glukóza kvantita U_GLUr g / l Ketolátky kvalita U_KETO arb.j. Ketolátky kvantita U_KETr mmol / l Urobilinogen U_UBG. arb.j. Bilirubin U_BILI arb.j. Materiál: nativní moč Odběr do: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná 10 ml Možno doordinovat: nelze S ohledem na použití analyzátoru má hodnocení u řady parametrů semikvantitativní charakter Moč maximálně do 2 hodin do laboratoře. Metoda: ROCHE URISYS 2400 stripová analýza Referenční meze: normální, negativní LP 62/80

63 Převodní tabulka: Analyt Arbitrární jednotky erytrocyty (10^6/l) leukocyty (10^6/l) bílkovina (g/l) negativní glukóza (mmol/l) norm ketolátky (mmol/l) negativní urobilinogen (µmol/l) norm bilirubin (µmol/l) negativní Kvalitativně nitrity negativní pozitivní Močovina viz urea Močový sediment (moč) U_CH+M VZP: moč chemicky + sediment: i statim: Materiál: nativní moč Odběr do: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná 10 ml Možno doordinovat: nelze nejlépe čerstvá moč, maximálně do 2 hodin po vymočení do laboratoře Mikroskopicky další diferenciace válců, epitelií, krystalů. Bakterie, kvasinky, spermie, trichomonády a tripelfosfáty mikroskopicky pouze semikvantita. Metoda: SYSMEX UF-1000i průtoková cytometrie Mikroskopicky supravitální barvení Referenční meze: hodnoty normální patologické Erytrocyty [U_ERY., U_ERYm]: do 10 nad 20 el/µl Leukocyty [U_LEU.,U_LEUm]: do 20 nad 30 el/µl Epitele ploché: [U_EPIp, U_EPIm]: do 6 nad 30 el/µl malé kulaté [U_EPIk, U_EPKUm]: do 6 nad 30 el/µl Válce hyalinní [U_VALh,U_VALHm]: do 2 nad 4 el/µl patologické [U_VALp]: 0 nad 1 el/µl Bakterie [U_BAKT, U_BAKm]: do 100 nad 100 el/µl Kvasinky [U_KVAS, U_KVAm]: do 25 nad 25 el/µl Dále i krystaly, spermie, hlen ad. Hodnoty hraniční jsou mezi hodnotami normálními a patologickými. Močový sediment dle Hamburgera (moč) VZP: Materiál: moč sbíraná Sběr moče: 3-hodinové sběrné období ( hod.). Čistá plastová (skleněná) nádoba. močová zkumavka PP, kónická, graduovaná 10 ml, uvést objem moče na 10 ml Možno doordinovat: nelze Dbejte na řádné uzavření sběrné nádoby. Materiál do 60 minut po ukončení sběru do příslušné laboratoře. LP 63/80

64 U osob starších 5 let se při celkovém objemu moči menším než 40 ml vyšetření neprovádí. Viz odběry materiálu a pokyny pro pacienty. Metoda: mikroskopicky Referenční meze: Erytrocyty [fu_eryha.]: do 35.0 ery/s Leukocyty [fu_leuha.]: do 70.0 leu/s Válce - hyalinní [fu_hyvha.]: do 1.0 el./s - granulované [fu_grvha.]: do 0 el./s - leukocytové [fu_levha.]: do 0 el./s Specifická hmotnost [U_HUSTha]: nad 1015 kg/m 3 Bílkovina [U_PROha]: do 0.15 g/l Morphin/opiáty OPI (moč): viz Toxikologický screening Myoglobin (sérum, plazma) S_MGLB VZP:, statim: 93135, heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml zelený uzávěr Možnost doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: Hemový protein, časný (ne specifický) marker nekrózy myokardu. Význam pro diagnozu reinfarktu, hodnocení reperfuze po trombolýze.. Metoda: ADVIA Centaur XP - chemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: cut-off: 110 µg/l Na + sodný kationt (sérum, plazma) S_NA.. VZP: : statim: 81135, plazma výhradně Li-heparinová Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma Li-heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Metoda: COBAS Integra nepřímé ISE Jednotka: mmol/l Referenční meze: mmol/l Na + sodný kationt (moč) U_NA.., fu_na.. VZP: Materiál: sbíraná nebo nativní moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: do 2 dnů LP 64/80

65 Metoda: COBAS Integra nepřímé ISE Jednotka: mmol/l (U_NA), mmol/d (fu_na) Referenční meze: mmol/d Nitrity průkaz (moč): viz Moč chemické vyšetření Non - HDL: viz HDL cholesterol NSE neuron specifická enoláza (sérum) S_NSE. VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1-2x týdně Možno doordinovat: do 24 hodin po odběru Význam: Malobuněčný CA plic, neuro-, retino-, medulo-blastomy Stanovení nelze provést z plazmy, stanovení znehodnocuje i slabá hemolýza! Ihned po odběru dodat do laboratoře-nutná okamžitá centrifugace. Metoda: ROCHE cobas e 411 elektrochemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: do 16.3 µg/l (95.percentil) NT- probnp natriuretický (pro)peptid (plazma) P_pBNP VZP: Materiál: výhradně heparinová plazma Odběr do: plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možnost doordinovat: do 3 dnů po odběru Nelze stanovit z EDTA-plazmy (cca o 10% nižší hodnoty) U neakutních stavů pacient nejméně 30 minut před odběrem ležet Význam: neaktivní prohormon aktivující systém renin-angiotenzin-aldosteron. Ukazatel levostranného srdečního selhávání s vysokou prediktivní hodnotou a akutního i chronického selhání. Význam v diferenciální diagnostice dušnosti. Metoda: SIEMENS Immulite 2000XPi - chemiluminiscence Jednotka: pmol/l Referenční meze: cut off 15 pmol/l do 75 let 53 pmol/l nad 75 let Odpad katabolického dusíku: fu_nvyp: viz renální funkce Opiáty/morphin OPI (moč): viz Toxikologický screening Osmolalita (sérum, plazma) S_OSM. VZP:, statim: 81563, heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 48 hodin po odběru Metoda: Osmometr FISKE Jednotka: mmol/kg Referenční meze: mmol/kg LP 65/80

66 Osmolalita (moč) Un_OSM., fu_osm. VZP: Materiál: moč nativní nebo sbíraná Odběr do: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná 10 ml Dostupnost: PKBD Náchod horní nemicnice Možno doordinovat: nelze Metoda: Osmometr FISKE Jednotka: mmol/kg (Un_OSM), mosm/d (fu_osm) Referenční meze: mmol/kg Osmolalita v séru vypočtená Výpočet: 2x S_NA + S_GLU + S_UREA Referenční meze: mmol/kg Osmolalita efektivní v séru (výpočet) Výpočet: 2x S_NA + S_GLU Referenční meze: odpovídá výpočtu S_OSMV S_UREA S_OSMV S_OSME Osteokalcin (sérum) S_OTKC VZP: Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x za 3-4 týdny Možno doordinovat: nelze Význam: Kostní protein vázající hydroxyapatit. Marker osteoblastické aktivity. Velmi citlivý na proteolýzu: ihned po odběru transport do laboratoře nejlépe zkumavky v ledu. Nelze stanovit z plazmy. Metoda: Dynex DSX EIA ELISA Jednotka: µg/l Referenční meze: µg/l PCO2: oxid uhličitý parciální tlak (plná krev): viz Acidobazická rovnováha PO2: kyslík parciální tlak (plná krev): viz Acidobazická rovnováha P fosfor anorganický (sérum, plazma) S_P VZP: : statim: 81149, Li- heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová : Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 4 dnů po odběru významně interferuje Ca-dobezilát (Doxium) Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: muži ženy den mmol/l 1 měsíc 1 rok mmol/l 1 3 roky mmol/l LP 66/80

67 3 6 let mmol/l 6 9 let mmol/l 9 12 let mmol/l let mmol/l let mmol/l dospělí mmol/l P fosfor anorganický (moč) U_P, fu_p VZP: : statim: Materiál: nativní nebo sbíraná moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: do 2 dnů při sběru moči optimální okyselení na ph 3 Metoda: COBAS Integra 800 absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l (U_P), mmol/d (fu_p) Referenční meze: moč ranní mmol/l moč sbíraná mmol/d ph (plná krev): viz Acidobazická rovnováha ph (moč): viz Moč chemické vyšetření Phencyclidin PCP (moč): viz Toxikologický screening Phenytoin: viz Fenytoin Porfyriny průkaz (moč) VZP: Materiál: nativní moč Odběr do: močová zkumavka PP, graduovaná, kónická 10 ml Možno doordinovat: nelze Referenční meze: negativní U_CPOR Prealbumin (sérum, plazma) S_PREA VZP:, statim: nebo Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma Li-heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 3 dnů po odběru Význam: Prealbumin (transtyretin) pro krátký biologický poločas citlivě odráží přísun bílkovin a energie potřebných pro jeho syntézu. V intenzivní péči jek užíván jako časný a citlivý ukazatel nutričního stavu. Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: g/l Referenční meze: g/l LP 67/80

68 probnp natriuretický (pro)peptid (plazma) viz NT-proBNP Procalcitonin PCT (sérum, plazma) S_PCT. VZP: nebo heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Dostupnost: PKBD Náchod horní nemonice, statim, ÚS Možno doordinovat: do 2 dnů Význam: časný indikátor bakteriální sepse Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: normálníhodnota < 0.1 µg/l Doplňující údaje: chronické zánětlivé procesy µg/l virová nebo lokalizovaná bakteriální infekce µg/l bakteriální infekce komplikovaná systém. Reakcí 2 10 µg/l SIRS (mnohočetná poranění, popáleniny) 5-20 µg/l těžké bakteriální infekce, sepse, MOD µg/l (literatura Roche Diagnostics) Progesteron (sérum) S_PRGS VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Doordinování: do 2 dnů po odběru 1x týdně Význam: Významná úloha v přípravě a udržování gravidity. Detekce defektů luteální fáze cyklu Metoda: ADVIA Centaur XP - chemiluminiscence Jednotka: µg/l. Přepočet SI: nmol/l = µg/l x 3.18 Referenční meze: ženy folikul.f µg/l luteální f µg/l střed cyklu µg/l postmenopauza < 0.73 µg/l těhotné 1.tri µg/l 2.tri µg/l 3.tri µg/l muži µg/l Prolaktin (sérum) S_PRL. VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x týdně Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: Adenohypofyzární produkce, esenciální role v produkci mléka. Až 20x zvýšen v graviditě. Suprese gonadální funkce, stresový hormon. LP 68/80

69 nelze z citrátové a EDTA-plazmy Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: µg/l. Přepočet SI: miu/l = µg/l x 21.2 Referenční meze: ženy netěhotné µg/l těhotné µg/l postmenopauza µg/l muži µg/l PSA celkový- prostatický specifický antigen (sérum) S_PSA. VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možnost doordinování: do 2 dnů po odběru Význam: základní diagnostika zejména maligních onemocnění prostaty Poznámka: Neordinujte 2 týdny po mechanickém dráždění prostaty (DRE, UZ, biopsie) Referenční meze v závislosti na věku Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: µg/l A doplňující údaje: B 95. percentil Referenční meze: < 2.5 µg/l do 50 let < 3.5 µg/l let 2.30 < 4.5 µg/l let 2.84 < 6.5 µg/l nad 70 let 3.17 A: Oesterling (JAMA), ABBOTT Dignostics, Postgraduální medicína ZDN.CZ B: Příbalový leták SIEMENS Immulite 2000XPi PSA 3.gen. prostatický specifický antigen 3. generace (sérum) S_PSUL VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: diagnostika recidiv či reziduí CA prostaty po PE zejména radikální u prahových hodnot celkového PSA provede laboratoř automaticky ultrasenzitivní stanovení. Urologie dle ordinace. Metoda: ROCHE cobas e 411 elektrochemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: detekční limit µg/l jinak referenční meze jako celková PSA PSA volný - prostatický specifický antigen volný (sérum) S_PSAV VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru neordinovat 2 týdny po mechanickém dráždění prostaty (DRE,UZ,biopsie) LP 69/80

70 Izolovaný výsledek volného PSA jen omezený význam hodnoťte zásadně s ohledem na hodnotu celkového PSA (= PSA kvocient) Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: µg/l Referenční meze: hodnotí se zastoupení volné frakce z celkového PSA (PSA kvocient) PSA kvocient (výpočtový vztah) Výpočet: PSA volný / PSA celkový Jednotka: 1 (látkový podíl) Hodnocení: nad normální nález šedá zóna, BHP pod vysoké riziko CA prostaty q_psa PTH parathormon intaktní (sérum ) S_IPTH VZP: Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru s ohledem na biodegradaci PTH co nejrychlejší transport krve do laboratoře Nevhodné je stanovení z heparinové plazmy Metoda: ROCHE cobas e 411 elektrochemiluminiscence Jednotka: ng/l Referenční meze: ng/l Punktát kvantitativní vyšetření Dostupné analýzy: ph, hustota, glukóza, Na/K/Cl, bilirubin, α-ams, LD, lipáza, urea, kreatinin, k. močová, cholesterol, triacylglyceroly, bílkovina celková, ELFO bílkovin, CRP, RF, ASLO. Materiál: punktát břišní, hrudní, cysta, kloubní tekutina ad. Odběr do: sérová zkumavka Vacuette 5 ml nebo čistá zkumavka bez aditiv, statim, ÚPS Možno doordinovat: do 2 dnů po punkci Většinu stanovení ruší arteficiální příměs krve. Pro odlišení exsudátu od transudátu nutno dodat i vzorek krve. Diferenciální diagnostika mezi exsudát transudát glukóza empyém pod 3.3 nad 5.3 mmol/l poměr LD punktát/sérum nad 0.6 do 0.6 (q_puldsld) poměr celková bílkovina punktát/sérum nad 0.5 do 0.5 (q_pucbscb) LD nad 4.8 µkat/l RF - revmatoidní faktory IgM (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 3 dnů po odběru S_RF.. LP 70/80

71 Význam: autoprotilátky proti Fc-části IgG (imunologický epifenomén při vzniku revmatoidní artritidy) Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: kiu/l Referenční meze: do 14 kiu/l Renální funkce Materiál: a) sérum nebo heparinová plazma b) vzorek moče odlité ze sběru nebo jednorázový Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr moč: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml pro výpočet katabolického N nutná moč sbíraná pro intenzivisty Možno doordinovat: nelze údaj o diuréze s přesností na 10 ml Odpad katabolického dusíku fu_nvyp Odpad katabolického dusíku (výpočet). 1 g N odpovídá 6.25 g bílkovin Vyšetření ze sbírané moče. Referenční meze: < 10 g N/24 hodin Glomerulární filtrace C_GLFI Glomerulární filtrace z clearance kreatininu vztažená na tělesný povrch. Referenční meze: ml/s/1.73m 2 Tubulární rezorpce Tubulární rezorpce z clearance kreatininu. Referenční meze: > (objemový podíl) tj. 97% Frakční exkrece vody: Údaj o tubulární rezorpci (v této podobě jako podíl vyloučené a v gromelurech profiltrované vody). Referenční meze: (poměr objemových toků) tj. 1 2% C_RESO Fe_H2O Osmolální clearance C_OSM Informace o účinnosti vylučování všech osmoticky aktivních látek. Referenční meze: ml/s Clearence bezsolutové vody C_H2O Clearence bezsolutové vody je zvýšená při poruše dřeňového gradientu (nejčasnější ukazatel akutního selhání ledvin), zvýšená i při převodnění pacienta. Referenční meze: až ml/s LP 71/80

72 Frakční exkrece sodíku Fe_Na.. Ukazatel funkčního stavu a konpenzační rezervy tubulárního systému. Zvýšená zejména: diuretika, osmotická diureza v reziduálních nefronech. Referenční meze: (poměr objemových toků) tj % Frakční exkrece draslíku Fe_K.. Zvýšená zejména: hyperaldosteronismus, diuretika, hyperkatabolismus, Tubulární kompenzace poklesu glomerulární filtrace. Referenční meze: (tj %) Frakční exkrece fosforu Fe_P Ukazatel míry zpětné resorpce fosfátů v tubulech. Zvýšené hodnoty při hyperparatyreoidismu. Referenční meze: (tj. 5-20%) RESO: tubulární resorpce: viz renální funkce RICH - rizikový index cholesterolu (výpočet) Výpočtový vztah: cholesterol celkový / cholesterol HDL Jednotka: 1 (látkový poměr) Referenční meze: ženy: do (látkový poměr) muži: do (látkový poměr) S_RICH SHBG - sexuální hormony vázající globulin (sérum) S_SHBG VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x týdně Význam: Transportní glykoproteid syntetizovaný v játrech s vysokou afinitou k testosteronu a 5-alfa-dihydrotestosteronu, méně k estradiolu. Možné je i stanovení Indexu volného androgenu (free androgen index, FAI) vhodného pro diferenciální diagnostiku hirsutismu Metoda: SIEMENS Immulite I - chemiluminiscence Jednotka: nmol/l Referenční meze: muži nmol/l medián 32.0 ženy nmol/l medián 51.0 SO2 saturace krve kyslíkem (plná krev): viz acidobazická rovnováha Teofylin (sérum, plazma) S_TEOF VZP: i statim: nebo heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Ruší hemolýza LP 72/80

73 Metoda: COBAS Integra 800 fluorescenční polarizace Jednotka: mg/l. Přepočet na jednotky SI: µmol/l = mg/l x 5.55 Referenční meze: účinná terapeutická hladina mg/l Testosteron (sérum) S_TSTR VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x týdně Význam: U mužů diagnostika hypogonadismu, feminizace, terapie estrogeny. Ženy virilizace, syndrom polycystických ovarií, malignity, adrenální hyperplazie Stanovení nelze provést z EDTA-plazmy! Metoda: SIEMENS Immulite I chemiluminiscence Jednotka: nmol/l Referenční meze: muži let nmol/l medián nad 50 let nmol/l medián ženy ovulující < 2.77 nmol/l medián 0.83 postmenopauza < 2.15 nmol/l medián 0.69 Toxikologický screening (moč) VZP: i statim: Kvalitativní simultánní průkaz. Pro následující přípravky uvedeny hodnoty cut-off: U_AMPH - Amphetamin (D-amphetamin) (1000 µg/l) U_BARB - Barbituráty (Secobarbital) (300 µg/l) U_BZDP - Benzodiazepiny (Oxazepam) (300 µg/l) U_KOKA - Kokain (Benzoylecgonine) (300 µg/l) U_METF - Metamphetamin (Pervitin) (1000 µg/l) U_OPIA - Opiáty (Morphine) (300 µg/l) U_MTD. - Methadon (300 µg/l) U MDMA - Extáze (500 µg/l) U_PCP. - Phencyclidin (25 µg/l) U_TCA. - Tricykl. antidepresiva (Nortriptyline) (1000 µg/l) U_THC. - Marihuana (11-nor- 9- THC-9-COOH) (50 µg/l) Materiál: Odběr do: nativní moč močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml sběrová nádobka na moč pro toxikologii Možno doordinovat: nelze Testy poskytují pouze předběžnou informaci. Případnou pozitivitu v případě potřeby ověřte specifickou analýzou (nejblíže ÚKBD FN Hradec Králové) Metoda: průtoková chromatografická imunoanalýza TPS- tkáňový polypeptidový antigen specifický (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: nelze 1x týdně S_TPS LP 73/80

74 Význam: Buněčný cytokeratinový fragment vhodný pro dlouhodobý monitoring proliferace nádoru (průběh onemocnění i terapie). Diagnostika CA prsu, GIT, ovarií, děložního čípku, močového měchýře, ledvin, plic. vadí (silně zvyšuje) hemolýza! Nutný okamžitý transport do laboratoře. Metoda: Dynex DSX- EIA ELISA. Jednotka: U/l Referenční meze: do 80 U/l TRAB - protilátky proti TSH -receptorům (sérum) S_TRAB VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x za 3-4 týdny Možno doordinovat: do 3 dnů po odběru Význam: příčinou hypertyreoidismu u Gravesovy choroby jsou protilátky proti TSH-receptorům. Stanovení je proto cenné v diferenciální diagnostice hypertyreózy. Nelze stanovit v hemolytických a lipemických vzorcích. Metoda: Dynex DSX- EIA ELISA Jednotka: IU/l Referenční meze: negativní do 1.0 IU/l šedá zóna IU/l pozitivní nad 1.5 IU/l Transferin (sérum) S_ITRF VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Význam: Transport Fe: diagnostika anémií, zvýšen v graviditě. Negativní reaktant akutní fáze. Metoda: COBAS Integra 800 imunoturbidimetrie Jednotka: g/l Referenční meze: g/l Triacylglyceroly (sérum, plazma) S_TAG. VZP:, statim: 81611, plazma heparinová i EDTA Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová : Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr před odběrem 12 hodin nejíst, nepít alkohol V léčebných dávkách interferuje Ca-dobezilát, fenylbutazon,levodopa. Doporučení ČSKB a ČSA Česká společnost pro aterosklerózu Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: ČSKB a ČSA mmol/l LP 74/80

75 Doplňující údaje: Kritéria NCEP do 2.30 mmol/l Tricyklická antidepresiva TCA (moč): viz Toxikologický screening Troponin I ULTRA (sérum, plazma) S_cTnI VZP:, statim: nebo heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová : Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr, Statim, ÚPS Možno doordinovat: do 24 hodin po odběru Význam: Integrující úloha ve svalové kontrakci. Stanovovaná subjednotka (I) je kardiospecifická. Časný marker nekrózy či ischémie myokardu. Nestřídat stanovení ze séra a plazmy u téhož pacienta týž druh materiálu. Metoda: ADVIA Centaur XP - chemiluminiscence. Jednotka: µg/l Referenční meze: cut-off: 0.04 µg/l dle kritérií ESC / ACC TSH ULTRA - ultracitlivé stanovení TSH (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: Validní hodnoty již od miu/l. Diagnostika hypertyreózy. Do 2 let věku nevyšetřujeme. Metoda: ADVIA Centaur XP a CP chemiluminiscence Jednotka: miu/l Referenční meze: 2-12 let miu/l let miu/l nad 18 let miu/l S_TSH. Tubulární rezorpce: viz Renální funkce T3- trijodtyronin (sérum) S_T3.. VZP: Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: Aktivní hormon tyreoidey, doplňuje základní vyšetření. plazmu nelze použít Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: nmol/l Referenční meze: 1 23 měsíců nmol/l 2 12 let nmol/l let nmol/l nad 20 let nmol/l LP 75/80

76 Trijodtyronin volný ft3 (sérum) S_FT3. VZP: Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Možno doordinovat: do 2 dnů po odběru Význam: Aktivní hormon tyreoidey, proti tyroxinu větší metabolická aktivita, rychlejší obrat, větší distribuční objem.není ovlivněn koncentrací vazebných proteinů, lépe než celkový T3 odráží akutní tyreoidální stav pacienta. Nelze stanovit z plazmy. Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: pmol/l Referenční meze: 1-23 měsíců pmol/l 2 12 let pmol/l let pmol/l nad 20 let pmol/l Tyreoglobulin (sérum) S_TG.. VZP: Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1x za 2 týdny Doordinování: do 3 dnů po odběru Význam: Prekurzor tyroxinu a trijodtyroninu, doplňuje základní vyšetření. Metoda: Siemens Immulite I chemiluminiscence Jednotka: µg/l. Přepočet SI: pmol /l = µg /l x Referenční meze: µg/l medián 10.2 ug/l T4- tyroxin (sérum) S_T4.. VZP: Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Doordinování: do 2 dnů po odběru Poznámky Stanovení nelze provést plazmy. Význam: Hlavní tyreoidální hormon, doplňuje základní vyšetření. Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: nmol/l Referenční meze: 1 23 měsíců nmol/l 2 12 let nmol/l let nmol/l nad 20 let nmol/l Tyroxin volný - ft4 (sérum) VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Doordinování: do 2 dnů po odběru S_FT4. LP 76/80

77 Význam: Druhý (po TSH) základní parametr vyšetření funkce tyreoidey. Jednotka: pmol/l Metoda: ADVIA Centaur XP - chemiluminiscence Referenční meze: 1-23 měsíců pmol/l 2 12 let pmol/l let pmol/l nad 20 let pmol/l Urea (sérum, plazma) S_UREA VZP: : statim: 81137, Li-heparinová plazma (nevhodný heparinát amonný) Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr nereprodukovatelné výsledky u IgM- gamapatie (m.waldenström) Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l Referenční meze: mmol/l Urea (moč) U_UREA, fu_urea VZP: : statim: Materiál: sbíraná nebo nativní moč Odběr do: čistá skleněná/plastová, řádně uzavíratelná lahev, celý sběr Alternativně: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná, 10 ml, moč odlitá ze sběru po promíchání, údaj o diureze s přesností na 10 ml Možno doordinovat: do 2 dnů při sběru pozor na bakteriální kontaminaci a kontaminaci amoniakem U sbírané moči uveďte údaj o diuréze s přesností na 10 ml Metoda: COBAS Integra absorpční spektrofotometrie Jednotka: mmol/l (U_UREA), mmol/d (fu_urea) Referenční meze: 24. hod moč mmol/d (odpovídající mmol/l) Urobilinogen průkaz (moč): viz Moč chemické vyšetření Vankomycin S_VANK VZP: 99135, heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová :Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 2 dnů, brát ohled na podání léku s ohledem na pomalou distribuci léku je vhodnější odběr před podáním Vankomycinu. Prakticky nulová zkřížená reaktivita. Vadí hemolýza. Metoda: COBAS Integra 800 fluorescenční polarizace Jednotka: mg/l. Jednotky SI: µmol/l = mg/l x 0.69 Referenční meze: Trough - efektivní dolní léčebná hladina LP 77/80

78 před aplikací: toxická hladina před aplikací: účinná hodnota 2 hod. po aplikaci: (Clinical Chemistry 44:5, 1998) Vápník: viz Ca vápník celkový Vápník ionizovaný: viz CaIM vápník ionizovaný (krev) 5-10 mg/l nad 10 mg/l mg/l Vazebná kapacita Fe (výpočet) VZP: Výpočtový parametr ze sérové/plazmatické hodnoty železa a transferinu. Jednotka: µmol/l Referenční meze: µmol/l S_FeVK Vitamin B 12 (sérum) S_B12 VZP: Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr Význam: Složka potravy nutná pro hematopoézu, při deficitu i těžká neurologická poškození. Nízké hladiny v séru méně často v důsledku nedostatečného přísunu (vegani), častěji nedostatek intrinsic faktoru (2/3) nebo malabsorpce. Metoda: ABBOTT Architect i2000sr - chemiluminiscence Jednotka: ng/l. Přepočet SI: pmol/l = ng/l x Referenční meze: ng/l (95. percentil) Vitamin D (celkový 25-0H) (sérum) S_VITD Odběr do: Vacuette plast/gel 5 ml, červený uzávěr 1-2x týdně Možno doordinovat: do 5 dnů Význam: prekurzor steroidního hormonu. Diagnostika kostního metabolismu. Metoda: ADVIA Centaur XP chemiluminiscence Jednotka: nmol/l Referenční meze: doporučené literární hodnoty (SIEMENS): Děti: < 37.5 deficience insuficience (nedostatek) dostatečná hladina Dospělí: < 50 nmol/l deficience nmol/l nedostatek nmol/l dostatečná hladina > 250 nmol/l toxicita Železo: viz Fe - železo LP 78/80

79 9. Příloha 9.1. Požadavkový list PKBD Náchod OCR strana strana 2 LP 79/80

80 9.2. Požadavkový list PKBD Náchod STATIM OCR 074 LP 80/80

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno Vypracovala: Mgr. Marie Vejvodová Kontrolovala: Mgr. Lenka Dítětová Schválil: prim. MUDr. Josef Hornych Verze 05 Platnost

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Široká 16, 664 95 Ivančice Laboratorní příručka OKBH Status: Platné Platné od: 12. 05. 2015 Platnost do: 31. 12. 2015 Působnost: Uživatelé služeb OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Verze:

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

VFN v Praze. H. Benáková, K. Omastová, M. Čermák. IX. Celostátní sjezd ČSKB 20. - 22. 9. 2009

VFN v Praze. H. Benáková, K. Omastová, M. Čermák. IX. Celostátní sjezd ČSKB 20. - 22. 9. 2009 Správa sítě glukometrů ve VFN v Praze H. Benáková, K. Omastová, M. Čermák IX. Celostátní sjezd ČSKB 20. - 22. 9. 2009 Onkologie Gynekologie Novorozenecké Příjem Příjem III Interny Interní Neurologie II

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

LABORATORNÍ MANUÁL PRO UŽIVATELE SLUŽEB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOGENETIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

LABORATORNÍ MANUÁL PRO UŽIVATELE SLUŽEB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOGENETIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LABORATORNÍ MANUÁL PRO UŽIVATELE SLUŽEB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOGENETIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 4. PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ OLOMOUC 2010 ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OKB...3 1.1. Statut a

Více

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014 Irena Knapovská ÚVN Praha P OINT OF CARE TESTING Provádění měření nebo testů in vitro v mimolaboratorních

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S ČINNOSTÍ ÚKB VYHODNOCENÍ Dotazníky byly rozeslány během měsíce duben 2008. Zpětně bylo

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více