Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl."

Transkript

1 Behaviorální finance Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Ing. Michal Stupavský, CFAs CFA Society Czech Republic, člen a manažer newsletteru Spoluautor knihy Investor 21. století První česká kniha o behaviorálních financích se zaměřením na behaviorální předsudky a individuální investory Praha 4. září 2014

2 Tradiční finance versus behaviorální finance Tradiční finance Behaviorální finance 2 Vychází z postulátů neoklasické ekonomie Normativní přístup popisující, jak by měl reálný svět fungovat; nejsou schopné vysvětlit interakce reálného světa Racionální homo economicus (přeloženo do češtiny jako psychopat ), striktně matematický přístup; hypotéza efektivních trhů, moderní teorie portfolia, CAPM, teorie korporátních financí Založeno na akademickém výzkumu v oblasti kognitivní psychologie, aplikace psychologie ve financích Pozitivní přístup popisující, jak reálný svět skutečně funguje Behaviorální předsudky a emoce dominují veškerému rozhodování investorů, a navíc ovlivňují finanční trh jako celek

3 Daniel Kahneman a Amos Tversky Dva nejvýznamnější kognitivní psychologové Výrazně přispěli k dynamickému a úspěšnému rozvoji behaviorálních financí od 70. let 20. století Nejslavnější článek Teorie vyhlídek: Analýza rozhodování v podmínkách rizika publikovali v roce 1979 v časopise Econometrica (Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk ) Daniel Kahneman (1934) Teorie vyhlídek (Prospect Theory) je základním stavebním kamenem behaviorální ekonomie Nobelova cena za ekonomii v roce 2002 pro Kahnemana, přestože je akademických psychologem; Amos Tversky zemřel v roce 1996, jinak by ji pravděpodobně obdržel také 3 Amos Tversky ( )

4 Behaviorální finance Mikro a Makro Mikro-behaviorální finance Makro-behaviorální finance 4 Zkoumají behaviorální předsudky, které individuální investory odlišují od naprosto racionálních ekonomických jedinců z neoklasické ekonomie Zpochybňují zcela racionální rozhodování Tvrdí, že behaviorální předsudky mají na rozhodování zásadní vliv a mohou způsobit neoptimální rozhodnutí a chyby, které jsou s tradičními financemi v přímém rozporu Zkoumají tržní anomálie, jež finanční trhy odlišují od efektivních trhů předpokládaných tradičními financemi Zároveň tuto informační efektivitu trhů zpochybňují Tvrdí, že finanční trhy jsou behaviorálními vlivy výrazně ovlivněny (tržní anomálie, bubliny, nadměrná volatilita, omezenost arbitráže)

5 Behaviorální finance odpovídají na otázky jako Proč investoři za žádnou cenu nechtějí uzavřít ztrátové pozice? Proč mají sklon prodávat pozice s papírovými zisky příliš brzo a držet ztrátové pozice příliš dlouho? Proč se příliš obávají krátkodobých přechodných ztrát a zároveň nevěnují dostatečnou pozornost dlouhodobému finančnímu plánování? Proč drží nediverzifikovaná portfolia? Proč obchodují příliš často? Proč vyhledávají pouze informace, jež potvrzují jejích předchozí názory a rozhodnutí, a naopak nevěnují pozornost informacím, kterém jsou s jejich předchozími rozhodnutími v rozporu? Proč své investiční úspěchy připisují svým znalostem a neúspěchy nešťastné náhodě anebo svým finančním poradcům? Proč se nepoučí ze svých předchozích chyb? Proč jsou překvapení a zklamáni častěji, než očekávají? Proč dosahují neuspokojivých výnosů? 5 Vysvětlení a možnosti nápravy poskytují behaviorální investorské předsudky (behavioral investor biases).

6 Behaviorální investorské předsudky Vrozené lidské vlastnosti i) kognitivní chyby při zpracovávání informací a ii) emocionální předsudky Předmětem zkoumání kognitivních psychologů a behaviorálních ekonomů Způsobují systematické odchylky od striktně racionálního ekonomického rozhodování (mainstreamová neoklasické ekonomie / homo economicus) Vedou k neoptimálním rozhodnutím a investoři se kvůli nim dopouští mnoha zásadních chyb Super-šampión těžké váhy Wladimir Kličko 6

7 Kategorizace behaviorálních předsudků 1) Kognitivní chyby (heuristika, odhady od oka, mentální zkratky) a) Předsudky týkající se strnulosti názorů (kognitivní nesoulad) i. Konzervatismus ii. iii. Potvrzení Reprezentativnost iv. Iluze kontroly v. Zpětný pohled b) Předsudky týkající se zpracovávání informací i. Ukotvení a přizpůsobení ii. iii. Mentální účetnictví Zarámování iv. Dostupnost 2) Emocionální předsudky i. Averze ke ztrátám ii. Nadměrné sebevědomí iii. Iluze znalostí iv. Sebepřisuzování v. Sebekontrola vi. Status quo vii. Vlastnictví viii. Averze k lítosti ix. Lokální trh 7

8 Shrnutí Dobrá znalost behaviorálních financí vám v dlouhodobém horizontu pomůže výrazně zlepšit vaši investiční výkonnost Znalost behaviorálních financí a především behaviorálních předsudků je navíc aplikovatelná ve všech oblastech businessu (finance, investování, management, podniková strategie, consulting, obchodní vyjednávání, prodej, firemní komunikace, marketing, HR, akvizice nových klientů a udržení stávajících klientů) 8

9 Děkuji za pozornost Ing. Michal Stupavský, CFA

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Jak napsat podnikatelský plán. aneb kudy vede cesta k úspěchu

Jak napsat podnikatelský plán. aneb kudy vede cesta k úspěchu Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu CzechInvest Praha 2005 Obsah 1 Předmluva autora.............................................................. 9 2 Podnikatelská morálka a etika..................................................

Více

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra institucionální ekonomie Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Disertační

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU Autoreferát disertační práce Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Školitel: P6208 Ekonomika a management

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Instituce a institucionální změna

Instituce a institucionální změna Instituce a institucionální změna PETR WAWROSZ * Abstrakt: Článek se zabývá problematikou vzniku, zániku a změny institucí (ve smyslu formálních a neformálních pravidel lidského jednání), přičemž zdůrazňuje,

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

ROLE HODNOT V ORGANIZAČNÍ KULTUŘE 1

ROLE HODNOT V ORGANIZAČNÍ KULTUŘE 1 ROLE HODNOT V ORGANIZAČNÍ KULTUŘE 1 Lenka Černohorská Klíčová slova: Organizační kultura, axiologické, neontologické, korporátní hodnoty. Key words: Organization Culture, axiological, neontological, corporate

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více