Poznámky a náčrty k plicní anatomii. Kazuistika: Nejistý plicní nodulus. Společenské rubriky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky a náčrty k plicní anatomii. Kazuistika: Nejistý plicní nodulus. Společenské rubriky"

Transkript

1 Scintigrafické vyšetření u pacientů s možnými zánětlivými komplikacemi po operační náhradě kloubů Poznámky a náčrty k plicní anatomii Kazuistika: Nejistý plicní nodulus Společenské rubriky

2 Scintigrafické vyšetření u pacientů s možnými zánětlivými komplikacemi po operační náhradě kloubů Scintigraphy in patients with possible inflammation after joint replacement with prosthesis Hana Matonohová, Renata Píchová, Helena Trojanová, Otto Lang Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 10 Úvod: Použití 3fázové scintigrafie skeletu a značených leukocytů k průkazu zánětu v místě kloubní náhrady může být někdy nejednoznačné. Je to způsobeno tím, že leukocyty se akumulují jak v místě zánětu, tak v aktivní kostní dřeni. Scintigrafie kostní dřeně pomocí 99m Tc-nanokoloidu, který se akumuluje pouze v kostní dřeni, umožní zvýšit v tomto případě přesnost diagnostiky. Cíl: Informovat o principech scintigrafických zobrazení použitých k bližšímu posouzení možné zánětlivé komplikace kloubních náhrad. Materiál a metoda: Vyšetření 99m Tc značenými leukocyty a kostní dřeně 99m Tc-nanokoloidem byla provedena v časovém odstupu 2-5 dnů u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu na gamakameře Infinia Hawkeye s kolimátorem s vysokým rozlišením. Snímány byly statické planární obrazy v přední a zadní projekci v matici 256x256, 600 s/obrázek a tomografické obrazy (matice 128x128, krok 6, 20 s/obrázek) spolu s výpočetní tomografií. Totožná poloha končetin při obou vyšetřeních byla zajištěna fixací pomocí speciální podložky. Pro posouzení rozdílů akumulace radiofarmaka u obou vyšetření byla použita registrace obrazů pomocí výpočetní tomografie a využit program Volumetrix IR pro registraci obrazů s následným odečtením obou studií. Výsledky: Nález pozitivní pro přítomnost zánětu je charakterizován akumulací značených leukocytů s chyběním akumulace nanokoloidu. Pokud se v okolí endoprotézy akumulují leukocyty i nanokoloid, jedná se o přítomnost kostní dřeně, nikoli o zánět. Závěr: Porovnání distribuce 99m Tc značených leukocytů a 99m Tc značeného nanokoloidu pomocí výpočetní tomografií registrovaných obrazů umožňuje blíže specifikovat možné zánětlivé komplikace operovaného kloubu. Klíčová slova: kloubní náhrady, zánět, scintigrafie leukocyty, scintigrafie kostní dřeně koloidy Introduction: Three-phase bone scan together with leukocytes scan to detect inflammation after joint prosthesis could be non-specific. It is due to the fact, that leukocytes accumulate both in the site of inflammation and in the bone marrow. Bone marrow scintigraphy with labeled colloids, which accumulates only in the bone marrow, makes the diagnosis more precise. Aim: To inform about the principles of scintigraphic methods used for characterization of possible inflammation after joint prosthesis. Material and methods: Scintigraphy with Tc-99m labeled leukocytes and bone marrow scan with Tc-99m labeled nano-colloid were performed in patients after knee joint replacement with the gamma camera Infinia Hawkeye with highresolution collimator within the interval of 2 to 5 days. We performed static planar images in the anterior and posterior views with 256x256 matrix, 600 sec/frame and tomographic images (128x128 matrix, step 6, 20 sec/frame) together with a low-dose computed tomography. The precise position of lower extremities was achieved with a special holder. Images Registration software Volumetrix IR using computed tomography was used to subtract data from both studies. Results: Inflammation is characterized by leukocytes accumulation while accumulation of nano-colloid is absent. Accumulation of both leukocytes and colloid in the surrounding of knee prosthesis is typical for bone marrow, not for inflammation. Conclusion: Comparison of the distribution of both Tc-99m labeled leukocytes and Tc-99m labeled nano-colloid and images registration with computed tomography makes it possible to detect possible inflammation after joint surgery with higher precision. Key Words: joint prosthesis, inflammation, leukocyte scintigraphy, bone marrow scintigraphy with colloids NuklMed 2012;1:22-25

3 Poznámky a náčrty k plicní anatomii Remarks to and drawings of lung anatomy Tomáš Kolín Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Mladá Boleslav Základem stati jsou náčrty transverzálních řezů plic s vyznačením obvyklých hranic mezi jednotlivými plicními dílci (segmenty) a stručný přehled nejčastějších variací anatomického uspořádání plic a upozornění na vývoj jejich názvosloví. Klíčová slova: plíce, lalok, lobus, dílec, segment, SPECT Core of this text are drawings of transversal sections of lungs showing the usual boundaries between individual lung segments and a brief overview of the most common anatomic variation of lung structure and a notice on the development of their Czech nomenclature. Key words: lung, lobus, segment, SPECT NuklMed 2012;1:26-29

4 Nejistý plicní nodulus Uncertain Lung Nodule Ladislav Zadražil (1,2), Petr Libus (1), Marie Burešová (3) 1 Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 2 Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 3 Plicní ordinace, s.r.o., Nádražní 582, Havlíčkův Brod. V naší kazuistice pojednáváme o přínosu SPECT/ CT s aplikací 111 In-DTPA-oktreotidu (Octreoscan) a 18 F-FDG-PET/CT vyšetření při posouzení metabolické aktivity v solitárním plicním uzlu, který má maligní charakter na CT skenech. Kombinace CT a nukleárně medicínského vyšetření umožnila vyhnout se invazivním diagnostickým metodám jako je plicní biopsie. Klíčová slova: solitární plicní uzel, Octreoscan, scintigrafie somatostatinových receptorů, 18 F-FDG, pozitronová emisní tomografie NuklMed 2012;1:30-33 The benefit of SPECT/CT with the application of the In111-DTPA-octreotide (Octreoscan) and the benefit of the F18-FDG-PET/CT examination in the assessment of metabolic activity in a solitary lung nodule of a malignant pattern according to the CT scan is presented in this case report. The combination of the CT scan and nuclear medicine examinations made possible to avoid invasive diagnostic methods such as a lung biopsy. Key words: solitary pulmonary nodule, Octreoscan, somatostatin receptor scintigraphy, F18-FDG, positron-emission tomography

5 Náhodná detekce karcinomu ledviny díky zobrazení jater při scintigrafii plicní perfuze Incidental discovery of renal carcinoma based on liver visualization during Tc-99m MAA lung scan Otto Lang Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 10 ABSTRAKT 73 letý diabetik a hypertonik s 1 den trvajícím bolestivým otokem levé dolní končetiny bez dušnosti byl odeslán na radionuklidovou flebografii a scintigrafii plicní perfuze k vyloučení hluboké žilní trombózy. Na obrazech plicní perfuze byla dobře vidět akumulace 99m Tc makroagregátu albuminu v játrech, akumulace v jiných orgánech nebyla zachycena. To vzbudilo podezření na přítomnost portokaválních zkratů. Na následném CT vyšetření byl diagnostikován karcinom ledviny, který se šířil ledvinnou žílou do dolní duté žíly. Pacient zemřel ještě před plánovanou operací. Klíčová slova: karcinom ledviny, scintigrafie plicní perfuze ABSTRACT A 73-year-old man with a history of diabetes and hypertension was admitted with a 1-day history of painful swelling of the left leg, but no dyspnea. He was referred for radionuclide venography/lung scan to exclude deep venous thrombosis. On the pulmonary images the liver could be clearly seen but no other organ was identified. This raised the suspicion for a cavoportal shunt. Renal carcinoma with extension into the right renal vein and the IVC superior to the renal vein was then confirmed on CT scan. The patient died before surgery could be performed. Key words: renal cancer, lung perfusion scintigraphy NuklMed 2012;1:34-35

BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 15. 17. 9. 2011. Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové

BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 15. 17. 9. 2011. Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 5. 7. 9. 20 XLVIII DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY Pořádá Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové XLVIII. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Více

Positron Emission Tomography with Fluorodeoxyglucose (FDG PET) Pozitronová emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG PET)

Positron Emission Tomography with Fluorodeoxyglucose (FDG PET) Pozitronová emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG PET) Positron Emission Tomography with Fluorodeoxyglucose (FDG PET) Pozitronová emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG PET) Atlas of examples of clinical use Atlas příkladů klinického využití MUDr. Otakar

Více

Sedláková J, Keřkovský M, Pavlík T, Mechl M. Difuzně vážené obrazy při celotělovém zobrazování magnetickou rezonancí

Sedláková J, Keřkovský M, Pavlík T, Mechl M. Difuzně vážené obrazy při celotělovém zobrazování magnetickou rezonancí Difuzně vážené obrazy při celotělovém zobrazování magnetickou rezonancí (DWIBS) v diagnostice mnohočetného myelomu Diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression (DWIBS)

Více

ASPERGILÓZA MOZKU U NEMOCNÝCH S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI

ASPERGILÓZA MOZKU U NEMOCNÝCH S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI ASPERGILÓZA MOZKU U NEMOCNÝCH S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI CEREBRAL ASPERGILLOSIS IN PATIENTS WITH HAEMATOLOGIC MALIGNANCIES soubor kazuistik Hynek Mírka 1 Jan Kastner 1 Kristýna Ohlídalová 1 Jana Koudelová

Více

CONTRAST-ENHAnCED ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF INCIDENTAL FOCAL LIVER LESIONS A COST-EFFECTIVE STUDY

CONTRAST-ENHAnCED ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF INCIDENTAL FOCAL LIVER LESIONS A COST-EFFECTIVE STUDY Kontrastní ultrasonografie v hodnocení náhodných fokálních jaterních lézí ekonomická analýza CONTRAST-ENHAnCED ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF INCIDENTAL FOCAL LIVER LESIONS A COST-EFFEIVE STUDY původní

Více

Ferda J, Ferdová E, Malán A, Záhlava J. Hybridní zobrazení SPECT/CT s 111 In- Hybridní zobrazení SPECT/CT s aplikací 111

Ferda J, Ferdová E, Malán A, Záhlava J. Hybridní zobrazení SPECT/CT s 111 In- Hybridní zobrazení SPECT/CT s aplikací 111 Hybridní zobrazení SPECT/CT s In-oktreotidem Hybrid imaging SPECT/CT with In-octreotide přehledový článek Jiří Ferda Eva Ferdová Alexander Malán Jan Záhlava Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

Více

POROVNÁNÍ ÚMRTNOSTI ŽEN NA KARCINOM PRSU ZJIŠTĚNÝM PŘI SCREENINGOVÉM A DIAGNOSTICKÉM VYŠETŘENÍ

POROVNÁNÍ ÚMRTNOSTI ŽEN NA KARCINOM PRSU ZJIŠTĚNÝM PŘI SCREENINGOVÉM A DIAGNOSTICKÉM VYŠETŘENÍ POROVNÁNÍ ÚMRTNOSTI ŽEN NA KARCINOM PRSU ZJIŠTĚNÝM PŘI SCREENINGOVÉM A DIAGNOSTICKÉM VYŠETŘENÍ COMPARISON OF WOMEN S MORTALITY OF BREAST CANCER IDENTIFIED IN THE SCREENING AND DIAGNOSTIC EXAMINATIONS původní

Více

SOUČASNÉ TRENDY DIAGNOSTICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

SOUČASNÉ TRENDY DIAGNOSTICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ SOUČASNÉ TRENDY DIAGNOSTICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ RECENT TRENDS IN THE DIAGNOSTIC IMAGING OF GYNAECOLOGICAL DISEASES přehledový článek Boris Kreuzberg Jiří Ferda Klinika zobrazovacích

Více

Kontaktní adresa MUDr. Daniela Kovářová Urologická klinika LF UK a FN Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory e-mail: kovarovad@fnplzen.

Kontaktní adresa MUDr. Daniela Kovářová Urologická klinika LF UK a FN Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory e-mail: kovarovad@fnplzen. původní práce strana 166 Daniela Kovářová 1, Jana Hlaváčová 1, Olga Dolejšová 1, Petr Stránský 1, Jan Bulka 2, Milan Hora 1 1 Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň 2 Radiodiagnostické oddělení LF UK a FN,

Více

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 31. 5. - 1. 6. 2013 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice, KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor

Více

Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J, Ferda J. Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H 1 N 1

Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J, Ferda J. Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H 1 N 1 Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H 1 Radiological imaging of pulmonary affection at so called swine influenza (H 1 původní práce Boris Kreuzberg 1 Renata Vondráková 1 Eduard

Více

Radiologická diagnostika retinovaneho stálého horního. Radiological diagnostics of impacted permanent

Radiologická diagnostika retinovaneho stálého horního. Radiological diagnostics of impacted permanent ročník 11 č. 3. 2002 Odborná práce ORTODONCIE Radiologická diagnostika retinovaneho stálého horního Špičáku I. část - typy rentgenových snímků Radiological diagnostics of impacted permanent maxillary canine

Více

český odborný bulletin

český odborný bulletin INIS-mf 13854 i, ' I* 1993 číslo 1 I český odborný bulletin O Obsah: Per/. SPÉCT myokardu pomocí Tc MIBI... (Bělohlávek a kol.) Dynamická scintigrqfie jícnu... (Bělohlávek a kol.) 81 m Kr ventilační scintigrafíe

Více

ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE CT OBRAZU REVOLUČNÍ KROK VE VÝVOJI VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE?

ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE CT OBRAZU REVOLUČNÍ KROK VE VÝVOJI VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE? ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE CT OBRAZU REVOLUČNÍ KROK VE VÝVOJI VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE? ITERATIVE RECONSTRUCTION OF CT IMAGE A REVOLUTIONARY MILESTONE IN COMPUTED TOMOGRAPHY? přehledový článek Jan Žižka Radiologická

Více

DETECTION AND CHARACTERIZATION OF HEPATOCELLULAR LIVER LESIONS BY USING MRI WITH HEPATOSPECIFIC CONTRAST AGENT Gd-EOB-DTPA

DETECTION AND CHARACTERIZATION OF HEPATOCELLULAR LIVER LESIONS BY USING MRI WITH HEPATOSPECIFIC CONTRAST AGENT Gd-EOB-DTPA DETEKCE A CHARAKTERIZACE LOŽISKOVÝCH LÉZÍ JATER HEPATOCYTÁRNÍHO PŮVODU POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE S POUŽITÍM HEPATOSPECIFICKÉ KONTRASTNÍ LÁTKY Gd-EOB-DTPA DETECTION AND CHARACTERIZATION OF HEPATOCELLULAR

Více

Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice

Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice Current Trends in Using PET Radiopharmaceuticals for Dia gnostics in Oncology Adam J. 1,2, Kadeřávek J. 2, Kužel F. 2, Vašina J.

Více

Odhad minimální potřebné kapacity PET a PET/CT pro onkologické pacienty v ČR

Odhad minimální potřebné kapacity PET a PET/CT pro onkologické pacienty v ČR UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. lékařská fakulta všeobecné lékařství Centrum preventivního lékařství 3. LF UK Oddělení nukleární medicíny a PET centrum, Nemocnice Na Homolce Odhad minimální potřebné kapacity

Více

BIOPSIE PRSŮ SE ZAMĚŘENÍM CÍLE NA MAGNETICKÉ REZONANCI PRVNÍ ZKUŠENOSTI

BIOPSIE PRSŮ SE ZAMĚŘENÍM CÍLE NA MAGNETICKÉ REZONANCI PRVNÍ ZKUŠENOSTI BIOPSIE PRSŮ SE ZAMĚŘENÍM CÍLE NA MAGNETICKÉ REZONANCI PRVNÍ ZKUŠENOSTI BREAST BIOPSY GUIDED BY MAGNETIC RESONANCE FIRST EXPERIENCES původní práce Martin Horák 1, 2 Josef Bárta 1 Hana Andrýsková 1 Karolína

Více

PULMONARY HYPERTENSION EVALUATION ON CHEST RADIOGRAPH AND HRCT OF THE LUNGS IN PATIENTS WITH CHRONIC PULMONARY DISEASE

PULMONARY HYPERTENSION EVALUATION ON CHEST RADIOGRAPH AND HRCT OF THE LUNGS IN PATIENTS WITH CHRONIC PULMONARY DISEASE Hodnocení plicní hypertenze na skiagramu hrudníku a HRCT plic u nemocných s chronickým plicním onemocněním PULMONARY HYPERTENSION EVALUATION ON CHEST RADIOGRAPH AND HRCT OF THE LUNGS IN PATIENTS WITH CHRONIC

Více

Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s.

Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. Primář: MUDr. Jaromír Bernátek Zástupce primáře: MUDr. Jiří Bakala Vrchní sestra: Eliška Gregarová Pracovní doba: 7.00-15.30

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Sborník abstrakt Book of Abstracts

Sborník abstrakt Book of Abstracts Sborník abstrakt Book of Abstracts XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky. -. říjen 0 th Congress of the Czech Society for Surgery of the Hand October,.

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Nukleární medicína je lékařský obor, který slouţí k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA www.fno.cz Klinika nukleární medicíny Seznam prováděných vyšetření PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH A LÉČEBNÝCH METOD KLINIKY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FN OSTRAVA Adresa: Klinika nukleární medicíny

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii The 7 th Prague-Sydney-Lublin Symposium News in Comprehensive Care on Locomotor Defects The Medical House in Prague 11. 10. 2006 Vydává Společnost pro pojivové

Více

Mo nosti operaèního øešení myelomového posti ení páteøe

Mo nosti operaèního øešení myelomového posti ení páteøe Pùvodní práce Mo nosti operaèního øešení myelomového posti ení páteøe M. Repko 1, R. Chaloupka 1, R. Grosman 1, M. Krbec 1, V. Tichý 1, J. Neubauer 2 1 Ortopedická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno,

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha MUDr.

Více

Techneciová krize příčiny, možná řešení a dopad na dia gnostiku planární scintigrafií a SPECT

Techneciová krize příčiny, možná řešení a dopad na dia gnostiku planární scintigrafií a SPECT Techneciová krize příčiny, možná řešení a dopad na dia gnostiku planární scintigrafií a SPECT Technetium Crisis Causes, Possible Solutions and Consequences for Planar Scintigraphy and SPECT Dia gnostics

Více

Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu

Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu Doporuèené postupy Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu Vypracovala Èeská myelomová skupina ve spolupráci se specialisty z oborù:

Více